Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

2/2017

NASTA

Kaavoituskatsaus 2017 s. 6 Kasvata kaupungin suurin auringonkukka Naantali-päivän Kukkivalle torille

s.17

On aika ilmoittautua KOULULAISTEN KESÄTOIMINTAAN - menoja on moneen makuun!

Mikä on oma suosikkiuimarantasi? Jos et tiedä, kokeile kaikkia!

N

aantalissa on 14 yleistä kaupungin ylläpitämää uimapaikkaa. Se on enemmän kuin millään muulla lähiseudun kaupungilla tai kunnalla. Lähestyvä kesä kutsuu käyttämään upeita uimapaikkojamme, ja uskaliaimmat aloittavat uimakauden monesti jo toukokuussa. Luonnonvesissä uinti on toki mahdollista ympäri vuoden, onhan Naantalissa kaksi talviuintipaikkaa, Taimossa ja Nunnalahdessa.

Uimapaikkojen hoitoluokitus määrittelee hoidon tason Viime syksynä kartoitettiin kaikkien uimapaikkojen varustelutaso ja niille laadittiin neliportainen hoitoluokitus U1–U4. Hoitoluokituksen avulla määritetään rannan hoitotaso eli mitä toimenpiteitä tehdään ja kuinka usein. U1-luokan rantoja on Naantalissa vain yksi, Nunnalahti. Se on tasokkain ranta, jossa on uimavalvonta 1.7.–15.8. välisenä aikana. Palveluvarustukseen kuuluvat myös suihkut ja kioski. Nunnalahden rannan

Kuva: Elzbieta Wanczyk

Teksti: Kristiina Aaltonen • Kuva: Oscu Uurasmaa

alue siivotaan ja huolletaan kesäaikana päivittäin, mikä onkin tarpeen suuren käyttäjämäärän vuoksi. U2- ja U3-hoitotason rannat ovat hyvin hoidettuja ja monet vilkkaita uimapaikkoja, joilta kuitenkin puuttuu uimavalvonta. Myös niiden varustelutasoissa on eroja. Ne ovat viikoittaisen hoidon piirissä, mutta välttämättä niitä ei hoideta ihan joka päivä. U4-hoitoluokan rantoja voi luonnehtia retkeilyrannoiksi. Uiminen on mahdollista, mutta alueilla ei ole säännöllistä hoitoa eikä uimaveden laatua seurata näytteenotolla. Kaupunki tekee rannoilla kevätsiivouksen ja tyhjentää kesän aikana tarvittaessa roska-astian, mutta muuten retkeilyrantojen kunto on käyttäjien vastuulla.

Villan tilan ranta avataan kesäksi Naantalin kaupunki osti Luonnonmaalla sijaitsevan Villan tilan, joka on viime vuodet ollut Raision kaupungin käytössä. Alueella on kunnostusta kaipaava uimaranta, joka nyt avataan kaikkien naantalilaisten käyttöön pikaisella aikataululla. Villan tilan ranta pa-

rantaa huomattavasti Luonnonmaan alueen uimarantatilannetta. Alustavasti ranta hoidetaan U3-hoitoluokan mukaisesti. Ranta sijaitsee suojaisessa lahdenpohjukassa, jossa on runsaasti auringonotto- ja pikniktilaa. Nyt alkavalla uimakaudella Villan tilan rannalla tehdään uima-alueen tarkistussukellus, hiekan lisäys, pukukopit, käymälät ja ympäristön kunnostustöitä. Niiden pitäisi valmistua toukokuun aikana.

Uimavalvontaa Nunnalahdessa Nunnalahden uimarannalla on uimavalvoja paikalla juhannuksen jälkeisestä maanantaista koulun alkuun 26.6.–14.8. Valvontaa on arki- ja pyhäpäivisin klo 12.00–18.00. Lisätietoa Naantalin uimapaikoista kaupungin verkkosivuilta

www.naantali.fi/uimarannat


Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kynästä

Uudella valtuustolla kasvun eväät Elinvoimainen Naantali Suomen talous on viime kuukausien aikana osoittanut vahvoja piristymisen ja elpymisen merkkejä. Erityisesti Varsinais-Suomi ja koko Lounaisrannikko on saanut iloita positiivisista uutisista koskien mm. laivanrakennus- ja autoteollisuutta. Myös kotikaupungillamme Naantalilla on ollut myönteisiä uutisia kerrottavanaan. Kaupungin talous on tasapainossa ja kaupungin velkamäärää on pystytty muutaman viime vuoden aikana pienentämään niin, että velkamäärä asukasta kohti on alle 1500 euroa, mikä on lähes puolet vähemmän kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Vuoden 2016 hyvästä tilinpäätöksestä onkin aihetta kiittää kaupungin koko henkilöstöä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen niin toiminnan kuin taloudenkin osalta Erityisen ilahduttavaa on ollut myös se, että kaupunkilaiset ovat tuoreessa kyselytutkimuksessa antaneet hyvät arvosanat kaupungin palveluista ja jopa 75 % vastanneista oli valmis suosittelemaan Naantalia asuinpaikaksi tuttavilleen. Näin hyvä asiakaspalaute tulee ottaa ilolla vastaan ja samalla tietysti muistaen, että parannettavaa taatusti myös vielä on. Tonttikauppa on alkuvuona selkeästi piristynyt ja myös työllisyystilanne on Naantalissa parantunut, mikä näkynee tulevaisuudessa ja jo kuluvana vuonna myös verotulojen kasvuna. Keskustan alueella on alkamassa linja-autoaseman korttelin uudisrakentaminen, jonka myötä myös uusien liiketilojen määrä tällä keskeisellä alueella tulee lisääntymään tuntuvasti. Asukasluvun kasvu edellyttää asuntojen lisäksi uusia työpaikkoja. Tätä kehitystä on Naantalin kaupunki päättänyt monipuolisen tonttitarjonnan

lisäksi edistää mm. aloittamalla systemaattisesti arvioimaan eri toimielimissä tehtävien päätösten yritysvaikutuksia jo ennalta päätöksentekovaiheessa. Tällä uudella toimintatavalla on suuri konkreettinen merkitys kaupungin harjoittaman elinkeinopolitiikan sisältöön ja yritysilmapiiriin.

Uusi valtuusto isossa roolissa elinvoiman säilyttäjänä Kuntavaalit on juuri käyty ja uusi kaupunginvaltuusto aloittaa jo kesäkuun alussa työnsä. Ennen vaaleja käytiin laajalti keskusteluja siitä, jääkö kunnille vielä sote-uudistuksen jälkeen niin paljon päätettävää, että mielekästä työtä uusille valtuustoille riittää. Jo nyt voi kuitenkin perustellusti todeta, että Naantalin elinvoimaisuuden kannalta aivan keskeisiä tehtäviä ovat jatkossakin koulutus eri muodoissaan, kaavoitus, elinkeinopolitiikka, kunnallistekniset asiat sekä laajan saariston palveluista huolehtiminen. Näissä asioissa kyllä riittää pohdittavaa ja päätettävää niille, jotka kesäkuun valtuustossa valitaan tehtäviinsä eri toimielimissä. Naantalissa on viime syksystä lähtien pohdittu ja valmisteltu asuntomessujen järjestämistä tähtäimenä messutapahtuma vuonna 2022. Asuntomessut on oiva mahdollisuus tehdä Naantalia tunnetuksi vetovoimaisena asuinpaikkana ja messujen järjestäminen näkyy tietysti myös alueen matkailuluvuissa useamman vuoden ajan. Lopullisen päätöksen tehdessään valtuusto – joko nykyinen tai kesäkuussa aloittava uusi valtuusto – ottaa kantaa myös hankkeen vaatimaan taloudelliseen panostukseen, mistä vas-

tuullisen päättäjän tulee olla myös selvillä ratkaisua tehtäessä. Kesäntulon myötä on Naantalin vilkas, mutta valitettavan lyhytkestoinen matkailukausi taas alkamassa. Naantali laajalti on tunnettu vahvoista ja laadukkaista matkailun kärkituotteista, joiden kehittymisedellytyksistä tulee pitää hyvää huolta samalla, kun uusille ideoille varataan riittävät toteutusmahdollisuudet. Tulevana kesänä mm. vanhankaupungin venesataman palvelut paranevat ja myös Rymättylän Röölässä puhaltaa uusia tuulia, jotka osaltaan lisäävät tärkeän saaristomatkailun tarjoamia palveluja ja elämyksiä. Aurinkoista kevättä ja kesää toivottaen Markku Tuuna kaupunginhallituksen puheenjohtaja

NASTAN ILMOITUSAINEISTO: Lähetäthän ilmoitusaineiston viimeistään 11.8. osoitteeseen:

nasta@naantali.fi

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm)

Sisällysluettelo Pääkirjoitus...................................................2

Kesätoimintaa koululaisille...........18

Tilinpäätös 2016.........................................3

Tapahtumakalenteri........................19

Ikäihmiset.....................................................5 Kaavoituskatsaus.......................................6 Lapsiperheiden kotipalvelu................... 10 Kulttuuria................................................... 12 Naantalin Opisto...................................... 15 Kaupungin vuosi-ilmoitus..................... 16

2/2017

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 36. Aineistopäivä on 11.8.2017. Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi PÄÄTOIMITTAJA: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää, p. 02 4345 270, tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Jabadabaduu Turku PAINO: Finepress Oy PAINOSMÄÄRÄ: 11 300 kpl

ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)


Kaupungin tilinpäätös 2016: Tulos myönteinen yllätys

Kaupunki jatkoi määrätietoisesti maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta vuonna 2016. Manner-Naantalin osayleiskaavan valmistelua jatkettiin tiiviisti koko vuoden ajan ja valmistelutyö saatiin lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolan teollisuusalueen osan II ja III asemakaavojen valmistelua jatkettiin. Teollisuusalueen osan II asemakaavan muutos oli julkisesti nähtävänä toukokesäkuussa 2016. Maskun ja Naantalin valtuustot hylkäsivät helmikuussa 2016 kuntarakenneselvittäjien ehdotuksen Maskun kunnan liittymisestä Naantaliin 1.1.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2016 Turun kaupunkiseudun

Naantalin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on lisäksi välttämätöntä panostaa kaupungin kilpailukyvyn vahvistamiseen asuin- ja yrityskuntana.

Aikataulu Naantalin kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 22.5.2017.

sairaanhoitopiiri

hoito- ja vanhuspalvelu 12,2 M€

Talouden tulos Tilinpäätöksen taloudellinen tulos 3 miljoonaa euroa on merkittävästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, jossa se oli 3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -92,3 miljoonaa euroa ja toteutunut toimintakate -91,2 miljoonaa euroa. Keskeisiä seikkoja toimintakatteen muutoksessa olivat: • Toimintatuotot ylittyivät 1,6 milj. euroa • Toimintamenot ylittyivät 0,6 milj. euroa • Verotulot ylittyivät 3,6 milj. euroa • Valtionosuudet ylittyivät 0,5 milj. euroa • Rahoituserien nettotulo ylittyi 0,4 milj. euroa • Satunnaisia tuloja syntyi 0,3 milj. euroa • Poistot alittuivat 0,2 milj. euroa. Henkilöstömenot alittuivat 1,1 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Maaliskuussa 2017 välimiesoikeus antoi ratkaisunsa Nesteen satamaliikenteen maksuja koskevassa prosessissa. Ratkaisun mukaan yhtiöllä ei ole 1950-luvulla tehdyn sopimuksen mukaan velvoitetta maksaa satamamaksuja kaupungille. Pysyvänä ratkaisuna tämä on otettava

22,7 M€

Verotulot 83,0 M€

terveyspalvelut

5,2 M€

vammaispalvelut aikuissosiaalityö lapsiperheiden sosiaalityö muu sosiaali- ja terveystoimi

5,6 M€ 3,9 M€ 3,6 M€ 5,9 M€

perusopetus

11,1 M€

varhaiskasvatus

7,2 M€

lukio kulttuuri oppilashuolto varhaiskasvatuksen tuet muu sivistystoimi

1,7 M€ 1,2 M€ 1,8 M€ 1,4 M€ 1,9 M€

tilalaitos

4,8 M€

vesihuolto

4,1 M€

ateriapalvelut siivouspalvelut

3,8 M€

liikenneväylät pelastustoimi viheryksikkö konekeskus muu ympäristö

1,6 M€ 1,5 M€ 1,1 M€ 1,0 M€ 3,7 M€

hallinto ja tukipalvelut

7,1 M€

Toimintatuotot 24,6 M€

2,0 M€

Valtionosuudet 17,4 M€

Rahoituserät netto 1,3 M€

SOSIAALI JA TERVEYS 59,0 M€

ULKOISET MENOT

SIVISTYS 26,3 M€

ULKOISET TULOT

YMPÄRISTÖVIRASTO 23,6 M€

Määrätietoista työtä vakaan talouskehityksen varmistamiseksi

huomioon talouden suunnittelussa. Kaupunki on tehnyt määrätietoista työtä vakaan talouskehityksen varmistamiseksi. Erityisesti niiden menojen kehitys, johon kaupunki voi parhaiten omilla päätöksillään vaikuttaa, oli hallittua. Tulevina vuosina on tärkeää jatkaa tarkkaa taloudenpitoa ja hakea määrätietoisesti uusia keinoja tehostaa toimintaa.

KESKUSHALLINTO 7,1 M€

Varsinais-Suomen kehitysnäkymät muuttuivat vuoden 2016 aikana myönteisempään suuntaan. Meyerin Turun telakka ja lukuisat alihankintayritykset tarvitsevat lähitulevaisuudessa useita tuhansia uusia työntekijöitä. Myös Turun lääketeollisuudella menee hyvin. Myös Naantalin kehitysnäkymät muuttuivat myönteisemmiksi. Työttömyyden määrä on alentunut syksystä 2015 alkaen. 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin 2015. Kaupungin yritys- ja omakotitonttien kysyntä kasvoi selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Monet merkit viittaavat siihen, että olemme pääsemässä pitkän lamavaiheen jälkeen myönteisen työllisyyskehityksen, kasvavan asuntotuotannon ja lisääntyvien yritysinvestointien uralle.

kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille 2016 – 2019. Sopimusta noudatetaan ohjeellisena laadittaessa yksityiskohtaisempia maa- ja asuntopoliittisia ohjelmia. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi toukokuussa 2016 valtion ja Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen kaupunki lunasti Villan tilan syksyllä 2016. Kaupunginhallitus teki elokuussa 2016 palvelustrategiapäätöksen, jonka mukaan siivous- ja ateriapalvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana työnä, tavoitteena saavuttaa portaittain kasvava säästö ulkoisissa toimintamenoissa.

T O I M I N T A M E N O T 116,0 M€

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 3 miljoonaa euroa, mikä oli merkittävästi ennakoitua parempi

Teksti: Juha Heinonen

Kuva: Johanna Lahti

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valitut Naantalin kaupunginvaltuutetut KOK, paikat 16

SDP, paikat 10

VIHR, paikat 5

Toni Forsblom Jan Lindström Markku Tuuna Hanna Gustafsson Anita Saksi Juha Haapakoski Tero Tavio Elina Salokangas Saara Seppälä Martti Jaanto Jussi Tähti Anne Pentti Pekka Ritvanen Mikko Laaksonen (uusi) Harri Laine Antti Ahti

Mikko Rönnholm Sirpa Hagsberg Kimmo Aho Hannu Aalto Kaisa Sipponen Hannele Vienonen Pirjo Maja Jarmo Hyvönen (uusi) Juha Takanen Lauri Laine

Mirva Maine (uusi) Jarkko Kanerva Eero Latvala (uusi) Jasper Wilenius (uusi) Elina Mälkiä (uusi)

KESK, paikat 5 Samuli Santalahti Lasse Valtonen Heini Jalkanen Jari-Antti Hörkkö (uusi) Annika Urpolahti (uusi)

PS, paikat 4 Vilhelm Junnila Juha Eura Sari Outinen (uusi) David Mbing (uusi)

VAS, paikat 2 Harri Palomäki (uusi) Terhi Kärkkäinen

KD, paikat 1 Juha Manner (uusi)

NASTA 2/2017

3


Elämää ja tapahtumia torille Teksti: Jorma Ranta

Joulukuussa Turun Seutusanomat toteutti torin kehittämistä koskevan kyselyn. Vastauksia saatiin 36 henkilöltä.

