Sanosil S015 vanddesinfektion

Page 1

Sanosil S015 Koncentrat til vanddesinfektion

www.sanosil.com


Sanosil S015 Desinfektionsmiddel til vanddesinfektion

... ideel til procesvandsbehandling, legionellabekæmpelse, vandingssystemer, drikkevandsinstallationer, vandtanke og rør.

Effektiv vanddesinfektion med langtidsvirkende effekt. Meget effektiv mod biofilm og VBNC-bakterier. Lugtfri og smagløs i behandlet vand. Nem og sikker påføring (ingen farlige stoffer). Ingen klor/klorforbindelser eller QAV, brom eller isothiazolinoner. Udvikler ikke AOX/trihalomethaner. Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid. Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt. Holdbarhed på over 2 år. Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


PRODUKTBESKRIVELSE Sanosil S015 er et desinfektionskoncentrat velegnet til vand-, rør- og tankdesinfektion. Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er yderligere stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. Den minimale mængde sølv, der er tilbage, efter at peroxidet er nedbrudt, hæmmer multiplikationen af bakterier og har yderligere konserveringsegenskaber, især i vandsystemer. I modsætning til den højkoncentrerede Sanosil Super 25 er Sanosil S015 ikke et farligt materiale og kræver ikke særlige opbevarings- og transportregler. Omregningsfaktoren til Sanosil Super 25 er 6,6.

Sanosil S015

OVERSIGT PRODUKTTYPE Koncentreret (ingen farlige stoffer) EGNETHED Vanddesinfektion - Vandbehandling - Indholdsdesinfektion (tanke, rør, drikkevandssystemer) - Legionella kontrol Overfladedesinfektion - Aftørring - Målrettet sprøjtning med apparat Aerosoldesinfektion Kold og varm fogging

VANDDESINFEKTION: EKSTRA INFORMATION Note: I tilfælde af alvorlig biofilmvækst er desinfektion med konventionelle produkter normalt ubrugelig, fordi biofilmene (slimede aflejringer af bakterier, svampe og protozoer) ikke kan fjernes pålideligt. Derudover er bakterierne ofte i en "VBNC"-tilstand (levedygtig, men ikke kulturel). Dette forvrænger de målte resultater og giver en falsk følelse af sikkerhed.

HOLDBARHED 2,5 år INDHOLD 7,5g/100g hydrogenperoxid, 0,0075g/100g sølv

I modsætning hertil kan Sanosil effektivt eliminere både biofilm og VBNC-kim.

HVORDAN DET VIRKER Ilten (1O2/-O2) frigivet af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge. Oxidation (kold forbrænding) denaturerer og ødelægger dem. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxid i en katalytisk proces. De hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og bakteriernes evne til at formere sig.

1

2

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


RØRDESINFEKTION / LEGIONELLA KONTROL I varmt- og koldtvandssystemer Legionella er i det væsentlige harmløse bakterier, der forekommer i drikke- og procesvand. De begynder at formere sig kraftigt ved varme temperaturer (25-50°C). Der er risiko for alvorlige infektioner, hvis aerosoler indeholdende legionella inhaleres. Regelmæssig desinfektion af kritisk udstyr eliminerer denne risiko.

IMPLEMENTERING

Sanosil S015

1. Bland Sanosil S015 (B) med vand i en beholder (C). Dosering: 6,6 ml pr. liter vand. 2. Pump desinfektionsopløsningen ind i systemet, der skal desinficeres (A) ved hjælp af en pumpe (D), og fyld den helt. For at gøre dette skal du åbne alle tappepunkterne, indtil desinfektionsopløsningen løber ud. Test med målestrimler. Undgå dødvandszoner og luftlommer. Under desinfektion skal du blokere alle tappesteder for regelmæssig brug eller vedhæfte passende advarsler. 3. Lad det virke i mindst 4 timer ((sikkerhedsmargen på grund af mulige biofilm). Åbn lejlighedsvis vandtapningspunkterne lidt, så frisk desinfektionsopløsning kan strømme ind, og koncentrationen i systemet kan opretholdes ensartet. 4. Skyl systemet grundigt. Test med målestrimler.

EFFEKTIVITET STANDARDER / EKSPONERINGSTID LEGIONELLA Legionella kontrol EN13623 : 7 ml/l Sanosil S015 i 30 minutter EN13623 : 0,5 ml/l Sanosil S015 i 4 timer

Note : Grænseværdi for legionella på plejehjem og hospitaler mv.: 100 cfu/l. Øvrige bygninger, brusevand og kølevand: 1000 cfu/l. Start behandlingsprocessen, hvis grænseværdien overskrides.

Verifikation af indhold af desinfektionsmiddel

Sanopstrips 200 målestrimler, som reagerer på Sanosil S015 ved at blive blå, er velegnede til at detektere Sanosil i vand.

Proportional doseringsenhed

En mobil doseringsenhed anbefales til almindelige applikationer.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


VAND GENERELT Drikkevandsudstyr, procesvand

Note: En øget dosis desinfektionsmiddel tilsættes sporadisk til det kontaminerede system under en chok-desinfektionsprocedure. Dette udføres for akut udryddelse af bakterier og fjernelse af biofilm. Vedligeholdelsesdesinfektion involverer kontinuerlig påføring af små doser desinfektionsmiddel. Formålet her er at forhindre eller hæmme dannelsen af nye bakterier og biofilm. Det er ideelt at kombinere de to metoder.

RØR- OG TANKDESINFEKTION (CHOKBEHANDLING)

6,6 ml S015

SANOSIL S015

1liter vand

Chokbehandlingsprocedurer bruges til forurenede vandsystemer, såsom rør og tanke samt til desinficering af flydende laboratorieaffald. 1. Bland desinfektionsopløsning: 6,6 ml S015 pr. l vand. 2. Fyld røret/tanken helt med desinfektionsopløsning. 3. Lad det virke i mindst 4 timer. 4. Skyl desinfektionsopløsningen ud.

DRIKKEVAND* KONSERVERING Vandkonservering hjælper med at give vand i lukkede beholdere en forlænget holdbarhed. 1. Bland desinfektionsopløsning: 0,33 ml/l (til drikkevand* maks. 0,20ml/l, ingen systematisk brug). 2. Fyld tanken og forsegl den tæt. 3. Holdbarheden er op til 2 uger afhængig af råvandskvaliteten.

0,33ml S015 / liter

* For at behandle drikkevand med produkter, der indeholder hydrogenperoxid, såsom Sanosil, kræves de relevante godkendelser. Disse er ikke tilgængelige for alle lande. Uden den nødvendige godkendelse må Sanosil produkter kun anvendes via diskontinuerlig påføring (chokdesinfektion) / behandling af procesvand. Kontakt venligst den kompetente myndighed for at sikre lovlig brug af produkterne. .

PROCES / DESINFEKTION AF VANDINGSVAND Den kontinuerlige procesvanddesinfektionsmetode forhindrer vækst af bakterier i væsker/vand. Dette er ideelt til køling af vand, luftfugtere og kunstvandingssystemer osv.

0,2 – 0,4 ml S015

1. Chokdisinfection desinfektion af hele systemet med 6,6 ml S015 pr. liter vand i mindst 4 timer. 2. Skyl systemet. 3. Tilsæt løbende 2 - 4 ml S015 pr. liter vand til vandet. (Dette udføres ideelt ved hjælp af en doseringspumpe eller et proportionalt doseringssystem).

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk

1liter vand


Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK DK-6400 Sønderborg Danmark E-mail:

info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk