Page 1

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner

Marts 2018

TEMA Tanker om fremtiden

8 10 14 24


Nyt fra skolelederen Kære læsere af skolebladet Så er det atter blevet forår, og der har været masser af aktiviteter på skolen. Vi har prøvet at samle nogle af disse i dette skoleblad; skolefest med skolekomedie og kotillon, Ællingestart samt en masse aktiviteter rundt om i klasserne. Torsdag den 1. marts begyndte Ællingerne i førskole. I år et rekord stort antal – i alt 38 kommende 0. klasser. Dagen bød på velkomst, koret sang skolens sang ”Velkommen til min skole” og en masse informationer. Stort velkommen til alle Ællingerne og deres familier! Jeg håber, at de vil få et sjovt, trygt og lærerigt skoleforløb de næste godt 10 år. Samtidigt

opfordrer jeg alle andre til at hjælpe Ællingerne til at få en rigtig god start på Nørre Aaby Realskole. Foråret har desværre også stået i overenskomstforhandlingernes tegn. På vores område er lærerne varslet lockoutet, da lærernes organisation (Frie Skolers Lærerforening) aftaler overenskomsten på vores område med Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen. Vi har været nødt til at aflyse en planlagt tur til Berlin for 8. klasse. Vi ved endnu ikke, om den varslede lockout bliver til noget, men den har altså allerede nu haft konsekvenser. Ikke alle lærere er lockoutet, og vi kan derfor tilbyde en nødplan for indskolingen: Opsyn med eleverne i skoletiden. Konflikten mellem stat, regioner og kommuner har ikke haft konsekvenser for vores vuggestue, børnehave, SFO og Ællingerne, da pædagogernes organisation (BUPL) har lavet aftale direkte med interesseorganisationen Danmarks Private Skoler. Heldigvis er hverken pedeller eller håndværkere i konflikt. Vi glæder os derfor over, at gymnastiksalen kan blive renoveret i påskeferien. Vi har allerede nu fået nye vinduer, og i ferien bliver salen malet, der bliver lavet ventilation, og der kommer fast projektor og lærred op.

2


Senere på foråret vil toiletterne ved skolegården blive renoveret. Der vil bl.a. blive muret vægge op mellem de enkelte toiletbåse. Den næste tid byder på mange udfordringer for især de ældste elever – skriftlige og mundtlige årsprøver for eleverne på 6., 7. og 8. årgang og afgangsprøver for 9. og 10. klasserne står for døren. Sidst i april får eleverne i 9. klasse besked om, hvilke fag der er udtrukket som prøvefag. Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på skolens generalforsamling den 27. april, hvor skolens bestyrelse bl.a. vil orientere om året, der gik (2017) og se fremad (2018-). Tilbage er kun at ønske alle en glædelig påske!

Carsten Krag

INDHOLD TEMA - Tanker om fremtiden

4

To gange skolefest på NAAR

10

De mindste Nyt fra vuggestuen Nyt fra børnehaven Nyt fra Ællingerne Nyt fra SFO

12

Indskolingen 0. - 3. klasse Nyt fra 0. klasse Faglig læsning i 2. klasse Reformationsrulninger i 3. klasse

16

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse Stormester i oplæsning Robotterne er løs

22

Overbygningen 7. - 10. klasse 9. årgang i København

26

Nyt fra bestyrelsen

28

3


Tema - Tanker om fremtiden

Tanker om fremtiden Når man som overbygningselev nærmer sig grundskolens afslutning, begynder tankerne om fremtiden at banke på. På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier faglighed, forpligtelse, tryghed og traditioner. På NAAR klarer eleverne sig godt ved de afsluttende prøver, og vi er stolte af at have et af Middelfarts højeste karaktergennemsnit. Men endnu vigtigere er det, at den enkelte elev flytter sig og bliver dygtigere – uanset hvilket udgangspunkt man kommer med. Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at læse videre og klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

4

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang. Man kan forvente noget særligt af os – tilsvarende forventer vi, at eleverne yder en ordentlig indsats uanset deres faglige udgangspunkt. Og at de opfører sig ordentligt. På de følgende sider kan du læse om nogle af de tanker, som de ældste elever har gjort sig i forbindelse med introkursus på ungdomsuddannelserne og arbejdet med de obligatoriske selvvalgte opgaver i 10. klasse.


10. klasse på NAAR

Styrk din faglighed, og bliv klar til din videre uddannelse På Nørre Aaby Realskole har du mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab i 10. klasse, hvor både faglighed, studieforberedelse og et stærkt sammenhold er i fokus. Nogle elever i vores 10. klasse har gået på skolen, siden de var små. Andre elever vælger NAAR, når de skal i 10. klasse, fordi de her kan afslutte grundskolen på en både sjov og lærerig måde. På vores Youtube-kanal kan du se Sarah fra 10. Vest fortælle om sine oplevelser med 10. klasse på Nørre Aaby Realskole.

Bliv uddannelsesparat Elever i 8. klasse skal have vurderet deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

hvor du dels får de bedste muligheder for at forbedre dig fagligt og dels får en masse spændende og sjove oplevelser sammen med dine klassekammerater, som er med til at modne dig og give dig nogle gode sociale kompetencer. Dette er vigtige faktorer i forhold til at komme godt i gang med en uddannelse. Faglighed I 10. klasse får du mulighed for at forbedre dig fagligt. Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst. Vi giver med andre ord vores elever faglige udfordringer i et trygt miljø. Læs mere om 10. klasse på naar.dk.

På Nørre Aaby Realskole er vores mål med 10. klasse netop at give dig et år, 5


Tema - Tanker om fremtiden

Valg af ungdomsuddannelse Introkursus på 8. årgang

8. årgang var i uge 11 på introkursus på forskellige ungdomsuddannelser. På uddannelsesstederne fik eleverne en introduktion til nogle af de fag, som man har på eksempelvis gymnasiet eller erhvervsuddannelsen. Alle eleverne på 8. årgang skulle vælge to forskellige uddannelsesinstitutioner. Således var de i introkursusugen to dage hvert sted. På disse sider fortæller tre elever fra 8. Nord om deres oplevelser. Kern ”Jeg havde en tanke om, at jeg måske skulle være landmand. Derfor valgte jeg at komme på introkursus på linjen Dyr, førevarer og landbrug på Hansenberg i Kolding. Men nu ved jeg i hvert fald, at jeg ikke skal være landmand alligevel.” ”Jeg havde også en idé om, at jeg ville noget med transport og logistik. Så jeg var også to dage på EUC på erhvervsakademiet i Fredericia. Det var fantastisk! De havde bare styr på tingene. Først fik vi nogle informationer om uddannelsen af en rigtig god underviser, og bagefter tog han os med ud på lageret, hvor vi fik lov at køre truck. Vi gik også rundt og så hele skolen. Nogle af de nuværende elever på skolen fortalte os lidt om det, som de var i gang med. For eksempel på togværkste6

det, hvor der holdt et helt IC4-tog, som de var ved at klargøre.” ”Jeg tror, at det er min skole. Jeg er ikke sikker på, hvilken linje jeg skal vælge, men heldigvis er der to grundforløb, hvor jeg kan prøve noget forskelligt af. Introugen har i hvert fald gjort mig klogere på mit valg.” Cathrine ”Jeg var overbevist om STX, da jeg synes, at det lyder som en god uddannelse med nogle spændende fag. I introugen var jeg to dage på gymnasiet i Middelfart. Den første dag blev vi mødt af en vejleder, som fortalte lidt om uddannelsen. Derefter kom der nogle af skolens elever. De fortalte om de forskellige studieretninger.” ”Vi havde almindelig klasseundervisning og ét modul sammen med en 1.g-klasse, hvor vi havde mediefag. Det var super spændende, og de var også rigtigt søde.” ”Vi havde både kendte og ukendte fag. For eksempel filosofi, som var meget spændende, men som jeg også har lidt svært ved at se, hvad jeg skal bruge til.” ”Det tiltrækker mig, at det er en bred uddannelse, som jeg kan bruge til mange


ting, og som jeg ikke bliver begrænset af. De var meget sociale på STX. De snakkede med hinanden på kryds og tværs, når de holdt pause, og det kan jeg godt lide. Der var en god atmosfære. Jeg vil overveje, om det er der, jeg skal gå.” ”Jeg var også to dage på HHX på IBC i Fredericia. Her fik vi et fast klasselokale. Vi havde moduler på 90 minutter, men desværre havde vi kun ét handelsorienteret fag. Det var virksomhedsøkonomi, som var rigtig spændende. Vi arbejdede med en case, hvor vi skulle lave budget, resultatopgørelse osv. Vi havde også psykologi, som var virkelig spændende. Vi havde om ondskab.” ”Det var nogle gode dage, og jeg fik et godt indblik. Der er dog mange fremmedsprog, hvilket jeg ikke er så vild med. Jeg kunne godt overveje den uddannelse, fordi den virker god, og de er meget professionelle. Men STX giver de fleste muligheder, hvilket er meget positivt.” Signe ”Jeg vidste i hvert fald, at jeg ville på EUD, da jeg altid har forestillet mig, at jeg skal være noget inden for handel. Jeg kan ikke rigtig se mig selv på andre uddannelser. Vi fik vores eget klasselokale, hvor vi hørte om uddannelsen.”

”Vi havde ikke almindelige fag, men vi fik nogle opgaver, som vi skulle løse. Vi skulle for eksempel arrangere en dag i Danmark for otte japanere, hvor vi skulle have styr på både oplevelser og den menu, som de skulle spise. Vi skulle også lave et budget for det hele og fremlægge for de andre på engelsk. En anden opgave var, at vi skulle lave en app til Netto eller Super Brugsen, som vi også skulle fremlægge. Det var meget sjovt og anderledes. Jeg er ikke sikker, men jeg kunne i hvert fald godt overveje den uddannelse.” ”De to andre dage var jeg på Hansenberg på linjen Mad, oplevelser og mennesker. Den ene dag skulle vi arbejde som kokke, og den anden dag skulle vi lege tjenere. Det var bare for at prøve noget nyt, for det er ikke det, jeg skal.”

Signe, Cathrine og Kern, 8. Nord. 7


Tema - Tanker om fremtiden

Obligatorisk selvvalgt opgave Fremtidsplaner i 10. klasse

I 10. klasse skal alle elever skrive en obligatorisk selvvalgt opgave, som skal give den enkelte elev mulighed for at arbejde selstændigt med deres valg af ungdomsuddannelse. I november måned arbejdede 10. klasse på NAAR med deres obligatoriske selvvalgte opgaver - også kaldet OSO. NAAR Nyt har talt med Naja og Catja fra 10. Vest om deres oplevelser med opgaven og deres tanker om fremtiden. Hvorfor 10. kl. på NAAR? Den obligatoriske selvvalgte opgave skal indledningsvis beskrive elevernes overvejelser i forhold til at have valgt at gå i 10. klasse. Naja: ”Jeg har valgt 10. klasse på Nørre Aaby Realskole, fordi jeg ikke var sikker på, hvad jeg skulle vælge efter skolen. Jeg var i tvivl, om jeg skulle tage en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Jeg var faktisk ret blank.” Også Catja havde brug for et ekstra år: ”Jeg vidste, at jeg ville på STX, men jeg var meget i tvivl om, hvilken studieretning jeg skulle vælge.” Uddannelsesvalg Naja: ”Vores nye UU-vejleder Lisbeth er rigtig god, og heldigvis tog hun sig 8

rigtig god tid til at tale med mig om det. Så nu har jeg valgt EUX på Hansenberg i Kolding, hvor jeg kan uddanne mig til dyrepasser. EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og gymnasiet. I 8. klasse var jeg i brobygning derude, og jeg har også været til åbent hus sammen med min mor, så nu håber jeg bare at komme ind og at komme til at bo på deres skolehjem. Det er en form for kollegie eller efterskole, hvor man bor på skolen.” Catja: ”Jeg ville gerne være enten sygeplejerske eller politibetjent, da jeg begyndte i 10. klasse, men nu har jeg fundet ud af, at jeg vil være politibetjent. Derfor har jeg valgt en retning på STX med samfundsfag A og engelsk A.” Arbejdet med opgaven Den obligatoriske selvvalgte opgave skal fylde mellem 8 og 10 sider. I skriveperioden brugte klassen alle dansktimer på opgaven, hvor de også kunne få hjælp og vejledning af dansklærer Ulla Arndt. Catja: ”Opgaven stiller krav til, at man ved rigtig meget om, hvad det kræver at komme ind på den ønskede uddannelse. Det krævede rigtig meget tid, og jeg arbejdede også en del med det derhjemme. Der er faktisk enormt mange regler og krav, som man skal leve op til


for at komme ind på politiskolen. Også mange, som jeg slet ikke kendte til. Det krævede også meget tid at få opgaven til at fylde de der 10 sider.”

sine fremtidsdrømme, og det var meget sjovt. Der var også meget, som jeg ikke vidste, men som jeg lærte af at skrive opgaven.”

Naja: ”Det er faktisk første gang, at vi har afleveret så stor en opgave. Det var meget sjovt. Jeg arbejder altid bedst under pres, så jeg brugte mest tid på det dagen inden afleveringen. Men der fik jeg virkelig også arbejdet godt med det, og jeg fik også lavet en god opgave. Men jeg bliver nok nødt til at begynde i bedre tid, når jeg skal aflevere opgaver på EUX.”

Det rigtige valg Naja: ”Ved at skrive opgaven er jeg blevet mere bekræftet i forhold til mit valg. Min drøm er at flytte til Afrika og rede vilde dyr, som har levet i fangeskab og sådan noget ’rescue’. Jeg vil bare gerne være sammen med dyr!”

Hvad lærte I af OSO? Begge piger fortæller, at de var glade for at arbejde med opgaven. Catja: ”Det var især godt at arbejde med OSO, fordi vi selv valgte, hvad vi skulle skrive om. Jeg lærte rigtig meget af det. Dels om de forskellige optagelseskrav, men også meget om, hvor stor en hjælp man kan være for en masse mennesker i arbejdet som politibetjent. Det var en opgave, som jeg virkelig interesserede mig for, og jeg var meget motiveret. Jeg lagde bare alt i den opgave. Men det var også en lettelse at blive færdig og få sin karakter og senere en udtalelse.” Naja: ”Det var fedt at læse om det, som man har valgt. Man skulle også skrive om

Catja: ”Efter arbejdet med OSO er jeg blevet endnu mere motiveret for at blive politibetjent. Min plan er at tage to sabbatår efter STX. Man skal være 21 år for at søge ind på politiskolen, så jeg vil gerne bruge ét år på at arbejde og tjene penge og derefter ét år, hvor jeg rejser til Asien. Jeg vil også gerne arbejde med dyr, som har brug for hjælp. Eksempelvis de elefanter, som har redet med turister og har det rigtig dårligt.”

Naja og Catja, 10. Vest. 9


Skolefest 2018 To gange skolefest på NAAR

Både torsdag den 2. og fredag den 3. februar var der dømt fest på Nørre Aaby Realskole. Torsdag var de store elever fra 6. til 10. klasse inviteret, mens fredag aften var for eleverne i 0.-5. klasse.

Et af festens højdepunkter var årets skolekomedie, som traditionen tro blev opført af 10. klasse. Titlen var ”Der er serveret, Deres majestæt” og handlede om to adelsmænds forgæves forsøg på at vælte kongen af tronen. Skolens tidligere elever var inviteret til førfest inden festen om torsdagen. Her var der pizza og sodavand til alle mand og mulighed for at hilse på tidligere klassekammerater og lærere.

Senere på aftenen spillede Diskotek X-RAY op til dans, og elevrådet stod for underholdning undervejs. Desuden var et af skolens klasselokaler omdannet til Kasino NAAR. 10


Eleverne i 0.-5. klasse samt deres forældre blev fredag aften underholdt med børnehaveklassernes traditionsrige kotillon; et syngespil, hvor eleverne er fantasifuldt udklædt og synger en masse flotte sange. Titlen var ”Hr. NAAR See Bach”. Det er børnenes forældre, som har hjulpet med at lave de meget flotte og farverige kostumer. Herefter spillede 10. klasse skolekomedien endnu en gang. Til stor fornøjelse for de mange fremmødte børn og voksne. Der blev dækket op til forældrene i gymnastiksalen, hvor der kunne købes mad og drikke – bl.a. middagsbuffet fra slagteren i Nørre Aaby. Diskotek X-RAY satte gang i festen for eleverne i 4.-5. klasse, og der var mini-diskotek for de yngste i 0.-3. klasse.

Skolefesterne på Nørre Aaby Realskole er fyldt med traditioner, som er med til at knytte elever og forældre tættere til skolen, og ligeledes er de festlige stunder på skolen med til at øge trivslen, som er så vigtigt et fundament for at kunne lære børnene noget.

