__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Førskole 2021 Velkommen til Nørre Aaby Realskole

Information til forældrene


2

Velkommen Hermed en lille velkomstfolder til forældre, der ønsker at vide mere om førskoleprojektet ”Ællingerne”. I år er det 17. gang, vi sætter et førskoleprojekt i gang – første gang var i foråret 2005. Vi udvikler løbende på projektet og laver småjusteringer, men den overordnede plan er velafprøvet – og med stor succes! Elever, der efter Ællingetiden begynder i vores 0. klasser, er godt rustet til de udfordringer, der ligger i 0. klasse. Tilsvarende oplever vi, at det faglige niveau er højt, når de begynder i 1. klasse. Fra 1. marts til sommerferien tilbyder vi førskole Ællingerne. Børnene begynder deres skoleliv i trygge rammer, hvor der arbejdes med overgangen mellem børnehave og skole. Gennem leg og genkendelighed introduceres børnene til skolen, skolens lokaler og skolens struktur. Der vil således være elementer af leg, men også af skole. Børnene/eleverne vil opleve at have et skema (se næste side), en (for-)årsplan, og der vil også være små lektier – noget de fleste ser frem til. Forløbet er således tilrettelagt, så barnet på samme tid har mulighed for at være i de trygge, overskuelige rammer i den mindre gruppe og at være en del af hele skolen. Leder af SFO, vuggestue og børnehave, Charlotte Borup, har også den overordnede ledelse af Ællingegruppen, mens to pædagoger fra SFO har det daglige ansvar for børnene. Hvis der er brug for det, kan man altid booke en uforpligtende rundvisning/samtale på telefon 6442 1519. Vi håber, at I vil finde projektet spændende. Ællingeperioden er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer, trivsel og traditioner højt.

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Nørre Aaby Realskole ∙ Skolevej 2 ∙ 5580 Nørre Aaby ∙ 64 42 15 19 ∙ naar.dk


3

Skema


4

Aktiviteter Uge: 9+10:

Opstart - mandag den 1. marts er første dag. Vi mødes i Tumlesalen kl. 10.00

11:

Sangbog

12:

Fri for mobberi

13:

Påskeferie SFO har åben mandag, tirsdag og onsdag i uge 13. Tilmelding kommer senere.

14:

Bondegård HUSK, at der er fri mandag den 5. april, da det er 2. påskedag.

15+16: Historie og teater OBS: Vi spiller ”Snehvide” for forældre, bedsteforældre, børnehaven og 0. klasse i Tumlesalen torsdag den 22. april kl. 12.00. 17:

Trafik HUSK, at der er lukket den 30. april grundet St. Bededag.

18:

Natur og miljø

19-21: Udeliv HUSK, at der er lukket torsdag den 13. og fredag den 14. maj grundet Kr. Himmelfart samt mandag den 24. maj grundet 2. pinsedag. 22+23: Krop og bevægelse 24-26: Opsamling på Ællingeperioden Torsdag den 1. juli er der farvelkaffe kl. 8-9. Fredag den 2. juli er der minitransloka tion kl. 8.20-9.30. Husk forældresamtaler den 4. og 6. maj. Tilmelding kommer senere.

Nørre Aaby Realskole ∙ Skolevej 2 ∙ 5580 Nørre Aaby ∙ 64 42 15 19 ∙ naar.dk


5

Kontakt SFO/Ællinger: Tlf. 3035 2519. Leder Charlotte Borup: Tlf. 2093 3744.

Priser Ælling 1. marts – 2. juli 2021 (inkl. SFO Svanereden)

kr. 1.900,- pr. md.

Skolepenge 0. kl. – 10. klasse i 11 md. Søskenderabat for 3. barn er 50 %

kr. 1.300,- pr. md.

SFO Morgenmodul kr. 695,- pr. md. Eftermiddagsmodul

kr. 695,- pr. md.

Fuldtidspasning kr. 1.390,- pr. md. Klippekort (15 timer – skal benyttes samme skoleår)

kr. 695,- pr. stk./år.

Feriekort til sommerferien

kr. 500,- pr. uge.

SFO-betaling er i 11 md. Søskenderabat/fripladstilskud Middelfart Kommune sender automatisk information vedr. søskenderabat til skolen. Søskenderabatten er ½ pris af billigste institutionsplads. Beregning af fripladstilskud er individuel og bestemmes af Middelfart Kommune. I tvivlstilfælde kan Middelfart Kommune (Lene Toftekjær) kontaktes.


6

NAAR på de sociale medier Facebook På www.facebook.com/NorreAabyRealskole finder du vores Facebookside, hvor både elever, forældre og ansatte kan følge med i, hvad vi laver på skolen samt i vuggestue, børnehave og SFO. Der bliver både lavet opslag om hverdagen og de festlige begivenheder.

Instagram Ligesom på Facebook kan I her følge med i hverdagen på NAAR. Ofte lægger pædagogerne i vuggestuen, børnehaven samt SFO Svanereden også billeder op på Instagram. Vi bruger altid hashtagget #mitnaar

Youtube NAAR har sin egen Youtube-kanal, hvor vi løbende uploader film. Du finder den ved at søge på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I er meget velkomne til at dele og kommentere vores videoer. Fortæl os også gerne, hvis der er noget bestemt fra livet på NAAR, som I godt kunne tænke jer at se en video om.

Forældrenes samtykke Når du indmelder dit barn, bliver du bedt om at tage stilling til, hvorvidt vi må bruge billeder og film af dit barn.

Nørre Aaby Realskole ∙ Skolevej 2 ∙ 5580 Nørre Aaby ∙ 64 42 15 19 ∙ naar.dk


7

Den bedste start på skolelivet I førskolen får børnene mulighed for i trygge rammer at lære hinanden at kende og skabe gode relationer til kommende klassekammerater. De vil lære skolens struktur at kende, og hvor de finder toilettet, biblioteket, gymnastiksalen, musiklokalet osv. Vi har en anerkendende tilgang til børnene, og det er meget vigtigt for os, at alle børn bliver set og hørt. Samtidigt lægger det os meget på sinde, at børnene bliver bekendt med skolens rammer, normer og regler, så de ved, hvad man må og ikke må på Nørre Aaby Realskole. Det er vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog med jer forældre. Vi skal sammen skabe de bedste betingelser, for at barnet trives og udvikles, så vi giver jeres barn det bedste fundament og afsæt til at begynde sit skoleliv. Vi vil løbende informere jer om, hvad der foregår i Ællingernes ’skoletid’ samt om de forskellige arrangementer, ture osv. Som I kan se, er der forskellige temaer, som børnene skal igennem i løbet af de fire måneder i førskolen. Herigennem får børnene mulighed for at blive fortrolige med, hvordan ’undervisning’ forgår, så de bliver så skoleparate som muligt. Ællinger vil om eftermiddagen fra kl. 13.35 frem til lukketid kl. 17.00 (fredag kl. 16.30) være en del af vores SFO-tilbud. I er altid meget velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål til førskolen.

Med venlig hilsen Charlotte Borup


Fra 1. marts og frem til sommerferien er SFO Svanereden også hjemsted for vores Ællinger: De børn, som begynder i børnehaveklassen efter sommerferien. Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. To voksne indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte.

Nørre Aaby Realskole ∙ Skolevej 2 ∙ 5580 Nørre Aaby ∙ 64 42 15 19 ∙ naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

Førskole 2021  

Velkommen til Ællingerne, som er Nørre Aaby Realskoles førskole.

Førskole 2021  

Velkommen til Ællingerne, som er Nørre Aaby Realskoles førskole.

Profile for naar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded