__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nørre Aaby Realskole - Tryghed og faglighed siden 1896 -

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Nørre Aaby Realskole Bestyrelsen på Nørre Aaby Realskole indkalder hermed til den pga. Corona udsatte ordinære generalforsamling den 15. juni 2021 kl. 19.00 i gymnastiksalen. Vi afholder generalforsamlingen den pågældende dato under forudsætning af, at de gældende restriktioner gør det muligt. Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding, som vil foregå på ForældreIntra. Digital udgave af årsrapporten for 2020 ligger på skolens ForældreIntra. Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab (årsrapport) aflægges 4. Indkomne forslag a. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. 5. Valg af a. 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Næstformand, Sidsel Kofoed (villig til genvalg) Martin Harder-Nansen (villig til genvalg) b. 2 suppleanter. Følgende er på valg: Karsten Damsted og Lajla Jakobsen 6. Valg af tilsynsførende. Bestyrelsen indstiller Poul Sørensen for en to-årig periode. 7. Eventuelt Alle er velkomne til at melde deres kandidatur til hhv. bestyrelse og som suppleant. Kandidater, der har meldt sig inden den 5. juni 2021, vil få mulighed for at indsende skriftlig motivation, som vil blive offentliggjort på ForældreIntra. På generalforsamlingen vil alle kandidater også få mulighed for at præsentere sig. Kandidater kan henvende sig til formand Carina Finseth på 61 61 31 09 eller carina.finseth@gmail.com. Undervejs vil generalforsamlingen blive suspenderet, så tilsynsførende Poul Sørensen kan kommentere sin skriftlige tilsynserklæring. Derefter genoptages mødet efter dagsordenen.

Nørre Aaby, den 16. april 2021 Med venlig hilsen Carina Finseth, bestyrelsesformand

Skolevej 2 · 5580 Nørre Aaby · 64 42 15 19 · skole@naar.dk · naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021  

Profile for naar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded