Page 1

Nacht 30 van Spakenburg e

1982 - 2012


Sponsor Klasse SW 3

Spel regels Grandioze loterij Alle schepen die gestart zijn komen met hun scheepsnummer in de loterij. Als op het scheepnummer een prijs is gevallen, dan moet de schipper zelf zich binnen 60 sec melden bij de spelleider om de prijs in ontvangst te nemen. Is hij niet aanwezig dan vervalt de prijs en de kans op volgende prijzen. Er wordt per schip één prijs uitgekeerd om zo veel mogelijk schippers een prijs te gunnen. Mocht een boot nummer vallen waar al een prijs op is weggegeven dan wordt er door gedraaid naar een volgende nummer. or Sponsetsen fi 2 vouw

“€ 250,- aan prijzen door Yachtfit geschonken!”

j Loteri

Deze prijzen worden geschonken door het bestuur van de “Nacht van Spakenburg”


Inhoudsopgave. (Versie 26 december 2011)

Dit is een nacht……

1 Aankondiging van de 30ste “Nacht van Spakenburg” 2 Organisatie 3 Inschrijving/korting inschrijfgeld 4 Inschrijving na sluitingsdatum 5a Aansprakelijkheid 5b Online volgen van deelnemers op internet 6 Wedstrijdbepalingen 6.1 Algemene bepalingen 6.1.1 Reglementen 6.1.2 Vaarwater 6.1.3 Veiligheidseisen 6.1.4 Passeren Stichtse brug 6.1.5 Passeren Hollandse brug 6.1.6 Startnummers 6.1.7 Voortijdig opgeven 6.1.8 Wedstrijdbureau/mededelingen voor het evenement 6.1.9 Wedstrijdbrief deelnemer/uitreiking medailles 6.1.10 Minder dan 70% finisht na sluitingstijd 6.1.11 Uitstellen start / afbreken van de wedstrijd na de start 6.2 De wedstrijdbaan 6.2.1 Tonen van het baannummer 6.2.2 Startlijn 6.2.3 Ronden merktekens 6.2.4 Finishlijn/verleggen finishlijn/sluitingstijd 6.2.5 Inkorten van de wedstrijdbaan 6.2.6 Voeren van de klasse vlag 6.3 Startprocedure 6.3.1 Aanvang van de wedstrijd 6.3.2 Waarschuwingssein 6.3.3 Voorbereidingssein 6.3.4 Startsein 6.3.5 Individuele terugroep 6.3.6 Uitstellen van de start 6.3.7 Te laat starten 7 Uitslagen en prijzen 7.1 Wedstrijduitslagen 7.2 Prijzen/medailles 8 Startrooster 9 Banenrooster

Watersporters uit en rondom de havens van Spakenburg keken en kijken al maanden uit naar die bijzondere nacht. Het is alweer voor de dertigste keer dat de Nacht van Spakenburg wordt gevaren. Zeilwedstrijden doen zich in alle soorten voor en de tradities zijn daarin sterk. Maar................er is maar één Nacht van Spakenburg!

Fixet van de Geest Colijnstraat 66 3752 AS Bunschoten-Spakenburg Tel. 033-2980388 www.fixetvandegeest.nl

Fixet van de Geest staat voor: Ruim assortiment Deskundig technisch advies Snelle service Scherpe prijzen Snelle bezorging Bekijk ons assortiment ook online:

www.fixetshop.nl

Voordat de ankers op de vrijdag worden gelicht is er al dagen gekeken en geluisterd naar weerberichten. Zal er nog voldoende wind overblijven als de avond valt of vallen we dan stil? En als we in duisternis zijn gehuld, hoeveel aantrekkingskracht hebben de witte boten en zeilen op de talloze vliegjes die overnachten boven de wateren en onder de kusten van de IJsselmeerpolders? En wakkert de wind voldoende aan om de ronding van Zuid- en Midden Flevoland bijtijds te voltooien? Om maar niet te spreken van de grote schommelingen in temperaturen in die afgelopen dertig jaar. Inderdaad was elke Nacht van Spakenburg weer uniek in zijn soort. Een Nacht waarvan u weet dat u hem nooit vergeten zal Die Nacht beleeft u ook dit jaar weer met elkaar. De mannen en vrouwen van onvolprezen watersportvereniging De Eendracht heten u van harte welkom. Een voorspoedige organisatie, vaart en thuiskomst in de havens Spakenburg gewenst. Goede Nacht, allemaal! Melis van de Groep Burgemeester van Bunschoten-Spakenburg

Het Schippersontbijt wordt verzorgd door:


1983 1e N v S 38 deeln. Winnaars klasse 1 1e.Klaas van ’t Klooster klasse 2 1e.Henk Bocxe klasse 3 1e.B Prast Platbodems 4 1e. Hr Rebel

1. Aankondiging van de 30ste “Nacht van Spakenburg” Datum: Plaats: Tijd: Klassen: Georganiseerd door: Wedstrijd bepalingen: Inschrijving: Prijs uitreiking: Categorie wedstrijd: Bank: Wedstrijdbureau: Website:

1 en 2 juni 2012 Start: Vanuit Spakenburg. Finish: Bij Spakenburg Starttijd van eerste klasse 18.05 uur 1 juni. Finishtijd schepen gemiddeld 10.00 uur 2 juni. Sluitingstijd 14.00 uur 2 juni ORC, sportboten, SW-1 t/m SW-6, Kolibri 560, Botters, Schouwen De commissie “Nacht van Spakenburg” van WSV De Eendracht Opgenomen in dit boekje (zie par.6) Via bijgesloten inschrijfformulier, per e-mail of website. Korting bij op tijd inschrijven, zie par.3 Sluitingsdatum 25 mei. Inschrijving na sluitingsdatum zie par.4. 2 juni 2012 om 20.15 uur op het terrein van W.S.V. “De Eendracht” te Spakenburg. Exacte locatie komt later. Veiligheid-categorie 4. Reclame-categorie A. Rabobank te Bunschoten-Spakenburg rek. nr. 3114 44 326. t.n.v wsv de eendracht Tot 1 juni: H.J. Steltenpool, Dopperstraat 31, 3752 JA Bunschoten, tel.:0653695617, e-mail: email@nachtvanspakenburg.nl Vanaf 1 juni 14:00 tot 2 juni 21:00, in het wedstrijdbureau op terrein van W.S.V. De Eendracht, Kerkemaat 12, Spakenburg. Tel. 0653695617 of 06-52690466 www.nachtvanspakenburg.nl

“Nacht van Spakenburg” bekend als zeilwedstrijd c.q. prestatietocht op de Randmeren en het zuidelijk IJsselmeer.

1984 2e N v S 50 deeln. Winnaars klasse 1 1e.Henk Rens klasse 2 1e.W.Aafjes klasse 3 1e.P Blokhuis klasse 4 1e. E.Prins Rond & platbodems 1e.A.de Graaf

Na de eerste Nacht in 1983, naar aanleiding van het 600-jarig bestaan van de gemeente Bunschoten, is de “Nacht van Spakenburg” uitgegroeid tot het grootste zeilevenement dat op de Randmeren en het Markermeer plaatsvindt. De haven van de W.S.V. “De Eendracht” is het centrale punt van waaruit de “Nacht van Spakenburg” wordt georganiseerd. Startten er in 1983 slechts 30 schepen, het afgelopen jaar waren dat er 115. Platbodems, zoals Botters en Schouwen kunnen ook deelnemen aan het evenement. De voorwaarden waaronder zij hun mast strijken voor de passage van de Stichtse en Hollandse brug staan vermeld in dit programmaboekje. In verband met de aanleg van een extra haven zijn er beperkte aanleg mogelijkheden en kunnen de deelnemers niet gratis één nacht vóór(=donderdag op vrijdag) en/of één nacht ná (=zaterdag op zondag) het evenement in de haven van W.S.V. “De Eendracht” en in de “Oude haven” liggen.. Boten, die via trailer over land komen, moet via de naburige Jachthaven Nieuwboer in het water worden gelaten.

ZWAAN SAILS

          Jachtzeilmakerij       De modernste technieken in huis.    Toer en wedstrijd zeilen.       Spinnakers, Gennakers en Code zero’s.             Sprayhoods,Zeilhuiken en beschermhoezen.                   Zeilreparatie’s en Wassen van zeilen.                         Rolsystemen, Masten en complete verstagingen.

Ook Laura Dekker heeft voor Zwaan Sails gekozen.

Zwaan Sails

 Al onze producten worden op locatie gemeten.

Kaapstanderweg 47 8243  RB  Lelystad. 0320 - 231437.                            www.zwaansails.nl          Email;  zwaansails@zonnet.nl


1985 3e NvS Winnaars Hier zijn geen gegevens van bewaart gebleven

2. Organisatie. Organisatiecommissie: Controle schepen: Bert van de Weerd George J. van Tent, Anne Maarten Ivo Duijst Jaap Middelman HD-6 Jaap Middelman Willem van Diermen BU168 Henk Steltenpool Hans van Staveren Henk Koelwijn Cor Koelewijn Leo van Limburgstirum ANTJE Anton Huijgen Jan Huisman Marco v d Weerd, Breeje veertien 3. Inschrijving/korting inschrijfgeld Inschrijving geschiedt d.m.v. het bijgesloten inschrijfformulier, e-mail of website. Sluitingsdatum inschrijving is vrijdag 25 mei. Het inschrijfgeld van € 30 moet, onder vermelding van de naam van de deelnemer én scheepsnaam, worden gestort op de bankrekening, vermeld in de aankondiging. Minimaal één dag voor aanvang van de wedstrijd ontvangt u per post of e-mail een bevestiging met een voorlopige deelnemerslijst, uw startnummer, handicap, klasse indeling en wedstrijdbrief. Deze wedstrijdbrief moet na de wedstrijd volledig ingevuld worden ingeleverd, of doorgebeld of per e-mail, naar het wedstrijdbureau. Voor doorbel nummers/e-mail adres zie gegevens in de aankondiging. Korting: Schrijft u één maand voor de wedstrijd (4 mei) in dan krijgt u een korting van € 6,-, het inschrijfgeld is dan € 24,- én u heeft recht op restitutie bij afzegging vóór sluitingsdatum inschrijving. 4. Inschrijving na sluitingsdatum.

1986 4e NvS 100 deeln. Winnaars klasse 1 1e.H.J. v Proosdy klasse 2 1e.Ruud Brouwer klasse 3 1e.A.Harder Klasse 4 1e.H. Spoel Rond & Platbodems 1e.R de Gooier

Een ná de sluitingsdatum ontvangen inschrijving wordt extra belast met € 2,5. De deelnemer wordt ingeschreven onder maximale zeilvoering. De bevestiging plus andere info. (zie par.3) dient u dan op te halen bij het wedstrijdbureau op vrijdag 1 juni na 14.00 uur. 5a. Aansprakelijkheid. De organisatie, dan wel enig andere bij de organisatie van dit evenement betrokken partij, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hetzij van persoonlijke dan wel van materiële aard, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met deelname aan dit evenement. De organisatie verplicht de deelnemers aan de wedstrijd verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Iedere schipper dient zelf te bepalen of varen c.q. doorvaren, gezien de omstandigheden, verantwoord is. 5b. Online volgen van deelnemers op internet De deelnemers kunnen tijdens de nacht de passeertijden van de merktekens van de te zeilen baan doorbellen. Hierdoor is het mogelijk om online op het internet de positie van de deelnemers te volgen. Tevens wordt deze info gebruikt om te bepalen of de inkorting van de baan noodzakelijk is. 6. Wedstrijdbepalingen. 6.1 Algemene bepalingen. 6.1.1 Reglementen.

1987 5e NvS 116 deeln. Winnaars klasse 1 1e.C.W. d Wit klasse 2 1e.A. Harder klasse 3 1e.A.E. Frincken Klasse 4 1e. J Schipper Rond & Platbodems 1e.H van Koot

De wedstrijd c.q. prestatie tocht wordt verzeild onder: a: De “Regels voor wedstrijdzeilen” 2009/2012 b: De bepalingen en reglementen van het KNWV c: De klasse-voorschriften van de betreffende klassen d: De wedstrijdbepalingen in dit programma boekje. Tussen zonsondergang en zonsopgang is men verplicht de voorgeschreven verlichting volgens het BPR te voeren. Voor deelnemers in de SW-klasse, gelden de handicapfactoren zoals vermeld in de SW-lijst van het K.N.W.V. Andere bijzeilen dan spinakers, zoals de bollejan, ghoster en flasher zijn toegestaan en zullen in de handicapbepaling worden verwerkt. De commissie behoudt zich het recht voor om van de SW-lijst af te wijken. 6.1.2 Vaarwater. Tijdens de startprocedure wordt een baan aangegeven, die loopt van Spakenburg, via de Randmeren, over het Markermeer met uiteindelijk de finish in Spakenburg.. De Stichtse en Hollandse brug beperken de masthoogte tot 12,80 meter.


1988 6e NvS 120 deeln. Winnaars klasse 1 1e.Ruud Brouwer klasse 2 1e.A. Harder klasse 3 1e.E. de Ruyter Klasse 4 1e. W.v Ravenhorst Rond & Platbodems 1e.H van Koot

6.1.3 Veiligheidseisen. De wedstrijd c.q. prestatietocht valt onder categorie 4. Voor de SW-klasse geldt minimaal de volgende uitrusting: Deugdelijk ankergerei, reddingsboei, een reddingsvest per bemanningslid, lenspomp, brandblusser, kaart 1810 editie 2012, kompas, zaklantaarn , navigatieverlichting, puts, sleeplijn, signaal hoorn, verrekijker, radio, EHBO-middelen, noodsignalen, reling of lifeline. Via steekproeven wordt voor de start gecontroleerd op de uitrusting en volgt uitsluiting bij het niet voldoen aan de minimale eisen. 6.1.4 Passeren Stichtse brug. Het gebruik van de scheepsmotor is verplicht voor de botter klasse én voor alle schepen waarvan de mast moet worden gestreken tussen EM27 en GM2. De onderlinge afstanden/posities tussen schepen mag niet veranderen. Maximale snel-heid met motor is 4 knopen. 6.1.5 Passeren Hollandse brug. Het gebruik van scheepsmotor is verplicht voor alle schepen. a)Op de heenweg richting markerwaard wordt de motor aangezet tussen GM59/VLH2 en IJM9. Men dient dit traject binnen 30 minuten af te leggen. De tijd, die men op de motor vaart bij deze brug, wordt van de gezeilde tijd afgetrokken b)Op de terugweg richting Randmeren wordt de motor aangezet op een veel kleiner traject namelijk tussen IJM1 en GM59/VLH2 Voor beide richtingen geldt: De onderlinge afstanden/posities tussen schepen mag niet veranderen. Maximale snelheid met motor is 4 knopen.. Indien mogelijk noteer ook het startnummer van een naburig schip tijdens deze passage op de wedstrijdbrief. 6.1.6 Startnummers. Ruim voor aanvang van de wedstrijd wordt op internet én in de bevestigingsbrief uw startnummer bekendgemaakt. U dient dit nummer, aan beide zijden op uw schip aan te brengen. Voor de rond- en platbodems bij voorkeur aan beide zijden van het roer. De cijferhoogte is min. 25 cm , de dikte is min. 4 cm en de kleur zwart op een witte ondergrond. Het nummer moet gedurende de hele wedstrijd c.q. tocht goed zichtbaar zijn voor de controleschepen en de andere deelnemers. 6.1.7 Voortijdig opgeven. Indien u de wedstrijd voortijdig opgeeft, dus niet reglementair uitvaart, bent u verplicht zich af te melden. U kunt dit doen per telefoon naar het wedstrijdbureau (voor telefoonnummers zie aankondiging). Zaterdagmiddag om 17.00 uur wor-den de schepen waarvan niets bekend is, als vermist doorgegeven aan de kustwacht.

1989 7e NvS 120 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e W.Westland NKK-2-4 / ORC-A 1e. R. Brouwer SW1 1e. P.H. van Haselen SW2 1e naam ? Big Bird SW3 1e.Klaas van ‘t Klooster Schouwen 1 1e. I. Veerman Botters 1e. J Schuurman

6.1.8 Wedstrijdbureau/mededelingen voor het evenement. In aanvulling op regel 88.2c (r.v.w.) zullen wijzigingen van de wedstrijdbepalingen en mededelingen aan de deelnemers worden bekend gemaakt op het mededelingenbord door het hijsen van seinvlag L in de vlaggenmast op terrein van de W.S.V. “De Eendracht”. Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen worden minimaal 2 uur voor de starttijd van de startgroep bekend gemaakt. Het mededelingenbord bevindt zich bij het wedstrijdbureau op terrein van WSV de Eendracht. Exacte locatie wordt later meegedeeld. Tijdens de wedstrijd kan men het wedstrijdbureau bellen voor info.

BANDEN WIELEN APK-KEURINGEN AUTO-ONDERHOUD

Auto Banden Centrum

De Kronkels 7 - Bunschoten-Spakenburg Telefoon: 033 - 2999 480 www.abc-banden.nl


1990 8e NvS 139 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e Wim v Diest NKK-2-4 / ORC-A 1e C. de Wit SW1 1e K v ‘t Klooster SW2 1e H Koelewijn SW3 1e. R Spoel Schouwen 1 1e. A. Tesson Botters 1e. J Schuurman

1991 9e NvS 129 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e W. Borgonjen NKK-2-4 / ORC-A 1e H. v d Boom SW1 1e ? SW2 1e ? SW3 1e. ? Schouwen 1 1e. ? Botters 1e. ?

1992 10e NvS 145 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e P. Blokhuis NKK-2-4 / ORC-A 1e W. v Diest SW1 1e van Proosdy SW2 1e A. Dolman SW3 1e. Dijkstra Schouwen 1 1e. Koelewijn Botters 1e. J. Schuurman

Astrid Fiske, Werner Larsson & FishPartners. Al jaren de beste maatjes!

Van vangst tot verwerking… Alles in eigen hand!

Haringweg 39 | Postbus 157 | 3750 GD Spakenburg | Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl Sponsor Bruine Zeilen

6.1.9 Wedstrijdbrief deelnemer/uitreiking medailles. Op de wedstrijdbrief, die u bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt, moet u vermelden op welk tijdstip de merktekens van de baan zijn gepasseerd en tevens uw finishtijd. Deze brief kan na beëindiging van de wedstrijd op drie manieren worden ingeleverd. a) uiterlijk om 15.00 uur, volledig ingevuld inleveren op het wedstrijdbureau. b) Uiterlijk om 15.00 volledig ingevuld per email naar het wedstrijdbureau zenden. Voor email adres zie aankondiging. c) Doorbellen naar het wedstrijdbureau. Zijn de passeertijden van de merktekens niet doorgegeven volgens bovenstaande methode dan wordt u niet in de uitslagenlijst opgenomen. Medailles,één voor de schipper plus extra bestelde medailles, kunnen vóór de wedstrijd t/m het afhalen van de uitslagen ná de prijsuitreiking op het wedstrijdbureau in ontvangst worden genomen.


1993 11e NvS 139 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e C. Vos NKK-2-4 / ORC-A 1e H. v d Boom SW1 1e Borgonjen SW2 1e P van Werven SW3 1e. Tazelaar Schouwen 1 1e. De Ruiter Botters 1e. J. van Goor

Covebo is een internationale uitzendorganisatie en de specialist in het vinden van uitzendkrachten voor de bouw & techniek, logistiek en productie

Covebo Uitzendburo feliciteert

de commissie en alle deelnemers

met de 30e Nacht van Spakenburg! 1994 12e NvS 150 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e P Blokhuis NKK-2-4 / ORC-A 1e Wim van Diest SW1 1e Leen Koster SW2 1e Wout Rijn SW3 1e. A. Dolman Schouwen 1 1e. T. de Graaf Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. J. van Goor

Of u nu op zoek bent naar een Nederlandse medewerker of naar gemotiveerd personeel van over de grens, bij Covebo bent u aan het juiste adres. Door onze wervings- en selectiekantoren in Nederland, Polen, Duitsland en Hongarije zijn wij in staat snel en zorgvuldig de juiste (vak)krachten voor u te selecteren, voor de korte en de lange termijn. Covebo heeft vestigingen in: Barneveld, Bunschoten, Harderwijk, Hasselt, Hengelo (ov), Heukelum, Nijkerk, Venlo, Weert, Zeewolde en Zeist. Kijk voor meer informatie op: www.covebo.nl

1995 13e NvS 139 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e T Kaastra NKK-2-4 / ORC-A 1e A Snijder SW1 1e Leen Koster SW2 1e J.A.Kronemeijer SW3 1e. E. de Koning Schouwen 1 1e. T. de Graaf Schouwen 2 1e. T. Kroon Botters 1e.J. v Goor

UITZENDBURO Vertegenwoordigd in

DIENSTVERLENINGFOOD

LOGISTIEKPRODUCTIE GEWOON GOED GEREGELD BOUW

Sponsor Klasse SW 2


1996 14e NvS 142 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e J . Dijs NKK-2-4 / ORC-A 1e A. Snijder SW1 1e K ter Haar SW2 1e H. W. Kleinveld SW3 1e. P.H v Haselen Schouwen 1 1e. T. de Graaf Schouwen 2 1e. T. Hopman Botters 1e. J. Schuurmans

6.1.10 Minder dan 70% finisht na sluitingstijd. Indien van een bepaalde klasse minder dan 70% van de gestarte schepen reglementair finisht, zal voor de eindklassering gebruik gemaakt worden van de doorgangstijden van het laatst gepasseerde controleschip 6.1.11 Uitstellen start / afbreken van de wedstrijd na de start. Bij uitstel van minder dan een halfuur zal de procedure van deze wedstrijdbepalingen worden gevolgd ( Zie par 6.3.7). De start volgorde van de schepen blijft gehandhaafd. (Zie par. 8 Startrooster ) Bij uitstel van de start van meer dan een half uur zal zaterdagmorgen worden gestart. Mededelingen zoals starttijden en de te zeilen banen zullen zaterdagochtend voor 8:00 uur bekend worden gemaakt op het mededelingen bord (Zie par 6.1.8) Er wordt in dit geval voor voldoende havencapaciteit gezorgd voor de overnachting. De commissie kan als uiterste noodmaatregel wegens slechte weersomstandigheden de wedstrijd afbreken. In dat geval voeren de controleschepen de seinvlag N boven H (regel 32 van r.v.w.) met bovendien bij nacht drie korte geluidsseinen. 6.2. De wedstrijdbaan. 6.2.1 Tonen van het baannummer.

1997 15e NvS 170 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e H. Dijs NKK-2-4 / ORC-A 1e W. Kuijpers SW1 1e Leen Koster SW2 1e Wout Rijn SW3 1e. P. v Werven SW4 1e L.C. Loman Schouwen 1 1e. T. de Graaf Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. J. Schuurman

De te varen baan voor een bepaalde klasse wordt vrijdag om 17.00 uur bij het wedstrijdbureau bekendgemaakt en tevens tijdens de start van de betreffende klasse, door middel van het tonen van een baannummer (volgens regel 27.1 van r.v.w..) onmiddellijk na het waarschuwingssein tot het startsein. Het baannummer komt overeen met de nummering van het banenrooster (zie onder par. 9). Het baannummer wordt aangegeven d.m.v. een wit bord voorzien van zwarte cijfers. Afhankelijk van de weervoorspelling wordt de baan zodanig gekozen dat alle deelnemers onder normale omstandigheden om 10.00 uur zaterdagochtend finishen. 6.2.2 Startlijn. Het startschip zal de positie innemen nabij NKN39 bij Spakenburg. Het startschip is herkenbaar doordat het de vlag voert van W.S.V. “De Eendracht”. Deze vlag zal 15 minuten voor het eerste startsein gehesen worden. De startlijn wordt aan beide zijden begrensd door gele wedstrijdboeien. Er wordt gestart in NW richting. Let op beroepsvaart in de vaargeul, en de diepgang buiten de vaargeul. 6.2.3 Ronden merktekens. De in het banenrooster (zie par. 9) aangegeven merktekens dient men aan de aangegeven zijde te ronden en op een zodanige afstand, dat het eventueel aanwezige controleschip in staat is het wedstrijdnummer op te nemen. Bij nacht dient men dan zijn startnummer met zaklamp of schijnwerper te verlichten t.b.v. het aanwezige controleschip. Zowel op de heen weg als de terug weg dient men pampus te passeren door tussen het controleschip en het eiland Pampus te varen. De controleschepen zijn herkenbaar aan een gele vlag. 6.2.4 Finishlijn/verleggen finishlijn/sluitingstijd. De finish lijn ligt voor de haven van Spakenburg, nabij de NKN39, en wordt begrensd door een gele boei aan stuurboordzijde én het finishschip is herkenbaar doordat het de vlag voert van W.S.V. “De Eendracht”. De finishlijn kan worden verlegd indien de weer- of windomstandigheden dit noodzakelijk maken. De finish kan dan liggen in de nabijheid van EM18 -E1, GM16 -AHH1, ,of ten zuiden van het eiland Pampus.

1998 16e NvS 178 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e W. Kuijpers NKK-2-4 / ORC-A 1e A. Snijder SW1 1e T. Kok SW2 1e R.J. Blokhuis SW3 1e. P. v Werven SW4 1e E. Molenhuis Schouwen 1 1e. T. de Graaf Schouwen 2 1e. E. de Graaf Botters 1e. J. Schuurman

Het controleschip bij Pampus kan daarom ook als finishschip fungeren als de finishlijn is verlegd. Men merkt dit doordat er dan een geluidsignaal wordt gegeven bij het passeren van pampus. Wordt er geen geluidsignaal gegeven bij pampus op de terugweg dan ligt de finishlijn richting Spakenburg. Het controle schip bij pampus ligt aan de zuidkant van Pampus. Men moet altijd tussen de lijn van het controle schip en pampus varen. Tijdens het finishen bij nacht is het de verantwoording van de schipper dat het finishschip het juiste nummer kan noteren. Bij twijfel controleer het achteraf door ná de finish dichtbij het finishschip te varen. . De sluitingstijd van de wedstrijd is op zaterdag om 14.00 uur 6.2.5 Inkorten van de wedstrijdbaan. Het inkorten van de baan kan op twee manieren gebeuren door: a) het verleggen van de finishlijn. (zie par. 6.2.4) Dit geldt voor alle klassen b) Maar ook achteraf (zelfs na dat u bent gefinisht) kan de baan worden ingekort per klasse. De wedstrijd commissie kan tijdens de nacht besluiten of er banen moeten worden ingekort op basis van de ontvangen passagetijden van de deelnemers. Deze beslissing is om 9.30 uur bekend en wordt op internet gezet. De inkorting kan voor iedere klasse verschillend zijn. Is men om 9.30 uur zaterdagmorgen nog niet gefinisht en het uitzicht om te fi-nishen kan nog lang duren dan kan men naar het wedstrijd bureau bellen en informeren of de baan is ingekort. Er wordt niet met seinen aangegeven of een baan achteraf is ingekort. De inkorting kan plaats vinden bij ieder merkteken van de baan.


1999 17e NvS 172 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e J. Dijs NKK-2-4 / ORC-A 1e M. Snijder SW1 1e M.J. Steltenpool SW2 1e C.A.T.Stravers SW3 1e. T. van Wijk SW4 1e W.W.G.v Oostrom Schouwen 1 1e. J. Hopman Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. J. Schuurman

6.2.6 Voeren van de klasse vlag. Het voeren van de klasse vlag is voor scherpe jachten verplicht. Voor de SW, en ORC/sportboten klasse wordt de klasse vlag, een gekleurd lint, tegelijk met de bevestigingsbrief toegestuurd. De klasse vlag moet aan de achterstag bevestigd worden. 6.3 Startprocedure. 6.3.1 Aanvang van de wedstrijd. De starttijden staan vermeld in het startrooster (zie par. 8). De tijd waarop het startschema wordt gebaseerd, wordt uitsluitend aangegeven door het hijsen van de vlag van W.S.V. “De Eendracht” en het geven van één geluidssein, 15 minuten voor de eerste start. Het starten zal plaatsvinden overeenkomstig regel 26 van (r.v.w.) systeem 1. 6.3.2 Waarschuwingssein.

Uw leverancier van:

• maatjesharing • marinades • verse vis • gerookte vis

Vijf minuten voor het startschot wordt het waarschuwingssein gegeven bestaande uit het hijsen van de klasse vlag en het geven van één geluidssein (zie par. 8). Het baannummer van deze klasse wordt getoond. (zie par. 9).

Die smaakt fijn ’t ‘t is een product van Koelewijn

6.3.3 Voorbereidingssein.

2000 18e NvS 191 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e O. Arends NKK-2-4 / ORC-A 1e J. Westland SW1 1e A. Hidding SW2 1e J. Willemse SW3 1e. D. Pouw SW4 1e W.J. de Wijs SW5 1e. H. Huisman Schouwen 1 1e. J. Hopman Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. G. de Graaf Kolibri 560 1e. A. Gordijn Vega’s 1e. P.H.C. van Dijk

• garnalen/mosselen • salades/sauzen • olie/meel • diepvriesproducten

Vier minuten voor het startschot wordt het voorbereidingssein gegeven bestaande uit het hijsen van seinvlag P en het geven van één geluidssein (zie par 8).

Ansjovisweg 24 3751 BL Spakenburg Telefoon: 033 - 298 80 44 Fax: 033 - 298 58 28 info@visgroothandel.com

6.3.4 Seinvlag “P” Een minuut voor het startschot wordt seinvlag P neergehaald en één geluidssein gegeven (zie par 8.).


 onderzoek, advies, behandeling kinderen, jeugd, volwassenen specialisme dyslexie , leer- en studieproblemen

DE ZIEL 7 3751 BT BUNSCHOTEN www.praktijkdeziel.nl

033-2983197

info@praktijkdeziel.nl


2001 19e NvS 180 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e P. Kollman NKK-2-4 / ORC-A 1e P. Baan SW1 1e A.A. Huigen SW2 1e S.J. Bouw SW3 1e. C. Stavers SW4 1e Th.A. Jonker SW5 1e. A. v Vlotter SW6 1e. F. Avezaat Schouwen 1 1e. D. van Schieveen Schouwen 2 1e. J. Hopman Botters 1e. G. Graaf Kolibri 560 1e. J. Bos Vega’s 1e. P.H.C. van

wij reinigen alle soorten kratten

2002 20e NvS 185 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e J. Westland NKK-2-4 / ORC-A 1e D.J. Kann SW1 1e B. Vollmuller SW2 1e J. Winkelman SW3 1e. T. v d Brink SW4 1e Th.A. Jonker SW5 1e. W. Toornstra SW6 1e. niemand gefinished Schouwen 1 1e. B. Jekel Schouwen 2 1e. E. de Graaf Botters 1e. G. Graaf Kolibri 560 1e. P.v d Brink Vega’s 1e. G.F. Ruitenschild

Info: info@clean-machin e.nl

Sponsor Klasse SW 1

6.3.5 Startsein. Het startsein geschiedt door het wegnemen van de klasse vlag én het geven van één geluidssein. (zie par. 8). Het baannummer van de huidige klasse wordt verwijderd. 6.3.6 Individuele terugroep. Een individuele terugroep geschiedt door het tonen van de seinvlag X plus één geluidssein, kort na het startsein. Als alle te vroeg gestarte jachten zijn teruggekeerd, of 4 minuten zijn verstreken, wordt seinvlag X gestreken. Een teruggeroepen jacht dat niet terugkeert en niet alsnog reglementair start, wordt gestraft door de gezeilde tijd van de wedstrijd te vermenigvuldigen met 1.05. Er wordt bij een individuele terugroep geen terugroepnummer getoond of afgeroepen. 6.3.7 Uitstellen van de start. Het uitstellen van de start geschiedt door het geven van twee geluidsseinen en het hijsen van de onderscheidingswimpel volgens regel 27.3 van r.v.w. Een minuut na het neerhalen van de onderscheidingswimpel begint de startprocedure van de eerstvolgende klasse opnieuw, overeenkomstig de volgorde van het startrooster.


Nautisch Centru

VAN HALTEREN BOATCARE - POETSEN (RIWAX) - ONDERWATERSYSTEMEN - ANTIFOULING - TEAK BEHANDELEN - SCHILDEREN - AQUASTOP OSMOSECENTRE

Westdijk 26a 3752 AE Spakenburg +31 (0) 6 5149 6598 www.vanhalterenboatcare.nl info@vanhalterenboatcare.nl


rum Spakenburg


Toscaanse broodspecialiteiten.... Al het goede van het Italiaanse platteland is terug te vinden in de Toscaanse boerenkeuken, de ‘cucina povera’, die staat voor eenvoud en puurheid van smaak. Elk seizoen levert specifieke en onmisbare ingrediënten voor de traditionele gerechten.

Brood is een onmisbaar gerecht bij alle maaltijden. En de grote uitdaging voor de bakkers is om met de basisingrediënten steeds weer heerlijke broden en broodgerechten te bedenken. Want de maaltijd is ’buono come il pane’: zo lekker als het brood.

De broodbakkers van BOBOLI maken met liefde gebruik van de authentieke Toscaanse recepten en gebruiken uitsluitend natuurlijke ingrediënten om de rijke Toscaanse broodsmaak bij de consument in de keuken te brengen. Onder andere in de focaccia’s van BOBOLI, bereid uit een smakelijke mix van granen, olijfolie, en de beste parmezaanse en mozzarella kazen. De BOBOLI focaccia’s zijn heerlijk krokant van buiten en verrassend zacht van binnen. De topping is al net zo lekker. U proeft er de eerlijke smaken van Toscane in. buon apetito !

Buono come il pane…. Vo o r i n f o r m a t i e e n / o f o p m e rk i n g e n : B O B O L I B e n e l u x B . V. , Po s t b u s 1 0 7 , 3 7 5 0 G C B u n s c h o t e n e-mail: info@boboli.nl BOBOLI is een geregistreerd handelsmerk van BOBOLI International Inc. USA.

Sponsor Klasse SW 5 en SW 6


2003 21e NvS 173 deeln. Winnaars NKK-2-4 / ORC-A 1e H. Nijzink SW1 1e R. Dieters SW2 1e P.A.H. Kollmann SW3 1e. E. Schut SW4 1e. W. Toornstra SW5 1e. J Kwakkel SW6 1e. R.Moritz Schouwen 1 1e. J. Heuveling Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e.G. d Graaf Kolibri 1e. A. Gordijn

6.3.8 Te laat starten. Indien een jacht niet start binnen 5 minuten na zijn startsein, zal het worden beschouwd als zijnde niet gestart. 7. Uitslagen en prijzen. 7.1 Wedstrijduitslagen. De wedstrijduitslagen worden op 2 juni om 20.15 uur bekend gemaakt in het clubgebouw van de W.S.V. “De Eendracht”. 7.2 Prijzen/medailles. De beschikbare prijzen per klasse zijn: Bij 2 t/m 5 inschrijvers 1 prijs Bij 11 t/m 15 inschrijvers 3 prijzen

Bij 6 t/m 10 inschrijvers Bij 16 en meer inschrijvers

2 prijzen 4 prijzen

Voor elke deelnemer is een herinneringsmedaille beschikbaar.

6

REGIO

dinsdag 5 april 2011

‘Zon achter de Pampus, zó mooi’ Bevlogen zeiler Niels Bijl bij Nacht van Spakenburg SPAKENBURG/BAARN •

Baarnaar Niels Bijl is meestal de eerste die zich opgeeft voor de Nacht van Spakenburg, de zeiltocht op 17 en 18 juni waarvoor de inschrijving al open is.

2004 22e NvS 176 deeln. Winnaars NKK-2-4 / ORC-A 1e W. Kuipers SW1 1e G. Grasmaijer SW2 1e A.J. van Bekkum SW3 1e. J. Valkenring SW4 1e. G.F. Ruitenschild SW5 1e. E. Molenhuis SW6 1e. H. Luiten Schouwen 1 1e. J. Heuveling Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e.G. d Graaf Kolibri 1e. A. Gordijn

MARANKE PATER

De Nacht van Spakenburg is het grootste zeilevenement van het jaar op de randmeren en het Markermeer. Bijl vaart al mee sinds de eerste editie van het zeilevenement. ,,Een vriend en ik waren nog tieners, toen de eerste race gehouden werd. We gebruikten destijds nog heel andere middelen om te bepalen waar we waren. Onze boot was van staal en

LEUSDEN

Drempels tegen hardrijders Leusden trekt 60.000 euro uit om vier verkeersdrempels en een verkeersplateau aan te leggen in de strijd tegen hardrijders. De snelheidsremmende maatregelen komen te liggen op de Asschatterweg, die later overgaat in de Koningin Julianaweg. De drempels worden zo aangelegd dat bestuurders er met 60 kilometer per uur over heen kunnen rijden. Dit om het landbouwverkeer in de buurt niet te veel in de weg te zitten. Ter hoogte van de afslag naar de Postweg komt een verkeersplateau. Daar vlakbij werd in januari een voetganger doodgereden. Doordat er dit jaar begonnen wordt met een vrijliggend fietspad naast de Asschatterweg, verdwijnen de fietsers op den duur van deze weg. Daardoor lag het in de lijn der verwachtingen dat automobilisten daar een stuk harder zouden gaan rijden.

de eerste nacht begon het zwaar te regenen. We deden het luik dicht, maar daardoor draaide het kompas 90 graden. Ik in paniek, want hoe moesten we nu verder? Zei die vriend doodleuk: dan schuif je het luik toch weer open? We kwamen er later achter dat een kompas voor geen meter werkt op een stalen boot.’’ Elk jaar neemt Bijl een andere bemanning mee op de nachtelijke tocht. ,,Het is meestal een mix van mensen die nog nooit een boot van dichtbij hebben gezien en ervaren zeilers. Ik vaar met een zwaar schip, waardoor winnen pas bij windkracht 6 mogelijk zou zijn We zeilen op de olympische gedachte: we hoeven niet ver te komen en meedoen is belangrijker dan winnen. Als de nacht valt, wordt iedereen aangelijnd, onder het motto: we gaan met z’n allen weg en komen ook met z’n allen terug.’’

AC

bijzaak. Bijl: ,,Het is ’s nachts moeilijker dan overdag om van tevoren te bedenken waar je moet gaan varen. Je moet namelijk weten naar welke boeien je moet zeilen en waar ze zich in het donker bevinden.’’

VERRASSINGEN

Niels Bijl, deelnemer aan de Nacht van Spakenburg, met zijn boot Constance: ‘We varen op de olympische gedachte.’ FOTO JEROEN JUMELET

De meeste deelnemers kijken aan de hand van het weerbericht met wat voor zeilen ze gaan varen. ,,Sommigen maken er helemaal topsport van. Die halen de barbecue van boord, slopen de ramen en deuren, kussen en motoren uit de boot, zodat ze bijna kaal wegvaren.’’

De charme van Spakenburg is dat door de vele bruggen op de route relatief veel kleine zeilboten aan de race meedoen. Het deelnemersveld, dat uit zo’n 800 boten bestaat, ligt voornamelijk in de regio. ’s Nachts varen de zeilers voornamelijk op gevoel, de apparatuur is

Vorstelijk genieten... Koninginnedag Arrangement

Paasbest Arrangement Laat u verwennen 2e paasdag!

STEENGOED!

Soms komt een zeiler ’s nachts voor verrassingen te staan. ,,Ik heb een keer een tocht meegemaakt, waarbij in het donker ineens de boeg van een binnenvaartschipper opdoemde. Hoe ervaren je ook bent, het verrast je toch. De binnenvaartschippers zien jou van verre op de radar, maar jij ziet hen pas, als ze ineens een dikke lamp aanzetten en luid beginnen te toeteren.’’ Wie volgens Bijl één keer een nachttocht heeft meegemaakt, raakt eraan verslingerd. ,,Tijdens de Nacht van Spakenburg blijft iedereen vaak wakker, zodat je ’s ochtends bij aankomst zo gaar bent als een ui. Maar het bijzonderste moment van de zeiltocht is, als de boot het Markermeer op vaart en je de zon net achter Pampus weg ziet zakken. Er hangt dan zo’n mooie sfeer dat je er stil van wordt.’’

NIJKERK

Dependances Meander en St. Jansdal

Twee ziekenhuizen beginnen deze maand met dependances in Nijkerk. Meander Medisch Centrum opent op donderdag 7 april elf poliklinieken in medisch centrum Nije Veste. Ziekenhuis St. Jansdal uit Harderwijk begint op dinsdag 12 april met spreekuren in Nijkerk. Harderwijkse kinderartsen, orthopeden, gynaecologen en een geriater houden spreekuur in het nieuwe gezondheidscentrum Corlaer aan de Henri Nouwenstraat. Amersfoortse artsen beschikken tevens over onderzoeksruimtes voor radiologie. Orthopeden van het St. Jansdal gaan nauw samenwerken met de fysiotherapeuten, de gynaecologen met de verloskundigen en de geriater en kinderartsen met de huisartsen in het centrum. Het streven is dat de KNO-artsen medio oktober gaan beginnen met spreekuren in Nijkerk.

A m e r o n g e n S i e r b e s t r a t i n g B . V.

Bezoek onze schitterende showtuin van 2800 m2! Audiëntie bij en aanleg van alle soorten sierbestrating! Palz Festival Verkoop BOSMAN001

BAARN

paus geveild

Een ontmoeting met de paus tijdens een meerdaags bezoek aan Rome is een van de kavels die op 21 mei worden geveild in Baarn. Het betreft hier een bijzondere veiling van de Lionsclub BaarnDrakensteyn en de rotaryclub Baarn-Soest tijdens een meergangendiner in het cultureel centrum van zorgorganisatie Amerpoort in Baarn. De opbrengst gaat naar de computerschool voor verstandelijk gehandicapten waarmee Amerpoort

SOEST

Oostsingel 76a - Bunschoten - Tel 033-2999969

www.amerongen.info

nieuw uitje

Soest krijgt in de herfstvakantie een nieuw festival: het Palz Festival Soest 2011. De hele week van 19 tot en met 23 oktober zijn er activiteiten op het landgoed De Paltz aan het Heeserspoor Westzijde in Soestduinen. De organisatie, waarvan Antonio van den Hengel voorzitter is, brengt volgende week het programma naar buiten. Een tipje van de sluier kan alvast worden opgelicht: een kidscircuit met sport, spel, toneel en muziek, een klassiek concert


2005 23e NvS 150 deeln. Winnaars sportboten 1e N. Klaassens SW1 1e A.J. v Bekkum SW2 1e S.J. Bouw SW3 1e. L. v d Brink SW4 1e. R. Motitz SW5 1e. D. Dijk SW6 1e. G. Schut Schouwen 1 1e. J. Bos Schouwen 2 1e. J.E. Mulder Botters 1e.J.A. Vermeer Kolibri 1e. J.G. v d Ree

2006 24e NvS 140 deeln. Winnaars SW1 1e W. Kuipers SW2 1e R.M. de Kraker SW3 1e. A. Welling SW4 1e. W Toornstra SW5 1e. D. Dijk SW6 1e. G. Schut Schouwen 1 1e. J. Bos Schouwen 2 1e. K. Koelewijn Botters 1e.M. Venendaal Kolibri 1e. L.C. Loman

Ook “Verwoerd Watersport heeft leuke prijzen voor de loterij verzorgd” 8 Startrooster. Klasse Botters SW-6 Schouwen1 Schouwen 2 SW-5 SW-4 SW-3 SW-2 SW-1 ORC /sportboten

Klasse vlag R vlag Groen lint Z Q Rood lint Wit lint Roze lint Blauw lint Zwart lint Geel lint

Waarsch. sein 18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30

Voorber. sein 18.01 18.11 18.21 18.31 18.41 18.51 19.01 19.11 19.21 19.31

Seinvlag P 18.04 18.14 18.24 18.34 18.44 18.54 19.04 19.14 19.24 19.34

Start sein 18.05 18.15 18.25 18.35 18.45 18.55 19.05 19.15 19.25 19.35


Voor zo'n reis wilt u gericht sparen. Dat is het idee. Er zijn van die doelen waar u niet zomaar, maar gericht voor wil sparen. Een wereldreis bijvoorbeeld. Voor zoiets moois hebben we Rabo Doelsparen in het leven geroepen. Met deze geblokkeerde spaarrekening bepaalt u zelf hoe lang, hoeveel en hoe snel u spaart. Tegen een vaste rente per inleg. Zo gaat u recht op uw doel af. Ga vandaag nog naar www.rabobank.nl/doelsparen.

Rabo DoelSparen. Bepaal zelf hoelang, hoeveel en hoe snel u wilt sparen. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/doelsparen

Sponsor Klasse SW 4


Nacht van Spakenburg A4.pdf 1 9-3-2012 13:06:44

A breath of fresh air

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Met Heinen & Hopman bent u gegarandeerd van een comfortabel binnenklimaat in uw woning of bedrijf. Warm in de winter en koel in de zomer. Kortom comfort in alle seizoenen! Laat u verrassen door ons assortiment van zowel CV- ketels als airconditioning installaties. Wij werken met deskundig geschoold personeel, zodat kwaliteit en veiligheid bij ons altijd gewaarborgd zijn. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Bunschoten - Spakenburg

www.scoormetcomfort.nl


Uw geheel eigen financieel advies Creatief in de advisering, efficiënt in de uitvoering! Als ‘Uw geheel eigen kantoor’ willen wij graag een verlengstuk van uw organisatie zijn. Persoonlijk contact en een plezierige sfeer staan daarbij voorop. Zodat u een goed gevoel heeft bij onze samenwerking en weet dat onze adviezen direct, persoonlijk, op maat en dus geheel eigen zijn. Pure toegevoegde waarde. U kunt rekenen op een vaste adviseur die hoogstpersoonlijk uw zaken behartigt en ze ook kent. Voor meer specialistische kennis op het gebied van uw belastingen, medewerkers, pensioen, subsidies en bedrijfsoverdracht kan uw adviseur een beroep doen op diverse specialisten. Samen helpen wij u uw bedrijf én uzelf financieel nog beter te maken. Deze persoonlijke en op u afgestemde manier van werken hebben wij ons geheel eigen gemaakt.

Lt. Gen. Van Heutszlaan 10, 3743 JN Baarn T: (035) 526 22 64 E: baarn@mth.nl Contactpersonen: Erik Duijst, Erik Schoneveld, Otto Brands en Johan Grims

Almere | Amersfoort | Assen | Baarn | Bussum | Emmeloord | Heerde | Hilversum | Lelystad | Meppel Putten | Steenwijk | Veenendaal | Zeist

Sponsor Schippersontbijt 19753 Adv Baarn 217x320 st fc.indd 1

06-03-2012 15:35:53


2007 25e NvS 169 deeln. Winnaars ORC 1e. J. Westland SW1 1e C. van Velsen SW2 1e A. Welling SW3 1e. J. Dijs SW4 1e. C. Bos SW5 1e. G.E. Bakker SW6 1e. G. Schut Schouwen 1 1e. J. Bos Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. J. Bootsma Kolibri 1e. J.G. v d Ree

Service + Kwaliteit = Van den HOOGEN

Elektrotechniek

Beveiliging

Communicatie

Domotica

Van den HOOGEN engineering Dé specialist op het gebied van: • • • •

Elektrotechniek Beveiliging Communicatie Domotica T. 033 - 299 74 40 (24 uurs Storingsdienst)

Wie rekent kiest Van den HOOGEN 2008 26e NvS 142 deeln. Winnaars SW1 1e E. de Boer SW2 1e A. Welling SW3 1e. W.C.M. Boot SW4 1e. G.F. Ruitenschild SW5 1e. G.E. Bakker SW6 1e. R. Koelewijn Schouwen 1 1e. J. Heuveling Schouwen 2 1e. T. de Graaf Botters 1e. J. Bootsma

Nijverheidsweg 13, 3751LP Bunschoten-Spakenburg, T.: 033 - 299 74 40, F.: 033 - 299 74 47 www.vandenhoogen.nl, info@vandenhoogen.nl

Rioolbeheer B.V.

2009 27e NvS 125 deeln. Winnaars SW1 1e E. de Boer SW2 1e A. Koelewijn SW3 1e. J.H. Colenbrander SW4 1e. C.G.Stalenhoef SW5 1e. M. van Kampen SW6 1e. W Schut Schouwen 1 1e. W. Phielix Schouwen 2 1e. T. de Graaf Botters 1e. G. de Graaf

Bel 06-53622040 of 033-2999968 24-uurs service - geen voorrijkosten

Ook voor aanleg, onderhoud, meet- en bemonsteringssystemen

www.amerongen.info

Het schippersontbijt wordt dit jaar aangeboden door:

“Meeuwsen ten Hoopen” op zaterdagmorgen 2 juni vanaf het tijdstip dat de eerste deelnemer finisht tot 12.00 uur .


2010 28e NvS 112 deeln. Winnaars SW1 1e E. de Boer SW2 1e A. Koelewijn SW3 1e. J. G. van de Ree SW4 1e. E. Molenhuis SW5 1e. M. van Kampen SW6 1e. T. Andre Schouwen 1 1e. P Wijngaarden Schouwen 2 1e. E. de Graaf Botters 1e. C. Bos

2011 29e NvS 96 deeln. Winnaars NKK-6-8-10 / ORC-b 1e J. Dijs NKK-2-4 / ORC-A 1e M. Snijder SW1 1e M.J. Steltenpool SW2 1e C.A.T.Stravers SW3 1e. T. van Wijk SW4 1e W.W.G.v Oostrom Schouwen 1 1e. J. Hopman Schouwen 2 1e. C. Hopman Botters 1e. J. Schuurman

9. Banenrooster: NR

Baan

Mijl

1 Start-Pampus sb - KG10 sb - OvD5 sb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 73,4 2 Start-Pampus sb - KG10 sb - EA2 sb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 66,3 3 Start-Pampus sb - Sport E Nek sb - EA2 sb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 61,3 4 Start-Pampus sb – Sport F sb - EA2 sb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 53,7 5 Start-Pampus sb - EA2 bb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 50,6 6 Start-Pampus sb - MN1 GZ2 bb - Pampus bb - finish. 46,0 7 Start-Pampus sb - PH bb - Pampus bb - finish. 36,4 8 Start-Pampus sb - finish 27,6 ∞ Het controle schip bij pampus ligt aan de zuidkant van Pampus. De finishlijn ligt bij Spakenburg en kan verlegd worden richting pampus (zie par. 6.2.4) ∞ Het ronden van de merktekens van de baan dichtbij de boei uitvoeren i.v.m. aanwezigheid controle schepen


 onderzoek, advies, behandeling kinderen, jeugd, volwassenen specialisme dyslexie , leer- en studieproblemen

DE ZIEL 7 3751 BT BUNSCHOTEN www.praktijkdeziel.nl

033-2983197

info@praktijkdeziel.nl


Nieuwbouw Refit Uitbreiding

Jachthaven Eembrugge Zuidereind 4, Baarn 06- 51 586 394

www.yachtfit.nl Sponsor Prijzen Loterij


Blokhuis Bunschoten Haarbrug 1 3751 LM Bunschoten tel.: 033-2981498

Blokhuis Amersfoort Maanlander 12 3824 MP Amersfoort tel.: 033-4801212

Š CreatieveProjecten

Jager & Blokhuis Watergoorweg 90-92 3861 MA Nijkerk tel.: 033-2451313

Sponsor Prijzen Loterij

30e nacht van Spakenburg  

Zeil evenement op randmeren en Markermeer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you