Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

4/2017

NASTA

Sähköinen asiointi terveyspalveluissa

s. 5

Itsenäisyyspäivän juhlistus alkaa jo 5.12.

s. 10

Naantalin museon Hiilolan talossa on taas tänä vuonna entisajan joulutunnelmaa joulunäyttelyssä. Kuvassa lapsukaiset laulelevat sulosti muutaman vuoden takaa.

NAANTALI on viiden tähden liikenneturvallinen kunta Naantali on maakunnan ainoana kuntana yltänyt viiden tähden liikenneturvalliseksi kunnaksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemässä arvioinnissa. Siinä verrattiin liikenneturvallisuustyön menetelmiä ja henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tilanteita.

V

arsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnitelma ”Kuntien liikenneturvallisuustyön arviointi – Kohti viiden tähden liikenneturvallista kuntaa” tähtää liikenneturvallisuustyön jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Arvioinnissa selvitettiin kuntien nykyisen liikenneturvallisuustyön tilanne kyselyn avulla. Kyselyssä pisteytettiin kuntien liikenneturvallisuustyö sekä kuntien henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tilanteet. Yhteispisteistä laskettiin kunnille liikenneturvallisuustilanteen tähtiluokitus. Naantali oli Varsinais-Suomen ELYkeskuksen alueen kunnista ainoa, joka sai maksimimäärän eli viisi tähteä.

Viiden tähden statukseen vaikutti se, että valtakunnallisellakin tasolla mitattuna Naantalissa tapahtuu vähän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Näin siitäkin huolimatta, että kesäisin liikenne vilkastuu huomattavasti matkailijoiden ja mökkiläisten vuoksi. Nurja puoli sen sijaan on valitettavan lukuisat eläinonnettomuudet. Niitä on pyritty ehkäisemään Rymättyläntien reuna-alueille asennetulla riistanauhalla ja parantamalla tien valaistusta Luonnonmaalla. Ensi vuonna riista-aitaa rakennetaan lisää Pyölin kohdalle. On selvää, että pelkästään rakenteiden parantamisella ei viiden tähden tulokseen päästä, vaan suuri merkitys on tiellä liikkujien asenteilla.

Kuva: Anne Sjöström

Turvallisuustietoutta kaikille ikäryhmille Liikennevalistus on tärkeä tekijä liikenneturvallisuustyössä. Valistusta on erityisesti kohdennettu nuorille järjestämällä liikenneturvallisuustempauksia yläkoulu- ja lukioikäisille. Tempausten viesti keskittyy mm. turvalliseen mopoiluun, turvavyön käyttöön sekä päihteettömään liikenteeseen. Myös yläkoulujen vanhempainilloissa on teemana ollut tänä syksynä liikenneturvallisuus. Päiväkotilapsille on jaettu heijastimia ja samalla he ovat päässeet tutustumaan lähemmin lumen aurauskalustoon. Ikääntyneiden turvallisuuspäivässä turvallinen liikenneympäristö on ollut yhtenä aiheena.

Syksyn tullen tarvitaan liikenteessä lisää näkyvyyttä ja siksi voit nyt hakea itsellesi kaupungin palvelupisteistä Naantali-heijastimen. Pidetään jatkossakin Naantali seudun liikenneturvallisimpana kuntana! Jaossa on 1 000 heijastinta.

Liikenneturvallisuustyö on paitsi jatkuvaa liikenneympäristön parantamista mm. kansalaispalautteen perusKuva: Elzbieta Wanczyk teella, myös liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja seurantaa. Tärkeää on myös, että sekä kuntien virkamiesjohto että poliittinen päätöksenteko tukee ja kannustaa liikenneturvallisuustyöhön. Naantalissa onkin toiminut liikenneturvallisuusryhmä lähes 20 vuotta. Työryhmään kuuluu poliisin, Liikenneturvan ja VarsinaisSuomen ELY-keskuksen edustajien lisäksi virkamiehiä eri toimialoilta. ●

LISÄTIETOA: Nina Vartiainen, Naantalin Liikenneturvallisuusryhmä p. 050 339 0562 nina.vartiainen@naantali.fi


Kaupunginjohtajan kynästä

Pääkirjastosta asukkaiden olohuone

N

aantalin pääkirjaston nykyiset tilat ovat ahtaat ja rajoittavat monin tavoin toimintaa. Tilanteeseen on nyt tulossa apua, sillä kirjasto saa käyttöönsä samaan kiinteistöön kuuluvat ensimmäisen kerroksen tilat. Parin vuoden kuluessa kirjasto toimii myös katutasossa. Sijainti torin laidalla on hyvä: kirjasto palvelee siellä, missä asukkaat liikkuvat muutenkin. Kirjastoon on helppo pistäytyä tai tulla viihtymään muiden asioiden hoitamisen yhteydessä. Kirjaston kehittämissuunnitelmaa käsiteltiin ensimmäisen kerran keväällä 2015. Kun Posti ilmoitti lähtevänsä Tullikadulta pois vuoden 2017 loppuun mennessä, kirjaston kehittämissuunnitelmat nytkähtivät liikkeelle uudelleen. Lopullinen päätös laajentumisesta tehtiin 16.10.2017 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kohtaamisia, tapahtumia ja tiedonhakua On tärkeää, että kirjasto uudistuu yhteiskunnan muuttuessa. Kirjaston tehtävänä on vastata uusiin tiedontarpeisiin ja samalla tukea sivistystä ja oppimista sekä tartuttaa lukuinto lapsiin ja nuoriin. Aineiston digitalisoituminen muuttaa tilojen käyttövaatimuksia. Neuvonnan, kaikenlaisen opastamisen ja tiedonhaun tarpeet kasvavat, koska kirjastojen tarjoamat palvelut lisääntyvät verkko- ja e-palveluiden myötä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia myös kirjaston henkilökunnalle. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä ja osata itse, vaan asioita voidaan tehdä myös yhteistyössä. Naantalissa tämä tarkoittaa, että yhteistyö kirjaston ja nuoriso- ja vapaaaikapalveluiden osaajien välillä lisääntyy. Myös automaatiota ja itsepalvelua lisätään. Tavoitteena on tehdä kirjastosta asukkaiden olohuone ja kohtaamispaikka. Tämän hetken suunnitelmissa on, että ensimmäiseen kerrokseen tulee nuorten aineisto, lehdet, musiikki, av-aineisto ja mahdollisesti jotain muutakin. Sinne suunnitellaan muunneltavia tiloja erilaisille tapahtumille, ryhmille ja näyttelyille sekä tilaa tietokoneille ja muille laitteille. Myös kahvilapalvelut säilyvät, sillä Naantalin Aurinkoinen jatkaa toimintaansa ensimmäisessä kerroksessa. Kirjaston nykyiset tilat kiinteistön toisessa kerroksessa peruskorjataan, kun ensimmäinen kerros on saatu valmiiksi. Aikuisten ja lasten aineistot ovat jatkossakin yläkerrassa. Lisäksi toiseen kerrokseen tehdään tilaa hiljaista työskentelyä varten.

Käyttäjien toiveita toteutetaan Pääkirjaston palveluita ja toimintoja suunniteltaessa otetaan huomioon vastaukset, joita saatiin yläkoululaisten ja nuorten kyselyyn syksyllä 2016 sekä kaikille avoimeen kyselyyn syksyllä 2017. Kirjastossa toivottiin olevan erilaisia oleskelutiloja sekä hiljaista työskentelyä että pienryhmiä varten. Tiloihin haluttiin myös tapahtumia. Eniten toivottiin kirjailijavierailuja, näyttelyitä ja musiikkiesityksiä. Myös nuoret toivoivat kirjailijavierailuja, mutta eniten he toivoivat peli-iltoja. Kirjat ja lehdet koettiin tärkeimpinä aineistoina. Nuoret toivoivat myös erilaisia pelejä, ja biljardipöytä mainittiin monessa vastauksessa. Kirjastolle toivotaan laajoja aukioloaikoja. Nuoret kertoivat käyvänsä kirjastossa mieluiten iltapäivällä. Kaikille avoimessa kyselyssä ilta- ja iltapäiväaukiolojat saivat eniten kannatusta. Myös aamuaukiolon tarve mainittiin muutamissa vastauksissa. Asiakkaiden unelmien kirjasto on kohtaamispaikka, jossa on kaunis ja rento sisustus, monipuoliset tilat, laaja kokoelma ja kattavat aukioloajat. Siellä on hyvä palvelu, ammattitaitoinen henkilökunta, paljon kirjoja ja erilaista tekemistä, tietokoneita ja kahvila. Käyttäjiltä on saatu arvokkaita näkemyksiä. Ne tukevat vahvasti pääkirjaston toiminnan uudistamista.● Jouni Mutanen kaupunginjohtaja

NASTAN ILMOITUSAINEISTO: Lähetäthän ilmoitusaineiston viimeistään 12.1. osoitteeseen:

nasta@naantali.fi

Pääkirjoitus....................................................... 2

Liikuntaa.................................. 16

Presidentinvaalit............................................. 3

Tapahtumakalenteri............. 20

Yrityksille........................................................... 4

Varhaiskasvatus.............................................. 8 Opisto................................................................. 9 Kulttuuria....................................................... 10 Nuorille........................................................... 14

PÄÄTOIMITTAJA: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää p. 040 9000 866, tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi

R PÄ

M

TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Jabadabaduu Turku PAINO: Kirjapaino Lönnberg PAINOSMÄÄRÄ: 10 800 kpl

ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)

ISTÖME

R I

Kotihoito............................................................ 6

JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi

KK

Terveys............................................................... 5

4/2017

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 6. Aineistopäivä on 12.1.2018 Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi

YM

Sisällysluettelo

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm)

ILJ

ÖMÄRK

Alateksti Painotuote 1234 5678 4041 0017

T


Presidentinvaalit 2018 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17.–20.1.2018. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.

J

os 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

Äänioikeus ja äänestäminen Presidentinvaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään

vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

Ennakkoäänestys Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2018. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupungintalo ja K-Supermarket UkkoPekka sekä Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteet.

Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri Hanna Fagerlundille, puh 044 417 1237. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin kaupungin kotisivuilta www.naantali.fi.

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaan.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, puhelin 02 434 5111. Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen puh. 044 733 4552.

Ennakkoäänestyspaikat Naantalissa:

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.

ENSIMMÄINEN VAALI

TOINEN VAALI

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 21100 Naantali

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 21100 Naantali

Merimaskun palvelupiste, Iskolantie 9, 21160 Merimasku

Merimaskun palvelupiste, Iskolantie 9, 21160 Merimasku

Rymättylän palvelupiste, Metsätie 1, 21140 Rymättylä

Rymättylän palvelupiste, Metsätie 1, 21140 Rymättylä

Velkuan palvelupiste, Kummeli, Sauniementie 3, 21195 Velkua

Velkuan palvelupiste, Kummeli, Sauniementie 3, 21195 Velkua

17.–19.1.2018 20.–21.1.2018 22.–23.1.2018 17.–19.1.2018 20.1.2018 22.–23.1.2018

17.1.2018 18.1.2018 19.1.2018 22. – 23.1.2018 17.1.2018 18.1.2018 19.1.2018 22.–23.1.2018

17.–19.1.2018 22. - 23.1.2018

klo 9.00–18.00 klo 10.00–16.00 klo 9.00–20.00

klo 12.00–19.00 klo 10.00–16.00 klo 12.00 - 19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 9.00–15.00

31.1–2.2.2018 3.–4.2.2018 5.–6.2.2018 31.1–2.2.2018 3.2.2018 5.–6.2.2018 31.1.2018 1.2.2018 2.2.2018 5.–6.2.2018

klo 9.00–18.00 klo 10.00–16.00 klo 9.00–20.00 klo 12.00–19.00 klo 10.00–16.00 klo 12.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00

31.1.2018 1.2.2018 2.2.2018 5.–6.2.2018

klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00

31.1–2.2.2018 5.–6.2.2018

klo 9.00–15.00 klo 9.00–15.00

VAALIPÄIVÄN 28.1.2018 ja tarvittaessa 11.2.2018 ÄÄNESTYS Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa: Äänestysalue

Äänestyspaikka ja osoite

Äänestysalue

Äänestyspaikka ja osoite

1. Keskusta-Luonnonmaa 2. Ruona-Viluluoto 3. Karvetti-Tammisto 4. Luikkio-Soininen 5. Naantali pohjoinen 6. Merimasku

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2, 21100 Naantali Karvetin koulu, Teräskatu 2 A, 21110 Naantali Taimon koulu, Soinistentie 2, 21110 Naantali Suopellon koulu, Rimpikuja 4, 21110 Naantali Merimaskun koulu, Iskolantie 9, 21160 Merimasku

7. Rymättylä 8. Velkua

Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 Rymättylä Palvelukeskus Kummeli, Sauniementie 3, 21195 Velkua

• Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi. ●

NASTA 4/2017

3


YRITTÄJILLE Naantalin Rekrymessut jälleen tammikuussa Naantalin Rekrymessut pidetään keskiviikkona 24.1.2018 klo 13.00 alkaen Naantalin Urheilutalolla, Kuparivuorentie 1.

Kiertoliittymän taideteos valmistuu kesäksi

A

urinkotien, Kreivinkadun ja Piispantien uuteen kiertoliittymään on tulossa taideteos, joka valmistuu kesäksi 2018. Sen on suunnitellut taiteilija Jani Rättyä. Teoksen pinta rakentuu koivun lehtiä ja oksistoa muistuttavista kappaleista ja siten kuvaa Naantalia luonnosta ammen-

tavana kulttuurikaupunkina. Teoksen toinen lähtökohta on kaupungin kylpyläperinne, joka ilmenee kylpevän naisfiguurin rintakuvana. Naantalin historiassa naisten toiminta on ollut aina huomionarvoista erityisesti kaupungin selviytymisessä vaikeina aikoina. Teoksen nimi on Hautuja. ●

Kaupungintalossa asiointiin muutoksia

T

apahtuma toteutettiin ensi kertaa tämän vuoden tammikuussa ja kävijöitä oli tuolloin huomattavasti odotuksia enemmän eli noin 450, kertoo nuorten työpajatoiminnasta vastaava Henry Palomäki. Työllisyysohjaaja Auli Järvisen mukaan näytteilleasettajien määrän odotetaan kasvavan viime vuoden 27:stä jopa 40:een. Rekrymessuilla yritykset saavat esitellä toimintaansa ja kertoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoistaan. –Yritys saa käyttöönsä esittelypöydän, jonka äärellä voi esitejaon lisäksi ottaa vastaan työnhakijoiden jo valmiiksi tekemiä hakemuksia, vastata työnhakijoiden kysymyksiin ja tehdä itseään tunnetuksi, elinkeinoasiamies Jorma Ranta kertoo. Esittelypöydät ovat yrityksille maksuttomia. –Tapahtumaa ei ole rajattu ainoastaan kesätyöpaikkojen esittelyyn vaan toiveena on, että yritykset kertovat kaikista työvoimatarpeistaan, lisää Ranta.

Taloussuhdanteen parantuessa on odotettavissa, että kesätyöpaikkojakin on tarjolla viime vuotista enemmän. Messujen tarkoitus on tarjota työnantajille foorumi, jossa he tavoittavat kerralla isomman joukon mahdollisia työnhakijoita. Messupöytävarauksia vastaanottaa työllisyysohjaaja Auli Järvinen p. 044 417 1486, auli.jarvinen@naantali.fi. Jos et yrityksenä itse pääse paikalle, ota silti yhteyttä Auliin, sillä tiedot vapaista työpaikoista esitellään työnhakijoille messujen infotauluilla. ● Tapahtuman toteutuksesta vastaavat Naantalin kaupungin nuoriso-, työllisyys-, viestintä- ja elinkeinopalvelut Lisätiedot: elinkeinoasiamies Jorma Ranta, 044 733 4691, jorma.ranta@naantali.fi

marraskuussa

K

aupungintalossa asiointiin on tullut muutoksia marraskuun alusta alkaen. Muutokset koskevat kaupungintalossa liikkumista. Asiointi palvelupisteessä ja kulku katutason tiloihin säilyvät ennallaan. Kaupungintalon kerroksiin johtavan porraskäytävän ovet ja hissi ovat jatkossa lukittu. Kun haluat asioida kaupungintalon ylemmissä kerroksissa, ilmoittaudu ensin vahtimestarille katuta-

son asiakaspalvelutiskillä. Vahtimestari ohjaa sinut hissiin, jolla pääset kulkemaan sovittuun tapaamiseen tai palveluun. Sosiaalitoimessa pääosa asioinnista tapahtuu ajanvarauksella kuten ennenkin. Uudistuksen pyrkimys on parantaa asiakaspalvelua ja lisätä kaupungin palveluyksiköiden työolosuhteiden ja asiakaspalvelun turvallisuutta. ●

Yritystonttitarjonta on kasvanut Naantalissa Teksti: Jorma Ranta

Investointitukea saatavissa vielä saaristossa

Y

ritystonttien tarjonta on kasvanut merkittävästi Naantalissa kuluvana vuonna. Luolalan alueelle on Kuormatien valmistumisen myötä saatu neljä isoa valmiiksi tasattua kovapohjaista kalliotonttia. Tonttien koot vaihtelevat 4 000–10 000 m²:n välillä. Turun Korjaustelakan ympärillä olevan Naviren alueen kaava vahvistui keväällä ja myös siellä on nyt runsaasti erilaisia vaihtoehtoja yritysrakentamiselle. Alueen koko on noin 30 ha. Alueen houkuttelevuutta lisää se, että yrityksillä

4

NASTA 4/2017

on tietyin edellytyksin mahdollista vielä hakea siellä toteutettaviin investointeihin 20 %:n investointitukea Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Naviren alueen etuna on lisäksi siellä sijaitseva Naantalin Satama Oy:n hallinnoima laituri, joka tarjoaa mahdollisuuden raskaitten kokonaisuuksien kuljettamiseen meriteitse. Tästä voivat hyötyä mm. laivateollisuuden alihankkijat. Naviren alueella tonttien koot voidaan räätälöidä tarpeen mukaan pienistä hyvinkin suuriin, jopa hehtaarien kokoisiin tontteihin. ●


Naantalin terveyspalvelut lisää sähköisiä palveluitaan

S

ähköisen asioinnin mahdollisuus lisääntyy Naantalin terveydenhuollon palveluissa. Sähköinen asiointi tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkossa voi hoitaa sekä omia että läheisten terveydenhuollon asioita. Jos asioit jonkun toisen puolesta, tarvitset siihen hänen suostumuksensa.

Sähköinen ajanvaraus ja viestipalvelut otetaan käyttöön ensin Ensimmäisenä sähköiseen ajanvaraukseen siirtyy laboratorio. Sähköisesti varatun ajan voi tarvittaessa myös siirtää ja peruuttaa. Varatusta vastaanottoajasta asiakas saa tuttuun tapaan tekstiviestimuistutuksen vuorokautta ennen vastaanottoa. Sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheittain. Terveyspalveluiden ajanvaraussivulta verkosta löydät jatkossa tarkemmat tiedot niistä varauksista, joita voi tehdä sähköisesti. Sähköinen asiointi palvelee myös viestintäkanavana. Sen kautta voi jatkossa toimittaa lisätietoja, saada

hoito-ohjeita, täyttää potilaskyselyjä tai vastaanottaa tietoa laboratoriotuloksista. Sähköisten palveluiden piiriin tulevat myös hoitotarviketilaukset, jotka tulee tehdä 2 viikkoa ennen tavaroiden tarvetta.

Maksuttomiin sähköisiin palveluihin tarvitaan asiakkaan suostumus Sähköinen asiointi on maksutonta ja sen käyttö edellyttää asiakkaan suostumuksen, jonka voi antaa kaupungin verkkosivulla olevalla lomakkeella ”Sähköisen asioinnin palvelusopimus”. Suostumus astuu voimaan välittömästi. Suostumuksen voi halutessaan antaa myös terveysasemilla, joissa se kirjataan potilastietojärjestelmään. Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön vaiheittain ja kirjautuneella henkilöllä näkyvät ne palvelut, joissa hänellä on asiakkuus.

Sähköisen asioinnin palveluita otetaan käyttöön asteittain ja niistä tiedotetaan verkkosivuilla www.naantali. fi/terveys. Naantalin terveyspalveluilla on ennestään ollut käytössä seuraavat sähköset palvelut: hammashuollon ajanvaraus, sähköinen resepti, Omakantapalvelu, tekstiviestimuistutus varatuista ajoista, A-todistuksen sähköinen välitys Kelaan. Kuluneen syksyn aikana on jo otettu käyttöön Marevanin sähköinen

Teksti: Hannele Nikander-Tuominen, Anu Anttila

annosteluohje. Ohjeen saa halutessaan joko tekstiviestinä ja/tai sähköisen asioinnin viestipalvelun kautta. Tekstiviestissä on ilmoitettu asiakkaan viimeinen INR-arvo, lääkitysohje sekä seuraava kontrollipäivä. Poikkeuksellisten tulosten kohdalla hoitohenkilökunta ottaa edelleen totuttuun tapaan yhteyttä asiakkaaseen sopiakseen jatkotoimenpiteistä. ●

Sähköinen asiointi onnistuu Sähköiset palvelut -linkistä kaupungin verkkosivuilla www.naantali.fi/terveys Siellä pääsee myös helposti kirjautumaan Omakantapalveluun.

Kotisairaala aloitti toiminnan Naantalissa 2.10.2017

K

otisairaala tarkoittaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaan asunnossa, joka voi olla yksityiskoti, palvelutalo tai hoivakoti. Asiakkaaksi pääsee lääkärin lähetteellä ja asiakkaan pitää itse haluta hoitoa kotona. Asiakkaan tilanteen tulee olla sellainen, että hänet voidaan kotona hoitaa. Lähtökohtaisesti asiakkaan tulee päästä itse avaamaan ovi. Kotisairaalan sairaanhoitajatiimissä työskentelee Arja Harju, Annariina Manner sekä Henna Lehmuskoski. Lääkärinä toimii Anna Harjulahti. Arkisin kotisai-

raala on avoinna klo 07.30–21.00 ja viikonloppuisin sekä pyhinä klo 8-18. Muina aikoina on mahdollisuus olla yhteydessä terveyskeskuksen vuodeosastoon. Lääkäri tekee myös kotikäyntejä tarvittaessa. Asiakkaita voivat olla esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa saavat infektio-potilaat, tehostettua haavanhoitoa tarvitsevat potilaat, laskimotukospotilaat sekä nestehoitoa ja kiireetöntä verensiirtoa tarvitsevat potilaat. Saattohoitoa voidaan myös toteuttaa kotona. Kotisairaalan hoitopäivä on 20.80 €/

vrk, joka sisältää lääkärin määräämät kotisairaalan annostelemat lääkkeet, hoitotarvikkeet ja hoidon aikana otetut laboratorio kokeet. Kotisairaalan tiloissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä maksu on 11.40 €/vrk. Kotisairaalanhoidon maksua ei peritä säännöllisiltä kotihoidon asiakkailta, rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä miinanraivaajilta. Kotisairaalan asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. Kyseessä on kolmen kuukauden pilotti jonka aikana kerätään potilaiden kokemuksia kotisairaalasta ja saadaan

näyttöä mm. siitä, riittääkö kolme sairaanhoitajaa pyörittämään kotisairaalatoimintaa. Arkisin klo 07.30-21.00 Viikonloppuisin sekä pyhinä klo 8-18.00 Kotisairaala p. 040 664 8110 Terveyskeskus vuodeosasto p. 02 436 2624 Osastonhoitaja, Tarja Hakunti p. 050 414 1198 ●

NASTA 4/2017

5


Kotikuntoutustiimiin kuuluvat sairaanhoitaja Katja Puttaa-Virta, Pentti Kolkka ja fysioterapeutti Mirka Katajisto.

Kotikuntoutus

ikäihmisen toimintakykyä tukemassa

K

otikuntoutustoiminta on kotihoidon uusi toimintamuoto. Tiimi on mukana kuntoutuksessa, kotiutuksessa ja kotihoidon palvelutarpeen arvioinneissa. Tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen niin, että kotona voidaan asua mahdollisimman pitkään. Vaikka ikää on kertynyt, toimintakykyä voidaan aina parantaa. Tärkeää on pystyä tekemään kotona itselle merkityksellisiä asioita. Kotikuntoutustiimin tehtävänä ei ole ainoastaan kotona tapahtuva asiakkaiden arkikuntoutus. Tiimi palvelee kaikkia yli 65-vuotiaita, jotka kokevat tarvitsevansa apua arjessa pärjäämisessä ja saattavat tarvita kotihoidon palveluja. Yhteydenottaja voi olla terveydenhuollon ammattilainen, omainen tai ikääntynyt itse. Tiimi tekee kotikäynnin, jonka aikana selvitetään asiakkaan toimintakyky ja mahdollinen kotihoidon palvelujen tarve. Tiimin ammattilaiset ovat mukana myös asiakkaiden kotiutustilanteissa.

Paluu sairaalasta kotiin on usein haastava hetki iäkkäälle. Kotiutuvan toipilaan tila on usein altis muutoksille. Kotikuntoutustiimin sairaanhoitaja ja fysioterapeutti huolehtivat siitä, että kotiutuminen tapahtuu turvallisesti ja asiakkaan palveluiden tarve on selvitetty huolellisesti. Kotikuntoutustiimissä työskentelee fysioterapeutti ja sairaanhoitaja arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8-15. Kartoituskäynti on kaikille aina maksuton. Säännöllistä kotihoitoa tarvitseville asiakkaille palvelu on maksutonta, muille asiakkaille 9,30 €/alkava tunti. ●

Yhteydenotot: Fysioterapeutti Mirka Katajisto p. 040 6648 114 Sairaanhoitaja Katja Puttaa-Virta p. 040 6648 113

Kummelin palvelukeskuksen remontti toi lisää avaruutta ja toimivuutta

K

ummelin palvelukeskuksen yli kaksi vuotta kestänyt remontti on saatu päätökseen. Uurastuksen tuloksena tiloista tuli toimivammat ja valoisammat. Ryhmäkodin ruokasalin ja oleskelutilan avaruus sekä pesutilojen parempi toimivuus ovat olleet erityisen merkittäviä muutoksia. Viihtyisyys lisääntyi ryhmäkodin etupihalle rakennetun reilunkokoisen terassin ja merenpuoleisen lasitetun terassitilan

ansiosta. Asukasturvallisuuden lisäämiseksi ryhmäkotiin on asennettu myös hoitajakutsujärjestelmä. Piha-alueiden valaistusta on tehostettu ja liikennettä palvelukeskuksen sisäänkäynnin lähellä on rajoitettu. Syyskuussa vietettiin uudistuneen Kummelin palvelukeskuksen avajaisia. Palvelukeskuksen yhteisöllisyyden ajatus konkretisoitui jälleen, kun Kummelin asukkaat saivat laulaa ja jumpata päiväkodin lasten ohjaamana. ●

Odotusajat Naantalissa haettuihin ikäihmisten palveluihin vuonna 2017 Seurantajaksolla 1.1.2017–30.9.2017 ympärivuorokautisen hoitopaikan on saanut 59 asiakasta ja keskimääräinen jonotusaika on ollut 2 kuukautta 19 päivää. Vuonna 2016 keskimääräinen jonotusaika oli 4 kuukautta 4 päivää, uudet ryhmäkodit parantavat huomattavasti jonotilannetta. Kotihoidon palvelut on järjestetty viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palvelusetelillä. Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien. Hakemusten käsittelyaika kestää noin kuukauden. Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto, Hoito- ja vanhuspalvelut ●

PERINTEINEN

JOULUJHLA SUNNUNTAI 10.12.2017 klo 12 Seurakuntakeskus, Piispantie 2 Jouluista ohjelmaa mm.

Lucian kruunaus Lucia kuoro joht. Virpi Vähäpassi Helianthus kuoro Huilumusiikkia Katariina Lehtinen Puuro- ja kahvitarjoilu

TERVETULOA!

Kuljetus Ruona ja Aurinkosäätiön palvelutalo klo 11.15 Järj. Naantalin Vanhusten Tuki ry, seurakunta, kaupunki

VAPAA PÄÄSY

6

NASTA 4/2017


Muistineuvontapalvelut ovat maksuttomia. Puhelinaika maanantaisin ja perjantaisin klo 9-15 p. 050 414 1203

Pätkiikö muisti, epäiletkö muistisairautta?

Myllynkiventien muistikodissa on hyvä elää

Teksti: Hannele Saarinen • Kuva: Hanna Gustafsson

Teksti: Nina Tulonen, Anu Anttila

E

i hätää, sillä ensikäden tietoa muistiasiakkaan palveluista voi nyt saada yhdestä oppaasta. Sen ovat koonneet kaupungin moniammatillinen työryhmä Muistiluotsin aluesuunnittelijan johdolla. Muistipotilaan palveluopas antaa tietoa siitä, miten hakeutua muistitutkimuksiin sekä minkälaisia etuja ja

palveluja on mahdollista saada. Opas on saatavilla terveyskeskuksen ja kotihoidon toimipisteissä sekä kaupungintalon palvelupisteessä. Muistisairas ja hänen läheisensä tarvitsevat perustietoa sairaudesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Jos olet huolestunut omasta tai läheisesi muistista, kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen, muistikoordinaattori Salla Miesvirta ja muistihoitaja Satu Kurronen auttavat muistipalveluiden saamisessa.

O

n torstai 12. lokakuuta ja Merimaija lukee Turun Sanomia ääneen ja vierellä olevat asukastoverit ja hoitajat kuuntelevat, mitä maailmalla tapahtuu. Keskustelua ja ihmettelyä syntyy maailman menosta. Merimaija on yksi muistikoti Sylvin asukkaista, jotka muuttivat uuteen yksikköön huhtikuun alussa. Tovin jutustelimme yhdessä hänen tunnelmistaan muistikodissa asumisesta. Keskustelun lomassa

katsomme Merimaijan valokuvia, jotka ovat hänelle erittäin tärkeitä ja rakkaita. Niiden avulla muistelemme yhdessä hänen elämänsä historiaa. Merimaijan mielestä muistikodissa on kaunista ja viihtyisää. Omassa rytmissä herääminen ja päivän toiminnot ovat hänelle tärkeitä. Muistikodin tilat antavat liikkumiselle hyvät puitteet ja ulos sisäpihallekin pääsee näppärästi kauniilla säällä. Muistikodissa on hyvä elää.

Muistikodit Alli, Sylvi ja Ellen muodostavat nyt toiminnallisen kokonaisuuden Merimaijan kanssa jutusteli Myllynkiventien ryhmäkotien eli muistikotien vastaavana sairaanhoitajana maaliskuussa aloittanut Nina Tulonen. Hän korostaa, että muistikotien työn keskiössä ovat asukkaat ja heidän hyvinvointinsa. Asukkaan itsemääräämisoikeus, kodinomaisuus ja asukkaan omien voimavarojen tukeminen ovat keskeisiä hoidon periaatteita, Nina Tulonen toteaa. Omaisilla on myös tärkeä rooli päivittäisessä toiminnassa ja yhteistyö perustuu kaikkien osapuolten väliseen luottamukseen.

Vapaaehtoistyöntekijät tuovat osaltaan rikastusta arkeen. Vanhusten tuki ry:n vapaaehtoisrinki pitää musiikkihetkiä ja valokuvamuisteluita. Ulkoiluvapaaehtoiset käyvät puolestaan ulkoiluttamassa ryhmäkodin asukkaita. Uusissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä Myllynkiventiellä on nyt kaikissa asukkaita, kun lokakuun alussa kolmannen ryhmäkodin ovet avautuivat asukkaille. Ryhmäkodit on nimetty presidenttien puolisoiden mukaan kaikkien ryhmäkotien asukkaille ja omaisille järjestetyn nimikilpailun tuloksena. ●

Tutkimuksiin kannattaa hakeutua, jos • ihmisten nimet ja muut asiat unohtuvat toistuvasti • sanojen löytäminen on vaikeaa tai niitä on vaikea ymmärtää • tärkeät esineet esim. avaimet tai lompakko ovat useasti kadoksissa • sovitut tapaamiset unohtuvat toistuvasti • uusien asioiden opettelu on selvästi vaikeutunut • ei muista miten on tultu johonkin paikkaan Yhteyttä voi ottaa muistikoordinaattoriin, joka puhelimitse neuvoo, miten tilanteessa edetään. Elämä voi jatkua täysipainoisena muistisairaudesta huolimatta. ● Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yhdessä väriä elämään Flyer 148x210mm.indd 1

25.10.2017 13.49.15

NASTA 4/2017

7


”Surun vuodenajat”

-keskusteluilta lapsen menettäneille Tilaisuus on tarkoitettu myös naantalilaisille lapsen menettäneille vanhemmille, isovanhemmille ja aikuisille sisaruksille. Illan aikana on mahdollista kohdata ja vaihtaa ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Saat myös tietoa Turun seudulla järjestettävistä palveluista läheisen menettäneille. Tapahtumaan ovat tervetulleita niin syntymättömän tai pienen kuin aikuisenkin lapsen kuoleman kokeneet ja vaikka kokemuksesta olisi kulunut pitkäkin aika.

Aika: Paikka:

ti 28.11.2017 klo 17.30–19.30 Nummen srk-koti, Papinkatu 2, Turku.

Tilaisuuden järjestävät Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun Kaupunkilähetys ry/ Senioripysäkki, Käpy - Lapsikuolemaperheet ry ●

Tullin Joulu 2017

hyvää mieltä tekijöille ja kokijoille! Joulu on perinteisesti perhejuhla. Yksinäisyys on kaikkein vaikeinta silloin, kun kaikki muut ovat perheittensä kanssa. Jouluiloa on vaikea löytää myös silloin, kun jostakin syystä ei ole varaa tai voimia järjestää joulua perheelle. Vapaaehtoiset järjestävät Kuparivuoren Urheilutalolla jouluruokailua ja erilaista ohjelmaa jouluaattona ja joulupäivänä koko perheelle. Tapahtuma on suunnattu naantalilaisille ja on osallistujille maksuton. Tarvittavat materiaalit sekä ruoka-aineet pyritään saamaan lahjoituksina ja avustuksina.

Tullin ovet yleisölle avoinna seuraavasti: Sunnuntai 24.12. klo 10.00–18.00 • puuro 10.00–14.00 • ruoka 14.00–18.00

Maanantai 25.12. klo 10.00–18.00 • puuro 10.00–14.00 • ruoka 14.00–18.00

Tule luomaan kanssamme joulun tunnelmaa ja hyvää mieltä itsellesi sekä muille!

Rahalahjoitukset: Naantalin seurakunnan diakonian tilille FI02 5284 0220 010793 viite: Tullin joulu sekä seurakunnan kirpputorin ”diakoniapossu”

Tullin joulutapahtuman yhteyshenkilöt: Koordinaattori: Niko Leiklahti puh. 044 2393 582 Varakoordinaattori: Leo Salo puh. 046 6193 277 Yhteistyössä: Toimintayhdistys Naantali, Naantalin seurakunta ja Naantalin kaupunki

Tapahtuma on Naantalin Kuparivuoren urheilutalolla, Kuparivuorentie 1. ●

Tervetuloa mukaan! 8

NASTA 4/2017

Varhaiskasvatusmessuilla äidit saivat tutustua koodauksen alkeisiin.

Uudesta Vasusta vauhtia

Naantalin varhaiskasvatukseen Teksti: Kaisa Rantala • Kuvat: Ritva Parviainen

Varhaiskasvatusmessuilla torstaina 12.10.2017 esiteltiin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa ja Naantalin varhaiskasvatuksen palveluita.

L

okakuisilla Varhaiskasvatusmessuilla Karvetin uudistuneessa päiväkodissa kuntalaiset saivat tutustua uuteen vasuun eli varhaiskasvatussuunnitelmaan toiminnallisin menetelmin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kertoi vasun sisällöstä, oppimisen alueista, käytössä olevista työtavoista sekä huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Illan aikana oli mahdollisuus

tutustua uuteen sähköiseen asiointipalveluun, jonka avulla huoltaja ilmoittaa ennakkoon lapsen hoitotarpeen. Messukävijät pitivät hyvänä, että varhaiskasvatus on kiinnostunut osallistamaan lapset ja heidän perheensä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Mukana messuilla oli noin sata aiheesta kiinnostunut kuntalaista.

Vasuja on tehty aiemminkin – mikä muuttuu? Naantalin varhaiskasvatus on ollut jo pitkään tavoitteellista ja laadukasta toimintaa ja vasuja on Naantalissa tehty aiemminkin. Uusi elokuun alussa voimaan tullut valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja ja sen pohjalta tehty Naantalin paikallinen uusi vasu nostavat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lapsen edun ikään kuin uuteen valoon. Vasussa lapsi on keskiössä, tiivistää Naantalin vasu-työryhmän puheenjohtaja aluepäiväkodinjohtaja Viveka Raitanen. Jatkossa kaiken varhaiskasvatuksen tulee olla pedagogisesti perusteltua niin, että lapsen etu ja tarpeet muodostavat kokonaisuuden ja toiminnan keskeiset tavoitteet, Raitanen jatkaa. Asiakirja velvoittaa jokaista lapsen kanssa työskentelevä työntekijää, virkamiestä tai päättäjää noudattamaan perusteita.

Lapsen toiveet ja mielipiteet pitää selvittää yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan on aktiivisessa yhteistyössä huoltajien ja muiden lasten sekä perheiden hyvinvointia edistävien tahojen kanssa etsittävä ratkaisuja lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Kuntakohtaisen vasun lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan oma vasu. Se on suunnitelma, johon kirjataan kaikki lasta koskevat varhaiskasvatuksen tavoitteet, menetelmät, toimenpiteet ja mahdollinen tuki, arviointia unohtamatta. Uusi vasu tukee hyvin laajasti lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua. –Kytkeydymme myös entistä vahvemmin elinikäiseen oppimisen polkuun, Viveka Raitanen tiivistää. ●


NAANTALIN OPISTON KURSSIT JA ILMOITTAUTUMINEN Kevään kursseille sitova ilmoittautuminen 1.11.2017 alkaen internetissä www.naantali.fi/opisto (netti-ilmoittautuminen) tai puhelimitse opiston toimistoon 044 7334 651. Kurssien tarkemmat sisällöt, hintatiedot ym. löytyvät verkkosivulta. Osa kursseista on myös painetussa opinto-ohjelmassa, joka on jaettu koteihin elokuussa.

Opiston toimisto on avoinna ma–to klo 9–15.00, pe suljettu. Vietämme joululomaa 22.12.–7.1. välisen ajan. Kevätkausi käynnistyy ma 8.1.2018, jolloin meidät tavoittaa taas normaalisti myös ilta-aikaan (ma–to) klo 14–21.

KIELTEN VERKKOKURSSIT

TIETOTEKNIIKKA

• Suomea verkossa/Finnish on Line (Tasot 3–4) 15.1.–15.4.2018 • Writing Emails in English at Work -verkkokurssi 9.1.–27.3.2018 • Ranskan verkkokurssi 15.1.–9.4.2018

• Oma kone haltuun - Windows 10 alkeiskurssi 11.1.–1.2.2018 to 15.30–17.45 • Oma kone tehokäyttöön - Windows 10 peruskurssi 8.2.–8.3.2018 to 15.30–17.45 • Picasa 3 - Digikamerakuvien käsittelyn perusteet 11.1.–1.2.2018 to 18.00–20.15 • Pilvipalvelut 8.2.–15.2.2018 to 18.00–20.15 • Somekuvat ja julisteet canvalla 23.1.–6.2.2018 ti 17.30–19.00 • Windows tietokoneen huolto ja puhdistus 10.1.–31.1.2018 ke 18.00–20.15 • Google - Ratkaisu lähes kaikkeen 7.2.–28.2.2018 ke 18.00–20.15 • Tutustutaan tietokoneeseen 10.1.–7.3.2018 ke 16.15–17.45

VIERAAT KIELET • Pakkåruotsia hyvällä mielellä 2, 10.1–4.4.2018 ke 17.15–18.45 • Let’s talk in english 11.1–5.4.2018 ke 18.00–19.30 • Ranska 1 - Bonjour Tous! 8.1.–9.4.2018 ma 19.00–20.30 • Italiaa monin tavoin - Italiano in modi diversi 16.1.–13.3.2018 ti 18.00–19.30 pe 18.00–19.30 • Tervetuloa - Saame tuttavaks! 10.1.–4.4.2018 ke 18.30–20.00

KUVATAITEET JA VALOKUVAUS • Maalauspiiri 15.1.–26.3.2018 ma 17.30–20.30 • Akvarellimaalauksen päiväryhmä 18.1.–5.4.2018 to 10.30–13.45 • Toisenlainen taidematka 20.1.–3.3.2018 pe klo 18.00–19.30 la 11.30–13.45 • Pâte De Verre - pieniä lasiveistoksia 10.2.–4.3.2018 la ja su 10.00–14.00 • Valokuvauksen jatkokurssi 11.1.–15.2.2018 to 17.45–21.00 • Fotarit/kevät 1.3.–5.4.2018 to 17.45–21.00

MUSIIKKI • Yksinlauluopetusta aikuisille/Kristina Raudanen 11.1.–22.3.2018 to 16.00–21.00 • Yksinlauluopetusta aikuisille/Maikki Säikkä 11.1.–22.3.2018 to 16.15–19.45 • Yksinlauluopetusta aikuisille/Tiina Lustig 11.1.–22.3.2018 to 16.00–20.00 • Viulunsoitto/Marianne 9.1.–3.4.2018 ti 16.45–17.45

KÄDENTAIDOT • Savimuotoilun alkeet/päiväryhmä 8.1.–12.3.2018 ma 10.00–13.15 • Savimuotoilun alkeet /iltaryhmä 9.1.–3.4.2018 ti 18.30–20.45 • Savimuotoilun jatko/päiväryhmä 11.1.–15.3.2018 to 10.00–13.15 • Savimuotoilun jatko/iltaryhmä 10.1.–28.3.2018 ke 17.45–20.00 • Keraaminen kuvanveisto 10.1.–21.3.2018 ke 10.00–13.15 • Makramee kurssi 11.1.–18.1.2018 to 18.00–20.15 • Huonekalujen entisöinti C 19.1.–28.1.2018 pe 18.00–20.15, la–su 10.00–15.00 • Huonekalujen entisöinti D 23.2.–4.3.2018 pe 18.00–20.15 la–su 10.00–15.00 • Huonekalujen verhoilu II 13.1.–1.3.2018 to 17.45–21.00, la 10.00–15.00 • Makramee-korukurssi 25.1.–1.2.2018 to 18.00–20.15 • Koruja jalometalleista 20.1.–17.3.2018 la 9.00–13.00

DIGITAALINEN SUKUTUTKIMUS • Digitaalinen sukututkimus - Sukuhistorian digitaaliset aineistot 11.1.–8.2.2018 to 18.00–20.15 • Digiajan sukututkimus 2 18.1.–15.2.2018 to 18.00–20.15

VESILIIKENNE • Rannikkolaivurikurssi 9.1.–3.4.2018 ti 18.00–20.15

PUUTARHA • Pihan suunnittelu 8.2.–12.4.2018 to 18.00–19.30

RUOKA JA LEIVONTA • Tryffeliruoat ja viinit 15.1.2018 ma 18.00–21.00 • Makumatka Italiaan 22.1.–5.2.2018 ma 18.00–21.00 • Streetfood, chiliruoat ja oluet 12.2.–26.2.2018 ma 18.00–21.00 • Suolaiset ja makeat kastikkeet sekä viinit 5.3.–12.3.2018 ma 18.00–21.00

LIIKUNTA JA TANSSI • Lavis®-lavatanssijumppa 10.1.–4.4.2018 ke 18.30–19.30 • Koukussa kätköilyyn - Geokätköily 11.1.–1.3.2018 to 17.30–19.45 • Vatsa-Reidet-Pakarat -jumppa 10.1.–4.4.2018 ke 20.00–20.45 • Lihaskuntoa kohottamaan 11.1.–12.4.2018 to 19.00–20.00 • Aloita elämäntapamuutos 10.1.–4.4.2018 ke 19.00–20.00 • Jooga alkeet 9.1.–3.4.2018 ti 19.00–20.30 • Kehonero 17.2.–18.2.2018 la-su 11.00–14.00

MUU KOULUTUS • Rentoa painonhallintaa 6.3.–17.4.2018 ti 18.00–19.30 • Mielen hyvinvointi 15.1.–21.5.2018 ma 10.00–11.30 Mielen hyvinvoinnin -kurssi on keskusteluryhmä, jossa vahvistetaan osallistujien elämäntaitoja ja vaihdetaan ajatuksia. Tavoitteena on löytää voimavaralähtöisiä ja myönteisiä näkökulmia omaan elämään. Kurssi on maksuton. Opetuspaikka: Kalevanniemen koulu, Opintie 2, 21100 Naantali Päivä ja kello: Ma: 10.00–11.30 Kevätlukukausi: 15.1.2018–21.5.2018 ●

NASTA 4/2017

9


Kahvita, liputa, valaise

Itsenäisyyspäivän juhlistus alkaa torilla jo 5.12.

K

oko Suomi aloittaa tänä vuonna itsenäisyyspäivän juhlinnan jo tiistaina 5.12. Juhlavuoden Suomi 100 -organisaatio on kehottanut kaikkia suomalaisia aloittamaan yhdessä Suomen syntymäpäivän vieton perinteisellä suomalaisella tavalla kahvikupin äärellä. Myös Naantalin kaupunki tarjoaa kuntalaisille kahvit torilla klo 14–18. Satavuotias kotimaamme puetaan juhla-asuun lipuin ja koristein jo itsenäisyyspäivän aattoiltana klo 18 alkaen. Juhlaliputus jatkuu yön yli aina itsenäisyyspäivän iltaan klo 22 asti. Kaupunki valaisee torin lippurivin ja Naantalin Energia linja-autoaseman puistossa liehuvat liput. Juhlan ajaksi kannustetaan valaisemaan myös kaikkialla Suomessa keskeisiä kohteita, rakennuksia tai muita maamerkkejä, sinivalkoisin valoin. Naantalissa valaistuun juhla-asuun pukeutuu kaupungintalo torin laidalla. Valot syttyvät klo 18 ja niitä voi ihailla aina torstaiaamuun 7.12. asti. ●

Kahvita, liputa ja valaise tai tule torille kahville! www.suomifinland100.fi

Janácek, Beethoven ja Mozartin Requiem soivat

Talvikonserteissa 2018

J

o perinteeksi muodostuneet Naantalin Talvikonsertit järjestetään 13. kerran Naantalin kirkossa helmikuun 3. ja 4. päivä klo 19. Lauantaina 3.2. kuullaan Janácekin ja Beethovenin kamarimusiikkia, jota tulkitsevat viulisti Elina Vähälä, pianisti Ralf Gothóni ja Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sellisti Arto Noras. Sunnuntain 4.2. ohjelmassa on Mozartin Requiem, jonka esittävät sopraano Kaisa Ranta, altto Niina Keitel, tenori Joska Lehtinen, basso Nicholas Söderlund sekä Ars Musican kamariorkesteri ja -kuoro kapellimestari Pertti Pekkasen johdolla. Talvikonsertit järjestetään jälleen yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. ●

Lasten uusivuosi on

Liput ovat myynnissä Naantalin Matkailussa ja Lippupisteessä. Lisätietoja: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Yhtä sirkusta!

Naantalissa meno on jälleen ”Yhtä sirkusta” uudenvuodenaattona 31.12. klo 16-18 Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Lasten omassa uudenvuodenjuhlassa yleisöä viihdyttävät Kai Kuutamo ja Aimo Annos maan mainiolla sirkusmusiikkispektaakkelillaan. Muumien kotikaupungissa kun ollaan, eiväthän muumitkaan voi näistä juhlista pois jäädä! Illan päätteeksi käännetään katseet kohti iltataivasta ja ihaillaan upeaa ilotulitusta! Rajatun katsojamäärän vuoksi tapahtumaan ilmoittaudutaan ennakkoon verkossa: www.naantali.fi/yhtasirkusta Tapahtuman järjestävät kulttuuripalvelut, Naantalin seurakunta, MLL:n Naantalin osasto ja Muumimaailma. ●

10

NASTA 4/2017


Itsenäisyyspäivä 6.12.2017

Oskar Merikanto 150

Säveltäjämestari Oskar Merikannon juhlaa pianokonsertissa Teksti: Sauli Huhtala

V

uonna 2018 tulee kuluneeksi 150 vuotta säveltäjä Oskar Merikannon (1868–1924) syntymästä. Häntä pidetään yhtenä merkittävimmistä suomalaissäveltäjistä, jonka tunnettuja teoksia ovat mm. Kesäillan valssi, Mä oksalla ylimmällä, Nälkämaan laulu ja Valse Lente. Sävellystyön lisäksi Merikanto kiersi Suomea ahkerasti esiintymässä ja hän oli tunnettu pianovirtuoosi. Oskar Merikanto oli jo elinaikanaan erittäin suosittu ja arvostettu säveltäjä, vaikka hänen aikalaisensa Jean Sibelius onkin kohonnut kansallissäveltäjän asemaan. Merikannolla oli ainutlaatuinen kyky kirjoittaa upeita tunnelmallisia melodioita. Hänestä onkin tullut yksi rakastetuimmista suomalaissäveltäjistä.

Pianotaiteilija Folke Gräsbeck esittää Oskar Merikannon ikivihreitä pianoteoksia Kesäillan valssista Kesäpäivä Kangasalla -muunnelmiin su 21.1.2018 klo 16 Kristoffer-salissa, Opintie 2. Konsertissa kuullaan myös Merikannon harvinaisempia sävellyksiä mm.Fennia rediviva ja Barcarolle. ●

Oskar Merikanto 150 Folke Gräsbeck, piano 21.1.2018 klo 16.00 Kristoffer-sali, Opintie 2 Liput: 20/15 €

Klo 9.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Laivaston muistoristillä, Kuparivuoren leirintäalue Klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Naantalin kirkossa, mukana Helianthus, joht. Johanna Järvinen Seppeltenlasku sankarihaudoilla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä jumalanpalveluksen jälkeen Klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Kristoffer-salissa, Opintie 2 Kahvitus klo 11.15 alkaen Tervetuliaissanat Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna Juhlapuheet Sotaveteraani Matti Kastemaa Naantalin lukion oppilaskunnan pj Karola Salminen Musiikkiesityksiä

Naantalin jouluseimi 3.12.2017 – 7.1.2018

Jouluaattona 24.12.2017 klo 12.00 JOULURAUHAN JULISTUS Naantalin museon, Humpin edustalla, Mannerheiminkatu 21 • Joulurauhan julistaa hallintojohtaja Riitta Luotio • Musiikista vastaa VG Brass, johtajana Jari Virta * * * * * Uudenvuodenaattona 31.12.2017 klo 23.45 UUDENVUODENVASTAANOTTO Naantalin museon, Humpin edustalla, Mannerheiminkatu 21  Uudenvuodenpuhe, kaupunginvaltuuston 1. vpj. Annika Urpolahti • Musiikista vastaa VG Brass, johtajana Jari Virta

Joulun odotus alkaa. Tule hiljentymän hetkeksi seimelle

su 3.12.2017 klo 17

Vanhan kaupungin puistoon Kuva: J LeinoNaLVI

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA -KYLÄHUONE

9.12 klo 12-15.00 Röölän Joulutori.

e e

Joulu Saapuu e

e

e

e

Merimaskuun

Perinteinen, tunnelmallinen joulutapahtuma

Yhdessä kulkien Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta! www.roola.fi

puh. 044 974 8711, roola@roola.fi

la 25.11. klo 11–15

Joulupukki vierailee klo 12 ja 14 Tervetuloa Merimaskun Maamiesseurantalolle Killaistentie 40 Vieraile myös Villa Augustassa Kirkonsalmentie 66

NASTA 4/2017

11


NAANTALIN MUSEON JOULUN AIKA

Joulun suvi, pääsiäisen lumi – joulunajan uskomuksia Teksti ja kuva: Mari Termonen

E

ntisajan suomalainen eli haltijoiden, maahisten, vainajien ja muiden yliluonnollisten olentojen keskellä. Elämä oli täynnä enteiden katsomista ja uskomuksia. Erityisesti juhlapäivät ja -pyhät olivat suosittua aikaa tulevaisuuden tulkitsemiselle. Nykypäivästä katsottuna tuntuu vaikealta ymmärtää, miksi esimerkiksi kuolemanenteitä tarkkailtiin niin paljon. ”Jouluaattona pantiin ikkunalle suolarakeita. Jokaisella oli merkitty suolarae. Se oli merkitty niin, että tiedettiin, mikä kenenkin oli. Se, jonka suolarae suli ensiksi, kuoli ennen seuraavaa joulua.” Museon joulunäyttelyssä luodaan nimensä mukaisesti katsaus joulun uskomuksiin. Jouluna on tulkittu etenkin tulevia säitä sekä seuraavan vuoden satoja karjaonnea, mikä oli ymmärrettävää maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa. Jos jouluyö on tähdessä ja muuten selkeä, tulee hyvä ruisvuosi ja vasikat menestyvät hyvin. Uskomuksissa oli paljon samankaltaisuuksia ympäri Suomen. Ne kuitenkin muokkautuivat paikallisesti sopiviksi; kun etelässä puhuttiin siasta, oli pohjoisessa eläin samassa uskomuksessa poro. Uskomuksissa toistuu ensimmäisyyden ja viimeisyyden ajatus. Joulu-

aamuna varottiin tekemästä ensimmäistä valkeaa pesään, sillä se talo, jossa niin tehtiin sillä paikkakunnalla, sai kaikki kärpäset seuraavana kesänä. Uskomuksesta riippuen oli tärkeää välttää olemasta joko ensimmäinen tai viimeinen. Tapanina ajettiin kilpaa kirkosta kotiin. Silloin koetti jokainen ajaa itselleen seuraavaksi vuodeksi vasikan lykkyä. Sen sai se kylän asukkaista, joka ensiksi kirkosta palasi.

Hiilolassa aloitellaan joulun viettoa. Lainatavarat on hankittu takaisin kotiin, sillä uskottiin talon omaisuudelle muuten koituvan vahinkoa. Joulua edeltävät kaksitoista päivää on tarkkailtu säitä, näin nähdään mitä jokaista päivää vastaava tuleva kuukausi tuo mukanaan. Myöhemmin syötävän joulupuuron sekaan laitetaan manteli näyttämään kenen häitä seuraavaksi juhlitaan. Myös haltija on saanut oman puuron ullakon portaiden yläpäähän. Tällä turvataan se, että haltija pitää talosta huolta. Kohta aloitetaan ruokailu. Pian on isännän löysättävä vyötä, sillä jouluruokaa on syötävä jatkuvasti, jotta tarjottavaa on

Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry järjestää taidekurssin, jonka opettajana on kuvataiteen lehtori Pirjo Viitanen. Kurssin ajankohta on viikonloppuina 17.-18. ja 24-25. 2. 2018 klo 11-16 Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Taidekurssin teemana on Valo ja varjo. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Alopaeus-Mustonen 040 5737 111, m-l.alopaeus@dnainternet.net

Naantalin museossa 2.-30.12.2017 Erik Rauthovi - taidetta ja elämää Naantalissa Avoinna klo 12-16 lauantaisin ja sunnuntaisin 2.12.–17.12. sekä päivittäin 26.–30.12. Humppi, Mannerheiminkatu 21 www.naantali.fi/museo

NASTA 4/2017

Joulun suvi, pääsiäisen lumi – joulunajan uskomuksia -näyttely ja museokauppa Säsonki ovat avoinna Hiilolassa klo 12–16 lauantaisin ja sunnuntaisin 2.12.–17.12. sekä päivittäin 26.–30.12. Yhtä aikaa Hiilolan joulunäyttelyn kanssa on Humpin rakennuksessa avoinna taiteilija Erik Rauthovista kertova näyttely, jossa esitellään hänen elämäänsä ja teoksiaan.

Jouluna piti valvoa ja syödä tukevasti

Naantalin Kulttuuritaloyhdistys kurssittaa

12

seuraavanakin jouluna. Tapaninpäivän saapuessa jännitetään onko talon ensimmäinen vieras mies vai nainen, sillä mies tuo onnea, nainen tullessaan huonon vuoden.

Lasten joulu -tapahtuman yhteydessä 10.12. museoon on vapaa pääsy klo 12–16.

Jos tapaninpäivänä tuli ensimmäiseksi mies sisään, se tiesi, että vuoden aikana syntyi sonnisia vasikoita ja pässisiä karitsoja.

PITÄJÄTALO

AAHOLLI Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä Tied. 044 0436776 R-S / Perinne

NAANTALIN MUSEO Mannerheiminkatu 21, p. 02 435 2727 Hiilola, Katinhäntä 1, p. aukioloaikoina 02 434 5324 ●

• Aahollin näyttely YksNainen Pirkko Salovaaran akvarelleja

• Havukranssitalkoot

koululla tiistaina 28.11. kello 18

• Keskiviikkona 6.12. juhlimme

Suomen itsenäisyyttä kirkossa ja koululla. Ikkunakynttilät kello 18 – 19.

• Uuden vuoden 2018 vastaanotto

Aahollin pihalla Sylvesterin ehtoona sunnuntaina 31.12.kello 18

Hyvää Joulua! Onnellista Uutta Vuotta! Kiitos yhteistyöstä! R-S / Perinne


OKM myönsi rahoitusta kuvataidekoululle

N O E T N E E T I A T O U T A R A M I K S I V U K

N Ä Ä V I Ä P U L U O K N E T S I ALAKO ULULA Teksti: Reija Palo-oja ja Erja Launiala • Kuva: Reija Palo-oja

Naantalin opiston kuvataidekoulu aloittaa Kuviskimara-kuvataidetunnit alakoululaisille. Tunnit pidetään osana lasten koulupäivää.

K

uviskimaran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuvataiteen sisältöjä ja taiteen opiskelun mahdollisuuksia omalla kotipaikkakunnalla. Opetus muodostuu kuvataiteen eri osa-alueista oppilaiden kiinnostuksen mukaan esimerkiksi valokuvaus, piirustus ja maalaus, sarjakuva, mediataide, animaatio, grafiikka, savimuotoilu sekä ympäristö- ja yhteisötaide. Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa tarvittaessa erikoisvälineistöä ja laitteita taidetun-

neille ja osa tunneista on mahdollista toteuttaa työpajatyyppisesti kuvataidekoulun tiloissa. Toiminnasta vastaavat kuvataidekoulun opettajat, taiteen ammattilaiset Anne-Mari Kerkola, Karoliina Lukala ja Reija Palo-oja. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa kuvataidekoulun kumppanikouluina ovat Karvetin, Kuparivuoren ja Kultarannan koulut. Toimintaan on mahdollista osallistua myös Lietsalan ja Taimon alakouluista.

Ilmoittautuminen: Naantalin opiston toimisto, puh. 044 7334 651 tai netti-ilmoittautumisjärjestelmässä www.naantali.fi/opisto

Kuviskimaratuntien aikataulut: Kultarannan koulu Karvetin koulu Kuparivuoren koulu

1–3 lk torstaisin klo 14.20–15.50 ja 4–6 lk tiistaisin klo 14.10–15.40 1–2 lk keskiviikkoisin klo 13–14.30 ja 3–6 lk torstaisin klo 14–15.30 1–3 lk tiistaisin klo 13.15–14.45 ja 4–6 lk maanantaisin klo 14–15.30 ●

Osallistumismaksu: 10 € materiaalimaksuna

LASTEN JOULU

SUKANKUDONTA - kaupungin pelastajasta aurinkoiseksi harrastukseksi NÄYTTELY 5. – 17.12.2017 klo 10-14 Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5

SUNNUNTAINA 10.12. klo 12-16 Naantalin Itsenäisyydenpuistossa

Muumit Tiernapojat Partiolaisten leirielämää Joulupukki Poniajelua Koiratanssia Halikoiria Lasten tonttutanssia Leikkiä, laulua ja LUNTA Muutokset mahdollisia.

Naantalin Aurinkoiset Sukkamatamit ry

NASTA 4/2017

13


Yhdessä! Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia Naantalin lukiossa Teksti: Eeva Mäkinen • Kuvat: Eeva Mäkinen

S

uomen juhlavuosi on näkynyt monella tavalla Naantalin lukiossa kuluvan syyslukukauden aikana. Arkisen opiskelutyön ovat tänä syksynä keskeyttäneet monet suomalaisuutta henkivät tapahtumat. Samalla opiskelijat ja opettajat ovat voineet pohtia Suomea ja suomalaisuutta monelta eri näkökulmalta.

Sukelluksia valtakunnan ja kaupungin historiaan Naantalin oppaat tarjosivat lukion ykkösille ja kakkosille opastetut kierrokset Kultarannan puutarhassa. Opiskelijat kuulivat kierroksella monenlaisia tarinoita Suomen presidenteistä ja Naantalin paikallishistoriasta. Kaunis aurinkoinen sää teki opastetusta kierroksestamme

erittäin onnistuneen elämyksen. Kuvataiteen 2. kurssin opiskelijat loivat lukion pihalle Muistopuiston. Puistossa olevat vaatteet heijastavat ajan muutosta viimeisten vuosikymmenten aikana. Naantalissa on aikoinaan toiminut Kukkatehdas, jossa valmistettiin kotimaisia vaatteita. Nykyisin vaatteet valmistetaan pääasiassa ulkomailla halpatuotannon maissa. Vaatteiden lisäksi opiskelijat loivat puistoon ihmishahmoja ja valokuvateoksen. Myös lukion sisätiloissa on ollut esillä vaatteita eri vuosikymmeniltä.

Liikunnan kansallislajissa kisattiin lukion mestaruudesta

Kädet savessa isänmaassa Toisen jakson ensimmäisenä koulupäivänä lukiolaisemme pääsivät muokkaamaan isänmaata. Kädet savessa -toimintapajoissa opiskelijat saivat palan suomalaista punasavea, josta jokaisen tehtävänä oli muovata itselleen oma voimaeläin. Tavoitteena on, että kaikki voimaeläimet kuivataan ja poltetaan, minkä jälkeen jokainen saa oman voimaeläimensä kotiin vietäväksi. Voimaeläimissä oli hienosti kuvattuna monia suomalaisessa luonnossa olevia eläimiä, kuten karhuja, pöllöjä, käärmeitä ja kettuja.

Syyslukukausi alkoi reippaasti lukion opiskelijakunnan hallituksen järjestämällä pesäpalloturnauksella. Kansallislajissamme lukion mestaruuden voittivat tänäkin vuonna abit. Opiskelijakunnan hallituksen pitämästä buffetista tullut tuotto lahjoitettiin Pelastakaa Lapset ry:n kampanjaan, jolla tuetaan kotimaassa olevien köyhien perheiden lapsia ja nuoria. Taksvärkkipäivän tuotto ohjattiin tänä syksynä Itämeri-työhön Baltic Sea Action Groupille. Lukiossa on parhaillaan kolme vaihto-opiskelijaa Etelä-Amerikasta. He ovat päässeet nauttimaan Suomi-aiheisista tapahtumista syksyn aikana. Yhden vaihto-opiskelijamme Naantali-aiheisen kirjoituksen voi lukea lukion Facebooksivulta ’Naantalin lukio virallinen’.

Juhlinta huipentuu itsenäisyyspäiväjuhlaan Suomi 100 -juhlavuoden päätapahtuma on itsenäisyyspäiväjuhla, jota vietetään lukiossa tiistaina 5.12.2017. Juhlan järjestelyvastuussa ovat kakkosvuoden opiskelijat ryhmänohjaajineen. Juhlan suunnittelu on alkanut jo heti ensimmäisenä koulupäivänä. Mielenkiinnolla odotamme arvokkaan 100-vuotisjuhlan ohjelmaa. ●

JOULUNAJAN AUKIOLOAJAT NUOKKAREILLA Monnari Suljettu ti 5.12. ja ke 6.12. su 24.12., ti 26.12., ke 27.12., su 31.12. Avoinna ti 2.1. ja ke 3.1. klo 14–20, su 7.1. klo 16–21

Yökahvila

Naantalin lukion esittelyilta ke 10.1.2018 klo 17.30 Toivotamme yhdeksäsluokkalaiset huoltajineen tervetulleiksi tutustumaan Naantalin lukioon, opettajiin, oppiaineisiin, sähköiseen ylioppilastutkintoon ja opiskelijatoimintaamme. Aloitamme yhteisellä osiolla auditoriossa, josta siirrymme oppiaineiden esittelyihin luokkiin. www.naantali.fi/lukio Facebook: Naantalin lukio virallinen

14

NASTA 4/2017

Suljettu ke 6.12. pe 22.12., pe 29.12. ja pe 5.1.

Merimasku ja Rymättylä Suljettu ke 6.12. to 21.12.2017–ti 9.1.2018

Nuokkarit avautuvat taas  Monnari su 7.1.2018  Yökahvila pe 12.1.  Rymättylä ja Merimasku ke 10.1.


Nuoret vaaliuurnille Uusi 1.6.2017 voimaantullut kuntalaki tukee nuorten mahdollisuutta vaikuttaa oman kuntansa asioihin. NUORISOVALTUUSTON TEHTÄVÄ JA TOIMINTA Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry kiteyttää omilla nettisivuillaan: “Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.” Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankoh-

taisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuorille kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kuntalaki (410/2015, 26§)

Nuorisovaltuusto Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

NUORISOFOORUMISTA KUNNAN VIRALLISEKSI VAIKUTTAJARYHMÄKSI Naantalissa vuonna 2002 aloitti toimintansa nuorten vaikuttajaryhmä nuorisofoorumi, jonka jäsenistö koostui 14–25-vuotiaista vuonna 2014. eri oppilaitosten ja järjestöjen keskuuIkäkriteeri on muuttunut vuosien vardestaan valitsemista nuorista. Toimintarella 13–25 ikävuoden välillä. Nykyisten kausi oli yksi kalenterivuosi. sääntöjen mukaan kaikki 13–17-vuotiKouluissa ryhdyttiin pitämään aat naantalilaiset nuoret voivat asettua nuorisovaltuustovaaleja vuodesta 2006 ehdolle ja äänestää Naantalin nuorisokun vielä muiden yhteisöjen edustajat valtuustovaaleissa. valittiin sisäisesti. Naantalin kaupunginhallituksen Kaikki nuorisofoorumin jäsenet on hallintosäännössä 1.6.2017 nuorisovalvalittu vaaleilla vuodesta 2012 lähtien tuusto on kirjattu yhdeksi kaupungin ja nimi muutettiin Nuorisovaltuustoksi vaikuttamistoimielimeksi.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen, että nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä ja toiminnan koordinoinnista vastaa jatkossakin nuorisotoimi. Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston säännöt.

11 § Vaikuttamistoimielimet Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston vaaleja ja toimintaa koordinoi Naantalissa Nuorisopalvelut.

Naantalin nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja koulutuslautakunnassa.

Parhaimmillaan nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien ja kunnanvaltuuston kokouksissa – näin hyvin asiat ovat esimerkiksi Vantaan nuorisovaltuustolla ja Ylöjärven nuorisoedustajistolla. Nuorisovaltuuston vaaleja ja toimintaa koordinoi Naantalissa Nuorisopalvelut.

Nuori vaikuttaa äänestämällä nuorisovaltuustovaaleissa Viikolla 48 valitaan uusi nuorisovaltuusto Naantaliin kaudelle 2018–2019. Kaikki vuosina 2000–2004 syntyneet naantalilaiset nuoret voivat vaikuttaa oman kunnan asioihin äänestämällä omaa ehdokastaan nuorisovaltuustovaaleissa. Ehdokaslistat löytyvät koulujen ilmoitustauluilta ja kaupungin nettisivuilla www.naantali.fi/nuoriso

ÄÄNESTYSPAIKAT JA AJAT: Raseko: Suopellon koulu: Maijamäen koulu: Naantalin Lukio: Karvetin monitoimitalo:

ma 27.11. klo 10–12.30, oppilaiden oleskelutila ”olohuone” Eeronkuja 3, Raisio ke 29.11. klo 8.20–12.45, auditorio, Rimpikuja 4, Naantali to 30.11. klo 9–11.45, kirjasto, Kristofferinkatu 1, Naantali to 30.11. klo12–14.15, mediateekki, Vadstenanpolku 4, Naantali ti 28.11 ja ke 29.11.2017 klo 17–20, Tamma, Ripikatu 6, Naantali

Ennakkoäänestys on ti 21.11. ja ke 22.11. klo 17–20, Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6, Naantali ●

NASTA 4/2017

15


SUOMI 100 6.XII 2017

Itsenäisyyspäivä Rymättylässä 10 Jumalanpalvelus Pyhän Jaakobin kirkossa 11 Kunniakäynti muistomerkeillä 11.30 Itsenäisyysjuhla koululla alkaen kahvitarjoilulla.

Rymättylän seurakunta Naantalin kaupunki Paikalliset yhdistykset

IPANARIEHAT

tatamisalissa ja Rymättylän koululla Maijamäen liikuntahallin tatamisalissa sunnuntaisin syyskaudella 3.12.2017 asti ja keväällä 14.1.–25.3.2018 (ei 11.3.) klo 15.00–16.45. Osoite: Venevalkamantie 2, Naantali. Rymättylän koulun salissa Ipanarieha järjestetään lauantaisin syyskaudella 2.12. asti ja kevätkaudella 13.1.–25.3.2018 välisenä aikana klo 14–15.30. Osoite: Piimätie 1, Rymättylä. Ipanariehassa liikutaan temppuradalla, kiipeillään, hypitään jätti-ilmatrampoliinilla ym. Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta. Toiminnan järjestävät Liikuntapalvelut, Naantalin voimistelijat ry ja Rymättylän Soihtu ry •

Perinteiset Joulumyyjäiset

Sunnuntaina 3.12.2017 klo 11–13

Kaupungintalo Käsityöläiskatu 2, Naantali

Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635

16

NASTA 4/2017

Myyntipöydistä tuotteita jouluun! - Lahjatavaroita - Käsitöitä - Leivonnaisia, ym. Arpajaisia – hyvät voitot - puffetti Järj. Naantalin Vanhusneuvosto

TERVETULOA!


a a m l e j h o a kunnallist

e l l o k i i v e l l a k e 8 1 0 2 n e d o vu Lii

TIISTAI 2 .1. • Avoin palloilu klo 9.00–12.00 Maijamäen liikuntahallilla. Omat salit eri lajille. Paikalla on lainattavana muutamia pelivälineitä. Avointa toimintaa, ei ohjausta. • Temppuilua ja ohjattuja leikkejä sekä pelejä Tatamisalissa kello 12.00–15.00

KESKIVIIKKO 3.1. • Avoin palloilu klo 9.00–12.00 Maijamäen liikuntahallilla. Omat salit eri lajille. Paikalla on lainattavana muutamia pelivälineitä. Avointa toimintaa, ei ohjausta. • Rymättylän temppuilua ja jättipomppu kello 12.00–14.00.

TORSTAI 4.1. • Avoin palloilu klo 9.00–12.00 Maijamäen liikuntahallilla. Omat salit eri lajille. Paikalla on lainattavana muutamia pelivälineitä. Avointa toimintaa, ei ohjausta. • Rymättylän temppuilua ja jättipomppu kello 12.00–14.00.

• Jäädisko perheille klo 13.00–14.45 Kuparivuorihallissa. K12-jäädisko Kuparivuorihallissa kello 17.30–20.00. Nuorten jäädisko on yli 12 vuotiaille.

Musaa, kisoja, luistelua jne. Rymättylästä lähtee maksuton kuljetus klo 17.00 ja Merimaskun koululta klo 17.15. Paluukuljetus lähtee klo 20.05 jäähallin parkkipaikalta. Kuljetukseen tulee ilmoittautua verkkosivuilla www.liikkuvanaantali.fi. (kuljetus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10 nuorta).

PERJANTAI 5.1. • Avoin palloilu klo 9.00–12.00 Maijamäen liikuntahallilla. Omat salit eri lajille. Paikalla on lainattavana muutamia pelivälineitä. Avointa toimintaa, ei ohjausta. ●

Lasketteluretki Himokselle Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin linja-autoasemalta klo 8.00. Paluu n. klo 21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 20-vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu verkkosivuilla www.liikkuvanaantali.fi. Maksa osallistumismaksu palvelupisteisiin 20.12. mennessä. Retki on päihteetön. Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 11-v, 35 € 7-11-v ja alle 6-v 12 €. ●

KUPARIVUORIHALLISSA to 4.1.2018 klo 17.30-20 Tapahtuma yli 12-vuotialle. Vapaa pääsy. Tapahtuma on päihteetön. Rymättylästä klo 17 ja Merimaskusta klo 17.15 maksuton kuljetus hallille sekä 20.05 paluukuljetus, mikäli vähintään 10 ilmoittautunutta. Ilmoittaudu kuljetukseen www.liikkuvanaantali.fi Järjestäjä: Naantalin liikunta– ja nuorisopalvelut

NASTA 4/2017

17


ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA Erityisliikuntaryhmät ovat kevennettyjä ryhmiä ja tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi eivät pysty käyttämään muita tarjolla olevia liikuntapalveluja. Syyskauden ryhmät alkavat viikolla 2, maanantaina 8.1.2018 Ilmoittautumiset ja maksu kaupungintalon palvelupisteeseen

VESIJUMPPA

Aurinkosäätiön palvelutalo Myllynkiventie 5 • Maanantaisin kevätkaudella 15 kertaa • Ryhmä 1 11.00–11.30 • Ryhmä 2 11.30–12.00 • Ryhmä 3 12.00–12.30 • Hinta 60 €/15 kertaa, kevätkaudella 2018 • Ohjaaja Tuula Välimäki Liikuntaryhmien kausimaksu 30 €/ryhmä, kevätkausi 2018

TUOLIJUMPPA/ ISTUMATANSSIT Seurakuntakeskus Piispantie 2

• Tiistaisin klo 10.00–10.45 • Kausimaksu 30 €, kevätkausi 2018 • Ohjaaja Tuula Välimäki

KUNTOSALI

Maijamäen koulun kuntosali, Piispantie 2 • Tiistaisin klo 11.15–12.00 uudet kävijät ja kevyempi harjoittelu • Kausimaksu 30 €, kevätkausi 2018 • Ohjaaja Tuula Välimäki • Tiistaisin klo 12.00–12.45 itsenäisesti harjoittelevat • Kausimaksu 30 €, kevätkausi 2018

RATSASTUS

Turun Seudun erityisratsastus ry Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 23140 Mynämäki • Lauantaisin • Ryhmät alkavat maaliskuussa, mikäli osallistujia ilmoittautuu ryhmän verran. Osallistujille ilmoitetaan aloitusajankohta, kun se vahvistuu. Aikuiset /MS-ryhmä, lapset nuoret ja kehitysvammaiset henkilöt • Hinta 200 €/10 kertaa kevätkaudella 2018 Ilmoittautuminen 11.12.2017 alkaen Toimintaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka on tulostettavissa verkossa (www.naantali.fi » liikunta ja ulkoilu/ Erityisliikunta) tai noudettavissa kaupungintalon palvelupisteestä. Muiden ryhmien paitsi ratsastuksen osallistumismaksut maksetaan ilmoittautuessa kaupungintalon palvelupisteeseen. Ratsastuksen ilmoittautumislomakkeiden palautus palvelupisteeseen tai sosiaali- ja terveysvirasto/ erityisliikunta, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Lisätietoja: Mervi Dahlin, avohuollonohjaaja/vammaistyö sosiaali- ja terveysvirasto mervi.dahlin@naantali.fi • puh 0500 920 331 ●

18

NASTA 4/2017

Uimakuljetukset maanantaisin ja torstaisin 31.5. asti uimakeskus Ulpukkaan

Iltavuoro ajetaan maanantaisin klo 17.00 klo 17.10 klo 17.25 klo 20.00

Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) Merimaskun kirkon parkkipaikka Linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan. lähtö Ulpukasta

Päivävuoro ajetaan torstaisin klo 10.50 klo 11.00 klo 11.20 klo 14.00

Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) Merimaskun kirkon parkkipaikka Linja-autoasema lähtö Ulpukasta

• Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-autopysäkeiltä. • Taivassalon linja-auto menee Naantalin linja-autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. • Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan tai Ulpukan ollessa suljettuna. • Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. ●


Liikkujan apteekki Naantalin keskustassa sekä Rymättylässä

Kundit kuntoon

Liikkujan apteekki on valtakunnallinen terveysliikunnan toimintamalli, jossa saa liikuntaan liittyvää neuvontaa, opastusta sekä tukea terveelliseen elämäntapaan. Fyysisellä aktiivisuudella on tärkeä osa terveyden edistämisessä sekä ylläpidossa. Lisäämällä fyysistä aktiivisuutta voidaan vähentää monien kroonisten tautien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä.

kuudessa kuukaudessa

Neuvontaa ja maksuttomia kehonkoostumusmittauksia:

Kundit kuntoon -ryhmä starttaa jälleen tavoitteenaan osallistuvien miesten elämäntapamuutos ja sitä tukeva toiminta.

Tasapainoryhmä

K

undit kuntoon -ryhmä tavoittelee miesten elämäntapamuutosta säännöllisten liikuntatapaamisten ja muun muutosta tukevan toiminnan avulla. Tulokset aikaisemmilta vuosilta ovat olleet rohkaisevia: miehet kokivat fyysisen kuntonsa kohentuneen ja painonhallinnan lisääntyneen. Myös tupakointi väheni. Miehet löysivät itselleen uusia harrastuksia ja ennen kaikkea he solmivat uusia sosiaalisia suhteita, mikä vaikutti positiivisesti henkiseen hyvinvointiin.

Kundit kuntoon 2018 starttaa tammikuun alussa Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään lisää tulevan vuoden ohjelmasta to 7.12.2017 klo 17.30 Naantalin lukion auditorioon, Vadstenanpolku 4.

Kundit kuntoon perustuu yhteistyöhankkeeseen, jossa syntyi miehille suunnattu terveysneuvontaa sisältävä liikunnallinen ohjelma. Sen toteuttivat vuosina 2016 ja 2017 paikalliset urheiluseurat, Naantalin kaupungin terveyskeskus, liikuntapalvelut ja yritykset. ●

Tapahtumakalenteri 23.11. klo 18.00–20.00 Joulukadun avajaiset Naantalin torilla, Tullikatu. Ks. ilmoitus s. 16. 23.11. 19.00–20.00 Miten koristellaan koti juhlakuntoon? -luento ja kukkasidontaesitys Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Ks. ilmoitus s. 16. 25.11. klo 11.00–15.00 Joulu saapuu Merimaskuun -tapahtuma Merimaskun Mamiesseurantalolla, Killaistentie 40. Ks. ilmoitus s. 11. 28.11. klo 18.00 Havukranssitalkoot Rymättylän koulun teknisen työn luokassa, Piimätie 1, Rymättylä. Talkoissa valmistetaan pieniä havuseppeleitä sankarihaudoille itsenäisyytemme juhlapäiväksi 6.12. Ainekset toimittaa MTK-Rymättylä ja Puutarha Jaanto. Tervetuloa tekemään yhdessä! Yhteyshenkilö: Harri Räikkä, p. 044 043 6776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta.

Naantalin apteekissa to 14.12. kello 14.00–17.00 Rymättylän apteekissa to 11.1. kello 15.00–16.30

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmän tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmä kokoontuu maanantaisin 8.1.–30.4.2018 kello 12.00–13.00 Kesti-Maarian tiloissa sekä keskustan alueen ulkoliikuntapaikoilla. Kevätkauden hinta on 30 €. Ilmoittaudu mukaan www.liikkuvanaantali.fi -verkkosivulla.

Päiväliikunta Onko sinulla päivällä aikaa liikkua? Kaipaatko mukavaa liikuntaseuraa? Tule mukaan päiväliikuntaryhmän toimintaan. Liikuntaryhmä kokoontuu 11.1.–3.5.2018 torstaisin klo 11.00. Tarkan ohjelman sekä ilmoittautumisohjeet löydät verkosta www.liikkuvanaantali.fi. Kauden osallistumismaksu on 30 €.

100 liikuntasuoritusta kortin palautus palvelupisteeseen 12.1. mennessä Unelmat liikkeelle -teemavuoden aikana 100 liikuntasuoritusta tehneiden ja osallistumiskupongin palauttaneiden kesken Naantalin liikuntapalvelut arpoo seuraavia tuotteita: Personal Trainer -lahjakortin Naantalin kuntokeskukseen, 6 kk:n kuntosalikortin Maijamäen liikuntahallin salille, lahjakortin Uimakeskus Ulpukkaan, lahjakortteja urheiluliike Forsporttiin sekä Liikkuva Naantali -tuotteita. Muista palauttaa korttisi palvelupisteeseen 12.1.2018 mennessä. ●

Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

29.11. klo 14.00–16.00 Ikääntyvien yliopiston etäluento Kristoffer-salissa, Opintie 2. Eurooppa nationalismin kourissa, ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Heikki Aittokoski. Yhteyshenkilö: Paula Neuvonen p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto, www.naantali.fi/opisto.

Itsenäisyyspäivä 6.12.2017 NAANTALI klo 9.00 klo 10.00 klo 12.00

Kunniakäynti ja seppeleenlasku Laivaston muistoristillä. Sanajumalanpalvelus Naantalin kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Itsenäisyyspäivän juhla Kristoffer-salissa, Opintie 2. Kahvitus klo 11.15. Ks. ilmoitus s. 11.

3.12. klo 11.00–13.00 Perinteiset joulumyyjäiset Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2. Ks. ilmoitus s. 16.

VELKUA klo 11.00 klo 12.15

Sanajumalanpalvelus Velkuan kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Velkuan marttojen ja koulun yhteistyössä järjestämä itsenäisyyspäivän juhla Velkuan koululla, Palvan koulutie 9. Ohjelmassa on ruokailu, keitto tai leikkelepöytä, koululaisten esityksiä ja kakkukahvit. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä Kirsti Martikaiselle, kirsti.martikainen@gmail.com tai tekstiviestillä, p. 050 370 4655, tai Ulla Asunnalle, u.asunta@me.com tai p. 0400 456 210.

3.12.2017–7.1.2018 Jouluseimi Itsenäisyydenpuistossa, Mannerheiminkadun varrella. Jouluseimen avajaiset 3.12. klo 17.00. Ks. ilmoitus s. 11.

MERIMASKU klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Merimaskun kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. klo 11.15 Kirkkokahvit Merimaskun seurakuntakodissa, Kukolaistentie 36.

5.12. klo 14.00–18.00 Suomi 100 -juhlistus Naantalin torilla. Ks. juttu s. 10.

RYMÄTTYLÄ klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Rymättylän kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Rymättylän koululla, Piimätie 1. Ks. ilmoitus s. 16.

30.11. 17.00–19.00 Puutarha-aiheista poistokirja-askartelua kaikenikäisille Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Ks. ilmoitus s. 16.

NASTA 4/2017

19


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

9.12. klo 12.00–15.00 Röölän Joulutori Röölän rannassa. Ks. ilmoitus s. 11. 10.12. klo 12.00 Perinteinen joulujuhla Naantalin seurakuntakeskus, Piispantie 2. Ks. ilmoitus s. 6. 10.12. klo 12.00–16.00 Lasten joulu -tapahtuma Itsenäisyydenpuistossa, Mannerheiminkadun varrella. Ks. ilmoitus s. 13. 24.12. klo 12.00 Joulurauhan julistus Naantalin museon, Humpin edustalla, Mannerheiminkatu 21. Ks. ilmoitus s. 11. 24.–25.12. päivittäin klo 10.00–18.00 Tullin Joulu 2017 Kuparivuoren urheilutalolla, Kuparivuorentie 1. Ks. juttu s. 8. 31.12. klo 16.00-18.00 Yhtä sirkusta -lasten uudenvuoden tapahtuma Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Ks. juttu s. 10. 31.12. klo 18.00 Uuden vuoden 2018 vastaanotto Aahollin pihalla, Kirjalan kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 12. 31.12. klo 23.45 Uudenvuodenvastaanotto Naantalin museon, Humpin edustalla, Mannerheiminkatu 21. Ks. juttu s. 11. 24.1.2018 klo 13.00 Rekrymessut Naantalin urheilutalolla, Kuparivuorentie 1. Ks. juttu s. 4. 25.1.2018 klo 17.00–19.00 Virkataan kukkia! -tilaisuus Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Ks. ilmoitus s. 16. 17.–18.2.2018 ja 24.–25.2.2018 klo 11.00–16.00 Valo ja varjo -taidekurssi Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Ks. ilmoitus s. 12. 4.3.2018 klo 11.00–16.00 Tuhkamarkkinat Itsenäisyydenpuistossa, Mannerheiminkatu ja Naantalin torilla. Yhteyshenkilö: Kauko Pajukoski, p. 0400823637. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www. naantaliin.fi. 17.–25.3.2018 klo 11.00–17.00 Kalligrafiaa - taidetta kirjaimilla -kurssi Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Kurssi toteutetaan 17.–18.3. ja 24.–25.3. Kurssilla harjoitellaan kalligrafian perustaitoja tasa- ja hiusterällä sekä tehdään kirjoituspohjia erilaisilla tekniikoilla. Opetus sopii niin aloittelijoille kuin kalligrafiaa jo harrastaneille. Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen kurssille: Marja-Liisa Alopeaus-Mustonen, p. 040 573 7111. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www. naantaliin.fi.

NÄYTTELYITÄ 6.1.–31.12. Varsinais-Suomi sata vuotta sitten -verkkonäyttely katsottavissa osoitteesta: www.varsinaissuomi1917.fi. Lisät. Anne Sjöström, p. 050 590 9365. Järj. Varsinais-Suomen museot ry ja 14 varsinaissuomalaista museota. 3.–26.11. klo 12.00–18.00 Naisten ääni, naisten käsin -näyttely Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Näyttely kertoo, kuinka naiset ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa työllään, yrittäjinä, arjessaan, politiikassa, ihan tavallisessa elämässä, yhdistyksissä ja järjestöissä. Lisätietoa: www.los.fi/naistenaanikurssi. Yhteyshenkilö: Mirkka Mattheiszen, p. 040 775 2005. Järj. Naantalin Taidemuseon Kannatusyhdistys ry. 28.11.2017–31.1.2018 Yhdessä väriä elämään -taidenäyttely Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 1. Ks. ilmoitus s. 7. 2.-30.12. Naantalin museon joulunäyttely Naantalin museossa, Hiilolan rakennuksessa, Katinhäntä 1. Ks. juttu s. 12. 2.-30.12.2017 klo 12-16 Erik Rauthovi taidetta ja elämää Naantalissa -näyttely Naantalin museon Humpissa, Mannerheiminkatu 21. Ks. Ilmoitus s. 12. NAANTALIN PÄÄKIRJASTOSSA, TULLIKATU 11 Näyttelyt ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557. 2.1.–31.12. Suomi 100, NaSeVa 60 – Kuvia minun Suomestani kirjaston ulkovitriinissä ja NaSeVan juhlavuoden galleriassa, www.naseva.com. Lisät. Kyösti Pitkänen, p. 044 554 2408. 1.–30.11. Sukkamatamien sukkia ja Exlibris Aboensis ry:n exlibriksiä. 1.-30.12. Jouluaarteita Naantalin museon kokoelmasta. NAANTALIN TAIDEHUONEELLA, MANNERHEIMINKATU 5 1.-3.12. klo 12.00–17.00 Taiteilija Tapani Kiipan joulunäyttely. Esillä on merellisiä saaristo- ja veneaiheisia akvarelleja sekä viehättäviä klovniaiheita. Järj. Tapani Kiippa. 5.-17.12. klo 10.00–14.00 Sukankudonta - kaupungin pelastuksesta aurinkoiseksi harrastukseksi. Ks. ilmoitus s. 13.

TEATTERIA 26.11. klo 17.00–19.00 Veri nais -näytelmä Vapaa-aikatullilla, Henrikinkatu 7. Veri Nais on Naantalin Teatterin Katariina Salonen kirjoittama näytelmä, jossa tartutaan koulukiusaamisongelmaan uudesta näkökulmasta. Lippuvaraus ja tie-

dustelut: info@naantalinteatteri.fi / p. 044 717 7070. Liput 15 €/10 €. Järj. Naantalin Teatteri, www.naantalinteatteri.fi. Muut näytökset: 28.11. klo 19.00, 30.11. klo 19.00, 2.12. klo 17.00 ja 3.12. klo 17.00.

MUSIIKKIA 3.12. klo 19.00 Venäläisnuorten kamariorkesteri ”Resonansin” konsertti Rymättylän kirkossa, Taipaleentie. Järj. Rymättylän seurakunta. 4.12. 16.30 Puutarhaa ylistäviä lauluja ja muuta kaunista kuorolaulua Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Ks. ilmoitus s. 16. 9.12. klo 14.00 Lasten ja perheiden kauneimmat joululaulut Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Järj. Naantalin seurakunta. 10.12. klo 14.00 Lasten kauneimmat joululaulut Merimaskun kirkossa, Paltteentie 10. 13.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Velkuan kirkossa, Palva. Mukana Chorus Gratiae, joht. Jari Jakoleff. Järj. Naantalin seurakunta. 17.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Merimaskun kirkossa, Paltteentie 10. Järj. Merimaskun seurakunta. 17.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Rymättylän kirkossa, Taipaleentie. Järj. Rymättylän seurakunta. 20.12. klo 12.00 Kauneimmat joululaulut Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Mukana Koraalikuoro, joht. Tiina Lustig. Järj. Naantalin seurakunta. KRISTOFFER-SALI, OPINTIE 2 26.11. klo 16.00–18.00 Joulu on tsääs, joulu on tsääs - kattilat täynnä groovee, SUMU Big Bandin joulukonsertti. Luvassa on lämmintä tunnelmaa ja kattaus parasta joulumusiikkia - mm. Andrews Sistersin, Michael Bublén ja Bing Crosbyn tunnetuiksi tekemiä vauhdikkaita jouluklassikoita sekä perinteisiä kauneimpia joululauluja ihan uudella tavalla groovaavana. Laulusolisteina konserteissa ovat Elisa Ockenström, Roosa Lumme, Emma Kerminen ja Elias Aarnio. Orkesteria johtaa kapellimestari Rami Koskinen.

Liput 20 € ovelta/15 € ennakkona. Ennakkomyynti soittajilta tai webshop.sumubigband.fi. Yhteyshenkilö: Timo Vesala, p. 0400 832 142. Järj. SUMU Big Band. 3.12. klo 15.00 Helianthuksen ja Naantalin Laulajien yhteinen joulukonsertti. Liput 15 €, kuorolaisilta tai ovelta 30 minuuttia ennen konsertin alkua. Järj. Helianthus ja Naantalin Laulajat. 19.12. klo 19.00 Kun joulu on – Naantalin musiikkiopiston oppilaskonsertti. 21.1.2018 klo 16.00 Oskar Merikanto 150 vuotta -juhlakonsertti. Ks. juttu s. 11. NAANTALIN KIRKOSSA, NUNNAKATU 2 9.12. klo 19.00–20.30 Suomalainen joulu - Naantalin Kamarikuoron konsertti. Ks. ilmoitus s. 12. 10.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Naantalin kirkossa, Nunnakatu 2. Järj. Naantalin seurakunta. 12.12. klo 19.00 Nyt syttyy valot tuhannet – Naantalin musiikkiopiston perinteinen joulukonsertti. Järj. Naantalin musiikkiopisto. 16.12. klo 18.00 VG-62:n joulukonsertti. Järj. VG-62 ry. 17.12. klo 15.00 Kauneimmat joululaulut Naantalin kirkossa, Nunnakatu 2. Mukana Lucia-kulkue, joht. Virpi VähäpassiViljanen. Järj. Naantalin seurakunta. 20.12. klo 19.00 Petri Laaksosen Lumivalkeaa-joulukonsertti. Liput 20 euroa Ticketmasterista, www.ticketmaster.fi, ennakkoon tai tuntia ennen ovelta. Yhteistyössä Naantalin seurakunta. 26.12. klo 18.00 Tapaninpäivän joulukonsertti. Pasi Nieminen, laulu ja Kristian Saarinen, urut. Ohjelma 10 €. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin seurakunta. 3.-4.2.2018 Naantalin Talvikonsertit. Ks. juttu s. 10

LIIKUNTAA, URHEILUA 25.11. klo 14.00–15.30 Ipanarieha Rymättylän koulun liikuntasali, Piimätie 1. 26.11. klo 15.00–16.45 Ipanarieha Maijamäen tatamisalissa, Venevalkamantie 2. Ks. juttu s. 16. 7.12.2017 klo 17.30 Kundit kuntoon 2018 -infotilaisuus Naantalin lukion auditoriossa, Vadstenanpolku 4. Ks. juttu s. 19.

2.-5.1.2018 Liikunnallista ohjelmaa vuoden 2018 ekalle viikolle. Ks. ilmoitus s. 17. 2.1.2018 klo 14.00–17.30 Kuplafutis Karvetin koulun liikuntasalissa, Teräskatu 2. Ks. ilmoitus s. 16. 4.1.2018 klo 17.30–20.00 Jäädisco Kuparivuori-hallissa, Kuparivuorentie. Ks. ilmoitus s. 17.

KIRJASTOJEN LUKUPIIRIT Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla.

Rymättylän kirjaston lukupiiri kokoontuu 12.12. klo 19.00. Vetäjänä Soili Nurmi.

Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 28.11. ja 19.12. klo 19.00. Vetäjänä Anne Pentti.

Suopellon lähikirjaston lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraavan kerran tapaamisajankohta sovitaan jokaisella kerralla erikseen ja tieto päivitetään kirjaston verkkosivuille. Vetäjänä MarjaLeena Varke.

Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 13.12 klo 18.00. Vetäjänä Minna Ylikotila. Vuoden 2018 lukupiirit 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 18.

5.12. klo 9.30 Kaikille avoimet satutuokio Suopellon lähikirjastossa.

Nasta 4 2017  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Advertisement