Sanosil CT20 produktinfo

Page 1

Sanosil Q-Jet CT20 Automatisk 3D rumdesinfektionsenhed www.sanosil.com


OPTIMUM HYGIENE Problemfri 3D rum- og overfladedesinfektion ved hjælp af et automatiseret, luftbåret system

Sanosil Q-Jet CT20 Den alsidige allrounder til små og store rum

Aerosol dyse Til en fin, tør og jævnt strømmende luftbåren tåge

Kompressor Kraftigt tryk ved meget lavt støjniveau

Turbine kan aktiveres For ekstra dækning og fremragende tågefordeling i rummet

Automatisk målesystem Til præcis måling af påfyldningsniveau og væskeforbrug

Touchskærm For bekvem og intuitiv betjening


CT20 PRODUKT BESKRIVELSE Q-Jet CT20: Højdepunktet i de sidste 20 år inden for udvikling af aerosol-maskiner

CT20 kombinerer mere end 20 års erfaring med aerosoldesinfektion. Nøglefunktionen er den velafprøvede kompressor/ dyseteknologi, som genererer en fin, tør desinfektionståge. Kompressoreffekten kan justeres, så der kan dannes tåge kun 2 meter væk fra væggen. Dette giver en stor fordel, som næsten ingen anden enhed med et lignende output kan matche. En kraftig turbine kan dog tændes, hvis CT20 ´skal anvendes i et større rum. Dens luftstråle fungerer som en booster og giver desinfektionsmiddeldråberne en betydeligt bredere bane. Dette sikrer desuden en optimal fordeling i rummet. Takket være en 5-liters desinfektionsmiddelbeholder kan et rum på op til 600 m3 fogges ved en dosering på 8 ml/m3.

Tågedyse En dyse i rustfrit stål forstøver væsken til ultrafine aerosoldråber og danner en jævnt strømmende, næsten tør, luftbåren tåge.

Enheden har to forskellige driftstilstande som standard. I Autotilstand bliver rummet automatisk flydt med desinficerende tåge op til luftmætningsgrænsen. Når denne grænse er nået, slukker enheden automatisk og fortsætter først med at fungere, når luftfugtigheden er faldet igen. Dette forhindrer kondens og sikrer dermed, at tågen fordeles ensartet i rummet. I eksperttilstand kan den ønskede mængde desinfektionsmiddel distribueres manuelt via op til 4 cyklusser af en konfigurerbar længde samt 3 tilpassede mellempauser. Enheden betjenes ved hjælp af en berøringsskærm og har en loggefunktion. Dette gør det muligt at gemme hver desinfektionsproces og eksportere den via en USB-stik.

Touchskærm Den brugervenlige touchskærm og intuitive betjeningslogik minimerer træningskravene til betjening af enheden.

Kompressor Den kraftige kompressor leverer det helt rigtige tryk med meget lidt støj.

Turbine Den tilsluttede turbine giver aerosolen ekstra dækning og sikrer, at desinfektionsmidlet fordeles optimalt i rummet – perfekt til større volumener.


AEROSOL DESINFEKTION Sørg for ekstra sikkerhed med komplet desinfektion

Fremtidens desinfektionsstandard Den traditionelle spray-og-tør-af desinfektionsmetode opnår normalt kun en dækning på 80-90%. Dette efterlader et risikabelt hul i effektivitet. Den ekstra aerosoldesinfektion med en CT-20 kan eliminere dette hul og definerer en ny desinfektionsstandard for store områder.

Hospital & pleje

Offentlig transport

Kontormiljøer

Laboratorier

Veterinær området

Hoteller

Beredskab

Catering

Lægepraksis

Fitness

Klinikker

Venteværelser


TEKNOLOGIEN I EN NØDDESKAL Aerosol desinfektion kort fortalt Aerosoldesinfektion er en avanceret og praktisk desinfektionsmetode. Aerosoldesinfektion supplerer traditionel spray-og-tøraf desinfektion og er designet til at behandle luft og overflader i en lang række indendørs miljøer. Sanosil-desinfektionsmidlet forstøves til små dråber af en enhed, såsom CT20. De strømmer derefter gennem det behandlede rum som en tåge og sætter sig på alle overflader, uden at efterlade huller. Når en tilstrækkelig høj dosis desinfektionsmiddel er blevet frigivet i rummet, får aerosolen lov til at virke. I løbet af denne tid eliminerer desinfektionsmidlet mikroorganismerne på overfladerne (og i luften).

Mikroorganismer i hele rummet Efter en traditionel desinfektionsbehand-ling er mikroorganismerne stadig til stede, da kun 8090% af overfladerne er dækket.

Efter den påkrævede indvirkningstid skal du enten vente, indtil hydrogenperoxidet i Sanosil-desinfektionsmidlet er nedbrudt til vand og ilt, eller ventilere rummet grundigt. Når nedbruddet eller luftskiftet er gennemført tilsvarende, kan det grundigt desinficerede rum tages i brug igen. Det er meget vigtigt at huske på, at aerosoldesinfektion ikke helt kan erstatte traditionelle hygiejnemetoder (såsom grundig rengøring og spray-og-tør-af desinfektion), men den supplerer dem perfekt.

Aerosoler når alle overflader

Komplet 3D hygiejne

Desinfektionsmiddel fordelt som en aerosol i rummet sætter sig overalt. Som et resultat dækker det fuldstændigt alle overflader og fylder også luften.

Rummet er perfekt desinficeret, når peroxidet i desinfektionsmidlet er blevet nedbrudt.

Sanosil desinfektionsmiddel Sådan virker det:

Hydrogenperoxid bruges som den aktive ingrediens. Det er også stabiliseret, og dets desinficerende effekt forstærkes katalytisk flere gange ved at tilføje en minimal mængde sølvioner. Denne proces kan øge desinfektionseffekten med op til 800%. Efter påføring nedbrydes hydrogenperoxid fuldstændigt til vand og ilt. 1. Ilten (1O2/-O2) frigivet af brintoverilte angriber mikroorganismernes cellevægge. De denatureres og ødelægges via oxidation (kold forbrænding).

1

2

2. Effekten understøttes af sølvioner, som forstærker virkningen af peroxidet i en katalytisk proces. De hæmmer også de metaboliske processer (hvis tilstede) og bakteriernes evne til at formere sig.


HVORFOR ANVENDE EN CT20? Fordele ved CT20 sammenlignet med andre aerosolsystemer

Den samme enhed til alle rumstørrelser ?

Fremragende!

Kompressorer vs turbiner Aerosol-desinfektionsmaskiner, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet, bruger typisk enten kompressor-/dyse- eller turbineteknologi til at producere tåge. De har begge fordele og ulemper. Kompressorenheder er ideelle til mindre rum takket være deres mindre tågekegle, men de når deres grænser i større rum, når det kommer til optimal fordeling af aerosolen i rummet. Derimod giver turbineanordninger en stærk luftstrøm og har en tendens til blot at blæse aerosoler til den nærmeste væg i små rum, hvor de sætter sig, i stedet for at fordele dem jævnt i hele rummet CT20 på den anden side samler det bedste fra begge kategorier ved at bruge en kompressor og en turbine efter behov. Og det giver den perfekte aerosolteknologi til alle rumstørrelser, lige fra små til store.

CT20: Kombinerer det bedste fra begge systemer Kompressor og dyse til små rum Ekstra turbine til mellemstore og store rum Optimal aerosolfordeling til enhver rumstørrelse Ensartet desinfektionsydelse på alle overflader


FORSKELLIGE DRIFTSFUNKTIONER “Luften er mættet med fugt ved mere end 10 ml/m3" Ved normal stuetemperatur og ca. 45% luftfugtighed kan luften optage cirka 10 ml væske pr. m3. Luftfugtigheden stiger til cirka 80 % afhængig af væggenes tilstand og sugeevne. Hvis denne værdi overskrides, er der risiko for pludselig kondens. Dette spilder ikke kun desinfektionsmiddel. I værste fald er der dog risiko for materielle skader på grund af kondens på væggene. I automatisk tilstand har CT 20 en højpræcisions fugtsen sor, der midlertidigt stopper enheden under drift, før der opstår kondens.

1. Automatisk tilstand med smart-stop funktion Fugtighedssensoren forhindrer kondens Doseringsmulighed selv ud over mætningsgrænsen Justerer sig automatisk til forholdene i rummet Maksimal beskyttelse af fugtfølsomme materialer Reducerer fugtrelaterede skader selv ved (overdrevent) høje

2. Trintilstand (Expert mode) med frit programmerbare desinfektionscyklusser Høje doser på op til 40 ml/m3 muligt Fleksibel tilpasning til individuelle behov Til vanskelige opgave, såsom EN 17272 forhold

Eksperttilstanden er tilgængelig for erfarne brugere og applikationer under vanskelige forhold eller med øgede krav. Dette gør det muligt at fordele den nødvendige mængde desinfektionsmiddel i en frit programmerbar rækkefølge over 2-4 cyklusser med 1-3 mellemliggende pauser. Doseringen for hver cyklus og den mellemliggende pause kan vælges efter brugerens skøn. Dette muliggør individuelle desinfektionsrutiner i alle situationer.

850 mm

CT20 tekniske data

450 mm

400 mm

Dimensioner

450 x 400 x 850 mm

Vægt

Ca. 30 kg

Tank volume

1 x 5 L beholder

Connection

220-240 V, 50/60 Hz

Fogging teknologi

Kompressor, dyse & turbine

Min. - max. tåge output

10 ml/min - 50 ml/min

Min. /max. støjniveau

60-85 db

Aerosol dråbestørrelse

5-15 μm

Synlig tågekegle

2-5 m (10 ml/min - 50 ml/min)

Til rumstørrelser

6 - 600 m3

Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Vores brugsvejledninger, både i skriftlig og mundtlig form, er baseret på omfattende test. Vi yder rådgivning efter vores bedste viden, men uden nogen forpligtelse i det omfang, anvendelsen og opbevaringen er uden for vores direkte kontrol. Produktbeskrivelser eller oplysninger om præparaternes egenskaber indeholder ingen erklæringer om ansvar for eventuelle skader.


SANOSIL DK

Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Tel.: 7442 6292 E-mail: info@sanosil-danmark.dk

www.sanosil.dk