Hlas Racka 1/2015

Page 1

HLAS RACKA

KAMPAŇ RADOST S RACKEM PODPOŘENÉ ORGANIZACE JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM...

01/2015


MILÍ ČTENÁŘI, DALŠÍ ROK JE V PLNÉM PROUDU a my s napětím očekáváme, co tento rok plný Radosti s RACKEM přinese. Již teď jsou oblasti, ze kterých máme radost a se kterými se chceme s vámi podělit. Naše radost nemusí být jen veselá a plná smíchu, ale může být i tichá, plná vděčnosti. Radujeme se z toho, koho jsme mohli podpořit; radujeme se z každého dalšího dárce, kterého nadace získala a získá; radujeme se, že můžeme pomáhat v tomto skvělém Božím díle; radujeme se i z vás všech, kteří spolu s námi nadaci nesete.

S

Díky za tuto radost. Tak se radujte spolu s námi a PĚKNÉ POČTENÍ.

acek.org

adace.r

www.n


KAMPAŇ RADOST RACKEM

Kalendář , kalendářík, placky i magnetky se během podzimu objevovaly na různých místech a zájem o ně nás velice překvapil. Samotná Nová Paka si zamluvila 100 kalendářů, čímž jsme okamžitě museli objednat dotisk, abychom pokryli tak velký zájem. Nakonec téměř všech 250 kalendářů našlo svého nového majitele a přináší teď radost v mnoha rodinách. A placky a magnety? Podíváte-li se kolem sebe, určitě na ně někde narazíte. Objevujeme je na ledničkách, nástěnkách, děti je nosí na bundách, dokonce i na kočárcích se racek vesele vozí. I na mé lednici se pohodář RACEK pěkně vyjímá a tím mi připomíná, že je VŽDY DŮVOD K RADOSTI.


PODPOŘENÉ ORGANIZACE V LEDNU TOHOTO ROKU JSME ROZDĚLILI ČÁSTKU 99.450 KORUN devíti organizacím. Tato částka se v průběhu roku ještě zvýší, a to díky příspěvkům v rámci Programu PARTNERSTVÍ, ve kterém spolupracujeme s projektem Brána MŠ a ZŠ v Nové Pace.

OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ organizace město Point 4 – sdružení Plzeň Centrum volného času Moštárna o.p.s. Hejnice Sbor JB v Chrastavě Chrastava

projekt Volnočasové aktivity pro matky s dětmi Senior klub Klub Evergreen pro seniory

částka 10 000 10 000 12 500

projekt Rodinné centrum Martínek Nenecháme mladé napospas Proti proudu Vješák bez hranic Rozvoj dílny pro kluky a holky

částka 12 500 10 000 10 000 15 000 10 000

OBLAST DĚTI A MLÁDEŽ organizace Sbor JB v Ostravě Slánka, o.s. Sbor JB v Chocni Centrum pro všechny generace o.s. Sbor JB v Ivančicích

město Ostrava Mladá Boleslav Choceň Dobruška Ivančice

PROGRAM PARTNERSTVÍ organizace Sbor JB v Nové Pace

město Nová Paka

projekt Brána, MŠ a ZŠ

částka 9 450*

celkem

99 450

*částka zatím není konečná


JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM ORGANIZACÍM? Dnes společně zavítáme do RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Čtyřnásobné maminky, šikovné a obětavé vedoucí Mgr. Marcely Dostrašilové jsme se zeptali na pár otázek.

CO JE SRDÍČKO? Pro Srdíčko jsme záměrně zvolili označení „Rodinné centrum", protože se snažíme o jeho otevřenost a přitažlivost pro všechny generace. Základ tvoří dopolední rodičovské kluby pro rodiče na mateřské dovolené či prarodiče starající se o svá vnoučata. Jsou příležitostí pro všechny – dospělé i děti – se spolu nejen setkávat a vzájemně se podporovat po všech stránkách, ale také se účastnit dalších rozvíjejících aktivit, jako jsou výtvar-

né dílny pro děti i rodiče, zpívánky, angličtina pro malé děti ap. S těmi, kdo už nemohou navštěvovat tyto dopolední aktivity, se dále setkáváme na víkendových akcích (minimálně jednou za měsíc), Manželských večerech či Kurzech Alfa, v odpoledním volnočasovém Klubu Kamin a také na letních příměstských táborech a rodinných pobytech. Při každé příležitosti je naším cílem jim všem přinášet opravdový Život – Ježíše.


JAK DLOUHO FUNGUJEŠ V RC? V Srdíčku v nějaké pozici figuruji od jeho založení v roce 2007 – nejprve jako dobrovolník a poradce, od roku 2011 jako koordinátorka, to je oficiální název. Ve zkratce to znamená takovou holku pro všechno – od přípravy projektů, přes zajištění denního provozu, po svolávání dobrovolníků. Z ČEHO MÁŠ NEJVĚTŠÍ RADOST ZA DOBU PŮSOBENÍ RC? Když se mě na tohle někdo zeptá (a čas od času tuhle otázku dostávám), vždycky říkám, že největší radost mám, když vidím, že jsou s námi lidé v Srdíčku a na jeho akcích rádi. Věřím, že je to Ježíš v nás, kdo je přitahuje.

PROGRAM V RODINNÉM CENTRU

CO BYLO PRO VÁS ZÁSADNÍ V LOŇSKÉM ROCE? V centru se přestaly střídat maminky jednou za čas, ale utvořila se taková stálejší komunita, se kterou se pak mnohem líp pracuje – víte, koho a co můžete očekávat, a můžete pracovat na věcech z dlouhodobého hlediska. Nevidíte rodiče s dětmi jen přicházet a odcházet, ale můžete s nimi „zůstávat", sdílet kus jejich života, budovat vztahy a předávat jim Tátovo bohatství.


PŘIPRAVUJETE NĚCO (ZCELA) NOVÉHO PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ? Tam, kde pulzuje Boží život, se sice stále něco děje a mění a přicházejí nové myšlenky a nápady, ale myslím, že to není to podstatné. Podstatné je vytrvat a být tu stále pro druhé i přes všechny těžkosti a únavu a změny a vůbec všechno, co v životě přichází – tak jak Bůh po nás chce. Letos například přestavujeme kuchyňku, která sousedí přímo s naší hernou, a po skončení rekonstrukce bychom ji rádi využili pro malé kurzy zdravého vaření nejen pro rodiče, ale i pro děti z volnočasového klubu. Kromě toho si zde maminky budou moct příjemně posedět například u palačinek, jejichž prodej byl na našem dvoře zahájen už na podzim...

A CO JE DÁLE PŘED NÁMI? KROMĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY, kterou vydáme do konce května a ve které se podrobněji dočtete, jak se nadaci v loňském roce dařilo také finančně, pracujeme i na další tiskovině. Připravujeme prezentační materiál o nadaci, který bude k dispozici všem zájemcům a který také nabídne ještě širší pohled na fungování nadace, její historii, vývoj i další směřování. VOLEJTE SLÁVA A CELÝ ROK SE RADUJTE

MARCELA DOSTRAŠILOVÁ

V RODINNÉM KRUHU

Za sponzorské grafické zpracování Hlasu Racka děkujeme společnosti FATHER AND SONS

VISION.


OBROČINNOST NADACE DARY PODPORA RODINA HODNOTY MISIE KŘESŤANSTVÍ POMOC Posláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot, a to finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů. Součástí poslání je usilovat o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem a nástrojem pomoci druhým.

Nadace RACEK B. Němcové 54/9 460 05 Liberec V

IČ: 25854640

účet pro dary nadaci: 2000070550/2010 účet Program PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010 telefon: 484 843 742 nadace@racek.org www.nadace.racek.org