Page 27

„Термините първи и втори, всъщност заместват тези емоционални термини: майчин и чужд език, които са непригодни, защото, вижте, ако детето усвои езика на бащата, какъв да го наречем? Термините роден и чужд, майчин и чужд – това е остаряла терминология, но поради традицията те все още се използват.“

„Спешно трябва да се реагира и да се даде шанс на тези деца.“ проф. дфн Живка Колева – Златева, Ръководител катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

„Но може ли едно дете да усвои езика, ако не го чува около себе си? Ясно е, че се случва това нещо. Имаме ли в нашата родина проблем с усвояването на българския език? Днес в България има общности, които са затворени. Има ромски, турски деца, които израстват в затворена общност и не чуват български език. Какво да правят такива деца? Ясно е, че обществото или държавата, в случая, трябва да подходи професионално.“

25

Да бъдеш голям. Да бъдеш малък. За приятелството  

Наръчник на менторството

Да бъдеш голям. Да бъдеш малък. За приятелството  

Наръчник на менторството

Advertisement