Page 1

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner

December 2017

TEMA At gøre en forskel

4 10 12 14


Nyt fra skolelederen Kære læsere af skolebladet Nu nærmer julen sig, og det er igen tid til en udgave af skolebladet. Skolebladet har denne gang temaet ”At gøre en forskel”, som også var dette skoleårs temauge-overskrift. Èn gang om året holder vi fælles temauge for alle årgange. Eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder med et fælles emne. ”Kina”, ”Trivsel”, ”Gamle Dage” og ”Dét forandrede verden” har været blandt emnerne, og hvert tredje år omdanner vi hele skolen til et minisamfund, når temaugen hedder ”Byen”. Formålet med temaugen er dobbeltsigtet; vi ønsker, at eleverne arbejder med et emne, så de tilegner sig viden om emnet både generelt og mere specifikt i et delemne. Desuden giver hold2

delingen på tværs af klasser og årgange eleverne mulighed for at knytte nye venskaber. Endelig opdager eleverne, at elever på alle alderstrin kan byde ind med viden og idéer til processen. Temaugen afsluttes ofte med, at forældre og søskende inviteres til at komme på skolen torsdag aften for at se og høre resultatet af ugens arbejde. Læs her i NAAR Nyt om nogle af de spændende projekter, som eleverne arbejdede med under dette års temauge om ”At gøre en forskel”. Denne udgave af skolebladet vil desuden være præget af jul; juleklippedag, Luciafest og nissespil. I november blev der afholdt kommunalvalg. Middelfart Kommune er en af vores vigtige samarbejdspartnere; både forvaltning og de politiske udvalg (som sætter rammerne). Derfor er det også spændende at se, hvem der kommer til at sætte kursen de næste fire år. Vi ser frem til samarbejdet med det nye byråd. Det bliver især interessant at se, hvordan det nye skoleudvalg kommer til at se på de frie skolers forhold.


Udvalgets næsten nye formand Jens Backer Mogensen overtog formandsposten i udvalget efter Johannes Lundsfryd, der som bekendt blev borgmester. Det bliver også spændende at se, hvordan udvalget for Børn, Kultur og Fritid kommer til at agere i forhold til de private daginstitutioner. Her er Lars Vigsø fortsat formand. Infomøde om 10. klasse 10. klasse på Nørre Aaby Realskole er et aktivt tilvalg for de elever, der ønsker at opkvalificere sig til ungdomsuddannelserne. Læs om vores 10. klasses ’skemafri onsdag’ her i bladet, og kom, og hør mere om mulighederne med 10. klasse til informationsmøde tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-20. Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

INDHOLD TEMA - At gøre en forskel

4

De mindste Nyt fra vuggestuen Nyt fra børnehaven Nyt fra SFO

8

Indskolingen 0. - 3. klasse Nyt fra børnehaveklasserne

11

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse Nissespil i 4. Syd

13

Overbygningen 7. - 10. klasse Temaforløb i 10. klasse

14

Luciafest 2017

16

Nyt fra bestyrelsen

18

Carsten Krag

3


Tema - At gøre en forskel

Temaugen 2017 At gøre en forskel

I uge 41 var der traditionen tro temauge på Nørre Aaby Realskole. I år handlede det om ”At gøre en forskel”. Både i vuggestuen og børnehaven samt på samtlige årgange på skolen arbejdede børnene med, hvordan man kan gøre en forskel for hinanden og for andre i verden. I indskolingen arbejdede eleverne bl.a. med at samle penge ind til velgørenhed, de lærte om affald og genbrug og lavede wellness for hinanden. Desuden var der hver dag en gruppe, som besøgte plejehjemmet Kongshøjcentret for at lave forskellige aktiviteter sammen med de ældre beboere. Eleverne på mellemtrinnet arbejdede med FN’s verdensmål, at gøre en forskel gennem musik og dans, de lærte om CO2 og lavede film om at gøre en forskel. Overbygningen producerede reklamefilm for velgørende organisationer, hvilket du kan læse mere om på side 6. Temaugen kulminerede med et stort forældrearrangement på skolen torsdag aften. Her fik forældrene mulighed for at se, hvordan eleverne har arbejdet med ”At gøre en forskel”.

4


Tema - At gøre en forskel

På plejehjem

Indskolingen på besøg på Kongshøjcentret I forbindelse med temaugen om ”At gøre en forskel” har alle eleverne i 0.-3. klasse været på besøg på plejehjemmet Kongshøjcentret. Til glæde for både børnene, de ældre og personalet. Plejehjemmet og NAAR taler nu om et samarbejde også på længere sigt. Hver dag i temaugen var en gruppe indskolingselever på besøg på plejehjemmet Kongshøjcentret for at lave forskellige aktiviteter sammen med de ældre beboere. ”Både beboere, frivillige og personale har nydt samvær, liv i huset og de nysgerrige spørgsmål. At gøre en forskel går begge vej. Vi har bl.a. sunget sammen, lavet gymnastik, kørt i kørestole og spillet kegler. En beboer har også vist sin bolig frem hver dag. Det har været godt med mere liv i huset”, fortæller Jeanett Wraae, som er plejehjemsleder på Kongshøjcentret.

Realskolen og plejehjemmet er nu gået i dialog om at få etableret et samarbejde på længere sigt, hvor de yngste elever en gang imellem kan få mulighed for at komme på besøg. ”Vi vil gerne lære børnene at lave rygeost, fortælle fra gamle dage og gøre plejehjemmet til et hjem, hvor alle er velkomne uanset alder”, siger Jeanett Wraae fra Kongshøjcentret. På Nørre Aaby Realskoles Youtube-kanal kan du se en kort stemningsfilm fra plejehjemsbesøget.

Børnehaveklasseleder Hanne Kjær Nielsen fortæller, at børnene har haft rigtig stor glæde af besøgene, hvor de har fået lov at opleve et plejehjem indefra. ”De har hygget sig, og de har fået stillet en masse spørgsmål. De ældre har også bare været så positive, ligesom personalet har taget rigtig godt imod os”, fortæller hun.

5


Tema - At gøre en forskel

Interessant og anderledes

Uddrag af artikel af Silje 8.Ø, Victoria 7.N, Matilde 9.N og Zara 9.S Det har været en spændende og lærerig uge her på Nørre Aaby Realskole. Typisk mandag Det hele starter på en mandag. Hele skolen er samlet i salen til den daglige morgensang. Klaveret spiller sin sidste tone, og herefter bliver de små sendt ud på deres poster. De store sætter sig på det hårde trægulv. Der skovles med læring, da kommunikationsmedarbejderen Kristine fremlægger om reklamefilm generelt, virkemidler og giver eleverne god inspiration. Hurtigt bliver vi sendt ud i vores grupper. Papir og blyanter flyder, da grundideerne bliver skabt. Regnfuld tirsdag Nu skal der filmes. Det er tirsdag, og Danmarks efterår viser sig fra sin værste side. Det regner. ”Vores gruppe spurgte, om vi måtte filme en scene i mit hjem. Vi fik det godkendt og drog afsted. Den tid, vi havde fået til rådighed, brugte vi ikke kun på det praktiske, men samtidig havde vi det sjovt,” fortæller anonym. ”Jeg ved, at der er mange andre årgange, der har gjort det samme, og vi hygger os meget med det.” Krea-onsdag Det er onsdag. I dag skal filmene klippes og klistres sammen. Eleverne koncen6

trerer sig og finder kreativiteten frem. Med blod, sved og tårer får alle afleveret i sidste øjeblik. De hurtige elever lavede også flotte plancher, der skulle informere andre om de forskellige hjælpeorganisationer, vi har arbejdet med. Folkedans torsdag Torsdag. Nu skal alle de færdiglavede reklamefilm ses igennem. Hele overbygningen samles i salen. Der grines og klappes, når filmene bliver gennemgået. Lærerne er stolte. Der skulle stemmes til aftenens awardshow. Ella Awards er skolens tradition og helt egen award. Ind imellem de mange film blomstrede kreativiteten i lærerne, som havde fået den spændende idé, at vi skulle danse folkedans. Hånd i hånd hoppede og dansede vi alle over de hårde gulve. Temaugens værdier Temaugen med overskriften ”At gøre en forskel” var en meget interessant og anderledes oplevelse. I forhold til den normale skoledag virkede dette mere frit, hvor vi kunne være på egen hånd og arbejde selvstændigt. Vi lærte at arbejde og fungere godt i grupper og at hjælpe hinanden på kryds og tværs af klasser. Alt i alt har det været en god uge, hvor vi har fået arbejdet med en masse gode værdier.


Tema - At gøre en forskel

Interviews lavet af Julie 7.N, Freja 8.N og Ida 7.S: Jeppe 7. Syd Hvad var den bedste oplevelse? ”At man måtte gå, hvor man ville hen og filme, og at der var frihed”. Hvad synes du om ugen? ”Det var mega sjovt”. Anders 8. Øst Hvad var den bedste oplevelse? ”At man måtte gå rundt i byen og filme”. Hvad synes du om ugen? ”Den var lærerig og sjov”. Tobias 7. Nord Lærte du nogle nye mennesker at kende? ”Ja, jeg lærte nogle fra 8. klasse og en lille pige at kende”. Hvad synes du om ugen? ”Den har været fed og hyggelig”.

På Nørre Aaby Realskoles Youtubekanal kan du se nogle af de film, som overbygningseleverne producerede i temaugen.

7


De mindste

Nyt fra vuggestuen Siden sidst har vi sagt velkommen til Emma, Tristan og Agnes. Vi har arbejdet med musik og sang og har i den sammenhæng haft en praktikant på stuen i fire uger. Hun har sunget med børnene og introduceret dem til forskellige instrumenter. December er over os, og vi laver julehemmeligheder og hygger. Vores to nisser Julle og Tulle har dejlige gaver med til børnene, som de bliver vældigt begejstrede for hver gang. Nu venter vi på sne, så vi kan komme ud at kælke og kaste med snebolde. Det var ganske kort fra vuggestuen. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for juletræerne Både vuggestue/børnehave og SFO Svanereden har fået sponsoreret et juletræ af familien Kolind. Onsdag den 13. december holder vuggestuen og børnehaven juletræsfest, hvor deres træ skal stå udendørs. I SFO’en står juletræet allerede indendørs og pynter så fint. Tusind tak for de to flotte træer!

8


De mindste

Nyt fra børnehaven Mange spændende ting er sket i børnehaven. Da vi havde temauge og skulle lave noget, der glædede andre, fik vi malet de fine plader og æg, som er blevet sat op. De indikerer fint, at her bor vuggestuen og børnehaven. Vi er så heldige at bo ved siden af Viby Efterskole, som var så søde at give os lov til at gå over at synge og danse med dem. Til stor glæde for børn og unge. Vi har også været på Eisbjerghus Internationale Efterskole, hvor vi hørte julehistorie fortalt af julemanden. Det var så hyggeligt, og vi fik også æbleskiver. Her den 1. december flyttede fire nisser ind. De er både søde, hygger og laver lidt ballade. Det er en hyggelig december-tradition. Lige nu følger vi den spændende proces med byggeriet af den nye udehytte i skoven.

De ældste børnehavebørn er begyndt i skolegruppe - hvor vi hver tirsdag går i SFO’en. Vi synger, rimer, laver små opgaver og holder frikvarter. Sommerfuglene Sommerfugle-gruppen har arbejdet med universet og ”Hvor kommer jeg fra”? Børnene har lavet stjerner, planeter osv. Det har været i fin tråd med Sigurd Barret, da han var i byen, hvor han fortalte noget om, hvor vi stammer fra (neandertalere). Brumbasserne Vi har arbejdet med sanserne; høre, smage, lugte og føle. Vi har arbejdet med at høre en besked, lytte til hvad kammeraterne siger, hvordan man selv pænt får sagt stop osv. Vi har lavet mad, der skulle duftes til, føles på og smages - og vi spiste med fingrene. Det var en stor succes for mange. Vi har haft travlt i julemandens værksted med at klippe julepynt og lave hemmeligheder. Alle har været meget engagerede. Der er begyndt en ny studerende i børnehaven, som hedder Zenia-Sofie. Velkommen til hende! Også velkommen til ny sommerfugl Hannah og ny brumbasse August. 9


De mindste

Nyt fra SFO Tiden flyver, og nu det jul - en skøn tid. Vores nye legeplads er jo taget i brug, og det skaber masser af glæde, god leg og motorisk udfordring. I SFO’en har de i oktober måned været optaget af halloween. Der er blevet snakket om traditionerne og selvfølgelig en masse om vores halloweenfest i SFO’en, som var et stort tilløbsstykke med masser af flotte og fantasifulde udklædninger. Børnene kunne prøve at røre ved forskellige ting, som de så skulle gææte, hvad var. Vi havde også besøg af to spåkoner, som kunne sige noget om fremtiden. På dansegulvet gav børnene den gas med deres helt egne moves. Der blev også serveret en fantastisk halloween-kage. En rigitg sjov og (u)hyggelig eftermiddag. Hele november er stort set gået med at gøre klar til vores tilbagevendende traditionsrige julebazar, som blev afholdt fredag den 24. november. Dejligt at så mange kom og bakkede op. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag! Her i december har vi nu tid til at julehygge, klippe, klistre og høre julehistorie. Vi har stadig vores faste aktiviteter som gymnastiksal, sløjd og bål om fredagen, 10

så husk, at jeres børn skal have tøj med, så de kan være ude. Den 21. december har vi julefrokost for de børn, som har tilmeldt sig. Det glæder vi os meget til. Det plejer at være en god dag, som alle ser frem til. I år har vi bestemt, at overskuddet fra julebazaren går til mad og drikke til vores julefrokost. Vi er helt sikre på, at vi igen i år får en masse godt at spise. Børnene har været med til at vælge menuen, så alle smagsløg vil blive tilfredsstillet. Den 22. december har vi åben i SFO’en for tilmeldte børn. Det vil sikkert også blive en hyggelig dag. Rigtig glædelig jul og godt nytår!


Indskolingen 0. - 3. klasse

Nyt fra børnehaveklasserne Juleklippedag Endelig kom dagen, hvor vi skulle pynte klasserne op til december måned. Som altid var der en pynteopgave, som vi sammen skulle løse. Klasserne skulle nemlig pyntes fint op, og igen i år fik vi hjælp af bedsteforældre samt forældre.

Duften af æbleskiver spredte sig, og en masse forventningsfulde nissebørn havde svært ved at vente, til de blev varmet. Endelig kunne de varme æbleskiver indtages - det samme med de hjemmebagte småkager, som en forældrenisse havde medbragt.

Der var frit slag, så det var op til børnene, bedsteforældre og forældres kreativitet og smag, hvordan vores klasser skulle se ud resten af december.

Julestemningen har indfundet sig i 0. Nord og 0. Syd, og vi vil nyde alt det smukke julepynt, der nu pryder vores klasselokaler.

Med julemusik i højtaleren og pejs på tavlen skulle vi sammen se, om vi kunne finde julestemningen. Alle var fra start dybt engagerede i julepynten, og kreativiteten blev sat på prøve. Vi fik lavet smukke engle, som svæver så smukt i loftet. Der blev også flettet hjerter og lavet guirlander i massevis. Der blev desuden lavet julestjerner, og her fik vi kyndig undervisning af en nissemorfar, der væbnet med tålmodighed og et smil på læben tog os igennem alle etaperne i denne proces.

11


Indskolingen 0. - 3. klasse

Nyt fra børnehaveklasserne fortsat Lucia 2017 Årets Luciabrud bliver altid valgt ved lodtrækning. I år var der 16 piger fra 5. årgang, som havde meldt sig, så spændingen var stor, da alle navnene blev puttet i hatten. Der var én, som fik kolde fødder og trak sig i sidste øjeblik, så nu stod valget mellem 15 spændte piger. Til sidst stod Lærke fra 5. Syd og Mai fra 5. Syd tilbage. Det blev Mai, og hun blev rigtig glad. Da Mai skal ned at prøve kjolen, løber vi lige ind i et lille problem. Mai er spejder og ved at tage et mærke, som hedder Viking. Det betyder, at hendes knæ skal være bare i 365 dage ud af 400. Så er spørgsmålet, om kjolen kan klippes kort? Nej, det kan den ikke. Men Mai vælger heldigvis, at hun stadig gerne vil være Luciabrud. De 30 små terner er meget spændte. Vi har fire børn, som er meget nervøse, men

12

med en masse øvelse får vi de værste sommerfugle ud af maven, og generalprøven går rigtig godt. Det eneste, som vi skulle gøre bedre til premieren, er at synge med, men det er altså svært, når man er seks-syv år gammel og både skal have et levende lys i hænderne, forholde sig til de mange mennesker, som kigger på én - og så er det oven i købet mørkt. Luciafesten Endelig blev det den 7. december. Klokken 16.40 møder alle spændte i klassen, og vi får sendt alle forældre i gymnastiksalen. Sommerfuglene bliver rystet ud, og vi er klar. Musikken spiller, og koret synger så smukt, så da vores smukke Luciabrud træder ind i gymnastiksalen efterfulgt af 30 søde terner, er der ikke et øje tørt. Tak for en skøn fest! Mange julehilsner Hanne og Kirsten


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Nissespil i 4. Syd Skrevet af klasselærer Stine Haar I starten af november begyndte vi på det første arbejde med årets nissespil ”NAAR der er nisser”. Eleverne blev introduceret til fortællingen i store træk, og alle fik mulighed for at ønske, hvilken type rolle de gerne ville spille. Rollerne blev fordelt, og vi gik i gang med læseprøverne på klassen. Eleverne var hurtige til at lære deres roller, og de var meget optaget af både replikker og de mere praktiske ting. Vi brugte tid på at øve os i kunsten at tale langsom, højt og tydeligt - det er bare svært, når man også bliver nervøs og spændt på den store scene. Eleverne var rigtig gode til indlevelse og til at hjælpe hinanden videre, når noget var svært. I de sidste par dage øvede vi på scenen, og pludselog blev det den 7. december. Og præcis som det ofte er med sådanne oplevelser, var det helt underligt, da det så pludselig var forbi igen. Dagen derpå var der også et par elever, som fra morgenstunden spurgte, om vi ikke lige kunne nå at spille endnu et nissespil inden jul... Her måtte jeg dog skuffe med et nej. :-) En lærerig og god oplevelse - og stor ros til 4. Syd for deres engagement og store interesse. 13


Overbygningen 7. - 10. klasse

Temaforløb i 10. klasse Skemafri onsdag

I perioden fra skolens idrætsdag først i september og frem til jul (undtaget er dog en uge med terminsprøver og en uge med brobygning) kører vores 10. klasse tre forløb med afsæt i tre forskellige temaer. Forløbene tager afsæt i hverdagslivet og omhandler problemstillinger, hvor eleverne kan benytte og udbygge deres viden i de forskellige fag. Kost og motion Da eleverne i 10. klasse tog hul på temaet om kost og motion, begyndte dagen sammen med en instruktør i træningscentret i Vestfynshallerne. Derefter blev der lavet sund mad i køkkenet, som de sluttede af med at spise sammen. Den efterfølgende onsdag trænede eleverne igen i træningscentret. De fik også noget teoretisk undervisning om kost og motion og blev udfordret med forskellige yoga-øvelser. Den sidste dag med temaet ”Kost og motion” var der taekwondo på programmet. Marck Hansen (far til Lukas), Lukas Hansen (2. Syd), Louise Hansen (mor til Lukas) samt Jacob Dyg (far til Noah i 6. Nord) fra Fredericia Taekwondo-klub lavede en aktiv introduktion til kamp14

sporten. Eleverne blev efter udstrækning og opvarmning introduceret til forskellige sparketeknikker, som derefter blev afprøvet. Efterfølgende fik alle mand beskyttelsesveste på, og så var det tid til at afprøve sparkene på hinanden. Afslutningsvis fik eleverne mulighed for at lave en primitiv form for kamp. De tre timers træning var en stor oplevelse for alle, og der blev for mange af eleverne afprøvet nogle grænser.


Overbygningen 7. - 10. klasse

Økonomi I dette temaforløb har eleverne arbejdet med økonomi på alle tre planer – deres egen økonomi (budget, indtægter, udgifter, skat, lønsedler, lån m.v.), en virksomheds økonomi (omkostninger, indtjening, regnskab, moms m.v.) og samfundets samlede økonomi.

Infomøde om 10. klasse 10. klasse på Nørre Aaby Realskole er et aktivt tilvalg for dig, der ønsker at opkvalificere dig til ungdomsuddannelserne.

Som afslutning på temaet blev halvdelen af klassen sendt en tur i Brugsen og den anden halvdel i Rema 1000. De to grupper skulle finde den billigste pris på en række forskellige dagligvarer. Da de kom tilbage til klassen, regnede de bl.a. på, hvor stor en forskel det kan gøre for ens økonomi, hvis man vælger discountbutikken.

Læs også mere om 10. klasse på naar.dk og find en række film om temaforløbene på vores Youtube-kanal ”Nørre Aaby Realskole”.

Kom, og hør mere om mulighederne med 10. klasse til informationsmøde tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-20.

Kommunikation Eleverne har arbejdet med kommunikation på flere planer; fra den traditionelle massekommunikation (breve, artikler, annoncer osv.) til den elektroniske kommunikation på sociale medier og hjemmesider. En del af forløbet foregik i samarbejde med HTX Erritsø, hvor eleverne blev introduceret til billederedigeringsprogrammet Photoshop.

15


Luciafest 2017

Traditionsrig Luciafest på Nørre Aaby Realskole Torsdag d. 7. december om aftenen var salen på Nørre Aaby Realskole fyldt til bristepunktet med glade og forventningsfulde elever og forældre. Ligesom den har været det til Luciafesten de sidste mange år. Aftenens højdepunkt var selvfølgelig Luciaoptoget, som bestod af Mai fra 5. Syd, som var Luciabrud, og samtlige elever fra børnehaveklasserne, som var terner. Børnene har øvet sig i lang tid, og spændingen var tydelig at mærke, da stearinlysene blev tændt, og de store lamper i loftet blev slukket. Skolens kor stod på scenen og sang sammen med Luciaoptoget. Efterfølgende optrådte elever fra 1. til 5. klasse med sang, musik og nissespil. Se eller gense Luciaoptoget på vores Youtube-kanal, og se alle billederne af elevernes optræden på vores Facebook-side.

16

Aftenen blev afsluttet med julehygge rundt omkring på skolen, hvor der var indrettet café-områder. Familierne havde mulighed for at købe mad og drikkevarer, som elevrådet stod for at sælge. Luciafesten er en af Nørre Aaby Realskoles mange traditioner, som er med til at give eleverne et særligt forhold til skolen, og som ligeledes er med til at styrke fællesskabet eleverne imellem. Det var, som det plejer at være, en meget stemningsfuld aften, som blev startskuddet til en hyggelig julemåned på Nørre Aaby Realskole.


NAAR webshop Vi har i samarbejde med Sport24 sammensat en kollektion sports- og fritidstøj. Tøjet bliver leveret direkte til din dør med skolens logo på. Der er også mulighed for navnetryk. Find webshoppen via naar.dk


Nyt fra bestyrelsen NAAR vi ser fremad Juletid betyder også, at et kalenderår snart rinder ud. Det er traditionelt en tid, hvor vi ser tilbage på et år, der er gået. På NAAR har vi i 2017 igangsat og færdiggjort flere projekter: Nyt tag på gymnastiksal og administration, ny legeplads og nye LED-lyskilder på hele skolen. Snart er også nye og forbedrede parkeringsforhold klar til at blive taget i brug. Efteråret byder for bestyrelsen også på tid til at se frem på det kommende år. Et år, hvor endnu et budget skal lægges for NAAR. I 2018 har vi afsat midler til at renovere skolens toiletter i gården. Dette på baggrund af undervisningsmiljøundersøgelsen, som satte fokus netop på toiletforholdene. Dette imødekommer vi ved at renovere toiletterne i 2018. Der er derudover afsat midler til nye vinduer og gardiner i gymnastiksalen samt løbende vedligehold i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

18

NAAR tilskuddet stiger Det positive budget for 2018 er muligt af to grunde: Den første er, at vi er så heldige, at vi fortsat har en skole, som vælges til af mange elever og forældre. Vi bliver valgt til på vores stærke værdier, vores dygtige og engagerede medarbejdere, som møder både børn og voksne med venlighed, respekt og lyst, vilje og evne til at skabe en tryg hverdag, hvor alle elever støttes og vejledes til at blive så dygtige, som de hver især kan blive. Uden vores stærke værdier, vores trygge skole og vores engagerede medarbejdere, ville vi ikke fortsat være så attraktiv en skole, som vi er. Udover vores stabile elevtal har regeringen igen vedtaget en finanslov, som tilgodeser de frie og private skoler. Sidste år kunne vi glædeligt berette, at finansloven var vedtaget med en normalisering af koblingsprocenten, hvilket betød, at denne atter var 75 %. I 2018 er koblingsprocenten igen steget, denne gang til 76 %. Vi i bestyrelsen er glade for, at koblingsprocenten er tilbage på et normalt niveau, men anser ikke en koblingsprocent over 75 % for nødvendigvis at være en fordel, da vi er bekymrede for, hvad prisen for den højere procent bliver i form af kontrol, stramninger og indhug i vores frihed som


privat skole. Vi følger med spænding med i de politiske debatter og beslutninger både nu og i fremtiden. NAAR julefreden sænker sig Julen er nær, og freden har indfundet sig i de fleste hjem - eller vil snart gøre det. Selv på det lokalpolitiske plan har vi igen ro efter en spændende valgkamp og et velafviklet valg. Byrådet og udvalgene er vigtige samarbejdspartnere, og vi ser frem til samarbejdet med det nye byråd i det nye år. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et fremragende nytår. Vi takker for samarbejdet i 2017, og vi ser frem til samarbejdet med alle på NAAR i 2018. Rigtig glædelig jul.

På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelse

Carina Dyekjær Finseth, formand

19


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Følg Nørre Aaby Realskole på Facebook, Youtube og Instagram @mit_naar Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • naar.dk

NAAR Nyt - december 2017  

Nørre Aaby Realskoles skoleblad

NAAR Nyt - december 2017  

Nørre Aaby Realskoles skoleblad

Advertisement