__MAIN_TEXT__

Page 1

NÁCHODSKÝ listopad 2020

Osobnost Swingu

Olga Landová

„Píšu jen ve chvílích, kdy cítím, že mě navštívila Múza.”

Jabloň U Lidmanů Strom roku 2020


75 let s vámi ZPRÁVY Z REGIONU | ČESKÉ PÍSNIČKY | DOBRÉ RADY ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE | ZAJÍMAVÍ HOSTÉ

2

90.5 FM | 95.3 FM | 96.5 FM | R-HK hradec.rozhlas.cz


Editorial Milí čtenáři,

V minulém editorialu jsem vás vyzvala, abys­ te se připojili k hlasování v anketě Strom roku a podpořili jabloň z Machova. Nevím, jestli výzva zabrala, ale sedmdesátiletý strom, který roste na zahradě restaurace U Lidmanů skuteč­ ně zvítězil v celostátním klání, a zdobí tak naši titulní stranu a rubriku Příběh. Kromě něho vás v aktuálním vydání čeká například rozhovor se spisovatelkou Olgou Landovou, sloupek Jarosla­ va Špuláka, pokračování textu o Československé nové filmové vlně i přehled přeložených či zru­ šených kulturních akcí. A poslední informace se týká přestavení Malý princ z naší kulturní se­ zóny. Náhradní listopadový termín jsme zrušili a inscenaci přesunuli na 7. 5. 2021. Věříme, že tentokrát už to dopadne!

UVÁDÍ NOVINKU PRO MILOVNÍKY KÁVY

PROFI Kávovary ROOMA

skvělá káva u vás doma i v kanceláři! ONE TOUCH SYSTÉM díky této funkci si své oblíbené espresso, cappuccino nebo latte připravíte jediným stiskem ARS ČERPADLO italský výrobce s hodnotou tlaku 19 bar NAPĚŇOVACÍ TRYSKA samonasávací napěňovací tryska s patentovaným systémem pro snadnou přípravu mléčné pěny ZÁRUKA 24 + 12 měsíců (po registraci kávovaru na webových stránkách výrobce) CENA od 11.890,-

Pevné zdraví a příjemné čtení přeje

Hana Stoklasová

šéfredaktorka

N

šte ap i

si Ježíškovi

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz inzerce

třináct let! Právě tolik už tímto vydáním dovr­ šil časopis Náchodský SWING! A když SWING třináct, tak Škvorecký Café, které časopis dostal k první dekádě, tři roky! A to u nás listopadová výročí ještě zdaleka nekončí! Obchod Dohajan spojený s kavárnou se totiž poprvé otevřel před deseti lety (i když na jiném místě) a šéfredak­ torka slaví…. no… také kulatiny! Neuvěřitelné! A ještě neuvěřitelnější je, že oslavy, které by se náleželo uspořádat, budou zřejmě vzhledem ke koronadělení zapovězeny. SWING měl sice uzá­ věrku 18. října, a tak při psaní nevíme, jak se bude situace vyvíjet, ale s trochou selského ro­ zumu a respektu ke covidu předpokládáme, že ani v listopadu to na žádné ejchuchu nebude. Proto pro jistotu doporučujeme, ověřit si i in­ formace o kulturním dění, které najdete na ná­ sledujících stránkách.

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

12

8

Expres ����������������������������������������� 6 Osobnost Swingu ������������������������ 8 Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 16 Příběh ��������������������������������������� 20

Osobnost Swingu Olga Landová

Filmové milníky ká nová vlna II ens lov Českos

20

16

Do galerie ��������������������������������� 24 Tip na výlet ������������������������������� 26 Kultura ������������������������������������� 28 Výstavy �������������������������������������� 30

Příběh Jabloň U Lidmanů

Bez skrupulí Nýmandi a demonstrace

26

24

Servis ���������������������������������������� 32 Kvíz ������������������������������������������� 34

Tip na výlet Po stopách pověstí

Do galerie Česká Skalice očima cizinky

32

30

Výstavy

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 10/20, vydáno: 1. 11. 2020 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Servis ených akcí

Seznam přeložených a zruš

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: Martin Schirlo

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph), Iva Urbanová

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prosincového vydání je stanovena na 18. listopadu 2020. 4


5


Expres Stromem roku 2020 je jabloň z Machova. Vítězství v 19. ročníku celostátní ankety si tak poprvé odnáší ovocný a zároveň nejmladší strom. Zimní reneta, která roste na zahradě restaurace U  Lidmanů, získala díky obrovské podpoře v regionu celkem 2 191 hlasů. Druhou příčku obsadily Lípy v Hřebenech na Sokolovsku v Karlovar­ ském kraji, bronz si odnáší dub Hugo z  Lednice v  Ji­ homoravském kraji. Machovskou jabloň, která zdobí ti­ tulní stranu listopadového Swingu, do ankety přihlásila Místní akční skupina Stolové hory spolu s obcí, školami, zahrádkáři a dalšími spolky a s podporou syna majitele původního hostince, který ji vlastnoručně vysadil po konci 2. světové války. Její příběh si můžete přečíst na následujících stranách.

V Náchodě se začíná pomalu klubat nová městská čtvrť. Do prvního kola architektonicko­‑urbanistické soutěže na areál bývalé Tepny přišlo dvacet šest ná­ vrhů. Náročného úkolu představit budoucí podobu významného území města se účastnilo zhruba sto padesát odborníků z  České republiky i  ze zahrani­ čí. V  porotě, kterou vedl architekt Jaroslav Wertig, zasedli také lidé z  vedení města, předseda Komise pro řešení budoucnosti areálu Tepna Michal Kudr­ náč, architekti Pavel Hnilička, Aleš Krtička, Viktor Vlach a další. Do druhého kola poslali pět návrhů. Termín uzávěrky druhého kola je 11. prosince. Vý­ sledky soutěže spolu se všemi návrhy budou zveřej­ něny v lednu 2021.

Jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v  Or­ lických horách  – nová rozhledna na Velké Deštné  – se pyšní titulem Stavba roku 2020 Královéhradeckého kraje. Rozhodla o tom odborná porota. Připomeňme, že kon­ strukce rozhledny vznikla v náchodské firmě KADEN­ ‑HOLDING, s. r. o. Věž dosahuje téměř 18 metrů, stojí v nadmořské výšce 1 115 metrů a návštěvníci si z ní užijí výhledy na Krkonoše, Národní park Stolové hory, Brou­ movské stěny, Bystřické hory, Králický Sněžník i Jeseníky. O titul se letos ucházelo 15 staveb. Čestné uznání získala revitalizace Muzea východních Čech v  Hradci Králové, rekonstrukce kina Biograf Český ráj v Jičíně, rekonstruk­ ce mostu M3 v  Safari ZOO Dvůr Králové nad Labem a  hradecké schodiště Bono Publico. Zvláštní cena patří přestavbě Základní školy Trivium Plus v Dobřanech.

Červený Kostelec získal Odpadového Oskara. Město uspělo v šestém ročníku celorepublikové soutěže Hnutí Arnika a bylo oceněno jako příklad dobré praxe odpa­ dového hospodářství obce. Hodnocení obcí v  soutěži je prováděno mimo jiné podle produkce zbytkového směsného komunálního odpadu za rok 2019 přepočte­ né na obyvatele, ale také podle celkového rozvoje odpa­ dového hospodářství v obci. Podmínkou účasti je ma­ ximální produkce 150 kg odpadu na jednoho obyvatele za rok. Červený Kostelec dosáhl produkce 147,8 kg na obyvatele, což je druhá nejnižší produkce mezi obcemi a městy v Královéhradeckém kraji.

Nová, pro veřejnost zatím ještě nepřístupná rozhledna stojí na vrchu Šibeník nad Novým Hrádkem. Třiceti­ metrová věž je spojená lávkou s novým informačním centrem, které vzniklo přestavbou bývalé trafostanice. Rozhledna na Šibeníku je poslední ze čtyř rozhleden postavených na české straně hranice v rámci programu česko­‑polské Hřebenovky, který je financován prostřed­ nictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé tři vyhlídkové věže už stojí právě na Velké Deštné, v Oleš­ nici v Orlických horách a ve Vysoké Srbské. O otevření nejnovějšího turistického cíle vás budeme informovat.

V Polici nad Metují organizují sbírku pro Potravino­ vou banku Hradec Králové. Uskuteční se ve dnech 2.  – 15.  listopadu. Jedná se o  sbírku pro samoživi­ telky a rodiny s dětmi v hmotné nouzi v našem kra­ ji. Nejpotřebnější jsou potraviny pro malé děti, jako jsou ovocné výživy, zeleninové příkrmy, piškoty, umělá mléka, kaše krupičky a další. Vítány jsou také trvanlivé potraviny, například konzervy, rýže, těs­ toviny, marmelády, polévky nebo sušené a  instantní potraviny. Sběrné místo bude otevřeno u vchodu do Muzea papírových modelů každý den včetně víkendů od 8 do 12 hodin. Potravinovou sbírku pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují a Mu­ zea papírových modelů.

Dobře mi poradili a ještě jsem ušetřil 800 404 010 inzerce

6

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

Náchodský Swing 142x48 mm 4B 2019 „Tchán 1“

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN. inzerce


Expres

Rozvoz zdravých obědů Jana Srubjanová

tel.: 603 422 845 te

www.rozvozspecialit.cz Rozvážíme: Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř a okolí

nevíte kam na obed?

bjanova_zdrave_obedy_FAJNOVKA_69x37mm_0919_SAZBA.indd 5.1 9. 2019 14:59:14

Mrkněte na nachodskyswing.cz V sekci „kam na oběd“ si přečtěte menu na každý den restauracíreklama na Náchodsku Náchod 69x37mm na spad.pdf

MALOVÁNÍ A NATÌRAÈSKÉ PRÁCE Josef SOURAL Byty, kanceláře, chodby ... Střechy, okna, zábradlí ...

1 18.07.2019 18:14:59

RYCHLE tel.: 702 449 338

ČISTĚ Č S Ě

PRECIZNĚĚ PRECIZN

mail: malovani-js@seznam.cz

M

nou

á

www.cdsnachod.cz

rsk á Autobusové

dsk

Kla

nádraží

Polsko

Kameni ce

Tel.: +420 725 761 401

Masarykovo náměst í

ká www.cdsnachod.cz Běloves Husovo náměst í

je

Metu

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod a sov

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

k

á

Rai

žs

MY

plár

Za Te

Tepens

13:23:08

my, bytové do ční budovy a polyfunk

Hronov

Bo

Y

Plhovská

Y

Nejlevnejší čerpací stanice prímo v centru Náchoda. Kvalita zaručena.

Červený Kostelec

Pra

M

e29.8.2020 SpravujemSVJ

29. 10. 2017 SOURAL_malir_naterac_69x37mm_FAJNOVKA_0920_SAZBA.indd 14:49:31 1 Kladská 286

_na_obed_69x37.indd 1

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz +420 608

Což takhle mít doma kousek Moravy?

404 666

Otevřeno pro Vás 91 hodin týdně. Každodenní degustace Po - Ne 8.00 - 21.00 Řezníčkova 353, Náchod

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

Pro nákup vína s sebou

on-line na www.kupvstupenku.cz

stále OTEVŘENO! 7


Osobnost Swingu

Foto: Martin Schirlo

Olga Landová

„Píšu jen ve chvílích, kdy cítím, že mě navštívila Múza.“ Olga Landová z Police nad Metují je sociální pracovnicí a její profese se promítá i do jejího psaní. Je autorkou tří povídkových knih a jedné sbírky básní. Psát začala v roce 2014. Inspiruje ji milovaný rodný kraj i život sám. Její zatím poslední knížka Boris a Max, kterou napsala díky nové životní roli, vyšla minulý měsíc. 8


Pro koho je nová knížka určená a o čem je?

Boris a Max je moje první knížka pro děti. Ještě před pár lety by mne ani nenapadlo, že něco takového napíšu. Za všechno může můj prvorozený vnuk. Přeskupil moje myšlenkové pochody i  priority a  vrátil mi už zapomenutý dětský pohled na svět. Příběhy psa a  kocoura jsou určeny dětem od šesti do devíti let, ale myslím, že to není dogma. Náš tříletý Vojta už se zájmem naslouchá a dospělí se při čtení usmívají. Každý si tam něco najde. Tak jsem to chtěla. Pobavit každého čtenáře. Najdou čtenáři v knížce nějaká známá místa?

V knize vystupuje řada živých postav, přede‑ vším zvířat a lidí. Jejich příběhy se odehrávají ve skutečném světě, v krajině pod horou Ostaš. Vypravěčem je kamenný anděl, kterého potká‑ te, když se vydáte z Police nad Metují na stolo‑ vou horu. Jestli na vás mrkne, to už je otázka vaší fantazie. V knížce při rychlém listování an‑ děl mává křídly. To byl nápad autora ilustrací Cyrila Podolského. Je rozdíl v  psaní pro dospělého a  dětského čtenáře?

Psát pro děti pro mě znamenalo změnit úhel pohledu, hledat humor v běž‑ ném životě a  probudit vlastní hravost. Myslím, že dětství je pro většinu lidí krásným a bez‑ starostným obdobím života, ke kterému patří úsměv a pohoda. Příběhy Borise a  Maxe nejsou pohádky. Jsou to laskavé a vese‑ lé příběhy ze světa, do kterého se narodil můj vnuk a  všechny další děti. Snažila jsem se ten svět popsat jako radostný. Při psaní jsem víc myslela na čte‑ náře a  chtěla jsem jim udělat radost.

tragédii nebo skutečnost, která ovlivnila životy dalších generací. V té naší se něco tragického a  osudného stalo za druhé světové války. Bez těchto okolností by si otec nepřivedl do Brou‑ movského výběžku moji matku z Ukrajiny, ne‑ narodila bych se já a moji sourozenci a nestala by se spousta dalších věcí, které dodnes ovliv‑ ňují naše životy. Nebylo to vždy snadné, ale ne‑ vím, zda bych někdy něco napsala, kdyby byl můj život procházkou růžovou zahradou. Druhá kniha, která vyšla v roce 2016, se jme‑ nuje Ať hodí kamenem. Náměty povídek ovliv‑ nil především můj profesní život. Jsem sociální pracovnice a skoro třicet let si ověřuju skuteč‑ nost, že život nerozdává karty všem stejně. Příběhy mohou působit depresivně. Jedna ze čtenářek mi dokonce řekla, že knihu nedočet‑ la, protože život přece ve skutečnosti nemůže být tak strašný…Já myslím, že může. Může být daleko horší než příběhy v mé knize. Ale mám pocit, že to záleží i  na nás. Nevím, zda se mi podařilo apelovat na lidskost, toleranci a pocit sounáležitosti, ale každopádně jsem se o to po‑ kusila. To téma je aktuální stále a věřte mi, že mě hřálo u srdce, když se mi letos na jaře zača‑ la hlásit spousta dobrovolníků. Povzbudilo to moji víru v lidi a jejich vyšší city.

Jak už jsme zmínili, na svém kontě máte i další knihy. Můžete je přiblížit?

inzerce

Svoji první knihu, Smutek se dědí, jsem vydala v roce 2014. Je částečně autobiografická, myslím, že ve mně zrála od narození. Každá rodina ve své historii nese nějaké tajemství,

9


Třetí dvoujazyčná sbírka povídek s názvem Vůně jasmínu vyšla v rámci česko­‑polského projektu, který zaštiťovala knihovna v  Polici nad Metují a ve Swidnici v roce 2019. Kniha není v prode‑ ji, ale pokud by o ni měl někdo zájem, její volně dostupné výtisky jsou ještě k dispozici v polic‑ ké knihovně. Ani u ní se čtenář nenasměje, ale náznak úsměvu už by se objevit mohl. Neměla jsem při psaní záměr opustit své hrdiny v těž‑ kých životních situacích, ale kupodivu se mi tam vloudil, alespoň někdy, náznak naděje. Začala jsem víc přemýšlet o stáří a mluvit s lidmi, kte‑ ří ho zvládají s noblesou a nadhledem. Myslím, že životní moudrost je něco, co nám pomáhá žít dobře i se špatně rozdanými kartami. Proč jste si pro svou tvorbu vybrala jako žánr právě povídky?

Povídky mi sedí a obdivuji nestory tohoto žán‑ ru. Fascinuje mne, když někdo dokáže úspor‑ ným způsobem sdělit velkou věc, nebo bez zbytečných řečí a  vedlejších zápletek překva‑ pit čtenáře. Myslím, že svým způsobem tíhnu k minimalismu, ale neznamená to, že si s chu‑ tí nepřečtu nějaký román. Dobrá povídka mě však dokáže zahřát a přivodit mi slastný pocit čtenářského uspokojení. Možná i proto, že na mne klade větší nároky. Řadu věcí jen naznačí, některé nakousne a je na mojí fantazii, aby do‑ tvořila celkový obraz a dojem. Napsala jste také knihu poezie.

Tento svůj počin vždy zmiňuji s pocitem nejis‑ toty. Vydala jsem básně, a  přitom si upřímně myslím, že nejsem básník. Sbírka se jmenuje Na konci lásky. Vyšla v roce 2019. Mívám pro‑ blém vyjádřit své emoce, což však neznamená, že je nemám. Píšu básně často. Pro sebe. Vzni‑ kají ve chvílích, kdy se potkávám s krásou, po‑ míjivostí, láskou, křivdou. Zaznamenávám své emoce a obrazy, které se mi honí hlavou. Dělám to ráda. Při vzniku této útlé knihy mi největší radost přinesla spolupráce se synem a  dcerou mé kamarádky. Byl to pro nás takový mezige‑ nerační poeticko­‑výtvarně­‑grafický zážitek. Už tu padlo jméno Cyril Podolský, kterého čtenáři mohou znát například jako autora večerníčkových Krysáků. Proč jste si pro spolupráci zvolila právě jeho?

Cyril Podolský ilustroval sbírku Ať hodí kame‑ nem a moji poslední dětskou knihu. Známe 10

se přes dvacet let. Byl spolužákem mého bra‑ tra a v  době studií ke mně oba rádi jezdili na návštěvu. Kromě výtvarného talentu má Cyril velký smysl pro humor a  kladný vztah k  dě‑ tem. Věřila jsem tomu, že dá příběhům Borise a Maxe ten správný šmrnc a myslím, že jsem se nemýlila. Kde a  kdy jste v  sobě objevila literární sklony a co vás přimělo k psaní knih?

K napsání první knihy mě přivedl psychotera‑ peutický výcvik. Pět let jsem se hrabala ve své minulosti i ve své duši a měla jsem potřebu dát svým vnitřním objevům nějaký tvar. Také jsem si uvědomila, jak je pro mne důležitá rodinná historie a  jak důležité je psaní pro vyjádření emocí. Začala jsem si víc všímat detailů, vážit si maličkostí, objevovat souvislosti tam, kde na první pohled nejsou. V  sociální práci je navíc člověk svědkem spousty příběhů. Je v nich bo‑ lest, ztráta smyslu i beznaděj na jedné straně, ale také skromnost, životní síla a soucítění na straně druhé. Myslím si, že každý z nás je nosi‑ telem všech těchto protikladů. Absolvovala jste nějaké kurzy psaní?

Do kurzu tvůrčího psaní jsem se přihlásila v době, kdy mi vyšla druhá sbírka povídek. Ráda se učím a poznávám nové věci. Tak je to i se psaním. Chtěla jsem se dozvědět, jak na to jdou profesionálové a  zda se dá něco zlepšit, když si člověk osvojí určitou praxi. Přiznám se, že kurz jako takový mě asi zásadně neovliv‑ nil. Bylo pro mě však velmi přínosné dostávat zpětnou vazbu od skupiny lidí, kteří mají spo‑ lečný zájem a zároveň k němu přistupují zcela osobitě. Absolvovala jsem nejdřív kratší kurz u Reného Nekudy zaměřený na psaní povídek, jehož výsledkem byla povídková antologie Ha‑ kuna Matata. Později jsem u Reného absolvo‑ vala ještě roční kurz tvůrčího psaní, z  něhož vznikla další antologie pod názvem Povídky z  druhé ruky. V  obou sbírkách je uveřejněna jedna moje povídka. Jaký to je pocit, držet v rukou svou vlastní knihu?

Myslím, že je to podobný pocit, jako když se vám narodí dítě. Člověk je zároveň šťastný a zároveň překvapený. Stejně jako při narození dítěte myslíte i na druhého rodiče, já jsem vždy s vděčností myslela na ty, kteří mi s vydáním knihy pomáhali.


Kde hledáte pro svou tvorbu inspiraci?

Rodinnou historii a zažité nebo odposloucha‑ né příběhy jsem už zmiňovala. Velkou inspira‑ cí je mi i příroda, krajina, roční období. Občas sklouzávám do lyrického jazyka a mám potřebu stavět svým povídkám kulisy ze známých a ob‑ líbených míst v  okolí. Cítím se spjatá s  Brou‑ movským výběžkem a těší mě, když moje dcera říká, že Ostaš je nejkrásnější místo na světě. Doufám, že to tak bude vnímat i vnuk a další naše dosud nenarozené děti. V  mé tvorbě se často objevuje i Ukrajina, vlast mojí matky. Ne‑ jde jen o mé zidealizované vzpomínky na dět‑ ství, ale i pohled na dnešní svět hospodářského a morálního rozvratu. Pro moje děti je Ukrajina už zcela cizí zem. Neumí jazyk, nevnímají tam své kořeny. Některé věci se tím pádem s mojí generací uzavřou. Zůstane jen pár příběhů, fo‑ tek, rodinné recepty, ale také moje knížky. To mi přijde důležité. Vědět, odkud jsme přišli. Co máte na spisovatelské činnosti nejraději?

To je těžká otázka, protože je složité rozdělit psaní na etapy. Rozhodně mám ale ráda chvíli, kdy přijde nápad. Často to bývá v době, kdy jsem sama někde venku, nebo když cestuju a  mám čas přemýšlet a  pozorovat krajinu. Pak se moc těším, až doma propojím hlavu s  počítačem a převedu pocit nebo nápad do psaného textu. Uspokojení cítím také ve chvíli, kdy se mi nějaký příběh začne sám pod rukama rozvíjet. Jako by z pramene, tedy nápadu, najednou začala vyté‑ kat řeka. Občas se mi stane, že ten pramen ob‑ jevím v noci. Řeku je těžké zastavit a do postele mě pak zažene jedině zima od nohou. Co vám psaní přináší?

I to je těžká otázka. O smyslu a o radosti jsem už mluvila. Také o potřebě sdělit ostatním, že ne každému stály nad kolébkou tři dobré su‑ dičky. Že život může být krásný, ale také těžký. Psaní mi dává možnost soustředit se na detaily, uvědomovat si je a hledat. Zároveň mohu ně‑ které jevy pozorovat, zobecnit a  vyjádřit svůj názor na ně. Dělá mi radost přemýšlet i tvořit, používat fakta i fantazii. Psaní je něco, co mě nepřestává bavit. Je to jeden ze způsobů, jak prožívat svět. Čemu se věnujete, když nepíšete?

Mám své zaměstnání a občas se ještě zapojuju do různých sociálních projektů nebo aktivit.

Ráda vymýšlím nové věci, nebo se snažím vylepšit ty staré. To všechno se týká sociální práce a tomu věnuju většinu svého času. Ten zbývající rozděluji mezi svou poměrně širo‑ kou rodinu, ve které má nyní výsadní postave‑ ní vnuk, přátele, přírodu, zahradu, cestování a kulturní akce. Ráda čtu a poslouchám hud‑ bu. Snažím se také vědomě vytvářet prostor pro chvíle, kdy nedělám nic. Nejraději mám nic, které vypadá jako posezení v  křesle se sklenkou dobrého bílého vína a výhledem na slunce zapadající za Ostašem. Máte už nápad na další knihu?

Tuším, že za čas se mě vnuk Vojta zeptá, jak to bylo s Borisem a Maxem dál. Nebo se narodí další vnouče a já mu budu chtít dát jeden zcela osobní dárek. V  hlavě mám několik veselých psích příběhů a myslím, že je brzy převedu na papír. Pomalu ve mně zraje i  další nápad, je‑ hož kontury jsem si načrtla na kurzu tvůrčího psaní u Emila Hakla. Nikam však nespěchám. Píšu jen ve chvílích, kdy cítím, že mě navští‑ vila Múza. Děkuji za rozhovor. 11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda

Ostře sledovaný československý film II V minulé rubrice Filmové milníky jsme poodkryli tajemství nejúspěšnějšího období tuzemské kinematografie. Tentokrát se zaměříme na tvorbu dalších výrazných režisérů s mezinárodním úspěchem. Kdybychom měli soudit Jiřího Men­ zela podle několika filmových rolí, kterých se zhostil, označili bychom ho pravděpodobně za plachého muže. Tento žák Otakara Vávry ale ve sku­ tečnosti patřil mezi režiséry s jasnou autorskou vizí. Toužil převést vý­ znamná literární díla na filmové plát­ no a  využít při tom všech předností kinematografie. Jeho prvním výletem do světa knih byl Zločin v  dívčí škole (1965), adaptace Smutku poručí­ ka Borůvky od Josefa Škvoreckého. Paralelně s  tímto snímkem se v  kině objevily Perličky na dně (1965), zfil­ mované povídky Bohumila Hrabala od několika režisérů (Menzel, Němec, Chytilová, Schorm, Jireš). Menzelova Smrt pana Baltazara z  celé antologie vyčnívá a ukazuje, že režisérovi je pá­ bitelská poetika blízká. To ostatně dokázal naplno hned následující rok v  další hrabalovské adaptaci  – Ostře sledovaných vlacích 12

(1966), jež okouzlily i americkou fil­ movou akademii a  vysloužily si od ní sošku Oscara. Byl to teprve druhý tuzemský film po Obchodu na korze (1965), který si tuto cenu odnesl. K Hrabalovi se v průběhu své kariéry Menzel opakovaně vracel  – natočil trezorové Skřivánky na niti (1969), Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983) a  Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Ještě v  době rozpuku československé nové vlny režíroval rovněž poetickou adaptaci Rozmarného léta (1967) od Vladislava Van­ čury. Druhá adaptace stejného au­ tora se natáčela v době odpovídající i  jejímu názvu. Film Konec starých časů (1989) vznikal na pozadí radi­ kální politické proměny Českoslo­ venska. Temné stíny lidského charakteru Zatímco Menzelova tvorba v  sobě vždy, navzdory různým dramatic­

kým událostem, nesla prvek naděje, Jan Němec ve svých filmech nabí­ zí spíše syrový pohled na lidskou povahu. V adaptacích děl Arnošta Lustiga Sousto (1960) a  Démanty noci (1964) se dotýká tématu boje o vlastní život v době druhé světové války. Prvně jmenovaný snímek na ploše dvanácti minut vypráví příběh tří hladových vězňů koncentračního tábora. Ti během transportu zastaví v železniční stanici. Během přestáv­ ky se snaží dostat k vagónům s chle­ bem, aby se posílili před plánova­ ným útěkem. Démanty noci na Sousto tematicky navazují. Sledujeme mladíky, kterým se únik z transportu podařil a utíka­ jí lesem do bezpečí. Jejich hlad, úz­ kost i  sebezáchovný pud si vybírají svou daň. Mají halucinace, únava jim zamlžuje schopnost se správně rozhodovat o  následujícím postupu a  nakonec jsou vystaveni nečekané


teriózní Morgianu (1972), jež svým pojetím v soudobé filmové tvorbě značně vyčnívaly. Žert a týden divů Novovlnným režisérem, který se ne­ bál náročných výzev, byl bezesporu Jaromil Jireš. Podle předlohy Ludví­ ka Aškenazyho natočil Křik (1963) vyprávějící o dni v životě páru (Josef Abrhám a  Eva Límanová), jemuž se má narodit první dítě. Atmosféru umocňuje použití dokumentaristic­ kých postupů ovlivněných francouz­ skou filmovou avantgardou. Jireš byl také jedním z režisérů, který si troufl zadaptovat „nezfilmovatelné“ dílo Milana Kundery. Jeho Žert (1968) pravděpodobně zůstane filmem, který poetiku slavného bouřliváka napodobil nejvěrněji. Příběh o  zra­ dě a  pomstě totiž vyznívá ještě tra­ gičtěji obsazením Josefa Somra do hlavní role a  Luďka Munzara jako jeho bývalého nejlepšího přítele. Tito dva muži už od počátku tvoří svým vzhledem a  vystupováním naprosto dokonalé protipóly, což se stane jed­ nomu z nich osudným.

Za poslední snímek Českosloven­ ské nové vlny je považována Valerie a týden divů (1970). Zde si Jaro­ mil Jireš přizval ke spolupráci Ester Krumbachovou a  společnými silami zadaptovali lyrický horor Vítězslava Nezvala. Výsledek je silně surreali­ stickým zážitkem, který mísí příběh o  dospívání s  bizarními událostmi jako je například tchoří upír proná­ sledující hlavní hrdinku. Film neuni­ kl ani zahraniční pozornosti. Najdete ho v prestižní knize 101 hororů, které musíte vidět, než umřete a  vyšel na DVD v  rámci elitní série Criterion Collection. Ačkoliv i  po skončení Českoslo­ venské nové vlny bylo natočeno mnoho pozoruhodných filmů, lze právě „zlatá šedesátá“ považovat za nejplodnější období co do žánrové různorodosti, režisérských přístupů a  kombinace diváckého, kritického i  mezinárodního úspěchu. Náš vděk za to patří tedy „všem těm bystrým mladým mužům a  ženám“, jak no­ vovlnné režiséry označil jejich velký obdivovatel Josef Škvorecký.

Jídlo s sebou? Bezpečně, samo sebou!

Baličky hotových jídel již od 15.990,-*

možnost zapůjčení ZDARMA

WWW.GASTROTHEO.CZ objednavky@gastrotheo.cz +420 774 730 504

inzerce

zkoušce. Jan Němec ve svém filmu předběhl nedávného oscarového ví­ těze Saulova syna (2015) a dokázal ukázat bezvýchodnost osudu Židů za druhé světové války v  obdobně ne­ kompromisní podobě. Ve své další tvorbě se režisér zá­ měrně vyhýbal pevnému ukotvení v realitě a sázel především na formu podobenství. O  slavnosti a  hostech (1966) bylo společným dílem Němce a  jeho manželky Ester Krumbacho­ vé, kostýmní výtvarnice, scenáristky a  spolupracovnice Věry Chytilové. Film vypráví o plánování oslavy pro svéráznou skupinku lidí, která se má odehrát v  zámeckém stylu na břehu jezera. Jednotlivé postavy reprezen­ tují předem dané role – vladař, akti­ vista, racionalista, přitakávač, demo­ krat, odpůrce. Všichni mají neustále pocit, že sedí na špatných místech a  přemisťují se. Jde o  podobenství různých tváří lidské servility vůči vládnoucí garnituře, což neušlo ani prezidentovi Novotnému. Toho film urazil, následkem čehož se snímek ocitl v trezoru. Juraj Herz vstoupil do světa kine­ matografie hrabalovskou adaptací Sběrné surovosti (1965) a  krimi­ nálním příběhem Znamení Raka (1966) podle románu Hany Bě­ lohradské. Svým třetím snímkem Spalovač mrtvol (1968) k  sobě ale přitáhl mnohem větší pozornost. Ve věrném převodu psychologické prózy Ladislava Fukse ukazující, že monstra často věří v ušlechtilost svých činů, excelují Rudolf Hrušín­ ský a  Vlasta Chramostová. Film je bez diskuzí silným zážitkem, a  to nejen svým zasazením do pohřeb­ ního prostředí. Excelentní Rudolf Hrušínský v roli Karla Kopfrkingla s  úsměvem pronáší mrazivé věty: „Nikdo nebude trpět, spasím je všechny.“ nebo „Co abych tě, drahá, oběsil?“ a  jeho činy mu místo opo­ vržení přináší vytoužené poslání. Z  výrazných Herzových snímků nelze opomenout adaptaci psycho­ logického románu Jaroslava Havlíč­ ka Petrolejové lampy (1971) a  mys­

* cena je bez DPH 13


Od stromku až do Sklepa

Věnujte pod stromeček vstupenky na představení Mlýny. Kultovní inscenace a nejúspěšnější drama divadla Sklep všech dob zavítá do náchodského Městského divadla 31. 5. 2021. Na vaše bránice tak v závěru termínově přeložené kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí, v rámci které se představení uskuteční, zaútočí Jiří Fero Burda, David Vávra, Tomáš Hanák a další.

Cena: od 390 Kč

w w w. k u p v s t u p e n k u . c z a r e g i o n á l n í i n f o c e n t r a

Romantika jako u babičky na chalupě

Kdo by nezatoužil vzdálit se alespoň na chvíli od dnešní hektické a uspěchané doby a třeba se jen na pár hodin schoulit ve vlídné chaloupce našich babiček? Kvalitní bavlněné povlečení s tradičními venkovskými vzory a řadu doplňků v podobě malých polštářků a válečků přesně jako od babičky najdete ve stylovém obchodě Dohajan.cz v Náchodě. Vstupte do světa snů. kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Malý princ bude...stejně jako Vánoce

Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů je pastvou pro oči, uši i duši. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí charismatický a talentovaný Jan Cina a po duši pohladí 7. května 2021 v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci všechny ty, kteří jsou ochotni zapojit svoji fantazii a srdce. (Představení z původního termínu 9. 4. 2020, které bylo přeloženo na 9. 11. 2020 a nyní na 7. 5. 2021.)

Cena: od 390 Kč

w w w. k u p v s t u p e n k u . c z a r e g i o n á l n í i n f o c e n t r a

Nuxe bio organic

Potěšte své blízké novinkou z řady Nuxe bio organic respektující přírodu s nenapodobitelnou smyslností Nuxe. K nákupu dvou produktů dostanete dárek. kontakt: Lékárna U Itálie, Kamenice 131, Náchod w w w. l e k a r n a u i t a l i e . c z , w w w. i v o n a k o s m e t i k a . c z

14


Housle pražského Divadla Ungelt

Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů. V této skvělé hře uvidíte v pátek 22. 1. 2021 v divadle v Červeném Kostelci Jiřího Langmajera, Pavla Lišku a Milana Heina.

Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Vstupenky v regionálních IC a na w w w. m k s c k . c z

Dohajan.cz slaví 10 let a rozdává svíčky

Kdo by neznal prémiové vonné svíčky Yankee Candle? Miliony věrných fanoušků po celém světě každoročně vybírají z je­ dinečných vůní svátečních, květinových a dalších edic této proslulé značky, aby udělaly svým nejbližším pod stromečkem radost. V kamenném obchodě Dohajan.cz v Náchodě vám navíc v listopadu k nákupu tří středních svíček Yankee Candle přidají jednu francouzskou vonnou svíčku Le Chatelard v hodnotě 299 Kč jako dárek. kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Poukaz do Škvorecký Café

Jazz, vůně kávy a hlavně pravá kavárenská pohoda. Potěšte své blízké poukazem do stylové kavárny Škvorecký Café, kterou najdete v Náchodě v Komenského ulici vedle obchůdku Dohajan.cz. Poukaz je možné zakoupit i v e-shopu Dohajan.cz (www.dohajan.cz) Škvorecký Café, Náchod, Komenského 1203 (vedle Dohajan.cz)

15


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Nýmandi a demonstrace

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

16

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

V dobách sametově revolučních jsem dojel vlakem s  hrstí plakátů a  letáků v  pátek večer z  Prahy do Broumova. Mým cílem bylo hodit si domů těžkou tašku a vyrazit do města rozdat lidem pár letáků, které mi někdo vrazil do rukou na pražském hlavním nádraží s tím, abych je rozdistribuoval. Ten večer se ale na nádraží v Broumo­ vě objevil kdosi z místních organizá­ torů protikomunistických protestů, a aniž by znal mé rozpoložení, ulovil mě i kamaráda Pavla Křivku hned po našem vystoupení z  vlaku s  tím, že když jsme přijeli z  centra českoslo­ venského revolučního dění, je nut­ né, abychom na náměstí promluvili k Broumovským a povzbudili je. To, že jsem vzhledem ke svému pra­ covnímu vztahu s tehdejší mládežnic­ kou organizací asi neměl příliš velké právo na náměstí hovořit, nikoho ne­ zajímalo. Kamaráda Křivku i mě vzali

organizátoři kolem ramen a vlekli nás na náměstí, kde už čekal dychtivý dav se státními vlajkami i  hesly v  rukou a  naslouchal projevům našich předřečníků. Měl jsem zkušenosti s  moderováním různých hudebních akcí, a  tak jsem velkou trému úspěšně tlumil trémou méně velkou. Když mě potom organi­ zátor strčil před přítomné a já měl do očí těch, s nimiž jsem trávil svá dětská broumovská léta hovořit o změně po­ měrů, přišlo mi to zvláštní. Vypustil jsem ze svých úst pár vět, v podstatě frází, a překvapilo mě, jak pozitivně dav reagoval. Zkusil jsem další a  brzy jsem pochopil, že kdy­ bych lidem nakukal nějakou solidně vypadající hloupost, asi by ji v té eu­ forii přijali. Tehdy mi došlo, jak mani­ pulovatelný je dav, zvláště sejdou­‑li se v něm lidé kvůli tomu, aby se postavili společnému nepříteli.


Jaroslav Špulák

inzerce

Hovořit k davu je odpovědnost. Mluvčí totiž, obrazně řečeno, sedí na bedně plné munice. Když bude s davem hovořit rozumně a  šikovně, ten přijme jeho myšlenku, odsouhlasí ji pokřikem či jinými gesty a pokojně se roze­ jde. Takové byly například nedávné demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. A to na jednu přišel čtvrt­ milion lidí, a  zacházet s  takovou masou není rozhodně jednoduché. V neděli 18. října organizoval občanský spolek Hnutí ob­ čanské nespokojenosti demonstraci sportovních fanoušků na Staroměstském náměstí v  Praze. Netuším, kdo kon­ krétně měl svolání a program akce na starosti, vím jen, že předák Ivan Sochor na začátku naivně vyzval přítomné, aby dodrželi vládní nařízení. Tím pádem v podstatě učinil celou demonstraci nelegální, protože málokdo něco dodr­ žoval. Přesto program pokračoval. Při vší úctě k  organizátorům a  jejich mnohdy složitým životním osudům musím konstatovat, že příprava a orga­ nizace celé akce byly horší než amatérské. Když na Staro­ městské náměstí dorazí stovky fotbalových a hokejových fanoušků z  tvrdých jader svých klubů, není možné jim vyprávět o těžkém osobním životě v dobách komunismu a ohánět se počtem roků strávených v tehdejších lágrech. Není to ani okamžik pro to, aby disidenti na pódiu pře­ vyprávěli své životní příběhy. Demonstranty nic takového nezajímalo. A stejně tak není možné, aby se mezi hovo­ řící vklínil komik a herec Miloš Knor, který sice odlehčil celou situaci tím, že v podstatě předvedl sólové stand­‑up představení, což sportovní fanoušky jistě pobavilo, ale ne­ řekl to, co chtěli slyšet. Oni chtěli slyšet, že existuje šance na otevření stadionů, a  chtěli to slyšet z  úst sportovních autorit. Toho se však nedočkali, a tak se potom někteří z nich zachovali jako po vypjatých zápasech. Šli do střetu s  policií a  Staroměstské náměstí bez úcty k historii toho místa proměnili v bojiště. Pominu­‑li skutečnost, že někteří fanoušci fotbalových a  hokejových klubů takoví prostě jsou, viním z  celé té nechutnosti pořadatele demonstrace. Toužili před publi­ kem představit sami sebe a pozvali jako diváky fotbalové fanoušky. Jakkoli absurdně se to jeví, stalo se. Mimocho­ dem, když jsem den po demonstraci hovořil s komikem Milošem Knorem, řekl mi, že od pořadatelů neslyšel, že má přijet na demonstraci sportovních fanoušků. Neřekli mu to. Doba je drsná a zlá. Demonstrace se stávají normální sou­ částí našich životů tak, jak patří k  demokracii. Obvykle je ale musí někdo svolat a  zorganizovat, a  právě v  tom může být problém. Pokud za tím budou stát lidé, kteří upřednostňují své osobní ambice, nechtějí pochopit, že práce s  davem je nesmírně těžká, a  vymkne­‑li se jim to celé z rukou, může to skončit jako na Staroměstském ná­ městí v Praze. To je cesta do pekla. Česká náměstí by se pak mohla měnit v bojiště jen kvůli tomu, že demonstraci zorganizovali nýmandi.

17


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

zpečný e b e t j i Využ em e-shopu v naš nákup ho osobní í t s o n s mož běru od

.cz n a j a h Do

PARFÉM VAŠEHO DOMOVA Milleori Milano je renomovaná italská společnost, vnímaná jako nejpovolanější odborník na sostikované interiérové vůně. V naší nabídce najdete vonné difuzéry základní nejširší řady Natural, luxusní řadu Zona, jejíž vůně plné autentických emocí se skrývají v přepychových skleněných akónech a unikátní řadu Selected, která nabízí škálu pečlivě vybraných vůní v moderním stylu, kdy design ledového skla s matně kovovým zakončením odpovídá touze po přirozenosti a strohé čistotě. Elegantní vonná stébla vám zajistí vůni po mnoho týdnů a poté původní difuzér jen doplníte náhradní náplní. Od 599 Kč

18

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

radost 3+1

zdarma Kup v listopadu 3 střední svíčky Yankee Candle a jako dárek si vyber francouzskou svíčku Le Chatelard v hodnotě 299 Kč.

BAVLNĚNÉ POVLEČENÍ STROMEČKY Že v jednoduchosti je krása, potvrzuje povlečení Stromečky. Bílo-antracitové bavlněné povlečení vykouzlí ve vaší ložnici pravou zimní atmosféru s nádechem skandinávského minimalismu. Barevný podklad povlaku je z jedné strany bílý s tmavým vzorem, z druhé strany opačný. Samozřejmostí je pohodlný zipový uzávěr. Povlečení je ušito z velmi kvalitní bavlny, která je zušlechtěna tzv. mercerováním, sanforizací a kalandrováním, což ve výsledku znamená vyšší pevnost a delší životnost látky. 945 Kč

PŘÍRODNÍ SKOTSKÁ KOSMETIKA The Scottish Fine Soaps je splynutí úžasných ingrediencí s moderním skotským stylem. Kosmetika obsahuje organické výtažky, které pokožku zanechají hebkou, rozjasněnou a jemně provoněnou. Stylové balení v dárkové krabičce obsahuje sprchový gel, tělové máslo, krém na ruce a nehty a tuhé třikrát jemně mleté mýdlo. V nabídce najdete i další druhy vůní včetně pánských. Kosmetika neobsahuje parabeny a není testována na zvířatech. 450 Kč

telefon: 724 329 768 otevřeno: PO - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

Listopadová

OTEVÍRAČKA


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

e át du Zn pořa V zT

ZÍR GEJ

DŮLEŽITÉ SVÁTEČNÍ MALIČKOSTI Vykouzlit v našich domovech každoročně tu pravou vánoční atmosféru touží snad každý. Letos si ji po náročném roce zasloužíme možná víc než obvykle. Dopřejme si tedy vedle vůně perníčků, čerstvě upečeného cukroví a naklizené domácnosti také malou radost v podobě nové vánoční dekorace.

TRIKA CITYZEN V PÁNSKÉM I DÁMSKÉM PROVEDENÍ Nejmodernější trika současnosti vyrobená v ČR ze 100% prémiové dlouhovlákné bavlny s naprosto unikátní vlastností, která zajistí, že už nikdy nebude na vašem triku vidět pot. Vnější strana je díky hydrofobní úpravě chráněna proti skvrnám a špíně, kapaliny po triku volně stečou a nezanechají stopu. Vnitřní strana silně saje, absorbuje vlhkost a rozvádí ji do velké plochy. Kombinace těchto efektů zajišťuje příjemný pocit při nošení, snižuje zápach a poskytuje triku jeho největší benet - mokré skvrny po pocení zvenku nejsou vidět. 790 Kč

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

VYVONĚNÉ VÁNOCE Nová kolekce vonných svíček Yankee Candle přináší pět nádherných vůní (Sněhové překvapení, Sváteční krb, Francouzský vanilkový toast, Ranní vánoční punč a Zpívání koled), s nimiž budou vaše vánoční svátky neopakovatelné. Venku tiše padá sníh, z kuchyně voní sladké toasty a sváteční punč, v krbu praská dřevo a vy v klidu, obklopeni svými nejbližšími, posloucháte tóny vánočních koled. Od 69 Kč

Listopadová

OTEVÍRAČKA

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

19


Příběh

Text: Mirka Soldánová, projektová manažerka MAS Stolové hory, foto archiv MAS Stolové hory

Jabloň U Lidmanů Strom roku 2020 Křivý kmen, bohatá koruna i letos obsypaná jablky, štrúdl a nadšení místních vedly k úspěchu jabloně, rostoucí na zahrádce restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě. Jediný ovocný strom mezi lipami, duby či jilmy zvítězil v anketě Strom roku 2020 s jasnou převahou. Stará odrůda jabloně získala více než dvojná­ sobek hlasů oproti druhému stromu v pořadí. Nyní se těší na odborné ošetření a zkraje nového roku bude bojovat o titul evropský. Možná máte také na zahradě jabloň, do jejíž koruny jste jako děti rádi lez­ li a její jablíčka jste sbírali babičce na štrúdl nebo na dědův výborný mošt. Ovocných stromů ve volné krajině ubývá, a tím mizí i přirozená potrava pro zvěř. Hrušně, jabloně i  švestky se vytrácí i  ze zahrad. Křížaly, kompoty, slivovice nebo mošt z  lokálního ovo­ ce začíná být nedostatkovým zbožím. 20

Každoročně se v Česku urodí přibliž­ ně 150 tisíc tun jablek, což pro náš trh nestačí a necháváme si dovážet jablka z celého světa. Právě s  myšlenkou na bohatou histo­ rii českého ovocnářství, soběstačnost a tmelení místní komunity vznikl nápad přihlásit do ankety Strom roku zakřive­ nou jabloň v těsné blízkosti restaurace

U Lidmanů. Možná jste už také tento vyhlášený hostinec pod stolovou horou Bor navštívili. Funguje od poloviny 19. století, kdy jej vlastnila rodina Šrámo­ vých. V lokále můžete vidět poškozený obraz Františka Josefa I., který je připo­ mínkou na hozený půllitr původního majitele Šráma na podobiznu císařpána po vyhlášení války. V roce 1950 koupi­ li hostinec od Šrámových Lidmanovi.


Radost z provozu však trvala pouhé tři roky, pak jim byl režimem odebrán. Ačkoliv rodina Lidmanových hospodu dál vedla, fakticky ji zpět dostala až po revoluci. A potvrdilo se, že jablko nepa­ dá daleko od stromu. Hostinec po své tetě převzal Jaroslav, o němž místní ne­ mluví jinak než jako o Jarkovi. Příjemná atmosféra, kterou zde vytvářel společně se svou ženou Maruškou, nalákala do malebné Machovské Lhoty mnoho místních i turistů. Před šesti lety převzal restauraci a penzion Petr Šturm, který na ně skvěle navázal.

O to překvapivější je příběh, který má tento strom za sebou. Původně v mís­ tě stály jabloně čtyři. Když poslední z nich začala chřadnout, narouboval ji tatínek Jarky Lidmana na nově zasaze­ ný stromek a tím jabloň zachoval pro další generace. Stalo se tak na podzim roku, kdy se malý Jarka narodil. O ně­ kolik let později však jabloň přestala plodit. Jarka Lidman si vzpomněl, že jeho tatínkovi někdo ze štamgastů po­ radil, že to bude nedostatkem železa, a proto ke kořenům zakopal hřebíky. A světe, div se, koruna byla opět ob­ sypaná jablky. Místo, kde jabloň roste, začalo sloužit jako zahrádka pro hos­ ty restaurace až daleko později. I tak byla tichým svědkem mnoha oslav a  spousty historek z  celého regionu, které jen vyslechla a nepověděla dále. Pod ní si také vyměnilo slib a  první polibek mnoho novomanželů. A neji­ nak tomu bylo i letos v létě, kdy mno­ zí svatebčané poslali DMS, aby jabloň v anketě podpořili.

Souboj o celorepublikový titul se na­ plno rozpoutal až v září. A místní – ať už se jednalo o děti ze základní ško­ ly, jejich rodiče i  učitele, zahrádkáře, všechny spřízněné s  restaurací nebo s  obecním úřadem, se do hlasování pustili s  vervou. Jabloň imaginárně objela celý region. Její propagace pro­ bíhala na ekofarmě v Bělém, na Dnu otevřených dveří v ZD Ostaš a desít­ ky napečených štrúdlů byly rozdány v Polici nad Metují v rámci akce Sou­ sedská, která probíhala pod taktovkou Police Symphony Orchestra. V  této době také děti kreslily obrázky s jab­ loňovou tématikou. Nakonec se jich sešlo přes sedm desítek a  kreativita dětí byla opět bezmezná. Od štrúdlů přes detail červíka v jablku až po do­ konale překreslený strom s typickým modrým posezením U  Lidmanů. Navíc machovské děti vyrobily dvou­ metrový obraz, který jabloň zachyco­ val v průběhu všech ročních období. Mezitím pan starosta z Machova po­ skytnul ořechy ze své zahrady, pan Lidman jich tři kila vyloupal a mnozí z  vás je ochutnali ve štrúdlech, které pekli studenti. Jak stoupala hlasova­

SHOZ PRÁDLA ŠIKOVNÝ POMOCNÍK DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI

Už žádné namáhavé nošení špinavého prádla! Výrobcem a dodavatelem shozů SIDEKICK je firma

Bazény Machov s.r.o. Nízká Srbská 101 549 31 Machov

E-mail: info@bazenymachov.cz Mobil:

+420 736 158 132

výroba www.

/

montáž

/

servis

bazenyMachov.cz/sidekick

inzerce

Přenesme se ale už do května letošního roku, kdy se v kanceláři Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory zrodil nápad nominovat jabloň do ankety Strom roku. Slunce vybízelo k posezení s  přáteli u  piva v  oblíbeném lokále po pochmurném jaru spojeném s  dlou­ hým odloučením. V tu dobu si ale ni­ kdo ani ve snu nedokázal představit, co nás čeká. A  všechno mohlo být úplně jinak. Telefon v kanceláři MAS netrpě­ livě zvonil. Nikdo ho ale nebral, protože kontakt uvedený u  nominace jabloně si vybíral dovolenou kvůli učení na lesnické státnice. Nakonec se však zá­ stupci brněnské Nadace Partnerství do příhraničního regionu pod stolovými horami přece jen dovolali, a to se zprá­ vou, že odborná porota vybrala jabloň do finálové dvanáctky. O několik týdnů později, 17. června, proběhlo slavnostní focení, kterého se zúčastnilo tolik lidí, že se málem pod širokou korunu staré odrůdy renety nevešli. Na slavnost do­ razily děti z machovské školy a hudbou k  pohodové atmosféře přispěly místní Zpívánky v  čele s  panem Lidmanem. Právě on byl tím, kdo z černého sáčku vylosoval číslo 8, s nímž jabloň bojovala o přízeň. Po štrúdlu se doslova zapráši­ lo a nezbylo než čekat do 20. července, kdy oficiálně začalo hlasování. Nená­ padná cedulka umístěná na kmeni, prosba o  zaslání hlasu místo obvyklé denní nabídky a pár vizitek. Klid před bouří U Lidmanů nenasvědčoval tomu, že by se chystalo něco výjimečného. Mezi místními, ubytovanými v penzio­ nu a turisty českými i polskými se však o jabloni začalo mluvit víc a víc. Mnozí teprve až poté ocenili krásu této obyčej-

né jabloně, o které zlí jazykové tvrdí, že mají na zahradě stromy hezčí, košatější, s chutnějšími jablky.

21


zveřejněny výsledky, nekonečné. V tu dobu přišla pro zkrácení muk všech netrpělivců vhod informace o upřes­ nění odrůdy stromu. Ač se dle docho­ vaných spisů mělo jednat o  koženou renetu zimní, odborníci strom určili za renetu blenheimskou.

cí horečka, tak docházelo postupně k omezování akcí kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. Putovní vý­ stava fotografií všech stromů nomi­ novaných do aktuálního ročníku sou­ těže i  přesto dorazila z  Lednice, kde o  titul neúnavně bojoval dub Hugo, do Stolových hor. Fotografie byly představeny v  rámci Zahrádkářské výstavy v  Polici nad Metují a  v  sále restaurace U Lidmanů. Blížil se poslední týden hlasování, který už probíhal tajně, aby vyhlášení bylo překvapením pro všechny. Cena jednoho hlasu byla třicet korun a vel­ ká část těchto vybraných peněz bude poskytnuta Nadaci Partnerství na nové výsadby dřevin či ošetření těch

inzerce

22

stávajících. Mnozí si lámali hlavu, jak jabloň v tomto nelehkém období ještě více podpořit. A tak doslova přes ví­ kend vznikla písnička Jablůňka ma­ chovská, již nazpívalo místní usku­ pení folkových zpěvaček DAMTRIO. Ohlas vzbudila obrovský. Kolik lidí na základě této výzvy poslalo svůj hlas? Tato nejistota vyburcovala kancelář MAS Stolové hory k  Tour de štrúdl. Náměstí v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují tak znovu obsadila jabloň. Snědly se stovky štrúdlů a vypily litry teplého moštu (neboť byla opravdu zima). A  v  Polici se dokonce zpíva­ lo, protože narychlo vzniklá písnička zazněla i  v  místním rozhlase. Atmo­ sféra byla do neděle 11. října strhující. A  čekání do 20.  října, kdy měly být

Veškeré plány slavnostního vyhlášení nebo plné hospody všech, kteří jabloní v soutěži žili, však vzaly z  pochopitel­ ných důvodů za své. Zveřejnění vítěze se tak přeneslo do internetového prostoru a  krátkého desetiminutového videa. Pět lidí čekalo v  podvečer 20.  října na výsledky přímo v  Machově a  s  něko­ lika dalšími sdíleli dojmy přes webové kamery. A přesně v 18:10 propukla ob­ rovská radost. Jabloň z Machova zvítě­ zila v anketě Strom roku 2020! Bez ob­ jímaní, velkých oslav, zato s nesmírnou vděčností, že se místní komunita spojila kvůli jednomu stromu. Po velkém mediálním zájmu nyní jabloň čeká odborné ošetření, které si strom zaslouží a které aktuálně potřebu­ je. Mezitím se z jablíček, která postupně zrají, bude v zimě péct štrúdl a v únoru se pak nejen jabloň, ale spolu s ní i celý region chystá na evropské kolo soutěže. Uvidíme, zda jabloň naváže na loňské vítězství Chudobínské borovice a  titul Evropský strom roku podruhé za sebou poputuje do Česka. Tentokrát do Stolo­ vých hor, do Machova, necelý kilometr od polských hranic.

inzerce


23


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová, foto archiv Galerie Luxfer

Česká Skalice očima cizinky

a nový výstavní projekt

Pohrává si nejen s vnímáním, ale také s  měřítkem věcí a  vzájemnými konstelacemi jednotlivých prvků a záměrně nedokončených artefaktů, často definovaných prázdným pro­ storem. Výstava v Luxfer Open Space reflek­ tuje autorčinu zkušenost s měsíčním pobytem v cizím městě, poznamena­ nou pocity odtržení a osamění, které způsobila neznalost jazyka. Stala se tichým pozorovatelem městského ži­ vota a všímala si drobných lokálních specifik. Hlavním stimulem se jí stal motiv okna. U  nás typická dvoji­ tá okna se jí při procházkách stala jakousi divadelní scénou, z  níž čte a  rozklíčovává charakteristické rysy naší národní povahy: dle „výzdoby“ prostoru mezi okny lze rozpoznat některé rysy osobnosti jejich maji­ telů. Tyto prostory lze vnímat jako předěl mezi soukromým a veřejným, jako místo ochraňující intimitu a zá­ roveň odrážející touhu po prezentaci navenek. Na základě těchto pozoro­ vání a  domněnek vznikl jakýsi fik­ tivní příběh, ztvárněný v  kresbách, objektech a malbách.

Kurátorka českoskalické Galerie Luxfer Kateřina Štroblová přibli­ žuje aktuální výstavu francouzské umělkyně Laure Wauters a před­ stavuje nový galerijní subjekt ve veřejném prostoru města. Na začátku října otevřel Luxfer Open Space poslední výstavu letošního roku. Strange Windows, Stranger Eyes (Cizí okna, oči cizince) je výstupem měsíční umělecké rezidence fran­ couzské umělkyně Laure Wauters. Laure Wauters (*1989) žije a pracuje v  Paříži. Kromě své volné tvorby je součástí uměleckého Kolektivu W, 24

který funguje jako volné sdružení umělců, tvořících zejména instala­ ce. Ve svém díle, převážně v médiu kresby a  malby, se Wauters zabývá výzkumem fragmentace a  zpětného skládání prvků, nápodoby a  různo­ rodosti. Jazykem jejích plastických děl jsou modely a  zlomky větších celků, asociující smyslové vjemy.

Nový výstavní projekt Luxfer Open Space Luxfer Open Space se otevírá i do veřejného prostoru. Nový projekt, nazvaný Galerie (Z)venku, je velko­ formátovou, dlouhotrvající prezen­ tací jednoho uměleckého díla na fa­ sádě objektu prostoru pro současné umění. Ideovým základem Galerie (Z)venku je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galerie v reálném venkov­ ním prostředí a zasahuje do městské­ ho environmentu.


Projekt pro Galerii (Z)venku je re­‑interpretací cyklu Vtipy Vtipy Vtipy z let 1992  – 1993. Vtipy jsou v  kontextu tvorby Jasanského s  Polákem výjimečné tím, že obrazy jsou zde doprovázeny texty. Snímky z tohoto cyklu jsou černobílé fotografie doplněné o  sentence, vycházející z motivů lidového humoru. Přestože název avizuje vtip­ nost, jsou tyto textové slogany bodře až staromilsky trap­ né, a jejich humornost lze označit jako velmi „košilatou“ (např. „Kdopak si to zas dal dostaveníčko u mámy a táty? Paní Běhavá s panem Průjmem“ u snímku šňůry na prád­ lo, na níž visí dámské a pánské spodní prádlo). Texty však samozřejmě nic nevysvětlují, evokují spíše „vysmátost“, která nedává žádný smysl, jsou jen parodií na všemožné vykladačství dovedenou ad absurdum, hedonicky po­ směšným komentářem ke všem fotografickým titulkům světa.1) Právě jeden z  těchto textů  – bez obrazu  – se umělecká dvojice rozhodla použít pro billboard na fasádě Luxfer Open Space. Slogan vztahující se k nemoci, výjimečnému stavu a ohleduplnosti lze v situaci, v níž se v současnosti nacházíme, interpretovat mnohoznačně – a zcela odlišně než v roce vzniku série Vtipy. 1)

Vančát, Pavel. Lukáš Jasanský a Martin Polák: Naprostá nejedno­ značnost, in: Fotograf Magazine, 2003, č. 2, s. 54.

inzerce

Pro první projekt byla oslovena umělecká dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák, nejvýraznější subjekt zabývající se konceptuální fotografií na české výtvarné scéně. Dvojice spolupracuje už od konce osmdesátých let. Jejich praxe se odvíjí od neustálého přehodnocování fotografic­ kého média; ve svých fotografických cyklech se koncep­ tuálně vztahují jak k  tradičním žánrům jako je krajina, zátiší či portrét a jejich stereotypům, tak k tématům umě­ ní, popkultury a společnosti obecně. Využívají především černobílou analogovou fotografii. Jejich tématem je česká krajina a český člověk, jehož dokumentují se specifickým humorem, ironií, zálibou v bizarnosti či špatném vkusu, a směšováním kategorií „vysokého“ a „nízkého“.

25


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda

Po stopách pověstí

Jak se dříve venku smráká a větve stromů ztrácí poslední listy, dostává řada míst tajuplné vzezření. A to je ten správný čas vydat se za strašidly a poklady z pověstí. Lidová vyprávění patří neodmysli­ telně k našemu kraji. Inspirovala se jimi většina spisovatelů, kteří se u nás narodili či tu prožili významnou část života  – Božena Němcová, bratři Čapkové i  Alois Jirásek. My si k  na­ šemu dnešnímu putování vylovíme z knihovny titul s názvem Z dávných časů  – Pověsti z  Náchodska, Hronovska a Červenokostelecka od Evy Kou­ delkové. Nejprve se vydáme do Náchoda. Jeho dominantou je zámek usazený na návrší, kde dříve stával hrad. Pokud bychom se tam ocitli během vichřice, mohli bychom zaslechnout jemné na­ říkání. To pláče bývalá paní náchod­ ského hradu, která měla před svým manželem velké tajemství. Každý den 26

se na dvě hodiny zavírala sama do své komnaty. Manžel sice slíbil, že bude respektovat její soukromí, avšak po deseti letech ho přemohla zvědavost. Nejprve měl to, co viděl, za sen, ale když se podíval druhý den, viděl to samé. Jeho paní se v kádi s  vodou proměnila v  labuť. Když ho spatřila, obvinila ho z  nedodržení slibu, pro­ klela muže i hrad a odletěla. Po staletí zde strašila a  zabraly proti tomu až pravidelné bohoslužby v kapli. Náchodský hrad byl ale rušným mís­ tem už za života zakladatele města, rytíře Hrona. Ten byl předvolán sa­ motným králem, aby splnil jím za­ daný úkol a  měl obavu, zda se vrátí. Proto svolal své poddané, oznámil jim, že odteď jsou svobodnými obča­

ny a Náchod má právo konat trhy, va­ řit pivo a mít vlastní soud. Čas plynul a jednoho dne se u západní brány ob­ jevila velká skupina jezdců s Hronem v  čele. Na jeho výpravě se mu do­ stalo mnoha poct od císaře i  papeže a rovněž dostal nový erb, který se stal součástí erbu městského. Dnes nám rytíře Hrona připomíná velký meč v parku u náměstí. Až bude národu nejhůř A  ve vysokých polohách ještě zůsta­ neme. Součástí Jestřebích hor je hora Turov, na jejímž úpatí leží vesnice Rokytník. Traduje se, že svůj netra­ diční název dostala hora v  dávných dobách, kdy kraj navštívili lovci trofe­ jí. Ti zahnali několik kusů turu, tedy dobytka, na horu. Lovci se zmocnili


mláděte a hráli si tam s ním. Když to zpozorovali v  křoví schovaní rodiče malého dobytčete, vylezli z  úkrytu. Nakonec turové z  hory sešli a  po­ stupem času zdomácněli. A  proto se hora nazvala Tuří  – Turovem. Tato lokalita je také místem odpočinku svatováclavských rytířů, kteří zde, podobně jako v Blaníku, čekají na to, až bude zemi nejhůř. Pokud je chce­ me spatřit, nemusíme čekat až na zlé časy, prý kolem jedenácté hodiny ve­ černí vyjíždějí cvičit se v boji. Na Turov můžeme případně vyrazit také na Velký pátek, kdy se otevírá kamenná brána v hoře. Jednou se sem právě v ten čas vydala chudá vdova se synkem v náručí. Vešla dovnitř a na­ brala si kus pokladu. Synka v  hoře nechala, ale vrátila se s  jablíčkem a chlebem a opět si odnesla v náručí kus z pokladu. Když se vrátila potřetí, byla kamenná vrata zavřená. Zlato, které si odnesla do truhly, se přemě­ nilo na hlínu a kamení. O rok později se pro synka vrátila. Po návratu domů si vdova všimla, že dítě drží v  ruce jablíčko celé ze zlata. To dobře proda­ la a už dále netrpěla nouzí. Třeba se takto poštěstí i nám.

kůl a pořád si pro sebe něco brumlal. Nevypadal nebezpečně, a tak k němu krejčí přistoupil a  zjistil, že předmět v  ruce je mezník. Ohniváč chodil po poli a  neustále mumlal: „Kam s  tím mezníkem, kam?“ Krejčí mu odpo­ věděl: „Dej ho zase tam, kdes ho vzal“ a dal se na útěk. Ohniváč zasadil mez­ ník na druhém konci meze. Za chvíli už byl u prchajícího krejčího a děkoval mu za vysvobození. Za života býval Ohniváč velmi lakotný a své pozemky u Bezděkova neustále zvětšoval tím, že přesazoval mezníky. Za to byl po smrti proklet tím, že musel nosit těžký mez­ ník a  marně hledat, kam patří. Nyní byl vysvobozen a  proto hned, co vše dopověděl, zmizel. Potkáme­‑li tedy při svých toulkách Kladským pomezím ohnivého muže, zbavíme se ho nejlépe dobrou radou. Naše toulání místy spojenými s  po­ věstmi je u konce. Pro další vyprávě­ ní se můžeme vypravit do nejbližší knihovny nebo se zeptat našich babi­ ček, zda si pamatují, jak to bylo s těmi čerty v  Pekle. Kdo ví, jestli si tam s nimi jako mladé dívky nezatančily…

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz 775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

inzerce

Každý kraj má svého hrdinu. Když se vydáte do kostela v Hořičkách, najdete hrob slavného siláka Tury­ ně. Toho si přizval pán z  nedaleké­ ho Rýzmburku, aby mu pomohl se sázkou, již uzavřel v  Praze s  jiným šlechticem. Ten tvrdil, že jeho čele­ dín Lubomír je nejsilnějším mužem v  království. Rýzmburský pán se s ním vsadil o „sto kop míšeňských“, že přivede chlapíka, který jej porazí. Zápas se uskutečnil na pražském Sta­ roměstském náměstí. Nejprve si oba zápasníci podali ruce. Stačila chvilka a Turyň zvedl Lubomíra do vzduchu a třikrát s ním zatočil. Když to uviděl poražený šlechtic, skočil do kočáru a chystal se utéct. Turyň ovšem vytrhl loukoť z jeho vozu, a tak se útěk ne­ zdařil. Za svůj výkon dostal silák od rýzmburského pána statek v  Turyni u  Litoboře. Dodnes má proto tato obec ve svém znaku právě vylomenou část kola se dvěma loukotěmi.

Ohnivé tance Tvrdohlavá koza, dobrá víla… to jsou oblíbená přirovnání, jež často pou­ žíváme. Kdoví, zda za jejím vznikem nestojí pověst z okolí Červeného Kos­ telce? Zde žil uhlíř, který měl mnoho dětí. Jednou pověřil dceru Lidušku, aby šla pást kozu. Rohaté zvíře se ale nespokojilo s loukou a neustále dívku někam táhlo. Dívka s  kozou skončily až na okraji mýtiny, kde se jim naskyt­ la nečekaná podívaná. Na travnatém palouku tančilo v  kole dvanáct krás­ ných dívek v bílých šatech, aniž by se nohama dotýkaly země. Přitáhly pře­ kvapenou Lidušku mezi sebe, aby si s  nimi zazpívala. Nakonec jí daly do zástěrky hrst žlutého listí. Domů přišla opravdu pozdě, ale místo nadávání se chalupou nesl jásot. Když Liduška vy­ sypala obsah zástěrky, zjistila, že v  ní má listí z ryzího zlata. A na závěr se trochu zahřejeme v Bezděkově nad Metují. Právě tudy se vracel krejčí Lokvenc z  jarmarku, když tu proti němu vyšel vysoký černý muž, z něhož na všechny strany sálal oheň. V  rukou nesl velký kamenný

27


Kultura NÁCHOD

ČESKÁ SKALICE

BESEDA S ALENOU MORNŠTAJNOVOU 19. 11. čtvrtek 18 hod.

SEDM PEREL ASTRONOMIE 4. 11. středa 18 hod.

Setkání se spisovatelkou a překlada­ telkou Alenou Mornštajnovou, jejíž román Hana byl přeložen do mnoha jazyků a byla podle něj napsána i di­ vadelní hra, se uskuteční v Městské knihovně.

Popularizátor astronomie, spisova­ tel, cestovatel, milovník a fotograf krás noční oblohy Petr Horálek představí v Knihovně Barunky Panklové nejen mimořádné nebeské úkazy.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE V OPEŘE 22. 11. neděle 17 hod.

win

Nadšení mladí muzikanti se pod taktovkou Jaroslava Rybáčka vydají v sokolovně do světa opery.

DENTÁLNÍ HYGIENA PRO ZAČÁTEČNÍKY 23. 11. pondělí 18 hod.

Tip S NOVOMĚSTSKÁ win gu FILHARMONIE V OPEŘE 15. 11. neděle 17 hod.

Osvětová přednáška specialistky na dentální hygienu Michaely Machové se uskuteční v Městské knihovně.

Městská knihovna bude hostit další setkání v rámci programu Přeshra­ niční mezigenerační integrace. Děti a senioři tentokrát budou společně trénovat paměť pod vedením zku­ šené lektorky Stanislavy Benešové. Jako vždy je možné přijít samostat­ ně, dítě i dospělý.

Ve velkém sále sokolovny zahrají muzikanti Novoměstské filharmonie pod vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka poutavý program nabitý nejlepšími kousky z dílen operních velikánů.

28. 11. sobota 15 hod.

SETKÁNÍ U KAŠNY

ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC

TOULKY HISTORIÍ

17. 11. úterý 15 hod.

27. 11. pátek 18.30 hod.

Tradiční neformální setkání u kašny na Husově náměstí se uskuteční u příležitosti 31. výročí listopadových událostí v roce 1989.

JUNIOR A SENIOR – TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

27. 11. pátek 15 hod.

Beseda s regionálním historikem Richardem Švandou ve Škvorecký Café se tentokrát bude věnovat tématu Slavné vily na Náchodsku.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL A VÝCHODNÍ ČECHY

28. 11. sobota 9 – 13 hod.

