Page 1

Vuggestue og børnehave Velkommen til NAAR

Information til forĂŚldrene


2

Velkommen I og jeres barn/børn bydes hjerteligt velkommen i Vuggestuen og Børnehaven ved Nørre Aaby Realskole. Denne folder er tænkt som et opslagsværk med de mest nødvendige informationer. I er også altid velkomne til at spørge personalet, hvis I er i tvivl om noget.

Administration Kontoret har åben mandag - torsdag fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Fredag fra kl. 08.00 til kl. 12.00. Adresse: Skolevej 2, 5580 Nørre Aaby. Telefon: 6442 1519 Børnehave direkte: 2154 3782 Vuggestue direkte: 2463 4103 Leder: Charlotte Borup, direkte telefon: 2093 3744. E-mail: cb@naar.dk HUSK altid at oplyse ny adresse og telefonnummer. Ved afbrydelse af dagtilbuddet i utide opkræves to måneders betaling.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


3 Arrangementer Der er flere planlagte arrangementer i løbet af året: Sommerfest, juletræsfest, bedsteforældredag og evt. en arbejdsdag efter behov. Vi forventer, at der bliver bakket op om disse arrangementer. Der vil blive annonceret om arrangementerne via ForældreIntra og/eller via opslag i huset.

Aktiviteter Vi har mange aktiviteter alt efter vejr, vind og årets traditioner. Aktiviteterne kan eksempelvis være: Bål, spil, maddag, naturture, sløjd, gymnastiksal osv Vi tager altid udgangspunkt i vores læreplaner, som I finder i et særskilt dokument på Intra. Vi har en bred vift af aktiviteter, for at vi kan nå alle børns nærmeste udviklingszone i forhold til trivsel, sociale relationer, motorisk formåen samt indlæring af tal og bogstaver. Desuden begynder vi i børnehaven at lære lidt engelsk, når tid og lejlighed byder sig. Vi bruger skolens gymnastiksal, så snart den er ledig. Vi har desuden en bålhytte, som vi ofte benytter, ligesom vi gerne tager skolens sløjdlokale i brug. Vuggestuen har tre ladcykler, som ofte er i brug. På den måde kan børnene komme på lidt længere ture, hvor de får masser af gode oplevelser.

Arbejdsdag Ca. en gang årligt (eller efter behov) er der arbejdsdag. Der vil komme besked ang. dato og tidspunkt på ForældreIntra eller via opslag.


4 Aktivitetskalender Februar: Fastelavn. I februar holder vi desuden afslutning for kommende skolebørn. Marts/april: Påske. Vi har åben de tre dage før påske. Børnene tilmeldes via Intra. April: Discofest (børnehaven). Vuggestue og børnehave har også en fælles temauge i april. Maj: Vi holder blomsterdag. Hvert barn har en blomst med, som vi planter i vores plantekasser, så vi kan nyde dem hele sommeren. Juni: Bedsteforældredag. August/september: Generalforsamling/sommerfest for vuggestue og børnehave. Børnene er aktive i gymnastiksalen, mens de voksne er til generalforsamling. Bagefter laver vi buffet med de retter, som hver familie har haft med. September: Fælles temauge med skolen. Oktober: Fredag før efterårsferien har vi motionsdag. Alle børn får et diplom. December: Juletræsfest.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


5 Barnevogn I vuggestuen har man sin egen barnevogn med.

Besøg Forældre er altid velkomne til at aftale et besøg i institutionen.

Bleer Hvis barnet bruger ble, tages disse med hjemmefra.

Bedsteforældredag Alle bedsteforældre bliver inviteret til en dag i vuggestuen/børnehaven i juni måned.

Cykler Hvis barnet cykler til institutionen, stilles cyklen i cykelstativet ved skolen eller til højre for indgangsdøren til børnehaven. Der arrangeres cykeldage, hvor børnene har egen cykel og hjelm med. På disse dage er der som regel flere børn, som får lært at cykle.


6 Dagens program Børnehaven Vi begynder med lidt frugt mellem kl. 08.45-09.15, hvor børnene kan gå til og fra efter behov. Hvert barn har et stykke frugt med hver dag til den fælles frugtkurv. Kl. 09.15 er der samling, og derefter går dagens aktivitet i gang (se ugeplaner på Intra). Kl. 11.15 spiser vi madpakker. Kl. 12.00 skal alle børn ud at lege. Er der børn, som skal sove, bliver de puttet på dette tidspunkt. Kl. 14.00 er der café (eftermiddagsmad, som børnene selv har med hjemmefra). Kl. 17.00 lukker institutionen (mandag til torsdag). Fredag lukker vi kl. 16.30. Vuggestuen Vi begynder med frugt og lidt brød kl. 08.45-09.15. Dette og alle andre måltider i vuggestuen er inkluderet i prisen. Kl. 09.15 begynder dagens aktivitet. Kl. 10.45 spiser vi frokost. Alle får derefter skiftet ble og bliver gjort klar til at sove til middag. Kl. 12.00 bliver der puttet til middagslur. Kl. 13.50-15.00 får vi eftermiddagsmad, efterhånden som børnene står op. Kl. 15.00-16.00 hygger og leger vi i vuggestuen. Kl. 16.00-17.00 samles vi i børnehaven, og der lukkes sammen.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


7 Ferie/fridage Vi har lukket dagen efter Kristi Himmelfart, mellem jul og nytår samt i uge 29. Når der afholdes fri/ferie, gives besked til institutionen. Der vil på Intra være tilmelding til ferier såsom sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påske. Vi holder lukket, hvis der kun er fem børn eller derunder, som er tilmeldt en feriedag/ ferieuge. I det tilfælde vil der være mulighed for at få sit barn passet i Nøddeskallen i Brenderup.

Forsikring Forældrene skal sørge for at have en forsikring, der dækker de evt. skader, som jeres barn forvolder på institutionens og andre børns ejendele. I de fleste tilfælde dækker hjemmets forsikring, men hvis I er i tvivl, så kontakt jeres forsikringsselskab.


8 Gensidige forventninger Personale I kan forvente af os, at vi... - går foran med et godt eksempel i et forpligtende fællesskab, hvor vi vægter en god opførsel og omgangstone højt. - arbejder målrettet med børnenes sociale kompetencer, dvs. deres evne til at begå sig i sociale sammenhænge og relationer. - har en forventning om, at barnet altid gør sit bedste, og vi tager udgangspunkt i de styrker/kompetencer, som det enkelte barn har. - altid er synlige, tydelige og omsorgsfulde voksne. - altid er åbne for den positive og konstruktive dialog med forældrene og vil kontakte jer, hvis/når der er behov for det. - lever op til rammerne omkring læreplaner. - er til for børnene. - har samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere (psykolog, tale/høre-lærer, fysioterapeut og ergoterapeut). - sætter vores faglighed højt og ønsker at udvikle os, så pædagogikken ikke bliver statisk.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


9 Forældrene Vi forventer af jer, at I... - opmuntrer jeres barn til respektfuld og omsorgsfuld adfærd. - giver jeres barn en følelse af at være god nok. - sørger for at læse Intra og tavlen for at holde jer informeret om, hvad der sker i institutionen. - tager kontakt til leder/kontaktpædagog eller andet personale, når der er behov for det. - tager ansvar for, at jeres barn har sovet nok, har spist morgenmad (hvis man kommer før kl. 07.30, er der mulighed for at få morgenmad i institutionen), har et stykke frugt, en madpakke og noget eftermiddagsmad med i børnehave hver dag. I vuggestuen er al forplejning inkluderet i prisen. - taler positivt om andre børn, pædagoger og institutionen. - viser interesse for institutionen. - giver besked ang. fravær. - deltager i forældresamtaler og diverse arrangementer. - giver jeres barn større ansvar, jo ældre det bliver.

Forældresamtaler Der bliver afholdt en opstartssamtale for alle, når barnet har været i børnehaven eller vuggestuen i ca. tre måneder. Der vil også være en samtale, når barnet overgår fra vuggestue til børnehave samt fra børnehave til skole. Der vil altid være mulighed for at få en samtale med leder eller pædagog, hvis der er behov herfor.


10 Forældrekaffe Ca. en gang om måneden inviteres I forældre til at drikke en kop kaffe/the i institutionen. Der er mulighed for at tale med andre forældre og hygge med jeres børn. Vi giver besked om dag og tidspunkt på Intra/via opslag.

Fødselsdage Når et barn har fødselsdag, sætter vi altid flag ved barnets garderobeplads. I aftaler med personalet, hvordan dagen ellers fejres. Hvis barnet har noget spiseligt med, deles det ud til egen gruppe. Vi har en fødselsdagsstol samt fødselsdagskappe og krone, som barnet må få på, og der bliver sat fødselsdagslys på bordet. Hvis fødselsdagen holdes på en fredag, gør vi opmærksom på, at der skal deles ud til alle børn, da vi om fredagen er slået sammen (dette gælder kun børnehaven). Hvis der er nogen, som gerne vil invitere vuggestuen eller børnehaven hjem til fødselsdag, så vil vi meget gerne komme, hvis det er inden for gåafstand.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


11 Goddag og farvel Det er af stor vigtighed, at der altid bliver sagt godt farvel til jer forældre om morgenen, og vi er gerne behjælpelige. Hvis det har været svært, og barnet har været meget ked af det, sender vi gerne en sms lidt senere, så I får besked om, hvordan det går. Husk at krydse jeres barn ind, når I afleverer, og at sætte en ring om krydset, når I har hentet. Det er lige så vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen, når I henter jeres barn.

Grupper Børnehaven er delt op i to grupper; Sommerfugle og Brumbasser. I vuggestuen er børnene delt op i grupper efter alder og udvikling. Vi har også en skolegruppe for de kommende skolebørn. Vi mødes en gang ugentligt med opstart i oktober. Fokusgrupper er for de børn, som kan have brug for at få et ekstra lille puf i forhold til at udvikle deres kompetencer. Der arbejdes også på tværs af grupperne, og vi har altid fokus på barnets individuelle behov.

Intra I vil få en kode til Intra, når jeres barn/børn starter. Vi anbefaler, at I logger på Intra et par gange om ugen. Her vil I kunne følge med i hverdagen i institutionen og holde jer opdateret i forhold til de informationer, som personalet lægger ud. Det er også på Intra, at I tilmelder jer ferie og arrangementer.


12 Kontaktpædagog Barnet/I som forældre vil altid have sin egen kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er den, der varetager div. møder omkring barnet, hvilket er gavnligt i forhold til forældresamarbejdet.

Kostpolitik Læs vores kostpolitik på Intra eller på naar.dk.

Medicin Hvis barnet har brug for medicin, opbevares dette på kontoret. Hvis det er medicin på recept, vil I blive bedt om at udfylde et stykke papir med jeres underskrift på, at det er i orden, at vi giver barnet den udskrevne medicin.

Motorik Vi har to motorik-assistenter ansat; én i vuggestuen og én i børnehaven. I institutionen arbejder vi med motorik og sanseintegration hver dag, men der kan være børn, som har brug for mere. Der er ind imellem børn, der kan have stor gavn af at få ’boostet’ deres grundmotorik, så færdighederne hele tiden huskes og bruges af barnet. Barnet har brug for disse færdigheder mange gange i løbet af dagen. Det gælder både i leg, læring og i sociale kompetencer. Måske har barnet svært ved at holde balancen, er slap/spændt, urolig eller bryder sig ikke om at røre ved f.eks. våde ting? Det kan også have svært ved at være social. Derfor planlægger vi et forløb med de børn, som kan have gavn af dette tilbud. I forældre vil naturligvis blive informeret.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


13 Mobiltelefon Vi beder om, at I ikke taler i mobiltelefon, når jeres barn/børn afleveres og hentes. Det gør vi, fordi jeres barn/børn har brug for jeres fulde opmærksomhed og tilstedeværelse.

Personale På Intra finder I en liste med vores personale. Der hænger også billeder af de voksne i garderoberne, ligesom de er at finde på vores hjemmeside naar.dk. De studerende og andre nye ansigter bliver præsenteret ved opslag på tavlen.

Sprogvejleder Vi har vores egen sprogvejleder ansat i institutionen, da vi prioriterer barnets sprog højt. Det er af stor vigtighed at kunne gøre sig forståelig og kommunikere med andre. Alle børn i institution testes, når de er ca. tre år. Forældrene informeres altid om start af test, og testen gennemgås altid efterfølgende med jer. Hvis det observeres, at barnet har udfordringer omkring sproget, vil vores sprogvejleder kontakte jer. Sprogvejlederen varetager arbejdet med vores sproggruppe, og hun vurderer behovet både i vuggestue og børnehave. I kan altid henvende jer, hvis I synes, at jeres barn er udfordret på sit sprog. Sprogvejlederen vil altid være behjælpelig med gode råd og idéer til at udvikle barnets sprog. I vuggestue og børnehave har vi samarbejde med Middelfart Kommunes tale/høre-lærer, psykolog samt fysio- og ergoterapeut.


14 Sygdom Ved sygdom er det vigtigt, at I ringer eller skriver til os for at melde fravær. Det kan ske til børnehaven og vuggestuen eller til skolens kontor. Læs desuden institutionens sygdomspolitik, som ligger på Intra. Vi ringer altid til jer, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.

Tøj Det er vigtigt, at barnet altid har tøj på efter årstiden. Husk derfor det varme tøj, når det er koldt udenfor, regntøj, når det regner, osv. Der er plads til en kasse med ekstra tøj ved barnets garderobeplads. Det er altid godt at have navn i barnet tøj og på madkassen. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at have noget skiftetøj liggende i barnets garderobe.

Ugeplaner Der bliver både i børnehave og vuggestue lavet ugeplaner, hvor I forældre kan se, hvad der skal ske i løbet af ugen. Ugeplanerne vil altid kunne ses på Intra senest mandag morgen. Der kan forekomme ændringer i forhold til det planlagte i ugeplanen.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


15 Åbningstider Der åbnes kl. 06.30, hvor det er muligt for barnet at få morgenmad (se yderligere under kostpolitik) frem til kl. 07.30. Der er altid en pædagog samt en ’SFO-åbner’, og vores rengørings- og madmor vil også være til stede, når der åbnes. Vi lukker kl. 17.00 mandag til torsdag og kl. 16.30 om fredagen.

NAAR på de sociale medier Facebook På www.facebook.com/NorreAabyRealskole finder du vores Facebookside, hvor både elever, forældre og ansatte kan følge med i, hvad vi laver på skolen samt i vuggestue, børnehave og SFO. Der bliver både lavet opslag om hverdagen og de festlige begivenheder. Instagram Ligesom på Facebook kan I her følge med i hverdagen på NAAR. Ofte lægger pædagogerne i vuggestuen, børnehaven samt SFO Svanereden også billeder op på Instagram. Vi bruger altid hashtagget #mitnaar Youtube NAAR har sin egen Youtube-kanal, hvor vi løbende uploader film. Du finder den ved at søge på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I er meget velkomne til at dele og kommentere vores videoer. Fortæl os også gerne, hvis der er noget bestemt fra livet i vuggestuen og børnehaven, som I godt kunne tænke jer at se en video om. Forældrenes samtykke Når du indmelder dit barn, bliver du bedt om at tage stilling til, hvorvidt vi må bruge billeder og film af dit barn.


Vi er en del af Nørre Aaby Realskole, og vores hus med vuggestue og børnehave er placeret lige midt på skolens grund med udsigt til legeplads og skolegård. Vi er en lille institution med 14 børn i vuggestuen og 50 børn i børnehaven. Vi lægger stor vægt på motorik, natur, udeliv og sproglig udvikling.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

Vuggestue og børnehave  

Velkommen til vuggestuen og børnehaven ved Nørre Aaby Realskole.

Vuggestue og børnehave  

Velkommen til vuggestuen og børnehaven ved Nørre Aaby Realskole.

Profile for naar
Advertisement