Pressemeddelelse - ny ledelse på NAAR

Page 1

Nørre Aaby Realskole - Tryghed og faglighed siden 1896 -

Nørre Aaby, den 25. maj 2021

NAAR holdet er sat Nørre Aaby Realskole får pr. 1. juli 2021 ny leder. Bestyrelsen har gennem et professionelt rekrutteringsforløb fundet NAAR’s nye leder. I forløbet har alle ansatte givet input til profil for både NAAR og leder. Et eksternt rekrutteringsbureau har faciliteret processen og kandidatudvælgelsen, hvorefter et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra både personale, ledelse og bestyrelse har afholdt samtaler. Pr. 1. juli 2021 tiltræder nuværende konstituerede leder Flemming Schou Christensen som leder for NAAR. Carina Finseth, bestyrelsesformand, udtaler: ”Som repræsentant for hele forældregruppen er det vigtigt, at vi som bestyrelse sikrer, at vi ansætter en ledelse, vi tror på er den rigtige til at føre værdierne videre. Når man som organisation har 125 år på bagen, er det utrolig vigtigt, at vi holder fast i de gode ting, vi gør – samtidig med, at vi udvikler NAAR som en moderne organisation. Vi har valgt den bedste kandidat og er overbeviste om, at Flemming kan løfte opgaven som NAAR’s næste leder.” Flemming Schou Christensen udtaler: ”Jeg har stor respekt for den opgave, jeg er blevet betroet, og jeg vil gøre mit til at sikre en tryg og god organisation for både børn, forældre og ansatte. NAAR er en fantastisk arbejdsplads med gode, engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. Vi skal sikre, at NAAR fortsat er en af de bedste skoler i Danmark, og det skal vi gøre ved at udvikle NAAR samtidig med, at vi holder fast i de grundlæggende værdier, NAAR står på.” Ansættelsen af Flemming Schou Christensen som leder betyder, at Nørre Aaby Realskole også får ny viceskoleleder. Pr. 1. juli 2021 vil Ulrik Elkjær Dahl være NAAR’s nye viceskoleleder. Ulrik kommer med erfaring som viceskoleleder på Amager, HR Manager hos IKEA og senest afdelingsleder på Bogense Skole. Ulrik Elkjær Dahl udtaler: ”Jeg glæder mig til at blive en del af hverdagen og værdierne på NAAR – ikke blot som forælder, men nu som en del af et stærkt ledelsesteam. Jeg ser frem til at understøtte, at vi fortsætter med at gøre alt det, vi allerede er gode til, samtidig med at vi skal udvikle os, så vi hele tiden bliver endnu bedre.” Dermed er Nørre Aaby Realskoles ledelse på plads. NAAR har fra 1. juli et nyt, stærkt lederteam bestående af Flemming Schou Christensen, Ulrik Elkjær Dahl og Charlotte Borup Hansen. Bestyrelsen anser dette for et ledelsesteam, som kan videreføre NAAR som den gode organisation, den er. En af ledelsens første opgaver bliver at afholde skolens 125-års jubilæum samt vuggestuen og børnehavens 10års jubilæum, som finder sted i august 2021. Her vil hele NAAR fejre jubilæet med temauge, fest og optog for at markere Nørre Aaby Realskoles første 125 år. Med venlig hilsen Carina Finseth, bestyrelsesformand

Skolevej 2 · 5580 Nørre Aaby · 64 42 15 19 · skole@naar.dk · naar.dk