25. 11. středa 18 hod.

Městská knihovna se opět zapojí do celostátní akce, během které se dospělí i děti mohou těšit na bohatý program plný čtení, her, vyrábění a divadélka. Připraven je i prodej dětských knížek za zvýhodněnou cenu.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 29. 11. neděle 16.30 hod.

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT 29. 11. neděle 15 hod.

O ČERVENÉ KARKULCE 14. 11. sobota 15 hod

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové přiveze klasickou loutkovou pohádku do kina Luník.

URUGUAY – KRÁSY STŘEDNÍ AMERIKY 5. 11. čtvrtek 17.30 hod.

Tip S

O ZLATÉ RYBCE 15. 11. neděle 15 hod.

win

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 10. 11. úterý 19 hod.

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

ČERVENÝ KOSTELEC

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku, můžete v podání souboru mladoboleslavského divadla zhlédnout v Divadle J. K. Tyla.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Koncert skupiny oblíbených bratrů se uskuteční v Kině 70.

Náchodská 88, Dolní Radechová

Zahájení adventního období spojené s rozsvícením vánočního stromu se uskuteční u Spolkového domu na Husově náměstí.

TEĎ MĚ ZABIJ 6. 11. pátek 19 hod.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici vystoupí soubor Musica da Camerra Brno.

6. 11. pátek 19 hod.

Společensko-literární setkání se čtením, vánočním cukrovím a malým překvapením se uskuteční v Městské knihovně.

Tradiční speciální vánoční prohlídky Městského muzea s komponovaným programem vás naladí na přicházející adventní období.

Jiří Balský bude v Knihovně Barunky Panklové vyprávět o geniálním českém architektovi s italskými kořeny a jeho tvorbě.

BRATŘI EBENOVÉ

VÁNOČNÍ BÁBOVKA

28. 11. sobota 18 hod.

S cestopisnou přednáškou zavítají do Městské knihovny manželé Záhrobští.

28

Tip S

Divadelní komedii společnosti Háta s Mahulenou Bočanovou, Adélou Gondíkovou, Lukášem Vaculíkem a dalšími uvidíte v Kině 70.

gu

Autorská inscenace královéhradeckého divadla Drak na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přá­ ní, a pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát, bude k vidění v Divadle J. K. Tyla.

KAŠPÁREK VE MLÝNĚ 21. 11. sobota 15 hod.

Klasická pohádka, tentokrát o tom, jak si vodník umanul, že si vezme mlynářovu dceru za ženu, ale Kašpárek s Honzou mu dali, co proto, aby už nikdy nemyslel na lidskou panenku, bude v kině Luník k vidění v podání loutkového souboru BOĎI z Jaroměře.

gu


EDITH A MARLENE

Tip S

win

21. 11. sobota 19 hod.

gu

Autorka hry, maďarská scenárist­ ka, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu - na jedné straně chladnou a ukázněnou profe­ sionalitu Marlene Dietrich, na stra­ ně druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. V hlavních rolích Hana Seidlová, Renata Drössler, Ondřej Kavan a další. Tip S

ONDŘEJ HAVELKA win gu A JEHO MELODY MAKERS: NEJKRASŠÍ KUSY SAISÓNY! 24. 11. úterý 19 hod. Držte se pevně svých židlí, neb prud­ ký poryv synkop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy křepčí! Výběr nejkrasších a podmanivých českých i amerických kusů v nové koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers si můžete vychutnat v Divadle J. K. Tyla.

JAK ŠEL SLÁVEK KOLEM SVĚTA 28. 11. sobota 15 hod. Lidový loutkář Jirka Polehňa přijede do kina Luník s pohádkou o tom, jak byl Slávek poprvé sám na chalupě, o tom, co vymyslel, a jak to nakonec všechno dopadlo.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ADVENTNÍ KONCERT 27. a 28. 11. Tradiční adventní koncerty Koletovy hornické hudby zahájí adventní období.

VELKÉ POŘÍČÍ

POŘÍČSKÝ PODZIM 14. 11. sobota 17 hod.

POLICE NAD METUJÍ

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. 11. středa 16 hod. Památku obětí všech válek bude u příležitosti Dne veteránů možné uctít na hřbitově a následně před radnicí.

SVÁTEK V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ 17. 11. úterý 9 - 17 hod. Během státního svátku bude v Muzeu pro návštěvníky připravena výtvarná dílnička.

SKRYTÉ POKLADY GEOPARKU BROUMOVSKO

VLCI NA HRANICÍCH 9. 11. pondělí 18 hod. V konferenčním sále Informačního centra můžete zhlédnout český doku­ mentární film, který vypráví příběh o návratu vlků do české krajiny včetně Broumovska.

DUO JAMAHA Koncert se koná v kulturním domě Střelnice.

TITULATURA STŘEDOEVROPSKÉ ARISTOKRACIE 24. 11. úterý 14.30 hod. Během přednášky Petra Maška z Knihovny Národního muzea se přítomní v Pellyho domech dozvě­ dí, kdo byl rytíř, baron či hrabě, jak bylo možné šlechtický titul získat i jak o něj přijít, jaké podvody pro­ vázely nobilitační procesy a mnohé další.

NOC DIVADEL 21. 11. sobota 19 hod. Komponovaný program se uskuteční v Městském divadle.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 29. 11. neděle 16.30 hod. Zahájení adventního období začne na Mírovém náměstí pohádkou Staro­ české Vánoce. V 17.30 bude rozsvícen vánoční strom a od 18 hodin bude hrát kapela Mamut s. r. o.

MAGICKÝ HALLOWEEN 25. 11. středa 18 hod.

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ

SETKÁNÍ KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

26. 11. čtvrtek 17 hod.

Zahájení adventního období se usku­ teční na náměstí.

BROUMOV

Možná denně chodíte kolem uni­ kátní přírodní památky a ani o tom nevíte. Na mnoha místech Polické křídové pánve, Broumovské kotliny, Javořích a Jestřebích hor se vyskytují hotové přírodní učebnice některých geologických oborů jako například sedimentologie, hydrogeologie, vulkanologie nebo paleontologie. Vy­ právět o nich bude v Pellyho domech Stanislav Stařík.

HRONOV

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 29. 11. neděle

Tradiční setkání spojené s rozsvícením vánočního stromu se uskuteční na Masarykově náměstí.

16. 11. pondělí 18 hod.

Zábavné kouzelnické představení Kašpar Magic Show vhodné pro všechny věkové kategorie se uskuteční v Kolárově divadle. Jde o náhradní termín za 27. 10. 2020.

Vzpomínkové setkání se uskuteční na náměstí.

29. 11. neděle 17 hod.

18. 11. středa 14.30 hod.

V rámci 9. ročníku country-folkového festivalu v Obecním domě zahrají ka­ pely Chvíle, Mazzec, Horizont a Pepa Štross a syn.

17. 11. úterý

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Tradiční tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou se koná v Pellyho domech.

MUZEUM DĚTEM 28. a 29. 11. 9 – 17 hod. Tradiční interaktivní dílnička přímo v expozici Muzea papírových modelů je připravená nejen pro nejmenší návštěvníky. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU 29 BÁT NEMUSÍTE...


Výstavy - Doporučujeme sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace a nařízení vlády ČR. NÁCHOD

H KRU RU

920 20 U1 H

OK

Období po ukončení 1. světové války bylo časem obrovského společenského rozmachu, radosti a entusiasmu. Nála­ da nové Československé republiky vý­ znamně zasáhla i kulturní život země. V nových podmínkách vznikala nebo se konsolidovala řada uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh výtvarných umělkyň, který byl založen v roce 1920. Umělecky a historicky dů­ ležité sdružení českých a slovenských výtvarnic se snažilo nalézt protiváhu převážně mužským spolkům. Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší době komplexně představuje nejen díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období. Mezi členkami spolku, kterým prošlo takřka 150 umělkyň, nalézáme jak známá jména (Julie Winterová-Mezerová, Minka Podhajská, Karla Vobišová), tak dnes již výtvarnice zcela zapomenuté. Soustředěná díla a dokumentace před­ stavují spolek až do roku 1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen. Vedle více než stovky malířských a sochařských děl budou vystaveny i ukázky umělec­ kého průmyslu a knižní kultury, které měly vždy na spolkových výstavách nezastupitelné místo a představují jednu ze specifických oblastí tvorby výtvarnic. Výstava se koná v Galerii výtvarného umění.

v prostorách zámecké jízdárny GVUN v pátek 18. září 2020 v 17 hodin. Vlasta Ambrožová Žlutý dům, 1932 olej na plátně 64 × 75 cm

20

OKRUH KRUHU. KRUH VÝTVARNÝCH UMĚLKYŇ 1920-2020 Do 8. 11.

Galerie výtvarného umění v Náchodě si dovoluje pozvat Vás a Vaše přátele na slavnostní zahájení výstavy

Minka Podhajská Kohouti a slepice (nedatováno) olej na plátně 75 × 80 cm

Výstavu uvedou ředitel galerie Mgr. Jan Kapusta a kurátor projektu PhDr. David Chaloupka. Výstava je pořádána ve spolupráci s uměleckými sbírkami eAntik Praha, Českých přístavů a. s. a Retro Gallery Praha. V programu vernisáže vystoupí Olena Ivaněnko (klavír) se skladbami Roberta a Clary Schumannových. Výstava potrvá do 8. listopadu 2020. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. www.gvun.cz

NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 21. 11. - 10. 1. 37. ročník tradiční přehlídky regio­ nální tvorby se uskuteční v Galerii výtvarného umění. Vernisáž je naplánovaná na pátek 20. listopadu od 17 hodin.

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 27. 11. - 10. 1. Výstava v Broučkově domě na Masary­ kově náměstí bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

BARVY V PALIČKOVANÉ KRAJCE Do 20. 11. Krása ruční práce členek Klubu přátel paličkované krajky při TJ Sokol Opoč­ no je k vidění v Městské knihovně.

JAROMÍR E. BRABENEC: VÝBĚR Z TVORBY Do ledna 2021 Výstava se uskuteční v galerii Zázvorka.

KAREL KRATOCHVÍL A JOSEF PINKAVA 25. 11. - 11. 12.

Předvánoční prodejní výstava obrazů se uskuteční v Městské knihovně. Výtěžek bude věnován organizacím Lékaři bez hranic a Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

ČESKÁ SKALICE

ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2020 6. - 30. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA 28. 11. - 5. 12. Tradiční charitativní prodejní výstava keramiky, obrazů, šperků a dalších předmětů se uskuteční v prostorách Městské knihovny.

FRANTIŠEK KULHÁNEK NÁCHODSKÝ GOČÁR Do 31. 12. Muzeum Náchodska zve do výstavní síně (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu připomínající dílo významné­ ho náchodského architekta Františka Kulhánka. 30

8. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které vytvořily děti bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků, se koná v galerii Fortna SVČ Bájo.

FILIP DVOŘÁK: STRŽ Do 15. 11.

Filip Dvořák (*1990), absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmy­ slové, se stal laureátem Ceny kritiky za mladou malbu (2018) a prestižní Essl Art Award pro mladé evropské umělce (2015). Ve svých dílech zkoumá tradiční historické tvarosloví a pří­ stupy, které kombinuje s „nízkými“ či odpadními materiály. Experimentuje s formou závěsného obrazu, kterou transformuje do objektů. Výstava se koná v Galerii Luxfer.


NATURA & HOMO Do 26. 11.

Výstava v Regionálním informačním centru pojednává o životním prostředí a přírodě jako takové. Přibližuje skutečnost, že lidstvo dokáže efektivně čerpat dary přírody, čímž se mu do­ stává pocit nadřazenosti nad přírodou a přírodními zákony. Zapomíná však, že příroda dokáže bez lidstva přežít, ale lidstvo bez přírody ne.

ROMAN ŠTĚTINA 20. 11. - 17. 1.

Roman Štětina (*1986) vytváří pře­ vážně videoinstalace, v nichž pracuje se zvukem jako dominantní složkou audiovizuálního díla. Často využívá nalezený archivní materiál, který pře­ skládává a aktualizuje. Vernisáž jeho výstavy se v Galerii Luxfer uskuteční 20. listopadu od 19 hodin.

LAURE WAUTERS: STRANGE WINDOWS, STRANGER EYES Do 29. 11. Výstava francouzské výtvarnice je ke zhlédnutí v Luxfer Open Space v Ma­ loskalické ulici č. p. 40.

SVÄTOPLUK MIKYTA: HOME MADE Do 29. 11.

HRONOV

ADVENT V JIRÁSKOVĚ RODNÉM DOMKU 28. 11. - 31. 12. Vánočně vyzdobený Jiráskův rodný domek bude otevřen každý víkend až do konce roku. V sobotu 12. pro­ since se v něm uskuteční prodejní výstava regionálních řemeslníků a tvůrců. Návštěvníci si budou moci pořídit různé keramické výrobky, hračky, šité a háčkované dekorace a další předměty.

Cyklus autorských frotáží z rezidenční­ ho pobytu v Luxfer Open Space v září letošního roku můžete zhlédnout v Maloskalické ulici č. p. 40.

LUKÁŠ JASANSKÝ A MARTIN POLÁK: VTIPY, VTIPY, VTIPY 1992-93 Do 30. 11.

Projekt Galerie (Z)venku je velko­ formátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Pro­ storu pro současné umění. Ideovým základem projektu je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galerie v reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru. Pro první projekt byla oslovena umělecká dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák, nejvýraznější subjekt zabývající se konceptuální fotografií na české výtvarné scéně.

ČERVENÝ KOSTELEC

KRKONOŠE MÉNĚ ZNÁMÉ Do 30. 11.

Výstava fotografií Jany Kejzlarové a Ol­ dřicha Nermutě je k vidění v Knihovně Břetislava Kafky.

VELKÉ POŘÍČÍ

JIŘÍ SOUČEK: KRAJINOU DOMOVA Do 4. 12.

Výstava obrazů a kreseb se koná v Galerii 102.

UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY Do 30. 11. Dlouho očekávaná výstava v Muzeu papírových modelů představuje modely vojenské techniky, které se „setkávaly“ na bojištích II. světové války v Evropě. K tomu je expozice doplněna o historické fotografie z Police nad Metují z března a květ­ na 1945 a o dobové dokumenty (noviny, plakáty, letáky…).

POLICE NAD METUJÍ

HRAČKY ANEB TAKÉ JSTE TO NAŠLI POD STROMEČKEM? 20. 11. - 10. 1. Muzeum Náchodska připravilo výstavu, kterou chce připomenout vánoční svátky mnoha domácnos­ tí v nepříliš vzdálené minulosti. Ve staré škole Dřevěnce budou vystaveny retro hračky především z období 70. a 80. let minulého století. 31


Servis - Přehled přeložených a zrušených kulturních akcí Přinášíme přehled zrušených a přeložených regionálních kulturních akcí. U přeložených akcí zůstávají vstupenky v platnosti. Pokud vám nevyhovuje nový termín, bude možné vstupenky po otevření informačních center vrátit. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat weby jednotlivých organizátorů. NÁCHOD

MANUÁL ZRALÉ ŽENY 1. 12. 2020

Halina Pawlowská v Beránku z 5. 4.

LÁSKA A PÁREČKY 14. 12. 2020

Představení v Beránku z 22. 4.

PLES BOŽENY NĚMCOVÉ 20. 11. 2021

Akce z 20. 11.

ZRUŠENO

ČERVENÝ KOSTELEC

Adventní akce v Ratibořicích z 3. – 6. 12.

CAVEWOMAN 11. 2. 2021

Ples z 21. 11.

KNÍŽECÍ VÁNOCE NA ZÁMKU

ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

ZAHRADA 27. 1. 2021

Adventní akce z 3. – 6. 12.

VĚRA MARTINOVÁ 28. 2. 2021

Koncert z 12. 12.

Pohádka v Beránku z 22. 10.

Koncert v Beránku z 5. 11.

VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE

Akce v Rudrově mlýně z 26. 12.

VÁNOČNÍ TRHY

Akce z 22. 11.

Představení z 15. 10.

TARA FUKI 19. 3. 2021

Koncert z 17. 10.

S ÚSMĚVEM NEPILOTA 10. 4. 2021

JESLIČKÁŘI V RUDROVĚ MLÝNĚ

Představení v divadle z 18.10.

STARCI NA CHMELU 29., 30. 3. 2021

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Koncert v divadle z 31. 10.

KATAPULT 16. 4. 2021

Představení v Kině 70 z 19. 10.

ETIKETA NENÍ VĚDA 15. 3. 2021

Pořad L. Špačka v Beránku z 27. 10.

Představení v Beránku z 12. a 13. 10.

Vánoční akce z 29. 12.

ZRUŠENO

ENIGMATICKÉ VARIACE VARHANNÍ KONCERT

Koncert v Beránku z 3. 4.

Koncert v kostele Nejsvětější Trojice z 24. 10.

Koncert v Beránku z 7. 10.

Koncert na zámku z 25. 10.

JAKUB SMOLÍK 20. 4. 2021

JITKA ZELENKOVÁ ZRUŠENO

Koncert v Beránku z 19. 10.

ČESKÁ SKALICE

FESTIVAL F. L. VĚKA MAROKO

Přednáška v knihovně z 27. 10.

HRONOV

KAREL KAHOVEC & GEORGE & BEATOVENS 24. 4. 2021 NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE V OPEŘE Termín v jednání Koncert z 25. 10.

POLICE NAD METUJÍ

ZRUŠENO

S TVOJÍ DCEROU NE

Představení v Kolárově divadle z 30. 10.

SVATOMARTINSKÝ TRH

Tradiční akce z 7. 11.

TEĎ NE! ANEB… 3. 3. 2021 v 19 hod.

Představení v Jiráskově divadle z 26. 4.

MISS DIETRICH LITUJE 25. 4. 2021

Černého uhlí Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují 32

Představení z 15. 10.

ČARODĚJKY V KUCHYNI Jaro 2021

Komedie v Jiráskově divadle z 12. 11.

ŠUMAŘ NA STŘEŠE Říjen 2021

Představení v Jiráskově divadle z 27. 10.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE Termín v jednání

Koncert v Jiráskově divadle z 29. 11.

ZRUŠENO

RÁDIO NA CESTÁCH

Akce Českého rozhlasu z 5. 11.

PŘEDVEČER NOCI DIVADEL

ČÍ SL O

Bílinského hnědého uhlí

SVĚTÁCI Jaro 2021

ST AR É

PRODEJ

Představení v Jiráskově divadle. z 1. 11.


Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

SLAVNÉ VILY 27. 11. 2020 I Náchod Škvorecký Café

NOVOROČNÍ KONCERTY 9. 1. 2021 I Hronov Jiráskovo divadlo

REVIZOR 26. 1. 2021 I Náchod Městské divadlo R! POZO ÍNU! TERM A N Ě ZM

MALÝ PRINC

7. 5. 2021 I Červený Kostelec Divadlo J. K. Tyla R! POZO ! MÍNU A TER ZMĚN

MLÝNY

31. 5. 2021 I Náchod Městské divadlo

Termín vila vznikl v období římského impéria jako označení pro letní sídlo, které bylo symbolem bohatství. V pozdějším období se vily stávaly celoročním místem pobytu jejich majitelů, kteří nešetřili na výzdobě a pohodlí. Do dnešních dnů se řada vil dochovala, o těch z regionu bude povídat historik Richard Švanda. Police Symphony Orchestra zahájí svou 11. sezónu tradičním novoročním koncertem. Posluchače čeká čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické i popové a  jazzové muziky. Oblíbené hudební těleso rozezní hronovské divadlo pod taktovkou dirigenta Joela Hány od 14 a 18 hodin. Explozivní anekdota o těch, již majíce v péči blaho obce, pečují jen o  blaho vlastní, a o tom, jak naletí jinému typu „šmejda“ než jsou oni sami. Věčná komedie o parazitech, s jejichž světem zatřese jedině srážka s parazitem jiného druhu. V režii Davida Drábka uvidíte Tomáše Havlínka, Pavlu Tomicovou, Václava Koptu, Oldřicha Víznera a další. Hudební projekt na motivy jednoho z  nejznámějších příběhů je pastvou pro oči, uši i  duši. V  titulní a  jediné roli originálního zpracování se představí charismatický a  nesmírně talentovaný Jan Cina. Inscenace je vhodná pro všechny od deseti let, kteří jsou ochotni zapojit svoji fantazii a srdce. Kultovní představení a nejúspěšnější drama divadla Sklep všech dob, které je postavené zejména na situační komice a na svérázném hereckém projevu. Mlýny jsou jediným celistvým dramatickým celkem a současně nejdéle uváděným představením na repertoáru.

www.kupvstupenku.cz

33


Kvíz

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ

Legendární herec Rudolf Hrušínský by oslavil stovku. Narodil se 17. 10.  1920 přímo za jevištěm krátce po představení kočovného divadelního spolku Václava Červíčka, ve kterém oba jeho rodiče působili. Do srdcí diváků se zapsal nezapomenutelným ztvárněním stovek divadelních, filmových i televizních rolí, ve kterých neuvěřitelným způsobem přecházel z dramatických do komediálních poloh. Pojďme na něj zavzpomínat i v našem kvízu. 1) Jak znělo vlastní jméno Rudolfa Hrušínského? a) Rudolf Hruška b) Kajetán Hrušínský c) Rudolf Böhm

5) Ve kterém divadle měl Rudolf Hrušínský první angažmá? a) V divadle E. F. Buriana b) V divadle Akropolis c) V Osvobozeném divadle

2) Nad jakým uměleckým jménem Rudolf uvažoval? a) Otomar Otovalský b) Rudolf Čechovský c) Václav Hermín

6) Ve kterém roce se stal členem souboru Národního divadla? a) V roce 1952 b) V roce 1956 c) V roce 1962

3) S kým byla příbuzná jeho matka Hermína? a) S Josefem Kajetánem Tylem b) S Karlem Hynkem Máchou c) S Františkem Palackým

7) Jak se jmenoval první film, ve kterém Rudolf Hrušínský hrál? a) Lízin let do nebe b) Studujeme za školou c) Cesta do hlubin študákovy duše

4) O jakém povolání uvažoval, když se nedostal na konzervatoř? a) O povolání lékaře b) O povolání knihovníka c) O povolání právníka

8) Kvůli které roli výrazně přibral a už se mu nepodařilo kilogramy shodit? a) Kvůli roli Pancha ve filmu Pancho se žení

b) Kvůli roli Pandrholy ve filmu Dařbuján a Pandrhola c) Kvůli roli Švejka ve filmu Dobrý voják Švejk 9) Za ztvárnění role v jakém snímku získal v roce 1972 cenu na filmové přehlídce ve španělském městě Sitges? a) Za roli Antonína Důry ve filmu Rozmarné léto b) Za roli Karla Kopfrkingla ve filmu Spalovač mrtvol c) Za roli Aloise Prepsla ve filmu Pozor, vizita! 10) Jak se jmenuje kniha, která vyšla ke stému výročí narození Rudolfa Hrušínského? a) Rudolf Hrušínský – 100 rozmarných lét b) 100 let a 100 rolí Rudolfa Hrušínského c) Rudolf Hrušínský

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b, 10a inzerce

34

hs

inzerce


BYLO VÁM 40 LET? ČAS NA PŘEMĚŘENÍ ZRAKU

35


36

Profile for Náchodský SWING

Náchodský SWING / listopad 2020  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Náchodský SWING / listopad 2020  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement