Page 1

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner

Oktober 2017

TEMA Idrætsdag på NAAR

4 8 12 16


Nyt fra skolelederen Kære læsere af skolebladet Hermed nyt skoleblad med artikler fra skolens hverdag – fra vuggestue og børnehave samt alle afdelinger på skolen; SFO, indskoling, mellemtrin og overbygning. Dette nummer har samtidig temaet: Idrætsdag på NAAR. Som det plejer at være, har vi brugt sommerferien på diverse vedligeholdelsesopgaver – i år nogle store af slagen; nyt tag på gymnastiksalen og administration, ny kloakering og belægning i skolegården. I foråret købte vi Skolevej 4, som er revet ned for at gøre plads til ekstra parkeringsplads. Inden p-pladsen kan endeligt etableres, skal vi desuden have lavet helt ny legeplads. Også i år har vi modtaget mange nye elever – velkommen til dem og deres familier. Skolen har nu nået 430 elever, og vi har opnået en to-sporet skole fra 0.-9. klasse 2

samt én 10. klasse. Kun 8. klasse er lidt anderledes – de er i alt tre klasser. Vi har dermed kun få ledige pladser på skolen, primært på de yngste klassetrin, og ventelister på 2.-9. klasse. Det er jo dejligt, at vi er så søgte, men det giver også nogle udfordringer. Vi har pt. ca. 25 elever stående på venteliste til kommende 7. klasse. En del af disse er søskende til nuværende elever. Vi har traditionelt haft flere elever på overbygningen end i indskolingen og på mellemtrinnet. Dette bl.a. fordi, at elever fra Gelsted og Båring skoler har søgt os efter 6. klasse. Nu er der som sagt venteliste allerede fra indskolingen, og de ca. otte pladser, der bliver, når klasserne flytter til større lokaler og går fra 20 til 24 elever, er hurtig fyldt op. Min opfordring til forældrene er derfor at henvende sig hurtigst muligt og evt. tage imod en plads på skolen før 7. klasse. Nye forældre på skolen kontaktes af klasselæreren efter en måneds tid, så vi kan høre, hvordan skolestarten har været. Skulle der være behov for småjusteringer, er der mulighed for at drøfte dem her. Ved samme lejlighed har I forældre udfyldt et spørgeskema om skolestarten. Jeg vil gerne sige mange tak for tilbage-


meldingerne. Der har både været ros og forslag til forbedringer, så det er dejligt. Idéerne og det samlede billede vil blive brugt fremadrettet. Blandt personalet er der også kommet nye til. To nye lærere; Lone Schøtt Christensen og Charlotte Rasmussen. I kan læse mere om dem her i skolebladet. Desuden er der en del nye ansigter i vuggestue, børnehave og SFO. Endelig er Melisa tilbage i SFO efter endt barsel. Velkommen til jer alle! Jeg håber, at I får glæde af at læse skolebladet. Hvis I stadig har lyst til mere, kan I følge os på både Facebook, Instagram og Youtube. Selvom der med efterårsferien lige om hjørnet er gået ca. en ¼ af skoleåret, vil jeg alligevel ønske jer alle et fantastisk skoleår og en dejlig efterårsferie. Carsten Krag

INDHOLD TEMA - Idrætsdag på NAAR

4

De mindste Nyt fra vuggestuen Nyt fra børnehaven Nyt fra SFO

8

Indskolingen 0. - 3. klasse Nyheder i 3. klasse

12

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse 6. årgang på Bornholm

13

Overbygningen 7. - 10. klasse Fællesdigt i 7. Syd Udveksling i Scheessel Hyggedag i Odense Zoo

16

Nye ansigter på NAAR

20

Nyt fra elevrådet

21

Nyt fra bestyrelsen

22

3


Tema - Idrætsdag på NAAR

Idrætsdag på NAAR Traditionen tro

Som indledning på skoleåret afholdes der hvert år idrætsdag i begyndelsen af september. Eleverne i 10. klasse planlægger dagen for overbygningen, mens lærerne har arrangeret dagen for resten af skolen. Idrætsaktiviteter i forskellige afskygninger gennemføres med det sigte, at eleverne dels får rørt sig (måske også lattermusklerne) og dels får lært hinanden lidt bedre at kende; der er traditionelt altid nye elever i stort set alle klasser efter en sommerferie.

4

På Nørre Aaby Realskoles Youtube-kanal kan du se Bjarke og Shanthiya fra 10. Vest fortælle om deres planlægning af idrætsdagen. Søg på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I 5. Syd har eleverne den sidste tid arbejdet med nyhedsartikler, og de har alle skrevet om idrætsdagen på NAAR. På de næste tre sider kan du se nogle af deres flotte og spændende artikler. På vores Facebook-side og på Youtube-kanalen finder du mere info om 5. klasseelevernes arbejde med artiklerne.


Til idrætsdagen kom der en byge ned over Nørre Aaby klokken halv 11. flere var lige glade med et par våde strømper. Men efter en halv time var det nok. Lærerne aflyste klokken 11. resten af dagen var der normal undervisning. 10. klasse var over i tusindårs lege parken. De var ærgerlige over det stoppede så hurtigt, så var det godt for de børn der var inde i gymnastiksalen. Der blev der lavet forhindrings bane. Der kunne man være heldig og være der da det begyndte at regne.

Den gode leg stopper

Der var masser af aktiviteter hende på skolen. Bland andet var der stopdans, og noget med et tæppe og nogle ting. De støre børn bestemmer selv hvad de vil lave.

Dagmar Andersen 0.syd

”Øv, det er kun en gang om året”

Når man har været med til idrætsdagen på NAAR går man ikke sur hjem. Tværtimod går man glad hjem. Måske lidt våd, efter den byge der regnede over nørre Aaby den 6. september

Skrevet af Lærke og Thea.

Idrætsdagen styrker Sammenholdet på NAAR.

Idrætsdagen 2017

Skoleleder Carsten Krag er sikker på at det styrker fællesskabet rundt om kring i de forskellige klasser. Der var sjove, skøre og bedste poster rundt om kring på skolen. Bland andet var der en post hvor man skal skyde med ærter og hvor man skal gætte sig frem til point. Der var også shipping, ægge løb, ringkast, stoledans, sækkeløb og løb. Mellemtrinnet var over i N.I.K (fodboldbanen i Nørre Aaby) der blevet der spillet fodbold, frisbee, M-bold og rundbold. Der blevet hygget alle steder. flere elever kan ikke lide at det stopper ”jeg ville have haft noget motion” siger Alberte 5.nord. ”jeg hyggede mig meget” siger en anden. ”jeg fik en ny ven i dag”

Det styrker fællesskabet

I skolegården bliver der leget med hulla hop ringe.

Foto: Kristine Holm

Flere børn syntes at idætsdagen skal være to gange om året. Andre syntes den er speciel som den er, fordi man for nye venner og hygger sig meget. De voksne vil nok kigge vejr udsigten igen, før de gå afsted på arbejte.

Succes på trods af regnen

Ude ved fodbold banen på skolen bliver der leget.

Foto: Kristine Holm


Onsdag den 6. september 2017 var der kæmpe skybrud på Nørre Åby Realskoles idrætsdag. Skybruddet var så stort at eleverne og lærerne fra mellemtrinnet blev nødt til at gå tilbage til skolen. Det meste af dagen havde vejret været godt og uden regn. Eleverne fra mellemtrinnet og deres lærere havde været oppe på Nørre Åby Idræts klubs baner og lave aktiviteter. Aktiviteterne var rundbold, M-bold, Ultimate frisbee og fodbold med en Amerikansk fodbold. Omkring middags tid begyndte det at regne.

Idrætsdag med regn

_________________________________

Mange af eleverne der deltog i idrætsdagen havde det stadig sjovt, selvom at det regnede.

I mens at alle var i gang med aktiviteterne, begyndte det ligeså stille at dryppe. Lærerne besluttede, at de ville spille videre og håbede at regnvejret ville gå over. Lige pludselig stod det ned i stænger, og alle blev kaldt ind under et halvtag. Eleverne fik lov til at spise deres medbragte

Enormt skybrud

_________________________________

”Jeg synes at det var en rigtig god dag, selvom at det regnede” udtaler Mai Xin Ying Ebsen-Hansen.

_________________________________

Her spiller eleverne fodbold i deres pause. Foto: Kristine Holm

Af Elias Fosdal Poulsen & Mai Xin Ying Ebsen-Hansen

Enormt skybrud på idrætsdag

Det var en blanding af kraftig regn og skybrud der kom onsdag middag. Der skal falde 15 millimeter vand på en halv time hvis det skal kaldes et skybrud og 24 millimeter regn over maksimalt 6 timer for at være kraftig regn. Samlet set kom der 20 - 30 millimeter vand i løbet af onsdag middag men det meste at dagen blev gennemført.

En dag i regn

Her er alle eleverne samlet for at få en besked. Foto: Kristine Holm

madpakker og holde pause. Cirka en halv time efter blev alle eleverne nødt til at gå tilbage til skolen fordi det regnede for meget.


Maria Jørgensen 3. Nord.

”Jeg vil gerne have idrætsdag igen fordi at jeg ikke er i særlig god form, og jeg vil gerne kunne løbe 5 km på 10 min”.

De havde nogle forskellige aktiviteter. Fx ringkast, ram igennem midt i en ring, stoledans, og pusterør med kigærter.

Skolens indskolingen (fra 0. til 3. klasse) blev på skolen.

Indskolingens idræt

De bliv delt op i tre grupper. Indskoling, mellemtrin, og overbygningen. Indskolingen blev på skolen, og mellemtrinet tog til stadionet, og overbygningen blev på skolen. Undtagen nogle som tog til 1000 års parken.

Den 6. september blev der afholdt idrætsdag, på Nørre Aaby Realskole.

En idrætsdag

Af: Christina Pedersen, og Jasmin Zakaria

Alberte Jespersen 5.nord

”PIS!!! det blev aflyst. Jeg ville gerne have motion.” Man kunne mærke på hende, at hun gerne ville det her.

Der var fx rundbold, fodbold, m-bold, amerikansk fodbold, og ultimate frisbee.

De blev delt op i 10 grupper. En af lærende havde lagt et skema, for de forskellige kampe på græsset.

Skolens mellemtrin (fra 4. til 6. klasse) gik på Nørre Aaby fodbold stadion

Mellemtrinnets idræt

Nørre Aaby Realskole holder idrætsdag og det blev sjovt

Løb på idrætsdagen

Der blev løbet, mærket og svedt. Der var nogle aktiviteter. Fx gæt hvad du mærker, og hold et æg på en ske.

Skolens overbygning (fra 7. til 10. klasse) blev på skolen. De tog ud på skolens boldbaner. Undtagen nogle klasser, som tog til 1000 års parken og spillede lidt bold.

Overbygningens idræt

Foto: Kristine Holm. To piger som hygger sig med idræt.


De mindste

Vuggestue og børnehave Hele institutionen har været på sommertur til Føns, hvor vi nok regnede med, at vi fik våde børn som følge af havet. Ikke pga. af det heftige regnvejr! Vi havde heldigvis lejet Kridthuset og kunne være der og spise madpakker og male sommerplakater. Det var dejligt at være ved havet og kigge på søstjerner, brandmænd, sten, skaller og tang. Nogle lå og kiggede ned i vandet fra broen, mens andre soppede eller gik langs vandkanten. Der blev tændt bål og sunget sange, men den store picnickurv måtte vige for regnen. Det gør vi næste år... Vi har haft generalforsamling og sommerfest. Traditionen tro gik de voksne til generalforsamling, mens alle børn var i gymnastiksalen og havde en dygtig gymnastikinstruktør fra DGI til at give alle en god oplevelse. Bagefter var der hyggelig buffet, som foregik ude på vores legeplads.

8

Her sidst i september holdt vi vores vanlige mostedag - og det med stor succes. Vi fik samlet æbler, og mange børn havde også æbler med hjemmefra. Der var god gang i hele fabrikken med at få vasket æbler, skåret dem ud, kværnet dem og til sidst få lavet den lækre most. Alle fik en dunk med hjem og var meget arbejdsomme igennem forløbet. Som noget nyt er der nu Tirsdagsmotorik på tværs af hele børnehaven/vuggestuen. De yngste børnehavebørn er sammen med vuggestuens børn. De mellemste børnehavebørn er i en gruppe for sig selv, og det samme er de ældste. Vi skiftes i løbet af dagen til at være i gymnastiksalen og til at være aktive i børnehaven. En skøn dag, hvor personalet også arbejder på tværs. Skolegruppen begynder i uge 43. Det glæder alle de ældste børnehavebørn sig til. Det bliver tirsdag kl. 9.00-12.00.


De mindste

Nyt fra vuggestuen Vuggestuen var som nævnt med på tur til Føns. En meget våd, men skøn dag. Børnene nød strandturen så meget, at de ikke lagde mærke til, at der var lige så meget vand i støvlerne, som der kom fra oven...nogle forsøgte endda at bade. Middagsluren foregik på madrasser i et af soverummene, og alle børn fik en rigtig god lur. Det var hyggeligt at sove sammen på den måde. Vi har sagt velkommen til Maria, som er ny voksen på stuen, og velkommen til Emma, som er nyt barn på stuen.

Det har været store mostedag - faktisk to dage i streg, da vi havde overflod af æbler. Forud for dagene havde en lille gruppe af vuggestuebørn været på æblerov. Vi fik fyldt en halv cykelvogn med lækre æbler. Børnene fandt hurtigt ud af at samle æbler op og kaste dem op i vognen. Der blev også taget en del smagsprøver. På selve moste-dagene fik børnene lov at dreje æblepresseren, så de kunne se den lækre æblemost løbe ned i skåle. De vaskede æbler i trillebøren (nogle vaskede også arme!). Ved udskæringsbordet blev der delt mange smagsprøver ud, og det var sjovt. Her fik smagssanserne lidt at arbejde med, for nogle æbler var dejligt søde og andre strammede munden til. Det bedste var selvfølgelig at få lov at drikke mosten og få en flaske med hjem. Nu går vi og nyder synet af vores udvidede legeplads. Børnene er så småt begyndt at vænne sig til forandringen, og at vi nu kan gå længere ud. Efterårsferien er lige om hjørnet, så rigtig god ferie til jer, som skal nyde det!

9


De mindste

Nyt fra børnehaven Brumbasserne Vi har sagt farvel til Gitte S. og velkommen til Lisa og Emilie på personale-siden. Vi er nu 22 børn, da vi også har sagt velkommen til Rie. Vi arbejder fortsat på at blive en fasttømret gruppe med genkendelighed i dagligdagen og plads til hinanden. Vi arbejder i denne tid med læreplanstemaet ”Sanser”, hvor vi har startet med at snakke om høresansen; at lytte når nogle snakker, forstå en besked, hvordan det lyder, når alle synger med. Vi har også arbejdet med wellness, mindfulness, trafikture, og det fortsætter de næste måneder. Der er flere fra gruppen, der er blevet storesøskende, så vi har også snakket om, hvordan det er at blive storebror/søster. Tillykke med alle de små nye!

Sommerfuglene I gruppen er vi nu 23 børn. Det er Gitte, Annemette og Lene, som er de voksne. Vi har lige skudt vores nye læreplanstema i gang: ”Mig & universet”. Det er ret spændende. Det handler både om, hvordan vi er blevet til, hvem vi nedstammer fra, sol, måne, stjerner, og om hvad jorden er for en størrelse. Børnene er dygtige til at byde ind med deres viden om eksempelvis planeterne. Det giver anledning til nye venskaber og lege på tværs af aldre. Hvem er jeg? Er jeg hjælpsom over for mine kammerater? Alt det vil vi udforske i de næste måneder. Vi har lige været på besøg på Lenes hestegård, hvor der var mange shetlandsponyer og meget søde kattekillinger. Vi var også ude at vandre i marken, hvor vi hoppede i store vandpytter og smagte på bær. Vi vil stadig gerne have jer skolebørn til at samle skrald ude på legepladsen og skolens område. Vi går stadig på skralde-tur og finder rigtig meget skrald.

10


De mindste

Nyt fra SFO Selvom sommeren ikke har kastet så megen sol og blå himmel af sig, så synes vi alligevel, at vi har været så meget ude som overhovedet muligt. I skolens sommerferie var SFO’en åben i uge 26, 27, 31 og 32, hvor der var en del børn tilmeldt. Vi nåede et par dage med vandleg. Desuden var der gang i flere aktiviteter som bål, gymnastiksal, tegne, male, spille spil og ellers være kreativ med de ting, som vi har i vores gemmer. Efter sommerferien har vi brugt noget energi på at få alle ’landet’ igen. Vi har bl.a. genopfrisket regler, og senest i denne uge har vi ryddet op, da det at ryde op efter sig selv kan være en svær ting at huske. Vi beder jer forældre om at hjælpe med, at jeres barn får ryddet op efter sig, inden I siger farvel til ’flyveren’.

Vores tema i september har været indianer, og der er blevet lavet mange forskellige ting; ponchoer, økser, drømmefanger, indianerpandebånd og totempæl. Temaet blev afsluttet fredag den 29. september med fællesspisning for børn og forældre. Det blev et rigtig hyggeligt arrangement! Tak til alle jer, som var med. Den 27. september kom Melisa tilbage, hvilket vi har glædet os til. Dette betyder også, at vi bliver nødt til at sige farvel til Jesper den 30. september. Vi ønsker ham held og lykke. Masser af hilsner fra Svanereden

11


Indskolingen 0. - 3. klasse

Nyheder i 3. klasse Dansk i indskolingen

Hele 3. årgang har den sidste tid arbejdet med nyheder i danskundervisningen. I små grupper har eleverne skrevet nyhedsartikler. NAAR Nyt har talt med Laura og Emil fra 3. Nord om deres arbejde med artiklerne. Emil: ”Det startede med, at Lene fortalte os grundreglerne, og så fortalte Kristine (kommunikationsmedarbejder, red.) os noget mere.” Laura: ”Vi fandt så ud af, hvad vi gerne ville vide noget om, og så begyndte vi at sætte dokumentet sammen.” Emil: ”Vores gruppe skriver noget baggrund om PS4.” Laura: ”Vores gruppe skriver om insekter. Om at vi faktisk skal begynde at spise insekter, fordi de er rigtig sunde og indeholder mange gode ting. Og fordi det ender med at blive nødvendigt, fordi der ikke er kød nok til alle.”

12

Emil: ”Vi skulle også sætte billeder ind og huske at skrive, hvem der har taget dem.” Laura: ”Jeg synes, at det har været godt at arbejde med nyheder, men det har også været lidt svært at arbejde sammen.” Emil: ”Jeg har også lært noget om at samarbejde. Og jeg har lært mere om at redigere i Word. Også at man ikke skal trykke på den knap, som sletter det hele. Det var der flere i klassen, som prøvede.” Laura: ”Det var spændende at få lov at gå på nettet og udforske nettet for at finde ud af en hel masse om insekter.”

Laura og Emil, 3. Nord


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

6. årgang på Bornholm Skrevet af Signe, 6. Syd

Meningen med turen til Bornholm var, at vi skulle se en masse kulturelle ting og så hygge os som klasse og parallel. Turen til Bornholm er alle 6. klasser på på vores skole. Det er ret hyggeligt at være på lejrskole.

Rollespillet var meget sjovere, end jeg havde forestillet mig. Jeg var dansker i krigen sammen med alle mine bedste venner. Vi tabte desværre krigen, men det passede jo fint, for det gjorde de jo også i krigen for mange år siden.

Torsdag Torsdag morgen blev vi igen vækket kl. 7.00 og havde igen 2 timer, til vi skulle afsted. Vi skulle faktisk slet ikke med bus den dag, vi skulle nemlig gå Hammerknuden rundt. Da vi fik det at vide, var vi allesammen ved at dø. Tænk sig, at vi skulle gå 15 km+, og så skulle vi spille rollespil oppe på Hammershus til sidst. Vores lærere sagde til os, at vi skulle gå den, fordi det er en flot tur. Vi så en masse ting undervejs, nogle flotte ting. Undervejs kom vi til en havn. Der spiste vi madpakker og hyggede os sammen. Efter havnen kom vi til Hammershus. Vi var vildt trætte, fordi vi skulle gå op ad 172 trappetrin, og så skulle vi op at spille rollespil.

13


Overbygningen 7. - 10. klasse

Være-digtet Fællesdigt i 7. Syd

I 7. Syd har de den sidste tid arbejdet med digte som en del af temaet ”Mennesker omkring os”. Eleverne har blandt andre læst ”Være-digtet” skrevet af Frank Jæger. Dernæst har de alle bidraget med en strofe, som er blevet sat sammen til et fællesdigt om at være.

Være-digtet af Frank Jæger O at være en høne, ingen kan finde, hvor er. Gemme sig dybt i en have, pikke et rødhudet bær. O at være en tøjhund, kysse en blankøjet dreng, bo i hans venlige arme, sove sig mæt i hans seng. O at være et æble, svulme i rigdom og mag. Suge begærligt i stilken, slippe en sensommerdag. O at være en stodder stedt paa den regnvaade vej. Ensom, fordrukken og sølle. Saadan en stodder er jeg.

14

Være-digtet af 7. Syd Sille og Sofie O at være en cykel Numsesved dagen lang Men i det mindste Er det ikke tang Josephine og Marie O at være betaget Blive anset At være så forelsket Det føles som en magnet Frederik D. og Bavith O at være en bog Så klog som viden Åbne op og give den videre Er det bedste jeg er given Viktor O at være en bager Der så meget dej har bagt Så kan man gøre det fineste brød Som man hvis lige aldrig har smagt Per O at være en abe Svinge sig i store træer Spise alle frugter Ligeglad med kragetæer


Overbygningen 7. - 10. klasse

Amanda og Anne O at være doven Det vil være svært Ligesom sorgen Men også sært

Anders O at være en cykel Kan komme hvor man vil På en dejlig miljøvenlig måde I stedet for den der bil

Karen O at være en sofa Så dejlig blød og lun Der ligger flotte pyntepuder Fyldt med fjer og dun

Ida og Ane O at være et vindue Kunne lade folk kigge ud i verden Få lyset til at strømme ind Når gardinet trækkes for, føler jeg smerten

William O at være en bølle Som kan li’ at gøre fortræd Og nynne Og elske at tage et bad Jeppe N. og Malthe O at være en pige Er så let at sige Hvad kan man som pige? Kravle op ad en stige Tobias O at være en kylling At vente til døden gang Blive gul til hvid Lægge æg dagen lang

Jeppe L. O at være en fugl Flyve over alle egne Dog ikke gul Men jeg kommer ingen vegne Lucas O at være pensionist At slippe for at være på job Men samtidig have meget mere at lave derhjemme Og have tid til at drikke af en kop Xenia O at være gråhåret Det er naturens gang Stadig smuk og livlig Som en technosang

15


Overbygningen 7. - 10. klasse

Udveksling i Scheessel 8. klasse-elever oplever Tyskland indefra Når vi hvert år sender en gruppe danske elever fra 8. klasse afsted på udveksling i Scheessel i Tyskland og senere selv får besøg af tyskerne - oplever de unge en anden kultur indefra. Denne udveksling hjælper den enkelte til at se og forstå både sig selv og de andre. I uge 35 var 17 elever fra 8. årgang afsted på udveksling i Scheessel i Tyskland. Forinden afrejsen var eleverne blevet sat sammen med hver deres partner, dvs. jævnaldrene, tyske elever fra vores venskabsskole Eichenschule. Eleverne havde på den måde mulighed for at lære hinanden lidt at kende, inden de skulle se hinanden i virkeligheden. Nogle brugte mail, andre Facebook eller WhatsApp. NAAR Nyt har talt med fem af udvekslingseleverne fra 8. Øst om deres oplevelser. De fortalte, at rejsen til Tyskland begyndte på Fredericia Banegård, hvofra

eleverne sammen med international koordinator og tysklærer Sidsel Gøtke kørte først til Flensborg og derefter til Hamborg. Efter lidt bøvl med togforbindelserne gik bumletoget endelig til Scheessel, hvor tyskerne stod klar med banner og flag. De danske elever tog derfra direkte hjem til de tyske partner-elever og deres familier. Line: ”Det var meget overvældende, og jeg var ret nervøs. Hvad ville de mon synes om én?” Bethina: ”Man vidste jo ikke, hvilken type familie man skulle hjem til.” Heldigvis oplevede eleverne hurtigt, at nervøsiteten blev mindre. Bethina: ”Jeg blev mere tryg, da jeg så, at de mindede om min egen familie.” Line: ”I min familie talte de først tysk til mig, men slog så over i engelsk. Det var faktisk lidt skuffende. Men heldigvis begyndte vi stille og roligt at tale tysk sammen igen.” I løbet af ugen var der planlagt en masse forskellige aktiviteter. Nogle kun for danskerne og andre for både danske og tyske udvekslingselever. I de røde kasser på de følgende sider har nogle af eleverne beskrevet deres oplevelser. Silje: ”På et tidspunkt var vi ude at ro i kano med tyskerne. Det var ret sjovt, selvom det regnede.” Sebastian: ”Det

16


Overbygningen 7. - 10. klasse Saltmuseum og shopping Vi skulle mødes i skolens cafeteria klokken 7:30. Da klokken ringede ind klokken 7:30, gik både os danskere og vores tyske partners ud til en bus på parkeringspladsen. Vi skulle til Lüneburg og se deres saltmuseum. Vi kom en time for tidligt, så vi gik ned i byen og fik lidt fritid. Derefter fik vi en rundtur på museet, og vi fik lov at lave vores eget salt. Efter besøget på museet tog vi ned i byen igen, hvor vi skulle på orienteringsløb. Vi skulle en masse forskellige steder hen for at svare på spørgsmålene. Hvis vi ikke kunne finde svaret, måtte vi godt spørge nogle, der kom forbi. Når man var færdig, havde man mere fritid. Vi gik i små grupper og shoppede. Nogle spiste også is og andet. Senere blev vi kørt tilbage til skolen, og derfra tog vi hjem til vores værtsfamilier.

forskellige lande i Europa. Det var sjovt at se, hvordan de præsenterede Danmark. Sebastian: ”De troede, at vi spiser lakrids med mælk, og de troede, at Lars Løkke er vores præsident.” Silje: ”De troede også, at vi spiser æg ovenpå ost.” På kanotur med de tyske venner I dag den 31. august mødtes vi på skolen med alle danskerne og tyskerne, og så gik vi fra skolen ca. 7 km ud til en flod, hvor vi så skulle ud at ro i en to-mandskano sammen med vores tyske venner. Vi roede i ca. tre timer, så vi var alle rigtigt trætte efter vores lange kanotur. Efter vi havde rengjort vores kanoer, gik vi tilbage til skolen, og så tog alle danskerne hjem til deres tyske partner. Mange tak for den fede mulighed. Det kan klart anbefales til alle! Skrevet af Jonas, 8. Syd

Skrevet af Lea, 8. Syd var også vådt!” Silje: ”Vi fandt en måde at kommunikere på, så vi kunne styre.” Sebastian: ”Ja, det var en øvelse i samarbejde.” Jakob: ”Det var sjovt. Vi grinte meget og talte sammen.” Fredag var det Europa-dag på Eichenschule, hvor de ældste elever på skolen præsenterede resultatet af et projektarbejde omhandlede alle de 17


Overbygningen 7. - 10. klasse Fredag i Scheessel Fredag i Scheessel var den dag, hvor vi skulle med i skole. Skolen i Scheessel startede allerede kl. 7:30, men det var vi efterhånden blevet vant til, eftersom de andre dage også startede samme tidspunkt. Dagen begyndte med en form for morgensamling i skolegården, men en helt almindelig skoledag var det dog ikke. Det var nemlig Europa-dag. Niende- og tiende-klasserne havde i små grupper forberedt om hvert land i Europa, og så skulle man rundt i klasserne og høre om de forskellige lande. Når man havde hørt om et land, fik man stempler. Nogle steder var der også små smagsprøver af nationalt mad. En anden interessant ting var, at der ude i gangen var et stort mad-marked med mad fra alle de europæiske lande. Man kunne købe en mad-billet med fire stjerner for 2 euro, og så kunne man vælge fire forskellige ting. Skrevet af Louise, 8. Syd. Eleverne fortæller, at de ofte talte engelsk med deres tyske partnere, fordi de var generte og nervøse for at sige noget forkert på tysk. Men hen ad vejen gik det lidt nemmere. Silje: ”Man behøver ikke at være bange for, hvad der sker. Man kan være åben over for folk. Man behøver ikke at være genert.” Sebastian: ”Det er et sjovt eksperiment at være en del af. Man kender dem ikke så godt, så man kan jo 18

være ligeglad med, hvad de tænker, når man laver fejl.” Weekenden blev brugt hjemme hos de tyske udvekslingselever og deres familier. Her var det især forskellene med hensyn til madvaner, der gjorde indtryk på danskerne. Jakob: ”Man lærte noget om deres kultur. De drak f.eks. danskvand med smag i stedet for vand, og de spiste meget Nutella. Og de spiste altid af smørebrætter.” Silje: ”Det var meget billigere end herhjemme. F.eks. Oreos og sådan noget. Der var også flere af danskerne, som fik slik og rigtig store madpakker med på togturen, da vi skulle hjem!” I skrivende stund er de tyske elever på besøg her på NAAR og hos de danske elever og deres familier. Jakob: ”Jeg er lidt nervøs, fordi det er meget anderledes hos mig.” Silje: ”Vi skal huske, at vi ikke skal rette os ind efter deres behov. Det er jo meningen, at de skal leve som os, når de er her.” På naar.dk kan du læse mere om vores venskabsskole i Scheessel.


Overbygningen 7. - 10. klasse

Hyggedag i Odense Zoo Skrevet af Lærke, 8. Syd

Mandag den 11. september var 8. Syd i Odense Zoo med det formål at have en hyggedag - og at blive klogere på dyr. Vi brugte nogle af de 5000 kr., som vi vandt i Pengeugen her i foråret 2017. Dagen startede ud med, at vi mødtes på skolen om morgenen. Så kørte vores forældre os til Odense Zoo. Vi gik rundt i grupper af fire elever, hvor vi hver især havde valgt et dyr, som vi skulle fremlægge om for resten af klassen. Vi mødtes klokken 11 for at spise frokost og se søløverne blive fodret. Vi mødtes igen klokken 13.15 for at se chimpanserne blive fodret og for at få en is. Det var en dejlig dag med godt vejr. Den var både lærerig - vi lærte en masse om forskellige dyrearter - men det var også et godt fællesarrangement for klassen.

19


Nye ansigter på NAAR Lone Skøtt Christensen, lærer Jeg er 40 år gammel, gift med Peer og har Julie i 6. Nord og Rasmus i 4. Syd. Jeg er bosat i Strib.

Charlotte Rasmussen, lærer Jeg hedder Charlotte Rasmussen og har været ansat på NAAR siden 1. august.

Jeg blev uddannet lærer i 2004 og har siden da været ansat på henholdsvis en friskole og en folkeskole i Kolding.

Jeg blev uddannet lærer fra Odense Seminarium i 2000. De sidste 14 år har jeg arbejdet på en skole i Assens Kommune, men nu har jeg lyst til at prøve noget nyt.

Jeg har været dansk- og klasselærer i indskolingen i alle årene. Jeg har desuden undervist i bl.a. kristendomskundskab, håndarbejde, billedkunst og specialundervisning.

Jeg er dansk- og klasselærer i 4. Nord, og resten af tiden er jeg i 0.-3. klasse, hvor jeg underviser i musik, natur og teknologi, idræt og religion. Jeg har også kor sammen med Lars.

Derudover har jeg en PD i læsning og skrivning samt læsevejlederuddannelsen.

Jeg bor i Odense sammen med min mand og vores børn. I fritiden synger jeg i kor, løber lidt og bruger en del tid i Odense Rideklub. Jeg har også et par hunde og et gammelt hus, som tager tid. Jeg er rigtig glad for at være på NAAR og håber, at det vil være sådan i mange år.

Jeg er klasselærer i 1. Syd. Jeg glæder mig til samarbejdet med skolen og jer forældre.

20


Nyt fra elevrådet Elevrådet består på Nørre Aaby Realskole af repræsentanter fra 7.-10. årgang. Elevrådets opgave er delt op i praktiske opgaver og mere elevpolitiske opgaver. Det betyder, at der er en balance mellem det at arbejde med det praktiske (skal vi eksempelvis have en ny fodboldbane eller ej?) og det at tage stilling til, hvordan skolen i sin helhed fungerer. Det kan eksempelvis være trivsel eller regler om mobiltelefoner eller lign. Det første møde i dette skoleår blev brugt på at afholde valg til formandsposten og valg af næstformand. Elevrådet vil afholde regelmæssige møder i løbet af skoleåret. Hvis klasserne ønsker forskellige emner drøftet i elevrådet, kan enten elevrådsrepræsentanten i klassen eller formanden for elevrådet kontaktes.

Elevrådet dette skoleår består af: Formand: Karl Emil, 9. Syd Næstformand: Josephine, 7. Syd Shanthiya, 10. Vest Andreas, 9. Syd Mathilde, 9. Nord Cevin, 9. Nord Anders, 8. Øst Markus, 8. Øst Jonas, 8. Syd Louise, 8. Syd Clara, 8. Nord Sif, 8. Nord Andreas, 7. Nord Mia, 7. Nord Elevrådskontakt: Viceskoleleder Flemming S. Christensen

Elevrådsformand Karl Emil, 9. Syd 21


Nyt fra bestyrelsen NAAR vi roder Sommeren er ovre, og efteråret er godt i gang. Vi håber, alle er kommet godt i gang med skoleåret 17/18 på NAAR. I sommerferien har gymnastiksalen og administrationsbygningen fået nyt tag, og der er blevet lagt ny belægning i skolegården; hvad man ikke kan se er, at der også er lavet ny kloakering under skolegården. Klasselokaler og gymnastiksal har fået ny belysning, så der nu er både bedre og billigere lys på hele skolen. Men det roder udenfor for tiden. DELEA er ved at etablere ny legeplads, hvilket i en periode vil give noget rod. Derudover skal der snart etableres ny parkeringsplads på Skolevej 4, hvilket også vil medføre lidt rod og besværligheder; især for forældre til vuggestue- og børnehavebørn. Vi glæder os til at se den nye legeplads færdig, og vi håber, at eleverne på skolen vil blive glade for at tilbringe frikvarter og SFO-tid på den nye legeplads.

22

NAAR forventninger går begge veje Som en privat skole har vi på NAAR nogle muligheder, som kommunale skoler ikke har; vi har frihed til selv at bestemme over vores økonomi, vi kan selv beslutte, hvilke værdier vi vægter højest i dagligdagen, og vi kan forvente noget. På NAAR forventer vi, at elever og forældre forventer noget af os; vi forpligter os til at gøre, hvad der er os muligt for at opfylde forventningerne. Til gengæld forventer vi også noget af både elever og forældre. I begyndelsen af skoleåret skulle alle gerne have fået udleveret en opdateret udgave af de fælles forventninger. Dette er forventninger, som vi alle forpligter os til, når vi eller vores børn har deres daglige gang på NAAR. Forventningerne er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores værdier i dagligdagen; at vi kan sikre en tryg skoledag, hvor skole er skole, og der er det bedste fundament for, at vores børn bliver så dygtige, som de kan.


NAAR vi evalueres Som privat skole har vi pligt til enten at evaluere os selv eller at have en tilsynsførende, som flere gange om året besøger skolen, deltager i undervisningen og taler med både ledelse, lærere og elever. Vi har valgt modellen, hvor en certificeret tilsynsførende kommer på skolen og rapporterer, hvorvidt vi som skole som minimum står mål med, hvad der forventes af folkeskolen, samt opdrager til demokrati og folkestyre, som det står skrevet i Folkeskoleloven, og som Lov om frie grundskoler foreskriver, at vi som privat skole også lever op til.

Vi ønsker jer alle et godt, lærerigt, trygt og hyggeligt efterår. På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelse

Carina Dyekjær Finseth, formand

På NAAR har vi ved seneste generalforsamling genvalgt Anders Langskov som skolens tilsynsførende. Anders har i september haft et af sine besøg på NAAR og er stadig meget imponeret over vores skole, værdierne og de dygtige og engagerede elever og lærere. Vi er stolte af, at også mennesker udefra oplever og mærker, hvordan NAAR’s værdier skinner igennem i hverdagen. En tryg hverdag, hvor vi forventer noget af hinanden, hvor skole er skole, og vi alle arbejder for, at alle på skolen bliver dygtigere hver dag; uanset udgangspunkt. Det er vores skole.

23


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Følg Nørre Aaby Realskole på Facebook, Youtube og Instagram @mit_naar Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • naar.dk

NAAR Nyt - oktober 2017  

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.

Advertisement