{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Evalueringsplan 19/20 Møder, samtaler, karaktergivning og kommentarer Uge 33-36: Forældremøder (orienteringsmøder) 0.-10. årgang Uge 44-46: Terminsprøve uge 44-45 – karakterer uge 46 Karakterer (1. termin) 3.-10. årgang

Dansk

3. årgang Mdtl. + Arb. + Læs.

4. årgang Mdtl. + Skrift. + Arb. + Læs.

Matematik

Standp. + Arb.

Standp. + Arb.

5. årgang Mdtl. + Skrift. + Retstav. + Arb. + Læs Standp. + Arb.

Arb.

Mdtl. + Arb. Arb. Arb. Arb. Arb.

Mdtl. + Arb. Mdtl. + Arb. Mdtl. + Arb. Arb. Arb.

8. årgang Mdtl. + Skrift. + Læs. + Retstav. Færd. + Prob. + Mdtl. Mdtl. + Skrift. Mdtl. + Skrift. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp.

9. årgang Mdtl. + Skrift. + Læs. + Retstav. Færd. + Prob. + Mdtl. Mdtl. + Skrift. Mdtl. + Skrift. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp. -

Engelsk Tysk Idræt N/T Historie Musik Religion

Dansk Matematik Engelsk Tysk Idræt Fysik/kemi Biologi Geografi Historie Religion Samf. Valgfag *1. termin: Arb. 2.+3. termin: Standp.

-

7. årgang Mdtl. + Skrift. + Læs. + Retstav. Færd. + Prob. + Mdtl. Mdtl. Mdtl. Standp. Standp. Standp. Standp. Standp.

Arb.*

6. årgang Mdtl. + Skrift. + Retstav. + Arb. + Læs Færd. + Prob. + Arb. Mdtl. + Arb. Mdtl. + Arb. Arb. + Års. Mdtl. + Arb. Arb. + Mdtl. Arb. + Års.

10. årgang Mdtl. + Skrift. Mdtl. + Skrift. Mdtl. + Skrift. Mdtl. + Skrift. Standp.

Standp. -

1


Arb. = arbejdsindsats Mdtl. = mundtlig Skrift. = skriftlig Standp. = standpunkt Færd. = færdighedsregning Prob. = problemregning Læs. = læsning Alt = alle karakterer Retstav. = retstavning Års. = årskarakter Arbejdsindsatsen vurderes i alle fag på 7.-10. årgang (samlet vurdering for faget - mundtligt/skriftligt). I slutningen af 7. klasse drøfter klasseteamet, hvilke elever der enten potientielt eller helt bestemt vil blive erklæret ikke uddannelsesparate til efteråret. Ved karaktergivningen i 8., 9. og evt. 10. klasse (1., 2. og 3. termin) får de ikke uddannelsestarate elever en kommentar i alle fag. Se Intra: Værktøj -> Evaluering -> Uddannelsesparathedsvurderinger Eleverne fra 3.-10. årgang får karakterer (bogstaver/tal), som kan bruges ift. samtaler i uge 47-48. Til karaktererne KAN knyttes en kommentar til eleverne. Ved udtræksprøvefagene på 7.-9. årgang SKAL der knyttes en kommentar til faget ved karaktergivningen i uge 46 (med mindre der er samtaler i faget). 7. årg. Biologi – Historie – Geografi – Idræt – Tysk 8. årg. Biologi – Historie – Geografi – Idræt – Samfundsfag – Religion 9. årg. Biologi – Historie – Geografi – Idræt – Samfundsfag – Religion Indhold til kommentarerne for 8. årgang i fagene idræt, samfundsfag og religion: Vurderingsgrundlaget for karaktergivning er på nuværende tidspunkt for mangelfuld, da 8. årgang har haft mange andre aktiviteter liggende på de dage, hvor de har haft idræt. Derfor vil første karakter blive givet ved 2. termin. Karaktererne ved 1. termin danner også grundlag for: 8. årgang - UPV 9.-10. årgang - optagelsesprøve og UU (optagelse.dk) Uge 47-48: Skole/hjem-samtaler (obligatorisk) 0.-10. årgang En samtale, hvor alle forældre skal til samtale. Vi forventer, at elever fra 6. klasse også deltager i samtalerne. Yngre elever kan komme med til samtale, hvis det aftales med læreren. Uge 8 eller 9: Skole/hjem-samtaler 0.-10. årgang Ikke alle elever tilbydes denne samtale, men skolen har mulighed for at mødes med enkelte elever og deres forældre ift. opfølgning på samtalen i uge 46-48. Forældre har også mulighed for at ønske en samtale, hvis de har en bekymring ift. deres barn. 2


Uge 11 og 12: Terminsprøve uge 11 - karakterer uge 12 Karakterer (2. termin) 3.-10. årgang - se skema fra 1. termin Til karaktererne SKAL der knyttes en kommentar til eleverne i følgende fag (tidligere vidnesbyrd): 3. årg.: Dansk – Matematik – Engelsk 4. årg.: Dansk – Matematik – Engelsk – N/T 5. årg.: Dansk – Matematik – Engelsk – N/T – Tysk 6. årg.: Dansk – Matematik – Engelsk – N/T – Tysk 7. årg.: Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi Karaktererne på 8. årgang bliver de karakter, som indberettes til UPV, da reglerne omkring UPV er ændret, så der skal afgives vurdering inden 1. maj 2019. Derfor videreføres karaktererne for 8. årgang i uge 12 til optagelse.dk (UPV). Det gælder karakterer i følgende fag: Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi Kommentaren skal indeholde følgende: Se Bilag 1. Uge 17/18: Årskarakterer 8.-10. årgang Maj-Juni: Skole/hjem-samtaler 0.-2. årgang Sommerferie: Karakterer (3. termin) 3.-7. årgang - se skema fra 1. termin Afgangsbevis 9.-10. årgang

3


Bilag 1 Uge 47-48: Der afholdes samtaler i uge 47 og 48 ud fra følgende model ift. fag og årgang. Fra 7.-10. årgang tages der udgangspunkt i de bundne prøvefag. Der kan dog ske afvigelser. Hvis læreren har over 96 samtaler, vil ledelse og faglærer beslutte, at der ikke tilbydes samtaler. 0. årg. Dansk – Matematik 1. årg. Dansk – Matematik 2. årg. Dansk – Matematik 3. årg. Dansk – Matematik – Engelsk 4. årg. Dansk – Matematik – Engelsk 5. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – N/T 6. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – N/T – Tysk 7. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi 8. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi 9. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi 10. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi Uge 12: Fag, hvor der SKAL knyttes kommentarer til karaktererne i uge 12: 3. årg. Dansk – Matematik – Engelsk 4. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – N/T 5. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – N/T - Tysk 6. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – N/T - Tysk 7. årg. Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk – Fysik/kemi Indhold til kommentarerne: Kommentarerne skal indeholde en beskrivelse af mulighed for progression i barnets udvikling; både fagligt og socialt. Faglærerne beskriver dette for deres eget fag med helsætninger for 1-3 progressionsområder. Klasselærerne er særligt forpligtede til at beskrive progressionsområder for barnets sociale udvikling. Beskrivelserne må gerne indeholde ros – mere af det, som fungerer. Det kunne eksempelvis være: • “Trine er altid velforberedt, men må gerne markere noget mere”. • “Trine har den seneste tid været mere aktiv – fortsæt gerne med det”. • “Trine har stadig brug for at øve staveord, men hun arbejder koncentreret med stoffet”.

Profile for Nørre Aaby Realskole

Evalueringsplan 19/20  

Evalueringsplan 19/20  

Profile for naar
Advertisement