Page 1

NÁCHODSKÝ listopad 2019

Miloš Meier

„ Důležitá je touha a vůle ” Drumming Syndrome 21. 11. 2019 Červený Kostelec

Osobnost Swingu

Stanislav Pitaš


2


Milí čtenáři,

Editorial

v listopadu slaví Swing výročí. Už dvanácté! Kavárna Náchodského SWINGu Škvorecký Café také slaví. Druhé výročí! V listopadu také zahajujeme koncertem bubeníka Miloše Meiera naši další kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí, už jedenáctou! Ale co je to všechno proti třicátému výročí sametové revoluce! Jsme rádi, že si můžeme tuhle významnou událost našich dějin připomenout, a proto jsme vám v rubrice Servis naservírovali přehled akcí, které se u této příležitosti v nejbližším okolí konají. Zároveň jsme jako Osobnost Swingu zvolili signatáře Charty  77 a nesmírně odvážného člověka, přítele Olgy a Václava Havlových, milovníka undergroundu a žen Stanislava Pitaše ze Šonova, který tvrdí, že disidenta z něj vlastně udělal komunistický novinář Kojzar a že díky StB má střechu nad hlavou. Povídání s ním bylo velmi působivé a jsme rádi, že své zkušenosti s minulým režimem šíří dál nejen v našem rozhovoru, ale také na mnoha besedách po celé republice. Je evidentní, že je to stále třeba. Na listopad připadá také Den válečných veteránů. Jednomu z nich, Janu Kratochvílovi z Červeného Kostelce, se věnujeme v Příběhu. A nejen o něm bude 11. listopadu v  naší kavárně Škvorecký Café v Náchodě vyprávět člen Československé obce legionářské Ondřej Gelbič na přednášce s názvem Tak nám vzali nebe... V Tématu představíme organizaci Kintari foundation, která na ostrově Lombok pomáhá se zajištěním vzdělávání a potřebné lékařské péče. Jako dobrovolník tam vyrazil Lukáš Kulda z Červeného Kostelce, který v exotické destinaci učil tamní děti angličtinu. Z dvouměsíčního pobytu si přivezl nejen neocenitelné zkušenosti, ale také tisíce krásných fotografií, z nichž vytvořil prodejní výstavu a její výtěžek věnuje zpět lidem na Lombok, kam se chce brzy vrátit. Do Zpovědnice jsme posadili Miloše Meiera, který 21. listopadu přijede se svým projektem Drumming Syndrome do červenokosteleckého divadla, Jaroslav Špulák ve svém sloupku zavzpomíná na Karla Gotta, v rubrice Toulky historií se Richard Švanda věnuje špionům a v pátek 29. listopadu bude na stejné téma besedovat u nás v kavárně. V ní jsme na listopad připravili také první kvíz letošního podzimu, sobotní promítání dokumentů Baťa, první globalista a King Skate, držitele Českého lva za nejlepší dokumentární snímek roku 2018. Do Škvorecký Café můžete zamířit také na zkoušku kapely Danny Smiřického. Alter ego slavného rodáka vás v sobotu 16. listopadu nejprve provede Náchodem a literární procházku pak zakončí muzikou u šálku kávy.

Hodně svobody, pravdy a lásky nejen v listopadu přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8 20

Expres ����������������������������������������� 6 Osobnost Swingu ������������������������ 8 Bez skrupulí ������������������������������ 20

Osobnost Swingu Stanislav Pitaš

Téma ����������������������������������������� 22 Totalita ve filmu ����������������������� 26

Bez skrupulí

26

22

Zpovědnice �������������������������������� 28 Toulky historií �������������������������� 32 Příběh ��������������������������������������� 36 Do galerie ��������������������������������� 38

Téma Lombok, zapomenutý ráj světa

28

Totalita ve filmu Pouta

36

Tip na výlet ������������������������������� 40 Servis ���������������������������������������� 42 Kina ������������������������������������������ 48 Kultura ������������������������������������� 52

Příběh Jan Kratochvíl

Zpovědnice Miloš Meier

38

40

Výstavy �������������������������������������� 56 Kvíz ������������������������������������������� 58 Do galerie Stát Gebauer Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 10/19, vydáno: 1. 11. 2019 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Tip na výlet Za krásami lidové architek tury

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: archiv Miloše Meiera

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Mgr. Lenka Slavíková, Eliška Kratěnová (el)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prosincového vydání je stanovena na 18. listopadu 2019. 4


5


Expres Vedení města Česká Skalice předalo v říjnu čestné občanství paní Evě Zelené. O udělení významného ocenění rozhodli na návrh spisovatelky Věry Vlčkové tamní zastupitelé. Jednadevadesátiletá dáma, která přežila koncentrační tábor a z něj se jako jediná z rodiny, ještě nezletilá, vrátila a později se začala starat o děti v jeslích v České Skalici, si čestné občanství převzala na slavnostním ceremoniálu v Základní umělecké škole. Životní osud Evy Zelené, rozené Reichové, je popsán v knize Věry Vlčkové Doufám, dokud dýchám. Náchod má nové partnerské město. Stal se jím francouzský Persan v departementu Val-d'Oise v regionu Île-de-France asi 25 km severně od Paříže, který má cca 12 500 obyvatel. O vznik mezinárodního partnerství se zasloužila především kulturní spolupráce Základní umělecké školy Náchod s tamní uměleckou školou. Obě města chtějí rozvíjet své vztahy především přes mladou generaci, hudební a uměleckou edukaci a další podobné aktivity. Lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, který stojí ve Velkém Poříčí, proměnil nominaci a získal od odborné poroty titul Stavba roku 2019. Tímto oceněním se může v České republice pyšnit jen šest staveb. Na první pohled výrazná červeno-šedá stavba zaujala také občany, když ve veřejném hlasování zvítězila s převahou více než 45 tisíc hlasů. Stavba využívá zvláštní konstrukční betonové prvky a  je ojedinělou stavbou nejen v ČR, ale i v Evropě. Unikátní prostor slouží pro výcvik profesionálních a  dobrovolných hasičů, policistů a záchranářů, kteří se zde mohou připravovat na ty nejnáročnější typy zásahů. Polygon je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS a projektant se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzského Grenoblu, ale svými vlastními nápady povýšili polygon na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů. V Náchodě se v říjnu pod hlavičkou Církve bratrské uskutečnil další Dobročinný bazar. Veřejnost mohla věnovat vše, co by ještě mohlo někoho potěšit nebo mu posloužit a pak darované předměty zakoupit. Dary i nákupy byly opravdu štědré a rekordní výtěžek z minulého ročníku byl opět překonán. Za pět dnů se podařilo shromáždit 210 tisíc korun. Celá částka bude poukázána rodině čtrnáctiletého Viktora Charbaka z Náchoda na koupi nového invalidního vozíku a zvedacího systému. Viktor se narodil předčasně v  25. týdnu těhotenství, vážil pouhých 920 gramů a bojoval 6

o život. Funkční má pouze levou ruku. Přesto chodí do školy, dobře se učí, naučil se několik cizích jazyků a zvládá psát rukou. Viktorovou pečovatelkou je jeho maminka, které zvedací systém a nový vozík celodenní péči výrazně usnadní. V Hronově byla dokončena nová naučná stezky, která se jmenuje Člověče, rozhlédni se kolem sebe. Čtyřkilometrová trasa využívá značení turistické trasy Klubu českých turistů, a to po červené v katastru Hronova a po žluté v katastru Velkého Poříčí. Dostupná je z obou vlakových zastávek: nádraží v  Hronově, z ulice Českých bratří směrem k rozhledně Signál, poté dolů do Velkého Poříčí, kde končí nedaleko vlakové zastávky. Na stezce je hravou formou pomocí čtyř naučných zastavení vysvětleno, jak roste les, které druhy ptáků, květin a stromů jsou zde k vidění, jaká můžeme potkat zvířata a jaké mají stopy, jak se máme a nemáme v lese chovat a co se stane s odpadem, který po sobě v lese zanecháme. Na každém zastavení je navíc umístěna lavička s výplněmi z různých druhů hornin, na které je možné spočinout a pokochat se krásou okolí. Folková skupina Fukanec z Nového Města nad Metují, která hraje ve složení Pavla Tymelová, Monika Čermáková, Radek Píďa Bartoš a Igor Tymel, pokřtila v Kině 70 svou první desku s názvem Smím prosit?. Hlavním impulzem k natáčení alba bylo dle slov aktérů vítězství ve Východočeském kole soutěže Porta, kde jednou z cen bylo pozvání na jeden den do profesionálního nahrávacího studia MK Production v Českých Budějovicích. Tam už bylo jasné, že nezůstane jen u jednoho nahrávacího dne, a tak vzniklo album s  jedenácti písněmi o vztazích, lásce i o těžkostech, které jsou nedílnou součástí každodenního života, přičemž většinu z nich napsala členka Fukance Pavla Tymelová. V České Skalici se konal desátý ročník festivalu People for Africa aneb Nasajem s Masajem. Příznivci rockové muziky a milovníci černého kontinentu svou návštěvou opět podpořili africkou školu. Tentokrát peníze nepůjdou do zařízení v tanzánském Mto wa Mbu, které tam před lety postavili Jiří Georgo Rosa z Červeného Kostelce a Václav Vincenzo Dušek ze Dvora Králové nad Labem – organizátoři akce, ale na opravu školy v keňském Limuru. Výtěžek letos činí téměř 80 tisíc korun. V pondělí 11. listopadu se bude ve Škvorecký Café v Náchodě vzpomínat na válečné veterány. V 18 hodin


V Náchodě se v polovině listopadu uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností. Inspirativní a vzdělávací setkání zhruba sedmi stovek lidí z více než 150 organizací z celé České republiky a Slovenska naplní od 15. do 17. listopadu nejen Jiráskovo gymnázium, ZŠ Komenského a Obchodní akademii. Účastníci mají možnost absolvovat desítky workshopů, seminářů, exkurzí, diskusí a konferencí na téma práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Úvodní ceremoniál, který na Masarykově náměstí nabídne zajímavou stínovou, světelnou a hudební performanci se stovkami herců, se bude konat v pátek 15. 11. od 21 hodin a veřejnost je srdečně zvána. Kladské pomezí zahájí magický rok 2020 přípravou na Festival zážitků. Katalog k němu bude nabídnut v  prvním čtvrtletí nejprve na veletrzích a na jaře pak i v informačních centrech regionu. Podrobnosti o letním programu se zájemci dozvědí až v novém roce, ale už nyní je jasné, že na české straně se do projektu zapojila Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují, Jiráskovo divadlo v Hronově, Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci a zámek Adršpach. Polskými partnery projektu se stala pevnost v Kłodzku, Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří a Stezka mizejících řemesel v Kudowa-Zdrój a Muzeum papírenství v Duszniki-Zdrój. Na těchto místech se v pravidelných týdenních cyklech během července a  srpna odehrají jednotlivé akce spojené s  poznáváním tradic. Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit o mimořádný zážitek i věcné ceny. Všechny aktivity i nadále zůstávají zdarma. Po jejich absolvování mohou účastníci navštívit také další atraktivity v místě zážitku. Průvodcem jim v tomto bude zmíněný katalog. Program festivalu i další informace budou postupně zveřejňovány na www.festivalzazitku.cz. hs

ZAHRADNÍKOVA ZIMA

V ZAHRADĚ Adventní věnce a vánoční dekorace z naší dílny Originální dárky pod stromeček Prodej vánočních stromků

V KAVÁRNĚ Nově nabízíme pořádání vánočních večírků promítaní / catering / hudební produkce / elegantní prostor kavárny / točené pivo / dětský koutek V případě zájmu akci kompletně připravíme dle vašeho přání

OTEVÍRACÍ DOBA po–út zavřeno st–pá 13–19 / so–ne 9–19 Prodloužené páteční hudební večery O adventních nedělích máme otevřeno již od 9 hodin!

inzerce

začne večer věnovaný československým příslušníkům Britského královského letectva, kteří se v srpnu 1945 vraceli do svých domovů s velkým očekáváním od budoucího svobodného života. Místo něj byli odměněni za statečnost a náročnou službu pohrdáním a postupnou likvidací jejich profesní kariéry a civilního života. Přednáška Ondřeje Gelbiče u příležitosti Dne veteránů by měla osvětlit okolnosti, které ztrpčily nejen návrat letců RAF, ale i jejich další život v předúnorovém Československu. Chce odpovědět proč a za jakých okolností muselo dojít k divoké poválečné perzekuci nejen letců, ale příslušníků zahraničního odboje napříč východem i západem. Večer je součástí sbírky ke Dni veteránů projektu Paměť národa.

7


Osobnost Swingu

Text: Hana Stoklasová

Stanislav Pitaš

„Člověk je svobodný tak, jak se cítí.“ Stanislav Pitaš patří k nejvýraznějším postavám východočeského disentu. Rodák z Kocbeře se přátelil s rodinou Havlových, podepsal Chartu 77, až do revoluce byl pod trvalým zájmem Státní bezpečnosti a v letech 1985 – 1989 byl třikrát vězněn. Po sametové revoluci a propuštění na amnestii působil jako předseda prověrkových komisí ve věznicích Žacléř a Hradec Králové. Poté byl jmenován vedoucím prevence ve věznici Odolov. Působil u prověrkové komise u policie, později byl ve svém bydlišti v Šonově u Broumova zvolen místostarostou. Provozuje penzion a vede undergroundový klub Eden, kam zavítal i bývalý americký velvyslanec Schapiro. Jeho poutavé povídání o minulých dobách by vydalo na knihu, my pro vás máme jen krátký rozhovor. Zamyslet bychom se nad ním ale měli všichni. 8


Jak jste se seznámil s Václavem Havlem?

Došlo k tomu na základě článku komunistického novináře Kojzara. Když Havel dostal literární Cenu Erasma Rotterdamského a na Svobodný Evropě o něm mluvili v superlativech, Kojzar o něm v Rudém právu napsal článek Tučná výslužka z Holandska, kde ho pomlouval. Mně bylo asi třiadvacet let a nějak jsem se v tom nedokázal orientovat. Tak jsem jednou, když jsem byl v hospodě, vzal kolo, které stálo před ní, dojel jsem na Hrádeček a měl jsem štěstí, že mě nesebrali estébáci, co tam hlídali a že Havlovi byli doma. Zabouchal jsem na dveře, oni otevřeli, já jim řekl, kdo jsem a proč jsem přijel, pozvali mě dál a asi dvě nebo tři hodiny jsme si povídali. To byl rok 1980 nebo 1981. Od té doby mě k nim zvali na různé akce. A když Honza Kašpar z Divadla Járy Cimrmana po úraze skončil na vozíku, tak jsem za něj převzal starost o jejich zahradu a pomáhal jsem tam. No a došlo to tak daleko, že když jsem se v červenci 87 ženil, za svědka mi byla Olga Havlová. Na fotce z první svatby tak mám ženu tehdejšího největšího disidenta a moje bývalá manželka měla za svědka Láďu Hrušku z České Skalice, tatínka Evy Hruškové, herečky, který byl jedním z nejaktivnějších agentů v Královéhradeckém kraji. To jsme samozřejmě v té době netušili. Jak říká Havel v  Audienci: To jsou paradoxy.

seznámení s Havlovými už šlo trochu i o politiku a pozornost estébáků už byla větší. Když jsem dostal nabídku podepsat Chartu, tak mě Olga varovala, že si to mám opravdu dobře rozmyslet, že pak už bude všechno jinak. Když jsem podepsal, tak jsem si uvědomil, že to opravdu bude jiný. Že už nehraju jen sám za sebe, ale i za ostatní chartisty. A pak už došlo na hlídání Státní bezpečností, domovní prohlídky, přesvědčování, abych opustil republiku a vše vyvrcholilo tím, že jsem se musel z okresu Trutnov odstěhovat. Jenže ani pak vám nedali pokoj.

Samozřejmě to stěhování bylo naivní. Občas mě sebrali v práci a můj mistr z toho byl celkem nešťastný a říkal, že mě někde v lese zahodí, že se nevrátím a podobně, a že ví o vesnici, kde není ani elektrický proud, že mě tam nikdo nenajde. Mně bylo jasný, že je to hloupost, ale souhlasil jsem s vidinou výletu na Broumovsko a na jaře 82 jsme přijeli na motorce do Šonova a v prosinci za hluboké tmy jsem se nastěhoval. S přítelkyní a půlročním dítětem, do domu, kde nebyla elektrika a záchod, netekla voda a z rozbitých kamen se po zatopení vyvalil čoud. Bylo to šílený. No a v lednu už za mnou přijeli ná-

Takže vaše první setkání proběhlo ještě před podpisem Charty 77?

inzerce

Ano. Do té doby jsem se zajímal spíš o hudbu, holky, underground a tyhle věci. Trvalo mně, než jsem zjistil, kde je moje místo. Jezdil jsem do Nové Vísky u Chomutova, kde byla česká undergroundová komuna, kde děti nechodily do škol a kde si vyráběli svůj proud a pořád bojovali s bolševickým systémem. Tam se hrály úžasný koncerty a já si opravdu žil takovým volným životem. Vydávali noviny Vokno a Voknoviny, které jsem vozil do Trutnova, rozmnožoval je a dostával mezi lidi a pořádal jsem koncerty. Po 9


chodský estébáci. Postupně jsem se seznámil se všema dvanácti. Nejvíc ve styku jsem byl s kapitánem Adámkem. Ten za mnou přišel a řekl: Dnes vám sebereme pas, příště řidičák a pokud se nesrovnáte, tak půjdete do kriminálu. A skutečně to tak nakonec bylo. V kriminále jste byl několikrát.

Byl jsem dvakrát ve výkonu trestu a jednou měsíc v Hradci Králové ve vazbě. V říjnu 1983 jsem si pronajal nad domem statek a zorganizoval hudební festival, který rozehnala Státní bezpečnost. Zatkli mě, ale nic z toho nebylo. To až na Vánoce 84. Tři chlapi bez ženských jsme slavili a dostali jsme nápad, že vyrobíme korespondenční lístky a na nich koláž s Husákem a Brežněvem a budeme to normálně posílat poštou. Vytvořili jsme takovou sochu, přidali různý citáty a jeden z nás byl docela dobrý fotograf, tak to nafotil. Jenže taky pěstoval u Rozkoše marihuanu, někde se tím pochlubil, policajti na něj vlítli, udělali domovní prohlídku a kromě trávy našli i ty fotky. V tu chvíli je marihuana přestala zajímat. On sice mohl odmítnout vypovídat, ale vypovídal, řekl jim, kde se to fotilo, čí to byl nápad a když slyšeli jméno Pitaš, tak samozřejmě ti druzí dva šli stranou a ještě ten večer, byl to duben 1985, mě sebrali. To už věděli, že mám kontakt s Havlem a chtěli, abych s nimi spolupracoval proti němu, což jsem odmítl, a tak mě odvezli do vazby. Ten fotograf podepsal s StB spolupráci, tak ho asi po měsíci pustili, já dostal nepodmíněný trest a šel na osm měsíců na Bory, což je hodně špatný vězení. Asi dva dny před mým výstupem tam na pracoviště umlátili vězně a já byl očitý svědek, tak jsem se bál, aby mě vůbec pustili, ale nakonec mne pustili, ale musel jsem ohledně té vraždy jezdit k výslechu na VB do Broumova. Mezitím mi utekla přítelkyně s dítětem zpátky do Trutnova a já v Šonově zůstal sám a pokračoval v rozmnožování novin, pořádání koncertů a jezdil jsem do Prahy na různé akce. A podruhé to bylo za co?

Nejdřív jsem v říjnu 1987 chtěl jet do Prahy na demonstraci a estébáci mě přepadli v poledne na ulici v České Skalici, já si lehl na zem, že s nima dobrovolně nepůjdu, ale narvali mě do auta a já pak dostal paragraf 155 – napadení veřejného činitele. Byl jsem měsíc ve vazbě. A pak jsem 10. prosince na Den lidských práv chtěl jet 10

do Prahy na demonstraci na Staroměstském náměstí. Čtyři volhy na mě čekaly už v Broumově na vlakovém nádraží, tak jsem skočil do autobusu, co právě odjížděl na Náchod, v Náchodě těsně před odjezdem autobusu na Prahu přilítla volha a z ní vylezl estébák Raušer. Když jsem s ním nešel dobrovolně, tak si šel volat o posily a mně se podařilo z autobusu utéct a po honičce mezi a pod vagony se mi povedlo zmizet. Došel jsem až na poštu, odkud jsem volal Havlovi, abych mu řekl, co se děje. Vašek říkal, že na demonstraci taky nebude, že mu hlídají byt a že mu mám volat z každého místa, kam se dostanu, že to bude dávat dál do éteru Hlasu Ameriky. Šel jsem na zastávku k soudu a vlezl do prvního autobusu, který jel. Na Vysokově před odbočkou na Nové Město stály kolony aut a policajti se samopalama všechno prohledávali. Já seděl v autobuse vedle známé holky, vysvětlil jí, že hledají mě, narazil jsem si na hlavu čepici, lehl si jí do klína a dělal jsem, že spím. Byl jsem psychicky úplně vyřízenej. Naštěstí to dobře dopadlo, policajt si mě nevšiml a já se dostal až na Staromák. Tam kolem Husova sousoší chodil dav a skandoval různá hesla. Došel jsem do telefonní budky, vytočil Havla, popsal mu, co se cestou ještě dělo a lidi zrovna začali volat jeho jméno. Tak jsem nechal viset sluchátko a mezi dveře jsem kopnul dlažební kostku, aby to Vašek mohl dál poslouchat. Nejhorší bylo, když mě zavřeli naposledy, to mi umírala máma. Jel jsem i za soudcem, abych ho přesvědčil a dal mi odklad nástupu až po její smrti, což byla otázka týdnů, ale ani jsem tam nedošel, protože jsem vystoupil v Náchodě z autobusu a tam už stáli policajti, vzali mě na oddělení prokuratury a obvinili z rozkrádání majetku socialistického vlastnictví, že prý jsem ukradl nějaké dlaždičky, a odvezli mne do vazby v Hradci. V Evropě tenkrát fungovala řetězová hladovka, které jsem se taky účastnil. Když jsem hladovku držel pátý den, tak mě bachař začal přesvědčovat, že když si dám snídani, pustí mě, abych se rozloučil s mámou. Nevěděl jsem, jestli jim mám věřit nebo ne, ale řekl jsem si, že to jsou taky jenom lidi, mají taky svoje matky, a že není možný, aby to byli takoví hajzlové. Snídani jsem si vzal a v poledne pro mě opravdu přišli, řekli, ať si vezmu věci a propustili mě. Vyšel jsem ven, sešel po schodech a zpoza rohu vylezli dva estébáci, dali mně na ruce klepeta, otočili mě a odvezli


až do Ostrova nad Ohří. Abych byl od mámy co nejdál. To jsem byl maximálně vytočenej a od té doby už ve svém okolí nemám žádného komunistu. Hlídám si to. Nevěřím lidem, kteří jsou ve straně, která zabíjela a mrzačila vlastní národ. Komunisti jsou pro mě ty největší zrůdy a největší zlo, co tady bylo. Ta degradace lidí byla neuvěřitelná. Tohle by snad ani nacisti neudělali. V Ostrově mě zařadili na lisovnu a já měl chuť se na všechno vykašlat. Ale pod vidinou toho, že mě pustí aspoň na pohřeb, jsem začal trhat normy a dělal jsem na 114 procent, vedl jsem zemědělský a literární kroužek, vzal jsem si služby u stolku a tak dále. A když pak máma 1. 10. 1989 umřela, tak mě ani přes vzorné chování na pohřeb nepustili. Psal jsem pak stížnost řediteli věznice, i kvůli stravě, kvůli zadržování pošty a tak dále, a tak mě šoupli do díry - do vězení ve vězení. Jenže pak přišel 17. listopad a začaly se dít věci. Na letenské pláni Havel četl jména vězňů, kteří mají být okamžitě propuštěni a bylo tam i moje jméno, ve vězení nastala panika, do díry za mnou přišel ředitel, což se nikomu nikdy nestalo, a už si začali připravovat alibi, hlavně abych proti nim nic neřekl. Přinesl mi zadrženou poštu, pustili mě z díry a pak už si mě nikdo nevšímal, nemusel jsem do práce, nechával jsem si růst vousy, pak pro mě jednoho dne přijelo auto, odvezlo mě do Prahy do Laterny a když jsem viděl ten blázinec, hlavně kolem Vaška, tak jsem se rozhodl, že jedu hned domů. Politice jste se ale nevyhnul.

Muselo být hrozně frustrující, když jste nevěděl dne ani hodiny, kdy estébáci přijdou na pro-

inzerce

Ne. Občanské fórum mě oslovilo a s inženýrem Josefem Vágnerem ze Zoologické zahrady, kterého jsem znal odmalička a byl to spolužák mého táty, jsme jezdili po městech a mluvili k lidem. Pak jsem nastoupil k Ministerstvu spravedlnosti, kde jsem dělal prověrky, pak jsem dělal hlavního vyšetřovatele ve věznici v  Odolově, narodily se mi dcery, ale v práci mě ty střelby a uniformy nebavily, tak jsem skončil a začal podnikat. Otevřel jsem první noční klub v České Skalici a pak postupně ještě asi pět nebo šest dalších. A všude se musela hrát muzika a divadlo. A to dělám doteď.

11


hlídku, kde na vás budou čekat, co se stane…

Jaké životní období pro vás bylo nejtěžší?

Člověk si zvykne na ledasco. Hloupý třeba bylo, když jsem opisoval nějakou knihu na psacím stroji přes kopíráky, po zemi si dělal ty kupičky, ale na noc jsem to všechno musel vždycky sklidit, protože jsem nevěděl, jestli náhodou nepřijdou. A hlavně jsem byl sám, neměl jsem si tady s kým promluvit. Jiné je, když disident žije v Praze a jiné, když je na samotě. Je to náročné na psychiku.

Asi když mě sebrali v červenci v Náchodě a já věděl, že už se možná neuvidím s mámou. Po její smrti se mi dostal do ruky dopis, který za mámu už musela na náchodskou prokuraturu psát zdravotní sestřička, kde popisuje, jak dobře mě vychovala, a jak je na mě hrdá. To mě dojalo, protože jsem jí ten život dost komplikoval.

A neuvažoval jste o stěhování do Prahy?

Já jsem tam v osmnácti rok bydlel. Ale jsem kluk z vesnice, z Kocbeře, to prostě nešlo. Na vesnici jsem doteď, bydlím ve dvě stě let starém baráku, kde jsou původní podlahy, topím v kachlových kamnech, kterých jsem tady po Broumovsku postavil lidem už asi dvacet, na vesnici patřím. Do Prahy už nejezdím ani za dcerou, maximálně demonstrovat proti Zemanovi a Babišovi a hned jedu domů. Praha, kterou jsem miloval, kdy jsme chodili po putykách, přes Karlův most Nerudovkou ke Dvěma sluncům a věděli jsme, že tam bude Egon Bondy, Jirous a jiní kumpáni, je už dávno pryč. Teď tam jsou mraky lidí, a to už dávno není pro mě. Ale tím, že mám klub, tak mi kultura neschází a lidi jezdí za mnou. To je pravda. Do klubu za vámi přijel i bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro. Jak k tomu došlo?

Zazvonil telefon a na druhé straně se ozvalo: Tady je americké velvyslanectví. Pan velvyslanec má cestu do Náchoda, dozvěděl se o vašem klubu a rád by ho navštívil. A já: Tak jako vtip dobrý… a položil jsem to. Volali hned znovu a on opravdu přijel a když to tady viděl, tak si hned sundal kravatu. Obdivoval Havla, tak se mu moc líbila naše Zeď slávy, kde mám Vaška na fotkách. Co teď v klubu chystáte?

Teď v listopadu přijede písničkářka s duší dítěte Ronley Teper, 17. listopadu Jiří Dědeček, v prosinci Sylva Krobová, Krucipüsk a Národ Sobě. Po novém roce dorazí z Ameriky Neil Zaza, v březnu chystáme besedu s novinářem Jaroslavem Kmentou a na sobotu 13. června velkou akci na broumovském náměstí, kde bude hrát 40 kytaristů, 40 baskytaristů, 40 bubeníků a 40 zpěváků. 12

Litujete něčeho?

Jen toho, že jsem nebyl na pohřbu mámy. Jinak ničeho. Jsem rád, že se za mě moje děti nemusejí stydět. Ale neodsuzuju nikoho, kdo podepsal spolupráci, protože jsem zažil ty obrovský tlaky. Většinou to kritizují ti, co v životě nebyli u výslechu StB. Když se podívám na moje fotky ze svatby, tak tam je třeba sedm mých kamarádů, kteří byli agenty StB. Samozřejmě, že se mě to zpětně dotklo, docela mě to sebralo - kamarádi práskači, ale když nad tím člověk pak přemýšlí, tak musí každý ten jednotlivý osud vyslechnout a posoudit zvlášť. Nesmí lidi házet do jednoho pytle. Jak teď vnímáte vývoj naší země?

Špatně. Ale takhle: člověk je svobodný tak, jak se cítí. Já jsem byl svobodný i v kriminále. Pozitivně vidím to, že už nemusím chodit s igelitkou a kartáčkem na zuby, že si dělám kulturu, nikdo mě v ničem neomezuje a osobně svobodu mám. Ale když to vezmu ze široka, tak největší průšvih téhle země je prezident. To je ostuda. A samozřejmě premiér. Myslím, že za pár let budou disidenti opět štvavá zvěř a dá nám hodně práce, abychom se vrátili zpátky k západní demokracii. Lidi slyší na laciný populismus. Ale já věřím ve dvě věci. Že Zeman letos končí. Definitivně. A že v příštích volbách to už Babiš nedá. Že tady zase bude rozumná pravicová strana. Tohle všechno jsou totiž následky nenažraný pravice za Klause. Vidím ale na konci tunelu světýlko, i když já už se toho asi nedožiju. Co byste republice a Čechům popřál ke třicátému výročí sametové revoluce?

Tomuto národu ke třicátému výročí sedmnáctého listopadu přeji, aby definitivně zmizel náš prezident Zeman! Ne náš, můj prezident to není! Prostě Zeman. Děkuji za rozhovor.


ČERVENÝ KOSTELEC

Město Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Vás zvou na

OSLAVY 30 LET DEMOKRACIE A SVOBODY V ČERVENÉM KOSTELCI 1.–20. 11. Výstava výtvarných prací dětí z místních škol na téma „Konec totality, začátek demokracie“ Na různých místech našeho města Středa 13. 11. 18:00 Beseda s představiteli Sdružení TGM Přijďte si zavzpomínat na revoluční dění 1989 v našem městě. Knihovna Břetislava Kafky Neděle 17. 11. 17:00 Pietní setkání Pomník padlých - legionář 18:00 Pravda a láska zvítězí Slavnostní koncert Městského dechového orchestru k výročí 30 letům demokracie a svobody. Těšit se můžete na skladby Modlitba pro Martu, Zdivočelá země, Časy se mění a další. Vstupenky v symbolické hodnotě 89 Kč v předprodeji v regionálních informačních centrech. Divadlo J. K. Tyla Úterý 19. 11. 17:00 Mše svatá vedená biskupem Václavem Malým Pomník padlých - legionář

1989 2019

18:30 Beseda s Václavem Malým a Milanem Hruškou Beseda o listopadových událostech, která bude proložena koncertem folkové skupiny EPYDEMIE. Moderuje Marie Štěpánová. Vstupenky v symbolické hodnotě 89 Kč v předprodeji v regionálních informačních centrech. Divadlo J. K. Tyla Přijďme společně oslavit důležité výročí v našich dějinách. Změna programu vyhrazena.

Za finanční podpory

www.cervenykostelec.cz

13


Luční penzion

Potěšte své blízké poukazem na gastronomický zážitek v rodinné restauraci Lučního penzionu. Ideální místo nejen pro příjemné posezení, ale také pro vaši rodinnou oslavu, vánoční večírek nebo svatbu. kontakt: Luční penzion, Česká Skalice, Zájezd 82, tel: 603 952 363, restaurace@lucnipenzion.cz w w w. l u c n i p e n z i o n . c z

Vánoce v duchu handmade

Popletly vám Vánoce hlavu? Dejte šanci pletení! Obchod Pleturáda.cz nabízí širokou škálu kvalitních pletacích přízí a pomůcek nezbytných ke snadné a pohodlné kreativní práci při tvorbě nejrozmanitějších pletených a háčkovaných výrobků. Potěšte tak pletařky ve svém okolí dárkem v duchu ruční výroby. kontakt: kamenný obchod Pleturáda.cz, Náchod, Kladská 200, tel: 777 576 907, info@pleturada.cz w w w. p l e t u r a d a . c z

Vyvoněné Vánoce

Zážitky a vzpomínky jsou často spojeny s vůněmi, které umocňují vnímání každodenních situací... Posláním proslulé italské značky MILLEFIORI, jejíž název znamená 1000 květů, je pomoci vám najít emoci, náladu, atmosféru, ve které se cítíte uvolnění a sami sebou. Millefiori nabízí širokou škálu vytříbených interiérových vůní. V obchůdku Dohajan se zaměřují na luxusní vonná stébla s čistým a elegantním designem a stylové vůně do auta s dotekem italského šarmu. kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Weleda dárkové sety

Udělejte radost svým nejbližším provoněnou přírodní kosmetikou od Weledy. Čeká na vás síla BIO granátového jablka, růže, citrusu nebo levandule. A nezapomínáme ani na vaše nejmenší s měsíčkovou řadou pro kojence, stejně jako je u nás k dostání kompletní sortiment této švýcarské kosmetiky značky Weleda.

Cena: od 299 Kč

kontakt: Lékárna U Svaté Terezie, Náchod, Tyršova 866 w w w. l e k a r n a t e r e z i e . c z

14


Nechte si od Ježíška nadělit Mikuláše

Postavy z kultovních knížek dvojice Goscinny-Sempé ožijí ve vynikajícím představení Mikulášovy patálie divadelního spolku Kašpar. Parta nezbedů v čele s Mikulášem v podání skvělého Matouše Rumla a jeho kamarádů Vendelína, Kryšpína, Augustýna a dalších má v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí namířeno 21. února do Jiráskova divadla v Hronově.

Cena: od 290 Kč

w w w. k u p v s t u p e n k u . c z a r e g i o n á l n í i n f o c e n t r a

Skvělá porce divadel na celý rok

Edith a Marlene pražského Divadla pod Palmovkou se skvělými výkony Hany Seidlové a Renaty Drössler. Klíště s Milanem Lasicou a Bolkem Polívkou. Komedie roku 2018 Z postele do postele. Strhující příběh mladoboleslavského divadla Teď mě zabij. Cenami ověnčená inscenace Kočovného divadla Ad Hoc a premiéra červenokosteleckých ochotníků. Perfektní mix divadel za luxusní cenu.

Abonentka: 1190 Kč / 1140 Kč / 1090 Kč

Abonentky zakoupíte v IC Červený Kostelec. Od 9. 12 je zahájen prodej jednotlivých vstupenek v regionálních IC a na w w w. m k s c k . c z

Hudební mix na celý rok

Snad všemi oblíbený Ondřej Havelka and his Melody Makers, skvělý Karel Kahovec, legendární František Nedvěd nebo hudba z pavoučích vláken země snů, kterou představí skupina Tara Fuki. To je pořádná porce hudby na celý rok a za skvělou cenu.

Abonentka: 890 Kč

Abonentky zakoupíte v IC Červený Kostelec. Od 9. 12 je zahájen prodej jednotlivých vstupenek v regionálních IC a na w w w. m k s c k . c z

Vůně Vánoc s Yankee Candle

Nechte se zlákat širokou paletou vánočních vůní svíček prémiové světové značky Yankee Candle. Každá svíčka přinese tomu, koho jí obdarujete, mnoho příjemných okamžiků a dotvoří v jeho domově dokonalou vánoční atmosféru. Širokou nabídku se spoustou novinek najdete v obchodě Dohajan v Náchodě - vstupte do světa snů.

Cena: od 299 Kč

kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Dárky pro vousáče

Není tajemstvím, že náchodský obchod Dohajan.cz už několik měsíců nabízí i speciální sekci pro vousáče. Proto i tyto gentlemany můžete o Vánocích obdarovat stylově podle jejich gusta. Značky jako Proraso, Morgan‘s, Captain Fawcett a další pochopitelně nemohou v nabídce chybět. Vedle vosků na kníry, olejů a balzámů na vousy těch nejvybranějších vůní najdete v regálech pánského oddělení Dohajan i pomády na vlasy, mýdla, šampóny a řadu dalších výrobků. kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

15


Romantika jako u babičky na venkově

Kdo by nezatoužil vzdálit se alespoň na chvíli od dnešní hektické a uspěchané doby a třeba se jen na pár hodin schoulit ve vlídné chaloupce našich babiček? Kvalitní bavlněné povlečení s tradičními venkovskými vzory a řadu doplňků v podobě malých polštářků a válečků přesně jako od babičky najdete ve stylovém obchodě Dohajan.cz v Náchodě. Vstupte do světa snů. kontakt: Dohajan.cz, Náchod, Komenského 1203 (vedle Škvorecký Café) w w w. d o h a j a n . c z

Věnujte vstupenky na lednový koncert Radůzy

Její umělecká dráha připomíná některé pohádkové životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a už tři dny nato zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka" slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. 23. ledna 2020 zavítá do Jiráskova divadla do Hronova, kde zazní nejen písně z nového alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.

Cena: od 320 Kč

kontakt: Hronov, náměstí Čs. armády 500, tel: 491 483 314 (prodej vstupenek: IC Hronov, IC Náchod, IC Červený Kostelec, IC Nové Město nad Metují, IC Česká Skalice) w w w. k u l t u r a h r o n o v. c z

Naberte sílu

Reishi patří mezi nejcennější vitální houby tradiční čínské medicíny. Její síla spočívá ve schopnostech přirozeně posilovat vitalitu a imunitu, podporovat normální funkce oběhové soustavy a zdravou hladinu cholesterolu. Má výrazné adaptogenní účinky, tzn. pomáhá organismu přirozeným způsobem bojovat proti zátěži, vyvolané širokou škálou škodlivých faktorů. w w w. M y c o M e d i c a . c z

VAŠIM DĚTEM PRO ZDRAVÍ A ZÁBAVU

Navštivte naši lékárnu a vyberte vánoční balení VIBOVIT, které obsahuje dva druhy želé multivitamínů a kreativní ultra plastelínu s hravými plastovými doplňky pro děti navíc. Růžová je se třpytkami a modrá mění barvu teplem. Vibovit je doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Cena: 349 Kč

kontakt: Lékárna U Itálie, Náchod, Kamenice 131, tel: 491 423 999 w w w. l e k a r n a u i t a l i e . c z 16


e .T yl a

J. K

nd ro m va dl o

D

c,

Di

r 2 um Če 1. rv 11 m en . i ý 2 n Ko 0 g st 19 S el y e

er / M ei š ilo

di 2 va 0 dl o

M

zo r 20

Re vi

M ja ěs ro ts

lie

d, ho

dl va

ov y .2

H ro n

iva

dl

o

J.

in c

K.

Ty l

a

21

M

ik

ul

ov . 2 ,J 0 irá 2 sk 0 ov o di

áš

o

pa tá

ác N

pr

N

ác

ho

d,

2

M

ja

M 1. ěs 5 ts . ké 2 di 02 va 0 dl o

lý ny

M al ý

Če ro rv en 20 ý Ko 20 st el ec ,D Naši významní partneři:

Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova, případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket.

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2019/2020 Náchod Obchod Dohajan Komenského 1203, tel.: 724 329 768

Hronov IC Hronov nám. Čs. armády 500, tel.: 491 483 646

Červený Kostelec IC Červený Kostelec Havlíčkova 654, tel.: 498 100 657

Dobruška IC Dobruška Nám. F. L. Věka 32, tel.: 494 629 58

Náchod IC Náchod Masarykovo nám. 1, tel.: 491 426 060

Hronov Cest. agentura Martincová Jiráskova 320, tel.: 606 111 413

Teplice nad Metují IC Teplice nad Metují Horní 13, tel.: 491 581 197

Kuks IC Kuks Kuks 72 (Jeschkeho vila), tel.: 499 422 423

Česká Skalice IC Česká Skalice T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870

Broumov IC Broumov Mírové nám. 56, tel.: 491 524 168

Trutnov IC Trutnov Krakonošovo nám. 72, tel.: 499 818 245

Jaroměř IC Jaroměř Nám. ČSA 16, tel.: 491 847 220

Nové Město nad Metují IC Nové Město nad Metují Husovo nám. 1225, tel.: 491 472 119

Police nad Metují IC Police nad Metují Masarykovo nám. 75, tel.: 491 421 501

Úpice IC Úpice Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329

Hradec Králové IC Hradec Králové Eliščino nábřeží 626, tel.: 495 453 270

5 Kč z každé prodané vstupenky je věnováno Nadaci Pomocné tlapky

www.nsuvadi.cz

17

grafika a dtp: 4pdesign.cz


Komerční prezentace

Rentstyl: Operativní leasing si může dovolit každý Dávno pryč jsou doby, kdy si auto na „operák“ mohl dopřát jen podnikatel nebo firma. Dnes jsou všechny výhody této služby dostupné i soukromým osobám. Obraťte se na Rentstyl, novou službu Autostylu, a zjistíte, že pronajmout si vůz můžete i Vy.

Vy si vyberete, my se postaráme Škoda, Peugeot, Toyota - volbou může být SUV, ekologický hybrid nebo městský hatchback. Pokud ještě nemáte jasno, v trutnovském Rentstylu vám s výběrem poradí. Vyřízení operativního leasingu netrvá dlouho. „Nově jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům službu, při které je o auto celkově postaráno včetně pojištění a servisu. Mohou jezdit jak potřebují a  platit jen fixní měsíční splátku,“ vysvětluje Lukáš Svoboda z Rentstylu s tím, že do operativního 18

leasingu je možné doplnit například sadu zimních kol, pořízení dálniční známky, pravidelné čištění a další služby.

Peníze až na prvním místě Každý řidič potvrdí, že výdaje spojené s provozem auta přicházejí obvykle v nejméně vhodnou dobu. V případě využití operativního leasingu jsou servisní náklady rozloženy do splátek, žádná nepředvídatelná finanční zátěž tak nehrozí. Taktéž odpadá takzvaná akontace


(10 - 30 % pořizovací ceny vozidla), kterou vyžadují při pořízení automobilu poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. Nájemné řidič platí na základně splátkového kalendáře jednou měsíčně, první úhrada je splatná v den předání auta. Ovšem pozor: pokuty související s provozováním vozidla si hradí každý na své triko.

Žádost - smlouva - jedem Od podpisu žádosti o operativní leasing až po usednutí za volant se může zákazník Rentstylu spolehnout na rady a pomoc zkušených profesionálů. „Pokud už máte svého favorita, přijďte rovnou vyplnit žádost. Jestli ještě váháte s volbou modelu nebo značky, přijďte taky. Společně si vozidla prohlédneme a vybereme auto na míru vašim požadavkům,“ zve Lukáš Svoboda. Po schválení žádosti o operativní leasing konkrétního vozu obdrží zákazník smlouvu a kalkulaci dlouhodobého pronájmu. Jakmile zaplatí vratnou jistinu ve výši dvou pronájmů, podepíší obě strany smlouvu a dohodnou termín převzetí auta. „Obvykle nebývá delší než 2 až 3 dny,“ dodává Lukáš Svoboda.

Rentstyl myslí na všechno Kromě operativního leasingu rozšiřuje Autostyl prostřednictvím Rentstylu své služby o prodej ročních vozů. „Vycházíme vstříc lidem, kteří vyhledávají komplexní nabídku a neradi ztrácejí čas obíháním firem a zadáváním poptávek. Pokud potřebují obyvatelé Trutnova a okolí vyřešit cokoli v souvislosti s automobily, mohou se na nás obrátit,“ dodává Lukáš Svoboda. Podrobnosti jsou k dispozici na www.rentstyl.cz a www.autostyl.eu.

Horská 579, 541 01 Trutnov Tel.: 499 309 111 | E-mail: info@autostyl.eu www.autostyl.eu

19


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Karel Gott byl excelentní spoluhráč

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

20

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Zpráva o skonu Karla Gotta mě zastihla v bytě mé maminky, v Hronově. Trávil jsem tam na přelomu září a října několik dnů dovolené, odpočíval jsem, jak mi bylo citlivými přáteli doporučeno. To s vědomím, že podle zákulisních informací je zdravotní stav našeho nejpopulárnějšího a nejúspěšnějšího zpěváka nedobrý. Jakmile se pak něco takového naplní, novináři, nota bene hudebnímu, to rázem změní plány. Jestliže jsem do chvíle, kdy mi kolega Honza Šída tu zprávu zavolal, dospával, za minutu jsem již zcela bděl, byl jsem záhy umytý a nasnídaný a oznámil jsem smutnou zprávu své mamince. Karel Gott se narodil ve stejném roce jako můj táta, který z  tohoto světa odešel letos v březnu, takže to pro nás bylo - řekněme - osobnější. Potom jsem se zavřel v pokoji a začal psát články na rozloučenou. Při úmrtích významných umělců se obvykle pro noviny napíše nekrolog, zavolá se lidem z oboru a požádají se o krátkou vzpomínku, přidá se nějaký vlastní názor a výsledkem je slušné rozloučení s poctami. V případě skonu Karla Gotta se toho mělo napsat

dvacetinásobně víc, a tak se můj pokojík v paneláku v Hronově změnil v pracovnu, ve které se koordinovala velká část nejbližšího vydání deníku Právo i Novinek.cz, tedy médií, v nichž pracuju. Kromě lidí z kulturního světa mi volali i přátelé, kteří chtěli mé potvrzení, že Karel Gott skutečně zemřel, a jiní přátelé, kteří mi v dobrém úmyslu připomněli, že mám dovolenou a že by práci pro noviny a server měl místo mě tím pádem dělat někdo jiný. Těžko jsem jim vysvětloval, že úmrtí takové hvězdy, jakou je Karel Gott, vyžaduje v novinách zapojení všech, kteří mohou být jakkoli nápomocni. Ostatně, v  médiích se věci neřídí začátkem a  koncem pracovní doby, natož pak čerpáním dovolené. Neměl jsem nekrolog nachystaný dopředu, jak tomu bylo v mnoha jiných redakcích. Jsem totiž pověrčivý, proto se do takového kroku nepouštím. Alespoň ne za sebe. Když jsem měl v noci všechny články napsané a odevzdané, přemýšlel jsem o tom, se kterými lidmi se ještě spojit a požádat je o vzpomínku na zesnu-


Jaroslav Špulák

inzerce

lého Mistra. Do toho se dostavily mé vlastní vzpomínky na setkání s ním. Měl jsem to štěstí, že to bylo mnohokrát, vždy pracovně. A mohu potvrdit, že všechno to, co jste si o profesionalitě Karla Gotta ve dnech po jeho skonu v médiích přečetli, byla pravda pravdoucí. I to, jak se v osmdesátých letech zastal skupiny Pražský výběr, která měla problémy se Státní bezpečností a byla jí zakázána činnost. Karel Gott pomohl i řadě dalších lidí, ať už finančně, slovem, setkáním či jinak podanou pomocnou rukou. Byly mezi nimi i výrazné osobnosti české kultury, které se ocitly v nesnázích. Některé už nejsou na tomto světě, a tak to už nezveřejní. Jiné to musí udělat samy. K nejvýraznějším zážitkům, které jsem s Karlem Gottem měl, patřilo setkání na začátku roku 2005, kdy se vrátil z Thajska, kde jej a další statisíce lidí zastihlo zemětřesení. O život jich tam tehdy přišlo asi jednadvacet tisíc. Gott se tu noc vracel domů vozem z Vídně, kam se dopravil letadlem, a já na něho spolu s několika dalšími novináři čekal před jeho vilou na Bertramce v Praze. Bydlím totiž několik stovek metrů od ní, a tak jsem si byl jist, že pokud by měl někdo z naší redakce kvůli čekání na návrat zpěváka bdít, pak jsem to měl být určitě já. Dorazil asi ve tři hodiny v noci. Měl za sebou několikahodinovou cestu a trmácení se osobním autem. Jeho žena Ivana nás požádala, abychom ho nechali jít si odpočinout, což jsme se chystali respektovat. On ale vystoupil z vozu, usmál se a zamířil rovnou k nám. S vlídností a klidem pak odpovídal na naše otázky, a když jsme všechny vyčerpali, zeptal se pro jistotu, jestli nemá ještě někdo nějakou. Potom nám popřál dobrou noc, to proto, že věděl, že nikdo z nás nezalehne, ale všichni zasedneme k počítačům a budeme psát o tomhle setkání článek, abychom ho odevzdali co nejdříve. Takový byl Karel Gott. Vstřícný muž, jenž si vážil jakékoli poctivé práce, tedy i té žurnalistické. Asi před šesti lety jsme spolu udělali jeden z mnoha rozhovorů. Vždy je autorizoval, tedy si je přečetl a schválil jejich znění před vydáním, a udělal to i tehdy. Pokaždé pečlivě zvažoval i jednotlivá slova, dokázal několik minut nahlas uvažovat o tom, jestli bude v rozhovoru vhodnější použít termín „vůz“ nebo „auto“. A pro každou variantu měl několik pro a proti. Autorizaci jsme spolu tenkrát dělali po telefonu. Já byl v  ložnici bytu svých rodičů v Broumově, přičemž jsem si tento pokoj vybral záměrně proto, že v něm byl klid, a Karel Gott byl ve své vile v Praze na Bertramce. Autorizace trvala hodinu, a pětapadesát minut z ní mi vyprávěl, jak je skvělé být otcem a hrát si s malými dcerami. Do toho se smál a co chvíli telefon s omluvou odkládal, aby udělal to, co si jeho dcery, které kolem něho všetečně pobíhaly, přály. Existuje sto důvodů, proč mi už teď Karel Gott chybí. Třeba ten, že byl excelentní spoluhráč v hudebním světě, v němž jsem s ním mohl chvíli být. Excelentní, slušný, pokorný a nezištný.

21


Téma

22

Text: Hana Stoklasová a Lukáš Kulda, foto: Lukáš Kulda


LO M BO K

Zapomenutý ráj světa

Lombok patří k nekrásnějším ostrovům v Indonésii. Školy na jihu ostrova od roku 2006 podporuje česká organizace Kintari foundation. V letech 2009 – 2010 zrekonstruovala ZŠ Ngolang, jejíž stav byl nejhorší a do této a několika dalších škol posílá dobrovolníky, kteří tamním učitelům pomáhají s výukou dětí, zejména s učením angličtiny. Vzdělání je v této chudé oblasti velmi důležité. Bohužel už i zde se začíná rozvíjet cestovní ruch, což ale na druhou stranu umožňuje získat obyvatelům tolik potřebnou práci. Místních učitelů je však nedostatek a jejich kvalifikace je žalostná, anglicky většina z nich neumí. Tristní je i povědomí dětí a jejich rodičů o základní hygieně, což má za následek řadu dětských kožních chorob. Kintari foundation tak zajišťuje nejen vzdělávání, ale také potřebnou lékařskou péči a učí děti správným hygienickým návykům. Čeští dobrovolníci tam vyjíždějí zpravidla na dva měsíce. Dopravu, ubytování i stravu si hradí sami. Lidé z Kintari jim poradí ohledně letenek, pobytu, zajistí na místě zapůjčení skútru a pomohou se vším, co je třeba. Dobrovolnická činnost, tedy výuka, probíhá na ostrově čtyři dny v týdnu. Volný čas je možné využít k projížďkám a výletům po exotickém ostrově, který nabízí bílé pláže, průzračnou vodu, bohatý podmořský svět, ideální vlny pro surfaře, tradiční vesnice pro zájemce o folklór a nádhernou přírodu s třetí nejvyšší sopkou Indonésie, Rinjani.

„Letos jsme si s dalším filmem Jump ´N Travel dali pauzu, a tak jsem

vymýšlel, kam jet a co místo parkouru v létě dělat. Napadlo mě, že bych mohl jet do nějaké chudé země a s něčím pomoct, ať už něco postavit či někoho něco naučit. Když se řekne: „Pojedu pomáhat do chudé země”, tak vás zcela jistě napadne Afrika, a i to byl původně můj plán. Našel jsem si super projekt, který stavěl knihovny po Africe a  jednu jsem dokonce objevil i na mém vysněném Madagaskaru. Začal jsem

- BAZÉNY - ZASTŘEŠENÍ - PLASTOVÉ NÁDRŽE výroba | montáž | servis www.bazenyMachov.cz

inzerce

Dobrovolníkem a učitelem angličtiny na Lomboku se letos stal i parkourista, cestovatel, fotograf a Osobnost Swingu z prázdninové-

ho vydání roku 2017, Lukáš Kulda z Červeného Kostelce, kterého můžete znát také z projektu Jump ´N Travel. Dvouměsíční pobyt na něho velmi zapůsobil. Chudé oblasti a jejím obyvatelům se rozhodl pomoci formou prodejní výstavy svých fotografií a už nyní ví, že se na Lombok brzy vrátí.

23


Lukáš a jeho malé žačky

horlivě vše domlouvat a pomalu kupovat letenky, jenže mi to nedalo a vyhledal jsem si o Madagaskaru aktuální informace. Dočetl jsem se, že tam právě řádí morová epidemie a když jsem si o této zákeřné nemoci přečetl trochu víc, okamžitě jsem Madagaskar pustil z hlavy (alespoň prozatím). Další na řadě se naskytla Uganda. Země plná pralesů, jezer a spousty druhů těch nejexotičtějších zvířat, na která se u nás chodíme dívat do ZOO. Uganda se mi zalíbila, ale bohužel tam nebylo zrovna místo, tak jsem hledal dál. Vzpomněl jsem si na kamarádku, která mi asi před rokem celá nadšená vyprávěla, jak strávila dva měsíce na Lomboku, kde učila děti angličtinu. Dostal jsem od ní kontakt na organizaci Kintari, sešel se s paní „šéfovou” a  už byl téměř na sto procent rozhodnutý, že tam v létě poletím. Mělo to ale jeden háček… vlastně dva. Musel jsem zatnout zuby a vybojovat ve škole 54 kreditů, abych postoupil do posledního ročníku magisterského studia, 24

a to pro mě, cestovatele, byla docela výzva. A za druhé jsem musel začít chodit na lekce indonéštiny, což ale byla zábava a jazyk jsem celkem rychle pochytil. Nakonec všechno dobře dopadlo a 20. srpna jsem seděl v letadle směr Lombok. Musím podotknout, že téměř nikdo

nevěděl, kde vlastně ten Lombok je, a tak jsem všem vysvětloval, že letím na jeden ostrůvek těsně vedle Bali. Hned první den po příletu jsem šel navštívit tamní školu a moji budoucí třídu. Děti na mě zvídavě koukaly a neustále se mě ptaly na jméno a jak se mám, což, jak jsem později


inzerce

zjistil, byla skoro všechna jejich slovní zásoba v angličtině. Asi stodvacetkrát jsem jim tedy řekl, že jsem Lukas a stopadesátkrát „I am fine“, a moje první hodina začala. Už jen příchod do třídy byl dočista jiný, než jak jsme zvyklí u nás. Děti nesedí vzorně v lavicích a už vůbec se nepostaví, když učitel vejde. Naopak křičí, pobíhají, háží po sobě různé věci - jednou nám lítal po třídě i mrtvý škorpion - a předvádějí se jeden před druhým i přede mnou. Musím uznat, že později se mi ale každá hodina zdála lepší a lepší a několikrát se dokonce stalo, že děti vydržely sedět celých patnáct minut v lavicích. Protože jsem parkourista, napadlo mě, že dětem něco ze svého sportu ukážu, a tak jsem na jedné hodině skočil salto vzad. A to jsem neměl dělat. Kdykoliv jsem pak přijel do školy, tak na mě čekal dav dětí, který pořvával: „Lukas, salto, salto!”, a od té doby moje výuka vždy začínala a končila saltem. Na Lomboku se mnou část pobytu jako učitel strávil také náchodský rodák Lukáš Jirásek, který navrhl, že tam zkusíme založit skejtovou školičku. Vzali jsem tedy dětem do školy na ukázku skateboard, který téměř nikdo neznal, ale jakmile děti viděly, co všechno se na něm dá dělat a že jezdí fakt rychle, měli jsme o zábavu postaráno a pár dětí jsme nějakou tu jízdu zvládli naučit. Můj pobyt v Indonésii ale samozřejmě nebyl jen o učení. Školu jsme měli jen od pondělí do čtvrtka včetně odpoledních kurzů angličtiny, a tak nám zbývalo celkem dost volného času na průzkum exotických končin. Každý čtvrtek jsme odjeli na motorkách na výlet a prozkoumali snad celý ostrov. Začali jsme na severu sopkou Rinjani, kde jsme přespali na nádherném vrcholu a viděli neuvěřitelný západ a východ slunce. Další výlety směřovaly na průzkum mnoha malých ostrůvků Gili. Například na Gili Meno jsme se potápěli s želvami a objevili podmořské sochy, na Gili Kondo jsme přespávali na maličkém ostrůvku na pláži u ohně, na další výpravě jsme navštívili několik nádherných vodopádů ve vnitrozemí a já, vášnivý surfař, jsem samozřejmě chodil téměř každý den surfovat. Mimochodem Lombok je v překladu z indonéštiny chilli, což se odráží i v tamní kuchyni. Ta je založena převážně na pálivém koření a rýži. Rýži jsme jedli snad třikrát denně a střídali různé přílohy jako tempeh, ryby, olihně, krevety, kukuřičné placky, tofu a zejména kuřecí maso. Kromě výletů jsme se zúčastnili místní svatby a dokonce i pohřbu, což bylo obojí velice zajímavé. Zážitků z mého dvouměsíčního pobytu je tolik, že jsem se rozhodl ve výstavní síni v Červeném Kostelci uspořádat výstavu fotografií Lombok – zapomenutý ráj světa, která bude zahájena v sobotu 2. listopadu v 17 hodin a bude přístupná až do 24. listopadu denně od 9 do12 a od 13 do17 hodin. Každý víkend budu na výstavě osobně přítomen a  rád zodpovím veškeré dotazy. Nutno dodat, že záměrem výstavy není jen seznámit příchozí s kulturou Lomboku a  ukázat netradiční fotografie, ale celý výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje fotografií věnovat na podporu lombockých dětí, které to opravdu velmi potřebují. Těším se, že se na výstavě setkáme. Lukáš”

25


Totalita ve filmu

Drama / Thriller / Psychologický Česko / Slovensko, 2009, 140 min Režie: Radim Špaček Scénář: Ondřej Štindl Kamera: Jaromír Kačer Hudba: Tomáš Vtípil Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová-Tormová, Luboš Veselý, Lukáš Latinák, Oldřich Kaiser, Ivana Uhlířová, Martin Finger, Roman Zach, Iva Pazderková, Barbora Milotová, Jiří Štrébl, Simona Peková, Jana Janěková, Svatopluk Matyáš, Filip Rajmont, Natálie Drabiščáková, Tomáš Bambušek, Tomáš Turek, Roman Slovák, Dušan Škubal, Leoš Noha, Robert Geisler, Peter Butko, Cyril Drozda, David Czesany, Dorotka Šlajerová, Jiří Wohanka, Jiří Maria Sieber Producenti: Vratislav Šlajer Střih: Anna Johnson Ryndová Masky: Jana Dopitová Kostýmy: Andrea Králová Film Pouta přišel do kin v nejlepší vhodnou dobu. V roce 2009 se dočkal dvanácti nominací na Českého lva (a pět sošek získal) a odnesl si taktéž pětici Cen české filmové kritiky. Řada 26

Text: Jiří Švanda, foto: Bontonfilm

ze čtenářů teď možná namítne, že film neviděla, nebo o něm dokonce ani neslyšela. Pouta totiž v kinech nezaznamenala takový úspěch, jaký by vzhledem ke svému sdělení zasloužila. Pro pochopení se musíme vrátit do roku premiéry. Okolo roku 2009 se totiž na éru vlády komunistické strany vzpomínalo spíše v retro duchu a formou veselých historek například v seriálu Vyprávěj (2009, r. Biser A. Arichtev, Johanna Steiger-Antošová). Pouta se ale od života tzv. šedé zóny (lidí politicky neaktivních) odvracejí a úmyslně představují ty, jejichž bytí bylo vládnoucím režimem bezprostředně ovlivněno. Jedná se o příslušníka StB Antonína (Ondřej Malý), disidenta Tomáše (Martin Finger), spisovatele Pavla (Luboš Veselý) a jeřábnici Kláru (Kristína Farkašová -Tormová). Tato nesourodá čtveřice si sobě navzájem komplikuje život. Ačkoliv všichni mají v příběhu velmi důležitou roli, hlavním (anti)hrdinou je Antonín. Introvertní muž, který je perfektní v zastrašování, ale nedaří se mu úspěšně socializovat. Na první pohled má vše – manželku, bydlení,

stabilní práci (kde je pravou rukou svého šéfa) a privilegia, o kterých se může většině občanů socialistického Československa jen zdát. Zlom nastane ve chvíli, kdy si pustí jeden z odposlechů disidenta Tomáše, ve kterém ho zaujmou Klářina slova o vnitřní svobodě a donutí ho k zamyšlení. To, co začne jako existenciální krize středního věku, se rychle změní v posedlost získat ženu svých snů za každou cenu. Cestu k dosažení tohoto cíle mu usnadňuje nejen jeho schopnost manipulovat lidmi, ale také morální poklesky zbylé trojice. Pro Tomáše je Klára milenkou a útěkem od rodinného života, který je narušován výslechy a domácími prohlídkami. Důvod jeho nevěry ovšem nespočívá v nespokojenosti s manželkou (ta je mu naopak velkou oporou), ale spíše v radosti z  možnosti pocítit na chvíli zmíněnou vnitřní svobodu. Nemorálnosti vztahu si je vědom, ale nedokáže ho ukončit. Je Klárou stejně posedlý jako Antonín. Třetí z mužů, spisovatel Pavel, je asi nejvíc rozporuplnou osobou. Posky-


UVÁDÍ NOVINKU PRO MILOVNÍKY KÁVY

PROFI Kávovary ROOMA

skvělá káva u vás doma i v kanceláři! ONE TOUCH SYSTÉM díky této funkci si své oblíbené espresso, cappuccino nebo latte připravíte jediným stiskem ARS ČERPADLO italský výrobce s hodnotou tlaku 19 bar NAPĚŇOVACÍ TRYSKA samonasávací napěňovací tryska s patentovaným systémem pro snadnou přípravu mléčné pěny ZÁRUKA 24 + 12 měsíců (po registraci kávovaru na webových stránkách výrobce) CENA od 11.890,-

