Page 1

Stezky napříč historií vinařské stezky a přírodouMoravské Evropy Z Mělníka k Prameni Labe

K soutoku Dyje s Moravou www.labska-stezka.cz | www.greenways.cz

Tip na výlet

eurovelo.cz I greenways.cz I zelenypas.cz

U obory Soutok. Nadace Partnerství je koordinátorem stezek Greenways v ČR.


K soutoku Dyje s Moravou

U obory Soutok.

Část biosférické rezervace Dolní Morava jižně od Břeclavi v sobě ukrývá jedno z nejcennějších území krajiny lužních lesů ve střední Evropě a zároveň je významnou ptačí oblastí a místem s posledními zbytky bývalé železné opony. Výlet k soutoku Dyje s Moravou, který leží v jeho nejjižnějším cípu na hranici České republiky, Rakouska a Slovenska, je proto opravdovým zážitkem. Díky téměř nulovému převýšení je celý níže popsaný okruh velice nenáročný. Byť není okruh jednotně proznačen, v severní části vede po Poštorenské a Břeclavské stezce, které jsou značeny žlutými tabulkami s erbem rodu Lichtenštejnů. V jižní části okruhu existuje improvizované značení, ale uděláte nejlépe, pokud se pro váš výlet vybavíte mapou této oblasti. Trasa vede po asfaltových a polních cestách a pár úsecích panelové cesty. Pro její absolvování je ideální krosové kolo. Za výchozí bod okruhu lze zvolit např. hraniční přechod Poštorná/Reinthal, odkud se vydáte po Břeclavské stezce a zároveň bývalé signálce k Františkovu rybníku a přes železniční most a most přes Dyji až do obory Soutok. Díky

Rozcestí u obory Soutok.


K soutoku Dyje s Moravou

Informační panel nedaleko Rabensburgu.

pohraniční stráži, která kdysi ozbrojena velmi přísně střežila toto území, obyčejnému smrtelníkovi zapovězené, se tady dnes mohou prohánět cyklisté po kvalitních cestách s asfaltovým povrchem. Území rozsáhlé obory je oploceno, ale vrátka pro cyklisty jsou otevřená. Na jaře vás zde mohou překvapit drobné povodně a zaplavená území. Břeclavská stezka se posléze stočí doleva, vy ale pokračujte stále rovně jižním směrem tak, abyste měli plot obory stále po svém pravém boku. Je jistě velkou raritou, že tento plot je do dnešního dne na několika kilometrech stále z části tvořen torzem původního drátěného zátarasu železné opony. Po své levé ruce si zase určitě všimnete desítek odumřelých staletých dubů, která nesou velká hnízda čápů bílých. V sezoně se pak budete moci obdivovat i jejich „nájemníkům“. Na poslední několikasetmetrový úsek lesní pěšiny k soutoku vás navede improvizovaný rozcestník.

Cestou zpět na sever se namísto českorakouských hranic a řeky Dyje budete držet v blízkosti hranic česko-slovenských a řeky Moravy. Trasu vám bude navíc křižovat nespočet malých kanálků řeky Moravy a Kyjovky. Lesy a loukami dojedete k empírovému zámečku Lány a po chvíli i k zámečku Pohansko, kde si můžete prohlédnout expozici nálezů z Velké Moravy a také se občerstvit. Zároveň se zde opět napojíte na Břeclavskou stezku. Po opuštění obory vás stezka provede podél řeky Dyje do centra Břeclavi, města s bohatou historií. K nejvýznamnějším památkám patří břeclavský zámek, jehož historie sahá do 2. čtvrtiny 11. století, kdy vznikl na pomezí tří zemí dřevěný hrad. Právě kolem zámku vás Břeclavská stezka zavede do Kančí obory, kde se napojíte na Poštorenskou stezku. Ta vás přes městskou část Poštorná přivede zpět k železniční trati a Břeclavské stezce.


K soutoku Dyje s Moravou

Délka: 54 km Náročnost: nízká Kolo: krosové Místo napojení na EV13: hraniční přechod Poštorná/ Reinthal Zajímavosti na trase: lužní lesy biosférické rezervace Dolní Morava, zbytky železné opony, soutok Dyje s Moravou, zámeček Pohansko

VÝŠKOVÝ PROFIL

Ubytování hledejte na www.cyklistevitani.cz. Perfektní zázemí pro vás i vaše kolo. Vydala Nadace Partnerství v roce 2012 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Texty sestavil: Jakub Smolík Foto: archiv Nadace Partnerství, Jakub Smolík, Radka Žáková Sazba: sumec+ryšková

Tipy na vylety soutok web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you