Page 1

FÖRSAMLINGS

bladet

www.nabf.se NÄSSJÖ

Allians & Baptist

FÖRSAMLING

april maj juni 2013


Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se Ledig måndagar

Omsorgspastor Ingegerd Allansson tel: 0380-511 300, 076-94 222 71 e-post: ingegerd.allansson@hotmail.com Ledig måndagar och fredagar

Ungdomspastor Jonas Ledstam tel: 019-609 00 42 e-post: jonasledstam@yahoo.se föräldraledig 1 jan - 30 jun Vik.: Carina Göransson, 0702-405 769

Ordförande

Non Stop måndagar kl 18.00, Allianskyrkan, t.o.m 20 maj

Tonår fredagar kl 19.00, Allianskyrkan, t.o.m. 31 maj

Söndagsskola söndagar, gudstjänsttid, t.o.m. 5 maj

After School måndagar kl 14-17, Allianskyrkan

News Café lördagar kl 19-01, Allianskyrkan

Språk- och stickcafé måndagar kl 18.00, Baptistkyrkan

Träna svenska torsdagar kl 10-12, Baptistkyrkan t.o.m. 23 maj

Lars Edstrand tel: 0380-188 56 e-post: lars.edstrand@telia.com

Bibel och bön

Allianskyrkan

Lunchbön

Rådhusgatan 10 571 31 Nässjö tel: 0380-102 52

Bön före gudstjänsten

Baptistkyrkan Tabernaklet Södergatan 16 571 31 Nässjö tel: 0380-51 12 78

Plusgirokonton 690507-9 för församlingen 940928-5 för missionskassan

Bankgirokonto 271-8955 för församlingen

tisdagar kl 10.00, Baptistkyrkan

onsdagar kl 12.00, Allianskyrkan

söndagar kl 9.30

Karensk gudstjänst söndagar kl 14.00, Baptistkyrkan

Ekumenisk bön i stadshuset kl 8.00, sista lördagen i varje månad

Närradio FM 103,9 Mhz vardagar kl 6.30 & 8.30 : Morgonandakt fredagar kl 19.30 : Helgtankar söndagar kl 18.00 : Gudstjänst


april

samlingar i baptistkyrkan V. 14 LÖR 6 16.00 Världen i Nässjö Turistinformation SÖN 7 10.00

Gudstjänst

V.15 LÖR 13 18.00

Seminarium

Anders Meyer. Sång av Pernilla och Janne Tengvall. Nattvard och insamling till missionen. Anders Blåberg. Servering.

SÖN 14 10.00 Gudstjänst Anders Blåberg. Sång av Karenkören. Församlingsmöte och lunch. V. 16 ONS 17 11.30 Andakt på Ingsbergsgården LÖR 20 9.00 16.00

Kvinnofrukost

SÖN 21 10.00 18.00

Gudstjänst

V. 17 SÖN 28 10.00

Gudstjänst

Annelie Kimling Björkman

8-14 APRIL

Insamling till SAM-hjälpen

Lämna kläder i Allianskyrkan

13-14 APRIL

de Missioneran g församlin

rg,

Anders Blåbe EFK

Världen i Nässjö Drama

Anders Meyer. Sång av Hillevi Ylenfors och Britt Leandersson

Andrum

Anders Meyer, Sandra och Jonas Ledstam SAM-Hjälp, Allan Wendefors och Marianne Sundqvist. Vecto2000.comMellander, pianist Sven Björklund. Sång av Marie-Louise

månadens böneämne: tidigare medlemmar


maj samlingar i allianskyrkan V. 18 TOR 2

11.00

Andakt på Ekbackagården

16.00

Världen i Nässjö

LÖR 4

SÖN 5 10.00 18.00 V. 19 ONS 8

12.00

TOR 9 9.00 SÖN 12 10.00 V. 20 SÖN 19 10.00

Utflykt

Söndagsskolans sommarfest Sångkväll

Kören Vännerna med Curt Ankarberg

Andakt på Åkersborg Gudstjänst på Soludden

"What can I do?"

Anders Meyer och Ingegerd l runt låtar En dramamusika Allansson m fl. Sång av karener. repertoar. s an ur Larry Norm Ta med en egen kaffekorg. en Pigalle plats: teatersalong kl 18.00 aj m 4 tid: lördagen Gudstjänst entré: 50:Anders Meyer. Sång av Jonas rin biljettbokning: Ka och Mirjam Lindbäck. Nattvard 501 45 -7 09 07 Andersson, och insamling till missionen.

Gudstjänst

Ingegerd Allansson. Sång av kören.

V. 21 LÖR 25 10.00 Världen i Nässjö Kanoting SÖN 26 10.00

Gudstjänst

Ulrik och Ingela Sigvardsson. Sång av Kachingrupp Vecto2000.com samt Sandra och Jonas Ledstam.

månadens böneämne: nya medlemmar


juni

samlingar i baptistkyrkan V. 22 SÖN 2 10.00 V. 23 TIS 4

Gudstjänst

Carina Göransson. Sång av Joakim Lindbäck med team. Nattvard och insamling till missionen.

11.00 Andakt på Sjöbacken

SÖN 9 10.00

Gudstjänst

Anders Meyer. Sång av Karenkören.

V. 24 ONS 12 11.30 Andakt på Ingsbergsgården

LÖR 15 10.00

SÖN 16 10.00

Världen i Nässjö

Midsommarfirande i Kansjö

Gudstjänst

Anders Meyer. Sång av Magnus Wernerskog, Mirjam och Jonas Lindbäck. Offergång.

V. 25 TOR 20 - SÖN 23 Midsommarkonferens på Ralingsåsgården Se särskilt program V. 26 ONS 29 14.30 Gudstjänst på Parkgården SÖN 30 10.00

Gudstjänst

Kenth Edefors. Sång av Britt-Inger Säll och Ingrid Larsson. Avtackning, Carina Göransson.

Vecto2000.com

månadens böneämne: dopkandidater


vi älskar

för att han först älskade oss 1 Joh 4:19 Vi är alla kallade av Gud. Främst är vi kallade till att vara Guds barn. Att varje dag älskas utav Gud! Att bara umgås med Honom. Man blir som man umgås brukar man säga. Om vi bara umgås med vår pappa, Gud, så kommer Han att forma oss till dem vi är skapade att vara. Ibland förundras jag över min fantastiska familj! Mina syskon i Gud! Tänk så mycket kärlek som så ofta lyser igenom, trots att vi är vanliga människor med brister. Detta måste ju bero på att vår kärleksfulla far bor i oss! Jag skulle vilja uppmana dig att ta med Gud i allt, gör dig själv medveten om att Gud är med dig både i bön, diskning och vila! Tänk vad underbart att universums skapare just nu säger till dig ”Jag älskar dig mitt barn, sätt dig ner hos mig en stund så får jag hålla om dig!”. Gud älskar då vi kommer till honom bara för att vara i Hans närhet, och Han älskar då vi bjuder med Honom en vanlig vardag i allt vi gör. Jag är förundrad hur varmt och kärleksfullt ni som församling har välkomnat oss teamare! Och det sker så naturligt för er! Vi hade inte fått ens nära på ett sådant välkomnande i någon annan typ av förening eller företag. Det här välkomnandet har för mig vittnat om att vi faktiskt är syskon! Trots att vi aldrig träffats

eller ens hört talas om varandra så hör vi samman då vi alla är Guds älskade barn! Vi älskar för att Han först älskade oss. Tänk, att Gud får använda dig och mig varje dag utan att vi själva tänker på det! Vi får visa på Gud, vår pappa som älskar oss! Genom att bara vara dem vi är. Och det bara för att vi umgås med vår far och låter Honom älska oss. Frid Mimmi Vedin praktikant från Götabro Bibelskola


Efter lägret var det ingen som tog ner lapparna så de satt helt enkelt kvar. Någon månad senare var det en grupp som hade ALPHA-helg på samma ställe. Nu var lapparna på väggarna ganska slitna, lite tilltufsade i kanterna och skrynkliga. På en av lapparna stod ett citat av CS Lewis: Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på att solen stigit upp; inte bara för att jag ser den, utan för att på grund av den ser jag allting annat. Det var just den skrynkliga lappen som Gud använde för att beröra en medelålders kvinna som senare lät sig döpas.

Det var under ett ungdomsläger vi ledare bestämde oss för att piffa upp toaletterna lite. Alla kommer ju ändå behöva gå på toa någon gång, så då är det väl lika bra att ta vara på tiden och utrymmet, tänkte vi. Vi skrev ut en massa lappar med citat vi hittat efter någon minuts sökande på Internet och kladdade dit någon glad gubbe för att få det lite färgglatt. Sedan satte satte vi upp lapparna på väggarna inne på toaletterna.

Ibland är det de där små sakerna som till en början kan verka obetydliga och ganska enkla och vardagliga, som Gud använder sig av. Att säga hej till grannen, att se någon som inte brukar bli sedd. Eller som Moder Theresa så klokt har sagt: Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de ekar i oändlighet. Det är inte hur mycket vi gör något, utan hur mycket kärlek vi stoppar i det vi gör. I kärlek Maria Arcini praktikant från Götabro Bibelskola


Vi stödjer

Nässjö Allians- och Baptistförsamling

Öppet tisd-fred 10-18

Allt för cykel, skog och trädgård www.cykodel.se

Församlingsbladet är en periodisk föreningsskrift som utkommer med 4-5 nummer per år.

Församlingsbladet, april-juni 2013  

Programblad för Nässjö Allians- och Baptistförsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you