N

šte ap i

si Ježíškovi

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz inzerce

tuje Tomášovi byt na jeho zálety, ale zároveň na něj donáší StB. Snaží se nad nimi moralizovat a ospravedlňovat své chování, ačkoliv si částečně přiznává, že na vině je jeho strach a slabost. Také on je obětí vlastní posedlosti zvítězit svou inteligencí nad dohledem StB a dá dohromady komplikovaný plán, který doprovází patetickými komentáři, neschopen pochopit, že svým konáním potápí druhé a jeho cíl je stejně nerealistický jako ten Antonínův. Jeřábnice Klára se navzdory svému povolání a absenci větších známostí cítí být velmi svobodná a projevuje se to i v jejím chování vůči okolí. Těhotné kamarádce je oporou, i když ji její „rozumbradování“ štve. Tomášovi dělá utěšitelku, neklade na něj žádné nároky, ani s ním nemluví o společné budoucnosti. Není však jen trpělivým andělem a dokáže se bránit i oplzlému muži v baru nebo Antonínově snaze se s ní sblížit. Scénář Ondřeje Štindla šikovně využívá dobové atmosféry k tomu, aby děj patřičně našponoval. I když se brzy Antonínův šéf (Oldřich Kaiser) začne obávat jeho zhoršujícího se psychického stavu, větší starost mu dělá loajalita k StB než zdraví podřízeného. Antonín tak i nadále využívá své moci k tomu, aby se zbavil nejen svého soka v lásce, ale také odstranil nástrahy v životě Kláry. A nepřekvapí, že to dělá s neskutečným sadismem bez špetky lítosti. Úspěch má ale především díky tomu, že využívá slabosti i strachu svých obětí. Kdyby Tomáš zůstal věrný své ženě, nikdy by Antonín Kláru nepoznal a nebýt Pavla, neměl by k  ní cestičku tolik umetenou. Stejně tak i další – kolega Martin, jeho vlastní manželka i despotická kádrovačka – jsou vykonavateli jeho vůle. Přesto, že se mu vše na první pohled daří, je to jen zdání. Ve skutečnosti si svou umanutostí zhoršuje svůj psychický i zdravotní stav. Během této sebedestrukční cesty ovšem svádí daleko upřímnější a statečnější souboj než Pavel s Tomášem, kteří přešlapují na místě, neschopni se sami k radikálnímu řešení svých problémů rozhoupat. Film jako takový je i navzdory své délce (140 minut) opravdu pozoruhodnou studií přeměny sadistického fízla v zamilovaného muže toužícího po klidu. Největším překvapením je herecký výkon Ondřeje Malého z královéhradeckého Klicperova divadla. Představitel kladných rolí si získal pozornost castingové komise tím, jak ji dokázal agresivně seřvat. Ve filmu se jeho vznětlivá povaha projevuje trousením občasných vulgarit, kterými prolamuje dlouhé mlčení a posléze výbuchy vzteku i schopností teror stupňovat pomalu za použití psychického nátlaku i fyzické síly. Herecké pojetí Ondřeje Malého také dává roli větší živelnost a odvrací pozornost od příliš literárního pojetí některých dialogů, které je v rozhovoru jiných postav až příliš znatelné. Režisér Radim Špaček tu předvedl skvělý comeback a atmosféru bezútěšných osmdesátek se mu daří zachytit už od počáteční noční scény v nemocnici. Pokud jste dosud neviděli tento (dle mého skromného názoru) nejlepší český porevoluční thriller, dejte mu šanci. Nejen pro skvělé vyobrazení doby, ale také kvůli návodu, jak u sebe rozpoznat existenční krizi a vyhnout se jejím důsledkům.

27


Zpovědnice

Foto archiv Miloše Meiera

MILOŠ MEIER

„Důležitá je touha a vůle“ Bubeník Miloš Meier se narodil 17. 6. 1984 v Jihlavě a vyrůstal v Hronově v hudební rodině. Oba jeho rodiče dodnes učí v hronovské Základní umělecké škole a k hudbě tak měl blízko od dětství. Od malička „bubnoval“ na vše a vším, co mu přišlo do ruky. Přesto začal nejprve hrát na klavír a k bicím se dostal až v deseti letech. O pět let později nastoupil na pražskou konzervatoř, která ho obohatila o jazz, fusion, funky a další žánry včetně hraní na triangl v symfonickém orchestru. Během studia hrál také se skupinami Judas Priest revival, Deklarace X nebo Tortharry, se kterou natočil desku White a absolvoval s ní několik koncertů. V tu dobu cvičil na bicí až deset hodin denně, což mu způsobilo velké potíže se šlachami a svaly na rukou a donutilo ho to k neplánované půlroční zdravotní pauze. Po ní spolupracoval například s Anetou Langerovou či zpěvačkou Victorií, v devatenácti vyhrál konkurz do kapely B.S.P. (Balage, Střihavka, Pavlíček), s níž odehrál několik turné a v roce 2006 natočil DVD Live in Retro Music Hall. Následovalo sedmileté angažmá s Kamilem Střihavkou v kapele Leaders! a pokračovala také spolupráce s Michalem Pavlíčkem, se kterým v roce 2010 natočil trojCD Srdeční záležitosti a hostoval v kapelách Pražský výběr a Stromboli. S oběma pány se nadále setkává v uskupení Supergroup.cz. Od roku 2009 působí jako člen metalové maskované kapely Dymytry. Spolupracoval také například s Václavem Noidem Bártou, Danielem Landou a kapelou Wanastowi Vjecy či s belgickým skladatelem Samuelem Arcanem. S kapelou Stroy uspěl na mezinárodní soutěži v Norsku a nahrál EP v Los Angeles, účastní se po boku světových jmen velkých bubenických festivalů po celé planetě, ale věnuje se také bubenickým workshopům a show, kterým začal říkat Drumming Syndrome. S koncertní verzí přijede ve čtvrtek 21. listopadu do Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kde zahájí jedenáctou kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí. Kterou knihu máte rozečtenou? Životopis Phila Collinse Ještě žiju.

malička Metallica, Guns N´ Roses a Aerosmith. Takže jakékoli album od nich.

Na které hudební album nedáte dopustit? Těžko jmenovat jedno. Moje srdcový kapely jsou od-

Který film Vás nikdy neomrzí? Trochu to pozměním na seriál. Přátelé. Ty můžu vidět

28


kdykoli a posté a vždy mě to baví. Jaký byl v poslední době Váš největší kulturní zážitek? Bohužel jsem teď delší dobu nestihl žádný koncert live, ale byl jsem nedávno v kině na koncertu Metallicy se symfonickým orchestrem 2019. Něco byla klasika, ale pár momentů bylo překvapivých a skvělých. Kdo Vás nejvíc ovlivnil a čím? Ze začátku samozřejmě rodiče, tátův dechový orchestr, pak studium na konzervatoři, spousty mých oblíbených bubeníků a posléze hraní s Michalem Pavlíčkem. Jakou nejlepší radu jste dostal? Rad jsem dostal spousty, nejdůležitější ale je probrat si je v hlavě a mít touhu a vůli se jimi řídit a něčeho dosáhnout. Jak zní Vaše životní motto? Žádné asi vyloženě nemám, ale popřemýšlím a příště už nějaké bude. (smích) Máte neřest, které se chcete zbavit? Lenost ke studiu angličtiny. (smích) Čím vším jste byl a čím rád? Vždy jsem byl bubeník a chci jím být nadále. Kdy jste si naposled udělal radost a čím? Mám půlročního syna, takže radost mi dělá on sám a sledování toho, jak roste. V jaké zemi a v jaké době byste chtěl žít, pokud byste si mohl vybrat, a proč? Asi jsem spokojený tady a teď. Ale chtěl bych samozřejmě hodně cestovat a poznávat svět. Nejlépe s bubnováním. Za co nejvíc utrácíte? Asi za jídlo a nájem zkušebny. (smích) Jak relaxujete? Zacvičím si na bubny a pak si jdu zaplavat do bazénu. To je ideální.

inzerce

Jak byste chtěl, aby Váš život vypadal za deset let? Hlavně abychom byli všichni zdraví. To je nejdůležitější. A vedle toho hrát samozřejmě na bubny ve Wembley. (smích) Děkuji za rozhovor. hs

29


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

V listopadu a prosinci máme pro vaše klidné vánoční nákupy otevřeno až do 18 hodin

ROZMAZLUJTE SE! Značka The Scottish Fine Soaps byla v roce 1974 založena s myšlenkou vyrábět produkty, které budou hýčkat tělo i mysl. Zrodila se kosmetika, která jemně pečuje o pokožku a její vůně poskytuje dokonalý relax. Kolekce Au Lait s obsahem bio mléka je díky své nevtíravé jemné vůni, která navozuje pocit čistoty a svěžesti, vhodná pro ženy i muže. Je obohacena o výživné a omlazující vlastnosti organického mléka, bambuckého másla, mandlového oleje a aloe vera. koupelový a sprchový gel Au Lait 300 Kč tělové mléko Au Lait 225 Kč koupelový pudr Au Lait 490 Kč

30

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

radost

Přijďte se seznámit s naší nabídkou

Přípravky vám dokonale představí odborní zástupci kosmetických značek: 21. 11. v 16:00 Odpoledne s přírodní marockou kosmetikou ZÁHIR 29. 11. v 16:00 Odpoledne s kosmetikou PRO GENTLEMANY

ZIMNÍ ATMOSFÉRA VE VAŠÍ LOŽNICI Chcete dopřát zimní náladu i své ložnici? Pak je pro vás sváteční vzor povlečení Vločky ideální. Sytý odstín červené nechává vyniknout sněhově bílým vločkám a skvěle navodí kouzelnou atmosféru zimního období. Povlečení je opatřeno komfortním zipovým uzávěrem a nabízíme ho v různých materiálech i rozměrech.

RELAX JAKO U HOŘÍCÍHO KRBU Užijte si romantickou záři plamínků z jedinečných praskajících knotů svíček luxusní značky WoodWick a obklopte se jejich neodolatelnou vůní. Delikátní vůně černých švestek a ostružin naložených v koňaku Black plum cognac vám dokonale zpříjemní podzimní večery.

povlečení Vločky (140x200 + 70x90) bavlna 895 Kč flanel 950 Kč krep 845 Kč

cena od 75 Kč

telefon: 724 329 768 otevřeno: PO - PÁ 9 - 12, 12:30 - 18, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

I letos se těšte na Nákupy po zavíračce. V pátky 6. a 13. prosince zavíráme až ve 22 hodin. I v kavárně!

MEDOVINA, CO CHUTNÁ A ZAHŘEJE Krkonošská medovina je vyrobena z kvalitního českého medu a vody, která pramení v okolí Janských Lázní. Dlouhodobé zrání a vhodný výběr bylinných přísad jí dávají harmonickou chuť. Neobsahuje žádné konzervační látky a pije se buď dobře vychlazená nebo naopak zahřátá na 40°C s plátkem citronu. Krkonošská medovina placatka 0,2l klasik 105 Kč s kloboukem 0,25l 130 Kč lahev 0,5l 170 Kč

zazitek Doporučuje

CAPTAIN FAWCETT - ZNAČKA MODERNÍHO GENTLEMANA Luxusní kosmetické produkty pro muže nesou jméno neohroženého britského cestovatele a průzkumníka Peabodyho Fawcetta, který v roce 1905 beze stopy zmizel při své výpravě do Afriky. V nabídce londýnské značky Captain Fawcett naleznete vše, co muž potřebuje k udržení svého bezchybného vzhledu. V naší speciální pánské sekci nabízíme nejen přípravky a pomůcky k úpravě vousů.

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

PUTOVÁNÍ K PORT ARTHURU Vydejte se v souboru dokumentů, poznámek, mapek a dopisů, které přibližují okolnosti vzniku jednoho z nejznámějších českých poválečných románů Josefa Škvoreckého Zbabělci, po stopách Škvoreckého literární tvorby v jeho rodném Náchodě. Autor Tomáš Mazal ve své nevšední dokumentární knize odhaluje řadu zajímavých písemností. cena 290 Kč

vosk na knír (3 druhy) 359 Kč balzám na plnovous 559 Kč olej na plnovous (3 druhy) od 399 Kč

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: PO - PÁ 7- 19, SO 8 - 12 Komenského 1203, Náchod

31


Toulky historií

Text: Richard Švanda

O špionech

Prusko-rakouská válka roku 1866 si vybrala v našem kraji krutou daň. Během série několika bitev se pruským vojskům podařilo dostat k Hradci Králové, kde definitivně uštědřila rakouské armádě tvrdou porážku. Mnohdy se hovoří o tom, že za vynikajícím vítězstvím stály nové pušky, skvělá taktika pruských generálů a podobně. Pravdou ovšem také je, že Prusko v této době využívalo pomoci nájemných špionů. O jednom z takových špionů se dovídáme v díle Otta Elstera, který napsal: „Tragický osud utrpěl dubenský správce Stockmayer. Byl z pouhého podezření jako pruský špion rakouskými polními četníky zatčen a odvezen na výslech do Vídně.“ Obdobně se tehdejší zprávy vyjadřují o správci běloveských lázní, který měl Prusům vyzradit bojové pozice rakouských jednotek na náchodské Brance. Při útěku byl chycen a odvezen k výslechu do Josefova. 32

Snad nejrafinovanějším špionem měl být náchodský fotograf Antonín Merkl. Jak se onehdy hovořilo, měla jeho činnost spočívat ve fotografování místní krajiny pro potřeby pruské armády. Těsně před vypuknutím války však z Náchoda za záhadných okolností zmizel. Zda byl skutečným špionem, je dnes nejasné. Protože byl považován za Prušáka, je dost dobře možné, že jeho jméno bylo zneužito skutečným neznámým agentem

a on sám byl před pruským útokem odstraněn. Špionážní aféry však nebyly ojedinělé ani v budoucnu. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie se nově vytvořené nástupnické státy pokoušely zabezpečit svou integritu jak proti nebezpečí vnitřnímu, tak vnějšímu. Už za první světové války sehrála rozhodující úlohu zpravodajská služba, která nabyla na důležitosti na počátku 20. let


20. století. Maďarsko, které vinou mírových podmínek muselo omezit svůj výrobní vojenský program a ztenčit své vojenské jednotky, hledalo jakékoliv východisko z dané situace. V roce 1919 se obrátilo na bývalého důstojníka c. k. armády Hermanna Pokorneho s nabídkou, zda by byl ochoten pomoci s vybudováním nové zpravodajské sítě v Maďarsku. Za jeho služby mu byla nabídnuta šlechtická predikatura, hmotné zajištění a povýšení do generálské hodnosti. Osobnost jako Hermann Pokorny se nemusela nad takovou nabídkou dlouho rozmýšlet. Pozdě naopak přišla výzva čsl. zpravodajské služby, aby vstoupil do jejích řad. Hermann Pokorny, maďarský zpravodajec s rakouským pasem a českým původem, byl nakonec nejlepším zpravodajcem, proti němuž bojovali špioni po celou dobu meziválečného období.

Své o špionážní práci věděl i Josef Načeradský, který se během částečné květnové mobilizace roku 1938 nacházel u pěšího pluku Jugoslávie se sídlem na Vysokově. Dřív, než přišel na Náchodsko, působil u zpravodajské služby čsl. armády; na práci zde vzpomíná následovně: „Byl jsem převelen do Hradce

Králové na velitelství armádního sboru na špionážní oddělení. A tam jsem byl kontrolován dost důkladně, protože jsem byl připuštěn k věcem, které byly přísně tajné. Kontrolovali jsme poštu hlavně důstojníkům-plukovníkům německé národnosti v naší armádě a hodně odborně, aby to nepoznali. Asi po 14 dnech povídám majorovi, že mám pocit, že mě někdo sleduje. A on mi řekl, že dotyčného na mě poslal on, se slovy: ,Musíš si uvědomit, když jsi takhle postavenej, tak musíme vědět, kam chodíš a co děláš, když máš klíče od trezoru apod.‘ Ale zkouškou jsem prošel.“ Pokud vás zajímá další vyprávění o špionech, špionážních technikách a o všem, co se kolem špionů odehrávalo i  v  našem regionu, přijďte v pátek 29. listopadu do Škvorecký Café v Náchodě , kde bude o tomto tématu od 19 hodin povídat historik Richard Švanda.

inzerce

Když se Československá republika připravovala na svou obranu proti nacistickému Německu, snažili se špioni obou stran před rozhodným střetnutím získat patřičně užitečné informace. Z července 1937 se zachovala zpráva zaslaná Státním policejním úřadem v Náchodě na presidium Zemského úřadu v Praze, v níž stojí: „Dne 9. července 1937 mezi 3.  a 3.30 hod. ráno překročilo 12 říšskoněmeckých důstojníků státní hranice na naše území poblíže obce Velké Poříčí a ve dvou skupinách prováděli jakési zaměřování a průzkum opevňovacích prací prováděných na čsl. území. Tovární dělník Josef Němeček z Malého Poříčí čp. 33 šel toho dne časně ráno k Metuji a k potoku Střele s loveckou puškou na lov ondater. Když přišel k hraničníku 2/2 spatřil asi 60 kroků od sebe na jetelišti 6 německých důstojníků v uniformě, kteří byli asi

42 kroků na našem území. Na poli byl postaven nějaký silný stativ, neznámo zda fotografický, či zaměřovací. Když spatřili Němečka, všichni se vzdálili za hranice. Měli jezdecké kalhoty, vysoké boty, tmavé uniformy a byli vyzbrojeni revolvery. Na německém území na silnici stála 2 zakrytá vojenská auta. U  hraničníku 1/5 stála druhá skupina 6 důstojníků, drželi mapu a 2 do ní nahlíželi. Když viděli Němečka, řekl jeden z nich ,also gehen wir‘. Přešli na německé území a odjeli všichni pak auty. Josef Němeček je spolehlivý a pravdomluvný.“

33


Komerční prezentace

Vítěz okresního kola - Wikov MGI, a.s.: ZŠ a MŠ Hronov a SPŠ Otty Wichterleho

Spojujeme generace a vzdělání s praxí V polovině září bylo v areálu hronovské společnosti Wikov MGI živo víc než obvykle. Zaplnil se totiž čtyřicítkou školáků a studentů z Královéhradeckého kraje, kteří přijeli poměřit své schopnosti a vědomosti v okresním kole Talenty pro firmy T-Profi. Odbornou soutěž pořádá Hospodářská komora České republiky s cílem podporovat polytechnickou výuku na základních a středních školách a rozvíjet kreativní myšlení dětí a mládeže. Zároveň přirozeně propojuje vzdělávání s praxí a dává prostor k setkání několika generací.

Technické obory musejí být atraktivní

Utáhnout matici, změřit předepsanou vůli, přijít na kloub složitému technickému problému, ale i spolupracovat v mezigenerační skupině a zvládnout vše v časovém limitu. To vyžaduje soutěž, jejíž okresní kolo vyhrál osmičlenný tým složený ze zaměstnance Wikovu, pedagoga, žáků ZŠ a  MŠ v Hronově a studentů SPŠ Otty Wichterleho. Postoupil do krajského kola, jež bude 15. 11. v Hradci. 34

„Jedním z hlavních záměrů soutěže je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku, posílit dlouhodobou kampaň podpory technických oborů v kraji, zvýšit image těchto oborů a přilákat žáky,“ říká Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Podle Lucie Kejzlarové Erlebachové poskytl Wikov soutěži zázemí velmi rád. „Věříme, že tímto způsobem se dostaneme přirozenou formou do povědomí mladých lidí, kteří se v budoucnu mohou rozhodnout pro atraktivní technické obory


zastoupené právě v naší firmě,“ dodává personální ředitelka Wikovu. Práci s mladými lidmi se firma ostatně věnuje na velmi široké platformě.

Aby si studenti dokázali dobře vybrat

„Se školami spolupracujeme více způsoby v celé republice. Některé sponzorujeme, jinde zajišťujeme stipendijní programy, nabízíme brigády, praxe, praktické ukázky a cvičení v rámci RVP nebo konzultace a exkurze. Vedeme studenty při zpracování diplomových prací, se vzdělávacími institucemi spolupracujeme i v rámci vývoje a výzkumu,“ popisuje L. Kejzlarová Erlebachová, jak se Wikov věnuje žákům a studentům. Seznam všech základních a středních škol, univerzit a technologických center, se kterými strojařský gigant pracuje, je skutečně dlouhý. Vévodí mu veškeré významné vysoké školy v ČR a také jedna střední – SPŠ Otty Wichterleho. Nejen geografická poloha, ale také dlouhá společná historie stojí za vzájemnou podporou obou subjektů. Personální ředitelka Wikovu přidává další, i když ne nejdůležitější důvod: „Střední průmyslová školy Otty Wichterleho, příspěvková organizace, od letošního září nese název po pradědečkovi našeho majitele Martina Wichterleho, což firmu a školu propojuje ještě více.“

Zájem o stipendia opadá, roste touha uspět v praxi, říká personální ředitelka Kolik Wikováků se žákům a studentům vlastně věnuje? Kromě personálního oddělení jsou to především odborníci, kteří jim připravují praktické ukázky v provoze, nebo je provázejí při exkurzích. Mentoři, kteří se jim věnují při brigádách a praxích. Zapomenout nemůžu ani na kolegy vedoucí studentům diplomové práce. Například jen v konstrukci se konstruktér Michal Gult věnuje devíti studentům. Komunikují s ním, řeší nejasnosti u svěřených projektů. Někteří do Wikovu docházejí dvakrát týdně na pár hodin, někteří na pár dnů v měsíci. Jaký je zájem například o stipendijní program Wikovu? Pokud se podívám pár let zpátky, byl zájem velký. Žákům a studentům zpříjemňovalo stipendium studijní léta. V posledních dvou letech ale pozorujeme velkou změnu, zájem velmi opadá. Představa současné generace se odklání od dlou-

Smysl ve spolupráci se školami spatřují Wikováci především v kontaktu s novou generací. Dozvídají se o jejích potřebách, potenciálu i způsobu myšlení. Žáky a studenty postupně seznamují s firmou, firemní kulturou, technologiemi a ukazují jim způsoby, jak si plnit sny a budovat kariéru. „Získávají jedinečnou možnost už během studia se rozkoukat na jednotlivých pracovištích a lépe si vybrat budoucí povolání, ať už v konstrukci, vývoji, technologiích, nákupu, obchodu, výrobě, montáži, servisu… Oboustrannou výhodou je, že po nástupu do zaměstnání jsou téměř adaptovaní, znají se s kolegy, eliminuje se nejistota z  neznámého,“ uvádí L. Kejzlarová Erlebachová s tím, že Wikov patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu s velmi nízkou fluktuací lidí a zároveň vysokou stabilitou a rekordními tržbami.

Zbečník 356, 549 31 Hronov Tel.: +420 491 488 111 | Fax : +420 491 488 412 www.wikov.com

hodobého zaměstnání k možnosti se nevázat. Neřešit dalekou budoucnost a spíše se zaměřovat na tu blízkou. Což úplně ruku v ruce se stipendii nejde, protože jsou podmíněna setrváním ve firmě alespoň na nějakou symbolickou dobu. Čím si to vysvětlujete? Stávající generace má více sebevědomí, nebojí se prosazovat sebe a své názory, diskutovat. Hledá si místo ve společnosti, je multikulturní. V prostředí našeho typu se střetává i několik generací a my hledáme možnosti jejich propojení. Kde všude se mohou mladí lidé s Wikovem potkat? Kromě zmíněné soutěže Talenty pro firmy T-Profi se například účastníme Živé knihovny povolání pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR, prezentací škol a zaměstnavatelů pořádanou Hospodářskou komorou, najdou nás na různých sportovních a benefičních akcích, veletrzích… Každého zájemce o Wikov, jeho činnost nebo práci v něm rádi přivítáme. Všechno potřebné je na wikov.cz, nabídka pracovních míst na chtitvic.cz. Stačí napsat nebo zavolat. 35


Příběh

Text: Ondřej Gelbič

Udělování pamětní medaile pro bývalé legionáře 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého za účast v obou světových válkách (6. 9.1947 - Hradec Králové)

JAN KRATOCHVÍL

ÚMYSLNĚ ZAPOMENUTÝ GENERÁL Den veteránů se ve světě, především v anglosaských zemích, slaví 11. listopadu. Jeho symbolem je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Vlčí mák patří k válečným veteránům už od konce první světové války, kdy červené květy pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Tuto tradici od roku 2001 převzala formou významného dne také Česká republika. Někoho možná napadne, že je to další ze zbytečných poznámek v kalendáři, nás, že je to skvělá příležitost vzpomenout na ty, jimž svědomí nedovolilo smířit se s rozbíjením svobodného a demokratického Československa a na ty, kteří se o jeho existenci přímo zasadili. V letošním roce uplynulo 130 let od narození legionáře, červenokosteleckého občana, divizního generála Jana Kratochvíla, jehož život je takřka kronikou prvního i druhého československého odboje. Rodák z Horní Radechové, absolvent náchodského gymnázia a C.k. vysoké školy technické v Praze neušel, stejně jako mnoho dalších mladých mužů, povolávacímu rozkazu a narukoval do rakousko-uherské armády. Už v říjnu 36

1914 se k jeho štěstí dostává do ruského zajetí a nedlouho poté se etabluje v československých legiích. Zde díky své houževnatosti velice brzy dosáhne důstojnické hodnosti. Ve velitelských postech se účastní bojů na Transsibiřské magistrále proti bolševikům, a proto po válce logicky zůstává věrný armádě a stává se důstojníkem z povolání. Velí rotě, praporu a nakonec pluku, ale tři roky působí i na Ministerstvu národní obrany v Praze.

Prakticky ihned po okupaci se Jan Kratochvíl zapojuje do odboje. Nejdříve ve strukturách ilegální Obrany národa, avšak už v létě 1939 odchází do Polska a následně do Francie. Během ústupových bojů v červnu 1940 velí na frontě prvnímu československému pěšímu pluku. Hodnocení jeho nadřízených nešetří superlativy. Po evakuaci do Velké Británie je určen přednostou III. odboru Ministerstva národní obrany v Londýně. Nespoko-


jí se však s pohodlným kancelářským místem. Snaží se, aby byl opět pověřen velením bojového útvaru. Je poměrně málo známou skutečností, že ve svých 53 letech absolvoval fyzicky mimořádně náročný „assault“ kurz, kam byli posíláni především nejodolnější mladí vojáci. Byl v tomto směru mezi vyššími důstojníky naprostou výjimkou, za což si oprávněně vysloužil obdiv britských instruktorů. I proto je v lednu 1943 jmenován velitelem Čs. samostatné brigády ve Velké Británii. Dlouho zde však nezůstává. V březnu téhož roku je odeslán do SSSR, aby se stal velitelem vznikajícího armádního sboru. Pomalu začíná tichý politický boj mezi Londýnem a Moskvou o tento bezesporu důležitý post a hlavně budoucí politický kurz poválečného Československa, a proto se generál dostává nešťastně do sporů o  jeho velení. Z toho důvodu je mu nejprve umožněno vykonávat velení pouze nad záložním plukem a konečně v květnu 1944 jej prezident Edvard Beneš ustanoví velitelem nově vzniklého 1. čs. armádního sboru v SSSR.

S koncem války je Jan Kratochvíl povýšen do hodnosti divizního generála a krátce zastává důstojnické funkce. Nicméně válečný život se podepsal na jeho zdraví, a tak v prosinci 1947 odchází na zdravotní dovolenou, z které je v dubnu 1948 odeslán Ludvíkem Svobodou do výslužby. Zbytek života tráví zneuznaný v ústraní v Červeném Kostelci, kam se odstěhoval za svým bratrem. Jeho manželka zemřela v roce 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Generál Kratochvíl umírá v zapomnění 15. března 1975 a jeho pohřeb, sledovaný Státní bezpečností, proběhne bez vojenských poct. Generálův příběh je uzavřen zapomněním, mazáním a pokřivováním jeho jména v historické literatuře.

Nejspíše díky „včasnému“ odchodu z armády, ale i naprostému stáhnutí se mimo společenský život unikl brutální persekuci, které musela čelit řada důstojníků hned v prvních dnech po únorovém převratu v roce 1948. Desítky skvělých důstojníků, nečekajících od své služby vlastně nic jiného než prosté díky, byly vzápětí odsouzeny ve vykonstruovaných procesech k  desítkám let za mřížemi věznic či v táborech nucených prací. Osudy těchto statečných lidí, kteří navíc spojili svůj válečný život se službou v Britském královském letectvu a  po válce za to krutě zaplatili, si připomeneme během tematického večera 11.  11. u příležitosti Dne veteránů v kavárně Náchodského Swingu Škvorecký Café.

V čele sboru bohužel vydrží pouze čtyři měsíce, tedy do osudné Karpatsko-dukelské operace, která měla pomoci Slovenskému národnímu povstání. Ambiciózní plán ruského velení počítal s čelním průlomem německé obrany na úpatí Karpat za pomoci slovenských pěších divizí, které vyrazí naproti a otevřou tak karpatské průsmyky. Bohužel, když tento plán vznikal, zcela pomíjel realitu zářijových dnů. A to i přesto, že Sověti byli informování o tom, že slovenské divize byly odzbrojeny německými jednotkami. Plán pětidenní operace byl však schválen. Z pěti dnů se protáhl na dní jednapadesát. Jak bylo v Rudé armádě zvykem, bylo třeba najít „viníky“ nezdaru. Maršál Koněv už po dvou dnech běžící operace odvolává nepohodlného generála Kratochvíla. Na jeho místo jmenuje Moskvě loajálního brigádního generála Ludvíka Svobodu, čímž ovšem výrazně překračuje své pravomoci. 37


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová, foto archiv Galerie Luxfer

Stát Gebauer –

toť Gebauera stát

Výstavou Trubkouni se v České Skalici prezentuje nestor českého sochařství, Kurt Gebauer. Kurátorka Galerie Luxfer Kateřina Štroblová v následujícím textu představuje jeho tvorbu a její historické pozadí. Kurt Gebauer (*1941) je na české výtvarné scéně nepřehlédnutelným solitérem. Po absolutoriu Akademie výtvarných umění vytváří autor první „šité“ figury jako Plavkyně či Zbytnělého papouška, které následně vycpává dřevitou vlnou a vláknem. Použití odpadních materiálů staví tyto rané plastiky do opozice k základnímu požadavku na sochu, tedy k trvanlivosti a „nesmrtelnosti“. V opozici situaci po roce 1968 si založil vlastní Stát Gebauer, v němž kultura nepodléhala tlaku shora. Parafrázujeme-li slova z jeho hymny, láska zde kvetla furt, neboť prezidentem Gebauer byl Kurt. Pole veřejné výstavní činnosti však Gebauerovi příliš nekvetlo, jeho figury byly režimem považovány za neuctivé a degradující, a tudíž mu nebylo dovoleno vystavovat. Uchyloval se tedy k drobným projek38

tům, nad kterými oficiální místa přivírala oči. Mezi takové patřila například Minikrajina, rozlehlé environmentální dětské hřiště v Ostravě – Fifejdách. Účastnil se také všech důležitých setkání a výstavních projektů, které definovaly tehdejší československou neoficiální scénu: přehlídky mimopražské, například v domě Čestmíra Sušky v Malechově (1980) či land-artové sympozium Chmelnice v Mutějovicích (1981), ale i ty, které se podařilo zorganizovat v  hlavním městě. Mezi nejvýznamnější patřila akce Sochy a objekty na Malostranských dvorcích, familiárně nazývaná prostě „Dvorky“, z roku 1981. Dnes již legendární akce, která byla druhý den konání příslušnými orgány uzavřena, představila 34  děl od dvaceti autorů, rozmístěných na dvorcích domů, ale i na ulicích či v průjezdech Malé Strany. Kurt

Gebauer zde představil hned několik objektů – mimo Plavkyně, zavěšené mezi pavlačemi, to byla také meditativní instalace Cvrčkův sen. Během osmdesátých let vytváří autor ironicky groteskní postavy se silně politickým podtextem. Trpaslíci, parodující režim, se však v jeho tvorbě objevili již o desetiletí dříve, odrážející malost českého člověka i normalizační kýč. Marasmus totality vystihovaly i bezejmenné obludy, vymodelované ze sádry, betonu či polystyrenu. Následovali Zdraviči, kynoucí veřejnosti z balkonu Paláce kultury u  příležitosti Rockfestu ve zřejmém výsměšném gestu. V roce 1987 bylo založeno volné sdružení s  názvem 12/15 Pozdě, ale přece, jehož členem se stal i Gebauer. Vzniklo jako reakce na vystoupení nové generace autorů, uplatňujících postmoderní principy, zastupované zejména skupinou Tvrdohlaví (Jiří David, František Skála, Jaroslav Róna a další). Vedle své umělecké dráhy ovlivnil Kurt Gebauer několik generací svým pedagogickým působením. Ačkoli se nijak politicky neangažoval, lze ho označit jako aktivního a uvědomělého občana, jemuž není lhostejný stav současné společnosti. Na politickou situaci v zemi reagoval neustále – za normalizace i dnes. V roce 2015 tak vznikl Přibližný pomník neznámého politika, symbolicky postrádajícího tvář. V Galerii Luxfer vystavuje Kurt Gebauer své Trubkouny – postavy různých velikostí, slepené z papírového odpadu. V jistém smyslu navazují na groteskně – satirické postavy Trpaslíků či Zdravičů: Trubkouni s humorem autorovi vlastním komentují náš konzumní styl života a nadměrnou spotřebu zboží. Figurky složené z  tetrapakových obalů, krabic od jednorázových kapesníčků či drobné spotřební elektroniky jsou tichými glosátory naší přítomnosti (a ekologické stopy, jak je nyní již téměř nutné podotknout). Výstavu Trubkouni lze v  Galerii Luxfer v České Skalici navštívit do 17. listopadu.


DÁMSKÁ JÍZDA

n neje my dá pro

ČESKÉHO ROZHLASU HRADEC KRÁLOVÉ

pátek 6.prosince 2019 od 18.00 hodin PETROF Gallery Hradec Králové BLUE STAR VÁCLAVA MARKA / DAVID DEYL / ILONA CSÁKOVÁ / MARKÉTA HRUBEŠOVÁ / KLÁRA VAVRUŠKOVÁ / MUŽ ROKU VOJTĚCH URBAN / MÓDNÍ PŘEHLÍDKY JITKY ŠEDOVÉ A DOMINIKA NAVRÁTILA / DALŠÍ HOSTÉ / MNOHO OCHUTNÁVEK ČS MISS

vstupné: 200,- / 350,- / předprodej: www.petrofgallery.cz 39 info: hradec.rozhlas.cz


Tip na výlet

Text: Daniel Denygr, Jiří Švanda, foto: Jan Záliš

Za krásami lidové architektury

Kladského pomezí

Stráně s roubenými chaloupkami a bývalé statky i zvonice připomínají v našem regionu časy dávných předků. Některá taková místa navštívíme v rámci listopadového Tipu na výlet. Průběh trasy (v závorce uvedené kilometry a čísla cyklotras): Hronov – Stárkov – Janovice (20 km, č. 4020), Janovice – Skály (8,5 km, č.  4036), Skály – Velké Petrovice (10  km, č. 4003, zelená TZ, místní komunikace), Velké Petrovice – Petrovičky – Hronov (č. 22, 7 km) Celkem: 45,5 km, celkový čas 4 hodiny Dnešní trasa přímo svádí k projetí na kole. Listopadové počasí je však nevyzpytatelné, a proto můžeme zvolit i jiné metody cestování, nebo navštívit jen některá z vyjmenovaných míst. V textu si ovšem popíšeme výlet celý, abychom zachovali kontinuitu. 40

Výchozím bodem cyklovýletu je náměstí Československé armády v Hronově. Pojedeme po značené cyklotrase č. 4020 (Okruh Stolové hory) do Velkého Dřevíče a dále do Rokytníka. Mírným stoupáním vyjedeme na křižovatku Nad Chlívci. Pokračujeme po č. 4020 a sjedeme do obce Bystré, kde se pokocháme krásnými roubenými chalupami. Dále se vydáme do Stárkova, nejmenšího města Královéhradeckého kraje. Má pouhých 650 obyvatel, ale jeho historické centrum je městskou památkovou zónou. Kromě lidových staveb zde nalezneme také sochu sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní kostel sv. Josefa a křížovou

cestu. Nedaleko od ní se nachází prvorepubliková Wolfova vila, která je dnes už bohužel opuštěná a zub času se na ní začíná podepisovat. Cyklotrasa nás přivede do údolí potoka Dřevíč. Proti proudu šlapeme do osady Vápenka. Zde se opět nachází soubor krásně zachovalých roubených chalup. Přes Dolní Vernéřovice pokračujeme do střediskové obce Jívka. V ní nalezneme bývalý Důl Bohumír, který je zpřístupněn veřejnosti a nabízí zajímavý pohled na práci horníků ve 20. století. V listopadu už tu ovšem zimují netopýři, a tak si jeho případnou návštěvu musíme nechat na jaro


či léto. Dále stoupáme proti proudu Dřevíče, který nás dovede do malé obce Janovice se souborem roubených chalup a barokní kaplí sv. Antonína Paduánského z roku 1752. Zhruba po 100 metrech za ní odbočíme na zpevněnou cestu souběžně s červenou TZ a čeká nás 1,5 km stoupání do Liščího sedla. Nacházíme se na západním okraji Adršpašsko-teplických skal. Na rozcestí na Liščím sedle sledujeme cyklotrasu č. 4036 ve směru do osady Skály. Pěknou přírodou bez velkých výškových rozdílů objíždíme Teplické skály. Míjíme bývalou osadu Záboř, objedeme vrchol Čáp (786 m n. m.). Toto nejvyšší místo Adršpašsko-teplických skal stojí za navštívení už kvůli rozhledně, která nabídne pohled na CHKO Broumovsko i mnohem dále. Pokračujeme dál po cyklotrase č. 4036, až uvidíme první roubené chalupy osady Skály. Útulný zámeček s  restaurací vybízejí k pěšímu prozkoumání zajímavého okolí. Skály, dříve nazývané Bischofstein, jsou dějištěm stejnojmenné povídky Aloise Jiráska. Zámeček byl původně vodní tvrzí a v roce 1925 byl upraven do současné podoby. Poblíž se nachází také Černé jezírko. Tato rašelinová vodní plocha dotváří romantickou atmosféru celého místa. Vydáme se ještě na nedalekou vyhlídku u zříceniny hradu Skály a pokocháme se pohledem na Bischofstein. Vrátíme se zpět k zámečku a  odtud pokračujeme po cyklotrase č. 4003. Po cestě se nám nabídnou krásné výhledy na stolovou horu Ostaš, Jiráskovy skály, Stolové hory v Polsku a Polickou kotlinu. Posléze sjezdem dojedeme k  asfaltové komunikaci nad Stárkovem. Opustíme cyklotrasu č. 4003 a sledujeme zelené turistické značení. Přejedeme asfaltovou komunikaci a  znovu stoupáme k  vrcholu Vysoký kámen. Zelená TZ nás přivede k rozcestníku Nad Horním Dřevíčem. Pokračujeme po cyklotrase č. 4002.

Pokračujeme za zvýšené opatrnosti až k opravenému mlýnu Kozinek, kde cyklotrasa č. 22 odbočuje vpravo po nové asfaltové cyklostezce podél řeky Metuje. Dovede nás přes osadu Střezina do Velkého Dřevíče, odkud je to už jen kousek zpět do Hronova. Když už se ocitneme v rodném městě Aloise Jiráska, byla by škoda nechat si ujít tradiční (nejen lidovou) architekturu i zde. A začít můžeme právě u slavného spisovatele. Nedaleko náměstí se nachází roubený domek z konce 18. století, ve kterém se pekaři Josefu Jiráskovi narodil dne 23. 8. 1851 syn Alois. V současné době je interiér s expozicí přístupný

veřejnosti od května do října, ale poslední listopadový víkend se zde uskuteční prodejní výstava místních tvůrců. Vydáme-li se od Jiráskova rodného domku vzhůru do kopce, nalezneme zde jednu z hronovských dominant. Původně gotický kostel Všech Svatých byl v letech 1713–16 barokně přestavěn. Jedná se o tzv. orientovanou stavbu bez věže. Roku 1736 byla ke kněžišti přistavěna současná chrámová loď. Mobiliář pochází z poloviny 19. století, lavice z roku 1863. Před kostelem se nachází renesanční zvonice postavená roku 1610 a u schodů kostela pětimetrový pískovcový pomník sv. Václava od červenokosteleckého sochaře Břetislava Kafky. Pomník byl vysvěcen roku 1940. Cestu můžeme zakončit v  meditačním parku v areálu kostela. Prohlédnout si zde můžeme tzv. růžencová zastavení, ale také méně obvyklé dřeviny jako tsugy kanadské, liliovník tulipánokvětý, metasekvoj čínskou či sekvojovec obrovský. A kdo najde nejstarší strom, ještě z časů pátera Josefa Regnera, dostane od zbytku party čokoládu. A to bude taková sladká tečka za naším výletem.

inzerce

Stálým mírným klesáním dojedeme do obce Velké Petrovice. V obci se nalézá památný strom. Žižkova lípa, nesprávně označovaná též jako Vavřenova lípa, roste v zahradě u stavení čp. 14. Z návsi

pokračujeme cyklotrasou č. 4002 na Petrovičky. Po cestě si všimneme dřevěné prvorepublikové zvonice. Zvon, zakoupený z veřejné sbírky, do ní byl navrácen roku 2009. Dále si po cestě můžeme užít nezapomenutelné výhledy na stolové hory Bor a Hejšovinu. Pěkná je i náves v Petrovičkách, v jejímž okolí se nacházejí roubené chaloupky. Následně sjíždíme na hlavní silnici číslo 303, kterou vede cyklotrasa č. 22 a vyrazíme směrem na Hronov.

41


Servis - AKCE KE 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE NÁCHOD

NÁCHODSKO 1989 – OBČANSKÉ FÓRUM 15. 11. – 12. 1.

V Broučkově domě na Masarykově náměstí se uskuteční výstava připomínající listopadové události v roce 1989. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií dokumentuje některé důležité okamžiky spjaté se sametovou revolucí. Opomenuto nezůstane ani dění let 1989/1990 v Náchodě. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VZPOMÍNKA NA LISTOPAD – 30 LET SVOBODY 4. – 28. 11.

SAMETOVÝ PLES 23. 11. sobota 20 hod.

Město Česká Skalice zve u příležitosti 30. výročí listopadových událostí do sokolovny na ples. K tanci bude hrát Holiday Express a DJ Lukáš Mercl.

ČERVENÝ KOSTELEC

KONEC TOTALITY, ZAČÁTEK DEMOKRACIE 1. – 20. 11.

Výstava výtvarných prací dětí z místních škol na téma 17. listopadu 1989 se koná na různých místech města.

BESEDA S PŘEDSTAVITELI SDRUŽENÍ TGM 13. 11. středa 18 hod.

V Knihovně Břetislava Kafky se bude vzpomínat na revoluční dění ve městě.

Výstava fotografií a dokumentů z doby před třiceti lety se koná v Městské knihovně.

PIETNÍ SETKÁNÍ 17. 11. neděle 17 hod.

PROJEKCE DOKUMENTU SAMETOVÁ REVOLUCE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 13. 11. středa 17 hod.

PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ 17. 11. neděle 18 hod.

Autentické filmové záběry z listopadu 1989 v Novém Městě nad Metují uvidíte v Městské knihovně, kde bude také možnost si tento dokument zakoupit na DVD.

ČESKÁ SKALICE

SAMETOVÝ PODVEČER 13. 11. středa 18 hod.

Vzpomínkový podvečer věnovaný 30. výročí 17. listopadu 1989 v Městské knihovně nabídne vyprávění Petra Fejfara a Aleny Pitašové, které doplní autentické fotografie a filmový dokument natočený v České Skalici. Program bude moderovat Jan Holý.

SETKÁNÍ U KAŠNY 17. 11. neděle 15 hod.

Tradiční neformální setkání u kašny na Husově náměstí u příležitosti 30. výročí listopadových událostí v roce 1989.

KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE 17. 11. neděle 17 hod.

Tradiční podzimní koncert oblíbené Novoměstské filharmonie plný filmových melodií se u příležitosti vzpomínkových akcí koná v sokolovně.

PŘICHÁZENÍ – 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 22. 11. pátek 18 hod.

Na programu koncertu ve Vile Čerych budou díla významných autorů, jako jsou W. A. Mozart, B. Smetana, A. Dvořák, J. K. Kuchař, F. X. Thuri. Účinkují Hana Medková – soprán, Luboš Janhuba – baryton, průvodní slovo, Václav Uhlíř – varhany.

42

Setkání se koná u pomníku legionáře.

Slavnostní koncert Městského dechového orchestru, na kterém zazní takové skladby jako jsou Modlitba pro Martu, Časy se mění a další, se koná v Divadle J. K. Tyla.

MŠE SVATÁ 19. 11. úterý 17 hod.

Mši svatou povede u pomníku legionáře biskup Václav Malý.

BESEDA S VÁCLAVEM MALÝM A MILANEM HRUŠKOU 19. 11. úterý 18.30 hod.

V Divadle J. K. Tyla se uskuteční beseda o listopadových událostech.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

PROJEKCE K VÝROČÍ 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 15. 11. pátek 18 hod.

V kině na Rychtě se bude promítat film Zdeňka Trošky Zkouškové období.

HRONOV

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 5. – 21. 11.

Výstava bude ve foyer Sálu Josefa Čapka zahájena vernisáží v úterý 5. listopadu od 17 hodin.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ 17. 11. neděle 16 hod.

Slovem i hudbou si občané mohou připomenout 30. výročí událostí, které přinesly svobodu a ukončily komunistickou totalitu, u památníku Obětem komunismu.

PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU 17. 11. neděle 18 hod.

Koncert Ivo Jahelky v Jiráskově divadle zakončí vzpomínkové odpoledne.

POLICE NAD METUJÍ

17. LISTOPAD 17. 11. neděle 17 hod.

Na vzpomínkové setkání u kašny na Masarykově náměstí včetně připomenutí výročí 200 let kašny bude navazovat putovní výstava věnovaná období okolo 17. listopadu 1989, která bude zahájena začátkem prosince.

BROUMOV

30 LET SVOBODY 30 MĚST PAMĚTI NÁRODY 1. – 30. 11.

Venkovní výstava k oslavám výročí sametové revoluce, kterou pořádá organizace Post Bellum ve spolupráci s Maiwaldovou akademií, je především o dlouhodobém dokumentování místních pamětníků. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. listopadu od 16 hodin na Mírovém náměstí.

LISTOPAD ’89 V ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH 11. – 30. 11.

Výstava, kterou ve výstavní síni na Staré radnici pořádá Institut regionální paměti ve spolupráci s městem Broumov, přiblíží období podzimu a zimy na přelomu let 1989 a 1990 prostřednictvím originálních samizdatových tiskovin, letáků, prohlášení a denního tisku. Počátkem roku 1990 vycházely četné publikace zabývající se tabuizovanými tématy československých dějin a politiky, které budou na výstavě návštěvníkům k dispozici. Vernisáž se koná v pátek 1. listopadu od 16.30 hodin. V rámci otevření výstavy se uskuteční v Městském divadle diskusní večer s novinářkou a zakladatelkou Centra investigativní žurnalistiky Pavlou Holcovou na téma svoboda slova a  tisku a úloha novinářů v totalitní a svobodné společnosti.

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 17. 11. neděle 15 hod.

Komponovaný program zahájí na Mírovém náměstí koncert pěveckého sboru Stěnavan. V 16.30 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka vzpomínkové výstavy ve výstavní síni na Staré radnici. V 17.30 hodin začne na Mírovém náměstí setkání s názvem Třicet světlých skvělých svobodných let, po kterém bude následovat společný odchod s lampionky a světýlky k řece Stěnavě, kde bude po vodě vypuštěno třicet symbolických světel. Celý program ukončí ve 21 hodin koncert Jiřího Dědečka v undergroundovém klubu Eden.

hs


Edith a Marlene Divadlo pod Palmovkou Praha Pátek 27. 3. 2020 S úsměvem nepilota Kočovné divadlo Ad Hoc Duben 2020 Z postele do postele Východočeské divadlo Pardubice Září 2020 Klíště Divadlo Bolka Polívky Brno Říjen 2020 Teď mě zabij Městské divadlo Mladá Boleslav Pátek 6. 11. 2020

Abonentka 1 190 Kč / 1 140 Kč / 1 090 Kč

Šéf kontra vagabund DS NA TAHU Červený Kostelec Sobota 18. 1. 2020

HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ

Tara Fuki Sobota 17. října 2020 Ondřej Havelka and his Melody Makers Listopad 2020

Červený Kostelec

Karel Kahovec Sobota 18. 4. 2020

Abonentka 890 Kč

František Nedvěd a skupina Tie Break Pátek 13. 3. 2020

Předplatné 2020

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

O Aničce ze mlejna Divadlo „M“ Praha Neděle 22. 3. 2020 od 15:00

O zlaté rybce Divadlo Drak Hradec Králové Neděle 15. 11. 2020 od 15:00 Prodej abonentek do 6. 12. 2019 v Informačním centru Červený Kostelec (tel.: 498 100 657). Předprodej jednotlivých vstupenek od 9. 12. 2019 v IC Červený Kostelec, IC Náchod, IC Hronov, IC Česká Skalice, IC Police nad Metují, IC Nové Město nad Metují, CA TOMA Úpice a online na www.mksck.cz

Partneři:

Tipy na vánoční dárek

DIVADLO HUDBA POHÁDKY

Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky Divadlo Scéna Zlín Neděle 11. 10. 2020 od 15:00

Abonentka 150 Kč / 250 Kč

Sněhová královna Divadlo MALÉhRY Brno Neděle 12. 1. 2020 od 15:00

Váš spolehlivý partner

www.mksck.cz

Kostelec nás baví

43


44


Vás zve do Městského divadla Dr. J. Čížka Náchod Čtvrtek 7. listopadu v 19 hodin

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Michal Kaňka - violoncello, Chuhei Iwasaki - dirigent Program: • Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 B 191 • Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163 • Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie E dur op. 6 B 92 T 59 Předprodej již probíhá .... Vstupné: 180, 160, 140 Kč Neděle 10. listopadu v 15 hodin

Eva Hrušková a Jiří Přeučil

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Klasická pohádka v loutkovém podání mistra přednesu a jeho ženy, první filmové Popelky. Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky a všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Předprodej již probíhá .... Vstupné: 60 Kč Čtvrtek 14. listopadu v 19 hodin

Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser: TEĎ MĚ ZABIJ Režie: Petr Mikeska Strhující příběh pro pět herců a nekonečno emocí Představení není vhodné pro děti do 15 let. Předprodej již probíhá .... Vstupné: 340, 320, 300 Kč Pátek 22. listopadu v 19 hodin

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY – SWING SESSION TRIO

Zbyněk Malý - housle a zpěv, Marek Rejhon - kytara a zpěv, Petr Pospíšil - kontrabas Trio hraje swing let 30. v autentickém podání s inspirací hot jazzem let 20. a s mírným přesahem do let 40. - hudbu nalévající do žil radost, novou životní sílu a optimismus. Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu. Vstupné: 90 Kč Úterý 26. listopadu v 19 hodin

Agentura Harlekýn Praha

Marc Besson: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA Režie: Jan Novák Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková a další Francouzská komedie s kriminální příchutí Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha. Jenže policii taky. Předprodej již probíhá .... Vstupné: 420, 400, 300 Kč

Předprodej: MIC Náchod IC Nové Město n. M.

Více info na www.beraneknachod.cz tel.: 491 426 060 tel.: 491 472 119

IC Červený Kostelec IC Hronov

tel.: 498 100 657 tel.: 491 483 646

RIC Česká Skalice

tel.: 491 453 870 45


MILOŠ MEIER 21. 11. 2019 I Červený Kostelec Divadlo J. K. Tyla

TOULKY HISTORIÍ 29. 11. 2019 I Náchod Škvorecký Café

MINUS123MINUT 30. 11. 2019 I Jaroměř Bastion No.35

Jeden z nejlepších českých bubeníků Miloš Meier přiveze svou jedinečnou show Drumming syndrome, aby zahrál skladby složené přímo pro tento projekt, skladby svých kapel v instrumentálních verzích a bubenická sóla, ale také aby popovídal o své kariéře a zážitcích a odpověděl na otázky fanoušků.

Historik Richard Švanda bude ve Škvorecký Café v návaznosti na rubriku Náchodského Swingu Toulky historií besedovat a vyprávět o špionech na Náchodsku.

Kapela, která vznikla v roce 1997 v Pardubicích a už o dva roky později získala Cenu Anděl v kategorii Objev roku, hraje nápaditou muziku, ve které propojuje zejména jazz, blues, funky a world music. Po několikaleté odmlce ohlásila comeback v parádním složení Zdeněk Bína, Fredrik Janáček a Daniel Šoltis.

KONTAKTNÍ MÍSTA Broumov – IC, Mírové nám. 105, tel. 491 524 168 Česká Skalice – IC, třída T. G. Masaryka 33, tel. 491 453 870 Červený Kostelec – IC, Havlíčkova 654, tel. 498 100 657 Dobruška – IC, nám. F. L. Věka 32, tel. 494 629 581 Hradec Králové – IC, Eliščino nábř. 626, tel. 495 453 270 Hronov - cestovní agentura K. Martincová, Jiráskova 327, tel. 606 111 413 Hronov - IC, nám. Čs. armády 500, tel. 491 483 646 46


vstupenky na kulturní akce náchodska on-line na www.kupvstupenku.cz VOXEL 6. 12. 2019 I Jaroměř Bastion No.35

6 NACHODNÍKU 28. 12. 2019 I Náchod Škvorecký Café

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 21. 2. 2020 I Hronov Jiráskovo divadlo

SMÍME PROSIT? 29. 2. 2019 I Náchod Městské divadlo

MLÝNY 21. 5. 2020 I Náchod Městské divadlo

Václav Lebeda alias Voxel je český folk -popový zpěvák a písničkář. Je vítězem ankety Český slavík 2014 v kategorii Hvězda internetu a dvakrát nominovaný na Objev roku. Vydal alba All Boom! a Motýlí efekt. Nejen písně z těchto desek zazní v Bastionu.

Oblíbené hudební uskupení z Náchoda se mezi svátky na sklonku roku 2019 vrátí po roce do komorního prostředí Škvorecký Café, aby potěšilo poetickým večerem své přátele a fanoušky.

Příběhy ze života malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů jsou sice výchovně naprosto nevhodné, ale vy i vaše děti se dozajista výborně pobavíte. Skvělá komedie divadelního spolku Kašpar podle legendární knihy je určená pro diváky od sedmi do sta let a začíná už v 18 hodin! Plesá vaše srdce na koncertech Police Symphony Orchestra? Pak nesmíte chybět ani na třetím ročníku plesu, který oblíbený orchestr chystá v rámci oslav svého desátého výročí. Opět si přizve zajímavé hosty a opět nabídne jedinečnou a originální událost.

Kultovní představení a nejúspěšnější drama divadla Sklep všech dob, které je postavené zejména na situační komice a na svérázném hereckém projevu. Mlýny jsou jediným celistvým dramatickým celkem a současně nejdéle uváděným představením na repertoáru.

Jaroměř – IC, Náměstí ČSA 52, Jaroměř, tel. 491 847 220 Náchod – obchod Dohajan.cz, Komenského 1203, tel. 724 329 768 Náchod – IC, Masarykovo náměstí 1, tel. 491 426 060 Nové Město nad Metují – IC, Husovo nám. 1225, tel. 491 472 119 Police nad Metují – IC, Masarykovo náměstí 75, tel. 491 421 501 Teplice nad Metují – IC, Horní 13, tel. 491 581 197 Trutnov – IC, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818 245 Úpice – IC, Dr. A. Hejny 133, tel. 499 882 329

47


Kina

Kino Vesmír Náchod 1.

7., 8., 10., 12.

SNĚŽNÝ KLUK

pá 16

Animované dobrodružství.

čt 19.15, pá 20, ne 18, út 19

1., 3., 5. STÁHNI A ZEMŘEŠ pá 17.30, ne Thriller. Od 15 let. ČT. 19.30, út 17

1., 2., 3., 5.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

čt 17, pá 18, so 16.15, Česká romantická komedie po 19.30, st s Annou Polívkovou. 18.30

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

so 19

2., 6. so 14.45, st 16

so 14.15

Rodinná komedie.

so 18.45

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

ne 14.45

Pokračování fantasy. ČZ. POSLEDNÍ ARISTORKATKA

4. po 17

Česká komedie.

4.

JOKER

po 19.15

6. st 19.30

Krimi thriller. Od 15 let. ČZ. SLAYER: THEREPENTLESS KILLOGY KON Záznam z Los Angeles. Od 18 let.

CER

T

9.

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON Animovaná komedie.

Film V. Marhoula. Od 15 let.

18.

PŘES PRSTY

po 17

Česká komedie. Od 12 let.

20.

JOKER

st 17

Krimi thriller. Od 15 let. ČZ.

20.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

st 19.15

21. čt 19.30

Česká komedie. KON DEPECHE MODE: CER T SPIRITS IN THE FOREST

Záznam z Berlína.

10.

SNĚŽNÝ KLUK

ne 14

Animované dobrodružství.

čt, po 17, so 14, st 15

Očekávaný animovaný příběh.

10.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

22., 24.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

ne 16

Česká komedie.

pá 17, ne 13.30

Animované dobrodružství.

11.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

po 17

Akční film. Od 12 let. ČT.

12.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

út 17

Česká komedie. Od 12 let.

13.

ABSTINENT

HRA

st 17

Český dramatický příběh. Od 12 let.

České drama. Od 12 let.

14.

TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK

čt 19.30

Dokument. Od 12 let. ČT.

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

NABARVENÉ PTÁČE

21., 23., LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 25., 27.

O Živě z Metropolitní opery v NY. PERA

6., 8.

Náchodská 88, Dolní Radechová

17. ne 15.30

MADAME BUTTERFLY

st 17.45, pá 16

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

48

9.

D Česká romantická komedie. ELEGACE ADDAMSOVA RODINA

3.

Válečný velkofilm. Od 12 let. ČT.

7., 8., 9., ŽENSKÁ NA VRCHOLU 11., 13.

pá 19.30, so 16.30, ne 17, Akční film USA. Od 12 let. ČT. út 19

2.

BITVA U MIDWAY

14., 16., LE MANS ´66 18. čt 16.45, so 19.30, po 19

Životopisné drama. Od 12 let. ČT.

15., 17., DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA 19. pá 19.30, ne 18.30, út 16.45

Thriller USA. Od 15 let. ČT.

15., 19.

AMNESTIE

pá 17, út 19.30

Český thriller. Od 15 let.

16.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

so 14.45

Rodinný fantasy příběh.

16.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

so 17

Akční film. Od 12 let. ČT.

17.

TLAPKOVÁ PATROLA

ne 14

Animovaná pohádka.

3D

22., 23., VLASTNÍCI 24., 27. pá, st 19.30, so 16.30, ne Česká komedie. Od 12 let. 19.15

23. so 18.45

ACHNATON Živě z Metropolitní opery.

OPE

RA

ne 16

CONCERTO/ENIGMA VARIACE/RAYMONDA ACT III BALE T Živě z Královského baletu v Londýně.

25.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

po 19.30

Česká romantická komedie.

24.

26.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

út 17

Akční film. Od 12 let. ČT.

26.

BITVA U MIDWAY

út 19.30

27.

Válečný velkofilm. Od 12 let. ČT. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

st 17.30

Česká komedie.

28.

LE MANS ´66

čt 16.45

Životopisné drama. Od 12 let. ČT.

28., 29., NA NOŽE 30., 1. čt, so 19.30, Krimi komedie USA. pá 17, ne Od 12 let. ČT. 18.30

29. pá 19.30

BÉSAME MUCHO: KON CER T JUAN DIEGO FLÓREZ Záznam z Vídně.


30.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

so 14.15

Pásmo animovaných pohádek.

30.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

so 17.30

Česká romantická komedie.

30., 1.

1.

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

ne 14

Animované dobrodružství.

3D

so 15.30, ne Dobrodružný fantasy snímek. 16.30 Od 12 let. ČZ.

KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1. pá 17

1. pá 19.30

2.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Česká komedie. STEHLÍK Drama USA. Od 15 let. ČT.

10.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

24.

SNĚŽNÝ KLUK

ne 19.30

Česká romantická komedie.

ne 15

Animované dobrodružství.

14.

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

24.

LE MANS ´66

ne 17

Životopisný film. Od 12 let. ČT.

24.

VLASTNÍCI

čt 19.30

Horor USA. Od 15 let. ČT.

3D

ADDAMSOVA RODINA

15.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Rodinná komedie. ČZ.

2.

pá 17

Česká romantická komedie.

STÁHNI A ZEMŘEŠ Horor USA. Od 15 let. ČT.

AMNESTIE

26.

so 19.30

15.

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

pá 19.30

České drama. Od 15 let.

út 19

České historické drama. Od 15 let.

so 17

3. ne 10

SNĚŽNÝ KLUK Animované dobrodružství.

3.

ADDAMSOVA RODINA

ne 15

Ikonická rodina se vrací. ČZ.

3. ne 17

3. ne 19.30

5. út 15

7. čt 19.30

8. pá 17

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

16.

BITVA U MIDWAY

28., 29.

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ

Válečné drama. Od 12 let. ČT.

Fantasy snímek. Od 12 let. ČT.

16.

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

čt 19.30, pá 17

so 19.30

Thriller USA. Od 15 let. ČT. FANY A PES

ne 10

Animovaná pohádka.

České drama. Od 12 let.

17.

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

ne 15

Rodinná fantasy pohádka.

Dokumentární film.

17.

ABSTINENT

BITVA U MIDWAY

ne 17

České drama. Od 12 let.

17.

AMNESTIE

ABSTINENT

Válečné drama. Od 12 let. ČT. JOKER Thriller USA. Od 15 let. ČT.

ne 19.30

21.

8. pá 19.30

Romantická česká komedie.

22.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

pá 17

Česká komedie.

22.

LE MANS ´66

so 17

9.

Animované dobrodružství. STÁHNI A ZEMŘEŠ

pá 19.30

3D

NA NOŽE Krimi komedie USA. Od 12 let. ČT.

30.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

so 17

Animované dobrodružství.

30.

LAST CHRISTMAS

so 19.30

Romantická komedie. Od 12 let. ČT.

3D

VLASTNÍCI

čt 19.30

SNĚŽNÝ KLUK

29.

Český thriller. Od 15 let.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

9.

Česká komedie. Od 12 let.

so 17

17.

Akční sci-fi. Od 12 let. ČT.

ne 19.30

Česká komedie. Od 12 let.

pá 19.30

Životopisný film. Od 12 let. ČT.

23.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

so 17

Rodinný animák.

23.

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

so 19.30

Thriller USA. Od 15 let. ČT.

so 19.30

Thriller USA. Od 15 let. ČT.

10.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

ne 10

Rodinný fantasy snímek.

10.

PRINC KRASOŇ

ne 15

Rodinný animák.

10.

BITVA U MIDWAY

24.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

ne 17

Válečné drama. Od 12 let. ČT.

ne 10

Animované dobrodružství. ČT - české titulky, ČZ - české znění

...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU 49 BÁT NEMUSÍTE...


KINO V KOLÁROVĚ DIVADLE POLICE NAD METUJÍ 7. čt 17.30

ALADIN Animovaný muzikál.

26.

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

út 19

Dokument Olgy Sommerové.

KINO V IC BROUMOV 9.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

27.

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

so 15

Rodinný animák.

st 18

Dokument Olgy Sommerové.

KINO NA RYCHTĚ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 8. pá 18

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 Rodinný animák.

15.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

22.

ROCKETMAN

pá 18

Projekce k výročí 30 let od sametové revoluce.

pá 18

Životopisný hudební film.

KINO LUNÍK ČERVENÝ KOSTELEC 9.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

23.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

so 17

Animovaná pohádka.

so 19.30

Česká romantická komedie.

Rodinný animák.

2.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

14.

so 17

23.

VLASTNÍCI

2.

so 19.30

5. út 19.30

7. čt 19.30

8. pá 19.30

9. so 17

50

inzerce

TLAPKOVÁ PATROLA

Česká komedie. JOKER Film USA. Od 15 let. ČT. ŽENSKÁ NA VRCHOLU Česká komedie. BITVA U MIDWAY Válečný film. Od 12 let. ČT. OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON Animovaná dobrodružství.

čt 19.30

LE MANS ´66 Film USA. Od 12 let. ČT.

15.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

pá 19.30

Česká romantická komedie.

16.

SNĚŽNÝ KLUK

so 17

Animované dobrodružství.

16.

AMNESTIE

so 19.30

21. čt 19.30

22. pá 19.30

Český thriller. Od 15 let.

so 19.30

28. 3D

čt 19.30

29. pá 19.30

3D

Česká komedie. Od 12 let. VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ Fantasy USA. Od 12 let. ČZ. ŽENSKÁ NA VRCHOLU Česká komedie.

VLASTNÍCI

30.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

Česká komedie. Od 12 let.

so 17

Rodinný film.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

30.

VLASTNÍCI

Česká komedie.

so 19.30

3D

Česká komedie. Od 12 let.

inzerce


Rozvoz zdravých obědů Jana Srubjanová

tel.: 603 422 845 te

www.rozvozspecialit.cz Rozvážíme: Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř a okolí

,p

,

KADEŘNICTVÍ

R A bjanova_zdrave_obedy_FAJNOVKA_69x37mm_0919_SAZBA.indd 5.1 9. 2019 14:59:14 D K A Ž A M P O V Á

Solná jeskyňka

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

Husovo náměstí 542, Náchod

tel: 724 159 766

on-line na www.kupvstupenku.cz

Pro nově otevřené kadeřnictví přijmeme kadeřnici

ernictvi_FAJNOVKA_69x37mm_0919_SAZBA.indd 1

e SpravujemSVJ

18. 10. 2019 13:13:41

my, bytové do ční budovy a polyfunk

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12 reklama Náchod 69x37mm na spad.pdf 1 18.07.2019 18:14:59

www.dohajan.cz

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

M

Hronov

á

www.cdsnachod.cz

nou

rsk á Autobusové

sk lad

K

nádraží

Polsko

Kameni ce

Tel.: +420 725 761 401

Masarykovo náměst í

ká www.cdsnachod.cz Běloves Husovo náměst í

je

Metu

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod v aiso

a

á

R

žs k

MY

plár

Za Te

ká Tepens

Bo

Y

Plhovská

Y

Červený Kostelec

Pra

M

Kladská 286

Nejlevnejší čerpací stanice prímo v centru Náchoda. Kvalita zaručena.

Trezory

- koberce - čalouněný nábytek - mytí oken a výloh - dopravní prostředky interiér - karoserie - pronájem extraktorů Kärcher - poradenství, prodej, aplikace autokosmetiky ECO CLEAN&SHINE

zbraně, ale i na dokumenty nejen na

v rámci nařízení EU (GDPR)

www.bedimex.eu

Husova 106, Hronov Po - Pá 800 - 1500

tel.: 491 426 692

607 689 567

ODBORNÉ ČIŠTĚNÍ MICHAL MERVART

cistimkvalitne@seznam.cz www.cistim.kvalitne.cz

MÁME TO RÁDI NAČISTO... 51


Kultura NÁCHOD

S KUFŘÍKEM DO GALERIE 2. 11. sobota 14 – 16 hod.

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od pěti let k výstavě Ruské malířství 19. a počátku 20. století se koná v Galerii výtvarného umění. Příchozí čeká volné pokračování dobrodružného cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně – vzdělávacích zastávkách – nově s využitím tabletů.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 2. 11. sobota 15 hod. Loutkovou pohádku pro nejmenší diváky zahrají v sokolovně herci Loutkového souboru Dětem pro radost.

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE 3. 11. neděle 19 hod.

V představení Studia Bouře se v Městském divadle představí Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Kamil Halbich a další.

NA SVĚTĚ JSME PROTO, ABYCHOM KONALI DOBRO 5. 11. úterý 18 hod.

Přednáška homeopatky Kateřiny Hofmanové se koná v Městském divadle.

QUIZ? 7. 11. čtvrtek 18 hod.

Po letní pauze se do Škvorecký Café vrací oblíbené vědomostní kvízy, tentokrát na filmové téma.

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO 7. 11. čtvrtek 15 hod.

Komentovaná prohlídka s kurátorem stejnojmenné výstavy PhDr. Davidem Chaloupkou se koná v Galerii výtvarného umění. Přihlášky do 5. 11.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 7. 11. čtvrtek 19 hod.

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ Tip S 20. 11. středa 19 hod. wingu

ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK 9. 11. sobota 15 hod.

RETROHÁDKY ANEB KDYŽ NÁCHOĎANÉ NADÁVALI 21. 11. čtvrtek 18 hod.

Koncert v Městském divadle bude mít na programu skladby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Nejmenší diváci se mohou těšit na loutkovou pohádku v sokolovně.

BAŤA, PRVNÍ GLOBALISTA 9. 11. sobota 18 hod.

Tomáš Baťa vyslal do celého světa nejen své zboží, ale i vlastní myšlenku a filozofii fungování podniku, práce a dokonce i života. Dokument Petera Kerekese můžete zhlédnout ve Škvorecký Café.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 10. 11. neděle 15 hod.

Klasická pohádka v loutkovém podání mistra přednesu Jana Přeučila a jeho ženy, první filmové Popelky, Evy Hruškové bude k vidění v Městském divadle.

TAK NÁM VZALI NEBE… 11. 11. pondělí 18 hod.

V Den veteránů bude ve Škvorecký Café na téma perzekuce československých příslušníků Britského královského letectva přednášet člen Československé obce legionářské Ondřej Gelbič.

CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM 12. 11. úterý 19 hod. One man show herce, vypravěče, baviče a zpěváka Miroslava Donutila se uskuteční v Městském divadle.

TEĎ MĚ ZABIJ 14. 11. čtvrtek 19 hod.

Strhující příběh pro pět herců souboru Městského divadla Mladá Boleslav a nekonečno emocí uvidíte v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

CVVZ 2019 15. – 17. 11.

Třídenní Celostátní vzájemná výměna zkušeností nabídne řadu zajímavých přednášek, workshopů, exkurzí a dílen. Více na www.cvvz.cz.

NÁCHODEM NA ZKOUŠKU S KAPELOU S DANNY SMIŘICKÝM 16. 11. sobota 15.30 hod.

Procházka po „krásném městě Kostelec“ a životem a dílem Josefa Škvoreckého začne v parku vedle hotelu U města Prahy a skončí jazzovým muzicírováním Dannyho kumpánů ve Škvorecký Café.

ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK 16. 11. sobota 15 hod.

Tradiční sobotní pohádku sehrají nejmenším divákům herci Loutkového souboru Dětem pro radost v sokolovně.

52

Benefiční koncert výrazné osobnosti české kulturní scény, který se uskuteční v Městském divadle, podpoří Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci.

Historik Richard Švanda odhalí v přednáškovém sále Městského divadla původ i těch nejjadrnějších nadávek.

VÁNOČNÍ FOCENÍ 22. 11. pátek

Celodenní možnost focení vánočních fotografií s Martinem Hurdálkem v Hopsáčku je nutné předem rezervovat.

SWING SESSION TRIO 22. 11. pátek 19 hod.

V rámci blues-jazzových večerů vystoupí v restauraci Hotelu U Beránka trio Zbyněk Malý, Marek Rejhon a Petr Pospíšil.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 23. 11. sobota 15 hod. Na adventní notu se mohou nejmenší diváci naladit v sokolovně.

KING SKATE 23. 11. sobota 18 hod.

Nejlepší dokumentární film roku 2018, který jedinečným způsobem přibližuje atmosféru počátků skejtování u nás ještě v dobách normalizace a který získal Českého lva, můžete zhlédnout ve Škvorecký Café.

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 26. 11. úterý 19 hod.

Francouzská komedie s kriminální příchutí přivede na prkna Beránku Václava Vydru, Jana Šťastného, Martina Zahálku a další.

PETR SPÁLENÝ SLAVÍ 75 LET! 27. 11. středa 19 hod. Legenda české hudební scény vystoupí se svým speciálním hostem, kterým bude Miluška Voborníková, v Městském divadle.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 29. 11. pátek 9.30 hod.

Tradiční besídky v Hopsáčku jsou připraveny pro nejmenší děti od 9.30, pro větší od 15.45, kdy kromě svatého Mikuláše přijde i kouzelník, a pro nejstarší od 18 hodin.

O ŠPIONECH 29. 11. pátek 19 hod.

V návaznosti na rubriku Toulky historií bude její autor, historik Richard Švanda ve Škvorecký Café vyprávět o špionech na Náchodsku.

VÁNOČNÍ TRHY 30. 11. – 1. 12. 9 – 17 hod.

Tradiční celodenní vánoční trhy v jídelně Rubeny nabídnou stánky


s drobnými vánočními dárky, dekorace, ale také malování vánočních ozdob, výrobu adventních věnců a svíček, zdobení perníčků, malování na trička a další aktivity.

DĚTSKÝ ČTENÁŘSKÝ KLUB 14. 11. čtvrtek 15 hod.

ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC Tip S wingu 30. 11. sobota 17 hod.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 30. 11. sobota 15 hod.

FENOMÉN EGO – JAK A PROČ HO ODSTRANIT 15. 11. pátek 17 hod.

ČESKÁ SKALICE

Pohádku pro nejmenší diváky zahrají v sokolovně herci Loutkového souboru Dětem pro radost.

NAŠE GALERIE 2019 1. – 15. 12.

Galerie výtvarného umění vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska, tentokrát na téma Síť. Odevzdávání prací od 1. do 15. 12., oficiální vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci vernisáže výstavy 17. 1. 2020.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB 4. 11. pondělí 9 hod.

Přednáška Ranky Tučkové se koná v Městské knihovně.

DIVOKÝM ŠVÉDSKEM S DVOUMĚSÍČNÍM PRCKEM 18. 11. pondělí 17.30 hod.

Cestopisná přednáška Michala Přikryla se uskuteční v Městské knihovně.

Z NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ DO ČÍNY 20. 11. středa 18 hod.

Klára Vančáková žila několik let v Číně a bude o tom vyprávět v Městské knihovně.

VÁNOČNÍ TRHY 26. a 27. 11.

Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění se koná v Městské knihovně.

PĚSTOVÁNÍ JÁDROVIN 4. 11. pondělí 17 hod.

Přednáška Jaroslava Matejska v Kině 70 bude spojená s degustací.

ZA HIPÍKY A BUDDHISTY DO HIMÁLAJE 4. 11. pondělí 17.30 hod.

Přednáška cestovatele a prázdninové Osobnosti Swingu Sebastiana Praxe se koná ve společenském sále Městské knihovny.

NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ 7. 11. čtvrtek 18 hod.

Ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie se v Městské knihovně koná beseda s MUDr. Marií Svatošovou, lékařkou, publicistkou a zakladatelkou hospicové péče.

TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO: VEŘEJNÉ ČTENÍ Z PORADY O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH 10. 11. neděle 18 hod.

V Kině 70 se uskuteční tradiční trhy, na kterých bude možné zakoupit vánoční dekorace, ozdoby, vykrajovátka, dřevěné dekorace a mnoho dalšího.

ZPÍVÁME S MÍŠOU – STRAŠIDEL SE NEBOJÍME 23. 11. sobota 14 hod.

Zábavné dětské odpoledne s Míšou Růžičkovou a její písničkovou show se uskuteční v Kině 70.

PODZIMNÍ KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE Tip S wingu 24. 11. neděle 17 hod. Oblíbené hudební uskupení pod vedením Jaroslava Rybáčka zahraje v sokolovně koncert na téma Filmové melodie.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 12. 11. úterý 19 hod.

Lukáš Vaculík se představí v titulní roli komedie divadelního spolku Háta v Kině 70.

Na nevšední prohlídku Městského muzea spojenou s komponovaným programem srdečně zvou jeho zaměstnanci.

HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY 1. 11. pátek 16.30 hod. Program plný soutěží a zábavy v areálu SK Ruchadlo nabídne i dlabání dýní a pohádkovou stezku.

KONCERT PRO VELKÉ KOČKY: ROCK FOR BIG CATS 9. 11. sobota 20 hod.

Ve velkém sále sokolovny vystoupí na benefiční akci kapely Janis Joplin Revival, Santa Morela Band, Neil Young Female Tribute, Los Candelabros a Experiment Rock.

DOBROČINNÝ BAZAR 11. – 16. 11.

Oblíbený dobročinný bazar se přes zimu přesouvá z ratibořického kuželníku do Regionálního informačního centra. V rámci Týdne udržitelného rozvoje můžete nakoupit předměty „s duší“, z druhé ruky.

CESTA RUSKEM PŘES BAJKAL NA KAMČATKU 12. 11. úterý 9.30 hod.

Klub seniorů v modlitebně Církve bratrské v Tyršově ulici zve na přednášku s cestovatelem Dalimilem Petrilákem.

PODZIMNÍ KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE Tip S 26. 11. úterý 17 hod. wingu Oblíbené hudební uskupení složené převážně z absolventů ZUŠ Nové Město nad Metují zahraje v sokolovně koncert plný filmových melodií.

DĚTSKÝ ČTENÁŘSKÝ KLUB 28. 11. čtvrtek 15 hod.

Svůj hlas vybraným textům v Městské knihovně propůjčí divadelní, televizní a dabingový herec, dlouholetý člen Divadla Na Vinohradech Pavel Rímský, kterého doplní dvě komorní uskupení ZUŠ Náchod pod vedením Lukáše Janka.

- akce pro děti

Povídání o knihách, hraní společenských her a další zábava čeká na děti od první do páté třídy v Městské knihovně.

Což takhle mít doma kousek Moravy?

Povídání o knihách, hraní společenských her a další zábava čeká na děti od první do páté třídy v Městské knihovně.

DEMOKRACIE A DŮVĚRA 28. 11. čtvrtek 18 hod.

Beseda se socioložkou Markétou Sedláčkovou se uskuteční v Městské knihovně.

VÁNOČNÍ BÁBOVKA 30. 11. sobota 15 hod.

Další ze společensko-literárních setkání pro všechny generace v Městské knihovně připomene, že začíná advent a je čas myslet na Vánoce.

- rezervace vstupenek na www.kupvstupenku.cz

Nejbližší řízené degustace: 08. listopadu 2019 od 16.30 a od 19.00 hodin Svatomartinská a mladá vína ročníku 2019 +420 608

404 666

Otevřeno pro Vás 91 hodin týdně. Každodenní degustace Po - Ne 8.00 - 21.00 53 Řezníčkova 353, Náchod


Kultura KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE Tip S wingu 17. 11. neděle 17 hod. Tradiční podzimní koncert oblíbené Novoměstské filharmonie plný filmových melodií se koná ve velkém sále sokolovny.

ROD ČAPKŮ ZE ŽERNOVA A ROD NOVOTNÝCH Z HRONOVA 20. 11. středa 18 hod.

Přednáška pedagoga Slezské univerzity v Opavě a uznávaného člena Společnosti bratří Čapků Mgr. Hasana Zahiroviće se koná v Městské knihovně.

NOVINKY V DOPRAVNÍCH PŘEDPISECH 27. 11. středa 17 hod.

Přednáška o novinkách v dopravních předpisech v Česku a Polsku se koná v penzionu Olga.

ČERVENÝ KOSTELEC

CZUPUREK 2. 11. sobota 19 hod.

Divadelní ochotníci z partnerského města Ząbkowice Śląskie přijedou do Divadla J. K. Tyla.

MALEBNÉ POŠUMAVÍ 4. 11. pondělí 16 hod.

Do klubu Pohoda v Knihovně Břetislava Kafky zavítá se svým cestopisným filmem Zdeněk Nývlt.

POŽÍRAČKA MRTVOL A JINÉ PŘÍŠERNÉ HISTORKY 5. 11. úterý 17 hod.

V Klubáči Knihovny Břetislava Kafky se děti starší deseti let můžou bát u čtení knížky vhodné pro dušičkový čas.

BLBEC K VEČEŘI 8. 11. pátek 19 hod.

V bláznivé francouzské komedii Divadla Bez zábradlí uvidíte na prknech Divadla J. K. Tyla Václava Vydru, Josefa Cardu, Rudolfa Hrušínského a další.

AŇUŠKA A MARFUŠKA 9. 11. sobota 15 hod.

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř přiveze do kina Luník pohádku o jednom carství.

O PEJSKOVI A KOČIČCE 10. 11. neděle 15 hod.

Známé příběhy podle předlohy Josefa Čapka o pečení dortu nebo mytí podlahy proložené veselými písničkami budou k vidění v Divadle J. K. Tyla.

OBRAZY 11. 11. pondělí 16 hod.

Zahájení výstavy a beseda s jejich autorkou Markétou Zlesákovou se uskuteční v klubu Pohoda v Knihovně Břetislava Kafky.

54

MALÝ VĚDEC 12. 11. úterý 17 hod.

DRAK HABÁNEK 30. 11. sobota 15 hod.

KAŠPÁREK V SOKOLE ANEB POJĎME CVIČIT 16. 11. sobota 15 hod.

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU 30. 11. sobota 19 hod.

Pohádku o drakovi, kterého čaroděj marně učil jíst princezny, sehrají v kině domácí herci souboru Radost.

V Klubáči Knihovny Břetislava Kafky děti prozkoumají knihu, která ukrývá 240 experimentů na doma i na ven.

Tip S

wingu

Tři pohádky, ve kterých se i cvičí, přiveze chrudimský loutkový soubor Ahoj do kina Luník.

Koncert plný nezapomenutelných písniček, které za posledních 40 let vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, se uskuteční v Divadle J. K. Tyla.

Závěrečný ples absolventů tanečního kurzu pro dospělé se za zvuků Relax Bandu uskuteční v sokolovně.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

VĚNEČEK 17. 11. neděle 18 hod.

CESTA DO RÁJE 18. 11. pondělí 18 hod.

ANATOMIE EMOCÍ 18. 11. pondělí 16 hod.

Přednáška bývalé ředitelky ZOO Dvůr Králové nad Labem Dany Holečkové se uskuteční v kině na Rychtě.

O reakci těla na emoční energie bude v klubu Pohoda v Knihovně Břetislava Kafky vyprávět léčitel Jan Macháček.

ADVENTNÍ KONCERTY KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY 29. a 30. 11. pátek, sobota 19 hod.

JAK MAMINKA VYPRÁVĚLA O 20. STOLETÍ 19. 11. úterý 17 hod.

Tradiční koncerty oblíbeného hudebního souboru se uskuteční v Orlovně.

V Klubáči Knihovny Břetislava Kafky se prostřednictvím knížky rozhlasové reportérky Michaely Veteškové zkusí děti ohlédnout v čase a představit si, jak některé věci fungovaly v minulém století.

ADVENTNÍ TRHY A HRÁTKY S BARBORKOU 1. 12. neděle

Zábavné odpoledne pro děti s programem agentury Vosa jede a tradiční trhy v Orlovně budou večer zakončené ohňostrojem na náměstí Horníků.

MAROKO – 1700 KM NA KOLE PŘES NEJVYŠŠÍ SEDLA ATLASU 19. 11. úterý 18.30 hod.

VELKÉ POŘÍČÍ

Radomír Čížek se přijíždí podělit o své zážitky z výpravy po Maroku do kina Luník. NÁ

CH

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME 21. 11. čtvrtek 19 hod.

OD

SK

Ý

UVÁD

Í

Bubenický ďábel, který se svojí Tip Swingu bubenickou show oslovuje čím dál širší publikum všech věkových kategorií, míří v rámci nové kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí do Divadla J. K. Tyla.

KAŠPÁREK A CHYTRÁ PRINCEZNA 23. 11. sobota 15 hod.

TANEČNÍ VEČER 8. 11. pátek 18.30 – 22 hod.

V sále Obecního domu bude k tanci i poslechu všem věkovým kategoriím hrát kapela Bumble Bee Band.

POŘÍČSKÝ PODZIM 16. 11. sobota 17 hod.

Osmý ročník country-folkového festivalu, který se uskuteční v sále Obecního domu, přivítá hronovskou kapelu Chvíle, Naopak z Dobříše, novoměstský Fukanec, pardubický Elixír a Pepu Štrosse se synem.

Herci Boďi Jaroměř přivezou do kina pohádku o tom, jak se dá štěstí lehce získat i ztratit.

TANEČNÍ VEČER 22. 11. pátek 18.30 – 22 hod.

Klub Pohoda v Knihovně Břetislava Kafky přivítá Vlastimila Klepáčka a jeho novou knihu.

HRONOV

LÁSKOBRANÍ 25. 11. pondělí 16 hod.

MOZKOHRÁTKY 26. 11. úterý 17 hod.

V Klubáči Knihovny Břetislava Kafky si děti potrénují krátkodobou paměť.

V sále Obecního domu bude k tanci i poslechu všem věkovým kategoriím hrát kapela Bumble Bee Band.

KONCERT BSP 8. 11. pátek 19 hod.

Tip S

wingu

Balage, Střihavka, Pavlíček oslavili 25 let a své umění předvedou v Sále Josefa Čapka.


ÚČA MUSÍ PRYČ 9. 11. sobota 19 hod.

VEČERNÍ TOULÁNÍ MĚSTEM…TENTOKRÁT S LAMPIONY 15. 11. pátek 18 – 20 hod. Pojďte se trochu bát v předvečer Noci divadel, hledat indicie podle mapy, navštívit pohádkový mlýn, temné sklepení, tajemnou zvonici a nakonec i hororové divadlo. Start je v Sále Josefa Čapka.

PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU 17. 11. neděle 18 hod.

Ivo Jahelka bude své písničky v Jiráskově divadle prokládat ukázkami ze soudních spisů a policejních protokolů – o humor tak nebude nouze.

VÁNOČNÍ TRHY 24. 11. neděle 9 – 17 hod.

Tradiční trhy na náměstí a v Sále Josefa Čapka nabídnou nejen možnost předvánočních nákupů, ale také dětskou dílničku a kulturní program.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 24. 11. neděle 15 hod. Pohádka pro děti o vánočních tradicích a zvycích spojená s příchodem svatého Mikuláše a nadílkou se uskuteční v Jiráskově divadle.

NĚŽNÁ NOC 26. 11. úterý 19 hod.

Tip S

wingu

Koncert rockového básníka a osobitého hudebníka Jana Sahary Hedla a bývalé frontwomanky kapely Tichá Dohoda Blanky Šrůmové se uskuteční v Jiráskově divadle.

CO NÁM ŘEKNOU MATRIKY O OBYVATELÍCH HRONOVA V MINULOSTI 27. 11. středa 19 hod.

Beseda Richarda Švandy v malém sále Jiráskova divadla bude o jménech, příjmeních a různých příbězích minulých generací.

ZDOBENÍ STROMEČKŮ VE MLÝNĚ 30. 11. sobota 10 – 15 hod.

Tip S

wingu

V představení Divadla Verze uvidíte v Kolárově divadle v rámci Polických divadelních her Davida Prachaře, Janu Janěkovou ml., Kristýnu Frejovou, Lindu Rybovou, Igora Chmelu a další.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 11. 11. pondělí 9 – 15 hod.

Každoročně se Muzeum papírových modelů připojuje k Týdnu vzdělávání dospělých a zve bezplatně do svých prostor.

SLAVNOST SV. MARTINA A POTRAVINOVÁ SBÍRKA 11. 11. pondělí 17 hod. Lampionový průvod v čele se svatým Martinem a rytíři vyrazí od kostela a skončí u Muzea papírových modelů, kde bude probíhat sbírka pro Potravinovou banku Hradec Králové.

ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V EGYPTĚ 12. 11. úterý 14.30 hod. Přednáška Mgr. Daniela Šichana v rámci Polické univerzity volného času se koná v Pellyho domech.

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ I. 14. 11. čtvrtek 17 hod.

Vánoční drátovaní andílků, hvězdiček a zvonečků s Lenkou Vítkovou Kozárovou se koná v Pellyho domech.

SVĚTÁCI 22. 11. pátek 19 hod.

Domácí divadelníci sehrají v Kolárově divadle dramatizaci oblíbené filmové komedie o třech fasádnících v Praze.

GIUSEPPE VERDI 26. 11. úterý 14.30 hod.

Přednáška Jaroslavy Janečkové v rámci Polické univerzity volného času se koná v Pellyho domech.

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ II. 28. 11. čtvrtek 17 hod.

V Čapkově mlýně si budete moct ozdobit jeden ze stromečků a přispět tak k vánoční atmosféře ve městě.

S Lenkou Vítkovou Kozárovou si v Pellyho domech můžete vyrobit velkého 3D anděla.

POLICE NAD METUJÍ

BROUMOV

DO ZDI 1. 11. pátek 19 hod.

NA STOJÁKA LIVE 1. 11. pátek 20 hod.

Divadlo Exil z Pardubic zavítá do Kolárova divadla s představením nejen o ztrátě paměti.

MARTINSKÁ DŘEVĚNKA 2. 11. sobota 9 – 16 hod.

Cech panen rukodělných předvede u příležitosti Svatomartinských trhů ve staré škole Dřevěnce ukázky tradičních rukodělných řemeslných technik.

Oblíbená stand-up comedy show zpříjemní večer návštěvníkům konferenčního sálu Informačního centra.

O NEZBEDNÉM BUDULÍNKOVI 2. 11. sobota 15 hod.

Loutkový soubor zve malé i velké diváky do klubu Rok na pohádku o vychytralé lišce, která ukradne Budulínka z dědečkovy chaloupky.

TALK SHOW IVO ŠMOLDASE A RADIMA UZLA 5. 11. úterý 18 hod. Zábavný pořad dvou glosátorů se uskuteční v kulturním domě Střelnice.

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 11. 11. pondělí 16 hod.

Dům dětí a mládeže Ulita zve na tvoření pro malé i větší, možnost zakoupení svatomartinské večeře a především přivítání svatého Martina na koni na zahradě (v 18.30 hod.).

NOC DIVADEL 16. 11. sobota 19 hod. V rámci Noci divadel zve soubor Divadla Broumov do Městského divadla na premiéru lehce mrazivé a trochu vánoční komedie, ve které uvidíte Renatu Kolářovou, Josefa Palhouna, Hanu Buchtovou, Jiřího Myšáka, Alenu Zahradníkovou a Věru Gábelovou.

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 17. 11. neděle 15 hod.

Vzpomínkový program zahájí na Mírovém náměstí pěvecký sbor Stěnavan, v 16.30 se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy ve Staré radnici, v 17.30 vyjde průvod se světýlky ke Stěnavě a program zakončí v 21 hodin koncert Jiřího Dědečka v undergroundovém klubu Eden.

BROUMOVANKA 17. 11. neděle 15 hod. Tradiční taneční odpoledne se uskuteční v kulturním domě Střelnice.

KREJČOVSKÁ POHÁDKA 23. 11. sobota 15 hod. Napínavou pohádku si děti užijí v Městském divadle.

VÁNOCE NANEČISTO 30. 11. sobota 9 – 12 hod. Dům dětí a mládeže Ulita zve na vítání adventu, na kterém budou připraveny dílničky, pečení, vánoční oběd i zdobení stromečku a zpívání.

OSTATNÍ

KOUZLO ZVUKU 24. 11. neděle 17 hod.

Na třetím ročníku harmonického festivalu netradičních nástrojů v Divadle A. Jiráska v Úpici vystoupí např. Ondřej Smeykal, Abel Castillo, Rohořez, Martin Werner band, Walter Erber a další. 55


Výstavy

Filmové novinky ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Svérázná svobodná matka a majitelka biokavárny odjíždí na popud své tety s osmiletým synem strávit advent na horách, aby se vyhla citovému problému. Na vysokohorské chatě se setkává nejen se samotářským provozovatelem, ale také s jeho živelným bratrem, a to ještě netuší, že její starostlivá matka donutí protestujícího otce, aby vyrazili za nimi. Jsou Vánoce a rodina přece musí být pohromadě! Režie: Lenky Kny V kinech od 7. listopadu

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

V dlouho očekávaném pokračování animovaného hitu se diváci dozvědí, proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. V prvním filmu se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná, nyní musí doufat, že je mocná dostatečně. Režie: Chris Buck, Jennifer Lee V kinech od 21. listopadu

VÝJIMEČNÍ

Bruno vede spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je neopouští optimismus a smysl pro humor. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano V kinech od 28. listopadu hs

NÁCHOD

HANA KOBLÍŽKOVÁ-ŠÁLOVÁ: NÁCHOD V OBRAZECH A FOTOGRAFIÍCH Do 3. 11. Výstava obrazů a fotografií se koná v Broučkově domě na Mas. náměstí.

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO Do 10. 11.

Výstava v Galerii výtvarného umění.

MAREK MACEK: ANODONTA Do 10. 11. Výstava v Galerii výtvarného umění. Autor se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzkumem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným systémem cíleně manipuluje. Algoritmus – zdrojový kód převádí do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchylky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využití charakteristických vlastností vlnění, které je společné oběma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného média, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA RUSKÉHO MALÍŘSTVÍ XVIII. – XX. STOLETÍ Do 10. 11. Připomínku stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935 můžete zhlédnout v Galerii výtvarného umění. Náchodská galerie představuje tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, Národní galerie v Praze i soukromých sbírek.

VÍT-VARNÍCI Do 16. 11.

Prodejní výstava obrazů a fotografií mnoha regionálních umělců se koná v pohostinství U Vítů ve Lhotkách.

KRISTÍNA BUKOVČÁKOVÁ 14. 11. – 13. 12.

Výstava obrazů slovenské umělkyně se koná v galerii Nola.

NÁCHODSKO 1989 – OBČANSKÉ FÓRUM 15. 11. – 12. 1.

V Broučkově domě na Masarykově náměstí se uskuteční výstava připomínající listopadové události v roce 1989. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin.

OD MARTINA PO TŘI KRÁLE 22. 11. – 12. 1. Výstava ve výstavní síni Muzea Náchodska je věnovaná lidovým obyčejům, které se váží k předvánočnímu a vánočnímu období. Připomíná tradice, v nichž se mísí pohanství s křesťanstvím, poodhalí tajemství nejdelších nocí v roce a znovuobjevuje postavy, jež navštěvovaly v předvánočním čase domácnosti našich předků! Vernisáž se uskuteční 21. listopadu od 17 hodin.

NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 23. 11. – 5. 1.

Už 36. ročník přehlídky umění regionu, který nabídne malbu, kresbu, grafiku, fotografii, koláž i plastiky, bude v GVU zahájen v pátek 22. listopadu v 17 hodin.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VZPOMÍNKA NA LISTOPAD – 30 LET SVOBODY 4. – 28. 11. Výstava fotografií a dokumentů se koná v Městské knihovně.

BETLÉMY A VÁNOCE V MUZEU 30. 11. – 1. 2.

Tradiční výstava v Městském muzeu vás naladí na příchod svátků.

LUKSOGRAFIE I FOTOGRAMY INSPIROWANE NATURA Do 31. 12. Výstava fotografií se koná v Městské galerii Zázvorka.

ČESKÁ SKALICE

ČESKOSKALICKÁ PALETKA 1. – 25. 11. Vernisáž výstavy dětských prací se v galerii Fortna uskuteční v pátek 1. listopadu od 17 hodin.

110 LET FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK ČESKÁ SKALICE Do 10. 11.

Českoskalická kopaná oslavila v září 110 let trvání. SK Česká Skalice patří mezi nejstarší stále aktivní spolky ve městě. K tomuto významnému výročí je v Regionálním informačním centru připravena expozice, ve které je k vidění písemná dokumentace, historické fotografie, poháry a fotbalové suvenýry. Nechybí zápisy z valné hromady ze září roku 1909 nebo fotografie úplně prvního fotbalového týmu z téhož roku.

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz 56


Některé dokumenty a fotografie jsou vystaveny úplně poprvé. Rozsáhlé materiály z historie českoskalické kopané po Jiřím Břížďalovi převzal Jan Holý, který více než 20 let pokračuje ve sběru dalších dokumentů a rozšiřování tohoto fotbalového archivu.

KURT GEBAUER: TRUBKOUNI Do 17. 11.

Výstava v galerii Luxfer.

MILAN HOUSER: SOCHAŘ ZÁVĚSNÝCH OBRAZŮ 22. 11. – 5. 1. Bývalý děkan výtvarné fakulty vysokého učení technického v Brně vystaví svá díla v galerii Luxfer. Vernisáž se uskuteční 22. listopadu od 19 hodin.

NATÁLIA MERTLÍKOVÁ: KRAJINY 29. 11. – 20. 12.

Výstava obrazů členky náchodského výtvarného spolku Amag bude v galerii Fortna zahájena v pátek 29. listopadu v 18 hodin.

ČERVENÝ KOSTELEC

ALLA SVEJKOVSKÁ A JARMILA A VLASTISLAV BALCAROVI: FOTOGRAFIE Do 8. 11.

Výstava v Knihovně Břetislava Kafky.

KONEC TOTALITY, ZAČÁTEK DEMOKRACIE 1. – 20. 11.

Na různých místech města se můžete setkat s výtvory dětí k 30. výročí Sametové revoluce.

LOMBOK – ZAPOMENUTÝ RÁJ SVĚTA 2. – 24. 11.

Benefiční prodejní výstavu fotografií na podporu dětí v Indonésii zahájí v Městské výstavní síni v sobotu 2. listopadu od 17 hodin autor Lukáš Kulda, který v místě dva měsíce vyučoval angličtinu.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

RTYŇSKÉ FOTO 2019 8. – 15. 11.

Vernisáž, která se uskuteční 7. listopadu od 18 hodin v malém kulturním sále, bude spojená s vyhlášením výsledků této fotografické soutěže.

HRONOV

ADVENT V JIRÁSKOVĚ RODNÉM DOMKU 29. – 30. 11.

Prodejní výstava výrobků místních řemeslníků se koná v Jiráskově rodném domku. Ke koupi budou různé keramické výrobky, oděvy, hračky, šité dekorace, šité a háčkované doplňky, obrazy a drátované dekorace.

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 5. – 21. 11.

Výstava v Sále Josefa Čapka bude zahájena v úterý v 17 hodin.

POLICE NAD METUJÍ

JAROSLAV JOŠT: ŠITÉ GOBELÍNY Do prosince 2019

Ve foyer Kolárova divadla jsou k vidění velkoformátové ručně šité gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy.

SÝROVÉ ETIKETY Do 17. 11.

Expozice v Zeleném domečku představí unikátní sbírku sýrových etiket.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA 21. 11. - prosinec 2019

Výstava soutěžních kreseb a obrázků, z nichž porota vybere ty, které se objeví na zápalkových nálepkách, se koná v Zeleném domečku. Vernisáž se uskuteční 21. listopadu od 16 hodin.

RV 90 Do 1. 2. 2020

V Muzeu papírových modelů můžete vidět modely nejznámějšího autora papírových modelů Richarda Vyškovského.

BROUMOV

30 LET SVOBODY - 30 MĚST PAMĚTI NÁRODA 1. – 30. 11.

Venkovní výstava na Mírovém náměstí k oslavám výročí sametové revoluce bude zahájena v pátek 1. listopadu v 16 hodin.

LISTOPAD ´89 V ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH 1. – 31. 11.

Výstava ve výstavní síni Staré radnice přiblíží období podzimu a zimy na přelomu let 1989 a 1990 prostřednictvím originálních samizdatových tiskovin, letáků, prohlášení a denního tisku. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. listopadu od 16.30 hodin.

HUDEBNÍ NOVINKY

MAGDALENA KOŽENÁ – SOIRÉE

Druhé letošní album operní divy zachycuje atmosféru neformálního domácího muzicírování. Magdalena nabízí intimní výběr písní, v nichž ji doprovázejí vynikající hudebníci a zároveň její přátelé včetně sira Simona Rattlea, pro něhož jde o nahrávací debut v roli klavíristy. Německé skladby reprezentuje Brahms a Strauss, francouzské písně Chausson a Ravel a avantgardu 20. století Stravinského Tři písně na texty Williama Shakespeara. Z českých si poslechnete výběr Dvořákových písní a Říkadla Leoše Janáčka.

KEANE - CAUSE AND EFFECT

Po šesti letech se vrací britská parta Keane, jejíž členové se v pauze věnovali sólovým projektům. Pátá deska nabízí jedenáct písniček (v deluxe edici dokonce šestnáct), a to trochu melancholického rázu, neboť hlavní skladatel kapely Tim Rice-Oxley do tvorby promítl svůj porozchodový splín.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS – GHOSTEEN

Sedmnáctá deska australské legendy obsahuje jedenáct písní. Nick Cave je psal od roku 2017 a nahrával na přelomu loňského a letošního roku ve studiích v Kalifornii, anglickém Brightonu a německém Berlíně. První část zahrnuje osm skladeb, o kterých Cave prohlásil, že jsou jako děti, druhá část tři skladby, které jsou prý jako jejich rodiče. Deska je vrcholem trilogie, jež začala v roce 2013 nahrávkou Push The Sky Away. hs

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz 57


Kvíz

VÝJIMEČNÝ ROK 1989

Od listopadových událostí roku 1989 uplynulo přesně třicet let. Ať už jste je zažili na vlastní kůži, nebo jste se o nich učili ve škole, je ideální čas si dění, které zásadně ovlivnilo naše životy, připomenout.

2) Jak se jmenovala petice, kterou v červnu 1989 zveřejnila Charta 77 a která požadovala např. svobodnou diskusi o srpnu 1968? a) Pár slov b) Několik slov c) Několik vět 3) Koho chtěli studenti svým shromážděním 17. listopadu 1989 uctít? a) Památku Jana Opletala b) Památku Jana Palacha c) Památku Jana Zajíce 4) Kdo se nepodílel na organizaci 17. listopadu 1989? a) Charta 77 58

b) Socialistický svaz mládeže c) Nezávislé studentské sdružení Stuha 5) Kde se studenti 17. listopadu sešli? a) Na Albertově b) Na Václavském náměstí c) Na Národní třídě 6) Kterou písní své shromáždění zahájili? a) Státní hymnou b) Modlitbou pro Martu c) Studentskou hymnou Gaudeamus igitur 7) Kdo se shromáždění také zúčastnil? a) Alexander Dubček b) Václav Havel c) Lubomír Štrougal 8) Kde studenty zastavil kordon policistů s pendreky? a) Na Staroměstském náměstí b) Na Národní třídě

c) Na Karlově náměstí 9) Jak se jmenovala fiktivní oběť brutálního policejního zásahu? a) Martin Šmíd b) Drahomíra Dražská c) Jaroslava Devátá 10) Kdo byl v listopadu 1989 premiérem země? a) Miloš Jakeš b) Ladislav Adamec c) Miroslav Štěpán 11) Kolik lidí se sešlo na největší demonstraci sametové revoluce 25. listopadu na Letné? a) 300 tisíc b) 500 tisíc c) 800 tisíc 12) Kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem? a) 17. prosince 1989 b) 29. prosince 1989 c) 1. ledna 1990 hs

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 4a, 5a, 6c, 7a, 8b, 9a, 10b, 11c, 12b

1) Kdo během Palachova týdne 15. ledna 1989 vyzval pod sochou sv. Václava v Praze občany, aby neslevovali ze svých základních práv a svobod? a) Václav Havel b) Vlasta Chramostová c) Karel Kryl


BYLO VÁM 40 LET? ČAS NA PŘEMĚŘENÍ ZRAKU

59


čtvrtek 7. listopadu 18.00 QUIZ

/soutěžní kvíz pro registrované týmy

sobota 9. listopadu 18.00 BAŤA, PRVNÍ GLOBALISTA

/film

pondělí 11. listopadu 18.00 TAK NÁM VZALI NEBE...

/přednáška

sobota 16. listopadu 15.30

start: Park osobností

NÁCHODEM NA ZKOUŠKU S KAPELOU S DANNY SMIŘICKÝM /procházka a koncert sobota 23. listopadu 18.00 KING SKATE

/film

pátek 29. listopadu 19.00 TOULKY HISTORIÍ: O ŠPIONECH

/přednáška

ŠKVORECKÝ CAFÉ Komenského 1203, Náchod www.skvoreckycafe.cz

pondělí—pátek: 700—1900 / sobota: 800—1200 60

Profile for Náchodský SWING

Nachodsky SWING/listopad 2019  

Kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Nachodsky SWING/listopad 2019  

Kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement