Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

3/2017

NASTA

Tietoa vesirokkorokotuksista

s. 4

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa

s.12

Tuokiokuva vuosituhannen vaihteen tietämiltä Velkualta: elokuun lopun muinaistulien sytytyshetkeä odottaa Eero Repo lähiluodolla Teersalon edustalla.

Kuva: Henri Soukka

Naantalin musiikkiopisto on kouluttanut musiikinharrastajia jo 45 vuotta

Kuva: Elzbieta Wanczyk

Teksti: Sauli Huhtala • Kuva: Naantalin museo

Naantalin musiikkiopisto juhlistaa 45. toimintavuottaan lauantaina 7.10. juhlakonsertilla. Musiikkiopisto on mukana myös Lux Gratiae -tapahtumassa esittämällä Naantalin ja saaristomeren musiikkiperinnettä konsertissa 29.10.

T

änä vuonna 45 vuotta täyttävä Naantalin musiikkiopisto on viiden eri vuosikymmenen aikana antanut opetusta tuhansille oppilaille. Toiminta alkoi vuonna 1972, jolloin Naantalin musiikkiyhdistys päätti perustaa kaupunkiin musiikkiopiston. Vuonna 1989 musiikkiopisto muutti Mannerheiminkadun varrelta (kuvassa) ja Valliuksenkadun kautta nykyisiin tiloihin Opintielle Kalevanniemeen. Päätös on osoittautunut kaikin tavoin erittäin hyväksi. Oppilaitoksen sijainti on hyvä ja

oppilaiden helposti saavutettavissa. Nykyisin Kalevanniemen ”kampus” muodostaa tiiviin neljän oppilaitoksen kokonaisuuden. Muutama vuosi muuton jälkeen - 90-luvun alussa - Naantalin musiikkiopistosta tuli muiden Suomen musiikkioppilaitosten tavoin taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärää antava oppilaitos. Tällä päätöksellä oli niin Naantalille kuin koko toimialueellemme pedagogisesti uuden opetuksellisen aseman ja lakisääteisen valtion osuuden vuoksi erittäin merkittävä vaikutus.

Naantalin musiikkiopisto esittää vielä vuosikymmenien jälkeen musiikkiopiston opiskelijoiden ja opettajien puolesta lämpimät kiitokset kaikille, jotka tuolloin tekivät pitkäjänteistä ja arvokasta työtä musiikkiopiston kehittämisen hyväksi. Näillä yli horisontin katsoneilla hyvillä päätöksillä on ollut erinomaiset seuraukset ja Naantalin musiikkiopistossa on jo yli 20 vuoden ajan ollut mahdollista opiskella perusasteen opintojen ohella musiikkiopistotasolla sekä siten suorittaa myös vastaavia tutkintoja. Lämpimät kiitokset kuuluvat myös musiikkiopiston aiemmille rehtoreille Reijo Anttilalle (1972–1978), Seppo Linjamalle (1978–1980) ja Reijo Aholalle (1980–2004). ● Jatkuu sivulla 9

NASTA 3/2017

1


Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kynästä

Yhteistyöllä turvallisuutta Naantalissakin

T

oivotin Tasavallan presidentin puolisoineen kesän viettoon Naantalin Kultarantaan lainaamalla W.F. Tallgrenin Naantalin vanhan kylpyläajalta peräisin olevaa riimitystä. Ah on olla Naantalissa onnellista tosiaan. Tällä voin taas unelmoida, herään uuteen elämään, autuaasti unhoittaen murheet, vaivat maailman tään.

Toivomus ei kaikilta osin toteutunut, sillä presidentillä ei ole kesälomaa; maailman murheet ovat olleet ja ovat hänen huolenaan aina. Presidentin johtaman valtiovallan aktiivinen toiminta Euroopassa ja maailmassa vihamielisyyksien torjumiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi, saa suomalaisten laajan tuen. Näin on viisasta Naantalissakin toimia. Sisäänpäin kääntymisen mahdollisuutta ei ole pikkukaupungilla, joka on aina pyrkinyt lisäämään omaa hyvää vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa - oli sitten kyse luostarilaitoksesta, öljyn jalostuksesta tai Muumimaailmasta. Yhteistyö on ollut Naantalille hyödyllistä, emmekä me halua olla taakan kannossa ykkösluokan vapaamatkustajia.

Suomessa kansalaisten julkisesta turvallisuudesta vastaa ensi ja viime kädessä valtio Tämä tehtävä on keskitetty ja sen toimiala on laajentunut maan koskemattomuuden varmistamisesta ja tavanomaisen rikollisuuden torjumisesta satunnaisempiin uhkiin. Muuttuvien uhkakuvien torjuminen vaatii ammattitaitoista eritysosaamista, sellaista johon vain oikeusvaltiot yhteistyössä kykenevät. Suomessa tulee turvallisuuden olla tasapuolisesti kaikkien oikeutena koko maassa.

Turvallista elämää ei voida tarjota vain uhkia torjumalla, vaan tärkeää on vaikuttaa väkivallan syntysyihin. Suomi ei voi olla eikä onneksi ole – kuten presidentin toiminta osoittaa – passiivinen ulkopuolinen.

Turvallisuus on myös paikallista hyvinvointipalvelujen järjestämistä Perheiden rooli on tietenkin ensisijainen. Kaupungin vastuulla olevan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen keinoin on saavutettu hyviä tuloksia. Mutta valitettavasti entistä useammin – siitä emme ole Naantalissakaan välttyneet – joudumme lisääntyviä erityisiä palveluja kohdistamaan lapsien ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi. Turvattomuutta tunnetaan myös hoivan puutteen tai yksinäisyyden vuoksi. Ikääntymisen aiheuttamat resurssitarpeet tunnetaan ja niistä käydään kustannuskeskeistä keskustelua siinä määrin, että se aiheuttaa pelkoja tulevaisuudesta. Soten ympärillä vellova väittely ja toistuvat muutosesitykset ylikireine aikatauluineen aiheuttavat epävarmuutta ja turvattomuutta palveluja käyttävien ja palvelutöitä tekevien keskuudessa. Naantali on selkeästi moneen kertaan esittänyt, että kunnallisesti hyvin tuotetut palvelut ovat todellista valinnanvapautta. Nyt toivomme, että tämä linja lopultakin hyväksyttäisiin. Palvelujen tuottamisen voimavarat voivat olla palvelujen tuottamisen esteenä. Naantalin kohdalla ei onneksi näin ole, sillä verotulomme ovat edelleen kasvussa. Talouden elpyminen yhtäällä sekä toisaalla Naantalin edellisen valtuuston veronkorotuspäätös ovat jälleen nostamassa Naantalin tämän vuodentuloksen ylijäämäiseksi. Naantalin päättäjillä on todellinen valinnanvapaus järkevän taloudenhoidon puitteissa parantaa puutteellisia palveluja.

Naantali voi hyvässä hengessä päättää asioistaan Veron korotukset ennen vaaleja hyväksyttiin keskustalaisen esittelijän ehdotuksesta niin oikealla kuin vasemmalla. Eli resursseja on. Ajankohtaisissa mieliä liikuttavissa ongelmissa on löydettävissä yhteinen linja, johon viitteen antoi se, että Naantalissa pystyivät luottamuspaikkojen jaossa löytämään toisensa keskustan johtamat arvokonservatiivit ja liberaalit. Onnistumisen edellytyksiä lisää uusi johtamismalli, jossa luottamushenkilönä toimiva kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna on puolipäivätoimessa. Jatko tässä mahdollisuuksien taitamisessa on tahdon asia. Viimeisen vesperin eres on hiljennytty, mutta toimeliaisuus jatkuu syksyn saadessa.● Mikko Rönnholm kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

NASTAN ILMOITUSAINEISTO: Lähetäthän ilmoitusaineiston viimeistään 27.10. osoitteeseen:

nasta@naantali.fi

Sisällysluettelo

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm)

Pääkirjoitus....................................................... 2

Syyslomaohjelmaa

Palvelupisteiden aukiolot............................. 3

koululaisille.............................. 14

Terveys............................................................... 4

Liikuntaa................................... 15

Varhaiskasvatus.............................................. 5

Tapahtumakalenteri.............. 16

Ympäristöauto Yrjön aikataulu................... 6 Kulttuuria.......................................................... 7 Opistot............................................................... 9 Nuoret............................................................. 10 Lasten ja nuorten harrastustoiminta.... 12

3/2017

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 47. Aineistopäivä on 27.10.2017. Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi VS. PÄÄTOIMITTAJA: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Jabadabaduu Turku PAINO: Finepress Oy PAINOSMÄÄRÄ: 11 300 kpl

ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)


Palvelupisteet asukkaiden palveluksessa Aukiolot 28.8.2017 alkaen

Naantalin kaupungintalon palvelupiste ma–ti klo 9–17 ke–pe klo 9–16 aattopäivinä klo 9–16

Velkuan palvelupiste ma–ti klo 9–15 ke klo 9–17 to–pe klo 9–15 aattopäivinä klo 9–15

Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet

MARKKU TUUNA johtaa puhetta kaupunginhallituksessa nyt osa-aikaisena puheenjohtajana Teksti: Laura Saurama • Kuva: Anu Anttila

Kesäkuussa kaupunginvaltuusto valitsi Markku Tuunan jatkamaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Naantalin kaupungin hallintosääntö uusittiin keväällä ja sen mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittu luottamushenkilö voi itse valita, toimiiko osa-aikaisena puheenjohtajana vai luottamushenkilönä päätoimensa ohella.

M

arkku Tuuna innostui tästä mahdollisuudesta ja lähtee nyt kaupunginhallituksen kanssa keskusteltuaan kokeilemaan luottamustoimenhoitoa osa-aikaisena kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Päätyön ja luottamustoimen yhteensovittaminen sujuvoituu Tuuna odottaa tämän järjestelyn joustavoittavan ajankäyttöä oman ammatin ja luottamustoimen hoitamisen välillä. – Työ kaupunginhallituksen puheenjohtajana on mielekästä ja haastavaa ja tämä uusi järjestely antaa tehtävän hoitamiseen ajankäytöllisiä lisämahdollisuuksia, hän toteaa. Luottamustoimen hoitaminen osa-aikaisena mahdollistaa yhteydenpidon ja tiedonkulun

lisäämisen sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden kanssa muita sidosryhmiä unohtamatta. –Kaupunginhallituksen puheenjohtajan läsnäolo kaupungintalolla tulee tämän järjestelyn vuoksi lisääntymään, vaikka varsinaista työpistettä en ole sinne näillä näkymin perustamassa, Markku Tuuna tuumaa. –Osa-aikaisuus ei kuitenkaan tarkoita virka- tai työsuhdetta, Tuuna täsmentää. – Edelleen toimin naantalilaisten valitsemana luottamushenkilönä ja yritän osaltani edesauttaa Naantalin kehittymistä strategiamme mukaisesti. Seuraa Naantalin päätöksentekoa www.naantali.fi/paatokset ●

ma, ti, to klo 13–19 ke ja pe klo 9–15 aattopäivinä klo 10–15 ●

Omenapörssissä

omput löytävät syöjänsä Onko omenasato yllättänyt, etkä jaksa säilöä kaikkea? Nyt ei tarvitse laittaa ylimääräiseksi jäänyttä omenasatoa roskikseen. Naantalin kaupungin ateriapalvelun omenapörssissä voit toimittaa ylimääräiset syöntivalmiit omenat koulujen keittiöön. Omenapörssissä ei liiku raha, vaan tuodut omenat tarjotaan Naantalin kouluissa ja päiväkodeissa välipalana. Ota ensin yhteyttä kouluun ja toimita ne keittiöön arkena klo 7.00–14.00 välisenä aikana.

Yhteydenotot: Lietsalan koulun keittiö........................................................ p. 044 7334 839 Karvetin koulun keittiö......................................................... p. 044 7334 723 Maijamäen koulun keittiö.................................................... p. 044 7334 660 Suopellon koulun keittiö...................................................... p. 044 4171 245 Kuparivuoren koulun keittiö............................................... p. 044 4171 214 Taimon koulun keittiö........................................................... p. 044 7440 108 Merimaskun koulun keittiö................................................. p. 044 7334 682 Rymättylän koulun keittiö................................................... p. 044 7334 677 Velkuan koulun keittiö.......................................................... p. 044 7334 588 Irma Taka-Prami, ruokapalvelunjohtaja ●

Kaupunginhallituksen kokoonpano 31.5.2018 asti: pj I vpj II vpj

Tuuna Markku (kok) Junnila Vilhelm (ps) Hagsberg Sirpa (sdp)

jäsenet

Aho Kimmo (sdp) Forsblom Toni (kok) Gustafsson Hanna (kok) Jalkanen Heini (kesk)

aine Mirva (vihr) M Seppälä Saara (kok) Sipponen Kaisa (sdp) Wilenius Jasper (vihr)

NASTA 3/2017

3


Kotisairaala antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona Teksti ja kuva: Tarja Hakunti

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut aloittaa kotisairaalatoiminnan lokakuun alussa. Potilaaksi pääsee lääkärin lähetteellä.

K

otisairaalan tarkoituksena on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa, kuten palvelutalossa tai hoivakodissa. Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että potilas itse haluaa kotisairaalan asiakkaaksi, ja että hänet voidaan siellä turvallisesti lääkärin ohjein hoitaa.

Kotisairaalan potilaina voivat olla mm. • suonensisäistä antibioottihoitoa tarvitsevat • nestehoitoa, kiireetöntä verensiirtoa ja lääkeinfuusiota tarvitsevat • saattohoidettavat • kotona hoidettaviksi soveltuvat erikoissairaanhoidossa olevat • potilaat, joille on ennalta sovittu lääkärin pyytämiä tarkastuskäyntejä kotiutuksen jälkeen.

Vesirokkorokotus Teksti: Hannele Nikander-Tuominen

Vesirokkorokotetta tarjotaan 1.9.2017 lähtien kaikille 1,5–11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja se on maksuton.

R

okotusten käynnistyttyä ensimmäisenä vuotena tautia sairastamattomille 1,5–11-vuotiaille tarjotaan yksi rokoteannos neuvolan tai koulun ikävuositarkastuksessa. • Lapsille, jotka saivat ensimmäisen annoksen alle 6-vuotiaina, tarjotaan neuvolassa tehosterokotus 6 vuoden iässä. • Lapsille, jotka saivat ensimmäisen annoksen 6–11-vuoden ikäisinä, tarjotaan tehosterokotus 12 vuoden iässä kouluterveydenhuollon ikäkausitarkastuksessa. Naantalin neuvolassa järjestetään myös rokotuspäiviä syys- ja lokakuussa, jolloin ikäryhmään kuuluvat voivat tulla ilman ajanvarausta ottamaan rokotuksen.

4

NASTA 3/2017

Terveyskeskuksen vuodeosasto sai perintölahjoituksen, jolla tänä kesänä osaston potilaiden iloksi on valmistunut kesäterassi. Se on ollut potilaiden ja omaisten ahkerassa käytössä.

Rokotusajat ovat: tiistai 26.9. klo 15.00–18.00 lauantai 7.10. klo 10.00–14.00 torstai 12.10. klo 15.00–18.00 Vesirokkovasta-aineita ei tarvitse rutiininomaisesti tutkia. Vanhempien antama tieto siitä, onko lapsi sairastanut vesirokon, on yleensä varsin luotettava. Vesirokon sairastaneen rokottamisesta ei ole haittaa. Noin 95 % suomalaisista on ehtinyt sairastaa vesirokon 12 ikävuoteen mennessä. Lähde: THL ●

Kotisairaala on osa terveys keskuksen vuodeosaston toimintaa. Tiedusteluihin vastaa vuodeosaston osastonhoitaja Tarja Hakunti p. 050 4141 1198 ●


Sinustako kehitysvammaisen henkilön perhehoitaja?

Varsinais-Suomen kunnat etsivät KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOITAJIA

3–5-vuotiaiden Omppujen ryhmän aulassa on nyt hyvää tilaa leikkiä vaikka majaleikkejä.

Karvetin päiväkodissa on alkanut uusi elämä Pitkään odotettu Karvetin päiväkodin peruskorjaus valmistui juuri kesän kynnyksellä. Päiväkoti on 35-vuotias, joten ajan hammas oli jo syönyt sinänsä hyväkuntoisen talon peruskorjauskuntoon. Peruskorjauksen pääurakoitsijana toimi Rakennus Kylänpää.

R

Kaikki iloitsevat päiväkodin uudesta ilmeestä

Perhehoito on lyhytaikaista tai jatkuvaa huolenpitoa kehitysvammaisesta henkilöstä. Perhehoitajalle tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky hoivata ja pitää huolta perhehoidossa olevasta kehitysvammaisesta lapsesta, sekä hyvät yhteistyötaidot. Kaikki perhehoitajaksi alkavat saavat tehtäväänsä ennakkovalmennuksen. Valmennuksessa hyväksytylle perhehoitajalle maksetaan perhehoidosta palkkio. Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2017. Kiinnostuitko? Soita ja kysy lisää tai lähetä hakemus.

Teksti ja kuva: Riitta Sainio

emontti oli mittava. Koko talotekniikka, valaistus, ikkunat ja kaikki pinnat uusittiin. Laajennusta päiväkotiin saatiin uuden avaran kuraeteisen verran. Eteisessä on nyt väljät ja toimivat ratkaisut kahden lapsiryhmän ulkoiluun siirtymiseen sekä vaatteiden kuivatukseen ja säilytykseen. Samalla vanhat sokkeloiset eteiset avartuivat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi muiden tilojen yhteyteen.

Jotka ovat kiinnostuneita toimimaan lyhytaikaisena perhehoitajana kehitysvammaiselle lapselle omassa kodissaan tai perhehoidettavan kodissa, esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

meestä. Korjaus toi päiväkotiin muutaman uudella tavalla toimivan tilan, kun remontissa poistettiin pienten ja epäkäytännöllisten huoneiden välisiä seiniä. Nyt pienryhmien toiminta onnistuu entistä mutkattomammin. Asiakasperheet nauttivat tilojen avaruudesta ja valoisuudesta. Sisäilman raikkaus on myös merkillepantavaa. – On kuin uuteen päiväkotiin olisimme tulleet, ihastelevat sekä lapset, vanhemmat että henkilökunta. ●

Lapset ja henkilökunta iloitsevat päiväkodin raikkaasta uudesta ilmeestä ja uusien kalusteiden tuomasta käytännöllisyydestä ja kauniista visuaalisesta il-

Hakemus löytyy osoitteesta: www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko Lisätietoja: perhehoidon koordinaattori Reija Suomi p. 050 408 4623 VARSINAIS-SUOMEN IKÄIHMISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITOYKSIKKÖ

Naantalin Vanhustenviikon pääjuhla Sunnuntaina 8.10.2017 klo12.00 Seurakuntakeskus Piispantie 2, Naantali Monipuolista ohjelmaa Keitto- ja kahvitarjoilu TERVETULOA! Kuljetus Ruona ja Aurinkosäätiön palvelutalo klo 11.15 Järj. Naantalin VanhustenTuki ry, Naantalin seurakunta, Naantalin kaupunki VAPAA PÄÄSY

MESSUT IKÄIHMISILLE

VASU – Varhaiskasvatus-

5.10.2017, KLO 10-14

suunnitelma tutuksi vanhemmille Tervetuloa kuulemaan, mitä Vasu tarkoittaa päivähoidossa. Karvetin päiväkodissa esitellään torstaina 12.10. klo 18–19.30 uutta Naantalin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. ●

Naantalin Urheilutalo

”Ikääntyvien palvelutarjonta Naantalissa” Näytteilleasettajat mm. Terveyskeskus Kotipalvelu Muistiyhdistys Liikuntapalvelut Kirjasto Naantalin Opisto Vanhusneuvoston yhdistykset Kahvitarjoilu

Järj. Naantalin Vanhusneuvosto

Vapaa pääsy

NASTA 3/2017

5


Ympäristöauto Yrjö

kerää syksyllä vaarallista jätettä Naantalissa Ympäristöauto Yrjöön voi tuoda maksutta alle 50 kiloa tai litraa kodin vaarallisia jätteitä.Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa kemikaalit, öljyt, lakat, liimat, liuottimet, akut ja maalit. Kokonaisia öljytynnyreitä Yrjö-auto ei voi ottaa vastaan.

klo 15.00–15.20 klo 15.35–15.55

MAANANTAINA 23.10. klo 15.00–15.20 klo 15.35–15.55 klo 16.10–16.30 klo 16.45–17.05

V

Keskusta, Naantalin tori, Tullikatu Karvetti, Ukko-Pekka, Ruonan Yhdystie

Livonsaari, Seurojentalo, Katajakaari Horja, Merimaskun koulu, Iskolantie Järvensuu, Rinki-ekopiste, Rajatie 1 / Vähätalontie Rymättylän keskusta, tori, Rinki-ekopiste, Vanhatie 3

aarallisia jätteitä vastaanotetaan ympäri vuoden LounaisSuomen Jätehuollon (LSJH) jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, esimerkiksi Isosuon jätekeskuksessa Raisiossa ja Topinojan jätekeskuksessa Turussa sekä lisäksi Raision Ekotorin vaarallisen jätteen vastaanottopisteellä. Yrjö-auton kierrokset sekä jätekeskusten yhteystiedot löytyvät osoitteessa www.lsjh.fi.

Siivous- ja remonttijätteet Isosuon tai Topinojan jätekeskukseen

Tarkista lajitteluohjeet jätteiden ABC:stä! Menikö sormi suuhun lajitellessa? Ei hätää! Löydät lajitteluohjeet helposti Lounais-Suomen Jätehuollon jätteiden ABC:stä osoitteesta www.lsjh.fi/abc. ●

täytti 20 vuotta

Teksti: Ilkka Kortelainen • Kuva: Anna Kortelainen

aaristolaiskyläläiset juhlivat kylänsä perustamista elokuun puolivälissä puheita ja pönötystä vältellen. Kylän nykyisten asukkaiden lisäksi juhlimaan oli kutsuttu myös jo kylästä pois muuttaneita. Yhdessä riitti muistelemista kylän sattumuksista ja vaiheista sen kaksikymmenvuotisen historian varrelta. Kylän kahdestakymmenestä talosta puolessa asuu yhä alkuperäinen väki. Saaristolaiskylää lähdettiin rakentamaan Raision asuntomessujen etäkohteena. Messut pidettiin vuonna 1997. Pieni ja siihen aikaan itsenäinen Merimaskun kunta lähti

rohkeasti perustamaan luonnonläheistä asuinaluetta, jonka ratkaisuissa pyrittiin ekologisuuteen. Yhden valmiin messutalon rinnalle kohosi nopeasti vanhaa saaristorakentamista kunnioittava punamullattujen rakennusten rykelmä. Asukkaiden viihtyvyyden takeina ovat olleet kylän merellinen sijainti ja vehreä lähiluonto. Kyläläisten keskuudessa on myös kautta sen historian vallinnut hyvä yhteisöllinen henki ja keskinäinen yhteistoiminta. Tästä on osoituksena muun muassa se, että kylän rantasauna nousi paikoilleen talkootyönä. Elävään kylään kuuluu muutos ja kehittyminen, ja tätä vievät eteenpäin kylässä kasvava nuori sukupolvi – lapsia on kylässä paljon. ●

S

5.9 klo 18 Yrittäjäilta Mm. Juhani Salovaara kuohuviinitehtaalta -uuden yrittäjän näkökulma. 14.9 klo 18 Varsinais-Suomen Liitosta Sami Heinonen kertoo mitä saaristoon kuuluu ja miten Röölä on mukana. RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA KYLÄHUONE Röölän satama, 21150 Röölä puh. 044 974 8711 roola@roola.fi

www.roola.fi

www.facebook.com/rantapiha ÄTOIMI YL

NTA RY • KU

Kun teet esimerkiksi suursiivousta, remontoit tai rakennat uutta, on hommissa syntyville jätteille oikea osoite Isosuon jätekeskus Raisiossa tai Topinojan jätekeskus Turussa. LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla vastaanotetaan kaikkia siivous- ja remonttipuuhissa syntyviä jätteitä. Monia jätteistä otetaan vastaan asukkailta maksutta tai edulliseen hyötykäyttöhintaan. Jätteet toimitetaan asemilta suurimmaksi osaksi kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. Jätekeskuksissa otetaan vastaan maksutta kodin rikkoutuneet sähkölaitteet ja alle 50 kg erät vaarallisia jätteitä,

kuten maaleja, liuottimia ja akkuja, joita vastaanottaa myös Ympäristöauto Yrjö kierroksillaan. Maksuttomia ovat myös metalliromut, yksittäiset kannot, risut ja painekyllästetyt puut (alle 1 m3) sekä peräkärrykuormat puhtaita ylijäämämaita. Jätesäkillinen pihan haravointijätettä maksaa 50 senttiä ja kuutio 2,50 euroa. Kannattaa huomioida, että esimerkiksi remontissa syntyvät puhtaat kipsilevy-, bitumi- ja puujätteet maksavat erikseen lajiteltuina selvästi vähemmän kuin sekoitettuna muihin jätteisiin. Jätteet lajitellaan asemilla omiin paikkoihinsa, joten etukäteislajittelu kotona nopeuttaa kuorman purkua. Asemilta ja verkkosivuilta www.lsjh. fi löydät Lajitteluasemien lajitteluoppaan sekä jätteiden vastaanottohinnat. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) asiakaspalvelu auttaa mielellään kaikissa jäteasioissa puhelimitse 0200 47470 (arkisin klo 9-15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Merimaskun Saaristolaiskylä

ÖLÄN K RÖ

TIISTAINA 19.9.

ÖDILÄ • RÖ

YRJÖ NAANTALISSA SEURAAVAN AIKATAULUN MUKAAN:

Saaristolaiskylä rakentui Raision asuntomessujen etäkohteena 1997. Se sijaitsee Kaidan salmen rannalla Merimaskussa.

PITÄJÄTALO

95 0,00 98 0,00 D 6

0,00

NASTA 3/2017

Hinnat kohdillaan! 49 eur/kk (sis. polttoaineet)

AAHOLLI Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä Tied. 044 0436776 R-S / Perinne

12.10 klo 18 Vanhojen kuvien ilta. Matti Rinne näyttää kuvia Röölästä ym. 17.10 Tutustumismatka Kansallisarkistoon ja Siirtolaisinstituuttiin Turkuun! Lähtö Röölästä 9.00 hinta 15e sisältää matkan, kahvin ja leivän. Ilmoittautumiset viim. 2.10. 5.11. klo 14 Janne Koivuniemestä ovat kertomassa Unto ja Risto tuominen

• Yhdistysten kalenteripalaveri tiistaina 19.9. kello 18.30. • Neulonnan ystävät aloittavat viikottaiset tapaamisensa maanantaina 11.9. kello 19. • Suomen Sotaveteraaniliitto 60 v perjantaina 29.9. Juhlapäivänä seppeleen lasku sankarihaudoilla kello 11. • Historiailta ”Taaleri & Mitali” torstaina 12.10. kello 18.30. • Presidenttien kuvagalleria esillä Aahollin yläaulassa. • Kesänäyttelyn laivamaalauksia lainanneille kiitos yhteistyöstä. • Aaholliin on nyt asetettu esille perusnäyttely eli maalauksia talon omasta kokoelmasta.


Lux Gratiae on riemastuttava kattaus kulttuurielämyksiä lokakuussa

Teksti: Anu Anttila

L

ux Gratiae valaisee jo kuudennen kerran Naantalin tapahtumasyksyä 27.-29.10.2017. Monipuolisesta ohjelmistosta voi jokainen löytää itselleen sopivaa koettavaa. Tämän vuoden ohjelmauutuus on Meriteatterin ainutlaatuinen musiikki- ja teatterielämys Röölän sataman tarinoista inspiroituneista lauluista ja monologeista. Esityspaikkana upea Rymättylän kirkko. Sen lisäksi Naantalin kirkossa voi eläytyä birgittalaissisarten lauluihin oppaan johdolla.

Lux Gratiae on paljon yhdessä paketissa: • monipuolista musiikkia kolmessa konsertissa • pyhiinvaelluksen virkistävää ja voimauttavaa vaikutusta • Suomi 100 -vuoden teemaa juhliva taidenäyttely • runomatinean poikkitaiteellisia kohtaamisia • teatteria saariston tarinoista

Perjantai 27.10. 12.00-18.00 100+1 kohtaamista – näyttely Naantalin Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Naantalilaisten taideharrastajien näyttely, jossa on esillä omakuvallisia teoksia, mielenmaisemia, omia kuvia. Avoinna tapahtuman ajan perjantaista sunnuntaihin klo 12-18. Vapaa pääsy. 17.00-18.30 Sisarten laulu –elämysopastus Naantalin kirkko. Birgittalaissisarten arjesta ja elämästä kertova moniulotteinen opastus on yksinkertaisesti elämys. Liput: 18 € (sis. palvelumaksu), lippu.fi.

Lauantai 28.10.

Sunnuntai 29.10.

10.00 Jaakobin kävely, kävely Naantalin kirkolta Rymättylään. Reitillä on pituutta 25 km enimmäkseen rauhallisilla tieosuuksilla. Kahvitarjoilu Rymättylän seurakuntakodissa. Paluukuljetus Naantaliin lähtee klo 16.30. Osallistumismaksu 10 €. Ilmoittautumiset 20.10. mennessä, puh. 040 765 3252.

14.00 Maa kasvaa - runo- ja äänimaisemia rannikolta Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Mia Röngän, Mirkka Mattheiszenin ja Harri Tolvasen runoa ja äänimaisemia yhdistävä esitys. Vapaa pääsy. Mirkka Mattheiszen on naantalilainen runoilija, kirjoittamisen ohjaaja, kuvan ja sanan ammattilainen. Hän voitti vuoden 2014 Runo-Kaarina -kilpailun kokoelmallaan Kuvittele reuna. Mia Rönkä on naantalilainen runoilija, tietokirjailija, tiedetoimittaja ja mm. saaristolinnustoon perehtynyt tutkija. Harri Tolvanen on naantalilainen meriympäristön tutkija ja Bohemia Works -yhtyeen kitaristi. Hän on soittanut useissa kokoonpanoissa ja harrastaa laulujen kirjoittamista.

rin juhlia tallennettiin valokuvin, runoin, piirroksin ja erilaisin tekstein Velkualla yhdessä retkeillen viime kesänä. Syntyneistä kuvista ja sanoista ovat kokonaisteoksen koostaneet Mirkka Mattheiszen ja Mia Rönkä. Vapaa pääsy. 16.00 Soiva kivi - sävelmiä saaristosta Kristoffer-salissa, Opintie 2. Nuoret muusikot Naantalin musiikkiopiston jousiorkesterista ja Arkipelagin jousiorkesterista uuden ja vanhemman merellisen musiikin äärellä. Osa Naantalin Suomi 100 -juhlavuosiohjelmaa. Liput: 10 €/5 €, lippu.fi. Hinnat sisältävät palvelumaksun. 19.00 Meriteatteri: Lähtökäsky Rymättylän kirkossa. Rakastettu Meriteatteri esittää lauluja ja monologeja Röölän sataman tarinoista ja saaristoluonnosta. Mukaan on kudottu monologeja seurueen kiitellystä Lähtö-trilogiasta. Esityksessä soivat riemu ja murhe, ilo ja suru – ihmisen koko elämä. Liput: 15 €/8 €, lippu.fi. Hinnat sisältävät palvelumaksun. ●

14.45 Kuvan juhlaa - juhlan kuvia Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Saariston luonnon ja kulttuu-

19.00 Johanna Försti ja orkesteri Naantalin Kylpylässä. Upea, tv:stä tuttu laulaja Johanna Försti valloittaa ainutlaatuisella tyylillään. Ohjelmistossa on musiikkimaailman legendaarisia helmiä ja muutakin rytmitajua koukuttavaa. Musiikista vastaa 6-henkinen kokoonpano Turku Jazz Orchestrasta. Liput: 28 €/15 € opiskelijat ja alle 18-v. (sis. palvelumaksu) lippu.fi

19.00 Club for Five - Hiljainen hetki Naantalin kirkossa. Iki-ihana a cappella -yhtye Club for Five hiljentää akustisesti kuuntelemaan hetkeä. Liput: 28 €/15 € opiskelijat ja alle 18-v. lippu.fi, hinnat sisältävät palvelumaksun

NASTA 3/2017

7


Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset esittää Naantalissa 30.9.:

Rakkaudentunnustus Isänmaalle Sota-ajan naisten kokemukset koskettavat

M

flooraa ja faunaa

- ajatuksia ja unelmia puutarhasta

Puutarha-aiheisia

tapahtumia

Naantalin pääkirjastossa syksyllä 2017

1.9.-30.9.

Naantali-aiheisia valokuvia -näyttely, NaSeVa

to 14.9. klo 18-19.30

Kompostointi–luento, puutarhuri Aaja Peura

2.10 –31.10.

Puutarhan syksy -taidenäyttely, Teija Lehto

to 12.10. klo 18–19.30

Aikamatkailua puutarhataiteeseen - Kurkistuksia raja-aitojen yli puutarhakulttuurin traditioihin ja uusiin ilmiöihin -luento, hortonomi Armi Laukia

to 23.11. klo 18-19

Miten koristellaan koti juhlakuntoon? -luento ja kukkasidontaesitys Kukkakauppa Kastanja, Tanja Ruuska

to 30.11. klo 17-19

Puutarha-aiheista poistokirja-askartelua kaikenikäisille Materiaalit tarjoaa kirjasto

ma 4.12. klo 16.30

Puutarhaa ylistäviä lauluja ja muuta kaunista, Musette–lauluryhmä

Naantalin kirjasto järjestää vuosina 2017-2018 kotipuutarhan kasveihin ja eläimiin liittyviä tapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille. Tapahtumat ovat osa AVIn rahoittamaa Flooraa ja faunaa – ajatuksia ja unelmia puutarhasta -hanketta.

Tapahtumiin vapaa pääsy! Muutokset mahdollisia Seuraa ilmoittelua: naantali.fi/kirjasto

Eemeli tuo tietoa yhdistyksille Yhdistysposti – Eemeli on Naantalin kaupungin vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden yhteinen yhdistyksille suunnattu uutiskirje. Sähköpostiosoitteet on saatu seuraparlamenttiin ja kulttuurifoorumiin osallistuneiden yhteystiedoista. Mikäli haluat liittyä mukaan postituslistalle tai erota siitä, ilmoita siitä: sivistystoimisto@naantali.fi. ●

8

NASTA 3/2017

itä rajaseudun nainen tunsi, kun sota ravisteli hänen kotiseutuaan, miten hän rakasti, kun puoliso taisteli rintamalla, miten hän pelkäsi, kun posti kantoi koteihin suruviestejä? Ja miten hän jaksoi, kun kaikki oli rakennettava uudelleen? Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten Rakkaudentunnustus isänmaalle – esitys soi kiitoksena sotavuodet kokeneille naisille Maijamäen liikuntahallissa la 30.9. klo 15.00. Rakkaudentunnustus isänmaalle -esitys nostaa esiin kotona työskennelleiden ja eri tehtäviin rintamalla osallistuneiden naisten merkityksen ja luo kuvaa ihmisen ihmeellisestä selviytymiskyvystä sekä merkityksellisen työn voimasta. Esitys ammentaa voimansa Kainuun maaseudun historiasta, mutta samat tunteet ja pelot sekä vastoinkäymiset koskettivat sotavuosien naisia eri puolilla maata.

Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset on aktiivinen naisryhmä, joka löysi sota-ajan naisten tarinoista paljon kosketuspintaa tämän päivän elämään ja huomasivat, että sota-ajan naiset sopivat yhä yrittäjänaisten esikuviksi. Samalla kuva Kainuusta, Suomesta ja suomalaisuudesta sai uusia sävyjä. Reilun tunnin kestävä Rakkaudentunnustus Isänmaalle – esitys sisältää lauluja, runoja, kirjeitä ja tarinoita suomussalmelaisten ja suomalaisten naisten elämästä sota-aikana. Esityksen on ohjannut Ulla Schroderus. Kertomus rajaseudulla todeksi eletyistä hetkistä puhuttelee aitoudellaan, sillä esiintyjäryhmä kertoo oman kotiseutunsa tarinaa. Tällä perusteella esitykselle myönnettiin juhlavuoden kunniaksi Suomi100 -vuoden tunnus. Ensimmäisen kerran esitys nähtiin Suomussalmella Teatteri Retikassa talvisodan syttymisen muistopäivänä 30. marraskuuta 2011. Sen jälkeen esityksiä on ollut yli 30.

30.9. klo 15.00 Rakkaudentunnustus Isänmaalle • Maijamäen liikuntahalli, Venevalkamantie 2 • Liput: 23 € (sis. palvelumaksun) lippu.fi ja Naantalin Matkailu Oy p. 02 435 9800 ●


MAPATHON – kaikille avoin kartoitustapahtuma Tule jakamaan tietoa lähiympäristösi kulkureiteistä

O

penStreetMap (OSM) on yhteisöprojekti, joka kokoaa ja tarjoaa avointa paikkatietoaineistoa. OSM toimii Fölin uuden Reittioppaan taustakarttana. Nyt kaivataan tarkennusta Föli-kuntien reitistöihin, jotta OSM Reittioppaan taustana toimisi mahdollisimman hyvin ja johdattaisi myös kevyen liikenteen mahdollisimman sujuvasti perille. Turun seudun joukkoliikenne Föli, Lounaispaikka ja Gispo Oy järjestävät Mapathonin, jossa kuka tahansa voi tehdä ohjatusti karttakorjauksia vaikkapa oman lähiympäristönsä osalta. Mapathon toimii samalla aloitustapahtumana Turun seudun OSM-yhteisölle, joka kokoontuu jatkossa täydentämään Mapathonissa aloitettua työtä. Tule mukaan rentoon ja mukavaan Mapathoniin, johon et tarvitse aiempaa paikkatieto-osaamista.

Tuo kuitenkin mukanasi oma kannettava tietokone ja hiiri. Tarjolla purtavaa.

MAPATHON-ohjelma 18.9.2017 16.00–16.15 Fölin alkusanat 16.15–16.30 OSM:n ja Reittioppaan esittely 16.30–19 Ohjattua OSM kartoitusta Tehdään yhdessä toimiva kartta kaikkien käyttöön! Ota mukaan oma kannettava tietokone ja hiiri. Ilmoittaudu mukaan linkistä: http://bit.ly/2wVHGOj Yhteyshenkilö: sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi ●

Jatkuu etusivulta:

Naantalin musiikkiopisto 45 vuotta Musiikkiteknologian uusia tuulia yhteistyöhankkeessa Yli kymmenen vuotta sitten opetuksen piiriin tulivat mukaan lyömäsoittimet, sähköiset soittimet sekä musiikkiteknologia. Silloin aloitimme musiikkiteknologian oppimisympäristöä koskevan hankkeen, jossa mukana olivat myös Naantalin koulut. Tämä hanke saa tänä syksynä jatkoa Suomi 2027-hankkeena musiikkiopiston, koulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tahdomme esittää kiitokset myös Opetushallitukselle, joka on ollut vahvasti mukana näissä toimissa.

Muskari siirtyy Karvetista Kalevanniemeen syksyllä Juhlavuotemme syyskaudella meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Kalevanniemeen Karvetista siirtyvä muskaritoimintamme, joka aloittaa kauden uusituissa ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Tämä tuo uusia yhteistyömahdollisuuksia, kun saamme kaikki ikäluokat saman katon alle. Muskariryhmien vapaita paikkoja kannattaa vielä tiedustella syksyn aikana.

Opetus välittää musiikillista kulttuuriperintöä Musiikin opiskelussa ja opettamisessa on taitojen kehittämisen ohella

kyse myös kulttuuriperinnön edelleen välittämisestä ja toisaalta uuden luomisesta sekä oman aikakauden uusimpien innovaatioiden huomioimisesta. Musiikkiopistossa alettiin vuonna 2015 koota Naantalia ja saaristomerta koskevaa vanhaa musiikkiperinnettä. Tavoitteena on ollut tuoda tätä perintöä osaksi pedagogista materiaalia ja tehdä sitä tutuksi seuraaville sukupolville. Näitä tavoitteita ajatellen olen kirjoittanut säilyneistä teemoista materiaaleja erityisesti jousisoittimien opiskelijoille ja meillä on ollut ilo esittää mm. seuraavia teoksia Naantalista ja saaristomeren ääriltä: ”Viluluodon polska", ”Tupapolkka”, ”Kom vännen nu vi ska ju dansa”, ”Naantalin marssi”, ”Ensi polkka Suomessa”, ”Vanhan merirosvon parempi polska”, ”Vasara ja alasin”. Tätä musiikkiperinnettä on mahdollista kuulla 29.10. konsertissamme, jossa kuullaan myös elektroakustinen teos ”Soiva kivi”. Se perustuu Nötön saarella sijaitsevaan soivaan kiveen ja sen historiaan. Vuonna 2009 uusittu Kristoffer-sali mahdollistaa hyvin myös eri esitysmuodot ja modernia musiikkiteknologia voidaan luontevasti soveltaa myös vanhempaan musiikkiperinteeseen. Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan juhlavuoden kaikkia nuoria kulttuurintekijöitä konsertteihimme! Sauli Huhtala, musiikkiopiston rehtori ●

Naantalin musiikkiopisto

Haluatko aloittaa uuden harrastuksen tai oletko vanha tekijä

Tule mukaan kanteleyhtyeeseen! Naantalin Aino-tytöt ry:n kanteleryhmät ovat kaikille avoimia ja uudet osallistujat ovat aina tervetulleita.

• toiminta-alue: Naantali, Masku ja Raisio • vuotuinen opiskelijamäärä: 360-390 • vanhempainyhdistys: Vallis Gratiae ry

Naantalin musiikkiopisto MUSIIKIN ILOA MUSIIKKIOPISTON MUSKAREISSA

Syksyllä 2017 kokoontuu kolme ryhmää: 1) aikuisopiskelijat ja eläkeläiset 2) nuoret 3) lapset

ILMOITTAUDU MUKAAN MUSIIKKIOPISTON MUSKARIRYHMIIN Lisätietojaeri ikäryhmistä ja opetuksesta: www. naantali.fi /musiikkiopisto

Harjoitukset ovat tiistai-iltaisin Naantalin musiikkiopistolla, joka myös toimii opetuksen järjestävänä tahona. Aikuisten/eläkeläisten ja nuorten ryhmät kokoontuvat vuoroviikoin 90 min. kerrallaan. Lasten ryhmä musisoi viikoittain 45 min. ajan. Mikäli sinulla ei ole omaa soitinta, voit tiedustella mahdollisuutta vuokrasoittimeen. Ota yhteyttä: arja. kastinen@temps.fi, puh. 0400 797 227.

Tule kuuntelemaan myös Ainotyttöjen suurryhmän esiintymistä Kun hämärtää -konserttiin Naantalin kirkkoon 9.9.2017 klo 19.00! ● www.naantali.fi/musiikkiopisto

Yhdistykset ja yhdistystoimijat! Kulttuuriyhdistysten seuraava kokoontuminen KULTTUURIFOORUMISSA on 27.9. klo 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Liikuntaseurat kokoontuvat SEURAPARLAMENTISSA seuraavan kerran 19.9. klo 18.30 sivistystoimiston neuvotteluhuoneessa, Tullikatu 11. ●

NASTA 3/2017

9


NAANTALIN OPISTON TYÖKAUSI ALKAA

Etsivän- ja erityisnuorisotyöntekijöiden uudet tilat

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.naantali.fi/opisto tai puhelimitse 044 7334 651. Painettu opinto-ohjelma jaettiin naantalilaisiin koteihin 17.8. Ohjelmaa saa myös kirjastoista, kaupungin palvelupisteistä ja opiston toimistosta. Kevätkaudella alkavien kurssien ilmoittautuminen 1.11. alkaen.

Nuorisopalveluiden Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa ja Erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltonen ovat muuttaneet uusiin tiloihin Kesti-Maariaan. Meidät löytää nykyään osoitteesta Maariankatu 2, 2. kerros. Tervetuloa moikkaamaan!

Muutoksia painettuun opinto-ohjelmaan

Pidämme avoimet ovet tiistaina 12.9. klo 14-18.00.

• Espanjaa aamuvirkuille (jatko) Ti 5.9. alk. klo 10-11.30, KM Laura Englund. • Espanjan alkeet Ke 6.9. alk. klo 17.30-19, KM Laura Englund.

Tervetuloa katsomaan uusia tilojamme, ja kahvittelemaan kanssamme. ●

Veera: 044 733 4611 • Annika: 044 417 1379

• Espanja 3 Ke 6.9. alk. klo 19-20.30, KM Laura Englund. • Let’s talk in english alk. ke 11.1. klo 18-19.30, natiiviopettaja Christopher Keith. • Rymättylän pianonsoitto Perjantaisin Rymättylän koululla, MuM Riina Rautakoski. Ajantasaisin tieto kursseista www.naantali.fi/opisto

Maksuttomat luennot • Bretagne – Ranskan helmi Ti 26.9. klo 18-19.30, FM Sakari Kurki, Kalevanniemen koulu. • Puutarha ja hyvä elämä – sadan vuoden onni Ma 2.10. klo 17.30-19, puutarhatieteen dosentti Erja Rappe, lukion auditorio. • Hilja Valtonen – opettaja, kirjailija ja lotta Ma 13.11. klo 18-19.30, FL Heli Teittinen, lukion auditorio. • Sisilian salaisuudet Pe 9.2. klo 18-19.30, FM Heidi Amedeo, Kalevanniemen koulu

Maariankatu 2, sisäänkäynti 2. krs.

Ikääntyvien yliopiston luennot Luennot välitetään etäyhteydellä Jyväskylän kesäyliopistosta Kristoffer-saliin (Opintie 2). Luennot sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle, sillä ikääntyminen ei tunne ikärajoja. Luennot ovat osallistujille maksuttomia (OPH:n opintosetelikurssi). Ilmoittautuminen ennakkoon välttämätön. • Reformaation merkkivuosi: Miksi ja milloin Suomesta tuli luterilainen maa? Ke 20.9. klo 14-16 Prof. Kaarlo Arffman, Helsingin yliopisto. • Teatterin ohjaamisen kaikkeudesta Ke 4.10. klo 14-16 ohjaaja Kaisa Korhonen. • Tavallista, luomu- vai geenimuunneltua ruokaa? Ke 11.10. klo 14-16Prof. Raija Tahvonen, Luonnonvarakeskus • Mahdollisten tulevaisuuksien kartoittamista vuoteen 2035 Ke 1.11. klo 14-16 Prof. Osmo Kuusi, Turun yliopisto • Eurooppa nationalismin kourissa Ke 29.11.klo 14-16, ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Heikki Aittokoski

Keväälle suunnitellaan uusia kursseja Otamme vastaan kurssitoiveita koko opiston lukuvuoden ajan. Ota yhteyttä rehtori Erja Launiala puh. 044 5334 371 tai sähköpostilla erja.launiala@naantali.fi. ●

10

NASTA 3/2017

Naantalin nuorisopalvelut Nuorisotilojen aukioloajat syksy 2017

Karvetin monitoimitalo 13–17-vuotiaille os. Ripikatu 6, Naantali • Avoin nuorisotalotoiminta ti ja ke klo 17–21 alkaen 5.9. ja 1.10. alkaen myös su klo 16–21 • Yökahvila pe klo 18–23 alkaen 6.10.

Merimaskun Kensu 13–17-vuotiaille os. Iskolantie 13, Merimasku • Avoin nuorisotalotoiminta ke klo 17–21 alkaen 6.9.

Rymättylän nuorisotalo 3.-6. luokkalaisille os. Vanha-Ahteentaantie 2, Rymättylä • Avoin nuorisotalotoiminta ke klo 13–16.30 alkaen 6.9.

Nuorten oma höntsäilyvuoro Karvetin liikuntasali 11–17-vuotiaille, os. Teräskatu 2 A, Naantali • Avoin salivuoro ke klo 17–18 alkaen 7.9. Hikeä pintaan pelaillen ja leikkimielisin kilpailuin. Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635

Kokkikerho 9–17-vuotiaille tytöille ja pojille Torstaisin klo 15.30–17.30, alkaen 5.10. Maijamäen koulun kotitalousluokassa, Kristofferinkatu 1. Ohjaajina toimivat Naantalin Martat. Mukaan mahtuu 16 ensin ilmoittautunutta. Kerholaisilta peritään materiaalimaksu. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 22.9. mennessä Marja-Terttu Paju puh. 044 533 4353. ●


Liikuntaa aikuisille syksyllä

Päiväliikunnalla pirteäksi

O

nko sinulla päivällä aikaa liikkua? Kaipaatko mukavaa liikuntaseuraa? Tule mukaan päiväliikuntaryhmän toimintaan. Liikuntaryhmä kokoontuu torstaisin klo 11.00. Ensimmäisellä kerralla 31.8. kokoonnumme Kirkkopuistoon nurmikkojumpan merkeissä, nurmikkojumpan ohjaa Pauliina. Päiväliikuntaryhmän ohjelman löydät verkosta liikkuvanaantali.fi > Aikuisten liikunta. Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi -sivujen kautta. Kauden osallistumismaksu 30 € maksetaan palvelupisteeseen. Lisätietoja antaa Maija Puolakanaho, puh 0400 638 398.

VOIMAA TASAPAINOON Ennalta ehkäisevä, tasapainoa kehittävä ryhmä kokoontuu torstaisin klo 13.0014.00. Ryhmä toimii Kesti-Maarian liikuntatilassa, mutta myös ulkotiloja hyödynnetään harjoittelussa. Ensimmäinen kokoontumiskerta on 14.9. Ilmoittautuminen verkossa liikkuvanaantali.fi ja kauden osallistumismaksu 30 €/henkilö maksetaan palvelupisteeseen.

ILOA JA OLOA -LIIKUNTAYSTÄVÄTOIMINTA Iloa ja Oloa -liikuntaystävätoiminta jatkuu jälleen Aurinkosäätiön palvelutalossa 6.9.2017 alkaen keskiviikkoisin klo 13.45-14.30. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko joulukuuhun saakka. Ryhmän ohjauksesta vastaa Heidi Suominen. Syksyn päivämäärät: 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. Iloinen ja virkistävä liikuntatoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille ja heidän liikuntaystävilleen. Liikuntaystävä tuo ikäihmisen kodistaan liikkumaan ja voi samanaikaisesti myös itse osallistua ohjattuun liikuntahetkeen. Jos haluat toimia liikuntaystävänä ikäihmiselle tai olet ikäihminen ja haluat ilmoittautua mukaan ryhmän toimintaan, soita Maija Puolakanaholle, puh. 0400 638 398 ja ilmoittaudu mukaan mukavaan liikuntatoimintaan. Järjestäjinä Naantalin kaupunki/ liikuntapalvelut, Naantalin seurakunta, Naantalin Aurinkosäätiö, Liikuntaseura Naantali ry.

Ohjattua kuntosalitoimintaa Sekä aloittelijoille että kokeneemmille kuntosalikävijöille on tarjolla syksyllä mahdollisuus tulla tutustumaan Maijamäen liikuntahallin kuntosaliin. Liikunnanohjaaja antaa vinkkejä kuntosaliharjoitteluun ja laiteopastusta ti 26.9. ja to 26.10. kello 15.00–17.00. ●

Mihi.fi

Mihi tarjoaa maksutonta harrasteliikuntaa 13–19-vuotiaille nuorille yli kuntarajojen! Tunti- ja lajikirjo on huima! Jokainen voi löytää itselleen mielekästä tekemistä. Tunneille voi mennä missä tahansa kunnassa eikä aikaisempaa kokemusta lajista tarvita. Mihi.fi -toiminnassa mukana olevat kunnat ovat Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Tutustu Mihiin ja käy rekisteröitymässä osoitteessa www.mihi.fi

Naantalin omat toiminnat 13–19-vuotiaille: Keilaus Raision keilailukeskuksessa

• to 28.9. • to 12.10. • to 26.10. • to 9.11. • to 23.11.

klo 16.00–17.00 klo 16.00–17..00 klo 16.00–17.00 klo 16.00–17.00 klo 16.00–17.00

Ilmoittautuminen keilailuun viimeistään keilauspäivän tiistaina Jari Kauliolle, puh 044 7334635. • Raisioon mennään Fölillä.

Pelivuoro Karvetin koulun liikuntasalissa

• keskiviikkoisin klo 17.00–18.00. Ensimmäinen kerta 13.9.

Pelivuoro Rymättylän koulun liikuntasalissa

• sunnuntaisin klo 18.00–19.00. Ensimmäinen kerta 10.9.

Kuntosalivuoro Rymättylän kuntosalissa

• torstaisin klo 17.00–18.00. Ensimmäinen kerta 14.9.

ISÄT KANSAN, URHOKKAAT Sodan ja rauhan lauluja 100-vuotiaasta Suomesta 12.11. klo 19 Kristoffer-sali, Naantali. Reijo Ahola, laulu Matti Mäntylä, laulu Kristina Raudanen, laulu Reijo Ahola, rummut Timo Havia, kontrabasso Kristian Lakari, tenorisaksofoni, klarinetti, huilu Matti Lakari, piano Sovitukset ja musiikin johto: Matti Lakari Liput 15,00 Ticketmaster ja ovelta Konsertin kesto 2 tuntia. Väliaikatarjoilua

Järj. Kaivokatu Swing Band ja Naantalin Kulttuuripalvelut

NASTA 3/2017

11


Lasten ja nuorten harrastustoimintaa Naantalissa!

Tarzaneita, nassikkapainia ja seikkailujumppaa Naantalin Voimistelijoissa Naantalin Voimistelijat tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille monipuolisia harrasteliikuntatunteja, joissa tärkeintä on liikkumisen riemu!

Harrastamisen iloa Naantalin opistossa

Y

hdessä tekeminen on mukavaa ja lapsen kanssa voi harrastaa ohjatustikin. Aikuinen-lapsi kokkikurssilla valmistetaan aikuisten ja lasten suosikkiruokia. Lapsilähtöisellä aikuinen-lapsi taide- ja kädentaitokurssilla tutustutaan mm. kuvantekemiseen, muotoiluun ja luovaan valokuvaukseen. Lapsi voi harrastaa kuvataidetta tavoitteellisesti taiteen perusopetuksessa tasolta toiselle edeten. Ryhmät kokoontuvat Kalevanniemen, Merimaskun ja Rymättylän kouluilla. Musiikista innostuneet voivat opiskella kitaran-, pianon- ja harmonikansoittoa.

Tärkeitä vuorovaikutustaitoja opitaan lasten teatteri-ilmaisussa. Opisto on hakenut OKM:n kärkihankerahoitusta, jolla tuetaan mahdollisuutta harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Jos rahoitus saadaan, Kuviskimarakerhot alkavat Kuparivuoren, Kultarannan ja Karvetin kouluilla. Harrastaminen opistossa on kohtuuhintaista, sillä valtio ja Naantalin kaupunki tukevat opiston toimintaa. Voit myös kertoa lapsiperheiden toiveista lasten ja nuorten kurssitarjonnan kehittämiseksi. ●

M

iltä kuulostaa temmellys Pikku Tarzanien mukana? Tai haluatko kenties kokeilla Nassikkapainia, joka on leikkimielistä kamppailua? Mitäköhän jännittävää Seikkailujumpassa koetaan? Kouluikäisille tytöille ja pojille suunnatulla Freegym-tunnilla yhdistyvät voimistelu, parkour ja voltit! Rope Skipping -hyppynarutunti kehittää ketteryyttä ja on älyttömän hauskaa! Voit myös tulla mukaan supersuosittuun Cheergymiin tai harjoitella nyrkkeilyn perusteita Junnuboxingissa. Tanssitunneilla tutustutaan eri tanssityyleihin, kehitetään rytmitaitoa ja suunnitellaan omia koreogra-

fioita. Tai kiinnostaako sinua kokeilla telinevoimistelua? Tunneilla harjoitellaan telinevoimistelun perustaitoja leikkien ja kokeillen. Perheliikuntatunnit ovat lapsen ja aikuisen yhteistä laatuaikaa temppujen, leikkien ja kisailujen parissa. ●

Tutustu tarjontaan: www.nvo.fi

Aurinko Golf – harrastus tai enemmänkin!

A

urinko Golfissa lapsille tarjotaan mahdollisuutta kokea liikunnan riemua lapsen oman innostuksen mukaisesti; tarjolla on harrasteryhmiä eskari-ikäisestä alkaen ja kilpakentälle hamuavillekin on tarjolla ammattitaitoista opetusta omissa ryhmissä. Monipuoliset liikuntataidot ovat avainasemassa golfin harrastamisessa, harjoitukset ovat siis hieman

12

NASTA 3/2017

enemmän kuin pallon lyömistä mailalla. Nuorempien ryhmissä myös leikki on läsnä. Kausimaksut ovat maltilliset ja leirejäkin järjestetään kesälomien alkaessa. Harjoitteluaika painottuu toukoelokuuhun, muuna aikana harjoituksia pidetään kilpaileville ryhmille liikuntasaleissa ja golfin sisälyöntihallissa.

Kotisivuiltamme löydät ajantasaista tietoa junioritarjonnastamme, www.aurinkogolf.fi Lisätietoja antaa junioritoimikunnan puheenjohtaja Outi Ala-Juusela-Haavisto 040 5030 512 ja Aurinko Golfin palveluesimies Johanna Ahti 020 7545 903 ●


Lasten ja nuorten harrastustoimintaa Naantalissa!

KUVATAIDEKOULU – OVI TAITEEN MAAILMAAN! Ilmoittautumiset: www.naantali.fi/opisto tai puhelimitse opiston toimistoon p. 044 7334 651. Opinnot ovat tasolta toiselle eteneviä. Uusille ja jatkaville oppilaille on omat opintoryhmät. Kurssimaksu 110-140 € kattaa koko lukuvuoden opetuksen ja kaikki materiaalit ja välineet. Varhaisiänopinnot, Kalevanniemen koulu 5-6 -vuotiaat ti klo 17.15-18.15 Kuvataiteen perusopinnot, Kalevanniemen koulu 7-10 -vuotiaat, alkava ryhmä ti klo 16.45-18.15 6-8 -vuotiaat, alkava ryhmä ti klo 18.15-19.45 9-11 -vuotiaat, jatkava ryhmä ma klo 17.30-19.00 12-16 -vuotiaat, jatkava ryhmä ke klo 15.45-17.15 7-10 -vuotiaat, jatkava ryhmä ke klo 17.30-19.00 Kuvataiteen perusopinnot, Rymättylän koulu 7-12 -vuotiaat ma klo 15.30-17.00

VG:n suositut luistelukoulut aloittavat taas syyskuussa. Valitse lajisi ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.vg-62.fi

Kuvataiteen perusopinnot, Merimaskun koulu 7-12 -vuotiaat to klo 17.30-19.00 Rymättylän ja Merimaskun ryhmiin voidaan ottaa sekä alkavia että jatkavia oppilaita. Opetus noudattaa soveltuvin osin kuvataidekoulun opetussuunnitelmaa.

JÄÄKIEKON luistelu- ja leijonakiekkokoulu harjoittelee maanantaisin ja korttelikiekko tiistaisin.

Syksyllä alkaa myös aikuinen-lapsi taide- ja kädentaitoryhmä. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 15.30-16.30 Kalevanniemen koululla. Tarkoitettu 3-4 -vuotiaille lapsille ja vanhemmille ja/tai isovanhemmille.

a

VG-62:n koulut alkavat!

iän

opinnot (5-6 v.), Kalevanniemen koulu Perusopetuksen alkava ryhmä (7-10 v.), Kalevanniemen koulu Perusopetuksen alkava ryhmä (10-14 v.), Kalevanniemen koulu Perusopetusryhmä (7-12 v.), Rymättylän kouluon Koululaisten liikunta-kerhoissa uutena lajina

jääpeliklubi

Jatkavat oppilaat ovat ilmoittautuneet keväällä. Vapaita paikkoja voi kysyä opiston toimistosta. Naantalin opisto www.naantali.fi/opisto Koululaisten liikuntakerhot starttaavat koulujen tiloissa elo044 7334 651 syyskuun taitteessa. p. Liikuntakerhoja ohjaavat kaupungin ja

TAITOLUISTELUN Hippo-luistelukoulu harjoittelee maanantaisin ja/tai lauantaisin ja RINGETTEKOULU harjoittelee sunnuntaisin. Nettisivuiltamme löydät lisätietoa myös muusta toiminnastamme. ●

Pienin askelin hyvinvointiin! 100 ideaa -kalenteri kannustaa Sinut arjen pieniin tekoihin oman hyvinvointisi hyväksi. Kalenterin löydät osoitteesta www.liikkuvanaantali.fi

paikallisten seurojen ohjaajat. Kymmenen naantalilaista seuraa yhdistivät resurssinsa ja hakivat keväällä 2017 seuratukea liikuntakerho-, välituntiliikunta- ja leiritoimintaan. Yhteishanke sai huiman 15 000 euron tuen. Uutuutena koululaisten liikuntakerhoissa on tulevana lukuvuonna jääpeliklubi kaikille niille innokkaille, jotka eivät ole mukana jäälajien kilparyhmissä. Jääpeliklubi on maanantaisin klo 14.30–15.15 Kuparivuori-hallissa. Kaikkien kerhojen aikataulut löydät osoitteesta www.liikkuvanaantali.fi ●

NASTA 3/2017

13


a a t n u k i i l a j a t i e r a p p e k , Leffaa

! a l l a m o l s y y s e l l i s koululai Syyslomaa vietetään 19.–20.10. Koululaisille on tarjolla monenlaista tekemistä liikkuen tai keppihevosia valmistaen ja sen jälkeen vaikka leffaa katsellen. Torstai 19.10. • Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa • Tanssileiri klo 10–12 Tatamisalissa, ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi • Keppihevosen valmistuskurssi osa 1, klo 10–13 Maijamäen liikuntahallissa. Ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi. Kahden päivän kurssimaksu 10 € maksetaan palvelupisteeseen. • Temppuilua ja leikkejä klo 12–14 Tatamisalissa • Temppuilua klo 12–14 Rymättylän liikuntasalissa. Käytössä myös jättipomppu. • Leffat Kristoffer-salissa, Opintie 2, liput 7 € klo 15.00 Autot 3 klo 17.00 My Little Pony

IPANARIEHA Ipanarieha järjestetään sunnuntaisin 1.10.–3.12. välisenä aikana sunnuntaisin klo 15.00–16.45 Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa. Rymättylän koulun salissa Ipanarieha on lauantaisin 30.9.–2.12. klo 14–15.30. Ipanariehassa liikutaan temppuradalla, kiipeillään, hypitään jätti-ilmatrampoliinilla ym. Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta. Toiminnan järjestävät Liikuntapalvelut ja Naantalin Voimistelijat ry sekä Rymättylän Soihtu ry ●

Perjantai 20.10. • Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) Maijamäen liikuntahallissa klo 9–12 • Tanssileiri klo 10–12 Tatamisalissa, ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi • Keppihevosen valmistuskurssi osa 2, klo 10–13 Maijamäen liikuntahallissa. Ks. tiedot yllä to 19.10. • Jäädisko klo 13–14.45 Kuparivuori-hallissa • Ulkopelejä, leikkejä ja makkaranpaistoa Rymättylän Majakalla klo 12–14 • Leffat Kristoffer-salissa, Opintie 2, liput 7 € klo 15.00 Itse Ilkimys 3 klo 17.00 Lego Ninjago

Maskun, Naantalin, Nousiaisten ja Raision

suunnistusmestaruuskilpailu Mäki-Heikkilän tila Rusko Keskiviikkona 20.9.2017 klo 16:30–18:30 Turku-Rastien yhteydessä. Opastus: Vahdontien ja Hujalantien risteyksestä. Paikkalinkki myös Turku-Rastien nettisivulla. Sarjat ja matkat:

6 km H20–H40 4 km H16–H18, H45–H60 ja D16–D35 3 km H14, H65–H70 ja D40–D55 2 km H12, H75–H80 ja D12, D14, D 60–D70

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla erikseen kuntamestaruuskilpailuun. Kunnat vastaavat osanottomaksuista kuntalaistensa puolesta. Kartta: Kullanvuori 2017, 1:10 000 Emit-leimaus. Tarvittaessa järjestäjältä on saatavissa Emit-kortti lainaksi. Maali sulkeutuu klo 20. Kilpailun vastuuhenkilö: Tauno Laaksonen, p. 040 732 6953, Turun Suunnistajat Ratamestari: Hanne Manderbacka ●

14

NASTA 3/2017

Huomasithan lasten elokuvat Kristoffer-salissa ja keppihevosen rakentelun liikuntahallissa!


Vihreäpaitaiset australialaiset antoivat hyvän vastuksen Suomen naisten maajoukkueelle. Etualalla pallopoikina toimineet Merimaskun Ahdon D-pojat.

Kansainvälistä pesäpalloa Naantalissa Suomi 100 -hengessä Teksti ja kuva: Racel Sirola

Pesäpallon World Cup on kansainvälinen pesäpalloturnaus, joka pelataan kolmen vuoden välein.

W

orld Cup –pesäpalloturnauksessa oli mukana pesäpalloa harrastavia joukkueita mm. Sveitsistä, Saksasta, Intiasta, Virosta, Australiasta ja Yhdysvalloista. Monien maiden joukkueet rakentuvat pitkälti suomensukuisista

tai suomalaisista siirtolaisista, joiden mukana pesäpallokulttuuri on levinnyt muualle maailmaan. Tämän saattoi huomata myös pelikentällä, sillä puheensorinan joukosta saattoi erottaa myös hyvin suomen kieltä. 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Pesäpalloliitto aikaisti turnauksen ajankohtaa vuodella, jotta World Cup -turnausta päästiin pelaamaan lajin syntymaassa sen juhlavuonna. Vaikka pelit pelattiin pääasiassa Turussa, otteluita järjestettiin myös Naantalissa ja Mynämäellä. Naantalissa ottelivat Suomen ja Australian

naisjoukkueet keskinäisessä kamppailussaan. Torstaina 20.7. Suopellon kentällä pelatun ottelun yhteistyökumppanina järjestelyissä toimi Merimaskun Ahto. Peli itsessään sujui mallikkaasti. Juoksuja ja hyviä pelisuorituksia nähtiin kentällä useita, Suomen joukkueen ollessa kuitenkin vahvempi luvuin 2-0 (10-3, 5-1). Numerot eivät kuitenkaan kerro kaikkea, sillä Australian joukkueesta löytyi hyvä vastus Suomen naisille. Pelin tuomariviisikosta kaksi edusti Merimaskun Ahtoa. Pelin pallopojat olivat Ahdon junioreita D-poikajoukkueesta.

Oli ilo huomata, että pesäpallosta kiinnostuneita henkilöitä oli paikalle ilmaantunut sankoin joukoin. Kenttäjärjestelyt saivat myös kiitosta katsojilta. ●

Ohjaajapalkkiot nuorten ohjaustoiminnan tukemiseen Ohjaajapalkkioita myönnetään liikuntatoiminnan osalta nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen ja nuorisotoiminnan osalta nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Palkkiot myönnetään toimintajaksolta 16.8.2016 – 15.8.2017. Ohjaajapalkkioita anotaan toimittamalla yhdistyksen johdon allekirjoituksellaan vahvistamat harjoitus-/ohjauspäiväkirjat Naantalin kaupungin kirjaamoon (PL 43, 21101 Naantali) 31.8.2017 klo 15 mennessä. Lisätietoja kaupungin kotisivuilta: www.naantali.fi » Liikunta p. 040 063 8398 Sivistysvirasto/liikuntapalvelut ●

NASTA 3/2017

15


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

5.9. 18.00 Yrittäjäilta Röölän kylähuoneella, Röölän satama. Ks. ilmoitus s. 6. 10.9. 17.30–19. 55 Today in America -luento Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6. Terveys- ja sosiaalipalvelut, sekä katsaus tämän päivän elämään Yhdysvalloissa. Luennon pääkohdat referoidaan lyhyesti suomeksi. Ilmoittautuminen www.allendo.net, 20 € / henkilö. Lisät. Jaana Saari, p. 045 265 6925. 11.9. 19.00 Neulonnan ystävien viikoittaiset tapaamiset alkavat Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. 044 0436776. Järj. R-S / Perinne. Ks. ilmoitus s. 6. 13.9. 17.00–19.30 Yhteistyössä on voimaa – kaupunki ja yhdistykset kotoutumisen tukena -teemailta kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Lisät. Ritva Vahanne, p. 050 339 0569 tai Anna Tenho, p. 040 5466440. Järj. Naantalin kaupunki, SPR Varsinais-Suomen piiri, SPR Naantalin osasto. 14.9. 18.00–19.30 Kompostointi-luento Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Lisät. Tarja Tuomi, p. 044 7334 786. 14.9. 18 Varsinais-Suomen Liitosta Sami Heinonen kertoo mitä saaristoon kuuluu ja miten Röölä on mukana. Ks. ilmoitus s. 6. 19.9.–21.11. 18.00–20.00 Naantalin neulenuket -nukkekurssi Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Kurssi kokoontuu tiistaisin. Kurssimaksu: 65 € + langat 19 € Ilmoittautumiset: Tiitta Rannaste, p. 050 5497332 tai tiitta.rannaste@gmail.com. Järj. Naantalin kulttuuritaloyhdistys ry. 19.9. 18.30. Yhdistysten kalenteripalaveri Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. p. 044 0436 776. Järj. R-S / Perinne. Ks. ilmoitus s. 6. 20.9. 14.00–16.00 Reformaation merkkivuosi - Ikääntyvien yliopiston etäluento Kristoffer-salissa, Opintie 2. Prof. Kaarlo Arffman, Helsingin yliopisto. Ilmoittautumiset ennakkoon opiston toimistoon, p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto. 21.9. 10.30 Suomi 100 -muistelutuokiot jatkuvat Naantalin pääkirjastolla, ks. ilmoitus s. 8. 26.9. 18.00–19.30 FM Sakari Kurki: Bretagne - Ranskan helmi -luento Kalevanniemen koulussa, Opintie 2. Tervetuloa kiertomatkalle kauniiseen ja moni-ilmeiseen Bretagneen. Maksuton luento sisältää kertomuksia, kuvia, videoklippejä ja musiikkia. Ilmoittautumiset ennakkoon opiston toimistoon, p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto. 29.9. Suomen Sotaveteraaniliitto 60 vuotta. Juhlapäivänä seppeleen lasku sankarihaudoilla kello 11.00. Lisät. p. 044 0436 776. Järj. R-S / Perinne. Ks. ilmoitus s. 6. 30.9. 15.00 Rakkaudentunnustus isänmaalle -teatteriesitys Maijamäen liikuntahallissa, Venevalkamantie 2. Liput: 23 €, Lippu.fi. Järj. Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut ja Visit Naantali. Ks. s. 8 2.10. 17.30–19.00 Puutarha ja hyvä elämä - sadan vuoden onni -luento Naantalin lukion auditoriossa. Luennoitsijana puutarhatieteen dosentti Erja Rappe. Lisät. Erja Launiala, p. 044 533 4371. Järj. Naantalin opisto.

4.10. 14.00–16.00 Teatterin ohjaamisen kaikkeudesta – Ikääntyvien yliopiston etäluento Kristoffer-salissa, Opintie 2. Ohjaaja Kaisa Korhonen. Ilmoittautumiset paikan päällä tai opiston toimistoon, p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto. 5.10. 10.00–14.00 Messut ikäihmisille Naantalin Urheilutalolla. Järj. Naantalin Vanhusneuvosto. Ks. ilmoitus s. 5. 8.10. 12.00 Naantalin Vanhustenviikon pääjuhla seurakuntakeskuksessa Piispantie 2. Kuljetus: Ruona ja Aurinkosäätiön palvelutalo klo 11.15. Järj. Naantalin VanhustenTuki ry, Naantalin seurakunta, Naantalin kaupunki. Ks. ilmoitus. s. 5. 11.10. 14.00–16.00 Tavallista, luomu- vai geenimuunneltua ruokaa? – Ikääntyvien yliopiston etäluento Kristoffer-salissa, Opintie 2. Prof. Raija Tahvonen, Luonnonvarakeskus. Ilmoittautumiset paikan päällä tai opiston toimistoon, p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto. 12.10. 18.00–19.30 Aikamatkailua puutarhataiteeseen - Kurkistuksia rajaaitojen yli puutarhakulttuurin traditioihin ja uusiin ilmiöihin -luento Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Lisät. Tarja Tuomi, p. 044 7334 786. 12.10. 18.30. Historiailta ”Taaleri & Mitali” Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. p. 044 0436 776. Järj. R-S / Perinne. Ks. ilmoitus s. 6. 17.10. Tutustumismatka Kansallisarkistoon ja Siirtolaisinstituuttiin Turkuun! Järj. Röölän kylätoimikunta. Ks. ilmoitus s. 6. 23.10. 18.00 Vanhojen kuvien ilta Röölän kylähuoneella, Röölän satama. Ks. ilmoitus s. 6. 27.–29.10. Lux Gratiae -tapahtuma, www.naantali.fi/luxgratiae. 27.–29.10. 12.00–18.00 100+1 kohtaamista -näyttely Naantalin taidehuoneella. 27.10. 17.00–18.30 Sisarten laulu -elämysopastus Naantalin kirkossa. 27.10. 19.00 Johanna Försti ja orkesteri Naantalin Kylpylässä. 28.10. 10.00 Jaakobin kävely Naantalin kirkolta Rymättylään. 28.10. 19.00 Club for Five - Hiljainen hetki Naantalin kirkossa. 29.10. 14.00 Maa kasvaa - runo- ja äänimaisemia rannikolta -esitys Naantalin taidehuoneella. 29.10. 14.45 Kuvan juhlaa - juhlan kuvia Naantalin taidehuoneella. 29.10. 16.00 Soiva kivi - sävelmiä saaristosta -konsertti Kristoffer-salissa. 29.10. 19.00 Meriteatteri: Lähtökäsky Rymättylän kirkossa. Lue lisää, s. 7. 1.11. 14.00–16.00 Mahdollisten tulevaisuuksien kartoittamista vuoteen 2035 – Ikääntyvien yliopiston etäluento Kristoffer-salissa, Opintie 2. Prof. Osmo Kuusi, Turun yliopisto. Ilmoittautumiset paikan päällä tai opiston toimistoon, p. 044 7334 651. Järj. Naantalin opisto. 5.11. klo 14 Janne Koivuniemestä Röölän kylähuoneella, Röölän satama. Ks. ilmoitus s. 6.

23.11. 18.00–19.00 Miten koristellaan koti juhlakuntoon? -luento ja kukkasidontaesitys Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Lisät. Tarja Tuomi, p. 044 7334 786.

30.11. 17.00–19.00 Puutarha-aiheista poistokirja-askartelua kaikenikäisille Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Lisät. Tarja Tuomi, p. 044 7334 786.

NÄYTTELYITÄ

2.1.–31.12. Suomi 100, NaSeVa 60 – Kuvia minun Suomestani kirjaston ulkovitriinissä ja NaSevan juhlavuoden galleriassa, www.naseva.com. Lisät. Kyösti Pitkänen, p. 044 5542 408. 1.–30.9. Naantalin Seudun Valokuvaajien näyttely ” Suomen luonnosta löytyy...” 1.–31.10. Puutarhan syksy –Teija Lehdon grafiikkaa 1.¬–30.11. Sukkamatamien sukkia ja Exlibris Aboensis ry:n exlibriksiä

6.1.–31.12. Varsinais-Suomi sata vuotta sitten -verkkonäyttely katsottavissa osoitteesta: www.varsinaissuomi1917.fi. Lisät. Anne Sjöström, p. 050 5909 365 Järj. Varsinais-Suomen museot ry ja 14 varsinaissuomalaista museota. 5. 1.–31.10. Naantalin Seudun Valokuvaajien näyttely ”Suomen luonnosta löytyy...” Rymättylän kirjastossa. Lisät. Kyösti Pitkänen, p. 044 554 2408. Järj. Naantalin Seudun Valokuvaajat NaSeVa ry. Ks. ilmoitus s. 11.

NAANTALIN PÄÄKIRJASTOSSA, TULLIKATU 11 Näyttelyt avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557.

NAANTALIN TAIDEHUONEELLA, MANNERHEIMINKATU 5 19.9.–1.10. 12–18 Osia ja kokonaisia, Ryhmä Moninainen Taidehuoneella. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. 13.–29.10. 100+1 Kohtaamista. Naantalin taideharrastajien yhteisnäyttely Naantalin taidehuoneella. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry.

MUSIIKKIA 9.9. klo 19.00 Kun hämärtää 2017 ”100-vuotias Suomi” Naantalin kirkossa. Järj. Naantalin kulttuuritaloyhdistys ry, Naantalin srk ja Naantalin kulttuuripalvelut. Ks. s. 11 Naantalin musiikkiopiston konsertteja Kristoffer-salissa, Opintie 2. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 7334 651. 19.9. klo 18.15 Espanjalainen tanssi á la Maria ja Carmen. 7.10. klo 16.00 Naantalin musiikkiopisto 45 vuotta -juhlakonsertti

18.10. klo 19.00 Kammari-jousikvartetti 24.10. klo 19.00 Syksyn satoa -oppilaskonsertti 15.11. klo 19.00 Kun varjot pitenevät -oppilaskonsertti 12.12. klo 19.00 Nyt syttyy valot tuhannet – Musiikkiopiston perinteinen joulukonsertti Naantalin luostarikirkossa 19.12. klo 19.00 Kun joulu on -oppilaskonsertti

LIIKUNTAA, URHEILUA 19.–20.10. koululaisten syyslomalla koululaisille liikunnallista ohjelmaa. Lue lisää s. 14.

26.9. ja 26.10. Ohjattua kuntosalitoimintaa. Lue lisää s. 11

KIRJASTOJEN LUKUPIIRIT Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 29.8. klo 19.00. Vetäjänä Marja-Leena Varke. Seuraava tapaamisajankohta sovitaan kullakin kerralla erikseen ja tieto päivitetään kirjaston kotisivuille. Suopellon lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 4.9. klo 17.30. Vetäjänä Marja-Leena Varke.

Rymättylän kirjaston lukupiiri kokoontuu 12.9., 10.10., 14.11. sekä 12.12. klo 19.00. Vetäjänä Soili Nurmi. Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 13.9, 11.10, 8.11. sekä 13.12 klo 18.00. Kaikille avoimet satutuokiot Suopellon lähikirjastossa 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. sekä 5.12. klo 9.30.

Valitse, nauti ja virkisty lukuisista kulttuuritapahtumista!

Nasta 3/2017  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti