Page 1

NÁCHODSKÝ duben 14

25. 4. Police nad Metují

SZIDI TOBIAS "chtěla bych žít u moře, malovat a čekat na své velké syny"

Koletova hornická hudba

slaví 150 let


2


Editorial Milí čtenáři, přiznám se, že ještě před rokem jsem Szidi Tobias znala jen jako interesantní hlas z několika písní autorského dua Hapka & Horáček. Jistě jste minimálně „odrhovačku“ Na hotelu v Olomouci, kterou její charakteristický chraplák zaplní do posledního tónu, zaregistrovali také. O její herecké kariéře, ale ani o pěti vlastních deskách jsem však neměla ani páru. V létě nás prázdninové toulání po vlastech českých zavedlo do Telče a nejspíš osud tomu chtěl, že v den našeho příjezdu byl na nádvoří tamního zámku koncert Szidi Tobias. Ačkoli jsme její tvorbu neznali, neváhali jsme a pospíchali pro vstupenky. Večer jsme plni očekávání usedli do krásného prostředí pod stále ještě prosluněnou oblohu a …. a pak přišla Szidi Tobias. Publikum si omotala kolem prstu od prvního tónu. Hlasem drsným a sametovým zároveň předávala působivé příběhy tak sugestivním způsobem, že i muži doprovázející své milované polovičky jen proto, aby v domovech nezavládla tichá domácnost, zjihli a nechali se unášet nevšední intimitou. Koncert jsme zařadili do šuplíčku nezapomenutelných zážitků a rezonoval v nás ještě dlouho po opuštění pohádkové Telče. Rezonoval tak, že jsem se odvážila nesměle navrhnout zařazení koncertu Szidi Tobias do kulturní sezóny Náchodský Swing uvádí 2013/2014. Návrh byl přijat i přesto, že jsme věděli, že riskujeme poloprázdný sál. Na „neznámou“ šansoniérku totiž nemusí přijít moc lidí. Těm co přijdou, ale chceme dopřát nádhernou atmosféru, krásnou hudbu a především neuvěřitelnou citovost projevu charismatické Szidi Tobias. Upřímně vás proto zvu na koncert, který se uskuteční 25. dubna v Kolárově divadle v Polici nad Metují.

ky jara má ráda i Osobnost Swingu, Miroslava Mrázová ze Zbečníka u Hronova. Díky svým překrásným vyškrabávaným kraslicím získala titul Mistr lidové umělecké tvorby. Povídání s ní bylo poetické, a když vám prozradím, že mi při odchodu věnovala nejen kraslici, ale také kytičku levandule, mast ze smrkové smůly, recept na perníčky a velikonoční věneček, dokonale tím ilustruji náš příjemný rozhovor. Samozřejmě vás čekají i další pravidelné rubriky a přehled kulturního dění. Veselé Velikonoce přeje a na viděnou na koncertu Szidi Tobias se těší

A teď už k aktuálnímu vydání Swingu. Vzhledem k termínu jsme letos nemohli opomenout Velikonoce, kterým jsme věnovali Téma. Svát-

3


Obsah, tiráž

Expres ......................................... 6 Zapište si do diáře ...................... 8 Osobnost Swingu ...................... 10 Bez skrupulí .............................. 14

Osobbnos nostt Swingu g Miroslava Mrázová

Zaujalo nás .............................. 16

Téma Veselé Velikonoce!

1100 20

18

Profil

Koletova hornická hhudba

In out ........................................ 17 Profil ......................................... 18 Téma ......................................... 20 Revize ....................................... 26 Zpovědnice ............................... 30

300

Revize Mikulášovy patálie

26

Zpov p ědnicee Szidi Tobias

Filmová recenze ....................... 32 Příběh ....................................... 34 Turistická zajímavost .............. 36

Filmová recenze Blízko od sebe

Zahradníkův rok ...................... 38

32

Gurmán ................................... 40 Servis ....................................... 42 Kina ......................................... 46 Kultura ..................................... 50 Výstavy ..................................... 52

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 4/14, vydáno: 1. 4. 2014 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 000 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Příběh Karel Kryl

34

web: www.nachodskyswing.cz foto tit. strana: Pavla Hodková, © Studio DVA Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Zuzana Šafářová, Barbora Votavová (bv), Veronika Vorlová, Karolína Jirouschková (jk), Lucie

Turistická zajímavost Mlýn Dřevíček

36

Schneiderová (eLeS), Vojtěch Bílek (VoB) Korektury: Mgr. Petra Půlpánová Adresa: Komenského 314, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, redakce@nachodskyswing.cz Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se neztotožňují s názorem respondentů. Uzávěrka květnového vydání je stanovena na 18. dubna 2014. 4


5


Expres

• V regionu se plyn těžit nebude! V pondělí 3. března nabylo právní moci rozhodnutí o zastavení řízení na udělení průzkumného území Trutnovsko. Odpůrci těžby plynu metodou hydraulického štěpení, sjednocení v Koalici STOP HF, tak ve dva roky trvající bitvě uchránili území od Trutnova po Kramolnu u Náchoda s částí Broumovska. Ministerstvo životního prostředí ČR v Hradci Králové, i díky personálním změnám, definitivně napravilo osudnou chybu z přelomu roku 2011/2012, kdy potenciálně vystavilo toto území největšímu možnému poškození přírody a životního prostředí, které by se dalo přirovnat snad jen k válečnému úderu. Přesně tak totiž vypadají frakovací území v USA i jinde. Firma Hutton Energy s.r.o., zastoupená českou firmou GET s.r.o., tak definitivně ztratila možnost anexe těchto území. Nic jí však nebrání podat žádost na to samé území či kdekoli jinde v České republice. Úplné odvrácení hrozeb těžařů by dokázal zákon zcela zakazující těžbu břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení.

uvádí v měsíci DUBNU Středa 23. dubna v 19 hod.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS HÁZEJÍ PERLY SWINGU Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Vitální jazzový výraz interpretů je umocňován smyslem pro show, nadhledem a humorem. Vstupné: 400, 380, 360 Kč Předprodej: od 24. 2. 2014

• V Náchodě se bude řešit obchodní centrum na místě bývalé Tepny Na konci března se sešli náchodští zastupitelé s majiteli areálu bývalé Tepny - zástupci společnosti JTH Holding, a.s., aby společně diskutovali o záměru výstavby v této lokalitě. Investor představil zastupitelům svůj podnikatelský záměr a odpovídal na celou řadu jejich dotazů. V rámci diskuze se hovořilo také o participaci města a případné možnosti prodeje některých částí pozemku současného majitele. O záměru výstavby obchodního centra budou zastupitelé znovu diskutovat 7. dubna na uzavřeném jednání, jasné stanovisko by pak mělo zaznít na jednání Zastupitelstva města Náchoda v pondělí 14. dubna od 16.30 hodin v přednáškovém sále městského divadla.

Úterý 29. dubna v 19 hod.

GIUSEPPE VERDI: NABUCCO SEVEROČESKÉ DIVADLO ÚSTÍ NAD LABEM Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů „Va, pensiero, sull´ali dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“) patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Operu uvádíme v rámci oslav 100. výročí otevření Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Vstupné: 380, 350, 330 Kč Předprodej: od 27. 3. 2014

• Vznikl průvodce po stopách Danny Smiřického V náchodské knihovně byl slavnostně pokřtěn komiksový průvodce Kostelcem z knih Josefa Škvoreckého. Díky němu se můžete přenést do doby Prima sezóny a Zbabělců a projít si Náchod s obrýleným mladíkem s poetickou duší. Průvodce má osm zastavení a zájemce zavede například k Port Arthuru, ke gymnáziu, pivovaru, k Hotelu Beránek nebo na vojenský hřbitov. Průvodce vznikal loni na podzim a podíleli se na něm studenti Základní umělecké školy a Jiráskova gymnázia. V prodeji je ve studovně knihovny za 30 korun.

Více info na www.beraneknachod.cz

• V České Skalici zazní velikonoční zpěvy

CreoShop.eu | Grafické studio Martin Balcar, Aremic - slaboproudá zařízení, KONE - výtahy & eskalátory, CWS-BOCO - osobní hygiena

6

inzerce

Oficiální partneři:

V Muzeu Boženy Němcové v České Skalici je uložen tzv. Českoskalický graduál z roku 1567. Z něj po staletí zpívali naši předkové. Naposledy zazněly roráty v loňském adventu. Nyní v podání Michaela Pospíšila z Prahy a souboru staré hudby Musica per gaudium ze SVČ


Bájo můžete slyšet velikonoční zpěvy o Kristově vzkříšení. Stane se tak v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 20. dubna od 17 hodin.

PRODEJNÍ ZAHRADA

• Náchodský SWING uvede vynikající

Červený Kostelec

šansoniérku Szidi Tobias Pátou akcí kulturní sezóny Náchodský Swing uvádí 2013/2014 bude koncert slovenské herečky a zpěvačky Szidi Tobias. Společně se svým Bandem okouzlí Kolárovo divadlo v Polici nad Metují v pátek 25. dubna od 19 hodin. Szidi Tobias byla českému publiku poměrně neznámá. Změnil to až Michal Horáček, který ji přizval ke svým projektům. Nezaměnitelný, chraplavý alt bezpečně poznáte například v písni Na hotelu v Olomouci. Sama už vydala pět desek. Hudební odborníci Szidi považují za nástupkyni Hany Hegerové. Správnou atmosféru na výjimečném hudebním zážitku navodí vlastním šansonem jako předkapela regionální uskupení 6 NaChodníku. Vstupenky jsou k dispozici on-line na www.kupvstupenku.cz. Pořídíte je také v regionálních informačních centrech.

Zahradníkův duben ... jaro v zahradě i na zahrádce ... ZAHRADNÍ KAVÁRNA Po - Čt

9 - 17 h

Pá - So

9 - 20 h

Přijďte k nám načerpat sílu k zahradničení! Těšit se můžete na: • • • •

• Trutnovský Pivofest nabídne více místa i pestrý

venkovní posezení týdenní menu s domácími nápoji a občerstvením z regionálních surovin každou desátou kávu zdarma hudební večery - 26. 4. Honza Ponocný

hudební program Desetiletím prověřený a oblíbený trutnovský Pivofest letos v sobotu 14. června vstoupí do druhé dekády své existence. A čeká ho několik změn. Tou na první pohled nejzřetelnější bude nové uspořádání na Krakonošově náměstí, ke kterému přispělo i zbourání arboret. Mělo by vzniknout více místa pro návštěvníky i přehlednější uspořádání stánků. Chybět by neměly ani zcela nové pivovary, které se na Pivofestu ještě nikdy neprezentovaly. Tím nejlákavějším ale v letošním roce bude hudební program, který organizátoři začnou odkrývat prostřednictvím facebookového profilu Pivofestu na začátku dubna.

Vítáme všechny děti, pro které je připraven speciální nápojový lístek a hřiště, slušně se chovající psy a jinou menší zvěř a počítačové nadšence - wi-fi připojení je u nás zdarma.

• Ve Vile Čerych oslaví Majáles PRODEJNÍ ZAHRADA TREES jarní květiny, bylinky, okrasné dřeviny, semínka, velikonoční dekorace, nabídka substrátů a zahradnického nářadí ... to je duben v prodejní zahradě

Aktuální nabídku můžete sledovat na www stránkách a na facebooku www.facebook.com/kavarnatreescoffee inzerce

Krásná zahrada Vily Čerych v České Skalici bude 1. května hostit slavnost našich předků, Majáles. Od 16 hodin zde budou zpívat, hrát, tančit a jančit Michael Pospíšil, Vladimír Kočí, Marina Pavlasová, členové folklorního souboru Barunka, jejich hosté a vy. Majáles je neprávem zapomenutá slavnost našich předků. Ti už od pohanských dob děkovali za dar nového léta, za mystický návrat sil, který vztahovali i na (svou) plodnost obecně. Vyšli do hájů, luk, zahrad, zpívali a hráli, veselili se a děkovali. Křesťané tento starý zvyk oslavy znovuvzkříšení přírody dali navíc do „zákrytu“ se vzkříšením Kristovým, díky čemuž duchovní texty obuté do temperamentních dobových tanců přežily do našich dob i ve starých kostelních zpěvnících. Majáles pořádají Folklorní soubor Barunka ve spolupráci se SVČ Bájo a Centrem rozvoje Česká Skalice.

WWW.PRODEJNIZAHRADA.CZ Tel. do zahrady: 491 520 334

hs 7


Zapište si do diáře Do 3. 8. TIM BURTON A JEHO SVĚT Dům U Kamenného zvonu Praha Kukátkem do světa neutuchající fantazie se stane výstava s názvem Tim Burton a jeho svět. Zmíněný režisér a výtvarník zde odhalí několik set vlastních výtvorů. Nabídne nejen řadu výtvarných prací a postav, kte-

rým později prostřednictvím filmu vdechl život, ale také první kreslířské pokusy a nikdy nerealizované projekty. Bonusem bude bohatý doprovodný program včetně dvou sálů s produkcí jeho filmů.

8. 4. KAREL KRYL – 70 LET Lucerna Praha Karel Kryl by letos oslavil 70. narozeniny. Český rozhlas 1 - Radiožurnál k této příležitosti připravil vzpomínkový koncert. Požádal několik interpretů české hudební scény, aby prostřednictvím písní tohoto

velikána připomněli jeho tvorbu. Tomáš Klus, Aneta Langerová, Markéta Irglová, Michal Hrůza, Xindl X, skupina Divokej Bill a mnozí další tak způsobem sobě vlastním znovu oživí tóny z Krylovy dílny.

21. 4. CUT COPY Lucerna Music Bar Praha V letošním roce rozváží kapela Cut Copy svou skvělou hudební show po pódiích celého světa. Během svého putování zahraje partička z Austrálie znovu v českých končinách, a to v rámci koncertní série Excelent

Jukebox. Praha se může těšit na velkolepý hudební zážitek okořeněný tóny z nového alba „Free Your Mind“, které vede k absolutní radosti z hudby a unáší posluchače na spirituální pouť za uvolněním mysli.

26. 4. ROBBIE WILLIAMS O2 arena Praha Během turné napříč Evropou zavítá jeden z nejúspěšnějších interpretů hudebního průmyslu opět do Prahy. Řeč je o Robbie Williamsovi, od jehož poslední návštěvy uplynulo už jedenáct let. Autor, který

dosud prodal víc než šedesát milionů alb, rozezní hlavním městem nejen své největší hity, ale především skladby z nového titulu. Na desce „Swings Both Ways“ se slavný čtyřicátník vyznává z lásky ke swingu. NÁ

K TRRO

117

í d MetujKč lice na290 Kč, 330 adlo Povstupné: ovo div oov áárrov lár lá KKoolá

| 2010 Design hop CreoS Balcar Martin

loo dadlo: eda sedad sseda da, se dda ada, řad řada řada, řad

řada, sedadlo: VWURMH

Kolárovo divadlo Police nad Metují

50 Kč tupné: 310 Kč, 350 vstupné:

KBN

eři: artneři: diálníí partneři

mediáln QiĜDGtDQiVWURMH KBN

Design | 2010 CreoShop Martin Balcar

jí e nad Metu 3 0 Kč 10 Kč, 350 divadlo Polic stupnéé:: 310 vstupn Kolárovo

neři: partne ní partneři: mediální

8

ho VO PETR77. břeezna 202 1111 v 199

řada, sedadlo:

tDQi ři ři: eři: QiĜDG partn KBN eři: partn iVWURMH partneři: mediální QiĜDGtDQ

partneři:

ŠKA &

Design | 2010 CreoShop Martin Balcar

ad www.nsuv

5 Kč z každé prodané vstupenky nkypen ppee ky é vstupe stup vvst prodan néé vstu dítě Naše Nadaci dané da je 5věnováno dítě ro rodan šee ddítě Kč z každé pro prod Naše aše é ppr žddé ždé ci Naš ci Nadaci aažžd kno kaž ddaaaci ada Nad je 5věnová Kč z ka Kč áánnoo NNa áno vván ová oovvá ěnnov věno jjee věn

ZZDDENĚ

ČEK NDRÁ ddin

CH

OD

SK

Ý

25. 4. SZIDI TOBIAS & BAND Kolárovo divadlo Police nad Metují Szidi Tobias si díky chraplavému altu a neotřelým šansonovým písním získala srdce posluchačů jak na rodném Slovensku, tak v Čechách. Zpěvačka a herečka, která má na svém kontě pět alb a je mnohými

označovaná za nástupkyni Hany Hegerové, ovládne v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí Kolárovo divadlo. Správnou atmosféru navodí vlastním šansonem uskupení 6 NaChodníku.

26. 4. DUKE ELLINGTON ORCHESTRA Lucerna Praha Big band Duke Ellington Orchestra je legenda, která kdysi definovala moderní hudbu. Za její pomoci vznikly základy pro dnešní podobu jazzu, moderní popmusic a rocku. V průběhu večera zazní naživo

skladby Rockin in Rhythm, Take The A Train, nebo Satin Doll, známé jako základní kapitoly jazzové čítanky. Ačkoliv si soubor od roku 1974 musí vystačit bez svého zakladatele, stále lpí na vysoké umělecké úrovni.

PŘEDPRODEJE Právě probíhají předprodeje na tyto akce: 15. 5. Kosheen Live, Forum Karlín Praha 18. 5. Kenny Wayne Shepherd, Lucerna Music Bar Praha 2. 6. Bob Dylan, O2 arena Praha 8. 6. Iron Maiden, Velodrom Brno 10. - 12. 6 Lucie 2014, O2 arena Praha

UVÁD

Í

11. 6. Awolnation, Lucerna Music Bar Praha 12. 8. Marilyn Manson, Lucerna Praha 5. 10. Lady Gaga´s Artrave, O2 arena Praha jk


jednoduše

pře hle dně

pohodlně Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

SZIDI TOBIAS & BAND 25. 4. 2014 I Kolárovo divadlo Police nad Metují

CIRKUS PONORKA HONZA PONOCNÝ 26. 4. 2014 I Červený Kostelec Prodejní zahrada Trees

XINDL X 2. 5. 2014 I Jaroměř Bastion No. 35

ROBERT BALZAR TRIO 31. 5. 2014 I Červený Kostelec Prodejní zahrada Trees

JIŘÍ STIVÍN 29. 6. 2014 I Zámek Nové Město nad Metují

Koncert charismatické Szidi Tobias, která když vstoupí na pódium a svým chraplavým altem spustí, připomíná tak trochu Ljubu Hermanovou, citovostí projevu zase šansonovou královnu Hanu Hegerovou, za jejíž nástupkyni ji mnozí považují. Jako předkapela vystoupí oblíbené regionální uskupení 6 NaChodníku. Komedie Alice Nellis Revival se dočkala netradičního soundtracku. Písničky ze snímku nyní dostaly novou podobu. Všechny skladby znovu nahrál a novými aranžemi a současným zvukem opatřil autor filmové hudby Honza Ponocný. Ten vystoupí se skvělým muzikantem, kytaristou a bubeníkem Space Junkie.

V rámci koncertní šňůry Čecháček s kytarou na turné, která bude mít celkem šest slovenských a šestnáct českých zastávek, zavítá Xindl X i do klubu Bastion v Jaroměři. Předskokanem české části turné bude písničkářský objev Petr Lüftner.

Robert Balzar Trio se představí v nové sestavě s výtečným pianistou Jiřím Levíčkem, který je členem tria od konce loňského roku. Repertoár je mixem Balzarových a Levíčkových skladeb, doplněných o dva covery. Nahrávalo se v newyorkském Sear Sound Studiu za asistence věhlasného zvukaře Jamese Farbera. Jiří Stivín je významný jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel. Jeho hudební projev charakterizuje nespoutanost, improvizace a boření hranic mezi hudebními styly. Sólové vystoupení Sám se svým stínem je zaměřené na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací.

www.kupvstupenku.cz

9


Osobnost Swingu

10


Text: Hana Stoklasová, foto: Daniel Šafr

MIROSLAVA MRÁZOVÁ KRASLICE ŠKRABU I U VÁNOČNÍHO STROMKU Ačkoli se Miroslava Mrázová narodila v Jirkově u Chomutova, už 38 let žije ve Zbečníku. Do rodného kraje svých rodičů se přestěhovala s celou rodinou. Profesí zdravotní sestra, srdcem krasličářka, milovnice starých časů a držitelka titulu Mistr umělecké lidové tvorby mě přivítala ve svém útulném domečku a povídání s ní bylo pravým balzámem pro duši. Jaká byla Vaše cesta k výtvarným činnostem? Bavilo mě to od malička. Moje maminka měla moc ráda ornamenty a vyšívala a já tu láska k výtvarnu asi zdědila po ní. Už jako malá holka jsem moc ráda pekla a především zdobila perníky a od perníků bylo ke kraslicím jen kousek. Začínala jsem tím, že jsem kraslice batikovala. K tomu je ale zapotřebí různé nádobíčko a to se mi moc nezdálo. Tak jsem je začala vyškrabávat. K tomu totiž nic, kromě nějakého škrabátka, nepotřebujete. Víc jsem se této technice začala věnovat zhruba před pětadvaceti lety, kdy jsem chtěla, aby už ta práce měla nějakou formu. Do té doby byly moje kraslice sice pěkné, ale ne moc výrazné. Na radu Marie Peterkové, krasličářky z Rychnova nad Kněžnou jsem víc přitlačila a zjistila jsem, že takhle je to ono.

ré je tady bezkonkurenčně nejlepší Anna Rusová z Červeného Kostelce. Škrábalo se také na Plzeňsku a na dalších místech v republice, asi právě i díky tomu, že k této technice stačí jen nožík. Technika je to samozřejmě velmi pracná, ale není k ní potřeba žádná nákladná výbava. Líbí se mi, že nepotřebuju kahan, barvy, štětce, mám prostě košíček plný vajíček a vyškrabávátko, košík zaklapnu a můžu ho vzít kamkoli. Jak dlouho trvá vyškrabání jedné kraslice? Zhruba čtyři až šest hodin. Je to

křehká a dlouhá práce. Proto já taky žádná vajíčka neprodávám, protože kdybych měla po někom chtít odpovídající částku, tak by kraslici nikdo nekoupil. Raději kraslice věnuju někomu, kdo má lidovou tvořivost rád. Kde nacházíte inspiraci? Nejprve jsem samozřejmě zjišťovala, jaká tradice je tady v regionu. Ovšem žádnou jsem nevypátrala. Není tady velká tradice zdobení kraslic ani tradice krojů. Vajíčka se tady maximálně barvila v cibuli nebo v nějaké přírodní barvě. Inspiraci proto nacházím na výšivkách, ale inzerce

Jak tedy Vaše kraslice vznikají? Vejce barvím v cibulových slupkách, které při vaření nechávám v hrnci. To mi bylo zpočátku etnografy trochu vyčítáno, že mám kraslice, jak já říkám, mourovaté. Při společném vaření s cibulovými slupkami se totiž někde slupka na vajíčko přitiskne a vznikne tam světlejší místo. Když jsem etnografům vysvětlila můj postup a řekla jim, že se mi to takhle líbí, tak už mi pak nikdo nic nevytknul. A po obarvení stačí něčím ostrým začít vyškrabávat. Zkoušela jsem nožíky, pilníčky a teď používám modelářský nožík a takové domácí udělátko. Jak se tato tradice nazývá? Je to škrábaná tradice. Pochází z jižní Moravy stejně jako třeba hanácká tradice, čili zdobení slámou, na kte11


Kraslice, perníčky a kynuté těsto z dílny paní Mrázové

po přenesení na kraslice už je to pak pochopitelně stylizovanější. Inspiruji se také v přírodě. Ale neumím udělat nic stejně. Kdyby po mně chtěl někdo dvě stejné kraslice, tak to nedokážu. (smích) Předkreslujete si vzory? Ne. Jen si na vejdunku udělám tečky, abych se trefila, abych vzor zcentrovala, ale stejně to někdy nevyjde. To se pak musí nějak domalovat. Vyškrabáváte vajíčka po celý rok? Nejvíc pochopitelně před Velikonocemi. Ale když třeba jedeme na dovolenou, tak si je beru s sebou. Jezdíme s mužem moc rádi na Šumavu, máme tam už svoje oblíbené místo a spoustu přátel. A neznám nic lepšího, než při dlouhém letním klidném večeru škrabat kraslice. To je úplná pohoda a relax. Postupem času se ale snažím vyškrabávat při denním světle, večer už je to přece jen namáhavé pro oči. 12

Můj muž říká, že škrabat vždycky začínám 25. prosince u stromečku, což je pravda. (smích) Jste členkou Asociace malířů a malířek kraslic České republiky. Ano, stala jsem se členkou po oslovení panem Kubištou, což byl zakladatel Asociace. Moje kraslice viděl na soutěžní výstavě v Hradci Králové, kterou pořádal Klub lidové tvorby, a napsal mi dopis. Z něj ovšem nebylo moc patrné, o co jde, proto jsem na dopis nereagovala. Myslela jsem si, že je to třeba zástupce nějakého obchodu, abych jim kraslice dodávala, což jsem nikdy dělat nechtěla. On si mě pak ale našel přes matriku, získal na mě telefonní číslo, zavolal mi a přesvědčil mě, abych se do Asociace přihlásila. Nejdřív jsem tam nechtěla, říkala jsem si, že se přece nebudu nikde organizovat, když jsem nikdy nikde organizovaná nebyla, ale když něco určitou dobu tvoříte, říkáte si,

jestli to je nebo není dobré. A právě proto jsem se přihlásila, abych to zjistila. Asociace totiž úzce spolupracuje s odborníky z národopisných muzeí. Přišel mi pak dotazník, který jsem vyplnila, a na základě odpovědí se ze mě stal, jak já říkám, tovaryš. A za pět let, v roce 2010 bylo další kolo vyplňování a to už jsem dostala mistrovský certifikát. To pro mě byla velká pocta. Co pro Vás členství a titul Mistryně umělecké lidové tvorby znamená? Asociace vlastně dbá o zachování tradic zdobení velikonočních kraslic, které jsou v Čechách a na Moravě nesmírně bohaté. Krasličářky včetně mě jim posílají vajíčka do tamní galerie, kterou jsem zatím bohužel ještě nenavštívila, přece jen, je to až u Litoměřic, což je dost daleko a navíc z trasy našich výletů na Šumavu a do Krkonoš. Asociace kraslice nejen sama vystavuje, ale také


poskytuje na různé výstavy po celé republice. A titul jako takový pro mě vlastně neznamená nic. Mnohem důležitější je pro mě ocenění kvality mojí práce, důkaz, že je moje práce dobrá. Kde všude můžeme Vaše kraslice obdivovat? Vajíčka mám v Zemském muzeu v Brně, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, na Veselém Kopci u Hlinska a především v Libotenicích ve zmíněné Asociaci malířů a malířek kraslic České republiky. Jako Mistr umělecké lidové tvorby už bez obav můžete své zkušenosti a znalosti předávat dalším generacím. Učíte někoho? Teď jsem teprve druhým rokem v důchodu, osm let jsem přesluhovala. Zatím jsem na to tedy neměla čas, ale teď nad tím trochu uvažuju. Ovšem když jsem zkoušela vyškrabávat s dětmi, tak jim kraslice praskaly a to je nebavilo, což se nedivím. Když po pěti nebo šesti hodinách práce chcete udělat poslední tečku a kraslice udělá křup a je po ní, tak je to náročné. Každý rok ale předvádím techniku na velikonoční výstavě v Malých Svatoňovicích a každému, kdo se zeptá, ráda poradím. Čemu se ještě kromě kraslic věnujete? Ještě peču kynuté pečivo a perníky, to mě taky hodně baví. Ale nedělám to na prodej, peču jen pro radost druhých. Teď chystám vše na výstavu do Svatoňovic (výstava v Malých Svatoňovicích začíná 11. 4. a trvá až do Velikonoc – pozn. red.) a zbytek rozdám dětem, které přijdou na koledu. Pekla jsem také třeba výslužkový věnec na svatbu. To je vlastně takový jehlan, na který jsou navěšené perníčky – srdíčka, miminka, kytičky a podobně. A když odchází host ze svatby, tak se mu vždy jeden perníček odváže a věnuje na památku a pro štěstí. Máte ráda staré časy? Ano. Já říkám, že jsem se měla narodit před sto lety. Nejsem vůbec tech-

nický typ, neumím obstarat počítač ani internet. A kamna? Kdybych byla trošku mladší, tak si pořídím plátová a budu na nich vařit. Vařím a peču moc ráda, obdarovávám i sousedy. Fronta se u nás stojí na perníky, ale třeba taky na křen s jabkama. Relaxujete ještě jinak než při pečení a škrabání kraslic? Miluju hory a procházky po horách. Kdyby mi někdo dal vybrat mezi dovolenou u moře a na horách, jednoznačně vítězí hory. Raději než do zahraničí pojedu na Šumavu nebo do Krkonoš. Starám se také o zahrádku a bylinky, které suším a dělám čaje a koření. Schválně zkuste jednou grilovat maso na šalvěji. Pěstuju taky slaměnky, ze kterých vážu věnečky a tvořím různé ozdoby. Jak se Vy osobně chystáte na velikonoce? Většinou zůstáváme jen na holčičí koledu a na klučičí jsme poslední asi tři roky odjeli pryč. Jezdíme se na Velikonoce dívat jinam, třeba na Mo-

ravu. Letos máme v plánu Strážnici. Já tam prošmejdím muzeum s notýskem v ruce a všechno, co mě zaujme, si nakreslím nebo vyfotím a tím se pak inspiruju při další práci. Co pro Vás znamená lidová tvořivost? Dobře vyplněný čas. Ráda dělám radost druhým lidem. Když jsem třeba na výstavě ve Svatoňovicích, kde maluju perníky a chodí tam děti, dala bych jim první poslední. Jsou nalepené kolem celého stolu, u kterého zdobím, a svítí jim oči. To je krása. Někdo mi říká: To ti nevadí, že ti to ty děti jedí, když se s tím tak maluješ? Ale já vždycky odpovídám, že perník je k jídlu. To až v poslední době se povýšil na dekoraci, ale základ je, že je k jídlu a děti ho snědí vždycky, ať je ozdobený jakkoliv krásně. A tak to má být. Všechno se do posledního drobečku sní a tak po mně jednou na světě nezbyde žádné dílo, ale co?! (smích) Děkuji za rozhovor. inzerce

Dlouholetá zkušenost s prodejem a montáží dveří všeho druhu. Bez bourání Vám namontujeme dveře s obložkou na stará futra. To co se jiní učí, my už děláme léta za nejlepší ceny.

Volejte na tel.:

ZAMĚŘÍME · NACENÍME · NAMONTUJEME

DVEŘE

+420 774 701 717 Najdete nás: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov Pište na e-mail: info@vsmix.cz Internet prezentace: www.VSMIX.cz

jeme

oskytu

oží p

Na zb

y slev

9%

až 4

e-shop www.MYHAUS.cz

13


Bez skrupulí

Nekonečný boj proti prznění jazyka

Poprvé jsem se navážno popral se spolužákem ze střední školy, který si v tramvaji (studoval jsem v Praze) stoupl na komínek knih, aby přes svých sto šedesát centimetrů dosáhl na madlo pod střechou vozu. Rozbili jsme si vzájemně nosy a já v noci přemýšlel, proč jsem to udělal. Přišel jsem na to později: stával jsem se tím, komu jsem se tak trochu vysmíval obráncem češtiny, i té v knihách.

Šestikomorový profil s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

Byť se za některé své staré články stydím a nikdy bych si je už nechtěl číst kvůli tomu, jak kostrbaté byly, vždy jsem měl vůli napsat je co nejhezčí. Postupem času jsem totéž vyžadoval i po svých kolezích, bohužel i po těch, kterým to schopnosti nedovolovaly. Neslo to řadu hádek, a čím jsem byl starší, tím ostřejší byly. Předesílám ale, že hádky považuji za součást života a často se v nich vyžívám, zvláště mám-li jistotu, že druhá strana také a vzájemně si neubližujeme.

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185 14

inzerce

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

Dnes se považuji za oficiálního obránce českého jazyka. Několikrát jsem se totiž přistihl, jak napomínám neznalé. Když například kolegyně vplula do redakce deníku Právo, v níž pracuji, a bezelstně pozdravila patvarem „ahojte“, namísto odpovědi jsem jí vysvětloval, že to slovo neexistuje a je mi jedno, že se tak doma zdraví od dětství.

Foto: archiv

Jako středoškolák jsem ještě netušil, že se mi splní sen a budu se živit používáním českého jazyka písmem i slovem. Obránci češtiny se mi jevili směšní, zvláště brojili-li proti vulgarismům, které mi připadaly neškodné. Divadlo Járy Cimrmana mi ale dalo za pravdu, že pokud se použijí na správném místě a bez pohrdání, češtinu rozzáří.

Když mi jistá začínající novinářka v rozhovoru pro nějaký internetový server řekla: „Zeptám se vás ještě na otázku“, dříve, než ji položila, opáčil jsem, jestli se mě hodlá zeptat na to, zda je ta otázka bílá, červená nebo černá. Potom jsem ji s přátelským výrazem v očích poradil, ať takový obrat nepoužívá. Nedávno se mi přiznala, že ho pak užila jednou, a aniž bych byl nablízku, ukrutně se styděla. Před pár dny jsem stál před televizí a hystericky řval na obrazovku k redaktorovi, který v reportáži řekl: „Podíváme se semka.“ „Slovo semka není, ty idiote,“ hulákal jsem, až to za zdí u mých ukrajinských sousedů utichlo. V tu chvíli mi došlo, že jsem ve válce. Bojuji proti prznění jazyka. Je to tvrdý boj, zvláště v dnešní době. Jaroslav Špulák


Pozvánka na prohlídku nového bydlení

Ton Boekhout jednatel firmy Protivitr - invest s.r.o.

Protivitr - invest má v centru Dvora Králové nad Labem nové moderní bezbariérové byty a chtěli bychom Vás osobně pozvat na prohlídku vašeho možného budoucího bydlení.

t Umístění v centru Dvora Králové nad Labem- blízko školy a autobusové zastávky t Nízká energetická náročnost vytápění, kvalitní stavba – za použití moderních technologií t Vlastní venkovní parkoviště s možností parkování pod domem t Bezbariérový vstup do bytů, výtah zaveden i do suterénu budovy 2 t Příznivé ceny bytů - například: byt 45 m , na úvěr - 5.200 Kč za měsíc

Můžete nás kontaktovat pro více informací, nebo prohlídku bytů i o víkendu!

www.protivitr-invest.cz Tel.: 775 166 336 – 774 488 292

15


Zaujalo nás

• Cimrman

v Nigérii Ačkoli se může zdát, že osobnost génia české kultury, vědy i českého sportu by nemusela být v zahraničním kontextu zcela pochopena, a to nemyslíme tak, že osobnosti géniů bývají většinou nepochopeny, ale spíše tak, že způsob cimrmanovského humoru je zkrátka jaksi specifický a nepřenosný, jedna z jeho divadelních her měla 12. března premiéru, kdo by to byl řekl, až v Nigérii. Divadelní soubor Jos Repertory Theatre, který funguje od roku 1997 a čítá okolo třiceti členů, nastudoval ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Abuji hru Dobytí severního pólu. Představte si 38 stupňů Celsia, městečko v centrální Africe a několik černošských herců v šálách a kuliších reprodukující pro nás kultovní cimrmanovskou záležitost. To zní jako skvělá zábava už samo o sobě. Nigerijské publikum prý nejvíce

pobavila část, kdy náčelník výpravy navrhuje sníst psy. Představení navštívilo necelých dvě stě diváků a po něm následovalo občerstvení v podobě českých specialit.

• Klaun politikem V roce 2010 vyhrál volby do zastupitelstva a starostou hlavního islandského města Reykjavíku se stal Jon Gnarr. Bývalý taxikář a televizní komik založil stranu s názvem Besti Follkurrin (Nejlepší strana), jejíž program obsahoval například následující body: obstarat nového ledního medvěda do městské zoo, otevřít první severský Disneyland, zajistit ručníky zdarma u každého bazénu či povolit farmářům z venkova brát si své ovce s sebou do hotelů v hlavním městě. K pousmání. Jenže: z původního spíše recesistického záměru vzešel nečekaný výsledek voleb, a to 30 % pro Nejlepší stranu. Z komika se tak stala rázem významná politická osobnost, která má skutečné

inzerce

Kachlová kamna amna a a Hein e

•Výběr ze 100 barevných odstínů •Špičková kvalita provedení •Vysoká akumulační schopnost •Ceny od 32.250 Kč

Dodává a instaluje BOHEMIA SOLAR s.r.o. Broumovská B ká 2 28, 8 5547 47 01 0 1 Náchod Ná h d – M Malé lé P Poříčí, říčí ří čí tel.: 491 420 281, mobil: 731 475 535.

www.bohemia-solar.cz 16

pravomoci rozhodovat o podobě a směřování města. Nutno říci, že se to Jonu Gnarrovi ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe, kteří pro něho vytvořili strategii (anonymně a bez honorářů), z velké části podařilo. Zbavil Reykjavík dluhů a i přes velkou nedůvěru v jeho kroky ze strany politiků se z dlouhodobého hlediska ukázaly jako správné. Do dalšího volebního období však už bohužel kandidovat nebude.

• Česnekoví

roboti místo antibiotik František Štěpánek z VŠCHT v Praze pracuje na vývoji minirobotů složených z tuků a cukrů, které ponesou léčivý výtažek z česneku lidskou tepnou až k místu infekce. Tam začne látka působit a infekci buď zničí, anebo se zkrátka rozpadne. Nehrozí tu riziko, že se v těle budou hromadit nebezpečné látky jako je tomu u antibiotik po řadu let, a to právě díky složení robotů, které lidské tělo bez problému vstřebá a využije. Tento způsob léčby by tak mohl nahradit léčbu nebezpečných chorob (především kožních, vaginálních a plicních infekcí) antibiotiky. A proč právě česnek? Tato lehce dostupná plodina obsahuje látku zvanou alicin, která je schopna zlikvidovat nebezpečné mikroorganismy a bakterie útočící na lidské tělo. Tyto mikroorganismy se v současnosti stávají pro lidstvo velkou hrozbou. Využití minirobotů s účinnou látkou česneku jako léčiv bude ovšem možné v řádu až desítek let. Jednodušší by to mělo být se schválením minirobotů jako potravinového doplňku. V nejkratší době po dokončení dvouletého projektu by se miniroboti mohli začít využívat také jako dezinfekční prostředek pro nemocnice. Přírodní cesty tedy nakonec opět vítězí. zš


out OUT

In - Out

SPOTŘEBA ANTIDEPRESIV ROSTE Ačkoliv žijeme v moderní svobodné době plné možností a nejen technických vymožeností, podléháme čím dál víc nespokojenosti a pocitům úzkosti. Jen za posledních deset let se v Čechách spotřeba antidepresiv ztrojnásobila. Lékaři tak jimi zásobují přibližně 5% populace. Jedním z leadrů mezi spotřebou antidepresiv je sice USA s 11%, kdy jsou tyto léky třetí nejprodávanější, i tak je spotřeba v Čechách nelichotivým ukazatelem stavu společnosti. Na vině je podle odborníků nejčastěji stres z práce. Moderní doba nás chce zdravé, usměvavé, pozitivní a flexibilní. Navíc častým požadavkem pracovních nabídek je vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu. Alarmující je i studie Harvardovy university, podle které se každoročně zvyšuje i počet dětí vykazujících známky deprese, kdy se do prvního kontaktu s antidepresivy dostávají i žáci základních škol. A i když stoprocentně účinná prevence proti depresi neexistuje, rizika se dají snížit zdravým životním stylem, dostatkem spánku a pohybu. A dobré je eliminovat stres dříve, než přeroste v depresi.

in IN

TOMÁŠ HALÍK BYL OCENĚN „NOBELOVKOU“ ZA NÁBOŽENSTVÍ Teolog a katolický kněz Tomáš Halík byl oceněn prestižní Templetonovou cenou. Ta je každoročně udělována v Londýně za výjimečný přínos pro duchovní rozměr života a je považována za „Nobelovu cenu za náboženství“. Tomáš Halík se stal mezinárodně uznávanou osobností i díky obhajobě mezi různými vyznáními a nevěřícími. Templetonova nadace vyzdvihla zejména období 1968 až 1989, kdy se Halík zasadil o budování náboženské a kulturní svobody. Templetonova cena se uděluje od roku 1973 a mezi její nositele patří například i Matka Tereza, tibetský vůdce Dalajláma nebo ruský spisovatel a politický činitel Alexandr Solženicyn. „SLOVO BOŽÍ“ ZACHRÁNILO ŘIDIČI ŽIVOT Devětačtyřicetiletý řidič Rickey Wagoner zastavil jednoho pondělního rána v americkém státě Ohio svůj autobus, aby opravil poruchu. V té chvíli se k němu přiblížili tři teenageři pouličního gangu a střelili ho dvakrát do prsou. Průniku kulek k srdci naštěstí zabránila bible, kterou měl přepadený řidič v náprsní kapse. I podle policistů, které si zraněný muž sám přivolal, musela zasáhnout „nějaká vyšší moc”.

inzerce

ŽENY V POKUŠENÍ PO ANGLICKU Velký úspěch zaznamenal scénárista a režisér Jiří Vejdělek s filmem Ženy v pokušení nejen u českých diváků, ale také v zahraničí. Po více než ročním jednání s ním podepsal smlouvu na anglický remake filmu producent Gareth Unwin. Ten získal například Oscara za snímek Králova řeč a má přístup ke špičkovým hercům. Je tak možné, že si postavu bývalé herečky Vilmy (v české verzi Eliška Balzerová) v budoucnu zahraje třeba Meryl Streep. 17


Profil

Text: Zuzana Šafářová, foto archiv Koletovy hornické hudby

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA

Jeden a půl století podkrkonošského orchestru Rtyňská dechová hudba letos slaví neuvěřitelných 150 let nepřetržité činnosti. Je to důkaz obrovské píle, vůle a také toho, že na pořekadle „Co Čech, to muzikant“ bude něco pravdy. Náš kraj se může pyšnit tím, že má stále dostatek činorodých hudebníků, kteří vkládají svůj volný čas, energii a nadšení do pravidelného setkávání a tvoří tak jméno našim končinám nejen po českých luzích a hájích. PÍŠE SE ROK 1864 První zmínka o fungování „Koletovky“ se datuje v obecní kronice rokem 1864. V tomto roce byla ve Rtyni otevřena Obecní škola a při této příležitosti zahráli také první členové hudby. Konkrétní jména muzikantů nejsou známa, jisté však je to, že jimi byli jak rodilí Rtyňáci, tak dělníci z okolních vesnic, většinou tkalci, drobní zemědělci a také horníci. Prvním kapelníkem byl Josef Kulda a hudba měla v této době 23 členů. Nejběžnějším nástrojem byl tehdy klarinet, později se nástrojové zastoupení rozrostlo také o křídlovky, baskřídlovky a heligon. Chybět nesměl ani bubeník. Přesto, že národní obrození už bylo v šedesátých letech 19. století v plném proudu, do odlehlejších končin, jakými je i náš kraj, dorazila vlna kulturního rozvoje přece jen o něco později. Byly to ale právě podněty národně-buditelské, které probudily touhy po kulturním vyžití postupně i na malých městech a vesnicích. Vznikaly různé spolky, ať už divadelní, tělovýchovné (Sokol, Orel) anebo hasičské. 18

Všem těmto nově vzniklým uskupením přišly muzikantské služby vhod u různých příležitostí. Tak byly založeny hudby i v okolních vesnicích. Nejen ve Rtyni, ale také ve Strážkovicích či Velkých Svatoňovicích vznikly za podpory knížete von Lippe kapely pod jednotlivými hornickými oddíly, které na veřejných kulturních akcích reprezentovaly v hornických uniformách. Ačkoli dnes v kapele už žádného aktivního horníka nenajdeme (doly byly uzavřeny v roce 1990), Koletovka stále nese přízvisko „hornická“ a zachována byla i typická uniforma, tedy černá berkytle se zlatými nebo zelenými třásněmi a zkříženými kladívky na rukávu. Na praporu kapely pak najdeme sv. Cecílii, patronku muzikantů a také sv. Barboru, patronku horníků. VŮDČÍ OSOBNOST Koletova hornická hudba se začala nejvíce rozvíjet pod vedením Čeňka Kolety, který se chopil taktovky v roce 1904 a řídil hudbu celých 52 let. Sám byl výborným houslistou a klarinetistou a založil také vlastní houslovou

školu, čímž si pro „svou“ kapelu zajistil stálý přísun mladých hudebníků (především houslistů). Důležitou osobou pro rtyňskou hudbu byl i jeho bratr Karel, který, ač s tělesným postižením, byl také výborným houslistou, ale především skladatelem. Celkem, tedy nejen pro rtyňskou hudbu, složil okolo patnácti set skladeb. Orchestr si za krátkou dobu vybudoval poměrně silné renomé a ve dvacátých letech minulého století býval mimo jiné hostem živého vysílání Československého rozhlasu. V této době měla kapela stále ještě i smyčcové obsazení. Bylo tomu tak až do poloviny padesátých let, kdy vlivem komunistického režimu upadl zájem o orchestry smyčcové. Na masové akce jako oslavy prvního máje či spartakiády se hodily spíše orchestry dechové. Z významných osobností historie Koletovky nemůžeme zapomenout na Antonína Nývlta, který k pultu rtyňské hornické hudby zasedl už ve svých dvanácti letech. Nezůstal však pouze u muzicírování a věnoval se i skladbě. A byl to také právě on, kdo zajistil díky svým konexím v Praze


hraní rtyňské hudby v živém vysílání Československého rozhlasu. Dalšími legendami rtyňského orchestru jsou například Karel Ludvík či Odon Brát. MODERNÍ DECHOVÝ ORCHESTR Současné nástrojové obsazení orchestru je v podstatě pouze dechové, běžnou součástí orchestru jsou ale například i klávesy, baskytara a elektrická kytara. Zajímavé se může zdát, že do původního dechového orchestru nepatřily například ani saxofony. Ansámbl bylo nicméně nutné přizpůsobit požadavkům současných posluchačů, kteří prahnou spíše po hudbě big bandového typu, tedy hudbě charakteru spíše zábavního než koncertního. Opomenout nemůžeme ani zpěváky, kteří jsou stálou součástí každého koncertu. Kdo by si tedy představil „klasickou“ dechovku, která hrávala koncertní valčíky, polky a operetní melodie, zmýlil by se. Možnosti, které má orchestr čítající pohyblivě kolem šedesáti členů, jsou obrovské. Koletovka spolupracovala a spolupracuje s významnými aranžéry (Varhan Orchestrovič Bauer, Martin Kumžák, Vladimír Popelka, Rudolf Koudelka), dirigenty (Václav Hybš, Jindřich Praveček, Karel Vacek), zpěváky (Petra Janů, Marta Kubišová, Bára Basiková, Josef Zíma) a dalšími osobnostmi české hudební scény (např. kytarista Michal Pavlíček). Nebojí se pustit do skladeb rockových, muzikálových, operních ani do klasické hudby. Pochody a dalšími skladbami typickými pro klasické dechové orchestry však také nepohrdá. Repertoár je zkrátka pestrý a programy koncertů jsou vždy pečlivě naplánovány tak, aby se nenudil jediný posluchač v hledišti. Obrovskou zásluhu na fungování orchestru má jeho současný dirigent Zdeněk Tlučhoř, který je hlavní postavou Koletovky už od roku 1976, kdy se po odchodu Čeňka Kolety a několikerém dirigentském střídání

chopil taktovky. V současné době mu s vedením kapely pomáhá Josef Hejna, který je od ledna oficiálním uměleckým vedoucím Koletovy hornické hudby. Zmínit musíme také festival Koletova Rtyně, který se koná každoročně poslední víkend v květnu. Také v jeho rámci navázala Koletovka různé spolupráce a na festivalu jsou vždy zajímaví hosté. Vrcholem Koletovy Rtyně je tradičně nedělní Monstrkoncert, na kterém hrají všechny kapely určené skladby hromadně. Přehlídka orchestrů Koletova Rtyně byla založena v roce 1964, letos se tedy dočkáme jubilejního 50. ročníku. Koletova hornická hudba nesbírá úspěchy pouze v Čechách, vyráží reprezentovat naši zemi také za hranice, sílu jejího zvuku už poznali například ve Francii, v Německu, Švédsku, Norsku, Itálii či Rakousku. NEUTUCHAJÍCÍ NADŠENÍ Udržet těleso takového rozsahu pohromadě dá mnoho práce a úsilí. Nezávisí to pouze na kapelníkovi, ale

také na každém jednotlivém členovi. Jedině na základě pospolitosti, vzájemného respektu a přátelství může amatérský orchestr takového formátu fungovat. A tak tomu také je. Koletovka stále hraje a návštěvnost koncertů trhá rekordy. Při počtu členů už nelze říci, že by to bylo těleso zcela lokální, přesto se hudebníci scházejí a trénují, aby potěšili sluch svých věrných posluchačů, a jejich výkony jsou obdivuhodné. Základní umělecké školy vychovávají stále nové a nadějné muzikanty, kteří přicházejí do Koletovky a vlévají tak tělesu do žil novou krev. I proto nelze mluvit o nějaké zkostnatělosti. To si ostatně Koletovka ani nemůže dovolit, konkurence nejen v kraji, ale v rámci celé republiky je při tradici dechových orchestrů u nás skutečně veliká. Nezbývá než Koletovce popřát stále dostatek nových muzikantů, kapelníkům nadále svižnou taktovku a posluchačům příjemné hudební zážitky, třeba na slavnostním koncertu 5. dubna ve rtyňské Orlovně. ✳ inzerce

Výro Vý roba koššil a leh lehké ehkéé kon onfekce

• košile na míruu • mannagerské • spoleccenské • sportovní • Àremníí • myslivecké • nadmerné velikosti Horní Kos Horní Kostel ostel tellec te leec 1699, 549 549 4411 Červený Kost Kostelec tele elec tel./f tel ./ffax:: 49 4911 465 465 366 3 , mob 36 obil: il: 603 87 8766 239 239 3 e-m mail: alicebariciova ova@at @a las.cz

www. ww w abkosi sile le.c .z 19


TĂŠma


Text: Zuzana Šafářová

VESELÉ VELIKONOCE! Letos připadá Velikonoční pondělí na 21. dubna. S počasím to vypadá zatím o mnoho lépe než loni, kdy nám přímo na Apríla nasněžilo pěkných pár centimetrů sněhu. Pánové tak budou moci bez problémů vyrazit vyšlehat děvčata pomlázkou, ony je na oplátku za „pomlazení“ obdarují vajíčkem. Připomeňme si pár velikonočních zvyklostí napříč nejen naší republikou. Které tradiční rituály a jak se dodržují, které už upadají v zapomnění a jaký je vlastně duchovní význam Velikonoc? Velikonoce jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Spolu s dalšími menšími i většími oslavami narození, života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista a také připomínkami osobností a činů dalších významných světců tvoří tzv. církevní rok. CÍRKEVNÍ ROK Liturgický rok se počíná první adventní nedělí. Doba Adventu (z lat. adventus čili příchod) pak trvá další tři neděle a je jakousi přípravnou fází před samotnými Vánoci, tedy oslavou narození Ježíška v Betlémě. Po svátcích vánočních nastává neutrální doba, zvaná též „mezidobí“. Po ní už následuje čtyřicetidenní příprava na Velikonoce, tzv. doba postní, kterou zahajuje Popeleční středa a jejíž vrchol nastává Svatým týdnem.

konoc, od kterých se pak odpočítává, kdy budou následovat další pohyblivé svátky. Každé období církevního roku má také svou liturgickou barvu, která má symbolizovat atmosféru daného svátku. Podle ní oblékají kněží svá roucha a do těchto barev jsou voleny i další dekorace související s konkrétním svátkem. Nejčastějšími barvami jsou červená, zelená, fialová, černá a bílá. POMNI HODY DOPROVODY V křesťanské tradici Velikonoce začínají první neděli po jarním úplňku, tj. Květnou nebo též Pašijovou nedělí.

Tento den upomíná na Kristův příjezd do Jeruzaléma, kdy ho lid nadšeně vítal a mával mu palmovými ratolestmi. V našem prostředí jsou palmové listy nahrazeny kočičkami, tedy pučícími pruty z jív, které jsou svěceny právě na Květnou neděli. Vysvěcené kočičky z předešlého roku se pak spalují rok následující na Popeleční středu. Při bohoslužbě na Popeleční středu jsou věřící znamenáni tímto popelem, tzv. popelcem na čele. Je to znamení pokání před Bohem, lidově řečeno „sypání si popela na hlavu“. Tento zvyk pochází z Blízkého východu, kde si lidé na znamení pokání skutečně, doslovně, sypou popel na hlavu. inzerce

Po dlouhém půstu tak přichází doba oslav příchodu jara a Ježíšova vzkříšení, svátky velikonoční. Podle legend nastalo Ježíšovo zmrtvýchvstání tři dny po jeho ukřižování během tzv. „noci nocí“. Podle židovského počítání začíná nový den vždy už po západu slunce, od pátku do neděle jsou to pak skutečně tři dny. Velikonoční slavení trvá celých padesát dní až do Letnic (Svatodušní svátky-latinsky pentecostes čili padesátý den). Následuje druhé neutrální mezidobí a po něm už jsme zpět na začátku, u Adventu. Připomeňme ještě, že církevní svátky se dělí do dvou cyklů. Jeden cyklus je pohyblivý, druhý je stálý. Svátky stálého cyklu připadají na konkrétní dny lunárního kalendáře a oslavují většinou danou událost (narození, smrt, vykonání zázraku světce). Cyklus pohyblivý je závislý na datu Veli21


TRADIČNÍ SYMBOLY VELIKONOC Jedním z tradičních symbolů Velikonoc je beránek. V křesťanské církvi beránek představuje Beránka Božího, tedy Ježíše Krista a je zobrazován s vítězným praporem. V židovské víře existuje tzv. beránek obětní, který byl obětován v rámci tzv. svátku Pascha na památku vyvedení židovského lidu z egyptského zajetí. V hebrejské tradici ovce také představují lid jako členy božího stáda, ovečky svého pastýře.

Po Květnové neděli následuje Svatý (Pašijový) týden. Tedy Škaredá středa a pak tzv. Velikonoční třídení, které se skládá ze Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Pašijový se tento týden nazývá proto, že jsou na bohoslužbách čteny pašije, tedy příběhy o Kristově umučení. Lidovou tradicí na Zelený čtvrtek je péct tzv. Jidáše. Je to pečivo z kynutého těsta, nejčastěji ve tvaru válečku, který upomíná na provaz, na kterém se Jidáš, Kristův zrádce, oběsil. Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty také umlkají kostelní zvony, podle legendy odlétají do Říma. Ke svolávání na bohoslužby proto lidé používali různé jiné nástroje vydávající hluk, tedy například řehtačky, klapačky, mlýnky a podobně. Při večerní liturgii na Zelený čtvrtek se připomíná poslední večeře Páně, probíhá i symbolické mytí nohou vybraným věřícím, rovněž připomínka poslední večeře, při které Ježíš umýval nohy svým učedníkům. Tímto gestem dal najevo svou lásku k lidem, svou oddanost, která nemá hranic a nad kterou nemůže zvítězit ani smrt. Zelená barva v názvu tohoto dne je však, řekněme, čistě náhodná. Vznikla totiž přesmyčkou z původního německého názvu Greindonnerstag, což znamená „lkavý čtvrtek“ na Gründonnerstag, tedy 22

„zelený čtvrtek“. Za ryze současnou „tradici“ bychom pak mohli považovat vaření zeleného piva, čtvrtečního speciálu, na který láká nejeden pivovar. Velký pátek je den křížové cesty a ukřižování Krista. Je to den přísného postu a neslaví se mše. Bílá sobota připomíná Ježíšovo přebývání v hrobě a jeho návštěvu podsvětí. Neslaví se mše, je to den rozjímání, modliteb a postu. Noc Zmrtvýchvstání Páně anebo také Velká noc (odtud i název celého svátku) předchází Velikonoční neděli, nejdůležitější slavnosti církevního roku. O Velké noci je sloužena tzv. Velikonoční vigilie, večerní bohoslužba připomínající Kristovo utrpení, ale především vzkříšení, vítězství nad smrtí a vykoupení z hříchu. Velká noc je tedy probdělou nocí v očekávání zmrtvýchvstání Páně, která končila obvykle až společnou snídaní za rozbřesku Velikonočního pondělí. To bývalo v křesťanské tradici už pouze dnem odpočinku. Během času se však z tohoto svátku stal hlavní velikonoční svátek, na který se dodržují různé lidové zvyky odvozené buď ze zvyků křesťanských, ale ještě spíše mají některé z těchto obyčejů kořeny už v dobách pohanských a často souvisí hlavně s oslavou příchodu jara.

Dalším důležitým symbolem Velikonoc je vajíčko. Prvotní význam je vcelku zřejmý, vejce obsahuje zárodek života, symbolizuje tedy plodnost, úrodnost, narození, život. Vnímání vajíčka jako symbolu příchodu jara a nových životů nacházíme opět už v dobách pohanských. Dalším výkladem symbolu vejce je i přirovnání k hrobu, ve kterém je přesto skrytý život, zde je zřejmá paralela s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Zvyk darování vajec pochází však zřejmě už ze starého Egypta, kdy byla tato tradice opět spojena se svátky jarní rovnodennosti. Aby děvčata neobdarovávala koledníky obyčejnými vajíčky, vznikl také zvyk vejce zdobit. Označení „kraslice“ vzniklo od červené barvy (z ruš. krasna), na kterou byla vajíčka nejčastěji barvena. Technik a způsobů zdobení je celá řada, obzvláště v České republice se tvorba kraslic velmi rozšířila a dostala na vysokou úroveň. Zmiňme tedy alespoň techniky nejčastější, kterými je samozřejmě barvení v cibulových slupkách, zdobení voskem nebo krajkou. Aby však koledník dostal kraslici, musí děvče nejen „pomladit“, ale také říct nějakou velikonoční koledu, kterých je celá řada. Varianty se různí samozřejmě geograficky. Pomlázka, tradičně pletená z mladých vrbových proutků, kterých může být různý počet, symbolizuje zdraví, mládí a svěžest. Proto chodí chlapci šlehat ženy a dívky, aby jim předali pružnost, ohebnost a mladost


pro další rok. Někde je také zvykem polévat chlapce studenou vodou. Původní význam polévání spočíval v probuzení lenochů a ospalců, kteří koledu zaspali, obzvláště na Moravě se však zvyk stal oblíbeným natolik, že děvčata polévají chlapce na oplátku za vyšlehání, Velikonoční pondělí je tak opravdu veselou zábavou. Na Moravě signalizuje velikost pomlázky často i stav mládence, který chodí koledovat. Tedy zda je svobodný, ženatý, či třeba vdovec, tak děvčata vědí, jakou mašlí ho obdarovat. Nejen koledy, ale i název pro pomlázku má při vcelku bohaté nářeční rozrůzněnosti mnoho variant. Posuďte sami: dynovačka (běžná i v našem kraji), vinovačka (z prutů vinné révy-jižní Morava), mrskačka (střední, jižní Morava), pomihod (střední Čechy), šmerkust (východní Čechy, severní Morava), šlehačka (jihovýchodní Morava), tatar (střední Morava) a mnoho dalších. Dalším symbolem Velikonoc, ne tak typickým u nás jako spíše v zemích západní Evropy, je také velikonoční zajíc, který dětem nosí na Velikonoční pondělí vajíčka, většinou čokoládová. Zajíc má v různých kulturách různou symboliku, v náboženském smyslu obecně však představuje koloběh života, pomíjivost, plynoucí čas i vzkříšení. V Bibli je zajíc symbolem chudých, skromných a pokorných a je považován za velmi moudrého. Zároveň je však symbolem smyslnosti, možná i proto ho katolická církev jako symbol křesťanského svátku spíše potlačuje. DODRŽUJEME TRADICE? Dobu půstu, která Velikonocům předchází, a následné velikonoční veselí nevnímáme v současnosti už tak přísně sakrálně a také nedodržujeme striktně všechna omezení s Velikonocemi spojená. Z velikonočních svátků se stal v dnešní době spíše zvyk lidový, založený především na všeobecném veselí a mnohdy s časem vánočním také takřka jedinou příležitostí

Chodíte o Velikonocích koledovat? Martin, 25 let, podnikatel, Rtyně v Podkrkonoší Chození s pomlázkou na Velikonoční pondělí dodržuji od útlého dětství až dodnes. Dříve pro nás bývaly nejlepší odměnou sladkosti, dnes už je nejdůležitější dostat vajíčko a mašli do sbírky. U nás v rodině dodržujeme také tradici pečení takzvané nádivky a samozřejmě pečení velikonočního beránka.

k návštěvě rodin roztroušených po republice, známých a přátel. A především v pohanském smyslu vítání jara. S dodržováním tradic to s námi ale ještě není tak úplně zlé. Ještě v roce 2008 tomu bylo tak (dle průzkumu spol. Empirica), že tradiční chození s pomlázkou dodržovala většina rodin v České republice, obzvláště pak ty s malými dětmi. Silněji než na území českém jsou však lidové obyčeje zakořeněny na Moravě, na moravském venkově jsou folklórní (nejen velikonoční) tradice stále živé a ve všeobecném povědomí. Jedním ze zvyků, který je už spíše zapomenut, je například i hra házení kudly na kudrnu. Ta spočívá v tom, kdo z chlapců hodí a zabodne nůž nejblíže připevněné kudrně (volské chlupy, které se střádali přes zimu), může s ní potom jako první házet na natvrdo uvařená vajíčka rozmístěná v řadě na trávě. Kdo zasáhne nejvíce vajec, je vítězem a může jich také nejvíce sníst. JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV A jak slaví Velikonoce například protinožci? V Austrálii stejně jako ve Spojených státech amerických a Velké Británii je tradičním zvykem tzv. Egg hunt, neboli „hon na vajíčka“.

Karolína, 24 let, studentka, Rtyně v Podkrkonoší Když jsem byla menší, chodily jsme vždy v partě holek po celém městě. Dnes už na koledu nechodím, na Velikonoční pondělí ovšem čekám doma na koledníky s připraveným občerstvením, mašlemi na dynovačku a také slivovičkou. Připravená mám samozřejmě také vajíčka, která barvím v cibulové slupce.

Čokoládová vajíčka v těchto zemích naděluje dětem Velikonoční zajíc. Není to ale tak jednoduché, dítka sice nemusí chodit koledovat, ale musí si svá vajíčka ulovit. Tedy najít někde v domě, či na zahradě, kde je Velikonoční zajíc (alias rodič) schoval. Obdobně je tomu i u našich německých sousedů. Kromě toho je v Německu zvykem ozdobit vajíčky a dalšími dekoracemi stromy v zahradách. V Irsku se soutěží o Velikonoční koláč, jak jinak než tancem. Na Velikonoční neděli lidé vyjdou do ulic a tančí. Oblíbenou irskou velikonoční zábavou je také kutálení vajíček z kopce. To býval mimo jiné zvyk také v našich končinách, tzv. koulení vajíček „na valbisku“. Vítězem byl samozřejmě ten, jehož vajíčko se dokutálí nejdál. V pravoslavném Řecku je tradičním rituálem tzv. vajíčková bitva, kdy se vlastním ozdobeným vajíčkem snažíte rozbít vajíčko svého protivníka. Když se vám to povede, pronesete větu: „Christos anesti“, volně přeloženo jako „Kristus vstal z mrtvých“. Ať už budete slavit jakýmkoli způsobem, přejeme požehnané svátky a veselé Velikonoce! 23


20. 11. 2013

9. 12. 2013

MICHAL

 *ºÚ 

MYDLIBABA A TY DRUHÉ

3. 1. 2014

4. 3. 2014

K

MIKULĂ Ĺ OVY PATĂ LIE

Divadlo J. K. Tyla ÄŒervenĂ˝ Kostelec

MÄ›stskĂŠ divadlo Dr. J. ÄŒĂ­Ĺžka NĂĄchod

KolĂĄrovo divadlo Police nad MetujĂ­

25. 4. 2014

29. 6. 2014

Szidi tobias

*)ĂŻ Â?

KolĂĄrovo divadlo Police nad MetujĂ­

Zåmek NovÊ Město nad Metují

34)6Â?.

& Band

Naťi významní partneři:

Mediålní partneři:

PĹ™edprodejnĂ­ mĂ­sta kulturnĂ­ sezĂłny NĂĄchodskĂ˝ SWING uvĂĄdĂ­ 2013/2014 NĂĄchod CestovnĂ­ agentura MachovĂĄ (Kamenice 144, tel.: 491 420 420) Broumov InformaÄ?nĂ­ centrum

(MírovÊ nåměstí 56, tel.: 491 524 168) 24

ÄŒervenĂ˝ Kostelec InformaÄ?nĂ­ centrum (HavlĂ­Ä?kova 654, tel.: 721 727 584)

Hronov CestovnĂ­ agentura MartincovĂĄ (JirĂĄskova 320, tel.: 606 111 413)

NovĂŠ MÄ›sto nad MetujĂ­ Police nad MetujĂ­ InformaÄ?nĂ­ centrum InformaÄ?nĂ­ centrum (Husovo nĂĄmÄ›stĂ­ 1225, tel.: 491 472 119) (Masarykovo nĂĄmÄ›stĂ­ 75, tel.: 491 421 501)

ÄŒeskĂĄ Skalice InformaÄ?nĂ­ centrum (T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)

Trutnov InformaÄ?nĂ­ centrum (KrakonoĹĄovo nĂĄm. 72, tel.: 499 818 245)

Teplice nad MetujĂ­ InformaÄ?nĂ­ centrum (HornĂ­ 13, tel.: 491 581 197)

Ăšpice informaÄ?nĂ­ centrum (Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329)

GraďŹ ka: PINstudio ¡ www.pinstudio.cz

OULE

MÄ›stskĂŠ divadlo Dr. J. ÄŒĂ­Ĺžka NĂĄchod


Marek Dvorský 42 let, Ná Náchod, h d vedoucí d í Městské Mě t ké k knihovny ih Egona Hostovského v Hronově

Co se Vám líbí na časopisu Náchodský SWING? Líbí se mi, že vyplnil vakuum, které tady bylo spoustu let před tím, než začal SWING vycházet. Informuje o dění v regionu a člověk získá ucelenější pohled a nemusí sáhodlouze pátrat a vyhledávat informace z mnoha dalších zdrojů. Navíc si myslím, že svým konceptem dokáže zaujmout širokou veřejnost a každý si v něm to „své“ určitě najde.

Jaké rubriky Vás zajímají nejvíce a proč? Na prvním místě určitě rubriky Kultura a Servis, myslím, že nemusím říkat proč. Vždy se těším na Filmové recenze, které mně již několikrát pomohly při výběru filmu, dále určitě rubriky Profil, Zpovědnice, Téma…… a když o tom tak přemýšlím, tak se mně vlastně ještě nestalo, že bych SWING nepřečetl celý od začátku do konce. Chtěl bych celému teamu SWINGU poděkovat za práci, kterou pro Náchodsko dělá, a popřát hodně elánu!

25


Revize

Text: Lenka Slavíková, foto: Martin Hurdálek

NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ: MIKULÁŠOVY PATÁLIE V PŘÍMÉM PŘENOSU! Legendární knižní dobrodružství, které svým nevtíravým humorem rozesmívá několik generací, se po několikerém filmovém zpracování rozhodl na divadelních prknech oživit režisér Filip Nuckolls. Všichni fanoušci, obdivovatelé a zvědavci, děti i dospělí tak mohli 4. března v Kolárově divadle v Polici nad Metují na vlastní oči spatřit hlavní "rošťáky" – Mikuláše, Augustýna, Kryšpína, Vendelína, Albína a šprta Celestýna, kteří spolu během roku zažívají všelijaká dobrodružství a vyvádějí nejrůznější lotroviny. Krátké ohlédnutí za tím, co se ten večer všechno 'semlelo', nabízí i naše recenze. HLUČNÍ A NEZKROTNÍ ŽÁCI, KTEŘÍ BY MOHLI PRACOVAT LÉPE! S velkým očekáváním jsem se v pondělí podvečer vypravila do Kolárova divadla. Nutno podotknout, že zcela nepoznamenána knižní ani jinou předlohou, která však je (jak uvádí odborná literatura) po Rychlých šípech, Bylo nás pět a Vinnetouovi pro vývoj dětského čtenáře zcela zásadní. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že se na chodbách tísní davy lidí, přičemž všechny dveře do sálu zůstávaly stále tajemně zavřené, a to přestože zbývalo jen několik minut do začátku představení! Tvůrci 26

zřejmě zamýšleli ještě před samotným začátkem navodit vhodnou atmosféru, což se jim celkem podařilo. Po tom, co jsme se de facto po třetím zvonění nahrnuli nedočkavě do třídy (tedy pardon – do sálu), ocitli jsme se ve staré škole. PŘED OPONOU ZA OPONOU NIKDO NESMÍ STÁT, NEBO NEBUDU HRÁT! Do příběhu nás uvedl červený minimax, který veškeré osazenstvo vtipně upozornil, že si máme vypnout nejenom /aj founy/, ale taky /aj mámy/ a /aj táty/, ale to už se na předscénu hrnula parta uličníků oblečená stylo-

vě v krátkých gatích s podkolenkami, sáčky a vázankami a s vlasy sčesanými na stranu. Režisér se na ztvárnění konkrétních charakterů, které podtrhli svými přesvědčivými výkony i samotní herci: prostorově výrazném Vendelínovi, který s sebou nosí vždy několik svačinek a zásadně nedává nikomu kousnout; silákovi Albínovi, který rád všem rozdává rány do nosu; brýlatém chytrolínovi a mazánkovi paní učitelky Celestýnovi, vejtahovi Augustýnovi s bohatými rodiči, nebo v myšlení mírně zpomaleném Kryšpínovi, jehož tatínek je strážníkem, opravdu vyřádil. Kromě dětských postav, kterých se herci zhostili vel-


mi profesionĂĄlnÄ›, zĂĄroveĹˆ vĹĄak naprosto pĹ™irozenÄ› (coĹž je ne vĹždy pravidlem), se v inscenaci objevili jeĹĄtÄ› dva herci ztvĂĄrĹˆujĂ­cĂ­ dospÄ›lĂŠ postavy. Jednalo se o vĂ˝bornĂŠho Pavla Lagnera (v roli doktora, ĹĄkolnĂ­ho inspektora, dohlĂ­Ĺžitele PolĂ­vky, tatĂ­nka, strĂĄĹžnĂ­ka Ä?i hlĂ­daÄ?e) a vynikajĂ­cĂ­ Milenu Steinmasslovou (milou panĂ­ uÄ?itelku s nekoneÄ?nou trpÄ›livostĂ­ a zĂĄroveĹˆ MikulĂĄĹĄovu maminku – u nĂ­Ĺž vĹĄak obÄ› role ponÄ›kud splĂ˝valy). Jejich grimasy i hereckĂ˝ projev dokĂĄzaly spolehlivÄ› rozesmĂĄt celĂ˝ sĂĄl, coĹž samozĹ™ejmÄ› zvlĂĄdali i 'kluci' svĂ˝mi vynalĂŠzavĂ˝mi nĂĄpady, kterĂŠ jim mnohdy u dospÄ›lĂ˝ch zavaĹ™ily na problĂŠm. VĂĄĹžnÄ› si jde hĂĄzet s planetou ZemÄ›? Co se stane, kdyĹž smĂ­chĂĄme vĹĄechny prĂĄĹĄky a vodiÄ?ky z MladĂŠho chemika? UmĂ­te sprĂĄvnÄ› pĹ™echĂĄzet silnici? ProÄ? se musĂ­ na hanbÄ› dĂĄvat pozor? MĹŻĹžete kouĹ™it doutnĂ­k, kdyĹž nemĂĄte sirky? Je moĹžnĂŠ, aby si nÄ›kdy VendelĂ­n nevzal nabĂ­zenou bĂĄbovku? Bude MikulĂĄĹĄ od svĂ˝ch rodiÄ?ĹŻ potrestĂĄn za svou poznĂĄmku v „Şåkovce“? A sundĂĄ si nÄ›kdy CelestĂ˝n ty svĂŠ brĂ˝le a dostane koneÄ?nÄ› zaslouĹženÄ› za to svĂŠ podlĂŠzĂĄctvĂ­ do nosu?

52Ăż Ăż1ĂŒ3 3eĂż(

„MY MU Ĺ˜Ă?KĂ ME POLĂ?VKA, PROTOĹ˝E NA POLĂ?VCE JSOU TAKY OKAâ€Śâ€œ Alfou a omegou celĂŠ inscenace je bezesporu humor. VtipnĂŠ scĂŠnky, slovnĂ­ hříÄ?ky, parodie a mimovolnĂŠ narĂĄĹžky pronĂĄĹĄenĂŠ s dÄ›tskou nevinnostĂ­ a mnohdy odzbrojujĂ­cĂ­ dÄ›tskou bezelstnostĂ­ zĹŻstĂĄvajĂ­ milou vzpomĂ­nkou na toto pĹ™edstavenĂ­. Zaujaly mÄ› takĂŠ originĂĄlnÄ› vytvoĹ™enĂŠ kulisy, kterĂŠ nejen Ĺže vychĂĄzely z kultovnĂ­ch kreseb ilustrĂĄtora knĂ­Ĺžky MalĂ˝ MikulĂĄĹĄ Jeana-Jacquese SempĂŠho, ale zĂĄroveĹˆ evokovaly tĂ­m, Ĺže byly rozevĂ­racĂ­, i knihu samotnou. RychlĂ˝m a jednoduchĂ˝m otoÄ?enĂ­m „listu“ jsme se tak rĂĄzem mohli ocitnout ve ĹĄkole se starĂ˝mi lavicemi, doma v koupelnÄ› u CelestĂ˝na nebo v parÄ?Ă­ku pĹ™i napĂ­navĂŠm lovu pulcĹŻ do zavaĹ™ovacĂ­ch sklenic. PĹ™edstavenĂ­ takĂŠ doprovĂĄzela stylovĂĄ hudba, kterĂĄ podtrhovala zĂĄĹžitky, co kluci zaŞívali. Nedostatky bych oproti tomu vidÄ›la v prĂĄci s pĹ™edlohou. MikulĂĄĹĄovy patĂĄlie jsou sĂŠriĂ­ kratĹĄĂ­ch povĂ­dek, takĹže epizody se na sebe v pĹ™edstavenĂ­ pouze nabalovaly. Pokud bychom tedy jednotlivĂŠ Ä?ĂĄsti zpĹ™ehĂĄzely, nic zĂĄvaĹžnĂŠho by se nestalo. VystřízlivÄ›nĂ­ z příjemnĂŠho kulturnĂ­ho opojenĂ­ pĹ™iĹĄlo tak pro mÄ› v podobÄ› neÄ?ekanĂŠho konce (jedna z epizod zkrĂĄtka skonÄ?ila a tĂ­m najednou skonÄ?ilo i celĂŠ pĹ™edstavenĂ­) a zpÄ›vem Marseillaisy (v originĂĄle). Vzhledem k tomu, Ĺže bÄ›hem celĂŠ hry nĂĄm nebylo poskytnuto ŞådnĂŠ „francouzskĂŠâ€œ vodĂ­tko, (pokud jsme nemÄ›li pĹ™edchozĂ­ znalost francouzskĂŠho kniĹžnĂ­ho originĂĄlu), mohl bĂ˝t zĂĄvÄ›r pro mnohĂŠ velkĂŠ divĂĄky pĹ™ekvapenĂ­m a pro malĂŠ nepochopenĂ­m, coĹž byla trochu ĹĄkoda. Opravdovou teÄ?ku za nezapomenutelnĂ˝m divadelnĂ­m zĂĄĹžitkem vĹĄak bylo roztomilĂŠ pĹ™edĂĄnĂ­ kvÄ›tin hercĹŻm dvÄ›ma malĂ˝mi ĹĄpunty z prvnĂ­ Ĺ™ady. A zkuste uhodnout, kdo dostal kytiÄ?ku jako prvnĂ­! ;-)

ZDARMA]]tVNNiWH + 35$9,'(/1e NRQWURO\]UDNX + SRUDGHQVWYtYREODVWL + +

3eĂż(2=5$. %$/(1Ă&#x152;Ă&#x152; NRQWDNWQtFK Ä&#x20AC;RÄ&#x20AC;HN='$50$ YSUÄ&#x17E;EÄ&#x2C6;KXQRäHQt 02ĂĽ1267=0Ä&#x2021;1<',2375,Ă&#x152;

NĂ Ă CHOD inzerce

Pozn. redakce: UĹž teÄ? se mĹŻĹžete tÄ&#x203A;ĹĄit na kulturnĂ­ sezĂłnu NĂĄchodskĂ˝ Swing uvĂĄdĂ­ 2014/2015, ve kterĂŠ uvedeme MikulĂĄĹĄovy prĂĄzdniny!

9\XĂŚLMWHYĂ­KRG\SURJUDPX NRPSOHWQtURÄ&#x20AC;QtSpÄ&#x20AC;HVNRQWDNWQtPL Ä&#x20AC;RÄ&#x20AC;NDPL$,5237,;ÂŽ $,5237,;ÂŽ$48$ $,5237,;ÂŽ1,*+7 '$<Â&#x160;$48$ $,5237,;ÂŽIRU$VWLJPDWLVP $,5237,;ÂŽ$48$0XOWLIRFDO

3$6Ă&#x2030;ĂĽ ĂĽ 0$* *180. .DP PHQLLFH WHO  _  

ZZZoptik ka--ma alin nsky yF]] 27


Lukostřelba

Střelba z luku je lovecké a vojenské umění, na jehož tradici navazuje sport, který si u nás můžete vyzkoušet.

Fabrika na

Centrum WALZEL – fabrika na zážitky! U nás můžete zažít to, co jste účtu, můžete střílet a nemusíte mít zbraň ani oprávnění, můžete Přijďte a přesvědčte

Restaurace Švejk

Bowling bar

Střelnice

Laserová střelnice

Příjemná restaurace v rakousko-uherském a prvorepublikovém duchu. Restaurant Švejk je ideálním místem, kam zajít během dne na kvalitní oběd, po práci na dobré pivo a večer posedět s přáteli u lahvinky vína. Nabídka originálních pokrmů uspokojí i ty největší gurmány. Nabízí poctivou domácí kuchyni a několik druhů točených českých piv, v nabídce je také pivo Opat z broumovského pivovaru. Restaurant Švejk nabízí kapacitu 90 míst.

To je příjemné spojení zábavy a sportu pro každého. Bowling bar Walzel nabízí 4 profesionální dráhy od firmy QubicaAMF, na každé dráze může hrát až 8 hráčů zároveň. Naše dráhy nabízejí možnost výsuvných mantinelů. Ti nejmenší hráči pak vždy mají jistotu, že jejich koule doputuje do správného cíle – přímo ke kuželkám. Součástí bowling baru je také zábavní laserová střelnice, na které si každý může vyzkoušet základy střelby s laserovou zbraní.

Je nejmodernější krytou střelnicí v České republice. Nabízí tři různě dlouhé střelnice. 16 metrů dlouhá interaktivní projekční střelnice pro krátké zbraně, 25 metrů dlouhá střelnice s inteligentním progresivním terčovým systémem pro krátké zbraně a 50 metrů dlouhá interaktivní projekční střelnici pro dlouhé zbraně. Všechny střelnice jsou určeny pro ostré střelby, pro profesionály i nezkušené. Střelnice má k dispozici několik instruktorů, kteří mohou zájemce připravit na získání

Laserová střelnice LASERSNIPER je nejnovější a nejmodernější laserový střelecký trenažér pro celou rodinu. Zprostředkuje vám radost ze střelby v bezpečném a pohodlném prostředí. Střelci střílí realistickými zbraněmi na hry promítající se na velkou projekční plochu. Použitím moderní elektroniky, laserové a počítačové technologie je dosaženo reálného požitku ze střelby.


na zážitky

Solná jeskyně

to, co jste si vždy přáli. Můžete se výborně najíst a nebát se vysokého ní, můžete si zahrát na profesionální bowlingové dráze a přitom… přesvědčte se sami!

Relaxačně ozdravné zařízení nejen pro dospělé, které vám za 45 minut pobytu nahradí 2-3 dny strávené u moře.

Lezecká stěna

Víceúčelový sál

Fitness

Salon Walzel

13 metrů vysoká lezecká stěna je ideálním místem, kde si potrénovat nebo vyzkoušet základy horolezení. Protože je Broumovsko regionem pískovcových skal a rájem pro horolezce, je lezecká stěna ideálním místem, kam zajít při nepřízni počasí. Stěna je připravená také pro výcvik hasičů, policistů a školení výškových prací.

Prostor určený k pořádání selských trhů. Prostor je vybaven podiem, audio a videoprojekcí. Součástí sálu je také osmimetrový bar s širokou nabídkou alkhlických i nealkoholických nápojů.

Je vybaveno nejmodernějšími posilovacími a cardio stroji. Součástí provozu je recepce s barem s nabídkou fitness nápojů nebo lehkého občerstvení. Vyškolený personál vám rád poradí s obsluhou všech strojů.

Slouží pro školení, firemní večírky, rodinné oslavy a podobné akce. Pro veřejnost je otevřen také při příležitosti nabídek speciálních menu. Salonek nabízí možnost videoprojekce, disponuje místem až pro

Zastavte se po náročném dni v zaměstnání nebo po vyčerpávajícím putování za krásami Broumovska u nás. A klidně i na kole, které vám uložíme v naší úschovně. Navštivte nově otevřené volnočasové Centrum Walzel

www.walzel.cz, www.fabrikanazazitky.cz, www.facebook.com/walzlovka


Zpovědnice

Foto: Pavla Hodková, © Studio DVA

SZIDI TOBIAS Jsem tu proto, abych byla lepší

Slovenská herečka a zpěvačka Szidi Tobias se narodila 28. května 1967 do rodiny železničářů. Odmalička chtěla být keramičkou, hlásila se i na střední uměleckou průmyslovku, kam se však nedostala. Po gymnáziu, než se odvážila zkusit přijímačky na herectví, pracovala v koksovně, v knihovně i jako nápověda v divadle. Už během studia Vysoké škole múzických umění v Bratislavě hostovala na prknech Slovenského národního divadla, kde působí i nyní. Její domovskou scénou je divadlo Astorka Korzo´90. Zde je k vidění například v roli Ženy v divadelní hře Gazdova krv, za jejíž vynikající ztvárnění získala v roce 2011 Cenu za nejlepší ženský herecký výkon sezóny. Pyšnit se může také cenou Igric, kterou si vysloužila na festivalu Art Film za hlavní postavu ve filmu Dlouhá krátká noc, nebo prémií slovenského Literárního fondu za herecký výkon ve filmu Pod hladinou. Kromě hereckého talentu disponuje Szidi, vlastním jménem Sidónia Tobiášová, také obrovským hudebním nadáním. Svůj citlivý projev, díky kterému je právem připodobňována k Haně Hegerové, zvěčnila už na pěti deskách. Charakteristickým chraplavým altem plným melancholie, radosti i bláznovství si získala srdce posluchačů jak na Slovensku, tak v Čechách, kde spolupracuje například s dvojicí Hapka & Horáček. 30


Szidi Tobias je vdaná za Petera Lipovského, který jí také píše texty písní. Spolu mají syna Jonáše. Z prvního manželství s hercem Borisem Zacharem má syna Kryštofa. Szidi Tobias vystoupí se svým Bandem v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2013/2014 v pátek 25. dubna v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Kterou knihu máte rozečtenou? Knihu Odmítám od Per Pettersona. Na které hudební album nedáte dopustit? Pod obojím a Ať se dobré děje. Tedy pokud myslíte naše alba. Který film Vás nikdy neomrzí? Piano. Jaký byl v poslední době Váš největší kulturní zážitek? Francouzský film Život té druhé. Kdo Vás nejvíc ovlivnil a čím? Moje maminka. Srdcem. Jakou nejlepší radu jste dostala? Buď trpělivá. Jak zní Vaše životní motto? To není motto, ale každodenní myšlenka: Jsem tu proto, abych byla lepší a když budu, pochopím Jeho záměr. Máte neřest, které se chcete zbavit? Kouření. Čím vším jste byla a čím ráda? Jsem a budu veselým děvčetem. Kdy jste si naposled udělala radost a čím? Upekla jsem své rodině koláč. Byla to radost, protože se povedl. V jaké zemi a v jaké době byste chtěla žít, pokud byste si mohla vybrat, a proč? V takové, kde je celý rok teplo a moře, a kde bych byla spokojená s tím, co mám, protože víc není třeba. Za co nejvíc utrácíte? Za stromy a květináče.

Jak byste chtěla, aby Váš život vypadal za deset let? Chtěla bych žít u moře, malovat a čekat na své velké syny.

inzerce

Jak relaxujete? V zahradě.

hs, jk 31


Filmová recenze

Meryl Streep Ewan McGregor

Chris Cooper

Julia Roberts Benedict Cumberbatch

Juliette Lewis

Blízko od sebe

Foto: Bontonfilm CZ

ˇ NÉ PULITZEROVOU CENOU NATOCˇ ENO NA MOTIVY DIVADELNÍ HRY OCENE

Drama USA, 2013, 121 min. Režie: John Wells Scénář: Tracy Letts (scénář, divadelní hra) Kamera: Adriano Goldman Hudba: Gustavo Santaolalla 32

Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Juliette Lewis, Chris Cooper, Margo Martindale, Dermot Mulroney, Sam Shepard, Julianne Nicholson, Misty Upham, Will Coffey, Newell Alexander, Dale Dye

Ať už je vaše rodina jakkoli pošahaná, rozhádaná nebo nesnesitelná, určitě je dokonalejší než Westonovi. Nebo vám přinejmenším přeji, aby byla. Označení „konverzační drama”, které se ve spojitosti s filmem Blízko od sebe objevilo, může sice znít tro-


chu depresivně, ovšem vzhledem ke skutečnému vyznění filmu jde o silný eufemismus. Kolikrát jste si přáli přenést se na filmové plátno? Do náruče Johnnyho Deppa. Někam do Karibiku. Na prázdniny v Římě. Život jako na stříbrném plátně je pojmem, za který mohou atraktivní místa, obdivuhodní hrdinové a hrdinky a svět hezčí než realita. Existuje ale i protipól té nádhery. Filmy, díky kterým jste rádi, že jste tady, a ne tam. Filmy – zlé sny. Nikoli z pohledu kvality, ale materiálu. Horory, thrillery, postapokalyptické výjevy. Na to, abyste se těšili do své všední, nudné reality, ale nepotřebujete ani mrtvou dívku ve studni, ani únosy, výbuchy nebo živelné katastrofy. Někdy úplně stačí situace nebezpečně blízké každodenní realitě. Violet Westonová (Meryl Streep) je závislá na lécích. Její muž, básník Beverly je alkoholik. Jejich tři dcery zdědily talent k vytváření problémů po rodičích. Na rodinnou farmu se spolu se strýcem, tetou a bratrancem sjedou poté, co Beverly spáchá sebevraždu – a tím spustí sérii výbuchů starých i nových křivd. Violet si konfliktní atmosféru, zdá se, užívá. Je to ale těžko poznat, léky, které zobe jako lentilky, mají na její chování a reakce zásadní vliv. Asi nejhůř výbuchy a výstřelky své matky snáší Barbara (Julia Roberts), dost možná proto, že jí matka neustále vmetává do tváře její vlastní nepovedené manželství. Ale ani ostatní dcery, Ivy a Karen, se nedokáží s náturou Violet vyrovnat, a nijak tomu nepomáhá fakt, že i v jejich případě je velmi snadné šťouchat do bolavých míst. V téhle rodině totiž nikdo tak úplně nesplňuje konvenční představu o normálnosti. Jedna hádka tak střídá druhou a kostlivci padají ze skříně jako zralé hrušky.

Vzletná fráze o tom, že zážitek nemusí být dobrý, stačí, aby byl dostatečně silný, je tu ale docela namístě. Film má opravdu hvězdné obsazení, od stálice Meryl Streep v čele až po zářící hvězdu Benedicta Cumberbatche. A když je scénář plný nepříjemných situací a konfliktů, kterých se chopí talentovaní herci, je výsledek opravdu realistický. Se vším všudy. Je zřejmě subjektivní, zda je to zážitek dobrý – silný je ale určitě. ✳

inzerce

Blízko od sebe je přirovnáváno ke zfilmované hře Yasminy Rezy Bůh masakru nebo k francouzskému filmu Jméno, nabízí se i srovnání s výborným Pozemšťanem. Tedy, snímek je srovnáván s konverzačními dramaty s větší či menší komediální složkou, odehrávajícími se v jednom pokoji. Kulisy jsou skutečně velmi podobné. Blízko od sebe ale na mnoha místech překračuje hranici snesitelnosti a nepříjemnosti a vyvolává touhu z těch kulis utéct. Všechna zmatení a nedorozumění jsou až příliš negativní, temná a nepříjemná. Nedávají vám šanci těšit se na to, jak to tedy nakonec bude, protože tušíte, že ať to bude jakkoli, bude to špatně.

bv 33


Příběh

Text: Lenka Slavíková

NESMRTELNÁ LEGENDA

KAREL KRYL

„Lhostejnost je v mých očích ten nejděsnější hřích, ten nejpodlejší vrah, nejzrůdnější a nejodpornější neřest, jíž je člověk schopen.“ Karel Kryl. Jedna z nejvýraznějších osobností českého protikomunistického odboje a exilu v letech 1968 1989. Tento básník, písničkář, grafik a kytarista se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži do rodiny knihtiskařů. Není mu umožněno studovat (rodinná tiskárna jim byla komunisty zničena přímo před jejich očima), proto vystuduje keramickou školu. Ovšem už v ní začínají jeho problémy s disciplínou. Po škole se stěhuje do Teplic, kde prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Hraje autorské divadlo, tvoří, setkává se výtvarníky i muzikanty naladěnými na stejnou strunu a roku 1962 dochází k jeho prvnímu veřejnému vystoupení. Idyla však netrvá věčně, neboť už o rok 34

později nastupuje na vojnu. Nenávidí vojenský dril, lidskou hloupost a omezenost a jediné, co ho drží nad vodou, je právě psaní. Nutno však podotknout, že právě vojenská služba měla zásadní vliv na jeho tvorbu (např. píseň Lásko). Bratříčku, zavírej vrátka! Rok před sovětskou okupací vznikají jeho písně: Morituri te salutant, Veličenstvo kat, Píseň neznámého vojína a další. V roce 1968 se ocitá v centru Pražského jara, pracuje v televizi a objíždí kluby po celé republice. Několik měsíců po obsazení Československa koncertuje na vysokých školách a ostravskou rozhlasovou hitparádu vyhrává jeho "Bratříček"

považovaný za „hymnu okupace“. Vzniká jeho první LP deska Bratříčku, zavírej vrátka (březen 1969) a Karel Kryl začíná být více vidět i slyšet. Tím se však stává pro režim nepohodlným a po masových demonstracích v srpnu 1969, které byly krvavě potlačeny, začíná pomýšlet na odchod ze země. Když se v říjnu 1969 uzavřou státní hranice, je už v Německu, kde se stává volným spolupracovníkem rádia Svobodná Evropa a ihned vydává svou druhou desku Rakovina (říjen 1969) jako reakci na rychle postupující normalizaci a okupaci. Vyléčit rakovinu V cizině začíná od nuly. Intenzivně pracuje a v relativně krátkém obdo-


bí vydává Maškary (1970). Dochází také k významným změnám v jeho životě, které ho hluboce zasáhnou. V roce 1971 umírá předčasně jeho otec, v roce 1973 vstupuje poprvé do manželství, které však po roce a půl končí. Po Prohlášení Charty 77 přichází druhá vlna emigrace, ze země odchází mnoho osobností a světlo světa spatřuje další LP deska Karavana mraků (1979). Táži se, zda ta zem je vskutku mojí zemí... Během 80. let patří jeho hudební pořady na Svobodné Evropě k nejposlouchanějším. Pouští blues, jazz, underground, ale i heavy-metal a hard-rockovou muziku, recituje básníky. Zároveň koncertuje nejen v Evropě, ale i ve světě (USA, Kanada, Austrálie atd.). V roce 1983 mu vychází LP deska Plaváček a kromě toho i několik sbírek veršů. Píše také veršované komentáře na aktuální politická témata. V roce 1989 se setkává ve Vídni na společném koncertu s Jaromírem Nohavicou, v listopadu je potom jeho vystoupení vrcholem festivalu československé nezávislé kultury ve Wroclawi, kde účinkují i další populární písničkáři z domova i exilu. Ač stále intenzivně pomýšlí na návrat, netuší, že se má brzy na vlastní kůži přesvědčit o tom, že po dvaceti letech už žádné návraty neexistují...

Kam jdeme? Na podzim roku 1989 dochází k rozsáhlým společenským změnám. Dne 30. 11. 1989 přilétá Karel Kryl do Prahy na pohřeb své matky a do konce roku v nové atmosféře absolvuje několik desítek koncertů a vystoupení po celém Československu. Zanedlouho však zjišťuje, že jeho nadšení bylo předčasné a věci neběží tím směrem, kterým by měly. Nenechá se ukolébat a básní Sametové jaro (prosinec 1989) kritizuje liknavé vyrovnání se s minulostí. Další básní (Timur a jeho parta) upozorňuje na neprofesionalitu a pochybnou kvalitu lidí kolem Václava Havla. V době, kdy je Havel považován za takřka nedotknutelného, se Kryl nebojí kritizovat boj o moc a neprůhlednost právního řádu. V tisku také začíná často docházet k přeformulování jeho odpovědí či překroucení jeho výroků. Lidé ho nechápou. V době, kdy vyslovuje hypotézu o rozdělení Československa, je všem pro smích. V roce 1992 získává dvě zlaté desky (za 250 tisíc prodaných alb Rakoviny a Bratříčka) a vydává také novou desku Tekuté písky. Zároveň se žení se svou dlouholetou přítelkyní Marlen Bronsertovou. Češi se však od něj pro jeho názory postupně odvrací. Kryl je zklamaný z narůstajícího materialismu ve společnosti a přemýšlí o opětovném odchodu.

Odejít už ale nestihne. Dne 3. 3. 1994 umírá v mnichovské nemocnici. Básník s kytarou V čem tedy tkví kouzlo Karla Kryla? Proč lidé znali a stále znají jeho písně, které za tu dobu už takřka zlidověly? V době, kdy tvořil, došlo k tomu, že se jeho osobní postoj ztotožnil s beznadějí a nespravedlností, které cítila většina národa. Kryl se tak stal rozhořčeným mluvčím lidí, kteří ho vnímali jako hrdinu, co si stojí za svým názorem a nebojí se říci ho nahlas. Svými texty vyzýval posluchače ke vzpouře a vytrhával je z monotónnosti a šedi všedních dnů, čímž je donutil o nešťastné situaci v zemi i ve světě přemýšlet. Jeho písničky v sobě nesly skrytý význam, který musel chápat kdokoli. V době totality kolovaly z ruky do ruky a tajně se přehrávaly z pásků. Laťku nasadil vysoko, i co se týče uměleckého projevu. Krylovy texty v sobě snoubí lyričnost a syrovost projevu: najdeme vedle sebe výrazy knižní i hodně peprné; hojně využíval ironii, kontrast a myšlenky spojoval v krátké, úderné a neotřelé rýmy. Od ostatních písničkářů se odlišuje také tím, že nacházel inspiraci v historických událostech a vytvářel příznačné analogie současnosti s minulostí. Dokázal tím vystihnout pravou podstatu věci tak, jak ji vnímal. Možná právě proto je jeho dílo pro nás aktuální dodnes. ✳ inzerce

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany•Strážní fyzická ochrana objektů•Bezpečnostní logistika•Mobilní kontrolní hlídka „PATROLA“ •Detektivní služby•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, protipožárních a kamerových systémů• JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

35


Turistická zajímavost

Text: Veronika Vorlová, foto: archiv Mlýna Dřevíček

MLÝN DŘEVÍČEK ŽIVOBYTÍ S VODNÍKEM I ČERTY

Mlýn Dřevíček nabízí od všeho trochu. Na své si přijdou nejen technicky založení tatínkové, ale také maminky, které uvidí, jak se mele mouka. Hlavním lákadlem pro dětské návštěvníky jsou pak pohádkové postavy – mlýn totiž obývají čerti i vodník. Mlýn Dřevíček, který není pouze kulturní památkou, ale především také interaktivním muzeem, se nachází v oblasti CHKO Broumovsko. Přesněji v obci Horní Dřevíč ležící na spojnici Hronova a Stárkova. Krás36

nou krajinou Kladského pomezí protéká v blízkosti mlýna potok Dřevíč, kterému se ale přezdívá Olšavka. Mlýn je dostupný velice dobře ať už pro cyklisty, pěší či pro ty, kteří se na výlet vydají autem.

Dřevíček má dlouhou a bohatou historii. V minulosti na jeho místě stávala roubená chalupa, kterou koupil v roce 1917 mladý a čerstvě vyučený mlynář Ladislav Baudyš. Ten, hnán touhou být pánem vlastního mlýna,


do objektu investoval a přestavěl ho z dřevěného jednopatrového stavení na zděnou třípatrovou budovu. Stavba přitom trvala jen něco málo přes šest měsíců - od jara do listopadu roku 1919. O čtyři roky později přibyla ke zděnému mlýnu ještě obytná část a nové technologické vybavení. Svou současnou podobu získal mlýn v roce 1932, kdy bylo vodní kolo nahrazeno Francisovou turbínou, kterou majitel doplnil elektromotorem pro případ nedostatku vody. Mlýnská kola se v minulosti na delší čas zastavila pouze dvakrát. Poprvé za 2. světové války, když vesnici Horní Dřevíč stihl stejný osud jako ostatní obce v pohraničí - stala se součástí Třetí říše. Mlýn se ocitl na německé straně československo-německé hranice, která ale byla uzavřena a nedovolovala průchod do sousedního Velkého Dřevíče, kde zůstalo celé mlynářovo příbuzenstvo, známí i ostatní zákazníci. Navíc v blízkosti vznikl nový, ryze německý mlýn, kterému dávalo početné německé obyvatelstvo přednost. Mlynáři Baudyšovi tak nezbývalo nic jiného, než mlít potají obilí lidem z Velkého Dřevíče. Zakázané přechody hranice ovšem neunikly všímavým obyvatelům, a tak se Baudyš dostal do nacistického vězení.

Tip na výlet k Mlýnu Dřevíček Pěší Hronov, náměstí – (červená t. zn.): U Jírovy hory, Maternice rozc. – (zelená t. zn.): Nad Rokytníkem, Turov, Pustiny – (žlutá t. zn.): Horní Dřevíč –(silnice, cyklo č. 4032): MLÝN DŘEVÍČEK, Velký Dřevíč – (zelená t. zn.): Žabokrky – (červená t. zn.): Hronov, náměstí - 15 km. Cyklo Hronov, náměstí – (cyklo č. 4032): Velký Dřevíč, MLÝN DŘEVÍČEK, Stárkov – (cyklo č. 4020): Vápenka, Jívka, Janovice, za kostelem vpravo – (červená t. zn.): Liščí sedlo, rozc.- (cyklo červená č. 4036): osada Skály – (cyklo zelená č. 4003): Solovický dvůr, rozc.- (zelená t. zn.): Nad Horním Dřevíčem, rozc. – ( asfalt. polní cesta, cyklo modrá): Velké Petrovice, Petrovičky, žel.přejezd u nádraží Police n. Met. –(cyklo č. 22): Mýto, Žabokrky, Hronov, náměstí – 43 km. Vlastimil Hurdálek Prohlídka celého areálu trvá kolem jedné hodiny. Nejdříve průvodce vysvětlí, co je vůbec ve mlýně k vidění, k čemu jaký stroj slouží či jak se mele mouka. V prvním patře je k vidění výstava technologických strojů, po přesunu do nejvyššího patra si na své přijdou zejména děti. Na ty už zde čekají čerti, kteří

se sice líně povalují v podkroví, ale zlobivá dítka umí pěkně vystrašit. Těm hodným vždy darují nějakou tu dobrotu. A kromě čertů se ve mlýně nachází samozřejmě také vodník, bez kterého by žádný mlýn nemohl fungovat a který dětem na rozloučenou povypráví báchorky o mlýně a všech jeho obyvatelích. ✳ inzerce

Podruhé se mlýn zastavil pár let po válce, v roce 1949. Kvůli údajným zločinům proti socialismu byl zestátněn a dlouhou dobu mu hrozilo i celkové zničení. Paradoxně ale právě díky tomu, že se s mlýnem dlouhá léta nic nedělo, zachovalo se jeho zařízení ze třicátých let 20. století. Zařízení, které je i dnes plně funkční, nadchne jak dospělé návštěvníky mlýna, tak i ty dětské. Ačkoliv se jedná o muzeum, cedulku prosící návštěvníky, aby na nic nesahali, v Dřevíčku nenajdete. Právě naopak, na vše si můžete nejen sáhnout, ale po prohlídce se také mlýn se všemi stroji a hřídelemi dá do pohybu. 37


Zahradníkův rok

Text a foto: Milan Antropius, Prodejní zahrada Červený Kostelec

HORSKÉ ROSTLINY A SKALNIČKY Rostliny, které pěstujeme na skalkách, označujeme jako skalničky. Jsou to většinou horské rostliny, které pocházejí z horských oblastí různých výšek a různé zeměpisné polohy. Rostliny z vyšších poloh se postupně podařilo aklimatizovat na podmínky, které jsou v nižších polohách. Velké množství těchto druhů se dostatečně přizpůsobilo, takže se jim přes naprostou odlišnost podmínek svého původního stanoviště v nížinách daří docela dobře. Jsou však samozřejmě také druhy, které se nižším polohám přizpůsobují poměrně těžce, některé jsou v podstatě v našich podmínkách nepěstovatelné. Ale krása pěstování skalniček tkví také v neustálém zkoušení pěstování i těchto náročnějších rostlin.

Ale ne všechny druhy skalniček pocházejí z hor a vyšších oblastí, druhově jsou skalničky velmi nesourodá skupina rostlin. Je to spíše zahradnický termín zahrnující rostliny, které, spíše než původ či nároky, spojuje způsob pěstování. Ve skalkách se pěstují i rostliny z nižších poloh, ze stepí, polopouští, okrajů lesů. Součástí skalek jsou i nízké trvalky, hajní rostliny a cibuloviny, a pokud se ve skalce vyskytne nějaký vodní prvek, tak i vodní a bahenní rostliny. Také trávy a nízké keře se dají ve skalce použít. Nesmíme zapomenout na vřesovištní rostliny, které se můžou ve skalce vyskytovat či tvořit její okolí. Velmi zjednodušeně lze za skalničky označit nízké rostliny vhodné pro pěstování ve skalkách. Na druhou stranu není nutné, aby se skalničky pěstovaly jen ve skalkách. Mohou být plnohodnotnou součástí i jiných částí zahrad. Bude se jim urči38

tě dařit v terasách a suchých zídkách. Své místo si najdou v popředí trvalkových záhonů, v plošných výsadbách v kombinaci s trávami a půdopokryvnými listnatými a jehličnatými keři. Svou barevností a různou dobou květu doplní sortiment vřesovištních a stepních výsadeb či štěrkových záhonů. Hlavní úlohu však hrají v osazování koryt, větších nádob či misek. Skalky řešíme a osazujeme podle účelu, jaký mají splňovat. Jsou to skalky okrasné, ty mohou být dekorativní či přírodní, a skalky sběratelů skalniček. Dekorativní skalky mají být hlavně krásné, neboť slouží ke zkrášlení zahrady. Není jejich cílem shromažďovat velké množství různých vzácných a zajímavých rostlin. Dekorativní skalka musí být hlavně dobře postavená. Osazujeme ji vděčnými, nenáročnými druhy, které dobře rostou a jsou okrasné i mimo dobu květu.

Raději sázíme více kusů od jednoho druhu do větších ploch. Nezapomínáme na skalničky kvetoucí v různou dobu, abychom neměli skalku rozkvetlou jen z jara, ale i v létě a na podzim. Přírodní skalky jsou také okrasné, ale bývají spíše extenzivním typem skalky. Stavíme je jednoduše, používáme méně kamenů, zato větších. Z menších kamenů tvoříme větší plochy suťovišť a mezi nimi necháme větší prostory na výsadbu nikoliv pouze skalniček, ale i trav, vřesovištních rostlin a půdopokryvných keřů. Také sázíme více rostlin od jednoho druhu, ale nejen k sobě, ale i nepravidelně mezi ostatní rostliny. K výsadbě můžeme použít i nějaké vyšší, trsovité rostoucí trvalky přírodního typu. Tyto skalky jsou málo náročné na ošetřování, dají se uplatnit i u moderních budov či chat v přírodních oblastech.


Armeria juniperifolia

Dianthus Rubin

Erigeron linearis

Gentiana acaulis

AUTOSKLA AUTOFÓLIE

PRODEJ MONTÁŽ SERVIS Skalky sběratelů mohou být estetickým problémem. Není lehké spojit široký sortiment druhů a kompozičně je dobře zpracovat. Jednotlivé druhy nemůžou zabírat více místa a takové skalky působí roztříštěně. Při dostatku plochy lze tento problém řešit nebo je možné si vytvořit skalničkové záhony či terasy. Skalničky se dají pěstovat také v nádobách, kdy se na malý prostor vejde poměrně velké množství druhů. Tuto možnost hlavně ocení majitelé malých zahrad či jenom teras a balkonů. Nejkrásnější jsou tyto malé skalky v kamenných korytech, ale dají se použít i koryta z umělého kamene či kameniny. Z ostatních nádob jsou vhodné rozmanité kameninové, terakotové či keramické květináče. Je dobré, když barva kamene a drti použitého na stavbu miniskalky v nádobě je podobná či ladí s barvou nádoby. Každá nádoba

originálních skel na osobní i nákladní automobily, dodávky, autobusy a traktory přímo od výrobce

Sapomaria Bressingham Pink by měla mít jeden či více odtokových otvorů, které překryjeme střepy nebo sítkem, abychom zabránili jejich ucpání. Dno nádoby pokryjeme vrstvou drenáže, nejlépe hrubšího štěrku. Výšku drenáže volíme dle výšky nádoby, minimálně by měla být 5cm. Drenáž je dobré pokrýt pevnou netkanou textilií, aby nedošlo k mísení s pěstebním substrátem; funkce drenáže by pak byla znemožněna. Nakonec nasypeme substrát, který vznikne smícháním drnovky, písku a případně i rašeliny či štěrku, podle nároků pěstovaných rostlin. Kameny v nádobách pokládáme tak, jako bychom stavěli běžnou skalku. Je praktické rovnou při stavbě miniskalku v nádobě osazovat rostlinami. Nakonec spáry a prostor mezi kameny zasypeme kamennou drtí, která výsadbu opticky spojí. Minerální drť také umožňuje lepší vsakování vody a zabraňuje splavování substrátu i rychlému výparu vody z nádoby. ✳

Smluvní partner pojišťoven:

STÁLÁ SLUŽBA

602 421 107

inzerce

Phlox Boothmans Variety

Autosklo-servis Dušek Kamenice 107 547 01 Náchod Tel.: 491 424 424 Mobil: 602 421 107 39


Gurmán

Text a foto: Dagmar Derré

Chutné odlehčování Po svátcích plných hojnosti a přejídání jsem se rozhodla odlehčit svému tělu o 5 až 7 kg. Rozhodnuta jsem byla sice už několikrát, ale nakonec se to vždy nějak zvrtlo a z hubnutí sešlo. Při mé práci a velkém koníčku, kterým je vaření, ani není divu. Přitom právě to by mělo být velikou výhodou!

Ona ale chuť k odlehčení musí být i v hlavě. Pravý start přišel až začátkem letošního roku a dnes už jsou vidět výsledky! Po dvou měsících mám o 6 kg méně, lépe se cítím i vypadám a nákup oblečení v menších velikostech je velmi potěšující. Na začátku jsem prostudovala několik různých způsobů, jak se zbavit přebytečné hmotnosti. Každý chválil tu či onu dietu, toto a tamto cvičení. Přiznám se, že pohyb není zrovna mým přítelem a s tvrdou, přesně danou dietou bych dopadla podobně jako dřív. Jsem jedlík, jím a mám ráda vše a nechci se ničeho vzdávat. Jak tedy na to? Nedělá mi problém vymyslet si pokrm lahodící chuti i oku, dokonce si ho umím i uvařit a krásně naservíro40

vat. To by přece mělo být velké plus! Pokusila jsem se tedy vymýšlet pokrmy podle svých chutí, trochu odlehčit tuky, přidat více zeleniny, ovoce, různých ořechů, bílého a rybího masa, netučného hovězího, vepřového i jehněčího, sem tam bílý jogurt, kyšku či jiný kysaný mléčný výrobek, vyměnit bílé pečivo a těstoviny za celozrnné a hlavně si odpustit každodenní sladkosti ve formě sušenek, čokolád, koláčků, ale v žádném případě své chuťové buňky a organismus neošidit o žádné chutě ani důležité živiny. Trochu jsem změnila kombinace některých surovin a pokrmy směruji lehce do dělené stravy. V praxi to znamená omezit přílohy, nebo ještě lépe řečeno připravovat pokrmy podle určitých, ale jednodu-

chých pravidel. Ne vždy se mi to podaří na 100 %, ale vůbec nic se neděje. Mezi odlehčováním si nedělám hlavu z toho, že jsem občas zhřešila návštěvou restaurace či cukrárny nebo kouskem kvalitní čokolády. Nedržím dietu, nechci shodit kila během pár dní (a pak je zase zákonitě nabrat), chci jen chutně a pohodově odlehčit. Vymýšlení a vaření nových pokrmů mi dělá opravdu radost. Fotografie i popisky zveřejňuji na facebooku a svém webu. Recepty se líbí a nemálo přátel je zařadilo i do svého jídelníčku. Dnes se k nim můžete přiřadit i vy. Každý máme své zvyky a návyky, často nejsou zrovna nejlepší. Někdo třeba nesnídá. Osobně si neumím představit, že bych den nezačala dobrou snídaní. Ráno si tedy dám kávu, cukr


jsem vyměnila za stévii. Čaj sladím medem. Ke kávě mi stačí dva krajíčky celozrnného chleba s dobrou šunkou, lehce podmáznutou cottage nebo jiným čerstvým sýrem. Často si vyrábím různé pomazánky. Vyzkoušejte smíchat jedno balení čerstvého sýru (například Lučina, Philadelphia, cottage) s balením uzeného pstruha, ochutit citrónovou šťávou, čerstvě mletým pepřem, sekanou pažitkou, petrželkou či řeřichou. Lehce přisolit a namazat na celozrnné pečivo. Je to lahůdka! Stejně tak můžete do sýru vmíchat uzeného lososa či šunku, obměnit bylinkami. Dále je důležité naučit se svačit. A tak i já zařazuji během dopoledne do jídelníčku svačinu, nejčastěji v podobě ovoce. Obědy promýšlím až během dopoledne, protože den předem netuším, nač budu mít druhý den chuť. Podívám se do lednice a spížky a vymyslím si chutný pokrm podle své momentální chuti. Výhodu mám v tom, že pracuji doma, není tedy problém si vařit tímto způsobem. V případě, že bych pracovala mimo dům, naplánovala bych si jídelníček na několik dní dopředu a oběd uvařila den předem. Tak třeba zjistím, že mám k dispozici kousek cukety, žampiony nebo svoji milovanou hlívu ústřičnou. Rychle a chutně připravím oběd tak, že na olivovém oleji orestuji nakrájenou šalotku, přihodím kousky hub a cukety, lehce podliji suchým bílým vínem (to při vaření používám opravdu často), podusím, pak dozlatova orestuji, prohodím troškou tymiánu, osolím, opepřím, přidám drcený česnek, ještě krátce opeču a po odstavení vmíchám sekanou petrželku nebo řeřichu. Smíchám většinou s celozrnnými těstovinami, které jsem mezitím uvařila, a skvělý, zdravý, odlehčený a dobře vypadající oběd je na stole! Odpoledne si opět připravím svačinu podle momentální chuti. Třeba jen

nakrájenou a lehce osolenou kedlubnu, plátek knäckebrotu s avokádovou pomazánkou, připravenou smícháním avokáda podrceného vidličkou a citrónové šťávy, kostiček červené papriky, česneku, nasekané rukoly, soli a pepře. Jindy mám chuť na bílý jogurt, který si ráda smíchám se sirupem z agáve a lžičkou skořice, jindy vmíchám granátové jablko nebo chia semínka. K večeři si často vařím zeleninové polévky, které nakonec rozmixuji. Jednoduše orestuji na trošce olivového oleje směs cibule, česneku, mrkve, celeru, petržele, kapusty, prostě různé zeleniny, kterou mám ráda a mám zrovna v zásobě. Poté zaliji vodou, přidám bylinky (petrželku, tymián, rozmarýn, libeček, pažitku) a povařím doměkka. Dochutím solí a pepřem, rozmixuji a podávám třeba s chlebovými krutony nebo lžící kysané smetany. Takto připravená polévka je krémová, pokaždé jiná a vždy plná chuti.

Důležité je i dodržovat pitný režim. Osobně nepiji sladké nápoje, vystačím si s vodou z kohoutku nebo různými minerálkami, případně různými druhy čajů. Občas si dám i sklenku vína či piva. Ač jsem masožravec, zjišťuji, že najednou maso nejím každý den a vůbec mi nechybí! Dám si třeba dva tři dny jídlo těstovinové, zeleninové nebo kombinaci brambor a zeleniny a pak opět uspokojím své chuťové buňky masovou porcí s chutně a originálně připravenou zeleninovou přílohou. Ale o tom zase příště. Příjemné jarní odlehčování a Bon appetit přeje Dagmar Derré. Líbí se vám moje recepty či použité francouzské kuchyňské dekorace? To vše i mnoho dalšího spolu s nabídkou francouzských delikates najdete na webu www.olivovakucharka.webgarden.cz nebo na mém facebookovém profilu https://www.facebook.com/dagmar. derre. ✳ inzerce

Milujete řízky všeho druhu? Nechte se zlákat nabídkou řízkových hodů v restauraci U Pešíků.

19. - 20. 4. 2014 • svatby • firemní akce • večírky • rozvoz obědů

Stolín 12, Červený Kostelec, tel.: +420 731 581 918 vaclav.pesik@chutnajidla.cz, www.facebook.com/chutnajidla 41


Servis

JARNÍ A VELIKONOČNÍ AKCE NÁCHOD

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY 6. 4. Tradiční průvod začne v 16 hodin před budovou SVČ Déčko, pokračuje krátkým programem u radnice (16.20 hod.) a pak následuje průvod Kamenicí až na lávku u Benziny, kde bude Morena vržena do vln Metuje. Od 14.30 hod. bude v keramické dílně Déčka probíhat dílnička na výrobu malých Morenek.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 13. 4. – 16. 4.

Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.

MAJÁLES TO JEST MÁJ & LES 1. 5. Slavnost v zahradě Vily Čerych, na které se bude zpívat, hrát, tančit i jančit, se uskuteční od 16 hodin.

Výstava prací žáků ZŠ Plhov proběhne v městské knihovně.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

ČARODĚJNICE NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 25. 4.

SVÁTKY JARA 15. 4.

Oblíbená akce proběhne od 16 do 18 hodin tentokrát na téma Poznáváme české pohádky. Příchozí čeká odpoledne plné soutěží, zábavy i opékání vuřtů.

VESELÉ ČARODĚJNIČKY 30. 4. Tradiční pálení čarodějnic proběhne od 15.30 hodin na zahradě SVČ Déčko. Příchozí čeká putování po čarovných stopách s plněním úkolů, přehlídka kostýmů, volba nej čarodějnice a spousta zábavy.

ČESKÁ SKALICE

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 4. 4. Prodejní výstava v penzionu Olga, na které uvidíte ukázky zdobení velikonočních kraslic, proběhne od 10 do 16 hodin.

VYNÁŠENÍ ZIMY 6. 4. Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod doprovázený lidovou muzikou Šmikuranda půjde ulicí Boženy Němcové pod maloskalickou tvrz, kde bude Mořena – Zima odstrojena a v řece Úpě utopena.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 16. 4. Velikonoční náladu a inspiraci můžete načerpat také v budově domova pro osoby se zdravotním postižením Na Třešňovce, a to v době od 8 do 17 hodin. 42

23. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ 30. 4.

Tradiční velikonoční prodejní výstava se koná od 9 do 16 hodin v Kině 70.

VELIKONOCE V MUZEU 5. – 21. 4. Výstava ve všech prostorách městského muzea je zaměřená na tradice a symboly Velikonoc.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ V KNIHOVNĚ 30. 4.

TEPLICE NAD METUJÍ

VELIKONOČNÍ DÍLNY 13. 4. Tvorba jarních dekorací proběhne od 10 do 15 hodin v Informačním centru.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Do 27. 4. Tradiční výstava v prostorách Informačního centra.

HRONOV

VELIKONOČNÍ TRHY 6. 4. Tradiční trhy s doprovodným programem se uskuteční od 9 do 17 hodin v Sále Josefa Čapka a na náměstí Čs. armády.

VELKÉ POŘÍČÍ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 5. 4. 45. ročník tradiční prodejní výstavy se koná od 9 do 16 hodin v Obecním domě.

DOBRUŠKA

JARNÍ TVOŘENÍ 12. 4. Na workshopu v Kině 70 si od 9 do 15 hodin vyrobíte jarní dekorace.

Soutěžní podvečer pro děti od 0 do 10 let začíná v 18 hodin na zahradě knihovny. Děti čekají zábavné a literární kvízy, soutěže a čarodějnický oheň. Masky a špekáčky vítány.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 4. – 28. 4.

POLICE NAD METUJÍ

Výstava kreseb, linorytů, plastik a dekorací žáků ZŠ Opočenská se koná v lapidáriu městského úřadu.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 9. – 11. 4. 6. ročník výstavy prací dětí základních a mateřských škol se koná v sále Pellyho domů.

VELIKONOČNÍ TRHY 12. 4. Trhy na Masarykově náměstí proběhnou od 8 do 14 hodin.

VELIKONOČNÍ DÍLNY 17., 18. 4. Muzeum papírových modelů pořádá od 14 do 17 hodin dílny, na kterých si vyrobíte různé jarní dekorace a ozdobíte vejdunky.

JARO KOLEM NÁS 26. 4. Přednášku Jiřího Spíška o všem, co se v okolní krajině děje na jaře, doplní v Muzeu papírových modelů tvoření z papíru. Dílna začíná ve 14, přednáška v 15 hodin.

BROUMOV

VELIKONOČNÍ JARMARK 12. 4. Tradiční jarmark s doprovodným programem, na kterém můžete zakoupit výrobky dětí ze základních a mateřských škol a z dětského domova, začne v 9 hodin na Mírovém náměstí.

ZELENÝ ČTVRTEK 17. 4. Velikonoční setkání s výrobou drobných dekorací se od 9.30 do 12.30 hodin koná v DDM Ulita.

ČARODĚJNICE 30. 4. Start v 16.30 hodin mimořádně ve Schrollově parku, v 18.40 průvod přes Mírové náměstí na Dětské hřiště, kde bude zapálen oheň a bude se konat doprovodný program.

hs


3.4. 19:00

2014

k o n c e r t RT

CE

N KO

12.4. 20:00

2014

18.4. 21:00

2014

,-Kč Kč

předprodej: 170

: 190,-

tě na mís

PRŮMĚR 60

vstupné: 50,-Kč

TONY DUCHÁČEK

,-Kč

předprodej: 120

Rozvozový autobus po akci směr Trutnov a Červený Kostelec.

0,-Kč

tě: 15 na mís

25.4. 21:00

2014

vs tu

p:

RETRO

DISCO

ZD AR

DJ David Krůta

MA

10.5. 21:00

2014

(belgičtí Nine Inch Nails)

,-Kč

předprodej: 120

0,-Kč

tě: 15 na mís

Rozvozový autobus po akci směr Trutnov a Červený Kostelec.

Předprodej: www.kupvstupenku.cz “ALTERNATIVNÍ PROSTOR PRO KULTURU, ZÁBAVU A VOLNÝ ČAS.”

KULTURNÍ KLUB PÁLENKA / Úpice, Palackého 137

www.palenka.net

/palenkaupice

#palenkaupice

PARTNEŘI:

43


Beránek oslaví 100 let své existence Verdiho Nabuccem Beránek, to není pouze unikátní architektonický skvost, jehož základní kámen byl položen v roce 1912, tedy celé dva roky před první a poslední plavbou Titaniku a šest let před podpisem Versailleské smlouvy, dokumentu, který ukončil hrůzy 1. celosvětového válečného konfliktu. Beránek je především odrazem trvalé a neúnavné snahy na straně jedné a touhy

na straně druhé mnoha generací občanů žijících v Náchodě o důstojný kulturní stánek, místo, které by sloužilo jak k odpočinku, tak i k výchově mnoha generací ke kulturnímu cítění. Kultura, ať už se v tomto slově skrývá např. malba, architektura, mluvené slovo či zpěv je totiž základním projevem lidského cítění, cítění jednotlivce, jeho touhu sdělit v různé formě druhým své sdělení či jednoduše pobavit. Svobodný kulturní projev jakožto jeden ze základních charakteristik vyspělé občanské společnosti byl vždy a rovněž bude nositelem myšlenek, citů, projevů, snah a tužeb toho či onoho umělce. Pravda, z naší historie ti starší znají a mnohdy si ještě pamatují dobu, kdy restrikce v zájmu slepých ideologií tuto svobodnou snahu o projev jedince upozadily v zájmu opiátu jako je


rovnostĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­stup k bytĂ­, coĹž nĂĄslednÄ&#x203A; vyĂşstilo v nezdravou deformaci obÄ?ana a spoleÄ?nosti vĹŻbec.

  !

  # 5  

Ing. AleĹĄ Cabicar /TOP 09/, radnĂ­ mÄ&#x203A;sta NĂĄchoda PĹ&#x2122;edseda pĹ&#x2122;edstavenstva BerĂĄnek NĂĄchod a. s.

       ! " #$ % " " & '('

  ))*+,)*,-. /   0 1 2 '  - %  , $ 3 *!4 5 678' 17 9 7 ,  %*7 , , 1$ .78 : 4  8'';( 90  <!4=>$4 = 0 4 *?4*%43@ =$

A

Jsem hrdĂ˝ na to, Ĺže dnes, po 100 letech existence BerĂĄnku, vĂĄs mohu jmĂŠnem svĂ˝m i ostatnĂ­ch zastupitelĹŻ pozvat do mÄ&#x203A;stskĂŠho divadla, kterĂŠ vĂĄm otevĂ­rĂĄ svou nĂĄruÄ?. ZĂĄvazek, kterĂ˝ pociĹĽuji, je smÄ&#x203A;sicĂ­ Ăşcty a respektu k pĹ&#x2122;edchozĂ­m generacĂ­m, aĹĽ se jiĹž o BerĂĄnek staraly Ä?i v nÄ&#x203A;m umÄ&#x203A;lecky pĹŻsobily a vyrĹŻstaly, a zĂĄroveĹ&#x2C6; mĂŠho pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­. PĹ&#x2122;ĂĄnĂ­ BerĂĄnku dalĹĄĂ­ch 100 let, pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­ vÄ&#x203A;Ä?nosti.

MĂĄm vĹždy velkou radost, kdyĹž zjistĂ­m, nebo dostanu zprĂĄvu, Ĺže je nÄ&#x203A;kde peÄ?ovĂĄno o dÄ&#x203A;dictvĂ­ otcĹŻ; mĂĄm radost, kdyĹž si tohoto dÄ&#x203A;dictvĂ­ lidĂŠ våŞí, peÄ?ujĂ­ o nÄ&#x203A;j a rozvĂ­jejĂ­ tak odkaz pĹ&#x2122;edchozĂ­ch generacĂ­. PĹ&#x2122;eji proto BerĂĄnku, secesnĂ­mu skvostu mÄ&#x203A;sta NĂĄchoda, aby o nÄ&#x203A;j bylo i v dalĹĄĂ­ch 100 letech peÄ?ovĂĄno s Ăşctou k odkazu pĹ&#x2122;edkĹŻ tak, jako je o nÄ&#x203A;jj peÄ?ovĂĄno peÄ?ovĂĄ o nynĂ­. y . PosĂ­lĂĄm os ĂĄ svĂŠ srdeÄ?nĂŠ s deÄ? ĂŠ pozdravy a svĂŠ poĹžehnĂĄnĂ­ kardinĂĄl Dominik Duka OP arcibiskup praĹžskĂ˝


Kina

FILMOVÉ NOVINKY POJEDEME K MOŘI Když jedenáctiletý Tomáš dostane kameru, rozhodne se natočit film o své rodině a kamarádovi. Během natáčení zjistí, že kromě zábavy dokáže kamera odhalit i nepříjemné věci, například, že mu jeho otec lže. Narazí tak na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo. Režie: Jiří Mádl V kinech od 10. dubna

1. út 17

1. út 19.30

2. st 17

2. st 19.30

3. čt 19.30

3.

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY Film představuje Charlese Dickense, charismatického muže, který si, ač měl manželku a deset dětí, začal milostný románek s krásnou Nelly. I když Nelly její milenec hmotně zajistil, musela se smířit s rolí „neviditelné ženy“. Ve viktoriánské Anglii je totiž nevěra zločin, který se trestá vyhoštěním na okraj společnosti. Režie: Ralph Fiennes V kinech od 10. dubna

DETEKTIV DOWN Robert Bogerud se snaží být soukromým detektivem, kterému se pro jeho Downův syndrom nedaří sehnat případ. Když ho najme rodina zmizelé bruslařské legendy Olava Starra, spatřuje šanci zapůsobit na svého otce. Robert však netuší, že je najat jen, aby uklidnil Starrovu starou matku, která by jinak zavolala policii. Režie: Bård Breien V kinech od 17. dubna jk

46

KINO VESMÍR NÁCHOD

čt 17

4. pá 17

4. – 7. pá 19.30, so 15.45, ne, po 17

5. so 18.45

10. – 16. POJEDEME K MOŘI

Česká komedie. Česká komedie. Od 12 let. Katastrofické drama. Od 12 let. ČZ. Historické drama. Od 12 let. ČT. CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D Akční dobrodružství. Od 12 let. ČT.

OPE

RA

3D

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČT. PHILOMENA

Příběh pomsty a lásky. Od 12 let. ČT.

8., 9.

YVES SAINT LAURENT

út, st 17

Příběh ikony. Od 12 let. ČT.

9.

LAURA A JEJÍ TYGŘI Záznam koncertu k 25. výročí kapely.

Komedie Z. Trošky.

Nová dobrodružství papoušků. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Komedie Karla Janáka.

16.

„TAKŽE SE STALO, ŽE…“

st 19.45

Polohraný dokument se vzpomínkami na B. Hrabala.

17.

LETADLA

čt 15

Animované dobrodružství.

18.

NĚŽNÉ VLNY

pá 19.30

Česká komedie.

17. – 19. 3 DNY NA ZABITÍ

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

út 19.15

st 19.30

ne 19

út 19.45

Přímý přenos z Metropolitní opery.

KOLEJE OSUDU

BABOVŘESKY 2

15.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ.

8.

13.

ne 15, út 17.45, čt 17

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ.

BOHÉMA

3D

13., 15., RIO 2 17.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

Drama. Od 12 let. ČT.

E

so, pá 15, po Rodinná animovaná komedie. 15.30, st 16

PAMÁTKÁŘI

po 19.30

GAC

12., 14., RIO 2 16., 18.

3D

NOAH

Rodinná komedie.

DELE

čt, út 16, pá, Režijní debut Jiřího Mádla. Film so, ne 17, op pro celou rodinu. V pondělí 17.30, st 18 filmová delegace.

VEJŠKA

ne 15

7.

čt 18, pá 19, Film o turné. ČT. so 19.15

BABOVŘESKY 2

LEGO PŘÍBĚH

ne 19.30

10. – 12. BELIEVE

Katastrofické drama. Od 12 let. ČZ.

6.

6.

JUSTIN BIEBER´S

NOAH

čt 19.15, pá 17, so 16

Akční thriller. ČT.

19., 20.

DETEKTIV DOWN

so 18, ne 16

Komedie. Od 12 let. ČT.

20.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

ne 14

Rodinný animáč.

20.

BERLÍNSKÁ FILHARMONIE

ne 18

Přímý přenos velikonočního koncertu.

KON

CER

T

KON

19., 21., TRANSCENDENCE 22. CER

T

so 20, po 18, út 19.15

Sci-fi thriller. Od 12 let. ČT.

• Super ceny, až 5 let záruka • Velká prodejní plocha, víc než 15 let tradice • Parkování u vchodu • Vestavné spotřebiče se sníženou sazbou DPH Náchodská 88, Dolní Radechová, tel.: 491 424735, e-mail: ekochlad@ekochlad.cz


21.

ZVONILKA A PIRÁTI

27.

BELLA A SEBASTIÁN

NOVINKY NA DVD

po 16

Animované dobrodružství.

ne 14

Rodinný film.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

22.

BABOVŘESKY 2

27.

út 17

Komedie Z. Trošky.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

ne 19

Česká komedie.

23. st 17

Volné pokračování. Od 12 let.

23.

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE

Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu. V doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena hodlá nalézt svou sestru Elsu, která nešťastnou náhodou svými ledovými kouzly uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Dosáhnou svého cíle dříve, než bude pozdě?

st 19.15

24., 25.

Drama. Od 15 let. ČT. Romance. Od 12 let. ČT.

24.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

čt 19.15

25. – 27.

so 18.45

po 17, st 18

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ.

po 19.45

3D

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČT. THE AMAZING SPIDER-MAN 3

3D

Akční dobrodružství. Od 12 pá 17, so 15.30, ne 16 let. ČZ.

26.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

28.

NEKONEČNÁ LÁSKA

čt 17, pá 19.45

28., 30.

OPE

RA

COSI FAN TUTTE

Přímý přenos z Metropolitní opery.

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY Příběh Ch. Dickense. Od 12 let. ČT.

29.

FAIR PLAY

út 17

České drama. Od 12 let.

MAFIÁNOVI

29.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni, jeho manželka a dvě děti jsou za spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim však příliš nedaří. Obzvlášť když ostatní mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači.

út 19.15

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČT.

30.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

čt 16

Zapomeňte na Jurský park! ČZ.

3D

KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 4.

BABOVŘESKY 2

pá 19.30

Komedie Zdeňka Trošky.

5.

ZVONILKA A PIRÁTI

so 17

Animované dobrodružství.

6.

BELLA A SEBASTIAN

ne 10

6. ne 19.30

7. po 19.30

Rodinný film. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Komedie s M. Rumlem.

pá 19.30

Česká komedie.

12.

RIO 2

so 17

Animované dobrodružství.

Britská komedie. Od 12 let. ČT.

18.

DETEKTIV DOWNS

pá 19.30

Komedie. Od 12 let. ČT.

19.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO 3D AVENGERA

so 17

Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ.

20.

ONA

ne 19.30 pá 19.30

26. 3D

ZVONILKA A PIRÁTI 3D

Animované dobrodružství.

13.

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

ne 19.30

Příběh Ch. Dickense. Od 12 let. ČT.

NÁŠ TIP

DLOUHÁ CESTA DOLŮ

25.

Drama USA. Od 12 let. ČZ. NĚŽNÉ VLNY

ne 10

3D

NOE

11.

13.

3D

14. po 19.30

so 19.30

Romantické drama. Od 12 let. ČT. NEKONEČNÁ LÁSKA Romantický film. Od 12 let. ČT. 3 DNY NA ZABITÍ Akční thriller. ČT.

27.

POJEDEME K MOŘI

ne 17

Režijní debut Jiřího Mádla.

27.

TRANSCENDENCE

ne 19.30

Sci-fi USA. Od 12 let. ČT.

28.

LÁSKA, SOUDRUHU!

po 19.30

Finsko-česká komedie. ČT.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ Cesta Bilbo Pytlíka a jeho společníků za získáním ztraceného trpasličího království pokračuje. Po překonání nejrůznějších překážek se podívají do tváře čirému nebezpečí sídlícímu v Osamělé hoře, samotnému draku Šmakovi. Strašlivá nestvůra prověří nejen jejich odvahu, ale i pevnost jejich přátelství.

jk

Nejúspornější, super tichá pračka s kapacitou 9 kg prádla, nabitá moderními technologiemi včetně funkce napařování prádla. Zařazena do en. třídy A+++(-20%)

www.ekochlad.cz

47


Kina

TIPY NA WEB

KINO 70 DOBRUŠKA

www.duolingo.com Stále se nemůžete rozhoupat k přihlášení do jazykového kurzu? Už ani nemusíte, na duolingo.com se můžete sami vzdělávat v pěti nejrozšířenějších jazycích světa. Výukový systém předpokládá znalost angličtiny, ve které je všech pět jazyků vyučováno. Nezáleží na tom, kolik toho umíte, výuka postupuje od základů.

www.ivio.tv

1. út 20

2.

www.bezeckaskola.cz Taky máte černé svědomí, když dennodenně potkáváte běžce a říkáte si, že byste měli začít zase více sportovat? Nevíte jak začít? Internetová škola Miloše Škorpila vám jistě pomůže. Kromě správné techniky běhu si můžete vybrat tréninkový plán ideální přímo pro vás. Další cenné postřehy můžete získat v běžecké on-line poradně.

12 LET V ŘETĚZECH Drama. ČT.

3., 4.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

4., 5. pá, so 17.30

5., 6. so, ne 15

Rádi byste zhlédli zajímavý film a přitom za něj nemuseli platit? Od této chvíle máte na ivio.tv legální možnost sledovat televizní snímky bez placení. Pro zhlédnutí vámi vybraného filmu však musíte přečkat blok reklam.

Kultovní film. ČT.

st 19.30

čt 19.30, pá 20

5., 6. so 20, ne 17.30

17., 18.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO 3D AVENGERA

čt 19.30, pá 20

Akční dobrodružství. ČZ.

19., 20.

RIO 2

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA

so 15, ne 15, Rodinná animovaná komedie. 17.30

Nová česká komedie.

19. NEED FOR SPEED

3D

so 17.30

VEJŠKA Komedie Tomáše Vorla.

22.

POSLEDNÍ VRCHOL

út 19.30

Španělský dokument. ČT.

24.

VALČÍK PRO MONICU

čt 19.30

Životopisné drama o Monice Zetterlund. ČT.

BABOVŘESKY 2 Komedie Zdeňka Trošky.

Romantické sci-fi. ČT.

19. 3D

Animované dobrodružství. ČZ.

ONA

so 20

Film podle herní legendy. ČT. ZVONILKA A PIRÁTI

3D

8.

3D METALLICA: THROUGH THE NEVER

25.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

út 19.30

Legenda ve filmu. Od 15 let. ČT.

pá 20

Komedie s M. Rumlem.

26.

BELLA A SEBASTIAN

10.

HOŘÍCÍ KEŘ

čt 18

Film s 11 Českými lvy.

so 17.30

Rodinný dobrodružný film.

11., 12.

DLOUHÁ CESTA DOLŮ

26., 27.

POJEDEME K MOŘI

pá, so 20

Britská komedie. ČT.

so 20, ne 17.30

Režijní debut Jiřího Mádla.

15.

AŤ ŽIJE SVOBODA!

29.

út 19.30

Komediální drama. ČT.

út 19.30

VŠECHNY MOJE DĚTI Strhující dokument.

DIGITÁLNÍ KINO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 4. pá 18

HUSITI

18.

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA

pá 18

Dobrodružný dokument.

Animovaná česká komedie.

KINO POLICE NAD METUJÍ 15.

ANGELIKA

29.

COLLETE

út 19

Nová verze nesmrtelného příběhu.

út 19

Milostný příběh v koncentračním táboře.

VoB ČT - české titulky, ČZ - české znění

48

NU E E C M A Í ÁNÍ R N V U D O A T T E Y L LAVY SVATBY S B S E O R U O P • • • • •

MG Slavie, Němcové 856, 547 01 Náchod, tel.: 491 814 449, 724 046 454, www.hotel-mgslavie.cz


www.LTizolace.cz Zemědělská 8, 549 41 Červený Kostelec 736 603 169, 491 422 315, info@ltizolace.cz

• střechy • terasy • zemní izolace • balkóny • jezírka • bazény

Dobrá cena, vysoká kvalita, kompletní interiery, 3D návrhy, 5 let záruka. Svatoslav Brát Suchovršice č. p. 11 Tel.: 499 882 427 Mobil: 602 105 450 E-mail: info@bratip.cz www.bratip.cz

*)ï

34)6. 29. 6. 2014

Zámek Nové Město nad Metují

DĂEVO NÁS BAVÍ...

Michal Zámečník

Broumovská 51 Náchod-Malé Pođíĉí Telefon: +420 775 046 760 kuchynċ na míru • vestavċné skđínċ postele • schodištċ • pergoly Email: truhlarstvi.zamecnik@seznam.cz

Pro SVJ: správa ch • te nická + í tv ic tn • úče lativa nová legis držba • úklid a ú Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

Ing. Alena

Lochmanová

Na Hamrech 874, Náchod

(Ĝemeslnické centrum) Po - Pá, 8-12 a 13-17 • míchání autolaků fy LESONAL • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG www.autolaky-lochmanova.cz

Tel.: 607 830 870, 777 321 870, a.lochmanova@seznam.cz

49


NÁCHOD

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RADNICE 26. 4. sobota 13 – 17 hod.

PAVEL ČECH 4. 4. pátek 16 hod.

100 760

Prohlídka radnice.

Beseda v knihovně.

KAŠPÁREK A BABA JAGA 5. 4. sobota 15 hod. Pohádka v sokolovně.

Představení v Beránku.

O PRAČLOVÍČKOVI 6. 4. neděle 15 hod.

SCHIZOFRENIE 28. 4. pondělí 13, 15.30 hod.

Pohádka v Beránku.

Přednáška v knihovně.

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU 7. 4. pondělí 9 hod.

KŘESADLO 2013 28. 4. pondělí 19 hod.

Představení pro školy v Beránku.

Předávání dobrovolnických cen v Beránku.

Filharmonie H. Králové v Beránku.

ELISABETH LOHNINGER QUARTET 2. 4. středa 19 hod. Jazzový koncert v Kreslírně.

100 760 TIP S WIN GU

S MIMČEM VE VOZÍKU INNSKOU CYKLOSTEZKOU 4. 4. pátek 18 hod. Cestopisná beseda v IC.

PODIVUHODNÝ CIRKUS DOKTORA TARZANA 5. 4. sobota 15 hod. Pohádka v divadle.

Pohádka v sokolovně.

TIP S

WIN

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK 13. 4. neděle 19 hod.

GU

Gangsterka s T. Vilhelmovou a V. Dykem v Beránku.

HISTORICKÁ VÝROČÍ NÁCHODA 14. 4. pondělí 13, 15.30 hod. WIN

GU

Povídání s hercem a architektem v knihovně.

TIP S

WIN

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS 23. 4. středa 19 hod.

THAJSKO A MALAJSIE OČIMA POTÁPĚČE 3. 4. čtvrtek 18 hod. HIMÁLAJE 8. 4. úterý 18 hod.

TIP S

DAVID VÁVRA 15. 4. úterý 18 hod.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Přednáška Vladimíra Růžičky v knihovně.

Přednáška Jana Čížka v knihovně.

GU

Koncert v Městském divadle.

110

Pěvecký sbor Hron a Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia v Beránku.

100 760 110

KONCERT 25. 4. pátek 19 hod.

DEN OTEVŘENÝCH 100 DVEŘÍ BERÁNKU 760 26. 4. sobota 10, 11, 13, 14 hod.

Kritik Jiří Černý v Kreslírně.

Žáci ZUŠ zahrají na Staré radnici.

Diashow dvojice Motani v kině.

ALBÁNIE 10. 4. čtvrtek 18 hod.

NEBEZPEČNÝ VĚK 17. 4. čtvrtek 18 hod.

Koncert v Poklopu.

O HANĚ HEGEROVÉ 9. 4. středa 19 hod.

VIVA MEXICO! 8. 4. úterý 19 hod.

Přednáška Michala Martinka v knihovně.

SISIROE 25. 4. pátek 20 hod.

V KD zahrají Imodium, Kluci, Arven a další.

JARNÍ KONCERT 15. 4. úterý 17.30 hod.

NORSKO 15. 4. pátek 18 hod.

Přednáška Hynka Langa v knihovně.

KURT COBAIN IN MEMORIES 5. 4. sobota 18 hod.

Přednáška Otakara Krásného v knihovně.

Přednáška Martiny Tomášové v knihovně.

PSÍ SPŘEŽENÍ NA NÁCHODSKU 24. 4. čtvrtek 18 hod.

Prohlídky divadla a hotelu.

BROUMOV

Severočeské divadlo Ústí nad Labem vystoupí na slavnostním večeru ke 100. výročí otevření divadla.

KAŠPÁREK A BABA JAGA 12. 4. sobota 15 hod.

Tradiční trhy na nádvoří zámku.

Akce k otevření turistické sezóny na Husově náměstí.

110

NABUCCO 29. 4. úterý 19 hod.

ZÁMECKÉ TRHY 26. 4. sobota 9.30 hod. BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 26. 4. sobota 10 – 17 hod.

POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE 28. 4. pondělí 10 hod.

KONCERT 9. 4. středa 19 hod.

Přednáška pro seniory v knihovně.

NEDĚLNÍ ČAJE 20. 4. neděle 14 hod. V kině zahraje Jan Staněk.

STARÁ DÁMA VAŘÍ JED 23. 4. středa 19 hod. Představení s Naďou Konvalinkovou v Kině 70.

Szidi tobias 50

110

Kultura

& Band

25. 4. 2014 25

Kolárovo divadlo Police nad Metují Ko

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO TIP S WIN 17. 4. čtvrtek 19 hod. GU Crazy komedie v divadle.

BROUMOVANKA 20. 4. neděle 14 hod. Taneční odpoledne v KD.

JAZZ GENERATION 25. 4. pátek 19 hod. Koncert v Kreslírně.

SVATOVOJTĚŠSKÝ TRH 26. 4. sobota 8.30 hod. Trh, prohlídky a pohádka v areálu kláštera.

ČESKÁ SKALICE

VOTEVÍRÁNÍ BABIČČINA ÚDOLÍ 5. 4. sobota 13 hod. Zahájení sezóny u Panského hostince.


DOBRUŠKA

Netradiční otevření Vily Čerych.

PETRKLÍČ 7. 4. pondělí 17 hod. Koncert dětí v Báju.

Taneční večery v Obecním domě.

Teátr Víti Marčíka v synagoze.

POLICE NAD METUJÍ

POVÍDÁM POHÁDKU 3. 4. čtvrtek 15 hod.

KONCERT K VÝROČÍ ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 13. 4. neděle 11 hod.

Program pro předškoláky v knihovně.

TAJEMSTVÍ VODY 7. 4. pondělí 17.30 hod.

1. CHARITATIVNÍ VEČER 5. 4. sobota 20 hod.

Přednáška v Penzionu Olga.

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 12. 4. sobota 19 hod. Komedie v sokolovně.

ŠTUDÁCI 13. 4. neděle 17 hod. Jarní koncert v Jiřinkovém sále.

Flétnový soubor v Pellyho domech.

ŽIVOT NOVINÁŘE 17. 4. čtvrtek 14.30 hod.

Společenský večer v KD.

DRAK 6. 4. neděle 10 hod.

Stanislav Motl v Pellyho domech.

Pohádka v sokolovně.

DCERA SLAVNÝCH RODIČŮ 23. 4. středa 14.30 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 7. 4. pondělí 17 hod.

Marie Ulrichová-Hakenová v Pellyho domech.

SZIDI TOBIAS & BAND 25. 4. pátek 19 hod.

Koncert v synagoze.

ZLATÁ SLOVA 15. 4. úterý 15 hod.

ŠUBERTOVA DOBRUŠKA

Výsledky liter. přehlídky v Jiř. sále.

EGON HOSTOVSKÝ 16. 4. středa 17.30 hod. Přednáška Jany Hofmanové v knihovně.

ZÁZRAK VZKŘÍŠENÍ 20. 4. neděle 17 hod.

GU

Oslava Dne Země, prezentace činnosti chovatelů, řemeslníků a dalších v Babiččině údolí.

Exkurze po parku v Ratibořicích.

BONA NOTA 27. 4. neděle 18 hod.

Ý

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NOC NA KARLŠTEJNĚ 16. 4. středa 19.30 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCERT 5. 4. sobota 18 hod. Koletova hornická hudba zahraje ke svému 150. výročí v Orlovně.

Trampská komedie v kině.

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI 12. 4. sobota 19 hod.

X. POVÍDÁNÍ S PIMPRLATY 13. 4. neděle 10 hod.

Komedie DS z Libňatova v kině.

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 16. 4. středa 19 hod.

Vyzkoušejte si loutky v sokolovně.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE 13. 4. neděle 18 hod.

TIP S

WIN

GU

Koncert filmových melodií v kině.

SIBERUT 14. 4. pondělí 18 hod. Cestopisná přednáška v kině.

Smyčcový orchestr v kostele CČS.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. 28. 4. pondělí 18 hod.

HRONOV

Žáci ZUŠ zahrají v synagoze.

O PEJSKOVI A KOČIČCE 8. 4. úterý 8.30, 10.30 hod.

ČERVENÝ KOSTELEC

Pohádka v Jiráskově divadle.

HONZA PONOCNÝ 26. 4. sobota 19 hod.

PETR SPÁLENÝ 24. 4. čtvrtek 20 hod.

Hity z filmu Revival uslyšíte v Trees.

VELKÉ POŘÍČÍ

JARNÍ KONCERT 26. 4. sobota 19 hod.

AMERIKA 3. 4. čtvrtek 18 hod.

Koncert ZUŠ v Jiráskově divadle.

Cestopisná beseda v Obecním domě.

TEPLICE NAD METUJÍ

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI 3. 4. čtvrtek 19 hod. Představení v kině.

OSTATNÍ

Charitativní cestovatelská show v Horních Rybníkách.

KONCERT PRO KUŘE 18. 4. pátek 20 hod. Koncert v rámci sbírky Pomozte dětem! v Havlovicích.

100 760

— akce u příležitosti výročí města — rezervace vstupenek na www.kupvstupenku.cz

— akce pro děti

Otevřeno pro Vás 91 hodin týd ýdně. ýdn Každodenní degustace.

to na

, abychom

VINOTÉKA

ý tk rá

pil

p

6 8 404 66 +420 60 Øezníèkova 353

a vín

Což C ožž ttakhle akh khlle mí kh mít ít ddoma ít oma kkousek ousekk M Moravy? oravy??

GU

17. 04. 2014 od 16.30 a od 19.00 hodin. Radovan Foukal, Rakvice.

WIN

at

Nejbližší řízená degustace:

TIP S

CESTOMÁNIE 12. 4. sobota 16 hod.

k

Koncert v Sále J. Čapka.

R. Uzel v Malém kulturním sále.

pøí l iš

DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL 26. 4. sobota 10 – 14 hod.

SK

Příběh vrhačky v kině.

SLUNCE NAD ŘEKOU 23. 4. středa 19.30 hod.

WIN

OD

KOULE 9. 4. středa 19.30 hod.

Život je

TIP S

CH

Koncert charismatické zpěvačky UVÁDÍ v Kolárově divadle. Jako předkapela vystoupí 6 NaChodníku.

DS Na tahu Č. Kostelec zahraje v kině.

Velikonoční zpěvy v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI 26. 4. sobota 10 – 16 hod.

TANEČNÍ VEČER 11. 4., 25. 4. pátek 18 hod.

MORAVSKÉ PAŠIJE 2. 4. středa 19 hod.

110

SVATEBNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 4. sobota 12 – 17 hod.

Nác7h01o

d

54

názia U Gym 0E 08.0

PO - N

21.00

l vín

davate

Váš do

51


Výstavy

KNIŽNÍ NOVINKY

NÁCHOD

VOLÁNÍ KUKAČKY

SOŠS EA NÁCHOD Do 4. 4.

Robert Galbraith J. K. Rowling píšící pod pseudonymem je mistryní klasické detektivky s poutavým příběhem: když se slavná modelka Lula vrhne dolů ze svého zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k rychlému závěru – šlo o sebevraždu. Lulin bratr má však stále jisté pochybnosti. Je případ opravdu tak čitelný? Nakladatelství: Plus

JSME PŘECE SESTRY Anne Gesthuysen Tři sestry, tři životy, tři lásky — a portrét celého století. Autorka napsala strhující knihu o svých úchvatných pratetách, které se dohromady dožily 282 let. Katty, Paula a Gertruda se setkávají na Gertrudiných stých narozeninách. Chtějí plánovat budoucnost, ale nejdříve si musí vyjasnit minulost. Nakladatelství: Host

DOKONALÝ DŽENTLMEN Robert O´Byrne Tato kniha je nedocenitelným průvodcem skrz bludiště moderního odívání. S vtipem nabízí praktické rady ohledně toho, co si na sebe vzít při každé příležitosti, od zaměstnání po svatbu, na pláž i do správní rady. Vyhněte se módním faux pas a vyhlížejte za všech okolností nejlépe! Nakladatelství: Ikar

Výstava v hale městské knihovny.

ALEŠ BRUNCLÍK – AUTOGRAMIÁDA: ALEXANDER HEMALA Do 13. 4. Výstava z cyklu Umělci do 40 let se koná v Galerii výtvarného umění.

VLADIMÍR HANUŠ: KRAJINA ZEVNITŘ Do 13. 4. Výstava umělce střední generace z podhůří Orlických hor představí reprezentativní výběr z jeho dosavadního díla. Koná se v Galerii výtvarného umění.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 13. 4. – 16. 4. Výstava prací žáků ZŠ Plhov proběhne v městské knihovně.

DNEŠNÍ NÁCHOD 1. – 30. 4. Výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové k 760. výročí založení města se koná ve studovně městské knihovny.

PATCHWORK? JÁ? NIKDY! Do 30. 4. Výstava výrobků účastnic kurzu patchworku probíhá v městské knihovně.

ZEĎ 2014 22. 4. – 4. 5. Výstava fotografií členů Fotoklubu Náchod, který letos slaví 90 let své existence, se koná v městské knihovně.

SKUTEČNOST SMYSLŮ Do 1. 5.

HRADNÍ FOTOARCHIV Z LET 1918 – 1933 Do 16. 5. Výstava fotografií z časů, kdy byl T. G. Masaryk prezidentem, se koná ve výstavní síni regionálního muzea.

TRÁVOU, MECHEM, VŘESEM 26. 4. sobota 14 – 16 hod. Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné výtvarné činnosti nejen v galerii. I v měsíci dubnu se necháme inspirovat právě probíhající výstavou České umění ze sbírky GVUN, kde s dětmi zapracujeme na nových podobách obrazů tématicky zaměřených na Krajinu a město, Ženu, Zátiší. Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. Prosíme o přinesení malého množství přírodních materiálů z lesa. V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným termínem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz

ČESKÉ MALÍŘSTVÍ 19. A PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ZE SBÍRKY GVUN 26. 4. - 31. 8. Galerie výtvarného umění vůbec poprvé představí v reprezentativním výběru svůj fond českého umění do poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční 25. dubna od 17 hodin.

IVO ŠVORČÍK (1937 – 2004): Z MALÍŘSKÉHO DÍLA 26. 4. – 22. 6. Výstava v Galerii výtvarného umění připomene deset let od úmrtí hronovského umělce – malíře, grafika, výtvarného pedagoga a kritika, publicisty, esejisty a organizátora uměleckého života. Vernisáž se koná 25. dubna od 17 hodin.

LUKÁŠ TŮMA: ZPAMĚTI 1. 5. – 22. 6.

Výstava fotografií se koná v galerii Slavie u příležitosti devadesátého výročí založení Klubu fotografů amatérů v Náchodě.

Výstava z cyklu Umělci do 40 let se koná v Galerii výtvarného umění. Vernisáž proběhne 30. dubna v 17 hodin.

KRÁSA STŘEDOVĚKÝCH KAMEN Do 4. 5.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Výstava věnovaná dochovaným středověkým keramickým kachlům a jejich výzdobě se koná v budově stálé expozice regionálního muzea.

JOSEF LISÁK: OBRAZY A KRESBY Do 20. 4. Výstava se koná v Městské galerii Zázvorka.

eLeS

v7i9d03 a D iří 8 47

Jtel.: 60 52

Vááš život v barvách malířské a natěračské práce


MĚSÍC CESTOVATELŮ 1. – 30. 4. Výstava ve společenském sále městské knihovny je doplněním dubnového cyklu cestopisných přednášek.

VELIKONOCE V MUZEU 5. – 21. 4. Výstava ve všech prostorách městského muzea je zaměřená na tradice a symboly Velikonoc.

VÝSTAVA VLÁČKŮ 26. – 27. 4. Výstava modelové železnice proběhne v Galerii Pod Žebrovkou na zámku.

BROUMOV

SETKÁNÍ V BROUMOVĚ Do 4. 4. Výstava ve výstavní síni Staré radnice. Vystavuje Helena Bailes Černá – kresby a její host Daphne (Renata Nejedlá - Zuščáková) obrazy.

FOTOGRAFOVÉ A VYDAVATELÉ PŮSOBÍCÍ NA BROUMOVSKU PŘED ROKEM 1945 6. – 25. 4.

SNY BÍLÉ DRAČICE 4. – 30. 4. Obrazy Andrey Hakové, žákyně 9. ročníku ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem se koná v galerii Fortna SVČ Bájo. Vernisáž se uskuteční v pátek 4. dubna od 18 hodin.

ONDŘEJ PETRLÍK: DIALOG NAPŘÍČ ŽÁNRY S KNĚŽNOU ZAHÁŇSKOU Do 18. 5. Výstava obrazů inspirovaných medailonkem s portrétem kněžny Zaháňské se koná v Galerii Luxfer.

HRAD VÍZMBURK A ČINNOST SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK 22. 4. – 23. 5. Prezentace zříceniny hradu Vízmburk, který se nachází v obci Havlovice a je dobře přístupný i z Červeného Kostelce či Rtyně v Podkrkonoší, se koná v Regionálním informačním centru. Výstava představuje činnost Sdružení pro Vízmburk, které se o hrad stará, obnovuje jej a pořádá zde různé akce.

FILMOVÉ ODCHÁZENÍ S VÁCLAVEM HAVLEM Stálá expozice Výstava ve Vile Čerych je trvalou vzpomínkou na významnou událost z roku 2010, kdy se zde natáčel film Odcházení Václava Havla.

Výstava fotografií ve výstavní síni na Staré radnici. Vernisáž a beseda se uskuteční 6. dubna od 18 hodin.

TEPLICE NAD METUJÍ

DIETMAR LANGER: DIVADLO ŽIVOT Do 24. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Do 27. 4.

Výstava asambláží a koláží probíhá v městské knihovně.

Tradiční výstava v Informačním centru.

ČESKÁ SKALICE

ŠIKULOVÉ Do 18. 4. Výstava výtvorů dětí, které navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné kroužky ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice, probíhá v Regionálním informačním centru.

DOBRUŠKA

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 4. – 28. 4. Výstava kreseb, linorytů, plastik a dekorací žáků ZŠ Opočenská se koná v lapidáriu městského úřadu.

KERAMIKA A HRAČKY 18. – 21. 4.

JAK SE ŽILO V 19. STOLETÍ Do 30. 4.

Pokračování úspěšné výstavy užitkové keramiky a hraček pro děti i dospělé z různých materiálů od českých výtvarníků a výrobců se koná v běžně nepřístupných prostorách barokních sklepení zámku v Ratibořicích.

Výstava v malém sále Kina 70.

BAREVNÝ SVĚT Do 30. 4. Mateřská škola J. A. Komenského vystavuje práce dětí v městské knihovně.

NOVINKY NA CD HANA A PETR ULRYCHOVI – PŮLSTOLETÍ (1964 – 2014) Na oslavu neuvěřitelných padesáti let na hudební scéně vychází trojcédéčko, na které byla vybrána téměř šedesátka nahrávek. Půlstoletí poskytuje v chronologickém seřazení velmi dobrý přehled vývoje muziky, hlasů, aranží i textů. Součástí je i výpravný booklet s dokumentací, komentáři kritiků i přátel a fotografiemi z rodinného a kapelového archivu.

HILARY HAHN – IN 27 PIECES: THE HILARY HAHN ENCORES Mladá americká houslistka sestavila své zatím poslední album, jak už název napovídá, z přídavků, které hrává na svých koncertech. Nabízí v nich autory současné klasické hudby, v některých případech i experimentální. Virtuozku na dvou discích doprovází klavírista Cory Smythe.

MIKE OLDFIELD – MAN ON THE ROCKS Příprava nového alba Mike Oldfielda nebyla jednoduchá. Základní části písní se totiž nahrávaly v Los Angeles a nebýt komunikace přes Skype, které multiinstrumentalista z Baham využíval, těžko by vznikl jediný tón. Nahrávku můžete pořídit v několika mutacích včetně verze na vinylu a rozšířené edice se dvěma nebo třemi CD disky, kdy ten třetí obsahuje bonusový materiál. hs

53


26. 4. 2014

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 10 hodin

Program dětí Základní umělecké školy B. Smetany Dechový orchestr ZUŠ a taneční obor ZUŠ

11 hodin

Loutkové varieté – Loutkové pouliční divadlo - Anna a Rostislav Novákovi

13.30 hodin Fanfárová skupina ZUŠ Nové Město nad Metují FUKANEC, novoměstská folková kapela - l. část koncertu 14 hodin

Zahájení akce za účasti vedení města a polské delegace z partnerského města Duszniki Zdrój FUKANEC, novoměstská folková kapela - 2. část koncertu Natalia Kaniera – kytara, zpěv Polsko HIRO 21 – break dance Sport pro všechny- cvičení rodičů a dětí O kohoutkovi a slepičce – Loutkové pouliční divadlo - Anna a Rostislav Novákovi Black Buřiňos –koncert týnišťské dixielandové kapely

DOPROVODNÝ PROGRAM: 13 hodin Turistická vycházka – sraz u Městského muzea (Hildenské náměstí) délka vycházky 6 km, trasa: Rezecká ulice, Výrov, Rezek, Pavlátova louka, Studýnka, Klosova vyhlídka, Husovo náměstí 17.30 hodin Budova ZUŠ Nové Město nad Metují Výstava dokumentů ke 100. výročí narození Františka Krahulce Zpěv: Ženský pěvecký sbor Úvodní řeč: Miloslav Vondřejc, ředitel ZUŠ Nové Město nad Metují 18 hodin Kostel Nejsvětější Trojice JARNÍ KONCERT ke 100. výročí Narození Františka Krahulce Program: G. B. Pergolesi: Stabat mater Bach, Händl, Smetana Dirigentka: Dana Ludvíčková-Pilzová Zámecké trhy s prodejem řemeslných výrobků. Přehlídka auto a moto veteránů na příjezdové cestě. Zábavné atrakce, občerstvení. 54

Mediální partner:

NÁCHODSKÝ


129.e&( .2/0(14 2 0Ä&#x2021;Ä&#x2022;(1Ă&#x152;

ZRAKU

APLIKACE A PRODEJ .217$.71Ă&#x152;&+

Ăž2Ăž(.

'tN\6./$'83/$67Ä&#x153;YiP]KRWRYtPHEUĂ­OH+/- 6 DPT +/- 2 CYL MLĂŚGRMHGQpKRGLQ\DWRVDPR]Ä&#x2013;HMPÄ&#x2C6; VWHMQÄ&#x2C6;NYDOLWQÄ&#x2C6;MDNRGÄ&#x2013;tY7XWRVOXĂŚEXQDEt]tPHEH]MDNpKRNROLYSÄ&#x2013;tSODWNX

NĂ CHOD 3$6Ă&#x2030;ĂĽ0$*180.DPHQLFH WHO_

ZZZoptika-malinskyF]

facebook.com/optikamalinsky55


na b u 11. d ubna d 25. větna 9. k

na t ě v k a . 23 ervn 6. č ervna č 20.

z d.c n a axb n i up .sk w ww

s

u o v i ž

u o b ud

h

www.hotelrajskazahrada.cz

Nové Město nad Metují, Komenského 70, Tel. recepce: +420 773 777 773, restaurace: +420 778 424 450, E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

Swing 4/2014  

kulturne spolecensky mesicnik pro Nachodsko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you