Nääsville ry vuosikertomus 2021

Page 1

Vuosikertomus 2021


Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan terveiset.....................................................................3 Vuosi 2021 lukuina...................................................................................4-5 - ikäihmisille....................................................................................................4 - Virkeät ikämiehet toiminta..........................................................................4 - kehitysvammaisille ihmisille.......................................................................4 - koulutustoiminta..........................................................................................5 - viestintä........................................................................................................5 - henkilöstön määrä.......................................................................................5 Monipuolista toimintaa ympäri Tamperetta......................................7-8 - fysioterapeuttien ohjaamia kursseja.........................................................7 - muistitiimin ohjaamia kursseja...................................................................7 - pop-up -liikunta- ja muistineuvontaa saatiin............................................7 - aivotreenejä pidettiin...................................................................................7 - tietoiskuja pidettiin seuraavista aiheista...................................................7 - kuntokiemurat -elintapaneuvontakurssin teemoja.................................8 - VirikeVilman ja -Villen kanssa koettiin......................................................8 - Torstaionline-kahvilan sisältöjä, teemoja.................................................8 - Virkkuliikuntaryhmät...................................................................................8 Poimintoja toiminnan tuloksellisuudesta.........................................9-10 - tietoiskuja.....................................................................................................9 - ikäihmisten kurssit/fys.tiimi........................................................................9 - ikäihmisten kurssit/muistitiimii...................................................................9 - ikäihmisten liikuntaryhmät (etäjumppa ja ulkojumpat).........................10 - Salhojan kuntosali.....................................................................................10 - aivotreeniryhmät.......................................................................................10 - Virkeät Ikämiehet -toiminta......................................................................11 - Virkeät Ikämiehet -kurssi/oman ravitsemuksen arviointi.....................11 - Virkeät Ikämiehet -kurssi/oman liikkumisen arviointi...........................11 - VirikeVilma ja -Ville....................................................................................12 - Torstaikahvila.............................................................................................12 - Virkku-liikuntaryhmät................................................................................12 - Kuntokiemurat -elintapaneuvontakurssi................................................12 - Nääsvillen toiminnan tarpeellisuus-kysely.............................................12


Nääsville ry:n vuosi 2021 Nääsville ry:n tavoitteena on edistää aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kanssa. Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa kannustaen asiakkaitamme elintapamuutoksiin. Ajattelemme, että mukana toimiminen antaa onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, parantaa ja pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä, tuo hyvinvointia ja lisää elämän laatua. Hyödynnämme toiminnassamme FINGER -tutkimuksen tuloksia (THL 2018) Vuonna 2021 koronaepidemiasta aiheutuneet tiukat kokoontumisrajoitukset jatkuivat toista vuotta. Kaikki kasvokkainen toiminta keskeytyi tammikuun alusta toukokuun loppuun. Mahdollistaaksemme toimintaamme, siirsimme sitä etäyhteyksillä toteutettavaksi. Iloksemme suuri määrä asiakkaita löysi tiensä digimaailmaan. Opettelimme ja opimme digiasioita yhdessä, välillä digionnistumisista iloiten, välillä huonoja yhteyksiä harmitellen. Fysioterapeuttien tiimi, Muistitiimi ja Kehitysvammatyön tiimi kohtasivat satoja asiakkaita monipuolisilla kursseillamme, tietoiskuissa, matalan kynnyksen neuvonnoissa, etä- ja ulkojumpissa, 70+ ikäisten Salhojan kuntosalin ryhmissä, Virkku -liikuntaryhmissä, kotikäynneillä, VirikeVilma ja -Ville-toiminnassa ja Torstaietäkahvilassa sekä tapahtumissa. Työtä teimme koko Tampereen alueella. Työssämme niin livenä kuin etänä, tavoitteemme on kohdata jokainen asiakas arvostavasti ja yksilöllisesti. Palautteiden mukaan onnistuimme tässä mukavasti. Palautteissa myös kiitettiin henkilökuntaa iloisuudesta ja ammattitaidosta. Mahdollistimme edelleen liikunnan vapaaehtoistoimintaa omille vapaaehtoisillemme, Ulkoilu- ja kotijumppakavereille. Aloitimme Mummon Kammarin kanssa koulutusyhteistyön järjestämällä heidän Kotiystävä -vapaaehtoisilleen liikuntasisältöistä koulutusta tukemaan toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään ulkoilua ja kotijumppaa. Lisäksi järjestimme TampereMissio ry:n Kaiku -hankkeen ja Mummon Kammarin vapaaehtoisille ”Jokaisen tuolijumppa” -koulutukset antamaan vapaaehtoisille valmiuksia liikuntatuokioiden ohjaamiseen. Toteutuneen toiminnan mahdollisti suuri määrä yhteistyökumppaneita. Ilman sujuvaa yhteistyötä laajan verkoston kanssa emme oikeastaan voisi ollenkaan toimia. Yhteistyössä mietimme, millaiset toiminnat kiinnostavat asiakkaita ja yhteistyön avulla asiakkaat löysivät toimintoihimme. Meillä ei ole omia toimintatiloja, jolloin veimme ja viemme toimintaa yhteistyökumppaneidemme tiloihin. Toimintavuosi oli palkitun Virkeät ikämiehet -hankkeen viimeinen hankevuosi. Vuoteen 2020 verrattuna henkilöresurssit vähenivät kolmella henkilötyövuodella. Nääsville ry:n jäsenyhdistysten määrä väheni yhdellä. Syksyllä hallitus hyväksyi Nääsville ry:lle uuden strategian vuosille 2022 – 2025. Strategiaa työstettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Vuonna 2021 meillä oli ensimmäistä kertaa käytössä viestinnän ammattilainen koko toimintavuoden. Tunnettuuden parantamiseen panostettiin ja ulkoinen viestintä muuttui suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi digikanavia hyödyntäen. Toimintaa vuonna 2021 rahoittivat Tampereen kaupunki ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Suuret kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2021! Tehrään yhressä edelleen vuonna 2022. Anu Havas toiminnanjohtaja, Nääsville ry

3


Vuosi 2021 lukuina Ikäihmisille - matalan kynnyksen liikunta- ja muistineuvonta tavoitti 134 henkilöä - pop up –muistineuvonta kolmessa apteekissa tavoitti 405 henkilöä - tietoiskuja terveyden ja hyvinvoinnin teemoista livenä ja etänä yht. 49 ja ne tavoittivat 454 henkilöä - kursseja livenä ja etänä yht. 56 ja niissä osallistujia 437 - ikkuna -, parveke-, ulkojumppia kesäaikana 22 paikassa, osallistujia 275, ryhmäkäyntejä 1087 - etäjumppia 184 kertaa, niissä käyntejä 1965, eri osallistujia 50 henkilöä - jatkuvia aivotreeniryhmiä järjestettiin 15 paikassa, ryhmiä pidettiin 302, ryhmäkäyntejä oli 1456. Eri kävijöitä 284 henkilöä. - fysioterapeuteilla oli 316 kotikäyntiasiakasta - muistitiimillä oli 174 kotikäyntiasiakasta - yksilöllistä digiopastusta sai 44 asiakasta - Salhojan kuntosalilla kuntoili 250 asiakasta, 528 ryhmäkertaa, 2994 ryhmäkäyntiä - vapaaehtoisia ulkoilu-, kotijumppakavereita oli mukana kuusi henkilöä, joilla kaikilla yksi tukea tarvitseva henkilöä. Tukikäyntejä tehtiin 203. - olimme mukana seitsemän tapahtuman suunnittelussa/toteuttamissa. Tapahtumiin osallistui 150 henkilöä. Virkeät ikämiehet -toiminta - kaksi ravitsemus- ja liikuntakurssia, toinen kokonaan verkkokurssina. Lisäksi edellisenä syksynä alkaneet kaksi kurssia vedettiin loppuun. Osallistujia kursseilla 39 henkilöä. - tietoiskuja/avoimia luentoja 19, joissa 308 osallistujaa. - 10 Matalan kynnyksen liikunta-/ravitsemusneuvontatilaisuutta lähitoreilla ym. tavoitti 55 henkilöä. - yksilöllistä digi-, ravitsemus-, liikuntaneuvontaa sai 45 henkilöä - muuta ryhmätoimintaa (etäjumppaa, -keskusteluryhmiä, ulkoliikuntakokeiluja) 92 kertaa, näissä kohtaamiskertoja 880, joista etänä 78% (683 krt) - 49 vinkkisähköpostia toimintaan osallistuneille - neljä tapahtumaa, joissa 219 osallistujaa Kehitysvammaisille ihmisille - VirikeVilman ja – Villen apua sai 46 asiakasta, kohtaamisia 581 - Torstaikahvila toteutui etänä 30 kertaa, eri osallistujia 71, kahvilakäyntejä 681 - Jatkuviin Virkku- liikuntaryhmiin osallistui 20 henkilöä, ryhmäkertoja oli 77 ja niissä 427 käyntiä - Kymmenen kerran Kuntokiemurat – elintapaneuvontaryhmiä toteutettiin kolme, osallistujia 18

4


Koulutusta vapaaehtoisille - 1 ulkoilu- ja kotijumppakaveri-koulutus Mummon Kammarin vapaaeh- toisille, 14 osallistujaa. Toteutettiin etäyhteydellä. - 2 jokaisen tuolijumppa -koulutusta; Mummon Kammarin vapaaehtoisil- le ja Tampere Missio ry:n Kaiku –hankkeen vapaaehtoisille, 11 osallistu- jaa. Toteutettiin etäyhteydellä.

