Náchodský SWING listopad 2021

Page 1

NÁCHODSKÝ listopad 2021

Dita Horochovská „Jsem nenapravitelný optimista"


2


Editorial Milí čtenáři, listopad je u nás, jak možná mnozí víte, měsícem oslav. V listopadu totiž vyšel vůbec první Náchodský SWING, a představte si, že je to od prvního vydání už dlouhých čtrnáct let! No a protože SWING dostal k desátým narozeninám kavárnu, slaví své čtvrté výročí také Škvorecký Café. Rádi bychom vám k našemu dvojitému jubileu připravili nějaký pěkný kavárenský kulturní program, ale vzhledem k vy víte čemu se držíme zpátky, protože člověk nikdy netuší, kdy a jaké nařízení přijde a my bychom vás neradi zklamali nějaký rušením. Slavme tak tedy třeba jen čtením následujících stránek. Je nám velkou ctí, že se Osobností Swingu stala Dita Horochovská. Rodačka z Náchoda, která přes svůj handicap pomáhá ve velkém dalším pohybově znevýhodněným, založila s kamarádem organizaci Silou hlasu. A její hlas je opravdu silný a jedinečný, protože otevírá dalším postiženým nevídané obzory. Za svůj nezkrotný životní elán a optimismus ji budete obdivovat i vy. Další výraznou personou tohoto vydání je bezesporu Michael Cane. O jeho životním příběhu i filmových rolích se dozvíte více v rubrice Filmové milníky. Humorné vzpomínky na válku 1866 přiblíží ve své rubrice Toulky historií Richard Švanda, na toulky Jaroměří a Josefovem vás vezme‑ me v Tipu na výlet a alespoň v kvízu se dotkneme těch našich čtrnáctin. Samozřejmostí je sloupek Jardy Špuláka a přehled kulturního dění. Na závěr si dovoluji připomenout, že už máme kompletní náhradní termíny náhradních termínů našich akcí poslední kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí. Prvního března se můžete těšit na Revizora s Pavlou Tomicovou, Václavem Koptou, Oldřichem Víznerem a dalšími, 12. března nás čeká poetický večer ve společnosti Malého prince v podání Jana Ciny a legendární Mlýny Divadla Sklep uvidíme 30. května 2022. Zakoupené vstupenky jsou stále platné a ty nezakoupené jsou k dis‑ pozici v regionálních informačních centrech, v obchodě Dohajan a na www.kupvstupenku.cz.

Všechno nejlepší všem listopadovým a hodně zdraví všem přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

Jo! Konečně jsem vyhrála zlatou cihlu! 800 404 010 inzerce

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

Náchodský Swing 142x48 mm 4B 2021 „Manželka“

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN. inzerce

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8

12

Expres ����������������������������������������� 6 Osobnost Swingu ������������������������ 8 Tipy na vánoční dárky ������������� 12 Filmové milníky ������������������������ 14

Osobnost Swingu Dita Horochovská

Tipy na vánoční dárky

14

16

Filmové milníky Michael Caine

Bez skrupulí

Bez skrupulí ������������������������������ 16 Toulky historií �������������������������� 20 Do galerie ��������������������������������� 22 Stylový domov �������������������������� 24 Tip na výlet ������������������������������� 26

20

22

Kultura ������������������������������������� 28 Kina ������������������������������������������ 30 Výstavy �������������������������������������� 32 Kvíz ������������������������������������������� 34

Toulky historií Humorné vzpomínky na válku 1866

26

24 Stylový domov Podzim v interiéru

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 10/21, vydáno: 1. 11. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Do galerie Toto není babička

Tip na výlet Toulky Jaroměří a Josefov em

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: archiv

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Dity Horochovské Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prosincového vydání je stanovena na 18. listopadu 2021. 4


Společnost Microtherm CZ s.r.o, vyvíjí, vyrábí a prodává teplotní senzory, omezovače teplot, regulátory a speciální aplikace na řízení teploty

Nově hledáme do našeho týmu - Kvalitář/ka s Němčinou - Procesní Inženýr - Mechatronik – seřizovač s praxí (mechanika/elektro) - Manipulant Nabízíme: • Zázemí silné mezinárodní společnosti • Motivující finanční ohodnocení • Mimořádný příspěvek na dovolenou • Penzijní pojištění ve výši 200 Kč/měsíčně • 25 dnů dovolené • Benefitní systém Cafeterie • Dotované stravování • A mnoho dalších výhod…

Microtherm CZ s.r.o., K Drůbežárně 178, 549 54 Police nad Metují www.microtherm.cz

Zájemci hlaste se: Miloslava Klimešová Telefon: +420 491 511 404 E-mail: miloslava.klimesova@microtherm.cz

5


Expres

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

POD MONTACÍ

?

KAM NA 2. STUPEŇ PŘEMÝŠLÍTE

Galerie výtvarného umění v Náchodě bude mít nového ředi‑ tele. S účinností od 1. ledna 2022 se jím stane Alexandr Pe‑ routka, který ve funkci vystřídá současného ředitele galerie Jana Kapustu. „Prvně bych chtěla poděkovat současnému řediteli Janu Kapustovi, který náchodskou galerii vedl 29 let. Během svého dlouholetého působení dával velký prostor mladým umělcům a zasadil se o rozvoj Náchodského výtvarného podzimu, který představuje díla regionálních umělců. Novým ředitelem se stane Alexandr Peroutka, který splnil veškeré požadavky na pozici a prokázal, že má nezbytné předpoklady, což dokládá i jím předložená koncepce rozvoje a řízení organizace. Věřím, že galerii povede zodpovědně a s kreativním nadšením,“ uvedla za Královéhradecký kraj náměstkyně pro kulturu Martina Ber‑ dychová. Výběrové řízení na pozici ředitele galerie se konalo v říjnu a účastnili se ho dva uchazeči. Oba museli splňovat požadavky na pozici a předložit koncepci rozvoje a řízení or‑ ganizace na šestileté období. Před rokem jsme fandili jabloni u Lidmanů v anketě Strom roku a letos můžeme její vítězství oslavit. V sobotu 20. listo‑ padu se totiž uskuteční společná výsadba ovocné aleje v Ma‑ chově podél polní cesty nad parkovištěm u Řeřišného. Od deseti hodin se budou nejen sázet jabloně, třešně a švestky starých odrůd, ale příchozí čeká také vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Machov, různé aktivity pro děti, moštování nebo ochut‑ návka štrúdlů včetně soutěže o ten nejoriginálnější. Připra‑ veno bude i další občerstvení a buřty k obědu. Osobnost Swingu z listopadu 2018 a náchodská rodačka žijící v Nymburku, Lidmila Kábrtová, vydala další knihu. Povídkový román Čekání na spoušť vtáhne čtenáře do osmi příběhů o špatných rozhodnutích, nepochopení i naději. V koncentrované podobě ohledává, jak zdánlivě nedůležitá rozhodnutí jedněch působí na životy druhých a jak se ne‑ nápadná událost může dotknout někoho, o kom to vůbec netušíme. Každá z hlavních postav vypráví z vlastní perspek‑ tivy, každá se snaží dodat svému příběhu smysl. A přestože nalézání jedněch je často ztrácením druhých, nikdy není pozdě na smíření a odpuštění. Přinejmenším vůči sobě sa‑ mým. Lidmila Kábrtová knižně debutovala v roce 2013 ex‑ perimentální prózou Koho vypijou lišky, v roce 2018 vydala sbírku povídek Místa ve tmě, za kterou byla oceněna hlavní cenou Nadace Český literární fond.

inzerce

6

www.zspodmontaci.cz

Další novou, tentokrát regionální publikací, je kniha Gustav Vacek – zapomenutý malíř. Rodák z Červeného Kostelce a nejlepší portrétista své doby se narodil před dvěma sty lety a o jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velmi málo. V knize se čtenáři dozvědí nejen podrobnosti o jeho naroze‑ ní, školních letech, ale také o setkání s Boženou Němcovou, o problémech se zrakem, potomcích a samozřejmě o jeho díle. Publikace vyšla v rámci knižní edice Červenokostelec‑ ka a je to už čtvrtá kniha v této edici, kterou ve spolupráci s Městským kulturním střediskem vydal Vlastivědný spolek. Zakoupit ji lze v Červeném Kostelce v informačním centru a Papírnictví Ivín a v Knihkupectví Horová v Náchodě. hs


Příběhy našich sousedů

Text: Hana Stoklasová, foto: Jiří Mach

Příběhy našich sousedů

„Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.“ To je motto projek‑ tu Příběhy našich sousedů, který zastřešuje nezisková organizace Post Bellum. V našem regionu se jí několik let účastní děti z Brou‑ movska, Náchodsko se nově připojilo letos. Příběhy našich sousedů je vzdělá‑ vací projekt neziskové organiza‑ ce Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymná‑ zií. Ti se za doprovodu svých uči‑ telů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezen‑ taci pro spolužáky, další se vyda‑ jí do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat na‑ hrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před pu‑ blikem a výsledky své práce před‑ stavit veřejnosti a odborné poro‑ tě. K lednu 2021 se do projektu

zapojilo na 7500 žáků a studentů z téměř tisíce škol po celé České republice, kteří zdokumentovali celkem 1800 příběhů. Cílem pro‑ jektu není zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtr‑ náctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Zatímco na Broumovsku se do projektu zapojují už několik let, děti z Náchodska měli premiéru letos. Prezentace jejich prací se konala na začátku října ve Velkém Poříčí. V sále Obecního domu se sešlo šest týmů, pamětníci, zá‑ stupci měst a škol. Všichni mladí tvůrci zvolili podobu televizní‑ ho dokumentu. Žáci Základní umělecké školy Police nad Metují zpracovali příběh polického gra‑ fika Jiřího Samka, tým ZŠ Červe‑

ný Kostelec objevil životní příběh Jana Stieranda, muže německého původu, který měl být v roce 1945 odsunut z Československa. Žáci ZŠ Česká Skalice představili Ladi‑ slava Havrdu, a to jako pamětní‑ ka srpnových událostí roku 1968. Portrét Jiřího Kristy z Bezděkova nad Metují, který se aktivně za‑ pojil do dění v roce 1989 a založil místní Občanské fórum, vytvořil tým ZŠ Machov. Žáci ZŠ Velké Poříčí oslovili RNDr. Renatu Ště‑ pánkovou, CSc., která celý svůj ži‑ vot pracovala v Mikrobiologickém ústavu AV ČR na Novém Hrádku a v roce 1986 jí byla udělena cena Jana Evangelisty Purkyně a v roce 2015 získala ocenění imunologic‑ ké společnosti. Posledním oslo‑ veným pamětníkem byl Antonín Burdych, jehož rodina poskytla na Končinách u Červeného Kostelce úkryt radiotelegrafistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi. Tragic‑ ké události roku 1942 zmapovali žáci ZŠ Hronov. Silný příběh pana Antonína Burdycha, který v osmi letech přišel téměř o všechny své blízké, zaujal už v minulých roč‑ nících projektu. Zpracovali ho také žáci z Pardubic a ze Dvora Králové nad Labem. Ale vraťme se na Náchodsko. Žá‑ kům jejich práci překazil covid, ale i přes všechny komplikace se všem nakonec podařilo vy‑ tvořit povedené portréty našich sousedů. Týmy pod vedením pe‑ dagogů Martina Vancla, Milana Horkého, Gabriely Hurdálkové, Lucie Zelené, Lenky Fridricho‑ vé a Petry Řehounkové Bornové natočily velmi zajímavé příběhy 20. století a pomohly nám všem uchovat vzpomínky a část minu‑ losti, na kterou bychom neměli zapomínat. Jednotlivé prezentace je možné zhlédnout na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. 7


Osobnost Swingu

Foto: archiv Dity Horochovské

DITA HOROCHOVSKÁ „Jsem nenapravitelný optimista“ Dita Horochovská může od patnácti let hýbat pouze hlavou, ale to jí vůbec nebrání v tom, aby si plnila sny a pomáhala ostatním. Vystudovala střední školu, byla první uživatelkou programu, který umožňuje handicapovaným ovládat počítač prostřed‑ nictvím hlasu a také se podílela na jeho dalším vývoji, v současnosti zvládne díky technologiím už částečně ovládat domácnost a tohle všechno prostřednictvím orga‑ nizace Silou hlasu, kterou založila společně s kamarádem Lukášem Srbou, předává dál. A přitom je na světě už téměř třicet let nad rámec původní lékařské diagnózy, která jí predikovala maximálně pět let života. 8


Dito, jak se stalo, že je z vás kvadruplegička? Narodila jste se jako zdravé miminko.

Kdy jste ke svému životu začala používat počítač ovládaný hlasem a jak k tomu vlastně došlo?

Bohužel asi v šesti letech se u mě objevily komplikace, kvůli kterým se roztočil kolo‑ toč vyšetření po nemocnicích. Na konci roku 1988, kdy jsem se narodila, nebyly tak doko‑ nalé přístroje ani vyšetření, která by dokázala hned objevit problém. Po nějaké době přišli lékaři v Praze na to, že mám nezhoubný nádor v krční páteři. Do svých patnácti let jsem fun‑ govala s postižením, takže s pomocí druhých, především rodiny, ale přesto jsem dokázala alespoň částečně používat levou ruku k vy‑ konání běžných potřeb jako je jíst, pít, psát, řídit elektrický vozík a tak dále. Jednoho dne se objevily komplikace právě s levou rukou, tak jsem šla na operaci, která mi měla hybnost ruky vrátit. Výsledek operace bohužel nebyl takový, jaký se očekával, takže od té doby je ze mě kvadruplegička. Nicméně rozhodně si nechci a ani nemůžu stěžovat, nemusím fyzic‑ ky udělat vůbec nic, protože to za mě udělají ostatní. (smích)

Právě ve svých patnácti letech, kdy jsem pře‑ stala hýbat levou rukou. Začali jsme doma pře‑ mýšlet nad tím, jak alespoň na počítači znovu samostatně fungovat. Náš rodinný přítel zjis‑ til, že na Technické univerzitě v Liberci vytvořil tým profesora Jana Nouzy program MyVoice, kterým se původně měly ovládat stroje. Kon‑ taktovali jsme je a sdělili jim můj příběh s tím, že bych program chtěla vyzkoušet pro osobní potřebu. Souhlasili, aniž by tušili, jak program může člověku pomoci. Sama jsem se s ním na‑ učila za krátkou dobu pracovat a měla mnoho podnětů k tomu, co dalšího by měl umět. Pan profesor Nouza byl tím, jak dovede jeho pro‑ gram pomáhat, příjemně překvapen. Byl to pro něj impuls pracovat následující dva roky na dalším vývoji, a tak vznikl dokonce druhý pro‑ gram MyDictate, který umožňuje psaní textu po slovech. Moje náměty byly vždy zahrnuty do vývoje, z čehož mám obrovskou radost.

Je možné se s takovým handicapem smířit?

Program MyVoice slouží ke komplexnímu ovládání počítače hlasem. Má v sobě v zákla‑ du skupiny a každá skupina obsahuje povely,

inzerce

Nemůžu mluvit za ostatní, ale myslím si, že se s tím smířit určitě jde… nic jiného člo‑ věku stejně nezbývá. Já ani nemám pocit, že bych se s ně‑ čím musela smiřovat. Jsem člověk, který se netrápí ničím, co nemůže sám změnit. Přes‑ ně tak jsem přistoupila i ke svému zdravotnímu stavu. Přijímám prostě věci tak, jak jsou, a to se týká úplně všeho kolem mě. Proto ani příliš ne‑ nadávám na politiku, počasí nebo cokoli jiného. Je to velmi osvobozující. Užívám si živo‑ ta, jak jen to jde a jsem oprav‑ du šťastný člověk. Podpora okolí mi umožňuje žít téměř plnohodnotný život, i když samozřejmě s určitými ome‑ zeními. Nicméně žiji mnohem aktivnější život než mnoho zdravých lidí, které znám. Ne‑ říkám, že je obrovská výhoda být kvadruplegička, ale roz‑ hodně se netrápím… stejně by to nemělo smysl.

Můžete přiblížit, jak to přesně funguje?

9


pomoct úplně se vším, něco naprosto skvělé‑ ho, co nejde ani slovy popsat. Jste spoluzakladatelkou spolku Silou hlasu. Co je to za organizaci a co je tam náplní vaší práce?

Dita při výuce ovládání počítače hlasem

které jsou v podstatě náhražkou klávesových zkratek. Je možné povely i skupiny měnit podle potřeb a možností klienta. Pokud má někdo třeba specifickou vadu řeči, je možné povely upravit tak, aby počítač správně roz‑ poznával. Prostřednictvím programu je mož‑ né ovládat kurzor myši, klávesnici, pracovat s internetem, editovat texty ve Wordu, vy‑ tvářet tabulky a tak dále. Program MyDictate slouží k psaní textu po celých slovech, takže prostřednictvím tohoto programu může kli‑ ent psát e­‑maily, články, referáty nebo jaké‑ koli jiné texty. Sama počítač ovládám pouze pomocí těchto programů, takže můžu říci, že nevím o ničem, co bych na počítači sama nezvládla, a to se považuji za středně pokro‑ čilého až pokročilého uživatele. Všechny hla‑ sové povely je potřeba se naučit nazpaměť, aby klient zvládl na počítači tímto způsobem pracovat rychle a efektivně. Vypadá to na začátku pokaždé těžce a nepřekonatelně, ale doposud to každý náš klient zvládl. Co nejlepšího vám soužití počítače s hlasem přineslo?

Přineslo mi soukromí, svobodu, samostat‑ nost, práci, koníčka a možnosti. Pracuji na počítači ovládaném hlasem už mnoho let, a přesto mě to nepřestává stále překvapo‑ vat. Pořád si uvědomuji, jak úžasné věci díky tomu můžu dělat. Nemůžu si sice třeba dojít na rande sama, ale můžu si to rande přes po‑ čítač alespoň dohodnout bez pomoci druhé osoby, a to je něco úžasného. (smích) V ne‑ poslední řadě díky tomu můžu pomáhat dru‑ hým, což je v mé situaci, kdy sama potřebuji 10

Je to jediný spolek v České republice, který učí osoby s poškozením jemné motoriky hor‑ ních končetin ovládat počítač a domácnost hlasem, čímž je vrací aspoň částečně zpět do běžného života. Náplní naší práce je jezdit za klienty do různých krajů republiky, pro‑ tože se za námi sami ze zdravotních důvodů nemohou dopravit, a přímo u nich doma se pravidelně scházíme a postupně je učíme ovládat počítač hlasem. Klient nám předem řekne svoje potřeby a co všechno by se na po‑ čítači chtěl hlasem naučit a my tomu přizpů‑ sobíme výuku. Na čem ve spolku pracujete nyní?

Intenzivně teď s kolegy z Brna pracujeme na možnostech ovládání domácnosti hlasem, s čímž jsme opravdu velmi pokročili. Nyní je možné právě prostřednictvím programu My‑ Voice ovládat hlasem například rolety, venti‑ lačku, světla anebo zamknutí dveří. Dále by‑ chom chtěli, aby bylo možné ovládat hlasem polohovací postele a také třeba robotický vy‑ savač. Plánů máme v tomto směru opravdu hodně. Je něco, s čím potřebuje spolek Silou hlasu pomoct?

Dřív jsme potřebovali pomoct především s propagací naší činnosti, aby se o nás dozvě‑ děli ti, kteří by nás mohli potřebovat. Teď už máme dokonce čekací listinu, protože máme víc zájemců o výuku, než jsme schopni uspo‑ kojit. Chtěli bychom samozřejmě pomoci všem co nejdřív, ale bohužel to není v našich silách. Co nám teď nejvíc pomůže, jsou finance, které neustále sháníme od sponzorů. Naši činnost klientům nabízíme bezplatně, protože víme, že si to z finančních důvodů nemohou dovolit, i když to má pro ně často existenční význam. Více finančních podporovatelů by nám tedy rozhodně pomohlo. Vy sama se nevěnujete pouze práci ve vaší organizaci. Co ještě děláte?

Mám částečný úvazek v organizaci Senior fitnes, kde spravuji sociální sítě a dělám ob‑


časnou administrativu. Slovo nuda je tedy pro mě opravdu cizí slovo. (smích) Handicapovaní mívají svůj pověstný černý humor. Patříte mezi ně?

Rozhodně patřím mezi fanoušky černého humoru, což jsem, myslím, dokázala už na začátku našeho rozhovoru. (smích) Příkladů mého použití černého humoru by mohlo být spous‑ ty, ale pokusím se aspoň v krátkosti jeden uvést. Jednou jsem byla právě v práci pro organizaci Senior fitnes a tam se tehdy měly malovat nové prostory. Byl pátek a ředitel organizace mému kolegovi řekl, že by mohl s malováním pomoci. S kole‑ gou máme naprosto stejný smysl pro humor, takže odpověděl, že s malováním pomůže, ale že když pomůže on, pomůžu i já. Na to jsem pohotově řekla, že bych strašně ráda, ale že jsem líná a že v pátek odpoledne já tedy určitě pracovat nebudu. (smích) Někdy se musím hlídat, před kým takový humor po‑ užiji, protože ne každý mu rozumí. Naštěstí jsem obklopená lidmi, kteří jsou na stejně vlně jako já, což je pro mě strašně důležité. Mezi moje koníčky patří setkávání s přáteli, sledování sportu v televizi, chození na fotbal s bratrem i kamarády, ráda chodím do kina i na koncerty, jezdím na výlety, sleduji především starší filmy a také nesmím zapomenout na velkého koníčka, kterým je počítač, protože je to jediné soukromí, které ve svém životě mám. Jelikož pořád ke všemu potřebuji pomoc druhé osoby, tak jsem u počítače strašně ráda, jedině tam můžu dělat věci, o kte‑ rých druzí nemusí vědět. Žijete v Praze. Vracíte se ještě někdy do rodného Náchoda?

Snažím se pravidelně jezdit na víkend na chalupu, kterou máme blízko Náchoda, ale na Náchod samozřejmě nesmím a ani nechci zapomenout. Není sice bohužel tolik prostoru tam jezdit, ale když ta možnost je, vždy toho ráda využiji. Kde čerpáte energii a motivaci?

Sama netuším, prostě taková jsem už odmala. Jsem nenapravi‑ telný optimista, takže možná v tom je zdroj mé energie. Třeba hraje roli i to, že jsem narozená na apríla. (smích) Humor k živo‑ tu potřebuji každý den. Právě humor mě drží nad mnoha problé‑ my, které by mě jinak stály mnoho sil. Co vás činí šťastnou?

Každý den se na něco těším. Mohou to být naprosté malič‑ kosti jako je třeba pěkné počasí, oblíbené jídlo, oblíbený film nebo setkání s přáteli. Šťastnou mě činí moje rodina i moji nejbližší, protože díky jejich podpoře a pomoci mohu dělat to, co mě baví. Děkuji za rozhovor.

MICHAL PROKOP TRIO 13. 11. 2021 | 19:00 Divadlo J. K. Tyla ČERVENÝ KOSTELEC Vstupné: 290 Kč Předprodej v IC Náchod, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, CA TOMA Úpice a online na www.mksck.cz. www.mksck.cz Kostelec nás baví

inzerce

Máte nějaké koníčky?

11


Parfém vašeho domova

Millefiori Milano je renomovaná italská společnost, vnímaná jako nejpovolanější odborník na sofistikované interiérové vůně. V nabídce obchodu Dohajan.cz najdete základní řadu Natural, luxusní řadu Zona, jejíž vůně plné autentických emocí se skrývají ve vkusných skleněných flakónech i unikátní řadu Selected, která nabízí škálu pečlivě vybraných vůní v moderním stylu. Z mnoha různých vůní si jistě každý vybere tu svou.

Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Sklepáci v Náchodě

Věnujte pod stromeček vstupenky na představení Mlýny. Kultovní inscenace a nejúspěšnější drama legendárního divadla Sklep všech dob zavítá do náchodského Městského divadla 30. 5. 2022. Na vaše bránice tak v závěru termínově přeložené kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí, v rámci které se představení uskuteční, zaútočí Jiří Fero Burda, David Vávra, Tomáš Hanák a další.

Cena: od 390 Kč

w w w. k u p v s t u p e n k u . c z a r e g i o n á l n í i n f o c e n t r a

Dárky pro vousáče

Není tajemstvím, že náchodský obchod Dohajan.cz nabízí ve své pánské sekci také přípravky pro vousáče. O letošních Vánocích je tak můžete obdarovat kvalitními kousky světových značek jako jsou Proraso, Morgan’s, Capt. Facett a další. Vedle vosků na kníry či olejů, balzámů a šamponů na plnovousy těch nejvybranějších vůní najdete v regálech Dohajan také pomády a šampóny na vlasy, tuhá i tekutá mýdla, toaletní vody i parfémy a řadu dalších přípravků, bez kterých se pravý gentleman neobejde. Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Housle pražského Divadla Ungelt

Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodin‑ nou minulost i sílu charakterů. V této skvělé hře uvidíte ve čtvrtek 27. ledna 2022 v divadle v Červeném Kostelci Jiřího Langmajera, Pavla Lišku a Milana Heina.

Cena: 470 Kč / 440 Kč / 410 Kč Vstupenky v regionálních IC a na w w w. m k s c k . c z 12


PROZÁŘENÉ VÁNOCE BEZ STRESU

Proč ne s dárkem z Lékárny U ITÁLIE? Naše novinka může být luxusním dárkem pro ženy i muže. NEROLI suchý olej Huile Prodigieuse značky NUXE s novou vůní obsahuje zklidňující tóny NEROLI. Bio certifikovaný organický suchý olej má 100 % složení přírodního původu, a proto vaše pleť a pokožka bude prozářená a mysl díky vůni NEROLI zklidněná. Lékárna U Itálie, Kamenice 131, Náchod w w w. l e k a r n a u i t a l i e . c z , w w w. i v o n a k o s m e t i k a . c z

Přirozená obranyschopnost s Reishi

Zdraví je imunita. Imunita je Reishi. Reishi od MycoMedica. Reishi je jednou z nejužívanějších medicinálních hub. V překladu znamená „božská houba nesmrtelnosti". Její síla spočívá ve schopnostech přirozeně posilovat vitalitu a podporovat normální funkce oběhové soustavy. Má výrazné adaptogenní účinky. w w w. M y c o M e d i c a . c z

Vánoční dárek, který má smysl

Přemýšlíte o vánočním dárku, který by byl originální, praktický a nečekaný? Nově otevřený obchod s barefootovými botami v Náchodě v Komenského ulici (vedle Škvorecký Café) má ve své nabídce pestrou paletu bosobot od českých i zahranič‑ ních výrobců pro děti i dospělé. V doplňkovém sortimentu najdete merinové ponožky, kukly, čepice a další. A protože výběr takového dárku může být pro někoho oříšek, připravil pro vás obchod Bosuj Barefoot Náchod i možnost nákupu dárkových poukazů.

DÁRKO VÝ POU KAZ v ho dn ot ě: 500 Kč

BOSUJ barefoot Náchod, Komenského 266 (vedle Škvorecký Café) w w w. b o s u j . c z

Čísl o pou BAREFO kaz u: OT Plat nos t pou kaz u: - barefo ot Nác www.b osuj.cz hod, Monika Klik , bosuj@ arová, bosuj.c z, tel. 774 Komenského 266 867850 , IČ 888 , Náchod, 18934

BOSUJ

Poukaz do Škvorecký Café

Jazz, vůně kávy a hlavně pravá kavárenská pohoda. Potěšte své blízké poukazem do stylové kavárny Škvorecký Café, kterou najdete v Náchodě v Komenského ulici vedle obchůdku Dohajan.cz. Poukaz je možné zakoupit i v e­‑shopu Dohajan.cz (www.dohajan.cz). Škvorecký Café, Náchod, Komenského 1203 (vedle Dohajan.cz) 13


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: MGM

Michael Caine Média zaplnily zprávy o tom, že osmaosmdesátiletý představitel mazaných podvodníků i empatických mentorů se rozhodl ukončit svou hereckou kariéru. Sir Michael Caine, nositel Řádu brit‑ ského impéria, se narodil 14. břez‑ na 1933 v jihovýchodní části Lon‑ dýna. Jak to bývá v případě slavných herců, vystupoval celou svou kariéru pod pseudonynem. Jeho občanské jméno Maurice Joseph Micklewhite Jr. by sotva upoutalo na plakátech tak, jako Michael Caine. Otec byl ob‑ chodník s rybami a matka kuchařka. Rodina žila v prostých poměrech a během druhé světové války se dva‑ krát stěhovala kvůli probíhajícím náletům. Ačkoliv se v té době museli značně uskromnit, Michael s odstu‑ pem času tvrdil, že ve srovnání s ji‑ nými se měli luxusně. Cainova herecká kariéra začala ne‑ tradičně – hrál otce ošklivých ses‑ ter ve školním představení Popelky. 14

Příliš pozdě si uvědomil, že chodí po pódiu s rozepnutým poklopcem, ale trapas proměnil v součást hry a za svou schopnost improvizace sklidil potlesk i smích publika. Ke světu filmu se poprvé přiblížil, když v šest‑ nácti letech začal pracovat jako ad‑ ministrativní úředník a poslíček pro filmovou společnost sídlící ve Victo‑ ria Street a pro filmového producen‑ ta Jaye Lewise. Mezi lety 1952 a 1954 byl povolán do armády. Po krátké za‑ stávce v západním Německu byl pře‑ velen do aktivní služby v občanskou válkou zmítané Koreji. Do té doby, jakožto mladík z chudých poměrů, sympatizoval s komunismem, ale když zjistil, jak chladně Severokorej‑ ci používají vojáky jako lidské štíty, byl z obdivu k marxismu­‑leninismu

vyléčen. Během války se dostal do situace, kdy mu šlo o život, což ho už navždy poznamenalo. „Od té doby se snažím užít si každý zatracený moment – od ranního probuzení po ulehnutí večer do postele.“ Po vojenské službě začal vystupovat v malých divadlech, nejprve jako Michael White. Později se od svého agenta dozvěděl, že existuje herec se shodným jménem. Michael byl nu‑ cen rychle svůj pseudonym změnit. Inspiraci hledal všude možně, až si všiml, že v blízkém kině se promítá film Vzpoura na lodi Caine s Humphrey Bogartem. „Stát ale před kinem strom zakrývající část názvu filmu, mohl ze mě klidně být Michael Mutiny (anglicky výraz pro vzpouru – pozn. autora),“ žertoval herec v tele‑


vizním rozhovoru po mnoha letech. V závěru padesátých let se objevoval v malých rolích ve filmech a televiz‑ ních seriálech. Postupně se propra‑ covával k větším partům a zlomo‑ vým se pro něj stal válečný snímek Zulu (1964). Příběh filmu byl založen na skutečném konfliktu mezi brit‑ skou armádou a zulskými válečníky v roce 1879. Caine zde ztvárnil plu‑ kovníka Gonvilla Bromheada. Zá‑ sluhou výrazného cockney přízvuku, snobského vystupování i úctyhodné výšky (195 cm) byl nepřehlédnutelný i vedle zkušenějších kolegů. Po úspě‑ chu ve výpravném Zulu byly Cainovi nabízeny především hlavní role. Ve filmu Agent Palmer: Případ Ipcress (1965) ztvárnil ústředního špiona, který má za úkol vyšetřit okolnosti spojené s únosem západních vědců, jimž byl „vymyt mozek“.

Caine byl od té chvíle obsazován především do rolí vychytralých mužů stojících na obou stranách zákona. V Chyťte Cartera (1971) pá‑ trá coby nájemný zabiják po vrahovi svého bratra. Ve Slídilovi (1972) je Caine milencem ženy Laurence Oli‑ viera. Podvedený muž se rozhodne sehrát se svým sokem nebezpečnou hru. Spolu se Seanem Connerym se ve snímku Muž, který chtěl být králem (1975) snaží chopit vlády v jed‑ né odlehlé končině Indie 19. století. V osmé a deváté dekádě minulého století natočil jen málo výrazných filmů – výjimku tvoří Oblečen na zabíjení (1980) a Hana a její sestry (1986). Za vedlejší roli ve druhém snímku si odnesl svého prvního Oscara. Druhou zlatou sošku získal

za Pravidla mošťárny (1999), kde ztvárnil Dr. Wilbura Larche. Skuteč‑ ný druhý dech chytila jeho kariéra až s počátkem spolupráce s režisérem Christopherem Nolanem. Ten jej obsadil do většiny svých snímků – batmanovské trilogie (2005–2012), Dokonalého triku (2006), Počátku (2010), Interstellaru (2014), Dunkerku (2017) a v menší roli ho můžeme spatřit i v nejnovějším Tenetu (2020). Díky propracovanosti jednotlivých postav se stal Caine nepřehlédnutel‑ ným, navzdory tomu že šlo přede‑ vším o mentorské role. I s osmi kříž‑ ky na krku byl chodící reklamou na charisma, což potvrzoval i ve filmech Potomci lidí (2006), Harry Brown (2009) nebo Podfukáři (2013). Co říci závěrem? Michael Caine zvěsti o konci své kariéry nakonec vyvrátil. Už příští rok jej v kině uvidíme – ten‑ tokrát ve snímku Jan Žižka. V čes‑ kém velkofilmu Petra Jákla ztvárnila herecká legenda Lorda Boreše. Přejme tedy sirovi Michaelu Caineovi i nadále pevné zdraví a spoustu zajímavých rolí.

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz 775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

inzerce

Padouch nebo hrdina? Michael Caine se rozhodně nehod‑ lal nechat zaškatulkovat, a tak si po namyšleném plukovníkovi a agen‑ tovi britské tajné služby zahrál ve snímku Alfie (1966) neodolatelného londýnského světáka. Snímek osci‑ lující na pomezí dramatu a komedie představuje Caina jako hedonis‑ tického mladíka, který si naplno užívá života v uvolněných šedesá‑ tých letech a střídá ženy častěji než kravaty. Když ale jedna z milenek otěhotní a chce si dítě nechat, je Al‑ fie postaven před morální dilema. Právě v této roli se projevila hlavní kvalita Cainova hereckého umu. Schopnost oscilovat mezi kladnými a zápornými vlastnostmi hrané po‑ stavy. Být rošťákem i dobrákem. Ve filmu Gambit (1966) ztvárnil zloděje Harryho Deana, v Pohřbu v Berlíně (1966) i Mozku za miliardu dolarů (1967) se opět stal agentem Palme‑ rem a na vojenskou misi se vydal ve Špinavé hře (1969) a Bitvě o Británii (1969). A pak přišla Prácička v Itálii (1969). Film, který katapultoval Mi‑ chaela mezi největší hvězdy své doby díky neodolatelné zápletce. Charlie Crocker (Caine) je propuštěn z vě‑ zení, ale okamžitě plánuje riskantní loupež čtyř milionů dolarů ve zlatě

od italské mafie. Snímek, ve kterém hrají Mini Coopery stejně důležitou roli jako Aston Martin v sérii o Ja‑ mesi Bondovi, resuscitoval žánr heist movies (filmy o propracovaných loupežích) a inspiroval mnoho na‑ podobitelů, od Dannyho parťáků po Rychle a zběsile.

15


Bez skrupulí

Na stará kolena? PLASTOVÁ OKNA

Pryč s touhle frází

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

16

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Dělával jsem to také. Když přede mnou byl nějaký úkol, kvůli jehož splnění jsem se měl učit něco no‑ vého, nechtělo se mi do toho. Měl jsem pitomý pocit, že když už člověk nechodí do školy, není třeba se ně‑ čemu dalšímu učit, zvláště nechce­‑li se mu do toho. To bylo někdy mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem mého života. Měl jsem prostě jasno. Jenže potom si padesátiletý kamarád pořídil miminko. Z lásky, podotý‑ kám, což je okolnost věru nejlepší. Otcem byl poprvé, vzdělání, s nímž do nové situace vcházel, bylo „starý mládenec“. Zprvu kňoural, že mu synek ruší spaní. Nechával také řadu věcí na své ženě, neboť ta už za sebou roli rodiče měla a věděla, co a jak. No a jedné noci jej synek znovu pro‑ budil a jeho žena, ležící v manželské posteli po jeho boku, se chystala vstát a dítě ukonejšit. Do mozku mého ka‑

maráda vjela v tu chvíli informace, že to není v pořádku, že je to vůči partnerce nespravedlivé. Zadržel ji gestem, vstal, vytáhl z postýlky pla‑ čícího synka a odešel s ním do ved‑ lejší místnosti. Tam se poprvé v noci pokusil jej uspat a… podařilo se. Do lože vedle již spící ženy se vracel jako malý hrdina a ráno ji o své peripetii u snídaně s nadšením vyprávěl. To ale nebyl konec. Můj kamarád se poté rozhodl změnit životní styl a postoje. Dopřál si jakýsi kurz vzor‑ ného otce, naučil se mnoho věcí, které do té doby měla na starost jeho žena, a aby mohl s rodinou v bu‑ doucnu do zahraničí, začal se „na stará kolena“ učit cizí jazyky. Později si doplnil vzdělání, aby díky tomu domů přinášel více peněz a jeho rodina netrpěla jejich nedostatkem. Dnes o něm v klidu mohu prohlásit, že se skutečně vzorným otcem stal,


Jaroslav Špulák

inzerce

protože ve své snaze jím být nikdy nepolevil. Mimocho‑ dem, později se zúčastnil i kurzu vaření. Vždy, když se rozhodl něco nového naučit, doprovázel to zdůvodněním, které začínalo slovy: „Rozhodl jsem se na stará kolena…“ Tahle fráze nicméně patří do koše. Je destabilizující, je to slovní obrat, který by neměl existo‑ vat, a když už je, neměli bychom ho používat. V opač‑ ném případě bude především dobrý důvod k tomu, aby‑ chom se po dokončení školního vzdělání už nikdy nic neučili. Kvůli zábavě pro svou dceru vyrazila před dvěma měsí‑ ci kamarádka kamsi do lesů u Domažlic na kurz přežití. Instruktoři tam učí účastníky v několika lekcích přežít v těžkých situacích. Na začátku ti, kteří na kurz přijeli, odevzdají zápalky, cigarety, jídlo i mobilní telefon. Vyfa‑ sují mapu, buzolu, základní věci pro přežití a litr vody. Posléze se naučí s mapou i buzolou pracovat a musí podle instrukcí najít místo, na němž je ukrytý armádní potra‑ vinový balíček. V něm je vše, co by měl mít u sebe každý cestovatel, když se chystá do světa. S tímto vybavením musí přežít celý víkend. Je to adrenalin i zábava. Pár týdnů poté jsme s onou kamarádkou vyrazili ve sku‑ pince na výlet. Rozhodli jsme se rozdělat oheň na ve‑ řejném ohništi, jenže jsme k němu chybou naší vnitřní navigace nedošli. Rozdělali jsme proto oheň na místě jiném. Kamarádka si vybrala správné dřevo, vytáhla z kapsy jakési „udělátko“ na vykouzlení ohně a škrtala tak dlouho, dokud plamínek nevzplál. Buřty jsme si pak na ohni udělali všichni. A kamarádka se stala hrdinkou odpoledne. Pokud jde o mě, nikdy bych si nepomyslel, že někdy budu řídit auto. Pokusil jsem se to naučit pod dohledem svého blízkého příbuzného před čtyřmi lety na letišti v Broumo‑ vě, ale byl to spíš takový hec. Navíc důvod, proč jsem se to naučit chtěl, brzy pominul, takže jsem to uložil k ledu. Před půlrokem se ale seskupily okolnosti, které po sečtení a odečtení přinesly jednu praktickou radu. Měl bych se naučit řídit auto, protože se mi to bude hodit. Minimálně proto, abych mohl na Náchodsko dojet za svou rodinou, a abych to mohl udělat třeba tehdy, když to bude nutné, ale vlak mi zrovna do místa určení nepojede. Bylo to peklo. Když jsem coby žák autoškoly vjel poprvé na silnici, připadal jsem si jako na Měsíci. Postupem času se ale vše usazovalo a já nakonec papíry na auto udělal. Bez mučení přiznávám, že to nebylo na první pokus, ale na to se historie ptát nebude. A protože to leckdy potřebuju, začal jsem tu a tam vařit a nedávno jsem slezl skálu, kterou jsem pár týdnů před‑ tím ze strachu slézt odmítl. Všechno tohle mě baví, pro‑ tože naučit se v době kdesi za polovinou života věci nové, je fajn. Za své staré názory bych si dal nejraději pár facek. Jelikož bych se ale příliš šetřil, vyrovnávám se s tím takto. Byly časy, kdy jsem se prostě v pohledu na sebevzdělávání jakéhokoli druhu mýlil. A jsem rád, že už jsou pryč.

17


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v ý n č e p z e b

pu o h s e jan.cz ha www.Do tí osobního s s možno ru odbě

VOŇAVÉ NEZBYTNOSTI

Roztomilá luxusní vánoční mýdla vyrobená v Portugalsku potěší děti i dospělé. Vybírat můžete mezi sladkou vůní zimních bobulí a motivem soba s hravou bambulí nebo vůní peprmintových bonbónků se sněhulákem s dvěma černými knoíky.

radost

NÁKUPY PO ZAVÍRAČCE

3. a 17. 12. budeme mít pro vaše klidné né vánoční pravíme pro nákupy otevřeno až do 21 hodin a připravíme vás i drobné vánoční mlsání

HŘEJIVÁ ZIMNÍ NÁLADA

Výrazný vzor povlečení Carol navodí tu pravou vánoční atmosféru i ve vaší ložnici. Sněhové vločky na světle šedém a červeném podkladu doplňuje okouzlující kresba horské krajiny na krémově bílém pozadí. Povlak na přikrývku je z obou stran stejný, povlak na polštář má z každé strany jiný motiv. Pohodlí zaručí hebký anel a komfort při povlékání zipový uzávěr. V nabídce máme i další vánoční dezény.

Listopadová

OTEVÍRAČKA

18

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

VÁNOČNÍ NOVINKY YANKEE CANDLE

Zbrusu nová kolekce vonných svíček Yankee Candle nazvaná Vánoční odpočítávání přináší pět okouzlujících vůní pro zvýraznění svátečního kouzla vašeho domova. Doneste voňavý stromeček domů, vdechněte aroma lineckého cukroví, potěšte oči září svátečních světýlek, dejte si voňavé kakao a škrtněte v kalendáři další den, který zbývá do Štědrého večera! Vůně Tree Farm Festival (Festival stromků), Christmas Eve Cocoa (Štědrovečerní kakao), Twinkling Lights (Zářící světýlka), Merry Berry (Linecké cukroví) a Letters To Santa (Dopisy Santovi) doplňuje limitovaná edice svíčky Severní pól a jako bonus vám nabídneme adventní kalendáře a krásné dárkové sady.

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

ŠKVORECKÝ CAFÉ V NOVÉ KNÍŽCE A KNÍŽKA U NÁS K PRODEJI

PRODEJ VÍN Z VINAŘSTVÍ MARADA A HERZÁNOVI

KDYŽ JE HOLENÍ OBŘAD

Kdo z mužů by občas nezatoužil vrátit se v čase, kdy byl mezi gentlemany proces holení povýšen na skutečný obřad a z holicího náčiní čišela kvalita a ušlechtilost materiálů. Štětkou z jezevčích štětin s dřevěnou rukojetí vyšlehat z mýdla vytříbené vůně načechranou pěnu, nanést na tvář a zářícím strojkem se oholit do hladka. A jako tečku použít kolínskou, která přesně vystihuje Vaši osobnost. Přesně takové chvíle můžete zažít díky německé značce Mühle, od které nabízíme vedle jednotlivých výrobků i stylové holicí sady se stojánkem.

Autor Gastromapy Lukáš Hejlík vyráží v nové knížce na výlety po celé ČR a mapuje podniky, kam zajít na fajn jídlo, kafe, sladký nebo drink. Čeká vás popis výletu a krásné fotky a partner Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat.

VÁNOČNÍ DEKORACE

Víme to všichni. Ač máme vánočních serepetiček plné skříňky, každý rok si potřebujeme koupit alespoň jednu další. U nás můžete vybírat z klasických ozdob na stromečky, věnců, svícnů, závěsných řetězů, světýlek a dalších nezbytností, které u vás doma vytvoří tu správnou adventní atmosféru.

LADOVSKÁ ZIMA

Českou vánoční klasiku v podobě poetických obrázků Josefa Lady můžete mít doma na svých pohovkách. Nejmodernější digitální tisková technologie zajistila nádherné barvy a precizní detaily. Limitovaná edice povláčků je vyrobena ze 100% bavlny o rozměru 33x50 cm a motiv je z obou stran stejný.

Listopadová

OTEVÍRAČKA

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

19


Toulky historií

Text: Richard Švanda

Humorné vzpomínky na prusko-rakouskou válku 1866

Krvavý konflikt, k němuž se bezesporu řadí rovněž prusko-rakouská válka 1866, nebyl sice v žádném případě nijak humorný, ale jak je zvykem, tak i z tragických událostí dokázali lidé vytěžit něco veselého, nastalou situaci zlehčovat a glosovat formou krátkých příběhů či anekdot, jimž se říkalo „granáty“. Mnohé z nich se dochovaly v lidové slovesné tradici, některé byly zaznamenány písmáky a předávány z generace na generaci. Nejvíce si „na paškál“ lidé brali hlavní protagonisty tohoto krvavého konfliktu. Jedním z nich byl pruský kancléř Otto von Bismarck, který se po válce roku 1866, v níž Prusko porazilo Německý spolek v bitvě u Hradce Králové, stal osobou veřejného zájmu. Mezi lidmi se tehdy objevily pamětní fotografie tohoto státníka, z druhé strany popsané komentářem, někdy i v první osobě, jako kdyby jej kancléř psal sám. Když prý Bismarck přespá20

val u jednoho zemana v místnosti bez záclon, stál ještě v deset hodin večer nedočkavý dav před jeho oknem. „Začal jsem se pomalu svlékat v očekávání, že by mohli odejít. Ale vůbec ne! Jdu ve své noční toaletě dál a stojím před kritickým okamžikem, kdy musím přetáhnout košili přes hlavu. Ale lidé se zakymáceli a neodešli […] udělal jsem dramatickou pauzu v domnění, že alespoň dámy odstoupí, ale můj šilhavý pohled z okna mě

utvrdil, že stále neodešli, a tak jsem si ve jménu božím stáhl svou košili přes hlavu. Ještě pevněji se přitiskli obličeje k oknu, když jsem zhasl světlo po čtení v posteli.“ Další krátký „granát“ se vztahuje k pruské anexi Saska. Po přepadení Holštýnska se pruská armáda vydala do Saska, které bylo v tomto konfliktu rakouským spojencem. Tehdy prý generál Helmuth von Moltke chtěl vyděsit Bismarc-


ka zvoláním: „Sasové vyhodili do povětří drážďanské mosty přes Labe!“ Bismarck na to s ledovým klidem opáčil: „Však už byly velmi prašné.“ Kromě lidových vtipů se často v některých rodinách nacházel rovněž roztomilý louskáček na ořechy s podobiznou Otta von Bismarcka, který je dokladem satirického užitého umění konce 19. století. Nejvíce anekdot se však vázalo přímo k největšímu střetnutí celé války – bitvě u Hradce Králové. Ironií osudu v blízkosti Hradce Králové 3. července 1866 během rakouské palby málem přišel o život i pruský šikovatel Johann Konrad Adenauer. Jistě by ho ani ve snu nenapadlo, že jeho syn, pozdější první kancléř Spolkové republiky Německo, bude znovu stavět Německo na nohy 83 let po skončení této války. Bleskové pruské vítězství se kladlo za vinu zkostnatělému rakouskému způsobu velení či rychlosti

pruských zadovek. Častokrát se v mnohých vtipných a posměšných glosách na téma války 1866 objevuje rčení: „Tak rychle Prusové přece nestřílí.“ A na adresu polního zbrojmistra Ludwiga von Benedeka se vedly hanlivé popěvky: „Náš tatínku Benedeku, dlouho zůstals na fleku, protože Prusové byli v dáli, a najednou jsme na stráži stáli – U Chlumu!“ A mezi Vídeňany se před koncem války zpívávalo: „Dobrovolníci nemají knoflíky, generálové nemají hlavy, ministři nemají rozum, tak musíme všechno ztratit.“ Terčem posměšků se po prohrané bitvě u Hradce Králové stal také pražský purkmistr Václav Bělský, který vyjednal s pruským velením nenásilné obsazení Prahy, aby zabránil škodám na majetku a ztrátám na životech. Jeho velmi výstižné karikatury se tenkrát objevily v nejedněch pražských novinách a jeden z popisků například zněl: „Byla Vám just válka s Prajzkem, všecko šlo tím starým „glajzem“; na

„kriegsfusu“ byl Šteffek, tajný plán měl Benedek. V tom plánu jedou časně z rána byla pověst ta slýšána, že prý naši z rozvahy, pouštěj Prajza do Prahy.“ Četné vtipně glosované komentáře tehdy přinášely zejména Humoristické listy. V čísle vydaném 19. května 1866 autor například zesměšňuje snahy Pruska a Itálie o získání Benátek, Šlesvicka a Holštýnska. Dozajista netušil, že zakrátko se vtip stane skutečností. Často se objevovaly také karikatury pruské armády táhnoucí do Čech. Na jedné z nich jdou pohublí pruští vojáci do Čech a na druhé táhnou zpět do Pruska pěkně obtloustlí a s pytli jídla a jiné kořisti. Jak je vidět, satira a válka měly k sobě velmi blízko. Není to nijak překvapivé, neboť humor a vtip odnepaměti napomáhal obyčejným lidem lépe se vyrovnávat s vážnými situacemi, alespoň na chvíli si odpočinout a pobavit se, aby znovu načerpali síly umožňující jim čelit každodenním strastem.

Rubena se vrací do českých rukou

Prvního øíjna tohoto roku byl kompletnì dokonèen prodej náchodské gumárenské spoleènosti Rubena, jejíž souèástí jsou výrobní závody v Náchodì, Velkém Poøíèí a Zlínì. Dosavadní vlastník, švédská spoleènost Trelleborg, se k tomuto kroku rozhodl poèátkem roku 2020 z toho dùvodu, že výrobkové portfolio Rubeny ne zcela odpovídalo novì pøijaté strategii skupiny.

Rubena_NA_142x98mm_1121_SAZBA.indd 1

27.10.2021 16:49:06

inzerce

Po témìø rok trvajícím procesu se novým majitelem Rubeny stala èeská investièní skupina Kaprain, vlastnìná panem Karlem Pražákem. Kaprain se soustøedí na prùmysl, nemovitosti, finance a také sport a zábavu. V prùmyslu se zamìøuje na chemii a telekomunikace. Kaprain je vlastníkem Spolchemie v Ústí nad Labem a slovenských chemických závodù Fortischem. Vlastní také hokejový klub HC Sparta Praha èi pøed nedávnem u Letištì Václava Havla otevøené Dinosauria Museum Prague, jedno z nejvìtších soukromých muzeí dinosaurù na svìtì. Gumárenský podnik v Náchodì založil v roce 1908 Josef Kudrnáè a byla zde vyrobena první èeskoslovenská pneumatika. Rubena nese odkaz Tomáše Bati výrobou klínových øemenù, které se ve Zlínì vyrábí od roku 1934. V prùbìhu 113leté historie byly výrobky prodávány pod obchodními jmény Kudrnáè, Barum, Rubena a Mitas. V souèasnosti je Rubena nejvìtší evropský výrobce plášśù a duší na kola. Dále vyrábí technickou pryž, vlnovce vzduchového pružení, klínové øemeny, puky, tìsnìní, vaky a nádrže a gumárenské smìsi. Pøi roèním obratu 1,5 miliardy korun zamìstnává tisíc pracovníkù. Souèástí akvizice jsou i podíly v dceøiných firmách v Rakousku a Bulharsku a je plánováno založení spoleèností na Slovensku a v Anglii. Veškerá produkce bude nadále distribuována pod znaèkou Rubena. Michal Kubeèek, øeditel

21


Do galerie

Text a foto: Galerie Luxfer

Toto není babička...

Z výstavy,2021, foto Galerie Luxfer

Studenti a pedagogové ústeckého ateliéru fotografie představují své práce v Luxfer Open Space. V Luxfer Open Space v České Skalici se v pátek 8. října otevřel poslední vý‑ stavní projekt letošního roku. Před‑ stavuje výsledky rezidenčního pobytu studentů a pedagogů ateliéru Foto‑ grafie Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Ateliér se pod vedením Lukáše Jasanského a Silvie Milkové koncepčně zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí ve fotografickém oboru, ale především na širší chápání tohoto média v současném výtvar‑ ném umění. V rámci své volné tvor‑ by studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v dalších uměleckých oborech. Nejen fotografické, ale i audiovizu‑ 22

ální projekty, představené v Luxfer Open Space, vznikly jak během rezi‑ denčního pobytu v České Skalici, tak jako školní práce v průběhu posled‑ ních dvou let. Většina z nich různoro‑ dým způsobem reflektuje místní pro‑ středí a tradici, spojovanou zejména s odkazem Boženy Němcové. To na‑ značuje i název výstavy, parafrázující slavný obraz Reného Magritta Toto není dýmka. Na něm je namalována dýmka s nápisem popírajícím to, co na plátně vidíme, a otevírá tak otáz‑ ku, do jaké míry je naše vnímání sku‑ tečné a nakolik jej lze ovlivnit. Název Toto není babička tak lze vykládat ambivaletně: je to tedy o babičce, nebo není? Škála přístupů a strategií uměleckých

děl, která zaplnila dvě poschodí pro‑ storu Luxfer Open Space na Maloska‑ lické ulici, je opravdu široká. Divák tak zde může objevit fiktivně­‑vědecký dokument, časosběrné video věnova‑ né Skalici a jejímu okolí, nenápadnou transformaci krajiny, práci s historic‑ kým odkazem pomocí nejmodernější technologie a mnoho dalšího. Výsta‑ va potrvá do 31. 12. 2021. Vystavující autoři: Alex Fűrstů, Jan Koláček, Iuliia Romashkina, Martin Pecha, Sofia Sováková, Nikolas Šilar, Lev Zlokazov, Kateřina Jičínská, Re‑ beka Provazníková, Tereza Jobová, Lucie Urban, Anna Minářová, Kate‑ řina Nováčková, Iana Koroleva, Bar‑ bora Bahlsenová + Lukáš Jasanský a Silvie Milková


VYHRAJTE

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE

KNIHY, CD, VÁNOČNÍ OZDOBY, CUKROVÍ A MNOHO DALŠÍCH CEN

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ Českého rozhlasu Hradec Králové od 29.11. do 19.12. 2020

hradec.rozhlas.cz 23


Stylový domov

Text: Tereza Zmátlová, foto: Unsplash, Pexels

Podzim v interiéru

Babí léto je nenávratně pryč a je tu podzim plný barev a pestrosti. S příchodem sychravých dní logicky začínáme trávit více času doma, a proto je podzim ideální čas na vyšperkování interiéru. Připravila jsem pro vás pár tipů, jak na to. Květiny a podzimní dekorace Zaplňte volný prostor a obývací pokoj kvě‑ tinami. Ať už pěsto‑ vanými v květináčích nebo květinovými dekoracemi ve váze. Natrhejte si jeřabiny a nakombinujte je s vysokými žlutými travami. Vchod domu či bytu vám krásně ozdobí podzimní vě‑ nec. Pokud nevíte, jak na to, zkuste si najít nějaký workshop v okolí nebo si najděte návody na Youtube. V interiéru vám udě‑ lá parádu jednoduchá dekorace – mísa s dý‑ němi a tykvemi – použijte různé velikosti, tvary a barvy. Pokud máte v interiéru zlaté doplňky, vezměte zlatý sprej a přestříkejte dýni na zlatou. Stejným způsobem můžete postupovat u doplňků laděných do jiných barev.

