Page 32

Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Følg Nørre Aaby Realskole på Facebook og Instagram @mit_naar Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • naar.dk

NAAR Nyt juni 2017  

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.