Page 1

E-BILTEN BROJ 15

OPĆINA TEŠANJ T: +387 32 650 547, +387 32 650 220; F: +387 32 650 547 www.opcina-tesanj.ba, e-mail: optesanj@bih.net.ba

april 2014.

eBilten

Općina Tešanj Općinski načelnik

“Glasovi su kao i živa voda; nađu svoj put i probiju se.” “I eto još jednog razloga da čovjek, ponesen, pomisli kako i ne može propasti sve što će zauvijek nestati ako se u riječ preseli...”

Ilhamijin put u smrt Rešad Kadić Tešanj, 1912. - Sarajevo , 1988.

Derviš - Turistički vodič Amir Brka

OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 1


Izazovi rukovođenja i razvoja zajednice Voditi bilo kakvu organizaciju ili zajednicu ima svoje izazove i rizike. Ponekad su oni rezultat vanjskih ili unutrašnjih faktora, predvidivih ili nepredvidivih okolnosti. I to su stvari na koje čovjek može malo ili nimalo uticati. Ono što je moguće jeste pravilno razumjeti stvari i donositi adekvatne i pravovremene odluke. Odlučivanje je samo po sebi složena i često vrlo odgovorna aktivnost. Na nivou teorije i prakse postoje različite vodilje koje olakšavaju proces odlučivanja i rukovođenja i čine ga uspješnijim. U strateškom planiranju i teoriji odlučivanja pominju se tri nivoa planiranja i odlučivanja: strateški, taktički i operativni. I nije to teorija, to je nešto bez čega se ne može. Svaki nivo je važan i bez njega se ne može. Ako se pomiješaju ili uzgube slijede problemi.

Kako to izgleda nivou jedne organizacije ili na primjeru jedne općine? Postoje poslovi i odluke operativnog nivoa, koji su manje ili više složeni ili uobičajeni. Izvodi iz službenih evidencija, poslovi protokola, održavanje infrastrukture.... Taktički nivo zahtijeva viši nivo složenosti. Poslovi su zahtjevniji, mogu se odnositi na duži vremenski period: složeniji upravni postupci, neke godišnje programske aktivnosti Onaj strateški nivo, premda se nekad čini složen i dalek najintenzivnije je posvećen budućnosti. Na primjeru općine Tešanj, taj strateški nivo bi značio baviti se nekim od slijedećih tema: Izgradnja korido 5C i obezbjeđenje što pozitivnijih efekata za općinu Tešanj (priključna petlja, prateće saobraćajnice...), obezbjeđenje novih količina vode, izgradnja kanalizacionog sistema, nove trafo stanice 110 Kv i 350 Kv... U svakodnedvnim razgovorima ljudi uglavnom ćete

čuti da se priča o dnevnim događajima (stvarima operativnog ili taktičkog nivoa) i ljude uglavnom interesuje rješavanje tih problema. Da bi se moglo spremno u budućnost i biti uspješna zajednica mora postojati krug ljudi koji razmišlja i radi na strateškim stvarima. Ako toga nema, onda nemate pravca razvoja, uglavnom se bavite posljedicama i dočekujete problem na problem. Strateško planiranje i implementacija strateških dokumenata preduslov su ozbiljnom i organizovanom razvoju zajednice, te kao takvi nemaju alternativu. U općini Tešanj ove stvari su razrađene kroz Strategiju razvoja 2018. U prošloj godini u realizaciji je bilo ukupno 25 različitih programa i projekata. Tokom vremena razvijena je vlastita metodologija rada na principima uključenosti velikog broja aktera, uz njihov profesionalan i volonterski rad. U 2013. godini obezbijeđeno je značajno učešće vanjskih izvora u finansiranju strateških ciljeva općine (IPA sredstva, sredstva viših nivoa vlasti putem javnih poziva, donacije međunarodnih subjekata itd.). Vrlo važno, vjerovatno i najvažnije je da je obezbijeđen aktivan rad na realizaciji strateških dokumenata i ostvarenju vizije: Tešanj-sredina ekološke svijesti čistoće i reda. Informaciju o realizaciji Strategije općine Tešanj možete pročitati na slijedećem linku: h t t p : / / w w w. o p c i n a - t e s a n j . b a / i m a g e s / informacija%20realizacija%20strategije%20 april%202014.pdf

OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 2


Uz Dan Evropske unije Danom Evrope (9. maja) slavi se mir i jedinstvo u Europi. Datum označava godišnjicu povijesne „Schumanove deklaracije”. Tijekom govora u Parizu 1950. Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, iznio je svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Evropi kojom bi rat među Evropskim državama postao nezamisliv. Njegova vizija bila je osnovati europsku instituciju koja bi objedinila proizvodnju ugljena i čelika i upravljala njome. Ugovor o osnivanju takvog tijela potpisan je nešto manje od godinu dana kasnije. Schumanov prijedlog smatra se začetkom današnje Evropske unije. Nakon 54 godine riječ je o zajednici sa 28 država članica, koja se prostire na 4271 km2, sa oko 507 miliona stanovnika. Ekonomija EU, mjereno u odnosu na proizvedenu robu i pružene usluge (BDP), sada je veća od ekonomije SAD-a. BDP EU u 2012. iznosio je 12.945.402 miliona eura. Iako EU ima samo 7 % svjetskog stanovništva, trgovina EU-a sa ostatkom svijeta predstavlja oko 20 % svjetskog izvoza i uvoza. Iako je trgovinu pogodila globalna recesija, EU je ostala najveći svjetski faktor s udjelom od 16,4 % svjetskog uvoza u 2011. Slijede SAD sa 15,5 % ukupnog uvoza te Kina

sa 11,9 %. EU je i najveći izvoznik sa 15,4 % ukupnog izvoza (u poređenju s Kinom s 13,4 %, a SAD 10,5 %). EU ima različite izvore prihoda. Ne ovisi samo o doprinosima država članica nego ima i vlastita sredstva u obliku uvoznih carina na proizvode iz zemalja izvan EU-a te u obliku postotka poreza na dodanu vrijednost koji se ubire u svakoj zemlji. EU ima nekoliko izvora prihoda kojima finansira svoju administraciju i aktivnosti, omogućujući tako postizanje ciljeva u vezi sa smanjenjem razlika među regijama i razvojem ruralnih područja. U maju 2014. godine biće provedeni izbori za 766 članova Evropskog parlamenta. Po prvi put u istoriji EU, Evropski parlament će birati predsjednika Evropske komisije (od pet kandidovanih).

OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 3


Servisne informacije Neke od važnijih servisnih informacija možete pročitati i ovdje. Obnovljen je Javni poziv za iznajmljivanje nekretnina - davanja na korištenje (zakup) zemljišta i objekata kojima raspolaže općina Tešanj. Poljoprivredno zemljište i poslovni prostori nude se na iznajmljivanje. Javni poziv je dostupan na web strani općine Tešanj: http://www.opcina-tesanj.ba/images/javni%20 oglas-opinsko%20zemljite%2001-04-2014.pdf Općinsko vijeće Tešanj usvojilo je Listu kapitalnih ulaganja za 2014. godinu. Veliki dio projekata kandidovan je iz mjesnih zajednica. U toku je javna nabavka za izvođenje radova

Započelo je deminiranje u Lončarima koje obuhvata čišćenje površine od 37.696 m2. Izvođač je “Stop Mines”, a projekat se finansira sredstvima Evropske unije. Nakon ovog, nastavit će se realizacija drugog zadatka LZ Lončari 8 ID BHMAC 9473 koje obuhvata tehničko izviđanje površine od 73.363,71 m2. Realizacijom ovih projekata zaokružit će se deminiranje veće sumnjive površine na području Lončara, gdje se proteklih godina intezivno vršilo deminiranje kroz više projekata. Uz projekat deminiranja koji će biti finansiran iz sredstava Japanske vlade, u 2014. godini u ovu oblast biće investirano oko milion KM.

Općina Tešanj je uključena u projekat Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) sa ciljem kreiranja novih radnih mjesta, povećanja izvoza, prihoda i novih investicija. Uskoro će biti objavljen javni poziv općine za dodjelu zemljišta za izgradnju garaža i parkinga u stambenom naselju Simetrale. Uz gradnji garaža i parkinga planirana je i rekonstrukcija postojeće benzinske pumpe. Projektovano rješenje unosi određena unapređenja u saobraćaju na postojećoj raskrsnici.

Općina Tešanj ima izrađenu i dostupnu andriod aplikaciju putem koje je jednostavno pratiti rad lokalne samouprave. Osim toga aktivan je facebook profil sa oko profil 3000 uspostavljenih kontakata. OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 4


OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 5


NAJAVA Jubilarni, 10-ti sajam privrede u Tešnju, održat će se od 15.-tog do 17.-og maja u Industrijskoj zoni Bukva. Organizator Sajma je Udruženje privrednika, pokrovitelj Općina Tešanj, a ovogodišnji sajam se organizuje u saradnji AHK - Predstavništvom njemačke privrede u Bosni i Hercegovini i Društvom za međunarodnu saradnju Savezne Republike Njemačke - GIZ.

Otvorenje obnovljenog sjedišta Medžlisa

Druženje majki šehida

Za petak 23. maj planirano je otvorenje obnovljenog sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Tešanj. Objekat je temeljno obnovljen nakon oko 100 godina, kao dio vakufa Ferhat-bega. Nekad je bio sjedište medrese. Sada će uz obnovljenu Ferhad-begovu džamiju, koja je nacionalni spomenik imati novii stari izgled i služiti svojoj namjeni.

Udruženje žena Naša porodica i ove godine radi na pripremi druženja majki šehida, poginulih boraca i majki civilnih žrtava rata. UG Naša porodica već nekoliko godina realizuje ovaj projekat pokazujući svoj odnos prema zajednici.

U Službenom glasniku BiH objavljena je Odluka o razvrstavanju cesta. Cesta Tešanj-Medakovo-Šije (dužina 9 km) dobiva status regionalne i OPĆINA TEŠANJ | eBilten str. 6 oznaku R 452.


E bilten br 15  

E bilten br 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you