__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÁCHODSKÝ červen 2021

Daniela Valešová „Balet je dřina vykoupená radostí"

Festival zážitků naposledy

Jaroslav Špulák Brzděme trochu euforii


2


Editorial Milí čtenáři, máme velkou radost, že se situace uklidňuje a my vám v  aktuálním vydání Swingu může‑ me nabídnout už celou dvoustranu věnovanou kulturním akcím v  našem regionu. Navštívit můžete nejen řadu výstav, ale připraveny jsou i další venkovní a dokonce i vnitřní akce. Těšit se můžete třeba na koncert Anety Langerové v  Trees v  Červeném Kostelci, povídání s  Pe‑ trem Voldánem o jeho nové knížce v náchodské Městské knihovně, Wihanovo kvarteto v  Poli‑ ci nad Metují, Noc sokoloven v  České Skalici nebo koncert Bohadlo Company, Pavlíny Jí‑ šové a Petry Šany Šanclové v Jiráskově divadle v  Hronově. Velkou událostí bude zcela jistě i  koncert Police Symphony Orchestra u  sjez‑ dovky na Nebíčku, kterým oblíbené hudební těleso zakončí svou karanténní trilogii. Poma‑ ličku se rozjíždí i provoz kin, jejichž programy však do uzávěrky nebyly známy, tak pokud se vám stýská po filmovém plátnu, v červnu vám v návštěvě už nic nebrání. A  co vás čeká na následujících stránkách? Osobností Swingu je mimořádně talentovaná mladá baletka Daniela Valešová z Broumova, která zdobí i titulní stranu. Povídala jsem si s ní o cestě k tanci, o náročných trénincích, o mnoha oceněních, působení na jevišti pražského Divadla na Vinohradech i  plánech do budoucna. Filmové milníky nás za‑ vedou do Itálie, kde se v šedesátých letech zrodil fenomén napínavých thrillerů, které nejdřív šokovaly čtenáře a následně i diváky. Tip na výlet představí letošní Festival zá‑ žitků na polské straně, v Toulkách historií vás Richard Švanda vezme do Tmavého dolu, Stylový domov poradí, jak na renovaci dětského pokoje a  kvíz připomene významné životní jubileum jedinečné Ivy Janžurové.

Kulturní červen plný sluníčka přeje a naviděnou v kavárně Škvorecký Café se těší

Hana Stoklasová šéfredaktorka

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8

Expres ����������������������������������������� 6

12

Osobnost Swingu ������������������������ 8 Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 14 Toulky historií �������������������������� 18

Filmové milníky Giallo

Osobnost Swingu Daniela Valešová

18

14

Do galerie ��������������������������������� 20 Stylový domov �������������������������� 22 Tip na výlet ������������������������������� 26

Bez skrupulí

Kam za kulturou ���������������������� 28

20

Toulky historií Temné období Tmavého dolu

22

Kvíz ������������������������������������������� 30

Do galerie Autorství v době postmoderny

Stylový domov Jak zrenovovat dětský pokoj

28

26 Tip na výlet Festival zážitků

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 6/21, vydáno: 1. 6. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 3 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Kam za kulturou

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: archiv Daniely Valešové

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prázdninového dvojčísla je stanovena na 18. června 2021. 4


LÉTO NA GRILU ZAHRADNÍ GRIL | ZMRZLINOVAČ SADA NA GRILOVÁNÍ | KUCHAŘKY & MNOHO DALŠÍCH CEN velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové velká

LETN Í SO U T Ě Ž

ve vysílání od 14. 6. do 27. 6. 2021

hradec.rozhlas.cz hradec.rozhlas.cz 5


Expres Police Symphony Orchestra zve na koncert! Oblíbené hudební těleso z Police nad Metují uvede 13.  června poslední díl své karanténní trilogie #naslysenou, #na‑ videnou, #nashledanou šťastným koncem, tedy shledá‑ ním se svými fanoušky. Koncert se uskuteční pod širým nebem na louce u  sjezdovky na Nebíčku v  Polici nad Metují. Orchestr vám pod taktovkou Joela Hány zahraje staré známé pecky i novější kousky repertoáru. Na kon‑ cert je nutná registrace přes formulář, který najdete na webu www.policesymphonyorchestra.cz. Město Hronov a  Muzeum Náchodska vyhlašují sbírku předmětů vztahujících se k  hronovským dějinám od nejstarších dob po současnost. Město zahájilo celkovou rekonstrukci Staré papírny (Čapkova mlýna) a  chce v části prostor vytvořit expozici věnovanou historii města a  osobnostem, zvláště sourozencům Čapkovým. Pokud máte předmět či písemnost vhodné do nové expozice, anebo jen informaci o  zajímavém exponátu, můžete je darovat, zapůjčit, případně svolit ke zhotovení repliky. Se svými nabídkami se obracejte na správkyni hronovských poboček Muzea Náchodska, Bc. Drahomíru Večeřovou, a  to buď na e­ ‑mailu vecerova@muzeumnachodska.cz nebo na telefonním čísle 775 393 608. Město Rtyně v Podkrkonoší vydalo novou brožurku s de‑ víti pověstmi a báchorkami. Pokud vás zajímá, jak byla postavena starodávná rtyňská zvonice, jak Tataři neú‑ spěšně dobývali strážkovickou tvrz, jak mládenec vyhnal

inzerce

6

vodníka ze Suchánkova mlýna, proč lidé říkají U Deví‑ ti křížů nebo nazývají skalní útvar Kryštofovými kame‑ ny, je to knížka právě pro vás. Na zadní straně je navíc přehledná mapa s vyznačením všech zmíněných míst. Součástí knihy jsou ilustrace grafičky a výtvarnice Sil‑ vie Vondřejcové, v  nichž se skrývají úkoly pro malé i velké čtenáře. Kniha je k dostání na Městském úřadě Rtyně v Podkrkonoší a v pokladně rtyňského muzea. Muzeum Náchodska a Kulturní a informační středis‑ ko Hronov zvou 11. června od 20 hodin do Jiráskova divadla na besedu o životě a době Boženy Němcové, pořádanou v návaznosti na úspěšný seriál České tele‑ vize „Božena“, odvysílaný v letošním roce. Besedu po‑ vede ředitel Muzea Náchodska PhDr. Sixtus Bolom­ ‑Kotari, Ph.D. spolu s hosty Mgr. Milanem Horkým, bývalým ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici a Ing. Bc. Richardem M. Sichou, místopředse‑ dou Asociace muzeí a galerií a ředitelem Východočes‑ kého památníku celnictví. Oba hosté byli odbornými poradci seriálu. Z  besedy bude také zajištěn online přenos na YouTube kanálu a facebookové stránce KIS Hronov a  facebooku Muzea Náchodska, při kterém mohou sledující hostům pokládat otázky. O víkendu 12. - 13. června se uskuteční další ročník akce Dny otevřených ateliérů. Návštěvníci během nich mohou zavítat jak do renomovaných galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, řezbářů nebo třeba designé‑ rů. Do akce se letos zapojí například Ga‑ lerie výtvarného umění v Náchodě, která nabízí nejen volný vstup, ale také setkání s  autorem aktuální výstavy Antonínem Kantou. Ten veřejnost výstavou provede a bude se účastnit tvořivé dílny. Přístupné budou také náchodské ateliéry výtvarníka Petra Samka, řezbáře Zdeňka Farského, street ateliér Jakuba Truhláře nebo Lu‑ xfer Open Space v České Skalici, galerie Šolc v Polici nad Metují či dětská galerie Lapidárium v Broumově. Více informací najdete na www.impulshk.cz. Domek Boženy Němcové v  Čer‑ veném Kostelci prochází další etapou rekonstrukce a  pro veřejnost zůstává zatím zavřený. Opravena bude tentokrát místnost, ve které býval kupecký obchod tehdejšího majitele domu, pana Hůlka. Z  původního vybavení se bohužel nic nedochovalo, takže vybavení nebude původní, ale bude vycházet z  typického uspořádání kupeckých krámů. Domek bude opět otevřen od čtvrtka 1. července a mimo běžný prohlídkový okruh v něm bude připravena i nová sezónní výstava. hs


AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o. Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG •

100 95

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

75

NA ZASTAVILCE

olaky_Lochmanova_69x37mm_FAJNOVKA_0320_SAZBA.indd 1

1.3.2020 14:36:41

lahůdky s příběhem

těšíme se na Vás od pondělí do soboty po-pá: 9-17, so: 8-12 Broumovská 28, 54701 Náchod.

25 5 0

více na:

SWING_Matyas_ZAV_69x37_otv úterý 23. března 2021 16:09:51

e SpravujemSVJ

my, bytové do ční budovy a polyfunk Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz

VINOTÉKA U Ivety

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

+420 608

404 666

Řezníčkova 353, Náchod (u gymnázia)

OTEVŘENO

Pondělí - Středa 13 - 19 Čtvrtek - Pátek 11 - 19 Sobota 9 - 12 7


Osobnost Swingu

Foto: archiv Daniely Valešové

DANIELA VALEŠOVÁ „BALET JE DŘINA VYKOUPENÁ RADOSTÍ“ Patnáctiletá studentka kvarty broumovského gymnázia je mimořádně talentovaná tanečnice a sólistka v klasickém baletu. S tancem začínala na Základní umělecké škole Broumov a pokračuje v taneční škole Ballet Petit v Hradci Králové. Během své taneční kariéry získala mnoho ocenění včetně Zlatého oříšku pro výjimečně nadané děti, tančila v Louskáčkovi na jevišti Vinohradského divadla v Praze, v prosinci reprezentovala Českou republiku v celosvětové soutěži Real Dance Star, kde získala několik medailí, a minulý měsíc se kvalifikovala na světové finále Dance World Cup v anglickém Telfordu. Daniela Valešová z Broumova. 8


Danielo, k baletu ses prý dostala už ve dvou letech? Kdo tě na první lekci přivedl a  jak je možné, že vzali tak maličkou holčičku?

No, bylo to až ve dvou a půl letech. (smích) Pamatuju si, že byla zima a  mamka mě do broumovské ZUŠky vezla na sáňkách. Taneční obor tehdy vedla paní Helena Ogriščenková, vzala mě tak brzo asi i díky tomu, že už k  ní dlouho chodila moje starší sestřenice. A nebylo to tím, že v tobě poznala talent?

To bych asi neřekla. Dala mi prostor, abych se sama postupně zapojovala, a ona se tak ujistila, že chci opravdu tančit. Navíc mě tam minimálně půl roku doprovázela mamka, seděla v  šatně, kdybych brečela, nebo náhodou chtěla utéct. To se ale nestalo. Vím, že maminek v šatně sedělo docela hodně. (smích) Jak probíhají hodiny baletu v  tak nízkém věku? Předpokládám, že se od těch současných hodně liší.

U malých holčiček se samozřejmě ještě nejedná o  klasický trénink. Hrály jsme různé taneční hry, učily se rytmus, poslouchat hudbu a  jednoduché základní taneční kroky. Ale už i  takto maličké jsme stejně jako starší tanečnice vystupovaly se svými choreografiemi na pravidelných představeních broumovské ZUŠky. To mě dost bavilo.

A vyšel. V Hradci jsem začínala v tanečním studiu paní Vlaďky Hrbkové, která mě do své školy přijala, za což jsem moc ráda. Získala jsem u  ní mnoho nových dovedností a  zkušeností z  tanečního světa. V  současnosti trénuju v  taneční škole Ballet Petit pod vedením trenérek Kateřiny Drašnarové a Elišky Uhlířové - bývalých žákyň paní Hrbkové. Je to sice velká dřina, ale je vykoupená radostí z různých vystoupení, soutěží a  trávení času s  holkami, které stejně jako mě tanec baví. Věnuješ se jen klasickému, nebo i  modernímu tanci? Který máš případně raději a proč?

Ráda se věnuju oběma a nerozlišuju mezi nimi. Mám ráda i charakterní tanec a jazz. Jak často trénuješ a jak tvůj trénink vypadá?

Trénuji minimálně třikrát týdně po dvou a půl hodinách. Před soutěžemi nebo jinými tanečními akcemi často i každý den. A jak trénink vypadá? Na začátku je nezbytné důkladné protažení těla a  zahřátí všech svalů, pak se cvičí u  tyče, následují skoky, piruety a  různé taneční vazby a kombinace v prostoru.

Když střecha tak

Kdy sis uvědomila, že tě balet skutečně baví a chtěla by ses mu věnovat naplno?

Přicházelo to postupně. To, že se chci baletu věnovat opravdu hodně, mi došlo tak asi v deseti letech. Jak se stalo, že ses kromě tréninků v  broumovské základní umělecké škole ocitla také v Hradci Králové?

- kompletní sortiment pro Vaší střechu - rozpočet zdarma

Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz

inzerce

Zkusit se dostat do jiné taneční školy a tančit v  ní byl popravdě nápad mamčiny sestry.

POSPÍCHAL s.r.o.

9


Musí to být hodně náročné. Nejen samotné tréninky, ale i přesuny mezi Broumovem a  Hradcem. Dá se všechno skloubit s  povinnostmi ve škole?

Ze začátku to náročné bylo, ale teď už mi to nepřijde. Zvykla jsem si. Hodně mě samozřejmě podporuje a pomáhá mi celá moje rodina. Dojíždění beru jako nutnou součást. Skloubit tréninky se školou se mi zatím daří, ale je pravda, že na nic dalšího mně moc času nezbývá. Jsi v kvartě na gymnáziu v Broumově. Budeš ve studiu pokračovat i po prázdninách, nebo jsi dělala talentovky na konzervatoř?

Zatím budu pokračovat na gymnáziu. Proč ses tak rozhodla? Vzhledem k tvému výjimečnému talentu by asi nebyl problém se na konzervatoř dostat.

To by asi nebyl, ale chci dokončit studium na gymnáziu. To, jak se věnuju tanci teď, mě naplňuje. V hlavě zatím konkrétní plán, čím se budu jednou živit, nemám. Ale předpokládám, že se to bude týkat pohybu v nějaké jeho podobě. Prý máš i vlastní baletní sál?

Je to tak. Na chalupě mám menší prostor s tyčí, zrcadly a  baletizolem, což je speciální povrch na podlaze. Tam se můžu protáhnout a  zvládám základní trénink u  tyče třeba o víkendech nebo o prázdninách. Jaké taneční úspěchy už máš na svém kontě a kterých si nejvíc ceníš?

Samozřejmě mě potěší každé slušné umístění v sólu, duetu i  skupině, ať v  klasice nebo moderně. Cením si všech medailových umístění v  celostátních soutěžích. Za všechny bych uvedla například první místo za sólo variace z  Marné opatrnosti v  soutěži klasického tance s  dlouholetou tradicí Pardubická Arabeska. A určitě i nejčerstvější kvalifikaci ve dvou kategoriích - klasika a  charakterní tanec - na světové finále taneční soutěže v Anglii, která se mi povedla v květnu. Celonárodní kolo této kvalifikační soutěže se tentokrát kvůli současné situaci konalo online, takže jsem musela poslat natočená videa svých soutěžních choreografií. 10

Tímto ještě jednou děkuji broumovské základní umělecké škole za půjčení baletizolu, díky němuž jsem mohla své vystoupení natočit na velkém prostoru. Máš za sebou už také zkušenost z profesionálního jeviště ve Vinohradském divadle.

Ano. Dostala jsem nabídku, kterou jsem moc ráda přijala. Bylo to v sezóně 2018/19 v  představení klasického vánočního baletu Louskáček pod vedením baletní mistryně Národního divadla paní Veroniky Iblové. Byla to skvělá taneční zkušenost nejen díky jinému druhu tréninků, ale hlavně jsem měla možnost tančit na jednom jevišti v  dlouhém představení současně s  mnoha výbornými tanečníky včetně sólistů Národního divadla. To bylo super. V  roce 2019 jsi získala Zlatý oříšek. Můžeš přiblížit, o  co se vlastně jedná a  za co jsi ho dostala?

Zlatý oříšek je soutěž, jejíž porota každoročně vybere, ocení a podporuje sedm dětí do čtrnácti let za jejich aktivitu v  oboru, kterému se dlouhodobě a úspěšně věnují. Je to přehlídka široké škály talentů a dovedností z různých oblastí. Já jsem byla nominována za mimořádný přínos v  oblasti klasického baletu a jsem moc ráda, že můžu být součástí tohoto projektu. Musíš se kvůli baletu v  něčem omezovat? Ať už v jídle nebo třeba v nějakých sportovních aktivitách, aby sis třeba nezlomila nohu?

Naštěstí ne. Kromě tance mám ráda i jiný pohyb, takže lyžuju, bruslím nebo chodím běhat. Věnuješ se i dalším koníčkům?

Chodila jsme do pěveckého sboru, osm let na piano a na sportovní gymnastiku. Teď už ale není čas. Co tě v baletním světě v nejbližší době čeká?

Těším se na taneční kurzy se sólisty Národního divadla a pak mě především čeká příprava na DWC  – Dance World Cup. Ten se koná letos v  srpnu v  anglickém Telfordu. Jedná se o  světovou soutěž, kam jsem se kvalifikovala z  našeho národního kola.


A pak začne nová sezóna, protože mnoho soutěží a  tanečních akcí bylo kvůli covidu přeloženo na podzim. Už mi to chybělo.

profesionálně věnovat právě choreografii?

Omezil lockdown tvé tréninky? Neztrácela jsi motivaci?

V tanci je také kus herectví, věnuješ se mu nějak?

Samozřejmě omezil. Nemohly jsme trénovat společně na sále, ale měly jsme naštěstí celou tu velmi dlouhou dobu třikrát týdně pravidelné online tréninky, z nichž jsem ani jeden nevynechala, a to mi velmi pomáhalo. Tady bych ráda poděkovala našim trenérkám, že nepolevily a tak pěkně to nastavily, a v neposlední řadě patří dík taky Klášteru Broumov za možnost občas využít jejich taneční sál. Balet je dle mého názoru z  celého kumštu ten nejnevděčnější obor. Je to největší dřina a  odříkání, a  přitom baletky mají nejkratší kariéru. Jak to vnímáš ty?

V poslední době se aktivní kariéra baletek prodlužuje hlavně díky kvalitní fyzioterapii, a to, co platilo před třiceti lety, už není tak úplně pravda. Dřina to je nepochybně, ale všechny radosti, které mi tanec nakonec přináší, mi za to stojí. Co tě na tanci baví nejvíc?

Možnost se neustále učit novým věcem, zlepšovat se. Ráda nejen tančím, ale také sestavuju nové choreografie. Je tedy možné, že se v budoucnu budeš chtít

inzerce

To nevylučuju. Lhala bych, kdybych tvrdila, že o tom nepřemýšlím. Nevěnuju, ale je pravda, že výraz je při tanci velmi důležitý. Jak bys charakterizovala svůj vztah k baletu?

Klasický tanec je královská, velmi náročná disciplína, mám ho velmi ráda a je pro mě nikdy nekončící výzvou. Máš nějaký baletní vzor nebo někoho, koho ve světě baletu obdivuješ?

Ano, mám. Obdivuji několik světových tanečnic. Za klasiku můžu jmenovat třeba Marianelu Núňez, Mariu Khorevu nebo první sólistku Národního divadla v Praze Alinu Nanu. Viděla jsem řadu jejích představení a vždy to byl úžasný zážitek. Můžu jen doporučit. V moderně je mojí nejoblíbenější tanečnicí Madison Ziegler. A máš vysněnou roli?

Všechny role jsou krásné. Je těžké vybírat, ale kdybych musela jednu, byla by to Lisa z baletu Marná opatrnost. Kde se v ideálním případě vidíš za deset let?

Tak dlouho dopředu neplánuji. Doufám, že budu moct tančit minimálně tak jako teď. Moc ti to přeji a děkuji za rozhovor.

inzerce

11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: Seda Spettacoli

GIALLO

V 60. letech se v Itálii zrodil fenomén napínavých thrillerů, které šokovaly nejprve čtenáře a krátce nato i filmové diváky. Slovo giallo znamená v italštině „žlu‑ tá“. Název odkazuje k  sérii románů, které právě s  takto zabarvenými obálkami vyzývavě hleděly v  mezi‑ válečné době z  pultů knihkupectví a  nádražních trafik na fanoušky na‑ pětí. V  této ediční řadě vycházela klasická díla Agathy Christie, Edgara Wallace, Edgara Allana Poea a  dal‑ ších. Vzhledem k  velké popularitě této ediční řady se termín „giallo“ stal v  Itálii synonymem pro detek‑ tivky a thrillery. Po skončení války se země pomalu probouzela z fašistické diktatury a filmovému umění domi‑ noval levicově zaměřený neorealis‑ mus, který vytlačil snímky „bílých telefonů“, jak se přezdívalo příběhům z  vyšší společnosti. Podobně jako v USA se ale pomalu dostávalo větší‑ ho prostoru žánrovým snímkům, jež dokázaly přilákat svou atraktivitou více diváků. 12

V roce 1960 byl do celosvětové distri‑ buce uveden Hitchcockův film Psycho. Ten představil nový typ thrilleru, který nejen skrýval identitu sériového vraha pomocí skvělé práce kamery a klamání diváka, ale zároveň umož‑ nil v klíčové scéně vidět ubodání hr‑ dinky z pohledu zabijáka. O pár měsí‑ ců dříve měl premiéru italský snímek Maska démona (1960) nabízející po‑ dobnou scénu. V ní se režisér Mario Bava snaží přesvědčit, že je to divák, koho přivádí na hranici, nasazují mu masku s bodáky a upalují. Stejný režisér stál rovněž u  vzniku filmové podoby gialla, která se od té literární podstatně odchýlila. Za první snímek tohoto žánru bývá po‑ važováno právě Bavovo Oko ďábla (1963). Nora se vrací ke své nemocné tetě a stane se svědkyní vraždy. Tělo ovšem zmizí, a tak hrdince přátelský

doktor ani policie nevěří. Mezitím se ukáže, že vrahovo řádění trvá už de‑ sítky let a oběti jsou vybírány v abe‑ cedním pořadí podle příjmení. Vý‑ chozí zápletka vede k řadě scén, které mají až surrealistický nádech a pod‑ porují hrdinčin i divákův strach z ne‑ známa. Ačkoliv je inspirace Psychem a  staršími Hitchcockovými thrillery viditelná (film má alternativní název Dívka, která věděla příliš mnoho), přibylo mnoho prvků, které se staly typickými právě pro giallo. Jde především o detaily vystrašených očí, důkladnou práci s  nasvícením scény, tísnivě působící pohledy ka‑ mery a  vrahovy ruce v  rukavicích třímající nůž. Ještě více tyto prvky rozvinul Bava ve filmu Šest žen pro vraha (1964). Zabijáka zde sledu‑ jeme po většinu času, aniž bychom znali jeho identitu, a to kvůli dlouhé‑ mu černému plášti, klobouku a obli‑


čeji ukrytému pod vrstvou látky. Na rozdíl od Oka ďábla měl Bava k dis‑ pozici barevný film, a  proto mohl patřičně využít prostředí módního návrhářství k  zdůraznění fetišismu a sexuálního podtextu vrahova řádě‑ ní. Pocit neustálého nebezpečí pod‑ trhuje použití červené barvy v deko‑ racích a nasvícení. S tímto snímkem byl také giallo žánr obohacen o svou největší atrakci  – explicitní a  sadis‑ tické pojetí vražd.

NEBEZPEČÍ ČÍHÁ VŠUDE Kontrastem k umělecky založené‑ mu Argentovi byl mistr explicitních scén Lucio Fulci. Jeho poznávacím znamením se stalo detailní propích‑ nutí lidského oka a  kombinace in‑ tenzivního psychického i  fyzického teroru. Ve Fulciho filmu Muka neviňátek (1972) jsou cílem sériového vraha děti. Policista Martelli je po příjezdu do vesnice obklopen řa‑ dou ztracených existencí. Z  vraždy chlapců podezřívá místního blázna, prostitutku i kněze. Důležitým prvkem giallo filmů byl stav paranoie, kdy hrdina či hrdinka přestávají věřit svému okolí a  mají pochybnosti o tom, co je skutečnost. Specialistou na ženské hrdinky ob‑ klopené tajemnými muži byl Sergio Martino. Jeho filmy se honosily vel‑ mi provokativními názvy (Zvláštní perverze paní Wardové; Tvůj chtíč je

zavřený pokoj, od kterého jen já mám klíč) a množstvím dějových zvratů. Spasmo (1974) Umberta Lenziho je snímek, který svou surrealistickou atmosférou nutí diváka neustále pře‑ mýšlet nad výkladem jednotlivých scén. Podivné události v  hrdinově životě, nečekané prostřihy na figuríny žen i  tradiční velké detaily vytvářejí mozaiku srozumitelnou až se závěreč‑ nou scénou. Filmy giallo ovlivnily americkou žánrovou kinematografii. Většinu výše zmíněných stylistických prv‑ ků podědily slasher horory v  čele s  Halloweenem (1978), Pátkem třináctého (1980) a Noční můrou v Elm Street (1984). Masky Jasona Voorhe‑ ese, Michaela Myerse nebo rukavice Freddyho Kreugera jsou propriety převzaté ze „žlutých“ italských filmů, o nichž jste se možná na této dvojstra‑ ně dozvěděli poprvé, ale pro hororové fanoušky jde o kultovní záležitost. Po‑ kud vás dosud minulo a myslíte si, že vás severské detektivky připravily na vše, dejte giallu šanci.

OPĚT PROMÍTÁME A TĚŠÍME SE NA VÁS! Program, vstupenky a rezervace na www.kinolunik.cz

inzerce

TANEČNICE A ROZLIČNÁ FAUNA Po Mariu Bavovi přichází na scénu druhá nejvýraznější postava filmů giallo. Je jím Dario Argento, kte‑ rý v  roce 1970 debutoval snímkem Pták s  křišťálovým peřím: Přízrak teroru. Americký spisovatel při noč‑ ní procházce Římem vyruší vraha a  zachrání ženu před jistou smrtí. Oba poté na vlastní pěst pátrají po identitě zabijáka. Za doprovodu hudby Ennia Morriconeho se roz‑ víjí příběh, kde je výchozí zápletka jen záminkou pro hru symbolů, jež odhalují více o hydeovských rysech povahy člověka. Ještě více psycho‑ logickým je následující Argentův film Čtyři mouchy na šedém sametu (1971). Rockový bubeník je terori‑ zován záhadnými telefonáty. Poz‑ ději v  sebeobraně zabije muže a  je na místě vyfocen osobou s  maskou legrační panenky. Tajemný stalker vydírá hrdinu. Bubeník se rozhodne spojit se svým nejlepším přítelem v podání Buda Spencera a společně odhalit „přízrak minulosti“, který mu jde po krku. V  poslední čás‑ ti volné zvířecí trilogie s  názvem Devítiocasá kočka (1971) je slepý autor křížovek svědkem rozhovoru souvisejícím s vraždou a tajemnými lékařskými pokusy. Ve spolupráci s  novinářem Carlem pátrá po tom, co se v  tajemné laboratoři děje. Z nastíněných zápletek je patrné, že nezapřou inspiraci brakovými de‑ tektivkami a mysteriózními příběhy. Argento je ovšem mistrem v klamá‑ ní diváka a  vizuální stránka jeho filmů má symbolickou rovinu. Jeho práce s  barvami, uzavřeným pro‑ storem taneční školy a  geniálním

soundtrackem od skupiny Goblin v Suspirii (1977) zhmotňuje emoce hlavní hrdinky v  podání americké herečky Jessicy Harper.

13


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

BRZDĚME TROCHU EUF ORII

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

14

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Rozvolňování nastalo. V celé zemi, a  samozřejmě i  v  zahraničí, se po‑ volují před časem utažené šrouby. Vláda dovolila lidem po několika‑ měsíčním půstu nakupovat, chodit do školy, sportovat, docházet ke kadeřníkům i  holičům, navštěvovat zahrádky restaurací či kaváren, by‑ dlet v  hotelech či si dopřát koneč‑ ně zase trochu kultury. Pravda, vše provázejí jistá omezení, týkající se především testů či očkování proti nemoci covid-19. Nic to ale nemění na tom, že v  zemi zavládla euforie z opět nabyté svobody. Minulý měsíc měli na Křižíkově fon‑ táně na Výstavišti Praha koncert Chi‑ naski a Pavel Šporcl. Měl to být pilotní projekt, při kterém chtěli pořadatelé ukázat, že je možné pořádat kulturní akce bezpečně. Původně měl být pro tři tisíce lidí, z  nichž část by během

vystoupení seděla a část stála. Nako‑ nec se hygienici zalekli a povolili jen omezená místa na sezení, což onomu záměru přece jenom výrazně přistři‑ hlo křídla. Pořadatelé chtěli po vzoru západních zemí ukázat, že i u nás se lidé umějí na koncertech chovat a  dodržovat bez‑ pečnostní opatření. Ostatně, na těch budou v  nejbližších týdnech veškeré kulturní akce stát, a to i v případě, že se počet diváků, kteří na nich budou moci být, bude časem zvyšovat. Se vzorkem dvou tisíc sedících lidí to ale organizátoři na fontáně tak doce‑ la dokázat nemohli. Přesto je úspěch, že v  době, kdy vzniká tento článek, nebylo třeba využít registrací všech přítomných pro případ, že by si ně‑ kdo přece jenom z  koncertu odnesl nákazu. Mimochodem, před několika týdny


Jaroslav Špulák

inzerce

dělali podobný koncert ve Španělsku. Přišlo na něj pět tisíc lidí, mohli sedět i stát, a  dodrželi bezpečnostní opatření. Šest z nich bylo v dalších dnech diagnostikovaných na co‑ vid-19, z toho čtyři jej „získali“ mimo koncert a u dalších dvou nebylo přesně prokázáno, jak k němu přišli. Vše nasvědčuje tomu, že v  létě kultura bude. To, že jí hned po rozvolnění ještě není dost, je jednoduše dáno tím, že pořadatelé musí akce připravit a  zorganizovat, a  to chce přece jenom nějaký čas. Také si musí dobře spočítat, při jakém počtu diváků se jim udělat kulturní akci vyplatí. Třetí věc je, že předem není jasné, zda lidé v dostatečném množství dorazí, protože za ten víceméně rok karantény se naučili mít tu více, tu méně z nemoci obavy či dokonce strach. Zajímavé je to po rozvolnění na zahrádkách hospod a re‑ staurací. Když to vrtkavé počasí dovolí, plní se, o tom žád‑ ná. Podle původního plánu měli hospodští kontrolovat, zda mají hosté platný test. Nakonec se od toho ustoupilo, protože na to prostě hospodští a  restauratéři nemají čas. Mají jiné starosti, existenční. Obcházení nařízení se bude postupem času prohlubo‑ vat, a právě s ohledem na to je třeba onu euforii ze svo‑ body přece jenom trochu brzdit. Loni v létě to ostatně také vypadalo, že se svět zase zalévá růžovými barvami, aby udeřil podzim a my se v České republice dostali na počty nemocných a zesnulých, o nichž se nám loni na jaře, kdy to všechno začalo, nezdálo ani v  nejhorších snech. Nařízení a  doporučení se obcházela a  obcházet budou. Známé jsou případy, kdy lidé chodili za svými kadeřníky do provozoven, kde byly zatažené rolety, a tam už pak ne‑ bylo nic jednoduššího, než se ústně dohodnout, že si ka‑ deřník i zákazník roušky sundají a že jejich testy jsou sice dva týdny staré, ale platí. Čím více volnosti teď v zemi bude, tím více se budou bez‑ pečnostní opatření přehlížet. Odtud by už mohl být jen kousek k tomu, aby se zase na podzim, kdy s ochlazením vzduchu vir údajně sílí, stala zase nějaká šlamastyka a my se vrátili k situaci, kdy je všechno zavřené. Pravda, očko‑ vání proti covidu-19 je hit, a mám pocit, že divně se spíš kouká na ty, kteří jej odmítají. Jenže nikdo zatím neví, jak se bude vakcína v  těle chovat po měsících a  co všechno s  námi udělá, i  když predikce jsou vcelku optimistické. Pomineme­‑li tedy tu, že nejspíš budeme muset po nějakém čase zase na očkování znovu. Na tom koncertě Chinaski a Pavla Šporcla by se dala eu‑ forie z  nabyté svobody doslova krájet, jak na pódiu, tak pod ním mezi sedícími diváky. Ti rozumní ale vědí, že je to jen krůček k vysněnému normálu, a že je třeba dbát na to, aby virus neměl velkou šanci se vrátit. Rozvaha je na místě, stejně jako určitá povinnost podporovat se a zajít si třeba do své oblíbené kavárny či restaurace, kde bylo dlouho za‑ vřeno a její majitelé jsou rádi, že se zase dostali k tomu, aby otevřeli. Prostě se podporovat.

15


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu e-shhoajan.cz

radost

www.Doostí osobního s možn

PLYŠÁCI BUKOWSKI

Úspěch plyšáků švédské společnosti Bukowski spočívá v jejich jedinečném designu a kvalitě. Každé zvířátko má předlohu ve skutečné lidské bytosti a vlastní rodný list, což je dělá mnohem osobitějšími. Zakladatelka rmy Barbara Bukowski začala s navrhováním medvídků a králíků pro své dva syny a velkou pílí a zapálením postupně vybudovala značku, která se řadí k jedničce na evropském trhu. Inspirací jí byly historické německé a anglické modely plyšových zvířátek. V naší kouzelné skříni už na vás čekají letošní novinky.

odběru

PŘÍRODA V LOŽNICI

MÁME KRÁSNÉ DÁRKY PRO PANÍ UČITELKY NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Povlečení Natur s decentním orálním vzorem potěší milovníky jednoduchého designu. Jemná kresba lučních květin na bílém podkladu vnese do vaší ložnice nádech léta a romantiky. Materiál mako jersey je vyroben z pečlivě vybraných přízí 100% egyptské bavlny, je prodyšný a velmi dobře absorbuje vlhkost. Nadchne vás svou jedinečnou hebkostí a snadnou údržbou, není nutné ho žehlit. 1290 Kč

VÍNA MARADA

Primáš cimbálové muziky Slovácko mladší Petr Marada založil své vinařství Marada v roce 2006 v Mikulčicích, kde hospodaří na vinicích v biorežimu s láskou a pokorou k půdě a přírodě. Část svých vín nechává ležet v sudech, vyrobených ze dřeva akátového lesa, který vysadil v roce 1937 už jeho pradědeček. Od roku 2013 vyrábí i šumivá vína vzniklá primární fermentací a sekty vzniklé sekundární fermentací. Oba způsoby jsou vyráběny metodou champagne - kvašeno v láhvi. Lahvinku si můžete dát jak v naší kavárně, tak si ji odnést s sebou.

Červnová

OTEVÍRAČKA

16

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

Doporučuje

ŠKVORECKÝ CAFÉ V NOVÉ KNÍŽCE A KNÍŽKA U NÁS K PRODEJI

Autor Gastromapy Lukáš Hejlík vyráží v nové knížce na výlety po celé ČR a mapuje podniky, kam zajít na fajn jídlo, kafe, sladký nebo drink. Čeká vás popis výletu a krásné fotky a partner Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat.

MÝDLO V PLECHOVÉ KRABIČCE

Ponořte se do světa levandulových polí, esenciálních olejů a neodolatelných přírodních vůní. Produkty značky Esprit Provence jsou inspirované francouzskou přírodou a překvapí vás svou nezaměnitelnou kvalitou a účinky. Mýdla jsou obohacena o bambucké máslo a zanechají vaši pokožku hedvábně jemnou a krásně provoněnou. Uložena jsou v rozkošné a praktické plechové krabičce s obrázkem, který evokuje francouzský venkov. Od 75 Kč

LEGENDÁRNÍ REUZEL

Reuzel je holandská značka založená dvěma barbery v Rotterdamu. Zakladatelé značky začínali se stříháním a holením už jako čtrnáctiletí a tak není divu, když se s více než padesátiletými zkušenostmi staly jejich vlasové pomády celosvětovým fenoménem. Reuzel nabízí i řadu pomocníků na holení a péči o vousy, a tak bylo jen otázkou času, kdy tahle značka s vypaseným čuníkem a stylovou plechovkou zdomácní i v pánské sekci našeho obchodu.

DÁREK OD SRDCE

Od roku 2000 jsou gurky Willow Tree jedním z nejoblíbenějších dárků po celém světě. Umělkyně Susan Lordi, která stojí za jejich vznikem, čerpá inspiraci u svých blízkých přátel a rodiny a snaží se zachycené okamžiky, emoce, pocity a vlastnosti přenést do sošek. Figurky, které jsou odlévané z jejích ručně vyřezávaných originálů a ručně malované, přinášejí klid a lásku do každého domova.

Červnová

OTEVÍRAČKA ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

17


Toulky historií

Text: Richard Švanda

TEMNÉ OBDOBÍ TMAVÉHO DOLU Tábory nucené práce (zkráceně TNP) se nacházely na celém území Československa. Jejich vznik byl spojen s přijetím zákona č.  247/1948 Sb. o  táborech nucené práce, který schválilo Národní shromáždění 25. října 1948. Tento zákon vznikl jako důsledek schůzky úzkého kroužku vedoucích funkcionářů KSČ, která se konala 9. září 1948 na Pražském hradě. S  návrhem zřízení nucených táborů vystoupil Rudolf Slánský. K  návrhu zákona však měli připomínky někteří funkcionáři KSČ, například Antonín Zápotocký. Ten zdůraznil především to, že pracovní tábory musejí k  práci vychovávat, nikoliv prací trestat. Jeho připomínky však 18

nebyly akceptovány a vláda návrh zákona schválila. Dá se říci, že tábory nucené práce byly jakýmsi předstupněm nápravně pracovních táborů (NPT), které vznikaly od roku 1949, byť toto označení se oficiálně používalo až od roku 1954. Od 1. listo-

padu 1951 zůstaly v provozu pouze čtyři TNP, při nichž působily v  českých zemích tři odloučené pracovní oddíly. Na podzim 1952 schválil politický sekretariát ÚV KSČ návrh na sjednocení vězeňství, a  tak převzalo přechodná nápravná zařízení (TNP) opět ministerstvo národní bezpečnosti.


Od jara 1953 se postupně začaly likvidovat zbývající čtyři TNP. Komunistické nápravně pracovní tábory existovaly až do začátku šedesátých let. Jedním z nich byl i  tábor ve Rtyni v  Podkrkonoší na „Tmaváku“, jehož vězni měli „štěstí“, že netěžili uranovou rudu, ale černé uhlí. Organizačně spadal rtyňský tábor pod trestnici ve Valdicích. Trestnice ve Valdicích byla zřízena přestavbou bývalého kartuziánského kláštera v roce 1857. Proslula jako jedna z  nejtvrdších v  českých zemích. Existuje dodnes. V  objektu NPT Rtyně v  Podkrkonoší se nacházeli lidé odsouzení většinou za protistátní činnost, a to po dobu od jednoho měsíce až na doživotí. Počet odsouzených se pohyboval kolem 360. Na pracovišti se stýkali i s civilními osobami, neboť přímo v objektu se nacházel důl (Zdeněk Nejedlý  II.). Tábor byl zrušen až v  roce 1965, kdy v  československé společnosti začínala klíčit naděje na socialismus s lidskou tváří.

Tmavý důl kvůli vysokému počtu úrazů představoval pro mnoho vězňů děsivé místo. Jedním z těch, kdo zde rovněž zemřeli, byl Miloš Mlázovský, jehož nechali fárat v  rozporu s  předpisy,

v nichž bylo stanoveno, že slabozraký jedinec být zaměstnán v  dole nesmí (Mlázovský nosil kvůli korekci špatného zraku brýle o  osmi dioptriích.) Táborový velitel však osobně dohlédl na to, aby Mlázovského fárat donutili, přestože se svítilnou viděl sotva na dva kroky před sebe. Neuplynul ani měsíc a důlní vozík ho porazil a  rozdrtil mu lebku. Tato nehoda byla také uvedena jako oficiální příčina úmrtí. Miloš Mlázovský byl pohřben na hřbitově ve Rtyni v  Podkrkonoší. Hrob udržovaly jeho sestry. Teprve v roce 1988 byla na hrobě umístěna deska se jménem a  daty narození a  úmrtí Miloše Mlázovského. Nápravně pracovnímu táboru na Tmavém dole se bude věnovat nová expozice v  muzeu ve Rtyni v Podkrkonoší, které bude otevřeno v  turistické sezóně denně od 9 do 16  hodin. Další vzpomínky a  informace pak budou uvedeny v knize, která vyjde tento měsíc.

nově otevřená

urologická ambulance na poliklinice Náchod Němcové 738, Náchod 54701

737 253 989

ordinace@urologienachod.cz

www.urologienachod.cz

inzerce

Táborem prošly osoby s bohatou kriminální činností, stejně jako mnozí neprávem odsouzení kněží. „Jehovisté byli zavřeni za to, že nechtěli volit a  že nesouhlasili s  režimem. My, faráři, za pobuřování,“ vzpomínal jeden z vězňů a  doplnil: „Šel se mnou bývalý četník, jelikož bylo málo bachařů, zastupovali je četníci. Řekl mi: ‚My víme, že jste zde mnozí nevinně, ale nemůžeme vám ulehčit pobyt ani s  vámi mluvit, dostali bychom se mezi vás.‘ I  muklové byli udavači. A iniciativa i pravomoci bachařů byly neomezené.“ Tábor na Tmaváku u  Rtyně byl proslulý svými pracovními úrazy a nebezpečností. Velmi tristní obraz o úrovni lékařské péče o vězně v  padesátých letech ukazuje případ salesiána P.  ThLic.  Vojtěcha Basovníka. Po věznění ve Valdicích byl převezen do vězeňského tábora ve Rtyni v  Podkrkonoší.

Zde posléze onemocněl, což se mu stalo osudným. P. Basovník byl přijat 11.  února  1955 na táborovou ošetřovnu pro horečnaté onemocnění horních cest dýchacích. Táborový lékař Fruhwirth u něho diagnostikoval chřipku a  na ni také pacienta léčil. O  několik dní později se u pacienta objevily příznaky ischiasu a  revmatismu. Po pár dalších dnech se mu objevil v oblasti hýždí absces velikosti asi dvou dlaní. Léčba však zřejmě nezabrala, neboť se na kůži pacienta objevily modré skvrny a  došlo k  otokům všech končetin. O  den později byl P.  Basovník převezen do vězeňské nemocnice ve Valdicích a odsud do jičínské nemocnice, kde 17. března 1955 zemřel. Pochován byl na vězeňském hřbitově ve Valdicích.

19


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová

AUTORSTVÍ V DOBĚ POSTMODERNY

Kurátorka českoskalické Galerie Luxfer Kateřina Štroblová se věnuje konceptu autorství umělec‑ kého díla v tvorbě amerických autorek přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.

Barbara Kruger, Your Body is a Battleground 1989, foto: wnycstudios.org

obrazu z jiného kontextu  – dějin umění, reklamy, médií  – a  jeho následné zkombinování s  novým. Autorství začíná být považová‑ no za nedůležité; tyto tendence jsou vlastně vyústěním 20. století, v  němž byl čím dál větší význam přikládán adresátovi díla a jeho in‑ terpretaci, ať už to bylo na počátku století v rámci avantgardních smě‑ rů či participativní zapojení divá‑ ka při obsahovém dotváření díla, což můžeme pozorovat od dadais‑ tů až k performativním či koncep‑ tuálním tendencím v umění.

Zpochybňování autora a jeho role při vytváření uměleckého díla můžeme vysledovat až na počátek dvacátého století k  Marcelu Du‑ champovi a  jeho ready­ ‑ madeům (nalezeným objektům, které se změnou kontextu staly uměleckým dílem). Přehodnocování autor‑ ství je ale doménou postmoderny, 20

tedy období od přelomu 70. a 80. let, kdy se umělci začali vyrovná‑ vat s  nesnadnými tématy jako je právě subjekt autora či otázkou reprodukce a  reprodukovatelnosti uměleckého díla. Rozšířenou se stala metoda apropriace, „vypůjče‑ ní“. Apropriace je vytvoření nové‑ ho díla převzetím už existujícího

Apropriace a montáž byla hlavní strategií umělecké generace, kte‑ rá v  USA vstoupila na scénu bě‑ hem 70. let a  pro niž se vžil název „Pictures generation“  – umělce spojoval zájem o  reprezentativní obraznost, ve svém díle pak odka‑ zovali na masmédia, která zkouma‑ li promocí procesů citací, výtažků, rámce a  inscenování. Přetvářením notoricky známých obrazů se do‑ týkali role individuality a autorství. Na (pop)kulturu pohlíželi kriticky, a cílili tak na novou generaci divá‑ ků nasycených masmédii. Cindy Sherman (*1954) začala na základě podnětů amerického femi‑ nistického hnutí fotografovat; jejím záměrem byl výzkum různých žen‑


Radikální formu apropriace - přivlastnění si díla jiné‑ ho autora, představuje tvorba Sherrie Levine (*1947). Velkou část jejího díla zaujímá apropriace slavných děl modernistických autorů jako Edgar Degas, Constantin Brancusi či Walker Evans. Právě Evansovým fotogra‑ fiím, které jsou obecně považovány za nejautentič‑ tější fotografické záznamy chudé venkovské Ameriky v průběhu velké krize, je věnována její kontroverzní série After Walker Evans (1981). V ní přefotografovala snímky z Evansova katalogu a následně je prezentovala jako vlastní práci. Podstatným rysem jejího konceptu bylo to, že vizuální podobu původních fotografií ani v nejmenším nepozměnila. Veškerá práce Levine spo‑ čívala výhradně v  nafocení reprodukcí už existujících fotografií, které se tak od vlastní předlohy nijak neli‑ šily, a  jejich zasazení do nového kontextu - časového, místního a  společenského. Kritika autorky se rozděli‑ la na dva tábory: na ty, kteří v tomto díle nespatřovali žádný kreativní akt, a na ty, kteří mu přisuzovali status nového uměleckého díla právě s ohledem na rekontex‑ tualizaci originálu. Nalezené materiály hrají klíčovou roli také v díle Bar‑ bary Kruger (*1945), s  nimiž pracuje velmi kritickým způsobem nejen v rámci společenského aktivismu, ale také v  oblasti kritiky institucionální. Kruger využívá obraz a text, kterým se obrací přímo k divákovi: v jed‑ noduchých deklarativních výpovědích formuluje sen‑ tence o společnosti, ekonomii, politice, genderu a kul‑ tuře. „Poznávacím znakem“ jejích děl je jasně čitelný font v červené, bílé a černé barvě v kombinaci s naleze‑ ným fotografickým či reklamním materiálem. Mezi hlavní témata děl Barbary Kruger patří feminis‑ tická společenská kritika, zaměřuje se na vnímání žen‑ ského těla a  na jeho objektifikaci, a  s  tím související téma moci, manipulace a kontroly.

KOSTELECKÉ KULTURNÍ LÉTO

Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Pátek 25. 6. Karel Kahovec a GEORGE & BEATOVENS Sobota 26. 6. S úsměvem nepilota: Kočovné divadlo Ad Hoc Pátek 2. 7. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS: Nejkrasší kusy saisóny! Sobota 10. 7. Městský dechový orchestr / g point funKction / KoALA party band Pátek 16. 7. Tara Fuki Sobota 17. 7. Cavewoman Sobota 31. 7. 100 let TREES (Hudební festival) Středa 18. 8. Police Symphony Orchestra a Tomáš Klus Středa 18. – Neděle 22. 8. Mezinárodní folklorní festival Vstupenky již v prodeji v regionálních infocentrech a na www.mksck.cz.

www.mksck.cz Kostelec nás baví

inzerce

ských rolí ve společnosti a vlivu masmédií na identi‑ tu jednotlivce i  kolektivu. K  tomuto průzkumu začala využívat fotografie sebe samé: začala se fotografovat v  různých rolích a  převlecích, čímž zdůraznila sílu různých propriet, jimiž se mění obrazy kolem nás. Její nejvýznamnější fotocyklus, Untitled Film Stills (197780), zachycuje autorku převlečenou do podoby důvěr‑ ně známých ženských stereotypů (zaměstnaná mladá žena, naivní dívka, svůdnice…), poté se fotografovala v  pózách připomínajících scény z  různých filmů, pře‑ vážně těch tzv. béčkových. Opět „v roli“ žen, zosobňují‑ cích zdánlivě bezčasá klišé, zaujímala různé role a při‑ jímala na sebe různé druhy identit. Na jednu stranu tyto převleky vyjadřují rebelství a odmítání stereotypů masové kultury, na druhou pak odkrývají, jak silně je konstrukce identity ovlivněna danými modely urči‑ tých sociálně­‑kulturních kontextů. Charaktery, které na svých fotografiích Sherman ztělesňuje, jsou vlastně archetypy, které nám vštípila média.

21


Stylový domov

Text: Tereza Zmátlová, foto: archiv autorky a Lavmi

JAK ZRENOVOVAT

DĚTSKÝ POKOJ

Blíží se léto, s ním i prázdniny, a tak jsem se rozhodla, že se s vámi tentokrát podělím o pár tipů, jak proměnit dětský pokoj. Proč zrovna dětský pokoj? Prázdniny jsou totiž k takové lehké úpravě ideální dobou. Děti odjedou - na tábor nebo k babičce, tak proč jim, než se vrátí, nepřipravit malé překvapení? Pojďme na to! 1. Vymalujte nebo vytapetujte Barvy a barevné stěny mají děti hodně rády. Když se na‑ víc zkombinují s hezkou tapetou, dokážou vytvořit úplně nový pokoj. Pokud se pro takovou změnu rozhodnete, určitě si dopředu nenápadně zjistěte, po čem vaše děti touží. Při výběru tapety se nenechte unést jejich aktu‑ álním nadšením z Emoji nebo Frozen. Raději se zkuste zaměřit na něco nadčasového. Vyberte například zají‑ mavý vzor (pruhy, puntíky, květiny, džungle apod.) nebo fototapetu, kterou doplníte barevnou stěnou. Klientům moc ráda doporučuji českou značku Lavmi, která má velký výběr krásných tapet. Pokud se zajdete podívat do jejich showroomu, můžete si všechny tapety prohlédnout a  k  nim dle připraveného vzorníků vyzkoušet a  vesele kombinovat různé varianty doplňkových barev na stěny. Prostě paráda. Za menší poplatek zasílají také vzorky. Alternativou k  tapetám jsou samolepky na stěny. Lépe vyniknou ty o větším rozměru, nebo celá sada samolepek

22

nalepená blízko sebe – například kolem poličky, okna či u postele. 2. Dejte na stěny rámy, obrazy, obrázky, plakáty Udělejte dětem obrazovou stěnu. Nakupte rámy, plaká‑ ty, vytiskněte fotky z dovolené nebo obrázky oblíbených postaviček a pověste je na stěnu. Výhodou takových ob‑ rázků je, že můžete použít aktuální oblíbené hrdiny a za půl roku je vyměnit dle toho, co zrovna u vaší ratolesti frčí. Narozdíl od tapetování nebo výmalby je tato výměna rychlá a jednoznačně méně nákladná. Moc ráda pracuji s obrázky inspirovanými knížkami. Nedávno mě zaujala přenádherná knížka Animalium, podle které jsem dělala pokojíček svým dcerám. Ke knížce totiž prodávají plaká‑ ty, které můžete zarámovat. A jestli vaše děti nejsou zrov‑ na na zvířata, můžete jim koupit květinovou, dinosauří nebo jinou verzi.


3. Dekorujte Příjemná změna se dá udělat i jednoduše, třeba jen vý‑ měnou povlečení, polštářků a  jiných drobností. V  tomto případě rozhodně dopo‑ ručuji připravit si barevné schéma, tedy v jakých odstí‑ nech se mají dekorace nést a toho se držet. Bude to hol‑ DOHAJAN.CZ čičí růžovo – béžovo – zlatá, klučičí modro – tyrkysovo – zelená nebo neutrální šedo – béžovo – žlutá? Pokud si nejste jisti, zastavte se v prodejně barev, poproste o barevné vzorky, a pak doma zkoušejte různé kom‑ binace. Do tohoto procesu můžete zapojit i děti. Pak už stačí vybrat vhodné povlečení, třeba v  náchod‑ ském obchodě Dohajan, přehoz na postel, povlaky na polštářky, kusové koberce nebo dekorační závěs u  okna. Můžete vyměnit kelímky na tužky, hodiny na stěně, koupit nové úložné koše na hračky, natřít krabice a je hotovo.

PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

4. Přetřete nábytek Pokud chcete větší změnu, další možnos‑ tí je přetřít nábytek. K tomu jsou skvělé křídové barvy, jejichž použití je opravdu snadné. Nemusíte nic brousit a  zásadně čis‑ tit. Prostě vezmete bar‑ vy a natíráte. Nedávno jsem takto upravovala komodu a ani jsem z ní nevyndávala věci. Ne‑ zapomeňte malířskou páskou olepit plochy, které nechcete natírat a můžete se dát do práce. S barvami si můžete opravdu vyhrát – natřít třeba každý šuplík jiným odstínem, mí‑ chat barvy, vytvářet různé efekty patiny nebo malovat zajímavé vzory pomocí lepicí pásky či šablon. Buďte odvážní a kreativní! Nezapomeňte si koupit vosk nebo lak na finální úpravu povrchu. Křídové barvy koupíte v hobby marketech nebo na internetu. Tu pomyslnou třešinku na dortu uděláte novými nábytkovými úchyt‑ kami nebo knopkami. Ať se proměna vydaří! Přeji vám krásné léto. Tereza Tereza Zmátlová navrhuje prak‑ tické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 01.03.2021 14:29:12

23


Komerční prezentace

Nákup léků online i rezervace e-receptu. Síť lékáren Magistra spustila nový eshop Červenokostelecká agentura Digital Media Publishing vyvinula zbrusu nový e-shop pro síť Magistra lékáren. Na internet za nákupy se loni přesunula prakticky celá země. Také pro léky a další zdravotnické pomůcky se zákazníci vydali na internet ve větším počtu než dříve. Potvrzují to i rekordní výsledky sítě Magistra lékáren, která na podzim minulého roku spustila zbrusu nový e­‑shop magistra.cz Magistra lékárny je sdružení nezávislých lékáren v ČR. Sdružení vzniklo v roce 2010 a v současné době najdete pod hlavičkou Magistra více než 200 lékáren po celé České republice. V loňském roce prodaly Lékárny Magistra téměř 20 milionů kusů pomůcek ochrany dýchacích cest (roušky, respirátory a nano roušky). 24

Magistra se pustila do digitalizace před dvěma lety a na podzim minulého roku spustila nový e­‑shop, do něhož jsou integrovány všechny její lékárny. Vývoj nového e­‑shopu svěřila červenokostelecké agentuře Digital Media Publishing. „Jedná se o projekt z pomyslné 1. ligy českých eshopů. Nastavení správného workflow a synchronizace s informačními systémy, datovými zdroji a sklady pro nás proto byla od začátku výzvou jak z  technologického, tak i  projektového hlediska. Za úspěšné dosažení cíle a profesionálně odvedenou práci bych chtěl poděkovat zejména našim zaměstnancům. Příkladná byla i spolupráce se zástupci klienta a  s  dodavateli ostatních informačních systémů,“ podotkl Michal Pokorák, jednatel agentury Digital Media Publishing.


Zákazníci si na e­‑shopu mohou z pohodlí domova objednat zboží buď s doručením domů (obvykle následující pracovní den), nebo si objednané léky, potravinové doplňky a kosmetiku mohou vyzvednout zdarma v některé z lékáren. O vyzvednutí objednávky zákazníky lékárna informuje pomocí sms nebo e­‑mailu. Na e­‑shopu i v kamenných lékárnách se zákazníci mohou také poradit se zkušenými lékárníky a konzultovat vše, co potřebují. Větší jednoduchost při nákupu léků na magistra.cz přináší také příjem rezervací léků na předpis. Rezervaci lze provést přes mobilní aplikaci i  webové rozhraní. Výhodou při takové rezervaci je, že na vyzvednutí vás upozorní sms, či e­‑mailová zpráva a vyzvednout lék pak může na jistotu kdokoliv z rodiny či blízkých s platným rezervačním kódem. Zejména starší či handicapovaní pacienti, kteří tak mohou zůstat v bezpečí domova, tuto možnost jistě uvítají. Magistra provozuje také věrnostní program a kartu Více výhod. Díky ní mají zákazníci možnost získat osobní slevové kupony, atraktivní nabídky 1+1 zdarma, či dárek k narozeninám a svátku. Magistra lékárny v okrese Náchod Náchod Magistra lékárna U Stříbrného orla, Masarykovo náměstí 45, Náchod Česká Skalice Magistra Nová lékárna, Legionářská 33, Česká Skalice Nové Město nad Metují Lékárna U Černého orla, T. G. Masaryka 197, Nové Město nad Metují Důležitost online prodejního kanálu se zvyšuje. Proto Magistra bude nadále vylepšovat logistiku, zpracování objednávek, rozšíření sortimentu a také možnosti dodání zboží v den objednávky. „Chceme se i  nadále zaměřit na uživatelský zážitek a  rychlost e­‑shopu, a to jak při návštěvě z mobilního telefonu, tak z klasického desktopu. Z našich zkušeností víme, že rychlost vede ke zvýšení konverze až o 20 %. Mám radost, že naše e­‑shopové řešení, které jsme vyvinuli pro Magistru, je jedno z  nejrychlejších na českém e­‑commerce trhu v  segmentu lékárenství,“ uzavírá Michal Pokorák, jednatel agentury Digital Media Publishing. Digitální agentura Digital Media Publishing vznikla v roce 2009 a má kanceláře v Praze a  Červeném Kostelci. Mezi její klienty patří významní zaměstnavatelé v  našem kraji Dedra, Farmet, Královéhradecký kraj či Karsit Holding. Na celostátní úrovni spolupracuje s  klienty jako Peugeot, Fakultní nemocnice Motol, Magistra lékárny či Univerzita Karlova. Více na dmpublishing.cz. 25


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda, foto archiv Festivalu zážitků

FESTIVAL ZÁŽITKŮ NAPOSLEDY

JAK TO BUDE U SOUSEDŮ

Letošní rok se uskuteční třetí a poslední ročník Festivalu zážitků. Česko-polský projekt, který destinační společnost Kladské pomezí připravila s řadou partnerů, se tentokrát zaměří na tradice. Nejprve dovolte malé ohlédnutí. V roce 2018 se Festival zážitků věnoval osob‑ nostem regionu. Danny Smiřický, li‑ terární hrdina Škvoreckého knih, pro‑ vázel po Náchodě, vyprávěl o osudech jeho obyvatel v meziválečné době a pro‑ cházku zakončil zkouškou jazzové ka‑ pely ve Škvorecký Café. V českoskalické Barunčině škole jsme se podívali ještě o jedno století dozadu, abychom zjistili, jak se vyučovalo v době, kdy ji naše nej‑ slavnější spisovatelka Božena Němcová navštěvovala. Jak náročné bylo obnovit zpustlé zahrady novoměstského zámku, přiblížil architekt Dušan Jurkovič, který nás navíc požádal o pomoc s návrhem úprav. Na zámku rodu Nádherných v  Adršpachu jsme se za pomoci kos‑ týmů mohli převtělit ve šlechtu. Také v Muzeu bratří Čapků v Malých Svato‑ ňovicích nám umožnili stát se slavnými 26

literárními hrdiny, když jsme zkoušeli pejskovi zašít kalhoty, upéct dort nebo sestavit robota. Seznámit jsme se mohli také s polskými osobnostmi. S tvůrcem dvorního divadla Karlem von Holteiem jsme si na zámku Gorzanów vyzkou‑ šeli, jaké je to být na „prknech, která znamenají svět“. V  pevnosti Kłodzko jsme potkali kata Christophera Kühna nebo zakladatelku města Valesku. Po vzoru betlémáře Františka Štěpána nám bylo umožněno si v  kudowském Mu‑ zeu hraček vytvořit suvenýr pro děti. Zakladatelka filumenistického muzea v Bystrzyci Kłodzké Helena Getterowá předvedla, že zápalky neslouží jen jako zdroj ohně, ale mohou se stát i materiá‑ lem pro stavbu modelů. Ve věži Świdni‑ ce jsme hravou formou nahlédli do ob‑ lasti astronomie, jíž se věnovala Maria Kunicová.

Rok 2019 byl věnován vojenským pa‑ mátkám. Na české straně se jednalo o dubenskou bažantici, pevnost Dobro‑ šov a zámek Adršpach. V Polsku jsme za zážitky vyrazili opět do pevnosti Kłodzko, na zámky Żelazno a  Kapita‑ nowo, panství Sarny a do opevněného města Świdnica. Poté jsme si s festiva‑ lem museli dát pod vlivem pandemic‑ kých událostí roční pauzu. O žádný ze zážitků ovšem nepřijdete, protože kom‑ pletní program plánovaného loňského ročníku se přesunul na letošní léto. POZNÁVÁME SVĚT TRADIC Třetí ročník Festivalu zážitků bude zahájen na náměstí v Kłodzku 2. čer‑ vence 2021. Čeká nás dobrodružství, během kterého se přesuneme do dávných středověkých dob. Nebudou chybět workshopy, soutěže a  mnoho


TÝDEN PLNÝ RADOSTI Na předchozích řádcích jsme si představili pět zážitků. Zbý‑ vající čtyři nás čekají v letním dvojčísle Náchodského Swin‑ gu. Pokud jste už nedočkaví a zajímá vás, jaké další aktivity jsou pro vás pro letošek připraveny, navštivte některé z in‑ formačních center Kladského pomezí. Rádi vám věnují tiš‑ těný katalog Festivalu zážitků. Jestliže ale chcete mít infor‑ mace vždy po ruce, zavítejte na web www.festivalzazitku.cz, kde najdete vše potřebné a  navíc se dozvíte i  o  tom, jaká odměna čeká na ty, kteří se zúčastní alespoň pěti zážitků. A to nejdůležitější na konec. Účast na všech výše uvedených zážitcích je zdarma. Doufáme tedy, že se právě s  vámi na některém z nich potkáme.

CYKLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, Krkonoš a do polských Stolových hor.

provoz sů od cyklobu

na 29. květ

MODRÁ LINKA Z Náchoda do polských Stolových hor. ČERVENÁ LINKA · Z Hradce Králové přes Náchod, Adršpach až na Pomezní Boudy.

S ohledem na epidemickou situaci se může provoz linek měnit, doporučujeme si jízdní řády ověřit na webových stránkách.

www.kladskepomezi.cz

inzerce

dalších atrakcí pro celou rodinu. Od pondělí 5. červen‑ ce  2021 nás každý den čeká jeden pravidelně se opakující zážitek. O víkendu dostaneme dokonce „nášup“ v podobě aktivity navíc. Dohromady se tedy můžeme až do konce prázdnin těšit na devět zážitků. Pojďme si představit ty, které lze navštívit u  našich pol‑ ských sousedů. Každé červencové a srpnové pondělí je pro nás připravený zážitek v  památném papírenském mlýně v Dusznikách­‑Zdróji. Vyrobíme si zde papír s vodoznakem, umělecký papír s rostlinnými komponenty nebo list papíru s otiskem dlaně. Vše si můžeme odnést jako suvenýr domů. Když už v  Dušníkách budeme, nesmíme zapomenout na‑ vštívit Chopinův dvorek, prameník minerálních vod, hor‑ skou chatu Pod Muflonem nebo rašeliniště. V Kłodzku se vždy v úterý přeneseme do dávných dob středo‑ věku. Čeká nás dobová móda, tanec i lukostřelba. Nahlédneme také pod pokličku života, zvyků a  rituálů tehdejšího města. Vydat se můžeme také do Muzea země kladské, projít se po Mostu sv. Jana a prohlédnout si historické centrum. Ve čtvrtek nás ve skanzenu Pstrążna čeká seznámení s každodenností obyvatel dávných vesnic Kladského pomezí. Těšit se můžeme na ukázky kovářství, ševcovství, keramiky, tkaní, zdobení perníků a mnoho dalšího. Upečeme si chleba, vypereme prádlo bez chemických prostředků a zastřílíme si z praku. V okolí skanzenu se nachází několik míst, která stojí za to – Muzeum hraček, lázeňský park a kostnice v Kudowě­ ‑Zdróji. Blízko jsou rovněž Hejšovina a Błędne Skały. O  prázdninových sobotách můžeme vyrazit do Muzea dávného kupectví ve Świdnici. Dozvíme se zde, k čemu se používal loket a  stopa a  jak se počítaly peníze, když ještě neexistovaly kalkulačky a pokladny. Čekají na nás hádanky, rébusy, měření i  vážení. Po hře na kupce můžeme vyrazit ještě do katedrály sv.  Stanislava a  Václava, kostela Míru (památka zapsaná na seznam UNESCO) a obdivovat krásu historického centra. Neděle bývá obvykle odpočinkovým dnem, ale my si trochu té aktivity dopřejeme. Vyrazíme na Stezku mizejících řemesel do Kudowy­‑Zdrój. Seznámíme se zde s již zanikajícími obory lidské činnosti jako jsou hrnčířství, kovářství nebo tkalcovství. Každý z nás si bude moci vytvarovat na hrnčířském kruhu svo‑ ji hliněnou mističku a odnést si ji s sebou na památku. Návště‑ vu zakončíme ochutnávkou venkovského chleba se sádlem.

27


Kam za kulturou – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

JOSEF MALINA: PŘÍRODU DĚTEM 2. 6.–2. 7.

Výstava fotoobrazů známého muzikanta a fotografa bude v hale Městské knihov‑ ny zahájena ve středu 2. 6. v 17 hodin. Úvodní slovo pronese fotograf Rostislav Bartoň, hudební doprovod zajistí bratři Malinové. Každý z vystavených fotoobrazů má jeden prodejný exemplář, podepsaný autorem. Zakoupením pod‑ poříte jeho výrobu pro dětské lůžkové oddělení FN Motol.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 4. 6.–22. 8.

Muzeum Náchodska připravilo na letní sezónu do výstavní síně v Tyršově ulici výstavu hraček, která je zaměřená především na produkci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem Kovap a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční mechanické a kovové hračky, které měl v dětství doma téměř každý. K vi‑ dění je produkce dřívější i současná.

VELKÉ POŘÍČÍ

PANÍ BOŽENA PRO XXI. STOLETÍ Do 17. 6.

PAVEL REJTAR Do 18. 6.

Výstava v Městské knihovně.

Výstava fotografií je k vidění v Galerii 102.

JANKA ŘEHÁKOVÁ: DOTEKY SVĚTLA 18. 6.–31. 7.

HRONOV

Výstava olejomaleb, kterými se pro‑ líná vnitřní touha zachytit a zvěčnit na plátně světlo spolu s jeho nadějí, krásou a hloubkou, bude v Městské knihovně zahájena slavnostní verni‑ sáží s houslovým doprovodem 18. 6. od 16 hodin.

ANTONÍN KANTA: OBRAZY MÉHO SVĚTA Do 27. 6.

Výstava v Galerii výtvarného umění.

JAN PAUL: VZKŘÍŠENÍ (TRIPTYCH) Do 27. 6.

Triptych, zamýšlený jako oltářní obraz, autor dokončil až po deseti letech kon‑ cem roku 2020. K vidění je v Galerii výtvarného umění.

Z FRÝDKU DO CELÉHO SVĚTA. PŘÍBĚHY RODU LANDSBERGERŮ Do 22. 8.

NA VLNÁCH S PETREM VOLDÁNEM 15. 6. úterý 17 hod.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Představení knihy Na vlnách s Petrem Voldánem – Ušima, očima i srdcem kolem světa se uskuteční v Městské knihovně.

TORTHARRY 5. 6. sobota 20 hod.

Live stream z Jiráskova divadla bude přístupný na facebooku KIS Hronov a www.kulturahronov.cz.

BOŽENA NĚMCOVÁ. ZNÁME JI? TIP S 11. 6. pátek 20 hod. WIN

GU

BOHADLO COMPANY, PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ 15. 6. úterý 20 hod.

Folkový online koncert si můžete užít na fb KIS Hronov a www.kulturahronov.cz.

ŠABLONY: PŘÍBĚH OBRAZU VRSTVA ZA VRSTVOU 18. 6.–5. 9.

Výstava v Muzeu Náchodska.

Výstava tvorby Jakuba Truhláře, který se věnuje street artu, bude v Jiráskově divadle zahájena 17. 6. od 17 hodin.

VÝSTAVA K 520. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA 1. 6.–31. 8.

Výstava děl žáků ZŠ z Novoměstska se koná v Městské knihovně.

JAROMÍR E. BRABENEC: NO – NE? Do 25. 7.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

Výstava ve foyer Sálu Josefa Čapka.

Beseda o životě a díle Boženy Němco‑ vé se koná v Jiráskově divadle.

MARKÉTA HLINOVSKÁ: MOŽNOSTÍ JE VÍC, NEŽ SI MYSLÍŠ Do 6. 6. Výstava v Galerii Nola.

JIŘÍ VÍT: PODMANIVÁ PŘÍRODA 1. 6.–30. 6.

NOČNÍ JIRÁSKŮV DOMEK A JIRÁSKOVO DIVADLO 18. 6. pátek 21.30 hod.

Speciální komentované prohlídky je nutné předem rezervovat.

Výstava v galerii Zázvorka.

KAMIL ANDRES: MECHANICKÝ SVĚT Do 30. 10.

Výstava uměleckého řezbáře a restau‑ rátora se koná v Městském muzeu.

ČERVENÝ KOSTELEC

ANETA LANGEROVÁ 25. 6. pátek 19 hod.

TIP S

W

ING Koncert v Zahradní kavárně Trees na‑ U bídne písně z nového alba Dvě slunce.

KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS 25. 6. pátek 19 hod.

Koncert v přírodním areálu u divadla.

S ÚSMĚVEM NEPILOTA 26. 6. sobota 20.15 hod. Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

28

Kočovné divadlo Ad Hoc přiveze do přírodního areálu mnoha cenami ověnčený komponovaný večer. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 24. 6. čtvrtek 21.30 hod.

Park A. Jiráska se promění v letní kino.

PLAVCI 27. 6. neděle 20 hod.

Oblíbené hudební těleso připravilo koncert u sjezdovky na Nebíčku.

ONDŘEJ HEJL: ARCHITEKTURA 19. 6.–30. 9.

Online koncert můžete sledovat na facebooku KIS Hronov.

Nová výstava v Muzeu papírových mo‑ delů bude zahájena 19. 6. v 15 hodin.

POLICE NAD METUJÍ

NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA 25. 6. pátek 21 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 1. 6. úterý 18 hod.

Benediktinským klášterem vás za svitu ručních svítilen provede a zajímavý komentář poskytne muzejní historik Jan Tůma. Baterky s sebou!

Filmová pohádka v Kolárově divadle.

POLICKÝ RODÁK HANUŠ WIHAN 3. 6.–4. 7.

MUZEUM DĚTEM 26. – 27. 6.

Výstava v Zeleném domečku představí nejvýznamnějšího polického rodáka nejen jako skvělého umělce, ale nabíd‑ ne i pohled do jeho soukromí.

Dílna v Muzeu papírových modelů.

ZDENĚK ODL: ZA POKLADY BAROKA Do 31. 10.

HRÁTKY SE SVĚTLEM 5. 6.–6. 7.

Výstava fotografií v klášteře.

Interaktivní výstava exponátů z Muzea Pod čepicí se koná v Pellyho domech.

ZUŠ OPEN 8. 6. úterý 14 hod.

BROUMOV

JOSEF EDLER VON SCHROLL: BROUMOVSKÁ TEXTILNÍ TRADICE 1. 6.–30. 9.

Celostátní happening základních umělec‑ ký škol vypukne na Masarykově náměstí.

KAŠPAR MAGIC SHOW 8. 6. úterý 18 hod.

Výstava na Mírovém náměstí.

Kouzelnická show v Kolárově divadle.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 11. 6. pátek 21.15 hod.

WIHANOVO KVARTETO TIP S 12. 6. sobota 19 hod WIN Koncert před Wihanovým rodným domem v Kostelní ulici č. p. 5.

NA SHLEDANOU! S POLICE SYMPHONY ORCHESTRA TIP S 13. 6. sobota 17 hod. WIN

GU

Letní kino na dětském hřišti.

#BROUMOV ŽIJE 25. 6. pátek 15 hod.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK Do 30. 6. GU

Výstava v Regionálním inf. centru.

JIŘÍ STANĚK Do 11. 7.

Výstava v Galerii Luxfer.

DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA Do 30. 7. Výstava v Luxfer Open Space.

90 LET NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO LITERÁRNÍHO MUZEA – MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ Do 30. 9. Výstava představí okolnosti vzniku muzea, které bylo 24. května 1931 otevřeno ve staré radnici na náměstí. K vidění budou zajímavé historické fo‑ tografie a písemnosti z archivu muzea.

ACH, TY ŽENY Do 30. 9.

Výstava připravená ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně nahlíží do soukromí žen na konci 19. a počátkem 20. století.

REŽISÉR ANTONÍN MOSKALYK – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ Do 30. 9.

Unikátní výstava v Muzeu B. Němcové připravená ve spolupráci s režisér‑ kou a dcerou Antonína Moskalyka Pavlínou představí osobnost režiséra i jeho tvorbu.

HANS OVERVLIET Termín bude oznámen

Rezidenční pobyt – výstavní projekt – přednáška pro veřejnost.

Na dětském hřišti vystoupí kapely Mamut, s. r. o., Tabák - Kabát revival, Láska a Vivian.

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují

ČESKÁ SKALICE

DĚTSKÝ DEN 12. 6. sobota 13 hod.

Zábavné odpoledne plné soutěží se koná na hřišti FC Ležák.

PETR HORÁLEK: DVACETKRÁT V NASA Do 16. 7.

Výstava v Knihovně Barunky Panklové.

NOC SOKOLOVEN 25. 6. pátek 16 – 21 hod.

Sokolovna se po rekonstrukci otevře veřejnosti a nechá nahlédnout do svých zákoutí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELÁŘSKÉHO CENTRA 26.–27. 6.

V klubovně zahrádkářů představí svou činnost Modelářské centrum a bude k vidění modulová železnice. 29


Kvíz

4x20 IVY JANŽUROVÉ Výtečná česká herečka Iva Janžurová oslavila významné životní jubileum. Její všestranný talent, výjimečné role i soukromý život si můžete připomenout v následujícím kvízu. 1) Víte, kdy a kde se Iva Janžurová narodila? a) 1. 6. 1941 v Praze b) 15. 5. 1941 v Jihlavě c) 19. 5. 1941 v Žirovnici 2) Co vystudovala? a) Pedagogické gymnázium a DAMU b) Pražskou konzervatoř c) Obchodní akademii a konzerva‑ toř 3) Ve kterém divadle dostala své první angažmá? a) V Divadla na Vinohradech v Praze b) V Jihočeském divadle v Českých Budějovicích c) V Divadle F. X. Šaldy v Liberci 4) Ve kterých divadlech dále působila? a) Ve Východočeském divadle

a v Národním divadle b) V Divadle na Vinohradech, v Národním divadle a v Divadle Kalich c) V Divadle Na Fidlovačce a v Ná‑ rodním divadle 5) a) b) c)

Kdo byl jejím manželem? Kameraman Jan Eisner Střihač Miloslav Málek Režisér Stanislav Remunda

6) Za jaké role byla nominována na cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu v Cannes? a) Za role ve filmech Kočár do Vídně a Pane, vy jste vdova! b) Za role ve filmech Světáci a Páni kluci c) Za role ve filmech Petrolejové lampy a Morgiana 7) Jak se jmenovala postava, kterou hrála v seriálu Arabela?

a) Ingrid Majerová b) Miriam Müllerová c) Zora Milfaitová 8) Ve kterém seriálu Iva Janžurová nehrála? a) Létající Čestmír b) Nemocnice na kraji města c) Četnické humoresky 9) Víte, kterou inscenaci Iva Janžurová režírovala? a) Veletoč b) Báječná neděle v parku Creve Coeur c) Audience u královny 10) Jaká ocenění během své kariéry také dostala? a) České lvy za role ve filmech Co chytneš v žitě a Výlet b) Cenu Thálie za roli Winnie ve hře Šťastné dny c) Medaili Za zásluhy II. stupně

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9b, 10a, b, c inzerce

30

hs

inzerce


31


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

radost

vaše e-sho

nákupy

www.doha

p

jan.cz

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ 32

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

Profile for Náchodský SWING

Náchodský SWING červen 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Náchodský SWING červen 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded