Page 1

Naantalin Vasemmistoliitto Kuntapoliittinen ohjelma 2017-2020

Ihmiselle parempi Naantali tehdään nyt. Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö kaikille Emme halua olla pilaamassa kotikaupunkiamme. Mielestämme kaavoittamisessa pitää huomioida nykyistä paremmin luonto ja kaupunkikuva. Erityisesti kaavoituksessa tulee ottaa huomioon viihtyisyys, monipuolisuus ja turvallisuus. Kaavoituksen ei tule keskittyä pelkästään MannerNaantalin alueen kehittämiseen, vaan kehittämistyötä on tehtävä koko Naantalia ajatellen. Saariston näivettyminen on ehkäistävissä, kunhan tässäkin asiassa huomioimme sen tarpeet. Kaavoittamisen lähtökohtana on oltava uusien asukkaiden saaminen kaupunkiin ja nykyisten asukkaiden tarpeista huolehtiminen, eikä rakennusliikkeiden suurien voittojen takaaminen. Asuntorakentamista kaavoitettaessa tulee huomioida monenlaiset asuntotarpeet, aina vuokrakerrostaloista edullisiin pieniin perheasuntoihin, sekä laadukkaisiin pientalotontteihin. Virkistysalueet on jätettävä asuntorakentamisen ulkopuolelle ja annettava kaikille mahdollisuus nauttia näistä alueista. Kaavoituksen tulee tukea monenlaisten ja erikokoisten yritysten tarpeita.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Parempi työllisyys ja hyvät työehdot Naantalin kaupungin tulee panostaa laadukkaisiin työllistämispalveluihin ja tehdä laaja-alaisesti yhteistyötä alueen työllistäjien kanssa.

Edulliset yritystontit houkuttavat yrityksiä kaupunkiin ja tällä tavalla syntyy uusia työpaikkoja. Kaupungin tulee tukea mahdollisuuksien mukaan alueen työnantajia, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä.

Naantalin tulee olla vastuullinen työnantaja ja pidettävä hyvää huolta henkilöstöstään. Turhat ulkoistamiset ja tehostamistoimet heikentävät työntekijöiden asemaa ja lisäävät epävarmuutta. Kaupungin omissa virastoissa ja liikelaitoksissa tulee olla tarjota erilaisia työssäoppimis-, työkokeiluja oppisopimuspaikkoja. Tällä tavalla kaupungin on mahdollista saada osaavaa henkilöstöä omaan käyttöön.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Yritystoiminta tuo verotuloja ja tarjoaa työpaikkoja Naantalin tulee tukea paikallisia yrittäjiä tekemällä pienhankinnat aina paikallisuus huomioiden. Laajat keskitetyt hankintasopimukset tuhoavat pienyrittäjien mahdollisuuden osallistua kaupungin hankintaketjuun. Kilpailutustilanteissa on pyrittävä tekemään hankinnat mahdollisimman pitkälle paikallisilta yrityksiltä. Tämä maksaa itsensä takaisin veroeuroina ja työpaikkoina. Kaupungin on huolehdittava, että tarjolla on jatkossa erikokoisia ja edullisia yritystontteja ja toimitiloja kaikenkokoisille yrityksille Pienyrittäjille on tarjottava nykyistä enemmän tukea ja ohjausta yritystoiminnan aloittamisessa. Erilaiset starttirahat ja itsensä työllistävien yrittäjien tukemiskeinot on oltava osa kaupungin työllistämispolitiikkaa.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille Naantalin on turvattava kaikille laadukkaat, vähintään nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Naantalin tulee olla aktiivinen toimija ja osallistuttava alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyöhön. Tällä varmistetaan jatkossakin laadukkaat ja monipuoliset palvelut kuntalaisillemme. Jokainen on ansainnut arvokkaan vanhuuden. Vanhuspalveluihin tulee panostaa ja kotihoitoa kehittää vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta. Saaristoon vietäviä terveyspalveluita tulee kehittää. Maksuton perusterveydenhuolto vähentää terveyseroja ja lisää ennaltaehkäisevää terveystyötä. Syrjäytymisen ehkäisemiseen on panostettava enemmän. Kenenkään ei tule jäädä yksin.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus Toimiva varhaiskasvatus ja koulutus ovat syrjäytymisen ehkäisyn kulmakiviä. Lapsille on tarjottava laadukkaat ja asianmukaiset päivähoitopalvelut koko kaupungin alueella. Päiväkotien ryhmäkokojen tulee olla inhimilliset ja henkilökuntaa niin paljon, että lapsien turvallisuus ja hyvä hoito voidaan taata. Turvallisuuteen liittyy merkittävästi myös päiväkotien yleinen kunto ja sisäilmanlaatu. Päivähoito-oikeus tulee palauttaa kaikille, katsomatta vanhempien työllisyystilannetta tai opiskelupaikkaa ja päivähoitomaksut on asteittain poistettava. Kouluverkkomme takaa tällä hetkellä laadukkaat opetuspalvelut kaikille kuntalaisille, sekä antaa mahdollisuuden varautua uusien asukkaiden tuomaan oppilasmäärän kasvuun. Tästä ei ole varaa tinkiä. Liiallinen keskittäminen suurentaa varmasti luokkakokoja ja heikentää opetuksen laatua.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Elinvoimainen saaristo Saaristoalueen asumisen vetovoimaisuutta tulee parantaa.

Saariston palveluista ei tule karsia, vaan niitä tulee kehittää vastaamaan enemmän nykyistä tarvetta. Velkuan koulun ja yläkoulun toiminta edellytykset tulee turvata ja erilaisten etänä toteutettavien opetusmenetelmien käyttöönottoa tulee parantaa. Tämä lisää saaristoalueidemme haluttavuutta, myös asuntorakentamisessa. Saaristoalueen kulkemista parantaakseen tulee huomioida erilaiset joukkoliikenneratkaisut. Nykyisten linja-autovuorojen riittämättömyys on selvä heikkous laajan kaupunkimme asukkaille. Saariston matkailun ja asukasturvallisuuden lisäämiseksi kevyenliikenteen väyliä ja katuvalaistusta on parannettava saaristoon johtavilla pääteillä.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Kestävässä kaupungissa huomioidaan ympäristö Ympäristöarvoja ei tule hankinnoissa unohtaa. Kotimaisuus ja raaka-aineiden eettisyys tulee olla merkittävä kriteeri hankinnoissa. Lähiruokaa suosimalla säästyy ympäristöä ja kuljetuskustannuksia. Laadukas lähiruoka on kaikkien etu. On selvitettävä erilaisia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen, kuten ruoan ulosmyynti tai jakaminen ruoka-apuna eteenpäin. Kaupungin tulee lisätä omaa energiatehokkuuttaan ja erilaisten ratkaisujen avulla vähentää energiankulutustaan. Joukkoliikennettä tulee kehittää palvelemaan paremmin kaikkien Naantalilaisten tarpeita, saaristoaluetta unohtamatta

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Avoin päätöksenteko lisää vaikutusmahdollisuuksia Nykyisistä lautakuntapaikoista ei ole enää varaa vähentää, etteivät kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet vähene. Enemmän avointa keskustelua valtuustosaliin, eikä tuoda vain valmiiksi päätettyjä asioita muodollisesti valtuuston hyväksyttäväksi. Kansalaisaloitetoimintaa tulee kehittää ja vastaukset aloitteisiin tulee saada nykyistä nopeammin. Valtuuston kokousten videokuvaaminen ja lähettäminen kaikkien katsottavaksi lisää ihmisten mielenkiintoa ja tietämystä päätöksenteosta.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


Monipuolista kulttuuria ja hyvät harrastusmahdollisuudet Kaupungin tulee tarjota laajasti kulttuuripalveluita ja tukea erilaisia kulttuuripalveluiden tarjoajia. Kirjastopalvelut on tärkeä osa ihmisten sivistystä ja niitä tulee kehittää paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kirjastojen tulee olla ihmistä lähellä. Kaupungin on taattava jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastuksiin tukemalla erilaisten yhdistysten toimintaa. Kaupunki tarvitsee vapaata harrastetilaa, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ilman sitoutumista seuratoimintaan.

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla


141 Helena Alajärvi (sit) Myyjä

145 Reijo Laakkonen Raudoittaja,

142 Maija-Riitta Alajärvi Henkilökohtainen avustaja

146 Teppo Nikulainen

vapaaehtoistyöntekijä

Kuorma-auton kuljettaja

149 Lauri Pietikäinen

150 Timo Rainetsalo

Päätoiminen tuntiopettaja

Betoniraudoittaja

143 Markus Kulma Työnjohtaja

147 Kari Ollikainen Levyseppä

144 Terhi Kärkkäinen Tarjoilija

148 Harri Palomäki Ensihoitaja, varaluottamusmies

151 Pekka Reponen (sit)

152 Sirpa Uski

Logistiikkatyöntekijä

Lähihoitaja

Me olemme ehdolla Sinua varten! 153 Kaisa Vallavuori Lastenhoitaja

Naantalin Vasemmistoliitto – Politiikkaa kuntalaisten ehdoilla

Naantalin Vasemmistoliiton kuntapoliittinen ohjelma 2017-2020  

Naantalin Vasemmistoliitto ry:n kuntapoliittinen ohjelma vuosille 2017-2020. Kuntapoliittinen ohjelma toimii kaikkea toimintaamme ohjaavan a...

Advertisement