Page 1

1512

Idazkaritza eta informazioa Nabarralde Bidankoze 3, behea- 31014 Iruñea (Nafarroa) Tel. 948 21 10 57 Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz www.nabarralde.com

Euskal lurraldeak eta nafar Estatua Euskal Herriko historialarien II. biltzarra Los territorios vascos y el Estado navarro II Congreso de historiadores de Navarra

E

USKAL HERRIKO HISTORIALARIEN II.

BILTZARRA OÑATIKO UNIBERTSITATEAN Irailaren 16, 17 eta 18an Oñati 2011

Albako Dukeak Nafarroa konkistatu zuela 500. urte beteko dira laster, eta horren karietara, Nabarraldek Euskal Herriko historialarien II. biltzarra antolatu du Oñatin (Gipuzkoa), historialari, irakasle, ikertzaile, ikasle eta interesa duen

LEHEN ZIRKULARRA

orori zuzenduta. Biltzarra Oñatiko Unibertsitatean eginen da.

E

GITARAUA

Lan saioak 2011ko irailaren 16, 17 eta 18an izanen dira, goizez eta arratsaldez, oraingoz honako gonbidatuen parte-hartzea baieztatutako hitzaldiekin: José Luis Orella Unzué (Deustuko Unibertsitateko katedraduna erdi Aroko Historian), Idoia Arrieta Elizalde (Historian doktorea; Udako Euskal Unibertsitatea), Xoxé Estévez (irakaslea, Filosofía eta Letretan doktorea Deustoko Unibertsitatean), Amaia Basterretxea (Historian doktorea), Amaia Nausia (Historian doktorea; Eusko Ikaskuntza), Xabier Orue-Etxebarria (Paleontologian katedraduna EHUn), Juan Antonio Urbeltz (Antropologoa eta folklorista).

B

ILTZARREKO GAIAK

Euskal lurraldeen, batik bat mendebaldekoen, eta nafar Estatuaren arteko harremanak aztertuko dira. Gai honek bi eztabaida esparru orokor izanen ditu: a) Euskal lurralde historikoen lotura Nafar Erresumarekin. b) Mendebaldeko lurrek jokatutako papera 1512ko konkistan (1200ean konkistatuak izan baitziren).


1512

Idazkaritza eta informazioa Nabarralde Bidankoze 3, behea- 31014 Iruñea (Nafarroa) Tel. 948 21 10 57 Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz www.nabarralde.com

Euskal lurraldeak eta nafar Estatua Euskal Herriko historialarien II. biltzarra Los territorios vascos y el Estado navarro II Congreso de historiadores de Navarra

P BILTZARRAREN ORGANIGRAMA ANTOLAKUNTZA BATZORDEA Angel Rekalde, Ana Telletxea, Iban Izurza (Erentzun Fundazioa) BATZORDE ZIENTIFIKOA Joseba Asiron (biltzarreko zuzendaria), Mikel Sorauren (historialaria), Humberto Astibia (EHU/UPVko katedraduna), Erramun Osa (Euskaltzaindiko idazkaria) OHOREZKO BATZORDEA Lourdes Idoiaga (Oñatiko alkatea), Mikel Biain (Oñatiko alkategai berria), Jose Luis Elkoro (Nabarralde), Irune Zuluaga (Sabino Arana Fundazioa) LAGUNTZAILEAK Oñatiko Udala, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Sabino Arana Fundazioa, Erentzun Fundazioa, Iturralde Elkartea, Euskal Memoria, Txantxiku Ikastola, Arizmendi Ikastola, Elkar Hezi ikastetxea, Mondragon Unibertsitatea (HUHEZI), Elkar Fundazioa, Grupo Noticias, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, 15122012 Nafarroa Bizirik, Juan Zelaia, Pacharán La Navarra....

OSTER ETA KOMUNIKAZIOEN AURKEZPENA

Poster eta komunikazio libreak onartuko dira, eta haiek aurkezteko, sesio monografikoetan taldekatuko dira. Komunikazioen ahozko aurkezpenaren ondotik (8 minutu), galderei eta eztabaidari tartea emanen zaie. Interesa duen orok, aurkeztu nahi duen komunikazioaren laburpena bidali beharko du posta elektronikoz 2011ko ekainaren 30a baino lehen honako helbidera: info-biltzarra@nafarroa.biz (gauza bera posterrentzat). Laburpen horrekin batera honako datuak eman behar dira: . Komunikazioaren izenburua . Euskaraz edo gaztelaniaz 300 hitzeko luzerako laburpena. . Egilearen izen-abizenak, helbide pertsonala eta lanbidea, telefonoa eta posta elektronikoaren helbidea. 2011ko uztailaren 22a baino lehen jakinaraziko zaie egileei Batzorde Zientifikoaren erabakia, eta harekin batera, lanen aurkezpenen gaineko arauak.

Nabarralde, Iruñean, 2011ko apirilaren 1ean


1512

Secretaría e información Nabarralde Vidángoz 3, bajo- 31014 Pamplona (Navarra) Tel. 948 21 10 57 Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz www.nabarralde.com

Euskal lurraldeak eta nafar Estatua Euskal Herriko historialarien II. biltzarra Los territorios vascos y el Estado navarro II Congreso de historiadores de Navarra

IIÀ

CONGRESO DE HISTORIADORES DE

NAVARRA EN LA UNIVERSIDAD DE OÑATI 16, 17 y 18 de Septiembre Oñati 2011

En torno al próximo cumplimiento del 500 aniversario de la conquista de Navarra (1512) a manos de las tropas del duque de Alba, Nabarralde organiza en Oñati (Gipuzkoa), el 2º Congreso de Historiadores de Navarra, dirigido a

PRIMERA CIRCULAR

historiadores, profesores, investigadores, estudiantes y público interesado en general. Las sesiones del congreso se celebrarán en la Universidad de Oñati.

P

ROGRAMA

Las jornadas de trabajo tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2011 en sesiones de mañana y tarde, con ponencias plenarias de momento confirmadas de los siguientes invitados: José Luis Orella Unzué (catedrático de Historia Medieval; Universidad de Deusto), Idoia Arrieta Elizalde (doctora en Historia; Udako Euskal Unibertsitatea), Xoxé Estévez (doctor en Filosofía y Letras; Universidad de Deusto), Amaia Basterretxea (doctora en Historia), Amaia Nausia (doctora en Historia; Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos), Xabier Orue-Etxebarria (Catedrático de Paleontología; EHU/UPV), Juan Antonio Urbeltz (antropólogo y folclorista).

T

EMAS DEL CONGRESO

El Congreso girará en torno a la relación de los territorios vascos, especialmente los occidentales, con el Estado navarro. Este tema incluirá dos ámbitos genéricos de debate: a) La vinculación histórica de los territorios vascos con Navarra, en su origen. b) El papel que jugaron los territorios occidentales, previamente conquistados (año 1200), en la posterior conquista de 1512.


1512

Secretaría e información Nabarralde Vidángoz 3, bajo- 31014 Pamplona (Navarra) Tel. 948 21 10 57 Fax. 948 20 60 47 info-biltzarra@nafarroa.biz www.nabarralde.com

Euskal lurraldeak eta nafar Estatua Euskal Herriko historialarien II. biltzarra Los territorios vascos y el Estado navarro II Congreso de historiadores de Navarra

P

RESENTACIŁN DE COMUNICACIONES Y POSTERS

Se admitirán pósters y comunicaciones de carácter libre que, para su

ORGANIGRAMA DEL CONGRESO:

presentación, se agruparán en sesiones monográficas. Tras la exposición oral

COMITÉ ORGANIZADOR Angel Rekalde, Ana Telletxea, Iban Izurza (Erentzun Fundazioa)

Las personas interesadas en participar con una comunicación deberán enviar

de las comunicaciones (8 minutos), se abrirá un turno de preguntas y debate.

un resumen de la misma por correo electrónico antes del día 30 de junio de 2011 a la dirección info-biltzarra@nafarroa.biz.

COMITÉ CIENT¸FICO Joseba Asiron (director del Congreso), Mikel Sorauren (historiador), Humberto Astibia (catedrático de la EHU/UPV), Erramun Osa (secretario de Euskaltzaindia)

En dicho resumen deberán incluirse los siguientes datos: . Título de la comunicación . Resumen de una extensión aproximada de 300 palabras en cualquiera de las dos lenguas del Congreso: euskera, español,

COMITÉ HONOR¸FICO Lourdes Idoiaga (Alcaldesa de Oñati), Mikel Biain (nuevo alcalde de Oñati), Jose Luis Elkoro (Nabarralde), Irune Zuluaga (Fundación Sabino Arana) COLABORAN Ayuntamiento de Oñati, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Sabino Arana Fundazioa, Erentzun Fundazioa, Iturralde Elkartea, Euskal Memoria, Txantxiku Ikastola, Arizmendi Ikastola, Elkar Hezi ikastetxea, Mondragon Unibertsidad (HUHEZI), Elkar Fundazioa, Grupo Noticias, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, 1512-2012 Nafarroa Bizirik, Juan Zelaia, Pacharán La Navarra.

inglés y francés. . Bibliografía. . A ser posible acompañado de gráfico o imagen. . Nombre y apellidos del autor, dirección personal y ubicación profesional, teléfono y dirección de correo electrónico. Antes del 22 de julio de 2011 se comunicará a los autores la resolución del Comité Científico junto con las normas para la presentación de los textos originales. Nabarralde, en Pamplona-Iruñea, a 1 de abril de 2011

1512 Circular  

Primera circular / Lehen Zirkularra