Page 1

1/2018 Naantalilaisten oma kaupunkilehti

Lehti uudistui! Kurkista sisään ja tutustu!

Musiikkijuhlien tarjous naantalilaisille s. 7 Kaavoituskatsaus 2018 s. 8

Naantali 575 vuotta luostarin ja kirkon kupeessa

​Teksti: Anu Anttila

Naantali viettää vuonna 2018 kaupungin perustamisen 575-vuotista juhlavuotta. Se näkyy myös kaupungin viestinnässä juhlavuoden omana tunnuksena. Naantalin syntymäpäivää vietetään elokuun 23. päivä. Näin tarkka päivämäärä kaupungin perustamisesta on saatu 23.8.1443 päivätystä vahvistuskirjasta, jolla Tanskan kuningas Kristoffer Baijerilainen antaa suostumuksensa birgittalaisluostarin perustamiselle Ailostenniemeen. Kaupunki perustettiin erityisesti luostarin pyhiinvaeltajia varten, jotta heidän majoittamisensa ja kestitsemisensä ei tulisi luostarille työlääksi. Luostarin kupeeseen ja sen alaisuuteen rakennettu kaupunki sai kauppapaikan privilegiot.

Miksi juuri Ailostenniemeen? Birgittalaisuuden perustaja, ruotsalainen Pyhä Birgitta oli antanut tarkat ohjeet luostarin sijainnista: kirkon länsipuolella pitää aueta tyven merenlahti tai järvenselkä ja

luostarin ympärille pitää voida rakentaa vankka kivimuuri. Ailostenniemi ei ollut ensimmäinen vaihtoehto luostarin sijaintipaikaksi. Ensin luostari sijoitettiin Maskun Karinkylään. Se ei ollut luostarin asukkaille kuitenkaan mieluinen mataloituvan lahden läheisyydessä, liejuisilla rannoilla. Luostarin toiminta siellä jäi kituliaaksi, joten sen siirtämistä suunniteltiin Perniön Pyhäjoen kuninkaankartanoon. Tämä paikka ei täyttänyt Pyhän Birgitan ehtoja, joten siitä luovuttiin. Sitten löytyi sovelias paikka Raision pitäjän Ailosista aatelisrouvan luostarille lahjoittamalta tilalta. Naantalin nimi, Vallis Gratiae – Armon laakso – Nådendal, juontaa juurensa todennäköisesti Baijerissa sijainneesta Armon vuoren eli Gnadenbergin luostarista.

575-juhlavuosi näkyy kaupungin viestinnässä Juhlavuosi näkyy kaupungin ulkoisessa viestinnässä uutena, juhlavuotta varten suunniteltuna tunnuksena, josta on tehty eri viestintäkanaviin ja -tarkoituksiin sopivia versioita. Sen on suunnitellut Johanna Lahti, joka toimi kaupungilla viestinnän suunnittelijana viime vuonna. Logon tyyliin suunnittelijaa innosti kuva Naantalin kylpylaitoksen vuonna 1919 käyttämästä ”kylpykausilipusta”. Vaakunastakin on tunnuksessa havaittavissa viitteitä. Logo on pääosin musta. Värillisen elementin värisävynä on käytetty graafisen ohjeen mukaista ns. punamultaa, joka viittaa Naantalin vanhaan rakennusperintöön ja ilmentää kaupungin pitkää ikää.

Kaupungin verkkosivuilla päävärinä olevaa turkoosia on käytetty myös juhlavuoden tunnuksen värinä verkkopalvelussa ja sosiaalisen median kanavissa. Siinä tarkoituksessa logosta on suunniteltu toinen, verkkoon paremmin soveltuva muoto. Riisutuin versio tunnuksesta koostuu pelkästä kruunusta ja ikävuodet kertovasta numerosarjasta. Sitä käytetään mm. Nastan etusivun otsikkokentässä. Juhlavuoden tunnus on koko kaupunkikonsernin käytössä vain kuluvan vuoden ajan. Sen käyttö ulkopuolisiin tarkoituksiin on luvanvaraista. www.instagram.com/naantaliofficial/ www.facebook.com/naantalinkaupunki/


Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys työn alla

K

aupunginvaltuusto tulee tämän vuoden aikana ottamaan kantaa Naantalin alueella sijaitsevien päiväkotien ja koulurakennusten määrään ja sijoitteluun. Kyseessä on ehkä tämän valtuustokauden tärkein yksittäinen päätös, sillä tässä asiassa tehtävät ratkaisut tulevat vaikuttamaan useiden vuosikymmenten ajan naantalilaisten lasten ja lapsiperheiden arkeen. Tämä prosessi onkin aloitettu kuulemalla mm. kuntalaisia ja koulujen oppilaita. Seuraavaksi on sitten luottamushenkilöiden aika pohtia vaihtoehtoja ja ottaa kantaa suunnitelmiin mm. koulutuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ennen valtuuston lopullista kannanottoa, jonka pitäisi tapahtua ensi syyskuussa. Naantalissa on monen muun kunnan ohella välttämätön tarve arvioida päiväkotien ja koulujen sijoittumista kaupungin alueella sekä tutkia huolella palvelurakennusten kunto ja mahdolliset korjaustarpeet.

Uudet asuinalueet muuttavat koulu- ja päiväkotipaikkojen tarvetta Kuluneiden vuosikymmenten aikana on asukkaiden ja eritoten lapsiperheiden asuinpaikoissa tapahtunut kaupungin sisällä suuriakin muutoksia uusien asuinalueiden myötä. Tämä kehitys yhdessä tulevaisuuden visioiden kanssa on otettava tarkoin huomioon, kun päiväkotien ja koulujen tulevista sijoituspaikoista ja lapsimääristä päätetään. Erityisesti suunnittelutarve koskee voimakkaasti kasvanutta ja edelleen keskeisenä kasvualueena olevaa Luonnonmaata. Alueen kasvustrategian mukaiset ennusteet mitä ilmeisimmin edellyttävät uusia panostuksia niin päiväkoti- kuin koulupaikkoihin. Kun päiväkodeista ja kouluista päätetään jopa 2030-luvulle ulottuvin vaikutuksin, se edellyttää päätöksentekijöiltä paitsi hyvää asioihin perehtymistä, myös rohkeaa otetta ja tulevaisuuden tarpeiden ymmärtämistä. Nyt ei olla päättämässä vain seinistä ja neliöistä, vaan myös uusista oppimisympäristöistä, joita ei välttämättä voida toteuttaa edes nykyajan vaatimusten mukaisesti kaikissa niissä ahtaissa ja sokkeloisissa rakennuksissa, jotka nykyisellään ovat käytössämme. Varsinkin koulujen sijaintia ja oppilasmääriä harkittaessa tarvitaan ennakkoluulotonta lähestymistapaa, jotta voimme parhaiten yhdistää koulujen toiminnallisuuden ja vaadittavat taloudelliset resurssit, joiden määrä ei jatkossakaan ole rajaton.

Päiväkodit ja koulut ovat parhaimmillaan kaupungin vetovoimatekijöitä Hyvin toimivat, nykyaikaiset ja oikeissa paikossa sijaitsevat päiväkodit ja koulut ovat jatkossa hyvin keskeisiä vetovoimatekijöitä, kun perheet päättävät asuinpaikastaan tiiviisti yhteen rakentuneella Turun seudulla. Eikä asiaa voi vähätellä yritysten sijoituspaikkoja harkittaessa, sillä työntekijöiden ulottuvilla olevat hyvät palvelut saattavat joskus ratkaista muutoin tasaisen kisan kaupunkien välillä. Laajan saaristoalueen kouluverkkoa arvioitaessa on tietysti otettava huomioon koulumatkojen kohtuullisuuteen liittyvät säännökset ja toimintatavat. Siltä osin kuin nämä perusteet ovat selvät ja riidattomat ja nykyinen toimintamalli nämä ehdot täyttää, niin asia on syytä todeta jo valmisteluvaiheen alussa. Näin toimien muutoinkin laajan selvitystyön resurssit olisi mahdollista kohdentaa juuri niihin alueisiin, joilla muutoksen tarve ja mahdollisuus ovat todellisia.

Kaupunkilaisten mielipi-

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kynästä

teitä kuunnellaan Vaikka suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn mennessä, on tietysti selvää, että toteutukset tulevat monilta osin tapahtumaan pääosin 2020-luvulla. Siksi onkin tärkeää saada nyt muodostettua selkeä ja mahdollisimman yksimielinen näkemys siitä, mitä halutaan ja millä aikataululla suunnitelmat viedään maaliin. Pelkästään nykytilan toteamiseen päätyvä lopputulos ei varmaan vastaa edellä esiin tulleisiin nykyhetken ja varsinkin tulevaisuuden vaatimuksiin koskien Naantalin päiväkoti- ja kouluverkkoa ja sen kehittämistä. Nyt on oikea aika rytmittää hankkeet ja tarvittaessa uskaltaa rakentaa uutta ja luopua jostain vanhasta. Kuten edellä totesin, niin hanke aloitettiin kuulemalla kuntalaisia mm. verkkosivukyselyn avulla. Tätä osallistamista ja mielipiteen kuulemista aiotaan kevään aikana jatkaa. Kannattaa siis seurata tätä prosessia ja antaa palautetta vaikkapa kaupungin kotisivujen kautta. Koulutus kaikissa muodoissaan on niin keskeinen asia kaupunkimme ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta, että kaikki palaute asiassa on päätöksentekijöille paitsi tärkeää, niin myös toivottua. Hyvää alkanutta vuotta toivottaen Markku Tuuna Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok)

Kyseessä on ehkä tämän valtuustokauden tärkein yksittäinen päätös, sillä tässä asiassa tehtävät ratkaisut tulevat vaikuttamaan useiden vuosikymmenten ajan naantalilaisten lasten ja lapsiperheiden arkeen.

1/2018 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus..............................................................................2 Vuosi-ilmoitus 2018..............................................................3 Terveys .....................................................................................4 Kulttuuri....................................................................................6 Kaavoituskatsaus...................................................................8 Yhdistykset........................................................................... 12 Naantalin opisto................................................................. 13 Nuoret.................................................................................... 14 Musiikkiopisto..................................................................... 15 Lapsiperheet........................................................................ 16 Liikunta.................................................................................. 18 Tapahtumakalenteri.......................................................... 20

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm) Nasta on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 18. Aineistopäivä on 3.4.2018. Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi Julkaisija / toimitus: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi Päätoimittaja: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää p. 040 900 0866 tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi Toimitussihteeri: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila p. 044 733 4566 anu.anttila@naantali.fi Ulkoasu / taitto: Mainostoimisto KMG Turku Paino: PunaMusta Oy Painosmäärä: 10 800 kpl ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)

Nastaa jälkeä uusien yhteistyökumppanien kanssa Nasta-lehden taittotyö ja painatus kilpailutettiin 2017 lopulla. Sen tuloksena tekijät vaihtuivat: taitosta vastaa Mainostoimisto KMG Turku ja lehden painaa Punamusta Oy. Kädessäsi oleva lehti on ensimmäinen uusien yhteistyökumppanien kanssa tehty numero. Lehden jakelusta vastaa edelleen Posti.

Seuraava Nasta ilmestyy viikolla 18 Lähetä ilmoitusaineisto 3.4. mennessä nasta@naantali.fi 4041-0619 Painotuote

Kuva: Anu Anttila


Naantalin kaupungin vuosi-ilmoitus 2018 Kaupungintalon ja virastojen aukiolo

Kaupunginvaltuusto

Kaupungintalon palvelut ovat yleisölle avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00. Sivistyspalvelut, osoitteessa Tullikatu 11, noudattaa samaa aukioloaikaa. Naantalin kaupungin puhelinvaihteen numero on 02 4345 111 ja se on toiminnassa arkipäivisin klo 8.00–16.00.

Kaupunginvaltuusto kokouspäivät alkuvuonna 2018 ovat 29.1., 26.2., 23.4. ja 11.6. Loppuvuoden kokouspäivistä päätetään valtuuston kesäkuun kokouksessa. Ilmoitus valtuuston kokousajoista- ja paikasta sekä tieto pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä julkaistaan kaupungin kotisivuilla ja Rannikkoseudussa.

