Page 1

Euskal Herriko historialarien III. biltzarra III Congreso de historiadores de Navarra 2012ko irailaren 7tik 16ra · Del 7 al 16 de septiembre de 2012 Arrasate · Leitza · Agoitz · Iruñea

KONKISTAREN ONDORIOAK

CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA Albako dukearen tropek Nafarroa konkistatu zutenetik 500 urte bete dira, eta gertakari honek izan zituen ondorioak aztertzeko Nabarraldek Euskal Herriko historialarien III. biltzarra antolatu du historialari, irakasle, ikertzaile, ikasle eta interesa duen orori zuzenduta.

Beste urte batzuetan ez bezala, 2012ko edizio honetan biltzarra Euskal Herriko leku ezberdinetan egingo da, gaia publiko zabalago bati helarazteko helburuarekin. 4 saiotan banatuko da: Arrasaten, Leitzan, Agoitzen eta Iruñean ospatuko dira hurrenez hurren.

Egitaraua

Poster eta komunikazioen aurkezpena

Lan saioak 2012ko irailaren 7, 8, 14, 15 eta 16an izanen dira:

Poster eta komunikazio libreak onartuko dira, eta haiek aurkezteko, sesio monografikoetan taldekatuko dira. Komunikazioen ahozko aurkezpenaren ondotik (8 minutu), galderei eta eztabaidari tartea emanen zaie.

· Irailaren 7an arratsaldez: Arrasaten · Irailaren 8an goizez: Leitzan · Irailaren 14an arratsaldez: Agoitzen · Irailaren 15ean egun osoz eta 16an goizez: Iruñean Oraingoz honako gonbidatuen parte-hartzea baieztatuta: José Luis Orella Unzué (Deustuko Unibertsitateko senior katedraduna), Koldo Zuazo (EHUko katedraduna), Jean Louis Davant (Idazle eta euskaltzain osoa), Jon Oria (Historian doktorea eta Cambridge Unibertsitateko irakaslea), Lourdes Soria Sesé (Zuzenbidearen historian irakaslea EHUn)...

Biltzarreko gaiak 1512ko konkistak Nafarroan izan zituen ondorioak aztertuko dira edizio honetan. Hainbat eztabaida-esparru aztertuko dira: a) Hizkuntzaren galera eta eremu murrizketa b) Gazteluen suntsiketa c) Gaizkileen muga d) Konkistaren ondorio orokorrak (instituzionalak, sozialak...)

Idazkaritza eta informazioa Nabarralde · Bidankoze 3, behea- 31014 Iruñea (Nafarroa) Tel. 948 21 10 57 · Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz · www.nabarralde.com

Interesa duen orok, aurkeztu nahi duen komunikazioaren laburpena bidali beharko du posta elektronikoz 2012ko ekainaren 30a baino lehen honako helbidera: info-biltzarra@nafarroa.biz (gauza bera posterrentzat). Laburpen horrekin batera honako datuak eman behar dira: · Komunikazioaren izenburua · Euskaraz edo gaztelaniaz 300 hitzeko luzerako laburpena. · Egilearen izen-abizenak, helbide pertsonala eta lanbidea, telefonoa eta posta elektronikoaren helbidea. 2012ko uztailaren 22a baino lehen jakinaraziko zaie egileei Batzorde Zientifikoaren erabakia, eta harekin batera, lanen aurkezpenen gaineko arauak.

Nabarralde, Iruñean, 2012ko apirilaren 2an

Biltzarraren organigrama ANTOLAKUNTZA BATZORDEA: Angel Rekalde, Olaia Aldaz, Ana Telletxea, Iban Izurza BATZORDE ZIENTIFIKOA: Joseba Asiron (biltzarreko zuzendaria), Mikel Sorauren (historialaria), Humberto Astibia (EHU/UPVko katedraduna), Erramun Osa (Sabino Arana fundazioa). OHOREZKO BATZORDEA: Inazio Azkarragaurizar (Arrasateko alkatea), Oier Eizmendi (Leitzako alkatea), Unai Lako (Agoitzeko alkatea), Izaskun Arratibel (Nafarroako Ikastolen Elkartea), Irune Zuluaga (Sabino Arana Fundazioa) LAGUNTZAILEAK: Arrasateko Udala, Leitzako Udala, Agoitzeko Udala, Lekunberriko Udala, Larrauneko Udala, Aresoko Udala, Goizuetako Udala, Araitzeko Udala, Beteluko Udala, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Sabino Arana Fundazioa, Erentzun Fundazioa, Iturralde Elkartea, Euskal Memoria, Juanito Zelaia, Kontseilua, 15122012 Nafarroa Bizirik, Diario de Noticias...


Euskal Herriko historialarien III. biltzarra III Congreso de historiadores de Navarra 2012ko irailaren 7tik 16ra · Del 7 al 16 de septiembre de 2012 Arrasate · Leitza · Agoitz · Iruñea

KONKISTAREN ONDORIOAK

CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA Cuando se cumple el 500 aniversario de la conquista de Navarra (1512) a manos de las tropas del duque de Alba, Nabarralde organiza el 3º Congreso de Historiadores de Navarra para estudiar las consecuencias de aquel hecho. Este congreso está dirigido a historiadores, profesores, investigadores, estudiantes y público

interesado en general. A diferencia de años anteriores, la edición de este 2012 estará descentralizada en distintas localidades de la geografía vasca con el fin de acercar el tema a un público más amplio. Las distintas sesiones se celebrarán en Mondragon, Leitza, Aoiz y Pamplona.

Programa

Presentación de comunicaciones y posters

Las sesiones tendrán lugar el 7, 8, 14, 15 y 16 de septiembre:

Se admitirán pósters y comunicaciones de carácter libre que, para su presentación, se agruparán en sesiones monográficas. Tras la exposición oral de las comunicaciones (8 minutos), se abrirá un turno de preguntas y debate.

· 7 de septiembre por la tarde: Mondragon · 8 de septiembre por la mañana: Leitza · 14 de septiembre por la tarde: Aoiz · 15 y 16 de septiembre: Pamplona El Congreso contará con ponencias plenarias de los siguientes invitados: José Luis Orella Unzué (catedrático senior de Universidad), Koldo Zuazo (catedrático de la UPV/EHU), Jean Louis Davant (escritor y miembro de Euskaltzaindia), Jon Oria (doctor en Historia y profesor de la Universidad de Cambridge), Lourdes Soria Sesé (titular de historia del Derecho de la UPV)…

Temas del congreso Esta edición analizará las consecuencias de la conquista. Dicho tema incluirá distintos ámbitos de debate: a) Pérdida y retroceso del idioma b) Destrucción de castillos c) Frontera de malhechores d) Consecuencias de la conquista (institucionales, sociales...)

Las personas interesadas en participar con una comunicación deberán enviar un resumen de la misma por correo electrónico antes del día 30 de junio de 2012 a la dirección: info-biltzarra@nafarroa.biz (Idem para los posters). En dicho resumen deberán incluirse los siguientes datos: · Título de la comunicación · Resumen de una extensión aproximada de 300 palabras en cualquiera de las dos lenguas del Congreso: euskera y castellano. · Nombre y apellidos del autor, dirección personal y ubicación profesional, teléfono y dirección de correo electrónico. Antes del 22 de julio de 2012 se comunicará a los autores la resolución del Comité Científico junto con las normas para la presentación de los textos originales.

Nabarralde, en Pamplona-Iruñea, a 2 de abril de 2012

Secretaría e información Nabarralde · Bidankoze 3, behea- 31014 Iruñea (Nafarroa) Tel. 948 21 10 57 · Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz · www.nabarralde.com

Organigrama del congreso COMITÉ ORGANIZADOR: Angel Rekalde, Olaia Aldaz, Ana Telletxea, Iban Izurza. COMITÉ CIENTÍFICO: Joseba Asiron (director del Congreso), Mikel Sorauren (historiador), Humberto Astibia (catedrático de EHU/UPV), Erramun Osa (Fundación Sabino Arana). COMITÉ HONORÍFICO: Inazio Azkarragaurizar (Alcalde de Arrasate), Oier Eizmendi (Alcalde de Leitza), Unai Lako (Alcalde de Aoiz), Izaskun Arratibel (Nafarroako Ikastolen Elkartea), Irune Zuluaga (Fundación Sabino Arana). COLABORAN: Ayto. de Arrasate, Ayto. de Leitza, Ayto. de Aoiz, Ayto. de Lekunberri, Ayto. de Larraun, Ayto. de Areso, Ayto. de Goizueta, Ayto. de Araitz, Ayto. de Betelu, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Fundación Sabino Arana, Fundación Erentzun, Iturralde Elkartea, Euskal Memoria, Juanito Zelaia, Kontseilua, 1512-2012 Nafarroa Bizirik, Diario de Noticias...

Euskal Herriko historialarien III. biltzarra  

Euskal Herriko historialarien III. biltzarra 3ª edición del Congreso de Historiadores de Navarra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you