Page 1

2/2018 Naantalilaisten oma kaupunkilehti

Naantalin kesä on täynnä tekemistä!

Saaristo Areena toukokuussa s. 5

Kurkista sisään ja tutustu!

575-juhlavuoden kantaesitys: Pyhä Birgitta -ooppera s. 8 Karvetin koulun piha-alue sai lisää toiminnallisuutta koulun laajennuksen yhteydessä v. 2009.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkouudistus:

Laadukkaat palvelut turvallisissa oppimisympäristöissä

​Teksti: Kimmo Kuusimäki Kuva: Anu Anttila

Kaupungin tavoitteena palveluverkkouudistuksessa ovat laadukkaat ja toimivat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut turvallisissa, terveellisissä ja uudistuvaan toimintaan hyvin soveltuvissa tiloissa. Jatkamme lähikouluperiaatetta, joka turvaa palvelujen hyvän tavoitettavuuden. Palveluverkkosuunnitelman avulla Naantali voi toimia pitkäjänteisesti, käyttää voimavarat järkevästi ja onnistua tärkeimmässä tavoitteessaan: tarjota laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja kaikenikäisille lapsille.

Palveluyksiköitä ovat perhetalot ja kampukset Koulurakennuksia uudistetaan palveluyksiköiksi vaiheittain vuoteen 2030 mennessä vanhaa peruskorjaamalla ja uutta rakentamalla. Toteutusaikatauluun vaikuttaa alueen lapsimäärän kehitys ja kiinteistöjen peruskorjaustarve. Palveluyksiköissä kehitetään fyysistä oppimisympäristöä, jolla on tutkitusti huomattava vaikutus oppimistuloksiin. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen

oppimisympäristö, joka ohjaa luontaista uteliaisuutta, vahvistaa oppimisen halua, ohjaa fyysiseen aktiivisuuteen, leikkiin, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Myös rakennuksen piha ja lähiluonto ovat osa oppimisympäristöä. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä henkilöstön, huoltajien sekä lasten ja nuorten kanssa. Jatkuu sivulle 3 »


Pitkä kaari ”Suomea ei ole hemmoteltu suurkaupungeilla. Suurimmatkin täkäläiset kaupungit olisivat muissa maissa pikkukaupunkeja, mutta Suomenkin oloissa Naantali on pieni kaupunki. Turun rinnalla Naantalille on käynyt niin kuin aina käy köyhälle rikkaan rinnalla. Se, jolla paljon on, saa entistä enemmän, mutta se, jolla on vain vähän, menettää senkin vähän, mitä sillä on.” Topelius 1875

N

aantalin valtuuston vuosijuhla pidettiin tänä vuonna 20. tammikuuta. Samana päivänä 100 vuotta sitten pidettiin Kaivohuoneella Topeliuksen syntymän 100-vuotisjuhla. Se antoi hyvän syyn muistuttaa, mistä olemme tulleet. Historian tunteminen ei ole pahasta.

Sisällissota Naantalissa 1918 Nyt tätä kirjoittaessani 9. huhtikuuta avaan vintiltämme löytyneen Atte Francken kalenterin vuodelta 1918: • 9.4 .1918 - 1Co Aukko avoinna salmesta Mikkolan huvilaan. Punainen lippu laskettiin alas klo 9 ip ja punaiset poistuivat yöllä • 10.4.1918 +1Cº Erinomaisen kaunis ja lämmin. Auringossa + 23 ja varjossa 11½ Illalla yhteinen kokous maistraatin, kaupunginvaltuuston ja Drätselkammaren (so. talousvaliokunnan nykyinen kaupunginhallitus) kanssa. Valittiin komitea valmistelemaan toimia kaupungin järjestyksen palauttamiseksi. Parin kuukauden punakaartin kapina oli päättynyt. Poikkeuksena muihin kaupunkeihin Naantalissa kunnalliset elimet toimivat entisellään tuona aikana. Järjestys säilyi eikä onneksi väkivaltaisuuksia tapahtunut. Päin vastoin kalenterissa kerrotaan maaliskuun 4. päivältä:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kynästä

Sisällysluettelo: Pääkirjoitus..............................................................................2 Kuparivuoren tietunneli......................................................3 Pöytäkirjojen nähtävänäpito.............................................4 Virastojen kesäaukiolot.......................................................4 Naantalin Satama..................................................................4

30 uhria

Saaristo Areena / Venemessut..........................................5

Sisällissodassa menehtyneitä alueellamme oli yhteensä 30. Ainut valkoisten puolella kuollut oli Tampereella kaatunut, Velkualla kirjoilla ollut Johannes Fagerlund. Punaisen puolella uhreja oli 29: Naantalissa 10, Rymättylässä 16, Merimaskussa kaksi ja Velkualla yksi. Itsenäisyyden alku oli murheellinen.

Ikäihmiset.................................................................................6

Hämmästyttävää kehitystä

575-juhlaviikon ohjelma.....................................................9

Terveyskeskuksen sähköiset palvelut............................7 Fysioterapeutin suoravastaanotto..................................7 Pyhä Birgitta -ooppera........................................................8 Saaristolaisvenetapahtuma...............................................9

Isäni jäämistöstä löytyi kuitti jouluaattona 1917 maksetusta 22 markan verosta. Se oli 0,5 promillea Naantalin kaikista kunnallisveroista. Maksamani kunnallisvero on nyt sata vuotta myöhemmin samaa luokkaa. Isäni joutui tekemään viikon töitä veron maksamiseen, nyt me joudumme paiskimaan kaksi kuukautta. Verotulojen määrä on kasvanut 1400-kertaiseksi. Nykyrahaksi muutettuna koko kunnallisveron tuotto vuonna 1917 oli viime vuonna maksamani veron suuruinen. Mitattava muutoskin on ollut huimaavaa.

Siira – pyörillä liikkuva lajitteluasema......................... 10

Yhdessä tekeminen

Lasten ja nuorten kesätoimintaa.................................. 16

Suomessa ja Naantalissa on otettu sadan vuoden aikana valtavia harppauksia. Kaupunki on kasvanut ja saanut elinvoimaa tänne muuttaneista, joiden myötä on tullut uusia ideoita ja ulkopuolista näkemystä. Luojan luomaa ja valtion tuomaakaan emme saa unohtaa. Mutta tärkeintä on muistaa, että suurimmat saavutukset on aikaansaatu yhteisymmärryksen kehittyessä yhdessä tekemällä.

Uimakoulu............................................................................. 19

Ihminen ratkaisee

Rymättylän tapaus

Kun vuosisataisen kehityksen puolivälissä tulin valtuutetuksi, oli suurin osa valtuuston miehistä viimeisten sotien veteraaneja ja kaksi vanhinta sisällissodassa mukana olleita. Vieläkin silmissäni vilahtelevat henkilöt ja heidän tarinansa. Kanssakäymiset opettivat suhteellisuuden tajua ja kasvattivat ymmärtämään oleellisen.

Naantalin nykyisen alueen ainoa sisällissodan surmateko tapahtui Rymättylässä, kun kahden turkulaisen punaisen ja kolmen saksalaisen välisessä tulitaistelussa kaatui saksalaissotilas Josef Frick.

Vanhin valtuustotoverini, vuonna 1897 syntynyt maanviljelysneuvos Einari Karvetti kirjoitti suruvalittelun yhteydessä vuotta nuoremmasta sähkömies Armas Rönnholmista:

Tästä tapauksesta ja vuoden 1918 tapahtumista järjestettiin Rymättylässä esitelmätilaisuus, jossa kuultiin Harri Raittiin valaisevan esityksen lisäksi muistotietoja ajalta. Arvostettavaa historian avaamista. Pitäjähenki elää.

”Erilaisista ideologisista eroistamme huolimatta pidin Armaksesta ihmisenä. Kunnioitin häntä ja arvostin häntä. Ihmisen kunnioittaminen on edellytys kaikelle hyvälle yhteistyölle.”

• ½10 turkulaista tuli ryöstämään Naantalin apteekkia, mutta ryöstö estettiin Naantalin punakaartilaisten avulla.

2/2018

Mikko Rönnholm Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Kirjastojen kesäaukioloajat............................................. 10 Celian äänikirjapalvelu..................................................... 11 Naantalin museo................................................................ 12 Naantalin musiikkiopisto................................................. 13 Naantalin opisto................................................................. 13 Monnarilla............................................................................. 14 Savuttomat vuokra-asunnot.......................................... 15

Löydä tiesi harrastukseen................................................ 19 Tapahtumakalenteri.......................................................... 20

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm) Nasta on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 36. Aineistopäivä on 10.8.2018. Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi Julkaisija / toimitus: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi Päätoimittaja: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää p. 040 900 0866 tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi Toimitussihteeri: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila p. 044 733 4566 anu.anttila@naantali.fi Ulkoasu / taitto: Mainostoimisto KMG Turku Paino: PunaMusta Oy Painosmäärä: 10 800 kpl ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)

Seuraava Nasta ilmestyy viikolla 36 Lähetä ilmoitusaineisto 10.8. mennessä nasta@naantali.fi

4041-0619 Painotuote


Jatkuu etusivulta » Perhetalot palvelevat 0–8 tai 0–12-vuotiaita lapsia. Perhetalossa lapsi- ja perhepalvelut toteutuvat yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Perhetalo muodostaa yhteisön, jossa vahvistetaan osallisuutta, toimitaan yhdessä ja rakennetaan yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Perhetaloissa voivat toteutua mm. seuraavat lasten ja perheiden palvelut: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetuksen luokat 1–2/1–6, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto ja sote-palvelut (esim. kouluterveydenhuolto, perhe- ja neuvolapalvelut). Perhetalot muodostuvat nykyisten koulutalojen yhteyteen: Karvetti, Lietsala, Taimo, Merimasku ja Rymättylä. Uusi palveluyksikkö on rakennettavaksi ehdotettava Luonnonmaan perhetalo.

Kampukset palvelevat kaikenikäisiä lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Kampuksella toimii yhtenäiskoulu ja Kalevanniemessä lisäksi useita muita oppilaitoksia. Kampukset muodostuvat nykyisten koulutalojen yhteyteen: Suopelto (yhdessä Taimon ja Lietsalan perhetalojen kanssa), Kalevanniemi ja Velkua.

Perhetalot ja kampukset tuovat joustavuutta koulupolkuun ja monipuolisuutta palveluihin

saavuttamista ja suuremmat palveluyksiköt mahdollistavat monipuolisemmat palvelut sekä opettajien yhteiskäytön. Perhetaloja ja kampuksia muodostettaessa luovutaan vuoteen 2030 mennessä 11 nykyisen päiväkotirakennuksen ja 2 nykyisen koulurakennuksen käytöstä. Aikataulua määrittää mm. rakennusten peruskorjaustarve. Päiväkoti- ja koulukäytöstä poistuvien rakennusten suurista peruskorjausinvestoinneista voidaan luopua ja keskittää resurssit muodostettaviin perhetaloihin ja kampuksiin.

Perhetalot ja kampukset tuovat toiminnallisia parannuksia: lapsen koulupolku tulee sujuvammaksi joustavan esi- ja alkuopetuksen avulla, rinnakkaisluokkien yhteisopettajuus monipuolistaa pedagogiikkaa, muunneltavat oppimisympäristöt tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden

Selvityksessä on toteutettu lapsivaikutusten ennakkoarviointia, jonka tarkoitus on vahvistaa lapsen oikeuk-sien sopimukseen perustuvaa päätöksentekoa. Työsuunnitelman mukaan kaupunginvaltuusto päättää selvityksen hyväksymisestä syyskuussa 2018.

Kuparivuoren tietunnelin korjaus käynnistyy loppukesällä

Lisätiedot Lisätietoja antaa vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki 050 4649 907 kimmo.kuusimaki@naantali.fi

Korjaustyöt käynnistyvät loppukesällä 2018 ja valmistuvat kokonaan kesäkuussa 2019. Töiden yksityiskohdat ja aikataulu tarkentuvat urakoitsijan valinnan jälkeen. Hankkeen kustannusarvio on noin 4 M€. Tunnelin sisäosan nykyinen palosuoja- ja lämmöneristysrakenne sekä nykyiset tekniset järjestelmät ja valaistus puretaan ja rakennetaan uudelleen nykymääräysten mukaisina. Myös tierakenteen kuivatusta parannetaan ja tunnelin läpi rakennetaan Naantalin vesihuoltolaitoksen runkovesijohto.

Maantiellä 189 sijaitsevan Kuparivuoren tietunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät uusitaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Työn tilaajana toimii Liikennevirasto ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Peruskorjaustyön ajaksi maantien 189 liikenne siirretään työnaikaiselle kiertoreitille. Kiertotie otetaan käyttöön elokuussa 2018 ja liikenne palautetaan kiertotieltä takaisin peruskorjattuun maantietunneliin maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Ennen kiertotien käyttöönottoa kiertotieosuudella tehdään valmistelevia päällystys- ja tiemerkintätöitä hiljaisen liikenteen aikaan klo 20–06.

Lisätietoja

Koulun saattoliikenne siirtyy mäen päällä Koulun saattoliikenne olevalle pysäköintisiirtyy mäen päällä alueelle.olevalle

Projektipäällikkö Mauri Mäkiaho p. 02 953 43541 Liikennevirasto

uo

n de aa iR

Ku

riv pa

tie n re

v le Uo

pysäköintialueelle.

Rakennuttajakonsultti Pietari Kousa p. 040 147 6715 Ramboll CM Oy

tu ka

uoren Kupariv tunneli

8 E1

Sa tam ati e

Ajoneuvoliikenteenkiertotie kiertotie Ajoneivoliikenteen

Ry M m t18 ät 9 ty lä nt ie

Liikenteeltä suljettu osuus suljettu osuus Liittymien etuajo-oikeutettu etuajo-oikeutettu suunta Liittymien suunta vaihtuu kiertotien vaihtuu kiertotien mukaiseksi. mukaiseksi.

3


Pöytäkirjojen nähtävänäpito kaupungin verkkosivuilla Teksti: Ilkka Valve Uusi kuntalaki edellyttää kunnan toimielinten pöytäkirjojen sekä niihin liittyvien muutoksenhakuohjeiden nähtävänäpitoa yleisessä tietoverkossa salassapitoa ja henkilötietojen suojaa koskevin rajoituksin. Sama koskee myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja siltä osin kuin niiden nähtävänäpito katsotaan tarpeelliseksi. Pöytäkirjoja julkaistaan verkkosivuilla periaatteessa kahdesta eri syystä: yleisen tiedottamisen tarkoituksessa ja tiedoksiantotarkoituksessa. Julkaisu tiedoksiantotarkoituksessa toteutuu, kun jokaisella kunnan jäsenellä on muutoksenhakuoikeus ko. päätökseen. Tässä tapauksessa nähtävänäpito on välttämätöntä, jotta päätös saisi lainvoiman. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi seitsemän päivän kuluessa sen julkaisusta. Tiedoksisaantiajan jälkeen alkaa varsinainen muutoksenhakuaika, joka voi viranhaltijapäätösten osalta olla 14 tai 30 päivää. Nähtävänäpitoajaksi tulee siten yh-

teensä 21 tai 37 päivää päätöksestä riippuen. Päätökseen sovellettava muutoksenhakuaika käy ilmi päätöspöytäkirjan liitteeksi tulevasta oikaisuvaatimus- tai valitusosoituksesta. Viranhaltijapäätösten julkaisussa kaupunki noudattaa 16.4. alkaen käytäntöä, jossa päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan sitä mukaa kuin ne tehdään. Julkaisussa otetaan huomioon henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lain tarkoittamat henkilötiedot jätetään pöytäkirjoissa näkyville ainoastaan siltä osin kuin niiden julkaiseminen palvelee kaupungin tiedottamisintressiä. Esimerkiksi muutoksenhakuoikeuden toteutuminen voi joissakin tapauksissa edellyttää tiettyjen henkilötietojen jättämistä näkyviin.

Virastojen kesäaukiolot Kaupungintalo ja sivistysvirasto pidetään avoinna normaalisti arkipäivisin 9.00–15.00 lukuun ottamatta aikaa 25.6.–29.7.2018, jolloin ne ovat pääosin suljettuina. Puhelinvaihde on kyseisenä aikana toiminnassa arkisin kello 8.00–15.00. Kaupungintalon palvelupiste on avoinna 2.5.–31.8. välisenä aikana kello 9.00–16.00. Kaupungintalon ruokala Kuusi Sisarta on suljettu 25.6.–31.7. Kukin palveluala järjestää välttämättömät palvelut tarvittavine päivystyksineen. Päivystyksistä tiedotetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla.

naantali.fi

Päätökset löydät verkosta: www.naantali.fi/paatokset

Naantalin Satama lisäsi RoRo-laiturikapasiteettiaan

Hanke tukee mm. Finnlinesin suunnitelmia laajentaa liikennettä Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä mahdollistaen samalla yhtiön isompien Star-luokan alusten liikennöinnin satamaan.

Teksti: Yrjö Vainiala

N

aantalin Satama Oy käynnisti syyskuussa 2017 rakennustyöt pidentääkseen Sahanrannassa sijaitsevaa RoRo-pistolaituria. Pitempi sivu laiturista piteni entisestä 178 metristä 228 metriin ja lyhempi laituripaikka puolestaan 148 metristä 198 metriin. Teknisen suunnittelun toteutti Ramboll Finland Oy ja Insinööritoimisto Arcus Oy. Urakoitsijana hankkeessa toimi Terramare Oy (Boskalis). Urakka oli varsin haasteellinen paalutuksen kannalta, sillä enimmillään veden syvyys oli 30 metriä. Pisimmät teräspaalut, jotka ankkuroitiin merenpohjassa peruskallioon, olivat yli 50 metriä pitkiä. Varsinaiseen urakkaan kuuluneet työt kuitenkin valmistuivat etuajassa ja budjettia ylittämättä. Viimeistelytyöt kuten laiturin varustelu ja sähköistyk-

4

set saatetaan valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä laaditaan sataman kenttäalueelle myös liikennesuunnitelmaa. Liikenteen sujuvoittamiseksi määritetään mm. ajokaistat raskaan liikenteen ajoneuvoille ja -yhdistelmille sekä henkilöautoille, porttien ja liikenneporttaalin paikat, aitalinjaukset, lippukopit, sosiaalitilat, huoltorakennukset, valomastot sekä jätepisteet. Hanke tukee mm. Finnlinesin suunnitelmia laajentaa liikennettä Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä mahdollistaen samalla yhtiön isompien Star-luokan alusten liikennöinnin satamaan. Liikenne Star-luokalla käynnistyy Naantalissa toukokuun aikana, jolloin yhden Clipper-luokan Ropax-aluk-

sen rinnalle tulee Star-luokan alus. Siinä on autokantta yhteensä 4 215 kaistametriä kun Clipper-luokan aluksissa sitä on käytettävissä 2 918 metriä.

Linjan kilpailukyky vahvistuu Itämerellä varustamot ottavat käyttöönsä yhä suurempia aluksia mittakaavaetuja hyödyntääkseen. Naantalin vastasatamaan, Ruotsin Kapellskäriin, on myös investoitu ja siellä on nyt yhteensä viisi modernia laituripaikkaa. Naantalin satamalle investointi maksaa kokonaisuudessaan noin 4 miljoonaa euroa ja se kuoletetaan pitkäaikaisella liikennöintisopimuksella. Naantalin Satama osallistui myös hiljattain päättyneeseen EU hankkeeseen ”The Northern ScanMed Ports – Developing

Sustainable Maritime Links”. Satama rakensi etupainotteisesti ja HELCOMin suositusten mukaisesti vuonna 2020 pakolliseksi tulevan alusjätevesien vastaanottojärjestelmän ja putkilinjan, joka liitettiin osaksi kunnallista jätevesiverkkoa. Rakennushanke Naantalin Sataman osalta maksoi yhteensä noin 1,2 M€, johon saatiin EU-rahoitusta 30 % eli noin 360 000 euroa. Finnlinesin mukaan investoinnit Naantaliin ja Kapellskäriin vahvistavat yhtiön strategiaa optimoida käytettäviä aluksia ja reittejä. Yhtiö voi nyt joustavammin hyödyntää kaikkia alustyyppejään ja koko laivastoaan. Finnlines voi entistä paremmin palvella asiakkaitaan ja vastata laadukkaiden merirahtikuljetus- ja matkustajaliikennepalveluiden kasvavaan kysyntään.


Halusimme koota matkailusta ja veneilystä kiinnostuneet tahot Naantaliin keskustelemaan meille kaikille tärkeistä asioista.

Suomen ensimmäinen Saaristo Areena kokoontuu Naantalissa 26.–27.5. Venemessujen yhteydessä Ensimmäistä kertaa järjestettävä Saaristo Areena kokoaa Naantaliin toukokuun viimeisenä viikonloppuna arvovaltaisen vieras- ja asiantuntijajoukon keskustelemaan saaristo- ja rannikkomatkailusta sekä veneilyturvallisuudesta. Samat teemat koskettavat myös samaan aikaan järjestettävien Naantalin Venemessujen kävijöitä. Venemessut-tapahtuma starttaa jo perjantaina 25.5.

N

aantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen toivoo Saaristo Areenasta muodostuvan avoimen ja lämminhenkisen keskustelutilaisuuden, josta syntyy jokavuotinen perinne. –Naantali on nykyisin todellinen saaristokaupunki, jonka pinta-alasta valtaosa on saaristoa. Halusimme koota matkailusta ja veneilystä kiinnostuneet tahot Naantaliin keskustelemaan meille kaikille tärkeistä asioista, Mutanen kertoo. Myös Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto on uudesta tapahtumasta innoissaan. –On todella hienoa, että voimme yhdessä kaupungin kanssa järjestää Saaristo Areenan. Kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut aivan huikea ja esiintyjien joukko tulee olemaan nimekäs ja värikäs Jethro Rostedtista liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriin”, Levanto paljastaa. Saaristo Areena on Varsin Hyvä Leader -ryhmän rahoittama hanke ja sen päänäyttä-

mönä toimii Naantalin Kaivohuone. Tapahtumassa yleisöllä on mahdollisuus seurata erilaisia esityksiä ja paneelikeskusteluja sekä tutustua näytteilleasettajien osastoihin. Yhdeksättä kertaa järjestettävien Venemessujen tämän vuoden kävijätavoitteeksi on asetettu 20 000 vierasta. Messujen ohjelmassa on huikeita temppuja vesillä: Moottoripyörällä veden päällä ajamisessa hätyytellään Guinnessin nopeusmaailmanennätystä. Flyboard-taituri Vadim Nekhaev on luvannut esitellä selkään asennettavan jetpackin, joita Suomessa on vain yksi kappale. Lisäksi viime vuonna katsojia kauhistuttanut vesijettien freestyle-show saa jatkoa uusien temppujen kera, vesijetin sarvissa on tällä kertaa Påhl from Finland. Myös muotia ja kauneutta on perinteisesti esillä. Saaristo Areenaan ja Venemessuille on yleisöllä vapaa sisäänpääsy. Tapahtumien keskiössä oleva Naantalin vierasvenesatama julistettiin voittajaksi Vuoden 2018 vierasvenesatama -äänestyksessä venemessuilla Helsingissä.

Vieraat Toivomme, että näemme sinutkin Naantalissa! Jos sinulla on idea ohjelma-aiheesta tai puheenvuorosta Areenan tapahtumalavalla, ole yhteydessä meihin sähköpostilla info@saaristoareena.fi

Yritysten ja yhteisöjen näyttelypaikat Ilmoittaudu mukaan ja varaa oma paikkasi Suomen ensimmäisestä Saaristo Areenasta! Näyttelypaikkojen hinnat: Ständi 2x2 m (sisältää pöydän) 1 päivä 390 € 2 päivää 490 € hinnat alv 0%

Lisätiedot Ville Vuorio 0400 932 235 ville.vuorio@saaristoareena.fi Tuomas Levanto 0400 385 522 tuomas.levanto@naantalinvenemessut.fi

Lisätietoja tapahtumista: www.saaristoareena.fi www.naantalinvenemessut.fi

5


Kuntosalitreeni virkistää Saima Myrskykaria, Pentti Lastusta, Pulmu Järvistä ja Inga Rautiota.

Kuntouttavaa päivätoimintaa ikääntyville Teksti: Sirkku Rahikainen

Birgittakodin päivätoiminta tarjoaa virikkeitä, seuraa ja mukavaa tekemistä kotona asuvan ikääntyvän arkeen. Kuntoutusosaston lyhytaikaishoito helpottaa hoitavan omaisen työtä.

B

irgittakodin kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville yli 65-vuotiaille ikäihmisille. Yksinäisyys, muistiongelmat tai muu terveydentilan heikentyminen voivat olla syynä päivätoimintaan ohjautumiselle. Kuntoutuspäivä aloitetaan yhteisellä aamiaisella ja päivän ohjelma suunnitellaan asiakkaiden toiveita kuunnellen. Yhdessä tekeminen on kaikkein tärkeintä ja toimintapäiviin mahtuu monenlaista sisältöä; visailua, liikuntaa, pelailua, laulua, ulkoilua ja tietysti paljon puheen porinaa. Musiikkihetket ovat suosittuja yhteislaulun sekä tanssin merkeissä ja iltapäiväkahville leivotaan usein herkkuja. Päiväkuntoutujien aktiivisessa käytössä on ikääntyneille suunnitelluin voimaharjoittelulaittein varustettu kuntosali. Lihaskuntoharjoittelun lisäksi päiväkuntoutuksessa on mahdollisuus tutustua myös digiaikaan erilaisin tietokoneharjoituksin. Monipuolisen ryhmätoiminnan avulla kuntoutujan mieliala kohentuu ja arjen toimintakyky

paranee. Toiminnasta löytää myös uusia ystäviä ja vertaistukea. Toiminnan tavoitteena on, että ikäihmiset pystyvät asumaan pidempään itsenäisesti kotona. Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin ma–pe klo 9–15 Birgittakodin kuntoutusosastolla. Päivätoiminnan maksu on 22,50 €/päivä sisältäen aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, kuntoutumista tukevan ohjelman ja tarvittaessa kuljetuksen. Päivätoiminnasta kiinnostuneet kutsutaan tutustumiskäynnille, jossa tehdään alkukartoitus ja sovitaan käyntipäivät. Yhteydenottaja voi olla terveydenhuollon ammattilainen, omainen tai ikääntynyt itse.

Lyhytaikaishoito helpottaa hoitavan omaisen työtä Birgittakodin kuntoutusosastolla on myös mahdollisuus olla kuntoutumassa ja virkistymässä vaikka koko viikon. Nämä lyhytaikaiset hoitojaksot antavat vanhusta hoitavalle omaiselle mahdollisuuden lomaan tai ovat avuksi hoitajan sairastuessa. Päivät sisältävät erilaista viriketoimintaa, liikuntaa ja yhdessäoloa. Hoitopäivämaksu on 49,50 €/vrk. Mikäli terveydenhuollon maksukatto on täynnä, hinta on 22,80 €/vrk. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoitopäivämaksu on 11,50 €/vrk.

Lisätiedot:

päivätoiminnanohjaaja Sirkku Rahikainen p. 044 733 4510

Lisätiedot: kuntoutusohjaaja Nina Lindberg p. 044 733 0015

Ikäihmisten keskitetyn asiakasneuvonnan kokeilu Varsinais-Suomessa Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen palveluita kehitetään yhteisessä kokeilussa Varsinais-Suomessa. Mukana kokeilussa ovat Perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarina, Lieto, Naantali, Parainen, Pöytyä, Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue, Turku ja Uusikaupunki. Lisäksi mukana ovat Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry sekä Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Kokeilussa yhdistetään erityisesti puhelimitse tapahtuva neuvonta ja ohjaus yhteistyökuntien alueella. Näin puheluihin pystytään vastaamaan varmemmin ja aukioloaikoja voidaan pidentää. Kasvotusten tapahtuvan neuvonnan lisäksi asiakkailla on kokeilun aikana mahdollisuus ottaa yhteys asiakasohjaajaan verkossa chatin avulla. Chattia voi käyttää arkisin klo 9–15 osoitteessa www.asiakasneuvonta.fi

Milloin? Kokeilu alkoi 4.4.2018 ja kestää 3 kuukautta, jonka jälkeen kokeilun onnistuessa toiminta jatkuu osana kuntien neuvontaa ja ohjausta.

Miksi? Keskitetyn asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kokeilun avulla luodaan yhtenäinen tapa toimia koko Varsinais-Suomessa ikäihmisten neuvontapalveluissa. Kokeilun avulla asiakkaille tarjotaan monipuolisemmat tavat ottaa yhteyttä, silloin kun neuvoa tarvitaan. Tavoitteena on edistää maakunnallista yhdenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Mistä lisätietoa? Avohuollonohjaaja puh. 02 436 2785 tai osastonhoitaja 050 330 2453

6


Sähköisiä palveluita helpottamaan asiointia terveyskeskuksessa

Asioi terveyskeskuksessa sähköisesti naantali.fi/terveys

Teksti: Hannele Nikander-Tuominen

Terveyskeskuksessa on ollut syksystä lähtien mahdollisuus asioida sähköisesti. Palvelut on löydetty hyvin osana muita ajanvarauspalveluja. Palveluja otetaan käyttöön asteittain jatkossakin. Sähköisen palvelun kautta voit • varata ajan - laboratorioon ja röntgeniin – edellyttää lähetettä - diabeteshoitajalle 60 min ensikäynnille sekä 30 min kontrollikäynnille • tilata hoitotarvikkeita • täyttää esitietolomakkeen äitiysneuvolan ensikäynnille • saada tekstiviestinä lyhyitä viestejä hoitohenkilöstöltä (esim. laboratoriotulokset) Palvelu edellyttää kirjautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksin. Ensi kerran sisään kirjautuessa pitää tehdä sopimus, joka löytyy sähköisen asioinnin portaalista kohdasta ”Lomakkeet”.

Terveyskeskuksen sähköisiin palveluihin pääset osoitteessa: www.naantali.fi/terveys

Akuuteissa niska- ja yläraajaongelmissa nopeasti fysioterapeutin vastaanotolle!

Fysioterapeutin suoravastaanotolle niska- ja yläraajaongelmissa Teksti: Reetta Thylin-Menna ja Hannele Nikander-Tuominen Kuva: Annina Noko

Akuuteissa niska- ja yläraajaongelmissa on huhtikuun alusta lähtien voinut päästä terveyskeskuksen fysioterapeutin suoravastaanotolle Ajanvarauksesta vastaava henkilö varmistaa tarkistuslistan avulla potilaan tilanteen ja ohjaa suoraan fysioterapeutin vastaanotolle tai tarvittaessa lääkärin arvioitavaksi. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee yleensä viikon sisällä. Suoravastaanotossa fysioterapeutille on varattu 1 tunti potilaan tutkimiseen, hoitamiseen ja kuntouttavien hoito-ohjeiden neuvomiseen. Lisäksi fysioterapeutilla on oikeus kirjoittaa muutaman vuorokauden kestävä sairausloma ja antaa ohjausta käsikauppakipulääkkeiden käyttöön. Tavoitteena on, että potilas pääsee nopeasti hoitoon. Tutkimukset osoittavat, että fysioterapeutin suoravastaanpotilaat ovat olleet tyytyväisiä, toimintakykyhaitta on pienempi ja sairauksien tai oireiden pitkittyminen vähenee.

Perinteinen Äitienpäiväjuhla

Sunnuntaina 20.5.2018 klo12.00 Seurakuntakeskus Piispantie 2, Naantali

OHJELMA mm.

Vuoden Isoaäiti 2018 Kamarikuoro Kuorolaulua Puhe Äideille Lauluesityksiä Ylva Hartikainen Seurakunnan puheenvuoro Kakkukahvitarjoilu

Lisää ensiavun osaajia Naantaliin Suomen Punaisen Ristin Naantalin osasto järjestää Punaisen Ristin viikolla maanantaina 7.5.2018 2 auttajakurssia kaiken ikäisille klo 15:30 ja klo 17:00

Kesti-Maariassa, Maariankatu 2

TERVETULOA!

Auttajakurssi on tunnin mittainen ensiavun pikakurssi. Kurssi on kävijälle maksuton ja siitä saa todistuksen.

Järj. Naantalin Vanhusten Tuki ry, Naantalin seurakunta, Naantalin kaupunki VAPAA PÄÄSY

Ilmoittaudu kurssille linkistä www.lyyti.in/Auttajakurssi_Naantali

Kuljetus Ruona ja Aurinkosäätiön Palvelutalo 11.15

max 20 henkilöä / kurssi

7


PYHÄ BIRGITTA -OOPPERA kertoo Birgitan elämäntarinaa Teksti: Liisa Mattila

Pohjolan ainoasta naispyhimyksestä ja Euroopan naissuojelupyhimyksestä tehty ooppera saa kantaesityksensä Naantalissa 23.8.2018. Naantalin 575-vuotisjuhlapäivänä Naantalin kirkossa esitettävän Pyhä Birgitta –oopperan säveltäjä Jani Sivén kertoo teoksen syntyvaiheista: ”Ajatus siitä, että Birgitan aikaiset hymnit ovat kaikuneet birgittalaissisarten laulamina jo vuosisatoja sitten Naantalin kirkon holveissa, inspiroi minua tätä oopperaa säveltäessäni. Cantus Sororumin (Sisarten laulut) hymnien kautta meillä on yhteys Birgitan aikaan ja siksi valitsin näistä joitain sävelmiä tuomaan oopperaan äänen tuosta ajasta. Mirva Koivukankaan libreton kohtausten vaihtelevat tunnelmat houkuttelivat luomaan eri kohtauksiin monenlaisia karaktäärejä energisistä ja rytmisistä kudoksista lyyrisiin ja leijaileviin äänimaisemiin. Orkesterikokoonpanon muodostavat kuoro, urut, saksofonit, harppu ja erilaiset lyömäsoittimet, jotka mahdollistavat laajan ja monipuolisen väripaletin näiden erilaisten sointikudosten ja sävyjen luomiseksi. Orkesterin sointi vie jossain määrin vanhan ajan maailmaan. Hymnien esitystapaa mukaillen solistien osuudet ovat vapaat orkesterin pulssista. Solistit laulavat osuutensa orkesterin muodostaman sointikudoksen päälle siinä tempossa ja karaktäärissä, joka kumpuaa tekstin sisällöstä sekä näyttämöohjauksesta.”

Tekijät ja esiintyjät

Teoksen ohjaa Suomen tuotteliain oopperaohjaaja Ville Saukkonen. Lavastuksen suunnittelee Jani Uljas ja puvut Marjo Haapasalo. Valosuunnittelusta vastaa Mari Agge. Tuottajana toimii Liisa Mattila ja tuotantotahona on turkulainen Oopperakammari ry. Teoksen libretto pohjaa Pyhän Birgitan elämäntarinaan. Birgitta on karaktääriltään värikäs ja vahva nainen, joka tuo rohkeasti julki mielipiteensä. Hänen näkemyksensä, elämänsä naisena keskiajalla sekä monivaiheinen ja mielenkiintoinen elämäntarinansa tarjoaa mielenkiintoisen aiheen oopperalle. Libretossa Birgittaa ja hänen elämäänsä katsotaan Birgitan imettäjän, Annan, silmin, joka seurasi Birgittaa lähes koko Birgitan elämän ajan. Birgitta esiintyy oopperassa nuorena, keski-ikäisenä ja vanhana. Nuori Birgitta on sopraano Anni Niemelä, keski-ikäinen sopraano Reetta Haavisto ja vanha Birgitta sopraano Riikka Hakola. Birgitan imettäjän, Annan roolin laulaa sopraano Satu-Kristina Vesa. Annan ja Birgitan roolien lisäksi oopperassa on baritonirooli, joka muuntuu eri henkilöiksi. Nämä henkilöt esittää baritoni Gabriel Suovanen. Lisäksi mukana on lauluensemble ja kamarikuoro sekä viisi muusikkoa. Libreton kielet ovat ruotsi, suomi ja latina.

Uutta Naantalin

varhaiskasvatuksessa

Harjoitukset ja esitykset Laulajat ovat saaneet nuotit ja harjoittelevat parhaillaan musiikkia. Näyttämöharjoitukset alkavat 28.5. Helsingissä. Teosta harjoitellaan kahdessa osassa, kesä- ja elokuussa. Esitysten pystytys Naantalin kirkkoon tapahtuu erittäin nopealla aikataululla. Lipunmyynti alkoi huhtikuun alussa ja kiinnostus teosta kohtaan kasvaa koko ajan.

Teoksen maailman kantaesitys on Naantalin kirkossa torstaina 23.8.2018 klo 20.30. Muut esitykset ovat pe 24.8. klo 17.00 ja klo 20.30. Liput 40 €/20 € (sis. palvelumaksut), lippu.fi.

Varhaiskasvatuksen perhetyö

Varhaiskasvatuksen perhetyö tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja apua arjen sujumiseen. Voimme halutessasi tavata päiväkodissa tai kodissanne. Apua voit pyytää esimerkiksi silloin kun • on haasteita arjen hallinnassa • on kysymyksiä kasvatuskäytännöistä • oma jaksaminen mietityttää. Varhaiskasvatuksen perhetyössä sinua palvelee projektityöntekijä Suvi Sillanpää p. 040 660 5740 ja neuvolan perheohjaaja Elina Ketola p. 044 733 0029.

Oletko sinä varhaiskasvatuksen kokemusasiantuntija?

Varhaiskasvatuksessa starttaa syksyllä 2018 Kokemusasiantuntija -ryhmä. Ryhmässä keskustellaan ja kehitetään Naantalin varhaiskasvatusta. Kokoontumisia on vuodessa arviolta 1-2. Jos kiinnostuit, kirjoita miksi sinut tulisi valita ryhmään ja lähetä sähköposti 15.5 mennessä: kaisa. rantala@naantali.fi.

Lasten Leppälintu on nyt Naantalin varhaiskasvatuksen uusi tunnus! Leppälintu toimii koko Naantalin varhaiskasvatuksen tunnuksena. Tunnuksen tarinaa ja nimeä ovat varhaiskasvatuksen lapset yhdessä ideoineet. ”Lasten Leppälintu asustaa päiväkodin tammessa. Se on kiltti, hieno ja kaunis. Se on hyvä lentopujottelussa. Se on taitava piirtämään nokallaan ja innostuu leikistä kavereiden kanssa. Se huutaa HUIT –varoituksen, muille linnuille jos kettu tulee” - Nuhjalan Kipparit –ryhmän tarinaa leppälinnustaNaantalin varhaiskasvatuksen ja Lasten Leppälinnun löydät myös nyt myös facebookista.

Pyydä apua! -nappi

Naantalin varhaiskasvatus tutuksi

Osiossa esitellään varhaiskasvatuksessa työskentelevää väkeä.

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain. Vastauksen saa seuraavana arkipäivänä. Pyydä apua! –nappi löytyy osoitteesta www.naantali.fi/opetus_ ja_koulutus/varhaiskasvatus/fi_FI/paivahoito/

Ensiesittelyssä varhaiskasvatuksen foorumin väki.

Tutuksi!

Varhaiskasvatuksen esimiehet. Ylärivi: Päivi Läärä, Viveka Raitanen, Helena Rautiainen, Riitta Sainio, Anne Anttila, Satu Sarlund, Ritva Parviainen, Anne Bergfors, Taina Rantala ja Eeva-Maija Miesvirta. Edessä: Saila Leppänen ja Kaisa Rantala.

575

8


Saaristolaisvenetapahtuman perinne jatkuu elokuussa vanhankaupungin vesillä Viime vuonna, viiden vuoden tauon jälkeen, Lions Club Naantali ja Naantalin Purjehdusseura herättivät saaristolaisvenetapahtuman jälleen henkiin yhteistyössä Naantalin kaupungin ja Naantalin vierasvenesataman kanssa. Yleisömenestys ja tapahtuman perinteisyys innostivat yhdistyksiä järjestämään tapahtuman myös tänä vuonna. Vuoden 2017 saaristolaisvenetapahtumalla yhdistykset keräsivät rahaa merelliseen hyväntekeväisyystyöhön ja lahjoittivat varat Pidä Saaristo siistinä ry:lle ja Naantalin Meripelastajat ry:lle tilaisuudessa 16.3.2018. Ensi kesänä saaristolaisvenetapahtuma järjestetään 4.8.2018. –Halusimme elvyttää tämän perinnetapahtuman, joka luontaisesti sopii Naantalin merelliseen ympäristöön. Se sopii myös NPS:n toimintaan, LC Naantalin presidentti Markku Leivo kertoo. Purjehduskilpailun lisäksi rantaan rakennetaan markkinatapahtuma, jossa voi pistäytyä ja tehdä ostoksia sekä ihailla kauniita, perinteisiä saaristolaisveneitä Naantalin ainutlaatuisessa rantamiljöössä. Päivään liittyy monia oheistapahtumia. –Toivomme, että tapahtuma kerää tänäkin vuonna suuren määrän veneitä ja vielä enemmän ihmisiä rannoille, Markku Leivo toteaa. –Tapahtumasta tavalla tai toisella kiinnostuneet voivat olla yhteydessä klubiimme suoraan.

LC Naantali / Timo Raitmaa p. 0400 708 016 timo@powermotion.fi www.facebook.com/naantalinsaaristolaisvenepuhjehdus/ www.naantalinsaaristolaisvenepurjehdus.com

Saaristolaisvenetapahtuma Naantalissa 4.8.2018

Naantalin juhlaviikko 23.8.-2.9.2018 Naantalin 575-vuotista juhlaa vietetään juhlaviikolla, joka alkaa kaupungin syntymäpäivästä 23.8. Kaupunki kokoaa ohjelmaa yhteiseen kalenteriin verkkoon www.naantali.fi/575 Ohjelmaa ovat järjestämässä myös yhdistykset. Monenlaista on jo tiedossa ja toivomme kalenterin vielä täyttyvän. Seuraa päivitettyjä tietoja verkossa. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 23.8. Naantali-päivä alkaa lasten toritapahtumalla klo 9. Puistoillanvietto kaupunkilaisille Kirkko-puistossa klo 18–20. Kantaesitys Pyhä Birgitta -oopperasta Naantalin kirkossa klo 20.30 Liput: lippu.fi 24.8. Liikunnan Hyperpäivä koululaisille

2017 © Leinot Naantali

Naantali-päivä on yhteinen torikirppispäivä Naantali-päivän kirpputoripaikka torstaina 23.8. klo 12–18 veloituksetta, ei uuden tavaran myyjille. Tervetuloa myymään omat tarpeettomat tavarasi tai tekemään löytöjä!

NAANTALIN TORILLA TAVATAAN!

Retki Rakkauden lähteelle Kultarantaan klo 17, järj. Naantalin museoyhdistys ry Pyhä Birgitta –oopperan esitykset Naantalin kirkossa klo 17 ja klo 20.30. Liput: lippu.fi

25.8. Muinaistulien yö Naantalin Naamiaiset, kokoontuminen Kirkkopuiston paviljongissa klo 18, järj. Vallis Gratiae -yhdistys ry

26.8. Lasten museopäivä klo 12–14 Naantalin museon Hiilolan pihassa. Varsinais-Suomen museopäivänä Naantalin museossa vapaa pääsy klo 11–18, Kollolan kotiseututalossa ”Ahti suo antejaan” -näyttely klo 12–16 ja Rymättylän museossa kahvitarjoilu klo 11.30–14.30.

27.8. Luostarin puutarha -esitelmä pääkirjastossa. Esitelmän pitää FT, kasviarkeologi Teija Alanko

Tule mukaan laulamaan Naantali 575 -juhlaan! Olisipa mahtavaa, jos tänä vuonna Naantalipäivän juhlan päätteeksi meitä olisi Kirkkopuistossa ainakin 575 laulamassa yhdessä

Varsinaissuomalaisten laulua! Nyt kaikki suihkusopraanot ja baaribaritonitkin mukaan muodostamaan Naantalin suurinta pop up -kuoroa! Juhla alkaa piknikin merkeissä klo 18 ja päättyy yhteislauluun maakuntalaulumme sävelin. Puistossa nähdään!

28.8. Entisen paloaseman muistolaatan paljastustilaisuus Kaivokadulla. 29.8. Toivo Lyyn syntymän 120-vuotistapahtuma Naantalin museossa. 1.9. Saaristosoutu kirkkoveneillä Rymättylästä, Merimaskusta ja Velkualta vanhaankaupunkiin. 2.9. Juhlaviikko päättyy ilotulitukseen.

Tervetuloa mukaan juhlimaan!

9


Kuva: Piritta Fors

Siira vastaanottaa samoja jätteitä kuin kiinteät lajitteluasemat.

Siira pysähtyy Naantalin Velkualla ja Rymättylässä Pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira käy Velkuan Teersalossa 14. toukokuuta ja Rymättylän Röölässä 4. kesäkuuta. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira vastaanottaa samoja jätteitä kuin kiinteät lajitteluasemat. Siiraan voi tuoda jätteitä henkilö- ja pakettiautolla sekä henkilöauton peräkärrykuormina.

Siira pysähtyy

Naantalin kirjastojen kesäaukioloajat 2018 Pääkirjasto

Rymättylän lähikirjasto

Tullikatu 11 puh. 02 434 5310 1.6.–31.8. ma-to 12–19 pe 12–16

Metsätie 1 puh. 02 434 5521 1.6.–31.8. ma, ti ja to 13–19 ke ja pe 9–15

Lehtilukusali-kahvila

Velkuan lähikirjasto

aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin seuraa ilmoittelua www.naantali.fi/kirjasto

Palvelukeskus Kummeli Sauniementie 3 puh. 02 434 5310

Suopellon lähikirjasto Rimpikuja 4 puh. 02 434 5314 25.6.–12.8. ma 12–19 ti ja ke 12–16

Merimaskun lähikirjasto

ma-pe klo 9–15 (käynti Kummelin ovesta) Kello 15 jälkeen ja viikonloppuisin käynti kirjaston merenpuoleisesta ulko-ovesta kirjastosta hankittavalla avaimella. Lisätietoa avaimista www.naantali.fi/kirjasto » Toimipisteet » Velkuan lähikirjasto.

Iskolantie 9 puh. 02 434 5545 1.6.–31.8. ma, ti ja to 13–19 ke ja pe 9–15

• ma 14.5. klo 17.30–19.00 Velkuan Teersalossa, P-alueen kierrätyspisteellä. • ma 4.6. klo 17.30–19.00 Rymättylän Röölässä, Rööläntien sataman Rinki-ekopisteellä.

Arkipyhäaattoina kirjastot ovat auki 10–15. Lisätietoja: www.naantali.fi/kirjasto

Siiraan voi tuoda maksutta esimerkiksi kodinkoneita, metalliesineitä ja poistotekstiiliä sekä kotitalouksien vaarallisia jätteitä 50 kiloon tai litraan saakka. Maksullisia jätteitä ovat muun muassa siivous- ja remonttijätteet sekä huonekalut. Siiraan ei voi tuoda asbestia, vaan se pitää toimittaa asianmukaisesti jätekeskukseen. Siira-autossa maksut ovat samat kuin jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Jätteistä maksetaan paikan päällä käteisellä tai kortilla.

Kirjastossa tapahtuu

Lisätietoja Siirasta osoitteessa www.lsjh.fi/siira-auto. Kaikkien vastaanottopaikkojen yhteystiedot ja aukiolot

2.5.–31.5

osoitteessa www.lsjh.fi/vastaanottopaikat.

Tarkat lajitteluohjeet löydät Jätteiden ABC:stä www.lsjh.fi/abc. Lajitteluaseman hinnasto osoitteessa www.lsjh.fi/vastaanottomaksut-pienille-jate-erille.

Lisätietoja myös Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta 0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Kes�-Maarian Kesä Taidenäy�ely 26.6. - 26.8.2018 avoinna � - su klo 14 - 18 vapaa pääsy Maariankatu 2, Naantali järj. Naantalin Taidemuseon Kannatusyhd. ry

10

Väreilyä luonnosta. Värejä, tekniikoita ja pintoja luonnonväreillä värjätyistä materiaaleista toteutettuina, Värjärikilta ry:n paikallisryhmä Mataroiden näyttely

to 17.5. Värikasvit ja värjääminen: luento ja värjäys prosessina, klo 18–19.30 käsi- ja taideteollisuusopettaja Ulla-Maija Vuorinen ja värjäri Aija Möysä to 24.5. Perhospuutarha - puutarhan perhoskasvit -luento, klo 18–19.30 maisemasuunnittelija Armi Laukia 1.8.–31.8.

Kotipihan kasvit ja eläimet vanhanajan opetustauluissa –näyttely

to 16.8. klo 18

Säilöntätapahtuma. Askaisten Martat opastavat säilönnän saloihin.

ma 27.8. Kasviarkeologi, tutkija, FT Teija Alanko luennoi Naantalin klo 18–19.30 luostarikirkon puutarhahistoriasta. Aihe täsmentyy myöhemmin. Myöhemmin syksyllä luvassa mm. Puutarhan syystyöt –luento, kranssipaja ja Freakebana-näyttely. Tapahtumat ovat Naantalin pääkirjastossa osoitteessa Tullikatu 11, 2. krs. Lisätietoa tapahtumista löytyy kirjaston kotisivuilta: www.naantali.fi/kirjasto.

flooraa ja faunaa

- ajatuksia ja unelmia puutarhasta

Vapaa pääsy!


Yli 40 000 äänikirjaa kuunneltavana maksutta!

Celian äänikirjapalvelun asiakkaaksi Naantalin pääkirjastossa

N

aantalin pääkirjastossa voi nyt liittyä Celian äänikirjapalvelun asiakkaaksi, mikäli lukeminen on hankalaa esim. heikon näön, lukivaikeuden tai muun vastaavan syyn takia. Celian valikoimaan kuuluu yli 40 000 äänikirjaa, joita voi kuunnella maksutta suoraan verkossa esim. kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Äänikirjojen lainaamiseen ja kuunteluun tarvitaan tunnukset, jotka saa kirjastosta Celian asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Äänikirjapalveluun liittymistä varten varataan aika pääkirjastosta puh. 02 434 5310.

Jos tietokoneen käyttö ei ole mahdollista, Celian äänikirjoja voi kuunnella myös CD-levyiltä. CD-äänikirjojen kuuntelu onnistuu esim. CD-soittimella, joka toistaa mp3-tiedostoja tai nimenomaan äänikirjoille kehitellyllä Daisy-soittimella. Naantalin pääkirjastosta löytyy oma valikoima Celian CD-äänikirjoja, joita lukuesteiset henkilöt voivat lainata suoraan kirjastokortilla. Lisää kuunneltavaa voi myös varata muista Vaski-kirjastoista. Varaaminen on maksutonta.

Naantalin kirjastossa Celian-asioissa neuvovat kirjastovirkailijat Minna Ylikotila puh. 044 4171 220 ja Nina Sahi puh. 044 7115 273

-perhetapahtuma 19.5.2018 klo 10-13 Rymättylän Poikossa (Hämöläntie 39, 21130 Poikko)

Luvassa mm: taimien istutusta, luontorastit, maatilan eläimiä ja talutusratsastusta.

Rymättylässä 21.07.2018 klo 10–17

Paikalla myös yrttimyyntiä, arpajaiset, buffet ja NATTAhankkeen piste. Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Rymättylän Soihtu ry ja VPK ry toivottavat kaikki tervetulleiksi viettämään mukavaa markkinapäivää

www.4h.fi/naantali

11


Ennen takseja kyyti hoitui vossikalla.

Katso lisää museon tapahtumia naantali.fi/museo

Minusta tulee isona… Teksti: Mari Termonen

L

ähes jokaisella meistä on lapsena ollut joku toiveammatti. Usein ne ovat kysyttäessä tuttuja; poliisi, lääkäri, lentäjä, näyttelijä. Kun myöhemmin yläkouluiässä nuorelle tulee eteen päätöksenteko koulutuksen suhteen, suurin osa miettii sitä, mikä olisi kiinnostavaa. Harvalle nuorelle tulee vielä mieleen ajatella tulevaisuuden ammattia sen kannalta miten kauan kyseinen ammatti saattaa olla olemassa. Ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle. Näin on ollut jo pitkään, mutta sen ennustaminen, mikä työ katoaa ja mitkä ammatit pysyvät, ei välttämättä ole yksinkertaista. Koneet korvaavat osan työstä. Varmojakin aloja on. Terveydenhuoltoalalla on töitä jatkossakin, eikä palomiehiä voi korvata tekniikan avulla. Emme kuitenkaan pysty ennustamaan ammattien tulevaisuutta. Todennäköisyys sille, että elämänsä aikana joutuu joka tapauksessa kouluttautumaan uudelleen ja vaihtamaan työpaikkaa, on suuri.

Kehruukoneesta se lähti Ammattien katoaminen alkoi teollisen vallankumouksen myötä 1700-luvulla. Tällöin keksittiin mm. kehruu- ja kutomakoneet, jotka pystyivät tekemään usean ihmisen työt. Vauhti on vain kiihtynyt viime vuosikymmeninä teknologian nopean kehityksen johdosta. Naantalin museon toukokuussa avautuvassa näyttelyssä Minusta tulee isona... katsomme ammattien osalta sekä menneeseen että tulevaan. Näyttelyssä kerrotaan aiheesta sekä yleisesti että muutaman ammatin kautta lähemmin tarkastellen. Esimerkkeinä ovat mukana mm. kampamestari ja puhelinkeskuksissa toiminut puhelunvälittäjä. Näyttelyssä pääsee itse kokeilemaan sentraalisantrana toimimista vanhan puhelinkeskuksen avulla ja kuuntelemaan samalla asiakkaiden keskusteluja. Katsella voi myös vanhoja dokumenttifilmejä mm. siitä miten lennätinvirkailija sai sanoman siirtymään. Kävijät

Iloin en keskikesän e ell e tap h ahtum koko per a

16.6.2018 klo 11–15

Merimaskun kirkonkylän rannassa

Ohjelmassa monsteriautoja, muotokuvamaalausta, kivakivaa lapsille, letunpaistoa, paloautoon tutustumista, musiikkia sekä tietenkin torimyyjiä monenkirjavine tuotteineen. Myös kirkko on avoinna lystien ajan. Tapahtuman järjestää Hynttyyt yhteen. Myyntipöytävaraukset: Marjukka Kortelainen puh. 040 771 9726 tai suvilystit@gmail.com.

12

pääsevät täydentämään kadonneiden ammattien listaa. Muistatko sinä ammatin, jota ei enää ole?

Museossa tapahtuu

Naantalissa ei ole enää napintekijää

Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. vapaa pääsy museoon ja kaksi ilmaista yleisöopastusta kesänäyttelyyn: klo 11.30 ja 13.30. Hiilolan puutarhassa vietetään 26.8.2018 klo 12–14 perinteistä lasten museopäivää. Sama päivä on Varsinais-Suomen museopäivä, jolloin museoon on vapaa pääsy.

Naantalissa perinteisten ammattien häviäminen alkoi 1820-luvulla, kun ulkomaiset tuotteet valtasivat markkinoita ja useat käsityöammatit kävivät kannattamattomiksi, suurempien toimijoiden vallatessa markkinoita. Ensimmäisenä täältä katosi napintekijä, myöhemmin lasimestari ja nyörinpunoja. Suurin murros käynnistyi 1860-luvulla, jolloin katosivat mm. vaununtekijä ja vyöntekijä. 1800-luvun loppuun mennessä oli Naantalista kadonnut 17 ammattia, mikä oli paljon pikkukaupungille. Korvaavia ammatteja löytyi palvelualalta ja sotien jälkeen teollisuudesta.

Museo on avoinna 15.5.–2.9. ti-su klo 11–18. Juhannusaattona museo on suljettu. Naantalin museo Mannerheiminkatu 21 ja Katinhäntä 1 P. 02 435 2727 www.naantali.fi/museo

Naantalin kaupungin

juhannusaatto 22.6.2018 Klo 18.00 Kirkkopuistossa  Lipunnosto, fanfaari ja lippulaulu  Ohjelmaa lapsille. Seuraa ilmoittelua www.naantali.fi > Tapahtumat Klo 21.00-24.00 Kuparivuorella, Rakkaudenpolun varrella  Juhannustanssit, VG Brass  Juhannuskokon sytytys klo 23.00 (säävaraus)


Naantalin opisto tiedottaa

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan opintoihin Naantalin musiikkiopistoon

T

oukokuussa voi vielä ilmoittautua mukaan musiikkiopiston toimintoihin. Musiikkileikkikoulun uudet ryhmät ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Instrumenttitai lauluopintojen aloittamista suunnittelevat ehtivät myös olla yhteydessä musiikkiopistoon alla mainittujen päivämäärien mukaisesti. Valtakunnallisen opetussuunnitelmamuutoksen mukaisesti myös aikuisten on mahdollista opiskella musiikkiopistossa elokuusta alkaen. Ensi syksystä alkaen voimme toteuttaa vielä aiempaakin monipuolisempaa opetusta, jossa lähtökohtana ovat oppilaan omat tavoitteet musiikin harrastamisessa ja opiskelussa. Lukukausimaksu sisältää pääaineen opetuksen lisäksi muita opintoja ja yhteissoittoa, jossa tutustutaan moniin musiikkityyleihin. Musiikkiopisto esittää lämpimät kiitokset suuren menestyksen saaneesta 19.–24.3. järjestetystä lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikosta, joka tavoitti yli 1000 kuulijaa ja osallistujaa ja huipentui Allegro e Vivace -festivaalipäivään! Juhlaviikolla musiikkia vietiin kaikille ikäryhmille esiintymällä kouluissa, Kristoffer-salissa sekä senioreiden palvelutaloissa.

Naantalin opiston työkauden 2018–2019 opinto-ohjelma on luettavissa internetissä 15.6. alkaen osoitteessa www.naantali.fi/opisto. Netti-ilmoittautuminen on mahdollista 1.8. alkaen kaikkina vuorokauden aikoina. Painettu opinto-ohjelma jaeteen koteihin 16.8., jolloin alkaa myös puhelinilmoittautuminen toimiston aukioloaikoina arkisin klo 9–15 puh. 044 7334 651. Emme ota vastaan ilmoittautumisia sähköpostilla.

Teksti: Sauli Huhtala

Musiikin soitinopetuksen jatkavat oppilaat ilmoittautuvat 16.8. mennessä. Uusia oppilaita otetaan, kun jatkavien oppilaiden ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintoihin ilmoittautuminen

Naantalin opiston toimisto on lomalla 22.6.–31.7. Aurinkoista kesälomaa kaikille opiskelijoille ja tuntiopettajille. Tapaamisiin syyskuussa mukavien opintojen parissa.

Uudet opiskelijat: Ilmoittautuminen käynnistyy täyttämällä lomake osoitteessa www.naantali.fi/musiikkiopisto. Uusien oppilaiden oppilasvalinnat järjestetään 28.5.–1.6.

Kuva: Reija Palo-oja

Musiikkileikkikoulujen oppilaat ilmoittautuvat täyttämällä ilmoittautumislomake netissä. Lomake on auki ma 19.3. alkaen. Uusien 2011–2018 syntyneiden lasten ilmoittautuminen syksyn musiikkileikkikouluryhmiin tapahtuu myös netin kautta. Lomake on keväällä avoinna 26.3 alkaen. Merimaskun muskariryhmien ilmoittautumislomake on auki netissä 19.3 alkaen. Musiikkileikkikoulun uudet ryhmät ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto saadusta muskaripaikasta tiedotetaan koteihin viimeistään viikolla 32. Lisätietoja: www.naantali.fi/musiikkiopisto

Katso toukokuun konsertit tapahtumakalenterista s. 20, www.naantali.fi/tapahtumat

Nettiilmoittautuminen opiston kuresseille alkaa 1.8. naantali.fi/opisto

Hautuja-teoksen julkistustilaisuus keskiviikkona 13.6. klo 17 Kreivin kiertoliittymässä Tervetuloa!

Rollaattori-

KAPIN

Pirteä komedia vanhainkotiasukkaiden vastarinnasta Näytelmän oikeuksia valvoo sunklo.

7.–21.6.2018

ENSI-ILTA TO 7.6.2018 KLO 19. Kaikki esitykset alkavat klo 19.

pe.8.6. su 10.6. ma 11.6* ti 12.6. ke 13.6. to 14.6.

su 17.6. ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. viim. esitys * Huom! 11.6. lm.

LIPUT:

Aikuiset 15 €, lapset alle 12 v. 5€ ideaticket.fi ja ryhmät min 10 hlö. 044 038 1289 tai 044 5707 499

TERVETULOA NAUTTIMAAN JA NAURAMAAN!

MERIMASKUN

www.merimaskunteatteri.fi Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2, Merimasku

13


Nuorten alle 25-vuotiaiden työllisyyden hoito on keskitetty Karvetin monitoimitalon tiloihin työpajan yhteyteen. Uusi tila on nimeltään Monnarila.

Monnarila palvelee alle 25-vuotiaita työttömiä Teksti: Henry Palomäki

N

aantalin kaupunki on mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa, jossa kaikkien alle 25-vuotiaiden ja yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä olleiden työllisyyden hoidon palvelut ovat kunnan vastuulla. Nuorten alle 25-vuotiaiden työllisyyden hoito on keskitetty Karvetin monitoimitalon tiloihin työpajan yhteyteen. Uusi tila on nimeltään Monnarila. Monnarilassa alle 25-vuotiaita työllisyysasioissa opastavat sosiaaliohjaaja Kaisa Hämäläinen ja työpajaohjaaja Henry Palomäki. –Suurin muutos aiempaan on se, että nyt voimme palvella nuoria yhden luukun periaatteella, Kaisa Hämäläinen kertoo. –Naantalilaisten nuorten ei tarvitse enää lähteä kotikuntansa ulkopuolelle työkkäriin, vaan kaikki asiat saadaan hoidetuksi yhdessä paikassa. Tämä luonnollisesti nopeuttaa asioiden hoitoa.

Nuorten kanssa tehdään työllistymissuunnitelma, jonka pohjalta työntekijät yhdessä nuoren kanssa kartoittaa tarvittavat toimenpiteet, jotta töihin, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin siirtyminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tarkoituksenmukaista. –Nuorten kohdalla on äärimmäisen tärkeää, että mahdollisiin ongelmiin päästään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiinni, jotta työttömyysjakso jäisi mahdollisimman lyhyeksi, toteaa työpajaohjaaja Henry Palomäki. –Mitä pidempään nuori on työttömänä sitä suuremmaksi kasvaa kynnys työllistymiseen. Monnarilaan tulemisen kynnys on tehty mahdollisimman matalaksi. Palvelu toimii sekä ajanvarauksella että työpajan aukioloaikoina myös ilman ajanvarausta. –On tärkeää, että nuori voi tulla palveluiden piiriin silloin, kun tarve sille syntyy. Mikäli asiat eivät ratkea siltä istumalta, niin ainakin hän saa tiedon, miten edetään, Kaisa Hämäläinen taustoittaa Monnarilan toiminta-ajatusta.

Aktiivimalli toi mukanaan uutta Vuoden alusta voimaan tullut laki työttömyysturvan aktiivimallista velvoittaa työtöntä aiempaa aktiivisempaan rooliin oman työllistymisensä edistämiseksi. Käytännössä täyden työttömyysetuuden saamiseksi työttömän tulee tehdä kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana töitä vähintään 18 tuntia tai osallistua viitenä päivänä TE-toimiston työllistymistä edistävään palveluun. Myös yrittäjyys tietyin ehdoin täyttää aktiivisuusedellytyksen. Aktiivimallin myötä syntyneeseen tarpeeseen Naantalin kaupunki on käynnistänyt työhönvalmennusryhmiä. Niiden tavoitteena on auttaa nuorta sopivan työpaikan tai koulutuksen löytämisessä, mutta samalla ryhmään osallistuminen on tapa osoittaa omaa aktiivisuutta. –Kuntana koemme tärkeäksi, että nuorten on mahdollista omalla aktiivisuudellaan täyttää aktiivimallin ehdot, eikä palveluiden puute saa olla siinä esteenä, Henry Palomäki toteaa. Kerran viikossa järjestetään työhön-

valmennuksesta info, johon osallistumalla nuori voi hakeutua valmennusryhmiin. –Viime kädessä työttömyysetuuden maksaja kuitenkin ratkaisee, täyttääkö toiminta aktiivimallin edellytykset, Kaisa Hämäläinen muistuttaa. –Mikäli palvelu ei itsessään työttömyysetuuden maksajan näkökulmasta aktiivisuusedellytystä kerrytä, niin ainakin nuorelle on ryhmän aikana todennäköisesti syntynyt suunnitelma, joka vie tilannetta eteenpäin niin, että tämä edellytys täyttyy.” Työhönvalmennus koostuu pakollisista ja vapaavalintaisista osioista. –Tarkoituksena on, että jokainen työtön nuori saa sellaisen paketin, joka parhaiten vastaa hänen tarpeeseensa. Joku tarvitsee enemmän tukea itse työnhakuun ja toinen vaikkapa omaan arjenhallintaansa. Työllistymisen esteet ovat nuorten kohdalla moninaisia. Näitä esteitä me nuorten kanssa kartoitamme ja yksi kerrallaan yhdessä poistamme, molemmat ohjaajat summaavat.

Tietoa toiminnasta ja työhönvalmennusinfojen ajankohdista www.naantali.fi/tyopaja

PITÄJÄTALO

AAHOLLI Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä Tied. 044 0436776 R-S / Perinne

•Kauko Lehtosen valokuvanäyttely ”Neljä vuodenaikaa“ toukokuun loppuun. •Kansallinen veteraanipäivä pe 27.4. klo 9.30 Kunnantalonmäen muistomerkin kukitus.

5.5. Siivoustalkoot rannassa alkaen klo 12.00. Tervetuloa talkoisiin!

•Kaatuneitten muistopäivä su 20.5. Kahvitus jpn jälkeen kello 11.30 Aahollissa Suomen lippu 100v.

15.5-30.8 Valokuvakilpailu Röölästä

•”Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu”. Kukkatauluja esillä koko kesän ma 26.6. alk. •”Käyn ahon laitaa”. Yhteislauluja su 8.7. klo 13

Tervetuloa!

14

Tulkka ny viettä mä hauskane päivä!

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA KYLÄHUONE

19.5 Peräkonttikirppis rannassa klo 11-15.00. 5€/paikka.

Rööläntie 401, 21150 Röölä puh. 044 974 8711 roola@roola.fi

9.6. Silli ja uussi peruni klo 10-16.00

www.facebook.com/rantapiha

Kylähuone avoinna kesällä

www.roola.fi

21.7 Röölän 580 vuotissyntymäpäiväjuhla alkaen klo 15.00

•Jaakonmarkkinat la 21.7. Aaholli avoinna klo 11-14

2.6., 9.6., 16.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8. klo 12-15.00 sekä varauksella.

•Kansanlaulumessu ja kotiseutujuhla su 22.7. museolla ja Aahollissa.

Lisätiedot www.roola.fi


Jouluksi asumaan savuttomaan vuokrataloon

N

Torpparintiellä Tammistossa rakennustyö on hyvässä vauhdissa. Naantalin Vuokratalot Oy:n rakennuttama kohde valmistuu marraskuussa.

aantalin Tammiston alueelle, Torpparintielle, valmistuu kolme luhtitaloa tämän vuoden marraskuussa. Suurin osa asunnoista on kaksioita. Talot rakennuttaa Naantalin Vuokratalot Oy. Uudet kodit tulevat olemaan täysin savuttomia. Savuttomuus kirjataan asukkaiden vuokrasopimuksiin.

Uudet asunnot ovat savuttomia.

Suomalaisten tupakointi on tasaisesti vähentynyt viime vuosina ja savuttomuuden hyötyjä arvostetaan jatkuvasti enemmän. Vajaat kaksi vuotta sitten voimaan tulleen uuden tupakkalain tavoitteena on kokonaan savuton Suomi. Naantalin Vuokratalot Oy haluaa olla mukana tässä myönteisessä kehityksessä, sanoo toimitusjohtaja Jouni Ottosson. Uuden veroiseksi saneerataan myös Naantalin Vuokratalot Oy:n omistama viisikerroksinen kerrostalo, Nuhjalantie 5 B. Talo peruskorjataan täysin sisäpuolelta. Remontti aloitetaan joulukuussa ja asukkaat pääsevät muuttamaan uudistettuihin koteihin ensi vuoden juhannuksen tienoilla. Myös tämän kerrostalon vuokrasopimuksiin tulee mukaan savuttomuuden vaatimus. Tupakointikielto sisältää asunnon lisäksi parveketilat, yleiset tilat, kuten esimerkiksi porraskäytävät sekä kiinteistöjen välittömän ympäristön. –Vuokrataloyhtiön hallitus harkitsee parhaillaan, että kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin kirjattaisiin tulevaisuudessa tupakointikielto. Samaan aikaan, kun tupakointi vähenee, on ihmisillä yhä enemmän allergioita, joita tupakansavu saattaa pahentaa. Haluamme osaltamme auttaa edistämään terveyttä, sanoo Ottosson. Tutkimusten mukaan lapset, joiden kodissa tupakoidaan, aloittavat itsekin tupakoinnin yli kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin lapset, joiden kotona ei tupakoida. Kun tupakoitsijan asunto vuokrataan seuraaville asukkaille, on koko asunto remontoitava perusteellisesti. Pelkkä maalaaminen ja pintaremontti ei poista tupakoinnin jättämiä haittoja. Kun pieni kaksio kunnostetaan kapselointimaalauksella ja lattiamateriaalit vaihdetaan, nousee hinta jopa 7.000 euroon. Joskus myös kaapit joudutaan vaihtamaan. Kun tupakointikielto on kirjattu vuokrasopimukseen, saattaa sisällä savutellut asukas joutua pois muuttaessaan korvaamaan osan asuntonsa remontoinnista. Kaikki nuo savuttelun aiheuttamat remonttikustannukset joudutaan kattamaan vuokrilla, joten savuttomuus auttaa myös pitämään vuokratason kohtuullisena, Ottosson korostaa.

Takakonttikirppis Naantali

Uusia tontteja Luonnonmaalla

Sunnuntaina 20.5. klo 10–14 Muumiparkki (Järveläntie)

Uudet omakotitontit Alueella: • Puffetti Merimaskun Ahdon pesäpallojuniorit • Naantalin VPK esittelee kalustoa • Hyväntekeväisyyshuutokauppa klo 12.00 Lions Club Naantali Tawast • Kasvien vaihtoa Tuo taimi tullessasi niin voit viedä mennessäsi – periaattella toimiva perennojen ym. kasvien vaihtoa

Myyjät: Ilmainen myyntipaikka. Ei uutta tavaraa! Myyntipaikkavaraukset: susanna.palm@almamedia.fi tai tekstiviestillä p. 050 438 2860 (101 myyjää mahtuu alueelle ja ennakkoon myyntipaikkansa varanneet tt u! ensin sisään). vara pääsevät paikat Portit aukeavat klo 9.00. ruutua/auto ja peräkärryt sallittu. Voit ottaa mukaan oman pöyyynti im kkKaksi Kai dän/telineen ja varaa vaihtorahaa. Siivoa paikkasi ja korjaa tavarasi pois myynnin loputtua. Lisätiedot: Kepa Sipponen p. 050 561 2811. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin.

myynnissä!

Luonnonmaa on merellinen ja kehittyvä asuinalue lähellä Naantalin kaupungin keskustaa. Uusinta tarjontaa alueella edustavat Kukolanvainio ja Yli-Kaivola, jotka sijaitsevat luonnonläheisellä ja rauhallisella paikalla. Alueella on 58 uutta omakotitalotonttia ja rivitalotontti. Omakotitonttien lähtöhinnat alkaen 18 000 €. Lisätietoja: Maankäyttöosaston palvelupiste 044 733 4753 Rakennustarkastaja Markku Aro 050 464 9911 Tarkastusinsinööri Jari Koskinen 044 733 4730 Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen 050 3390 549 Tutustu tonttitarjontaan: www.naantali.fi/vapaattontit

15


Kaikki ilmoittautumiset, jollei muuta mainita: www.naantali.fi » tapahtumat » ilmoittaudu ja varaa

Riemuitse kesästä yhdessä!

Lasten ja nuorten kesä 2018 Salorannan kesäleirit 2018 Perinteisillä kesäleireillä naantalilaisille lapsille ja nuorille tarjotaan rentoa ja hauskaa yhdessä olemista Saaristoluonnossa Merimaskun Salorannassa. Lapset saavat uida ja saunoa joka päivä. Heille on järjestetty leikkimielistä liikunnallista, seikkailullista ja kokemuksellista toimintaa niin pienissä ryhmissä kuin koko porukankin kesken. Leirillä on mahdollista solmia uusia ystävyyssuhteita, joten leirille kannattaa tulla, vaikka omia kavereita ei sinne tulisikaan. Leireillä maittavaa ruokaa valmistavat koulujen ammattitaitoinen keittiöhenkilökunta. Leiriohjaajina toimivat Naantalin kaupungin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat sekä koulunkäynninohjaajat. Ilmoittautuminen Salorannan kesäleireille tapahtuu sähköisesti.

Saloranta 1, 4.6.–7.6.2018 2005–2006 syntyneille. Hinta 88 €. Ilm. viim. 25.5.

Saloranta 2, 11.–14.6. 2018 2007–2008 syntyneille. Hinta 88 €. Ilm. viim. 1.6.

Saloranta 3, 18.–20.6.2018 2009–2010 syntyneille. Hinta 66 €. Ilm. viim. 8.6.

Lisätiedot: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Tommi Aaltonen puh. 044 533 4353 tommi.aaltonen@naantali.fi

16

Retki Fazerin makeistehtaalle ja Heurekaan tai Jumbon kauppakeskukseen ti 5.6.2018

Tatamisalissa temppuilua koululaisille pe 8.6. ja to 14.6. klo 10–14

Tutustumiskäynti Fazerin makeistehtaalla klo 13–14, minkä jälkeen osallistujat siirtyvät oman valintansa mukaan joko Heurekaan tai Jumboon.

Temppuilua, pelejä, leikkejä sekä jättitrampoliini. Liikuntapalvelut

Hinnat: Fazer + Heureka: aikuinen 47 €, eläkeläinen/opiskelija 45 €, 6–17-vuotiaat 37 €, 5-vuotiaat 23 €, alle 5-vuotiaat 14 €

Tanssileiri 11.–13.6.

Fazer + Jumbo: aikuinen 27 €, eläkeläinen/opiskelija 25 €, 5–17-vuotiaat 23 €, alle 5-vuotiaat 14 € Ilmoittautumiset 27.5.2018 mennessä Voimassaolevalla nuorisokortilla kortin omistaja saa retkestä -10 %. Lisätiedot: erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltonen puh. 044 417 1379

Sporttivaunu Rymättylässä 5.–7.6. päivittäin kello 12–14 Liikunnallisia pelejä, leikkejä sekä kisoja koululaisille. Tiistaina ja keskiviikkona toiminta urheilukentällä ja torstaina keskustan uimarannalla. Ilmoittautuminen. Liikuntapalvelut

Tennisleiri aloittelijoille ke 6.6.–pe 8.6. Kirkkopuiston tenniskentillä päivittäin kello 13– 15 ja 15–17. Leikkien ja pelien avulla tenniksen alkeita. Toiminta on suunnattu alakouluikäisille. Kurssilta saa lainata mailaa, jos omaa ei ole. Hinta 15 €. Ilmoittautuminen. Liikuntapalvelut

koululaisille päivittäin kello 10–13. Maijamäen liikuntahallin tatamisalissa sekä sään salliessa myös ulkona. Tiedossa iloista tanssia mm. hiphop ja breakdance. Tanssileiri sopii vasta-alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. Hinta 20 €. Ilmoittautuminen. Liikuntapalvelut

Retki Särkänniemeen ti 12.6.2018 Hinnat: huvilaiterannekkeella (yli 120 cm) 49 €, huvilaiterannekkeella (alle 120 cm, yli 60 v.) 43 €, Särkänniemi-rannekkeella (yli 120 cm) 53 €, Särkänniemi-rannekkeella (alle 120 cm, yli 60 v.) 47 € Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2018

Pyöräilyretki Ahvenanmaalle 12–17-vuotiaille ti 12.–pe 15.6.2018 Retkellä pyöräillään n. 30 km päivässä tutustuen saaristoon ja Ahvenanmaahan, nautitaan kauniista maisemista, majoitutaan teltoissa, risteillään lautoilla ja laivalla. Hinta 150 € sis. matkat, sisäänpääsyt ja ruokailut. Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.2018. Järjestetään yhteistyössä Naantalin, Nousiaisten ja Mynämäen nuorisopalveluiden kanssa. Lisätiedot: Erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltonen puh. 044 417 1379 annika.aaltonen@naantali.fi


Tankofutisturnaus ke 13.6. klo 12–15 Nunnalahden rannalla (varapaikka/säävara Maijamäki). Kerää viiden hengen joukkue ja osallistu turnaukseen. Lisäinfoa ja ilmoittautumiset tähän huhtikuun alussa. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunnan päiväleiri 18.–20.6. 2007–2010 syntyneille päivätoimintaa klo 8–16. Päivät alkavat klo 8.00 Maijamäen liikuntahallilta, josta retkille lähdetään klo 9 ja paluu Maijamäkeen klo 15. mm. rantapäivä, metsäretki, sirkusretki. Hinta 30 € (sis. ohjauksen, retki- ja matkakulut, ruokailut ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen. Liikuntapalvelut

Retki Serenaan ti 19.6.2018 Retken hinta on 37 € Ilmoittautumiset viimeistään 10.6.2018

Frisbeegolf-opetusta ja turnaus Opetus pidetään ma 2.7. klo 13–15 ja ti 3.7. klo 16–18 Suopellon frisbeegolfradalla ja sitä antaa koulutettu ohjaaja ja frisbeegolfasiantuntija. Opetuskerrat ovat saman sisältöiset, joten voit osallistua sinulle paremmin sopivana päivänä. Opetuskerta kestää 2h. Frisbeegolfturnaus pelataan to 5.7. klo 13–17 välisenä aikana ja turnaukseen saa osallistua vaikka ei olisikaan käynyt opetuskerralla. Turnauksessa on eri sarjat aloitteleville ja pitkälle edenneille. Turnauspäivänä radalle voi lähteä klo 13 ja maalissa on oltava viimeistään klo 17.

Nuorten Saaristoseikkailu VI Inga-Lill kaljaasilla yli 10-vuotiaille 30.7.–2.8.2018 Purjehdusreitti: Naantali - Korpoström – Jurmo Å – Isokari – Naantali Ruokailut ja yöpymiset ovat laivassa. Purjehduksella jokainen saa osallistua navigointi-, kansi-, keittiötehtäviin. Välillä saa myös ihailla maisemia vapaavuoroilla. Saaristoseikkailun hinta on 220 €. Ilmoittaudu netissä viimeistään 15.6.2018

Rantapäivät Nunnalahdessa toimintaa kesäkuun maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-19 rantapelejä, suppailu, musaa ja fiilistelyä. Nuorisopalvelut

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista kahdella ensimmäisellä lomaviikolla 4.–14.6. maanantaista torstaihin klo 9–12. Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei ohjausta. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi

Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä Naantalin, Raision ja Kaarinan nuorisopalveluiden kanssa. Lisätiedot: Kaisa-Lena Rauharinne puh. 050 339 0553 kaisa-lena.rauharinne@naantali.fi

Retki Linnanmäen huvipuistoon ke 8.8.2018 Alueelle on maksuton sisäänpääsy. Hinnat: ranneke + matka 46 €, pelkkä matka 14 € Rannekkeella pääset huvittelemaan Linnanmäen kaikkiin huvipuistolaitteisiin pituus- ja turvarajat huomioiden. Rannekkeen hinta on asiakkaille sama pituudesta ja iästä riippumatta. Ilmoittautumiset viimeistään 21.6.2018

Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. Välineitä on mahdollisuus myös lainata.

Päiväretkiä koskevat säännöt: Vuonna 2006 ja sitä ennen syntyneet voivat osallistua ilman huoltajaa. Retki toteutuu, mikäli osanottajia on vähintään 25. Kun retken toteutuminen on varmistettu ilmoittautuneille, se käydään maksamassa johonkin neljästä Naantalin kaupungin palvelupisteistä. Retken hintaan sisältyy matkat ja pääsylippu. Voimassaolevalla nuorisokortilla kortin omistaja saa retkestä -10 %. Retkikuljetusten reitti Naantalin sisällä lähdettäessä ja palatessa päinvastaisessa järjestyksessä: • Rymättylä Sale • Merimaskun Osuuspankin pysäkki (3040) Rymättyläntiellä • Naantalin linja-autoasema Velkualta tuleville järjestetään taksikuljetus Merimaskun Osuuspankin pysäkille (3040).

Lisätiedot: Annika Aaltonen p. 044 4171379

Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5. Unelmien liikuntapäivänä koko perhe liikkuu Kirkkopuiston perhetapahtumassa klo 14.00–15.30. Koko perheen voimin puistossa pelataan lautapeleinä tutuksi tulleita pelejä liikunnalliseen muotoon muunnettuna. Rymättylässä lähdetään polkupyöräilemään Aaslan Karhuvuorelle. Lähtö on koulun pihalta klo 13.00. Ota omat eväät mukaan.

17


SUURI KUNTOTESTAUSILTA maanantaina 28.5. klo 18.00-20.00 Suopellon koulun liikuntasalissa Tervetuloa maksuomaan kuntotestausiltaan, jossa mitataan mm. kehonkoostumusta, puristusvoimaa, tasapainoa. Lisäksi infoa liikunnasta, ravinnosta ja

Nunnalahden rannalla ke 13.6. klo 12-15 pelataan tankofutisturnaus! Kerää vähintään 5 hengen joukkue ja ilmoittaudu kisaan

painonhallinnasta.

www.liikkuvanaantali.fi

Mainostoimisto Tyylimylly

www.liikkuvanaantali.fi

Tule testaamaan kevätkuntosi!

Mossala, Isokari, Katanpää, Jurmo

SAARISTOSEIKKAILU VI 30.7.-2.8.2018

Lähde mukaan 4.päivän seikkailulle pohjoisella Saaristomerellä

kaljaasi m/aux Inga-Lillille. Alaikäraja on 10 vuotta ja osallistumismaksu 220 euroa.

Kävely- ja juoksutestit

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä www.naantali.fi/tapahtumat/ilmoittaudu ja varaa Lisätietoja Kaisa-Lena Rauharinne puh. 050 3390553

Kuparivuoren urheilukentällä mahdollisuus testaamaan kevätkunto UKK 2 km kävelytestissä sekä 12 min Cooper-juoksutestissä • to 3.5. kello 16.00-17.30. Cooper-testin yhteislähtöajat ovat kello 16.00 ja 17.00. • ma 4.6. kello 15.30-17.00. Cooper-testin yhteislähtöajat ovat kello 16.00 ja 17.00. Liikuntapalvelut

18

Järj. Raision, Kaarinan ja Naantalin nuorisopalvelut


Kesällä 2018

UIMAKOULUUN Kesän uimakoulut järjestetään Ulpukan uimahallissa ma-to 18.–21.6. ja ma-pe 25.–29.6. Yhteensä opetuskertoja on 9 kpl. Uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotiaille naantalilaisille, jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin järjestämään alkeisuimakouluun. Alkeisryhmät lapsille, joille vesi on elementtinä tuttu. Allasaika 45 min. Hinta 50 €. alkeisryhmä 1 kokoontuminen klo 14.15–15.30 alkeisryhmä 2 kokoontuminen klo 15.00–16.15 alkeisryhmä 3 kokoontuminen klo 15.45–17.00

Alkeisryhmä lapsille, joille vesi on elementtinä vieras. Allasaika 30 min. Hinta 45 €. alkeisryhmä 4 kokoontuminen klo 17.00–18.00 Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta.

Löydä tiesi harrastukseen

– Harrasteseikkailuleiri 13.–14.8. Elokuinen Harrasteseikkailuleiri on kymmenen naantalilaisen liikunta- ja urheiluseuran sekä partiolaisten ja 4H-yhdistyksen kanssa yhteinen ja elämyksellinen monilajileiri kouluikäisille lapsille. Tiedossa mm. purjehdusta, pesäpalloa, taekwondoa, akrobatiaa, freegymiä, korista, sählyä, golfia, jäälajeja, breikkiä, sup-lautailua, erätaitoja, uintia, teamgym ja ulkopelejä, sumopainia, erätaitoja ja beachvolleyta. Leiriaika on klo 10–16. Kahden päivän leirin hinta 20 €, sis. ohjaukset, lounaan, välipalan ja vakuutuksen. Leirimaksuun on tarvittaessa mahdollista saada tukea. Olethan yhteydessä järjestäjään. Ilmoittautuminen www.liikkuvanaantali.fi lasten ja nuorten kesä 30.5.18 mennessä! Ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet leirille valmistautumiseen. Lisätietoja: Heidi Suominen puh. 040 683 7454 / 040 578 8979 heidisusanna.suominen@naantali.fi

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen alkaa ke 14.5. klo 18.00 netissä liikkuvanaantali.fi Lisätiedot www.liikkuvanaantali.fi

Löydä tiesi harrastukseen!

19


K – POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri 5.5. klo 12 Siivoustalkoot Röölän rannassa. Ks. ilmoitus s. 14. 7.5. klo 15.30 ja klo 17.00 Auttajakurssit kaiken ikäisille Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Ks. ilmoitus s. 7. 9.5. klo 14–16 Ikääntyvien yliopiston etäluento - Ajatuksia ja tunteita tanssista Naantalin lukion auditoriossa, Vadstenanpolku 4. Tanssija, koreografi, laulaja Jorma Uotisen Ikääntyvien yliopiston kevätjuhlaluento välitetään reaaliaikaisella etäyhteydellä Jyväskylän kesäyliopistolta. Ilmoittautumiset: Opiston toimisto, p. 044 7334 651 tai paikan päällä. Järj. Naantalin opisto. 17.5. klo 18.00–19.30 Värikasvit ja värjääminen - luento ja värjäys prosessina Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 10. 18.5. klo 11–18 Kansainvälinen museopäivä Naantalin museolla, Mannerheiminkatu 21. Vapaa pääsy. Maksuttomat yleisöopastukset kesänäyttelyyn klo 11.30 ja 13.30. 19.5. klo 10–13 Miinanpäivät-perhetapahtuma Rymättylän Poikossa, Hämöläntie 39. Ks. ilmoitus s. 11. 19.5. klo 11–15 Peräkonttikirppis Röölän rannassa. Ks. ilmoitus s. 14. 20.5. klo 10–14 Takakonttikirppis Muumiparkissa, Järveläntie 2. Ks. ilmoitus s. 15. 20.5. klo 11.30 Kaatuneitten muistopäivän kahvitus Aahollissa, Kirjalan Kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 14. 20.5. klo 12 Perinteinen äitienpäiväjuhla Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Ks. ilmoitus s. 7. 23.5. klo 18.30–20.00 Fyyrkantin saunavuoro Kristoffer-salissa, Opintie 2. Tapahtuma on perinneyhdistys Fyyrkantti ry:n suomalaisesta saunaperinteestä ammentava, perinteistä ja modernia yhdistävä kansantanssinäytös, huumoria unohtamatta! Liput: aikuiset 15 € ja 7–17-v. 5 €, sis. käsiohjelman. Varaukset ja kyselyt: info@fyyrkantti.fi. Järj. Fyyrkantti ry, www.facebook.fi » Fyyrkantin saunavuoro. 24.5. klo 18.00–19.30 Perhospuutarha – puutarhan perhoskasvit –luento Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 10. 25.–27.5. Naantalin Venemessut Naantalin vierasvenesatamassa. Lisät. www.naantalinvenemessut.fi. 26.–27.5. Saaristo Areena Kaivohuoneella, Nunnakatu 7. Ks. juttu s. 5. 1.6.–31.8. 19.55 Trumputtaja Naantalin vierasvenesatamassa ja klo 20.00 Iltavesper Naantalin kirkon tornista. 1.6. 19.00–20.05 Kesän ensimmäinen trumputus ja iltavesper Naantalin vierasvenesataman rantakioskin kohdalla. Naantalin Museoyhdistys juhlistaa kesän tärkeiden perinteiden alkamista ja tarjoaa sadalle ensimmäiselle pulla- ja mehutarjoilun. Ohjelmassa on myös kuoroesitys klo 19.30. Pukeutuminen mielellään vanhan ajan asuihin. Yhteyshenkilö: Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Naantalin Museoyhdistys ry, www.museoyhdistys.fi. 2.6. klo 17–22 Summer begins -kesän aloitustapahtuma nuorille Kuparivuoren urheilutalolla, Kuparivuorentie. Ikäraja K-11. Ohjelmassa on mm. tankofutista, Gyrospace-benjijuoksu, herkkubuffa, alkoholiton drinkkibaari, graffittiseinä ja Partybooth-kuvauskoppi. Hinta 5 € / ilmainen sisäänpääsy jakamalla tapahtumaa somessa. 4.6.–8.8. Retket ja muu toiminta nuorille. Ks. juttu s. 16. 9.6. klo 10–16 Silli ja uussi peruni -tapahtuma Röölän rannassa. Ks. ilmoitus s. 14. 16.6. klo 11–15 Suvilystit Merimaskun kirkonkylän rannassa. Ks. ilmoitus s. 12. 22.6. 18 Naantalin kaupungin juhannus Kirkkopuistossa ja Kuparivuoren soittolavalla, Rakkaudenpolun varrella. Ks. ilmoitus s. 12. 30.6. klo 11–16 Lasten oma kirpputori Itsenäisyydenpuistossa Mannerheiminkadulla. Ilmainen myyntipaikka. Autot tulee viedä pois alueelta pysäköintipaikoille. Yhteyshenkilö: Kauko Pajukoski, p. 0400 823 637. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi.

20

1.7. klo 12 Kollolan heinäkuun avajaiset Kollolan kotiseututalossa, Kollolantie 2. Ohjelmaa liittyen ”Ahti suo antejaan” -näyttelyyn: Avajaispuhe Olavi Sahlsten, musiikkia Akusti Turtonen Kalakaverit-kokoonpanosta ja pientä tarjoilua. 1.7.–19.8. sunnuntaisin klo 11–16 Mannerheiminkadun kirpputorit Itsenäisyydenpuistossa. Yhteyshenkilö: Kauko Pajukoski, p. 0400 823 637. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi 4.7. klo 18 Sisällissota 1918 -luento Kollolan kotiseututalossa, Kollolantie 2. Luennon pitää Riku Kauhanen. Myös näyttely, kahvio ja Kollolan rakennukset ovat avoinna yleisölle. Vapaa pääsy. Järj. Merimasku-Seura. 11.7. klo 18 Härkäpapu tutuksi -luento Kollolan kotiseututalossa, Kollolantie 2. Luennon pitää Sanna Lehtonen, Köylijärven tilalta. Myös näyttely, kahvio ja Kollolan rakennukset ovat avoinna yleisölle. Vapaa pääsy. Järj. Merimasku-Seura. 14.7. klo 13–15 Vanhanajan piknik Kirkkopuiston paviljongin ympäristössä. Perinteinen piknik Kirkkopuistossa Semites-bändin nostalgisen musiikin tahdissa. Omat eväät mukaan ja mielellään vanhanajan vaatteisiin pukeutuneina. Paras asu palkitaan. Yhteyshenkilö: Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Vallis Gratiae yhdistys ry, www.vallisgratiaeyhdistys.fi. 18.7. klo 18 Saunan historiaa -luento Kollolan kotiseututalossa, Kollolantie 2. Luennon pitää Mervi Hongisto. Myös näyttely, kahvio ja Kollolan rakennukset ovat avoinna yleisölle. Vapaa pääsy. Järj. Merimasku-Seura. 19.7. klo 18–24 Birgitan Yö 2018 vanhassakaupungissa, Mannerheiminkatu. Birgitan Yö on Naantalin oma taiteiden yö vanhassa kaupungissa ja yksi kesän kohokohdista. Vanhakaupunki herää elämään ja tarjoaa hienoja kulttuurielämyksiä. Yhteyshenkilö: Kauko Pajukoski, p. 0400 823 637. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi. 21.7. klo 10–17 Jaakonmarkkinat VPK-talon ympäristössä, Maskulaisentie 2. Ks. ilmoitus s. 11. 21.7. klo 15 Röölän 580 –vuotissyntymäpäiväjuhla Röölän rannassa. Ks. ilmoitus s. 14. 26.–27.7. Unikeonpäivät Naantalin vierasvenesatamassa ja vanhassa kaupungissa. Lisät. Naantalin Matkailu, p. 02 435 9800, www.visitnaantali.com. 4.8. Saaristolaisvenetapahtuma Naantalin vierasvenesatamassa. Ks. juttu s. 9. 16.8. klo 18 Säilöntätapahtuma Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 10. 23.8.–2.9. Naantalin juhlaviikko. Ks. juttu s. 9. 25.8. klo 18–24 Naantalin naamiaiset Kirkkopuiston paviljongilla ja rannan ravintoloissa. Tule mukaan naamiaisasussa. Kokoontuminen klo 18 Kirkkopuiston paviljongilla, josta siirrymme rannan ravintoloihin omin päin ja yhdessä. Yhteyshenkilö: Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Vallis Gratiae -yhdistys ry, www.vallisgratiaeyhdistys.fi. 26.8. klo 12–14 Lasten museopäivä Naantalin museon Hiilolan pihassa, Katinhäntä 1. Vapaa pääsy. 26.8. klo 11–18 Varsinais-Suomen museopäivä Naantalin museossa, Mannerheiminkatu 21. Vapaa pääsy. 27.8. klo 18.00–19.30 Luento Naantalin luostarikirkon puutarhahistoriasta Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 10.

NÄYTTELYITÄ 28.3.–11.5. Näkymätön-valokuvanäyttely Rymättylän lähikirjastossa, Metsätie 1. Kahden taiteentekijän yhteisnäyttely, Ritva Aaltonen ”Fantasiaa” sekä Satu Eskola ”Fosforikeiju” ja ”Symmetriaa”. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Yhteyshenkilö: Kirjastonhoitaja, p. 02 434 5521. Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. 5.–13.5. klo 14–18 KUVIS 2018 – Naantalilaisten koululaisten kuvistöitä Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Ks. ilmoitus s. 18.

Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

26.6.–26.8. ti-su klo 14.00–18.00 Kesti-Maarian Kesä-taidenäyttely. Ks. ilmoitus s. 10. 26.6.–31.8. ”Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu” -näyttely Aahollissa, Kirjalan Kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 14. 9.–19.7. klo 12–17 Janeten Naantalin Nuket -näyttely Tiiliholvissa, Torikatu 21, Puistotien varrella. Janette Räikkösen tekemät upeat Naantalin Nuket taas nähtävillä Tiiliholvissa. Voit tunnistaa tuttuja hahmoja, mm. Jennin, Saulin ja vauvankin. Yhteyshenkilö: Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Naantalin Museoyhdistys, www.museoyhdistys.fi.

Naantalin pääkirjastossa

Tullikatu 11 Näyttelyt ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557. 2.–31.5. Väreilyä luonnosta 1.–30.6. Anneli Ahdin kamerataidetta 2.–31.7. Jani Heikkilä: Puhuttelevaa taidetta, www.artbyjani.com 1.–31.8. Kotipihan kasvit ja eläimet vanhanajan opetustauluissa -näyttely

Naantalin taidehuoneella

Mannerheiminkatu 5 Galleria avoinna ti-su klo 11.00–18.00, juhannusaattona suljettu. Lisätiedot, p. 02 432 9865. 22.5.–10.6. Kati Parvia: Tuokiokuvia 50-luvun Naantalista 12.6.–1.7. Toni Alaranta: Valkeaan verevään aamuun 3.–22.7. Tiina Hannikainen, Tarja Kerttula, Satu Ryökkynen ja Tuula Tuononen: Kuin kahtasataa -grafiikkanäyttely 24.7.–12.8. Miia Westerlund: Meistä tuli Onnellisia -valokuvanäyttely 14.8.–9.9. Naantalin taidemuseon kannatusyhdistys: Essi ja Jarkko Peltosen maalauksia

Naantalin museossa

Mannerheiminkatu 21 Näyttely avoinna ti-su klo 11–18, juhannusaattona suljettu. Museon toimisto, p. 02 435 2727. 15.5.–2.9. ”Minusta tulee isona… - När jag blir stor…” -kesänäyttely. Pääsymaksut: 5/4/3 €. Ks. juttu s. 12.

Kollolan kotiseututalo

Kollolantie 2. Merimasku-Seura ry, www.merimasku.fi, p. 0400 827 295 (tiedustelut muista aukioloajoista). 7.–21.6. ”Ahti suo antejaan” -näyttely navetan näyttelytilassa. Näyttely on auki Merimaskun teatterin Rollaattorikapinan näytösten (Ks. ilmoitus s. 13) yhteydessä. Näyttelyyn pääsee tutustumaan myös Saaristokulttuuriviikolla, 19.8. klo 12–16, 22.8. klo 18–20 ja 26.8. klo 12–16 (Varsinais-Suomen museopäivä).

Rymättylän kotiseutumuseo

Kirjalan kirkkotie 2 Rymättylä-Seura ry / museotoimikunta, www.rymattyla-seura.fi. Yhteyshenkilö: Tuula Syrjänen, p. 050 345 9318. Avoinna 3.6.–26.8. sunnuntaisin klo 11.30–14.30 (ei 24.6). Vapaa pääsy. 30.5.2018 klo 18 Ruisleivän tarina -kesänäyttelyn avajaiset. 26.8. klo 11.30–14.30 Varsinais-Suomen museopäivä, kahvitarjoilu.

MUSIIKKIA 5.–16.6. Naantalin Musiikkijuhlat. Lisät. www.naantalinmusiikkijuhlat.fi. 1.–31.7. päivittäin klo 13.00–13.50 Kirkkopuisto soi -musiikkituokio Kirkkopuiston paviljongilla. Tapahtuma tarjoaa kaupunkilaisille ja vierailijoille musiikkia laidasta laitaan kesäpäivien iloksi. Yhteyshenkilö: Leena Salo 0400 528 357. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi. 8.7. klo 13 ”Käyn ahon laitaa” -yhteislaulutilaisuus Aahollissa, Kirjalan Kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 14. 25.7. klo 18 Yhteislaulua Kollolan kotiseututalossa, Kollolantie 2. Laulattajana toimii Pertti Virtanen. Myös näyttely, kahvio ja Kollolan rakennukset ovat avoinna yleisölle. Vapaa pääsy. Järj. MerimaskuSeura. 23.8. klo 20.30 Pyhä Birgitta -ooppera Naantalin kirkossa, Nunnakatu 2. Muut esitykset ovat pe 24.8. klo 17.00 ja klo 20.30. Ks. juttu s. 8.

KRISTOFFER-SALI Opintie 2 Naantalin musiikkiopiston konsertit 8.5. klo 19 Kanteleiden konsertti 9.5. klo 19 Music For People Who Like Art. Andrew Power, sello ja Kalle Hakosalo, lyömäsoittimet 16.5. klo 19 Nuorten solistien konsertti 31.5. klo 18 Lukukauden päätöskonsertti.

TEATTERIA 7.–21.6. Rollaattorikapina-näytökset Kollolan kotiseututalon pihassa, Kollolantie 2. Ks. ilmoitus s. 13.

Naantalin teatteri

www.naantalinteatteri.fi Vapaa-aikatullissa, Henrikinkatu 7 Lippuvaraukset: info@naantalinteatteri.fi tai p. 044 717 7070 3.5. klo 19 Kaiken takana on nainen -näytös. Tiina Brännären ja Eppu Nuotion kirjoittama musiikkikomedia, jossa soi Matin ja Tepon hitit. Näytelmän ohjaa Teija Söderholm ja säestyksestä vastaa Duo Taivaan Merkit. Muut esitykset: 4.5. klo 19, 5.5. klo 17 ja 6.5. klo 17. Liput 17 € / 15 €.

LIIKUNTAA, URHEILUA 3.5. klo 16.00–17.30 ja 4.6. klo 15.30–17.00 Kävely- ja juoksutestit Kuparivuoren urheilukentällä. Ks. juttu s. 18. 10.5. Unelmien liikuntapäivä. Perhetapahtuma Kirkkopuistossa: klo 14.00- 15.30 Ulkolautapelit tutuiksi ja leikkejä lapsille. Rymättylän polkupyöräretki Aaslan Karhuvuorelle: klo 13.00 Lähtö Rymättylän koululta. Omat eväät. Vapaa pääsy. Järj. Liikuntapalvelut, liikkuvanaantali.fi. 16.5. klo 15–16.30 Kuntosaliohjausta Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla. Opastusta laitteisiin ja harjoitteluohjeita. 18.5. klo 9–15 Liikuttajakoulutusta ikäihmisten liikuntakaveritoiminnasta innostuneille Kupittaan urheiluhallissa, Turku. Alueellinen, maksuton, koulutus henkilöille, jotka haluavat toimia tai jo toimivat ikäihmisten vapaaehtoisliikuttajina. Lue lisää liikkuvanaantali.fi -sivulta, josta löytyvät myös ilmoittautumisohjeet. Järj. Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -yhteistyössä olevat kunnat ja LiikU. 28.5. klo 18–20 Suuri kuntotestausilta Suopellon koulun liikuntasalissa. Ks. ilmoitus s. 18. 5.–14.8. Kesätoimintaa lapsille ja nuorille. Ks. juttu s. 16. 30.6.–18.8. lauantaisin klo 10–11 Jooga Nunnalahden uimarannalla. Oma alusta tai pyyhe mukaan. Ohjaajana toimii Minna Wilcken. Vapaa pääsy. Yhteyshenkilö: Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Vallis Gratiae yhdistys ry, www.vallisgratiaeyhdistys.fi 5.7.–16.8. torstaisin klo 19.00–19.55 Puisto-zumba Kirkkopuistossa. Vapaa pääsy. Yhteyshenkilö: Kauko Pajukoski, p. 0400 823 637. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi.

KIRJASTOJEN LUKUPIIRIT Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 29.5. klo 19. Vetäjänä Anne Pentti. Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 16.5. klo 18. Vetäjänä Minna Ylikotila. Rymättylän kirjaston lukupiiri kokoontuu 8.5. klo 19. Vetäjänä Soili Nurmi. Suopellon lähikirjaston lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraava tapaamisajankohta sovitaan kullakin kerralla erikseen ja tieto päivitetään kirjaston verkkosivuille. Vetäjänä Marja-Leena Varke. 8.5. klo 9.30 Kaikille avoin satutuokio Suopellon lähikirjastossa.

Nasta 2 2018  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Nasta 2 2018  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Advertisement