Sanosil Super 25 vanddesinfektion

Page 1

Sanosil Super 25 Koncentrat til vanddesinfektion

www.sanosil.dk


Sanosil Super 25 Desinfektionskoncentrat til vanddesinfektion

Ideel til procesvandsbehandling, legionellakontrol, vandingssystemer, drikkevandsinstallationer, vandtanke og rør.

Effektiv vanddesinfektion med langtidsvirkende effekt. Meget effektiv mod biofilm og VBNC-bakterier. Lugtfri og smagløs i behandlet vand. Meget højt udbytte - effektiv fra 0,01 ml/l. Ingen klor/klorforbindelser eller QAV, brom eller isothiazolinoner. Udvikler ikke AOX/trihalomethaner. Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid. Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt. Holdbarhed over 2 år. Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


PRODUKTBESKRIVELSE Sanosil Super 25 er et desinfektionskoncentrat velegnet til vand-, rør- og tankdesinfektion. Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er yderligere stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. Den minimale mængde sølv, der er tilbage, efter at peroxidet er nedbrudt, hæmmer multiplikationen af bakterier og har yderligere konserveringsegenskaber, især i vandsystemer. Sammenlignet med den mindre koncentrerede Sanosil S015 er Sanosil Super 25 et farligt materiale. Sikkerheds-, opbevarings- og transportforskrifter skal overholdes.

Sanosil Super 25

OVERSIGT PRODUKTTYPE Koncentrat (farlig gods) EGNETHED Vand-desinfektion - Vandbehandling - Indholdsdesinfektion (tanke, rør, drikkevandssystemer) - Legionella kontrol HOLDBARHED 2,5 år

VANDDESINFEKTION: EKSTRA INFORMATION Note: I tilfælde af alvorlig biofilmvækst er desinfektion med konventionelle produkter normalt ubrugelige, fordi biofilmene (slimede aflejringer af bakterier, svampe og protozoer) ikke kan fjernes pålideligt.

INDHOLD 50g/100g hydrogenperoxid, 0,05g/100g sølv

Derudover er bakterierne ofte i en "VBNC"-tilstand (levedygtig, men ikke kulturel). Dette forvrænger de målte resultater og giver en falsk følelse af sikkerhed. I modsætning hertil kan Sanosil effektivt eliminere både biofilm og VBNC-bakterier.

HVORDAN DET VIRKER Ilten (1O2/-O2) som frigives af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge. Gennem oxidation (kold forbrænding) denatureres og ødelægges cellevæggene. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces. Sølvionerne hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og bakteriernes evne til at formere sig.

1

2

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


RØRDESINFEKTION / LEGIONELLA KONTROL I varmt- og koldtvandssystemer Legionella er i det væsentlige harmløse bakterier, der forekommer i drikke- og procesvand. De begynder at formere sig kraftigt ved varme temperaturer (25-50°C). Der er risiko for alvorlige infektioner, hvis aerosoler indeholdende legionella inhaleres. Regelmæssig desinfektion af kritisk udstyr eliminerer denne risiko.

IMPLEMENTERING

Sanosil Super 25

1. Bland Sanosil Super 25 (B) med vand i en beholder (C). Dosering: 1 ml pr. litrer vand. 2. Pump desinfektionsopløsningen ind i systemet, der skal desinficeres (A) ved hjælp af en pumpe (D), og fyld den helt. For at gøre dette skal du åbne alle tappepunkterne, indtil desinfektionsopløsningen løber ud. Test med målestrimler. Undgå dødvandszoner og luftlommer. Under desinfektion skal du blokere alle tappesteder for regelmæssig brug eller vedhæfte passende advarsler. 3. Lad det virke i mindst 4 timer ((sikkerhedsmargen på grund af mulige biofilm). Åbn lejlighedsvis vandtapningspunkterne lidt, så frisk desinfektionsopløsning kan strømme ind, og koncentrationen i systemet kan opretholdes ensartet. 4. Skyl systemet grundigt. Test med målestrimler.

EFFEKTIVITET STANDARDER / EKSPONERINGSTID LEGIONALLA Legionellazid EN13623 : 1ml/l Sanosil Super 25 > Log 5 ( - 99.999% ) i 60 minutter EN13623 : 0,07ml/l Sanosil Super25 > Log 5 ( - 99.999% ) i 15 timer

Note: Grænseværdi for legionella på plejehjem og hospitaler mv.: 100 cfu/l. Øvrige bygninger, brusevand og kølevand: 1000 cfu/l. Start behandlingsprocessen, hvis grænseværdien overskrides.

Verifikation af indhold af desinfektionsmiddel

Sanopstrips 200 målestrimler, som reagerer på Sanosil Super 25 ved at blive blå, er velegnede til at detektere Sanosil i vand.

Proportional doseringsenhed

En mobil doseringsenhed anbefales til almindelige applikationer.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


VAND GENERELT Drikkevandsudstyr, procesvand Note: En øget dosis desinfektionsmiddel tilsættes sporadisk til det kontaminerede system under en chok-desinfektionsprocedure. Dette udføres for akut udryddelse af bakterier og fjernelse af biofilm. Vedligeholdelsesdesinfektion involverer kontinuerlig påføring af små doser desinfektionsmiddel. Formålet her er at forhindre eller hæmme dannelsen af nye bakterier og biofilm.

Sanosil Super 25

Det er ideelt at kombinere de to metoder.

RØR- OG TANKDESINFEKTION (CHOKBEHANDLING)

1ml Super 25

1 liter vand

Chokbehandlingsprocedurer bruges til forurenede vandsystemer, såsom rør og tanke samt til desinficering af flydende laboratorieaffald. 1. Bland desinfektionsopløsning: 1 ml Super 25 pr. liter vand. 2. Fyld røret/tanken helt med desinfektionsopløsning. 3. Lad det virke i mindst 4 timer. 4. Skyl desinfektionsopløsningen ud.

DRIKKEVAND* KONSERVERING Water preservation helps to give water in closed containers an extended shelf life. 1. Bland desinfektionsopløsning: 0,05 ml/l (til drikkevand* maks. 0,03ml/l, ingen systematisk brug) 2. Fyld tanken og forsegl den tæt. 3. Holdbarheden er op til 2 uger afhængig af råvandskvaliteten.

0,05ml Super 25 / liter

* For at behandle drikkevand med produkter, der indeholder hydrogenperoxid, såsom Sanosil, kræves de relevante godkendelser. Disse er ikke tilgængelige for alle lande. Uden den nødvendige godkendelse må Sanosil produkter kun anvendes via diskontinuerlig påføring (chokdesinfektion) / behandling af procesvand. Kontakt venligst den kompetente myndighed for at sikre lovlig brug af produkterne.

PROCES / DESINFEKTION AF VANDINGSVAND Den kontinuerlige procesvanddesinfektionsmetode forhindrer vækst af bakterier i væsker/vand. Dette er ideelt til køling af vand, luftfugtere og kunstvandingssystemer osv.

0.03 - 0.05ml Super 25

1. Chokdisinfection desinfektion af hele systemet med 1 ml Super 25 pr. liter vand i mindst 4 timer. 2. Skyl systemet. 3. Tilsæt løbende 0,03 – 0,05ml Super 25 pr. litrer vand til vandet. (Dette udføres ideelt ved hjælp af en doseringspumpe eller et proportionalt doseringssystem).

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk

1litre of water


Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK DK-6400 Sønderborg Danmark E-mail:

info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.