Převlékněte interiér do teplých barev a podzimních vzorů Vyměňte barevné dekorace a použijte podzimní barvy. Fialovou, tmavě oranžovou, příjemnou hnědou, lahvově zelenou. Stačí převléknout dekorativní polštářky na po‑ hovce, vyměnit ubrus, pár váziček nebo květináčů a inte‑ riér dostane jiný rozměr. Inspiraci na dekorace do pokoje a barevné kombinace můžete čerpat v přírodě. Krásně bude vypadat kombinace tmavě oranžové a lahvově ze‑ lené, nebo odstíny fialových se šedou, kombinace hořči‑ cové žluté a hnědé. Kreativitě se zkrátka meze nekladou. Stačí se podívat z okna, nebo se porozhlédnout v parku po spadaném listí, které hraje všemi barvami. 24

Polštářky, plédy, textilie Zabydlete si pohovku polštářky a plédy. Použijte jich klidně víc a kombinujte materiály a vzory. Barevně je laďte do podzimních barev, jako jsou béžová, hnědá, hořčicová nebo tmavě oranžová. Podlahu zateplete kuso‑ vým kobercem. Můžete ho dát do obývacího pokoje pod pohovku, kávový stolek, nebo pod jídelní stůl a židle. V prostoru obvykle vypadají lépe větší koberce. Pokud se rozhodujete mezi menšími a většími rozměry, vsaďte raději na větší. Koberce úžasně zútulní také ložnici. Dejte si jeden kusový koberec k posteli, abyste každé ráno vstá‑ vali do měkkého a hřejivého. Prostřete stůl Prostřete na stůl ubrus nebo alespoň běhoun. Použít můžete také látkové nebo jutové prostírání. Klidně vše zkombinujte najednou. Uvidíte, že jídelna bude vypadat


PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

rázem úplně jinak. Doprostřed stolu umístěte vázu s podzim‑ ními květinami nebo jinou květinovou dekoraci.

Svíčky K podzimu i zimě patří svíč‑ ky. Kupte si svíčky a svícny různých velikostí a dejte je na jeden podtácek. Na něm je pak DOHAJAN.CZ můžete přemisťovat dle libosti na jídelní stůl, okno nebo kávo‑ vý stolek. Já si ráda kupuji svíčky ve skleněných svícnech, protože když svíčka dohoří, vyměním ji za čajovou svíčku a svícen můžu používat dál. Ideálním místem pro nákup prémiových svíček Yankee Candle či Wood Wick je ob‑ chod Dohajan.cz v Náchodě. Světla S příchodem podzimních měsíců ubývá denního světla, a proto je potřeba přidat na osvětlení. Podívejte se, kam všude byste mohli přidat stolní nebo stojací lampy. Tyto lampy totiž vytvářejí příjemné intimnější osvětlení, a tím dodávají interiéru útulnou atmosféru. Stolní lampu mů‑ žete dát na polici, komodu, parapet nebo do knihovny. Stojací lampu umístěte ke křeslu či pohovce, nebo ji ne‑ chte stát samostatně. Příjemné měkké světlo dodává lát‑ kové stínidlo a teplá bílá žárovka. Pokud nemáte prostor na lampu, použijte světýlkový řetěz, omotejte ho třeba kolem okna, zábradlí nebo ho pověste na stěnu. Stačí opravdu málo a váš domov získá podzimní šmrnc a příjemnou atmosféru. Věřím, že kreativní odpoledne s dekorováním bude i příjemným rozptýlením prvních sychravých dnů. Mějte se krásně!

Tereza Zmátlová navrhuje prak‑ tické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

Tereza

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 01.03.2021 14:29:12

25


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda, foto: Jaroslav Petráň, foto v obsahu: Tomáš Vojtíšek

Toulky Jaroměří a Josefovem

Dvojměstí, tvořené věnným městem českých královen a pevnostním městem, nabízí hned několik míst jako stvořených pro podzimní procházku. Nejprve vyrazíme do přírody. Už 15 let vytváří Česká společnost ornitologic‑ ká Ptačí park Josefovské louky v nivě řeky Metuje. Historickým zavlažova‑ cím systémem se daří regulovat výšku spodní vody v přilehlých prostorách a do parku se tak vrací cílová skupina – mokřadní ptáci. Od roku 2018 jsou zde k vidění také různé druhy hmyzu, obojživelníků a divocí koně (exmo‑ orští pony). Ti byli do parku umístě‑ ni proto, aby napomohli s vhodnými podmínkami pro udržení kvalitních mokřadů. Od roku 2020 zde potkáme také pratury. Dvě mladé jalovičky mají podobnou funkci jako koně – okusem potlačovat nežádoucí dřeviny a spásat třeba rychle rostoucí kopřivy. S podporou Města Jaroměř byl reali‑ zován výlet s tajenkou „Do džungle za divokými koníky a do Ptačího svě‑ ta v Jaroměři“. Zdarma ke stažení ho 26

naleznete na internetových stránkách www.velkadobrodruzstvi.cz v sekci „Výlety s tajenkou celoroční“. Jen než se na výpravu vydáte, nezapomeňte si vzít holínky či podobnou outdoorovou obuv, protože značná část cesty může být hodně podmáčená. Park je přístup‑ ný každý den a vstup je volný. Kolem celého parku vede návštěvnická trasa v délce zhruba 4 kilometry. Vstup je možný i se psy, ti však musí být v období hnízdění (březen až červen) na vodítku. Zvířata v parku si můžeme volně prohlížet, ale krmení je zakázáno. Návrat do minulosti Budování vojenské pevnosti Ples za‑ počalo na území stejnojmenné vesnice v roce 1780. Po smrti císaře Josefa II. došlo k přejmenování na Josefov. Jed‑ ním z míst, které zde stojí od počátku existence pevnostního města, je vo‑

jenský hřbitov. Z hygienických důvo‑ dů byl jako jeden z prvních postaven mimo centrum. Nachází se přibližně 2 kilometry jihozápadně od středu Jose‑ fova v katastru obce Rasošky a leží na trase Naučné stezky Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866. Na ploše 21 366 m² nalezneme pomník padlým v první světové válce od ruského so‑ chaře N. A. Suškina z roku 1916, hroby velitelů pevnosti i měšťanů. Také Městský hřbitov Jaroměř je mís‑ tem s velmi podmanivou atmosférou. Založen byl roku 1888 po zrušení do‑ savadního pohřebiště u kostela sv. Ja‑ kuba. Později byl ještě rozšířen a v roce 1893 zde vzniklo i menší židovské oddělení. Vstupu vévodí sousoší Pla‑ čící žena od významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. So‑ cha vznikla v roce 1730 jako náhrobek


A co děti? Pokud cestujeme i s našimi potomky, řešíme často, jak je na výlet spojený s poznáváním nějakého místa nalákat. Zde nám práci usnadní projekt Zvídavé procházky v Jaroměři. Městské muzeum ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují připra‑ vilo dva okruhy, na nichž si můžeme prohlédnout zajímavé objekty a řešit úkoly zaměřené na postřeh. Vše, co potřebuje‑ me, je papír, tužka a chytrý telefon s připojením k internetu. Pomocí načtení QR kódu nebo odkazu na webových strán‑ kách Městského muzea v Jaroměři (www.muzeumjaromer.cz) si vybereme jednu ze dvou procházek. Zobrazí se nám mapa s aktivními okny, za kterými se skrývají otázky a úkoly. Mís‑ to, kde se nachází aktivní bod na mapě, je potřeba si pečlivě prohlédnout. Díky tomu vše správně a bez obtíží vyřešíme. První procházka nás zavede na náměstí Československé ar‑ mády, kterému dominuje sloup se sochou Panny Marie z díl‑ ny Matyáše Bernarda Brauna a historické domy s podloubím. Splnění úkolů nám zabere zhruba 30–40 minut. Druhý okruh se nachází na Pražském předměstí. Zaměřen je na významné budovy města Jaroměře. Mezi zastávkami nechybí knihovna, školy, městské a loutkové divadlo. Projít okruh i s vyřešením úkolů bychom měli zvládnout během 40–50 minut. Naše putování po dvojměstí je u konce. Pokud nemáte dost, nevadí. Za měsíc vám přineseme další výlet po krajině Klad‑ ského pomezí. Ti opravdu nedočkaví můžou zamířit na web www.kladskepomezi.cz, kde naleznou inspiraci, kam vyrazit, ať už do přírody či někam pod střechu. Snažte se vzdorovat podzimním chmurám doháněním restů, na které v létě nebyl čas a na viděnou v prosinci.

UVÁDÍ NOVINKU PRO MILOVNÍKY KÁVY

PROFI Kávovary ROOMA

skvělá káva u vás doma i v kanceláři! ONE TOUCH SYSTÉM díky této funkci si své oblíbené espresso, cappuccino nebo latte připravíte jediným stiskem ARS ČERPADLO italský výrobce s hodnotou tlaku 19 bar NAPĚŇOVACÍ TRYSKA samonasávací napěňovací tryska s patentovaným systémem pro snadnou přípravu mléčné pěny ZÁRUKA 24 + 12 měsíců (po registraci kávovaru na webových stránkách výrobce) CENA od 11.890,-

N

šte ap i

si Ježíškovi

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz inzerce

pro Braunovu tchyni Annu Miseliusovou. Na výzdobě hrobů se zde podíleli například sochaři a výtvarníci Otakar Špani‑ el, Josef Wagner, Josef Pekárek, Josef Max, Miloslav Vávra či Vladimír Preclík. Uprostřed hřbitova je centrální kříž, od nějž vybíhají tři cesty k okrajům hřbitovní zdi. Na konci těchto cest jsou symetricky umístěny tři hrobky tehdy nejvýznamnějších jaroměřských podnikatelů – Vladislava Čerycha, Josefa Etri‑ cha a Alberta Wenkeho. Posledně jmenovaný byl majitelem obchodního domu (dnes Městské muzeum) navrženého ar‑ chitektem Josefem Gočárem. Budova v Husově ulici je mo‑ mentálně uzavřena kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Znovuotevře‑ ní muzea je naplánováno na říjen 2022. Ačkoliv je muzeum prozatím uzavřené, můžeme se o historii Jaroměře dozvědět více na výstavě v Žákově pasáži, kterou tato instituce uspořádala k výročí 895 let od první písemné zmínky o městě. V Letopisu tzv. Kanovníka vyšehradského se dochovala zpráva k roku 1126 informující o uvěznění Bře‑ tislava, syna českého knížete Břetislava II., jeho strýcem kní‑ žetem Soběslavem I. na hradě v Jaroměři. Výstava s názvem „Rok 2021 ve znamení výročí první zmínky i významných jaroměřských rodáků“ je ke zhlédnutí do konce tohoto roku. Panely s bohatým obrazovým doprovodem připomínají už zmíněný záznam z roku 1126 v Dražickém kodexu i výročí místních umělců a dalších osobností (Otakara Španiela, Jo‑ sefa Wagnera a Josefa Šímy).

27


Kultura – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

MŮŽEM I S MUŽEM 4. 11. čtvrtek 19 hod. Komedie v Beránku.

KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 6. 11. sobota 15 hod. Pohádka v sokolovně.

INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE 9. 11. úterý 19 hod.

Komedie o soužití žen a mužův Be‑ ránku.

VODNÍČKU, VRAŤ SE 13. a 20. 11. sobota 15 hod. Pohádka v sokolovně.

ČERT A KÁČA 14. 11. neděle 15 hod. Klasická pohádka v Beránku.

EXTRÉMNÍ ISLAND PO VLASTNÍ OSE 18. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Přednáška Tomáše Kůdely v Městské knihovně.

PARDON ME, PRIME MINISTER 23. 11. úterý 19 hod.

Komedie s Petrem Nárožným v Be‑ ránku.

ŠVÝCARSKÉ POSTŘEHY 25. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Beseda s Petrem Voldánem v Městské knihovně.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 27. 11. sobota 9 – 13 hod.

Program v Městské knihovně nabídne kvízy, vyrábění, deskovky, v 10 hodin loutkovou pohádku a v 11 besedu s autory knihy Prašina.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 27. 11. sobota 15 hod.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 28. 11. neděle 17 hod.

Zahájení adventu na Husově náměstí.

MUSICA DA CAMERA 28. 11. neděle 15 hod.

Adventní koncert v kostele Nanebe‑ vzetí Panny Marie v Malé Skalici.

Pohádka v sokolovně.

ČERVENÝ KOSTELEC

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SNOW FILM FEST 2021 5. 11. pátek 19 hod.

GUATEMALA S DĚTMI 4. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Přednáška v Městské knihovně.

NAHORU – NA HORU! 10. 11. středa 19 hod. Představení Nodivse v kině.

METUJE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ 22. 11. pondělí 17 hod.

Představení knihy v Městské knihovně.

EVANGELIUM PODLE FOGLARA 25. 11. čtvrtek 18 hod.

Přednáška v Městské knihovně.

VÁNOČNÍ BÁBOVKA 27. 11. sobota 15 hod.

Přivítání adventu v knihovně.

DIVADELNÍ FESTIVAL PRO MORAVU 27. 11. sobota 13 hod.

V kině uvidíte sedm amatérských ins‑ cenací, dobrovolné vstupné bude pře‑ dáno rodině Tichých z Moravské Nové Vsi. Rumplcák a princeznička (9.30 hod.), Noe, Jonáš a ti druzí (10.30 hod.), Generálka jeho veličenstva (13 hod.), Setkání (15.30 hod.), Nahoru – na horu! (16.45 hod.), Ani za milion (18.15 hod)., Příběhy obyčejného šílenství (20 hod.)

Pásmo dokumentů o zimních sportech v hospůdce v kempu Brodský.

LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL

Tradiční pohádkový festival v kině Luník vždy od 15 hod. 13. 11. O prasátku 20. 11. O Luciáškovi 27. 11. Jak šel Slávek do světa 4. 12. Dloušiby - po pohádce přijde Mikuláš, který odmění hodné děti.

MICHAL PROKOP TRIO 13. 11. sobota 19 hod.

Tip S

win

gu

Koncert v Divadle J. K. Tyla.

NEBESKÁ PAST 16. 11. úterý 18 hod.

Beseda s horolezcem Markem Holeč‑ kem v Trees.

GUSTAV VACEK 18. 11. čtvrtek 17 hod.

Beseda Richarda Švandy v divadle.

O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE 21. 11. neděle 15 hod.

Klasická pohádka v Divadle J. K. Tyla.

ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC 27. 11. sobota 17 – 20.30 hod.

Program s ukázkami tradic a řemesel se uskuteční v Městském muzeu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 28. 11. neděle 16.30 hod.

Zahájení adventu na Husově náměstí.

ČESKÁ SKALICE

DISKOTÉKA 6. 11. sobota 20 hod. DJ Lang v sokolovně.

ŽIVÁ ZAHRADA 9. 11. úterý 9.30 hod.

Přednáška v modlitebně Církve bratrské.

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

28

SETKÁNÍ U KAŠNY 17. 11. středa 15 hod.

Připomínka 32. výročí listopadových událostí. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA 23. 11. úterý 17 hod.

Oceněný dokument a beseda s lékaři Hospice Anežky České v kině Luník.

HRONOV

ŠUMAŘ NA STŘEŠE 5. 11. pátek 19 hod.

Klasika v Jiráskově divadle.

ROMAN DRAGOUN 27. 11. sobota 19 hod.

POUTNÍCI 10. 11. středa 19 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 28. 11. neděle 16 hod.

RELAX BAND A FELIX SLOVÁČEK 15. 11. pondělí 19 hod.

Rocková legenda v Trees.

Pod vánočním stromem na náměstí T. G. Masaryka vystoupí tanečníci ZUŠ.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3. 12. pátek 17 a 19 hod.

Adventní koncerty Městského decho‑ vého orchestru a žáků ZUŠ v divadle.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ZÁKULISÍ EVROPSKÉ ARISTOKRACIE VE 20. A 21. STOLETÍ 5. 11. pátek 18 hod. Přednáška Richarda Švandy v kině.

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY 20. 11. sobota

Tradiční akce na náměstí Horníků.

ADVENTNÍ KONCERTY 26. a 27. 11. pátek, sobota 19 hod.

Koncert v Jiráskově divadle.

Koncert v Jiráskově divadle.

VÁNOČNÍ TRHY 21. 11. neděle 9 – 17 hod.

Tradiční trhy na náměstí a v Sále J. Čapka s kapelou Klapeto a pohádkou.

NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM VETCHÝM 24. 11. středa 19 hod. Beseda v Jiráskově divadle.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 28. 11. neděle 16 hod. Žáci ZUŠ v Jiráskově divadle.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 28. 11. neděle Zahájení adventu na náměstí.

Koletovka zve do Orlovny.

POLICE NAD METUJÍ

VELKÉ POŘÍČÍ

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

POŘÍČSKÝ PODZIM 20. 11. sobota 17 hod.

V sále Obecního domu zahrají Silma‑ ril, Chvíle, Mazzec a Jindra Kejak.

Tradiční festival v Kolárově divadle.

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS 5. 11. pátek 19 hod. Improvizace Paleťáků.

S TVOJÍ DCEROU NE 12. 11. pátek 19 hod.

ADVENTNÍ DRÁTKOVÁNÍ 18. 11. čtvrtek 18 hod. Tvoření v Pellyho domech.

SEN SAFARI 23. 11. úterý 17.30 hod.

Přednáška v Pellyho domech.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11. neděle 17 hod.

Na náměstí přijde Mikuláš, připravena bude pohádka a následovat bude rozsvícení vánočního stromu.

MUZEUM DĚTEM 27. – 28. 11.

Dílna v Muzeu papírových modelů.

BROUMOV

SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE 13. 11. sobota 15 – 19 hod.

Před příjezdem sv. Martina si v Ulitě můžete dát porci husy, vyrobit si lucer‑ nu či tričko nebo upéct rohlíčky.

DUO JAMAHA 18. 11. čtvrtek 18 hod.

Koncert v kulturním domě Střelnice.

HUMORIÁDA V BROUMOVĚ 20. 11. sobota 19 hod. Uršula Kluková v Městském divadle.

CO ZNAMENÁ VÉSTI KONĚ Tip S 20. 11. sobota 19 hod. win g Spojení The Plastic People of The Uni‑ verse a Filharmonie Brno v Dřevníku.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 28. 11. neděle 16.30 hod.

Zahájení adventu na Mírovém náměstí.

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí zahraje komedii o manželské krizi.

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 19. 11. pátek 19 hod.

Divadelní soubor OCHOS Smiřice sehraje hořkou komedii.

NAHORU – NA HORU! 26. 11. pátek 19 hod.

Novoměstská divadelní sebranka uvádí svou první autorskou hru.

SVATÝ MARTIN V DŘEVĚNCE 6. 11. sobota 9 – 16 hod. Ukázky tradičních rukodělných technik a ochutnávka dobových regio‑ nálních pokrmů čekají ve staré škole.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 11. pondělí 11 – 17 hod.

Brány Muzea papírových modelů se otevírají.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ 9. 11. úterý 14.30 hod. Přednáška v Pellyho domech.

29

u


Kina

Kino Vesmír Náchod 1. po 19

1., 2. po 17, út 19.30

2. út 16.45

3. st 17

3. st 19

4. čt 17

5.

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI Český dokument. KURZ MANŽELSKÉ TOUHY Česká komedie. Od 12 let. DUNA Sci-fi. Od 12 let. ČZ. VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ Akční sci-fi. Od 12 let. ČZ. ETERNALS Akční film. Od 12 let. ČT. ZBOŽŇOVANÝ Česká komedie. Od 12 let. KAREL

pá 19.30

Dokument o Karlu Gottovi.

4. - 9.

ETERNALS

čt, so, po(ČT) 19, pá, út Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ. 16.45, ne 18 KRÁLÍČEK PETR 6. BERE DO ZAJEČÍCH so 15 Rodinný animák.

6.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

13.

so 17

Česká romantická komedie.

so 14.30

7. ne 14

ADDAMSOVA RODINA 2 Rodinný animák.

7.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

ne 16, st 17

Česká komedie. Od 12 let.

8. po 17

9. út 19.30

KRYŠTOF Česko-slovenské drama. Od 12 let. RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS Italský dokument.

10.

PARALELNÍ MATKY

st 19

Španělské drama. Od 15 let. ČT

11. - 17. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI Promítací časy na webu kina

Nový český vánoční film.

11., 14., POSLEDNÍ NOC V SOHO 15. čt, ne 19.15, Thriller. Od 15 let. ČT. po 17

12.

KAREL

pá 17

Dokument o Karlu Gottovi.

13. so 16.45

14. ne 15

18. čt 19.15

MYŠI PATŘÍ DO NEBE Animovaná komedie. ETERNALS Akční dobrodružství. Od 12 let. ČZ. VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ Rodinný film. FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN Drama USA. ČT.

19., 20., KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 22. pá, po 17, so Fantasy komedie. ČZ. 19.15

19., 21.

HLAS LÁSKY

pá 19.30, ne 18

Životopisný film. ČT.

24., 28.

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

st 19.15, ne 18

Životopisný film. Od 12 let. ČT.

25. čt 19.15

KLAN GUCCI Životopisný film. Od 15 let. ČT.

25. - 30. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH čt, út 17, pá, Ireny Pavláskové. po 19.15, so Komedie 19, ne 16 Od 12 let.

26. - 28. ENCANTO pá 17, so 15, Animované dobrodružství. ne 14

27.

MACHR NA 30 DNŮ

so 17

Komedie. Od 15 let. ČZ.

30.

BUDIŽ VODA!

út 19.15

Český dokument.

DELE

GAC

KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 3. - 7., 9., 13., 15., ETERNALS 17. st, čt, so 20, pá, ne, út(ČZ) Nový tým superhrdinů filmového 17, so, st(ČZ) vesmíru studia Marvel. ČT. 17, po 20

inzerce

30

PROGRAM, VSTUPENKY A REZERVACE NA

www.kinolunik.cz

4.

DUNA

čt 17

Sci-fi. Od 12 let. ČT.

5., 15.

HRANA ZLOMU

pá 20, po 17.30

Český thriller.

E


6., 14.

KAREL

so 17, ne 20 Dokument o Karlu Gottovi.

7. ne 10

MYŠI PATŘÍ DO NEBE Rodinný animák.

7., 16.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

ne 20, út 17.30

Česká komedie.

9. út 20

ZÁTOPEK Životopisný film.

12., 13.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

pá 17.30, so 20

Česká komedie.

12.

NENÍ ČAS ZEMŘÍT

pá 20

James Bond je zpět. ČT.

14., 17.

ADDAMSOVA RODINA 2

ne 10, st 15

Rodinný animák.

16. út 15, 20

TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK Italský dokument. ČT.

17.

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

st 10

Rodinný animák.

17.

POSLEDNÍ NOC V SOHO

st 20

Horor. ČT.

23.

ZBOŽŇOVANÝ

út 15

Český film. Následující program najdete na

www.kino70.cz.

KINO V KOLÁROVĚ DIVADLE POLICE NAD METUJÍ 4. čt 17.30

9.

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz

MIA A BÍLÝ LEV Rodinný film. KAREL

út 19

Dokument o K. Gottovi.

11.

JEDINĚ TEREZA

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

čt 19

Česká komedie.

on-line na www.kupvstupenku.cz

KINO IC BROUMOV KAREL Dokument o K. Gottovi.

13.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

so 14

Animované dobrodružství.

16.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

út 18

Česká komedie. ČT - české titulky, ČZ - české znění

e SpravujemSVJ

my, bytové do í budovy n č k a polyfun Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

inzerce

1. po 18

31


Výstavy – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

NÁCHOD DOSTAL DAR 5. 11.–9. 1. Muzeum Náchodska představí v Broučkově domě dary sester Dagmar a Ivony Tláskalových.

PAULINA SKAVOVA Do 5. 11. Trutnovská výtvarnice se představuje v Galerii Nola.

NÁCHODSKÝ FOTOGRAFICKÝ PODZIM: JIŘÍ KLÍMA A FOTOKLUB NÁCHOD Do 7. 11.

Výstava fotografické tvorby dlouhole‑ tého člena Fotoklubu Náchod se koná ve výstavní síni Muzea Náchodska.

VINCENC VINGLER: ZOO V NÁCHODĚ Do 7. 11. Vincenc Vingler (1911–1981) se soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem. Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové na pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Výstava v Galerii výtvarného umění je soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. 4. 11. od 15 hodin se koná komentovaná prohlídka.

inzerce

32

VERONIKA PSOTKOVÁ: ESENCE

MARTINA ŘEHÁKOVÁ: V MODRÉM

Do 7. 11.

11. – 25. 11.

Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je sochařka, absolventka ateliéru Sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2009). V sou‑ časné době žije a tvoří v Oboře u Loun. Věnuje se genderovým tématům ženství a mateřství. Její tvorba je založena na principech realistického figurálního sochařství a je pro ni charakteristické vyjádření radosti z pohybu. Drátěné plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagu‑ jí na změnu světelných podmínek. Výstavu můžete zhlédnout v Galerii výtvarného umění.

Vernisáž výstavy obrazů spojená s křtem Knížky o lásce pro tebe Ruth Stryhalové se v Městské knihovně uskuteční 11. 11. od 17 hodin.

DOMOV MŮJ Do 7. 11. Výstava ze sbírek Galerie výtvar‑ ného umění, Památníku národního písemnictví a dalších institucí před‑ stavuje výběr toho nejlepšího z tvor‑ by umělců, kteří se jako mladí lidé po ruské revoluci a občanské válce ocitli na území Československa.

VÝSTAVA SPŠ OTTY WICHTERLEHO 8. – 13. 11. Tradiční prodejní výstava střední školy z Velkého Poříčí s ukázkou tvorby vánočních dekorací se koná v Městské knihovně.

NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 20. 11.–9. 1. 38. ročník rozsáhlé a oblíbené přehlíd‑ ky regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika) zahájí v Galerii výtvarného umění 19. 11. od 17 hodin.

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 26. 11.–16. 1. Nová výstava ve výstavní síni Muzea Náchodska připomene atmosféru blížících se vánočních svátků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 17 hodin.

VÝSTAVA SPOLKU SANA 27. 11.–4. 12. Výstava náchodského spolku SANA s možností zakoupení vánočních de‑ korací i drobných dárků ze dřeva, vlny, drátků či keramiky se koná v Městské knihovně.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

OKÉNKO Z PRÁZDNIN

MOZAIKY Z LÁSKY

Do 10. 11.

2. – 29. 11.

Výstava obrazů členů amatérského spolku Ateliér z České Skalice se koná v Městské knihovně.

Výstava patchworkových výrobků po‑ těší všechny milovníky ručních prací v Městské knihovně.

inzerce


JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU 27. 11.–1. 2.

KOUZLO STÁŘÍ Do 30. 11.

POLICE NAD METUJÍ

IRENA HUBKOVÁ Do 31. 12.

JULIA GRYBOŠ A BARBORA ZENTKOVÁ: FINGERTIPS DANCE Do 30. 11.

6. 11. sobota 14 hod.

Vánoční výstava se koná v Městském muzeu.

Výstava v Městské galerii Zázvorka.

ČESKÁ SKALICE

ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2021 5. – 30. 11. 9. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které vytvořily děti bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků, se koná v galerii Fortna.

MILAN MIKULÁŠTÍK 5. 11.–9. 1. Nová výstava bude v galerii Luxfer zahájena 5. 11. v 19 hodin. Milan Mikuláštík (*1975) na sebe z kraje milénia upozornil jako člen dua MINA a spoluzakladatel aktivistické skupiny Guma Guar. Od roku 2009 působí jako kurátor pražské Galerie technické knihovny.

ZLATKO HÁLA: FOTOGRAFIE Z CEST Do 15. 11.

Výstava fotografií se koná v Knihovně Barunky Panklové.

JINDŘICH KLABAČKA & VÍTĚZSLAV KREJČÍ: CO JE NAHOŘE, JE I DOLE, CO JE DOLE, JE I NAHOŘE 29. 11.–24. 1.

Vernisáž výstavy fotografií v Knihovně Barunky Panklové se uskuteční 29. 11. od 17 hodin.

inzerce

Výstava fotografií se koná v Regionál‑ ním informačním centru.

Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Prostoru pro současné umění. Fotografie vznikla v průběhu opětovného ploš‑ ného lockdownu a dokumentuje naši tehdejší lockdown každodennost.

CORENTIN GABORIT (FR) Do 30. 11.

Studentský rezidenční projekt probíhá v Luxfer Open Space.

LUKÁŠ JASANSKÝ A STUDENTI ATELIÉRU FOTOGRAFIE Do 31. 12. Výstava v Luxfer Open Space.

VELKÉ POŘÍČÍ

HANA KOBLÍŽKOVÁ – ŠÁLOVÁ Do 3. 12.

Výstava obrazů a fotografií se koná v Galerii 102.

HRONOV

TAVENÍ SKLA DŘEVEM 1. – 30. 11.

Výstava reportážních fotografií Miroslava Holči se koná ve foyer Sálu Josefa Čapka. Vernisáž se uskuteční 1. 11. od 17 hodin, výstavu zahájí PhDr. Bohumír Dragoun.

VERNISÁŽ VÝSTAVY DAKAR Rallye Paříž­‑Dakar se stala hlavně v devadesátých letech celospolečen‑ ským fenoménem. Jak vypadají mo‑ dely dakarských speciálů z papíru, se můžete přijít podívat na výstavu v Muzeu papírových modelů.

OBCHŮZKOVÉ POSTAVY 19. 11.–9. 1. Na vánoční výstavě ve staré škole Dřevěnce se dozvíte o křesťanských světcích a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj původ v pohanských dobách.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA 25. 11.–2. 1. 2021 Práce mladých výtvarníků, kteří se přihlásili do tradiční soutěže (letos na téma „Kvíčerovské Vánoce“), se koná v Zeleném domečku.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

RTYŇSKÉ FOTO 2021 3. – 11. 11. Výstava fotografií se koná v malém kulturním sále.

MACHOVSKÁ LHOTA

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 19. – 20. 11.

Český zahrádkářský svaz zve do penzi‑ onu U Lidmanů na výstavu, která vás naladí na vánoční čas.

inzerce

33


Kvíz

NÁCHODSKÝ SWING SLAVÍ 14 LET! První vydání časopisu Náchodský SWING spatřilo světlo světa v listopadu roku 2007. Pojďte si s námi projít jeho cestu v následujícím kvízu. covidové situace c) O díle Josefa Škvoreckého d) O kapele Oasis 7) Jak se jmenuje kulturní sezóna, kterou pořádá Náchodský SWING v různých kulturních stáncích regionu? a) Za kulturou se Swingem b) Náchodský SWING uvádí c) Swingujeme v divadle d) Pojďte s námi za kulturou 8) Koho jste v rámci kulturní sezóny Náchodského Swingu ještě neměli šanci v regionu spatřit? a) B­‑Side Band s Vojtou Dykem b) Szidi Tobias c) Cirk La Putyka d) Jamie Culluma

Představení a křest prvního vydání Náchodského Swingu. Zleva: Dieter Balzar, Daniel Šafr, Hana Stoklasová

1) Kdo byl na první titulní straně časopisu Náchodský SWING? a) Josef Škvorecký a Zdena Salivarová b) Marek Eben a Tereza Kostková c) Ljuba Skořepová d) Bohumír Španiel 2) Čemu se věnovala rubrika Téma prvního vydání Swingu? a) Prvnímu ročníku Star Dance b) Dílu Josefa Škvoreckého c) Náchodské Tepně d) Architektonickým skvostům Náchodska 3) Kdo nikdy nebyl Osobností Swingu? a) Zdena Salivarová b) Zuzana Michnová c) Josef Rakoncaj d) Petr Voldán

4) Kdo časopis Náchodský SWING pokřtil? a) herečka Uršula Kluková b) ředitelka Státního okresního archivu Lydia Baštecká c) muzikant Dieter Balzar d) knihovník a spisovatel Jan Meier 5) Kdo se vystřídal na postu šéfredaktora? a) Tomáš Kábrt a Jaroslav Špulák b) Tomáš Kábrt a Hana Stoklasová c) Hana Stoklasová a Regina Hello‑ vá d) Hana Stoklasová a Jaroslav Špulák 6) O kom se ve Swingu nejčastěji a s velkou radostí píše? a) O Police Symphony Orchestra b) O změnách v nařízení kolem

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4c, 5b, 6a, 7b, 8d, 9d, 10a, b, c, 11d 34

9) Jak se jmenovaly populární série rozhovorů s úspěšnými regionálními podnikateli? a) Osobnost Swingu a Podnikatel regionu b) Za úspěchem a Mezi námi pod‑ nikateli c) Na slovíčko a Svět úspěšných d) Jedenáctka statečných a Zlaté dno 10) Kde prodává Náchodský SWING vstupenky na své akce? a) V regionálních informačních centrech b) On­‑line v síti Kupvstupenku.cz c) V obchodě Dohajan.cz v Náchodě d) Pouze na místě před akcí 11) Co dostal Náchodský SWING k desátému výročí? a) Nového šéfredaktora b) Nový formát c) Vyšší počet stran d) Kavárnu Škvorecký Café hs


BYLO VÁM 40 LET? ČAS NA PŘEMĚŘENÍ ZRAKU

35


36


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.