Viestintä - uutiskirjeitä tilasi 316 henkilöä, kirjeitä lähetettiin 82 kpl - Nääsvillen verkkosivuilla www.naasville.fi vierailtiin 35 420 kertaa - Nääsvillen Facebook -sivuilla vierailtiin 35 411 kertaa, julkaisuja 106 kpl - Nääsvillen Instagram –tilillä vierailtiin 915 kertaa, julkaisuja 39 kpl

Henkilöstön määrä - Nääsville ry:ssä työskenteli vuonna 2021 yhteensä 16 henkilöä.

Kuvassa Salhojan kuntosalin innokkaita treenaajia, ohjaajana fysioterapeutti Kari Puntila.

Virkeät Ikämiehet yhteisen ruuanlaittohetken parissa.

5


Monipuolista toimintaa ympäri Tamperetta

Fysioterapeuttien ohjaamia kursseja: Muistitiimin ohjaamia kursseja: - eYstäväpiiri - Boccia - uusi kurssi - Muisti notkeaksi - Hyvinvointia kehoon - Muistimattokurssi - Istumatanssi - Omahoitovalmennusryhmä - Kaatumisten ehkäisy - Kuntosalikurssi - Kävelyvalmennus - Lempeä liikunta - Liikkeelle – liikuntaneuvontakurssi - Liikkuvuus- ja venyttelyharjoittelu - Terveellisillä elintavoilla hyvinvointia eläkevuosiin - Treenaa tabletilla - Voimaa ja vetreyttä välineillä - Äijärautaa

Pop up -liikunta- ja muistineuvontaa saatiin: - Hervannan kirjasto (muistineuvonta) - Lielahtikeskus - Koilliskeskus (muistineuvonta) - Kyttälän lähitori - Pappilanpuiston lähitori (liik. neuvonta) - Pohjolan lähitori (liik. neuvonta) - Tesoman hyvinvointikeskus - Violan lähitori (liik. neuvonta) - Lempi Apteekki (muistineuvonta) - Lielahden Apteekki (muistineuvonta) - Kuninkaankulman Apteekki (muistineuvonta)

Aivotreenejä pidettiin: - Kalkun seurakuntatalo - Kaukaharjun lähitori - Keinupuiston lähitori - Koilliskeskus, kirjasto - Kuuselan lähitori - Lielahden lähitori - Nekalan lähitori - Pappilanpuiston lähitori - Peurankallion lähitori - Pispan lähitori - Taatalan lähitori - Tammelan lähitori - Tesoman seurakuntatalo

Tietoiskuja (etänä 59%) pidettiin seuraavista aiheista: - 3 Finger-teemaa; Liiku riittävästi – palkitse aivoja, Ravitse aivoja, Harjoita muistia –haasta aivoja. - Eläkeikäisten liikuntasuositukset - Ikääntyneen ravitsemus - Ikääntyneen uni - Kaipaako koneistosi huoltoa - Kipu hallintaan - Lihakset ja lihashuolto - Liikettä lantionpohjaan – vinkkejä virtsankarkailun hallintaan - Muisti notkeaksi liikkuen - Muistisairaan kohtaaminen, Nivelrikko ja osteoporoosi - On sankeh hyäryllistä liikkua ikääntyneenä - Pystyssä pitäisi pysyä – mutta miten - Tiesitkö, voit ehkäistä muistisairauksia

7


Kuntokiemurat –elintapaneuvontakurssin teemoja: - Liikkumisen hyödyt, myös kaatumisten ehkäisyssä - Arkiaktiivisuuden merkitys - Terveellinen ravitsemus - Uni - Aivoterveys

VirikeVilman ja –Villen kanssa mm. koettiin: - Harjoiteltiin julkisilla kulkuneuvoilla liikkumista - Löydettiin uusia harrastuksia - Kokeiltiin erilaisia liikuntalajeja - Taidesuunnistettiin - Valmistauduttiin omaan asuntoon muuttamiseen

Torstaionline-kahvilan sisältöjä, teemoja: - Tietokilpailut - Aivopähkinät - Kokki-corner - YouTube-raati - Taidetta talveen - Talent-show - Liikuntatuokio - Lukupiiri - Toivemusa - Ystäväteema - Bingo - Valokuvasuunnistusta - Kevätbileet - Pelailua - Useita live-esiintyjiä, mm. Go Go Pops

Virkkuliikuntaryhmät: - TasapainoVirkuissa ryhmätuokiot suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on perusliikkumisen kohentuminen ja ylläpysyminen sekä liikkumisen ilon löytyminen. Ryhmäläiset saavat kannustusta aktiiviseen arkeen. - Virkkuset -luovan liikunnan ryhmän tavoitteena on itseilmaisun ja kehon hahmottamisen vahvistuminen turvallisessa, iloa tuottavassa ilmapiirissä. - Voimaveturiryhmässä harjoitellaan Salhojan kuntosalilla. Tavoitteena on lihaskunnon lisääminen iloisessa joukossa. Harjoittelemaan voi tulla myös yhdessä läheisen tai avustajan kanssa.

8


Poimintoja toiminnan tuloksellisuudesta Tavoitteitamme vuodelle 2021: · Ikääntyneet asiakkaamme saavat valmiuksia (tietoa, keinoja, motivaatiota omahoitoon) toimintakyvystään (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) huolehtimiseen mahdollistaen kotona pärjäämisen. Asiakkaat sanoittavat omat tavoitteensa, joiden toteutumista tuemme. · Kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallinen osallisuus toteutuu harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan kautta. He ovat saaneet valmiuksia toimintakyvystään huolehtimiseen. · Ikäihmisillä on mahdollisuus ulkoiluun ja tuettuun kotiharjoitteluun. Vertaisohjattu liikunta mahdollistuu eläkeikäisten ihmisten harrastus- /kokoontumis- ym. paikoissa.

TIETOISKUT KYLLÄ N - Sain uutta tietoa 67% 324 - Voin hyödyntää tietoa arjessani 68% 324

IKÄIHMISTEN KURSSIT/FYS.TIIMI -Toteutuivatko omat tavoitteeni? - Tietämykseni/osaamiseni kurssin aiheista on lisääntynyt - Sain konkreettisia keinoja arjessa pärjäämiseen - Kurssi lisäsi motivaatiota itsestä huolehtimiseen - Sain vertaistukea - Voisitko suositella kurssia tuttavallesi?

KYLLÄ 100% 99% 97% 99% 96% 100%

N 66 175 196 191 131 164

IKÄIHMISTEN KURSSIT/MUISTITIMI - Toteutuivatko omat tavoitteeni? - Tietämykseni/osaamiseni kurssin aiheista on lisääntynyt - Sain konkreettisia keinoja arjessa pärjäämiseen - Kurssille osallistuminen lisäsi motivaatiota itsestä huolehtimiseen - Sain vertaistukea -Voisitko suositella kurssia tuttavallesi?

KYLLÄ 98% 97% 98% 100% 98% 100%

N 69 67 66 69 62 69

9


IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT (etäjumppa ja ulkojumpat) - Jumppaan osallistuminen kohensi kuntoani - Jumppa ja kotijumppaohjeet innostivat omatoimiseen harjoitteluun/liikkumiseen - Jumppa lisäsi arjessa jaksamista - Oliko aivopähkinätehtävistä hyötyä? - Sain vertaistukea - Voisitko suositella jumpparyhmää tuttavallesi?

KYLLÄ 95% 96% 89% 94% 72% 100%

N 109 109 109 69 40 109

SALHOJAN KUNTOSALI - Kuntoni on kohentunut - Arjessa jaksamiseni lisääntyi salilla käymisen myötä - Salilta saadut ohjeet ovat kannustaneet myös omatoimiharjoitteluun - Salilla toteutuneet sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä - Voisitko suositella Salhojan kuntosalia myös tuttavallesi?

KYLLÄ 100% 98% 98% 98% 100%

N 47 47 47 47 47

AIVOTREENIRYHMÄT - Aivotreeneihin osallistuminen virkisti muistia - Sain tietoa, miten pitää huolta aivoterveydestä - Sain keinoja, miten huolehtia aivoterveydestäni arjessa - Voisitko suositella aivotreenejä tuttavallesi?

KYLLÄ 97% 97% 91% 100%

N 33 33 33 33

10


VIRKEÄT IKÄMIEHET -TOIMINTA

KYLLÄ

- Toiminnasta oli minulle hyötyä - Toiminta on lisännyt sosiaalista kanssakäymistä - Osallistuminen on ollut tärkeää omalla hyvinvoinnille - Toiminta on lisännyt digitaitojani - Olen hyödyntänyt esiteltyjä digisivustoja - Etäyhteyksiin osallistuminen on lisännyt digitaitojani - Etäjumppa on auttanut ylläpitämään kuntoani - Olen saanut tukea kotiharjoitteluun - Olen löytänyt uusia tapoja harrastuksia tai tapoja liikkua - Olen ylläpitänyt tekemiäni ravitsemusmuutoksia - Tiedän millainen ruokavalio ylläpitää omaa terveyttä - Syön monipuolisesti - Pyrin valitsemaan sydänmerkkituotteita

98% 87% 93% 39% 96% 46% 80% 89% 79% 96% 80% 79% 85%

VIRKEÄT IKÄMIEHET –KURSSI/OMAN RAVITSEMUKSEN ARVIOINTI

KYLLÄ

N

- Omat tavoitteeni toteutuivat - Kokemus oman ruokavalioni terveellisyydestä kasvoi - Ravitsemustietoni paranivat - Luotto ruuanlaittotaitoihini on lisääntynyt - Olen lisännyt terveellisten tuotteiden suosimista - Syön enemmän kasviksia - Ravitsemukseni kokonaislaatu parani

77% 35% 48% 52% 56% 72% 78%

49 49 49 49 49 49 49

VIRKEÄT IKÄMIEHET –KURSSI/OMAN LIIKKUMISEN ARVIOINTI - Omat tavoitteeni toteutuivat - Tietoni liikkumisen hyödyistä lisääntyivät - Tietoni liikuntamahdollisuuksista lisääntyivät - Liikkumiseni lisääntyi arjessa - Tyytyväisyyteni omaan liikunta-aktiivisuuteni lisääntyi

82% 29% 19% 23% 19%

49 49 49 49 49

11

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55


VIRIKEVILMA JA -VILLE KYLLÄ N - Omat tavoitteet toteutuivat 80 % 10 TORSTAIKAHVILA - Toiveeni ja odotukseni kahvilatoiminnalle toteutuivat

100%

33

VIRKKU-LIIKUNTARYHMÄT - Liikkumisvarmuuteni on lisääntynyt 44% 9 - Olen lisännyt vapaa-ajan liikuntaa osallistuttuani Virkku-ryhmiin 56% 9 - Kävelykykyni on pysynyt riittävänä, osallistuttuani Virkku-ryhmiin 67% 9 - Lihasvoimani on pysynyt sellaisella tasolla, että jaksan arkiaskareissa 44% 9 - Ryhmään osallistuminen on virkistänyt mieltäni 78% 9 - Olen oppinut uutta 56% 9 - Voisitko suositella ryhmää tuttavallesi 89% 9 KUNTOKIEMURAT -ELINTAPANEUVONTAKURSSI - Omat tavoitteet toteutuivat 85% 13 - Sain uutta tietoa 77% 13 - Osaan valita paremmin terveellisen aterian 77% 13 - Olen lisännyt liikkumista 77% 13 - Muistini toimii paremmin 85% 13 - Nukun paremmin 62% 13 - Vietän vähemmän aikaa istuen 54% 13 - Olen saanut tietoa kaatumisten ehkäisystä liikunnan keinoin 68% 13 - Voisitko suositella kurssia tuttavallesi? 92% 13

Pyysimme myös yhteistyökumppaneitamme arvioimaan Nääsvillen toimintaa. Digitaalinen kysely lähetettiin 45:lle henkilölle, joista 49 % (22) vastasi.

KYLLÄ - Nääsville ry:n toiminnalle on olemassa tarve 100 % - Nääsvillen toiminta on helposti hahmotettavaa ja selkeää 100 % - Yhteistyö Nääsvillen kanssa sujuu hyvin 100 % - Nääsville ry:n toimintaan osallistuneiden ikäihmisten tiedot terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista ovat lisääntyneet 95 % - Nääsville ry:n toimintaan osallistuneiden ikäihmisten keinot ja valmiudet omasta toimintakyvystä (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) huolehtimiseen ovat lisääntyneet 100 % - Nääsville ry:n toiminta on vaikuttanut positiivisesti toimintaan osallistuneiden ikäihmisten kotona pärjäämiseen 100

12


Salhojankatu 27 B 33500 Tampere Puhelin +358 50 521 7212 Sähköposti naasville@naasville.fi www.naasville.fi ©Nääsville ry