Suad Huskic

Suad Huskic

Tešanj, Bosnia and Herzegovina

Rođen 1974. g. Nakon završene osnovne i srednje škole studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u 2012. g. i zvanje magistra ekonomskih nauka.

Prvi radni angažman i 10 godina radnog iskustva stekao je radeći u obrazovanju. U ime SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj od 2000. do aprila 2005. g. (biran u dva mandata na lokalnim izborima 2000. i 2004.), a kao namlađi vijećnik u sazivu Općinskog vijeća Tešanj, obavljao je i dužnost Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj. Od 2005. g. zaposlen je u Općini Tešanj na poslovima pomoćnika Općinskog načelnika na poslovima društvenih djelatnosti, opće uprave, komunalnih poslova i dr.

Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece. Funkciju Općinskog načelnika obavlja od novembra 2012. godine

opcina-tesanj.ba