Sanosil Super 25 overfladedesinfektion

Page 1

Sanosil Super 25 Desinfektionsmiddel til overfladedesinfektion Højkoncentreret for professionelle brugere www.sanosil.dk


Sanosil Super 25 Desinfektionskoncentrat til overfladedesinfektion

...med depoteffekt. Ideel til overflader og udstyr

Yderst effektiv mod bakterier, vira, gær, svampe og endosporer* Ingen risiko for immunitet / det fremmer ikke antibiotikaresistens. Efterlader ingen klæbrige rester på overfladen. Forårsager ikke ubehagelige lugte. Ingen alkohol, klor/klorforbindelser eller QAV. Ingen farvestoffer eller duftstoffer. Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid. Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt. Holdbarhed på over 2 år. Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz. * afhængig af koncentrationen

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


PRODUKTBESKRIVELSE Sanosil Super 25 er et desinficerende koncentrat med en langvarig depoteffekt. Det giver et højt udbytte, efterlader ingen klæbrige overflader eller frigiver brændbare eller ubehageligt lugtende dampe. Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er yderligere stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. De små mængder sølv, der er tilbage på overfladen, efter at peroxidet er nedbrudt, hæmmer kimformering i op til 72 timer.

Sanosil Super 25

OVERSIGT PRODUKTTYPE Koncentreret (ingen farlige stoffer) EGNETHED Overfladedesinfektion - Aftørring - Målrettet sprøjtning med apparat HOLDBARHED 2,5 år INDHOLD 50 g/100 g hydrogenperoxid, 0,05 g/100 g sølv

DESINFEKTION: EKSTRA INFORMATION Note 1: Uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, er desinfektionseffekten altid højere, hvis overfladen, der skal desinficeres, er rengjort så grundigt som muligt på forhånd. Note 2: Spray-og-aftør-desinfektionsmetoden eller påføring af desinfektionsmidlet med en fugtet serviet er væsentligt mere effektiv end at sprøjte det på. Sprøjtning alene (især med en håndholdt sprøjte) kan resultere i huller i effektivitet og skal derfor undgås.

HVORDAN DET VIRKER Ilten (1O2/-O2) som frigives af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge. Gennem oxidation (kold forbrænding) denatureres og ødelægges cellevæggene. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces. Sølvionerne hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og bakteriernes evne til at formere sig.

1

2

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


GENEREL OVERFLADEDESINFEKTION Fortyndingsinstruktioner og forholdsregler Vigtigt: Sanosil Sanosil Super 25 er et højkoncentreret desinfektionsmiddel og kan forårsage hudirritation – såvel som alvorlig øjenskade – i sin koncentrerede tilstand. Bær altid passende hud- og øjenbeskyttelse (beskyttelseshandsker / sikkerhedsbriller).

TRIN 1

Sanosil Super 25

Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Før du bruger Sanosil Super 25, skal du læse og følge instruktionerne om håndtering, opbevaring, transport i sikkerhedsdatabladet.

TRIN 2 Afhængig af kravet*, bland 1 del Sanosil Super 25

3-10%

med 9-32 dele demineraliseret vand** = 3-10% opløsning. * Se doseringstabellen i bilaget. ** Ubehandlet postevand kan også bruges, men den

resulterende opløsning bør bruges inden for 48 timer af sikkerhedsmæssige årsager.

Ideelt set anbefaler vi, at opløsningen tilberedes ved hjælp af et automatisk proportional doseringssystem.

Vigtige instruktioner til sikker håndtering af Sanosil Super 25 Absorber eventuelt spildt Sanosil Super med en syntetisk klud og skyl straks kluden grundigt med vand. Brug aldrig køkkenrulle eller bomuldsklude til aftørring, da de kan brænde. Må ikke blandes med andre produkter. Efter dispensering, hæld ikke Sanosil Super 25 tilbage i beholderen.

TRIN 3 Hæld opløsningen i en ren plastikbeholder, der er beskyttet mod lys. Sørg for, at den ikke er 100% lufttæt, så eventuel ilt, der dannes, kan slippe ud i form af overtryk. Mærk beholderen med dato og indhold.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


OVERFLADESINFEKTION Spray og aftør metode Note: No matter which disinfectant is used, the disinfection effect is always higher if the surface to be disinfected is cleaned as thoroughly as possible beforehand.

Sanosil Super 25

TRIN 1 Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo renere overflade, jo bedre desinfektionseffekt.

EFFEKTIVITET (Overfladedesinfektion, test er baseret på en 3% fortynding)

TRIN 2 Tag handsker på. Fugt en serviet med frisk fortyndet 3–10%* koncentration af Sanosil Super 25 opløsning.

BAKTERIER Bakteriedræbende EN1276: lav belastning: 5 min EN1276: høj belastning: 15 min EN13697: høj belastning: 30 min EN16615: høj belastning: 15 min

Dosering på glatte overflader: 30-50 ml/m2 GÆR Gærdræbende: EN1650: høj belastning: 30 min EN13697: høj belastning: 5 min EN16615: høj belastning: 5 min

* Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 3 Fugt overfladen, der skal desinficeres, med kluden, så der forbliver en jævn, kontinuerlig, fugtig film. *Undgå pytter. Hvis der dannes dråber eller pytter på glatte overflader, bør de fordeles med kluden.

SVAMP Svampedræbende: EN1650: lav belastning: 30 min VIRA Virusdræbende: EN14476: lav belastning (influenza A*) : 30 sec * Ifølge schweiziske FOPH gælder det også for coronavirus

TRIN 4 Lad opløsningen tørre. Påkrævet tid: ca. 15 min.

Note: Når du sprøjter direkte med en enhed, skal du gøre alt for at undgå aerosoldannelse. Egnet åndedrætsværn (ABEK P3-filter) skal bæres til anvendelser, der går ud over normale husholdningsområder, for at undgå irritation af luftvejene. Note 2: Spray-og-aftør-desinfektionsmetoden eller påføring af desinfektionsmidlet med en fugtet serviet er væsentligt mere effektiv end at sprøjte det på. Sprøjtning alene (især med en håndholdt sprøjte) kan resultere i huller i effektivitet og skal derfor undgås.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


OVERFLADESINFEKTION med Sano Wipes Sano Wipes er tørservietter i en praktisk dispenserspand med genlukkeligt låg. De gennemvædes med desinfektionsmiddel før brug og er derefter klar til brug i flere uger. Gennemvædede SanoWipes er ideelle til hurtig mellemdesinfektion af mindre overflader.

SanoWipes

TRIN 1

TECH. DATA

Tag handsker på. (Grundlæggende sikkerhedsanbefaling ved håndtering af desinfektionsmidler).

MATERIAL PET – optimised for applying liquids SECTIONS PER ROLL 90 units

TRIN 2

WIPE DIMENSIONS 36 x 20 cm

Fjern beskyttelsesfilmen fra servietrullen og læg den i spanden.

TRIN 3 Læg rullen i blød i en frisk fortyndet 3-10% opløsning Sanosil Super 25. * Dosering 1 – 1,2 l pr. rulle. * Bemærk: Holdbarhed over 48 timer er kun garanteret, når der fortyndes med destilleret/demineraliseret vand.

TRIN 4 Træk den første serviet gennem dispenseråbningen og luk det gennemsigtige låg tæt. (Bemærk: På grund af lysets påvirkning kan serviettene ændre lidt farve over tid, men dette indikerer ikke en forringelse af kvaliteten.)

TRIN 5 Tag en gennemvædet SanoWipe ud, og tør den overflade, der skal desinficeres, grundigt af flere gange. Brug handsker for at forhindre, at huden tørrer du.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk

Note: Sæt altid en selvklæbende etiket på med oplysninger om indholdet efter påfyldning af SanoWipes-spanden. Sanosil kan levere passende etiketter på forespørgsel.


OVERFLADESINFEKTION med sprøjte – til professionelle brugere OBS: Ved brug af professionelt sprøjteudstyr produceres der altid en vis mængde aerosoler, som kan være skadelige. Af denne grund bør du altid bære en helmaske, når du udfører omfattende sprøjtearbejde for at forhindre irritation af luftveje og øjne. Åndedrætsværn med gasfilter (mod hydrogenperoxid) Filtertype: ABEK P3

TRIN 1 Rengør de overflader, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo bedre rengøring, jo mere effektiv er desinfektionen. Fyld den nødvendige mængde frisk fortyndet Sanosil Super 25 opløsning (3-10%) i en sprøjtes lagertank (f.eks. Sanosil Stream / Stream Compact, en tryksprøjte med tryklufttilslutning, airless sprøjte osv.)) * Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 2 Vælg den finest mulige forstøvningsmetode og spray de overflader, der skal desinficeres, så der skabes en let fugtig overflade. (Svarer til et dugget badeværelsesspejl, når du tager brusebad.) Referenceværdi: 30 - 50 ml/m2. Undgå dråber/pytter og løbere. Undgå, at aerosoler, (der uundgåeligt dannes ved sprøjtning af desinfektionsmidler), når dele af rummet, hvor der er ubeskyttede personer.

TRIN 3 Lad produktet trække ind. Af sikkerhedsmæssige årsager må ingen komme ind i rummet uden værnemidler i op til 2 timer efter, at desinfektionsmidlet er sprøjtet. (MAK-værdi for hydrogenperoxid: 1 ppm) Hvis MAK-værdien er for høj, øges ventetiden eller rummet udluftes grundigt. Der må ikke være nogen desinficerende lugt eller irritation af luftveje/øjne.

Note: Jo finere dråberne er, jo bedre befugtning. Undgå dråber/pytter og løbere forårsaget af påføring af for meget desinfektionsmiddel. Sker dette alligevel - tør de berørte områder af med en serviet, inden de tørrer. Ellers er der risiko for misfarvning.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


GULVDESINFEKTION med spraymoppe Note: Som et alternativ til et spraymoppesystem kan du også bruge for-fugtede udskiftelige moppebetræk. Til større overflader (f.eks. sportsmåtter) anbefaler vi at bruge en kraftig håndholdt sprøjte til sprøjtning og en moppe til aftørring.

TRIN 1 Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med en moppe og et egnet rengøringsmiddel.

TRIN 2 Fyld frisk fortyndet (3-10%)* Sanosil Super 25 opløsning i tanken på en passende moppeapplikator. * Opløsningens holdbarhed er max. 48 timer

TRIN 3 Fugt overfladen med applikatoren, og sørg for, at der forbliver en jævn fugtig film, som tørrer i løbet af få minutter. Lad midlet virke/tørre.

DESINFEKTION AF SMÅDELE (Tætninger og O-ringe osv.)

TRIN 1 Hvor det er muligt, rengør de dele, der skal behandles, i opvaskemaskinen eller i hånden.

TRIN 2 Fyld Sanosil Super 25-opløsning* (3-10%) i en beholder og nedsænk delene i den. Efter et par minutter skal du fjerne delene og lade dem tørre. Så længe Sanosil Super 25 ikke bliver forurenet, kan opløsningen bruges i op til 2 dage.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


BILAG

Doseringstabel for Sanosil Super 25 Bemærk venligst: Fortynd altid Sanosil Super 25 med destilleret/demineraliseret vand. Ellers er holdbarheden af den færdige opløsning begrænset til 48 timer. Forbrug/m2

Dosering

Anvendelsesområde

1 del Sanosil Super 25, 32 dele vand (svarer til en 3% opløsning)

30 - 50 ml

Overflader med gennemsnitlig organisk belastning (f.eks. fødevareforarbejdning, køkkener og vådrum osv.)

1 del Sanosil Super 25, 15 dele vand (svarer til en 6% opløsning)

30 - 50 ml

Mere alvorligt forurenede overflader med højere organisk belastning.

1 del Sanosil Super 25, 9 dele vand (svarer til en 10% opløsning)

30 - 50 ml

Mere alvorligt forurenede overflader med højere organiske belastninger, bekæmpelse af vira og endosporer.

Eksponeringstider (referenceværdier) Bakterier

Gær

Svamp

Indkapslede vira

Ikke-indkapslede vira

Sporer

3%

15 min

15 min

30 min

(Influenza A, Corona) 0,5 min

-

-

10%

5 min

5 min

15 min

1 min

30 min

60 min

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK DK-6400 Sønderborg Danmark E-mail:

info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk