Sanosil S010 overfladedesinfektion

Page 1

Sanosil S010 Brugsklare desinfektionsmidler til overflader

www.sanosil.com


Sanosil S010 Desinfektionsmiddel til overfladedesinfektion

… ideel til overflader med øgede hygiejnekrav

Yderst effektiv mod bakterier, vira, gær, svampe og sporer, VAH noteret. Nem og sikker påføring (klar-til-brug). Efterlader ingen klæbrige rester på overfladen. Forårsager ikke ubehagelige lugte. Ingen alkohol, klor/klorforbindelser, PES, formaldehyd eller QAV. Ingen farvestoffer eller duftstoffer. Med katalytisk forstærket hydrogenperoxid. Hydrogenperoxidet nedbrydes fuldstændigt (100%) til vand og ilt. Holdbarhed på over 2 år. Højkvalitetsprodukt fremstillet i Schweiz.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


PRODUKTBESKRIVELSE Sanosil S010 er et sporedræbende overfladedesinfektionsmiddel med et højt indhold af aktivt stof og en langvarig depoteffekt. Den er baseret på den gennemprøvede Sanosil hydrogenperoxid/sølv-formulering og frigiver ingen brændbare eller ubehagelige dampe. S010 er cirka 300 % stærkere end Sanosil S003 overfladedesinfektionsmidlet og er velegnet til applikationer med høj mikrobiologisk belastning / øgede krav. Hydrogenperoxid anvendes som den aktive ingrediens, som er yderligere stabiliseret, og dens desinficerende effekt forstærkes katalytisk mange gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. De små mængder sølv, der er tilbage på overfladen, efter at peroxidet er nedbrudt, hæmmer kimformering i op til 72 timer.

Sanosil S010

OVERSIGT PRODUKTTYPE Klar-til-brug EGNET TIL - Aftør desinfektionsprocedure - Målrettet sprøjtning med apparat EFFEKTIV MOD Bakterier, gær, indkapslede/ ikke-indkapslede vira, svampe, endosporer

DESINFEKTION: EKSTRA INFORMATION

HOLDBARHED 2,5 år

Note 1: Uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, er desinfektionseffekten altid højere, hvis overfladen, der skal desinficeres, er rengjort så grundigt som muligt på forhånd.

INDHOLD 5g/100g hydrogenperoxid, 0,005g/100g sølv

Note 2: Spray-og-aftør-desinfektionsmetoden eller påføring af desinfektionsmidlet med en fugtet serviet er væsentligt mere effektiv end at sprøjte det på. Sprøjtning alene (især med en håndholdt sprøjte) kan resultere i huller i effektivitet og skal derfor undgås.

HVORDAN DET VIRKER Ilten (1O2/-O2) som frigives af hydrogenperoxid angriber mikroorganismernes cellevægge. Gennem oxidation (kold forbrænding) denatureres og ødelægges cellevæggene. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces. Sølvionerne hæmmer også stofskiftet (hvor det er til stede) og bakteriernes evne til at formere sig.

1

2

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


OVERFLADESINFEKTION Spray og aftør metode Note: Hvis du hælder S010 i sprayflasker eller lignende beholdere skal der på ydersiden af beholderen sættes en etiket med information om indholdet. Vi kan levere matchende etiketter på forespørgsel.

Sanosil S010

TRIN 1 Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo renere overflade, jo bedre desinfektionseffekt.

TRIN 2 Tag handsker på. Fugt en serviet med ufortyndet Sanosil S010. Dosering på glatte overflader: 30-50 ml/m2

TRIN 3 Fugt overfladen, der skal desinficeres, med kluden, så der forbliver en jævn, kontinuerlig, fugtig film. *Undgå pytter. Hvis der dannes dråber eller pytter på glatte overflader, bør de fordeles med kluden.

TRIN 4 Lad opløsningen tørre. Påkrævet tid: ca. 15 min.

Note: Når du sprøjter direkte med en enhed, skal du gøre alt for at undgå aerosoldannelse. Egnet åndedrætsværn (ABEK P3-filter) skal bæres til anvendelser, der går ud over normale husholdningsområder, for at undgå irritation af luftvejene.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk

EFFEKTIVITET


OVERFLADESINFEKTION med Sano Wipes Sano Wipes er tørservietter i en praktisk dispenserspand med genlukkeligt låg. De gennemvædes med Sanosil S010 før brug og er derefter klar til brug i flere uger. Gennemvædede SanoWipes er ideelle til hurtig mellemdesinfektion af mindre overflader.

SanoWipes

TRIN 1

TEKNISKE DATA

Tag handsker på. (Grundlæggende sikkerhedsanbefaling ved håndtering af desinfektionsmidler).

MATERIALE PET – optimeret til påføring af væsker ARK PR. RULLE 90 stk.

TRIN 2

ARK STØRRELSE 36 x 20 cm

Fjern beskyttelsesfilmen fra servietrullen og læg den i spanden.

TRIN 3 Læg rullen i blød med ufortyndet Sanosil S010. Dosering 1 – 1,2 liter pr. rulle.

TRIN 4 Træk den første serviet gennem dispenseråbningen og luk det gennemsigtige låg tæt. (Bemærk: På grund af lysets påvirkning kan serviettene ændre lidt farve over tid, men dette indikerer ikke en forringelse af kvaliteten.)

TRIN 5 Tag en gennemvædet SanoWipe ud, og tør den overflade, der skal desinficeres, grundigt af flere gange. Brug handsker for at forhindre, at huden tørrer ud på grund af den stærke affedtende effekt af Sanosil S010.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk

Note: Sæt altid en selvklæbende etiket på med oplysninger om indholdet efter påfyldning af SanoWipes-spanden. Sanosil kan levere passende etiketter på forespørgsel.


OVERFLADESINFEKTION Med sprøjte – til professionelle brugere OBS: Ved brug af professionelt sprøjteudstyr produceres der altid en vis mængde aerosoler, som kan være skadelige. Af denne grund bør du altid bære en helmaske, når du udfører omfattende sprøjtearbejde for at forhindre irritation af luftveje og øjne. Åndedrætsværn med gasfilter (mod hydrogenperoxid) Filtertype: ABEK P3

TRIN 1 Rengør de overflader, der skal behandles, grundigt med et egnet rengøringsmiddel. Jo bedre rengøring, jo mere effektiv er desinfektionen.

Fyld den nødvendige mængde Sanosil S010 i en sprøjtes lagertank (f.eks. Sanosil Stream / Stream Compact, en tryksprøjte med trykluft-tilslutning, airless sprøjte osv.)

TRIN 2 Vælg den finest mulige forstøvningsmetode og spray de overflader, der skal desinficeres, så der skabes en let fugtig overflade. (Svarer til et dugget badeværelsesspejl, når du tager brusebad.) Referenceværdi: 30 - 50 ml/m2. Undgå dråber/pytter og løbere. Undgå, at aerosoler, (der uundgåeligt dannes ved sprøjtning af desinfektionsmidler), når dele af rummet, hvor der er ubeskyttede personer.

TRIN 3 Lad produktet trække ind. Af sikkerhedsmæssige årsager må ingen komme ind i rummet uden værnemidler i op til 2 timer efter, at desinfektionsmidlet er sprøjtet. (MAK-værdi for hydrogenperoxid: 1 ppm) Hvis MAK-værdien er for høj, øges ventetiden eller rummet udluftes grundigt. Der må ikke være nogen desinficerende lugt eller irritation af luftveje/øjne.

Note: Jo finere dråberne er, jo bedre befugtning. Undgå dråber/pytter og løbere forårsaget af påføring af for meget desinfektionsmiddel. Sker dette alligevel - tør de berørte områder af med en serviet, inden de tørrer. Ellers er der risiko for misfarvning.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


GULVDESINFEKTION Med spraymoppe Note: Som et alternativ til et spraymoppesystem kan du også bruge for-fugtede udskiftelige moppebetræk. Til større overflader (f.eks. sportsmåtter) anbefaler vi at bruge en kraftig håndholdt sprøjte til sprøjtning og en moppe til aftørring.

TRIN 1 Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med en moppe og et egnet rengøringsmiddel.

TRIN 2 Fyld Sanosil S010 i tanken på en passende moppeapplikator.

TRIN 3 Fugt overfladen med applikatoren, og sørg for, at der forbliver en jævn fugtig film, som tørrer i løbet af få minutter. Lad midlet virke/tørre.

DESINFEKTION AF SMÅDELE (Tætninger og O-ringe osv.)

TRIN 1 Hvor det er muligt, rengør de dele, der skal behandles, i opvaskemaskinen eller i hånden.

TRIN 2 Fyld Sanosil S010 i en beholder og nedsænk delene i den. Efter et par minutter skal du fjerne delene og lade dem tørre. Så længe Sanosil S010 ikke bliver forurenet, kan opløsningen bruges flere gange.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores tekniske applikationsrådgivning, både skriftlig og mundtlig, er baseret på omfattende tests. Vi rådgiver efter vores bedste viden, men uden ansvar, da anvendelse og opbevaring er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen udsagn om ansvar for eventuelle skader.

SANOSIL DK • DK-6400 Sønderborg • Danmark E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk


SANOSIL DK DK-6400 Sønderborg Danmark E-mail:

info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk