Page 8

Naantalissa halutaan nostaa lähiruoka lautasille Teksti: Tiina Rinne-Kylänpää

Naantalin kaupunki on käynnistänyt yhdessä saariston yrittäjien, yhdistysten ja Visit Naantalin kanssa lähiruokahankkeen Lähimakuja Naantalin saaristosta, jonka tavoitteena on nostaa lähiruoka entistä paremmin näkyviin Naantalissa. Yhä useampi matkailija hakee uusia elämyksiä lähiruuasta. Ruoka kytkeytyy vahvasti paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuuriin sekä luo osaltaan mielenkiintoa matkailukohteeseen. Myös yleinen kiinnostus lähellä tuotettuun ruokaan on kasvanut. Naantalin yhtenä vahvuutena tulevaisuudessa nähdään lähiruoka ja etenkin saariston puhtaat elintarvikkeet. Keskeistä lähiruokahankkeessa on myös kestävä kehitys: lähiruoka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista, joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Se lyhentää jakeluketjuja. IDEA HANKKEESEEN YRITTÄJILTÄ Usein lähiruoantuottajat ovat pieniä, joten he tarvitsevat verkostoja ja yhteistyökumppaneita saadakseen näkyvyyttä ja uusia markkinoita. Hanke onkin lähtenyt liikkeelle saariston yrittäjien tarpeesta, ja he ovat aktiivisesti mukana luomassa uusia toimintatapoja. Yrittäjien välisellä yhteistyöllä voidaan laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa ja saavuttaa uusia asiakkaita ja toimintamalleja. SADONKORJUUJUHLAT YHDISTÄVÄT SAARISTON Hankkeen ensimmäisen ideatilaisuus pidettiin ravintola Pohjakulmassa huhtikuun alussa. Haluamme lähteä liikkeelle yrittäjien ja muiden toimijoiden tarpeista ja saada aikaan mahdollisimman konkreettista toimintaa lähiruoka-ajatuksen edistämiseksi.

Yhtenä tavoitteena on Naantalin liittäminen osaksi Ahvenanmaalta alkanutta Skördefest-tapahtumaa. Röölän kylätoimikunta järjestää Saariston sadonkorjuujuhlan lauantaina 14.9.2019 klo 10–15 Röölässä. Pyrimme kytkemään tapahtumaan myös tilavierailuja saariston maatiloille. Silloin on myös mahdollisuus päästä tutustumaan Nauvon saaristolaismarkkinoihin ja ravintolapäivään. Yhteysalus m/s Östern ajaa yhden menopaluumatkan Nauvon ja Rymättylän välillä ja mahdollistaa kesän viimeisen Pienen rengastien kiertomatkan ilman omaa autoa tilausbussilla joko Paraisten tai Naantalin kautta. Lisätietoja Pienen Rengastien retkestä saa Visit Naantali p. 02 4359 800 tai info@visitnaantali.com. Haemme aktiivisesti ideoita myös muualta. Syyskuussa 2020 on tarkoitus tutustua Ahvenanmaan Skördefest-tapahtumaan ja saada benchmarkkauksella uutta virikettä omaan toimintaan. TULE MUKAAN HANKKEESEEN Hanke on kaikille toimijoille avoin. Suunnittelemme yhdessä uusia tuotteita paikallisiin kauppoihin, ravintoloihin ja kaupungin ateriapalveluun sekä edistämme tuottajien ja ravintoloiden yhteistä tuotekehitystä. Tavoitteenamme on myös lisätä eri toimijoiden verkostoja ja käytännön yhteistyötä. Yrittäjien valmiuksia lisätään yhteisillä ja avoimilla työpajoilla ja koulutuksilla. Yhteistyökumppanina ovat paikalliset yrittäjät, yhdistykset, Visit Naantali, Turun yliopiston Brahea keskus (KulTa-kuluttajat ruokatalouden keskiössä-hanke), Raseko ja Paraisten kaupunki (Saariston Sadonkorjuujuhlat/Skärgårdens Skördefest). Selvitämme hankkeessa myös kaupungin omien yksiköiden mahdollisuuksia käyttää

lähituotteita. Huhtikuun lopulla järjestettiin Taattisten tilalla tilaisuus lähiruuan tuottajille, jossa käynnistettiin vuoropuhelu yrittäjien kanssa. Seuraavaksi suunnittelemme muun muassa yhteisiä markkinointitapoja, esimerkiksi esitteitä lähiruuan esiin nostamiseksi vaikkapa Matkamessuilla. Suunnittelemme lisäksi tapaamista metsästysseuroille lähiruokateemaan liittyen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Elinkeinoasiamies Jorma Ranta, jorma. ranta@naantali.fi, p. 044 733 4691 Hankintapäällikkö Riikka Söderlund, riikka. soderlund@naantali.fi, p. 044 4171465 Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää, tiina.rinne-kylanpaa@ naantali.fi, p. 040 9000 866 Toimitusjohtaja Tarja Rautiainen, tarja.rautiainen@visitnaantali.com, p. 040 7478847

UUSI NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA TUKEE SAARISTON KEHITTÄMISTÄ. Sen tavoitteena on, että saaristo ja matkailu tarjoavat ympärivuotisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita yritykset hyödyntävät keskinäisen yhteistyön sekä aktiivisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen avulla. Varsin Hyvä ry:n rahoittama Lähimakuja Naantalin saaristosta -hanke pyrkii edistämään saaristomatkailua omalta osaltaan nostamalla Naantalissa lähiruuan keskiöön. Hanke on alkanut helmikuussa ja se kestää 30.9.2020 asti. Hankkeen kuntarahoitusosuudesta vastaa saaristolautakunta. Kohderyhmänä ovat saariston elintarvikeyrittäjät, tuottajat ja matkailu- ja ravitsemuspalvelut. Myös saariston yhdistykset ovat mukana yhteistyökumppaneina.

Teksti ja kuva: Saija Kajala

Naantalille tehdään ympäristöohjelmaa – Osallistu valokuvauskilpailuun tai vaikuta vastaamalla kyselyyn

Kaupunki on laatimassa ympäristöohjelmaa, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöohjelman toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Ympäristöohjelma tulee koskemaan kaupungin omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään todennäköisesti myös kuntalaisten arjessa, sillä kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kuntalaisten ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa ja liikennekäyttäytymisessä. KUVAA LUONTOA JA OSALLISTU KILPAILUUN Ympäristöohjelmasta tehdään raikas esite, jonka kuvittamiseksi tarvitsemme kauniita kuvia Naantalin luonnosta: maisemakuvia sekä kuvia paikallisista luonnonkasveista ja -eläimistä. Tämän kuvitusaineiston kasaamiseksi järjestämme kuntalaisille valokuvauskilpailun. Kuvat voivat olla miltä tahansa vuodenajalta, kunhan ne on kuvattu Naantalissa ja ne ovat laadultaan julkaisuun sopivia.

8

Kilpailuun osallistujat luovuttavat Naantalin kaupungille oikeuden käyttää kuvia verkko- ja printtijulkaisuissaan sekä sosiaalisessa mediassa. Valokuvaajat saavat aina nimensä esille kuvan yhteyteen. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 3 kpl 50 euron tuotekasseja Rymättylän Mikolan luomutilalta. Osallistu kilpailuun lähettämällä luontokuvasi osoitteeseen saija.kajala@naantali. fi. Lisää viestin otsikoksi ”Ympäristöohjelman kuvakilpailu” ja kerro viestissä nimesi (kuvaajan nimi) ja puhelinnumerosi. Painokelpoisuuden takaamiseksi kuvien resoluution tulisi olla 300 dpi. Jos lähetät kuvan suoraan puhelimesta, valitse kuva alkuperäisessä tai isoimmassa mahdollisessa tiedostokoossa. Kilpailuaikaa on 15.8.2019 asti. KERRO MIELIPITEESI KYSELYSSÄ Vielä on hetki aikaa osallistua kaupungin ympäristöohjelmatyöhön vastaamalla sähköiseen kyselyyn, joka on avoinna 8.5.2019 asti. Linkki kyselyyn löytyy kaupungin kotisivuilta osoitteesta www. naantali.fi/ymparistoohjelma. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia ajatuksistasi projektityöntekijä Saija Kajalalle, puh. 040 482 4340, saija.kajala@ naantali.fi. Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita Naantalin ympäristöasioiden eteenpäin kehittämiseksi!

Profile for Naantalin kaupunki

Nasta 2/2019  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Nasta 2/2019  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Advertisement