__MAIN_TEXT__

Page 1

Sklepy na Podluží

Na kole krajem památek a vína Moravské vinařské stezky Z Mělníka k Prameni Labe Sklepy na Podluží www.labska-stezka.cz Tip na výlet | www.stezky.cz | www.greenways.cz

Prušánky, Nechory

Nadace Partnerství je koordinátorem Moravských vinařských stezek v ČR.

Podoblast: Slovácká Vinařské stezky: VS Podluží Trasa: Moravská Nová Ves–Mikulčice–Lužice–Dolní Bojanovice–Starý Poddvorov–Nový Poddvorov– Prušánky–Moravský Žižkov–MNV Tzv. Zlatý kříž vinařství tvoří cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnější místa regionu, které bezpochyby reprezentují vinařské kolonie v  Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách. Ani jednu z nich samozřejmě nemine Vinařská stezka Podluží, kterou na naší trase tentokrát sledujeme. Ojedinělé ukázky sklepní architektury a sídla desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti tvoří nevyčerpatelný poklad živého regionu. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. „Mekkou“ je zde pak Moravská Nová Ves, kde byste snad i uvěřili tomu, že zde víno prýští i ze země. Jedinečnou podívanou a zážitky nabídne historická sklepní ulička U Trati, z níž se myší dírou dostanete do vyhlášených uliček Výmol a Zátiší. Ves je rodištěm odrůdy Cabernet Moravia místního vinaře Lubomíra Glose, která zde má i svůj památník. Z  místních pamětihodností je nejvýraznější  kostel sv. Jakuba, raritou místního  hřbitova  je náhrobní kámen v  podobě ležící postavy z  dílny sochaře Františka Úprky. Okolím obce pak místní vyznačili Neoveskou vinařskou stezku. Sousední Mikulčice prosluly uchu turistů především díky odkrytí velkomoravského opevněného sídla, dnes národní kulturní památky Valy, nedaleko obce, kam se dostanete po  2 km, dáte-li se ve směru k řece. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a  pohřebiště čítající přes 2  500 hrobů. Sídelní aglomerace mocenského centra se původně rozkládala na několika ostrovech mezi rozvětvenými rameny řeky Moravy. Opevněným jádrem tohoto komplexu sídlišť a  pohřebiště byla akropole s  předhradím. Dnes se na  hradišti v  Mikulčicích setkáme se dvěma expozicemi (Velkomoravské Mikulčice – Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy a Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu) a prohlídkovým okruhem přibližujícím návštěvníkům základy několika objeve-

Vinice u Moravské Nové Vsi

ných kostelů a knížecího paláce. Přímo ve vesnici je k vidění gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž je ke spatření unikátní oltář z dubových kmenů nalezených v  korytě Moravy. Z  pohledu vinaře pak vynikají Mikulčice např. hned 4 vinařskými uličkami, které naleznete přímo v obci. Obdivovatelé sklepní architektury by neměli minout areál Těšických búd s  dnes již skoro vymizelými typy zemních sklepů se stanovým přístřeškem či sklepy Na dědině, jimž se říkalo řepáky. Milovníci vína pak nejživější mikulčickou kolonii U  myslivecké chaty. Před branami Hodonína se rozkládá Lužice. Obec obklopená višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a  úrodnými vinicemi se pyšní nově zrekonstruovanou historickou budovou Starého kvartýru, někdejší ubytovny císařských důstojníků a nyní i kulturního stánku obce. V Lužici opustíme směr na Hodonín a dáme se silnicí do sousedních Dolních Bojanovic. Proslulé folklorní centrum Dolní Bojanovice připomíná jak Slovácká chalupa s  expozicí slováckého bydlení v  minulosti, tak je proslavilo i  vinařství, zejména opulentní Ryzlink rýnský, na  ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v  roce 1738 zvláštní příkaz. Směs Ryzlinku rýnského s  budínkou místního vinaře Jana Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou


Sklepy na Podluží

Na kole krajem památek a vína Moravské vinařské stezky Z Mělníka k Prameni Labe Sklepy na Podluží www.labska-stezka.cz Tip na výlet | www.stezky.cz | www.greenways.cz

Prušánky, Nechory

Nadace Partnerství je koordinátorem Moravských vinařských stezek v ČR.

Podoblast: Slovácká Vinařské stezky: VS Podluží Trasa: Moravská Nová Ves–Mikulčice–Lužice–Dolní Bojanovice–Starý Poddvorov–Nový Poddvorov– Prušánky–Moravský Žižkov–MNV Tzv. Zlatý kříž vinařství tvoří cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnější místa regionu, které bezpochyby reprezentují vinařské kolonie v  Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách. Ani jednu z nich samozřejmě nemine Vinařská stezka Podluží, kterou na naší trase tentokrát sledujeme. Ojedinělé ukázky sklepní architektury a sídla desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti tvoří nevyčerpatelný poklad živého regionu. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. „Mekkou“ je zde pak Moravská Nová Ves, kde byste snad i uvěřili tomu, že zde víno prýští i ze země. Jedinečnou podívanou a zážitky nabídne historická sklepní ulička U Trati, z níž se myší dírou dostanete do vyhlášených uliček Výmol a Zátiší. Ves je rodištěm odrůdy Cabernet Moravia místního vinaře Lubomíra Glose, která zde má i svůj památník. Z  místních pamětihodností je nejvýraznější  kostel sv. Jakuba, raritou místního  hřbitova  je náhrobní kámen v  podobě ležící postavy z  dílny sochaře Františka Úprky. Okolím obce pak místní vyznačili Neoveskou vinařskou stezku. Sousední Mikulčice prosluly uchu turistů především díky odkrytí velkomoravského opevněného sídla, dnes národní kulturní památky Valy, nedaleko obce, kam se dostanete po  2 km, dáte-li se ve směru k řece. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a  pohřebiště čítající přes 2  500 hrobů. Sídelní aglomerace mocenského centra se původně rozkládala na několika ostrovech mezi rozvětvenými rameny řeky Moravy. Opevněným jádrem tohoto komplexu sídlišť a  pohřebiště byla akropole s  předhradím. Dnes se na  hradišti v  Mikulčicích setkáme se dvěma expozicemi (Velkomoravské Mikulčice – Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy a Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu) a prohlídkovým okruhem přibližujícím návštěvníkům základy několika objeve-

Vinice u Moravské Nové Vsi

ných kostelů a knížecího paláce. Přímo ve vesnici je k vidění gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž je ke spatření unikátní oltář z dubových kmenů nalezených v  korytě Moravy. Z  pohledu vinaře pak vynikají Mikulčice např. hned 4 vinařskými uličkami, které naleznete přímo v obci. Obdivovatelé sklepní architektury by neměli minout areál Těšických búd s  dnes již skoro vymizelými typy zemních sklepů se stanovým přístřeškem či sklepy Na dědině, jimž se říkalo řepáky. Milovníci vína pak nejživější mikulčickou kolonii U  myslivecké chaty. Před branami Hodonína se rozkládá Lužice. Obec obklopená višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a  úrodnými vinicemi se pyšní nově zrekonstruovanou historickou budovou Starého kvartýru, někdejší ubytovny císařských důstojníků a nyní i kulturního stánku obce. V Lužici opustíme směr na Hodonín a dáme se silnicí do sousedních Dolních Bojanovic. Proslulé folklorní centrum Dolní Bojanovice připomíná jak Slovácká chalupa s  expozicí slováckého bydlení v  minulosti, tak je proslavilo i  vinařství, zejména opulentní Ryzlink rýnský, na  ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v  roce 1738 zvláštní příkaz. Směs Ryzlinku rýnského s  budínkou místního vinaře Jana Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou


Sklepy na Podluží

Mikulčice

vínu udělil rakouský císař František Josef I. Tajemstvím je dosud zahalena neprobádaná Bojanovská Zádruha, komplex utajených chodeb pod vinným sklepem. Pořádně vyšlápnout vzhůru si musíme cestou k Poddvorovům – Starému a Novému. Však taky vrcholky zdobí důvody naší námahy: nad Starým Poddvorovem narazíme na  starobylý dřevěný větrný mlýn upravený nyní jako expozice řemesel

Sklepy na Podluží a mlynářství, u Nového Poddvorova přímo na trase vinařské stezky narazíme na  30 metrů vysokou rozhlednu Na  Podluží s  konstrukcí ve  tvaru těžební věže připomínající, že region Podluží je známým moravským nalezištěm ropy. Na  osluněných jihozápadních vinicích v  okolí obce se daří především náročným odrůdám. Neuburské, Sauvignon. Rulandské šedé i modré tady dosahují vysoké cukernatosti, přívlastková vína zdejších vinařů jsou ozdobou výstav. Za rozhlednou Na Podluží jsme už jen skok v proslavené prušánecké vinařské kolonii Nechory. V lokalitě se nachází na 500 vinných sklepů různých tvarů a velikostí. Malou zajížďkou na naší trase je nakonec návštěva Moravského Žižkova, kde si místní vinaři rovněž vyznačili svoji Žižkovskou vinařskou stezku. Na její trase leží i nejvýznamnější z několika zdejších sklepních areálů „Agrární“. K vidění jsou ale i  ukázky zemědělské techniky minulého století. Vesnice má nadto novou dominantu moderního kostela Panny Marie Vítězné, a zcela nově i minipivovar u rybníka. Zpět přes Prušánky nás silnice dovádí do Moravské Nové Vsi, kde můžeme okruh Zlatým křížem vinařství náležitě zakončit. Délka: 40 km Obtížnost: 2 – turista Typ kola: 2 – trekové; 1 – horské Zajímavosti na trase: ○ sklepní uličky U trati, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vesi a Neoveská vinařská stezka ○ slovanské hradiště Valy u Mikulčic ○ sklepní uličky U cihelny, U myslivecké chaty, Na dědině a Těšické búdy v Mikulčicích ○ Lužický Starý kvartýr, skepy v ulici U Vrchnice ○ Slovácká chalupa a sklepy v Předních a pod Čaganovem v Dolních Bojanovicích

○ větrný mlýn s expozicí ve Starém Poddvorově ○ rozhledna Na Podluží v Novém Poddvorově ○ Prušánecká vinařská kolonie Nechory ○ sklepní areál Agrární a Žižkovská vinařská stezka v Moravském Žižkově

Ubytování hledejte na www.cyklistevitani.cz. Perfektní zázemí pro vás i vaše kolo. Vydala Nadace Partnerství v roce 2013 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Texty sestavil: Vladimír Vecheta Foto: archiv Nadace Partnerství Sazba: sumec+ryšková

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově

Rozhledna v Novém Poddvorově


Sklepy na Podluží

Mikulčice

vínu udělil rakouský císař František Josef I. Tajemstvím je dosud zahalena neprobádaná Bojanovská Zádruha, komplex utajených chodeb pod vinným sklepem. Pořádně vyšlápnout vzhůru si musíme cestou k Poddvorovům – Starému a Novému. Však taky vrcholky zdobí důvody naší námahy: nad Starým Poddvorovem narazíme na  starobylý dřevěný větrný mlýn upravený nyní jako expozice řemesel

Sklepy na Podluží a mlynářství, u Nového Poddvorova přímo na trase vinařské stezky narazíme na  30 metrů vysokou rozhlednu Na  Podluží s  konstrukcí ve  tvaru těžební věže připomínající, že region Podluží je známým moravským nalezištěm ropy. Na  osluněných jihozápadních vinicích v  okolí obce se daří především náročným odrůdám. Neuburské, Sauvignon. Rulandské šedé i modré tady dosahují vysoké cukernatosti, přívlastková vína zdejších vinařů jsou ozdobou výstav. Za rozhlednou Na Podluží jsme už jen skok v proslavené prušánecké vinařské kolonii Nechory. V lokalitě se nachází na 500 vinných sklepů různých tvarů a velikostí. Malou zajížďkou na naší trase je nakonec návštěva Moravského Žižkova, kde si místní vinaři rovněž vyznačili svoji Žižkovskou vinařskou stezku. Na její trase leží i nejvýznamnější z několika zdejších sklepních areálů „Agrární“. K vidění jsou ale i  ukázky zemědělské techniky minulého století. Vesnice má nadto novou dominantu moderního kostela Panny Marie Vítězné, a zcela nově i minipivovar u rybníka. Zpět přes Prušánky nás silnice dovádí do Moravské Nové Vsi, kde můžeme okruh Zlatým křížem vinařství náležitě zakončit. Délka: 40 km Obtížnost: 2 – turista Typ kola: 2 – trekové; 1 – horské Zajímavosti na trase: ○ sklepní uličky U trati, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vesi a Neoveská vinařská stezka ○ slovanské hradiště Valy u Mikulčic ○ sklepní uličky U cihelny, U myslivecké chaty, Na dědině a Těšické búdy v Mikulčicích ○ Lužický Starý kvartýr, skepy v ulici U Vrchnice ○ Slovácká chalupa a sklepy v Předních a pod Čaganovem v Dolních Bojanovicích

○ větrný mlýn s expozicí ve Starém Poddvorově ○ rozhledna Na Podluží v Novém Poddvorově ○ Prušánecká vinařská kolonie Nechory ○ sklepní areál Agrární a Žižkovská vinařská stezka v Moravském Žižkově

Ubytování hledejte na www.cyklistevitani.cz. Perfektní zázemí pro vás i vaše kolo. Vydala Nadace Partnerství v roce 2013 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Texty sestavil: Vladimír Vecheta Foto: archiv Nadace Partnerství Sazba: sumec+ryšková

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově

Rozhledna v Novém Poddvorově

Profile for Nadace Partnerství

05 tip na výlet sklepy na podluží  

05 tip na výlet sklepy na podluží  

Advertisement