__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÁCHODSKÝ červenec/srpen 2021

Lenka Hlaváčková „Většinou jednám intuitivně”

Letní blockbuster České prázdniny


2


Editorial Milí čtenáři, zatím to vypadá, že si budeme moct užít kulturní léto, tak jsme vám následující stránky napěchovali mnoha tipy, kam se za zážitky vydat. O prázdninách se uskuteční většina tradičních akcí, i když některé v omezeném módu, ale to nám jistě nezabrání si tolik postrádané umění patřičně vychutnat. Připravili jsme i komorní setkání u nás ve Škvorecký Café, kam přijdou zazpívat a zahrát naše kamarádky Jitka Štěrbáková a Andrea Šulcová, o slavných vilách povypráví historik Richard Švanda a promítneme také dva zajímavé dokumenty, jeden o českých Sokolech a druhý o švédských láskách. Kapacita bude vzhledem k  dodržování proticovidových pravidel velmi omezená, tak doporučujeme neváhat s rezervací míst. Další pozitivní zprávou je nový, věřme, že snad už definitivní, náhradní termín inscenace Revizor s Pavlou Tomicovou, Václavem Koptou a dalšími, a to 1. března 2022 (zakoupené vstupenky pochopitelně platí). Mlýny divadla Sklep mají nový náhradní termín 30. května 2022 a jedinou akcí z divadelní sezóny Náchodský SWING uvádí, u které nový termín stále ještě ladíme s nabitým diářem Jana Ciny, je Malý princ. Bát se ale nemusíte, o nádherné představení rozhodně nepřijdete. A co vás čeká na následujících stránkách? Kromě už zmíněných pozvánek za kulturou to je například rozhovor s inspirativní Lenkou Hlaváčkovou, která je naší prázdninovou Osobností Swingu. Upřesníme, kam se na české straně vydat za Festivalem zážitků, Filmové milníky nabídnou nejlepší letní blockbustery, s Terezou Zmátlovou se vydáme na ostrov Lanzarote, Richard Švanda přiblíží faleristiku a nejznámějšího faleristu, který shodou okolností pocházel z České Skalice, a pochopitelně nechybí ani oblíbený sloupek Jaroslava Špuláka a kvíz.

Krásné prázdniny plné zážitků i odpočinku přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

inzerce

inzerce

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

6

Osobnost Swingu ������������������������ 6

12

Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 14 Toulky historií �������������������������� 16 Do galerie ��������������������������������� 18

Filmové milníky Letní blockbuster

Osobnost Swingu Lenka Hlaváčková

16

14

Stylový domov �������������������������� 22 Tip na výlet ������������������������������� 24 Kultura ������������������������������������� 32

Bez skrupulí

Kina ������������������������������������������ 36

18

Toulky historií Faleristika

22

Výstavy �������������������������������������� 37 Kvíz ������������������������������������������� 38 Do galerie Léto v Luxferu

Stylový domov Skvosty Lanzarote

32

24 Tip na výlet Festival zážitků

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 7/21, vydáno: 1. 7. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 3 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Kultura

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: Petra Vavrečková pro časopis Vlasta

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka zářijového vydání je stanovena na 18. srpna 2021. 4


Rádio vašeho kraje 90.5 FM | 95.3 FM | 96.5 FM | R-HK

hradec.rozhlas.cz 5


Osobnost Swingu

Foto na titulní straně Petra Vavrečková pro časopis Vlasta, foto u rozhovoru archiv Lenky Hlaváčkové

Lenka Hlaváčková „Většinou jednám intuitivně“ Můžete ji znát jako Mlsnou farmářku, majitelku náchodského bistra Pecka, vílu, která váže divoce romantické Kytice z vesnice nebo třeba organizátorku Dýňových slavností. Dlouho žila v zahraničí a po návratu do rodného Broumova se aktuálně věnuje tomu, co původně vystudovala na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci, tedy tvoření sukní a doplňků z bavlněného brokátu z Veby Broumov pod značkou Laiva. Lenka Hlaváčková. 6


Přiznám se, že jsem vás zaregistrovala až s otevřením vašeho náchodského obchodu Mlsná farmářka. Kde jste byla a co jste dělala předtím?

Po ukončení studií jsem žila přes deset let v zahraničí. Převážně na Novém Zélandu. Do České republiky jsem se vrátila před šesti lety. Čemu jste se tam věnovala a proč jste tam vůbec jela?

Odjela jsem tam objevit a ochutnat jiný svět. Většinu času jsem se profesně věnovala specifickému odvětví přírodní medicíny. S  partnerem jsme také vlastnili stavební firmu, která instalovala skleněné fasády na komerčních stavbách typu mezinárodní letiště, art galerie nebo moderní vysokopodlažní budovy. Zvažovala jste, že v zahraničí zůstanete? Kdy a proč padlo rozhodnutí vrátit se do rodného Broumova?

Život na Novém Zélandu se nám zalíbil natolik, že nebylo nutné s návratem do Evropy pospíchat, nakonec jsme ale stejně podlehli touze a volání domoviny. S  nástupem dcery do první třídy bylo téma přesunu ještě aktuálnější a chtěli jsme pro děti dětství tak, jak jsme ho znali my: obklopeni širokou milující rodinou. Návrat navíc umocnilo ničivé zemětřesení, které paralyzovalo město na další dva roky a notně omezovalo naše životy i podnikání.

příběhy a vykročit z  rutiny, která člověka unavuje. Jak vznikl nápad otevřít Mlsnou farmářku, tedy obchod s  kvalitním regionálním zbožím?

Nápad vznikl zcela spontánně, a to ve chvíli, kdy jsem ochutnala ovčí jogurt z  Broumovska v  klášterní kavárně. Najednou mně přišlo líto, že si ho místní nemohou nikde v okolí koupit a lokální maloobchod ho nenabízí. Mohla sis pro něj dojet na farmu kamsi k hranicím a pro vajíčka zase na druhou stranu a  celé to farmářské stravování tak bylo časově a  logisticky náročné. Ještě v kavárně jsem si na internetu našla prostor k  pronájmu, objednala prohlídku a za dva dny podepsala smlouvu a zaplatila kauci. Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem to nestihla ani oznámit doma. (smích) Začátky byly velmi komplikované a  já navíc zjistila, že jsem těhotná. Nakonec ale vesmír zafungoval, Farmářka se otevřela a  ve velmi krátké době se stala tak trochu fenoménem.

Když střecha tak

POSPÍCHAL s.r.o.

- kompletní sortiment pro Vaší střechu - rozpočet zdarma

Chtěla jste se celostní medicíně věnovat i v České republice?

Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz

inzerce

Chvilku jsem o tom uvažovala, ale bez opory odborníků, se kterými jsem tam spolupracovala, jsem se necítila dostatečně kompetentní. Navíc jsem po letech měla chuť prožívat a  poslouchat zcela jiné

7


Byla Mlsná farmářka vaším prvním projektem po návratu ze Zélandu?

Vypadá to, že vás baví rozjíždět projekty a že v tom jste dobrá, je to tak?

Ano, byla jsem v České republice pouhých pár měsíců. Kromě pořízení polorozpadlého statku jsem toho více nestihla. (smích)

Rozjezdy asi zvládám líp než vytrvalostní výkon. Relativně snadno zahořím pro nějakou myšlenku, ale stejně rychle mnohdy vyhořím. (smích) Jsem spíš vizionář než manažer. Navíc jsem přehnaně důvěřivá a otevřená k  lidem, což se do byznysu nehodí. Stále ale věřím a vidím v lidech to nejlepší.

Netrvalo dlouho a k  obchodu přibylo bistro Pecka.

Poptávka po našich produktech neustále rostla a já toužila všechny ty skvělé suroviny prostě hodit do hrnce a  servírovat. Navíc jsme opravdu potřebovali víc místa k růstu. V  současné době už se ale ani jednomu z  těchto dvou projektů nevěnujete. Do čeho jste se vrhla?

Časem jsem nabyla dojmu, že tyto projekty jsou dostatečně etablované a vlastně mě nepotřebují a  zcela určitě je může rozvíjet někdo jiný. Staly se pro mě rutinou, která mně víc sil brala než dávala. Bylo to snadné rozhodnutí, přenechat tyto podniky někomu dalšímu a  vykročit do neznáma. Začala jsem toužit po práci venku, na čerstvém vzduchu, bez zaměstnanců, jen sama ve své přítomnosti. Měla jsem pocit, že statek, ve kterém naše rodina žije, by mě měl veškerou tu práci a energii do něj investovanou nějak vrátit. Chtěla jsem fungovat víc na Broumovsku. Při návštěvě jednoho zahradnictví mě napadlo začít dělat květiny. Jinak. Divoce. Navíc v ten moment jsem měla pocit, že to naplňuje všechny očekávané atributy mé další cesty. Začala jsem zúrodňovat zahradu, objevovat divoké rostliny, louky, lesy a  vázat netradiční Kytice z vesnice. A neboť sezóna květin není celoroční, pár náhod mně přivedlo do cesty spolužačku z vysoké školy Ivanu Hanušovou a v té samé kavárně o pár let později vznikl nápad s využitím a recyklací broumovského brokátu a  na světě byla značka Laiva. V současnosti tedy převlékám gumáky za brokát a  obráceně, a  to často až groteskním tempem. (smích) S  Laivou máme velké, ale pozvolné plány. Přece jen bych u ní ráda zůstala tentokrát trochu déle. Rychlý nástup se mně nevyplácí. 8

Co máte ještě ve vašem portfoliu?

Třeba pěstitelský spolek Dýně pro broumovské tchýně, který spojuje nadšence do pěstování dýní. Ten tedy teď notně zanedbávám. V minulosti jsem se věnovala lektorování jógy, ale po covidové pauze jsem se k tomu zatím nevrátila a lekce jógy navštěvuju pouze jako student. Aktivně jsem zapojená také do projektu Lesní školky v Jetřichově, jehož vznik jsem iniciovala. Úspěšně funguje už čtvrtým rokem, a to hlavně zásluhou některých maminek, které u  jeho zrodu stály se mnou společně a  otěže provozu drží pevně v rukou. Nápadů tedy víc než dost. Jsou spontánní nebo dlouhodobě promyšlené? A chystáte už něco dalšího, nebo o něčem sníte?

Hloubavost a promyšlenost mně trochu chybí a většinou jednám intuitivně. Snažím se cítit. Být napojená na svoje niterné pocity. Když jsem ztracená, dívám se do slunce. O budoucnosti moc nesním, přijde mně to pošetilé. Moje budoucnost je tak krátká v  běhu času, že zabývat se jí považuju za zbytečné. Je pro vás důležitý komunitní život?

Fungující komunitní život je pro mě i pro společnost zcela zásadní. Poskytuje zázemí a dělá ho mnohem jednodušší. V každém maloměstě svým specifickým způsobem funguje a Broumov není výjimkou. Skoro všechny moje předchozí i současné projekty vycházejí z  propojování a  vytváří kolem sebe funkční komunity, které sdílejí podobné pohledy na svět. Přispět můžu nejlíp tím, že budu sama


sebou. Otevřená a svobodná. Souzníte se svým návratem na rodnou hroudu, nebo vás to z  jakéhokoliv důvodu táhne zpátky do světa?

Návratu do Evropy rozhodně nelituji. V mnoha ohledech je pro mě jednodušší. Lépe se tady orientuji. Je to svět, který znám a ač je v mnoha ohledech komplikovanější, mám pocit, že mu víc rozumím. Není snadné zakořenit a ztotožnit se s naprosto odlišnou kulturou, ať je vám sebemilejší. O  návratu zpět zatím neuvažujeme, ale co přinese budoucnost, nevíme. Na Zéland se můžeme my i naše děti vrátit kdykoliv, dveře tam máme otevřené. Jaké je podle vás Broumovsko? Jste tady spokojená?

Broumovsko je fascinující místo s obrovským potenciálem, jehož formování je přinejmenším zajímavé sledovat. My jsme po dlouhém váhání dali pohraničí šanci a rozhodně nelitujeme. Jsem tady spokojená, ale zároveň vím, že domov máme každý ve svém srdci, ať už jsme kdekoliv.

e SpravujemSVJ

my, bytové do ční budovy a polyfunk

9

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

Čemu se věnujete ve volném čase?

Můj volný čas a pracovní aktivity se velmi prolínají. Někdy mám problém je oddělit a  opravdu odpočívat. Snažím se být také matkou, partnerkou, uklízečkou a uplynulý školní rok i učitelkou. Popravdě některé role trochu drhnou a  jiné jsou čistá katastrofa. Moje odzkoušená mantra spokojeného vztahu, tedy jídlo, sex a chvála, vzala díky době covidové taky trochu za své. (smích)

7

NA ZASTAVILCE

2

lahůdky s příběhem

5

těšíme se na Vás od pondělí do soboty

0

po-pá: 9-17, so: 8-12 Broumovská 28, 54701 Náchod.

Těšíte se na léto a prázdniny?

více na:

SWING_Matyas_ZAV_69x37_otv

Na léto se těším neskutečně. Vykvete moje květinová zahrada, vynesu všechny moje nové brokátové sukně od Laiva, nebudu chvíli řešit domácí úkoly a v  neposlední řadě se můžu konečně svobodně nadechnout bez ochranných prostředků.

úterý 23. března 2021 16:09:51

AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o. Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG • inzerce

Děkuji za rozhovor.

1

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

9


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu e-shhoajan.cz

radost

www.Dnoostí osobního s mož

NEPROPOTITELNÁ TRIKA CITYZEN

Česká značka CityZen stvořila chytrá trika, která nadchnou každou praktickou ženu i muže. Není na nich vidět pot, nešpiní se, nemačkají, nemění tvar ani barvu a snižují tělesný zápach. Trika jsou ušita z prémiové bavlny (95%) nově v kombinaci s elastanem (5%), takže skvěle padnou každé postavě. Nepropotitelnost trik je dána speciální úpravou materiálu. Triko díky ní neodvádí pot na povrch látky, ale zachytí ho na vnitřní straně, kde ho rozprostře do velké plochy. Materiál je dokonale prodyšný a velmi rychle schne. V nabídce máme trika v různých barvách pro dámy i pány. 790 Kč

10

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

odběru

LUXUS BLANKY MATRAGI

Limitovaná edice povlečení uznávané módní návrhářky Blanky Matragi v podobě něžného vzoru Lilac si vás získá na první pohled. Autorská digitálně zpracovaná malba inspirovaná šeříkem vnese do vaší ložnice romantiku a harmonii. Užijte si dokonalé souznění alových tónů a propracované detaily, které z povlečení činí osobité umělecké dílo. Povlečení v provedení luxusního bavlněného mako saténu je tištěno nejmodernějším digitálním tiskem, který zajišťuje věrný detail přesně dle autorčina záměru. Motiv je z obou stran stejný, povlečení je opatřeno komfortním zipovým uzávěrem a koupíte ho v luxusní dárkové krabici. Je ideální také jako dar pro novomanžele. 1790 Kč

PRODEJ VÍN Z VINAŘSTVÍ

MARADA

JAHODOVÁ NOVINKA

Jahodový syrob je novinkou rmy Kitl. Je to hustý a chuťově vynikající sirup, vyráběný za studena z jahodové šťávy a jahodové dužniny, aby si zachoval zdraví prospěšné látky. Je skvělý v limonádách a míchaných nápojích. Ochutnat ho můžete jako limču i v naší kavárně Škvorecký Café a domů si pak pořídit kompletní nabídku syrobů, která zahrnuje Bez, Mátu, Zázvor, Černý rybíz, Grep, Pomeranč, Citron, Malinu, Višeň, Růžový květ a letní limitovanou Okurku. 145 Kč

Prázdninová

OTEVÍRAČKA

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

Doporučuje

ŠKVORECKÝ CAFÉ V NOVÉ KNÍŽCE A KNÍŽKA U NÁS K PRODEJI

Autor Gastromapy Lukáš Hejlík vyráží v nové knížce na výlety po celé ČR a mapuje podniky, kam zajít na fajn jídlo, kafe, sladký nebo drink. Čeká vás popis výletu a krásné fotky a partner Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat.

ANGLICKÁ TEKUTÁ MÝDLA

Do nabídky jsme nově zařadili tekutá mýdla na ruce anglické značky Baylis & Harding. Široký výběr z klasických i neotřelých vůní nadchne každého požitkáře a pečlivě vybrané složení dodá pokožce dokonalou hydrataci a výživu. Díky stylovému designu vdechnou mýdla vaší koupelně či kuchyni punc elegance a fungují i jako skvělý dárek. Značka se pyšní šetrnými hypoalergenními ingrediencemi a všechny produkty vyrábí bez použití parabenů. Mýdla jsou vhodná i pro vegany. 220 Kč (500 ml)

STYLOVÁ TUHÁ KOLÍNSKÁ

Zažité zvyklosti, že pánskou kolínskou je možné použít jen v tekutém stavu v koupelně, jsou i díky holandské značce Reuzel ty tam. V jejich edici Wood and spice tak vedle balzámu a pěnového kondicionéru na vousy najdete i tzv. tuhou kolínskou. Ta voní po dřevě a koření s nádechem citronové trávy, cedru a hřebíčku a díky praktické a stylové plechovce ji můžete mít stále při sobě. Stačí nanést konečky prstů na krk a užívat si opojnou vůni. 390 Kč

Prázdninová

OTEVÍRAČKA

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

UPRAŽENO VE ŠVÉDSKU, PŘIPRAVENO VE ŠKVORECKÝ CAFÉ

Když se po 15 letech práce v humanitárních organizacích a pečlivém studiu kávy na rwandské kávové farmě a následně i v pražírnách v Dublinu nebo Berlíně rozhodnete podlehnout své vášni naplno, nemůže to dopadnout špatně. Přesně tak to udělal Jack, než v roce 2017 založil ve Stockholmu svou pražírnu Muttley & Jack´s, aby ještě týž rok získal stříbrnou medaili na švédském mistrovství v pražení kávy. Ve výběrové kávě Burundi NEMBA se krásně rozvinou tóny angreštu, ibišku, limetky a růží. 420 Kč (250 g)

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto archiv 20th Century Fox

Letní blockbuster Sluníčko pálí a pobyt na něm je příjemný, přesto si rádi dáme pár temp v bazénu nebo se vydáme do klimatizovaného kina na pořádný spektákl, který nám rozproudí krev v žilách. Termín blockbuster se zrodil v období druhé světové války. Byly jím označovány letadlem shazované bomby, které byly svou silou schopné srovnat celé bloky budov. Krátce nato začali novináři termín blockbuster používat pro filmy, u  nichž odhadovali velký společenský dopad a masovou oblíbenost. Poválečná doba byla pro Hollywood velkou zkouškou. Konkurence v  podobě televizního vysílání nutila filmová studia konkurovat malé obrazovce co největšími promítacími plátny, nejzářivějšími barvami a  výpravnou podívanou. Zatímco v  meziválečném Hollywoodu se dbalo na celkovou uhlazenost a únikovost filmových dobrodružství, řada snímků 50.–70. let se postupně snažila o co největší autenticitu a přiblížení se mladší pokrokové generaci. Na sklonku této doby dostal upadající 12

žánr velkofilmu výraznou posilu. S příchodem „filmových spratků“ (George Lucas, Brian De Palma, Francis Ford Coppola a  Steven Spielberg) se radikálně proměnilo chápání úspěchu filmu i  toho, co vlastně „masy“ ještě snesou. Vrah skrývá tvář Psal se rok 1974. Steven Spielberg měl za sebou práci pro televizi (např.  režírování prvního dílu seriálu Columbo nebo napínavý film Duel) a jeho debut na velkém plátně (Sugarlandský Expres) skončil jako komerční propadák. Naštěstí před jeho uvedením podepsal smlouvu na natáčení adaptace úspěšného románu Čelisti. Realizace budoucího hitu se neobešla bez komplikací. Scénář byl až příliš věrný naturalistickému stylu knihy a  následovalo jeho přepsání držitelem Pulitzero-

vy ceny Howardem Sacklerem. Ten na Spielbergovo přání zařadil více špičkování mezi postavami ve stylu komedií s Jackem Lemmonem a  Walterem Mathauem. Na jedné straně úpravy filmu opravdu velmi pomohly, ale proces přepisování trval dlouho a  bylo nutné dodržet produkční plán. Představitel jedné z  hlavních rolí, Richard Dreyfuss, po letech vzpomínal, že natáčení zahájili bez scénáře, obsazení většiny rolí i  žraloka. Ve chvíli, kdy byl konečně připraven model ústředního zabijáka k  použití, se zjistilo, že nevypadá tak přesvědčivě, jak Spielberg doufal. K  jeho ovládání navíc bylo potřeba 14 lidí. V  tu chvíli se ovšem projevila kreativita režiséra, jenž byl zvyklý improvizovat v omezených podmínkách televizní produkce. Rozhodl se vstup žraloka na scénu oddalovat a  soustředit


se spíš na vyobrazení strachu jeho obětí. Dalším chytrým rozhodnutím bylo angažmá skladatele Johna Williamse, který jen za pomoci jednoduchého hudebního motivu dokázal divákům způsobit zrychlení srdečního tepu v obavě z  blížícího se nebezpečí. Spielberg také zakázal použít u kostýmů a dekorací červenou barvu, aby vynikla umělá krev. Samotný příběh byl postaven především na souboji člověka s  predátorem, jemuž je vydán napospas. Lov žraloka připomíná svým pojetím svižnější a napínavější verzi románu Bílá velryba od Hermana Melvilla. Legendární věta „Budeme potřebovat větší loď.“ se pravidelně ocitá na předních příčkách nejlepších filmových hlášek. Právě ona symbolizuje to, co bylo na Spielbergových Čelistech (1975) přelomové a proč je mu připisován kredit prvního skutečného blockbusteru, který stanovil pravidla pro tento žánr na dekády dopředu. Tříaktová struktura z  klasických filmů zůstala, ale podstatné bylo tempo postupně zvyšovat a nechat projít hrdiny takovými zkouškami, aby závěrečný happy end byl skutečnou katarzí pro ně i  diváka, jenž se při sledování vcítil do jejich situace. Důležitá byla samozřejmě chemie mezi (často značně rozdílnými) hrdiny, kteří byli v  rámci krizové situace nuceni spolupracovat. Audiovizuální stránka snímku už nadále nespoléhala pouze na atraktivitu herců, prostředí a  rozmáchlých aranží doprovodného soundtracku, ale sázela spíš na trikovou stránku a  kameramanské fígle, čímž bylo docíleno netradičních pohledů vyvolávajících patřičný pocit úzkosti, zmatení nebo napětí. Klíčové bylo rovněž uvedení v  létě, což bylo doposud neprávem opomíjené období pro premiéry. Nový recept pro úspěšný velkofilm byl na světě, zbývalo jen přidat další ingredience.

mované dobrodružství s Lukem, Hanem a  Leiou, ve kterém hrají hlavní roli laserové meče a podivné rodinné vztahy příznačné pro žánr „vesmírných oper“. Už první scéna dala tehdejším divákům najevo, že sledují něco dosud neviděného. Text prologu pluje vesmírem za doprovodu asi nejznámější melodie Johna Williamse. Následuje posun dolů a  kamerový nájezd okolo obřího imperiálního křižníku. Stejně majestátní a  nezapomenutelné je setkání s  každým z  hrdinů, Lukeova domovská planeta Tatooine, interiéry jednotlivých hvězdných plavidel i samotný závěr s likvidací Hvězdy smrti. Lucasovi se povedlo to, oč usiloval. Okamžitá identifikace diváků s  hrdiny pomohla rozjet nový popkulturní fenomén a stala se inspirací pro řadu dalších filmových sérií. George Lucas nestvořil jen ultimátní hrdinský epos, ale jeden z nejlepších blockbusterů všech dob. Nechť vás i v létě síla provází a v září na viděnou u pohyblivých obrázků.

inzerce

V jedné předaleké galaxii… Spielbergův přítel George Lucas byl

samorost, který ovládal jednotlivé filmařské dovednosti a nejraději pracoval nezávisle na velkých studiích. Podobně jako Spielberg miloval kombinování uměleckých postupů s tzv. pokleslými žánry. Po komorní sci­‑fi THX-1138 (1971) a  úspěšném retrofilmu Americké graffiti (1973) se začal zajímat o  historické eposy různých kultur a  národů. Jeho cílem bylo vytvořit ultimátní příběh o  postavě, jež přes různé zkoušky dospěje k  záchraně světa. Inspirován filmem Akira Kurosawy Tři zločinci ve skryté pevnosti (1958) a  románem Duna napsal příběh, ve kterém musí princeznu zachránit adoptivní syn prostých lidí, pašerák a zvířeti podobné stvoření Chewbacca. Nechybí ani droidi, ukrývající se mistr Jedi nebo temné impérium připomínající nacisty, v  jehož čele stojí muž v tmavém oděvu a masce, který propadl „temné straně síly“. Řeč je pochopitelně o  Star Wars: Epizoda IV  – Nová naděje (1977). Navzdory názvu jde o  první zfil-

13


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Dobrá příprava

je dobrá

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

14

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Sportovci obecně rádi říkají, a jistě je to pravda, že důležitá je dobrá příprava. Jakmile se jim podaří prostřednictvím zkušeností a  různých prověřených metod načasovat formu na klání, které je pro ně rozhodující, disponují značnou částí toho, co by mohlo vést k  úspěchu. Obvykle samozřejmě takto uvažují všichni, kteří se na dané zápolení chystají, a tak na místě často rozhodují i  štěstí či další položky, které nejen do sportovního života patří. Normální lidský život není žádné sportovní střetnutí, leč slova o dobré přípravě, rozvinutá do konstatování, že se člověk celý život učí, jsou naprosto pravdivá. Na vlastní kůži jsem se o tom přesvědčil několikrát. Ať už v příbězích krátkodobých, na jejichž konci se mi například vyplatilo, že jsem byl při češtině dostatečně pozorný a  nadšený, nebo

v příbězích dlouhodobých, kdy jsem byl vystavován jistým životním školením, která mě přiváděla od úžasu ke vzteku, aby se časem ukázala být tak neskonale přínosná, že bych ty nervózní chvíle kolem nich za nic nevyměnil. Momentálně se mi například dostalo odměny za to, že jsem byl celý dosavadní život obklopen těmi, kteří přicházeli pozdě, a  vydržel jsem to. Rozumějte, už od útlého dětství jsem v  sobě měl zakódované, že na schůzky či jiná setkání je třeba chodit včas. Pominu­‑li jednu zkušenost, kdy jsem přišel za obdivovanou dívkou na návštěvu do jejího bytu pět minut před domluveným časem a ona mě ve dveřích dočasně vyhodila, protože se ještě nestihla vysprchovat, obvykle se mi to vyplácelo. Jistě je přirozené, že jsem byl rád, když ten, s  kým jsem se chtěl sejít,


Přeju vám krásné léto a trpělivost. Jaroslav Špulák

inzerce

přišel rovněž včas. Taková schůzka obvykle proběhla od první chvíle v dobré atmosféře, protože na sebe ani jedna strana nenechala čekat. Jak to ale bývá, do života nám vstupují lidé, kteří mají jiné návyky. Jedna z mých nejbližších příbuzných chodila a chodí na schůzky pravidelně pozdě. S trochou nadsázky tvrdím, že ví­‑li, že spolu máme setkání ve čtyři hodiny, pak právě ve čtyři hodiny se začne chystat na to, že vyrazí. Tím pádem potřebuje ještě tak dvacet minut navíc, a tak na naše schůzky docházela s poměrně značným zpožděním. Nejprve jsem jí domlouval s odkazem na to, že by mě neměla nechávat dlouho čekat, potom jsem tropil lehounce hysterické scény, následně jsem chvíli třeba předstíral, že s  ní nebudu mluvit (což mi ale moc nešlo), prostě dával jsem jí najevo svou nelibost. Platné to ale nebylo nic. Vždy přicházela s menším či větším zpožděním a při tom se přátelsky usmívala tak, že jsem měl leckdy pocit, že bych se jí měl omluvit za to, že jsem přišel včas, či spíše ještě dříve, než bylo domluveno. To jí samozřejmě bylo šumafuk. A nebyla jediná. Mnozí další lidé v mém okolí v sobě neměli řád ani slušnost a docela klidně přicházeli na schůzky se mnou se zpožděním. Po čase jsem se tedy rozhodl, že dám­‑li si pracovní schůzku s  nějakým umělcem, jsem ochoten na něho čekat maximálně patnáct minut, s výjimkou Karla Gotta. Tomu jsem byl ochoten dát i třicet. Začal jsem ten úzus dodržovat a  vybavuju si, jak jsem tu a tam odcházel po čtvrthodině čekání z místa, na němž jsme se měli s umělcem sejít, a viděl jsem ho cestou pryč odněkud chvatně přicházet. Protože ale bylo po mém čase tolerování, prostě jsem se díval do země a prošel kolem něho, abych si pak v následujícím telefonátu vychutnal tvrdost svého apelu na dochvilnost a malou ochotu se s ním sejít znovu. Na druhou schůzku přišli všichni včas, přísahám. Přesto jsem byl výše zmíněnými v čekání na druhé postupně lépe a lépe trénovaný. A pak se to stalo. Do mého života vstoupila žena, která je mému srdci blízká tak, že se to nedá vepsat do slov, a současně má s včasným docházením takový problém, že se to rovněž do slov vepsat nedá. Ještě před deseti lety by to byla z mého pohledu naprosto nepřínosná až smrtící kombinace. Dnes jsou to věci veskrze příjemné. Obě. Měl jsem totiž výborné trenéry s drsnými metodami. Jedna z mých nejbližších příbuzných mě v trpělivosti při čekání cepuje dobře čtyřicet let, a to už se přece výsledky, s přičtením krátkých lekcí od dalších lidí, musí projevit v praxi. A tak prostě čekám, a jsem při tom obdivuhodně trpělivý. Za žádnou cenu totiž nehodlám kvůli pár minutám zpoždění přijít o člověka, k němuž cítím něco, co nejsem schopen vepsat do slov. Ostatně, jde přece o  deset až šedesát minut, a to zase tak dlouhá doba není. V tom čase si třeba vypiju kávu, nebo složím báseň. Ačkoli, teď mě napadá. Jak by asi můj článek na toto téma vypadal před deseti lety?

15


Toulky historií

Text: Richard Švanda

FALERISTIKA VĚDA NEZNÁMÁ?

Faleristika je pomocná věda historická zabývající se popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojem faleristika jako první zavedl asi v roce 1937 československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc. Slovo faleristika je přitom odvozeno ze starořeckého slova phalera [falera], označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzaté Římany ve tvaru phalerae [faleré] jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile (bronzové, stříbrné a zlaté) s vyobrazením boha či bohyně a nošené na hrudi těchto válečníků. Snad nejznámějším faleristou u nás i v cizině byl Václav August Měřička. Svou fundovaností a jazykovými znalostmi se stal skutečným světovým odborníkem na toto téma. Je proto zarážející, že jeho život a dílo je znám pouze hrstce lidí, obvykle těch, kteří do faleristiky „fušují“. Proto bych rád o  Václavu Měřičkovi, českoskalickém rodákovi, napsal několik řádků.

inzerce

16

Václav August Měřička se narodil 18. ledna  1916 v  České Skalici. Jeho otec Josef Měřička (1866-1930) pocházel z  jihočeské mlynářské rodiny. Věnoval se však učitelské profesi a  později se stal ředitelem měšťanských škol v  České Skalici. Václavova matka Emma, roz. Kordinová (1873-1918), pocházela z  rodi-


ny věhlasného českoskalického lékaře MUDr. Augusta Kordiny (1831-1908), který zastával funkci osobního lékaře v  rodině knížete Schaumburg­‑Lippe, ale rovněž 27  let vykonával funkci starosty České Skalice a po 41 let byl okresním starostou. Jak je patrné, Václavovi rodiče poměrně brzy zemřeli, a  tak se o chlapce staral jeho strýc August (bratr Václavovy matky), který dbal na jeho řádné vzdělání. Václav absolvoval obecnou školu v  České Skalici, poté pokračoval na německé škole v  Rudníku u  Janských Lázní a  nakonec v Provodově. V roce 1927 nastoupil na náchodské reálné gymnázium. Maturitu složil na učitelském ústavu v  Hradci Králové. Václav Měřička ovládal už jako student několik světových jazyků, kromě angličtiny a  němčiny také latinu či řečtinu. V  roce 1936 nastoupil vojenskou službu u  jezdectva, která pro něho skončila podpisem mnichovské dohody. Po demobilizaci pracoval u  firmy Baťa. Někdy v  této době dostal možnost zásluhou svého strýce zhlédnout rozsáhlou sbírku řádů a  vyznamenání knížete Schaumburg­‑Lippe. Tato událost měla rozhodující vliv na jeho celoživotní zálibu. Když v  roce 1941 zemřel jeho strýc, zdědil Václav všechna rodová vyznamenání, která se stala základem jeho budoucí sbírky. Tu následně obohatil díky sňatku s baronkou Elsou Špačkovou, jež Václava uvedla do aristokratické společnosti.

Národnímu muzeu. Do sbírek Národního muzea se dostala rovněž jeho knihovna čítající 446 knižních titulů, časopisů, aukčních katalogů a faleristických knih z  celé Evropy, výjimečně také ze zámoří. Václav Měřička se po celý život rád vracel do svého rodného města. Nezapomenutelné byly jeho vycházky po bojišti z  války roku 1866 u  Náchoda a  České Skalice, kde dokázal po několik hodin fundovaně hovořit o bitevních střetech, neopomínaje zmínit významné vojevůdce a  vyznamenání, která za své zásluhy získali. Václav Měřička zemřel 15. června 2001. Místo posledního odpočinku nalezl v rodinném hrobě Kordinových na českoskalickém hřbitově. Na jeho počest se ve dnech 1.  – 24.  září  2021 v  prostorách hotelu U  Beránka v  Náchodě uskuteční unikátní výstava s  názvem „Krása světových řádů a vyznamenání“ spojená s konferencí.

nově otevřená

urologická ambulance na poliklinice Náchod Němcové 738, Náchod 54701

737 253 989

ordinace@urologienachod.cz

www.urologienachod.cz

inzerce

Řada jeho nejcennějších exponátů tak pocházela z darů české a evropské šlechty, přičemž není od věci zdůraznit, že některé řády jsou skutečnými unikáty. Od 50. let byl zaměstnán na Okresním národním výboru v Praze 6, později pracoval ve vládě ČSSR (byl poslancem České národní rady, kde zastával post člena zdravot-

ního a sociálního výboru a  stálé pracovní skupiny předsednictva pro obranu a  brannou výchovu obyvatelstva). Díky tomu měl možnost navazovat styky se zahraničními vědeckými institucemi jak ve východní, tak západní Evropě i  zámoří. Dne 5.  února  1996 byl při příležitosti svých osmdesátin oceněn medailí Národního muzea. Za svého života byl čestným členem Société Phaleristique de Suisse, Freundes und Förderkreis des Deutschen Ordens Museums, ale i  dalších kuratorií světových muzeí v  USA, Anglii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku a  dalších zemích. Celou svou unikátní sbírku čítající 3 146 řádů a  vyznamenání z  62 zemí světa (nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny německé země a  Rakousko) a  dále 24 souborů vyznamenání různých osobností (např.  generála A. A. Brusilova) předal v roce 1997 k poctě kurátorky numismatického oddělení PhDr.  Jarmily Háskové, CSc.

17


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová

Léto v Luxferu

Bohatý kulturní program nabídnou přes léto prostory českoskalické Galerie Luxfer i Luxfer Open Space. Kromě vernisáží, rezidentských pobytů a komentovaných prohlídek to bude i dvoudenní program věnovaný umění. střídá výstavu křehkých papírových objektů Jiřího Staňka expozice Niny Grúňové. Grúňová je absolventkou ateliéru malby na brněnské FaVU, ve studiu pokračuje dále na pražské FAMU v oboru audiovizuálních studií. Jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem je video, v němž je zásadní pohyblivost, proměnlivost a dlouhodobost. Rozvíjí motiv absence jako různorodého fenoménu. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 16. července.

David Böhm a Jiří Franta: Sféra vlivu, foto: Galerie Luxfer

Během letní sezony se v Galerii Luxfer i Luxfer Open Space představí několik uměleckých projektů a doprovodných programů, zaměřených na současné umění. Přízemní výstavní prostory Luxfer Open Space v  Maloskalické ulici hostí výstavu umělecké dvojice Davida Böhma a  Jiřího Franty s  názvem Sféra vlivu, která byla zahájena na konci května a potrvá až do konce srpna. Výstava je souborem nových kreseb, které vznikly během rezidence autorů, a tato série je pokračováním jejich zkoumání média kresby v  jeho různých podobách, jemuž se dvojice soustavně věnuje. Předem daná činnost, jejíž výsledek vždy závisí na náhodě či na intervenci toho druhého, je zároveň zkoušení možností vzájemné spolupráce. Horní patro pak aktuálně patří dalším, zahraničním uměleckým rezidentům. Expozice holandského 18

autora a kurátora Hanse Overvlieta vznikla z jeho dvoutýdenního pobytu. Dlouhodobé tvůrčí projekty, jimiž se zabývá, se věnují tematice války, násilí a  jeho mediální prezentace. Objekty a  instalace se dotýkají konfliktů ve „vzdálených“ zemích, které jsou díky technologiím, globalizaci a všudypřítomné medializaci hrozivě blízké, jak naznačuje i název jednoho z projektů, Distant Suffering (Vzdálené utrpení). Francouzský fotograf Corentin Gaborit, student Fakulty umění a  designu v Le Mans, započal svůj pobyt v České Skalici na konci června. Gaborit tvoří převážně v médiu černobílé analogové fotografie. Jeho zásadním tématem je čas a  paměť: její otisky v  lidských bytostech i  zanikajících místech, v nichž soustavně pracuje a zaznamenává jejich proměnu v ruiny. V  Galerii Luxfer v  Riegrově ulici vy-

V rámci komponovaného programu 17.  července, věnovaného prezentacím současných umělců, proběhne zahájení výstavy už zmíněného Corentina Gaborita a  rovněž nového projektu Galerie (Z)venku na fasádě Luxfer Open Space. Své velkoformátové dílo zde představí dvojice Barbora Zentková a  Julia Gryboś, pro něž to bude od zvukově­‑objektových instalací „návrat“ do dvojrozměrného formátu. Sobotní večer pak bude pokračovat projekcemi autorského videoartu – svou tvorbu představí Roman Štětina, jehož výstavu v Luxferu poznamenala pandemická situace. Diváci se tak budou moci seznámit nejen s  nejnovějším Štětinovým videoprojektem s  názvem Osudí, ale také s  jeho staršími snímky, mimo jiné s filmem Ztracený případ, za nějž v  roce 2014 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. Podzimní sezónu pak v Luxferu zahájí plenér ateliéru fotografie Fakulty umění a  designu v  Ústí nad Labem pod vedením Lukáše Jasanského. Veškeré informace jsou dostupné na webové stránce www.luxferopenspace.cz.


1. 5. – 28. 9. 2021 26. 6. OD 18:00, BROUMOV KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VOJTĚCHA

4. 8. OD 18:00, VERNÉŘOVICE KOSTEL SV. MICHAELA

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser / Ester Pavlů, mezzosoprán / Kristian Mráček, housle

Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů

3. 7. OD 18:00, TEPLICE NAD METUJÍ KOSTEL PANNY MARIE POMOCNÉ

7. 8. OD 18:00, RUPRECHTICE KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

Trio Českého rozhlasu / Svatopluk Schuller

Jörg Brückner, Szabolcs Zempléni, Jan Vobořil, Zuzana Rzounková, lesní rohy / Jana Goliášová, klavír

10. 7. OD 18:00, POLICE NAD METUJÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

14. 8. OD 18:00, ŠONOV KOSTEL SV. MARKÉTY

Boris Giltburg, klavír

The Six & Sax Duo, Magdalena JakubskaSzymiec, saxofon / Grzegorz Szymiec, kytara

17. 7. OD 18:00, OTOVICE KOSTEL SV. BARBORY Jiří Bárta, violoncello / Terezie Fialová, klavír Milan Polák, klarinet Zuzana Rzounková, lesní roh

21. 8. OD 18:00, MARTÍNKOVICE KOSTEL SV. JIŘÍ A MARTINA Moyzesovo kvarteto / Zuzana Rzounková, lesní roh

24. 7. OD 18:00, BOŽANOV KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

27. 8. OD 21:00, BROUMOV KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VOJTĚCHA

Victoria Ensemble

Jiří Bárta, violoncello

30. 7. OD 19:00, HEJTMÁNKOVICE KOPEČEK OPEN AIR

28. 8. OD 18:00, BROUMOV KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Cimbálová muzika Milana Broučka / Michaela Katráková, zpěv

31. 7. OD 18:00, BEZDĚKOV KOSTEL SV. PROKOPA Jiří Bárta, violoncello / Terezie Fialová, klavír

Epoque Quartet a Duo Siempre nuevo

28. 9. OD 18:00, KLÁŠTER BROUMOV SÁL DŘEVNÍK Prague Cello Quartet

Na většinu koncertů vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertů v kostelích broumovské skupiny putuje na pomoc kostelům. Podpořte festival na webu www.darujme.cz/zapokladybroumovska. Pro vstup na koncert je třeba dodržet protiepidemická opatření stanovená vládou. Děkujeme! HLAVNÍ PARTNEŘI

www.zapoklady.cz

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

zapokladybroumovska 19


65. MEZINÁRODNÍ

FOLKLORNÍ FEST

Pořádá Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec za finanční podpory Královéhradeckého kraj Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství a dalších partnerů, pod záštitou ministra kultury Antonína S Miroslava Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpán

65. 65 MEZINÁRODNÍ 5. 65. MEZINÁRODNÍ 65 14. – 18. 8. 2019 | ČERVENÝFO KO FO

FOLKLORNÍ FESTIVAL OLKLORNÍ FESTIVAL FO

65. 65. 65. 65. MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ 6 JAPONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROV

FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL F 14. 14.– 65. 65. MEZIN MEZ

Pořádá Pořádá Měst

FRANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČES

Pořádá Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultu Ministerstva Minister á Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR, Pořádá Miroslava Miroslav To kultury, Ministerstva a dalších partnerů, záštitou ministra kultury Antonína Staňka, ministra země erstvaMinisterstva kultury, Ministerstva zemědělstvízemědělství a dalších partnerů, pod záštitoupod ministra kultury Antonína Staňka, ministra zemědělství Minister Miroslava Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána. ava Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána. Miroslav

6 Police Symphony Orchestra FOLKL FOLK JAPONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROVY, ARGENTIN FRANC FRA PONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROVY, ARGENTINA, JAP

18.2019 8. 2019 | ČERVENÝ KOSTELE . –14. 18.– 8. | ČERVENÝ KOSTELEC 14. JAPON JAP

Sobota 17. srpna –––––––––––––––––––––––– Středa 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 10:00 Řemeslný jarmark, dětské dílny aPo d 16:30 Stavění sakomentářem ořádá ořádáPořádá Městské Pořádá Městské Pořádá Pořádá Městské Městské kulturní kulturní Městské Městské kulturní kulturní středisko středisko kulturní kulturní středisko středisko aaMáje středisko středisko Město Město aMěsto Červený Červený Město aaMěsto Město Červený Červený Kostelec Kostelec Červený Červený Kostelec Kostelec za za Kostelec Kostelec fi finanční nanční za zafiza fi nanční za podpory podpory nanční fifinanční nanční podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého Královéhradeckého Královéhradeckého kraje, kraje, Státního Státního kraje, kraje, kraje, kraje, Státního Státního fondu fondu Státního Státního kultury fondu kultury fondu fondu fondu kultury ČR, ČR, kultury kultury kultury ČR, ČR,ČR, ČR, Po (staví chlapi zzemědělství Hořiček před festivalovým areálem) 10:00 Mše svatá Ministerstva inisterstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva kultury, kultury, kultury, kultury, Ministerstva Ministerstva kultury, kultury, Ministerstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství aa dalších dalších aadalších partnerů, dalších partnerů, aadalších dalších partnerů, partnerů, pod pod partnerů, partnerů, záštitou záštitou pod pod pod pod záštitou záštitou ministra ministra záštitou záštitou ministra ministra kultury kultury ministra ministra kultury Antonína kultury Antonína kultury kultury Antonína Antonína Staňka, Staňka, Antonína Antonína Staňka, Staňka, ministra ministra Staňka, Staňka, ministra ministra zemědělství zemědělství ministra ministra zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství Mi Mi 14:30 Volba o nejoblíbenější soubor 18:00 Slavnostní zahájení 65.Bělobrádka ročníku festivalu, Miroslava iroslava Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, poslanců poslanců Tomana, Tomana, poslanců poslanců Jana Jana poslanců poslanců Birkeho, Birkeho, Jana Jana Jana Jana Birkeho, Birkeho, Pavla Pavla Birkeho, Birkeho, Bělobrádka Pavla Pavla Pavla Pavla Bělobrádka Bělobrádka Bělobrádka Bělobrádka aa královéhradeckého královéhradeckého aakrálovéhradeckého královéhradeckého aakrálovéhradeckého královéhradeckého hejtmana hejtmana hejtmana hejtmana Jiřího Jiřího hejtmana hejtmana Štěpána. Štěpána. Jiřího Jiřího Jiřího Jiřího Štěpána. Štěpána. Štěpána. Štěpána. Mi Mi 18:00 Dětské okénko koncert Kostelecké cimbálovky a koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise 20:00 Galapředstavení

FLERET FLERET FLERET FLERET FLER FLER 18. 8. 2021 | 18:00 21. 21. 21. 21. 8. 8. 8. 8. 2020 2020 2020 2020 21. 21. |||18:00 8. |18:00 8. 18:00 18:00 2020 2020

F

14.14. 14. 14. – 18. –––18. 18. 18. 8. 8. 8. 2019 8.2019 2019 2019 | ČERVENÝ || |ČERVENÝ ČERVENÝ ČERVENÝ KOSTELEC KOSTELEC KOSTELEC KOSTELEC 14 1

a Tomáš Klus

Pořádá Městské Městské kulturní kulturní středisko stř Neděle 18. srpna Pořádá –––––––––––––––––––––––– Čtvrtek 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FRANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLI Ministerstva Ministerstva Ministerstva Minist ANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA FRA 10:00 Řemeslný jarmark akultury, dílnykultury, 18:00 Folklorní svět u nás

Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, poslanců poslanc Středa Středa 14. Jana srp1

10:00 Průvod ulicemi města 19:00 Krajinou času (VUS Ondráš) – folklorní muzikál v Divadle J. K. Tyla 16:30 16:30 Stavěn JAPONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, PANAMA, PANAMA, PANAMA, PANAMA, PANAMA, VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA, JA JS (souběžně s programem v přírodním areálu) 12:00 Muzikanti hrajte (staví (c Sobota 17. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Středa 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sobota 17. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Středa 14 13:00 Loučení s festivalem 22:00 Tančí celý svět 18:00 18:00 Slavno FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, ITÁLIE, ITÁLIE, ITÁLIE, ITÁLIE, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ ČESKÁ ČESKÁ ČESKÁ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA 10:00 Řemeslný dětské herní dílny a14. dětská herní 16:30 Stavění Máje s ITÁLIE, komentářem 14. – zóna 18. – 18. 8.FSkS 10:00 SLOVENSKO, Řemeslný jarmark, dětskéjarmark, dílny a dětská zóna Stavění Máje s komentářem 16:30 koncer

(staví chlapi Hořiček před festivalovým areálem) 10:00 Mše svatá (staví chlapi z Hořiček před zfestivalovým areálem) 10:00 Mše svatá Změna programu vyhrazena. Pátek 16. srpna65. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18:00 Slavnostní zahájení ročníku festivalu, Volba o soubor nejoblíbenější soubor Slavnostní zahájení 65. ročníku festivalu, 14:30 Volba o14:30 nejoblíbenější

Po P

(a a konc ku ku

18:00 S JAPONSKO, JAPONSKO, TAIW TA FRANCIE, FRANCIE, ITÁLIE, ITÁLI B

12:00 Řemeslný jarmark a dílny St St Sobota Sobota 17. Sobota 17. Sobota srpna srpna Sobota Sobota 17. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna srpna 17. 17.srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– tředa tředa 14. 14. Středa Středa srpna srpna Středa Středa 14. 14. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 14. srpna 14. srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18:00 Dětské okénko koncert Kostelecké cimbálovky Mi Mk koncert Kostelecké cimbálovky 18:00 Dětské okénko Čtvrtek Čtvrtek 15. srp 16 16 6:30 6:30 Stavění 16:30 Stavění 16:30 16:30 16:30 Máje Stavění Máje Stavění Stavění sStavění s14:30 komentářem komentářem Máje Máje Máje sMáje skomentářem komentářem sskomentářem komentářem 10:00 Řemeslný 10:00 Řemeslný 10:00 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark, jarmark, Řemeslný Řemeslný jarmark, dětské dětské jarmark, jarmark, jarmark, dílny dílny dětské dětské a dětské adětské dětská dětská dílny dílny dílny dílny aherní herní adětská dětská aadětská zóna zóna dětská herní herní herní herní zóna zóna zóna550 Kč / 290 a koncertní speciál Richarda Krajča Nikose Grigoriadise 10:00 20:00 Galapředstavení Zpíváme hrajeme ve aměstě Permanentky vzóna ceně Kč a 20:00 Galapředstavení a koncertní speciál Richarda Krajča aa Nikose Grigoriadise 18:00 18:00 Folklor F 10:00 10:00 Mše 10:00 Mše 10:00 svatá svatá 10:00 10:00 Mše Mšesvatá Mše Mše svatá svatá svatá (staví (staví chlapi chlapi (staví (staví z(staví z(staví chlapi Hořiček Hořiček chlapi chlapi chlapi z zHořiček před před Hořiček zzHořiček Hořiček festivalovým festivalovým před před před festivalovým před festivalovým festivalovým areálem) festivalovým areálem) areálem) areálem) areálem) areálem) jsou v předprodeji v IC Červený Kostelec. 16:00 Sraz veteránů 19:00 19:00 Krajino 18 18K 14:30 14:30 Volba 14:30 Volba 14:30 14:30 14:30 oo Volba nejoblíbenější nejoblíbenější Volba Volba Volba o onejoblíbenější nejoblíbenější oonejoblíbenější nejoblíbenější soubor soubor soubor soubor soubor soubor 8:00 8:00 Slavnostní 18:00 Slavnostní 18:00 18:00 18:00 Slavnostní Slavnostní zahájení zahájení Slavnostní Slavnostní zahájení 65. 65. zahájení ročníku zahájení ročníku zahájení 65. 65. festivalu, ročníku festivalu, 65. ročníku 65.ročníku ročníku festivalu, festivalu, festivalu, festivalu, Neděle 18. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Čtvrtek 15.18:00 srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Festival je v polovině Čtvrtek Neděle 18. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (soubě ( koncert koncert koncert Kostelecké Kostelecké koncert koncert koncert Kostelecké Kostelecké cimbálovky cimbálovky Kostelecké Kostelecké cimbálovky cimbálovky cimbálovky cimbálovky 18:00 18:00 Dětské 18:00 Dětské 18:00 18:00 18:00 okénko okénko Dětské Dětské Dětské Dětské okénko okénko okénko okénko Středa 14. Středa srpna 14.––––––––––––––––––––– srpna –––––––––––––– 10:00 Řemeslný a dílny program Folklorní svět u Richarda nás 22:00 Tančí F T c 10:00 Řemeslný jarmark a dílny jarmark Folklorní světa u nás 20:00 20:00 Galapředstavení 20:00 Galapředstavení 20:00 20:00 20:00 Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení aa18:00 koncertní koncertní akoncertní koncertní speciál speciál aa21:00 koncertní koncertní Richarda speciál Richarda speciál speciál speciál Richarda Krajča Krajča Richarda Richarda aaKrajča Nikose Nikose Krajča Krajča Krajča aGrigoriadise Grigoriadise a Nikose Nikose aaNikose Nikose Grigoriadise Grigoriadise Grigoriadise Grigoriadise 16:30 16:30 Stavění Stavění Máje 22:00 s komentářem Máje18:00 s komentář Podrobný doprovodného Ondrášovské putování

22

města 19:00 Krajinou času –(VUS Ondráš) – folklorní muzikál v Divadle J. K. Tyla (staví chlapi (stavíz chlapi Hořiček z Hořiček před festi př 19:00 K 10:00 Průvod10:00 ulicemiPrůvod města ulicemi Krajinou času (VUS Ondráš) folklorní muzikál Divadle J. K. Tyla programu na www.folklorck.cz. VUS Ondráš letos vslaví 65. výročí, stejně jako náš festival.

18:00 18:00 Slavnostní Slavnostní zahájenízahájení 65. ročníku 65. rf 12:00 Muzikanti hrajte (souběžně s–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– programem v přírodním areálu) Čt Čt Čtvrtek tvrtek Čtvrtek 15. 15. Čtvrtek srpna srpna Čtvrtek Čtvrtek 15. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 15. srpna 15.srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle Neděle 18. Neděle 18. Neděle srpna srpna Neděle Neděle 18. 18. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 18. srpna 18.srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pátek Pátek 16. srpn 16 ( 12:00 Muzikanti hrajte (souběžně s programem v–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– přírodním areálu) koncert koncert Kostelecké Kostelecké cimbálovky cimb (Proto 18 18 8:00 8:00 18:00 Folklorní 18:00 18:00 18:00 Folklorní svět svět Folklorní Folklorní Folklorní uu nás nás svět svět svět u svět unás nás uunás nás výročí budeme slavit společně se skvělým 10:00 10:00 Řemeslný 10:00 Řemeslný 10:00 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark Řemeslný Řemeslný jarmark aajarmark dílny dílny jarmark jarmark a adílny dílny asadílny dílny 13:00 Loučení festivalem 22:00 Tančí celý svět 12:00speciál 12:00 Řemes Ř a koncertní a koncertní speciál Richarda Rich KrT 22:00 13:00 Loučení s festivalem Tančí Folklorní celý svět celosouborovým představením.) 19 19 10:00 10:00 Průvod 10:00 Průvod 10:00 10:00 10:00 ulicemi ulicemi Průvod Průvod Průvod Průvod města města ulicemi ulicemi ulicemi ulicemi města města města města 9:00 9:00 Krajinou 19:00 Krajinou 19:00 19:00 19:00 Krajinou času času Krajinou Krajinou Krajinou (VUS (VUS času času Ondráš) Ondráš) času (VUS času (VUS (VUS (VUS Ondráš) ––Ondráš) folklorní folklorní Ondráš) Ondráš) – –folklorní muzikál muzikál folklorní ––folklorní folklorní muzikál vvmuzikál Divadle Divadle muzikál muzikál vv J. Divadle J.Divadle K. K. vvDivadle Tyla Tyla Divadle J.J.K.K. J. Tyla J.Tyla K. K.Tyla Tyla 14:30 14:30 Zpívám Pá PZ Čtvrtek Čtvrtek 15. srpna 15. –––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––– (souběžně (souběžně (souběžně (souběžně ss srpna programem (souběžně programem (souběžně s–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– sprogramem programem ssprogramem vv programem přírodním přírodním v vpřírodním přírodním areálu) areálu) vvpřírodním přírodním areálu) areálu) areálu) areálu) 12:00 12:00 Muzikanti 12:00 Muzikanti 12:00 12:00 12:00 Muzikanti Muzikanti hrajte hrajte Muzikanti Muzikanti hrajte hrajte hrajte hrajte Změna programu vyhrazena. Pátek 16. 16:00 16:00 Sraz ve S Pátek 6. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Změna programu vyhrazena. 18:00 18:00 FolklorníFolklorní svět u nás svět u nás 16 18 1 22 22 13:00 13:00 Loučení 13:00 Loučení 13:00 13:00 13:00 Loučení ssLoučení festivalem festivalem Loučení Loučení s sfestivalem festivalem ssfestivalem festivalem 2:00 2:00 Tančí 22:00 Tančí 22:00 22:00 22:00 celý celý Tančí Tančí svět svět Tančí Tančí celý celýsvět celý celý svět svět svět

Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přírodní Přírodní Přírodní Přírodní Přírodní Přírodní areál areál areál areál areál uuareál Divadla u Divadla u Divadla Divadla u Divadla u Divadla J. J. J. K. J. K.J. K. K. Tyla Tyla Přírodní J. K. Tyla Tyla Přírodní K. Tyla vv Tyla Červeném v Červeném v Červeném Červeném vareál Červeném vareál Červeném u Divadla uKostelci Kostelci Divadla Kostelci Kostelci Kostelci Kostelci J. J. K.K. Tyla Ty

12:00 Řemeslný Řemeslný jarmark a dílny jarmark a dílny

19:00

18:00 Festiva F 19:00 KrajinouKrajinou času18:00 (VUS času Ondráš) (VUS Ond – fo 12:00 Ř (souběžně (souběžně s programem s programem v příroO 21:00 21:00 Ondrá

Permanentky ceněKč 550 Kč / 290 Kč 14:30 Zpíváme a hrajeme ve městě 14:30 Pá Z Zpíváme aPátek hrajeme ve městě Permanentky vprogramu ceněvyhrazena. 550 Kč /v 290 Pá átek átek 16. 16. Pátek Pátek srpna srpna Pátek 16. 16. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 16. srpna 16.srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Změna Změna programu programu Změna Změna Změna Změna programu programu vyhrazena. vyhrazena. programu vyhrazena. vyhrazena. vyhrazena. 22:00 22:00 Tančí celý Tančí světcelý svět VUS12: OV 16:00 Sraz veteránů jsouvvIC předprodeji v IC Červený Kostelec. 12 2:00 2:00 Řemeslný 12:00 Řemeslný 12:00 12:00 12:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark Řemeslný Řemeslný jarmark aajarmark dílny dílny jarmark jarmark a adílny dílny aadílny dílny 16:00 S Sraz veteránů jsou v předprodeji Červený Kostelec. Předprodej vstupenek v IC: Červený Kostelec, Náchod, (Proto ( Pátek 16. Pátek srpna 16.–––––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––––– 18:00 Festival je v polovině 14 14F 4:30 4:30 Zpíváme 14:30 Zpíváme 14:30 14:30 Zpíváme aa Zpíváme hrajeme hrajeme Zpíváme Zpíváme a ahrajeme ve ve hrajeme aměstě aměstě hrajeme hrajeme veveměstě městě ve veměstě městě Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky vv ceně ceně 550 550 v vceně ceně Kč Kč vvceně //ceně 550 290 290 550Kč 550 550 Kč Kč/ Kč /290 Kč 290 //Kč 290 290 Kč Kč Kč Festival je14:30 v polovině 12:00 12:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark a 18:00 dílny a dílny celoso c 16 21:00 Ondrášovské Podrobný program doprovodného 6:00 6:00 Sraz 16:00 Sraz 16:00 16:00 veteránů veteránů 16:00 Sraz Sraz Sraz veteránů Sraz veteránů veteránů veteránůputování jsou jsouPodrobný vMetují v předprodeji předprodeji jsou jsouv jsou jsou vpředprodeji předprodeji vvvv předprodeji předprodeji IC IC Červený Červený v vICICČervený vKostelec. vKostelec. Červený IC ICČervený Červený Kostelec. Kostelec. Kostelec. Kostelec. So SO Hronov, Česká Skalice, CA TOMA Úpice, Police nad 14:30 14:30 ZpívámeZpíváme a hrajeme a hrajeme ve městě ve16 m 21:00 program doprovodného Ondrášovské putování 18 18 8:00 8:00 Předprodej Festival 18:00 Festival 18:00 18:00 18:00 Festival je jeFestival vPředprodej vvstupenek polovině polovině Festival Festival je jev vpolovině je je polovině vvletos polovině polovině 16:00 16:00 Sraz veteránů Sraz veteránů programu na www.folklorck.cz. VUS Ondráš slaví 65. stejně jako Kostelec, náš festival. Koncert se Kostelec, Předprodej Předprodej vstupenek vstupenek vstupenek vstupenek vvvstupenek IC: IC: vvČervený Červený IC: IC: vvýročí, Červený Červený IC: vČervený Kostelec, IC: Kostelec, Červený Kostelec, Kostelec, Náchod, Náchod, Kostelec, Náchod, Náchod, Náchod, Předprodej Náchod, Předprodej vstupenek vstupenek v IC:vČervený IC: Červený Kostelec, Náchod, Náchod, 10 1V VUS Předprodej Ondráš letos slaví 65. výročí, stejně jako náš festival. programu na www.folklorck.cz. aPředprodej Nové Město nad Metují 18:00 18:00 Festival Festival je v polovině je v polovině 21 21 Podrobný Podrobný Podrobný Podrobný program program Podrobný Podrobný program doprovodného doprovodného program program program doprovodného doprovodného doprovodného doprovodného 1:00 1:00 Ondrášovské 21:00 Ondrášovské 21:00 21:00 21:00 Ondrášovské Ondrášovské Ondrášovské Ondrášovské putování putování putování putování putování putování (Proto výročí budeme slavit společně se skvělým (Proto výročí budeme slavit společně se skvělým 21:00Police 21:00 Ondrášovské Ondrášovské putování putování ( uskuteční v rámci Hronov, Hronov, Hronov, Hronov, Hronov, Česká Česká Hronov, Česká Česká Skalice, Skalice, Česká Skalice, Skalice, Česká CA Skalice, CA TOMA CA Skalice, TOMA CA TOMA CA TOMA Úpice, Úpice, TOMA CA Úpice, Úpice, TOMA Police Police Úpice, Police Police Úpice, nad nad Police nad Metují nad Metují Police nad Metují Metují Hronov, nad Metují Hronov, Česká Česká Skalice, CA TOMA CA TOMA Úpice, Úpice, Police nadVUS nad Metují Metují VUS VUS Ondráš Ondráš VUS VUS VUS letos Ondráš letos VUS Ondráš Ondráš slaví Ondráš slaví letos letos 65. 65. letos letos slaví výročí, výročí, slaví slaví 65. slaví 65. stejně stejně výročí, 65. výročí, 65.výročí, výročí, jako jako stejně stejně náš náš stejně stejně jako festival. festival. jako jako náš jako náš festival. náš náš festival. festival. festival. programu programu programu programu na naMetují programu programu www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. nanawww.folklorck.cz. www.folklorck.cz. na naSkalice, www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. celosouborovým představením.) VUS Ondráš Ondráš letos slaví letos 65.slaví výroč 6 celosouborovým představením.) Koncert Koncert Koncert Koncert se Koncert se se Koncert se se se (Proto (Proto výročí výročí (Proto (Proto (Proto budeme budeme výročí výročí výročí výročí budeme slavit slavit budeme budeme budeme společně společně slavit slavit slavit slavit společně se společně se skvělým skvělým společně společně seseskvělým skvělým se seskvělým skvělým 10 1c (Proto výročí (Protobudeme výročí budeme slavit spo sl 67.Metují Mezinárodního aNové Nové aacelosouborovým Nové Nové Město Město a Nové Město Město a (Proto Nové nad nad Město nad Metují nad Metují Město nad Metují Metují nad Metují a Nové a Nové Město Město nad nad Metují Vstupné 440 /představením.) 220 Kč MetujíHlavní partneři: celosouborovým celosouborovým celosouborovým celosouborovým celosouborovým představením.) představením.) představením.) představením.) představením.) celosouborovým celosouborovým představením.) předsta Generální partner: 18 1

uskuteční uskuteční uskuteční uskuteční uskuteční vvrámci rámci uskuteční vvfolklorního rámci rámci v rámci v rámci 66. Mezinárodního 66. Mezinárodního 66. Mezinárodního Mezinárodního 66. Mezinárodního 66. Mezinárodního Vstupné Vstupné 15066. 150 / 50 /Kč 50 Kč festivalu. folklorního folklorního folklorního folklorního folklorního folklorního GenerálníGenerální partner: partner: festivalu. festivalu. festivalu. festivalu. festivalu. festivalu. 21. 21.––21. 21. 23. 23. ––8. 21. 23. 8. 23. 2020 2020 –8. 21. 8. 23. 2020 2020 –8. 23. 2020 8. 2020

Vstupné Vstupné Vstupné Vstupné Vstupné 150 150Vstupné 150 /150 /50 50/150 /Kč Kč 50 50150 /Kč Kč 50/Kč 50 Kč

www.folklorck.cz MFF.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz MFF.cz MFF.cz MFF.cz MFF.cz MFF.cz MFF.cz www.folklorck.cz www.folklorck.cz Za finanční podpory:

Generální partner:

Generální rtner: rtner: Generální Generální partner: partner: partner: partner: Generální partner:

Za finanční podpory:

Partneři: Partneři:

Partneři:

Za pod Generální Generální part par G Generální partner: Za Za podpory: podpory:ZaZa podpory: podpory: Za Zapodpory: podpory: Podporovatelé: Za podpory:

G

Generální Generální partner: partner: Hlavní Hlavní partneři: partneři: Za Za fifinanční Za Za nanční Za fi fifinanční nanční Za nanční podpory: podpory: fi nanční Zapodpory: podpory: podpory: fi nanční podpory: podpory:

Partneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři:

Za finanční Za podpory: finanční podpory:

Za Pa Pa

Za finanční podpory: Za finanční podpory:

Mediální Mediální partneři: partneři: Mediální Mediální Mediální Mediální partneři: partneři: partneři: partneři:

Za Za finanční finanční po po Za

MediálníZ finanční podpory: MediálníZa partneři:

Partneři:

G G

GG

G

20

Hlavní partneři: Hlavní pa

G

Hlavní partneři: Hlavní partneři: partneři: Hlavní Hlavní partneři: Hlavní Hlavní partneři: partneři: partneři: Hlavní partneři: HlavníHlavní partneři:

Generální enerální Generální Generální Generální Generální partner: partner: Generální partner: partner: partner: partner: partner: Hlavní Hlavní Hlavní Hlavní Hlavní partneři: partneři: Hlavní partneři: partneři: partneři: Hlavní partneři: partneři:

Za podpory: podpory: Za odpory: Za finanční finanční Zafinanční finanční podpory: podpory: podpory: podpory:

MFF.cz MFF.cz

Generální partner: Generální partner:

Partneři:

GG

Řeznictví Jan Krejska

G

Mediální partner:

Industrial park Josi s.r.o.

PANTONE CMYK RGB

347 C 93/0/100/0 0/154/68


65. MEZINÁRODNÍ

TIVAL FOLKLORNÍ FEST

je, Státního fondu kultury ČR,kulturní středisko a Město Červený Kostelec za finanční podpory Královéhradeckého kraje Pořádá Městské Staňka, ministra zemědělství Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství a dalších partnerů, pod záštitou ministra kultury Antonína S na. Miroslava Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpán

5.MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ 65. MEZINÁRODNÍ 5. MEZINÁRODNÍ OSTELEC 14. – 18. 8. 2019 | ČERVENÝ KO OLKLORNÍ OLKLORNÍ FESTIVAL FESTIVAL

LFOLKLORNÍ FESTIVAL OLKLORNÍ FESTIVAL

67. MEZINÁRODNÍ VY, ARGENTINA, JAPONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROVY átské Městské kulturní kulturní středisko středisko a Město a Město Červený Červený Kostelec Kostelec za finanční za finanční podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého kraje,kraje, Státního Státního fondu fondu kultury kultury ČR, ČR, ČR, Pořádá Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec zaministra finanční podpory Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultu aury rstva kultury, kultury, Ministerstva Ministerstva zemědělství zemědělství a dalších a dalších partnerů, partnerů, pod záštitou pod záštitou ministra kultury kultury Antonína Antonína Staňka, Staňka, ministra ministra zemědělství zemědělství Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR, SKÁ REPUBLIKA FRANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČESK omana, va Tomana, poslanců poslanců Jana Jana Birkeho, Birkeho, PavlaPavla Bělobrádka královéhradeckého královéhradeckého hejtmana hejtmana Jiřího Jiřího Štěpána. Štěpána. ědělství Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství aa dalších partnerů, pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka, ministra zeměd rstva kultury, Ministerstva zemědělství aBělobrádka dalšícha partnerů, pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka, ministra zemědělství

65. 65. 65. 65. MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ

67. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL – . –18. 18.8. 8. 2019 2019 | ČERVENÝ | ČERVENÝ KOSTELEC KOSTELEC ZINÁRODNÍ NÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL EC 14. – 18. 8. 2019 | ČERVENÝ KOSTELE . – 18. 8. 2019 | ČERVENÝ KOSTELEC 66. 66. 66. 66. MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ 66. 66.MEZINÁ MEZINÁ

Miroslava Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána. va Tomana, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána.

–––––––––––––––––––––––––––––––– Sobota 17. srpna –––––––––––––––––––––––– Středa 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– dětská herní zóna 10:00 Řemeslný jarmark, dětské dílny a dě 16:30 Stavění sakomentářem ořádá ořádáPořádá Městské Pořádá Městské Pořádá Pořádá Městské Městské kulturní kulturní Městské Městské kulturní kulturní středisko středisko kulturní kulturní středisko středisko aaMáje středisko středisko Město Město aMěsto Červený Červený Město aaMěsto Město Červený Červený Kostelec Kostelec Červený Červený Kostelec Kostelec za za Kostelec Kostelec fi finanční nanční za zafiza fi nanční za podpory podpory nanční fifinanční nanční podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého Královéhradeckého Královéhradeckého kraje, kraje, Státního Státního kraje, kraje, kraje, kraje, Státního Státního fondu fondu Státního Státního kultury fondu kultury fondu fondu fondu kultury ČR, ČR, kultury kultury kultury ČR, ČR,ČR, ČR, 10:00 Mše svatá (staví chlapi zzemědělství Hořiček před festivalovým areálem) Ministerstva inisterstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva kultury, kultury, kultury, kultury, Ministerstva Ministerstva kultury, kultury, Ministerstva Ministerstva Ministerstva Ministerstva zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství aa dalších dalších aadalších partnerů, dalších partnerů, aadalších dalších partnerů, partnerů, pod pod partnerů, partnerů, záštitou záštitou pod pod pod pod záštitou záštitou ministra ministra záštitou záštitou ministra ministra kultury kultury ministra ministra kultury Antonína kultury Antonína kultury kultury Antonína Antonína Staňka, Staňka, Antonína Antonína Staňka, Staňka, ministra ministra Staňka, Staňka, ministra ministra zemědělství zemědělství ministra ministra zemědělství zemědělství zemědělství zemědělství 14:30 Volba o nejoblíbenější soubor 18:00 Slavnostní zahájení 65.Bělobrádka ročníku festivalu, Miroslava iroslava Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, poslanců poslanců Tomana, Tomana, poslanců poslanců Jana Jana poslanců poslanců Birkeho, Birkeho, Jana Jana Jana Jana Birkeho, Birkeho, Pavla Pavla Birkeho, Birkeho, Bělobrádka Pavla Pavla Pavla Pavla Bělobrádka Bělobrádka Bělobrádka Bělobrádka aa královéhradeckého královéhradeckého aakrálovéhradeckého královéhradeckého aakrálovéhradeckého královéhradeckého hejtmana hejtmana hejtmana hejtmana Jiřího Jiřího hejtmana hejtmana Štěpána. Štěpána. Jiřího Jiřího Jiřího Jiřího Štěpána. Štěpána. Štěpána. Štěpána. Pořádá Městské kulturní středisko a Město Červený Kostelec za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Státního18:00 fondu kultury ČR, okénko Ministerstva kultury koncert Kostelecké cimbálovky Dětské a dalších partnerů, pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, poslanců Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka a královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka. 20:00 Galapředstavení a koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise

RET RET FLERET FLERET 0|21. |21. 18:00 18:00 8. 8.2020 2020|| 18:00 18:00

KLORNÍ LORNÍ FESTIVAL FESTIVAL

PONSKO, NSKO, TAIWAN, TAIWAN, PANAMA, PANAMA, VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ OSTROVY, OSTROVY, ARGENTINA, ARGENTINA, NA, JAPONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROVY, ARGENTIN ANCIE, CIE, ITÁLIE, ITÁLIE, BULHARSKO, BULHARSKO, SRBSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA PONSKO, TAIWAN, PANAMA, VELIKONOČNÍ OSTROVY, ARGENTINA, oředisko a Město a Město Červený Červený Kostelec Kostelec za fi nanční za finanční podpory podpory Královéhradeckého Královéhradeckého kraje, Státního kraje, Státního fondu fondu kulturykultury ČR, ČR, –––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle 18. srpna –––––––––––––––––––––––– Čtvrtek 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKA FRANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLI aterstva zemědělství zemědělství a dalších a18:00 dalších partnerů, partnerů, pod záštitou podsvět záštitou ministra ministra kulturykultury Antonína Antonína Staňka, Staňka, ministra ministra zemědělství zemědělství ANCIE, ITÁLIE, BULHARSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA 10:00 Řemeslný jarmark a dílny Folklorní u nás

FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL FOLKLORNÍ FESTIVAL FESTIVAL FESTIVALFF

14.14. 14. 14. – 18. –––18. 18. 18. 8. 8. 8. 2019 8.2019 2019 2019 | ČERVENÝ || |ČERVENÝ ČERVENÝ ČERVENÝ KOSTELEC KOSTELEC KOSTELEC KOSTELEC 18. –TAIWAN, 22. 8.PANAMA, 2021 | VELIKONOČNÍ ČERVENÝ KOSTELEC JAPONSKO, APONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, JAPONSKO, TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, PANAMA, PANAMA, PANAMA, PANAMA, VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, OSTROVY, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA,

ců a Birkeho, Jana Birkeho, Pavla Bělobrádka Pavla Bělobrádka královéhradeckého a královéhradeckého hejtmana hejtmana Jiřího Štěpána. Jiřího Štěpána. Sobota Sobota 17. srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– pna 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 19:00 a Krajinou času (VUS Ondráš) – folklorní muzikál v 17. Divadle J. K. Tyla 10:00 Průvod ulicemi města 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark, jarmark, dětskédětské dílny adílny dětská a dětská herní zóna herní zóna ní Stavění Máje sMáje komentářem s komentářem 12:00 Muzikanti hrajte (souběžně s programem v přírodním 10:00 areálu) 10:00 Mše svatá Mše svatá Sobota 17. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (staví chlapi chlapi zStředa Hořiček z Hořiček před festivalovým před festivalovým areálem) areálem) ––––––– 14. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sobota 17. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 22:00 Tančí celý svět 13:00 Loučení s festivalem ostní Slavnostní zahájení zahájení 65. ročníku 65. ročníku festivalu, festivalu, 14:30 14:30 Volba Volba o nejoblíbenější o nejoblíbenější soubor soubor 10:00 Řemeslný dětské herní dílny zóna a dětská herní zóna 16:30 Stavění Máje s komentářem 10:00 Řemeslný jarmark, dětskéjarmark, dílny a dětská Stavění Máje scimbálovky komentářem 18:00 18:00 Dětské Dětské okénko koncert rt Kostelecké Kostelecké cimbálovky Pořádá ořádá Pořádá Pořádá Pořádá Městské Městské Pořádá Městské Městské Městské Pořádá kulturní kulturní Městské kulturní kulturní kulturní Městské středisko středisko kulturní středisko středisko středisko kulturní a středisko aMěsto Město a středisko aaMěsto Město Město Červený Červený a Město Červený Červený Červený a areálem) Město Kostelec Kostelec Červený Kostelec Kostelec Kostelec Červený za za Kostelec fifinanční nanční za za za Kostelec fi fi Pořádá finanční nanční nanční zapodpory podpory fi Pořádá nanční za Městské podpory podpory podpory fiokénko nanční Městské Královéhradeckého podpory Královéhradeckého kulturní Královéhradeckého Královéhradeckého podpory Královéhradeckého kulturní Královéhradeckého středisko Královéhradeckého středisko kraje, kraje, a Město kraje, kraje, kraje, Státního aStátního Město kraje, Červený Státního Státního Státního kraje, Červený fondu fondu Státního Kostelec fondu fondu fondu Státního Kostelec fondu zafondu finanční za finančn pod 10:00 Mše svatá (staví chlapi zfestivalovým Hořiček před festivalovým 10:00 Mše svatá (staví chlapi zRicharda Hořiček před areálem) 20:00 20:00 Galapředstavení Galapředstavení certní aultury koncertní speciál speciál Richarda Krajča Krajča a Nikose a Nikose Grigoriadise Grigoriadise Změna programu vyhrazena. Pátek 16. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 14:30 Volba oLubomíra nejoblíbenější soubor 18:00 Slavnostní zahájení 65. ročníku festivalu, ultury kultury kultury kultury ČR, ČR, kultury Ministerstva Ministerstva ČR, ČR, ČR, kultury Ministerstva Ministerstva Ministerstva ČR, Ministerstva ČR, kultury kultury Ministerstva kultury kultury kultury aa dalších kultury dalších aaadalších dalších kultury dalších partnerů, apartnerů, dalších partnerů, partnerů, apartnerů, dalších partnerů, pod podzáštitou partnerů, pod pod záštitou podzáštitou záštitou pod záštitou ministra ministra záštitou pod kultury ministra ministra ministra záštitou kultury kultury kultury ministra ČR, kultury kultury kultury ministra Ministerstva Lubomíra ČR, Lubomíra kultury Ministerstva Lubomíra Lubomíra Lubomíra kultury Lubomíra Zaorálka, Zaorálka, kultury Zaorálka, Zaorálka, Zaorálka, kultury aZaorálka, ministra ministra dalších aZaorálka, ministra ministra ministra dalších zemědělství partnerů, zemědělství ministra zemědělství zemědělství partnerů, zemědělství ministra zemědělství pod zemědělství záštitou pod záštitou ministra minist ku

.8. 2019 2019| ČERVENÝ | ČERVENÝ KOSTELEC KOSTELEC

FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, FRANCIE, ITÁLIE, ITÁLIE, ITÁLIE, ITÁLIE, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, BULHARSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ ČESKÁ ČESKÁ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA TĚŠIT SE ITÁLIE, MŮŽETE NA FOLKLORNÍ SOUBORY Z ČESKÉČESKÁ REPUBLIKY A SLOVENSKA

14:30 Volba o nejoblíbenější soubor Slavnostní zahájení 65. ročníku festivalu, WAN, AIWAN, PANAMA, PANAMA, VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ OSTROVY, OSTROVY, ARGENTINA, ARGENTINA, 12:00 Řemeslný jarmark a dílny tředa tředa 14. 14. Středa Středa srpna srpna Středa Středa 14. 14. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 14. srpna 14. srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sobota 17. Sobota 17. Sobota srpna srpna Sobota 17. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna srpna 17. 17. srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– koncert Kostelecké cimbálovky 18:00 Dětské okénko Středa 18. srpna Domek Boženy Němcové: Miroslava iroslava Miroslava Miroslava Miroslava Miroslava Tomana, Tomana, Miroslava Tomana, Tomana, Tomana, poslanců Tomana, poslanců poslanců poslanců Tomana, poslanců Jana poslanců Jana Jana poslanců Jana Birkeho, Jana Birkeho, Jana Birkeho, Birkeho, Birkeho, Pavla Jana Pavla Birkeho, Pavla Pavla Pavla Birkeho, Bělobrádka Bělobrádka Pavla Bělobrádka Bělobrádka Bělobrádka Pavla Bělobrádka a akrálovéhradeckého královéhradeckého Bělobrádka a aSobota a královéhradeckého královéhradeckého královéhradeckého Miroslava a 18. královéhradeckého Miroslava aSobota královéhradeckého Tomana, hejtmana Tomana, hejtmana hejtmana poslanců hejtmana hejtmana poslanců hejtmana Jiřího Jiřího hejtmana Jana Jiřího Jiřího Jiřího Štěpána. Štěpána. Jana Jiřího Birkeho, Štěpána. Štěpána. Štěpána. Jiřího Birkeho, Štěpána. Pavla Štěpána. Pavla Bělobrádka Bělobrádka a královéhrade a králové koncert Kostelecké cimbálovky 18:00 Dětské okénko pna 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle Neděle 18. srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6:30 6:30 Stavění 16:30 Stavění 16:30 16:30 16:30 Máje Stavění Máje Stavění Stavění sStavění s14:30 komentářem komentářem Máje Máje Máje sMáje skomentářem komentářem sskomentářem komentářem 10:00 10:00 Řemeslný 10:00 Řemeslný 10:00 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark, Řemeslný Řemeslný jarmark, dětské dětské jarmark, jarmark, jarmark, dílny dětské dětské a dětské adětské dětská dětská dílny dílny dílny dílny aherní herní adětská dětská aadětská zóna zóna dětská herní herní herní herní zóna zóna zóna550 Kč / 290 Kč 20:00 Galapředstavení a koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise vzóna ceně Zpíváme a hrajeme ve městě 18:00 Slavnostní zahájení, předání ocenění “Mistr tradiční rukodělné 10:00 –jarmark, 12:00 Hraní adílny tvoření vPermanentky Domku BULHARSKO, IE, BULHARSKO, SRBSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA 20:00 Galapředstavení a koncertní speciál Richarda Krajča afestivalovým Nikose Grigoriadise Folklorní rní svět usvět nás u(staví nás 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark asvatá dílny a dílny 10:00 10:00 Mše 10:00 Mše 10:00 svatá svatá 10:00 10:00 Mše Mše svatá Mše Mše svatá svatá (staví (staví chlapi chlapi (staví z(staví z(staví chlapi Hořiček Hořiček chlapi chlapi chlapi z zHořiček před před Hořiček zzHořiček Hořiček festivalovým festivalovým před před před před festivalovým festivalovým areálem) festivalovým areálem) areálem) areálem) areálem) areálem)

16:00

Sraz veteránů

jsou v předprodeji v IC Červený Kostelec.

výroby Královéhradeckého kraje 2020”, 14:00 –města 16:00 Ukázka výroby svíček s dílničkou pro děti 10:00 10:00 Průvod Průvod ulicemi ulicemi města ou Krajinou času (VUS času (VUS Ondráš) Ondráš) –zahájení folklorní – folklorní muzikál v festivalu, Divadle vfestivalu, Divadle J.za K. rok Tyla J. K. Tyla 14:30 14:30 Volba 14:30 Volba 14:30 14:30 14:30 oo Volba nejoblíbenější nejoblíbenější Volba Volba Volba o onejoblíbenější nejoblíbenější oonejoblíbenější nejoblíbenější soubor soubor soubor soubor soubor soubor 8:00 8:00 Slavnostní 18:00 Slavnostní 18:00 18:00 18:00 Slavnostní Slavnostní zahájení zahájení Slavnostní Slavnostní 65. 65. zahájení ročníku zahájení ročníku zahájení 65. 65. festivalu, ročníku festivalu, 65. ročníku 65.muzikál ročníku ročníku festivalu, festivalu, Neděle 18. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Čtvrtek 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––– 18:00 Festival je v polovině koncert Police Symphony Orchestra a Tomáše Kluse 14:00 –hrajte 16:00 Hraní a tvoření v Domku Neděle 18. srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 12:00 12:00 Muzikanti Muzikanti hrajte ěžně (souběžně skoncert programem s programem v Kostelecké přírodním vKostelecké přírodním areálu) areálu) 18:00 18:00 Dětské 18:00 Dětské 18:00 18:00 18:00 okénko okénko Dětské Dětské Dětské Dětské okénko okénko okénko okénko koncert koncert Kostelecké Kostelecké koncert koncert koncert Kostelecké cimbálovky cimbálovky Kostelecké cimbálovky cimbálovky cimbálovky cimbálovky Sobota Sobota 17. srpna 17.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18:00 Folklorní svět u nás 10:00 Řemeslný jarmark a dílny program Folklorní svět nás 10:00 Řemeslný jarmark a dílny a čert aa koncertní koncertní au akoncertní koncertní speciál speciál aa21:00 koncertní koncertní Richarda speciál Richarda speciál speciál speciál Richarda Richarda Krajča Krajča Richarda Richarda aa10:00 Krajča Nikose Nikose Krajča Krajča Krajča ajarmark, Grigoriadise Grigoriadise a Nikose Nikose aaNikose Nikose Grigoriadise Grigoriadise Grigoriadise Grigoriadise 20:00 20:00 Galapředstavení 20:00 Galapředstavení 20:00 20:00 20:00 Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení 13:00 13:00 Loučení Loučení s16:00 festivalem sGalapředstavení festivalem Tančí celý svět celý svět Podrobný doprovodného Ondrášovské putování Pohádka Sněžibába (Divadlo Harmonika Praha) řem 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark, dětské dílny dětské a dětská dílny a herní dětská zóna herní zóna

21. 21. 21. 21. –21. – –21. 23. –23. – 23. 23. –23. 8. 8.23. 8. 8. 2020 2020 8. 2020 2020 8.2020 2020 || ČERVENÝ ČERVENÝ || ČERVENÝ ČERVENÝ | ČERVENÝ |21. ČERVENÝ 21.– –23. 23. KOSTELEC KOSTELEC 8. KOSTELEC KOSTELEC 8. KOSTELEC 2020 KOSTELEC 2020| ČERV | ČER

města 19:00 Krajinou času –(VUS Ondráš) –Mše folklorní muzikál v Divadle J. K. Tyla 10:00 10:00 Mše svatá svatá ivalovým řed festivalovým areálem) areálem) Čtvrtek 19. srpna 10:00 Průvod10:00 ulicemiPrůvod města ulicemi Krajinou času (VUS Ondráš) folklorní muzikál v Divadle J. K. Tyla VUS Ondráš letos slaví 65. výročí, stejně jako náš festival. programu na www.folklorck.cz.

14:30 14:30 Volba o Volba nejoblíbenější o nejoblíbenější soubor soubor ročníku festivalu, festivalu, 12:00 Muzikanti hrajte (souběžně s–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– programem vBrothers přírodním areálu) Neděle Neděle 18. Neděle 18. Neděle srpna srpna Neděle Neděle 18. 18. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 18. srpna 18.srpna srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– tvrtek tvrtek Čtvrtek 15. 15. Čtvrtek srpna srpna Čtvrtek Čtvrtek 15. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 15. srpna 15.srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– na 6. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Změna programu programu vyhrazena. vyhrazena. 12:00 Muzikanti hrajte (souběžně s programem v–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– přírodním areálu) 19:00 Koncert skupiny Malina Neděle 22. srpna bálovky 18:00 18:00 Dětské okénko Dětské okénko (Proto výročí budeme slavit společněZměna se skvělým 10:00 10:00 Řemeslný 10:00 Řemeslný 10:00 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark Řemeslný Řemeslný jarmark aajarmark dílny dílny jarmark jarmark a adílny dílny asadílny dílny 8:00 8:00 Folklorní 18:00 Folklorní 18:00 18:00 18:00 svět svět Folklorní Folklorní Folklorní nás nás svět svět svět u svět unás nás uunás nás 13:00 Loučení festivalem 22:00 Tančí celý svět slný Řemeslný aFolklorní dílny auudílny 20:00 20:00 Galapředstavení Galapředstavení harda rajča ajarmark Krajča Nikose ajarmark Grigoriadise Nikose Grigoriadise 13:00 Loučení s festivalem Tančí celý svět 10:00 Koncert cimbálových muzik celosouborovým představením.) 9:00 9:00 Krajinou 19:00 Krajinou 19:00 19:00 19:00 Krajinou času času Krajinou Krajinou Krajinou (VUS (VUS času času Ondráš) Ondráš) času (VUS času (VUS (VUS (VUS Ondráš) – – Ondráš) folklorní folklorní Ondráš) Ondráš) – – folklorní muzikál muzikál folklorní – – folklorní folklorní muzikál v v muzikál Divadle Divadle muzikál muzikál v v J. Divadle J. Divadle K. K. v v Divadle Tyla Tyla Divadle J. J. K. K. J. Tyla J. Tyla K. K. Tyla Tyla 10:00 10:00 Průvod 10:00 Průvod 10:00 10:00 10:00 ulicemi ulicemi Průvod Průvod Průvod Průvod města města ulicemi ulicemi ulicemi ulicemi města města města města Permanentky Permanentky v Pátek ceně vsrpna 550 ceně Kč 550 /–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 290 Kč /–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kč 290 Kč me Zpíváme aPátek hrajeme aPátek hrajeme ve Pátek městě ve městě Pátek átek Pátek Pátek 21. 21. Pátek srpna srpna 21. 21. 21. srpna srpna srpna 21. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 21. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle Neděle Pátek Neděle Neděle Neděle 18. 21. 18. Neděle srpna 18. 18. 21. 18. Neděle srpna srpna srpna 18. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 18. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle Ned srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Neděle Neděle 18. srpna 18.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (souběžně (souběžně (souběžně (souběžně ss20. programem (souběžně programem (souběžně s–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– sprogramem programem ssprogramem vv programem přírodním přírodním v vpřírodním přírodním areálu) areálu) vvpřírodním přírodním areálu) areálu) areálu) areálu) 12:00 12:00 Muzikanti 12:00 Muzikanti 12:00 12:00 12:00 Muzikanti Muzikanti hrajte hrajte Muzikanti Muzikanti hrajte hrajte hrajte hrajte Pátek 16. srpna Změna programu vyhrazena. jsou v jsou předprodeji v předprodeji v IC Červený v IC Červený Kostelec. Kostelec. Sraz eteránů veteránů 6. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Změna programu vyhrazena. 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark a dílny akrajského dílny krajského13:00 18:00 8:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Slavnostní Slavnostní 18:00 Slavnostní Slavnostní Slavnostní Slavnostní zahájení, zahájení, Slavnostní zahájení, zahájení, zahájení, předání zahájení, předání předání zahájení, předání předání krajského krajského předání krajského krajského krajského předání 10:00 10:00 18:00 10:00 10:00 10:00 18:00 10:00 Řemeslný Slavnostní 10:00 Řemeslný Řemeslný Řemeslný Řemeslný zahájení, Řemeslný jarmark jarmark jarmark zahájení, aajarmark dílny dílny předání aaajarmark dílny dílny dílny předání a dílny krajského a dílny krajského 10:00 10:0 16:00 Sraz veteránů 13:00 Loučení 13:00 Loučení 13:00 13:00 13:00 Loučení sŘemeslný sLoučení festivalem festivalem Loučení Loučení sSlavnostní sfestivalem festivalem sjarmark sjarmark festivalem festivalem 2:00 2:00 Tančí 22:00 Tančí 22:00 22:00 22:00 celý celý Tančí Tančí svět svět Tančí Tančí celý celý svět celý celý svět svět svět

12:00 Řemeslný a dílny Festival al je– vfolklorní polovině je v 10:00 10:00 Průvod Průvod ulicemi města ulicemi města dráš) olklorní muzikál muzikál vpolovině Divadle v Divadle J. K. Tyla J. jarmark K. Tyla Řemeslný jarmark a dílny 18:00 Tradiční setkání s„Mistr folklorem a hrajte večerní koncert skupiny Bragas Změna programu vyhrazena ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění „Mistr „Mistr ocenění „Mistr „Mistr „Mistr ocenění tradičních tradičních tradičních tradičních tradičních „Mistr tradičních lidových lidových tradičních lidových lidových lidových řemesel lidových řemesel řemesel řemesel lidových řemesel řemesel řemesel 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Průvod Průvod ocenění 10:00 Průvod Průvod Průvod ocenění ulicemi ulicemi Průvod „Mistr ulicemi ulicemi ulicemi Průvod „Mistr města města tradičních ulicemi města města města tradičních ulicemi města lidových města lidových řemesel řemesel m odním v přírodním areálu) areálu) 12:00 Muzikanti Muzikanti hrajte Podrobný Podrobný program program doprovodného doprovodného ášovské Ondrášovské putování putování 14:30 Zpíváme a hrajeme12:00 ve městě Permanentky ceněKč 550 Kč / 290 Kč Zpíváme aPátek hrajeme ve městě Permanentky vprogramu ceněvyhrazena. 550 Kč /v 290 Změna Změna programu programu Změna Změna Změna Změna programu programu vyhrazena. vyhrazena. programu vyhrazena. vyhrazena. vyhrazena. átek átek 16. 16. Pátek Pátek srpna srpna Pátek 16. 16. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 16. srpna 16. srpna srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13:00 13:00 Loučení Loučení skoncert festivalem s festivalem za za rok rok za za za 2019“, 2019“, rok rok rok za 2019“, 2019“, 2019“, rok koncert za koncert 2019“, rok koncert koncert koncert 2019“, kapely kapely koncert kapely kapely kapely Fleret Fleret kapely Fleret Fleret Fleret kapely Fleret Fleret 12:00 12:00 12:00 12:00 Muzikanti Muzikanti za 12:00 Muzikanti Muzikanti rok Muzikanti za 2019“, Muzikanti rok hrajte hrajte 2019“, Muzikanti hrajte hrajte hrajte koncert hrajte koncert kapely hrajte kapely Fleret Fleret programu programu na12:00 www.folklorck.cz. na12:00 www.folklorck.cz. Ondráš VUS letos slaví letos 65. slaví výročí, 65. výročí, stejně stejně jako náš jako festival. náš festival. jsou vIC předprodeji v IC Červený Kostelec. 16:00 Sraz veteránů 2:00 :00 Ondráš Řemeslný 12:00 Řemeslný 12:00 12:00 12:00 Řemeslný Řemeslný jarmark jarmark Řemeslný Řemeslný jarmark a a jarmark dílny dílny jarmark jarmark a a dílny dílny a a dílny dílny jsou v předprodeji v Červený Kostelec. Sraz veteránů Sobota 21. srpna Festival seLoučení uskuteční vfestivalem závislosti o (Proto výročí výročí budeme budeme slavit společně slavit společně se skvělým se skvělým ––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Změna programu Změna programu vyhrazena. vyhrazena. 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 Loučení Loučení 13:00 Loučení Loučení s s Loučení festivalem festivalem s s s Loučení festivalem festivalem s festivalem s festivalem 18:00 Festival je v polovině Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky Permanentky vv ceně ceně 550 550 v vceně ceně Kč Kč vvceně //ceně 550 290 290 550Kč 550 550 Kč Kč/ Kč /290 Kč 290 //Kč 290 290 Kč Kč Kč 4:30 4:30 Zpíváme 14:30 Zpíváme 14:30 14:30 14:30 Zpíváme aa Zpíváme hrajeme hrajeme Zpíváme Zpíváme a ahrajeme ve ve hrajeme aměstě aměstě hrajeme hrajeme veveměstě městě ve veměstě městě Festival jeFestivalový v polovině y areál: putování najsou aktuální epidemiologické situaci. ouborovým celosouborovým představením.) představením.) Podrobný program doprovodného 21:00 Ondrášovské jsou jsou vv předprodeji předprodeji jsou jsouv jsou vpředprodeji předprodeji vvvv předprodeji předprodeji IC IC Červený Červený v––––––––––––––––––––––––––––––––––– vICICČervený vKostelec. vKostelec. Červený IC IC Červený Červený Kostelec. Kostelec. Kostelec. Kostelec. 6:00 6:00 Sraz 16:00 Sraz 16:00 16:00 veteránů veteránů 16:00 Sraz Sraz Sraz veteránů Sraz veteránů veteránů veteránů Sobota obota Sobota Sobota Sobota 22. 22. Sobota srpna srpna 22. 22. 22. Sobota srpna srpna srpna 22. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna 22. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpna ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sobota Sobota 22. srpna 22. srpna –––––––––––––––––––––––––––––––––––

10:00 10:0

12:0012:0 Tyla a v Přírodní Červeném v Přírodní Červeném areál areál Kostelci Kostelci u Divadla u Divadla J. J. K.K. Tyla Tyla v Červeném v Červeném Kostelci Kostelci 13:0013:0

městě Ondrášovské

putování

Permanentky Permanentky v ceně 550 v ceně Kč /550 290Kč Kč/ 290 Kč

Podrobný program doprovodného

10:00 Řemeslný avdílny pro děti i dospělé 8:00 8:00 Festival 18:00 Festival 18:00 18:00 18:00 Festival je jeFestival vv polovině polovině Festival Festival jejev vpolovině je je polovině vvjarmark polovině polovině programu na www.folklorck.cz. VUS Ondráš letos slaví 65. výročí, stejně jako náš festival. jsou předprodeji jsou v předprodeji vIC: ICdílny Červený v ICdílny Červený Kostelec. Kostelec. Předprodej Předprodej vstupenek vstupenek vdětské IC: vnáš Červený Červený Kostelec, Kostelec, Náchod, Náchod, Změna Změna Změna Změna Změna programu programu Změna programu programu programu Změna programu vyhrazena. vyhrazena. programu vyhrazena. vyhrazena. vyhrazena. vyhrazena. vyhrazena. 10:00 0:00 10:00 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný 10:00 Řemeslný Řemeslný Řemeslný Řemeslný jarmark, jarmark, Řemeslný jarmark, jarmark, jarmark, dětské dětské jarmark, dětské dětské jarmark, dílny dílny dětské dílny dílny a dětská a dětská dětské a dětská a dětská a dětská dílny herní a dětská herní herní herní a dětská herní herní herní 10:00 10:00 Řemeslný Řemeslný jarmark, jarmark, dětské dětské dílnydílny a dětská a dětská herníherní programu na www.folklorck.cz. VUS10:00 Ondráš letos slaví 65. výročí, stejně jako festival. Aktuální hlavní i doprovodného doprovodný program Podrobný Podrobný Podrobný Podrobný program program Podrobný Podrobný program doprovodného doprovodného program program program doprovodného doprovodného doprovodného 1:00 :00 Ondrášovské 21:00 Ondrášovské 21:00 21:00 21:00 Ondrášovské Ondrášovské Ondrášovské Ondrášovské putování putování putování putování putování putováníslavit společně se skvělým 10:00 Mše svatá (Proto výročí budeme (ProtoVUS výročí budeme slavit společně se skvělým Podrobný Podrobný program program doprovodného doprovodného zóna zóna zóna zóna zóna zóna zóna zóna zóna Hronov, Hronov, Česká Česká Skalice, Skalice, CA TOMA CA TOMA Úpice, Úpice, Police Police nad nad Metují Metují VUS Ondráš Ondráš VUS VUS VUS letos Ondráš letos VUS Ondráš Ondráš slaví Ondráš slaví letos letos 65. 65. letos letos slaví výročí, výročí, slaví slaví 65. slaví 65. stejně stejně výročí, 65. výročí, 65. výročí, výročí, jako jako stejně stejně náš náš stejně stejně jako festival. festival. jako jako náš jako nášfestival. náš náš festival. festival. festival. programu programu programu programu na na programu www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. nanawww.folklorck.cz. www.folklorck.cz. na na www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. naprogramu www.folklorck.cz. 14:00 Majda školky celosouborovým představením.) programu programu na www.folklorck.cz. na www.folklorck.cz. 65. čí, stejně výročí,jako stejně nášjako festival. náš festival.z Kouzelné celosouborovým představením.) Koncert Koncert se se se se (Proto (Proto výročí výročí (Proto (Proto (Proto budeme budeme výročí výročí výročí výročí budeme slavit slavit budeme budeme budeme společně slavit slavit slavit slavit společně se společně se skvělým skvělým společně společně seseskvělým skvělým se seskvělým skvělým Aktuální Aktuální Aktuální Aktuální Aktuální program Aktuální program program program Aktuální program na program na svatá na program na na na Koncert na Koncert 10:00 0:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Mše 10:00 svatá Mše Mše svatá Mše svatá svatá Mše svatá svatá Mše svatá 10:00 10:00 Mše svatá Mše olečně lavit společně se skvělým se Mše skvělým Pro potěšení ispolečně zábavu zahraje kapela Klapeto a 15:30 Nové a(Proto Nové Město Město nad nad Metují Metují celosouborovým celosouborovým celosouborovým celosouborovým celosouborovým představením.) představením.) představením.) představením.) představením.) Hlavní partneři: Generální partner: )avením.)celosouborovým Za představením.) podpory:

18:00 8:0018:00 18:00 18:00 18:00 Galapředstavení Galapředstavení 18:00 Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení Galapředstavení uskuteční uskuteční v rámci v rámci 18:00 Galapředstavení

20

artneři:

Změna Zmp

Aktuáln Akt www.fol ww

www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. www.folklorck.cz. 18:00 18:00 Galapředstavení Galapředstavení uskuteční uskuteční v rámci v rámci

66.Vstupné Mezinárodního 66. Mezinárodního 66. Mezinárodního 66. Mezinárodního Vstupné 150 150 / 50/Kč 50 Kč www.folklorck.cz MFF.cz folklorního folklorního folklorního folklorního Hlavní partneři: Hlavní festivalu. partneři:festivalu. Za podpory: Za podpory: festivalu. FESTIVAL SE KONÁ V PŘÍRODNÍM AREÁLU U DIVADLA J. K.festivalu. TYLA 21. –21. 23.–8. 23. 2020 8. 2020 21. –21. 23.–8. 23. 2020 8. 2020

www.folklorck.cz www.folklorck.cz

MFF.cz MFF.cz

Za finanční podpory: Mediální partneři:

Generální partner:

dpory: Generální rtner: tner: Generální Generální partner: partner: partner: partner: Generální partner:

Za podpory: odpory: odpory: aZa finanční finanční Zafinanční finanční podpory: podpory: podpory: podpory:

Za podpory:Za podpory:

Hlavní partneři: Hlavní partneři: partneři: Hlavní Hlavní partneři: Hlavní Hlavní partneři: partneři: partneři: Hlavní partneři: HlavníHlavní partneři:

Hlavní Hlavní partneři: partneři: G

Partneři: Partneři:

Partneři:

Za podp

Za Za podpory: podpory:ZaZa podpory: podpory: Za Zapodpory: podpory: Podporovatelé: Za podpory:

G

Partneři: Partneři:

Generální Generální partner: partner: fi nanční Za fi nanční podpory: podpory: artneři: artneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři:

Za finanční podpory: partneři:

Partneři:

GGG

G GG

G

Za fi nanční Za fi nanční podpory: podpory: Partneři: MediálníPartneři: partneři: Mediální partneři: Podporovatelé: Podporovatelé: Podporovatelé: Podporovatelé: Podporovatelé: Podporovatelé: Podporovatelé: G

G

G

G

Partneři: Partneři: Partneři: Partneři: Partneři:

Mediální Mediální partneři: partneři:

Mediální Mediální Mediální Mediální Mediální partneři: partneři: Mediální partneři: partneři: partneři: Mediální partneři: partneři: G Mediální Mediální partneři: partneři: Mediální Mediální Mediální Mediální partneři: partneři: partneři: partneři:

Partneři:

Mediální p

Mediální partneři:

Industrial Industrial park Neumanna Neumanna Neumanna Neumanna Neumanna s.r.o. Neumanna s.r.o. s.r.o. s.r.o. Neumanna s.r.o.park s.r.o. s.r.o. Josi s.r.o. Josi s.r.o. Josi s.r.o., Josi Josi JosiSM s.r.o., s.r.o., SM s.r.o., Josi SALIX SALIX SM SM s.r.o., SM Josi SALIX SALIX SALIX s.r.o. s.r.o. SM s.r.o., SALIX s.r.o. s.r.o. s.r.o. SM SALIX s.r.o. s.r.o. G G G G Josi G G s.r.o.,

G

Řeznictví GŘeznictví

Jan Krejska Jan Krejska

347 C

PANTONE

347 C

PANTONE CMYK RGB

Mediální partner:

Industrial park Josi s.r.o.

PANTONE

Řeznictví Neumanna Neumanna s.r.o. Jan Krejska

21

347 C 93/0/100/0 0/154/68

s.r.o


Stylový domov

Text a foto: Tereza Zmátlová

Architektonické skvosty

ostrova Lanzarote

Ať už se letos na prázdninové toulky vydáme nebo ne, výlety a cestování k létu prostě patří. I proto bych vás ráda provedla po architektonických skvostech ostrova Lanzarote, který jsme před pár lety s rodinou navštívili.

Na ostrově totiž žije má dlouholetá kamarádka, která mě už pěkných pár let přemlouvala, ať se za ní vypravíme. Přes moji počáteční skepsi, kterou jsem dlouhá léta ke Kanárským ostrovům obecně pociťovala, jsem nakonec musela změnit názor. Na Lanzarote jsme totiž prožili naprosto skvělou dovolenou. Užili jsme si nejenom sluníčka, moře, pláže, ale do našeho programu

inzerce

22

jsme zahrnuli i několik krátkých výletů. Kousek za městečkem Tahíche leží úžasné místo Fundación César Manrique. Tato nadace místního architekta a  výtvarníka Césara Manrique (1919 – 1992) sídlí v  unikátním domě, který navrhl a  po kterém se můžou návštěvníci porozhlédnout. Popravdě se musím přiznat, že jsem z  počátku moc nevěděla, co si o jeho umění myslet. Jeho umělecká díla v podobě ohromných kovových skulptur, které zdobí mnoho místních kruhových objezdů, mě příliš neoslovila. Nicméně kamarádka nám návštěvu nadace vřele doporučila, tak jsme se tam vypravili. A  doporučila dobře, protože ve finále jsme odcházeli okouzlení. V  tomto de facto muzeu můžete vidět práci Césara Manrique od obrazů a  plastik až po jeho architektonickou činnost. Dům je postaven v  pěti ohromných lávových jeskyních, kterými postupně procházíte. Některé z nich jsou zařízené jako místnosti, v jiných jsou vystavěna umělecká díla malířů světového věhlasu (Picasso, Miró…), ve spodním patře najdete klid v zahradě s bazénem. Celý prostor dýchá naprosto uklidňující

inzerce


a velmi pozitivní atmosférou. Architekt pracoval s  oblými a  organickými tvary. Bílé stěny v  kombinaci se dřevem a černou lávou, zelenými rostlinami a kaktusy působí velmi exoticky. Ze zaoblených oken jsou krásné výhledy na celé okolí. Pokud vyrazíte na ostrov Lanzarote, toto je jedno DOHAJAN.CZ z míst, které byste určitě měli navštívit. Další místo, které stojí za návštěvu, je Mirador del Río, což je vyhlídka na severu ostrova a je zabudovaná v impozantním lávovém útesu ve výšce 475 m. Celý prostor s restaurací, obchůdkem a dvěma venkovními vyhlídkami souostroví Chinijo je oddělený od Lanzarote úzkým průlivem. Toto místo také navrhl César Manrique a zvenku ho neuvidíte, protože je schované v lávové skále. Celý prostor se opět vyznačuje organickými tvary, oblé bílé zdi vytvářejí zajímavý kontrast s  přírodními lávovými stěnami. Architekt zde opět hojně využil dřevo. Místo dotváří rostliny a  několik uměleckých děl na stěnách a v prostoru. V restauraci jsou dvě ohromná oblá skleněná okna, jakési oči, kterými se můžete kochat pohledem na ostrov La Graciosa, při dobrém počasí jsou viditelné i ostrovy Montana Clara a Alegranza. Až na tuto krásnou vyhlídku pojedete, vezměte to přes městečko Haría, kde se nachází dům, ve kterém César Manrique žil. My jsme ho tenkrát bohužel nestihli, takže máme o  to větší důvod se na Lanzarote vrátit. César Manrique se zasloužil o  celkovou velmi příjemnou a  ekologicky zaměřenou architekturu ostrova. Díky němu na celém ostrově nenajedete jediný hotelový komplex v podobě, v jaké je známe z mnoha přímořských letovisek. Přeji vám šťastnou cestu a pev-

PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

ně věřím, že si ji užijete plnými doušky. Příště se můžete těšit na článek, kde vám prozradím, jak do vašeho interiéru přenést nádech dalekých cest. Přeji vám krásné léto. Tereza Tereza Zmátlová navrhuje praktické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 01.03.2021 14:29:12

23


Tip na výlet

Text: Radka Jansová, Jiří Švanda, foto: archiv Kladského pomezí, o.p.s.

Festival zážitků naposledy Jak to bude „U nás“ Letos se uskuteční třetí a poslední ročník Festivalu zážitků. Česko-polský projekt, který naše destinační společnost připravila s řadou partnerů, se tentokrát zaměří na tradice. V červnovém Swingu jsme si představili zážitky, které si na dobu letních prázdnin připravili naši polští sousedé. Dnes se budeme věnovat povídání o  aktivitách na české straně hranic. Stará škola ožívá Ačkoli bude doba letních prázdnin, můžeme každou červencovou a  srpnovou středu navštívit Starou školu Dřevěnku v  Polici nad Metují. Až poznáme, co vše obnášela výuka v  19. století, budeme možná vděční za to, že naše dětství a dospívání v lavicích bylo podstatně příjemnější. Nanečisto si zde také vyzkoušíme praní na valše i v pračce kejvačce. Vytvoříme si podmalbu na skle, odlijeme kachle ze sádry a budeme tkát na kolíkovém stavu. Děti si vyrobí panenku nebo vlastní pohlednici za pomoci speciálních razítek. Nemusíme 24

se bát, že by zážitek byl až příliš autentický – v  případě, že se nám nebude při tvorbě dařit, nedostaneme výprask rákoskou, ale naopak nám pan učitel rád pomůže. Poté, co si vyzkoušíme všechny aktivity, si můžeme dřevěnou barokní školu z roku 1785 celou projít a pořádně prohlédnout. V budově existovaly dvě třídy a dva byty – pro řídícího a  pomocného učitele. Výuka zde probíhala až do roku 1857. Později tu byla truhlářská dílna. Dnes je Dřevěnka muzejní expozicí, jejíž součástí je kromě historicky vybavených interiérů rovněž dřevěné schodiště a latríny v zahradě. Poctivé řemeslo Z polické staré školy se v pátek přesuneme do Adršpachu. Než ovšem navštívíme vyhlášené skalní město, zavítáme do

zámku. Právě v něm se dozvíme něco o lnu a jeho zpracovávání v Adršpachu. Vyrobíme si pytlíček, zúčastníme se kreativních dílen, zkusíme si tkaní na kolíkovém stávku, výrobu šňůrek a tkanic. Ani nejmenší se nebudou nudit. Připraveny pro ně budou dřevěné kostky a puzzle, pro starší děti pak kvízy. Všichni společně také vytvoříme nekonečnou stužku, která bude později na zámku zdobit expozici tkalcovství a lnářství. A proč se v Adršpachu dařilo zrovna tomuto průmyslovému odvětví? Může za to vlhké podnebí a  dostatek vody umožňující snadné pěstování lnu a jeho zpracování, jež tu probíhalo už od poloviny 18. století. Největší podnikatelem v tomto oboru byl Emanuel Fiedler. V Adršpachu byla dokonce založena první přádelní škola v Kladském pomezí. Zřídil ji Ludvík Karel z rodu Nádherných.


Jak se dělá divadlo Také červencové a srpnové neděle budou patřit jedné z  typických tradic Kladského pomezí. Ochotnické divadlo patří k  Hronovu stejně jako jeho nejslavnější rodák. Nepřekvapí proto, že obojí v sobě už 91 let spojuje mezinárodní festival. Jiráskův Hronov je nejstarší oslavou ochotnického divadla na světě. Letos si navíc připomínáme 170. výročí narození slavného spisovatele a jak lépe to udělat, než stylovým zážitkem? Během komentované prohlídky města se seznámíme se slavnými rodáky, kteří se významnou měrou zasloužili o vznik tradice ochotnictví v Hronově, a s místy s nimi spojenými. Naše cesta skončí ve mlýně, kde o prázdninách navštěvovali své prarodiče bratři Čapkovi a jejich sestra Helena; je to ten mlýn, kde se mlely pohádky. Nás tady čeká divadelní výstup. Zkusili jste si někdy, co vše předchází tomu, než se herec objeví na jevišti divadla? Ne? Proto se podíváme do divadelního zákulisí, zkusíme se nalíčit, ustrojit do kostýmu a zahrát připravenou roli. Možná vás to překvapí, ale zakladatelem ochotnického divadla byl místní hodinář Antonín Knahl. V Jiráskově románové kronice U nás je jím inspirovaná postava Kaliny. Před postavením budovy Jiráskova divadla se představení hrála v hospodách, v hotelu U Mostu, ve Slavii atd. Hronov ovšem není jen městem s tradicí ochotnického divadla, ale rovněž místem, kde 18.  září  2021 proběhne zakončení Festivalu zážitků. Z  parku Aloise Jiráska se pro tento den stane Park plný tradic. Jak na tomto místě, tak i ve spisovatelově rodném domku si během odpoledne užijeme program plný tradic. Nachystány budou aktivity pro drobotinu, hudba a  samozřejmě divadlo. Na připravené stezce se znovu ohlédneme za jednotlivými zážitky končící sezony Festivalu zážitků. Kompletní program s  českými i  polskými festivalovými městy naleznete v  papírové podobě v  IC našeho regionu a  elektronicky na www.festivalzazitku.cz. Přejeme krásné léto v Kladském pomezí!

CYKLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, Krkonoš a do polských Stolových hor.

provoz sů od cyklobu

na 29. květ

MODRÁ LINKA Z Náchoda do polských Stolových hor. ČERVENÁ LINKA · Z Hradce Králové přes Náchod, Adršpach až na Pomezní Boudy.

S ohledem na epidemickou situaci se může provoz linek měnit, doporučujeme si jízdní řády ověřit na webových stránkách.

www.kladskepomezi.cz

inzerce

Hurá do pohádky Pokud zavítáme jednu z prázdninových sobot do Červeného Kostelce, můžeme se přesvědčit, že řemeslo má zlaté dno a poznáme i jeho význam v pohádce. V Domku Boženy Němcové, kde spisovatelka žila po svatbě s Josefem Němcem, se budou pravidelně obměňovat různá tradiční řemesla. Nepůjde jen o ukázky, ale jednotlivé tvořivé činnosti si i vyzkoušíme. Poznáme, jak náročná byla práce mlynáře, výrobce šperků a dalších profesí. Výsledek našeho snažení si budeme moci odnést na památku. Na závěr se ti nejmenší mohou těšit na pohádky, které se budou opět točit kolem řemesel. Červený Kostelec je s tradicemi nerozlučně spjat zásluhou Mezinárodního folklorního festivalu. Rovněž Božena Němcová při psaní povídky Chudí lidé vycházela z vlastních zážitků ze života v tomto městě a vypráví v ní o jedné z tkalcovských rodin, která se živila především přadláctvím. Tkalci se chodívali po práci osvěžit do místních rybníků Špinka a Brodský – ten je známý svým kempem, v němž nalezneme dřevěné sochy (nejen) pohádkových postav. Kromě koupání si můžeme dopřát i jiné aktivity – projet se na zapůjčené koloběžce, lodičce či šlapadle.

25


26


20.30 / MEKY ŽBIRKA

27


Vás zve do Městského divadla Dr. J. Čížka Náchod 2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Čtvrtek 2. září 2021 v 19.00 hodin

JOSEF HAYDN – ANTONÍN KRAFT – UČITEL A ŽÁK Neděle 5. a pondělí 6. září 2021 vždy v 19.00 hodin Divadelní spolek Frída: ROŠÁDA Středa 8. září 2021 v 19.00 hodin

CAVEWOMAN Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman. Čtvrtek 9. září 2021 v 19.00 hodin

VĚRA MARTINOVÁ se skupinou Meritum „JUBILEUM TOUR 2020“ Neděle 12. září 2021 v 19.00 hodin Agentura Harlekýn Praha: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA Úterý 14. září 2021 v 19.00 hodin

ETIKETA NENÍ VĚDA Úterý 21. září 2021 v 19.00 hodin

4 TENOŘI - Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michael Bragagnolo 3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Čtvrtek 23. září 2021 v 19.00

JAKUB PUSTINA Pondělí 27. září 2021 v 19.00 hodin

MANUÁL ZRALÉ ŽENY - Nový pořad Haliny Pawlowské Středa 29. září 2021 v 19.00 hodin

JAKUB SMOLÍK

Připravujeme Neděle 3. října 2021

Úterý 12. října 2021

Divadlo Kalich Praha: SILNICE - LA STRADA

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

Středa 6. října 2021

Pondělí 18. října 2021

PARTIČKA

KATAPULT - NOSTALGIA TOUR

Čtvrtek 14. října 2021

FILHARMONIE PARDUBICE

Předprodej: MIC Náchod 28 IC Nové Město n. M.

Více info na www.beraneknachod.cz tel.: 491 426 060 tel.: 491 472 119

IC Červený Kostelec IC Hronov

tel.: 498 100 657 tel.: 491 483 646

RIC Česká Skalice

tel.: 491 453 870


MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ POŘÁDÁ

29. FOLK – COUNTRY – BLUEGRASS FESTIVAL

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

22.00

Věra Klásková Damtrio Poutníci Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba Pavlína Jíšová, Adéla Jonášová a Oldřich Bohadlo Fukanec

Vstupné na festival: 100 Kč, školáci a ZTP 50 Kč. Moderuje: Dušan Krejdl. Zvučí: Mgr. Leoš Nývlt a Ivan Franěk. Nakrmí a napojí vás: Sbor dobrovolných hasičů Rtyně v Podkrkonoší. Změna v programu vyhrazena.

FESTIVAL SE KONÁ ZA K AŽDÉHO POČASÍ ! Hlavní mediální partner: Country rádio. Mediální partneři: Rádio Černá hora. E-mail: kultura@mestortyne.cz, tel.: 499 787 014, gsm: 602 619 663, www.rtyne.cz

SOBOTA 7. SRPNA 2021

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ  NÁDVOŘÍ RYCHTY

29


Město Česká Skalice, Sbor dobrovolných hasičů Malá Skalice a provozovatelé pouťových atrakcí v čele s Janem Pazderou vás zvou na tradiční

É K C I L A K S O L A M Í N E C Í V POS 2021 20. – 23. srpna

Atrakce budou v provozu: pátek 15 - 24 hod., sobota 09 - 02 hod., neděle - pondělí 09 - 24 hod.

Doprovodný program na letním parketu na Hurdálkově náměstí: SOBOTA

21. srpna od 14 hod.

Kouzelník MR. CARLOS Tradiční i netradiční kouzla, show s nafukovacími balonky.

SOBOTA

21. srpna od 20 hod. Vstupné č

EXPERIMENT ROCK, 100 K LOS CANDELABROS s FURT FAJN Legendární českoskalické rockové kapely a jejich společná taneční zábava.

NEDĚLE

22. srpna od 14 hod.

Vodnická pohádka

Autorská pohádka Jaroslavy Nárožné a Romana Kordy z Divadélka Romaneto. Pohádka měla premiéru v Divadle SEMAFOR. (Vstup zdarma)

NEDĚLE

22. srpna od 16 hod.

HANKA KŘÍŽKOVÁ

Muzikálová hvězda a její písničky. (Vstup zdarma)

NEDĚLE

PĚNA

22. srpna od 18 hod.

Posvícenské posezení s country skupinou z Trutnova. (Vstup zdarma)

PONDĚLÍ 23. srpna od

DYNAMIC

20 hod.

Kapela z Opočna. Živá hudba pro všechny generace. (Vstup zdarma) Změna programu vyhrazena. Respektujte opatření kvůli covidu,sledujte aktuální informace v médiích. Mediální partneři:

30

NÁCHODSKÝ


Město Česká Skalice, SVČ Bájo a Knihovna Barunky Panklové ve spolupráci s Fler.cz pořádá

IN BARUNČ

FLER K JARMAR 28. 8.

20. – 23. srpna MALOSKALICKÉ POSVÍCENÍ na Hurdálkově náměstí Atrakce budou v provozu od pátku do pondělí. Doprovodný program:

KOuzELNÍK Mr. CArLOS HANKA KřÍžKOVá VODNICKá POHáDKA ExPErIMENt rOCK LOS CANDELAbrOS s Furt FAjN PěNA a DyNAMIC

Sobota 9.00–16.00

areál Barunčiny školy a ulice B. Němcové v České Skalici Kulturní vystoupení: 10.00–10.45 Šmikuranda 11.00–11.45 Představení pro děti Pohádka 12.00–13.00 Šmikuranda 14.00–16.00 Trosky

Více na samostatných plakátech a www.CeskaSkalice.cz.

24. – 28. srpna řEzbářSKÉ SyMPOzIuM

Textilní a perníkářské workshopy: od 9.30 do 16.00

na louce pod muzeem

26. srpna od 18 hod.

POutNÍCI

na dekách na louce pod muzeem Trh ručně vyráběných výrobků s praktickými ukázkami tvorby autorů a dílničkami pro děti Součástí jarmarku bude prodej vyřazených knih z Knihovny Barunky Panklové.

27. srpna od 18 hod.

bENjAMING´S CLAN na louce pod muzeem

28. srpna 9 - 16 hod.

bAruNČIN FLEr jArMArK

v areálu Barunčiny školy a v ulici Boženy Němcové Textilní a perníkářské workshopy od 9:30 do 16 hodin. 28. srpna od 16:30 hod.

Realizováno v rámci projektu „Přes tradice k sobě blíže“ /„Przez tradycję bliżej nam“, reg.č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002290, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

PrEzENtACE řEzbářSKÝCH PrACÍ na louce pod muzeem

NÁCHODSKÝ

Respektujte opatření kvůli covidu, sledujte aktuální informace v médiích.

inzerce

inzerce

Převzetí pěti dřevěných soch jako výsledku práce účastníků řezbářského sympozia.

31


Kultura – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

MĚSTO HODINEK 9. 7. pátek 11 hod.

KOUZLO SUCHÉHO PASTELU 13. 7. úterý 14 – 18 hod.

Slavnostní otevření interaktivního sálu v Městském muzeu.

Workshop v Městské knihovně.

MUZEJNÍ STAROČESKÉ TRHY 17. 7. sobota

SLAVNÉ VILY NÁCHODSKA 23. 7. pátek 19 hod.

Celodenní akce ve venkovních prostorách muzea.

Beseda R. Švandy ve Škvorecký Café.

JITKA ŠTĚRBÁKOVÁ 30. 7. pátek 19 hod.

FLASTR 18. 7. neděle 16 hod.

BLEŠÍ TRH 11. 8. středa

ORNAMENT NA ZÁMKU 24. 7. sobota 16 hod.

ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY 13. 8. pátek 19 hod.

MUZEJNÍ NOC 31. 7. sobota 19 hod.

Koncert na Husově náměstí.

Koncert ve Škvorecký Café.

Speciální prohlídky zámku.

Akce na zahradě Městské knihovny.

Kostýmované prohlídky začínají v Městském muzeu.

Filmový dokument ve Škvorecký Café.

NA ZNAČKY! 20. 8. pátek 19 hod.

ANTARES BIG BEAT 1. 8. neděle 16 hod.

Filmový dokument ve Škvorecký Café.

Koncert na Husově náměstí.

ANDREA ŠULCOVÁ 27. 8. pátek 19 hod.

ARCHITEKTEM S JURKOVIČEM 7. 8. sobota

Koncert ve Škvorecký Café.

Interaktivní prohlídky exteriéru zámku.

NÁCHODSKÉ FLEROVÁNÍ 28. 8. sobota 9 – 16 hod.

Prodejní akce v Městské knihovně s kulturním programem.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE 4. 7. neděle 18 hod.

win

Koncert na nádvoří zámku.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

gu

NANOVOR 14. 8. sobota 20 hod

Koncert na fotbalovém stadionu.

ROZKOŠNÝ KONEC LÉTA 20.–23. 8. Maloskalické posvícení a spousta muziky. Program na str. 30-31.

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM 24. – 28. 8. Akce na louce pod muzeem.

POUTNÍCI 26. 8. čtvrtek 18 hod

Koncert na louce pod muzeem.

BENJAMING’S CLAN 27. 8. pátek 18 hod.

Koncert na louce pod muzeem.

BARUNČIN FLER JARMARK Tip S 28. 8. sobota 9 – 16 hod. win Trhy, workshopy a muzika v ulici Boženy Němcové.

ČERVENÝ KOSTELEC

ZÁMECKÁ NOC 21. 8. sobota

Festival zážitků nabídne za Domkem B. Němcové od 14 hod. řemeslný workshop a od 16 hod. pohádku. 3. 7. košíkář, O líném Kubovi 10. 7.šička krojů, Rumplcák a princeznička 17. 7.kovář, O neposlušných kůzlátkách 24. 7. keramika, Kouzelný hrnec 31. 7. přadlena, Šípková Růženka

Večerní prohlídky zámku.

Tip S

Komentovaná vycházka od Inf. centra.

LUKÁŠ & HONZA 15. 8. neděle 16 hod.

Koncert na Husově náměstí.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VÁLKA 1866 9. 8. pondělí 15 hod.

STAVOSTROJKA 29. 8. neděle 16 hod.

Koncert na Husově náměstí.

ČESKÁ SKALICE

gu

S POCTIVÝM ŘEMESLEM AŽ DO POHÁDKY

PROHLÍDKY PRO DĚTI S KOMTESOU HORTENZIÍ 1. – 31. 7. 10 – 15 hod.

Speciální prohlídky zámku v Ratibořicích.

MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI 3. – 7. 7. 11 – 16 hod. Akce u Rudrova mlýna.

XII. RATIBOŘICKÉ NOCTURNO 4. 7. neděle 20.30 hod.

Koncert v zámeckém parku.

ARCHITEKTURA ČESKÉ SKALICE 12. 7. , 23. 8. pondělí 15 hod. Komentovaná vycházka od Inf. centra.

PŘÍRODA BABIČČINA ÚDOLÍ 26. 7. pondělí 15 hod. Komentovaná vycházka od Inf. centra. Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

32

HRADOZÁMECKÁ NOC 31. 7. sobota 20.30 – 22.10 hod.

Speciální prohlídky zámku Ratibořice. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


7. 8. knihtisk, Trable vodníka Toníka 14. 8.dřevěné štípané holubičky, O Zubejdě 21. 8. svíčky, Sněžibába a čert 28. 8. mýdla a bylinky, Míček Flíček

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS 2. 7. pátek 19 hod.

Orchestra s Tomášem Klusem, vystoupí Malina Brothers, Majda z Kouzelné školky a další. Program na straně 21.

Tip S

HRANÍ A TVOŘENÍ V DOMKU 21. 8. sobota 10 – 12, 14 – 16 hod.

win

gu

THE CRACKED COOKIES Tip S 9. 7. pátek 19 hod. win

gu

MĚSTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR, G POINT FUNKCTION, KOALA PARTY BAND 10. 7. sobota 17 hod. Tip S

CAVEWOMAN 17. 7. sobota 19 hod.

Tip S

Hudební odpoledne s účastníky campu Česko zpívá a hosty Kamilou Nývltovou, Patrikem Stoupou a dalšími.

win

gu

World music v přírodním areálu.

gu

Tip S

w

Tip S

win

Tradiční akci zahájí Police Symphony

NOTA 7. 8. sobota 17 hod.