V

astauksissa ehdotettiin mm. vihreyden lisäämistä kukkaistutuksin, köynnöskasvein ja kasvattamalla torin keskelle kuusi, jota voitaisiin käyttää joulukuusena. Torista toivottiin myös vilkasta tapahtumapaikkaa, jossa olisi nykyistä enemmän istumatilaa sekä katettu esiintymislava. Kaikenlaiset esitykset ja tapahtumat ovat tervetulleita torille, esim. esiintyvät taiteilijat toisivat kaivattua piristystä. Torilla voidaan järjestää todella isojakin tapahtumia, sillä tarvittaessa on mahdollista katkaista Tullikadun liikenne väliaikaisesti ja laajentaa tapahtuma-aluetta Puistokadun suuntaan. Torin valaistusta kaupunki aikoo kehittää parantaakseen sen tunnelmallisuutta pimeänä vuoden aikana. Torin ympärillä olevilla yrityksillä on mahdollisuus terassein laajentaa toimintaansa torille päin. Se on jopa

toivottavaa, kunhan kulkuväylät säilyvät esteettöminä. Kaupunki toivoo, että paikalliset yhdistykset hyödyntäisivät torin mahdollisuuksia enemmän esitelläkseen toimintaansa, järjestäessään tapahtumia ja varainhankinnassaan. Parhaiten se voisi toteutua, jos paikalliset torikauppiaat ja yhdistykset yhdistäisivät voimansa ja perustaisivat toriyhdistyksen järjestämään ja koordinoimaan tapahtumia. Tänä vuonna kaupungissa käynnistyy matkailun masterplanin laadinta. Siinä laaditaan suuntaviivat uusien matkailuideoiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Torin kehittäminen otetaan osaksi tätä työtä. Torin alue kuuluu Naantalissa Leader-tukialueeseen, joten siellä toteutettavat tapahtumat ja toimenpiteet voivat kuulua tuen piiriin. ●

Venemessuilla nähdään! Kuva: Vesa Mikael

N

Naantalin Venemessut 26.–28.5.2017

• Tapahtuma on yleisölle pääsymaksuton.

Lisätietoja: naantalinvenemessut.fi

Suomalaisuuden päivän konsertti

Iloisesti ja vakavastikin svengaten

kotimaisten laulujen matkassa halki vuosikymmenten

4

NASTA 2/2017

Ohjelmassa: • Saariston joukkoliikenteen vuoro- ja kutsuliikenteen nykytilanne ja niiden kehittäminen • Joukkoliikenteen käyttäjien kommentit ja kehitystoiveet Paikalla asiantuntijoina suunnittelija Niko Kortelainen Fölistä ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi Naantalin kaupungilta ●

Tule mukaan keskustelemaan ja kyselemään!

95 0,00 Hinnat D

Venemessujen ohjelma on ollut vuosittain todella laadukas ja monipuolinen. Tänä vuonna luvassa on mm. F1-veneiden maailmanmestarin Sami Seliön näytösajoja, Flyboard esityksiä, Marjo Sjöroosin Fashion Teamin muotinäytöksiä ja mallikilpailu. Osana Suomi 100-ohjelmaa tulee nähtäville sotalaiva, joka on ollut mukana kaikissa Suomen sodissa. ●

S

Aika:18.5.2017 klo 17.00–19.00 Paikka:kaupungintalo, valtuustosali

98 0,00

aantalin Venemessut on läntisen Suomen suurin veneilytapahtuma. Viime vuonna messut keräsivät noin 15 000 messuvierasta ja tapahtumaan osallistui yli 150 yritystä. Tapahtumassa on veneiden ja tarvikkeiden lisäksi myös paljon muuta kesään, vapaa-aikaan ja loma-asumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita.

uomalaisuuden päivänä 12.5. juhlitaan 100-vuotiasta suomalaisen musiikin konsertilla. Konsertissa kuullaan suuri joukko itsenäisyyden ajan iloisia ja vähän vakavampiakin kotimaisia kappaleita Kaivokatu Swing Bandin omin sovituksin. Mukana on sotaajan lauluja, kansanlauluja sekä uudempaa aarteistoa. Kaivokatu Swing Bandin vierailevana solistina laulaa Kristiina Raudanen, jonka johdolla myös yleisö saa välillä yhtyä lauluun. Konsertin tarjoaa kulttuuripalvelut ja se on yleisölle maksuton. Väliajalla MLL:n Naantalin osasto huolehtii

Keskustelu- ja infotilaisuus saariston joukkoliikenteestä

kahvitarjoilusta, jonka tuotto menee yhdistyksen toiminnan tukemiseen. ● Suomalaisuuden päivän konsertti Kesti-Maaria, Maariankatu 2 12.5. klo 18.00–20.00

kohdillaan! 49 eur/kk (sis. polttoaineet)

0,00

Lisää ensiavun osaajia Naantaliin Suomen Punaisen Ristin Naantalin osasto järjestää Punaisen Ristin viikolla

ke 10.5.2017, 2 auttajakurssia klo 16:00 ja klo 17:30 Kesti-Maariassa, Maariankatu 2

Auttajakurssi on tunnin mittainen ensiavun pikakurssi. Kurssi on kävijälle maksuton ja siitä saa todistuksen.

Ilmoittaudu kurssille: klo 16:00 linkistä https://www.lyyti.in/auttajakurssi1_naantali klo 17:30 linkistä https://www.lyyti.in/auttajakurssi2_naantali max. 15 henkilöä / kurssi


Ryhmäkodissa

hoivaa ympäri vuorokauden Teksti: Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta

Ryhmäkodit ovat ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Asukkaat tekevät vuokrasopimuksen asunnostaan/huoneestaan ja ryhmäkodin henkilökunta huolehtii tarvittavasta avusta ja huolenpidosta ympäri vuorokauden. Hoiva ja huolenpito perustuu aina yksilöllisesti, yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Kummelin ryhmäkotia Velkualla on

remontoitu jo reilu vuoden ajan. Viimeisenä vuorossa olivat sauna- ja pyykkitilat sekä piha, jonka viimeistelytyöt tulevat valmiiksi ensi kesänä. Yksikköön saatiin syksyllä hoitajakutsujärjestelmän, joka tukee osaltaan asukasturvallisuutta.

Rymättylän Katavakodissa vapaa-

ehtoiset ovat mukana mielekkään arjen luomisessa. Ohjelmalliset tapahtuvat ovat myös avoimia Katavakodin kupeessa oleville rivitalojen asukkaille. Tulossa on mm. ystävänpäivätanssit Eläkeliiton ja SPR:n myötävaikutuksella

Katavakodissa Eläkeliiton Rymättylän yhdistyksen vapaaehtoiset ulkoiluttavat vanhuksia kaksi kertaa kuukaudessa. Kahdessa ryhmässä ulkoiluttajia on kummassakin viisi henkilöä. Yhdessä Seurakunnan, SPR:n ja Eläkeliiton kanssa liikuntaystävätoimintaa on kaksi kertaa kuussa. Tavoitteena on saada kokoon henkilöitä joka toinen viikko järjestettävään liikuntaryhmän toimintaan ja osallistumaan myös itse ikäihmisten kanssa liikuntahetkeen. Ryhmän ohjaamisesta vastaavat vuoroviikoin vapaaehtoiset liikuttajat: Elina, Ulla-Maija, Irma ja Liisa

Kummelin asukkaan terveiset Velkua on mukava asuinpaikka Paavo Rantala on tullut asukkaaksemme Kummeliin keväällä 2016 ja tiedustelimme hänen kuulumisiaan eräänä talvisena tammikuun iltapäivänä.

Millaista täällä on asua? Kuinka olet viihtynyt? - Olen viihtynyt erittäin hyvin. Heti alkuunsa kun tulin, oli tosi mukavaa. Kaunis paikka, maisemat kauniit. Myös kauniit tytöt tulevat aina minua katsomaan. Erittäin mukava asua täällä.

Mieliruokasi tai ruokalajeja, joita toivoisit olevan useammin? - Mitä olisi kiva useammin saada, esim. laatikkoruoat. Pidän myös mausteisemmasta ruoista.

aina kun olen tarvinnut. Joskus hoitajilla on ollut kiire, jos on tarvinnut mennä toisen asukkaan luo. Ymmärrän sen hyvin. Kyllä minulle kuitenkin on ollut riittävästi aikaa.

Minkälaisia töitä olet elämäsi aikana tehnyt?

Millaisia luonteenpiirteitä hoitaja tarvitsee?

- Työelämä alkoi jo 14-vuotiaana Mellilässä. Kaupan johtaja tuli kotona käymään kysymässä, tulisinko kauppaan töihin. Mellilän Kauppa Oy oli iso, monta osastoa. Osastoja oli mm. rauta- ja maatalousosasto. Kotona olen tehnyt lisäksi maatilan töitä. Koskella ryhdyin myymäläpäälliköksi. Muita kauppoja ovat olleet Kiikalan Osuuskauppa ja Naantalissa rauta- ja maatalouskauppa. Eli kaupan alalla olen ollut 40 vuotta.

Millaisia hoitajia täällä on? Onko hoitajilla riittävästi aikaa, jos/kun tarvitset apua? - Hoitajat ovat olleet erittäin ystävällisiä ja hyviä. Olen saanut apua

- Iloinen hoitaja on hyvä ja auttavainen. Rauhallinen.

Luet paljon lehtiä. Minkälaiset aiheet herättävät mielenkiinnon? - Luen lehtiä ja katson aina oman pitäjän uutisia. Olen syntynyt Yläneellä ja ne uutiset kiinnostavat. Katson esim. tuttujen henkilöiden nimiä. Kyllä luen valtakunnan politiikan uutisia, mutta ne eivät kauheasti kiinnosta. Päivät sujuvat hyvin viihtyen. Velkualla on mukava asua.

Haluatko lähettää jollekin terveisiä? - Terveisiä kaikille ystäville ja tutuille. ●

Ikäihmisten KÄVELYTESTI Ulkoiluttajat valmiina uhmaamaan talvimyrskyä.

Myllynkiventien ryhmäkoti on

suunnattu muistisairaille ikäihmisille. Yksikkö tulee liittymään tiiviisti uusiin rakenteilla oleviin ryhmäkoteihin muodostaen näin toiminnallisen kokonaisuuden. Omaiset ovat tärkeä voimavara muistisairaan ikäihmisen elämässä ryhmäkodissa. Myllynkiventiellä mietittiin pitkään miten omaisille voitaisiin aktiivisemmin tiedottaa yksikön tapahtumista. Yksikön hoitajat loivat kuukausittain ilmestyvät Myllynkiventien Sanomat. Hoitaja Charlotta Helle kertoo sanomien synnyn taustasta: ”Myllynkiventien Sanomat saivat alkunsa hoitajien halusta parantaa viihtyisyyttä ja virikkeellisyyttä ryhmäkodissamme. Lehden tarkoituksena on kehittää omaisten ja hoitajien välistä yhteistyötä sekä huolehtia asukkaiden viihtyisyydestä ja virikkeiden järjestämisestä. Näin saisimme mahdollisesti omaisia enemmän osallistumaan arkeemme. Myllynkiventien sanomissa kerromme mitä ryhmäkotimme arjessa

on viime kuukaudella tapahtunut ja millaisia virikesuunnitelmia sekä yleisiä asioita on tulevalla kuukaudella tiedossa. Hoitajat työstävät kukin vuorollaan sanomat. Omaiset ovat olleet tyytyväisiä, että heidät pidetään ajan tasalla tapahtumista.Toukokuussa toteutimme ensimmäisen yhteisen kahviretken omaisten ja asukkaiden kanssa Naantalin torille, jossa kaikki tuntuivat viihtyvän kahvin ja pullan merkeissä.

Viialan ryhmäkodin 8 asukasta ja 6 hoitajaa ovat muuttaneet Myllynkiventien uusiin tiloihin huhtikuun alussa. Vanha maalaismiljöö on vaihtunut kaupungin keskustaan. Jokaisella asukkaalla on oma tilava huone ja he voivat lisäksi nauttia valoisista yhteisistä tiloista tuttujen hoitajien hoidossa. ●

Vanhusneuvosto järjestää yhdessä Naantalin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ikäihmisille tarkoitetun kuntoliikuntatapahtuman maanantaina 15.5. kello 10.00–13.00 Kuparivuoren urheilukentällä. Tapahtuman alussa kaikille jaetaan henkilökohtainen osallistumiskortti. Kortti täytetään lämmittelyn yhteydessä ja palautetaan ennen testin alkua. Kunnon mittaus toteutetaan UKK- kävelytestin avulla. Testissä henkilö kiertää urheilukenttää 2 km eli yhteensä viisi kierrosta kävellen niin nopeasti kuin mahdollista. Aika ja syke mitataan välittömästi maaliin tultaessa. Testipalaute kunnosta annetaan tapahtuman aikana. Varaudu sään mukaiseen asuun. Mahdollisuus vaatteiden vaihtoon on Kuparivuoren urheilukentän pukukopeissa. ●

Ikäihmisten OLYMPIALAISET Olympiamitaleita on jaossa, kun ikäihmisten omat, leikkimieliset olympialaiset järjestetään maanantaina 28.8.2017 Kuparivuoren urheilukentällä klo 13.00 alkaen. Luvassa on liikunnallista menoa eri suorituspisteissä yhteisen alkuverryttelyn jälkeen. Osallistumispakkoa kaikkiin lajeihin ei ole, vaan jokainen voi valita ne lajit, jotka miellyttävät eniten. Jokaisessa suorituspaikassa on opastusta, joten tule rohkeasti kokemaan olympialaisten tunnelmaa ja osallistumaan liikunnalliseen tapahtumaan. Järjestelyistä vastaa Naantalin vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut ●

NASTA 2/2017

5


Kaavoituskatsaus 2017 on hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 06.02.2017 § 35

Kaavoituskatsaus 2017 I MAAKUNTAKAAVAT

Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat: Kanta-Naantalin alueella: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004 Saariston alueella: Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava, vahvistuspäätös 20.3.2013 Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 9.9.2014 Ajantasakaavat löytyvät Varsinais-Suomen liiton nettisivuilta osoitteesta: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/77tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-jakaavoitus/155-ajantasakaava

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on päättänyt 10.6.2013 käynnistää VarsinaisSuomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Siinä käsitellään - keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudun rakennemallityöhön tukeutuen - vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen maankäyttö- ja rakennuslain muutoshankkeet huomioon ottaen - liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella Kaavatyö on edelleen kesken. Kaava-aineistoon voi tutustua maakuntaliiton sivuilla osoitteessa http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-jatoiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava ●

II TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 Turun kaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä laatineet Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan 7.5.2012 ( § 23)Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 (RM 2035). Siinä on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi 75 000 uutta asukasta ja 20 000 uutta työpaikkaa. Naantalin osuus väestötavoitteesta on + 5 500 asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen tarkoittaa uutta asuntorakentamista + 9 900 asukasta varten. Työn sisältöön voi tutustua sivuilla: www.turku.fi/rakennemalli2035

Turun seudun rakennemallityön toteuttamista on jatkettu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) mukaisilla toimenpiteillä. On laadittu Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jonka kunnat Mynämäkeä lukuun ottamatta ovat hyväksyneet. Lisäksi on laadittu kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt Naantalin ohjelman rakennemallin toteuttamiseksi ohjeellisena 25.08.2014, § 325. Vuonna 2016 solmittiin Turun seudun kuntien ja valtion kesken uusi Mal-sopimus, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun. ●

III NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. Strateginen yleiskaava) Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan 2035 13.2.2012 (§ 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle. Naantalin Kehityskuvassa tavoitellaan sa-

moin kuin Turun kaupunkiseudun rakennemallissakin 5 500-6000 asukkaan väestönlisäystä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnonmaa 1 900 ja saariston keskukset 900 asukasta. ●

IV KESKUSTAN RAKENNEMALLI Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan rakennemallin 22.4.2013, § 36. Se on oikeusvaikutukseton yleiskaavallinen suunnitelma, joka perustuu alueella pidettyyn arkkitehtikilpailuun. Rakennemalli on osaltaan pohjana Manner-Naantalin osayleiskaavalle ja se toimii yleiskaavallisena perusteluaineistona yksittäisiä asemakaavoja käynnistettäessä. Rakennemallin pohjalta Keskustakorttelien alueelle on laadittu jo uusi asemakaava, jossa alueen maankäyttöä on tutkittu tarkemmin. Kuparivuoren rinteellä ja Birgitan talon alueella asemakaavan muutokset ovat vireillä. ●

6

NASTA 2/2017

Ote Naantalin keskustan rakennemallista.


V YLEISKAAVOITUS

LÄHIVUOSIEN YLEISKAAVATYÖT

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa kunnan alueella eri toimintoja yhteen (MRL 35 §). Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta esim. kyläalueille, taajaman alueelle tai rannoille. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on usein yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Taajama-alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan

C Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus II: Villan tila ympäristöineen

yleensä niin, että siinä osoitetaan rantarakennusoikeus mitoitukseen perustuen. Tällöin yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista. Myös kyläalueella, jonne kohdistuu vain vähän rakentamispaineita, rakennuslupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44§). Naantalin kaupungin alueella voimassa olevien yleiskaavojen ja osayleiskaavojen sisällöstä saa tietoa Maankäyttöosaston palvelupisteestä, sekä kaupungin kotisivuilta osoitteesta: http://www.naantali.fi/kaavoitus_ja_mittaus/kaavoitus/Yleiskaavat/fi_FI/ yleiskaavat/ ●

Käynnistetään vuonna 2018. Muutoksen tavoitteena on selvittää alueen tuleva käyttö: virkistyskäytön tarpeet ja laajuus, mahdollisesti rakentamiseen otettavat alueet ja rakentamisen määrä. Myös alueen liittyminen asemakaavoitettuihin alueisiin Haijaisissa tutkitaan. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2019 lopulla. ● • Konsulttityö.

D Merimaskun taajaman osayleiskaava

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVATYÖT A Manner-Naantalin osayleiskaava Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuonna 2014 keskustan rakennemallin ja koko Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden sekä Turun seudun rakennemallin tavoitteiden pohjalta. Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi osayleiskaavan tavoitteet 19.1.2015. Työn tähtäin on vuosi 2035. Työn yleisiksi tavoitteiksi asetettiin suunnitelman kyky vastata joustavasti tulevaisuuden haasteisiin, Naantalin kehittymisen tukeminen ja korkea laatu. Asumisen tavoitteiksi asetettiin edellytysten luonti noin 2 500 - 3 000 uudelle asukkaalle, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen merkitsee, että suunnitelman pitäisi mahdollistaa ainakin noin 5 000 - 6 000 uuden asukkaan sijoittuminen alueelle. Vähittäiskaupalle asetettiin tavoitteeksi löytää uutta toteutettavaa tilaa vähintään 17 000 - 32 400 m². Osayleiskaavassa varaudutaan myös päivittäistavarakaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan sijoittumiseen Naantaliin. Uusia työpaikkoja tavoitellaan 1 500 – 1 700 lisää. Yleiskaavan perusselvitykset ovat pääosin valmistuneet vuoden 2014 aikana. Elo-syyskuun vaihteessa 2014 yleiskaavan lähtökohdista ja tavoitteista järjestettiin kansalaiskysely, johon saatiin 2100 vastausta. Erillisselvityksiä tehtiin 2014 lopulla ja 2015 alussa. Luonnos Manner-Naantalin osayleiskaavaksi oli nähtävillä 28.5. - 29.6.2015. Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin yli 80 mielipidettä ja kymmenkunta lausuntoa. Saadun palautteen perusteella valmisteltu

kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 24.5. – 22.6.2016. Kaavaehdotuksesta jätettiin 61 muistutusta 19 lausuntoa. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen 30.1.2017 § 2. Osayleiskaava-aluetta koskevia liikenneratkaisuja on käsitelty yleiskaavan kanssa yhtä aikaa laaditussa E-18 Turun Kehätien kehittämisselvityksessä, joka on valmistunut syyskuussa 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan vuosina 2015-17 yleissuunnitelma välille Raisio-Naantali. Yleissuunnitelmaan liittyvästä ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) on valmistunut selostus. Yleiskaava mahdollistaa kaikkien selvityksessä mukana olevien vaihtoehtojen toteuttamisen. • Konsulttityö. Ote Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksesta 15.11.2016

Käynnistetään vuonna 2019 Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2020 lopulla. ● • Konsulttityö.

E Velkuan osayleiskaavan tarkistus Velkuanmaan ulkopuolella Velkuan yleiskaavan tarkistaminen entisen Velkuan kunnan Velkuanmaan osayleiskaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on tarpeen. Alueen voimassa oleva rantayleiskaava on vanhentunut. Sen rakennusoikeudet ovat muihin Velkuan ja Naantalin alueisiin verrattuna pienet. Myös rakennuspaikkojen sijainti on epätarkka. Muutos tehdään samoja periaatteita noudattaen kuin Velkuanmaan osayleiskaavakin on tehty. Muutos käynnistetään, kun taajamien yleiskaavat Manner-Naantalissa, Luonnonmaalla ja Merimaskussa ovat valmistuneet. Tavoitteena on käynnistää muutos 2020. ● • Konsulttityö.

VI ASEMAKAAVOITUS

B Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan muutosalueet sijaitsevat eri puolilla Luonnonmaata. Ne on esitetty viereisessä kartassa. Kaavamuutokseen voidaan prosessin aikana ottaa mukaan muitakin alueita, mikäli se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Tavoitteena on saada muutokset valtuuston käsittelyyn vuoden 2017 lopulla.

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Usein asemakaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Asemakaava laaditaan yleensä yleiskaavan tai osayleiskaavan pohjalta. Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi kaava, ja se kumoaa alueella voimassa olevan yleiskaavan. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035,

Naantalin kehityskuva 2035 ja Keskustan rakennemalli ohjaavat asemakaavoitusta niillä alueilla, joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten laatimiseen liittyvät usein maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, kaupungin ja maanomistajien välille tehtävät maankäyttösopimukset. Niissä sovitaan mm. osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutukseen liittyen. ●

VUONNA 2017 VALMISTELTAVAT MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT

• Oma työ. Konsultilta tilataan tarvittaessa selvityksiä. ●

1. Kukolan teollisuusalue III 2. Porhonkallio ja Virpi 3. Lammasluoto 4. Kuparivuorenrinne 5. Luolalan teollisuusalue, MausteSallinen 6. Birgitan talo 7. As oy Prikitta 8. Naantalin Aurinkoinen 9. Luolalan Viestitie

10. Tammistontie 11. Yli-Kaivola (UUSI) 12. Kylpylän kerrostalot (UUSI) 13. Asuntomessualue (UUSI) 14. Ruonantien varsi (UUSI) 15. Isosuontie (UUSI) 16. Särkänsalmen kalasataman alue (UUSI) 17. Röölän alue (UUSI) 18. Merimaskun ranta, vanha kauppa (UUSI) Kaavoituskatsaus jatkuu seuraavalla aukeamalla »

NASTA 2/2017

7


ASEMAKAAVATYÖT, aiemmin käynnistyneet

1. Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos III Kolmeen osaan jaetun asemakaavatyön kolmas vaihe. TAVOITE: uuden venesataman ja venetelakan mahdollistaminen Luonnonmaalle. Alueen luontoarvojen turvaaminen. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Pääosin kaupungin maata. • Oma työ, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos vaikuttaa palvelutarjontaan.

4. Kuparivuorentie / Uolevi Raaden katu Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun välinen alue. Naantalin keskustan rakennemallin mukainen alue asumiseen. TAVOITE: Uusia kerrostaloasuntoja pääosin kaupungin maalle keskustaan. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Pääosin kaupungin omistamaa aluetta, mutta edellyttää yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa. Mahdollinen maankäyttösopimus/maanosto. • Osittain konsulttityö. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää kaupungin vetovoimaisen keskusta-asumisen tonttitarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

7. Kaupunginosa 3, Asunto Oy Prikitta Naantalin keskustan asemakaavan mahdollinen tehostaminen. TAVOITE: Maanomistajan tavoite on tehostaa maankäyttöä siten, että pystytään kuitenkin osoittamaan tarvittavat autopaikat tontilta. Kaupungin tavoitteena on kolmannen kaupunginosan kaupunkikuvallisesti hyvä tiivistäminen. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaavamuutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Yksityisten omistamaa aluetta. Laaditaan maankäyttösopimus. Samalla valmistellaan myös maankäyttösopimusten periaatteet täydentämisrakentamisessa alueella. • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää keskustan rakentumista ja väestötavoitteen toteutumista.

9. Luolalan Viestitie Viestitien ja tarvittaessa myös Patenttikadun kehittäminen lähiympäristöineen. TAVOITE: Viestitien muuttaminen kaduksi. Raskaan liikenteen laatukäytävän tarpeiden huomioiminen alueella siten että tulevat liikennetarpeet ja ympäristön teollisuuden ja luontoympäristön tarpeet otetaan huomioon. Selvitetään satamayhteyden muuttamista maantieksi. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Kaupungin ja teollisuuslaitosten omistamia alueita. • Oma työ. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

2. Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus Rymättyläntien pohjoispuolella asemakaavaa tarkistetaan ja laajennetaan. Rymättyläntien eteläpuolella kaupungin omistuksessa oleva korttelialue on tarpeen muuttaa pysäköintialueeksi. Muutokseen otetaan mukaan Virventien itäpuolisia yksityisten maanomistajien alueita. Tärkeänä osana suunnittelutyötä ovat liittymäjärjestelyt Rymättyläntielle. TAVOITTEET: Tutkitaan lomarakentamisen ja vähäisessä määrin myös asuntorakentamisen sijoittamista Rymättyläntien pohjoispuolelle. Edistetään Porhonkallion loma- ja asuntoalueen rakentumista vielä keskeneräisten alueiden osalta. Suunnitellaan sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt Rymättyläntielle sekä sen kummallekin puolelle ulottuvalle maankäytölle. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Laaditaan maankäyttösopimus. • Konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaava edistää lomarakentamista luonnonmaalla sekä osaltaan myös kaupungin asumisen tonttitarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

8. Naantalin Aurinkoinen 5. Luolalan teollisuusalue, Mauste-Sallisen laajennus Mahdollistaa yrityksen tarpeellisen laajentamisen. Samalla tutkitaan mahdollisesti viereisen tontin ja erityisalueen kaavamerkintöjä. Yksityisen teollisuusyrityksen esityksestä käynnistynyt hanke. TAVOITE: Tutkitaan teollisuusalueen käyttöä yritysten laajennusmahdollisuuksien toteutumisen kannalta. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Osittain yksityisten, osittain kaupungin omistamaa aluetta. Mahdollisesti maankäyttösopimus. • Oma työ, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueen tehokasta käyttöä.

Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä olevan liikerakennuskorttelin maankäytön tehostaminen. Myös ympärillä olevien alueiden maankäyttöä tarkastellaan. TAVOITE: Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa alueen maankäyttöä ja lisätä asuntorakentamista alueella. Manner-Naantalin yleiskaavan tavoitteet otetaan ratkaisussa huomioon. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Osittain yksityisten omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus. • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueiden tehokasta käyttöä ja väestötavoitteen saavuttamista.

10. Tammistontien eteläpuolinen asuntoalue Asemakaavan muuttamisen tavoitteena on saada rakentaminen alueella käyntiin. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Maanomistajan tavoitteena on rakennusten kerroskorkeuden nostaminen. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Maanomistajan kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos vaikuttaa kaupungin väestötavoitteen toteutumiseen.

Uudet, vuonna 2017 aloitettavat asemakaavat:

3. Lammasluoto Venevalkama- ja vesialueita sekä yleisten rakennusten aluetta on osittain tarkoitus muuttaa asuinrakennuspaikoiksi. Samalla arvioidaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta. TAVOITE: Tavoitteena on lisätä asuinrakentamista, mutta mahdollistaa myös matkailu- tai yritystoimintaa. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan tiivistyvä alue, jonka asukasluvun kasvutavoite on 150 asukasta. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Kunnallistekniikan suunnittelu on toteutettu asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Pääosin kaupungin maata. Kaupunki on ostanut merkittävän osan aluetta seurakunnalta 2015. • Oma työ, Konsultilla teetetään asuinrakennusten viitesuunnittelua. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää kaupungin vetovoimaisten merellisten asuntotonttien tarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

8

NASTA 2/2017

6. Kaupunginosa 2, kortteli 31, Birgitan talo Naantalin keskustan asemakaavan tehostaminen keskustan rakennemallin mukaisesti. TAVOITE: Mahdollistetaan keskustan uusiutuminen ja tiivistyminen Keskustan rakennemallissa tutkittujen periaatteiden mukaisesti. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Yksityisten omistamaa aluetta. Suunnittelualue käsittää vähintään Kaivokadun ja Puistotien välisen alueen tarkastelun Tullikadun varrella. • Laaditaan maankäyttösopimus. • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla korttelisuunnitelmia ja rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää keskustan rakentumista ja väestötavoitteen toteutumista.

11. Yli-Kaivola Pientaloalue Haijaistentien ja Kaivolankadun väliselle alueelle. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Kaupungin omistamaa aluetta. • Laaditaan omana työnä, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaava lisää ja monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa.

12. Kylpylän kerrostalot Osayleiskaavaehdotuksen mukainen kerrostalorakentaminen Kylpylän huoltorakennuksen tontille sekä lähiympäristöön. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Yksityisen ja kaupungin omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus laaditaan. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaava lisää asuntotarjontaa ja elinkeinotoimintaa keskustan lähistölle.


YHTEYSTIETOJA: Asiakaspalvelu: puh. 044 733 4753, sähköposti: mittausosasto@ naantali.fi

13. Asuntomessualue Asuntomessualueen ja lähiympäristön kaavoittaminen asumiskäyttöön Matalahden pohjoispuolelle, mikäli kaupunki päättää hakea asuntomessujen järjestämistä alueelle. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Maanhankintaneuvottelut käynnissä, tällä hetkellä yksityisten maanomistajien omistuksessa. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaava lisää ja monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa sekä mahdollistaa asuntomessujen järjestämisen alueella.

17. Röölän alue Julkisen maaomistuksen muutokset ja rannan kehittämistarpeet. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. • Yksityisen ja kaupungin omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. • Laaditaan omana työnä. • Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Saariston elinvoiman parantaminen.

21. Muurilan ja Hellemaan asemakaava Merimaskun asemakaavan laajentaminen ja kaupungin tonttitarjonnan varmistaminen. Aluerajaus saattaa laajentua. TAVOITEAIKATAULU: kaavoitusta jatketaan vuonna 2018. • Kaupunki omistaa pääosin rakentamattomat alueet suunnittelualueella. • Yksityisten kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaava vaikuttaa kaupungin omakotitonttitarjontaan ja väestötavoitteen toteutumiseen.

Yleiskaavoitus: maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, puh. 050 464 9906 Asemakaavoitus: kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh. 044 4171 229 Asemakaavoitus: kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 4171 380 Ranta-asemakaavoitus: maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702 sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi

VII RANTA-ASEMAKAAVAT 18. Merimaskun ranta / entinen kauppa

14. Ruonantien varsi Kauppapaikkojen kaavoittaminen Ruonantien varrelle osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. • Pääosin kaupungin omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos luo edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehittämiselle.

Asuntorakentamishanke entisen kaupan alueelle. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. • Pääosin yksityisten omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

Käynnissä olleet asemakaavat, jotka odottavat jatkoa:

1. Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos Kotkan tilan 529-401-1-92 alueella 19. Lehdon kauppa, alueen käyttötarkoituksen muuttaminen

15. Isosuontien alue Työpaikka-alueen kaavoittaminen Isosuontien varteen. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. • Pääosin kaupungin omistamaa aluetta. • Laaditaan kaupungin omana työnä, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Työpaikka-alueiden lisääminen.

Asemakaavan saattaminen ajan tasalle. Asuntokäyttö. TAVOITE: Tutkitaan alueen muuttamista asuinrakennuspaikaksi ja arvioidaan rakennussuojelutarvetta sekä nykyisessä asemakaavassa tonttien välille varatun rakentumattoman kevyenliikenteen väylän tarvetta. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaavatyötä jatketaan, kun alueelle on löydetty ostaja ja ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. Kaupungin omistamaa aluetta. Oma työ, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin kaupunginhallituksessa 24.10.2016. Kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ●

VIII

ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS

Naantalin kaupungilla on vuonna 2016 ollut tarjolla omakotitalotontteja eri keskuksissa seuraavasti: Yht varattu vapaana Naantali 63 18 45 Merimasku 12 12 Rymättylä 10 1 9 Velkua 4 4

89 19 70

Kaupungin koko omakotitalotonttivaranto ilmenee alla olevasta taulukosta:

20. Suovuori, myytävän kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen 16. Särkänsalmen kalasataman alue/Sariolan alue Asumisen ja elinkeinotoimintojen kaavoittaminen nykyisen kalasataman ja lähiympäristön alueelle. • Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. • Pääosin yksityisten omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. • Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos luo mahdollisuuksia uudentyyppiselle asuinrakentamiselle.

Asemakaavan muuttaminen siten, että edistetään alueen saamista rakennuskäyttöön. Otetaan huomioon tulevan omistajan käyttötarkoitus. TAVOITE: Tutkitaan alueen jakamista useammaksi tontiksi ja suojelutavoitteen tarkistamista. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava aloitetaan, kun alueelle on löydetty ostaja ja ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. • Kaupungin omistamaa aluetta. • Oma työ, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

• vain uudisrakentamisalueilla myydyt tontit

Rivitalotontteja on rakenteilla PirttiluotoKarjaluodon alueella. Alueella sijaitsevasta neljästä rivitalotontista kaupunki omisti kolme. Vuoden 2017 alussa kaikki kolme tonttia oli myyty. Soinisissa vapautui yksi rivitalotontti. Merimaskussa on vapaana yksi rivitalotontti. Kerrostalotonttivarantoa on Naantalin keskustassa seuraavasti: Keskustakorttelien alue: Humaliston alue:

21 550 k-m2 17 650 k-m2

Yhteensä noin 39 200 k-m2 Kaavoitusohjelma mahdollistaa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaisen väestönkasvun toteutumisen. Naantalin ydinkeskustan ja Luonnonmaan ydinalueiden väestönkasvu on kuitenkin merkittävästi jäljessä edellä mainittujen strategisten suunnitelmien tavoitteista. Luonnonmaalla Kukolanvainion alueella on omakotitonttien asemakaavavarantoa josta osalle on rakennettu kunnallistekniikka. Kukolanvainion tonttien rakentaminen aloitettiin 2016. Kaavoitusohjelman mukaan seuraava merkittävä uusi asuntoalue olisi asuntomessualue. ●

NASTA 2/2017

9


ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA syyskaudella Erityisliikuntaryhmät ovat kevennettyjä ryhmiä ja tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi eivät pysty käyttämään muita tarjolla olevia liikuntapalveluja. Syyskauden ryhmät alkavat viikolla 36, maanantaina 4.9. Ilmoittautumiset ja maksu kaupungintalon palvelupisteeseen, Käsityöläiskatu 2.

Lapsiperheiden kotipalvelu Teksti: Vastaava perheohjaaja Satu Lehmus-Lehto ja terveydenhoitaja Elina Ketola

P

erheellä on oikeus saada kotipalvelua tilanteessa, jossa se on välttämätöntä lapsen huolenpidon turvaamiseksi. Tarkoituksena on, että palvelua annetaan tilanteissa, joissa asiakas itse ei voi vaikuttaa avun tarpeeseen. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää, perheen kotona tehtävää työtä ja tuki arjessa selviytymiseen. Palvelu on esim. lastenhoitoapua ja arkiaskareista huolehtimista. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista, mutta kotipalvelun tarve arvioidaan maksuttomalla kartoituskäynnillä. Kotipalvelua voidaan antaa esimerkiksi, kun perheessä on akuutti, tilapäinen tai muuten konkreettinen tuen tarve, esimerkiksi • vanhemman sairaus • tapaturma • uupumus tai masennus

• monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve • läheisen kuolema • erokriisi

Kotipalvelun maksut Käynnin pituus Maksun suuruus 0 – 2 h 9,30 € 2 – 4 h 16,10 € 4 – 6 h 20,60 € yli 6 h 25,20 €

VESIJUMPPA Aurinkosäätiön palvelutalo • maanantaisin syyskaudella 15 kertaa Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III

11.00–11.30 11.30–12.00 12.00–12.30

Hinta: 60 €/15 kertaa Ohjaaja: Tuula Välimäki Liikuntaryhmien kausimaksu 30 €/ ryhmä/ syyskausi 2017

TUOLIJUMPPA/ ISTUMATANSSIT Seurakuntakeskus • tiistaisin klo 10.00‒10.45 Kausimaksu 30 € Ohjaaja: Tuula Välimäki

KUNTOSALI

Maijamäen koulun kuntosali • tiistaisin klo 11.15‒12.00 uudet kävijät ja kevyempi harjoittelu Kausimaksu 30 € Ohjaaja: Tuula Välimäki • tiistaisin klo 12.00‒12.45 itsenäisesti harjoittelevat Kausimaksu 30 €

Jos kotikäyntejä on enemmän kuin 5/kk peritään tulosidonnainen kuukausimaksu säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. ● Lisätietoja ja palvelutarpeen arviot: Satu Lehmus-Lehto p. 044 733 4603

RATSASTUS Turun Seudun erityisratsastus ry Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 23140 Mynämäki • lauantaisin 11.00-11.45 ja 14.00-14.45 Ryhmät alkavat viikolla 36, mikäli osallistujia ilmoittautuu ryhmän verran

Ajanvarauksella kiireettömiin

laboratoriotutkimuksiin Kuva: Jenny Toivanen

S

uosittelemme tekemään ajanvarauksen useita viikkoja ennen suunniteltua käyntiaikaa. Aikoja voi varata laboratorion toimistosta (avoinna klo 7.45–14.30) ja puhelimitse numerosta 02 4362 630 klo 10–14.30 välisenä aikana. Kuluvan vuoden aikana otamme käyttöön myös

10

NASTA 2/2017

sähköisiä ajanvarauspalveluita ajanvarausta helpottamaan. Ajanvaraus koskee erityisesti vuositarkastuksia. Päivystystutkimukset, Marevan-kontrollit ja TYKS:n kiireellisellä lähetteellä tulevat asiakkaat otamme vastaan myös ilman ajanvarausta. ●

Aikuiset / MS-ryhmä lapset nuoret ja kehitysvammaiset henkilöt Hinta: 200 €/10 kertaa syyskaudella 2017

Ilmoittautuminen Toimintaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka on tulostettavissa verkossa (www.naantali.fi -> liikunta ja ulkoilu/ Erityisliikunta) tai noudettavissa kaupungintalon palvelupisteestä. Muiden ryhmien paitsi ratsastuksen osallistumismaksut maksetaan ilmoittautuessa kaupungintalon palvelupisteeseen. Ratsastuksen ilmoittautumislomakkeiden palautus palvelupisteeseen tai sosiaali- ja terveysvirasto/ erityisliikunta, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Lisätietoja: Mervi Salonen, avohuollonohjaaja/vammaistyö Sosiaali- ja terveysvirasto, mervi.salonen@naantali.fi, p. 0500 920 331 ●


Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille ja valmentajille

N

aantalin kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, EM- tai MM-mitaleita vuonna 2016 voittaneet naantalilaiset urheilijat ja valmentajat (nuoret, aikuiset, veteraanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) yhteiseen tilaisuuteen, joka järjestetään keskiviikkona 14.6.2017 klo 18.00 Naantalin kaupungintalolla. Huomioitavaa on, että urheilijan tai valmentajan ei tarvitse edustaa naantalilaista urheiluseuraa. Henkilön on kuitenkin oltava naantalilainen (kotipaikka Naantali 1.1.2016). Lisäksi edellytyksenä on, että urheilija tai valmentaja edus-

taa sellaista seuraa tai lajiliittoa, joka on SLU:n jäsenjärjestö. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 19.5.2017 mennessä Maija Puolakanaholle sähköpostilla etunimi.sukunimi@ naantali.fi. Mahdolliset tiedustelut puhelimitse 0400 638 398. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan urheilijan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, laji, seura ja millaisesta saavutuksesta on kyse sekä lisäksi henkilöiden määrä, jotka tilaisuuteen osallistuvat. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös perheenjäsenet. ●

Armonlaakson Vaeltajien

kevätpyöräilyt polkaistu käyntiin

A

rmonlaakson Vaeltajien kaikille avoimet kevätpyöräilyt ovat käynnistyneet toukokuussa. Pyöräilylle lähdetään toukokuun tiistaisin klo 10 Ukko-Pekan kaupan pihalta, Venekuja 5. Pyöräily kestää 1,5–2 tuntia. Kypärä on pakollinen.

Nuku yö ulkona -tapahtuma Armonlaakson Vaeltajat toivottaa tervetulleeksi kaikille avoimeen valtakunnal-

liseen ”Nuku yö ulkona” -tapahtumaan Luonnonmaalle 17.6. Luonnonmaan uudehkon luontopolun maisemiin Särkänsalmen sillan lähimaastoon. Oma teltta ja muut tarvittavat retkivälineet mukaan. ●

Tiedustelut ja ilmoittautumiset armonlaaksonvaeltajat@gmail.com tai puh. 040 577 6802 Marja

-perhetapahtuma 20.5.2017 klo 11-13 Rymättylän Poikossa

Teksti: Henna Correia Noca

Ä

lypuhelimiin kehitetty 112 Suomi -sovellus auttaa avun nopeammin perille oikeaan paikkaan. Kevään tullen ihmiset suuntaavat saaristoon, merelle ja mökeille. Nautitaan lämpimistä päivistä ja valoisista öistä. Rentoudutaan… ja kun vähiten osataan odottaa, jotain yllättävää tapahtuu: Pekka liukastuu rantakalliolla, kaatuu ja lyö päänsä. Minna leikkaa grillivalmistelujen lomassa sormeensa tai raskaana olevan Maijan lapsivedet menee keskellä Suomen kauneinta saaristoa. Mistä apu ja kuinka se löytää perille? Haja-asutusalueella ja erityisesti saaristossa perille löytäminen voi tosiaan olla suuri haaste. Hätäkeskus toimii koordinaattijärjestelmän pohjalta, jolloin avuntarvitsijan olisi erityisen tärkeää tietää sijaintipaikkansa koordinaatit. Koordinaattijärjestelmässä sijainti ilmoitetaan muodossa ddd°mm.mmm' eli asteet, minuutit ja minuutin desimaalit.

Mobiilisovellus kertoo sijaintipaikkasi koordinaatit Hätäpaikannusta varten Digia Oyj on kehittänyt 112 Suomi -mobiilisovelluksen. Kun soitat hätäkeskukseen sovelluksen kautta, välittyy tarkka sijaintitieto heille automaattisesti. Tämä nopeuttaa avun paikalle tuloa. 112 Suomi -sovellus on ilmainen ja se on ladattavissa sovelluskaupoista kaikkiin Windows-, Android-, iPhone- ja Jolla-puhelimiin. Nykyään, kun lähes jokaisen taskusta löytyy joku älylaite, tulisi 112 Suomisovellus olla ensimmäisten ladattavien sovellusten joukossa. Lasten ja vanhemman väen kanssa voi yhdessä katsoa kuinka sovellusta käytetään. Mökillä koordinaatit kannattaa laittaa myös seinälle. Hätäkeskuslaitoksen Tiedä sijaintisi -sivustolta voi tulostaa sijaintitietolomakkeen sitä varten. Näin kesän korvalla, pidetään huolta itsestämme ja muista ja ennen kaikkea, tiedetään missä ollaan. Lähteet: http://www.112.fi/hatanumero_112/tieda_sijaintisi ●

RAVINTOLAPÄIVÄ LA 20.5. Naantalin torilla klo 9 eteenpäin

(Hämöläntie 39, 21130 Poikko)

Myynnissä suolaista sekä makeaa Suomi 100 vuotta teemalla! Myynnissä myös nuorten työpajan tuotteita.

Luvassa mm: taimien istutusta, ekoaskartelua, maatilan eläimiä ja talutusratsastusta.

NUORTEN TYÖPAJA Naantalin kaupunki

Paikalla myös yrttimyyntiä, arpajaiset, buffet ja Ella-kaverisovelluksen esittely. Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Tiedätkö missä olet?

www.4h.fi/naantali

NASTA 2/2017

11


Elämää Naantalissa 100 vuotta sitten Kesänäyttelyssä tutustutaan Naantalin elämään vuonna 1917 Teksti: Mari Termonen • Piirros: Markus Kotiranta

N

aantalin museon toukokuussa avautuvassa kesänäyttelyssä ”Savikylpyjä, elintarvikepulaa ja polkupyöräpatrulleja – Elämää Naantalissa vuonna 1917” luodaan katsaus Naantaliin vuonna 1917 erilaisten kuvitteellisten ja todellisten hahmojen kautta. Köyhän äidin ja varakkaan kylpyvieraan elämä näyttäytyivät erilaisina. Kaupungissa oli tuolloin alle tuhat asukasta. Ajat olivat levottomat ja ensimmäisen maailmansodan katkaistua normaalin kauppavaihdon Suomeen, oli elintarvikkeista ja polttopuista pulaa. Maaseudulla, kuten Naantalin maalaiskunnassa sekä Naantalin tapaisissa pienissä kaupungeissa, omavaraistalous helpotti tilannetta, sillä lähes jokaisella oli edes pieni kasvimaa. Toisaalta kylpylään ja kaupunkiin saapui kesällä matkailijoita lähes entisen verran, joukossa runsaasti venäläisiä. Koska kylpy- ja kesävieraat toivat elannon suurelle osalle naantalilaisia sekä työpaikkoina että huoneiden vuokrauksen kautta, koettiin kaupungissa tärkeäksi turvata matkailijoiden tulo varaamalla heille elintarvikkeita ja polttopuita. Kylpyvieraille Naantalissa olo oli aiempaa kalliimpaa, sillä yleinen hintataso oli muutamassa vuodessa kymmenkertaistunut.

Usko tulevaan oli vahva. Kaupungissa hahmoteltiin samanaikaisesti ylilääkäri von Alfthanin suunnitelman perusteella modernia sanatoriota ja rakennettiin merikylpylää. Tupavuoreen valmistui merikylpylä uimarantoineen, paviljonkeineen ja ravintoloineen, mutta sanatoriosuunnitelma hautautui vapaaherra Alfthanin kuoleman myötä vuonna 1919. Näyttelyn teemaan liittyy myös verkkonäyttely www.varsinaissuomi1917.fi, joka avattiin vuoden alussa ja on toteutettu yhteistyössä muiden varsinaissuomalaisten paikallismuseoiden kanssa.

Puutarhaan tehdään perunamaa Uutuutena kesäksi 2017 museon puutarhan kulmaan tehdään perunamaa, jota hoidetaan yhdessä Kuparivuoren koulun pienluokan kanssa. Lasten leikkitila on käytössä pihalla olevassa aitassa. Leikkiminen siellä on maksutonta, kuten myös museon puutarhassa vierailu. Naantalin museo on julkaissut erilaisia mobiilioppaita, joiden avulla voi tutustua kaupungin muistomerkkeihin, Hiilolan pihaan ja sisätiloihin sekä elokuusta lähtien kiertää leikkimässä eri tapahtumapisteillä. Viimeksi mainittuun saa museolta mukaan pussin, joka sisältää välineitä leikkien avuksi.

Kirjastossa aikamatkaillaan Suomen historiaan Teksti: Nina Sahi ja Minna Ylikotila • Kuva: Päivi Luoma-Keturi

J

uhlavuoden kunniaksi Naantalin pääkirjastossa on muisteltu kevään mittaan Suomen itsenäisyyden ajan historiaa kerran kuussa kokoontuvassa Suomi 100 -muistelutuokiossa. Kirjastohenkilökunnan vetämät muistelutuokiot etenevät vuosikymmen kerrallaan kohti nykypäivää ja niissä esitellään kaikenlaisia historian ilmiöitä; niin itsenäisen Suomen suurtapahtumia kuin pienempiä paikallisia sattumuksiakin. Muistelijat pääsevät virittäytymään

menneen ajan tunnelmaan myös katselemalla vanhoja valokuvia, elokuvanpätkiä ja kuuntelemalla musiikkia. Lisäksi tuokioissa on kuultu kiinnostavia esityksiä Naantalin museolta, Naantalin sotaveteraaneilta ja paikallishistorian harrastajilta. Kevään seuraava Suomi 100 -muistelutuokio on Naantalin pääkirjastossa to 18.5. klo 10.30. Silloin muistellaan 60-lukua. Muistelutuokiot jatkuvat taas syksyllä. Tervetuloa mukaan! ●

Museossa tapahtuu Hiilolan puutarhassa vietetään 11.6.2017 klo 12–14 perinteistä lasten museopäivää yhteistyössä Naantalin lasten musiikkijuhlien kanssa. Varsinais-Suomen museopäivänä sunnuntaina 27.8.2017 klo 12–14 on Hiilolan pihalla aikuisille suunnattu tapahtumapäivä. Museo on avoinna 16.5.–31.8. tiistaista sunnuntaihin klo 11–18. Juhannusaattona museo on suljettu. Naantalin museo Mannerheiminkatu 21 ja Katinhäntä 1 p. 02 435 2727 www.naantali.fi/museo ●

Näyttelyssä tutustutaan elämään Naantalissa erilaisten henkilöiden kertomusten kautta. Kuvan kylvettäjätär ja muut näyttelyn hahmot ovat Markus Kotirannan piirtämät.

Birgitan Yö to 20.7.2017 Naantalin oma taidetapahtuma. Ohjelmaa koko perheelle klo 18-24 Itsenäisyydenpuistossa ja vanhassakaupungissa. Musiikki- ja tanssiesityksiä, Pyhä Birgitta -aiheisen työn hyväntekeväisyyshuutokauppa ja Birgitan kulkue luostarikirkkoon. Lisätietoja www.naantaliin.fi Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys. Yhteystiedot: Kauko Pajukoski 040 0823637

Naantalin Aurinkoiset Sukkamatamit ry järjestää

SUKKAKILPAILUN, jonka aiheena on

PURJEHDUS Kilpailu on kaikille avoin. Sukkien toteutus puikoilla käsityönä. Sukkia vastaanotetaan kesän ajan 27.7.-17 asti Naantalin Matkailun toimistossa, Kaivotori 2, 21100 Naantali. Voittajat julkistetaan SUKKAPÄIVÄNÄ 5.8.2017 klo 14.00. Katso tarkemmat tiedot kilpailusta ja ohjeet sukkien kilpailun jälkeisestä palauttamisesta: www.facebook.com/sukkamatamit

12

NASTA 2/2017


NAANTALIN KIRJASTOJEN kesäaukioloajat 2017 PÄÄKIRJASTO

Tullikatu 11, puh. 02 434 5310, 1.6.-31.8. ma-to 12-19, pe 12-16

LEHTILUKUSALI-KAHVILA

- aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin - seuraa ilmoittelua www.naantali.fi/kirjasto

SUOPELLON LÄHIKIRJASTO

Rimpikuja 4, puh. 02 434 5314, 26.6.-13.8. ma 12-19, ti ja ke 12-16

LIIKUNTATAPAHTUMA IKÄIHMISILLE Maanantaina 5.6.2017 klo 13.30 OHJELMASSA mm. Kuntopisteitä, tikanheittoa Petankkia Tasapainoharjoittelua Kevyttä jumppaa ym. Liikuntaesityksiä Mehu-ja pullatarjoilu

Vapaa pääsy Naantalin Vanhusneuvosto

MERIMASKUN LÄHIKIRJASTO

Iskolantie 9, puh. 02 434 5545, 1.6.-31.8. ma, ti ja to 13-19, ke ja pe 9-15

PITÄJÄTALO

RYMÄTTYLÄN LÄHIKIRJASTO

Metsätie 1, puh. 02 434 5521, 1.6.-31.8. ma, ti ja to 13-19, ke ja pe 9-15

AAHOLLI Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä Tied. 044 0436776 R-S / Perinne

VELKUAN LÄHIKIRJASTO

Palvelukeskus Kummeli Sauniementie 3, puh. 02 434 5310 ma-pe klo 9-15 (käynti Kummelin ovesta) Kello 15 jälkeen ja viikonloppuisin käynti kirjaston merenpuoleisesta ulko-ovesta kirjastosta hankittavalla avaimella. Lisätietoa avaimista www.naantali.fi/kirjasto » Toimipisteet » Velkuan lähikirjasto. Arkipyhäaattoina kirjastot ovat auki 10-15.

AH 02

• Antti Huovisen maalauksia toukokuun ajan vielä. • Kaatuneitten muistopäivän kahvitilaisuus sunnuntaina 21.5. klo 11.30 Teemana sotalapset. Tunnollisen liputtajan huomioiminen. • Jälkinäytös ”Tapahtui 1948” -näyttelyymme lauantaina 27.5. kello 15.00 Kirjailija Maarit Niiniluoto kertoo viihdemusiikista vv 1945 – 49. • Kesäkuun taiteilijavieras Heikki Autere • Heinä-elokuussa esillä merellinen kesänäyttelymme Esittelyssä myös koko presidenttigalleria Ståhlbergista Niinistöön. • Yhteislauluja ”Mere äärelt” Eino Leinon päivänä torstaina 6.7. klo 19.00

Lisätietoja: www.naantali.fi/kirjasto ●

Elokuussa ulkoilemaan perinteiden pariin

K

un vanhempien kesälomat loppuvat ja koulu ei vielä ole alkanut, voivat lapset ottaa mukaansa tutun aikuisen ja lähteä vanhanajan leikkikierrokselle Naantalin vanhaan kaupunkiin. Kierroksen ajatuksena on antaa yhteistä tekemistä eri sukupolville. Lapset hallitsevat nykytekniikan ja aikuiset pääsevät jatkamaan leikki- ja peliperinteitä yhteisen ulkoilun lomassa. Museon Hiilolasta saa mukaansa lähtökoodin ja lainaksi pelivälineet. Omatoimisen kierroksen aikana QRkoodilukija ohjaa pelaajat oikeille pai-

koille, joihin on ohjeistettu erilaisia perinteisiä leikkejä ja pelejä. Ennen kierroksen alkua on siis ladattava älypuhelimeen tai tablettiin maksuton QR-koodilukija. Ellei sitä ole valmiina, museolta voi kysyä apua lataukseen. Kierros on maksuton ja käytettävissä 1.-31.8. museon aukioloaikoina ti-su klo 11–18. Lähtö museon Hiilolasta, Katinhäntä 1. Yhteistyössä kohti koulun alkua, Naantalin liikuntapalvelut ja museo ●

Kuva: Ritva Joensuu

NASTA 2/2017

13


Naantalin Musiikkijuhlien ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyö jatkuu:

Naantalin Lasten Musiikkijuhlat neljännen kerran kesällä 2017

N

aantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin Pelastakaa Lapset ry toteuttavat jo neljännen kerran yhteistyössä Naantalin Lasten Musiikkijuhlat 8.–11.6. Naantalin Musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä tapahtuma sisältää muun muassa Nallen puhalluskonsertin, Pikku Papun orkesterin konsertin, Naantalin musiikkiopiston konserttitapahtuman, Lastenjuhlan Kirkkopuistossa, satuteatteria, mestarikurssilaisten iltapäiväsoiton, lasten museopäivän, satutunteja, teatterileirin ja paljon muuta mukavaa koko perheelle.

Iloisia konsertteja ja monipuolista kulttuuritarjontaa koko perheelle Naantalin Lasten Musiikkijuhlat avataan komeasti Nallen puhalluskonsertilla. Konsertissa seikkailee iloinen Nalle (teatterinjohtaja Jukka Aaltonen) muusikkoystävineen (pianisti Pasi Helin ja Turun filharmonisen orkesterin vaskipuhallinryhmä), jotka soittavat puhaltimien lisäksi puutarhaletkuja. Avajaispäivänä voi nauttia myös Pienen Kirjapuodin

Lasten satutunnista sekä Naantalin Teatterin satuteatteriesityksestä Kolme porsasta. Perjantaina ohjelma jatkuu Lasten konserttitapahtumalla, jossa esiintyvät Naantalin musiikkiopiston lapset ja nuoret. Lauantaina vietetään suuren suosion jo kolmena kesänä saavuttanutta iloista Naantalin Lastenjuhlaa Kirkkopuistossa monipuolisen ohjelman parissa. Ohjelmassa on mm. Aura Brass Bandin musiikkia, liikuntaleikkejä, aarteenetsintää, Pienen kirjapuodin satunurkkaus, keppihevosia, ilmapalloja ja paljon muuta. Lastenjuhlan jälkeen lauantaina esiintyy Pikku Papun Orkesteri, joka on yksi tämän hetken pidetyimmistä lastenmusiikkiorkestereista. Tässä mukaansatempaavassa konsertissa lauletaan, leikitään ja tanssitaan yhdessä mm. Pikku Kakkosesta tuttujen laulujen parissa. Sunnuntaina vietetään Naantalin museon puutarhassa perinteistä Lasten museopäivää, jossa lapset saavat kokeilla monenlaisia entisajan askareita.

Sen jälkeen nautitaan vielä Naantalin Musiikkijuhlien mestarikurssilaisten Iltapäiväsoitosta Naantalin Kylpylässä.

Pikku Papun Orkesteri

Liput: lippu.fi ja Naantalin Matkailu Oy, puh. 02 435 9800. Lippujen hinnat sisältävät palvelumaksun.

Unelmien Liikuntapäivä 10.5.2017

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Haetko töitä? Mietityttävätkö talousasiat? Mistä haet asuntoasioihin apua?

Kuparivuoren urheilukentällä liikunta– ja hyvinvointitapahtuma klo 18.00-20.00

Ole rohkeasti yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, saat apua mieltä painaviin asioihin.

Tule toteuttamaan liikunnan unelmaasi! Järj. Naantalilaiset urheiluseurat ja Naantalin kaupunki

Veera Savikkomaa 044 733 4611 etsivat@naantali.fi Ripikatu 6, Monitoimitalo. ●

Sunnuntaina 28.5.2017

Mainostoimisto Tyylimylly

Lisätietoja tapahtumasta saat kaupungin ja seurojen nettisivuilta.

Nyt ensimmäistä kertaa Naantalissa!

Naantalin koululaisten taidenäyttely

KUVIS 2017

“Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea mahdollisimman monta rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eri arvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja.”

Naantalin taidehuoneella 4. - 12.5.2017

Ilmoittaudu 19.5.2017 mennessä!

Naantalin taidehuone Mannerheiminkatu 5 Avoinna klo 14 - 18 Vapaa pääsy

Lisätietoja: www.ivk.fi/rogaining YHTEISTYÖSSÄ:

Järjestää: Vallis Gratiae -yhdistys ry

14

NASTA 2/2017

Lasten Musiikkijuhlien uutuutena 2017 on kaksipäiväiset Lasten Teatterileirit, jotka järjestää Naantalin Teatteri. ●

Lietsalan ja Suopellon koulut sekä Naantalin lukio


Kevätkunnon kohotusta Oman kevätkunnon voi tulla testaamaan ke 3.5. ja ti 23.5. kello 16–17 Kuparivuorenmäelle UKK-kävelytestin tai Cooper-juoksutestin muodossa. Cooper-testin lähtöajat ovat kello 16.20 ja 16.40. Kävelytestiin voi saapua vapaasti. Testejä vastaanottaa liikuntapalvelut. Kunnonkohotukseen apuja saa tiistaina 16.5. kuntosaliohjauksessa kello 15.00–17.00 Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla. Liikunnanohjaaja on salilla antamassa vinkkejä kuntosalitoimintaan. ●

Naantalin Opisto ilmoittaa Opiston ensi työkauden opinto-ohjelma valmistuu kesäkuussa. Nettiilmoittautuminen alkaa 15.6. osoitteessa www.naantali.fi/opisto. Painettu opinto-ohjelma jaetaan naantalilaisiin koteihin 17.8, jonka jälkeen otamme vastaan puhelinilmoittautumisia. Opiston toimisto on suljettuna 23.6.–4.8. välisen ajan. Kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja aurinkoista kesää!

Pianon- ja kitaransoiton yksilöopetus, jatkavien oppilaiden ilmoittautuminen Ilmoittautumiset opiston sähköisen kurssi-ilmoittautumisen kautta www. naantali.fi/opisto. Sähköinen ilmoittautuminen on avoinna jatkaville soittooppilaille 15.6.–16.8. välisen ajan. Sen jälkeen otamme vastaan uusien oppilaiden ilmoittautumisia. Opettaja sopii soittoajat ilmoittautumisajan jälkeen elokuun viimeisellä viikolla.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataidekoulun lukuvuosi käynnistyy ma 4.9. alkavalla viikolla. Ilmoittautumiset 15.6. alkaen netti-ilmoittautumisen kautta. Lukuvuosimaksu 120–140 € sisältää opetuksen, materiaalit ja välineet. Uudet oppilaat ilmoittautuvat alkaviin ryhmiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, pyritään muodostamaan lisäryhmä. Kannattaa ilmoittautua myös varasijalle!

Kuka on jatkava oppilas? • Olet opiskellut Naantalin opiston kuvataidekoulussa kuluneena lukuvuotena. • Olet pitänyt välivuoden/-vuosia kuvataidekoulun opinnoissasi, ja haluat jatkaa niitä. • Olet opiskellut jossakin toisessa kuvataidekoulussa.

Kuvataidekoulun ryhmät lukuvuonna 2017-2018, Kalevanniemen koulu • Varhaisiänopinnot 5-6 -vuotiaat tiistaisin klo 17.15–18.15, Reija Palo-oja.

Taiteen perusopetus alkavat oppilasryhmät • Taiteen perusopetus 7–10 -vuotiaat tiistaisin klo 16.45-18.15, Anne-Mari Kerkola. • Taiteen perusopetus 6–8 -vuotiaat tiistaisin klo 18.15-19.45, Reija Palo-oja.

KESÄLLÄ UIMAKOULUUN Kesän uimakoulut järjestetään Ulpukan uimahallissa ma-to 19.–22.6. ja ma-pe 26.–30.6. Yhteensä opetuskertoja on 9 kpl. Uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotiaille naantalilaisille, jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin järjestämään alkeisuimakouluun.

Ryhmien aikataulut: alkeisryhmä 1 alkeisryhmä 2 alkeisryhmä 3 alkeisryhmä 4

kokoontuminen klo 12.45 kokoontuminen klo 13.30 kokoontuminen klo 14.45 kokoontuminen klo 15.30

Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta. Osallistumismaksu 45 €. Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen alkaa to 11.5. klo 18.00 netissä liikkuvanaantali.fi ●

Sata kohtaamista Kesti-Maariassa 18.5.–11.6. Miten kotikulmien kokemukset taipuvat sarjakuvaksi? Entä nuorten mieli ja maailma esitykseksi? Minkälainen sukupolvien silta rakentuukaan nukketeatterin ja sanataiteen keinoin? Näyttely luo yhteisötaiteen keinoin kuvan 100-vuotiaan Suomen monimuotoisuudesta. Hankkeen sydämessä sykkii yksilöiden ja yhteisöjen utelias kohtaaminen ja yllätyksellinen vuorovaikutus. Tervetuloa osallistumaan, ihmettelemään ja tutustumaan! Näyttely avoinna ti-su klo 14–18. Muut ajat sopimuksen mukaan. Kesti-Maaria, Maariankatu 2.

Taiteen perusopetus jatkavat oppilasryhmät • 9–11-vuotiaat maanantaisin klo 17.30–19, Anne-Mari Kerkola. • 12–16-vuotiaat keskiviikkoisin klo 15.45–17.15, Anne-Mari Kerkola, Reija Palo-oja ja Karoliina Lukala. • 7–10-vuotiaat keskiviikkoisin klo 17.30–19, Reija Palo-oja. Merimaskussa ja Rymättylässä opetus noudattaa soveltuvin osin kuvataidekoulun opetussuunnitelmaa. Ryhmät on suunnattu 7–12-vuotiaille ja ne kokoontuvat kouluilla. Rymättylän ryhmä maanantaisin klo 15.30–17.00. Merimaskun ryhmä torstaisin klo 17.30–19. Ryhmiä opettaa Karoliina Lukala.

TOUKOKUUN KURSSIT Kukka-asetelma juhliisi la 20.5. klo 10–14, Kalevanniemen koulu. Opettajana floristi Marta López de Mäkinen. Kurssimaksu 12 €. Opettaja tuo mukanaan perusmateriaalit, jotka maksetaan hänelle käteismaksuna. Opitaan tekemään kukka-asetelmia sienitekniikalla. Perehdytään kukkien käsittelyyn ja hoitoon. Käytämme sekä luonnonmateriaaleja että kaupallisia tuotteita. Saat opettajalta sähköpostiisi ohjeita materiaalien hankinnasta ja työvälineistä. Muista antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi!

Keväinen teehetki – tilkkutyökurssi pe 12.5. klo 17.30–20.30, la 13.5. klo 9–15 ja su 14.5. klo 9–15, Suopellon koulu. Opettajana KM, käsityönopettaja Minna Apelgrén. Kurssimaksu 60 €. Katetaan tilkuista keväinen iltapäiväteehetki puutarhaan. Kukat tuoksuvat ja perhoset liihottelevat. Ommellaan erilaisia kuppi- ja kannublokkeja käsin ja koneella applikoiden. Valmistamme kukkia sekä käsinapplikoiden että paperitekniikalla. Perhosblokkien siivet ovat valmiina lentoon. Blokeista valmistuu uudenlainen pannumyssy, piknik-kassi

tai kattaussetti. Oma ompelukone mukaan kurssille. Anna ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista sähköpostiin.

Eläinapplikaatiot sisustustyynyissä pe 12.5. klo 17.30–20.30, la 13.5. klo 9–15 ja su 14.5. klo 9–15, Suopellon koulu. Opettajana FM, askartelunohjaaja Ulla Meskanen. Kurssimaksu 60 €. Ompele kettuja, pöllöjä tai oma lemmikkieläin upcycling-tyylisiin tyynynpäällisiin ja kuvaksi laukkuun. "Maalaa" tilkkusilpuilla tai applikoi valokuvamaisesti suuria tilkkuja käyttäen. Applikaatioiden pohjat ommellaan tilkuista. Hyödynnetään vanhat tekstiilit, pellava-, ruutu- ja villakankaat yhdessä printtikankaiden kanssa. Koiria ja muita eläinmalleja voi jäljentää tai muokata omasta valokuvasta. Kuva applikoidaan koneella ja opitaan helppo lanka-applikaatio menetelmä. Rosoisen resuiset ketut syntyvät tilkkusilpusta ja langanpätkistä. Apumateriaalina käytetään vedellä häviävää muovikalvoa. Opit ompelemaan tyynynpäällisten nappilistat ja vetoketjut piiloon. Anna ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista sähköpostiin.

NASTA 2/2017

15


Naantalin kaupungin vuosi-ilmoitus 2017 Kaupungintalon ja virastojen aukiolo Kaupungintalon toimistot ja virastot ovat yleisölle avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00. Sivistysvirasto, osoitteessa Tullikatu 11, noudattaa samaa aukioloaikaa. Naantalin kaupungin puhelinvaihteen numero on 02 4345 111 ja se on toiminnassa arkipäivisin klo 8.00–16.00.

Palvelupisteet

Lautakunnat

Naantalin palvelupiste kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, puh. 02 4345 211, avoinna ma–ke klo 9.00–17.00, to–pe klo 9.00–16.00, aattopäivinä klo 9.00–16.00 ja kesäaikana 2.5.–31.8. arkipäivisin klo 9.00–16.00.

Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tarkempia kokoontumisajankohtia voi katsoa kaupungin kotisivuilta (www.naantali.fi/ paatokset) tai tiedustella kyseessä olevan lautakunnan sihteeriltä.

Velkuan palvelupiste Kummeli, Sauniementie 3, puh. 040 900 0863 avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00 tai sopimuksen mukaan.

Kesäaukioloajat

Kaupunginvaltuusto Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa 5.6., jolloin päätetään samalla loppuvuoden kokousten ajankohdista. Ilmoitus valtuuston kokousajoista- ja paikasta sekä tieto pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja Rannikkoseudussa.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoustiloissa maanantaisin. Sellaisena maanantaina, jolloin pidetään kaupunginvaltuuston kokous, kaupunginhallitus kokoontuu vain tarvittaessa.

16

NASTA 2/2017

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitukset julkaistaan lisäksi kaupungin kotisivuilla, mahdollisuuksien mukaan Nasta-lehdessä sekä tarpeen mukaan saariston kuntatiedotteissa. Lehti-ilmoittelun tarve harkitaan ilmoituskohtaisesti ilmoituksen laadun ja kohderyhmän mukaan. Kaava-asioiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan kantaa ko. kaavan lehtiilmoitteluun, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville.

Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 02 4345 200. Pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista voi tiedustella myös puhelinvaiheesta, puh. 02 4345 111. ●

6.5 Siivoustalkoot rannassa alk. klo 12.00. Ravintola Röölänranta tarjoaa pientä purtavaa talkoolaisille.

RÖÖLÄN KESÄ 2017 RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA

20.5 Peräkonttikirppis klo 11-15.00 5€/henkilöauto

10.6 klo 10-16 Silli ja Uussi peruni! Kylän perinteinen tapahtuma. Mukana 7 Seinähullua

Röölän satama, 21150 Röölä puh. 044 974 8711 roola@roola.fi

veljestä ym. Ilmainen silli -ja perunaannos niin kauan kuin riittää.

www.roola.fi

www.facebook.com/rantapiha

29.7 klo 19.00 Taistelevat Tangot! Tango del norte-yhtye ja

LÄTOI M KY

UNTA•R IK

Kaupungintalo ja sivistysvirasto pidetään avoinna normaalisti arkipäivisin 9.00–15.00 lukuun ottamatta aikaa 26.6.–30.7. jolloin virastot ovat pääosin suljettuina. Tällöin myös kaupungintalon ruokala Kuusi Sisarta on suljettu. Puhelinvaihde on toiminnassa arkisin 8.00–15.00 ja palvelupiste 9.00–16.00. Kukin virasto/laitos järjestää välttämättömien palvelujen päivystyksen. Päivystyksistä tiedotetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin keskusvirastossa, Käsityöläiskatu 2, kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina. Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat pidetään nähtävillä ko. virastojen kanslioissa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä vuosittain 1.–30.6. klo 9.00–15.00 keskusvirastossa, Käsityöläiskatu 2. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä ko. virastojen kanslioissa kunkin kuukauden 1. tai 15. päivänä riippuen viranhaltijapäätöksen päätöksentekopäivästä. Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuina päivinä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, jaostojen ja lautakuntien uusimmat pöytäkirjat ja esityslistat ovat lisäksi nähtävillä kaupungin kotisivuilla.

•RÖÖLÄN 38

Rymättylän palvelupiste Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, puh. 02 4345 510, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe klo 9.00–15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

maailmallakin lavoja valloittanut tangon tulkitsija, Harri Kaitila mittelöi leikkimielisesti Suomi-Argentiina kilpailua.

ILÄ 14 ÖD Ö

Merimaskun palvelupiste Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, puh. 02 4345 540, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe 9.00–15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00.

SAARISTON SAPAKSET ONKO PERUNASSA MITÄÄN ITUA? 8.7.2017 klo 12-16 Merimaskussa Rantamakasiinista Villa Augustaan Koko perheen kesätapahtuma. Tule maistamaan mitä kaikkea perunastaja kalasta voi valmistaa, keittiömestarimme tekevät sapaksia. Lapsille runsaasti kilpailuja ja ohjelmaa. Musiikista huolehtivat paikalliset virtuoosit. PERUNARESEPTIKILPAILU Sävellä perunaresepti ja palauta 30.5 Rantamakasiini Paltteentie 13 21160 Merimasku VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA 040-5129049

Perinteinen

Äitienpäiväjuhla Sunnuntaina 21.5.2017 klo12.00

Seurakuntakeskus Piispantie 2, Naantali

Ohjelma mm.

Vuoden 2017 Isoäiti Kuorolaulua Laakson lapset Puhe Äideille Pasi Haarala Lauluesityksiä Reijo Ahola Seurakunnan puheenvuoro Kakkukahvitarjoilu TERVETULOA!

Kuljetus Ruona ja Aurinkosäätiön palvelutalo klo 11.15 Järj. Naantalin VanhustenTuki ry, Naantalin seurakunta, Naantalin kaupunki VAPAA PÄÄSY


at: inn h ujen € Lipp 5 € / 5 1

Maalaiskomediaa naurettavimmillaan

Vilénien huoltoasema on pakkolunastettu, ja perhe suunnittelee kaupunkiin muuttamista. Sulo tekee elämänsä suurimman heräteostoksen, halvalla tietenkin. Konstaapeli Reinikainen ei malta olla sekaantumatta asioihin omalla tyylillään.

Esitysajat pe 9.6. klo 19 la 10.6. ei näytöstä su 11.6. klo 19 ma 12.6. klo 19 ti 13.6. klo 19 ke 14.6. klo 19 to 15.6. klo 19 pe 16.6. klo 19 la 17.6. ei näytöstä

su 18.6. klo 19 ma 19.6. klo 19 ti 20.6. klo 19 ke 21.6. klo 19 to 22.6. klo 19 Lisätietoja ja liput:

0400 823 637, kauko.pajukoski@gmail.com 040 510 3563, linerikari@gmail.com Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2, Merimasku

www.merimaskunteatteri.fi

Kulttuurin valovoimaa syksyyn 27.–29.10.

17.6.2017 klo 12–16

Lux Gratiae - enemmän elämyksiä

L

Teksti: Anu Anttila

ux Gratiae -tapahtuma valaisee lokakuun viimeisen viikonlopun runsaalla ja monipuolisella kulttuurilla. Bluesin tunnelmiin sinut vie perjantai-iltana Turku Jazz Orchestra solistinaan tv:stä tuttu ihanaääninen Johanna Försti Naantalin Kylpylän Ballroomissa. Luvassa on upean laulajan ja mestarillisen bändin taattua tavaraa. Lauantaina yleisön suosikki a cappella -yhtye Club For Five tarjoa akustista laulumusiikkia Naantalin kirkossa. ”Hiljainen hetki” sisältää yhtyeen valmistamaa täysin uutta akustista ja hengellistä ohjelmistoa, jonka keskeisiä tunnelmia ovat hiljentyminen sekä rauhan ja toivon näkökulma.

Sunnuntaina soi saariston kansanmusiikkiperinne nuorten soittajien esittämänä. Soiva kivi – sävelmiä saaristosta tuo yleisön kuultavaksi saaristolaista musiikkia uusin sovituksin. Esiintyjinä ovat musiikkiopistojen opiskelijat Naantalista ja Paraisilta. Musiikin lisäksi Lux on paljon muutakin: taidetta Taidehuoneella, kehon virkistystä pyhiinvaellusreitillä Jaakobin kävelyn mukana, runon ja musiikin luomia äänimaisemia sekä sokerina pohjalla Röölässä kesäsisin toimivan Meriteatterin esitys yllättäen Rymättylän kirkossa. Liput konsertteihin ja esityksiin tulevat myyntiin kesäkuun alussa. Seuraathan ilmoitteluamme ja verkkosivujamme www.naantali.fi/luxgratiae ●

Naantalin tori puhkeaa kukkaan

kaupungin syntymäpäivänä 23.8.

N

aantali juhlii 574-vuotiaspäiviään Suomi 100 -teeman mukaisesti puistojen ja puutarhojen lumossa. Merkkipäivän vietto käynnistyy Kukkiva tori -tapahtumalla, jolloin Naantalin torialue täyttyy paikallisten tuottajien tarjonnasta. Torin ohjelmalavalla järjestetään päivän mittaan puutarha-aiheista ohjelmaa: Suomen tunnetuin puutarhuri Arno Kasvi ja mehiläiskasvattaja Aimo Nurminen luennoivat ja Tanja Ruuska Kukkakauppa Kastanjasta opastaa kimppujen sidonnassa. Illan edetessä Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ohjelmallinen kulkue johdattaa juhlaväen torilta kohti Kirkkopuistoa, jossa juhlallisuudet huipentuvat kansalaispiknikiin. Pakkaa mukaan maittavat eväät ja tule nauttimaan elokuun hämärtyvästä illasta lyhtyjen valossa ja mukavan musiikin tahdissa! Kirkkopuistossa palkitaan myös kotipihakilpailun

Naantali-päivän toripaikat

voittajat sekä paljastetaan Vallis Gratiae -mitalin saaja.

Naantalin suurin auringonkukka kasvamaan Päivän kunniaksi julistamme avoimen leikkimielisen kilpailun suurimmasta Naantalissa kasvatetusta auringonkukasta. Laita siis heti oma auringonkukkasi kasvamaan kaupungin suurimmaksi ja toimita se torille 23.8. klo 17 mennessä! Idea on kasvattaa kukinnosta mahdollisimman suuri. Toritapahtumassa kukinto mitataan halkaisijaltaan leveimmältä kohdalta, terälehden kärjestä vastakkaisen terälehden kärkeen. Kilpailu ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Ohjelma päivittyy verkkosivuille: www.naantali.fi/naantalipaiva Lisätiedot: kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila p. 044 733 4566

Naantali-päivänä torin myyntipaikat ovat maksuttomia ja myyntiaika on kello 20 asti. Naantali-päivän toripaikka vaatii kuitenkin varauksen kaupungintalon palvelupisteestä, p.02 4345 211 tai palvelupiste@naantali.fi.

Näytelmän oikeuksia valvoo: SUNKLO

Tankki maallatäyteen muuttajat

Merimaskun kirkonkylän rannassa Hynttyyt yhteen -ryhmä järjestää taas kerran suositun kesätapahtuman Merimaskussa. Markkinoilta löytyy katseltavaa ja kuunneltavaa, maisteltavaa ja muisteltavaa. Ohjelma tarkentuu kevään aikana. Ks: FB Merimasku-Hynttyyt yhteen, merimaskuseura.fi ja merimaskunahto.sporttisaitti.com Myyntipöytävaraukset: Kaija Roiha, 0445707499 tai kaija.roiha@gmail.com.

LIIKUNTALEIRI 27.-29.6.2017 Naantalin kaupungin liikuntapalvelut järjestää: Haijaisten liikuntaleirin 3.—6.-luokkalaisille

Luvassa on eri liikuntapelejä, -lajeja ja -leikkejä, Wii sport turnauksia, uintiretki, iltanuotio laavulla ja paljon muuta toimintaa. Leirille matkataan polkupyörillä ja yövymme Haijaisissa. Leirin hinta on 50 €, sisaralennus 5 €. Ilmoittautuminen alkaa 18.4. klo 18 netissä www.liikkuvanaantali.fi. Leirille max 30 hlö. Tiedustelut: liikunnanohjaaja Anu Saarni 050 4649908 tai anu.saarni@naantali.fi

Naantalin taiteenystävien kesänäyttely Kesti-Maariassa

18.6.-27.8.2017 oinna Näyttely av -16 ti-su klo 12 Maariankatu 2 Naantali Järj. Naantalin Taidemuseon Kannatusyhdistys yhteistyössä Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa

NASTA 2/2017

17


Kesätoimintaa koululaisille Kesäkuun rantapäivät

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikuntahallilla. Eri kentät lajeille sähly, koris, jalkapallo. Ei ohjattua toimintaa. Kahdella ensimmäisellä lomaviikolla ke–pe kello 9.00–13.00 (ke 7.6., to 8.6., pe 9.6., ke 14.6., to 15.6., pe 16.6.)

Temppuilua koululaisille Maijamäen tatamisalissa pe 9.6., to 15.6. ja pe 16.6. klo 10.00–12.00. Alle kouluikäiset ovat tervetulleita temppuilemaan vain yli 18-vuotiaan liikuntakaverin seurassa.

Tanssileiri ti–to 6.–8.6. päivittäin klo 10.00–13.00 koululaisille Maijamäen tatamisalissa. Tiedossa iloista tanssia mm. hiphop ja breakdance. Tanssileiri sopii vasta-alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. Hinta 20 €. Ilmoittautuminen verkkosivuilla liikkuvanaantali.fi

Sporttivaunu ma-ke 12.–14.6. Rymättylän urheilukenttä klo 10.00–14.00. Liikunnallista ohjattua päivätoimintaa ulkona. Naantalin keskustasta, Velkualta ja Merimaskusta järjestetään kuljetus Rymättylän toimintapäiville. Ilmoittautuminen verkkosivuilla liikkuvanaantali.fi.

pungin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat sekä koulunkäynninohjaajat. Ilmoittautuminen Salorannan kesäleireille tapahtuu sähköisesti. Leiri 1: Leiri 2: Leiri 3:

Lisätietoja leiristä Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jari Kaulio, puh. 044 733 4635 jari.kaulio@naantali.fi

Retki Linnanmäen huvipuistoon järjestetään tiistaina 20.6. Retki on tarkoitettu yli 12-vuotiaille, joten hurvittelemaan on tervetullut osallistumaan perheenä tai ikärajan ylittäneet keskenään. Alle 12-vuotiaat pääsevät mukaan aikuisen seurassa. Retkelle mahtuu 48 osallistujaa ja se toteutetaan, mikäli osanottajia on vähintään 25. Linnanmäen retken hinta on 60€. Voimassaolevalla nuorisokortilla kortin omistaja saa retkestä -10 % ja korttia näyttämällä palvelupisteessä retken hinta on 54€. Pelkän bussimatkan hinta on 28€/hlö. Lisätietoja antaa Veera Savikkomaa, p. 044 733 4611.

Retki Fazerille ja Heurekaan tai Jumboon Retki Vantaalle järjestetään tiistaina 6.6. Ohjelmassa on klo 12 tunnin tutustumiskäynti Fazerin makeistehtaalle ja iltapäivästä klo 19 saakka vaihtoehtoisesti joko Heurekaan tai Jumboon. Retki on tarkoitettu yli 12-vuotiaille, joten reissuun on tervetullut osallistumaan perheenä tai ikärajan ylittäneet keskenään. Alle 12-vuotiaat pääsevät mukaan aikuisen seurassa. Retkelle mahtuu 48 osallistujaa ja se toteutetaan, mikäli osanottajia on vähintään 25.

Fazer ja Heureka, yli 16-vuotiaat, 62€ Fazer ja Heureka, 5-15-vuotiaat, 51€ Fazer ja Heureka, alle 5-vuotiaat, 28€ Fazer ja Jumbo, yli 18-vuotiaat, 40€ Fazer ja Jumbo, 7-17-vuotiaat, 36€ Fazer ja Jumbo, alle 7-vuotiaat, 28€

18

NASTA 2/2017

• Toiminta on maksuton.

Nuorten saaristoseikkailu Inga-Lill Kaljaasilla Saaristoseikkailu on 7.-10.8.2017 ja se on tarkoitettu yli 10-vuotiaille. Saaristoseikkailulla purjehditaan Taalintehtaalle, Meriteijoon ja Brännskäriin. Ruokailut ja yöpymiset ovat laivassa. Purjehduksella jokainen saa osallistua navigointi-, kansi-, keittiötehtäviin. Välillä saa myös ihailla maisemia vapaavuoroilla. Saaristoseikkailun hinta on 220 € Ilmoittaudu netissä viimeistään 16.6 mennessä. Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä Naantalin, Raision ja Kaarinan nuorisopalveluiden kanssa. Lisätietoja antaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jari Kaulio puh. 044 733 4635

Kaikki ilmoittautumiset (jollei muuta mainita) www.naantali.fi » tapahtumat » ilmoittaudu ja varaa

ma 5.–to 8.6.2017, 2004–2005 syntyneille 88 € ma 12.–to 15.6.2017, 2006–2007 syntyneille 88 € ma 19.–to 21.6.2017, 2008–2009 syntyneille 66 €

Retki Linnanmäen huvipuistoon

Hinnat:

Tule paikalle ja viivähdä hetki tai pidempikin aika! Yli 9-vuotiaille.

Liikuntaleiri Haijaisissa 27.–29.6. Katso ilmoitus s. 17!

Salorannan kesäleirit Perinteisillä kesäleireillä naantalilaisille lapsille ja nuorille tarjotaan rentoa ja hauskaa yhdessä olemista Saaristoluonnossa Merimaskun Salorannassa. Lapset saavat uida ja saunoa joka päivä. Heille on järjestetty leikkimielistä liikunnallista, seikkailullista ja kokemuksellista toimintaa niin pienissä ryhmissä kuin koko porukankin kesken. Leirillä on mahdollista solmia uusia ystävyyssuhteita, joten leirille kannattaa tulla, vaikka omia kavereita ei sinne tulisikaan. Leireillä maittavaa ruokaa valmistavat Naantalin kaupungin koulujen ammattitaitoinen keittiöhenkilökunta. Leiriohjaajina toimivat Naantalin kau-

Rantapäivä, Nunnalahden uimarannalla kesäkuussa joka maanantai ja keskiviikko klo 14 – 19. Rantapäivissä suppailua, kisoja, pelejä ja musiikkia.

Voimassaolevalla nuorisokortilla kortin omistaja saa retkestä -10 %. Tiedustelut: erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltonen, p. 044 417 1379

BENGTSKÄRIN MAJAKALLE JA ROSALAN VIIKINKIKESKUKSEEN TI 13.6.2017


Ahvenanmaan pyöräretki 12–17-vuotiaille ti–pe 13.–16.6.2017

Retkellä pyöräillään n. 30 km päivässä tutustuen saaristoon ja Ahvenanmaahan, nautitaan kauniista maisemista, majoitutaan teltoissa, risteillään lautoilla ja laivalla. Hinta 100 € sis. matkat, sisäänpääsyt ja ruokailut. Ilmoittautuminen 18.4. alkaen www.naantali.fi » tapahtumat » ilmoittaudu ja varaa viimeistään 15.5. Toteutuu, mikäli lähtijöitä vähintään 15. Järjestetään yhteistyössä Naantalin, Nousiaisten ja Mynämäen nuorisopalveluiden kanssa. Lisätietoja: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Jari Kaulio, p. 044 733 4635

Tapahtumakalenteri Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta. Tapauhtumia myös sivulla 20.

1.4.–27.7. Sukkakilpailu. Ks. ilmoitus s. 12. 6.5 12.00 Siivoustalkoot Röölänrannassa. Ks. ilmoitus s. 16. 10.5. 16.00 ja 17.30 Lisää ensiavun osaajia Naantaliin. Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Ks. ilmoitus s. 4. 12.5. 9.30–15.30 Kuvan juhlaa – Juhlan kuvia -retki Velkualla, Palvan saari. Retki piirtäjille, valokuvaajille ja kirjoittajille. Tallennamme yhdessä monenlaisia juhlia, joita pienet ja suuret viettävät satavuotiaan Suomen pihoissa ja luonnossa. Retkellä syntyneistä kuvista ja sanoista kootaan syksyksi esitys yleisölle. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu 5.5. mennessä, p. 040 775 2005. Järj. Pro Sinervo ry. 18.5. 10.30 Suomi 100-muistelutuokio: Muistellaan yhdessä 1960-lukua! Naantalin pääkirjasto, Tullikatu 11. Lue lisää s. 12. 18.5. 17.00-19.00 Keskustelu- ja infotilaisuus saariston joukkoliikenteestä kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Lue lisää, s. 4. 20.5. 9.00 Ravintolapäivä Naantalin torilla. Ks. ilmoitus s. 11. 20.5. 11.00–13.00 Miinanpäivät-perhetapahtuma Poikossa, Hämöläntie 39. Ks. ilmoitus s. 11. 20.5. 11.00–15.00 Peräkonttikirppis Röölänrannassa. Ks. ilmoitus s. 16. 21.5. 11.30 Kaatuneitten muistopäivä Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 13. 21.5. 12.00 Perinteinen Äitienpäiväjuhla seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Ks. ilmoitus s. 16. 21.5. 13.00–15.00 XXIII Exlibrismeetingin päätös Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Taiteilijoina Olga Tereshenko, Niklas Bengtsson ja Eero Hankala, fimi Mauri Päivisen exlibristaiteesta sekä musiikkia. Lisät. www.exl.fi. 26.5.–28.5. 10.00–18.00 Naantalin Venemessut 2017 vierassataman ympäristössä. Lue lisää s. 4.

27.5. 15.00 Maarit Niiniluoto livenä! Aaholli, Kirjalan kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 13. 1.6. 19.00–20.05 Kesän ensimmäinen trumputus ja iltavesper Naantalin venesatamassa. Naantalin Museoyhdistys juhlistaa kesän tärkeiden perinteiden alkamista ja tarjoaa sadalle ensimmäiselle pulla- ja mehutarjoilun klo 19 alkaen! Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Naantalin Museoyhdistys ry. 1.6.–31.8. 19.55 Trumputtaja Naantalin vierasvenesatamassa ja 20.00 Iltavesper Naantalin kirkon tornista. 3.6. 17.00–22.00 KesäCountdown Kuparivuoren Urheilutalolla. Ohjelmassa musiikkia ja paljon aktiviteetteja! Tapahtuma on ikärajaton ja päihteetön. Lisät. Jari Kaulio, p. 044 733 4635. Järj. Naantalin kaupungin nuorisotoimi. 7.6. 17.30–19.30 Keskusteluilta lapsen menettäneille Nummen seurakuntakodissa, Papinkatu 2, Turku. Lisät. Terttu Vieri, p. 040 5291 354. Järj. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä, Turun Kaupunkilähetys ry/ Senioripysäkki sekä Käpy - Lapsikuolemaperheet ry. 10.6 klo 10.00–16.00 Silli ja Uussi peruni! -tapahtuma Röölänrannassa Ks. ilmoitus s. 16. 11.6. 12.00–14.00 Lasten museopäivä Hiilolan puutarhassa, Katinhäntä 1. Lue lisää s. 12. 17.6. 12.00–16.00 Merimaskun Suvilystit. Ks. ilmoitus s. 17. 23.6. 18.00 Naantalin kaupungin juhannus Kirkkopuistossa ja Kuparivuoren soittolavalla, Rakkaudenpolun varrella. Ks. ilmoitus s. 11. 1.7. 17.30–23.30 Pakinaisten laituritapahtuma. Yhteysalus Isla lähtee Rymättylän Haapalan rannasta klo 17.30, paluu yöllä. Ohjelmassa tanssia, yhteislauluja ja makkaran grillausta. Lisät. Eero Laiho, p. 0400 816 543. 8.7. 12.00–16.00 Onko perunassa mitään itua? Merimaskun kirkonkylä, Paltteentie 1–13. Ks. ilmoitus s. 16.

15.7. 13.00–15.00 Wanhan ajan piknik Kirkkopuistossa. Tule kuuntelemaan nostalgista musiikkia samalla nauttien Piknikherkuista. Kannattaa myös pukeutua vanhan ajan vaatteisiin, sillä paras asukokonaisuus palkitaan! Musiikista vastaa Semites. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. VallisGratiae -yhdistys ry. 20.7. 18.00–24.00 Birgitan Yö Itsenäisyydenpuistossa ja vanhassakaupungissa. Ks. ilmoitus s. 12. 26.7.–27.7. Unikeonpäivät Naantalin vierasvenesatamassa ja vanhassa kaupungissa, www.visitnaantali.com. Lisät. Naantalin Matkailu Oy, p. 02 435 9800. 5.8. 14.00–17.00 100 syytä tulla Merimaskuun, Ravintola Rantamakasiinin terassi. Ks. ilmoitus s. 13. 5.8. 12.00–18.00 Sukkapäivä vanhan kaupungin rannassa, Naantalin Matkailun edustalla. Ohjelmassa mm. opastusta sukankudonnassa, tietoa Naantalin sukkahistoriasta, lasten värityskuvien mukaan kudottuja sukkia ja sukkakilpailun voittajan julkistaminen klo 14. Myynnissä Sukkamatamien kutomia sukkia ja muita käsitöitä sekä kahvia. Lisät. Piia Gustafsson, p. 040 5540609. Järj. Naantalin Aurinkoiset Sukkamatamit ry. 18.–20.8. Costa Food Festival, Premiumluokan ruokatapahtuma. 23.8. Naantali-päivä torilla ja Kirkkopuistossa. Lue lisää s. 17. 26.8. 18.00–22.00 Naantalin Naamiaiset venesatamassa ja rannan ravintoloissa. Tule mukaan naamiaisasussa nauttimaan illasta rannan ravintoloissa. Tapaaminen kirkkopuiston soittolavalla klo 18. Ei erillistä teemaa. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. VallisGratiae -yhdistys ry.

27.8. 12.00–14.00 Varsinais-Suomen museopäivä Hiilolan pihalla, Katinhäntä 1. Lue lisää s. 12. 2.10. 17.30–19.00 Puutarha ja hyvä elämä - sadan vuoden onni -luento Naantalin lukion auditoriossa. Luennoitsijana puutarhatieteen dosentti Erja Rappe. Lisät. Erja Launiala, p. 044 533 4371. Järj. Naantalin opisto. 27.–29.10. Lux Gratiae -tapahtuma, www. naantali.fi/luxgratiae. Lue lisää, s. 17.

NÄYTTELYITÄ 6.1.–31.12. Varsinais-Suomi sata vuotta sitten -verkkonäyttely kertoo 14 paikallista tarinaa sadan vuoden takaa. Verkkonäyttely katsottavissa osoitteesta: www.varsinaissuomi1917.fi. Lisät. Anne Sjöström, p. 050 5909 365 Järj. Varsinais-Suomen museot ry ja 14 varsinaissuomalaista museota. 6.2.–1.5. Kevään Valoa – Tapani Piirton öljyvärimaalauksia Naantalin kylpylän Spa Galleriassa, Matkailijantie 2. Lisät. Anita Aula, p. 050 3575 777. Järj. Taidesalonki Piirto. 1.5.–31.8. Heini Lies: Pala Suomea – Öljyväri- ja akvarellimaalauksia Cafe Amandiksessa, Nunnakatu 5. 1.7.–31.7. Jukka Rintalan myyntinäyttely Vanhalla Raatihuoneella, www.visitnaantali.com. Lisät. Naantalin Matkailu Oy, p. 02 435 9800. 10.7.–23.7. 12.00–18.00 Nukketaiteilija Janette Räikkösen 100 nukkea Tiiliholvissa, Puistotien ja Torikaudun kulmassa. Tule bongaamaan tuttuja hahmoja, voit ehkä nähdä jopa presidentin! Nähtävillä myös aidot Naantalin nuket. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. Järj. Naantalin Museoyhdistys ry. Tapahtumakalenteri jatkuu seuraavalla sivulla »

NASTA 2/2017

19


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta. Lisää tapahtumia sivulla 19.

AAHOLLISSA, KIRJALAN KIRKKOTIE 2 Näyttelyihin voi tutustua talon tapahtumien yhteydessä tai sopimalla esittelyn, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 13. 3.4.–31.5. Antti Huovisen maalauksia 5.6.–30.6. Heikki Autereen maalauksia 6.7.–31.8. Laivoja – Aahollin merellinen kesänäyttely

NAANTALIN PÄÄKIRJASTOSSA, TULLIKATU 11 Näyttelyt avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557. 2.1.–31.12. Suomi 100, NaSeVa 60 – Kuvia minun Suomestani kirjaston ulkovitriinissä ja NaSevan juhlavuoden galleriassa, www.naseva.com. Lisät. Kyösti Pitkänen, p. 044 554 2408. 2.–31.5. 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa. Avajaiset tiistaina 2.5. JukkaPekka Pietiäinen esittelee näyttelyn klo 17.00–17.30. Hannu Salmi tietokirjailijavieraana klo 17.30–18.15. 1.6.–30.6. Janette Räikkösen nukkenäyttely 1.7.–31.7. Vesa Ala-Hakulan ja Hannu Saarelan valokuvanäyttely Luontonäkemyksiä 1.8.–31.8. Pirjo Toikan maalauksia ja akvarelleja

NAANTALIN TAIDEHUONEELLA, MANNERHEIMINKATU 5 Galleria avoinna ti-su klo 11–18. Juhannusaattona suljettu. Lisätiedot p. 02 432 9865. 4.–12.5.17 Naantalin koululaisten kuvistöitä s. 14 16.5.–4.6. Tiina Vainio: Maalauksia 6.6.–25.6. Päivi Hovi-Wasastjerna: Armonlaakso – 60 + kaksi kuvaa 27.6.–16.7. Annu Ahlström: In Full Flourish 18.7.–6.8. Hanna Varis: Grafiikkaa 8.8.–27.8. Simo Helenius: Juuri-Puutarha

NAANTALIN MUSEOSSA, MANNERHEIMINKATU 21 Näyttely avoinna ti-su klo 11–18. Juhannusaattona suljettu. Lisät. p. 02 435 2727. Lue lisää s. 12. 16.5.–31.8.”Savikylpyjä, elintarvikepulaa ja polkupyöräpatrulleja – Elämää Naantalissa vuonna 1917”

KESTI-MAARIASSA, MAARIANKATU 2 Näyttelyt avoinna ti-su klo 12–16.

18.5.–11.6. Sata kohtaamista -näyttely, ks. ilmoitus s. 15. 18.6.–27.8. Naantalin taiteenystävien kesänäyttely, ks. ilmoitus s. 17.

MUSIIKKIA Naantalin musiikkiopiston konsertteja. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. 17.5. Nuorten solistien konsertti 23.5. ja 24.5. Muskarin iloiset kevätkonsertit 1.6. Lukuvuoden 2016–2017 päätöskonsertti 9.6. Naantalin musiikkiopiston ja Naantalin Musiikkijuhlien lasten konsertteja

12.5. 18.00 Suomalaisuuden päivän konsertti Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Lue lisää s. 4. 6.6.–17.6. Naantalin Musiikkijuhlat, www.naantalinmusiikkijuhlat.fi. Lisät. Tiina Tunturi, p. 044 516 1718. Järj. Naantalin musiikkijuhlat. 8.6.–11.6. Naantalin Lasten Musiikkijuhlat, lue lisää s. 14. 6.7. 19.00 "Mere äärel" -yhteislaulutilaisuus Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 13. 29.7. 19.00 Taistelevat Tangot! -tapahtuma Röölänrannassa. Ks. ilmoitus s. 16.

TEATTERIA 16.4.–14.5. Omat koirat Naantalin teatterissa, Vapaa-aikatulli, Henrikinkatu 8. Lisät. www.naantalinteatteri.fi. 27.5.–19.8. Fingerpori Emma teatterissa, Kailon saari. Lisät. www.emmateatteri.fi. 9.6.–22.6. 19.00 Tankki täyteen - maallamuuttajat Merimaskun teatterissa, Kollolantie 2.. Ks. ilmoitus s. 17. 30.6.–16.7. Koira saa paikan Rymättylän teatterissa, Vanha Ahteentaantie 4. Ks. ilmoitus s. 16. 5.7.–23.7. Maailman meri Meriteatterissa, Sillitie 2. Lisät. www.meriteatteri.fi.

OPASTETUT RETKET & KIERROKSET Naantalin nuorisopalveluiden leirit ja retket. Lue lisää s. 18–19. 17.6. Nuku yö ulkona -tapahtuma Luonnonmaan luontopolun maisemissa, Särkänsalmen sillan lähimaastossa. Lue lisää s. 11. 26.6.–12.8. 9.00–18.15 Saaristoreitti Kustaviin. Merimatka Naantalista Taivassalon kautta Kustaviin tai päinvastoin m/s Aavattarella ma, ke ja la. Lähtö Naantalin vanhasta kaupungista. Hinta 5 €/hlö/väli ja koko reitti Naantali-Kustavi 25 €/hlö, menopaluu 45 €/ hlö, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Perhelippu 70 €/2 aikuista ja 2 lasta, perhelippu menopaluu 110 €/perhe. Polkupyörä 5 €. Ennakkovaraukset ja lisätiedot p. 02 435 9800. 10.6.–12.8. 10.00–17.45 Saaristoseikkailu Naantalin aurinkoon ja Kultarantaan. Lähdöt ti-la Turusta Höyrylaiva s/s Ukkopekalla klo 10, joka saapuu Naantaliin klo 11.45. Bussi Kultarantaan lähtee vanhasta kaupungista klo 13.40. Opastettu kierros Kultarannan puutarhassa on klo 14–15, jonka jälkeen paluu bussilla ja lähtö Ukkopekalla Turkuun klo 16, jonne saavutaan klo 17.45. Hinta 44 €/aikuinen ja 20 €/lapset 4-14 v. Liput ja lisätiedot p.02 515 3300. 6.7. ja 3.8. 12.00–18.00 Risteily Seilin saarelle. Lähtö m/s Aavattarella vanhasta kaupungista klo 12.00 ja takaisin Naantalissa ollaan klo 18.00. Hinta 45 €, sis. oppaan palvelut ja käynnin Seilin kirkossa. Min. 25 hlöä. Järj. Airiston vesibussit, p. 050 548 5005.

NAANTALIN MATKAILUN YLEISÖKIERROKSET Liput voi ostaa ennakkoon Naantalin Matkailusta, Kaivotori 2. Lisätiedot p. 02 435 9800. 6.6.–23.6. 14.00–15.00 Yleisökierrokset Kultarannan puutarhassa ti-su. Kierrokselle kokoonnutaan Kultarannan portille, opastus suomi/ruotsi/englanti. Hinta 13 €/aikuiset, 5 €/lapset 4–14 v. Liput myös portilta (käteisja korttimaksu). 24.–25.6. 14.00 ja 15.00 Yleisökierrokset Kultarannan puutarhassa juhannuksena. Kierroksille kokoonnutaan Kultarannan portille, opastus suomi/ruotsi/englanti. Hinta 13 €/aikuiset, 5 €/lapset 4–14 v. Liput myös portilta (käteis- ja korttimaksu). 26.6.–14.8. 16.00–17.00 Luostarikirkko eilen & tänään -kierrokset maanantaisin Naantalin kirkon edestä. Opastus suomi/ruotsi/englanti. Hinta 10 €/aikuiset ja 6 €/lapset (4-14v.). 27.6.–13.8. 14.00 ja 15.00 Yleisökierrokset Kultarannan puutarhassa ti-su. Klo 14 kierrokselle on bussikuljetus: Klo 13.30 linja-auto Naantalin Kylpylästä Klo 13.40 linja auto Maariankadun opaspysäkiltä vanhasta kaupungista Klo 14.00 alkaa opastettu kierros Kierroksen jälkeen bussikuljetus samaa reittiä takaisin. (opastus suomi/ruotsi/englanti) Klo 15 kierrokselle kokoonnutaan Kultarannan portille. (opastus suomeksi) Hinta 13 €/aikuiset, 5 €/lapset 4-14 v. Hinta 19 €/aikuiset, 7€/lapset 4-14 v, sisältää linjaautokuljetuksen. Liput myös portilta (käteisja korttimaksu). Lisät. p. 02 435 9800.

27.6.–15.8 16.00–17.00 Aikamatka vuoteen 1917. Lähdöt tiistaisin Naantalin Matkailun edustalta. Hinta 10 €/aikuiset, 6 €/ lapset. Sis. opastuksen suomi/ruotsi/englanti sekä sisäänpääsyn Naantalin museon "Naantali vuonna 1917"-näyttelyyn. 28.6.–9.8. 13.00–14.00 100 vuotta ja 12 presidenttiä - Suomen kesän keskipiste Naantalissa. Uutuuskierros Kultarannassa joka keskiviikko. Lähtö Kultarannan portilta. Opastus suomi/ruotsi/englanti. Hinta 13 €/ aikuinen, 5 €/lapset 4-14 v. 28.6.–9.8. 16.30–17.30 Risto Räppääjä -elokuvien jalanjäljillä kierros on suunniteltu 5–10-vuotiaille. Ilmoittaudu ennakkoon p. 02 435 9800. Lähdöt keskiviikkoisin Naantalin Matkailun edestä. Hinta on 20 €/lapsi sis. suomenkielisen teemaopastuksen ja Risto Räppääjä t-paidan. 29.6.–3.8 13.00–14.00 Kultarannan puutarhan Taidekierros torstaisin. Opastus suomeksi.Hinta 13 €/aikuinen, 5 €/4–14-v. lapsi. Liput myös portilta (käteis- ja korttimaksu). 21.7, 28.7 ja 4.8. 13.00–14.00 Mamselli Kupiainen ja presidenttien kultaranta. Faktaa ja fiktiota yhdistelevällä kierroksella oppaana kaikkia presidenttejä palvellut sympaattinen Mamselli Kupiainen. Lähtö Kultarannan portilta. Hinta 13 €/aikuiset, 5 €/ lapset 4-14 v. Liput myös portilta (käteis- ja korttimaksu). 15.8.–27.8 14.00–15.00 Yleisökierrokset Kultarannan puutarhassa ti-su. Kierrokselle kokoonnutaan Kultarannan portille, opastus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinta 13 €/ aikuiset, 5 €/lapset 4-14 v. Liput myös portilta (käteis- ja korttimaksu).

LIIKUNTAA & URHEILUA 11.1.–23.5. Hauskaa toimintaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen - iloa ja oloa liikuntaystävän kanssa Rymättylän Katavakodissa 9.5., 23.5. klo 14.00–14.45. Lisät. Maija Puolakanaho, p. 0400 638 398. Järj. Naantalin kaupunki, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat, Naantalin Aurinkosäätiö, Liikuntaseura Naantali ry ja SPR Rymättylän osasto. 2.5. 10.00 Armonlaakson Vaeltajien kaikille avoimet kevätpyöräilyt ovat alkaneet. Lue lisää s. 11. 9.5. 17.00–19.00 100 pesistreeniä – Avoimet treenit Merimaskun koulun kentällä nonstop-periaatteella. Yksi ilta, 100 paikkakuntaa, avoimet harjoitukset kaikille halukkaille! Pesäpalloliiton tempaus haastaa jäsenseurat järjestämään pesäpalloharjoitukset kaikille kiinnostuneille eri puolilla Suomea samaan aikaa. Lisät. Racel Sirola, p. 044 333 4434. Järj. Merimaskun Ahto. 3.5. ja 23.5. 16.00–17.00 Kevät kunnon kohotusta Kuparivuorenmäellä. Lue lisää s. 15.

15.5. 10.00–13.00 Ikäihmisten kävelytesti Kuparivuoren urheilukentällä. Lue lisää, s. 5. 16.5. 15.00–17.00 Kuntosaliohjausta Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla. Lue lisää s. 15. 28.5. 14.00–16.00 Turku Rogaining Sprint 2017. Kilpailukeskus Taimon koululla. Ks. ilmoitus s. 14. Kesätoimintaa koululaisille. Lue lisää s. 18. 5.6.13.30 Liikuntatapahtuma ikäihmisille Kirkkopuistossa. Järj. Naantalin Vanhusneuvosto. Ks. ilmoitus s. 13. 14.6. 18.00 Mitalistien kahvitilaisuus Naantalin kaupungintalolla. Lue lisää s. 11. 19.–22.6. ja 26.–30.6. Kesän uimakoulut. Ks. ilmoitus s. 15. 1.­-31.8. Perinneulkoilua, lue lisää s. 13. 28.8. 13.00 Ikäihmisten Olympialaiset Kuparivuoren urheilukentällä. Lue lisää, s. 5.

KIRJASTOJEN LUKUPIIRIT Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Rymättylän lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 9.5. klo 19. Vetäjänä Soili Nurmi. Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 17.5. klo 18. Vetäjänä Minna Ylikotila.

Merimaskun lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 30.5. klo 19. Vetäjänä Anne Pentti. Suopellon lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 8.5. klo 17.30. Vetäjänä Marja-Leena Varke. Satutuokio Suopellon kirjastossa 3.5. klo 9.30.

Nasta 2 2017  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you