Hlas Racka 1/2016

Page 1

DOBROČINNOST HLAS RACKA NADACE DARY PODPORA RODINA HODNOTY MISIE KŘESŤANSTVÍ POMOC NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2016 JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM ORGANIZACÍM? NAKUPUJTE S RACKEM

1/2016


MILÍ PŘÁTELÉ,

NADAČNÍ PŘÍSPĚVK

Pro rok 2016 podpořila nadace finančně tyt ORGANIZACE

MĚSTO

Maják o.p.s.

Liberec

Sbor Jednoty bratrské v Semilech

Semily

Jednota bratrská Vratislavice

Vratislavice

Centrum volného času Moštárna o.p.s. Hejnice

I když to za okny našich domovů vůbec na březen nevypadá, přesto je tu. A s ním přichází i příslib jara, tepla a slunce. I Hlas RACKA je plný optimistických zpráv, co se už vyklubalo, a příslibů toho, na co v letošním roce s napětím čekáme.

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě

Ostrava

Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě

Chrastava

Slánka o.s.

Mladá Boleslav

Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Turnov

Jednota bratrská Hrádek n. N.

Hrádek n. N

Jednota bratrská Sobotka

Sobotka

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce

Dobruška

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

Ivančice

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace

Nová Paka

NAKUPUJTE S RACKEM Nakupujete online? Zkuste to také přes www.givt.cz. Zde vyberete organizaci, kterou chcete podpořit, a pak už najdete obchod, kde chcete nakoupit. Nákup vás nebude stát ani korunu navíc. Pro snadnější opakované nákupy se můžete na stránkách i zaregistrovat.


KY PRO ROK 2016

to projekty:

e

N.

PROJEKT

ČÁSTKA

Tematické semináře pro ZŠ

10 000

Mateřské centrum POHODA – Láska, přijetí, zdravé hranice

10 000

Mateřské centrum Kamínek

10 000

Rodinné centrum Loďka

5 000

Rodinné centrum Martínek v novém kabátě

5 000

Kluby pro starší děti a mládež při Komunitním centru Bétel

10 000

Nenecháme mladé napospas – preventivní přednášky

10 000

Centrum pro děti a rodiče

10 000

Rozvoj sociálních dovedností a integrity dětí a mládeže

10 000

Volnočasový klub Sobík

5 000

Rodinné centrum Sedmikráska

10 000

Vyrobím si – klub pro děti a mládež

10 000

Program PARTNERSTVÍ

25 000 130 000


JAK SE DAŘÍ BRÁNĚ?

Program PARTNERSTVÍ pro roky 2014–2016 se přehoupl do druhé poloviny a projekt Brána – základní škola a mateřská škola v Nové Pace utěšeně roste. S napětím sledujeme, jak budova dostává novou tvář a konečnou podobu. Téměř z nemožného, ze staré keramičky vyrůstá škola spolu se školkou. Školka už funguje od roku 2012. A když jsem si mohla poprvé prohlédnout bývalé zázemí pracovníků, dnes prostory nové školky, nijak jsem se neubránila slzám dojetí i vděčnosti. To, co v Pace vzniká, je nádherné Boží dílo, kde se každý návštěvník cítí hned jako doma. I když školka v nových prostorách nabízí mnohem větší kapacitu, velice rychle se naplnila


volná místa. A tak se těšíme, že i škola se už brzy otevře a naplní. I my s RACKEM u toho rozhodně nechceme chybět! Ale než se zde rozezní první zvonění, ještě tu potřebují omítky, podlahy, topení, kuchyň, stoly, židle, tabule a velkou spoustu dalších důležitých maličkostí. Můžete Bráně zakoupit židli nebo jen sadu kříd nebo přijet na brigádu či pomoci na účtu č. 2200326362/2010. Tento transparentní účet si můžete prohlédnout zde: www.fio.cz/ib2/ transparent?a=2200326362 Díky vám všem za vaši štědrost a podporu a nashledanou v Bráně. LH


JAK SE DAŘÍ PODPOŘENÝM ORGANIZACÍM?

SLÁNKA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŮSOBÍ JIŽ ŘADU LET V MLADÉ BOLESLAVI. VYZPOVÍDALI JSME MILOSLAVA FANTU. Jak bys charakterizoval Slánku? Slánka je spolek, dříve občanské sdružení, které bylo založeno na podporu aktivit mezi dětmi a mládeží. Přes Slánku pracujeme na základních a středních školách, kde nabízíme preventivní programy. Mimoto pořádáme tábory a další mimoškolní aktivity (turnaje a večery pro mladé). Druhá větev činností se soustřeďuje na službu dětem prostřednictvím zájmových kroužků (např. Šikulky).


Jak dlouho už ve Slánce pracuješ? Ve Slánce pracuji od roku 2002. Ale už od roku 1999 jsem pracoval v jiném sdružení, které bylo zřízeno při sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Moje pracovní náplň se dělila mezi práci na školách a službu romským dětem. Co tě vlastně přivedlo k přednáškám? V devadesátých letech po porážce komunismu jsme jasně cítili vakuum, které jsme chtěli zaplnit dobrou zprávou od Boha. Založili jsme čajovnu pro mladé, dětský klub pro děti z ulice atd. Lidé obecně ale po pár porevolučních letech ztratili zájem o Krista a sedli na lep materialismu nebo bezbřehému humanismu. Bylo těžké najít někoho, kdo by měl zájem o změnu života. Tehdy jsme poprvé slyšeli přednášku Sex, AIDS, vztahy od Tomáše Řeháka. Dokázal naplnit sál v Kulturním domě v Mladé Boleslavi. Nejdříve začal přednášet můj kolega ze sboru, Honza Salaba, potom jsem se k němu přidal já. I když se mladí lidé a doba změnila, dodnes si myslím, že jsou přednášky dobrý nástroj pro předávání Božích informací mladé generaci a pro navazování užších kontaktů s lidmi, se kterými bychom se jinak nepotkali. Co nového chystáte v letošním roce? Letos předávám štafetový kolík školní práce na Boleslavsku staronovému lektorovi Mírovi Babkovi ze Sobotky. Ten ji částečně posune na Jičínsko. Od září jdu učit na 1. stupeň ZŠ, což je má aprobace z pedagogické fakulty. Nechci pokračovat v lektorování setrvačně a bez jiskry. A v tom jsem už delší dobu byl. Osobně je přede mnou výzva, abych našel (staro) nový směr od Boha. Před Slánkou je výzva, aby se její činností další lidé seznamovali s lidmi ze sboru a přicházeli na naše akce.


DOBROČINNOST NADACE DARY PODPORA RODINA HODNOTY MISIE KŘESŤANSTVÍ POMOC Posláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot, a to finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů. Součástí poslání je usilovat o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem a nástrojem pomoci druhým.

Nadace RACEK B. Němcové 54/9 460 05 Liberec V

telefon: 484 843 742 nadace@racek.org www.nadace.racek.org

IČ: 25854640 účet pro dary nadaci: 2000070550/2010 účet Program PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010