Page 1

GadeGalleriet


GadeGalleriet

Street art udspringer af grafitti-kulturen, som opstod i starten af 70erne. Selve street artens oprindelse er svær at sætte årstal på, men de værker, som Keith Haring og Jean-Michel Basquiat satte op i New Yorks gader, bliver af mange opfattet som starten på street artbevægelsen. Street art kom sideløbende til Europa i løbet af 80erne. I Danmark poppede gadekunsten op i bybilledet i løbet af 90erne med bl.a. HuskMitNavn som foregangsmand. Efter udstillingen Byen Brænder i 2001 blev street art eksponeret for offentligheden, bl.a. pga massiv pressedækning, og vandt derved den brede befolknings hjerte. Mens grafitti-kulturen har været meget udskældt, er street art blevet modtaget mere positivt. Grafittien gør brug af tegn og koder, som kun folk indenfor miljøet kan afkode, og målet er, at få sit navn ud så mange steder som muligt i en indbyrdes konkurrence. Graffitien benytter sig næsten udelukkende af spraymaling og gør hovedsageligt brug af bogstaver. Indenfor street art kan principielt alle materialer og metoder bruges, men oftest er det stickers, stencils og paste-ups (tegninger på papir som klæbes op på en væg eller lignende) – andre eksempler på materialer er perleplader, mosaikker, små objekter og kridttegninger. Street art er, i modsætning til graffiti, lettere at afkode, kan forstås af mennesker uden for miljøet og indeholder ofte et budskab, der henvender sig til almindelige mennesker – der er altså tale om en formidling frem for en promovering. Street arts budskaber kan både være humoristiske og politiske, men street art kan også blot have rent æstetiske mål. Street art transformerer gadebilledet til et demokratisk galleri, hvor alle kan udstille - og for den vågne, nysgerrige beskuer findes der et kunstværk bag ethvert gadehjørne.

Side 2


Side 3


KUNSTNER - Frantz Flottenheimer M AT E R I A L E - D i g i t a l k o l l a g e p å p a p i r

Værket er en kollage printet på papir, som er klæbet op på en plan baggrund. Kollagens farver spiller sammen med farverne i det rum, hvor den er sat op. Værkets brug af de omkringværende farver kamouflerer værket, mens det samtidig gør værket stedspecifikt altså afhængig af sin placering. Det, at værket kamouflerer sig, gør det til en større oplevelse at opdage det, samtidigt med at værkets stedspecificitet giver beskueren en fornemmelse af, at stedet er særligt udvalgt.

Side 4


Side 5


K U N S T N E R - D e t Va r S a t a n s M AT E R I A L E - P a p i r & t u s c h

Hjertelignende kantet symmetrisk form, som er adskilt af en lynlås. På hver side af lynlåsen står skrevet ”Him”, antagelsvis engelsk for ”ham”. Værket lægger op til en fortolkning, der indebærer homoseksuelle problematikker - i kraft af hjertet, lynlåsen som opdeling og tilstedeværelsen af de to ”him”.

Side 6


KUNSTNER - Fimo M AT E R I A L E - P a p i r & t u s c h

Værket er en surrealistisk afbildning af en sommerfugl, som bl.a. har syv øjne, seks arme og skæl. De mange arme og øjne kan ses som en reference til afbildninger af hinduistiske guddomme, mens værkets generelle fremtoning leder tilbage til surrealismen. Andre af Fimos surrealistiske dyr kan findes rundt omkring i København.

Side 7


KUNSTNER - Ukendt M AT E R I A L E - P a p i r & F a r v e b l y a n t

Værket er en forfinet blyantstegning, som forestiller en mand og en menneskeskikkelse med fuglemaske, der står arm i arm. De befinder sig i et meget stiliseret univers med bølgelignende formationer nedenunder forskelligtfarvede takker, som omslutter de to skikkelser, således man kun kan se deres overkroppe. Begge figurer har elementer, som henviser til hipster-kulturen, deriblandt tophuen, tatoveringerne og truckerkasketten (med den ironiske påskrift ”Fried Ships”).

Side 8


KUNSTNER - Astrowitch M AT E R I A L E - P a p i r, a k v a r e l & t u s c h

Værket er ekspressivt i sit farvevalg og udtryk. En af de ting, som gør værket særegent i forhold til andre gadekunstværker, er brugen af akvarelmaling, der gør det muligt at repræsentere flere farver i samme flade – kvindens hud er derved ikke bare en enkel farve, men bevæger sig i en skala fra pink til turkis. Kunstneren har skjult sin signatur i tatoveringen på kvindens ene arm - et raffinement, som giver den ekstra opmærksomme beskuer en lille ekstra godbid. Den åbne, nøgne kvinde kan, i samspil med den repræsenterede tekst, ses som et feministisk statement.

Side 9


KUNSTNER - Stangtennis M AT E R I A L E – P a s t e u p ( v e n s t r e ) / S t i c k e r ( h ø j r e ) Stangtennis' værker kredser om det samme tema, som dog varierer fra gang til gang – stangtennis. Typisk bruger han stickers med et motiv af tændstikmænd, som spiller stangtennis, men han arbejder også med andre materialer såsom plakater og fotografier, hvor han på den ene eller anden måde integrerer stangtennis. Fælles for alle hans værker er det humoristiske, det legende og det naive - med fravær af noget bestemt budskab. Nærmere synes målet at være en så bred repræsentation som muligt i bybilledet. Således kan man trække paralleller til grafitti-kulturen, hvor getting up, det at være repræsenteret bredt, er udgangspunktet og målet.

Side 10


KUNSTNER - Spyo M AT E R I A L E - M a l i n g

Spyos rooftops (tekst på gavl malet fra taget af – oftest meget store og med simple bogstaver) er spredt udover hele København. Teksten ”One man's trash another man's treasure” kan forstås som en refleksion over selve projektet at male på muren – street artkunstnere tager en mur i bybilledet, som er ligegyldig for den person, som passerer den, og giver den en ny funktion. Muren fungerer medie for kunstnerens budskab, hvorved muren får en værdi – derfor ”another man's treasure”. Spyos tekster har ofte et anti-kapitalistisk eller et anti-autoritært strejf såsom ”Dine penge mig i røven”, ”Beskyt dine penge” og ”Politi er dumt”.

Side 11


KUNSTNER - Og Saa Videre M AT E R I A L E - P a p i r, a k v a r e l & t u s c h

Værket, som forestiller et slimet monster, er udført med en ret høj detaljegrad. Monsteret kommer snigende fra siden af el-boksen og kan ses som en visualisering af frygt. Det skræmmende motiv bliver dog afvæbnet af kunstnersignaturen ”Og Saa Videre” som står i kontrast til værkets udtryk.

Side 12


...

Side 13

GadeGalleriet2  
GadeGalleriet2  

GadeGalleriet2

Advertisement