Page 1

SES Stockholm

Programmen

Ansรถkan / ร–ppet Hus


Vill du gå på en skola som ger dig nya möjligheter, som öppnar nya dörrar och introducerar dig till universitet och näringsliv redan under din tid på gymnasiet?

School of Experience & Science Låt mig berätta mer hur vi tänker kring en framgångsrik gymnasietid! När vi startade SES Stockholm ställde vi oss frågan – vad är en framgångsrik gymnasieutbildning? Vi menar att det handlar om tre övergripande delar: För det första ska gymnasietiden förbereda dig för såväl steget vidare till universitet som för steget ut i arbetslivet. Denna grund får du genom att studera på ett av våra högskoleförberedande program tillsammans med våra skickliga pedagoger. För det andra ska gymnasietiden ge dig upplevelser och erfarenheter. Det tror vi att du bäst får ute på fältet; på universitet och på spännande företag, men även genom att låta näringsliv och universitet besöka dig i ditt klassrum. Varför inte bli undervisad av en framgångsrik företagsledare eller en lektor från ett universitet? För det tredje behöver du få en fördjupad kunskap i dina ämnen. Vi har därför experter inom våra gymnasieämnen och i samarbete med universitet och högskolor får du ta del av ämnesexpertis på en högre nivå. Vi anser att inlärning sker bäst i vetenskapen och i verkligheten. Därför kombinerar vi koncentrationsläsning och fördjupning med ett mer erfarenhetsbaserat lärande. Det är dessa tre framgångsfaktorer som SES Stockholm erbjuder dig – School of Experience and Science. Det är ett gymnasium som ger dig både erfarenhet och kunskap. Välkommen! Madleen Thyrén, gymnasiechef & rektor

2


04

Om SES Stockholm

06

Lärarna och pedagogiken

08

Experience Power

10

SES Stockholm

Är du den vi söker?

Samhällsvetenskapsprogrammet

Experience Business

12

Ekonomiprogrammet

Experience Science

14

Mycket mer än bara lektioner

Programmen

Naturvetenskapsprogrammet

16

Ditt gymnasieval 18

Vision 2025

18

Öppet Hus

19

Så hittar du hit

20

Ansökan / Öppet Hus

– så ansöker du

3


ร„r du den vi sรถ 4


SES Stockholm

Är du den vi söker? Vill du förbereda dig för studier på universitet och högskola? Vill du knyta viktiga kontakter inom näringslivet för din framtida karriär? Vi söker dig som bestämt dig för att satsa på dina studier och vill ha en meningsfull utbildning.

Programmen

öker?

Ny skola – nya möjligheter

Ansökan / Öppet Hus

Du är ambitiös, målmedveten och innovativ. Du vill bli väl förberedd för universitet och högskola. Du gillar utmaningar och har höga förväntningar på lärare och studiekamrater. SES Stockholm är en nystartad skola som riktar sig till dig som vill fördjupa dig i dina ämnen. Vi hjälper dig att få erfarenhet genom verklighetsnära arbetsuppgifter och ett nära samarbete med näringsliv och högskola. Är du en engagerad student som ställer krav både på dig själv och din utbildning så är du välkommen till oss. Tillsammans kan vi skapa den bästa tänkbara starten på din fortsatta utbildning och framtida karriär.

5


6


SES Stockholm

SES Stockholm är en privat fristående skola som ägs och drivs av fram­stående företagsledare. Vårt mål och våra ambitioner är att våra elever ska växa och bli utbildade för livet. Vi utbildar våra elever med ett brinnande intresse för kunskap, upplevelser och erfarenheter. Där den vanliga gymnasie­skolan sätter begränsningar tänker vi stort, nytt och framåt.

SES Stockholm möter näringslivets behov och universitetens krav Vi vänder oss till elever som vill utvecklas, nå framgång och bygga nätverk för livet redan på gymnasiet. Vi erbjuder högskoleförberedande gymnasieprogram med bredd och har fördjupningar inom respektive ämnesområde och inriktning. Genom ett nära samarbete med universitet, högskola och näringsliv ger vi våra elever de erfarenheter och kompetenser som efterfrågas. Vi skapar möjligheter för eleverna att lyckas med sina studier och en framtida karriär.

Pedagogiken på SES Stockholm handlar om att allt lärande sker i ett sammanhang. Kunskap måste få prövas

Ansökan / Öppet Hus

Det du lär dig på SES kommer att ha en avgörande betydelse för framtiden

och tillämpas – teorier omsättas i praktik – och det gör vi genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Eleverna får pröva sin kunskap, kreativitet och erfarenhet genom att lösa aktuella frågeställningar och redovisa dessa inför experter från universitet och näringsliv. Undervisningen bygger på vetenskapliga teorier och erfarenheter från verkligheten. På lektionerna varvar vi koncentrationsläsning och fördjupning med lärande över ämnesgränser, i föreläsningar och i mindre seminariegrupper samt genom undervisning ute på fältet. Vi erbjuder spännande möten med både profiler från näringslivet samt lektorer vid universitet och högskola. Möten som genererar idéer och handlingskraft. Allt detta kommer att berika gymnasieutbildningen och ha betydelse för framtiden.

Programmen

Gymnasiebetyget – din entrébiljett till en framgångsrik framtid

7


På SES Stockholm får du möta både skickliga pedagoger, ämnesexperter från universitet och högskola samt profiler från näringslivet. Tillsammans kommer de att ge dig en meningsfull utbildning.

Möt Stockholms bästa lärare och näringslivsprofiler

8


SES Stockholm

För att du ska uppleva och få erfarenhet av näringslivet redan under din gymnasietid kommer du att möta profiler från olika företag. Dels genom undervisning och dels genom att vara ute på företag och arbeta med verkliga affärscase. Du kan även få starta ditt eget företag genom Ung Företagsamhet.

Ansökan / Öppet Hus

Näringslivet i klassrummet

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att du ska lyckas med dina studier är lärarna! Lärarnas uppdrag är att ge dig sin kunskap och erfarenhet samt väcka din nyfikenhet. De ställer höga krav och har förväntningar på dig. De är tydliga ledare som skapar arbetsro och trygghet i klassrummet. Våra lärare får dig att uppleva att ämnena och lektionerna är meningsfulla. De bedriver en medveten, varierad undervisning där dina behov och förutsättningar alltid är den viktigaste utgångspunkten. Våra lärare gör lärandet engagerande, de prövar och utvärderar hela tiden nya metoder. De är inspiratörer, kunniga föreläsare och duktiga pedagoger.

Programmen

Kunniga föreläsare och duktiga pedagoger

9


”Efter att läst samhälle på gymnasiet kunde jag läsa vidare till civilingenjör på KTH.” Cecilia Friström

Experience Power Samhällsvetenskapsprogrammet

10


Tycker du att rättvisa är viktigt? Vill du arbeta med strategiska samhällsfrågor och global samhälls­utveckling? Vill du påverka makten och utvecklingen? Vill du fördjupa dig i frågor som demokrati, samhälls­ kommunikation, miljö och makt samt utveckla dina ledarskapsförmågor?

Experience Power förbereder dig för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Du får bland annat uppleva och erfara att leda och organisera en verk-

samhet. Genom fältstudier och verkliga uppdrag kommer du att utveckla en förståelse för hur ledarskap och organisationer fungerar i verkligheten. Programmet ger dig en bra grund inför dina fortsatta studier. Hos oss kommer du att få många erfarenheter som utvecklar de förmågor och kompetenser som framtiden efterfrågar.

Programgemensamma karaktärsämnen

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Filosofi Moderna språk Psykologi

100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 50 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p.

2500 p.

Programfördjupning Gymnasiearbete Individuella val

100 p. 100 p. 50 p. 100 p. 100 p.

Entreprenörskap Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Ledarskap och organisation

300 p. 100 p.

100 p. 100 p.

Gymnasiearbete

100 p.

Individuellt val

200 p.

Vad gör eleverna efter programmet?

Ansökan / Öppet Hus

TOTALT

450 p.

Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p. Programgemensamma karaktärsämnen 300 p. 450 p. Inriktning Samhällsvetenskap Programfördjupning 300 p. Gymnasiearbete 100 p. Individuellt val 200 p.

Inriktning Samhällsvetenskap

Programfördjupning 300 p. 50 p. 200 p. 50 p.

Inriktning Samhällsvetenskap

Programgemensamma karaktärsämnen

Programmen

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p.

Gymnasiegemensamma ämnen

Studerar Arbetar Kvinnor

Män

11


”Erfarenheten från både jobb och gymnasiet gav ett försprång på Handelshögskolan.” Hannes Palm och Sofia Blomstrand

Experience Business Ekonomiprogrammet

12


Vill du bli affärsutvecklare, jurist eller en ny Bill Gates? Vill du jobba på en kreativ reklambyrå eller starta ett eget framgångsrikt företag? Visste du att den viktigaste faktorn för att höja människans medellivslängd är den ekonomiska utvecklingen?

På Experience Business får du chansen att utveckla din drivkraft och dina entreprenörsdrömmar. Du får kunskaper i ekonomi, marknadsföring, företagande och juridik. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, inom bank- och finansvärlden. Du får veta mer om handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Du lär dig metoder att lösa problem som företag möter dagligen. Under din tid hos oss kan du ta chansen att bli diplomerad gymnasieekonom. Eller varför inte starta ditt eget företag inom Ung Företagsamhet? Du får möta profiler från näringslivet och möjlighet att bygga spännande nätverk inför framtiden.

Programgemensamma karaktärsämnen

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk Psykologi 1

100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 50 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p.

Inriktning Ekonomi

2500 p.

Programfördjupning Gymnasiearbete Individuella val

100 p. 100 p. 100 p. 50 p.

Företagsekonomi specialisering Affärsjuridik Marknadsföring

300 p. 100 p. 100 p. 100 p.

Gymnasiearbete

100 p.

Individuellt val

200 p.

300 p. 100 p. 100 p. 100 p.

Vad gör eleverna efter programmet?

Ansökan / Öppet Hus

TOTALT

Inriktning Ekonomi

Programfördjupning 350 p.

Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 2 Matematik 3b

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p. Programgemensamma karaktärsämnen 350 p. 300 p. Inriktning Ekonomi Programfördjupning 300 p. Gymnasiearbete 100 p. Individuellt val 200 p.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programmen

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p.

Gymnasiegemensamma ämnen

Studerar Arbetar Kvinnor

Män

13


”Gymnasiet skapade förut­sättningar att gå vidare till Karolinska Institutet.”  avid Komar och D Jenny Richardsson

Experience Science Naturvetenskapsprogrammet

14


Vill du studera till läkare? Är du intresserad av forskning? Vill du utveckla nya läkemedel som biomedicinsk analytiker, uppfinna nya energikällor och alternativa drivmedel? Drömmer du om att bli fysiker eller biolog?

Experience Science ger dig en mängd fördelar för fortsatta studier och en spännande framtid. Du får fördjupa dina kunskaper i bioteknik, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematiska utmaningar. Du lär dig om sammanhangen i naturen och livets villkor. Du får experimentera, observera och arbeta utifrån en naturvetenskaplig

synvinkel samt ta del av aktuell forskning. Genom våra samarbeten med framstående institutioner och laboratorium kommer du att få många upplevelser och erfarenheter för din framtida utveckling.

Inriktning Naturvetenskap Gymnasiearbete Individuella val

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Moderna språk

Inriktning Naturvetenskap

Programfördjupning 450 p. 100 p. 150 p. 100 p. 100 p.

100 p. 100 p.

Gymnasiearbete

100 p.

100 p. 100 p. 100 p. 100 p.

Individuellt val

200 p.

Vad gör eleverna efter programmet?

Ansökan / Öppet Hus

2500 p.

200 p.

400 p.

Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p. Programgemensamma karaktärsämnen 450 p. 400 p. Inriktning Naturvetenskap Programfördjupning 200 p. Gymnasiearbete 100 p. Individuellt val 200 p.

Bioteknik Naturvetenskaplig specialisering

Programmen

Programgemensamma karaktärsämnen

TOTALT

Programgemensamma karaktärsämnen Programfördjupning

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 50 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p.

Gymnasiegemensamma ämnen

Studerar Arbetar Kvinnor

Män

15


Studera i stan, påverka din undervisning och förverkliga en egen affärsidé. Fördelarna med att studera på SES Stockholm är många.

Mycket mer än bara lektioner Inspirerande miljö

Du påverkar

Skolmiljön är viktig. Det är här du kommer att tillbringa den mesta tiden under de närmsta tre åren. På SES Stockholm finns både moderna utbildningslokaler och den senaste tekniken. IT spelar givetvis en central roll och som elev kommer du att få möjlighet att jobba med datorn på samma sätt som i yrkeslivet. Våra nyrenoverade lokaler erbjuder även grupprum där du får möjlighet att arbeta själv eller med klasskompisar, i lugn och ro. Och när du behöver fylla på med ny energi kan du besöka skolans café.

Vi vill att elever och lärare tillsammans ska skapa en framgångsrik skola. Det innebär att du som elev får vara med och påverka din egen skolgång så att din gymnasietid ska bli den bästa.

Centralt läge SES Stockholm ligger på gångavstånd från Vasastan och City, nära buss-, pendeltåg- och t-banestation. Oavsett om du bor i en kranskommun eller i Stockholms stad är det lika lätt att ta sig hit. Vårt centrala läge gör också att samarbetet med universitet och företag blir naturligt.

16

Skollag På SES Stockholm satsar vi på idrott, både för att skapa motivation och utveckla gemenskap. Vårt mål är att ha skollag inom olika idrotter där du som elev får möjlighet att vara med och utmana andra skolor, och kanske även vara med att vinna en medalj tillsammans med dina lagkamrater.

Nobel Alla våra gymnasieprogram genomsyras av vetenskap och forskning. I samband med Nobelpriset kommer vi varje år att anordna ett projekt där eleverna får lära sig det senaste inom forskningen. En heldagsaktivitet som avslutas med en gemensam fest där elever och lärare får umgås tillsammans.


Programmen

Ansรถkan / ร–ppet Hus 17


Gymnasievalet – ett viktigt val för framtiden

2011 24-26/11 Gymnasiemässa

2012 v3 Brev ang gymnasieval skickas hem

7/12 Öppet hus

16/1 Hemsidan öppnas för ansökning

3/12 Öppet hus

15/2 Sista ansökn dag

28/1 Öppet hus

15/2 Hemsidan för ansökning stängs

11/2 Öppet hus

24/4 Hemsidan öppnas för omval

26/4 Valakuten Träffa oss och få råd ang gymn val

15/5 Sista ansökn dag

29/6 Slutgiltigt antagnings­ besked visas på hemsidan

v 33-35 Gymnasiestart

20/4 Hemsidan som visar ditt prel antagn besked öppnas

Vision 2025 2025

Hagastaden, en satsning för att skapa världens främsta vetenskapsstad. Kontor och Bostäder Hotell

Kontor och laboratorier (life science)

Vård

Kontor och Handel (life science) Bostäder

Forskning och utbildning

KI Campus Solna

Kontor och laboratorier (life science)

Karta: www.hagastaden.se

Kontor och Handel (life science)

18

SES STOCKHOLM

Hotell

VASASTAN/NORRMALM

SES Stockholm omfamnas av området som växer fram kring Hagastaden. Här erbjuds närmare 80 000 studenter och forskare tillsammans unika möjligheter till studier och forskning inom life science – en verksamhet som syftar till att förbättra liv och hälsa. Vision 2025 innebär en ökad samverkan mellan forskning, företag, och utbildning. I Hagastaden görs stora investeringar i bostäder, fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och nya möjligheter för att höja samverkan mellan aktörerna i området. Vi ser det som en självklarhet att vara med och växa med Hagastaden och kontinuerligt utveckla våra kontakter med universitet, näringsliv och forskning.


Välkommen på

Öppet Hus! ol

ockh es-st s . w w

w

Välkommen till oss: • Lördag 3 dec kl 13–15 • Onsdag 7 dec kl 18–20 • Lördag 28 jan kl 13–15 • Lördag 11 feb kl 12–14

Ansökan / Öppet Hus

Var med och tävla om ett möte med en näringslivsprofil, se hur en daytrader handlar på börsen eller ett besök på ett forskningsinstitut.

Programmen

en n n i V lse e v e l upp Tävla på m.se

Vid fyra tillfällen välkomnar vi dig att besöka SES Stockholm. Kom på Öppet Hus och upplev atmosfären, prata med våra lärare och få mer information om våra utbildningar. Det krävs ingen föranmälan.

19


SES STOCKHOLM Tomtebodavägen 3A 171 65 Solna

Så hittar du hit ILL: SNICKSNACK

på s mer

Karolinska Institutet

ÖPPET HUS

sid 19

Odenplan

Vasastaden Karlberg

S:t Eriksplan

Stadshagen

Kungsholmen Fridhemsplan

Med tunnelbana: Åk till S:t Eriksplan, gå i ca 8 minuter. Med buss: Buss 69 stannar direkt utanför skolan. Buss 3 och 70 stannar vid Karolinska Institutet. Med pendeltåg: Åk till Karlberg och gå i cirka 8 minuter. Med bil: Sväng av Solnavägen vid korsningen Tomtebodavägen. Därifrån är det skyltat.

Tomtebodavägen 3A | 171 65 Solna 08-466 60 80 | www.ses-stockholm.se

Foto: Magnus Fond, Robert Karlsson, Johnér/Alex & Martin Photographers m.fl. Tryck: Elanders 2011.

t e p p Ö hus

SES-Stockholm – Gymnasiekatalog 2011  

SES-Stockholm – Gymnasiekatalog 2011

SES-Stockholm – Gymnasiekatalog 2011  

SES-Stockholm – Gymnasiekatalog 2011

Advertisement