11


De mindste

Nyt fra vuggestuen Siden sidst har vi sagt farvel til Liv og Christine, som er fortsat i børnehaven. Efterfølgende har vi sagt velkommen til Felix, Nikolina og Hans, så stuen er fyldt godt op med mange små. Det tager tid at få kørt så mange nye ind, så det kan godt ændre lidt i hverdagen med grupper osv. De større børn får selvfølgelig stadig aktiviteter, der passer til dem. Vi kører også stadig med motorikdag hver tirsdag, og det er bare noget, som børnene kan lide. De drøner rundt ovre i gymnastiksalen til god musik.

Vi arbejder pt. med indretning af vores legeplads. Vi ønsker at gøre legepladsen mere indbydende og udfordrende for børnene. Vores uderum skal byde mere ind til leg og fantasi. Rikke er ved at færdiggøre sit motorikvejlederkursus. Sidste modul er i uge 16. Ellers venter vi bare på, at det skønne forår skal bryde ordentligt igennem. Vi glæder os til at komme i gang med at cykle lange ture. Vi ønsker alle en god påske!

I øjeblikket arbejder vi ud fra emnet finmotorik, hvor der er aktiviteter som at pille æg, fingermaling, så karse, sætte perler på piberenser m.v. De dage, hvor sneen har lagt sig, er børnene selvfølgelig kommet ud at lege. Der er mange sanseoplevelser og overraskelser i sne. Vi har haft besøg af musikpædagog Irmelin, som spiller guitar og synger med børnene. Hun kommer nogle flere fredage. De to første besøg var en stor succes, og børnene hyggede sig med at spille med.

12


De mindste

Nyt fra børnehaven Den 1. marts sagde vi farvel til ældstegruppen, som nu er blevet Ællinger. Vi afsluttede med en fælles frokost for hele børnehaven og gav hinanden en high five og lykke med på vejen. Om aftenen blev der holdt diskofest og taget endelig afsked. Vi kommer på mange måder til at savne jer, men vi ved også, at I nu er flyvefærdige og klar til nye udfordringer. Brumbasserne Vi har budt velkommen til Ludvig, Christine, Laura B. og Sara samt deres forældre. Fordi Sophie er flyttet med Ællingerne i førskole, har vi rykket lidt rundt med de voksne i huset. Anne Mette er blevet Brumbasse sammen med Zenia og Lisa, og Emilie er blevet midlertidig Sommerfugl. I januar og februar arbejdede vi med læringstemaet ”Kroppen”. Børnene arbejdede i værkstederne: Papmachhé, gips, sang og læse/spille. Vi har lavet en lille udstillling på stuen med nogle af tingene og bruger sanghæftet i samlingsstunden. Børnene var meget optagede af det, og vi fik nogle gode snakke om alt det, der gemmer sig inde i kroppen som knogler, muskler, tarme osv.

mere i brug. Vi skal arbejde med naturen som tema og har planlagt, at vi skal så frø, se det spirre, samle insekter, lave små hoteller til dem, gå ture, være nysgerrige og meget mere. Vi vil gerne lave et hyggeligt gårdmiljø uden for Brumbassevinduerne. Temaet løber frem til sommer. Sommerfuglene Sommerfuglene har i januar og februar arbejdet med eventyr, fortællinger og skuespil. Det har været en skøn tid, hvor de ældste har været gode til at lære fra sig, sådan at de yngste blev lidt mere modige i forhold til at stå frem. De har malet et hus, som de stadig har glæde af med mange rollelege osv. Den 1. marts sagde vi velkommen til fem nye børn og deres forældre: Anna, Teo, Viola, Jeppe og Liv. Vi er nu Emilie, Lene, Camilla og Gitte C. som voksne i Sommerfuglene indtil sommerferien. Vi har i Sommerfuglene valgt at arbejde med natur som læreplanstema indtil sommerferien. Lige nu samler vi ting i naturen til at lave påsketing af. Vi skal også have larver/pupper, som bliver til sommerfugle. I må meget gerne spørge ind til det, jeres barn laver.

Forårsfornemmelserne vælder over os, og vi glæder os til at tage uderummet endnu 13


De mindste

Nyt fra Ællingerne Så er alle 38 Ællinger kommet godt i gang. Der bliver lavet opgaver, rytmik og leget en masse. Det er en super god gruppe, hvor børnene er gode ved hinanden. De er alle meget nysgerrige og vil rigtig gerne fortælle og hjælpe til med at lave tavle, når vi samles om morgenen. De er helt vilde med matematik-mappen, som vi er begyndt på - de kan slet ikke få nok. Det er sjovt!

14

Vi ser nye venskaber blomstre og legeaftaler komme i hus. Vi har heldigvis nået at kælke og lege i sne, mudder og smat. Nu glæder vi os til det rigtige forår kommer, så vi er fri for flyverdragter og varmt tøj. Vi har også allerede holdt en del fødselsdage. Stort tillykke til fødselarerne, der har forkælet os med frugt, kage, boller og pølsehorn.


De mindste

Nyt fra SFO Vi havde den flotteste og mest fantastiske danseopvisning i februar med efterfølgende forældrekaffe. Det var helt frivilligt at tilmelde sig danseholdet, men der var heldigvis masser af drenge og piger, som gerne ville være med.

Kong Vinter har også sat sit præg på vores SFO, så der er blevet kælket, bygget snemænd og bare nydt, at der har været SNE. Den 1. marts begyndte 38 nye Ællinger, og det har vi glædet os til i SFO’en. Der er en masse nyt, som skal læres, men alle både nye og ’gamle’ børn og voksne gør det bedste, de kan, for at få det hele til at fungere. Husk: I er altid velkomne til at spørge eller komme med gode idéer til vores SFO.

Der blev øvet og øvet, så det sad lige i skabet på opvisningsdagen. Rigtig mange forældre bakkede op om arrangementet (dejligt!) og nød kaffen før, mellem og efter de to opvisninger.

Masser af hilsner fra personalet i SFO Svanereden

Der bliver arbejdet med ”Fri for mobberi”. Lige nu er det 0. klasses piger, der har en gruppe, hvor de taler om at være gode venner, sige til og fra, og nogle gange giver de hinanden massage. Pigerne nyder det meget og glæder sig til hver gang. I næste omgang bliver det 0. klasses drenges tur. Det er vores mål, at alle klasser (0. til 3.) skal gennem forløbet.

15


Indskolingen 0. - 3. klasse

Nyt fra 0. klasse Læsebuddies I børnehaveklasserne er vi så heldige, at vi får besøg af vores 3. klasser, som kommer for at læse højt for de små. Vi kan se, at fra vi startede op efter sommerferien og til nu, er der hele tiden sket en udvikling. De bøger, som de store læser, er nu blevet meget længere, og nogle gange er en time slet ikke nok. Indholdet i bøgerne er også blevet sværere, og vi ser, at de små nu tør spørge de store om ting i historien, som de ikke forstår. Så nu begynder de store også at skulle forklare, hvad der står mellem linjerne. Børnehaveklassebørnene er blevet meget bedre til at koncentrere sig, sidde stille og blive optaget af historien. Vi kan også se, at børnene bruger hinanden i frikvartererne. Hvis en af de små er kede af det, er det helt sikkert, at 3. klasserne står klar til at hjælpe med at trøste.

16

Så vi er meget glade for samarbejdet! Tak til vores 3. klasser og deres skønne klasselærere Lene og Ditte. Kotillon 2018 - Hr. NAAR See Bach Tilbage i november 2017 er Kirsten og jeg noget frustrerede. Vi har i vores tanker længe haft kotillon, og mange emner har været oppe at vende. Hvad skulle vi vælge?! Vi overvejede: Job, blomster og træer, Disney og Kim Larsen. En meget svær beslutning. Men vi valgte Disney og arbejdede hårdt på dette, men vi måtte bare erkende, at dette var mega svært. Vi fik stor hjælp fra vores dygtige musiklærere Lars og Charlotte, men efter en tid kiggede Kirsten og jeg på hinanden og sagde: ”Det bliver ikke i år.” Vi gik i stå og kunne ikke få nye idéer - så vi måtte sadle om. Vores stykke skulle jo være klar, inden vi gik på juleferie. Så nu arbejdede vi under


Indskolingen 0. - 3. klasse

pres, og det er nogle gange her, at det bedste arbejde sker! Vi var begge i teatret i Fredericia og se Seebach, så her havde vi idéen! Nu gik det stærk. Vi valgte de sange og vers, der skulle indgå, og vi fik historien frem... Det er hårdt at være ”Hjemløs”, men ”Hip hurra” det er skønt, når man vinder en ”Million”. Hr. Naar er vel nok en ”Heldig Fyr”! Jeg rejser til en ”Øde ø”, hvor jeg vil dykke og svømme med ”Snorkel og gummitæer”. Måske møder jeg nogle, som er klar til fest og ballade, og så vil jeg danse ”Disko tango” ”Under stjernene på himlen”. Det blev fagdag sidst i december, og det sidste skulle på plads. Dagen blev brugt på at gennemgå sange og roller. Alle børn valgte nu, hvilken rolle de kunne tænke sig. Og så blev der øvet og øvet til den store guldmedalje. Til generalprøven var salen fyldt med pårørende til alle vores børn, og det var en stor succes, og humøret var højt. Der var kaffe og kage i Tumlesalen efterfølgende. En dejlig dag! Skolefesten og den store præmiere var en dejlig fest, hvor alt gik, som det skulle:

Stolte børn, forældre ikke mindst deres børnehaveklasseledere, røde roser (tak!), knus og konfetti på scenen. Intet kunne være bedre. Således næsten et punktum for vores kotillon i år. Men så kom en idé lige... Vi har et samarbejde med vores lokale plejehjem Konghøjcentret, hvor vi var inviteret ned for at lave rygeost. Denne plan gik dog i vasken, da der opstod sygdom blandt de ældre. Så vi sprang til og tilbød en ’koncert’ med Seebach for de ældre. Dette var en stor succes. De ældre kendte ikke så mange af Rasmus Seebachs sange, men Tommy Seebach kunne de synge med på. Ja, og så bad de også lige om et ekstranummer. Øh, hvad gør man? Vi sang ”Er du sur og trist, så klap i hænderne” og fik alle de ældre til at være med. Endnu en dejlig dag! Vi lavede også en udstilling om vores temauge på plejehjemmet. Den bestod af trylledej, som alle elever fra 0. til 3. klasse havde lavet, og som nu var blevet malet, en masse billeder og beskrivelser af vores uge samt artiklen om ugen, som var i avisen. /Skrevet af Hanne 17


Indskolingen 0. - 3. klasse

Fastelavn er mit navn Nyt fra 0. klasse fortsat

”Fastelavn er mit navn - boller vil jeg have… ”, lød det længere nede ad gangen, da cheerleaderen kom ind på skolen. Det var lægen og Spider Girl, der sang.

”Tror I, at de voksne kan finde på at putte noget ulækkert i tønden?”, spurgte bedstefaren bekymret. ”Nej, det tør de ikke”, svarede bruden, ”for så kommer vi efter dem”, forsikrede Jasmin dem.

”Tror du, vi får fastelavnsboller, når vi har slået tønden ned?”, spurgte Pippi. ”Nej, det tror jeg ikke, for det er da ulækkert, hvis de ryger ud af tønden”, svarede pigen i nattøjet. ”Så er de jo også helt smattede!” AD! ”Jeg tror, at vi får slik”, kommenterede cheerleaderen POP Phong.

Mens børnene talte om alt det, som de voksne kunne have puttet i tønden, gik kongen og morderen og legede. ”Skal vi ikke sige, at jeg var en rigtig konge, og jeg skulle bestemme, hvem du skulle tage?”, spurgte kongen. ”Jo, det kan vi godt, men jeg leger bare, at jeg slår den ihjel!”, sagde morderen.

Længere henne ad gangen stod Darth Vader og kaptajnen og snakkede om, hvad de bedst kunne lide. Lakrids eller vingummier: ”Jeg kan ikke lide lakrids, så vil du bytte, hvis jeg får sådan en pose?”, Spurgte Kylo Ren. ”Ork ja, det vil jeg gerne. Jeg kan nemlig lide det hele”, svarede ninjaen.

”Må vi ikke også være med?”, spurgte generalen. ”Vi kunne jo bare lege, at vi var på et slot?”, foreslog den ene troldmand. ”Så kan jeg og den anden troldmand bo i kælderen. Her kunne vi lave troldmandsbryg.”

18


Indskolingen 0. - 3. klasse

Så gik legen i gang. Rapunzel og Elsa skulle bo oppe i slottets øverste værelse, og de skulle være enormt bange for slottets spøgelse, der ALTID kom og drillede.

Kattekonge: 0. Syd, Mathias D. Kattedronning: 0. Syd, Dagmar Kattekonge: 0. Nord, Max Kattedronning: 0. Nord, Esther /Skrevet af Kirsten

De to flagermus skulle være kæledyrene på slottet, og den grønne ninja og ninja skulle holde vagt. ”Hvem er klar til at give de tønder nogle tørre tæsk?”, spurgte voksen-Pippi. Den anden Darth Vater, som lige var kommet ind ad døren, stod med det foran sig og var klar til kamp. ”Er I alle klar til kamp?!”, spurgte skovhuggeren, og et kæmpe brøl lød over hele skolen: ”JAAA!” Derefter kom 0. Nord og 0. Syd med kampgejsten malet i ansigterne anført af politimanden.

19


Indskolingen 0. - 3. klasse

Faglig læsning

Introduktion til faglitteratur i 2. klasse I 2. klasse er eleverne i fuld gang med at stifte bekendtskab med faglitteratur gennem de små fagbøger ”Førtse Fakta”. For at få det størst mulige udbytte af læsningen arbejder eleverne med før-, under- og efter-strategier. Det vil sige, at de, allerede inden første gennemlæsning af en bog, gør sig nogle tanker om emnet og deres egen viden på området. Eleverne arbejder sammen med deres læsemakker, og opgaven lyder således: Før læsningen: Læs titlen. Læs indholdsfortegnelsen. Snak om, hvad I tror, at bogen handler om. Udfyld tankekortet - hvad ved I allerede? Under læsningen: Læs bogen sammen med din læsemakker, men stop op, og snak om illustrationerne. Stop ved de ord, som I ikke forstår, og find ud af, hvad de betyder. Efter læsningen: Lav opgaverne til bogen. Billederne her er fra den faglige læsning i 2. Syd.

20


Indskolingen 0. - 3. klasse

Reformationsrulninger Tværfagligt forløb i 3. klasse

På 3. årgang har eleverne denne vinter lært om reformationen i et tværfagligt forløb i religion og billedkunst. I år er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen.

I små grupper har 3. klasse-eleverne arbejdet med forskellige nedslag i Luthers historie, og de har lavet en masse flotte og fantasifulde rulninger, som spiller forskellige roller som paven, Martin Luther, Luthers forældre, folket osv. På denne kreative måde har eleverne fået en forståelse for reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

21


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Stormester i oplæsning 5. Nord deltog i oplæsnings-konkurrence Den sidste tid har eleverne i 5. Nord arbejdet med oplæsning i faget dansk og i den forbindelse deltaget i konkurrencen Stormester i oplæsning. Forløbet kulminerede først med kvartfinale på NAAR, hvor fem elever fra klassen læste højt for samtlige forældre og søskende, og dernæst med semifinale på KulturØen i Middelfart, hvor Aksel fra 5. Nord dystede mod fem andre elever fra skolerne i Middelfart Kommune. I det følgende fortæller elever fra 5. Nord om vigtigheden af at kunne læse en tekst højt og om forløbet med Stormester i oplæsning. Bertram: ”Det er vigtigt, fordi du skal læse op til prøverne igennem skolegangen, og det skal du også på det job, du skal have, og hvis du skal holde en tale, er det også godt at kunne læse op. Vi har arbejdet med at læse op, læse i grupper og at stå foran klassen og læse op.”

Frieda: ”Det er vigtigt at være god til at læse op, så folk gider at lytte. Det kan for eksempel være, at du læser noget meget vigtigt op, men du læser virkelig ensformigt, så der er ingen, der lytter. Vi har øvet os i at læse op for klassen ved at vælge et stykke tekst fra en bog. Ud fra dem, der læste op, valgte Lone fem deltagere til en konkurrence om, hvem der skulle repræsentere vores klasse. Det var Aksel, der vandt. Vi startede dagen med en normal time, og bagefter kom Lone med heliumballoner og hentede os. Vi tog et tog til Middelfart og gik ind til KulturØen. Vi kom en time for tidligt, så vi fik lov til at gå rundt på biblioteket og hygge og spise noget af vores madpakker. Da konkurrencen startede, gik vi ovenpå, og deltagerne blev præsenteret. Bagefter læste de op, og dommerne bedømte dem. Det var en pige, der hedder Liva, der vandt. Da vi var færdige, var der igen en time, til vi skulle afsted, så vi måtte hygge igen. Jeg synes, at det har været et hyggeligt forløb, og det var sjovt at være med i konkurrencen. Aksel var oven i købet en fantastisk oplæser, og jeg synes, at han skulle have vundet.”

22


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Sigrid: ”Det er vigtigt at være god til at læse, fordi man får brug for det senere i livet, og det er godt, når du skal op til de mundtlige eksaminer.”

Aksel: ”I klassen har vi arbejdet med at blive bedre til at læse op, f.eks. at tilpasse sin stemmeføring, så det ikke bliver monotont, at læse i et behageligt tempo, så tilhørerne får det hele med, og at man også skal tale højt og tydeligt, uden dog at råbe.” Anna-Freja: ”Alle var virkelig gode. Jeg er stolt af, at vores deltager faktisk turde at stille op. Jeg tror ikke rigtig, jeg ville turde det. Men det var også sjovt, for vores klasse havde taget balloner med, som vi skrev Aksel på og viftede med, da han gik derop. En dejlig dag!”

Line: ”Vi startede allesammen i klassen med humøret højt, for vi havde glædet os, som når små børn ser slik, men først skulle vi lige have en time engelsk. Da engelsktimen var gået, var det tid til at gå til toget. Vores lærer Lone kom op og hentede os med et bundt balloner i hånden. Vi kom med toget derud og sad og spiste mad på biblioteket, før vi gik op og så de seks deltagere læse højt. Det gik godt for Aksel. Dog vandt vi ikke, selvom vi var rigtig stolte af Aksel. Det har været godt at deltage, for jeg synes, at jeg har lært rigtig meget af det, som vi har lavet, og det var hyggeligt at komme ud at opleve noget.”

Esben: ”Jeg synes, det har været mega fedt, fordi jeg virkelig synes, jeg har lært noget. Både med selve oplæsningen og så på min sceneskræk.”

23


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Robotterne er løs Programmering på skemaet

6. Nord har den sidste tid arbejdet med programmering og robotteknologi i faget natur og teknologi. Skrevet af Andreas L. Kaspersen, lærer De elever, som går i skole i dag, vil vokse op i en verden med computer- og robotteknologi overalt. Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer om, hvordan denne teknologi fungerer, og hvilken type programmering som ligger bag. Programmering åbner også op for at arbejde kreativt og innovativt, og eleverne kan få en fornemmelse af, hvordan det digitale skabes. På Nørre Aaby Realskole har vi i år indkøbt et klassesæt Edison-robotter, så der kan arbejdes med programmering. Robotterne giver mulighed for forskellige typer programmering og kan derfor bruges på flere forskellige årgange. I starten programmeres der vha. blokprogrammering, hvor kommandoerne trækkes ind. Senere programmeres der vha. en blanding af blokprogrammering og den mere tekstbasserede programmering. Sidste skridt er den rent tekstbaserede programmering. Edison er desuden kombatibel med Lego og Lego Technic, hvilket giver mulighed for at lave nogle sjove projekter.

24


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Unge Forskere

Tre grupper fra NAAR med i semifinalen Igen i år er Nørre Aaby Realskole flot repræsenteret i konkurrencen Unge Forskere. Hele tre hold er gået videre til semifinalen i Aalborg den 23. marts 2018. Det er de 100 bedste projekter, som går videre til semifinalerne, som er fordelt på Danmarks fem regioner. Til semifinalerne møder deltagerne for første gang jurymedlemmerne ansigt til ansigt. Eleverne skal her fortælle om deres projekter og have en poster og gerne en demonstration klar til dommerne.

Emma, Lærke og Magnus, 5. Syd

Fra 5. Syd deltger Emma, Lærke og Magnus med projektet ”Bakteriefri hænder”, hvis formål er at gøre det nemmere og hurtigere for folk at vaske hænder med sæbe. Fra 6. Nord deltager Grace, Kaya og Signe med projektet ”Skruelåg lavet af mælkeplastik”, som har til formål at fremstille låg til mælkekartoner af et nedbrydeligt materiale for at begrænse mængden af plastaffald i vores have. Også fra 6. Nord deltager Laurits, Zandi og Rasmus med projektet ”Solovn”, hvis formål er at fremstille en ovn af affald, som kan bruges i varme, fattige lande til tilberedning af mad.

Grace, Kaya og Signe, 6. Nord

Laurits, Zandi og Rasmus, 6. Nord

25


Overbygningen 7. - 10. klasse

9. årgang i København Fredag den 23. februar var hele 9. årgang på tur til København. På siderne her fortæller elever fra 9. Syd og Nord om deres oplevelser i hovedstaden. ”Først tog vi på Christiania, hvor vi fik en rundvisning af en af beboerne. Vi blev delt op klassevis og fik hver vores guide. Derefter gik vi fra Christiania til Strøget, hvor vi kunne spise lidt frokost. Så gik vi på Christiansborg, hvor vi igen blev delt op klassevis og fik en rundvisning af en vældig vittig guide. Efter rundsvisningen gik vi tilbage til Strøget, hvor vi kunne shoppe og spise i et par timer, inden turen gik hjemad” (Silja og Laura, 9. Syd). ”Vi fik meget at vide om Christiania og om Christiansborg, som vi ikke vidste før” (Karl Emil, 9. Syd). ”Begge vores guides var rigtig gode til at fortælle om det, de skulle” (Mads, 9. Syd). ”Det bedste var, at vi havde nogle fine guider. Det var fedt, at vi selv måtte gå lidt rundt. Vi fik et indblik i Christiania og Christiansborg” (Jonas, 9. Syd).

26

”Vi startede dagen ud med at mødes meget tidligt kl. 7.00 om morgenen. Det havde flere det lidt hårdt med, og derfor blev der også sovet i bussen. Vi ankom til Christiania efter nogle timers bustur og stod klar til rundvisning kl. 10.00. Besøget startede ud med et oplæg om Christiana, hvorefter årgangen blev delt op i Nord og Syd til en rundvisning. Der så vi bl.a. sjove huse, pusher street og skatermiljøet. Efter et godt besøg gik vi mod Højbro, hvorfra vi kort fik tid til at finde frokost. Kl. 14.00 stod den på rundvisning på Christiansborg. Et meget spændende besøg, hvor vi så et sted, man normalt ikke kommer til at se. Efter Christiansborg havde vi shoppetid og hygge. Et par timer på Strøget gik hurtigt, og derefter tog vi hjemad igen. Det bedste ved turen var at se noget af det, som vi har lært om i timerne. Det gav en meget bedre forståelse og perspektivering. Derudover var det også super hyggeligt og dejligt med et anderledes afbræk fra hverdagen. På Christiansborg lærte vi meget mere om, hvordan politik fungerer i praksis, og hvordan en politikers hverdag ser ud. Det var også interessant at få sat et sted på begivenhederne, som man f.eks. ser i fjernsynet.


Overbygningen 7. - 10. klasse

Christiania udfordrede vores livssyn. Der blev sat spørgsmålstegn ved, hvordan man lever lykkeligst. Stof til eftertanke. Derudover fik vi også aflivet nogle fordomme om f.eks. hash-miljøet. At tage ud af huset med klassekammerater, som man faktisk i forvejen ser hver dag, gør alligevel noget helt specielt. Det er et minde, som man vil kunne se tilbage på sammen. Det var enormt dejligt at få den oplevelse” (Casper og Ditte, 9. Nord). ”Vi nakkede meget på tværs af klasserne” (Mette og Mia, 9. Syd). ”Vi kom tættere på hinanden både fra egen klasse og den anden, og vi fik snakket med nogle, vi ikke normalt ville snakke med i frikvartererne eller i fritiden. Vi lærte en del om de mennesker, som bor på Christiania, og hvorfor de flyttede ind” (Cecilie og Lærke, 9. Syd). ”Vi fik en helt anden måde at få tingene ind på, og vi kunne være mere frie i vores læring” (Zara, Anna og Kamille, 9. Syd).

27


Nyt fra bestyrelsen NAAR vi fokuserer på fagligheden Trods forårssolen lader vente på sig, er det blevet forår. Det betyder travlhed på NAAR. Forårets komme betyder, at udendørsprojekter kan realiseres, og ferier og helligdage giver plads til, at der kan renoveres indvendigt. I dette forår står gymnastiksalen for skud, og denne forventes klar efter påskeferien. Toiletterne i skolegården bliver også renoveret dette forår, så vi sikrer, at de fysiske forhold fortsat bliver vedligeholdt og forbedret. Netop toiletterne i skolegården blev kritiseret i sidste undersøgelse blandt eleverne, og derfor har bestyrelsen prioriteret at renovere disse. Ud over de fysiske rammer har bestyrelsen også valgt at ændre en smule på elevernes skema. Fra næste skoleår vil indskolingen have to timers billedkunst om ugen i stedet for én. Dette er afledt af et ønske fra lærerne om at binde fagene mere op på noget kreativt, og dette kan være meget svært at nå på en enkelt time om ugen. Tværfaglige forløb er en vigtig del af skolegangen og er derfor blevet prioriteret i denne beslutning.

28

Derudover vil 7. årgang fra næste skoleår have en time mere på skemaet, da vi har prioriteret den naturvidenskabelige blok ved at tilføje en lektions matematik til skemaet på årgangen. Forår betyder også nye Ællinger på NAAR. I år har vi hele 38 Ællinger i førskolen. 38 glade, nysgerrige og spændte Ællinger, som er klar til at lytte og lære. Tag godt imod dem. Bestyrelsen glæder sig naturligvis over, at vi i år har hele 38 Ællinger, da vi må konkludere, at NAAR bliver valgt til, vores kommunikation virker, og vi kan se frem til, at skolen også i næste skoleår er en tosporet skole med undtagelse af kommende 9. årgang, som har tre spor, og 10. klasse, som har ét spor.


NAAR de ikke kan blive enige Desværre står vi i den situation, at overenskomstforhandlingerne lige nu minder mest om en gordisk knude, hvorfor staten har varslet lockout. Dette vil også ramme NAAR, da de fleste lærere vil blive ramt at lockouten, hvis den bliver en realitet. Dette vil have konsekvenser for samtlige elever på NAAR, deres familier og ikke mindst for vores lærere og deres familier.

NAAR vi samles Skolens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Tumlesalen. Her fremlægger formanden bestyrelsens beretning, regnskabet for 2017 fremlægges, skolens tilsynsførende fremlægger sin vurdering af skolen, og om skolen lever op til, hvad der forventes af en privat skole, og vi vælger repræsentanter til skolens bestyrelse. Vi håber at se jer til generalforsamlingen.

Vi håber, at parterne finder en god løsning, inden lockouten træder i kraft.

God påske!

På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelse Carina Finseth, formand

29


Fastelavn 2018

30


31


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • naar.dk

NAAR Nyt - marts 2018  

Nørre Aaby Realskoles skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.

NAAR Nyt - marts 2018  

Nørre Aaby Realskoles skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.

Advertisement