Page 7

ÚVOD Zdravím! Určitě jste se sami sebe už někdy ptali, proč jste se zase zasekli v dopravní zácpě, proč jste nedostali přednost na přechodu nebo proč nemáte kde nechat své kolo, motorku či auto. Takové otázky nás často napadají, protože jsou spojeny s  našimi každodenními problémy. Dobrá zpráva je, že už víme, jak na tyto otázky získat odpověď a  jak vyřešit problémy, které se za nimi skrývají, či jak jim přímo předcházet. Právě čtete příručku, která se týká mana­ gementu mobility (řízení mobility) a  která vám ukáže základní kroky, jak se s  tvorbou plánu mobility ve vaší instituci vypořádat. Můžete tak zlepšit podmínky pro dojíždění na radnici, služebnu policie, do nemocnice nebo jakékoliv jiné instituce či firmy, které jste součástí. Podáváme vám pomocnou ruku, abyste mohli zajistit svým zaměstnancům nebo kolegům praktičtější a příjemnější cestování do práce. Společně můžete vytvořit efektivnější pracovní prostředí, které bude prospívat vám všem. Příručka je určena zaměstnancům veřejných institucí. Zejména těm, kteří jsou zodpovědní za problematiku mobility a  dopravy, odborníkům na mobilitu, nebo vedoucím pracovníkům. V  případě, že nepatříte do žádné z těchto kategorií, nevadí. S nápady na změnu

však může přijít i kdokoliv jiný z  pracoviště. A my jsme tu od toho, abychom vám s tím pomohli.

JAK ČÍST PŘÍRUČKU

Mobilita zaměstnanců je v Evropě klíčovým a  každodenním problémem. Denní dojíždění má totiž několik přímých i nepřímých dopadů na celkové pohodlí lidí. Například čas strávený v dopravních zácpách působí na fyzický i psychický stav zaměstnance, což dále ovlivňuje kvalitu jeho práce. Dopravní zácpy mají také nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Navíc vzhledem k  známému postupujícímu trendu urbanizace a  suburbanizace je zřejmé, že se mobilita zaměstnanců musí řešit a  obecně musí být podporovány udržitelné způsoby dopravy.

Tato příručka poskytuje o plánech institucionální mobility pouze základní informace. Je však propojena s  Integrovanou inteligentní sadou nástrojů pro rozvoj plánu mobility a monitorování pro města, která poskytuje ještě podrobnější informace o  plánování mobility i  o  problémech, opatřeních a  jejich zavedení. Odkazuje také k dalším zdrojům informací o plánování mobility. Díky online prostředí se k vám dostanou aktuální zprávy, otestovaná opatření nebo informace získané v průběhu celého projektu.

Mluvíme o nich v  kontextu pracoviště, povětšinou veřejné instituce, proto výrazy “plán mobility”, “plán mobility na pracovišti”, “institucionální plán mobility”, “firemní plán mobility” nebo pouze “plán” odkazují na jeden dokument nebo proces. A to i přesto, že se použití výrazů mezi zeměmi nebo odborníky liší.

Sada nástrojů je k dispozici na webových stránkách projektu v  online i  offline verzi (soubor Excel). Chceteli jej zobrazit nebo stáhnout, zadejte: http://bit.ly/mc-toolkit.

Simona Sváčková,

Nadace Partnerství

7

Profile for Nadace Partnerství

Do práce udržitelně  

Příručka zaměřená na management mobility (řízení mobility) vám ukáže základní kroky, jak se vypořádat s tvorbou plánu mobility ve vaší insti...

Do práce udržitelně  

Příručka zaměřená na management mobility (řízení mobility) vám ukáže základní kroky, jak se vypořádat s tvorbou plánu mobility ve vaší insti...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded