Page 1

Svanereden Velkommen til vores SFO

Information til børn og forÌldre


2

Velkommen til SFO Svanereden SFO Svanereden er en skolefritidsordning, der hele tiden søger at skabe et miljø, hvor både børn og voksne trives og udvikles. Vi lægger vægt på at give børnene nogle glade og gode oplevelser efter skoletid, da vi er bevidste om, at det er børnenes fritid. Vi er et kvalificeret pædagogisk tilbud til skolens børn, og vi har ingen aldersgrænse. Vores mål er, at børnene oplever nærvær og får den opmærksomhed, som det enkelte barn har brug for - så alle bliver set og hørt. Vi er synlige voksne. Det er vigtigt, at børnene ved, hvor vi er, og at vi er der, hvor børnene har brug for os. Kort sagt: Vi er her for børnene. Vores mål er at lære børnene at have respekt for hinanden og acceptere, at vi er forskellige og ikke altid har samme mening. Vores forskellighed er en styrke og kan bruges konstruktivt. Som læring og til at udvikle børnenes sociale kompetencer. De lærer at sætte sig i andres sted; at udvikle empati. ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” (Løgstrup).

Forventninger og regler Skolens almene regler gælder også i Svanereden. Vi forventer, at børnene taler pænt til hinanden og til de voksne. Det påtales, hvis børnene bander. Vi forventer, at alle rydder op efter sig selv og passer godt på vores ting. Legeaftaler skal laves dagen før. Således ved børnene på forhånd, hvad de skal, inden de skal i SFO.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


3

Vigtige begreber i Svanereden Mobning: Tolereres ikke. Der vil blive taget hånd om det med det samme. Omsorg: Skal mærkes og føles. Det kan være i form af et plaster på såret eller knus og kram, når der er behov for det. Sikkerhed og tryghed: Det er vigtigt, at barnet føler sig tryg ved de voksne, og at skolen føles som et godt og sikkert sted at være. Dette opfyldes ved, at vi voksne altid er synlige, er klar til at lytte, hjælpe og tage selv de mindste ting alvorligt. Når barnet fortæller om en oplevelse eller en hændelse, så er det sådan, barnet oplever det, og det bliver taget seriøst. Tid til fordybelse: Der skal være tid til fordybelse på den måde, at hvis vi alle eller et barn er meget optaget af at udforske noget, så skal der være tid til det, og andre ting kan udskydes, men det er den voksnes beslutning og ansvar. Samvær: Vi skal have gode oplevelser sammen og gøre ting i fællesskab. Det er vigtigt, at børnene får indblik i, hvor givtigt det er at kunne noget sammen. Det er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer. Samtidigt er det vigtigt at udfordre sig selv og kunne gøre ting på egen hånd. Trivsel og udvikling: Børnene skal trives og have det godt. Det er os voksne, der har ansvaret for, at børnene er i en positiv og normal udvikling. Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi søge at afdække problemstillingen i samarbejde med jer forældre. Udfordring: Vi vil i alle henseender sørge for, at børnene får de udfordringer, som de hver især er klar til, for at udvikle deres færdigheder og kompetencer og derved styrke deres selvværd i forhold til at kunne magte og klare nye udfordringer. Gensidig respekt og accept: Børnene skal lære at respektere hinanden, hinandens grænser og acceptere, at ikke alle er ens eller kan de samme ting. Fleksibilitet: Vi er meget fleksible og lydhør over for de forslag til ændringer, der måtte være. Dette gælder både, når de kommer fra børnene og fra jer forældre.


4 Forældresamearbejde: Samarbejdet med vores forældre er af stor vigtighed, og derfor sætter vi stor pris på den daglige dialog, gensidig information og åben kommunikation. På den måde bliver samarbejdet så konstruktivt som muligt og til gavn for børnene og deres udvikling. Vi har en forventning om, at der er opbakning til de forskellige arrangementer, da det er i disse situationer, at det enkelte barn kan vise sine kreative egenskaber - og dele hverdagen i SFO’en med sine forældre.

Åbningstider Alle dage åbner SFO’en sammen med vuggestuen og børnehaven i deres lokaler. Fra kl. 7.30 er vi i SFO Svanereden, indtil morgensang/undervisningen begynder. Mandag til torsdag: Kl. 6.30 til kl. 8.15. Kl. 13.35 til kl. 17. Fredag: Kl. 6.30 til kl. 8.15. Kl. 11.40 til kl. 16.30. SFO’en lukker sammen med vuggestuen og børnehaven mandag-torsdag kl. 17.00 og fredag kl. 16.30.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


5

Café Vi tilbyder børnene en eftermiddagsforfriskning (ikke et helt måltid). Mandag til torsdag spiser vi kl. 15-15.30. Fredag laver vi bål fra kl. 13.30, hvis vejret er til det.

Ugeplan i SFO Svanereden Mandag Gymnasstiksal

Tirsdag Månedens tema

Onsdag Sløjd

Torsdag Månedens tema

Fredag Vi skifter mellem: iPad, bål, computer, bingo, tur


6

Svanereden på de sociale medier Facebook På www.facebook.com/NorreAabyRealskole finder du vores Facebookside, hvor både elever, forældre og ansatte kan følge med i, hvad vi laver på skolen samt i vuggestue, børnehave og SFO. Der bliver både lavet opslag om hverdagen, undervisningen og festlige begivenheder. Instagram Ligesom på Facebook kan I her følge med i hverdagen på NAAR. Ofte lægger pædagogerne i vuggestuen, børnehaven samt SFO Svanereden også billeder op på Instagram. Vi bruger altid hashtagget #mitnaar Youtube NAAR har også sin egen Youtube-kanal, hvor vi løbende uploader film. Du finder den ved at søge på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I er meget velkomne til at dele og kommentere vores videoer. Fortæl os også gerne, hvis der er noget bestemt fra SFO-livet, som I godt kunne tænke jer at se en video om.

Ællinger i førskolen Fra 1. marts og frem til sommerferien er vi også hjemsted for vores Ællinger: De børn, som begynder i børnehaveklassen efter sommerferien. Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. To pædagoger indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte. Du kan læse mere om vores Ællinger på naar.dk

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


7

Charlotte Leder

Mette Pædagog

Birthe SFO-åbner/medhjælper

Melisa Pædagog/ ’Ællingemor’

Britta

Mette S.

Pædagog

Medhjælper

Lya ’Madmor’

Personale Uanset hvornår på dagen, at jeres barn er i Svanereden, vil det blive mødt af et kendt ansigt. Vi er et fast hold pædagogisk kvalificeret personale, og er der behov for en vikar, vil det højst sandsynligt også være en voksen, som børnene har mødt før. Vi har desuden altid et par medhjælpere tilknyttet.


Tryghed og sjov før og efter skole Vi er en aktiv skolefritidsordning (SFO), der kan rumme både de stille og de vilde. Perleplader og træklatring. LEGO og disco-dans. Men vigtigst af alt: Vi er voksne, der ved, at tiden før og efter skole også bruges til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber og fordøje dagen.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

SFO Svanereden  

SFO ved Nørre Aaby Realskole. Information til børn og forældre.

SFO Svanereden  

SFO ved Nørre Aaby Realskole. Information til børn og forældre.

Profile for naar
Advertisement