Page 1

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz

Referenční list Plán mobility pro Český technologický park Vedení VUT a vybraných společností sídlících v areálu Českého technologického parku v Brně si zřetelně uvědomuje, že doprava do zaměstnání nebo do školy hraje velmi důležitou roli v každodenním životě jejich zaměstnanců i studentů. Na jaře 2013 byl proto spuštěn pilotní projekt, jehož cílem je zavedení managementu mobility, který by měl pomoci zmírnit problémy s parkováním a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i uživatele veřejné dopravy. Do projektu, realizovaného Nadací Partnerství, se zapojily nejvýznamnější společnosti a instituce tvořící jádro Technologického parku: IBM, Y Soft, Jihomoravské inovační centrum, BKR ČR, Vodafone a 2 fakulty VUT. Jednoznačnými důvody zapojení byly nedostatečná kapacita parkování, chybějící infrastruktura pro nemotorovou dopravu, přeplněné prostředky MHD a obava z prohlubování problémů po dostavbě další části Technologického parku. Výstupem projektu bylo vypracování Plánu mobility pro celý areál včetně navržených opatření, jakými jsou:  zavedení systému carpoolingu (spolujízdy)  vyhrazená parkovací místa pro carpooling  motivační kampaně pro zaměstnance  finanční benefity pro zaměstnance  vznik funkce koordinátora mobility a pracovní skupiny  firemní kola, půjčovna kol / elektrokol  kyvadlová doprava a další. Průzkum dopravního chování více než 4000 zaměstnanců ukázal, že největší podíl na přepravní práci tvoří individuální automobilová doprava, a to až 40 %, z toho 60 % automobilistů se dopravuje ze vzdálenosti do 10 km. Většina přijíždějících automobilů je navíc obsazena pouze řidičem. Třetina dojíždějících využívá MHD, 10 % chůzi a 4 % kolo jako převažující dopravní prostředek. Pokud se nepodaří tento trend změnit ve prospěch šetrnějších způsobů dopravy, vedení Parku bude nevyhnutelně konfrontováno s nutností výstavby dalších parkovacích ploch a s tím spojenými vysokými finančními náklady. Výrazně úspornější alternativou je ovšem management mobility a realizace navržených opatření z Plánu mobility. Například roční licence na carpooling odpovídá ročním nákladům na pronájem již 2 parkovacích míst (2 – 13 dle velikosti firmy a počtu zapojených lidí). V případě zapojení se 350 zaměstnanců může přinést úspory 190 přijíždějících řidičů ročně, až 2 miliony korun za parkovací místa, 20 tun CO2 a 120 tisíc litrů pohonných hmot.

m em be r of E NV I RO NME NT AL P ARTNE RS HI P AS S O CI ATI O N Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521


WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz

Pro mnoho společností je dostupnost a dopravní spojení velkou výzvou co do počtu přijíždějících zaměstnanců, klientů a dodavatelů. Cílem společensky odpovědných zaměstnavatelů je rovněž snížit uhlíkovou stopu. To lze kromě technologického pokroku uskutečnit také změnou postojů lidí k dopravě a životnímu prostředí. Proto Nadace Partnerství realizovala jedno z navržených opatřeníkampaň Mobility Week zaměřenou na propagaci šetrných způsobů dopravy a sdílení automobilů. Řediteli pověření manažeři mobility se nyní aktivně účastní facilitovaných jednání a spolupracují na procesu implementace jednotlivých opatření. V rámci projektu byla započata také vyjednávání s Dopravním podnikem města Brna, společností Kordis a městem Brnem o možnostech rozšíření dopravy do Českého Technologického parku, především s ohledem na budoucí dostavbu vědeckého centra CEITEC. Efektivní aplikace opatření managementu mobility se do budoucna stane jednou z klíčových metod, jak redukovat náklady a současně negativní externality spojené s dopravou. Při zapojení klíčových subjektů do procesu změny postoje k plánování a realizaci dopravy se můžeme přiblížit k cílovému stavu efektivnějších a příjemnějších cest zaměstnanců do práce, snížení emisí z dopravy, prevenci zdraví a zlepšení kvality života. Příklady výstupů Plánu mobility

Diagram: návrh opatření Plánu mobility

m em be r of E NV I RO NME NT AL P ARTNE RS HI P AS S O CI ATI O N Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521


WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz

Isochronická mapa pro dojížďku autem (Brno)

Kampaň Mobility Week v Technologickém parku Brno

Rezervovaná parkovací místa pro carpooling

Nabízíme:  Zpracování průzkumu dopravního chování a prostorové analýzy areálu (dotazníkové šetření, strukturované rozhovory, pozorování, expertní sociologické vyhodnocení)  Zpracování návrhu konkrétních řešení vč. asistence s jejich implementací  Zajištění interní a externí komunikace ve spojení s řešeným tématem  Zavedení systému car-poolingu, vč. systému vyhodnocení efektivity, finančních úspor a environmentálních benefitů  Mediaci vztahů s dopravními společnostmi a úřady samosprávy  Návrh dopravně urbanistického řešení pěších a cyklo tras Kontakt: Markéta Fuchsová, projektový manažer, e-mail: marketa.fuchsova@nap.cz, tel.: (+420) 515 903 128 Michal Veselý, ředitel rozvoje, e-mail: michal.vesely@nap.cz, tel.:(+420) 515 903 111

m em be r of E NV I RO NME NT AL P ARTNE RS HI P AS S O CI ATI O N Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521

Profile for Nadace Partnerství

Referenční list plány mobility partnerství o p s  

Referenční list plány mobility partnerství o p s  

Advertisement