Tradiční festival na nádvoří Rychty zve na Pavlínu Jíšovou, Fukanec, Poutníky, Damtrio, Pavla Dobeše a další.

ing u Na oslavě sta let od založení zahradnictví v přírodním areálu u divadla vystoupí Meky Žbirka, Honza Ponocný, Vanua2, Originální Pražský Synkopický Orchestr, Pingls aneb Hot Café Revue a čeká vás řada dalších zážitků.

67. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 18. – 22. 8.

PO PAMÁTNÝCH STROMECH 24. 7. sobota 9 hod. Vlastivědná procházka od muzea.

win

Pokračování kultovní one man show o rozdílech mezi muži a ženami v přírodním areálu u divadla.

100 LET TREES 31. 7. sobota 15 hod.

HOUSLE A MODERNA 9. 7. pátek 18 hod.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ZPÍVÁME SI KAŽDÝ DEN 9. 7. pátek 14 hod.

Hudební večer v přírodním areálu.

gu

POLICE NAD METUJÍ

Festival zážitků oživí prázdninové středy v Dřevěnce a nabídne tvořivé dílny a mnohé další.

Koncert v Zahradní kavárně Trees.

Koncert v Zahradní kavárně Trees.

Letní kino v parku.

STARÁ ŠKOLA OŽÍVÁ 7. 7.–25. 8. - 10, 11, 13, 14, 15hod

GAIA MESIAH 27. 8. pátek 19 hod.

Koncert v přírodním areálu u divadla.

TARA FUKI 16. 7. pátek 19 hod.

Děti si v Domku B. Němcové mohou vytvořit dřevěnou hračku.

MATKY 19. 8. čtvrtek 21.30 hod.

DEN MUZEA 14. 8. sobota 9 – 14 hod.

Koncert Markéty Nádvorníkové na terase Pellyho domů.

PAVEL ČADEK A EPYDEMYE 10. 7. sobota 19 hod. Dva koncerty na terase před Muzeem papírových modelů.

NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA 16. 7. a 6. 8. pátek 21 hod. Speciální prohlídky kláštera.

SEDM HVĚZD NAD NÁHORNÍM KARABACHEM 17. 7. sobota 21 hod. Promítání a beseda před Muzeem papírových modelů.

Speciální kostýmované prohlídky muzea a zvonice.

JAN AMOS KOMENSKÝ 22. 7. čtvrtek 19 hod.

PUTOVÁNÍ ZA KAMENNÝMI KŘÍŽI 21. 8. sobota 9 hod.

Přednáška Jana Hábla v sále ZUŠ.

POLICKÁ POUŤ 14.–15. 8.

Vlastivědná procházka od muzea.

NANOVOR 28. 8. sobota 17 hod.

Posvícenská zábava na nádvoří Rychty.

Tradiční akce s doprovodným programem.

HRONOV

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují

NOČNÍ PROHLÍDKA JIRÁSKOVA DOMKU A JIRÁSKOVA DIVADLA 9., 23. 7. , 20. 8. pátky 21 hod. Speciální komentované prohlídky.

HRONOVSKÁ POUŤ 17. 7. sobota Tradiční akce na náměstí.

BÁBOVKY 22. 7. čtvrtek 21.30 hod. Letní kino v parku.

JIRÁSKŮV HRONOV 30. 7.–7. 8.

Tip S

win

gu

Mezinárodní divadelní přehlídka s bohatým doprovodným programem.

DEN LIDOVÝCH TRADIC A ŘEMESEL 1. 8. neděle

Řemeslný trh, dětské dílničky, cimbálovka a další program v parku. 33


MICHAL NOVENKO 19. 8. čtvrtek 19 hod.

TRIO ČESKÉHO ROZHLASU 3. 7. sobota 18 hod.

Varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Koncert v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují.

PETROVICKÉ ZATÁČKY 21. 8. sobota 13 – 19 hod.

BORIS GILTBURG 10. 7. sobota 18 hod.

Akce pro odrážedla, kola, koloběžky, in­‑line.

Klavírní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.

LAUREL A HARDY 21. 8 sobota 21 hod.

JIŘÍ BÁRTA, TEREZIE FIALOVÁ, MILAN POLÁK, ZUZANA RZOUNKOVÁ 17. 7. sobota 18 hod.

Grotesky před Muzeem pap. modelů.

FILMY POLICKÉ ZUŠ 28. 8. sobota 21 hod.

Koncert v kostele sv. Barbory v Otovicích.

Promítání před Muzeem pap. modelů.

VICTORIA ENSEMBLE 24. 7. sobota 18 hod.

BROUMOV

Koncert v kostele sv. Máří Magdalény v Božanově.

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ 2021

CIMBÁLOVÁ MUZIKA MICHALA BROUČKA 30. 7. pátek 19 hod.

Tradiční akce na nádvoří kláštera.

FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH 13. 7. úterý 15 hod.

Kopeček open air koncert v Hejtmánkovicích.

Jiří Bárta a Terezie Fialová 31. 7. sobota 18 hod.

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór zahraje nejen pro děti.

KDYŽ SE ZHASNE 13. 7. úterý 19 hod.

Koncert v kostele sv. Prokopa v Bezděkově.

Lehce mrazivá komedie domácích divadelníků.

VZHŮRU DOLŮ! 14. 7. středa 19 hod.

ÚČASTNÍCI A LEKTOŘI LETNÍCH HORNOVÝCH KURZŮ 4. 8. středa 18 hod.

SLEPÁ LÁSKA 15. 7. čtvrtek 19 hod.

LEKTOŘI LETNÍCH HORNOVÝCH KURZŮ 7. 8. sobota 18 hod.

Divadelní komedie s D. Homolovou, M. Steinmasslovou, A. Krejčíkovou a J. Zindulkou.

Koncert v kostele sv. Michaela ve Vernéřovicích.

Carmen Mayerovou, Františka Skopala a další uvidíte v napínavé romantické komedii.

Koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Ruprechticích.

ŠŤASTNÝ DOMOV 16. 7. pátek 19 hod.

Koncert v kostele sv. Markéty v Šonově.

V bláznivé komedii podle povídky Jaroslava Haška uvidíte Pavla Nováka a Veroniku Soumarovou.

MOYZESOVO KVARTETO, ZUZANA RZOUNKOVÁ 21. 8. sobota 18 hod.

KOSÍ BRATŘI 17. 7. sobota 15 hod.

Koncert v kostele sv. Jiří a Martina v Martínkovicích.

Pohádka divadla Scéna.

BACHOVSKÁ NOC 27. 8. pátek 21 hod.

OSTATNÍ

FESTIVAL NA OSTROVECH 10. 7. sobota 14 hod. Na tradiční folkové akci v Bražci vystoupí Country pohoda, Malina Brothers, Vojta Kiďák Tomáško, Od plotny skok, Holy Water, Mlékojedi – Milk Eaters a Nezmaři. inzerce

34

ZA POKLADY BROUMOVSKA 2021

THE SIX & SAX DUO 14. 8. sobota 18 hod.

Tip S

Tradiční hudební festival podpoří opravy kostelů na Broumovsku.

win

gu

Koncert violoncellisty Jiřího Bárty v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově.

EPOQUE QUARTET A DUO SIEMPRE NUEVO 28. 8. sobota 18 hod.

Koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

PRAGUE CELLO QUARTET 28. 9. úterý 18 hod.

Koncert v sále Dřevník v Broumově.


inzerce

31. ROCNIK

24.7.–1.8.2021

PŘEDNÁŠKY KONCERTY VÝSTAVA DIVADLO DIVADELNÍ SPOLEK JEDL

T R I O

ENSEMBLE INÉGAL

FENCL

MERTA

HRUBÝ

DOMINIK DUKA—JAN ŠPILAR— HELENA MÁSLOVÁ — LEOŠ RYŠKA — CYRIL HÖSCHL— VÁCLAV VACEK— MARKÉTA KUTILOVÁ —ALEXANDER TOMSKÝ— JAN ROYT—JAN KONVALINKA — LADISLAV HERYÁN —VLADIMÍR JUST—JAN PIRK— EDUARD STEHLÍK— PAVEL KALINA —JÁCHYM TOPOL—VL. MERTA www.akademicketydny.cz — ENSEMBLE INÉGAL— VÍŤA MARČÍK a další inzerce

35


Kina

Kino Vesmír Náchod 2., 4.

MATKY

pá 18, ne 20 Česká komedie. Od 12 let.

2., 4.

OČISTA NAVŽDY

pá 20, ne 18 Horor USA. Od 15 let. ČT. ČERVENÝ STŘEVÍČEK 3., 6. A 7 STATEČNÝCH so 18, út 16 Rodinný animák. SPIRÁLA STRACHU: 3., 6. SAW POKRAČUJE so, út 20 Horor. Od 15 let. ČT.

5.

CHLUPÁČCI

po 18

Rodinný animák.

5. po 20

6.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II Horor USA. Od 12 let. ČT. BÁBOVKY

út 18

Český film. Od 12 let.

7.

BLACK WIDOW

st 20

Akční sci-fi. Od 12 let. ČT.

7., 8., 11. MAXINOŽKA 2 st, ne 18, čt 16

Rodinný animák.

9., 10., 12.

VYŠEHRAD SERYJÁL

pá, po 20, so Čekání na film. Od 15 let. 18.15

8., 9., 10., 11., BLACK WIDOW 13. čt 17.45, pá 17.30, so(ČT), ne, út 20

8., 10., 12., 14.

15., 17., ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ 19.

Akční dobrodružné sci-fi. Od 12 let. ČZ. UBAL A ZMIZ

DELE

GAC

čt 20.15, so komedie. Od 12 let. Ve 16.15, po 18, Česká čtvrtek filmová delegace. st 20 MAZEL 13. A TAJEMSTVÍ LESA út 16 Rodinný dobrodružný film.

13.

RYCHLE A ZBĚSILE 9

út 18

Akční film. Od 12 let. ČZ.

čt 16, so(3D), Animované dobrodružství. út 18

15., 18.

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD

čt, ne 20

Akční film. Od 12 let. ČT.

OPĚT PROMÍTÁME A TĚŠÍME SE NA VÁS! Program, vstupenky a rezervace na www.kinolunik.cz

16., 21.

CHYBY

pá 20, st 18

Český film. Od 15 let.

21., 23.

ROZHNĚVANÝ MUŽ

st, pá 20

Akční thriller. Od 15 let. ČT. DELE GUMP – PES, 22. - 27. KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT GACE čt, pá, ne, po Český rodinný film. V pondělí 18, so, út 16 filmová delegace.

čt, ne, po(3D), st 16

3D

Animovaná komedie.

22., 24., ČAS 28.

Rodinný animák.

15., 17., RAYA A DRAK 20.

Thriller USA. Od 15 let. ČT.

22., 25., CROODSOVI: 26., 28. NOVÝ VĚK

14., 16., SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 18. st, pá, ne 17.45

E

čt, po 18, so 20

3D

čt, st 20, so 17.45

Horor. Od 15 let. ČT.

24., 25., G. I. JOE: SNAKE EYES 26. so, ne 20, po Akční film. Od 12 let. ČT. 20.15

28., 30., EXPEDICE: DŽUNGLE 1., 2. čt(ČT), po 20, pá, ne 17.30

Rodinná komedie. ČZ.

29. - 2.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

čt, út 17.45, pá, ne, po 20 Česká komedie. Od 12 let.

LETNÍ KINO POLICE NAD METUJÍ 2. 7. pá 21.45

9. 7.

MSTITEL Česká komedie. CHLAST

pá 21.45

Dánské drama.

16. 7.

TICHÝ SPOLEČNÍK

pá 21.45

Česká komedie.

23. 7.

BÁBOVKY

pá 21.30

Romantické drama.

30. 7.

SMEČKA

pá 21.30

České sportovní drama.

6., 27. 8. LETNÍ KINO inzerce

36

pá 21

Titul bude upřesněn.

20. 8.

MATKY

pá 21

Česká komedie. ČT - české titulky, ČZ - české znění


Výstavy NÁCHOD

ČERVENÝ KOSTELEC

VÁCLAV MACHÁŇ 10. 7.–5. 9.

BŘETISLAV KAFKA A GUSTAV VACEK Do 31. 8.

Výstava v Galerii výtvarného umění začne vernisáží, která se uskuteční 9. 7. od 17 hodin.

MOJMÍR PRECLÍK A JANA ŠVÁBOVÁ 10. 7.–5. 9.

Sochy a kresby budou k vidění v Galerii výtvarného umění. Vernisáž se koná 9. 7. od 17 hodin.

PŘÍBĚHY RODU LANDSBERGERŮ Do 22. 8.

Venkovní výstava představí životní osudy dvou významných rodáků.

HRONOV

ŠABLONY: PŘÍBĚH OBRAZU VRSTVA ZA VRSTVOU Do 5. 9.

Výstava street artu v Jiráskově divadle.

POLICE NAD METUJÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Do 26. 9.

ZDENĚK ODL: ZA POKLADY BAROKA Do 31. 10.

Výstava hraček v Muzeu Náchodska.

Výstava fotografií v klášteře.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

BROUMOV

JAROMÍR E. BRABENEC: NO – NE? Do 25. 7.

JOSEF EDLER VON SCHROLL: TEXTILNÍ TRADICE Do 30. 9.

Výstava v Muzeu Náchodska.

Výstava v galerii Zázvorka.

JIŘÍ CHADIMA: PORTRÉTY A JINÉ POHLEDY Do 30. 7. Výstava fotografií na zámku.

POHLEDY A VIZE XV. 31. 7.–20. 8.

Výstava na Mírovém náměstí.

ČESKÁ SKALICE

JIŘÍ STANĚK: PILOTY Do 11. 7. Výstava v Galerii Luxfer.

NINA GRŮŇOVÁ 16. 7.–5. 9.

Vernisáž výstavy v Galerii Luxfer se uskuteční 16. 7. od 19 hodin.

CORENTIN GABORIT 17. 7.–28. 8.

Studentský rezidenční projekt v Luxfer Open Space.

HANS OVERVLIET: DISTANT SUFFERING Do 31. 7.

Finisáž výstavy v Luxfer Open Space se uskuteční 30. 7. od 19 hodin.

DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA: SFÉRA VLIVU Do 28. 8. Výstava v bývalé Steidlerově kovárně.

90 LET NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO LITERÁRNÍHO MUZEA – MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ Do 30. 9. Výstava v Muzeu B. Němcové.

ACH, TY ŽENY Do 30. 9.

Výstava v Muzeu B. Němcové.

REŽISÉR ANTONÍN MOSKALYK – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ Do 30. 9.

Unikátní výstava v Muzeu Boženy Němcové představuje osobnost i tvorbu režiséra.

Výstava fotografií členů Klubu fotografů spolku Poznávání se koná na zámku.

SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR A UMĚLECKÁ BESEDA 31. 7.–10. 10. Výstava v Městské galerii Zázvorka.

SEZON 2021 21. 8.–2. 9.

Výstava fotografií polských autorů je k vidění na zámku.

VÝSTAVA K 520. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA Do 31. 8. Výstava v Městské knihovně.

MARTIN VESELÝ: PLECHOVÁ ABSTRAKCE Do 30. 8. Výstava fotografií na zámku.

SVĚT KOSTIČEK Do 18. 9.

Retro výstavu hraček hostí zámek. inzerce

KAMIL ANDRES: MECHANICKÝ SVĚT Do 30. 10.

Výstava v Městském muzeu. 37


Kvíz

České prázdniny Možná jste se letošní léto rozhodli necestovat do zahraničí a užít si dovolenou a výlety v naší krásné zemi. České prázdniny rozhodně nemusí být nuda, o čemž vás přesvědčí a snad i inspiruje následující kvíz. 1) Který kraj je u nás o prázdninách nejnavštěvovanější? a) Královéhradecký b) Jihomoravský c) Praha 2) Kdy a kde u nás A. B. Svojsík zorganizoval první skautský tábor? a) V roce 1902 na Konopišti b) V roce 1912 v Lipnici c) V roce 1922 ve Volyni 3) Které místo láká na tradiční prázdninové divadelní vyžití? a) Český Krumlov b) Kunětická hora c) Vyšehrad 4) Jak se jmenuje oblíbený festival s úžasnou atmosférou v kulisách krásného historického města? a) Letní Letná

b) Mezi ploty c) Prázdniny v Telči

lavá kamera c) Portál Kudy z nudy

5) Víte, který zámek je v ČR tím nejnavštěvovanějším? a) Lednice b) Český Krumlov c) Hluboká

8) Který televizní seriál se s téměř stoprocentní pravidelností objevuje v létě na českých obrazovkách? a) Chalupáři b) Návštěvníci c) Vlak dětství a naděje

6) Na jakou novinku letos láká Kunětická hora? a) Na nový hudební festival Když Kuňka kuňká b) Na zpřístupnění sklepení a tajných chodeb c) Na dosud nepřístupný Jurkovičův palác 7) Kdo vydal novou knížku plnou výletů po ČR a spoustou tipů na místa, kam zajít na dobré jídlo, kafe či drink? a) Lukáš Hejlík a jeho Gastromapa b) Redakce televizního pořadu Tou-

9) Který strážce zákona je pro většinu Čechů synonymem prázdnin? a) Walker Texas Ranger b) Nick Slaughter c) Četník ze Saint Tropez 10) Kam o prázdninách utéct před horkem? a) Do Dolu Bohumír b) Do Punkevních jeskyní c) Do podzemí pevnosti v Josefově

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, b, c, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a, 9c, 10a, b, c

hs

Co u nás můžete očekávat? Jistou a stabilní práci v menším týmu fajn lidí. Personální strava a výplata včas je samozřejmostí. Rádi se také učíme novým věcem a chceme být lepší v tom, co děláme, takže se pravidelně účastníme různých školení, kurzů.

Zavolejte našemu provoznímu na tel. 775 357 699 POMOCNOU KUCHAŘKU / KUCHAŘE inzerce

38

www.bonato.cz inzerce


39


#prostehronov

#jedunahronov

30. 7. – 7. 8. 2021

Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí

www.jiraskuvhronov.eu 40

Profile for Náchodský SWING

Náchodský SWING prázdniny 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded