Sanosil SFS brochure 2021 - DK

Page 1

Sanosil SFS + S015 Sanosil SFS er et stærkt skumdannende overfladeaktivt koncentrat med modificerede akrylharpikser til forsinket filmdannelse. Sammen med desinfektionsmidlet Sanosil S015 danner det en biocid-holdig aktiv skum, der dræber skimmel og fikserer skimmelsporer. Velegnet til skimmelsanering i hulrum og andre svært tilgængelige steder.

HURTIG EFFEKTIV PÅLIDELIG

BANEBRYDENDE SKIMMELSANERINGSSYSTEMER

BIRCHMEIER SKUMSPRØJTE Skaber en stabil, fincremet skum.

Sanosil SFS + Sanosil S015

www.nac-europe.com


Sanosil SFS

H2O2 TECHNOLOGY

Schimmel-und Sporenfixierschaum Filmbildendes Schaumkonzentrat

SKIMMEL- OG SPOREFIKSERINGSSKUM (POWERED BY H 0 )

Sanosil SFS

2 2

Beschreibung

BESKRIVELSE

Schimmel-und Sporenfixierschaum Sanosil SFS er et stærkt skumdannende overfladeaktivt koncentrat med modificerede

akrylharpikser til forsinket filmdannelse. Sammen med desinfektionsmidlet Sanosil S015 Filmbildendes Schaumkonzentrat danner det et biocid-holdigt aktivt skum. I væskefasen dræbes bakterier og skimmelsvamp. Efter at skummet er tørret ind, dannes en desinficerende film, som indkapsler døde skimmelsporer og mycelium-bestanddele, og fikserer dem på overfladen.

Beschreibung

Sanosil SFS ist ein stark schaumbild rylharzen zur verzögerten Filmbildu Sanosil S015 bildet es einen biozidh FAKTA werden Bakterien und Schimmelpi Schaumes bildet sich ein desinfizie EGNET TIL: sporen und Mycelbestandteile eins Desinfektion og fiksering af skimmelsvamp på utilgængelige steder.

Warum Schaumbehan

HVORFOR SKUMBEHANDLING?

PRODUKTTYPE:

Sanosil SFS ist ein stark schaumbildendes Tensidkonzentrat mit modifizierten AcKoncentreret Den klassiske og altid foretrukne metode til bekæmpelse af skimmelsvamp, ved at dræbe Die klassische, bewährte und stets rylharzen zur verzögerten Filmbildung. Zusammen mit dem Desinfektionsmittel Kurzinfo: skimmelsvampen og derefter fjerne (HEPA-støvsuge) de inaktiverede skimmel-bestandBLANDING MED SANOSIL S015: Schimmelpilzbekämpfung mit Abtö Sanosil S015 bildet es einen biozidhaltigen Aktivschaum. In der flüssigen Phase 1 del SFS, 2 dele S015 dele, kan ikke altid udføres optimalt af tekniske og økonomiske årsager. F.eks. ved skimchanischer Entfernung der abgesto Geeignet für: werden Bakterien und Schimmelpilze abgetötet. Nach dem Eintrocknen des melvækst mellem væg/gulv og køkkenelementer eller ved indlejret træbjælkekonstrukDesinfektion und Fixierung von Schimmelpilzen an nischen und wirtschaftlichen Gründ MINIMUM VIRKNINGSTID Schaumes bildet sich ein desinfizierender Film, welcher abgestorbene SchimmelStellen et tion (loft) og andre svært tilgængelige steder. I sådanne tilfælde unzugänglichen er skumbehandling Schimmelbefall FOR AKTIVT SKUM VED 20° C: zwischen Wand un sporen und Mycelbestandteile einschliesst und auf der Oberfläche fixiert. effektivt alternativ. Dette skyldes, at skimmel-bestanddelene inaktiveres af biocidet, og Produktart: Svampe/skimmelsvampe/gær: 15 min chenkombination oder bei verscha Konzentriert indkapsles og fastgøres på overfladerne af harpiksfilmen, der dannes under tørring. Det Bakterier: 15 min In so einem Fall ist die Schaumbeha Dosierung /Mischen mit Sanosil S015 Vira: 30 min durch das Biozid abgetöteten Schim betyder, at sporer eller skimmel-bestanddele ikke længere kan frigives til rumluften. 1 Volumenteil SFS, 2 Volumenteileteile Bakterielle S015 endosporer: 60 min beim Trocknen Die klassische, bewährtemin. und stets als bevorzugt zu betrachtende Methode der bildenden Harzfilm Einwirkzeit des Aktivschaums bei 20 Grad C Kurzinfo: fixiert. Dadurch können keine Spor FORBRUG: BIOCID VIRKNING: Schimmelpilzbekämpfung mit Abtöten des Schimmelpilzes und gründlicher mePilze/Schimmelpilze /Hefen: 15min 2 100-150 mlbisweilen skumopløsning/m Raumluft gelangen. Bakterien: 15 min chanischer Entfernung der abgestorbenen Biomasse lässt sich aus techGeeignet für:

Warum Schaumbehandlung?

Biocidvirkningen, af SFS (skimmel- og sporefikseringsskum) der blandes med S015, skyl= 30-50 ml SFS/m2 Viren: 30min nischen und wirtschaftlichen Gründen nicht immer optimal durchführen. Z.B. bei 60 min (H2O2), som i en omfattendeBakterielle proces Endosporen: er stabiliseret INGREDIENSER SFS: KüSchimmelbefall zwischen Wand und den Möbeln einer fix eingebauter Verbrauch: af sølv (Ag). og katalytisk forstærket i sin virkning mod mikroorganismer ved tilsætning Produktart: 5-15% anioniske overfladeaktive chenkombination oder bei verschachtelten Holzbalkenkonstruktion (Dachstock). 100 -150ml Schaumlösung Herved opnås en mangedobling af den desinficerende effekt i forhold til normal hydro-/m2 Konzentriert stoffer, modificerede akrylharpikser, Für dieDenn biozide In so einem Fall ist die Schaumbehandlung eine wirksame Alternative. die Wirkung der mit S0 = 30-50 ml SFS/m2er nedgenperoxid. Demit små mængder på overfladen, efter at peroxidet Dosierung /Mischen Sanosil S015 sølv, der forbliver duftstoffer, konserveringsmidler. gemischten SFS Lösung ist Wassers durch das Biozid abgetöteten Schimmelpilzbestandteile werden durch den sich brudt, virker et antimikrobielt 1 Volumenteil SFS, som 2 Volumenteileteile S015 depot der modvirker fornyet skimmelvækst. Inhaltsstoffe SFS: Desinfektion und Fixierung von Schimmelpilzen an des det miljøvenlige hydrogenperoxid unzugänglichen Stellen

min. Einwirkzeit des Aktivschaums bei 20 Grad C Pilze/Schimmelpilze /Hefen: 15min Bakterien: 15 min Viren: 30min Bakterielle Endosporen: 60 min

Biozide Wirkung:

peroxid verantwortlich, welches st beim Trocknen bildenden Harzfilm fest eingeschlossen und auf den Oberflächen 5-15% anionische Tenside, modifizierte Acrylharze, siert und in der Wirkung gegen Mik fixiert. Dadurch können keine Sporen oder Schimmelpilzbestandteile mehr in die Konservierungsmittel Den elementæreDuftstoff, ilt, der afspaltes vha. hydrogenperoxiden, angriber mikroorganismerganismen durch Zugabe von Silber Raumluft gelangen. nes cellevægge ved kontakt. Iltens kemiske reaktion med cellevæggenes molekyler (Aktive Inhaltsstoffe S015:) stärkt ist. Dadurch wird eine um ein påvirker og nedbryder disse. Denne sølv-ionerne, som binWasserstoffperoxid und effekt Silber forstærkes gennem kung gegenüber normalem Wasser der sig til bestemte proteiners svovlbroer, både i mikroorganismernes reproduktionsPeroxides auf der Oberfläche zurüc kompleks og i deres stofskiftesystem, og dermed inaktiverer eller udfælder disse. als Depot der Neuverkeimung entg Für die biozide Wirkung der mit S015

Biozide Wirkung:

Verbrauch: 100 -150ml Schaumlösung /m2 = 30-50 ml SFS/m2

Bonuseffekt ved skimmelproblemer: gemischten SFS Lösung ist Wasserstoff- Udover pålideligt at dræbe alle skimmelsvampe, har SanoS015 også to yderligere egenskaber, peroxid sil verantwortlich, welches stabili- der gør den værdifuld til skimmelsvampsanering. 1) O verfladeproteiner på skimmelsvampen der udløser allergi denatureres. siert und in der Wirkung gegen MikroorA: Freier S 2) S kimmelsvampgift/mykotoksiner er følsomme over for de oxiderende egenskaber ved S015 ganismen durch Zugabe von Silber verog nedbrydes. (Aktive Inhaltsstoffe S015:) stärkt ist. Dadurch wird eine um ein Mehrfaches verbesserte antimikrobielle WirWasserstoffperoxid und Silber kung gegenüber normalem Wasserstoffperoxid erreicht. Die nach dem Zerfall des Peroxides auf der Oberfläche zurückbleibenden geringen Silbermengen wirken A: Fri sporeplæne med skimmelsvampemysel B: Sporeplæne als Depot der Neuverkeimung entgegen. dækket af skum Inhaltsstoffe SFS: 5-15% anionische Tenside, modifizierte Acrylharze, Duftstoff, Konservierungsmittel

Skimmelsvampesporer

Biocid udstyret, forsinket filmdannende skum

Skimmelsvampemysel

A: Freier Sporenrasen mit Pilzmycel

Døende skimmelsvampemycel Des P 128/de V1

Skimmelsanering

2

B: Sporenrasen, von Schaum überdeckt

B: Sporen


HURTIG EFFEKTIV PÅLIDELIG

ANVENDELSER SKUMSPRØJTE For optimale resultater kræves en professionel skumsprøjte med trykluftstilslutning, samt en kompressor med vandudskiller på 6 bar og 150 l/min. Vores anbefaling: Birchmeier Indu-Matic 20 M. Denne sprøjte skaber en stabil, fincremet skum. (Håndbetjente sprøjter som Foam-Matic kan også anvendes, men er kun egnede til mindre overflader.)

OVERFLADER (f.eks. trækonstruktioner, spær/loftsrum osv.) Bland 40-50 ml Sanosil SFS og 100 ml Sanosil S015 pr. m2 og hæld blandingen i skum-sprøjten. Bær personlige værnemidler (hud/øjne). Tilslut trykluftslangen, vælg en relativt lav skumindstilling og skum ved 3,5-4 bars tryk med fladstråledysen. Brug egnet åndedrætsværn (min. P3) på grund af aerosoldannelse. Opskumning af et areal på 1 m2 tager ca. 20 sekunder. Lad skumlaget tørre ud efter opskumning. (I lukkede rum med dårlig luftcirkulation skal der anvendes en kondensaffugter, der understøtter udtørringen.) Skyl skumsprøjten grundigt igennem med vand og blæs alle slanger tomme. Åbn låget med gummipakningen og lad sprøjten tørre i åben tilstand.

VIGTIGT SFS-skumapplikationen stopper den nuværende skimmelvækst og inaktiverer alle eksisterende skimmel-bestanddele. Fornyet skimmelvækst kan dog ikke udelukkes, hvis årsagen til skimmelvæksten ikke findes og udbedres. Årsagerne kan være forskellige, men hvis skimmelangreb f.eks. er på grund af manglende ventilation, bør man forsyne det udsatte område med ventilationsåbninger, evt. tvungen ventilation med badeværelsesventilator eller på anden måde styre fugten, så den holdes på et niveau, som ikke fremmer aktiv skimmelvækst. Dette er den eneste måde at sikre langsigtet succes.

HULRUM (f.eks. mellemgulv osv.) 50 ml SFS sammen med 150 ml Sanosil S015 danner 200 ml skumkoncentrat, der kan opskummes til 25-50 gange volumen (5000-10.000 ml). Små hulrum, kabelkanaler, revner osv. kan således fyldes fuldstændigt med aktivt desinfektionsskum, der trænger ind i alle sprækker og samlinger. Efter indvirkningstiden fjernes den resterende fugt ved at blæse varm, affugtet luft ind i hulrummene. Den døde skimmelsvamp/biomasse indkapsles og fikseres til overfladerne af harpiksfilmen.

C: Filmdannelse gennem kollapset skum og belægning af sporeplænen Harpiksfilm med indkapslede, døde skimmelsvampe C: Filmbildung durch kollabierten Schaum und Mantelung des Sporenrasens

Schaumgerät

www.nac-europe.com

Für optimale Ergebnisse wird ein professionelles Schaumgerät mit Pressluftanschluss bzw. zusätzlich ein Kompressor mit Wasserab-

3


1 Tværsnitsmodel af et hulrum efter vandskade med alvorlig skimmelsvamp.

2 Sanosil SFS blandet med Sanosil S015 opskummes ved hjælp af en Birchmeier Indu-Matic 20M og indføres i hulrummet.

3 Hulrum fyldt med desinfektionsskum.

4 Skummet falder sammen og danner en film. Den resterende fugt skal derefter udtørres.

NAC Europe er officiel forhandler af Sanosil produkter i Danmark

NAC Europe Ellegårdvej 18, DK-6400 Sønderborg Tlf. +45 7442 6292 info@nac-europe.com - www.nac-europe.com

www.nac-europe.com