Náchodský SWING listopad 2022

Page 1

t e l 15 i m á sv

NÁCHODSKÝ listopad 2022

Lenka Nová Vše je, jak má být

Oldřich Schejbal

Historie mě vzrušovala odjakživa


Rádio vašeho kraje 90.5 FM | 95.3 FM | 96.5 FM | R-HK

hradec.rozhlas.cz 2


Editorial Milí čtenáři, je to neuvěřitelné, ale časopis, který držíte v rukou, vychází právě patnáct let. Přesně před patnácti lety spatřilo světlo světa první vydání Náchodského Swingu, které zvalo napří‑ klad na úplně první řadu populární televizní taneční show Stardance, nabídlo rozhovor s mladým hercem Martinem Bohadlem z Vysokova, aktuálně mimo jiné členem umělec‑ kého souboru pražského divadla Ypsilonka, zpovídalo herce a moderátora Marka Ebena nebo představilo funk­‑jazzovou hudební skupinu Annabase. Už patnáct let vás informujeme o novinkách, událostech a osobnostech regionu, lákáme za kulturou i do přírody a upozorňujeme na význam zdejšího krásného a kulturního kraje. Je obdivuhodné, že i po takové době stále nacházíme lidi a témata, o kterých se dá na našich stránkách psát a není jich málo. V uplynulých patnácti letech jsme se zapojili do kulturního života také aktivně a vytvořili vlastní kulturní sezónu Ná‑ chodský SWING uvádí, díky níž jste mohli v našem regio‑ nu spatřit například takové hvězdy jako jsou Eva Holubová, Simona Stašová, Eliška Balzerová, Chantal Poullain, Bolek Polívka, Jan Cina, Karel Roden, Pokáč, Cirk La Putyka, Szi‑ di Tobias, Zrní, Bratři Ebenové nebo Vojta Dyk s B­‑Side Bandem. K desátému výročí jsme navíc Swingu, vám i nám otevřeli kavárnu Škvorecký Café, kam vás zveme nejen na skvělou kávu a klidné spočinutí, ale také na komorní kultur‑ ní akce od přednášek přes autorská čtení po promítání dokumentárních filmů a koncerty. Doufáme, že vás život se Swingem baví a ještě dlouho bavit bude. Budeme se o to nadále snažit. Třeba články a rubrikami na následujících stránkách.

Tak příjemné čtení a vzhůru do dalších let!

Hana Stoklasová šéfredaktorka

Máte už dost izolace? Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010 inzerce

Swing 142x48 mm 4B 2022 „Izolace“

inzerce

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

6

10

Expres ����������������������������������������� 5 Osobnost Swingu ������������������������ 6 Tipy na vánoční dárky ������������� 10 Filmové milníky ������������������������ 12 Zpovědnice �������������������������������� 14

Osobnost Swingu Oldřich Schejbal

Tipy na vánoční dárky

14

12

Bez skrupulí ������������������������������ 18 Toulky historií �������������������������� 20

Filmové milníky Meč a magie

Tip na výlet ������������������������������� 22 Kultura ������������������������������������� 24

18

Zpovědnice Lenka Nová

20

Kina ������������������������������������������ 28 Výstavy �������������������������������������� 29 Kvíz ������������������������������������������� 30

Toulky historií České stopy v Dolním Slezsku

Bez skrupulí

30

22 Tip na výlet Za kamennou krásou

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 10/22, vydáno: 1. 11. 2022 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Kvíz Náchodský SWING slav í

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: archiv Lenky Nové

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prosincového vydání je stanovena na 18. listopadu 2022. 4


Expres Mezinárodní porota rozhodla o postupujících do finá‑ le soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Společně s Českými Budějovicemi je to i sedmitisíco‑ vý Broumov. Jako nejmenší kandidát v historii uspěl se svým konceptem Kreativního poutnictví, jehož zá‑ kladem je propojování divoké přírody, odolné kultury a důvěry v živé komunity v Evropě. O držiteli titulu se definitivně rozhodne v červnu 2023. Náchod pro sebe v listopadu tradičně uloupí poezie, a to v nejrůznějších podobách - autorská čtení, diva‑ dla, koncerty, performance. Zahájení Náchodských Dnů poezie připraví tradičně domácí DRED svou po‑ etickou putovní performancí provázející po poetických pokoutích (1.11,). V dalším týdnu v Městské knihov‑ ně potkáte performera a fyzického básníka Petra Vášu (8. 11.), kterého tamtéž vystřídají v duu Mirek Kemel a Vladimír Javorský (10. 11.). Zuzana Gabrišová před‑ staví v doprovodu kapely Sacrapēs svou antologii čes‑ kých básnířek Milá Mácho (11. 11.), aby ji následoval autorským čtením básník Petr Borkovec (15. 11.). Drs‑ nou poetiku prověřenou Jiráskovým Hronovem nabíd‑ ne pohled jaroměřských Convivium na příběh Viktorky i autorky jejího literárního příběhu Boženy Němcové (18. 11.). Náchodští DREJG nechají znovu zakrákat své‑ ho Havrance/Krkavana (22. 11.), Zdeněk Volf, Tereza Šustková a Veronika Rajtr Pavlová v kostele sv. Micha‑ ela propojí poezii s hudbou (24. 11.), aby pak po svém zařvali prapodivní Achtung! 21 (25. 11.). Pomyslným vrcholem Dnů poezie budou mezinárodní hvězdy Tara Fuki (29. 11.), jejichž koncert udělá za festivalem na‑ blýskanou tečku. I letos vysadí MAS Stolové hory alej starých ovocných odrůd. V sobotu dopoledne 12. listopadu se můžete přidat ke komunitní výsadbě stromů Aleje Ostašinka. Švestky, jabloně, třešně, hrušně a jeřáby budou dobro‑ volníci sázet u polní cesty pod Ostašem, která se nachá‑ zí mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují. Swingová formace Prima Jazz Band zve na další Tančír‑ nu. Tentokrát parta složená převážně z profesionálních hudebních nadšenců celého okresu pod vedením Ště‑ pána Přibyla nabídne své houpavé taneční rytmy v Sále Josefa Čapka v Hronově. V neděli 13. listopadu si mů‑ žete společně s nimi užít jak nostalgii odpoledních čajů, které znali naši předci, tak švih a energii současné doby.

inzerce

Novoměstská filharmonie složí na svých podzimních koncertech poctu Dvořákovi a Smetanovi. V novoměst‑ ské sokolovně zahraje 19. a 20. listopadu repertoár slo‑ žený ze skladeb těchto dvou velikánů. Součástí koncertů bude také ve spolupráci s organizací Post Bellum při‑ pomínka 17. listopadu 1989. Další koncerty čekají Nofi 7. ledna v Dobrušce a o den později v Solnici.

5


Osobnost Swingu

Foto: David Taneček

Oldřich Schejbal

„Historie mě vzrušovala odjakživa.“ Už jako malý si hrál s motyčkou a štětcem na archeologa, svůj zájem podpořil stu‑ diem ochrany kulturního dědictví a historie s muzeologií na Slezské univerzitě v Opavě, profesně působil v tamním Slezském zemském muzeu a Národním památ‑ kovém ústavu v Ostravě, absolvoval pracovní stáže v Dánsku a Rumunsku. Svou lásku k historii teď sympatický rodák z Teplic nad Metují Oldřich Schejbal zúročí na postu ředitele Muzea Náchodska. 6


Ředitelem Muzea Náchodska jste od května. Už jste se aklimatizoval?

Ten půlrok uplynul jako voda. Myslím, že to byl vůbec nejhektičtější půlrok v mém životě, nicméně naplňující a nabytý novými zkuše‑ nostmi. Otevírali jsme například revitalizova‑ nou Pevnost Dobrošov, nebo zbrusu novou po‑ bočku Čapkův mlýn v Hronově, přičemž jsme zažili nejednu stresovou situaci, ale také hodně oslav. Díky tomuto zrychlenému tempu se cí‑ tím aklimatizovaný zatím pouze částečně, ale pomáhají mi moje kolegyně a kolegové, se kte‑ rými jsem už leccos prožil, spoustu věcí sdílíme a učíme se od sebe navzájem. Jsem s naším ak‑ tuálním týmem moc spokojený a těším se, že ho brzy rozšíří dva noví kolegové. Proč jste se rozhodl zúčastnit výběrového řízení na post ředitele?

V Národním památkovém ústavu, kde jsem předchozí čtyři roky působil v pozici vedoucího oddělení na odboru archeologie, jsem se čím dál méně věnoval odborné práci jako takové. Ačkoli mi to trochu chybělo, tak na druhou stranu začaly přicházet nové výzvy v organi‑ zační a koncepční činnosti instituce. Tento můj profesní přerod se potkal s voláním domo‑ va – sílící touhou po návratu do rodného kraje. Muzeum Náchodska mi navíc bylo vždy sym‑ patické svou rozmanitostí a rozprostřeností po regionu. Muzeum Náchodska je poměrně rozsáhlá instituce. Co všechno zahrnuje a jak moc složité je vše organizačně obsáhnout?

Spravujeme osm expozic. V Náchodě to je stálá expozice Dějiny Náchoda a Náchodska, Výstavní síň a celá Pevnost Dobrošov, v Hronově kultovní Rodný domek Aloise Jiráska, Muzeum Aloise Ji‑ ráska a Čapkův mlýn, v Polici nad Metují Opatův byt v klášteře a stará roubená škola Dřevěnka. Je to krásný a pestrý celek, nicméně poměrně náročný z hlediska organizace. Zvlášť pokud chcete akcentovat jedinečnost každé pobočky spočívající v její geografické poloze, funkci, za‑ měření a přínosu muzeu jako celku. Naštěstí se mohu opřít o schopné spolupracovníky. Je vám některá z poboček bližší?

Tematicky je mi blízký Dobrošov – vždy jsem měl blízko ke zbraním a vojenství. Navíc při jeho návštěvě putujete krásnou krajinou, kde

se dějin doslova dotýkáte. Polický klášter mě fascinuje svou neopakovatelnou tajemnou atmosférou a můj odborný zájem spjatý s li‑ dovým stavitelstvím zase staví do popředí Ji‑ ráskův rodný domek a Dřevěnku. V Náchodě je to obrovsky nosné téma hranice ve všech jejích aspektech. Takže je to těžké rozhodnout a zůstanu u toho, že je mám rád všechny, v celé jejich rozmanitosti. Chystáte v muzeu nějaké změny?

Co se týče větších projektů, tak začínáme reali‑ zovat novou, netradičně pojatou dvoj­‑expozici zaměřenou na historii Policka a lidovou zbož‑ nost na Kladském pomezí. Bude se nacházet v polickém klášteře a realizovat ji bude renomo‑ vaný umělec Richard Loskot. V Hronově uvažu‑ jeme o transformaci Jiráskova muzea na trochu živější prostor, tematicky spojený s divadelnic‑ tvím a odpovídající potřebám publika 21. stole‑ tí. Předešlé vedení začalo připravovat velkorysý projekt památkové obnovy Broučkova domu na náměstí v Náchodě. Aktuálně se ho snažíme do‑ končit a do budoucna počítáme s jeho realizací a vytvořením nové stálé expozice. Kde jste působil před příchodem do Náchoda?

První pracovní zkušenosti jsem začal sbírat už při studiu, během něhož jsem absolvoval sou‑ vislou praxi ve Středočeském muzeu v Rozto‑ kách u Prahy. Tam jsem si kromě konzervace archeologického materiálu vyzkoušel i práci se sbírkou, což byla velmi cenná zkušenost. Ještě před začátkem studia navazujícího magister‑ ského oboru jsem začal pracovat ve Slezském zemském muzeu jako konzervátor­‑restaurátor a na této pozici jsem působil sedm let. Měl jsem tam možnost komplexně nahlédnout pod po‑ kličku fungování zavedené a rozsáhlé muzejní organizace. Pak mé kroky směřovaly do Národ‑ ního památkového ústavu v Ostravě, kde jsem vedl Oddělení péče o archeologické nálezy. Kdy vás začala zajímat historie?

Historie mě vzrušovala odjakživa. Obzvláště její hmotné doklady – vše, na co si člověk může sáhnout. Už jako školkové dítě jsem si hrával s motyčkou a štětcem na archeologa. Nutno ovšem říct, že ačkoli mám vystudovanou mimo jiné i historii, profesně jsem se jí nikdy nevě‑ noval. Dosud jsem působil jako konzervátor­ ‑restaurátor. Ve Slezském muzeu jsem se 7


NÁCHODSKÉ DNY POEZIE 2 0 2 2

8

zítra

Co jste vystudoval?

Za studiem jsem odešel do Opavy, kde jsem na Slezské univerzitě absolvoval bakalářskou historii­‑muzeologii a pak navazující magisterský obor Ochrana kulturního dědictví, což byla v podstatě kombinace muzeologie a pa‑ mátkové péče. Velkou část muzeologického studia tvořily přednášky a praktika konzervace a restaurování, a to byl směr, který mě nejvíc oslovil, a kterým jsem se profiloval. Snoubilo se v něm moje zaujetí pro jemnou manuální práci, materiál a historii.

29.11. 19:00 Aula Jiráskova gymnázia, vstupné v předprodeji ITC Náchod 150,- na místě 190,-

25.11. 19:00 Aula Jiráskova gymnázia, vstupné 60,-

Tara Fuki

24.11. 19:00 Kostel sv. Michaela Archanděla, vstupné 60,-

V říjnu jste pod hlavičkou muzea zorganizovali večer s burleskní umělkyní. To je na Náchod celkem odvážný počin.

Achtung! 21: Hibernace

22.11. 19:00, Aula Jiráskova gymnázia, vstupné 60,-

Zdeněk Volf | Tereza Šustková | Veronika Rajtr Pavlová: Stále držet za ruku

18.11. 19:00 Aula Jiráskova gymnázia, vstupné 60,-

byla

DREJG: Havranec | Krkavan

15.11. 19:00 Městská knihovna Náchod, vstupné 60,-

Convivium Jaroměř: Viktorka

11.11. 19:00 Městská knihovna Náchod

dnes

Petr Borkovec

10.11. 19:00 Městská knihovna Náchod, vstupné: v předprodeji TIC Náchod 80,- na místě 100,-

bude

Zuzana Gabrišová: Milá Mácho / a Sacrapēs

Mirek Kemel a Vladimír Javorský

Petr Váša: Večer fyzického básnictví

08.11. 19:00 Městská knihovna Náchod, vstupné v předprodeji TIC Náchod 80,- na místě 100,-

včera

01.11. 18:15 u Jiráskova gymnázia, vstupné dobrovolně vysoké

DRED: Pěkná procházka poetickými pokoutími

inzerce

je

zaměřoval především na předměty z kovů a kombinovaných materiálů a v NPÚ to pak byly už jen archeologické nálezy. V mém přípa‑ dě především kovy, dřevo a useň.

Byla to speciální akce, kterou jsme zpestřili úžasnou výstavu o vějířích od naší kurátorky Barbory Libřické. Spojení rafinované krásy vě‑ jířů a burlesky se přímo nabízelo. Zároveň jsme si tím chtěli otestovat otevřenost Náchoďáků, a ti obstáli na jedničku. Vystoupení mělo nebý‑ valý úspěch, stejně tak komentovaná prohlídka výstavy, která mu předcházela. Skvělý ohlas jsme zaznamenali také u besedy, kterou měla Linde von Schwärze na náchodském gymnáziu. Ostatně byli to právě studenti gymnázia, kteří nám prostřednictvím našeho dotazníkového šetření dali najevo, že by je do muzea dokázala přilákat právě tato témata. Dokonce jsme do‑ stali upřímnou a velice milou zpětnou vazbu od samotné umělkyně, že se v Náchodě cítila jako královna a určitě tady nebyla naposled. Pro nás to byla taková první vlaštovka; akce, která by oslovila různé publikum s jejich různými po‑ třebami. A dopadlo to skvěle, takže budeme v tomto formátu pokračovat a jednou za čas s něčím podobným přijdeme. Jaké jsou kromě historie vaše zájmy?

Ze všeho nejraději se toulám krajinou a objevuji nová místa. Většinou pěšky, v létě si občas vypo‑ můžu horským kolem, v zimě běžkami. Novou zálibou, při které se dokážu dokonale odreago‑ vat, je skalní lezení. Občas zavítám na střelnici, kde se věnuji sportovní střelbě z palných zbraní. Ocením ale i zajímavý kulturní zážitek.


Na jaké aktuální výstavy či akce byste čtenáře pozval?

2. listopadu přijďte na letos už sedmý mu‑ zejní sedánek. Bude o genealogii a povede ho naše archivářka Eva Vodochodská. Dozvíte se, jak začít pátrat po svých předcích, kde hledat prameny a jak vytvořit grafickou podobu rodo‑ kmenu. Koncem listopadu začne výstava bet‑ lémů pana Farského. Od 11. do 13. listopadu proběhne v Hronově také jedna speciální akce, Posilovna sebe(vědomí), která je určena pro mladé ženy od 18 do 29 let. Bohužel se jí kvůli tomuto ohraničení nebudu moct zúčastnit, ale věřím, že to bude smysluplně strávený víkend, který bude mít v budoucnosti dopad na naše spolužití. I to je poslání muzea v 21. století. Co chystáte do budoucna?

Nyní intenzivně pracujeme na edukačních programech pro různé cílové skupiny. V první fázi hlavně pro školy; aktuálně vzniká jeden inovativní projekt ve spolupráci s Galerií vý‑ tvarného umění, který nese název Náchod 3.0: (Utopické) kulturní město 2050 a je zaměřen na podporu kreativního myšlení a participace u dospívajících a mladých dospělých. Další by měly vznikat v režii nové edukátorky Kateřiny Šichanové. Nejen pro kulturní a pedagogické pracovníky, ale i zájemce z řad veřejnosti, při‑ pravujeme na zimu a jaro sérii storytellingo‑ vých workshopů Učíme (se) příběhy, ve kterých nás experti a expertky z dané oblasti seznámí s tím, jak správně a efektivně tvořit a vyprávět příběhy, jak příběhy fungují v PR nebo jak lze proměňovat nefunkční nebo toxické narativy v našem okolí. Na to se osobně moc těším, pro‑ tože se sám chci podílet na vytváření srozumi‑ telného a pozitivního příběhu muzea v dnešní době. Čeká nás také spousta odborné práce se sbírkovými předměty. Mravenčí práce, která není vidět, ale je nezbytnou podstatou každé‑ ho muzea.

NÁCHODSKÉ DNY POEZIE 2 0 2 2

TARA FUKI

Prostor otevřený nejširším vrstvám společnos‑ ti, přinášející lidem zážitky, jejichž prostřed‑ nictvím se stávají vnímavějšími vůči světu ko‑ lem sebe. Muzeum má být partnerem do života od školkového po seniorní věk. Děkuji za rozhovor.

29. 11. 19:00 Aula Jiráskova gymnázia vstupné v předprodeji ITC Náchod 150,na místě 190,-

inzerce

Jaká je vaše představa ideálního muzea?

9


Tipy na vánoční dárky Skvělá porce divadel na celý rok Staří mistři­‑pražské divadlo Ungelt se skvělým Františkem Něm‑ cem v hlavní roli. Odvolání v hlavních rolích Miroslav Táborský a Filip Cíl. Černo­‑černá groteskní komedie Bezruký Frantík, kte‑ rou přiveze pražské Divadlo pod Palmovkou. Nová dramatizace bestselleru Hana v nastudování Klicperova divadla. A rozhodně si užijete i kvalitní ochotnické inscenace. Perfektní mix divadel na celý rok 2023 za luxusní cenu.

Abonentky: 1590 Kč / 1490 Kč / 1390 Kč Abonentky zakoupíte v IC Červený Kostelec. Od 5. 12. je zahájen prodej vstupenek na jednotlivé inscenace v regionálních IC a na www.mksck.cz

Poukaz do Škvorecký Café Jazz, vůně kávy a hlavně pravá kavárenská po‑ hoda. Potěšte své blízké poukazem do stylové kavárny Škvorecký Café, kterou najdete v Ná‑ chodě v Komenského ulici vedle obchůdku Do‑ hajan.cz. Poukaz je možné zakoupit i v e­‑shopu Dohajan.cz (www.dohajan.cz) Škvorecký Café, Náchod, Komenského 1203 (vedle Dohajan.cz)

Hudební mix na celý rok

Skvělá Szidi Tobias, devítinásobná držitelka výroč‑ ních hudebních cen Anděl Lenka Dusilová, legendární Petr Rezek nebo perfektní Robert Křesťan & Druhá tráva. To je pořádná porce hudby na celý rok a za skvělou cenu.

Abonentky: 1190 Kč Abonentky zakoupíte v IC Červený Kostelec. Od 5. 12. je zahájen prodej vstupenek na jednotlivé inscenace v regionálních IC a na www.mksck.cz

10


Dárky pro vousáče Asi není tajemstvím, že náchodský obchod Dohajan.cz ve své pánské sekci nabízí i přípravky pro vousáče. Proto i je můžete o letošních Vánocích obdarovat stylově podle jejich gusta. Značky jako Proraso, Morgan’s, Capt. Facett a další pochopitelně nemohou chybět. Vedle vosků na kní‑ ry, olejů a balzámů na vousy těch nejvybranějších vůní najdete v regálech pánského oddělení Dohajan i pomády na vlasy, mýdla, šampóny a řadu dalších stylových záležitostí. Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) www.dohajan.cz

Parfém vašeho domova Millefiori Milano je renomovaná italská společnost, vnímaná jako nejpo‑ volanější odborník na sofistikované interiérové vůně. V nabídce obchodu Dohajan.cz najdete řadu Natural, luxusní řadu Zona, jejíž vůně plné auten‑ tických emocí se skrývají ve vkusných skleněných flakónech a unikátní řadu Selected, která nabízí škálu pečlivě vybraných vůní v moderním stylu, kdy design ledového skla s matně kovovým zakončením odpovídá touze po přirozenosti a strohé čistotě. Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) www.dohajan.cz

Darujte životní sílu Darujte vyváženou kombinaci kvalitního korejského čer‑ veného ženšenu a dvou vitálních hub Cordyceps a Reishi pro podporu přirozené obranyschopnosti a vitality. Darujte životní sílu pro celou rodinu. www.MycoMedica.cz

Dárkový poukaz do restaurace a hotelu ANNO v Novém Městě nad Metují Vychutnejte si jedinečnou atmosféru a kulinářské do‑ vednosti šéfkuchaře, prožijte krásný pobyt v nově zre‑ konstruovaných prostorech hotelu ANNO hned vedle novoměstského zámku. Zakoupením dárkového pouka‑ zu uděláte radost sobě i svým blízkým. Hotel ANNO, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1240, tel: 720 985 772 www.hotelanno.cz 11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: Universal Pictures, foto v obsahu: TriStar Pictures

Meč a magie

V osmdesátých letech minulého století byla kina přehlcená únikovými filmy rozličných žánrů. Není divu, že se dařilo rovněž fantasy. Psal se rok 1974. Dětské pokoje ovládla stolní hra Dungeons & Dra‑ gons (doslova Kobky a draci). Místo dvou a více oponentů hrajících proti sobě tu byl najednou model koope‑ rativního postupu řízeného vypravě‑ čem, takzvaným Dungeon Masterem. Jednotliví hráči museli spolupraco‑ vat, aby porazili nepřátele, odhalili pasti a zvládli splnit veškeré úkoly, které dostali od fiktivních postav. Samotný fantasy svět kombinoval, podobně jako v knižních předlohách, středověké reálie s evropskou myto‑ logií. D & D patřilo mezi hry na hr‑ diny, kdy si jednotliví účastníci mohli zvolit povolání (např. válečník, mág) i rasu (člověk, elf, trpaslík apod.) Vzhledem k popularitě této „des‑ kovky“ mezi dospívajícími a dva‑ 12

cátníky netrvalo dlouho a žánru fantasy se ujala i hollywoodská studia. Populární se stala zejmé‑ na odrůda zvaná sword & sorcery (meč a magie), která měla nejblíž ke středověkým eposům. Soustředí se na jedince, kteří tráví většinu času bojem s nepřáteli za pomoci kouzel nebo zbraní. Průlomovým sním‑ kem stylu „meč a magie“ byl Excalibur (1981) Johna Boormana. Ar‑ tušovská legenda je zde zpracována se všemi nadpřirozenými motivy. Atmosféra je umocněna snovou vizuální stránkou a hereckými vý‑ kony tehdy vycházejících britských hvězd (Helen Mirren, Patrick Ste‑ wart, Liam Neeson, Gabriel Byrne). Do stejného žánru zamířilo i stu‑ dio Disney, které v osmdesátkách experimentovalo s temnějším po‑

jetím příběhů pro mládež. Film Drakobijce (1981) staví do popředí mága s učedníkem, kteří se sna‑ ží vysvobodit království od věčně nenajedeného starého tvora z tem‑ not. Pohádkový motiv hrdiny za‑ chraňujícího nevinné panny před konzumací drakem je zde rozvinut do epického pojetí. Hory, město i jeskyně jsou vizuálně podmanivé. Divák díky tomu přehlédne i fakt, že Peter MacNicol (Piškot ze seriálu Ally McBealová) byl trochu zvláštní castingová volba pro hlavní roli. Naopak výborným rozhodnutím bylo obsazení Arnolda Schwar‑ zeneggera jako Barbara Conana (1982). Toto syrové fantasy podle povídek Roberta E. Howarda se stalo milníkem nejen v hercově kariéře, ale rovněž v rámci žánru.


Conan je postava toužící po po‑ mstě za smrt svých rodičů, o něž ho v dětství připravili nepřátelští vá‑ lečníci pod vedením Tursy Soudce (James Earl Jones, jenž proslul jako hlas Dartha Vadera). K jeho výpra‑ vě se připojuje čaroděj, zlodějka a bojovník. Filmový Barbar Conan je sice plný soubojů, ale zároveň je skvělou ukázkou vytěžení fantasy motivů pro budování atmosféry. Ve filmu se objevuje hadí kult, děsivý záporák i nadpřirozená monstra. Jednotlivé postavy mají pestrou výzbroj i výstroj, od kože‑ ných oděvů po středověké brnění. Vyzdvihnout si zaslouží i režíru‑ jící scenárista John Millius, který dokázal ukočírovat tak rozdílné herce jako byl Arnold Schwarzene‑ gger a Max Von Sydow (Sedmá pečeť, Vymítač ďábla) a vymáčk‑ nout z nich maximum. O dva roky později se na filmová plátna podí‑ val Ničitel Conan (1984). V příbě‑ hu nechyběli kanibalové, labyrint s krvelačnou příšerou a uloupený bájný roh boha Dagotha, ale bo‑ hužel úspěchu a kvalitě originá‑ lu se nepřiblížil. Režisér Richard Fleischer se přesto rozhodl železo kout, dokud bylo žhavé, a proto už o rok později šla do kin Rudá Sonja (1985), založená rovněž na po‑ vídce Roberta E. Howarda. Hlavní role se ujala Birgitte Nielsen a jako Lord Kalidor se zde objevil Arnold Schwarzenegger. Bohužel snímek je asi nejhorším filmem, ve kterém se slavný „rakouský dub“ objevil a od úplného úpadku do zapomně‑ ní ho zachraňuje pouze hudba En‑ nia Morriconeho.

nou Princeznou nevěstou (1987), o jedno z nejlepších rodinných fantasy. Ačkoliv je na obou filmech poznat, že vznikly v divokých osm‑ desátkách, patří spíše mezi krotší zástupce žánru. Po stránce děje i výpravy jsou mnohem odváza‑ nější Labyrint (1986) s Davidem Bowiem nebo Návrat do země Oz (1985). Především masky ve dru‑ hém snímku mají svým vzhledem blízko k poetice tehdy ještě nezná‑ mého Tima Burtona. V dalších letech se v kinech ob‑ jevovaly se střídavým úspěchem další snímky s fantasy prvky. Zla‑ tou éru si ovšem tento žánr pro‑ žil až na prahu nového tisíciletí s adaptací příběhů o nejmocnějším z prstenů a brýlatém kouzelníkovi. Vše vyvrcholilo v roce 2009, kdy byl do kin uveden Avatar. Jde ne‑ jen o dosud nejúspěšnější fantasy film, ale zároveň se jedná o tržebně nejvýdělečnější snímek všech dob. Nechme se překvapit, jak dopadne druhý návrat na planetu Pandora v prosinci 2022.

inzerce

Pohádková dobrodružství Legendární céčkař Albert Pyun pře‑ kvapivě debutoval o třídu lepším filmem Meč a čaroděj (1982). V po‑ hádkově laděném příběhu přijde hlavní hrdina jako dítě o oba rodi‑ če – krále a královnu. Když dospěje, rozhodne se vzít si své království zpět. V cestě mu ovšem stojí zlý čaroděj. Film je nízkorozpočtovou variací na zdařilejší fantasy filmy,

ale svůj úspěch se rozhodl vybu‑ dovat lákáním na exploatační scé‑ ny. Ty naznačuje nejen přístupnost od 13 let věku, ale rovněž plakát připomínající obálku brakového románu. Nalezneme na něm čaro‑ děje, rytíře, polonahého osvaleného hrdinu a spoře oděnou princeznu omotanou obřím hadem. Výsledný film částečně splňuje, co nabízí na plakátu, ale přesto jde o brakovou záležitost. Otrlý divák si jej ale díky několika úletovým momentům uži‑ je. Kolik znáte filmů se střílejícím trojitým mečem? V podobných béčkově obskurních vodách se pa‑ ralelně potácela dvojice sérií Pán šelem (1982–1996) a Ator, pán ohně (1982–1990). Ačkoliv žánru fantasy hrozilo, že se brzy přesune na trh s domácím videem, objevilo se několik fil‑ mů, které se staly po zásluze vel‑ mi úspěšnými. Nekonečný příběh (1984) asi netřeba představovat. Málokdo už si ale dnes vzpome‑ ne na výpravnou Legendu (1985) s mladým Tomem Cruisem. Přitom se jedná, spolu s komediálně ladě‑

13


Zpovědnice

Foto archiv Lenky Nové

Lenka Nová

„Všechno je, jak má být.“ Zpěvačka se sametovým hlasem Lenka Nová se narodila 19. září 1974 v Brně, kde vystudovala humanitní gymná‑ zium. Hudební a herecké základy získala v divadelním souboru Pírko, kam docházela od šesti let. Už ve čtrnácti zpívala s kapelou Hiát, jako náctiletá působila také s bigbítovými formacemi Manhattan, Narvan nebo Helmutova stříkačka. V jednadvaceti letech zvítězila v konkurzu do kapely Laura a její tygři, se kterou strávila dvanáct let. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh nebo Český kalendář. Od roku 2012 je na sólové dráze, během níž vydala čtyři desky: Nová deska (2003), Psí hodina (2012), Čty‑ řicítka (2016), kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby a byla za ni nominována na cenu Anděl v kategorii Zpěvačka roku, a Dopisy (2020). Hostovala v představení Babička brněnského divadla Husa na provázku a hrála hlavní ženskou roli v muzikálu Vlasy. Spolupracovala také například s Michalem Dvořákem a Jaroslavem Svěceným na projektu Vivaldianno. Vystupuje společně s Petrem Maláskem v komorním koncertním programu VE DVOU. S Ondřejem Rumlem se naposledy na pódiu potkala v rámci úspěšných turné Michala Horáčka Na cestě a Mezi námi. Dvojice by na tyto koncerty ráda navázala a kromě jiných písní se opět vrátila k hudebním klenotům z dílny Petra Hapky a Michala Horáčka. Na koncertě v Hronově 15. listopadu tak zazní i písně Rozeznávám, První noc v novém bytě, Šaškové počmáraní či Bude mi lehká zem. Kterou knihu máte rozečtenou? Láska je jen slovo od Johanna Maria Simmela

hodla letos na podzim vydat i svoje první živé album VILA LIVE.

Na které hudební album nedáte dopustit? Secred World Live od Petera Gabriela. Je to pro mě srdcové album plné skvělé muziky a emocí, mám moc ráda záznamy živých vystoupení. Proto jsem se roz‑

Který film vás nikdy neomrzí? Vzpomínky na Afriku. Je to nádherný příběh plný dobrodružství, svobody, lásky a krásné africké pří‑ rody.

14


Jaký byl v poslední době váš největší kulturní zážitek? Asi to, že se umělci mohli po dvouleté pauze vrátit zpět na koncertní pódia a diváci do hlediště. V mém případě, že jsme nastartovali můj nový projekt VILA TOUR. Jedná se o komorní koncerty v prostředí ar‑ chitektonických skvostů, kde se příběhy těch domů potkávají s těmi mými. Kdo vás nejvíc ovlivnil a čím? Moje máma svým přístupem k životu. Jakou nejlepší radu jste dostala? Když to nemůžeš přetlačit, pusť to a ono se to buď vrátí, nebo přijde něco úplně jiného. Jak zní vaše životní motto? Všechno je, jak má být. Máte neřest, které se chcete zbavit? Někdy až příliš sebekontroly. Čím vším jste byla a čím ráda? Byla jsem studentkou, asistentkou, barmankou, pro‑ dukční a jsem maminkou, dcerou, sestrou, tetou, kamarádkou, partnerkou, sousedkou, zpěvačkou, herečkou, hudební dramaturgyní a nejradši ze všeho jsem sama sebou. Kdy jste si naposled udělala radost a čím? Koupila jsem si nádherný nejpohodlnější lodičky na světě Feraggio, na který už jsem si dlouho brousila zuby. V jaké zemi a v jaké době byste chtěla žít, pokud byste si mohla vybrat, a proč? V takové, kde jsou lidi ohleduplní k sobě i k přírodě a navzájem se respektují. Za co nejvíc utrácíte? Za cestování.

10. ročník

15. 7. 2023 vstupenky v prodeji od 1. září

LA

HŮDKY

Kladská 12, Náchod Běloves

Jak relaxujete? Na cestách, poznáváním nových krajů, ale taky v za‑ hradě s rukama v hlíně.

Děkuji za rozhovor.

e SpravujemSVJ

my, bytové do í budovy n č k a polyfun více na:

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz 15

inzerce

Jak byste chtěla, aby váš život vypadal za deset let? Chtěla bych, aby to bylo podobné jako teď. Měla jsem hezký vztah se svou dcerou, mou rodinou a přáteli, mohla dělat stále svou práci, kterou miluju a abych našla klidný láskyplný přístav, do kterého se budu ráda vracet.


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

op z h s e ajan.c oh o www.D ostí osobníh n s mož

KDYŽ JE HOLENÍ OBŘAD

Kdo z mužů by občas nezatoužil vrátit se v čase, kdy byl mezi gentlemany proces holení povýšen na skutečný obřad a z holicího náčiní čišela kvalita a ušlechtilost materiálů. Štětkou z jezevčích štětin s dřevěnou rukojetí vyšlehat z mýdla vytříbené vůně načechranou pěnu, nanést na tvář a zářícím strojkem se oholit do hladka. A jako tečku použít kolínskou, která přesně vystihuje Vaši osobnost. Přesně takové chvíle můžete zažít díky německé značce Mühle, od které nabízíme vedle jednotlivých výrobků i stylové holicí sady se stojánkem.

16

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

odběru

radost NÁKUPY PO ZAVÍRAČCE

2. a 16. 12. budeme mít pro vaše klidné vánoční nákupy otevřeno až do 21 hodin a připravíme pro vás i drobné vánoční mlsání

HŘEJIVÁ ZIMNÍ NÁLADA

Atraktivní zimní vzor v hřejivých tónech lískooříškové a nugátově hnědé přináší ložní anelové povlečení Tinsel. Díky nápaditému spojení motivů můžete při stlaní každý den experimentovat a vychutnávat si sváteční atmosféru. O váš pohodlný spánek se postará luxusní anel premium vyrobený ze 100% bavlny. Povlak na přikrývku je z obou stran stejný, povlak na polštář tvoří na spodní straně károvaný motiv s nugátově hnědým podkladem. Povlečení je opatřeno komfortním zipovým uzávěrem. V nabídce máme i další vánoční dezény jak ve anelu, tak v bavlně.

VOŇAVÉ NEZBYTNOSTI

Luxusní mýdla v roztomilém vánočním obalu vyrobená v Anglii potěší děti i dospělé. Vybírat můžete z mnoha vzorů a vůní, například vůni perníčků, zimních bobulí, pomeranče, skořice, cesmíny či kadidla a myrhy. Veganská přírodní tuhá mýdla s bambuckým máslem vytváří bohatou pěnu, hydratují a jsou šetrná k pokožce.

Listopadová

OTEVÍRAČKA

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

PRODEJ VÍN Z VINAŘSTVÍ MARADA A HERZÁNOVI

VÁNOČNÍ NOVINKY YANKEE CANDLE

Taky už se nemůžete dočkat kouzelného času Vánoc? Nová vánoční kolekce prémiových vonných svíček Yankee Candle prodchne váš domov sváteční atmosférou, abyste si nejkrásnější období roku vychutnali ještě víc. Pozorujte tiše padající vločky, zasněžený les a krásu mrazivé noční oblohy, nebo dopřejte svému nosu gurmánskou vůni peprmintových sušenek. V nabídce máme také adventní kalendáře a dárkové sady Yankee Candle.

VÁNOČNÍ DEKORACE

Víme to všichni. Ač máme vánočních serepetiček plné skříňky, každý rok si potřebujeme koupit alespoň jednu další. U nás můžete vybírat z klasických ozdob na stromečky, věnců, svícnů, závěsných řetězů, světýlek a dalších nezbytností, které u vás doma vytvoří tu správnou sváteční zářivou atmosféru.

LADOVSKÁ ZIMA

Českou vánoční klasiku v podobě poetických obrázků Josefa Lady můžete mít doma na svých pohovkách. Nejmodernější digitální tisková technologie zajistila nádherné barvy a precizní detaily. Limitovaná edice povláčků je vyrobena ze 100% bavlny o rozměru 33x50 cm a motiv je z obou stran stejný. Netradiční rozměr výplně u nás pořídíte také.

Listopadová

OTEVÍRAČKA

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

17


Bez skrupulí

Vyrábět poctivé jídlo a nápoje

by mělo být přirozené

Možná jsem to v minulých letech velkoryse přehlédl a všiml si toho až nyní, v časech napjatých a nedobrých. Při nákupu uzenin v jednom nadná‑ rodním řetězci se na mě u jedněch párků culila cedulka s nápisem „po‑ ctivé vídeňské párky“. Zarazila mě. Co poctivého může na tomto výrob‑ ku být, respektive proč prodejci mají potřebu to slovo zvýraznit tak, že ho šoupnou hned na první místo? Po dotazu u prodavačky jsem byl po‑ učen, že výrobek obsahuje více masa. Naivně jsem se zeptal, co by měl vý‑ robek z masa jiného obsahovat, na což se paní prodavačka jízlivě usmála 18

a trochu tajemně procedila skrz zuby: „To byste se divil.“ Asi ano. V tu chvíli jsem si položil otázku, proč je pro výrobce uzenin důležité uvádět procentuální podíl masa ve výrobku a jak moc přitažlivé je to pro nás, kupující, že jsme ochot‑ ni za vyšší uvedené číslo zaplatit i více peněz? Přitom by ona poctivost měla být běžnou součástí každé práce, tedy i výroby potravin, potažmo samot‑ ného výrobku, a neměla by se za ní skrývat záminka k tomu dostat z ku‑ pujících více peněz. Před lety jsem na výletě v Německu nakoupil v tamní samoobsluze pár

salámů. Doma jsem si udělal malou degustaci, přičemž jsem už s první‑ mi sousty zjistil, že mi tamní salámy a šunky chutnají daleko více než tu‑ zemské výrobky. Předsevzal jsem si tedy, že pokud se ještě někdy do za‑ hraničí dostanu, a platí to i o často diskutovaném Polsku, budu si domů vozit v únosném množství tamní po‑ traviny, abych si vychutnal správné a poctivé poměry ingrediencí, které mají obsahovat. Poctivý podíl masa je totiž, zdá se mi, v sousedních zemích přirozenou normou. Odtud už byl jen krůček k nedůvěře, kterou jsem pojal k českým výrob‑


Jaroslav Špulák

inzerce

cům. Ti potom teprve po nějakém čase začali teatrálně uvádět procentuální podíl masa ve výrobku, aby nám uká‑ zali, že si dali tu práci a vyrobili něco, co by se mohlo blížit termínu „kvalitní výrobek“. Dostali nás tak prakticky do situace, kdy bychom měli být rádi za každé procento masa navíc. Zároveň nás přiměli se po kvalitních potravinách pídit. Nejde ovšem zdaleka jen o masné výrobky. V roce 2019 se v médiích řešila několikerá kvalita potravin na trhu Ev‑ ropské unie. Společnost D Test udělala průzkum a zjistila, jak se věci mají. Ukázalo se, že Česká republika je v mnoha případech spíše jen bezvýznamný kurník, do kterého se vý‑ robcům nevyplatí příliš investovat a už vůbec ne do něho dodávat kvalitní výrobky. Nebylo vůbec uklidňující, že se zkoumalo šestadevadesát výrobků a u padesáti z nich nebyly rozdíly zjištěny a že ne všude byly rozdíly v neprospěch českých spotřebitelů. V deseti případech jsme totiž dopadli opravdu mizerně. Například pokud šlo o rybí prsty Iglo. V Česku, Maďarsku a na Slovensku obsahovaly 58 procent rybího masa, zatím‑ co v Německu a Nizozemsku 65 procent. Výrobce rozdíl vysvětlil speciálním požadavkem německých předpisů, nicméně je otázkou, proč se stejná kvalita nedodává auto‑ maticky i jinam, respektive proč jsou v České republice tak špatné předpisy. Ve výrobku Hipp jablko­‑hruška bylo ve Španělsku, Francii, Itálii i na Slovensku pouze ovoce. Česká varianta obsaho‑ vala pětadevadesátiprocentní ovocný podíl doplněný rýžo‑ vou moukou a rýžovým škrobem. Proč? Česká varianta pudinku Dr. Oetker měla devět procent kakaového prášku, německá šestnáct, slovenská, litevská a lotyšská dokonce sedmnáct procent. Podle očekávání to také dopadlo u Coca coly a Fanty. Potvrdilo se u nich dělení na státy sladící cukrem a fruktózo­‑glukózovým sirupem, u Fanty se navíc přidaly i odlišné obsahy pomerančové šťá‑ vy. Na českém trhu jí má pět procent, na dánském dvanáct. A italská varianta limonády Lidl/Freeway obsahovala před třemi lety dvacet procent pomerančové šťávy, zatímco čes‑ ká pouhá tři procenta. Podle toho, jak české potraviny a nápoje chutnají dnes, se od doby, kdy se test dělal, nic nezměnilo. Nedávno jsem nadto, při návštěvě Itálie a Rakouska, zase okusil, jak dobře dovedou ty jejich chutnat. Dobrou kvalitu potravin a nápojů by měli od svých do‑ davatelů vyžadovat prodejci, a to nejen kvůli tomu, aby si mohli odpustit lákadla typu „poctivé vídeňské párky“. My, kupující, bychom v ideálním případě měli kvalitní potravi‑ ny vyžadovat a nekvalitní vracet. Připouštím nicméně, že v době, kdy se nám peněz nedostává, je to věc složitá. Ne každý si to může dovolit. Nakonec se třeba stane zázrak. Třeba jednou budou výrob‑ ci potravin ve vztahu k českým lidem poctivější než jejich „poctivé“ výrobky.

19


Toulky historií

Text: Richard Švanda

České stopy v Dolním Slezsku

Dolní Slezsko je jedním z nejkrásnějších polských vojvodství. Je známé svými hrady a paláci i půvabnými městy. Tento region však nabízí mnohem více. Najdeme zde unikátní dřevěné kostely, Noemovu archu, šikmou věž, jezera s hnízdišti vzácných ptáků, kaple zdobené lidskými lebkami, tajemná podzemní města, nechybí ani vyhaslé sopky. Je to ovšem ta část Polska, v níž bychom našli výrazné české stopy, a to i se vztahem k našemu regionu. Jedním z nejkrásnějších měst je určitě Svídnice, která se někdy nazývá „malý Krakov“, protože historický střed města se řadí k nejcennějším památkovým komplexům Polska. Největší zajímavostí je protestantská modlitebna, pro kterou se vžil název kostel Míru (Kościół Pokoju), zapsaný v roce 2001 (spolu s obdobnou stavbou v nedalekém městě Javor) na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vznik kostela je spojen s ukonče20

ním třicetileté války. Císař Ferdinand III. Habsburský dovolil postavit luteránům ve Slezsku pouze tři modlitebny – ve Svídnici, Javoru a Hlohově (ten se jako jediný nedochoval). Modlitebny mohly být vystavěny pouze za městem, svým vzhledem nesměly připomínat kostel, nesměly mít věž ani zvony a nejzazší lhůta, v níž mohly být postaveny, činila jeden rok; jako materiál smělo být použito pouze dřevo, hlína a sláma. Stavba modlitebny ve Svídnici trvala

pouhých 10 měsíců. Ač to tak na první pohled nevypadá, dovnitř se vešlo 7500 věřících, přičemž 4000 z nich se mohlo posadit. Město je však také rodištěm české královny Anny Svídnické, třetí manželky Karla IV. Nedaleko od Svídnice láká k návštěvě hrad Bolków, tyčící se na návrší nad stejnojmenným městečkem. Podle legend byl založen už na počátku 9. století knížetem Bolkem, avšak první písemná


zmínka o hradu pochází až z roku 1277. Expanzi města i hradu zastavily husitské války. V roce 1463 dosadil český král Jiří z Poděbrad za správce rytíře Jana z Czarny, který se v okolí proslavil svými loupežemi. To byl důvod, proč vratislavští a svídničtí měšťané zorganizovali v roce 1468 ozbrojenou výpravu na hrad. Spojené síly hrad dobyly a Jan z Czarny byl oběšen. Několik kilometrů za hraničním přechodem Královec/Lubawka se u města Kamienna Góra nachází v obci Krzesów (česky Křešov) barokní skvost – cisterciácký klášterní komplex s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Tato bazilika je považována za jeden z nejkrásnějších barokních svatostánků v Evropě. Na její fasádě jsou umístěny barokní sochy významného pražského sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa; dále její výzdobu dotváří množství fresek s biblickou a řádovou tématikou. Na hlavním oltáři lze spatřit obraz významného barokního malíře Petra Brandla. V době 14. století pak ke klášteru patřily i vesnice a tvrze na našem území. Byla to i tvrz záleská u Batňovic, na níž v letech 1357-1386 sídlil Albert ze Skalice, který ji 26. července 1386 prodal bene-

inzerce

diktinskému klášteru v Křešově, který tehdy spadal k broumovskému klášteru. A je tu i další spojitost. Rodina Baltazara Martina Hesselia, ze které pocházel Johann Georg Adalbert, autor unikátního Hesseliova urbáře, vlastnila měšťanský dům na hlavním náměstí v Broumově. Jeho bratr Baltazar působil jako řeholník ve zmíněném klášteře. Pokud se vyprávíme z Náchoda kousek za hranice, dostaneme se do Klodzka. Města, které bylo dlouhou dobu součástí Českého království. Prvním majitelem byl otec svatého Vojtěcha Slavník. Ve městě pak prožil své mládí Arnošt z Pardubic, jehož otec, zdejší královský purkrabí, ho zde dal učit svobodným uměním ve farní škole johanitů při kostele sv. Jana. Není bez zajímavosti, že se tento první český arcibiskup zřejmě narodil v Hostince u České Skalice. Středobodem celého Dolního Slezska je Vratislav. Ve středověku byla Vratislav jedním z hlavních židovských center ve střední Evropě. Židovská obec se tu nacházela už v první polovině 12. století. Jejími zakladateli mohli být židovští uprchlíci z Prahy, o nichž se zmiňuje český

kronikář Kosmas. Nejstarším dokladem existence židovské obce ve Vratislavi je náhrobek židovského učitele Davida, syna Sara Shaloma, který zemřel 4. srpna 1203. Poměry se často měnily a Židé neměli ve Vratislavi vždy na růžích ustláno. V 15. století byli Židé z města vyhnáni. První Žid, který se zde trvale usadil, sem přišel v roce 1657. Po více než dvou stech letech židovské nepřítomnosti to byl Zacharias Lazarus z Náchoda, který si ve městě pronajal mincovnu. Stal se zakladatelem moderní židovské vratislavské komunity a nedlouho poté proměnil svůj dům v první synagogu. Založil si tu i rodinu a jeho syn Lazarus Zacharias, stejně jako mnozí další, získal prostřednictvím císařského výnosu právo na trvalé usídlení ve Vratislavi. Díky náchodskému zakladateli už v roce 1722 obývalo město 775 Židů. Chcete­‑li se dozvědět více podrobností a zajímavostí o tom, jaké vztahy má náš region s Dolním Slezskem, přijďte v pátek 25. listopadu na další besedu s historikem Richardem Švandou do Škvorecký Café v Náchodě. Vstupenky zakoupíte v regionálních informačních centrech nebo na www.kupvstupenku.cz.

inzerce

21


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda, foto: Tomáš Menec, foto v obsahu: Jan Záliš

Za kamennou krásou

Sochy velikánů míjíme téměř denně. Co ale skutečně víme o nich a jejich portrétistech? Umělecká díla ve veřejném prostoru se většinou stávají nepřehlédnutel‑ nou dominantou daného místa. Ne‑ jsou jen předmět obdivu, ale rovněž orientačním bodem a meeting po‑ intem. Pokud vám tedy někdo řekne „Sejdeme se pod ocasem“, čekejte na něj u sochy sv. Václava na Vác‑ lavském náměstí. Neměli bychom ale zapomínat, že řada soch zdobí také města a obce našeho regionu. Dnešní tip na výlet tedy slouží jako inspirace podívat se na známé po‑ mníky trochu jinou optikou a do‑ zvědět se o nich něco více. Začneme v Náchodě, který se může pyšnit jedním z nejmladších zá‑ stupců v této kategorii. Od jara 2014 22

totiž Masarykovo náměstí zdobí La‑ vička Josefa Škvoreckého. Autorem je sochař Josef Faltus. Usednout k autorovi Zbabělců a Prima sezony může každý, kdo touží po originál‑ ní společné fotce. Přímo na lavičce nalezneme úryvky z nejznámějších děl Josefa Škvoreckého a charakte‑ ristický klobouk spisovatele. Nové Město nad Metují má zají‑ mavých soch hned několik. Jedná se kupříkladu o alegorii Metuje od Olbrama Zoubka na skalním útesu nebo sochu zakladatele města Jana Černčického z Kácova od jaroměř‑ ského sochaře Petra Nováka. My se ale zastavíme u trpaslíků, kteří zdo‑ bí vstup do zámku a jeho zahrady.

Pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna a původně byly umístěny na závodišti v Kuksu. Pověst praví, že mělo jít o karikatury konkrétních příslušníků nižší šlechty a jejich zpodobnění v podobě trpaslíků měl být výsměch ze strany hraběte Špor‑ ka, majitele hospitalu. Sochám se ale na závodišti příliš dobře nevedlo – časté záplavy je ničily a byly proto přemístěny do zámku v Lysé nad La‑ bem. Odtud je na počátku 20. století odkoupil architekt Dušan Jurkovič, který v té době pracoval na úpravě novoměstského zámku. Část z nich bývala původně i na zídce před zám‑ kem, ale v roce 1954 byly přemístěny do zámecké zahrady, aby na jejich


místě mohl být instalován pomník Bedřicha Smetany od novoměstské‑ ho sochaře Josefa Marka. Mezi nejznámější sousoší v Česku patří bezesporu Pomník Babičky s dětmi od Otta Gutfreunda z roku 1922 v Ratibořicích. Na jeho archi‑ tektonickém řešení se podílel Pavel Janák. Sousoší znázorňuje Babičku s dětmi. Barunka, Adélka, Jeník a Vilém se vrací z návštěvy mlýna. Při procházce hledají děti na nebi své hvězdy na základě babiččina vyprávění, že každý člověk má svou vlastní. Viktorka má svou hvězdu zakalenou. Sousední Českou Skalici zdobí Socha Barunky od sochař‑ ky Marie Uchytilové­ ‑Kučové. Jde o zachycení slavné spisovatelky po svatbě a připomenutí její účasti na Jiřinkových slavnostech, které se odehrály v budově za ní (dnes Mu‑ zeum Boženy Němcové). Pomník naší slavné spisovatelky nalezneme i v parku nedaleko Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Její autor Ladislav Faltýsek se při přípravě ov‑ šem pořádně zapotil. Odhalení so‑ chy bylo odloženo poté, co zástupci ideové rady dílo odsoudili jako mi‑ mořádně nezdařilý portrét Boženy Němcové. Zejména obličej a stavba těla byly předmětem kontroverze. Červenokostelecký kronikář sar‑ kasticky poznamenal, že socha při‑ pomíná spíše statnou družstevnici. Na náklady autora bylo vše uprave‑ no a 30. září 1962 došlo k odhalení už zdařilého díla.

V roce 1969 bylo v našem kraji od‑ haleno další dílo Josefa Malejov‑ ského a opět se jednalo o spisova‑ tele. Sousoší bratří Čapků v Malých Svatoňovicích stojí u parku, který připomíná literární i výtvarnou tvorbu obou sourozenců formou interaktivních tabulí. Přímo na náměstí nalezneme rodný domek Karla Čapka. Zde je nyní umístěno

Muzeum bratří Čapků s bohatou expozicí určenou pro všechny ge‑ nerace. V nedaleké Úpici byla před pár lety napravena historická křivda. V roce 1938 měla být na náměstí umístěna socha T. G. Masaryka. V obavách z blížící se války byla ale uschová‑ na a k její instalaci došlo nakonec v roce 1948. Už o pět let později ji ale nechal tehdejší režim zlikvido‑ vat. V rámci stoletého výročí od založení prvního československého státu se v roce 2018 prezident na náměstí vrátil. Dílo akademického sochaře Jaroslava Jelínka bylo od‑ haleno za zpěvu Masarykovy nej‑ oblíbenější písně Ach synku, synku. Putování za významnými pomní‑ ky našeho regionu končí. Přesto, že jsme si zde přiblížili okolnosti vzniku jednotlivých soch, další příběhy spojené s jejich existencí jsou stále před námi. Pietní akce, demokratické protesty i první pusa – to vše se v blízkosti kamen‑ ných velikánů může odehrát. Vy‑ dejte se za nimi a uvidíte sami, co si osud nachystal pro vás.

www.bazenymachov.cz BAZÉNY

plastové • nerezové • keramické • fóliové

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ KOUPACÍ SUDY PLASTOVÉ NÁDRŽE PLASTOVÉ SKLEPY SHOZY PRÁDLA

inzerce

Císař, rebel a literáti Sochám v Jaroměři a Josefově jsme se věnovali už v říjnovém vydání Náchodského Swingu, přesto mu‑ síme připomenout ještě jednu. Na Riegrově náměstí nalezneme před zásobovacím úřadem samotného zakladatele pevnosti. Pomník císa‑ ře Josefa II. je kopií litinové sochy, která byla nalezena ve Vojkovicích u Brna. Přesuňme se na chvíli do Jestřebích hor. V blízkosti Městského muzea Rtyně v Podkrkonoší nalezneme so‑ chu „rebela“. Onou historickou po‑ stavou vzbouřence je bývalý rychtář

Antonín Nývlt, který vedl selské povstání roku 1775. O dvě stě let později byla na tomto místě odha‑ lena pískovcová socha od Františka Davida. Hronov je neodmyslitelně spojený se svým nejslavnějším rodákem. Di‑ vadlo, park i letní festival tu nesou jméno Aloise Jiráska. Není proto divu, že zde má od roku 1961 sochu od Josefa Malejovského. Třímetro‑ vou postavu spisovatele nalezneme kousek od jeho rodného domku při vstupu do Jiráskova parku. Nástra‑ hám počasí vzdoruje zásluhou své‑ ho klobouku a pláště. V ruce svírá knihu, pravděpodobně jeden z dílů jeho hronovské kroniky U nás.

23


Kultura NÁCHOD

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 2. 11. středa 19 hod. Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen přivede na jeviště Městského divadla Petra Štěpánka, Zlatu Adamovskou a Lucii Štěpánkovou.

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT 3. 11. čtvrtek 19 hod.

V Městském divadle zazpívá Gabriela Beňačková a Jakub Pustina. Na klavír je doprovodí Marta Vašková.

ZTRACENÉ UMĚNÍ KLADSKÉHO POMEZÍ 4. 11. pátek 18.30 hod.

Beseda s Richardem Švandou v rámci série Toulky historií se uskuteční ve Škvorecký Café.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 5. 11. sobota 15 hod.

Loutková scéna Dětem pro radost zve na pohádku do sokolovny.

MALÝ PRINC 8. 11. úterý 9 a 10.30 hod.

PODZIMNÍ SBOROVÝ KONCERT 13. 11. neděle 18 hod.

V Městském divadle vystoupí sbor Červánek ze ZUŠ Červený Kostelec a sbor Rarášci ze ZUŠ Náchod.

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ 15. 11. úterý 9 hod.

Pohádkový příběh pro děti od tří do jedenácti let přenese diváky v Městském divadle do lesního království, kde žijí nejen zvířátka, ale i křehké bytosti.

ZAČAROVANÝ LES 19. 11. sobota 15 hod.

Pohádku pro nejmenší sehrají loutko‑ herci v sokolovně.

LIKE SHAKESPEARE 22. 11. úterý 10.30 hod.

Autorskou hru Pavla Trtílka o životě a díle největšího dramatika všech dob můžete zhlédnout v Městském divadle.

ČESKÉ STOPY V DOLNÍM SLEZSKU 25. 11. pátek 18.30 hod.

Beseda s promítáním Richarda Švandy v návaznosti na téma aktuální rubriky Toulky historií se koná ve Škvorecký Café.

Hudební divadlo dětem přiveze do Beránku známý příběh v muzikálovém pojetí.

ZAČAROVANÝ LES 26. 11. sobota 15 hod.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 12. 11. sobota 15 hod.

MOJE TANGO 3. 12. sobota 19 hod.

Loutková scéna Dětem pro radost zve na pohádku do sokolovny.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

Pohádku pro nejmenší sehrají loutko‑ herci v sokolovně.

Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí svého středostavov‑ ského britského života, nebo zariskuje a opustí všechno, co zná, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Buenos Ai‑ res a naučí se tango. V Beránku uvidíte Jitku Schneiderovou, Romana Zacha a Karla Maříka.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

DOPOLEDNÍ SETKÁNÍ 7. 11. pondělí 9 hod. Povídání o literatuře, kultuře a spo‑ lečnosti plné zajímavostí se koná v Městské knihovně.

HARMONIZAČNÍ POETICKÝ VEČER 7. 11. pondělí 18 hod.

Posezení s poezií a relaxační hudbou Petra Kopejsky se uskuteční v Městské knihovně.

DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE 8. 11. úterý 9 hod. Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

24

Na setkání uprostřed knížek v Městské knihovně, které je určeno pro děti od jednoho do čtyř let s doprovodem, si budou účastníci hrát a povídat.

STRÝČEK HARRY 9. 11. středa 19 hod. Do Kina 70 přiveze svou komedii Náchodská divadelní scéna.

NIKARAGUA 10. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Cestopisnou přednášku manželů Zá‑ hrobských hostí Městská knihovna.

VLASTNÍ LEPORELO 12. 11 sobota 9 hod.

Chcete si vyrobit originální knihu? Tvůrčí dílnu v Městské knihovně vede Mgr. Martina Marxová z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

ČERTI NA HRADĚ 12. 11. sobota 14 hod.

Loutková pohádka bude k vidění v Kině 70.

PODZIMNÍ KONCERTY Tip S NOVOMĚSTSKÉ win gu FILHARMONIE 19. a 20. 11. sobota, neděle 18 hod. Novoměstská filharmonie složí v so‑ kolovně poklonu Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. Součástí kon‑ certů bude připomínka 17. listopa‑ du 1989 ve spolupráci s organizací Post Bellum.

VÁNOČNÍ TRHY 23. 11. středa 9 – 17 hod.

Tradiční prodej vánočních dekorací a dárků bude hostit Kino 70.

JEZEVEC CHRUJDA 26. 11. sobota 10 hod.

V rámci Dne pro dětskou knihu pořádá Městská knihovna besedu se spisovatelem Petrem Stančíkem. Jezevec Chrujda, ze kterého vám bude číst, je nově i večerníčkovským hrdinou!

ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC 26. 11. sobota 17 hod.

Vánoční prohlídky Městského muzea doplní adventně laděný komponovaný program.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11. neděle 16.30 hod.

Tradiční zahájení adventního období a rozsvícení vánočního stromu se uskuteční na Husově náměstí.

ADVENTNÍ KONCERT 30. 11. středa 19 hod.

V Kině 70 vystoupí Ivana Jirešová, Josef Wagner a Marian Vojtko.

ČESKÁ SKALICE

ČTENÍ S NEČTENÁŘI 3. 11. čtvrtek 15 hod.

Akce v Knihovně Barunky Panklové je určena pro děti od 4 do 6 let.


ZAŽIJ BABIČČINO ÚDOLÍ JINAK! 5. 11. sobota 10 - 14 hod.

Komentovaná vycházka za zajímavost‑ mi Babiččina údolí s Petrem Kunou začíná u vstupu do Bažantnice u kliko‑ toče za pivovarskou lávkou.

JAN BLAŽEJ SANTINI­ ‑AICHEL A VÝCHODNÍ ČECHY 9. 11. středa 18 hod.

Tip S

win

Přednáška Jiřího Balského o geniálním českém architektovi s italskými kořeny se uskuteční v Knihovně Barunky Panklové.

KRKONOŠE – NEDALEKÝ OSTROV TUNDRY V SRDCI EVROPY 15. 11. úterý 9.30 hod.

Klub seniorů zve na přednášku ná‑ městka ředitele Správy KRNAP Jakuba Kašpara do modlitebny Církve bratrské.

SETKÁNÍ U KAŠNY 17. 11. čtvrtek 15 hod.

Město Česká Skalice zve na tradiční neformální setkání u kašny u příleži‑ tosti 33. výročí listopadových událostí v roce 1989.

ÍRÁN 17. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Klub českých turistů Česká Skalice zve do hospůdky Ruchadlo na povídání Lenky Pavelkové doplněné promítáním fotografií o cestě do exotického Íránu.

MĚSTSKÝ PLES S PŘÍCHUTÍ VÍNA 18. 11. pátek 20 hod.

K tanci a poslechu budou v sokolovně, kde vás čeká taneční vystoupení a de‑ gustace vína, hrát Cimbálovka a Levou rukou Band. Večerem přítomné provedou Alexander Hemala a Andrea Binarová.

gu

ADVENTNÍ KONCERT 27. 11. neděle 15.15 hod.

VĚNEČEK 13. 11. neděle 18 hod.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí pěvecký sbor Rubeš a dět‑ ský pěvecký sbor Cantando ze Skutče pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.

KRÁLIČÍ NORA 19. 11. sobota 19 hod.

Ve velkém sále sokolovny vystoupí Světlana Nálepková, Bohuš Matuš a Anna Julie Slováčková. Výtěžek poputuje do Domovů na Třešňovce v České Skalici.

PSTRUZI 3. 11. čtvrtek 19 hod.

Tip S

LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL

Tradiční festival se koná v kině Luník.

JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA 12. 11. sobota 15 hod.

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Krá‑ lové sehraje pohádku o vysvobození princezny.

POHÁDKA DRAČÍ ANEB TRABLE S PRINCEZNOU 19. 11. sobota 15 hod.

gu

Emocionální konverzační rodinné drama v podání herců domácího divadelního souboru uvidíte v Divadle J. K. Tyla.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU 27. 11. neděle 16 hod.

Při slavnostním zahájení adventního období na náměstí T. G. Masaryka vystoupí děti z MŠ Větrník.

VÁNOCE V KRÁLOVSTVÍ 3. 12. sobota 18 hod.

Městský dechový orchestr zve do Diva‑ dla J. K. Tyla na adventní koncert.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ADVENTNÍ KONCERT KOLETOVKY 26. 11. sobota 19 hod.

Tradiční koncert Koletovy hornické hudby se uskuteční v Orlovně.

Pernštejni z Pardubic přivezou pohád‑ ku o dráčkovi, který chce být básníkem a místo princezen raději baští jahodové knedlíky.

KAŠPÁREK A PRINCEZNA 3. 12. sobota 15 hod.

V Jiřinkovém sále vystoupí smyčcový soubor Archi con Brio ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují a pěvecký sbor Viktorka ZUŠ Česká Skalice. Výtěžek koncertu bude využit na činnost Hospice Anežky České.

win

V Divadle J. K. Tyla uvidíte insce‑ naci, ve které jeden dopis změní život automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. V ital‑ ské komedii o obavách, kterým lze čelit jen s humorem, uvidíte Alenu Mihulovou, Pavla Lišku a Jaromíra Dulavu.

ADVENTNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 27. 11. neděle 13 – 18 hod.

BENEFIČNÍ KONCERT ARCHI CON BRIO 27. 11. neděle 14 hod.

KRÁLIČÍ NORA 27. 11. neděle 17 hod.

ČERVENÝ KOSTELEC

KAŠPÁRKOVO POHÁDKOVÉ BĚHÁNÍ 26. 11. sobota 15 hod.

Slavnostní zahájení adventního období na Husově náměstí zpříjemní trhy, v 17 hodin začne program a vánoční světelná show.

Premiéra inscenace domácího diva‑ delního souboru Na tahu se v Divadle J. K. Tyla uskuteční v rámci Noci divadel. Emocionální konverzační rodinné drama amerického autora Davida Lindsay­‑Abaire vypráví příběh o manželství, které prochází zásadní životní zkouškou.

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 1. 12. čtvrtek 19 hod.

BOOKSTART S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 23. 11. středa 10 hod.

Setkání pro rodiče a děti do tří let se koná v Knihovně Barunky Panklové.

Závěrečný ples absolventů tanečního kurzu pro dospělé se koná v sokolovně, kde zahraje taneční orchestr Reflex.

Tři veselé pohádkové příběhy z Čer‑ veného Kostelce přiveze soubor Ahoj z Chrudimi.

O tom, jak zlý černokněžník prin‑ ceznu v draka zaklel, ale udatný rytíř Prťka ji za pomoci Kašpárka vysvobodil, sehrají pohádku Bauero‑ vi z Josefova. Na představení zavítá i svatý Mikuláš se svou družinou.

MŮJ ŽIVOT V GULAGU – OSUDY MÍSTNÍCH OBYVATEL 10. 11. čtvrtek 17 hod.

Beseda historika Richarda Švandy spojená s promítáním se uskuteční v malém sále Divadla J. K. Tyla. 25


STRÝČEK HARRY 16. 11. středa 19 hod.

ADVENTNÍ POCHŮZKY PONOCNÉHO 27. 11. neděle 19 hod.

Náchodská divadelní scéna přiveze svou komedii do Jiráskova divadla.

Procházky plné zajímavých vánočních příběhů s ponocným v historickém oděvu začínají po všechny adventní neděle na nádvoří Rychty.

Přednáška zooložky Aleny Klírové se uskuteční v Pellyho domech.

VÁNOČNÍ TRHY 20. 11. neděle 9 hod.

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K 160. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA 25. 11. pátek 17 hod.

Tradiční vánoční trhy zaplní náměstí a Sál Josefa Čapka, kde bude připraven i doprovodný kulturní program.

VELKÉ POŘÍČÍ

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA 20. 11. neděle 15 hod.

POŘÍČSKÝ PODZIM 19. 11. sobota 17 hod.

Oslava v sokolovně u příležitosti oslav 160 let založení Sokola.

MRZÁK INISHMAANSKÝ 26. 11. sobota 19 hod.

Pohádka bude spojená s Mikulášskou nadílkou.

Desátý ročník country­‑folkového festivalu v Obecním domě láká na vystoupení kapel Chvíle, AltanTrio, Elixír a Honzu Brože & Devítku.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 24. 11. čtvrtek 9 hod.

Premiéra černé tragikomedie v podání domácích divadelníků bude k vidění v Kolárově divadle.

Pohádka v Jiráskově divadle.

HRONOV

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11. neděle 17 hod.

KARPATSKÝ OBLOUK: PĚŠKY DO BANÁTU 24. 11. čtvrtek 19 hod.

NA MARTINA S MARTINEM 11. 11. pátek 19 hod.

Setkání na Masarykově náměstí, kam dorazí i svatý Mikuláš se svou druži‑ nou, k vidění bude pohádka Divadla Lůza O hledání anděla a na program naváže rozsvícení vánočního stromu.

O své tříměsíční cestě plné dobro‑ družství bude v malém sále Jiráskova divadla vyprávět Viktorka Rys.

Beseda se Zlatou Adamovskou, Martinem Zounarem, Martinem Hla‑ váčkem a dalšími hosty se uskuteční v Jiráskově divadle. Vstupné bude věnováno na charitativní účely.

KÁJA A BAMBULÁČEK: BAMBULKOVÉ VÁNOCE 26. 11. sobota 15 hod.

SWINGOVÁ TANČÍRNA

BROUMOV

PODZIMNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE S EVOU DUCHÁČOVOU 6. 11. neděle 14 hod.

Adventně laděný pořad pro děti se uskuteční v Jiráskově divadle.

13. 11. neděle 15 hod.

ADVENTNÍ KONCERT 27. 11. neděle 16 hod.

V Sále Josefa Čapka zazní k tanci i po‑ slechu šlágry swingové éry v podání uskupení Prima Jazz Band.

PÍSNĚ, ŠANSONY A DOPISY 15. 11. úterý 19 hod.

KRMIT NEBO NEKRMIT PTÁKY. KDY, ČÍM A PROČ? 22. 11. úterý 14.30 hod.

Tip S

win

Lenka Nová a Ondřej Ruml zazpívají nejen písně Hapky a Horáčka v Jirás‑ kově divadle.

gu

K tanci a poslechu zahraje v kultur‑ ním domě Střelnice Stanislav Macek a Bohuslav Vlk a o zpěv se postará Eva Ducháčová.

Žáci a učitelé Základní umělecké školy Hronov zahájí svým koncertem adventní období v Jiráskově divadle.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 27. 11. neděle 18 hod.

JIHOČESKÁ ŠUMAVA, KDE VLTAVA PROTÉKÁ VE STÍNU HOR 8. 11. úterý 18 hod.

Tradiční zahájení adventního období se uskuteční na náměstí.

POLICE NAD METUJÍ

Cestopisná beseda Libora Drahoňov‑ ského v sále IC.

SLUHA DVOU PÁNŮ 4. 11. pátek 19 hod.

NOC DIVADEL 19. 11. sobota 19 hod.

Slavnou komedii přiveze do Kolárova diva‑ dla Divadelní soubor Vrchlický z Jaroměře.

Tradiční akce se uskuteční na Masary‑ kově náměstí.

ČOKOLÁDA 22. 11. úterý 17 hod.

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA 6. 11. neděle 17 hod.

Prožitkově – vzdělávací beseda o čokoládě s její degustací, kterou vás v Městské knihovně provede Marcela Krčálová.

Přepis klasických pohádek přiveze do Kolárova divadla Divadelní soubor Vrchlický z Jaroměře.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11. neděle 16 hod.

KLÁRA GOČÁROVÁ 8. 11. úterý 14.30 hod.

Autorské čtení s besedou se koná v Pellyho domech. Tip S

win

Oceňovaný román Aleny Mornštajno‑ vé v dramatizaci Klicperova divadla bude k vidění v Kolárově divadle.

26

win

V rámci Noci divadel uvidíte v Měst‑ ském divadle one man show Romana Zacha Skečmen - komedii o chlapíko‑ vi, kterému jednoho dne řekli, že ztra‑ til humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil.

MARTINSKÝ TRH 5. 11. sobota 9 hod.

HANA 10. 11. čtvrtek 19 hod.

Tip S

gu

Tradiční zahájení adventního období na Mírovém náměstí odstartuje Brou‑ movský betlém pod věží na motivy Po‑ hádek z broumovského dolíku. V 16.30 bude připravena pohádka Staročeské Vánoce, v 17.30 bude rozsvícen vánoč‑ ní strom a v 18 hodin začne koncert Martina Lásky.

gu


Vás zve do Městského divadla Dr. J. Čížka Náchod Středa 2. listopadu 2022 v 19.00 hodin

Úterý 6. prosince 2022 v 19.00 hodin

Studio DVA divadlo Praha: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

DS Vrchlický Jaroměř: SLUHA DVOU PÁNŮ Slavná taškařice, která vychází ze situačního mistrovství komedie dell’arte, prozrazuje autorovu schopnost napsat jiskrné, životné postavy.

Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen. Hrají:

Petr Štěpánek, Zlata Adamovská a další…

Středa 14. prosince 2022 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU KARLA VLACHA Kromě sólistů uslyšíte dětský sbor Coro Piccolo.

Čtvrtek 3. listopadu 2022 v 19.00 hodin

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT Gabriela Beňačková - soprán Jakub Pustina - tenor Marta Vašková - piano

Pondělí 19. prosince 2022 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2022 Hra o tom, jak může být život krásný i když je k nám krutý. Je o odvaze žít a chuti se smát.

Sobota 3. prosince 2022 v 19.00 hodin Studio DVA divadlo Praha: MOJE TANGO

Účinkují:

Hra je napsaná podle námětu Victorie Fischerové. Hrají:

Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík

• Komorní orchestr Slávy Vorlové dirigent - Josef Vlach • Pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod sbormistr - Zbyněk Mokrejš

Vánoční dárek Pondělí 23. ledna 2023 v 19.00 hodin Divadlo A. Dvořáka Příbram: HRDÝ BUDŽES Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrají:

Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník

Předprodej vstupenek od 7. listopadu 2022

Předprodej: MIC Náchod IC Nové Město n. M.

Více info na www.beraneknachod.cz tel.: 491 426 060 tel.: 491 472 119

IC Červený Kostelec IC Hronov

tel.: 498 100 657 tel.: 491 483 646

RIC Česká Skalice

tel.: 491 453 870 27


Kina

Kino Vesmír Náchod 1.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

8.

út 17

Česká vztahová komedie. Od 12 let. ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE Dokument o lezecké ikoně.

út 17

1. út 19.15

2. st 19

8. út 19.15

10.

TROJÚHELNÍK SMUTKU

čt 19.30

Satirická komedie a vítěz Zlaté palmy v Cannes. Od 12 let. ČT.

2., 3.

VRAŽDA V LONDÝNĚ

9., 14.

st 17, čt 19

Mysteriózní krimi komedie. Od 12 let. ČT.

st 19.15, po 19

4. pá 17

5.

Česká erotická lovestory. Od 15 let. Životopisný velkofilm o skladateli Josefu Myslivečkovi. Od 15 let. ČZ. PRINC MAMÁNEK Nová pohádka Jana Budaře.

5., 9.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

5. so 17.45

6. ne 13.45

6. ne 15.45

6. ne 19.30

7. po 17

Česká komedie. Od 12 let. LA TRAVIATA

čt, so 17.30, Nová komedie Jana Prušinovpá, po 19.30, ského s K. Hádkem, Š. Kozubem ne, út 17, st a dalšími. Od 12 let. 19.15

BANGER Český originální film. Od 15 let. CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA Česká reality show našeho vlastního kolapsu. BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE Pokračování marvelovského hitu. Od 12 let. ČT.

čt, út 16.30, marvelovské dobrodružpá 19.15, so Akční 19, ne 17 ství. Od 12 let. ČZ.

IL BOEMO

so 13.30 so 15.15, st 17

17. - 23. GRAND PRIX

Akční fantasy. Od 12 let. ČT.

10., 11., BLACK PANTHER: 12., 13., WAKANDA NECHŤ ŽIJE 15.

3., 4., 7. HRANICE LÁSKY čt 17, pá 19.30, po 19.15

BLACK ADAM

OPE

Živě z Metropolitní opery v NY.

RA

ŠOUMEN KROKODÝL Rodinná komedie. MAYERLING Záznam z Královského baletu v Londýně.

BALE

T

ÚSMĚV Horor USA. Od 15 let. ČT. JAN ŽIŽKA Životopisný film. Od 12 let. ČZ.

11.

TOP GUN: MAVERICK

pá 17

Akční drama. Od 12 let. ČZ.

20.

MENU

ne 19

Hororová komedie. Od 12 let. ČT.

22.

SPOLU

út 15

Představení pro seniory za snížené vstupné.

22.

DEŽO HOFFMANN – FOTOGRAF BEATLES

út 19.15

Slovenský film. Od 12 let.

24., 26., 27., 28., VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 30. čt 17, so 19.15, ne 17.45, po, st 19

Komedie Ireny Pavláskové. Od 12 let.

12., 13.

KVÍK

so 15.30, ne 14

Rodinná animovaná komedie.

25., 26., DIVNOSVĚT 28.

12.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

so 17

Česká komedie. Od 12 let.

pá, po 17, so 15

Animované rodinné dobrodružství.

13.

PRINC MAMÁNEK

25., 29.

FABELMANOVI

ne 15.15

Pohádka Jana Budaře.

14.

OBĚŤ

po 17

Drama. Od 12 let. VÝS MUNCH – LÁSKA, TAV A DUCHOVÉ A UPÍŘÍ ŽENY Dokumentární snímek. Od 12 let. ČT.

15. út 19.30

17., 18., PRINCEZNA ZAKLETÁ 19., 21. V ČASE 2 čt, so 15, pá, Fantasy pohádka. po 17

Životopisné drama Stevena pá 19.15, út Spielberga. 16.45 Od 12 let. ČT.

27., 30.

DIVNOSVĚT

ne 14, st 17

Rodinný animák.

3D

27.

NEJVĚTŠÍ DAR

ne 16

Předpremiéra české pohádky.

29.

DÁNSKÝ SBĚRATEL – DELACROIX AŽ GAUGUIN

út 19.30

Dokument z cyklu Exhibition on Screen. Od 12 let.

KINO V KOLÁROVĚ DIVADLE POLICE NAD METUJÍ 1. út 19 hod.

BASTARDI 4: REPARÁT Projekce nového filmu a beseda s jeho režisérem a scenáristou Tomášem Magnuskem.

13.

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA

ne 18

Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu. Český dokument.

20.

WEBSTEROVI VE FILMU

ne 18

Rodinný animovaný film.

22.

INDIÁN

út 19

Komediální film s Karlem Rodenem v hlavní roli.

KINO V IC BROUMOV 4. pá 18

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU České komediální drama.

9. st 18

28

SOUŽITÍ ČLOVĚKA A VLKA Dokument Beránek a vlk a následná debata. ČT - české titulky, ČZ - české znění


Výstavy NÁCHOD

ZDENĚK ODL: TAKOVÁ POLICKÁ ZELŇAČKA 1.–30. 11.

Výstava fotografií Zdeňka Odla je k vi‑ dění ve vstupní hale Městské knihovny.

NÁCHODSKÝ FOTOGRAFICKÝ PODZIM Do 6. 11.

Výstavní síň Muzea Náchodska hostí tradiční výstavu z cyklu Náchodský fotografický podzim pořádanou Foto‑ klubem Náchod.

LUBOŠ MALINA: SUCHÁ JEHLA Do 25. 11.

Prodejní výstava grafik je ke zhlédnutí ve studovně Městské knihovny.

MARTIN ZET: VREM PACE? Do 27. 11.

Martin Zet je multimediální, postkon‑ ceptuální umělec, který ale vychází z tradiční umělecké disciplíny sochařství. Jeho umělecké realizace reagují na spo‑ lečenské kontexty v čase a místě. Výstava „VREM PACE?“ je autorovým pokusem o otevírání otázky míru, jeho možnosti nebo nemožnosti, pomocí umělec‑ kých prostředků s výstupem do reálné prostorové a vizuální výstavy. Navštívit ji můžete v GVUN Malá v Plhovské ulici.

ZDENĚK FARSKÝ: BETLÉMY 26. 11.–15. 1.

Muzeum Náchodska zve do Výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu betlémů z dílny věhlasného náchodského řezbáře Zdeň‑ ka Farského. Výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea autora a představí jednu část z jeho bohaté tvorby, a to sice tvorbu betlemářskou. Návštěvníci se mohou těšit na celkem čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po betlémy s figurkami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem ale bude dva a půl metru dlouhý betlém obsahu‑ jící více než sedmdesát figur. Slavnostní vernisáž za účasti autora proběhne v pátek 25. listopadu od 17 hodin.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA 26. 11.–3. 12.

Prodejní výstava keramiky, šperků, obra‑ zů, dřevěných, drátovaných a plstěných dekorací a dalších milých drobností se uskuteční v Městské knihovně.

<40 LET LENKA JIRKOVÁ TÁBORSKÁ: HLEDÍM SI SMYSLŮ Do 4. 12.

Mgr. MgA. Lenka Jirková Táborská (1981) žije a pracuje střídavě na stolové hoře Ostaš a Boušíně. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, performanci, videoartu či instalaci. Mezi jejími díly

najdeme také fotografie nebo objekty. O své tvorbě autorka mluví jako o ma‑ pování nevědomí. Výstava je k vidění v Galerii výtvarného umění.

SNY GRIGORIJE MUSATOVA Do 4. 12.

Tematická výstava ruského umělce dlouhodobě působícího v české výtvarné komunitě je k vidění v Galerii výtvarného umění.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VLADIMÍR KLOFÁČ: TOULKY HISTORIÍ 1. 11.–31. 12.

Výstavu v budově městského úřadu pořádá Klub fotografů Nové Město nad Metují, spolek Poznávání.

JOSEF KUBÍN – ČLOVĚK V NESPRÁVNÉ DOBĚ NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ 15. 11.–15. 12.

Výstava u příležitosti 110. výročí narození novoměstského rodáka - salesiána Josefa Kubína se koná v Městské knihovně.

KOUZLO VÁNOC 26. 11.–1. 2.

Vánoční výstava betlémů se tradičně koná v Městském muzeu.

PROCHÁZKA ATELIÉREM Do 30. 11.

Výstava prací amatérských výtvarníků z České Skalice pod vedením Jarky Zá‑ rubové je k vidění v Městské knihovně.

F. L. VĚK PO PŮLSTOLETÍ Do 30. 12.

Výstava fotografií Miroslava Holči z natáčení slavného televizního seriálu v Novém Městě nad Metují je k vidění v Městském muzeu.

ZE SBÍREK Do 7. 1. 2023

Obrazy, kresby a grafické listy českých umělců ze sbírek Městského klubu v No‑ vém Městě nad Metují a Městské galerie Zázvorka jsou ke zhlédnutí v Zázvorce.

ČESKÁ SKALICE

BOŽENA NĚMCOVÁ – OSOBNOST – DÍLO – MÝTUS Do 4. 11. Výstava je ke zhlédnutí v Knihovně Barunky Panklové.

PETR VLČEK: KRAJINA BAREV 7. 11.

Novou výstavu Petra Vlčka ze Zlíče zahájí v Knihovně Barunky Panklové v pondělí 7. listopadu od 17 hodin. O hudební produkci se postarají dvě žákyně českoskalické ZUŠ a úvodní slovo bude patřit publicistovi a repor‑ térovi Petru Voldánovi.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ČESKÉ SKALICI Do 18. 11.

Výtvarné práce žáků jsou k vidění v Regionálním informačním centru.

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA 22. 11.–13. 1.

Na prodejní výstavě v Regionálním informačním centru se dozvíte, kdo byl sv. Ondřej, proč sv. Barborka obchází domy a jaké vánoční tradice máme. Budete si moct nakoupit drobné dárky a prohlédnout malova‑ ný betlém, který bude ke zhlédnutí od 6. prosince.

ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2022 22. 11.–22. 12.

10. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které vytvořily děti bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků, se koná v galerii Fortna.

HRONOV

VÁNOCE V JIRÁSKOVĚ RODNÉM DOMKU 25.–26. 11.

Muzeum Náchodska, Fler a Vyro‑ beno v Hronově zvou návštěvníky o prvním adventním víkendu do Ji‑ ráskova rodného domku na prodejní výstavu. Jako každý rok se návštěv‑ níci mohou těšit na vánoční výzdobu domku, ukázky řemesel a tradičních výrobků a u toho nakoupit výrobky regionálních tvůrců.

POLICE NAD METUJÍ

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 14. 11.–22. 12.

V Informačním centru se uskuteční malá prodejní výstava. Těšit se můžete na výrobky od tvůrců z regionu, napří‑ klad drátkované a slaměné dekorace a ozdoby, keramiku, voňavé svíčky, sladké zdobené perníčky nebo advent‑ ní věnce a svícny.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

VÝSTAVA OKRASNÉHO PTACTVA 4. - 6. 11.

Na výstavu plnou barevných exotic‑ kých stvoření se můžete přijít podívat do malého kulturního sálu.

RTYŇSKÉ FOTO 11. - 20. 11.

Výstava fotografií tradiční fotogra‑ fické soutěže bude k vidění v malém kulturním sále. Vernisáž spojená s předáním cen oceněným autorům se uskuteční 10. listopadu od 18 hodin. 29


Kvíz

NÁCHODSKÝ SWING SLAVÍ!

První vydání časopisu Náchodský SWING se ke svým čtenářům dostalo v listopadu roku 2007, což znamená, že vaše regionální kulturní navigace právě slaví patnácté výročí. Připomeňte si uplynulých patnáct let v následujícím kvízu. 1) Kdo zdobil první titulní stranu Náchodského Swingu? a) Josef Škvorecký b) Josef Škvorecky a Zdena Saliva‑ rová c) Marek Eben a Tereza Kostková 2) Kdo se ujal kmotrovství časopisu? a) Muzikant Dieter Balzar b) Moderátorka Lucie Peterková c) Tehdejší ředitelka Okresního archivu Lydia Baštecká 3) Kdo byl první Osobností Swingu? a) Herec Martin Bohadlo b) Herečka Uršula Kluková c) Herečka Ljuba Skořepová

vané titulní strany Náchodského Swingu? a) Petr Samek b) Hynek Šnajdar c) Jaroslav Cita

redaktorku na jejím postu během rodičovské dovolené? a) Tomáš Kábrt b) Richard Samko c) Filip Pultar

6) Osobnostmi Swingu se staly hned dvě držitelky významného ocenění Magnesia Litera. Víte které? a) Lidmila Kábrtová a Marie Ilja‑ šenko b) Blanka Jedličková a Vendula Borůvková c) Zuzana Michnová a Pavla Pila‑ řová

9) Jak se jmenuje série kulturních událostí, kterou časopis pravidelně pořádá? a) Kulturní sezóna Náchodský SWING uvádí b) Časopis Náchodský SWING zve za kulturou c) Swingujte s námi

4) Ve kterém vydání byl Osobností Swingu Josef Škvorecký? a) Ve druhém, v prosinci 2007 b) Ve třetím, v lednu 2008 c) Nikdy

7) Jak se jmenovaly populární série rozhovorů s úspěšnými regionálními podnikateli? a) Osobnost Swingu a Podnikatel regionu b) Jedenáctka statečných a Zlaté dno c) Za úspěchem a Svět úspěšných

5) Kdo byl autorem první ilustro-

8) Kdo střídal současnou šéf-

10)Jaký dárek dostal Náchodský Swing k desátým narozeninám? a) Nového šéfredaktora b) Kavárnu Škvorecký Café c) Větší formát 11)Kdo je vydavatelem časopisu Náchodský Swing? a) SAVAGE COMPANY s. r. o. b) Kladské pomezí o. p. s. c) Swing Sextet

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11a inzerce

30

hs

inzerce


31


32