Page 1

Førskole 2018 Velkommen til Ællingerne

Information til forældrene


2

Velkommen Hermed en lille velkomstfolder til forældre, der ønsker at vide mere om førskoleprojektet ”Ællingerne”. I år er det 13. gang, vi sætter et førskoleprojekt i gang – første gang var i foråret 2005. Vi udvikler løbende på projektet og laver småjusteringer, men den overordnede plan er velafprøvet – og med stor succes! Elever, der efter Ællingetiden begynder i vores 0. klasser, er godt rustet til de udfordringer, der ligger i 0. klasse. Tilsvarende oplever vi, at det faglige niveau er højt, når de begynder i 1. klasse. Fra 1. marts til sommerferien tilbyder vi førskole Ællingerne. Børnene begynder deres skoleliv i trygge rammer, hvor der arbejdes med overgangen mellem børnehave og skole. Gennem leg og genkendelighed introduceres børnene til skolen, skolens lokaler og skolens struktur. Der vil således være elementer af leg, men også af skole. Børnene/eleverne vil opleve at have et skema (se næste side), en (for-)årsplan, og der vil også være små lektier – noget de fleste ser frem til. Forløbet er således tilrettelagt, så barnet på samme tid har mulighed for at være i de trygge, overskuelige rammer i den mindre gruppe og at være en del af hele skolen. Leder af SFO, vuggestue og børnehave, Charlotte Borup, har også den overordnede ledelse af Ællingegruppen, mens en pædagog fra vores børnehave og en pædagog fra SFO har det daglige ansvar for børnene. Hvis der er brug for det, kan man altid booke en uforpligtende rundvisning/samtale på 64 42 15 19. Vi håber, at I vil finde projektet spændende. Ællingeprojektet er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer, trivsel og traditioner højt.

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


3

Skema og aktiviteter - 1. marts til 29. juni 2018

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Morgensang og tavle med intro til dagen.

Morgensang og Morgensang og Morgensang og tavle med intro til tavle med intro til tavle med intro dagen. dagen. til dagen.

Møde kl. 8.15. Alle går til morgensang.

Tema + frugt og grønt. Frikvarter. Engelsk.

Tema + frugt og grønt. Frikvarter. Idræt kl. 1011.30.

Tema + frugt og grønt. Frikvarter. Rytmik kl. 10.1010.55.

Tema + frugt og grønt. Frikvarter. Bibliotek kl. 10.10.

Tema + frugt og grønt. Frikvarter. Leg.

Stor madpakke.

Stor madpakke.

Stor madpakke.

Stor madpakke.

Stor madpakke.

Leg.

Leg.

Leg.

Skrivedans med Hanne. Matematik med Kirsten kl. 12-12.45.

Dagen slutter kl. 11.40. SFO/hjem.

Samling og fortællekreds. Dagen slutter kl. 13.35. SFO/hjem.

Dagen slutter kl. 13.35. SFO/hjem.

Dagen slutter kl. 13.35. SFO/hjem.

Samling og taktil massage. Dagen slutter kl. 13.35. SFO/hjem.


4

Aktiviteter Uge:

09+10: Opstart - torsdag den 1. marts er første dag. 11:

Sangbog.

12:

Højtider og religion.

13:

Påskeferie fra mandag den 26. april til og med mandag den 2. april (SFO har åben mandag, tirsdag og onsdag i uge 15, tilmelding kommer senere).

14+15: Krop og bevægelse. HUSK, at der er fri mandag d 2. april, da det er 2. påskedag. 16+17: Historie og teater. OBS: Vi spiller ”Klods Hans” for forældre, bedsteforældre og 0. klasse i Tumlesalen torsdag den 26. april kl. 12.00. HUSK, at der er lukket fredag den 27. april pga. St. Bededag. 18+19: Trafik. HUSK, at der er lukket den 10. og 11. maj pga. Kr. Himmelfart. 20-22: Udeliv. HUSK, at der er lukket mandag den 21. maj pga. 2. pinsedag. 23:

Fri for mobberi.

24+25: Opsamling på Ællingeperioden. Fredag den 29. juni er sidste skoledag, hvor vi er til translokation på skolen.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


5

Kontakt SFO/Ællinger: Tlf. 30 35 25 19. Leder Charlotte Borup: Tlf. 20 93 37 44.

Priser Ælling 1. marts – 23. juni 2018 (inkl. SFO Svanereden)

kr. 1.900,- pr. md.

Skolepenge 0. kl. – 10. klasse i 11 md. Søskenderabat for 3. barn er 50 %

kr. 1.300,- pr. md.

SFO Morgenmodul kr. 695,- pr. md. Eftermiddagsmodul kr. 695,- pr. md. Fuldtidspasning kr. 1.390,- pr. md. Klippekort (15 timer – skal benyttes samme skoleår)

kr. 695,- pr. stk./år.

Feriekort til sommerferien

kr. 500,- pr. uge.

SFO-betaling er i 11 md. Søskenderabat/fripladstilskud Forældrene modtager brev fra Middelfart Kommune om søskendetilskud. Medbring brev til skolens kontor, så vil vi trække tilskuddet fra betalingen. Hvis man ikke får/har fået brevet ang. søskenderabat inden 1. marts, skal man kontakte Lene Toftekær ved Middelfart Kommune – lene.toftekjaer@middelfart.dk. Søskenderabatten er ½ pris af billigste institutionsplads. Beregning af fripladstilskud er individuel og bestemmes af Middelfart Kommune. I tvivlstilfælde kan Middelfart Kommune (Lene Toftekjær) kontaktes.


6

NAAR på de sociale medier Facebook På www.facebook.com/NorreAabyRealskole finder du vores Facebookside, hvor både elever, forældre og ansatte kan følge med i, hvad vi laver på skolen samt i vuggestue, børnehave og SFO. Der bliver både lavet opslag om hverdagen og de festlige begivenheder. Instagram Ligesom på Facebook kan I her følge med i hverdagen på NAAR. Ofte lægger pædagogerne i vuggestuen, børnehaven samt SFO Svanereden også billeder op på Instagram. Vi bruger altid hashtagget #mitnaar Youtube NAAR har sin egen Youtube-kanal, hvor vi løbende uploader film. Du finder den ved at søge på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I er meget velkomne til at dele og kommentere vores videoer. Fortæl os også gerne, hvis der er noget bestemt fra livet på NAAR, som I godt kunne tænke jer at se en video om. Forældrenes samtykke Når du indmelder dit barn, bliver du bedt om at tage stilling til, hvorvidt vi må bruge billeder og film af dit barn.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


7

Egne noter


Fra 1. marts og frem til sommerferien er SFO Svanereden også hjemsted for vores Ællinger: De børn, som begynder i børnehaveklassen efter sommerferien. Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. To voksne indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

Førskole 2018  

Velkommen til Ællingerne

Førskole 2018  

Velkommen til Ællingerne

Profile for naar
Advertisement