__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÁCHODSKÝ duben 2021


2


Editorial Milí čtenáři, když jsem před pár měsíci zaslechla od statistiků, že na jaře bude každý z nás osobně znát někoho, kdo zemřel na covid, neuměla jsem si takovou situaci skoro představit. V současné době už se toto tvrzení bohužel stalo bolestnou realitou, a to o to víc zraňující, že virus je nevyzpytatelný a nevybírá si mezi věkem, pohlavím, profesemi ani charakterem. A tak se stalo, že jsme zřejmě už opravdu všichni kvůli zákeřnému viru přišli o někoho z více či méně blízkého okolí nebo dokonce rodiny. Všech zbytečně zmařených životů je mi upřímně líto. Nejvíc mě zasáhla zpráva o úmrtí paní Lydie Baštecké, která svůj boj s nemocí prohrála 9. března ve věku 72 let. S touto vlídnou a nesmírně vzdělanou dámou jsem měla čest spolupracovat na několika literárně hudebních večerech v Beránku, konzultovat s ní vznik časopisu Náchodský SWING i přípravy kavárny Škvorecký Café nebo realizaci našich letních procházek s Danny Smiřickým. Byla to také ona, kdo mi dal první kontakt na pana Josefa Škvoreckého, za což nikdy nepřestanu být vděčná.

Paní Lydia se narodila 8. 8. 1948 v rodině evangelického kněze a učitelky hudby v Praze. Dětství a mládí prožila v Brandýse nad Orlicí a v Chocni, se svou vlastní rodinou prošla Přeloučí a Pardubicemi, aby ji nakonec osud přivedl do Náchoda. Vystudovala obor archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od promoce v roce 1971 do Sametové revoluce pracovala jako vedoucí archivářka na generálním ředitelství Unichem v Pardubicích, pak tři roky vedla pardubické oddělení Státního oblastního archivu v Zámrsku a od roku 1993 působila jako ředitelka Státního okresního archívu v Náchodě. Mezi její hlavní zájmy patřily historie, knihy a hudba - hrála na klavír a příčnou flétnu. Ráda se aktivně účastnila kulturního života a přicházela s řadou nových nápadů, které se snažila realizovat. Vedle řady ocenění získala v roce 2008 i medaili za celoživotní zásluhy o české archivnictví. Byla to skvělá dáma a velká osobnost našeho regionu. Čest její památce.

Pokojné Velikonoce a hodně zdraví přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8

Expres ����������������������������������������� 6

12

Osobnost Swingu ������������������������ 8 Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 14 Toulky historií �������������������������� 18

Filmové milníky enské komedie lov kos Čes

Osobnost Swingu Hana Váňová

18

14

Do galerie ��������������������������������� 20 Stylový domov �������������������������� 22 Tip na výlet ������������������������������� 24

Bez skrupulí

Kam za kulturou ���������������������� 26

20

Toulky historií O památných stromech

22

Servis ���������������������������������������� 28 Kvíz ������������������������������������������� 30 Do galerie Tělo a tělesnost v umění 90.let

Stylový domov u Jak si zařídit domácí pracovn

30

24 Tip na výlet Čapkovy pohádky v Kladském pomezí

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 4/21, vydáno: 1. 4. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 3 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Velikonoční kvíz

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: archiv Hany Váňové

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka květnového vydání je stanovena na 19. dubna 2021. 4


25. ročník rozhlasové ankety

ŠARMANTNÍ OSOBNOST

www.sarmantniosobnost.cz

Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2020 a vyhrajte jednu z deseti hodnotných cen. 1. Jitka Molavcová herečka, zpěvačka

6. Petra Černocká zpěvačka

2. Daniel Stach televizní moderátor

7. Jan Rosák moderátor

3. Hana Zagorová zpěvačka

8. Halina Pawlowská spisovatelka

4. Jan Přeučil herec

9. David Vávra architekt, herec

5. Jiří Grygar astrronom, astrofyzik

4. Jaroslav Plesl herec

Jméno a adresa odesílatele: .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Své hlasy posílejte na e-mail: sarm@rozhlas.cz, nebo sms ve tvaru: sarm mezera, jméno a příjmení osobnosti na číslo 736 30 40 30. Hlasovací lístky můžete posílat i poštou na adresu: Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové. Na obálku připište heslo „Šarmantní osobnost“. 5


Expres Architektonicko­‑urbanistická soutěž o novou podobu Tepny v  Náchodě má svého vítěze. Z  26 anonymních návrhů vybrala porota jako nejlepší návrh polského týmu z Varšavy. Dle slov autorů se zaměřuje zejména na přizpůsobivost klimatu a sociální soudružnost: „Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je vytvořit pohodlné, inkluzivní a obnovující se prostředí, které by se vepsalo do stávajícího městského a kulturního kontextu.“ Na ploše v bezprostřední blízkosti centra bude možné navýšit kapacity bydlení, služeb i infrastruktury bez dalšího rozšiřování města do krajiny. V polovině března byly zveřejněny výsledky hlasování v anketě Evropský strom roku 2021. Jedním z finalistů byla i jabloň z Machovské Lhoty, která v loňském roce zvítězila v českém klání Strom roku 2020. Mezi čtrnácti evropskými velikány se jediný ovocný strom – stará odrůda reneta blenheimská - rozhodně neztratil a s více než 31 tisíci hlasy zaujal sedmé místo. Vítězem se stal tisíciletý dub ze španělské Leciny, který obdržel přes 104 tisíce hlasů. Od 1.  dubna spustí Adršpach nové webové stránky a online prodej vstupenek na prohlídkový okruh i online prodej parkovného v Adršpašských skalách. Chce tím regulovat vysokou návštěvnost skal a zabránit kolapsům dopravy, ke kterým v  minulosti docházelo. I nadále bude možné zakoupit vstupenky i parkovné na místě, hrozí však, že bude vstup vyprodaný a parkoviš-

tě plná. S online nákupem návštěvník zároveň ušetří. Více informací najdete na www.adrspasskeskaly.cz. Historik Richard Švanda nemůže v této době pořádat oblíbené besedy, ale vytvořil pro své příznivce a  zájemce o historii a zdejší region další zajímavá videa. Na youtube kanále města Rtyně v  Podkrkonoší přibyla videa o táboře nucených prací na Tmavém dole a příběh jeruzalémského poutníka Ferdinanda Hrušky, na youtube kanál Městského kulturního střediska Červený Kostelec bylo přidáno video o životě a díle Gustava Vacka, významného malíře, jehož letos připomene také výstava. Nenáročnou procházku pro rodiny s dětmi spojenou s úkoly a odměnou nabízejí v Polici nad Metují. Zájemci si mohou v  informačním centru vyzvednout plánek a vydat se podle něj po městě. Stačí si s sebou vzít tužku, pozorně se dívat a  splnit úkoly. Správně vyplněná tajenka pak prozradí místo, na kterém si úspěšní luštitelé po uvolnění vládních opatření budou moci vyzvednout drobnou odměnu. Termín Východočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Červený Kostelec se opět mění. Z tradičního únorového termínu byl vzhledem k epidemiologické situaci posunut nejprve na březen, nyní je v plánu od 29. dubna do 2. května. Organizátoři se připravují na několik možných variant včetně té, že inscenace budou divákům k  dispozici online. Aktuální informace k přehlídce najdete na webu www.mksck.cz nebo facebookovém profilu Kostelec nás baví. Z výše uvedených důvodů také nebude spuštěn předprodej zvýhodněných permanentek ani vstupenek.

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz inzerce

6

775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

Projekt Muzejní uličník vyráží podruhé do ulic. Poprvé ho Muzeum Náchodska představilo loni v listopadu. Jeho pracovníci nechali vylepit na prázdné výlepové plochy šest různých plakátů velikosti A2 s  informacemi o  sbírkových předmětech a  trochu tak oživili veřejný prostor. A  protože se neobvyklá prezentace líbila, pokračuje i na jaře. Zájemci se na plakátovacích plochách Náchoda, Hronova, Police nad Metují a  blízkého okolí tentokrát dočtou o exponátech, které se přímo vztahují k důležité osobnosti spojené s historií našeho regionu, Kateřině Vilemíně Zaháňské. Dozvědí se zajímavé informace nejen o  předmětech, které tato šlechtična vlastnila, ale i o zákulisí jejího života. hs


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

radost

vaše e-sho

nákupy

www.doha

p

jan.cz

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod 7


Osobnost Swingu

Foto: archiv Hany Váňové

HANA VÁŇOVÁ „Malování kraslic je nádherná tradice“ Malérečka Hana Váňová se malování kraslic intenzivněji věnuje už deset let. Žije v Polici nad Metují, která má ve znaku tři růže, a  možná právě proto se královna květin často objevuje jako motiv jejích kraslic. Haniny kraslice jsou certifikovaným Regionálním produktem Broumovska a jsou milou potěchou oka i duše. 8


Jste samouk nebo jste měla nějakou učitelku či učitele?

Jsem samouk. Když si vzpomenu na svoji úplně první kraslici, vždycky mě to zahřeje u srdce. Bylo to v dětství. Tatínek mi vejdunek natřel černou tabulovou barvou a já na něj namalovala sněženky. Malování a kreslení mě bavilo od dětství. Stohy skicáků… (smích) Chtěla jsem studovat malbu na keramiku a  porcelán. Bohužel na školu jsem díky režimu nemohla a dostala jsem „umístění“ do podobného oboru. Vyučila jsem se brusičkou skla v Poděbradech a následně jsem pracovala pro Bohemia Crystal Poděbrady. Můžete popsat, jak vaše kraslice vznikají? Od vajíčka po poslední tah štětcem?

Vajíčka získávám hlavně od rodiny nebo od chovatelů v Polici nad Metují a okolí. Sama si je vyfukuju a čistím tak, aby byla opravdu čistá a nic se s nimi ani po dlouhé době nestalo. Stává se mi, že mi často známí chtějí darovat už samotné vejdunky, ale bohužel jsou často nepoužitelné. Udělat dírku tak akorát bez záprasku, vyčistit a usušit vejdunek je základ a není to jen tak. Vejdunky pak buď natřu podkladovou barvou, nebo na jejich přirozenou barvu maluju. Domácí vejce jsou nádherná už sama o sobě. Každé má přirozeně originální barvu a to se učím v  poslední době hodně využívat. Barvy používám akrylové, vodou ředitelné. Moje top jsou modelářské barvy Unikolky. Mají velmi dobrou přilnavost, odstíny jsou vzájemně mísitelné a  jsou v  lesku i  matu. Výhodou je, že jsou stálé, kraslice ani po čase neblednou a  můžou být i  venku na dešti. Na samotnou malbu pak používám přírodní kulaté štětce, co nejmenší  – nejvíce mi vyhovuje štětec číslo nula nebo jedna. Jednotlivé barvy potřebují nějaký čas, aby zaschly, a tak se k jedné kraslici vracím několikrát.

Jedna kraslice mi zabere jednu až dvě hodiny, ale je to kraslice

Proč jste zvolila právě malování? Zkoušela jste i jiné techniky?

Prošla jsem si snad všemi technikami od madeirování, škrabání, přes voskovou techniku, slámovou techniku až jsem se vrátila k tomu, co mám nejraději – ke klasické malbě. Předkreslujete si vzory?

Ne. Všechny kraslice jsou malované načisto bez předkreslení. I když vymýšlím nový vzor, tvořím ho rovnou na kraslici. Dřív jsem si dělala na papír barevné skici, abych získala představu o barevnosti, ale už mi to přijde zbytečné. Kraslice má určitý tvar a  vzor na ní působí úplně jinak než na papíře.

inzerce

Jak dlouho trvá příprava a namalování jedné kraslice?

od kraslice. Maluju je opravdu ráda a tak tím trávím hodně času. Jak se říká, že čas plyne úplně jinak, když člověk dělá, co má rád, tak to u mě v tomhle případě opravdu platí. Kraslice většinou maluju v sadách, takže když si připravím vejdunky, nasadím je na špejle. Připravím si barvy a  pak už jen maluju podle své fantazie, nebo vzoru, který se mi osvědčil a mám ho ráda. Snažím se o  to, aby obě strany kraslice byly symetrické a totožné. To mě baví, aby obě strany byly k nerozeznání.

9


Za takovou krásou jsou hodiny pečlivé práce

Kde nacházíte inspiraci?

Inspirace je všude kolem. Maluju především rostlinné motivy, takže ohromným inspiračním zdrojem je příroda. Stylizování květin je pro mě velká výzva a vždy jsem milovala vyšívané ubrusy, malovanou keramiku a nábytek, a sledovala, jak si se stylizací jednotliví tvůrci poradili. Mně osobně nejde o napodobování, nikdy nebudu lepší než příroda, ale dokázat zdůraznit charakteristické rysy konkrétní květiny, zachovat si svůj rukopis - to je pro mě umění. Každá malérečka má svůj rukopis, podle kterého si svou práci pozná. Já maluju hlavně tradiční lidové motivy našeho regionu. Vybraný ornament se snažím typizovat podle vzoru našich předků. Nejraději maluju růže, ty jsou mi nejbližší. Jsou pro mě symbolem cykličnosti života a přírody. Růže je pro mě také květina, která je právě silně spjata s  regionem i městem, ve kterém žiju. V současné době jsou mou nejsilnější inspirací sbírky Muzea Náchodska, a  to především lidový malovaný nábytek druhé poloviny devatenáctého století. Věnujete se malování kraslic po celý rok nebo jen před Velikonocemi?

Dřív jsme kraslice doma malovali na jarní rovnodennost. Teď je už několik let maluju celý rok. Každý rok přibude nějaký nový vzor, nová ba10

revnost. Mám ráda, když kraslice ladí v současných interiérech a jak se mění trendy v bydlení, mění se i moje práce. Pořádáte nějaké dílny pro veřejnost?

Ano a je to opravdu radost. Po získání certifikátu Regionální produkt Broumovsko jsem začala pořádat workshopy na velikonočních výstavách, při kterých se snažím své zkušenosti s výrobou předávat dál. Také je podle mě důležité stále připomínat tradiční podobu Velikonoc našich předků. S  podporou své rodiny navštěvuju velikonoční a  řemeslné trhy, kde nabízím svou práci. Snažím se vždy na místě nechat návštěvníkům nahlédnout do postupu výroby a potřebných pomůcek. Kraslice také na místě na přání dodělávám třeba jménem koledníka, pro kterého je kraslice určena. Jak už jste zmínila, vaše kraslice jsou držitelem značky Regionální produkt Broumovsko. Co to pro vás znamená?

Certifikací se mi otevřely obzory. S dcerou jsme založily Lidovou dílnu 322, pod kterou kraslice a další dekorativní předměty pouštíme do světa. Regionální značky upozorňují na zajímavé produkty, které vznikají v místě, místními a z lokálních surovin. Udržitelný rozvoj je téma, které se


dotýká nás všech a hlavně potomků. Regionální trh byl součástí životů po generace. Projekt regionálních značek je apel na obnovu a já jsem pyšná, že jsem součástí.

Kraslice paní Váňové mají certifikát Regionální produkt Broumovska

Pracovníci Muzea papírových modelů vás navrhli na titul Mistr rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Potěšilo vás to? A jak to s udělením titulu vypadá?

Velmi mě to potěšilo, ale teď nevím, v jaké je to fázi. Nominace byla součástí realizace mojí první samostatné výstavy kraslic ve Staré škole v Polici nad Metují, kterou jsem chystala s Muzeem Náchodska. Bohužel díky současné situaci se výstava nekoná, připravovala jsem ji od léta. Součástí měl být také workshop a další doprovodný program. Proč vlastně kraslice malujete? Je to koníček, nebo je v tom něco hlubšího?

Po uzavření skláren Bohemia Crystal v Polici nad Metují jsem se doma věnovala gravírování skla a začala jsem pracovat v líhních XAVEROV. Tvorba pěkných věcí mi v tu dobu opravdu chyběla. A protože jsem byla v dennodenním kontaktu s  vejci, tak to byl první impuls k  tomu, abych se o kraslice začala víc zajímat. Udržování tradic patří do každé doby a malování kraslic je nádherná tradice, byla by opravdu škoda, kdyby se stala pouze součástí skanzenů. Malování kraslic je pro mě navíc jedna z forem, díky které se dají krásně utužovat vztahy v rodině. Takový ženský kruh, při kterém vznikne něco pěkného. U nás v rodině se vždy na svátky peklo cukroví nebo pouťové koláče anebo se společně zdobily kraslice. Sešly se všechny generace žen - babička, maminka a já. I když už tu s námi má babička ani maminka nejsou, vždycky si na ně při těchto

činnostech vzpomeneme. Dnes se scházíme já a moje dcera, která zapojuje i svého syna. Třeba se dočkám i  vnučky. Udržování tradic a  zvyků považuju za moc důležité a čím jsem starší, tím víc věřím tomu, že se tak propojujeme jak s našimi předky, tak s budoucí generací. Věnujete se i jiné výtvarné činnosti? Nebo jiným koníčkům?

Maluju také na sklo a porcelán. Mám ráda květiny a ráda navštěvuju hrady a zámky. A jak se vy osobně chystáte na Velikonoce?

Vánoce jsou krásné, ale Velikonoce hezčí. U nás doma je opravdu milujeme. Pro nás je to velká oslava jara. Vše po zimě ožívá, sluníčko svítí a všechno je pro mě hned nějak radostnější, do všeho má člověk větší chuť. Teplo, světlo a energie – to jsou pro mě Velikonoce a ráda je slavím. Pečeme, vaříme, zdobíme perníčky a  pleteme pomlázky. Beránek a  mazanec nesmí chybět. Taky stále držíme holčičí koledu na Květnou neděli. Snad už příští rok nezůstane líto doma. Děkuji za rozhovor.

Slyším dobře, sleva pro každého? 800 404 010 inzerce

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

Náchodský Swing 142x48 mm 4B 2021 „Tchán 1“

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN. inzerce

11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: Filmové studio Barrandov

Hlavně, když je veselo Říká se, co Čech, to muzikant, ale to samé by se dalo říct o tuzemském přístupu k humoru. Schopnost nebrat vážně sebe ani vše, co se děje, je národním sportem a pomohla nám překonat i těžké časy. V předchozích dílech Filmových milníků jsme připomínali režiséry Československé nové vlny. Řada z  nich (Forman, Papoušek, Chytilová) se ve svých filmech humoru nevyhýbala, protože jim umožňoval satirizovat společnost a  jemně posouvat mantinely dané dobovou cenzurou. Někteří filmaři ale dokázali ve stejné době tvořit v  rámci systému tak, aby ho nedráždili, což se stalo obzvláště po zahájení normalizace klíčovým faktorem pro přežití v oboru. Mezi významné tvůrce patřil už od poloviny 60. let režisér Václav Vorlíček, který dokázal s  častým spolupracovníkem Milošem Macourkem přinášet do československého filmu ozvěny žánrových filmů (sci­‑fi, špionážní příběhy i  komiksová dobro12

družství). Průlomovým se pro něj stal snímek Kdo chce zabít Jessii? (1965). Jiří Sovák je zde uvězněn v dysfunkčním manželství až do doby, kdy se díky vynálezu zhmotní jeho sny v čele s  překrásnou Olgou Schoberovou. Bohužel spolu s  ní přibyla do reálného světa i  řada záporných postav, která jako by vypadla ze stránek komiksu. Kromě několika známých hlášek („Já nekoušu, pane docente!“) spočívá výjimečnost filmu především v  tom, že dialogy „snových“ postav se objevují v komiksových bublinách a v práci výtvarníka Káji Saudka. Macourek s Vorlíčkem zde začali rozvíjet styl tzv. crazy komedie, která parodovala klišé žánrových filmů a byla založena na hereckých výkonech předních tuzemských komiků. Po Jessii

následoval bondovský Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (1967), černohumorné Pane, vy jste vdova! (1970), harrypotterovská Dívka na koštěti (1971), trikově fenomenální Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974) a poťouchlé Což takhle dát si špenát? (1977). Co do fantazie mohl autorskému tandemu Vorlíček–Macourek zdatně sekundovat scenárista Jiří Brdečka a režisér Oldřich Lipský. Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) patří do ranku uctivých parodií. Základní tropy (neohrožený hrdina, podlý záporák, křehká dívka i  manipulativní zralá žena) jsou zde sice vyšroubované do groteskní podoby, ale i  tak nejde jen o  řetězec komediálních


situací. Film funguje díky kameře, barevným filtrům, akčním a muzikálovým scénám jako regulérní western. To samé můžeme říct o  poctě šestákovým románům s  detektivem Nickem Carterem (Adéla ještě nevečeřela, 1977) a verneovském Tajemství hradu v Karpatech (1984). „Hele Božka, že je támhle to muzeum!“ Čeští filmaři se ovšem nesnažili pouze parodovat západní filmy. Dokázali vytvářet snímky, které byly politickou i společenskou satirou. Bílá paní (1965), již podle scénáře Karla Michala natočil Zdeněk Podskalský, je právě takovou chytrou komedií. Přízrak minulosti v podobě Bílé paní visí nad vsí Komonice a stane se záminkou k boji o moc mezi předsedou a tajemníkem místního národního výboru. Podskalský natočil rovněž Světáky (1969) podle scénáře náchodského rodáka Vratislava Blažka. Oldřich Nový nedostal od Pytlákovy schovanky (1949) lepší roli, a proto s velkým nasazením předává základy etikety trojici Libíček, Sovák a Brodský. Jednoduchá zápletka drží pohromadě nejen díky vysoké kadenci hlášek a  komediálnímu talentu všech zúčastněných, ale rovněž díky faktu, že stejné školení absolvuje i  trojice dam Jirásková, Bohdalová a Janžurová. Podobně jako

inzerce

v Ecce homo Homolka vychází většina humoru z úporné snahy popřít vlastní přirozenost a být oním světákem. „Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!“ Vstup Zdeňka Svěráka a  Ladislava Smoljaka do sfér tuzemské filmové komedie byl naprosto klíčový pro její rozvoj. Ve druhé polovině 60. let stvořili v  rozhlase (a  posléze rozvíjeli na divadle) fiktivní postavu Járy Cimrmana, talentovaného jedince, který by se svou šíří zájmů dal přirovnat jen k  osobnosti Leonarda da Vinci, a  to ještě stěží. Roku 1974 šel do kin první film podle jejich společného scénáře. Jáchyme, hoď ho do stroje přivedl na filmové plátno nejen unikátní humor Svěráka a Smoljaka, ale rovněž obyčejného mladíka Františka Koudelku (Luděk Sobota) snažícího se poprat se všemi nástrahami od pedantské tetičky přes soka v  lásce až po zřízence z  ústavu docenta Chocholouška. Úspěch snímku pochopitelně vedl k  poptávce po dalších komediích od stejného tvůrčího dua. Mezi ty nejlepší se řadí Na samotě u  lesa (1976), Marečku, podejte mi pero (1976) a Nejistá sezóna (1987). Ze samostatných scénářů Zdeňka Svěráka realizovaných v době normalizace pak nejvíce nadchne Vrchní, prchni! (1980) a  Vesničko má středisková (1985).

A co děti? Mají se čemu smát? Filmové ateliéry Barrandov a  Zlín produkovaly pochopitelně také snímky pro děti a dospívající. Řada z  nich s  humorem pouze koketovala a  dnes už by se u  nich smál asi jen pamětník. Něco takového se ale nedá říct o  televizním filmu režisérky a  scenáristky Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), jemuž se v době natáčení příliš nevěřilo. Scénář stavěl do popředí dětského hrdinu, což je většinou risk, který se nevyplácí. Jeho součástí bylo i  několik kontroverzních témat (nemanželské dítě, nevěra a vztah státu k matkám samoživitelkám), aniž by se sklouzávalo do generalizace. Naštěstí se veškeré obavy ukázaly liché a  publikum komedii se sociálně­ ‑kritickým nádechem přijalo velmi vlídně. Poledňáková tak mohla natočit pokračování Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) i vítěze hlasování o  komedii století S  tebou mě baví svět (1982). Československých komedií, které nás díky kvalitnímu humoru i  počtu televizních repríz baví dodnes, u  nás vznikla přehršel. Koneckonců jsou to také filmaři, kteří se řídí heslem, že s úsměvem jde všechno líp.

inzerce

13


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Léčení, které přijde draho

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

14

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Už v minulosti jsem se v této rubrice zmiňoval o svém vztahu k léčitelům. Až donedávna jsem na ně měl štěstí, pomohli mi a  já jsem těm konkrétním, jmenovitě už zesnulému Emilu Václavu Havelkovi a  Romanu Kindlovi, jenž už se svou praxí skončil, nesmírně vděčný. Jakmile se ale dostavil nový zdravotní problém a  já nemohl dva výše jmenované z  uvedených důvodů navštívit, začal jsem se ohlížet po nových. Oslovil jsem jich několik, oslovil jsem i kartáře, a vyšel mi z toho moc špatný výsledek. Přitom předesílám, že patřím k těm, kteří nesouhlasí s názorem, že dobrý léčitel by měl své schopnosti poskytovat zadarmo. I  dobrý léčitel totiž musí jíst a platit složenky. Jinak by nemohl léčit. Pokud jde o kartáře a kartářky, na rozdíl od těch aktivních v  devadesátých letech, kdy jsem tuto scénu měl kvůli

svému zájmu o podobné věci dobře zmapovanou a věděl, na koho se obrátit, jsem u  těch „nových“ nestačil zírat. Jejich výklady karet byly vpravdě obecné, nekonkrétní, jejich rady se blížily těm, které by vám řekli vaši kamarádi, kdybyste se na ně obrátili. A všichni se chytali různých nápověd, jež jsem při svěřování se s problémem vypouštěl ze svých úst já. Novinkou pro mě byly přidané věci. Po asi třech kartářkách jsem chtěl pomoc, a ony mi po několika nicneříkajících frázích nabídly něco, co není v  balíčku nazvaném „výklad karet“. Vykladačka z Plzně mi prodávala andělské svíčky, čtyři za pět set korun. Že to prý zaručeně pomáhá. Další mi řekla, že jediné, co mi pomůže, je bílá magie, kterou také dělá, a  abych ji zavolal kvůli tomu večer. A ta třetí mě odkázala na paní, která také dělá bílou magii.


Jaroslav Špulák

inzerce

Té jsem skutečně zavolal, a první, co jsem se dozvěděl, byl ceník. Její magické úkony by trvaly měsíce, bylo by jich několik a jenom za to, že ji seznámím se svým problémem, chtěla dva a půl tisíce korun. Dovedl jsem si samozřejmě hned představit, kolik by asi tak chtěla za samotné konání bílé magie. Samostatnou kapitolou byl jeden slovenský léčitel, kterému jsem napsal e­‑mail. Bylo to v  neděli odpoledne, napsal jsem mu, že mu další den zavolám, ale on se mi ozval hned večer. Když jsem mu řekl, že mu cinknu zpátky, řekl mi, že není třeba, protože je bohatý. Já si ještě v tu chvíli myslel, že hovoří o  duchovním bohatství. Koneckonců, mluvil jsem s léčitelem. Potom jsem si vyslechl několik vět o nerozlučném přátelství Čechů a  Slováků a  konečně jsme se dostali k  debatě o mých potížích. Na to konto se mi dostalo informace, že mám jedenáct nemocí a on je schopen je všechny vyléčit. Jak na to přišel během tak krátké doby při telefonickém hovoru, mi bylo záhadou, ale říkal jsem si, že je to třeba člověk s nadpřirozenými schopnostmi. Proč ne? Jenže následně jsme se dostali k léčení. On mi sdělil, že mi pošle několik stránek andělských modliteb a já se je budu muset nejenom naučit, ale také pochopit. Upozornil mě, že je to složité, a největší úspěch měla jedna jeho „pacientka“, která je četla každý den a vše pochopila za tři měsíce. Ty modlitby by stály nejméně tři tisíce korun: „Ale to je částka, kterou mi dávají jen ti opravdu chudí. Předpokládám, že vás se to netýká.“ Když už byl v tom představování svého „volného“ ceníku, řekl mi, že za první konzultaci mu ten nejchudší člověk, se kterým se setkal, dal patnáct set korun. A za každou další také. Za chudého mě ale zjevně nepovažoval, zřejmě podle toho, že mám mobilní telefon, a opět mě upozornil, že očekává částku jinou, mnohem vyšší. Když jsem si to tak v  hlavě všechno sečetl, naučil bych se andělské modlitby, absolvoval pár konzultací a bez jediné záruky za to vyplázl dobrých deset tisíc. Také mi bylo divné, že od jisté doby tento „bohatý“ člověk hovořil jenom o penězích. Když hovor skončil, byl jsem z něho poměrně dost vyčerpaný, což také není zrovna doklad toho, že jsem hovořil s někým pozitivně naladěným. Proto jsem se rozhodl s tímto člověkem už pro jistotu nespojovat, a překvapilo mě, že ani on už se se mnou nespojil, byť má mé telefonní číslo. Ale znáte to, když vám někdo řekne, že máte jedenáct nemocí, trochu vás to znejistí. A  tak jsem zašel k  lékaři a nechal si udělat kompletní krevní vyšetření. Výsledek by takový, že i  kdybychom se upočítali k  umdlení, jedenáct nemocí bychom s lékaři nenašli. Netvrdím, že je vše v pořádku, ale co do statistického údaje hledím na číslo jedenáct z uctivé vzdálenosti odspodu. Pořád hledám dobrého léčitele. Mé zkušenosti s těmi, jejichž jména si dnes najdete na internetu, jsou ale čerstvě špatné. Možná, že léčit či pomoci dovedou. Rozhodně však nedovedou komunikovat se svými zákazníky a  rozhodně chtěli na tom, co umějí, vydělat tolik, až je to neslušné.

15


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu e-shhoajan.cz

radost

www.Dnoostí osobního s mož

JARO V LOŽNICI

Moderní odstíny, decentní motiv včeliček, nadčasové proužky a jemná květinová kresba učiní z bavlněného povlečení Adore elegantní doplněk vaší ložnice. Hřejivá medově zlatá barva nechává vyniknout drobnému bílému motivu včelek na vrchní straně cíchy, spodní strana je ve znamení zlatavých, světle žlutých, bílých a světle šedých proužků. Povlak na polštář je z obou stran posetý jemnou kresbou lučních květin. Díky dvoubarevnému provedení si užijete úžasnou variabilitu. Komfort v podobě zipového uzávěru je samozřejmostí. 945 Kč

odběru

PEELING NA PROVÁZKU

Novinkou v našem sortimentu jsou úžasně voňavá, třikrát jemně mletá mýdla na praktickém provázku s peelingovým účinkem mletých makových semínek. Nabízíme svěží vůni verbeny a citronu, jemnou vůni macešek nebo osvěžující vůni sladkého pomeranče. Tato luxusní anglická mýdla obsahují bambucké máslo, jemně čistí a vyživují ruce i tělo, nemají v sobě žádné parabeny a nejsou testována na zvířatech. 249 Kč

Dubnová

OTEVÍRAČKA

16

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

JARNÍ KOLEKCE VŮNÍ

Nová jarní kolekce svíček Yankee Candle s názvem The Last Paradise zve na cestu do exotických krajů, kde znovu pocítíte opojení ze svěžesti mořské vody, omamných květin a lahodného ovoce. Nedotknutá džungle, skryté zátoky, nekonečné pláže. Dobroty s překvapivou kombinací chutí a exotické vůně nádherných květin. Přijměte pozvánku do ráje a nechte svou mysl odplout do bezstarostných dálek s vůněmi Beach Escape (Únik na pláž), The Last Paradise (Poslední ráj), Coconut Rice Cream (Krém s kokosovou rýží) a Bora Bora Shores (Pobřeží Bora Bora). Od 69 Kč

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek

kafe s sebou

PÁNSKÁ A DÁMSKÁ TRIKA CITYZEN

Nejmodernější trika současnosti kompletně vyrobená v Chrudimi ze 100% prémiové dlouhovlákné bavlny s naprosto unikátní vlastností, která zajistí, že už nikdy nebude na vašem triku vidět pot. Vnější strana je díky hydrofobní úpravě chráněna proti skvrnám a špíně, kapaliny po triku volně stečou a nezanechají stopu. Vnitřní strana silně saje, absorbuje vlhkost a rozvádí ji do velké plochy. Kombinace těchto efektů zajišťuje příjemný pocit při nošení, snižuje zápach a poskytuje triku jeho největší benet - mokré skvrny po pocení zvenku nejsou vidět. V nabídce nově dlouho očekávaná bílá barva.

Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

JARNÍ RADOSTI

Kdy jindy si doma vytvořit příjemnou a líbivou atmosféru, než nyní, kdy ve svých domovech trávíme spoustu času? A kdy jindy si udělat novou dekorací radost, než nyní, kdy máme potěšení pomálu? Řadu novinek doplňují i léty prověřené oblíbené kousky.

790 Kč

ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

KAFE, KAFE, KAFE ...A WHISKEY

Pražírna Dark Woods Coffee, která sídlí v Anglii na okraji Marsden ve West Yorkshire, praží kávu ručně na pražicím stroji Probat z roku 1950 ve stylově zrekonstruované viktoriánské textilní továrně, vedle úzkého kanálu Hudderseld a řeky Colne. Mezi její kávovou perličku patří i etiopská káva, která si před upražením poležela v sudech po whiskey - Common Grounds, a které se hned dvakrát za sebou podařilo vyhrát ocenění Great Taste Awards.

Dubnová

OTEVÍRAČKA OKÉNKA telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

17


Toulky historií

Text: Richard Švanda

O památných stromech

našeho kraje

K půvabu naší vlasti významně přispívají krásné a mohutné staré stromy rostoucí jednotlivě, ve skupinách či stromořadích v  naší krajině, kterou zbavují dojmu jednotvárnosti, oživují její vzhled a příznivě ji člení. Mnohé tyto stromy rostly už v době, kdy Čechy byly součástí habsburské monarchie, když do našeho kraje přijel první vlak, některé pamatují i nejstarší historii vůbec a jejich stáří se blíží tisíci let. Jsou dokladem toho, jak se u nás dříve stromům v krajině věnovala péče a pozornost, díky čemuž jsme zdědili od předků naši vlast na stromy v krajině tak bohatou. Na dolním konci Rtyně u cesty do Úpice roste před někdejším statkem č. p. 10 lípa, která je nejstarším rtyňským stromem. Její stáří se odhaduje na 450 let. Je možné, že její vysazení souviselo se stavbou zmíněného statku pocházejícího z poloviny 16. století. Je známo, že roku 1565 na něm seděl Jan Pankchartek a  po něm jeho žena 18

Barbora. Po nich jej zakoupil Petr Roudenský, který jej předal svému synu Jakubovi. Právě po těchto majitelích se zachovalo pojmenování lesa Roudenky, jenž k statku dříve náležel. Poté se majitelé mnohokrát vystřídali. Ve statku hospodařili po čtyři pokolení Faltovi, Bendovi a  Baudyšovi. Koncem třicetileté války prošli Rtyní

švédští žoldnéři, kteří na své cestě plenili, co jim přišlo pod ruce. Na kmenu lípy jsou dosud patrné zacelené rány od požáru způsobeného švédskými vojáky. Lípa zažila za oněch posledních 450 let události, jež by vydaly na tlustou knihu s  tisíci příběhy. Její obvod činí zhruba 530 cm, kmen má za ta léta dutý, avšak korunu dosud


Chadt a Ševětínský ve své knize Staré a památné stromy v Čechách a  na Moravě z  roku 1913 zmiňují v  okrese Náchod Komenského lípu na Babí u  Náchoda, pod níž se  – dle staré lidové pověsti  – Jan Amos Komenský, ubíraje se roku 1628 s jinými vyhnanci přes Náchod, zastavil a  požehnal vlasti, volal k  Bohu o  pomoc a  prosil o  požehnání nešťastnému národu. Pak si vzal hrst hlíny z  české půdy na památku do vyhnanství. V uvedené knize autoři také píší o  jedli v  polesí Trčkov u  Nového Města nad Metují. Zajímavá je zmínka o smrku u Teplic nad Metují: „Veliký smrk v lesích panství teplického v  Podkrkonoší v  Čechách. Roku 1906 poražen byl smrk, jehož výška byla, ač vršek byl ulomen, přes 40 m, obnášel obvod 3,46 m (průměr 1,10 m). Dle přesného měření a  výpočtů odborníků byl strom ten 330 roků starý a úplně zachovalý.“

tině požár. Po hasičském zákroku musel být ohněm poničený strom poražen. V současnosti kmen Jiráskova buku pietně odpočívá na místě, kde se po několik staletí pyšně rozhlížel do kraje; pomalu tleje a zarůstá kapradím. Mezi významné stromy dozajista patří i  jabloň, kožená reneta zimní, která přes sedmdesát let

poskytuje stín návštěvníkům hostince U Lidmanů v Machově. Podle místních pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z  nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné. Jabloň se stala Stromem roku 2020 a  zúčastnila se také klání Evropský strom roku 2021.

- BAZÉNY - ZASTŘEŠENÍ - PLASTOVÉ NÁDRŽE výroba | montáž | servis www.bazenyMachov.cz

inzerce

Dnes už neexistuje ani Jiráskův buk, který stával ve stráni Jírovy hory nad starou cestou k Polici nad Metují. Svým věkem a rozložitostí patřil k nejstarším stromům v  širokém okolí. Pod stromem býval dřevěný stoleček s lavičkou, na níž s  oblibou sedával spisovatel Alois Jirásek, když tu v  letech 1895-1897 pobýval na letním bytě v podhorním mlýně č. p. 28. Strom měl rád již od mládí. Psal tu i některá svá literární díla, mimo jiné veselohru M. D. Rettigová a  také část románové kroniky U  nás. Mohutný buk, stářím vykotlaný, přežíval do 70. let 20. století. Tehdy od dětmi založeného ohýnku u kořenů stromu vypukl v jeho du-

Machovská jabloň získala v anketě Evropský strom roku 2021 sedmé místo

Foto: Jaroslav Winter

stále zdravou. Lípa představovala vždy dominantu této obce. V roce 1944 však vichřice zlomila její mohutný vršek, a proto majitel tehdy všechny delší větve ořezal, aby mu pádem nepoškodily stavení. Z lípy zůstal jen kmen, který sice znovu obrazil, avšak někdejší krása staré lípy už zůstala minulostí.

19


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová

Rona Pondick, Little Bathers, 1990-91, foto: ronapondick.com

„Odpudivé umění“? Tělo a tělesnost v umění 90. let Kritička a kurátorka Galerie Luxfer Kateřina Štroblová reflektuje fenomén tzv. abject – art, uměleckého směru pracujícího s tělesností, jenž se objevil v polovině 80. let 20. století. Původně psychologický pojem „abject“ (opovrženíhodný, bídný) uvedla do světa umění kritička a filosofka Julia Kristeva ve své knize Powers of Horror v roce 1980. Označila jím pocit odporu a znechucení, pokud jsou překračovány hranice, kterými kategorizujeme svět (uvnitř/vně, zvířecí/ lidské, živé/neživé, život/smrt). Umělecké tendence, které začaly sílit od druhé poloviny 80. let a  jež pracují zejména s  lidským tělem tak, že 20

překračuje obecné chápání čistoty a slušnosti, se zajímají o tělesné funkce a aspekty lidského těla, jež jsou veřejností považovány za nízké, necudné či nevhodné. Zároveň toto umění využívá nelibost, jež v divákovi takto prezentované tělo – tedy tělo poskvrněné, rozkládající se, obrácené naruby – probouzí. Není náhoda, že umělci začali akcentovat tuto tematiku právě v dané době: 80. léta se v  USA nesla ve znamení

společenských nepokojů, vystoupení nejrůznějších občanských hnutí, ale zejména velké krize kolem epidemie AIDS, s níž reflexe tělesnosti v umění bezprostředně souvisí. Mezi aktivní členy politické skupiny ACT­‑UP (AIDS Coalition to Unleash Power), bojující proti AIDS a předsudkům vůči nemocným, patřil rovněž přední představitel „abject art“, Robert Gober (*1954). Mezi jeho


typická díla patří realistické objekty a instalace, zobrazující hygienické propriety jako dřezy, vany či výlevky. Proslavil se však svými hyperrealistickými sochami částí mužských torz a nohou z včelího vosku s reálným ochlupením a  částmi oděvu, obvykle podivně trčících ze zdi. Odcizené a  zároveň familiární Goberovy sochy působí jako surreálný prvek, jako objekt někde mezi světem živých a neživých. Kiki Smith (*1954) pomáhala definovat druhou vlnu feministického umění a hledala nové způsoby zkoumání společenské, kulturní a  politické role žen. Ve svých zneklidňujících dílech se zaměřila na lidské tělo v  detailu, s  důrazem na ženská témata zakořeněná v  mytologii, folkloru či náboženství. Podobně jako Gober ve svém díle silně reflektovala tématiku AIDS. Její rané práce z 80. let zkoumají podoby lidského těla a jeho funkcí skrze jeho jednotlivé části: vytvářela křehké instalace z  ručního papíru, skla, papírmašé, sádry či terakoty. Monumentální realizace Untitled z  roku 1990 zobrazuje dvě postavy, mužskou a  ženskou, které visí jako loutky, oči zavřené. Po tělech jim stékají mléko a sperma, životodárné tekutiny. Přesto se postavy zdají být bez života.

Robert Gober, Untitled Leg, 1989-90, foto: moma.org

Další americká sochařka Rona Pondick (*1952) užívá tělo v doslovném i  metaforickém smyslu už od počátku 80. let, kdy se zaměřila na objekt postele  – místa, kde se člověk rodí, odpočívá, miluje i  umírá. Na postele navršovala polštáře a matrace, na něž pokládala podivné tvary připomínající exkrementy jako kontrast mezi různými formami a  produkty lidské existence. Paralelně začala pracovat s fragmenty evokujícími lidské tělo, jako byly boty, dětské lahve či zuby v podivné směsi anatomických částí a objektů. Ztělesněním „odpudivého umění“ jsou fotografie Andrese Serrana

Kiki Smith, Untitled, 1990, foto: whitney.org

(*1950), jež zobrazují kontroverzní a šokující náměty vysoce estetickou formou. Serrano se proslavil snímky, připomínajícími abstraktní obrazy, k  jejichž vytvoření užíval tělesné tekutiny jako mateřské mléko či menstruační krev. Vznikla rovněž série děl, kdy jsou různé objekty ponořené do těchto tekutin: nejslavnější dílo je bezpochyby Piss Christ (Močový Kristus, 1987), které se zařadilo mezi nejdiskutovanější a nejkontroverznější umělecká díla. Fotografie zobrazuje plastový krucifix, ponořený do nádoby s  močí. Přestože bylo toto dílo samozřejmě považováno za neuctivé a rouhačské, jeho záměrem bylo spíše otevření otázek kolem tělesnosti Krista, fyzičnosti aktu ukřižování i  komentář kýčovitosti a obchodu s křesťanskými předměty. Kromě užívání těchto „neobvyklých“ materiálů šokuje Serrano také náměty, které snímky zobrazují: v  cyklu Márnice (1992) zachytil velmi silné snímky mrtvol a různých příčin smrti, v A History of sex (1995 – 96) pak nejrůznější praktiky či fantazie, včetně ne zcela běžných či perverzních forem sexuálního chování. Uměleckých děl pracujících s  šokem či kontroverzí je samozřejmě nespočet a  hranice toho, co považujeme za skandální či nevhodné, se neustále posouvají. Umění má za úkol je posouvat a reflektovat tak aktuální stav naší společnosti; provokovat a jitřit naše smysly, abychom uvažovali o  hodnotách našeho současného světa. 21


Stylový domov

Text: Tereza Zmátlová, foto: Unsplash

Domácí pracovna

podle vašich představ Doba se mění a celá řada z nás se z kanceláře musela přesunout za domácí pracovní stůl. V tomto článku bych vám proto ráda poradila, jak si svůj home office zpříjemnit, a hezkým pracovním prostředím také zkvalitnit odvedenou práci. Stůl Než začnete, pracovní kout si nejprve dobře přeměřte a v ideálním případě vytvořte i jeho plánek. Díky tomu se minimálně ujistíte, že se vám vše, co potřebujete, do prostoru vejde. Základem každé domácí kanceláře je dobrý pracovní stůl. Ten by měl mít vhodný rozměr a  zároveň musí pasovat do vymezeného prostoru. Pokud pracujete pouze s  notebookem, postačí vám stůl o menším rozměru 50 x 110 cm. Pokud máte k dispozici větší prostor, určitě zvolte stůl o rozměrech alespoň 70 x 140 cm. Pracovní stůl si můžete objednat online nebo po otevření prodejen jej vybrat přímo ve zvoleném showroomu s nábytkem. Možná trochu dražší a časově náročnější, za mě ale určitě nejlepší volbou, je nechat si stůl vyrobit na míru od lokálního truhláře. Váš nový

stůl tak bude přesně podle vašich představ. Stůl lze vyrobit z masivu, dýhy, lamina či jiných materiálů. Odlehčeně působí stoly, které mají podnoží z jiného materiálu než je deska. Co si budeme povídat, celodenní sezení nám na zdraví příliš nepřidává. Mnoho odborníků tak doporučuje pracovní polohu během dne měnit. Poslední dobou jsou proto v oblibě výškově nastavitelné stoly, které vám umožní pracovat vsedě i  vestoje. Jednoduše si upravíte jeho výšku dle libosti. Je to skvělá věc, která šetří vaše záda. Vřele doporučuji variantu polohovatelného stolu na elektrické ovládání. Židle Zainvestujte do kvalitní židle! I když je to v dnešní době nelehké zrealizovat, určitě doporučuji židli před náku22


pem vyzkoušet. Mnoho prodejen a showroomů nabízí možnost nakonfigurovat si židli dle svých představ a  požadavků. Můžete si vybrat materiál, potahovou látku, zda chcete područky a  jaký budou mít vzhled, výšku opěráku a  tak dále. Pro kvalitní pracovní sezení doporučuji polohovatelDOHAJAN.CZ nou židli, která má oddělený sedák a  opěrku, díky čemuž si můžete jejich polohu upravit a polohovat dle své postavy. Područky je dobré volit výškově a  šířkově nastavitelné. Židle by měla být na kolečkách, abyste se na ní u  stolu mohli volně pohybovat dle potřeby a zároveň by měla mít polohovací systém, který umožní měnit způsob sezení na židli.

PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

Úložný prostor V pracovním koutku určitě myslete na úložný prostor, do kterého si dáte vše, co k práci potřebujete a co chcete mít po ruce (šanony, papíry, knihy…). Můžete zvolit knihovnu, komodu, vitrínu nebo poličky na stěně. S  výběrem úložného prostoru nespěchejte a  dobře jej promyslete. Aby pracovní koutek dobře vypadal, můžou být úložné prostory vyrobeny ze stejného materiálu jako stůl. Nabízí se ale i kreativnější řešení. Já mám například pracovní stůl bílý s bílými kovovými nohami. K němu jsem přetřela starší dýhovanou komodu šedou křídovou barvou, kterou používám na vzorky, katalogy a vzorníky. V mém pracovním koutku nechybí knihovna s dostatkem místa na interiérové knihy, které mám zároveň pěkně na očích. Úložné prostory můžete opět vyřešit tak, že si je necháte vyrobit u truhláře, nebo je koupíte rovnou se stolem. Já si ráda osobitě zrenovuji starý nábytek, který do mého prostoru přináší příběh a originalitu.

Doplňky I v  pracovním koutku jsou důležité doplňky, na kterých si dejte opravdu záležet. S doplňky dodáte vašemu pracovnímu místu osobitost, barvy a hlavně drajv. Pořiďte si hezkou nástěnku, dekorujte stěnu okolo stolu třeba nápaditou tapetou nebo obrázky. Nezapomeňte také na pořadače s hezkým designem. Nakupte různé úložné boxy a zásobníky na tužky a další potřebné kancelářské drobnosti. Stále ale mějte na paměti, že prostor by měl působit organizovaně a čistě. Nakonec přidejte poslední tečku do vaší dokonalé domácí kanceláře v podobě oblíbené květiny. Tereza Zmátlová navrhuje praktické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 01.03.2021 14:29:12

23


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda, foto: archiv Kladské pomezí o.p.s, ilustrace: Josef Čapek

Čapkovy pohádky v Kladském pomezí

Karel a Josef Čapkovi patří mezi naše nejvýznamnější umělce, kteří v rámci své tvorby nezůstali věrni jen jednom stylu. Jejich pohádky pro děti jsou spojené s Kladským pomezím, kde vyrůstali. „To já jsem měl taky zajímavý lékařský případ (…) U nás v  Úpě za havlovickou lávkou, v kořání vrb a olší žil starý vodník, Joudal se jmenoval; byl to takový mrzout, neruda, kakabus a bručoun, někdy dělal povodně a  občas i  topil děti, když se koupaly; zkrátka, lidé ho v té řece neradi viděli.“ Takto začíná Případ s  havlovickým vodníkem patřící do souboru Devatera pohádek, které Karel (s drobnou pomocí Josefa v  podobě jednoho příběhu) napsal. Joudal se v něm na základě rady doktora usadil v  Piešťanech, kde objevil horký pramen a  vyléčil s  ním své revma. Dnes už se tak do Havlovic nemusíme bát jet. Vodníka zde potkáme jen při konání pravidelného Havlovického poháru (HAPO) či při jiných slavnostních událostech. Dušičky už ale do hrníčku nesbírá. Proto se také můžeme bez obav vydat k řece Úpě. V její blízkosti nalezneme havlovický všesportovní areál, který je jako stvořený 24

pro rodinnou zábavu. Nabízí dráhy s doskočištěm, fotbalové hřiště, ruské kuželky, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal a  víceúčelové kurty. K dispozici jsou šatny, parkoviště a stojany na kola. V  Havlovicích můžeme rovněž navštívit „České Pompeje“, gotický hrad Vízmburk. Své přízvisko dostal proto, že byl po staletí pohřben v  zemi a teprve několik posledních dekád je obnovován Sdružením pro Vízmburk. Dopisy z Úpice „Pošta je místo tajemné a  mocné. A  pak, děti, kdopak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená?“ Tento úryvek z  Pošťácké pohádky názorně prezentuje, jak bohatou měl Karel Čapek fantazii. I  všední místa mu připadala magická. Poštu, v  níž v  pohádce pracuje pošťák Kolbaba, nalezneme na náměstí v Úpici. Určitě i  zde se občas nalezne nějaký dopis, který se nedaří doručit. Chudák

pošťák Kolbaba musel v pohádce prochodit řadu měst a obcí, kromě Úpice například i  Hronov, Trutnov a  Turnov, aby našel tu správnou Mařenku čekající na psaní od šoféra Frantíka. Zároveň si během všeho toho cestování uvědomil, jak je u nás krásně. Sourozenci Čapkovi vyrůstali jen kousek od Kolbabovy pošty. Domovem jim byla vila, kde se dnes nachází policejní stanice. V tatínkem milované zahradě se schovávali ve větvích jasanu a  dorozumívali se vlastním indiánským jazykem. Dnes už zde zahradu nenajdeme, ale do objektu se lze po zazvonění dostat i bez toho, že bychom byli Lotrandové. Pod dubem, za dubem „Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a  zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými jednadvaceti pacholky, padesáti zloději, tři-


ceti zlodějíčky a dvěma sty pomocníky, pašeráky a  přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí nebo ke Kostelci nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni; pak na něj zařval, vystoup a obral ho o všecko, a  to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřelil nebo nepověsil na stromě.“ Obávaný loupežník skutečně v Brendách (neboli Jestřebích horách) žil. Lotrandovu sluj nalezneme kousek od rozhledny Žaltman v  Malých Svatoňovicích. Karel Čapek si ovšem jméno známého loupežníka upravil. Ve skutečnosti se mu říkalo Sandman a v kraji se usadil v 16. století. Na Panské cestě číhal pod dubem i za dubem a přepadal kupce jedoucí z Červeného Kostelce do Trutnova. Jakoukoliv zmínku o Zubejdě bychom tu ovšem hledali marně. Přitom ji milovníci filmových pohádek mají se slavným loupežníkem neoddělitelně spojenou. Ve skutečnosti ale snímek Lotrando a  Zubejda (1996) Zdeňka Svěráka a  Karla Smyczka šikovně využil motivů ze dvou příběhů od Karla Čapka.

A nesmíme také zapomenout na hrdinu Pohádky psí. „Voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého Šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz; a když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat, a  hned se kola zatočí rychleji, Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou, a  teď celý vůz slavně běží do vsi

a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru.“ O  jeho dobrodružství se Šulitkou a  vílami se více dozvíte na Stezce pejska Voříška, která vede z Hronova do Vysoké Srbské. Odměnou na konci výletu vám může být pohled z nové rozhledny ve zmíněné obci. Stojí za to. A  nezapomeňte, že vše, co jste chtěli vědět o  rodině Čapkových a  báli jste se zeptat, naleznete na www.karelcapek.cz.

Když střecha tak

POSPÍCHAL s.r.o.

- kompletní sortiment pro Vaší střechu - rozpočet zdarma

Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz

inzerce

Když už se pojedeme podívat k Lotrandově sluji, neměli bychom minout ani Muzeum bratří Čapků v  Malých Svatoňovicích. Právě v tomto domě se totiž 9. ledna 1890 Karel Čapek narodil. V  současné době zde nalezneme expozici, která zahrnuje publikační činnost, korespondenci, rodinné fotografie a  dobové dokumenty týkající se Karla a  sbírku dvaceti olejomaleb, kreseb a grafik jeho bratra Josefa. Oba sourozence můžeme v  podobě sochy spatřit v blízkém parku. Zde se nalézají i interaktivní tabule s Pejskem a Kočičkou. Před časem přibyla nová zastavení v horní části parku, kde se začteme do Pošťácké pohádky a zdoláme cestu pana pošťáka Kolbaby s psaníčkem bez adresy. Můžeme se nechat přenést na policejní stanici Velkou policejní pohádkou a vyfotit se se strážníkem Trutinou jako sedmá hlava draka Aminy nebo si zahrát loupežnické piškvorky u Druhé loupežnické pohádky. Vše je pochopitelně určeno nejen pro děti, ale také pro hravé dospělé.

Král tuláků Naše putování Čapkovým krajem je skoro u konce. Ačkoliv máme v  nohách nachozené kilometry, jen sotva se vyrovnáme hrdinovi slavné Tulácké pohádky. „Ale o  tom jsem nechtěl dnes povídat, nýbrž o tulákovi, který se jmenoval František Král. Tak ten tulák chodil po celém světě; byl až v Trutnově, kde jsou už Němci, a v Hradci Králové, a ve Skalici, a dokonce až ve Vodolově a Maršově a jiných dalekých městech celého světa. Jeden čas sloužil také u mého dědečka na Žernově, ale to víte, tulák je tulák; sebral svůj raneček a šel zase dál, do Starkoče nebo na který kraj světa, a  zas po něm nebylo vidu ani slechu; taková to byla neposedná krev.“

25


Kam za kulturou – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

REZIDENCE RUSKÝCH PANOVNÍKŮ 5. 4. pondělí 18 hod.

Online přednáška PhDr. Julie Jančárkové, kterou pořádá Galerie výtvarného umění, je přístupná na facebookovém profilu galerie nebo na https://zoom.us/j/97709536569. Heslo: 266587.

AMAG – SEJDEME SE VE ČTVRTEK Do 18. 4.

Prodloužená výstava v Galerii výtvarného umění přibližuje výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl Kruh výtvarníků založený už v březnu roku 1948 a který sdružuje amatérské výtvarníky města Náchod.

DOBA PETRA I.: VÝTVARNÉ UMĚNÍ A JEHO VÝVOJ 19. 4. pondělí 18 hod.

Online přednáška PhDr. Julie Jančárkové, kterou pořádá Galerie výtvarného umění, je přístupná na facebookovém profilu galerie nebo na https://zoom.us/j/97709536569. Heslo: 266587.

Z FRÝDKU DO CELÉHO SVĚTA. PŘÍBĚHY RODU LANDSBERGERŮ Do 30. 4.

Muzeum Náchodska zve do Broučkova domu na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých svými kořeny s Náchodem.

JIŘÍ ČERNICKÝ

POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA SE SKŘÍTKEM KNIHOVNÍČKEM Do 30. 4.

Do 16. 5. Prodloužená výstava Jiřího Černického v Galerii Luxfer představuje videoprojekty, vztahující se k reflexi politické minulosti a její současné aktualizaci. Výstava byla zahájena on­ ‑line streamem, jeho záznam můžete zhlédnout na facebookovém profilu Galerie Luxfer.

Literární procházka Městské knihovny začíná přímo před knihovnou a dovede vás do zámecké aleje. Skřítek Knihovníček vás na ní seznámí s kamarády z dětských knížek. Namalujte obrázek toho, co se vám na trase nejvíc líbilo, nebo co se vám přihodilo, obrázek vhoďte do biblioboxu před knihovnou nebo pošlete e­‑mailem a třeba vyhrajete knížku.

ČERVENÝ KOSTELEC

UNITED FLAVOUR 24. 4. sobota 19 hod.

KOMIKSOFF PŘES PLHOFFF Do 30. 4.

Máte rádi komiksy? Vydejte se s Městskou knihovnou za postavami příběhů v bublinách. Okruh, který začíná a končí u Jiráskova koupaliště, měří asi 3 km a vede lesem, loukou, ulicemi a je vhodný pro účastníky od 9 do 99 let. Když do knihovny pošlete své odpovědi, postřehy z cesty nebo svůj vlastní komiks, můžete získat knihu, roční předplatné do knihovny a další ceny.

ČESKÁ SKALICE

Kapela United Flavour naservíruje v Zahradní kavárně Trees moderní mix reggae, hip hopu, r`n`b, a world music. Jedná se o odložený koncert z roku 2020.

VELKÉ POŘÍČÍ

ALEX GABRIEL: OBRAZY PLNÉ MOŘE Do 30. 4. Výstava v Galerii 102. Fotografie a video jsou ke zhlédnutí na facebooku a youtube kanálu knihovny.

HRONOV

VÝPRAVA DO VÍLÍ ŘÍŠE 7.–25. 4.

JARO V JIRÁSKOVĚ RODNÉM DOMKU Do 30. 4.

SVČ Bájo zve do kouzelné říše víl, kde se stanete pomocníky a pozorovateli probouzející se jarní přírody. Více na webu a facebooku Bája.

Jarní a velikonoční výzdoba oken Jiráskova rodného domku snad potěší všechny kolemjdoucí.

ROBOTI 9. 4.–9. 5. Práce dětí z výtvarných kroužků SVČ Bájo budou k vidění v Báju.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE 17. 4. sobota 18 hod.

Tip S

win

gu

Odložené divadelní představení k výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského v podání Divadla Víti Marčíka můžete zhlédnout v modlitebně Sboru Církve bratrské.

DAVID BÖHM: Z CYKLU NIC Do 30. 4.

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

26

„Cedule s nápisem „nic“ popřípadě „nothing“ už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech, kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017.“ Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Prostoru pro současné umění v Maloskalické ulici. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o. Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG • o

e Mám

n

vře ote

a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

NA ZASTAVILCE

po-pá: 9-17, so: 8-12

0

reklama Náchod 69x37mm na spad.pdf 1 18.07.2019 18:14:59

Broumovská 28, 54701 Náchod.

více na:

SWING_Matyas_ZAV_69x37_otv úterý 23. března 2021 16:09:51

Nejlevnejší čerpací stanice prímo v centru Náchoda. Kvalita zaručena.

my, bytové do ční budovy a polyfunk

nou

Hronov

á

plár

Za Te

Tepens

www.cdsnachod.cz

e SpravujemSVJ

Kladská 286 Červený Kostelec

rsk á Autobusové

dsk

Kla

nádraží

Polsko

Kameni ce

Tel.: +420 725 761 401

Masarykovo náměst í

ká www.cdsnachod.cz Běloves Husovo náměst í

je

Metu

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod a sov

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

k

á

Rai

žs

MY

25 5

těšíme se na Vás od pondělí do soboty

Bo

Y

1.3.2020 14:36:41

lahůdky s příběhem

Plhovská

Y

75

Pra

M

95

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

olaky_Lochmanova_69x37mm_FAJNOVKA_0320_SAZBA.indd 1

M

100

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz

VINOTÉKA U Ivety

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

+420 608

404 666

Řezníčkova 353, Náchod (u gymnázia)

OTEVŘENO

Pondělí - Čtvrtek 10 - 17 Pátek 10 - 19 Sobota 9 - 12 27


Servis - Přehled přeložených a zrušených kulturních akcí Pro aktuální informace doporučujeme sledovat weby jednotlivých organizátorů. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti.

NÁCHOD

LÁSKA A PÁREČKY 14. 5. Představení v Beránku.

MLÝNY 31. 5.

Divadlo Sklep v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí v Beránku.

CAVEWOMAN 10. 6. nebo 8. 9.

Komedie v Beránku.

VĚRA MARTINOVÁ 17. 6. nebo 9. 9. Koncert v Beránku.

STARCI NA CHMELU 8. a 9. 12. Představení v Beránku.

SUGAR! Duben 2022. Komedie v Beránku.

REVIZOR Termín v jednání

Komedie Městských divadel pražských v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí z 26. 1. 2021.

MŮŽEM I S MUŽEM Termín v jednání.

ČARODĚJKY V KUCHYNI Termín v jednání.

ZRUŠENO

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE Koncert z 29. 11. ČERVENÝ KOSTELEC

MALÝ PRINC 7. 5.

Představení v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí z 9. 4. 2020.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE V OPEŘE Termín v jednání.

ROŠÁDA 5. a 6. 9.

Komedie v Beránku.

ETIKETA NENÍ VĚDA 14. 9.

Představení v Beránku.

MANUÁL ZRALÉ ŽENY 27. 9.

Halina Pawlowská v Beránku.

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 5. 5.

JAKUB SMOLÍK 29. 9.

Představení z 10. 11. 2020.

POLICE NAD METUJÍ

Koncert v Beránku.

FRANKIE A JOHNY 5. 10.

SATURNIN Podzim 2021.

Představení z 30. 3. 2020.

Komedie z 20. 3. 2021.

Představení v Beránku.

Pořad L. Špačka v Beránku.

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA 17. 10. Pohádka v Beránku.

KATAPULT 18. 10.

Koncert v Beránku.

DVA NAHATÝ CHLAPI Termín v jednání NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

ZRUŠENO

BRATŘI EBENOVÉ Koncert z 18. 3. 2020. ENIGMATICKÉ VARIACE Představení z 19. 10. 2020. HRONOV

MISS DIETRICH LITUJE 25. 4.

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují 28

Představení z 1. 11. 2020.

NA PLNÝ COOLE 5. 10. Show Zdeňka Izera.

TEĎ NE! ANEB… 31. 10.

Představení z 26. 4. 2020.

4 TENOŘI 7. 12.

Koncert ze 14. 12. 2020.

ŠUMAŘ NA STŘEŠE Říjen 2021 Představení z 27. 10.

NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM VETCHÝM Termín v jednání. ŠAŠEK A SYN Termín v jednání.

Koncert z 25. 10.

ZRUŠENO

O ZLATÉ RYBCE Pohádka z 15. 11. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA Pohádka z 17. 1. 2021.

JEDENADVACETKRÁT V NASA Termín v jednání.

Přednáška astrofotografa Petra Horálka z 23. 3. 2021.


29


Kvíz

VELIKONOČNÍ KVÍZ Letošní Velikonoce jsou bohužel stejně jako ty loňské ovlivněné epidemiologickými opatřeními a tak řadu tradic a  zvyků není možné dodržet. Sváteční dny si ale můžeme užít v kruhu nejbližší rodiny a zaměřit se třeba na původní význam Velikonoc nebo přípravu tradičních pokrmů. Náš kvíz vám může být malým vodítkem. 1) Jak se určuje termín Velikonoc? a) Velikonoční neděle je vždy první jarní nedělí b) Velikonoční neděle je vždy první po prvním jarním úplňku c) Velikonoční neděle je vždy dva týdny po jarní rovnodennosti

konocemi se z nich zpovídali b) Název pomlázky, se kterou v některých oblastech na Velký pátek vyplácejí dívky chlapce c) Ozdobená zelená větvička, se kterou se na Smrtnou neděli nosil do stavení nový život a přání jara

2) Jak se jmenuje den, kdy před Velikonocemi začíná čtyřicetidenní postní období? a) Škaredé úterý b) Popeleční středa c) Sazometný čtvrtek

5) Co to jsou pašije? a) Vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista b) Bohoslužba na Velký pátek c) Tradiční sladká pochoutka, která se peče pouze na Velikonoce

3) Typickým postním pokrmem před Velikonocemi byla pučálka. Co to je? a) Pokrm z naklíčeného hrachu b) Bramborová placka s kopřivami c) Jahelná kaše

6) Co je to paškál? a) Slavnostní oděv, který duchovní obléká pouze na Velikonoce b) Svíce zapalovaná při velikonoční vigilii c) Speciální modlitební kobereček

4) Co je to líto a k čemu slouží? a) Speciální zápisníček na hříchy, kterých lidé litovali a před Veli-

7) Jaký tvar mají mít pečené jidáše a proč? a) Tvar mince jako symbol třiceti

stříbrných, za které Jidáš zradil Ježíše b) Tvar kříže symbolizující Ježíšovo utrpení na kříži po Jidášově zradě c) Tvar smyčky symbolizující oprátku, na které se Jidáš oběsil 8) Kdy odlétají zvony do Říma pro požehnání papeže za dobrou službu? a) Na Zelený čtvrtek b) Na Velký pátek c) Na Bílou sobotu 9) Kdo v tu dobu dosud na některých místech nahrazuje zvony a oznamuje čas? a) Ponocný s trubkou b) Místní kapela c) Hoši s řehtačkami 10) Jak se také říká pomlázce? a) Šmigrust b) Žila c) Čugár

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a, 9c, 10a, b, c inzerce

30

hs

inzerce


1+1

® ILUX RY VAR Á P A O V D OH U JEDN ZA CEN

* Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových

31


Do naší zaběhnuté firmy zabývající se CNC obráběním hledáme osoby, které by využily svou časovou flexibilitu k doplnění našeho menšího kolektivu.

Přidejte se k nám! Firma SORGES, s. r. o. nabízí pracovní pozice:

Seřizovač 5osých CNC frézek a

Seřizovač 3osých CNC frézek Máte znalosti systému Heidenhain TNC 530/TNC 640, technickou a prostorovou představivost a umíte číst výkresovou dokumentaci? Pak je jedna z těchto pozic určena právě Vám. Rádi bychom rozšířili kolektiv o osobu, která nás přesvědčí o svých znalostech 5osého nebo 3osého frézování, a to včetně problematiky nulových bodů, nástrojů a jejich korekci. Jedná se o práci na dvě směny vyžadující vysoce zodpovědný přístup a pečlivé měření.

Pracovník/paracovnice do montáže Pozice pro ty, které baví pečlivá práce s malými součástkami a rádi si hrají s „legem“. Chybí nám osoba s notnou dávkou pečlivosti a zodpovědnosti, která by kompletovala připravené dílce do jednodušších mechanických sestav. Jedná se o manuální práci, u které je nutné umět číst výkresovou dokumentaci a používat základní dílenské nástroje (šroubováky, ruční lis, aj.). Součástí pracovní náplně je i výpomoc při balení v expedici a občasná obsluha laserového popisovacího stroje. Jedná se o práci na jednu směnu. Pokud se k nám přidáte, čeká Vás poklidná práce v novém pracovním prostředí s finančním růstem a spravedlivým odměňováním dle výše znalostí a schopností. Pokud máte zájem pracovat více, zaplatíme Vám přesčasy a k tomu přidáme i letní a zimní prémie. Samozřejmostí jsou stravenky nebo dovážené obědy s příspěvkem zaměstnavatele. Otevřená komunikace jako jedna z hodnot, přihlížíme na Vaše názory a na Vaši spokojenost.

Budeme se těšit na Vaše životopisy na adrese:

pansorge@sorges.cz Osobní schůzka: Stolín 115, Červený Kostelec 549 41, mobil: 777 033 112 32

www.sorges.cz

Profile for Náchodský SWING

Nachodsky SWING / duben 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Nachodsky SWING / duben 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement