Page 1

PHOTO

GRAPHER RESUME EVENT

photography HAPPY THAIFIGHT

packshot things bekery portrait girl&kid

Travel THAILAND nature &

Architecture

Studio lighting skill in&exterior room

vol .1


ADV.

MiNIMONSTER s e i k o 5 s p o r t


1


2


3

RESUME ชื่อ กีรติ เจียมอัชฌาสัย ชื่อเล่น แน็ค อายุ 23 ปี เบอร์โทร 086-772-2982 ที่อยู่ 161 ซ.เพชรเกษม 28 แยก 24 แขวง คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Name Kirati jiamatchasai Nickname NACK Age 23 Tel. 086-7722-982 Address 161 soi Phetkasem 28

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คะแนน 3.39 / 4.00

Education GPA.

ประสบการณ์ / Exprerience Freelance Photographer CAMERART MAGAZINE Photographer THAIFIGHT Main Photographer PTT News Photographer PATTAYA Exhibition FASHION Portfolio

ความสามารถ / Skill Photoshop, Indesign, Illustrator, Lightroom, Aperture Camera Skill Studio Flash Skill Outdoor Flash Skill Editorial page layout

branch 24 T.khuhasawan ketch pasrijaroen bangkok 10160

Bachelor of Educational Communication and Technology at King Mongkut’s University of Technology Thonburi ( KMUTT ) overall 3.39/4.00


4


EVENT 5

EVENT PHOTOGRAPHY

THAIFIGHT / HAPPY AWARD / OKTOBERFEST


66 EVENT

OPPORTUNITY* ถึงแม้ว่าการถ่ายภ่าพอีเว้นท์ จะเป็นการว่าจ้างระหว่างช่างภาพและเจ้าของงาน ให้เก็บภาพ งานพิธี งานมอบรางวัล บรรยากาศในงาน แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะเก็บโมเม้นท์นั้นเพื่อสร้าง อารมณ์เสริมในการชมภาพของเหล่าบุคคลเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น สปอนเซอร์ หรือผู้จัด ให้ได้เข้าถึงอรรถรสที่เกิดขึ้น และไม่พลาดจังหวะ ส�ำคัญๆ ที่บุคคลเหล่านั้น อาจจะไม่ได้เห็น จากงานอีเว้นท์ทั่วไป


7


8 EVENT

STORY IN PICTURE องค์ประกอบ แววตา ท่าทาง เลือด และ โลโก้งาน คือโจทย์ที่เราต้องใช้ ในการเชื่อมโยงเรื่องราว เพื่อให้ภาพบอกเล่าเรื่องราวโดยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ต้องอธิบายเลยว่า ใครท�ำอะไร หรือ มันเกิดอะไรขึ้น ความ หมายของคนที่ดู และ เขียนบอกเล่าอาจจะไม่ตรงกันทุกตัว แต่แน่นอน มันออกมาในทิศทางเดียวกัน ที่บ่งบอกถึงความมันส์ของงานนี้

POSE PROCESS การ crop ภาพเพื่อเจาะจงและเน้นให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ก็ได้มุม ภาพที่แปลกตาออกไป เพราะงานอีเว้นท์ สิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ถ้ามัวแต่คิดว่าจะถ่ายยังไง ไม่ทันแน่ ถ่ายให้ได้ก่อนค่อยมา crop ทีหลัง ถ้าเป็นการไปสัมภาษณ์ข่าว ก็คือการจดมาให้หมดแล้วมาคัดท�ำข่าว ทีหลังนั่นเอง


9 CHANCE จังหวะที่ผมน�ำเสนออาจจะเกิดขึ้นเพียง เสี้ยววินาที ในชีวิตจริงการท�ำงานใน สถานที่ที่อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น พร้อมกัน ผมพลาดไม่ได้


10 10 EVENT SIGNATURE ถ่ายย้อนแสงสปอตไลท์ ให้แฟลร์เกิดขึ้นในภาพ ท�ำให้บุคคล ดูมีสง่าราศี มีแสงสาดส่องลงมายัง ตัวแบบ แสงที่แฟลร์จนฟุ้ง ก่อให้เกิดบรรยากาศ ของสถานที่ เสริมให้ภาพมีเรื่องราว ที่มา และ ที่ไป

WHAT IS IMPORTANT > สิ่งที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับการจัดงาน event คงจะหนีไม่พ้น คือ เหล่าสปอนเซอร์ ทั้งหลายที่มาจัดบูธ กิจกรรม และอื่น ๆ เรามีหน้าที่เก็บภาพโดยรวม และ กิจกรรมเหล่านั้น โดยไม่ ให้บิดเบือนจากความเป็นจริงไม่ผิดเพี้ยน และ เสริมภาพ ลักษณ์ที่ดีให้กับสปอนเซอร์รายนั้นๆ โดยพยายามให้ภาพ ออกมาในเชิงบวก เพื่อส่งเสริม บริษัท หรือ กิจการ นั้นๆ ในรายการ THAIFIGHT ที่เกิดขึ้นนี้นั้น มีสปอนเซอร์ตบแถว เข้ามาอย่างมากมาย เพราะรายการ ชกมวย THAIFIGHT มีการตอบรับจากต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

RESPONSIBILITY > การถ่าย event คือการตอบโจทย์ผู้ว่าจ้างเป็นหลักมากกว่า ตอบโจทย์ตัวเอง organize จัดงาน ย่อมอยากเห็นภาพ ลักษณ์โดยรวมของงานเป็นแน่แท้ ภาพเวทีแข่งขัน และ ที่ นั่งของผู้เข้าชมที่ถูกจัดแจงขึ้นอย่างมีแบบแผน สวยงาม และ เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่เก็บบันทึกและมา น�ำเสนอต่อลูกค้าว่าภาพโดยรวม มีลักษณะอย่างไร

BASIC OF EVENT PHOTO แนวภาพหลักๆ ของการถ่ายภาพอีเว้นท์ ที่หนังสือ หรือ นิตยสาร สามารถน�ำไปลงสกู๊ปข่าวได้ ขึ้นอยู่กับค�ำเหล่านี้ “ใคร ? ท�ำอะไร ? ที่ไหน ? อย่างไร ? ” จากที่เคยเรียนการ เขียนข่าวมา และการถ่ายภาพข่าวมา ก็ได้น�ำมาใช้ในการถ่าย ภาพ EVENT เป็นหลัก เพราะการถ่ายภาพ ก็คือการสื่อสาร อย่างหนึ่ง เป็นการสื่อสารด้วยภาพ แตกต่างกันแค่ ข้อความ และค�ำพูด เราสามารถเขียนและพิมพ์ให้เข้าใจได้ง่าย แต่การ ถ่ายภาพให้เข้าใจได้ ต้องได้รับการฝึกฝนและได้รับการศึกษา มา ด้านการสื่อสารมวลชน มาบ้างแล้วจึงจะก่อให้เกิด ความ ถูกต้องในชิ้นงานที่เราได้ท�ำ


EVENT 11


12 EVENT HAPPY AWARD งานครั้งนี้ถ่ายให้ทีม organizer ภาพรวมของ งาน มาเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือ ภาพตามสั่งที่ ถูก Brief ก่อนท�ำงานเสมอ ว่าผู้จัดต้องการภาพ ลักษณะใด แต่ถึงกระนั้น เราก็ต้องอิงการถ่ายภาพ ข่าวเป็นหลัก ในการตอบโจทย์


13


14 EVENT TAKE THE TRUTH จัดงานมาอย่างไรต้องถ่ายออกมาให้ได้อย่าง นั้น ให้สวยเหมือนตาเห็น ไม่ผิดเพี้ยนไปจาก ที่เขาจัดไว้ จึงจะท�ำให้เข้าใจถูกต้อง ทั้งผู้จัด และผู้จ้าง

LESSON OF FLEXIBLE > การถ่ายงานครั้งนี้ สอนให้ผมรู้ว่า บางครั้ง เราก็เอามุม คอนเสิร์ตมาสร้างความแปลกตาให้งาน event บ้างก็ได้ นะ ไม่จ�ำเป็นจะต้อง commercial เสมอไป แทรกงาน พวกนี้ลงไป ลูกค้าก็จะผ่อนคลายมากขึ้น เพราะว่าแสง สวยๆ ส่งผลให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน ไม่แพ้ ภาพตามสั่งที่ลูกค้าอยากได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า อะไรมา ก่อน อะไรมาหลัง ถ่ายภาพหลักให้ได้ก่อน ค่อยเก็บส่วน เสริม เพิ่ม ปรุง แต่ง ลงไป


EVENT 15

FREE TIME TO MANAGE FOR BETTER การไปก่อนงานเริ่ม ท�ำให้เราสามารถ สั่ง และ แก้ไข แสง ที่จะตก ที่ backdrop ได้ ท�ำให้ภาพออกมา ถูกต้องตามที่ organizer ได้จัด สถานที่มา เราเป็นช่างภาพ เราต้องมีความรู้เรื่องแสง ถ้าแสงที่จัด ไว้ ไม่ดี หรือ จะเกิดผลลบให้กับแบบ เราก็ควรบอกเขา ว่า ภาพมัน จะออกมาแบบนี้นะ ทางที่ดี ถ่ายให้ดูเลย ว่าแสงไม่ได้นะ ผมขอแสง แบบนี้ได้ไหม ภาพจะได้เคลียร์ ขาวใส ชัดเจน บางครั้ง เขาอาจจะคิด ว่า เราเรื่องมาก แต่หลังจากเขาได้ภาพไป เขาก็จะรู้ว่า เราหวังดีนะ


16 EVENT THE OKTOBERFEST KEN DUEM DOO ภาพงาน กิน ดื่ม ดู Octoberfest จัดขึ้นที่เขาใหญ่ ที่ The Smoke house ในช่วงปลายปี มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในช่างภาพหลัก ของ Organize นั่นก็คือ ทีมงาน Sunday Morning ของ GMM Grammy นั่วเอง บรรยากาศหนาวๆ กับ เบียร์นุ่มๆ และ เพลงเพราะๆ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้ว


17


18 EVENT

UNPASS TOTALLY พื้นที่โดยรวมของงาน ต้องน�ำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมเด่นชัด และ ตรง ไปตรงไปตรงมา ในจุดหรือมุมมองที่เขาไม่เคยเห็น ท�ำให้ภาพลักษณ์ ของงานดูโดดเด่นมากกว่าการถ่ายมุมที่เขานั่งกันอยู่มากนัก อีกอย่าง การเป็นช่างภาพงานแบบนี้ ได้สิทธิพิเศษ ขึ้นหอคอย ปีนตึก ได้มุมกึ่งๆ bird eye view มาด้วยก็ท�ำให้ภาพดูไม่ซ�้ำและ แปลกใหม่กว่าเดิม

COLD JAZZ MUSIC วงดนตรีขับร้องกล่อมประสานสร้างสีสัน ความบันเทิง รื่นรมย์ให้ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อากาศหนาวๆ กับ เพลงแจ๊ส ช่างเหมาะกัน อย่างหาที่เปรียบไม่ได้


19

WHO WHAT WHERE WHEN WHY HOW บาร์ และ จุดขาย จุดจัดกิจกรรมในงาน เสา ธงญี่ปุ่น โฆษณาต่างๆที่ ลูกค้าน�ำมาวางในงาน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราต้องท�ำให้เห็นภาพว่า มันอยู่อย่างไร อยู่ที่ไหน มีลักษณะอย่างไร เพราะว่า ลูกค้าไม่ได้มีคน เดียว มีคนที่มาร่วมงาน และไม่ได้มา การถ่ายภาพให้เห็นถึงภาพรวม ท�ำให้ลูกค้า รับรู้และเข้าใจ ว่ามันเป็นแบบไหน ตั้งอยู่ที่ไหน วัสดุแบบ ไหน โดดเด่นมากแค่ไหน ล้วนแต่ท�ำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่บิดเบือนไปจากความจริง


20 EVENT

CELEBRITY ศิลปิน มากหน้าหลายตา พร้อมเพรียง กันเข้ามาให้ความบันเทิง ตั้งแต่เย็น จน เที่ยงคืน ทั้งสากล แจ๊ส อคูสติก ท�ำงาน ทั้งหมด 3 วัน แต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย เดินไปไหนก็มีแต่เพลงเพราะๆ ขัดเกลา จิตใจ ให้อบอุ่น ทั้ง ๆ ที่อากาศหนาวมาก สังเกตได้ว่าศิลปินไทยจัดชุดกันหนาวแบบ มาเต็ม ส่วน นักร้องเยอรมันบอกได้ค�ำเดียวว่า “ สบาย ” อากาศ เย็นๆ เบียร์นุ่มๆ เพลงเพราะๆ สุดยอดของ ความลงตัว แต่ว่า ช่างภาพ ไม่ดื่มนะครับ ท�ำงานครับ ท�ำงาน


21 BACK STAGE อารมณ์และจังหวะที่สวยๆเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลา เราก็ต้องเก็บภาพมาให้ได้ เล่าเรื่องจากรอยยิ้มสายตาและผู้คน

INTERESTING สีสรรที่คาดไม่ได้ของงาน Octoberfest ก็คือ ตัวตลก BOZO นั่นเอง ที่มาสร้างความตื้นเต้น และสนุกสนาน ให้กับแขกในงาน เรียกว่าขนกันมาหมดทั้งคณะ เต็มที่ กับงานนี้จริงๆครับ


22


TRAVEL 23 23

ภูกระดึง พัทยา เชียงใหม่ อ่างทอง ชัยนาท

TR AVEL


24 BEFORE SUNSET ผาหล่มสัก สถานที่สุดฮิต ของการ นั่งชิวๆ ชมพระอาทิตย์ตก บนภูกระดึง บนความสูง เหนือระดับน�้ำกว่า 1200 เมตร


TRAVEL 25

RESTPOINT WITH NATURE ระหว่างทางเดินขึ้นภูกระดึง ก็จะผ่าน ซ�ำ ต่างๆ หรือจุดแวะ พักนั่งเอง ให้เราได้พักทานน�้ำ ทานข้าว บ้างก็มีแตงโมหวาน เจี๊ยบ เย็นๆ บริการ ชิ้นละ 10 บาท น�้ำดื่ม น�้ำอัดลม เพื่อให้ เราได้มีแรงเดินต่อ ไปจนถึงจุดสูงสุด ซ�ำ เหล่านี้มีทั้งหมด 8 ซ�ำ กว่าจะถึงยอดสุด หรือ หลังแป ที่มีต้นสนมากมายและป้าย สูงสุดแดนสยาม นั่นเอง

WHAT I GOT WHILE I’M TIRED ครั้นจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันเต็มที ก็ดันเดินผ่าน “ลูกหาบ” ลูกหาบคือ คุณพี่ คุณลุง คุณน้า ที่แข็งแรงบึกบึน บ้างมี คุณ ป้า และพี่สาวอยู่ด้วย มีสไตล์การแต่งตัว แตกต่างกัน บ้าง ถอดเสื้อนุ่งกางเกง บ้างนุ่งผ้าขาวม้า แต่ทุกคนจะใส่รองเท้า ยี่ห้อเดียวกัน ผมไม่รู้ว่ามันชื่อยี่ห้ออะไร แต่ที่นี่มีขายอย่าง เดียว เป็นยาง ตะปุ่มตะป�่ำ เกาะพื้นดียิ่งนัก นักท่องเที่ยวคน ไหนใส่ผ้าใบใส่รองเท้าแตะ กลัวลื่น ก็สามารถหาซื้อได้ที่จุด ขายของที่ระลึก ก่อนขึ้น ได้เลย รับรองว่า ถ้าขาไม่เปลี้ยซะ ก่อน ไม่มีทางลื่นแน่ๆ


26 TRAVEL TRAVEL IS MY WORK >>>>>>>>>>>>>> การท�ำงานครั้งนี้ ได้รับมอบหมายหน้าที่ช่างภาพและนักเขียน ในคอลัมน์ท่อง เที่ยวของนิตยสาร เจ้าหน้าที่อุทยาน ได้รวบรวมเสียงของเหล่าสื่อมวลชน ว่า พรุ่งนี้ ใครจะไปไหน ใครจะเดินไปตาม ผา ต่างๆ หรือใครจะลงไปพบความ มันส์ ที่ “ ป่าปิด “ ป่าปิดเป็นค�ำตอบสุดฮิตของเหล่าสื่อมวลชนขาบู๊ ดังนั้นวันรุ่ง ขึ้นเราจึงได้เดินทางไปลุยป่าปิดกัน ป่าปิด ไม่ให้เข้าในช่วงน�้ำหลาก แต่ตอนที่ เราไป เป็นช่วงก่อนปีใหม่ จึงสามารถเข้าได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยาน 1 : 10 คน ในการน�ำทาง ให้ความรู้ และดูแลรักษาความปลอดภัย แต่ สื่อมวลชนมากันทั้งที เจ้าหน้าที่อุทยาน มากันเป็นสิบ ๆ คน ดีใจจริง ๆ บรรยากาศในป่าปิด ก็สุดจะบรรยาย มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก น้อยคนนัก ที่จะได้เข้ามา เพราะต้องฝ่าดงทากดูดเลือด ใครไม่อยากโดนทากดูดเลือด ที่ จุดบริการนักท่องเที่ยวด้านล่าง ก็มีถุงผ้าขาย คลุมขึ้นมาถึงหัวเขากลายเป็น นักเรียนญี่ปุ่นกันเป็นแถว การเดินทางต้องเลาะป่าเลาะน�้ำตก ปีนเขา เดินตาม เจ้าหน้าที่อุทยานที่ช�ำนาญทางเป็นอย่างดี

MAIN COURSE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> จุดเด่นของป่าดิบ ก็คือ ใบไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีแดงสด นั่นก็คือใบเมเปิ้ลนั่นเอง แต่ มันจะแดงเป็นช่วงๆ ช่วงที่พวกเราไปนั้นก็เป็นช่วงที่ใบเมเปิ้ลเริ่มจะร่วงหล่นไป บ้างแล้ว บ้างเกาะอยู่ตามโขดหิน น�้ำตก และกิ่งไม้ การถ่ายภาพให้เห็นเรื่อง ราวต่างๆ และได้ภาพที่สวยงามของน�้ำตกนั้น จึงขาดไม่ได้ที่จะต้องแบกขา ตั้งกล้องเข้าไปด้วย ซึ่งท�ำให้เดินทางล�ำบากขึ้น แต่ต้องยอมมมมมมม เพราะ มันคุ้มค่าเหลือเกินที่เราจะได้ภาพดีๆ โดยแลกไปกับเหงื่อที่หยดเพิ่มมากขึ้น เท่านั้นเอง

NATURE CAN’T FAKE ภาพน�้ำตกที่เราจะเจอบ่อยมากเวลาเข้าป่าดิบ ทั้งขอนไม้ที่ต้องเดินข้าม หิน ผาต่างๆที่ต้องกระโดด ปีนป่าย เพื่อลงไปชื่นชมความงาม พอถึงจุด ๆ หนึ่ง ที่ พ้นค�ำว่าเหนื่อย ก็เป็นค�ำว่าภูมิใจ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทุ่มเทแรงกาย ไปกับสิ่ง สวยงาม ถึงจะไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอัน แต่ก็ ประทับใจ ไม่เคยลืม


27


28 TRAVEL

PANORAMA IS LIFE ภาพนี้ ยืน ถ่ายจากโขดหิน อีกจุดหนึ่ง ทิศทางที่ช่างภาพท่านนี้ได้เล็งไปนั้น มีแบคกราวด์ ทั้งหิน ทั้งป่า ทั้งหญ้า และต้นไม้ที่ยืนต้นตาย และพื้นที่ ที่ถูกลักลอบตัดไม้ สื่อให้เห็นว่า การ ถ่ายภาพ หรือการเป็นช่างภาพนั้น รูปที่ออกมาสวย เบื้องหลังของมัน ไม่ได้สวยแบบนั้น บางครั้งก็ถึงขั้นต้องหลั่งน�้ำตา เสียเหงื่อ ให้กับความพยายาม ที่ยังต้อง พยายาม อยู่ทุกวัน


TRAVEL 29

LIFE IS PANORAMA การท�ำงาน ก็คือการที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ ทาก แสงแดด และ อากาศร้อน ก็คือบททดสอบอย่างหนึ่ง ที่เราต้องฝ่ามันไปให้ได้ ผมว่าธรรมชาติ ยังมีอะไรที่สวยงามอีกมาก อยากไปท�ำงานแบบนี้บ่อยๆ จะได้แข็งแกร่ง เหมือนหินผา จะฝนตก จะแดดออก ก็จะยืนหยัด ยากที่จะล้มลง


30 TRAVEL

LINE COMPOSITION ภาพนี้ใช้ใบเมเปิ้ลที่ร่วงหล่นมาค้างอยู่ ที่กอไม้เป็นจุดเด่น โดยมี ใบไม้แห้งเป็น เส้นสายน�ำสายตา ทฤษฎีง่ายๆ ที่ใช้ บ่อยๆ แล้วจะดี


TRAVEL 31 RULE OF THIRDS ภาพจุดตัดเก้าช่องเป็นภาพมาตรฐานที่ต้องท�ำให้ได้ เบลอในส่วนที่ไม่ส�ำคัญ โฟกัสในส่วนที่เป็นเนื้อหา ของภาพ ใช้เส้นของเห็ดที่เป็นแผ่น น�ำไปยังจุดที่เรา โฟกัส คือการถ่ายภาพมาตรฐาน ใช้ในการประกอบ เรื่องราว คอลัมน์ท่องเที่ยว ได้ดีเหมือนกัน

CENTER สร้างจุดเด่นด้วยการใช้ใบ สนเป็นเส้นน�ำไปสายตาไปยัง ยอดสนตรงกลางภาพ


32 TRAVEL LIGHT ภาพถ่ายใบเมเปิ้ล น�ำมาตกแต่งให้เป็นขาวด�ำ เน้นเส้นสาย ของวัตถุให้ เด่นชัดขึ้น


TRAVEL 33 33

MONOCHROME PHOTOGRAPHY การถ่ายภาพขาวด�ำคือยุคเริ่มต้นของการถ่ายภาพ ก็จริงแต่ผมก็พยายามหยิบมาใช้ เสมอ เพราะว่าภาพขาวด�ำให้อารมณ์ในภาพสูง รายละเอียดในภาพ ทิศทางของแสง และเงา ต่างๆ ท�ำให้ภาพมีความน่าสนใจอย่างมาก ผมก็เลยถ่ายภาพวัตถุ ที่มีพื้นผิว ขรุขระ เพื่อแสดงแสงและเงา ถ่ายภาพดอกไม้ที่มีแสงสะท้อนน�้ำจากดวงอาทิตย์มาจาก ด้านหลังเพื่อให้เห็นแสงริมไลท์ ที่น่าสนใจมา ประกอบคอลัมน์ถ่ายภาพท่องเที่ยว


34 TRAVEL

A L ONE ความโดดเดี่ยวเดียวดาย มีให้เห็นได้ทั่วไปที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ไม่ ว่าจะเป็นใบไม้ที่ร่วงโรย ต้มไม้ที่ยืนต้นตาย จากการโดนฟ้าผ่า หรือแม้กระทั่ง ใบไม้บนก้อนหินที่ขึ้นอยู่อย่างเดียวดายภาพเหล่านี้มีสเปชเหมาะสมกับการใช้ใน งานนิตยสาร ผมจึงเก็บบรรยากาศความโดดเดี่ยวเดียวดาย บนยอดภูกระดึงมา ประกอบคอมลัมน์ท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื่องได้ดี


TRAVEL 35 35


36


TRAVEL 37 The Sanctuary of Truth “ ปราสาทสัจธรรม ” อ่าววงพระจันทร์ แหลมราชเวช ต�ำบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี พัทยา ชาวบ้านเรียกกันว่า “ ปราสาทไม้ ”


38 TRAVELL

HIDE FOR STORY ถ้าจะถ่ายหน้าเปลือย ๆ ที่เป็นจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ ก็ดูจะ ธรรมดาไป ผมจึงพยายามหาวัตถุ ครอปภาพให้ดูแน่นขึ้น และ ล้อเลียนกันทาง นามธรรม ตัดส่วนหนึ่งของหน้าออกเพื่อทิ้งไว้ เป็นค�ำถาม มุมปากที่ดูเหมือนมีอะไร แอบแฝงอยู่ น่าจะท�ำให้ มีเรื่องราวมากขึ้นกว่าการถ่ายรูป สถาปัตยกรรมทั่ว ๆ ไป

PANORAMA ภาพถ่ายพาโนรามา ภายใน ปราสาทสัจกรรมที่มีประตูสาม ทิศ ประดับประดาไฟตามมุม ต่างๆ ท�ำให้ดูมีมิติและสวยงาม มากขึ้น


TRAVEL 39

LOOK UP FOR FAITH ใช้มุมเงย เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ โอ่โถง และ น่าชื่นชม เสา ด้านหลังยังเป็นส่วนเน้นให้จุดรวมสายตาอยู่ที่ ตัวละครที่ถูก แกะสลักโดยช่างฝีมือ ดูเด่นชัดมากขึ้น


40 INDUSTRY เสาต้นหนึ่งในปราสาทสัจธรรมที่ถูกแกะสลัก โดยช่างศิลป์ ร่องรอยของความไม่เรียบไม่ เนียน ส่งเสริมความเป็น handmade ได้ อย่างมากที่สุด งานท�ำมือขนาดมหึมาขนาดนี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้


TRAVEL 41

MADE BY WOOD CARVER ช่างแกะสลัก บ้างเป็นคนไทย บ้างเป็นหนุ่มสาวชาวพม่า ที่มี ผีไม้ลายมือ ไม่แพ้กัน ตั้งหน้าตั้งตาแกะสลัก รูปปั้น กันอย่าง คล่องแคล่ว สิ่วและค้อนเป็นเครื่องมือหลัก ๆ ในการท�ำงาน บางชิ้นเป็นการบูรณะ บางชิ้นเป็นการท�ำขึ้นใหม่ ผมจึงเลือก น�ำเสนอภาพด้วยสปีดชัตเตอร์ต�่ำ ท�ำให้ดูมีการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย ล้อกันระหว่าง รูปปั้นที่แน่นิ่ง กับ มนุษย์ที่ต้องเคลื่อน ไหวอยู่ตลอดเวลา


42 TRAVEL

FINENESS สถาปัตยกรรมสมัยโบราณที่ถูกถ่ายทอดโดยช่างศิลป์ ที่ มีความประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก ถูกประดับ ประดาตกแต่งอยู่มากมาย ภายในปราสาทแห่งนี้


43 THAILAND IS THE BEST นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะใช้บริการของมัคคุเทศราย ใหญ่รายนี้ นั่นก็คือ “ช้าง” ที่มีให้บริการตลอดเวลา ที่เปิดบริการ และ มีชาวต่างชาติให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก ตลอดทั้งวัน


44


TRAVEL 45 45 NIGHT CULTURE เจดีย์ทรงระฆัง ณ วัดพันเตา จ.เชียงใหม่ กับท้องฟ้าในวันมาฆบูชา


46 WAY OF LIFE ใกล้เวลาที่ เณรน้อยจะ จุดประทีปถวายเป็นพุทธ บูชาในวันมาฆบูชา เหล่า พุทธศาสนิกชน ก็ทยอยมา รอชม และ ถ่ายภาพกันอย่าง เนืองแน่น


TRAVEL 47


48 MAGHA PUJA NIGHT เณร จุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา ถ่ายภาพโดยเน้นสื่อความหมาย และความสอดคล้อง ของเรื่องราวในภาพ


TRAVEL 49

AMBIENT LIGHT IS MORE การถ่ายภาพกลางคืนลักษณะแบบนี้ ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้แสง แฟลชเพิ่มเติม ใช้แค่แสงของเปลวเทียน ก็เพียงพอแล้ว ดัน iso ให้สูง เพื่อเกิดความสว่าง รูรับแสงกว้าง เพื่อความสว่างและมีมิติ อีกทั้งท�ำให้ได้ ภาพชัดตื้น เพื่อเน้นตัวแบบ ให้เด่นชัด หลุดจากฉากหลัง สปีดที่ต�่ำ แต่ไม่ ต�่ำจนจับจังหวะไม่ได้ เพราะจะท�ำให้ภาพเบลอ และ ไม่คมชัด


50 TRAVEL PARTICIPATE เหล่าสามเณรทั้งหลาย ร่วมมือร่วมใจกัน จุดประทีปเพื่อเป็นพุทธคุณ เหล่าช่างภาพในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ก็นิยมที่ จะมาถ่ายภาพประเพณีแบบนี้เสมอ


51


52


TRAVEL 53 INTERESTING ANGTHONG หนึ่งในอีกสถานที่ที่นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและ มือสมัครเล่น ต่างก็ต้องอยากที่จะมาสัมผัส ถึงความใหญ่โตมโหฬาร ของพระประธาน วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง กันแน่นอน


54 TRAVEL


TRAVEL 55

EACH OTHER สิ่งมีชีวิต กับ ความเชื่อ ความศรัทธา หนีไม่พ้น ที่ต้องพึ่งพาพึ่งอาศัยกัน ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม ถ้าวัดไม่มีพุทธศาสนิกชนไปกราบ ไหว้บูชา วัดก็ไม่มีซึ่งปัจจัยในการบูรณะหรือจัดการในส่วนอื่นๆ คน ถ้า ไม่มีวัดวาอารามให้เป็นที่พึ่งจิตใจก็ไม่สามารถท�ำใจให้สงบได้ ไม่ต่างกัน สิ่งมีชีวิต จึง จ�ำเป็นที่จะต้องดิ้นรน ไม่ว่าจะเป็นคน หรือ สัตว์ ก็ตาม

FOR DEPENDENCE การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำรงค์ชีวิต และ จ�ำเป็นมากส�ำหรับการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพ หากเรามีแต่วัตถุ หรือ สิ่งที่เราจะถ่ายจะน�ำเสนอ เพียงอย่างเดียว อยู่ในภาพโดด ๆ ภาพนั้นก็ คงขาด รส ขาด กลิ่น ขาดอารมณ์ และเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาพ ดังนั้น เราจึงต้องพึ่งพาอาศัย วัตถุ มาเติมแต่ง หรือบดบัง เพื่อให้เกิดการรวม สายตา เกิดค�ำถาม และ เรื่องราวในการน�ำเสนอ ดังเช่นภาพนี้ ผมใช้ใบจากของหลังคากระต๊อบ ในการเป็น foreground หรือ ฉากหน้า เพื่อสร้างเรื่องราวว่า ชุดที่ผมยืนถ่ายอยู่นั้น อยู่ตรงไหน และ บริเวณโดยรอบของสถานที่นั้น มีอะไร ใช้เล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี


56


TRAVEL 57 FRAMING OF PHOTOGRAPHY มุมมองที่อยากสื่อออกมาคือ เด็กน้อยจะเติมโตมีวินัย และเข็มแข็ง มาจากสิ่งที่อยู่ รอบตัวเขาเมื่อเยาว์วัย หากผู้ใหญ่ให้การ สั่งสอนที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง


58


TRAVEL 59 LOW SPEED AND UNAFRAID TO DIRTY ใช้สปีดที่ช้าในการถ่ายภาพ ภาพนี้ ก้มลงต�่ำ เพื่อให้ภาพดูมีมิติ ถึงแม้ขี้เลื่อยจะกระเด็นใส่หัวและกล้อง ก็จงพยายามต่อไป


60 TRAVEL SPIRIT OF FANCLUB เอฟซี หรือ แฟนคลับ ในปัจจุบัน เป็นตัวแปรส�ำคัญในการแข่งขัน ทุกประเภท กีฬา แม้แต่การร้องเพลง ก็ยังต้องมีบรรดาแฟนคลับ มาคอย ให้ก�ำลังใจ ทั้งสาวเล็กสาวใหญ่ ทุกเพศทุกวัย มาคอยส่งเสียงเชียร์ คนที่ตัวเองชื่นชอบ ให้ได้แชมป์ ภาพนี้ คือการแข่งเรือที่จังหวัด ชัยนาท แข่งทั้งแบบธรรมดา หรือจนกระทั้ง หัวใบ้ท้ายบอด ที่เรียกเสียงเฮฮาให้แก่ผู้ชม ได้อย่างล้นหลามม


61


62 BREAKTHROUGH FOR SUCCESS การแข่งขัน ก็คือการผลัดดันให้ตัวเองไปถึงที่หมายเส้นชัย หรือเป้าหมายที่ตัวเองก�ำหนดไว้โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรค ต่าง ๆ นา ๆเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายดั่งใจหวัง

BOAT RACE FESTIVAL การแข่งเรือยาวถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านอีก อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านริมแม่น�้ำเจ้าพระยาปฏิบัติ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มักจะจัดขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็น ช่วงที่มีน�้ำมาก โดยผู้คนในชุมชนจะช่วยกันจัด งานขึ้น มีการคัดเลือกฝีพายที่เป็นชายฉกรรจ์มา ลงแข่งขัน และทุกหมู่บ้านจะต้องมีเรือเข้าแข่งขัน ร่วมกันด้วย

TRACK OF CHALLENGER ผู้ชนะ ก็มองหาญาติ ๆ และคนที่มาเชียร์ ส่วนผู้ แพ้ ก็ลุ้นผลการแข่งขันของคู่ต่อไป ว่าเขาจะต้อง ไปเจอกับใคร เส้นทางของคนแพ้ ชนะ ต่างกันนิด เดียว ต่างกันที่ ปลายทาง นั่งเอง


TRAVEL 63

THE HISTORY จังหวัดชัยนาท ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีการแข่งขันเรือยาว ที่สืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้เลิกราไประยะหนึ่ง ปัจจุบันขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่ง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย ในโอกาสนี้จังหวัดชัยนาทจึงได้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

SACRIFICE TO SANCTITY แม่น�้ำ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะท�ำการแข่งขัน ก็ต้อง ท�ำการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน ด้วยเครื่องเส้นไหว้ อาทิ พวงมาลัย หมากพลู ที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา จังหวัด ชัยนาท การจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวนั้นจุดประสงค์ หลัก เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาว ของจังหวัดชัยนาท และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอด ประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนได้เกิด ความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ให้อยู่คู่บ้านเมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถิ่นฐาน บ้านเกิด ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรท�ำสืบต่อไป


64 IN & EXTERIOR

IN & EXTERIOR งานถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและตกแต่ง ภายในก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบ เพราะเราได้สนุกกับการจัด decoration ต่างๆ และ การจัดแสง มุมภาพ และ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ


65


66 WINDOW OR AMBIENT LIGHT แสงจากหน้าต่างช่วงเช้า ท�ำให้ห้องดูสว่างขึ้น และสดใสมากขึ้น เพิ่มความเนี๊ยบและประโยชน์ ใช้สอยด้วยเฟอร์นิเจอร์ จาก IKEA


IN& EXTERIOR 67 LIGHTING ON PRECISION แสงด้านข้างที่มาจากหน้าต่าง ท�ำให้ภาพดูมี มิติ เหมือนดั่งตาเห็น “ หากเรามีสภาพแสง ที่ดีอยู่แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องเพิ่มเติม อะไร เข้าไป” เวลาที่ผมท�ำงาน ผมจะนึกถึงความ พอดี และ สิ่งที่ควรจะเป็น เสมอ ๆ


68

DECORATIONS ภาพถ่ายประกอบ หรือ ภาพโคลสอัพระยะใกล้ ผมก็ ไม่ลืมที่จะเก็บมาเพื่อเติมเต็มและสร้างอารมณ์ให้กับ ผู้พบเห็นได้ใช้มโนภาพมองและจินตนาการว่าเมื่อ เขาได้เข้ามาอยู่ที่ห้องนี้เขาจะได้เห็นภาพแบบนี้ สร้าง ความน่าสนใจให้แก่สถานที่นั้น ๆ ที่เราถ่ายมา

HOW TO BE RIGHT ? ขาวเป็นขาวให้เหมือนที่ตาเห็น นั้นดีที่สุด มากกว่าที่จะตกแต่งภาพออกมาให้ แดงน�้ำตาล หรือ กระแสเรทโทรจากแอพพลิเคชั่นสุดฮิตอย่าง Instragram ก็ ดูจะไม่เป็น Commercial สักเท่าไหร่ เราจึงต้องตกลงกับผู้ว่าจ้างหรือ Interior designer ให้ดีว่า วัตถุประสงค์ของห้องหรือภาพที่อยากให้ออกมาเป็นอย่างไร แต่โดยปกติแล้ว จะต้องค�ำนึงถึงความเป็นจริงเป็นส่วนมาก


IN& EXTERIOR 69

CORRECT IS GREAT MORE THAN ART มุมภาพระดับสายตาช่วยให้สัดส่วนถูกต้องอย่างที่มันเป็น ตกแต่งเสริม ด้วย decoration ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ก็ท�ำให้ภาพดูมีความสมบูรณ์ มากขึ้น กว่าที่จะปล่อยให้โล่งโจ้ง ไม่มีอะไรเลย

WIDE ROOM ภาพมุมกว้างช่วยเสริมความกว้างของเตียงและขนาดของห้องให้มาก ขึ้น ไม่ได้ดูหลอกตา แต่มีผลกับทัศนคติด้านบวกแก่ผู้พบเห็น ด้วยการ ตัดภาพส่วนบนออก ก็ท�ำให้ภาพดูกว้างขึ้น และ มีสัดส่วนมากขึ้น


70

COLOR OF THE NATURE เรื่องของสีเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะท�ำให้ถูกต้องที่สุด การถ่ายทอดสี ออกมาให้สอดคล้องกับภาพถ่ายและสถานที่ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับ เปลี่ยนและแก้ไขกันหลายรอบกว่าจะได้สีที่ต้องการ การท�ำให้ภาพดูมี กลิ่นอาย ความสดชื่น ความอบอุ่น ความสบาย หรือความหรูหรา การ เลือกใช้สี และ โทนสีของภาพ ท�ำให้ภาพแปลเปลี่ยนความหมายไปได้ หลายทาง สถานที่ บางที่ เหมาะกับสีสีหนึ่ง บางที่เหมาะกับอีกสีหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความถูกต้องอีกเช่นเคย

COLOR WITH AMBIENT LIGHT ภาพนี้ถ่ายช่วงตอนเที่ยง แต่ว่าหลังคาเป็นหลังคาโปรงแสง จึงท�ำให้มี แสงภายนอก กระจายอยู่ภายใน แบบนุ่มๆ ท�ำโทนภาพออกมีสีน�้ำตาล และเหลือง เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้สถานที่ น่าเอนเบาะอ่านหนังสือ หรือนั่งคุยกันยามบ่าย หากริมทะเลนั้นร้อนเกินไป

FRESH IS THE THING I GOT ถ้าสระน�้ำดูขุ่นและไม่สะอาด พื้นที่นั่งดูสกปรกและ หมองคล�้ำ คงไม่มีอยากจะใส่ชุดว่ายน�้ำตัวโปรด ลง ไปว่ายแน่นอน การถ่ายภาพนี้ผมจึงดู ความสดชื่น และความขาวสว่าง สะอาดตาเป็นหลัก ด้วยการ ตกแต่งภาพทีหลัง ให้พื้นไม้ดูสว่างสะอาดตา และ สระน�้ำดูสดใส เย็นสดชื่น หากใครได้โดดลงไปเล่น คงคลายร้อนกันได้ดีทีเดียว


IN& EXTERIOR 71

WOOD LIGHTING สีของไม้ในแต่ละชนิด ก็มีความแต่งกัน การ ถ่ายภาพให้สีเหมือนตาเห็นมากที่สุด จึงเป็น สิ่งส�ำคัญในการถ่ายภาพ Interior & Exterior ภาพนี้ถ่ายที่ บ้านทะเลดาว หัวหิน


72 PACKSHOT

PACKSHOT

นาฬิกา SEIKO mini monster ที่ได้แรงบรรดาลใจจากช่างภาพต่าง ประเทศที่ใช้กระสุนปืนเป็นดิสเพลย์ถ่ายภาพ ผมจึงมาคิดถึงลักษณะ เด่นของนาฬิการุ่นนี้ คือความทึก บึกบึน เหมือนดั่งหินผา จึงไปเดิน หาซื้อก้อนหินที่ตลาดนัด สนามหลวง 2 แล้วก็จัดถ่ายที่บ้านสนุก ๆ


73 FOR COMPETITION ภาพนี้ใช้ในการส่งประกวด การถ่ายภาพกาแฟ ยี่ห้อหนึ่ง คอนเซ ปที่อยากน�ำเสนอก็คือ กาแฟที่ร้อนตลอดเวลา การดื่มกาแฟด�ำที่ ร้อน ย่อมดีกว่ากาแฟเย็นแน่นอน จึงพยายามถ่ายภาพให้กาแฟดู ร้อนอยู่ตลอดเวลา ท�ำยังไงล่ะ? สิ่งที่บ่งบอกถึงความร้อนก็คือ ควัน ของกาแฟนั่นเอง จึงพยายามใช้ทิศทางแสงเพื่อให้เกิดควันขึ้น มา กลายเป็นภาพที่ถูกใจ แต่อาจจะไม่ถูกตากรรมการ ท�ำให้ไม่ สามารถผ่านรอบ 30 คนไปได้

HOW TO PRESENT ภาพนี้ถ่ายที่บ้านของผมเอง ชุดแก้วก็หาซื้อมาใหม่ เมล็ดกาแฟ ก็ซื้อใหม่ เอาแบบยังไม่บด และมานั่งคัดเมล็ดกาแฟที่มีสภาพ สมบูรณ์ เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะบางทีเมล็กกาแฟก็หักและแตก ถุงใส่เมล็ดกาแฟ ก็หยิบใช้ของในเครื่องครัวมาตกแต่งและเลือก โทนสีให้เท่ากัน ทั้งแผ่นรอง และ ฉากหลัง

NATIVE COFEE นี่เป็นอีกคอนเซปหนึ่งในการถ่ายภาพประกวดกาแฟ ก็คือ “ กาแฟที่มาจากธรรมชาติ ” ที่บ้านเราก็เป็นสวนอยู่แล้วก็เลยหยิบ ใช้อุปกรณ์ที่บ้านนั่นแหละ ก็เลยได้จัดแจงตัดต้นไผ่มาท�ำเป็นถ้วย หยิบใบไผ่มารองแซมกับเมล็ดกาแฟ ใช้แสงด้านข้าง บวกกับ แสงแดด เพราะถ่ายในสวนที่บ้านผมเอง


74 HOT COFEE อีกภาพหนึ่งที่ต้องการบอกว่า กาแฟมันร้อน !


PACKSHOT 75

MAKE A WISH การถ่ายภาพขนมหรือของกินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจ เพราะผมชอบกิน ! การกินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจ กิน อะไรก็ได้ที่เป็นของอร่อย ก็เลยไม่พลาดที่จ�ำได้น�ำเสนออีกมุม มองของความอร่อยของผม ผ่านภาพถ่าย ขนมชิ้นนี้คือ ชูครีมจากร้าน Bake a wish สาขา The Circle ราชพฤกษ์

MAKE A BACK ชีสเค้กกับไวท์ช็อคโกแลต แสนละมุนลิ้น ก็ ไม่พลาดที่น�ำมาให้ชมกัน แสงจากด้านหลัง ท�ำให้เม็ดไวท์ช็อคโกแลตดูมีมิติ น่ากินยิ่งนัก ก่อนกินน�ำไปแช่ตู้เย็นให้ดูมีน�้ำเกาะที่ตัวเค้ก ให้ดูแวววาว เพิ่มดีกรีความน่ากินเข้าไปอีก


76

PORTRAIT การถ่ายภาพบุคคลเป็นงานที่ถ่ายไว้ส�ำหรับงานสะสมกับงานถ่ายโปรไฟล์ส�ำหรับส่งแคสติ้งงาน ของนางแบบหลาย ๆ คน


PORTRAIT 77


78 PORTRAIT


79 PROFILE PHOTOGRAPHY ภาพเฮดช็อตใช้ในการส่งแคสงาน จ�ำพวกเครื่องส�ำอางค์ หรือ งานที่ต้องใช้รายละเอียด ของผิวหน้าเสูง ๆ มีทั้งปล่อยผม และ รวบผม


80 PORTRAIT FASHION OF DESIGNER นายคนนี้เป็นทั้งช่างแต่งหน้า ดีไซน์เนอร์ ออกแบบเสื้อผ้า แบรนด์ Banky Bergua แต่วันนี้อยากลองเป็นนายแบบ กับเขาดูบ้าง จัดไปครับ


81


82 PORTRAIT APPEAL ภาพถ่ายแนวโลวคีย์ หรือ ภาพถ่ายโทนมืด ช่วยขับสีผิวและเสริมให้หน้าดูขาวใส มากกว่าฉากหรือภาพโทนสว่าง โดยค�ำนึงถึงผิวของแบบเป็นหลัก ท�ำให้ดูเข้มและน่าค้นหายิ่งนัก


83


84 PORTRAIT


85 NATURALNESS ความเป็นธรรมชาติ และ ความเป็นตัวของตัวเอง นั้นส�ำคัญมาก ในการถ่ายภาพ ภาพจะดูแข็งหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับ ช่างภาพล้วนๆ การสร้างบรรยากาศให้ ตัวแบบ พูดคุย หรือ เปิดเพลง เพื่อให้การ ท�ำงานราบรื่น ส่งผลให้เราได้งานที่ดี และ ตัวแบบก็ได้รูปภาพที่ดี ภาพที่สวยแต่ดูแข็งและดู fake ก็ส่งผลด้านลบได้เหมือนกัน เพราะ ฉะนั้นผมจึงเผื่อเวลาถ่ายภาพ สิบห้านาที ส�ำหรับการท�ำลายก�ำแพง ระหว่างช่างกับกับตัวแบบ ไม่ให้เกิดความเขินอาย ท�ำให้งานลุล่วง ไปได้ด้วยดี


86 PORTRAIT LIGHT & LINE ภาพถ่ายขาวด�ำ จะท�ำยังไงให้ดูโดดเด่น ถ้าแบบ ของเราไม่ใช่ดารา หรือคนดัง ผมจึงอยากท�ำ เสนอ shape หรือท่าทาง และ ส่วนโค้งว้าว ของ ร่างกายให้เด่นชัดมากขึ้น ด้วยการคัดแสงที่มา จากฉากหลังด้านเดียว


PORTRAIT 87

OUT OF RULES การถ่ายภาพสตูดิโอ ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้สปีดที่ 125 เสมอไป ใช้แสงน�ำไฟให้เป็นประโยชน์ โดย ใช้สปีดต�่ำ และให้นางแบบเคลื่อนไหว โชคดีที่ พี่สาวของผมเคยเต้นบัลเล่ต์ ท�ำให้ งานออกมา ดูมีความเคลื่อนไหวที่สมูทช์และไม่ดูแข็งทื่อแต่ อย่างใด

MISTAKE ภาพนี้สิ่งที่พลาดคือน่าจะมีขวดน�้ำแร่ หรือ ครีม บ�ำรุงผิวมาถือสักหน่อย น่าจะท�ำให้ภาพดูมีเรื่อง ราวมากขึ้น ถือเป็นบทเรียนราคาแพง ระหว่างภาพ ที่ดีกับภาพที่ดีกว่า


88 COUPLE การถ่ายภาพคู่แต่งงานในสตูดิโอ เป็นอีกงานหนึ่งที่ผมชอบ ไม่แพ้กัน อีกทั้งลูกค้าชอบความอาร์ตและแสงสวยๆ ยิ่งเข้า ทางใหญ่ ผมจึงอยากน�ำเสนอเนื้อหาควบคู่กับแนวภาพที่เน้น เรื่องราว เพราะว่าพี่สาวท้องได้ 7 เดือน พยายามให้ออกแบบ ท่าทางให้ดูมี relation มากๆ การจับมือ การจับท้อง สายตา รอยยิ้ม ช่วยสร้างให้ภาพดูมีเรื่องราว มีความผูกพันกัน ไม่ เพียงแต่สร้างความทรงจ�ำที่ดีให้คู่รัก แต่กลับท�ำให้ดูมีภาพ ลักษณ์ที่ดีต่อสายตาผู้อื่นว่า คู่รักคู่นี้น่าจะเป็นคู่รักที่รักกัน มากๆสินะ

EYE CONTACT AND RELATION สายตาและท่าทางสัมผัสต่างๆสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นอะไรกัน เขารักกันไหม และเขามีความสุขไหม ภาพบางภาพ ก็ไม่ต้องบอกอะไรเป็นข้อความ สิ่งที่ อยุ่ในภาพได้ อธิบายไว้หมดแล้ว


PORTRAIT 89


90 PORTRAIT

KID PHOTOGRAPHY เด็กชายผู้มากับความซนอันดับหนึ่ง จะมาท�ำให้ทุกคนต้องยิ้มแย้มแจ่มใจ “ วันนี้เป็นวันถ่ายแบบของผมครับ พี่ตากล้องพามาถ่ายที่ The Circle ครับผม ! ”


91

APTITUDE การถ่ายภาพเด็กที่ดื้อและซุกซนตลอดเวลา ท�ำให้การถ่ายภาพมีความยาก มาก และต้องมีการจับจังหวะที่เร้ว มีการเตรียมตัวที่ดี วัดแสงเร้ว กดชัตเตอร์ เร็ว เพราะยังไม่ทันได้สิ้นเสียง ค�ำสั่งของตากล้อง เด็กน้อยก็มักจะอยากรู้ อยากเห็น เดินมาขอดูรูปซะแล้ว การถ่ายภาพวันนี้ ช่างภาพจัดหาเสื้อผ้าและ รองเท้าให้หนูปังปอนด์เองกับมือ ไปซื้อไกลถึงสวนจตุจักร แต่ก็เพื่ออยากให้ งานออกมาดี ก็ต้องทุ่มเทกันหน่อย ถ่ายภาพกันทั้ง indoor และ outdoor

CATCH A TIME จับจังหวะ Activity ต่างๆ ของเด็กน้อย ดึงความเป็นธรรมชาติออก มาและจับจังหวะออกมาให้ได้ บางครั้งมีเพียงเสี้ยววินาทีที่องค์ ประกอบและท่าทางครบถ้วน ความพร้อมจึงส�ำคัญมาก ในการเก็บ วินาทีนั้นให้ได้ อีกอย่างของการถ่ายภาพเด็ก การหลอกล่อ การพูด คุยก็มีผลสูงเหมือนกัน ที่จะท�ำให้เด็กท�ำท่าทางต่างๆที่เราหวังไว้


92 PORTRAIT


93

THAT INTERESTING! ถ้าเด็กเจออะไรที่แปลกไป หรือ ของเล่นชิ้นใหม่ สมาธิก็จะเตลิด เปิดเปิง ไปกับสิงของเหล่านั้น แต่ก็ยังไม่ทิ้งความสดใส เหมือน รูปนี้ที่ปังปอนด์ เดินไปเดินมา เจอน�้ำตก จ�ำลองก็วิ่งเข้าใส่ แบบไม่สนใจกันเลยทีเดียว เราก็เลยต้องตามไปเก็บภาพ แถม ชวนคุย แกล้งกันไปแกล้งกันมา กล้องเปียกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร ถือว่าคุ้ม ถ้าได้ภาพมา

SNAP SHOT การโพสท์ท่าส่วนใหญ่ในเด็กอายุ 3 ขวบ มาจากการ snap shot ล้วนๆ เกือบเป็น 80 % ของทั้งหมดในภาพถ่ายเซตนี้ เพราะว่า น้องซนมาก แต่ไม่เป็นไร ผมไม่หมดความพยายาม พยายามหลอกล่อตลอด เพื่อ ให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติิเสมอ ๆ


94 PORTRAIT

GLOW เซตนี้ถ่ายภาพโดยมีคอนเซป วิศวกรสาว นักซ่อมเครื่องบิน ที่พิพิธภัณฑ์ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม อ�ำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


95


96 PORTRAIT INFORMATION & HOW TO การถ่ายภาพเซทนี้ได้ถ่ายกับทั้งซากปรักหักพังและ เครื่องบินที่ยังครบเครื่องอยู่ รวมถึงนางแบบที่เป็น มืออาชีพมากขึ้น ท�ำให้ถ่ายออกมาง่าย สั่งอะไร ท�ำ หมด รู้เขารู้เรา มีทั้งเท่ห์ๆ หวานๆ บางช็อตก็เป็นซีน อารมณ์ชวนให้น่าค้นหา อีกทั้งเช้าวันนี้มีเมฆปกคลุม ท�ำให้แสงออกมาค่อนข้างเคลียร์และนุ่มนวล ชวนให้ ฝันอยู่ตลอดเวลา ภาพบางภาพก็ใช้แฟลชสวม softbox ยิงตรงๆ เพื่อให้แสงเคลียร์และ Glow ท�ำให้ดู แพงขึ้น หรูหราขึ้น สวยงามขึ้น แต่ภาพบางภาพไม่ได้ ใช้แฟลช ก็เพราะว่าแสงธรรมชาตินั้นดีอยู่แล้วเท่านั้น เอง การถ่ายภาพ วันนี้จึง ต้องแบกแฟลชไปมา ใช้บ้าง ไม่ใช้บ้างตามความเหมาะสม บางทีก็ให้เพื่อนถือรีเฟล กให้ เพื่อท�ำให้ภาพเคลียร์ขึ้นไปอีกขั้นนึง

FEELING ช็อตอารมณ์ที่ดูหน้าค้นหาและสร้างค�ำถามต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลในภาพ ใช้เป็นส่วน เสริมภาพหลัก ในการน�ำเสนอ


97

LOCATION สถานที่ที่นี่เหมาะมากที่จะถ่ายอะไรแบบนี้ ทั้งเครื่องบิน เก่าและใหม่ ถ้าใครจัดมาเต็มกว่านี้น่าจะเวิร์ค เช่นชุด นักบิน ยุคเก่าๆ นางแบบนายแบบฝรั่ง จัดคอนเซปมา แน่นๆ prop. เยอะๆ เพราะว่าที่นี่ถ่ายฟรีเพียงติดต่อไว้ ล่วงหน้าเท่านั้นเอง


98 PORTRAIT


PORTRAIT 99 SIDE& BACKLIGHT ภาพหน้าขวา แสงแดดยามเช้ า ที่ ม าจากด้ า น หลั ง เล็ ก น้ อ ยจะท� ำ ให้ เ กิ ด เงาที่ หน้าเบาๆ ดูมีมิติ ส่วนเว้าส่วนโค้ง จัดเจนมากขึ้นหันหน้าออกไปด้าน นอกมองขึ้นฟ้าก็ได้ mood ที่ดูน่า ค้นหาไม่ใช่น้อย

CROP SHOT ภาพหน้าซ้าย ถ่ า ยเจาะเข้ า มาอี ก นิ ด เพื่ อ เน้ น mood ของสายตาและท่าทางให้ มากขึ้ น หาที่ ว างมื อ ให้ น างแบบ ด้ ว ยการโพสท์ ใ ห้ ดู ท� ำ ให้ ภ าพ ออกมาตามที่เราคิดไว้เป๊ะพอเรา ได้ ภ าพมาก็ ม าตกแต่ ง แขนนาง แบบเพราะว่ า เจ้ า เนื้ อ นิ ด หน่ อ ย ตกแต่งตามความเหมาะสมไม่ให้ มากจนเกินไป ขั้นตอนแต่งแสงก็ พยายามให้ดู Glow ขึ้น ออกโทน น�้ำตาลมากขึ้น ให้ดูฝรั่งๆ นิดๆ พอ สวยงาม


100 PORTRAIT


PORTRAIT 101 COLOR AND TONE เลือกเพิ่มเติมโทนสี ตามความเหมาะสม ของแสง ฉาก และตัวแบบ


102 PORTRAIT THINK AND PASTE ภาพนี้ใช้เดิมที่แรกเริ่ม เห็นต้นไม้เล็กๆ ตามพื้น กับก้อนหิน ซึ่งมันได้สัดส่วนกัน จึงถ่ายมุมให้ดูหลอกตาว่าเป็นสถานที่ จริงๆ แล้วก็ตัดต่อเอาตัวแบบมาวาง ใช้หลอกตาว่าสถานที่นี้มีจริงๆ ทั้งๆที่ เป็นแค่ต้นไม้ต้นเล็กๆ ไม่ถึงคืบเลย


103


104 FLASHLIGHTING SKILL ใช้แฟลชแยกเป็นแสงหลัก และน�ำเอาจากดวง อาทิตย์มาใช้สร้าง rim light ให้เกิดขึ้น ทั้งเส้นผม และขอบผิวจากด้านหลัง เป็นการผสมแสง จากสองแหล่งก�ำเนิดแสงที่ แหล่งหนึ่งเป็นแสง ธรรมชาติ แต่อีกแหล่งหนึ่งเป็นแสงประดิษฐ์ที่ สร้างขึ้นเอง

COLOR BLEND เน้นสีในการน�ำเสนอ และการวางตัวแบบ แบบ minimalism มาผสมผสานกัน ได้ภาพที่แปลกตา แตกต่างไปจากภาพ portrait ทั่ว ๆ ไป ได้พอสมควร สีเขียวและส้มมาผสมผสานกัน ด้วยการเปลี่ยนสี ท้องฟ้าให้เป็นสีสีเขียวเพราะว่าหญ้าด้านล่างออก ส้มอยู่แล้ว จึงเร่ง satulation ให้มากขึ้น


PORTRAIT 105

EDITORIAL

LESS IS MORE

น�ำภาพที่เสียหรือไม่ได้ใช้ มาเป็นแบคกราวด์ หรือเสริมเติมแต่งลงไปเพื่อให้เกิดความ เชื่อมโยงกันในรูปภาพ และสร้างจุดเด่นเพิ่มเติมในรูปภาพ อย่างมีส่วนต่อผสาน

ทิ้งสเปชไว้เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศ สถานที่ และ เพื่อให้ตัวแบบโดดเด่นขึ้นจากฉากที่ ดูไม่มีอะไรให้ดูมีอะไร เติมบรรยากาศลงไปในขณะที่ลมก�ำลังพัดมา


106

BEAUTIFUL ถ่ายภาพโปรไฟล์ให้น้องสาวสุดสวย คอนเซป ภาพแนว ลุคคุณหนู สวยแอ๊บแบ๊ว เลยไป ถ่ายกันที่หมู่บ้านของน้องสาว และขออนุญาติพนักงานถ่ายภาพริมสระว่ายน�้ำได้ด้วย น้องสาวก็จัดชุดมาเต็ม หลายชุดให้เลือกแมตช์กัน เราก็เป็นคนแมตช์ชุดเอง ภาพนี้ถ่าย ออกมาอยากให้ดูไฮโซนิดๆ จึงใช้เส้นตรงที่มีความโมเดิร์นมาซ้อนกันและวางแบบให้อยู่ ด้านซ้ายมองออกไป ด้านสว่าง ในการน�ำเสนอ


PORTRAIT 107

WHITE TONE พี่สาวสุดสวยของน้องเค้ก พี่นะ เจ้าของบ้านนั่นเอง สวยไม่ทิ้งกันเลย ทั้งพี่ทั้งน้อง พี่สาวตัวสูง เลยอยาก อยากให้สูงกว่าเดิมโดยการถ่ายแนวตั้งคู่กับเส้นตรงจะ ได้ดูสูงกว่าเดิม โทนภาพออกขาวใส ผุดผ่อง สร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีมากขึ้นกับตัวแบบ

RELATIONSHIP จังหวะที่เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแบบ ต้อง snap shot มา เพื่อให้เป็นธรรมชาติสูงไม่เฟคแต่อย่างใด อีกทั้ง ภาพที่มีความ สัมพันธ์กันไม่เคอะเขินกันเอง ท�ำให้ได้รูปที่ดีออกมา


108 PORTRAIT

SKIN TONE ภาพใสๆที่โชว์สีผิวแบบตรงไปตรงมา เพราะ ว่าน้องเขาเป็นแม่ค้าสาวขายเครื่องส�ำอางค์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค จึงอยากได้ภาพที่ แสดงถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าด้วย 3 ภาพ 3 สไตล์ของแสง ทั้งแสงจากแฟลช แสง จากหน้าต่างด้านข้าง และแสงจากหน้าต่าง ด้านหลัง


PORTRAIT 109


110


PORTRAIT 111

ART ART ART เซตที่ 2 ของการถ่ายภาพ น้องเค้ก น้องอยากได้ ภาพอาร์ต ๆ แปลก ๆ ดูเก๋ ๆ โทนมืดก็เลยไปตาม ตรอกซอกซอยต่างๆ ตรงไหนที่พอมีจุดที่ถ่ายได้ ก็จอดรถ แล้วลงไปถ่ายกัน ใช้แฟลชบ้าง แสง ธรรมชาติบ้าง แตกต่างกันไป แต่งภาพก็แตกต่าง กันไป ไม่ได้มี ตีมหรือธีม หรือ คอนเซปอะไรก็ แล้วแต่ ขอแค่ อาร์ตและดูแปลกเท่านั้นพอ


112 PORTRAIT

BIKINI

ในชีวิตนี้เคยถ่าย บิกินี่ แค่ครั้งเดียว ไม่ได้กลัวหรือ ปอด หรือ มือสั่นแต่อย่างใด เพียงแต่ไม่ค่อย รู้จักนางแบบสไตล์นี้ แล้วก็ไม่ชอบลงขันทริปเซ็กซี่อะไรตามโรงแรมแบบนั้นด้วย มันดู แย่งกันถ่าย ไม่ใช่งานของเราเอง ส่วนภาพนี้ที่เคยถ่ายมา ก็เพราะว่าไปท�ำงานเป็นผู้ช่วยให้นิตยสารเล่มหนึ่ง จัดทริป พี่ๆ กลัวผมจะไม่ได้รูปเลย ก็เลยสละเวลา 15 นาที ให้ถ่ายก่อนงานเลิก


113 GIRL IN FOREST เวลาเราถ่ายภาพนางแบบ สิ่งที่ยากอีกอย่างก็คือ โพสท์ท่าให้นางแบบดู ภาพนี้ลองท�ำให้นางแบบโพสท์ดู ก็ออกมาดีแบบไม่เกร็ง เป็นธรรมชาติ

MAGAZINE COVER ภาพถ่ายจากการไปท�ำงานให้นิตยสาร เล่มหนึ่ง เป็นผู้ช่วยอีกแล้ว แล้วก็ถ่าย แจมมา เห็นแสงสวยดีก็เลยไม่ได้ใช้ แฟลช และพอดีมีคนถือรีเฟลก ก็ลอง ให้น้องเอามือขึ้นมาจับข้างแก้ม จะได้มี rim light ชัดเจนขึ้น


114

CHIC AND CHEWY ถ่ายภาพน้องแนนที่ The Circle ตั้งแต่ตอนเปิดตัวใหม่ ๆ คนยังน้อย ๆ อยู่ ก็เลยลองมาถ่ายภาพดู นัดแนะกับน้องแนนว่า ออกแนวสดใส อยากได้ชุด เดรสแบบน่ารักๆ สดใสๆ ก็เลยให้น้องลองเอามาดู ปรากฏว่าลงตัวใช้ได้ ถ่ายทั้งแฟลชแยก และแสงหน้าต่าง ตามความเหมาะสม แอ็คชั่นท่าทาง ก็บอกน้องเขาซะส่วนใหญ่ เพราะว่าน้องไม่เคยถ่ายภาพ portrait เลย


PORTRAIT 115

SPECIFIC CHEER LEADER น้อง ๆ ที่ภาควิชาที่ผมศึกษาอยู่ มีกิจกรรมแข่ง เชียร์กีฬา เราก็เห็นชุดตั้งแต่ก่อนวันแข่ง ก็เลย ติดต่อไว้ว่าพี่อยากถ่ายภาพหน่อยนะ ก็เลยได้ ถ่ายกันช่วงนี้น้องแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย แล้ว แนวชุดแบบ กูตูร์ อลังการมากๆ ก็เลยใช้ แสงที่ glow กับ แสงที่คอนทราสจัดๆ ในการน�ำ เสนอส่วนใหญ่ ส่วนภาพขาวด�ำ มาแต่งเองให้ดู surreal art ดูดิบดี


NACKIESPHOTO

Nackies Folio  

photographer field & graphic designer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you