Palvelupisteet

Kaupunginhallitus

Naantalin palvelupiste Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, puh. 02 4345 211, avoinna ma-ti klo 9.00–17.00, ke–pe klo 9.00–16.00 ja touko-elokuussa sekä juhlapyhien aattoina 9.00–16.00 Merimaskun palvelupiste Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, puh. 02 4345 540, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe 9.00–15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00. Rymättylän palvelupiste Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, puh. 02 4345 510, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe klo 9.00–15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00. Velkuan palvelupiste Kummeli, Sauniementie 3, puh. 040 900 0863, avoinna ma–ti, to–pe klo 9.00–15.00, ke klo 9.00–17.00.

Uusia tontteja Luonnonmaalla

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoustiloissa maanantaisin. Sellaisena maanantaina, jolloin pidetään kaupunginvaltuuston kokous, kaupunginhallitus kokoontuu vain tarvittaessa.

Lautakunnat Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tarkempia kokoontumisajankohtia voi katsoa kaupungin kotisivuilta (www.naantali.fi/paatokset) tai tiedustella kyseessä olevan lautakunnan sihteeriltä.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin keskusvirastossa, Käsityöläiskatu 2, kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina. Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat pidetään nähtävillä ko. virastojen toimistoissa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä vuosittain 1.–30.6. klo 9.00–15.00 kaupungintalon hallintopalveluissa, Käsityöläiskatu 2. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa salassapitoa ja henkilötietoja koskevin rajoituksin kunkin kuukauden 1. tai 15. päivästä lukien päätöksen muutoksenhakuajan. Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuina päivinä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, jaostojen ja lautakuntien uusimmat pöytäkirjat ja esityslistat ovat lisäksi nähtävillä kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirjat julkaistaan lisäksi kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi/paatokset).

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen

Omakotitonttien virtuaaliesittely Rakenna & Sisusta -messuilla 9.-11.2. osastolla B 23 Luonnonmaa on merellinen ja kehittyvä asuinalue lähellä Naantalin kaupungin keskustaa. Uusinta tarjontaa alueella edustaa Kukolanvainio, joka sijaitsee luonnonläheisellä ja rauhallisella paikalla. Alueella on 58 uutta omakotitalotonttia ja rivitalotontti. Omakotitonttien lähtöhinnat alkaen 18 000 €. Kukolanvainio II ja Yli-Kaivolan tonttien tarjouskilpailu 12.2.−5.3.2018

Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti ensisijaisesti kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi/tiedotteet/kuulutukset). Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla. Ilmoituksia julkaistaan mahdollisuuksien mukaan myös Nasta-lehdessä sekä tarpeen mukaan saariston kuntatiedotteissa. Lehti-ilmoittelun tarve harkitaan tapauskohtaisesti ilmoituksen laadun ja kohderyhmän mukaan. Kaava-asioiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan kantaa ko. kaavan lehti-ilmoitteluun, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville.

Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 02 4345 200. Pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista voi tiedustella myös puhelinvaihteesta, puh. 02 4345 111.

Lisätietoja: Maankäyttöosaston palvelupiste 044 733 4753 Rakennustarkastaja Markku Aro 050 464 9911 Tarkastusinsinööri Jari Koskinen 044 733 4730 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen 050 464 9906 Tutustu tonttitarjontaan: www.naantali.fi/vapaattontit

3


Suomi.fi lupaa hyvää

Teksti: Riikka Laitinen

Naantali on mukana isossa kokonaisuudessa, jolla on napakka nimi: Suomi.fi. Se on kuntien ja valtion yhteinen verkkopalvelu, johon on koottu valtava määrä tietoa julkisista palveluista. Uudistunut Suomi.fi on otettu käyttöön heinäkuussa 2017. - Suomi.fi:stä voi hakea tietoa palveluista hakusanalla tai aihepiirien kautta. Tiedoissa kerrotaan mahdollisimman selkeällä kielellä, kenelle palvelu on tarkoitettu, kuka siitä vastaa sekä miten ja mistä palvelua saa. Palvelupaikkojen - vaikkapa Naantalin päiväkotien tietoja voi katsoa myös kartalta ja etsiä niihin reittitietoja, verkkotoimittaja Riikka Laitinen Naantalin kaupungin viestinnästä kertoo. Suomi.fi:ssä on myös ohjeita eri elämäntilanteisiin, joissa on asioitava useiden eri viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi silloin, kun jää työttömäksi tai siirtyy eläkkeelle. Naantalin palvelutietoja on viety Suomi. fi:hin jo paljon, ja urakka jatkuu. Myös Suomi.fi kehittyy yhä ja esimerkiksi hakutoimintoa parannetaan koko ajan. Verkkopalvelun käyttäjältä toivotaan siis tässä vaiheessa keskimääräistä enemmän ymmärrystä, jos kaivattua tietoa ei löydy tai jos hakutulos vaikuttaa oudolta.

Uusia sähköisiä palveluja tarjolla Palvelutietojen tarjoamisen lisäksi Suomi. fi-verkkopalvelussa on kehitetty julkisen hallinnon sähköisiä palveluja, joiden käyttömahdollisuudet laajenevat sitä mukaa

kun eri viranomaiset ottavat niitä käyttöön omissa asiointipalveluissaan. - Mielenkiintoisimpia näistä digiajan palveluista lienevät mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestasi, sekä vastaanottaa viranomaisten viestit ja päätökset sähköisesti ja lukea ne esimerkiksi mobiilisovelluksella. Naantali ottaa Viestit-palvelun käyttöön tämän vuoden aikana. Suomi.fi-verkkopalvelun kautta voi myös yhdellä kirjautumisella tarkistaa omat tiedot eri viranomaisten rekistereistä. Kiintoisaa tutkailtavaa voivat olla esimerkiksi Trafin ylläpitämät ajoneuvotiedot tai Väestörekisterikeskuksen ylläpitämät henkilötiedot. - Kannattaa lähteä virtuaaliretkelle Suomi.fi:hin ja tutkia, mitä kaikkea se pitää sisällään jo nyt, ja kannattaa lähteä toisenkin kerran, koska aina voi löytää jotain uutta. Vuoden 2018 aikana verkkopalveluun toteutetaan esimerkiksi päivänpolttava ja samalla vielä melko mystiseltä kuulostava aihe: sote-valinnanvapauden tietopalvelu. Ihan ensimmäisen Suomi.fi-retken kohteeksi kannattaa ehkä kuitenkin valita turvallisesti kotikaupunki Naantalin palvelut. Niitä löytyy Suomi.fi:stä jo yli sata.

Lähdössä matkalle?

Teksti: Annu Laavainen

Varmista rokotussuojasi – neuvoja saat terveydenhoitajalta Naantalin terveysaseman terveydenhoitaja antaa matkailuun liittyvää rokotus- ja terveysneuvontaa puhelimitse. Vaikka et matkailisi ollenkaan, on suositeltavaa huolehtia seuraavien rokotteiden voimassaolosta: Toinen niistä on jäykkäkouristus-kurkkumätä-rokote, joka on uusittava 10 vuoden välein. Toinen on kahtena annoksena annettava MPR-rokote, joka antaa suojan tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jokaisella tulisi olla joko sairastetun tuhkarokon vihurirokon ja sikotaudin antama suoja, tai kahden MPR –rokoteannoksen antama suoja. Nämä rokotteet kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan ja ne saat maksutta terveysasemalta. Riskialueella asuvien tai pitkään oleskelevien kannattaa harkita punkkirokotteen hankkimista.

Tarkista tarvittava suoja maakohtaisesti Useimpiin maihin suositellaan myös hepatiitti A- ja hepatiitti B -rokotetta. Kohdemaasta riippuen matkailija saattaa tarvita harvinaisempia lisärokotuksia, esim. keltakuumetta vastaan, tai suun kautta otettavia

lääkkeitä (esim. malaria-tabletit) sairauden ehkäisemiseksi. Lisärokotusten ja estolääkityksen tarve määräytyy oleskelun luonteen (kaupunki-/vaellusmatka), matkan keston ja kohdemaan tautiriskin perusteella. Selvitä etukäteen matkakohteesi olosuhteet ja ole yhteydessä omaan terveysasemaasi jo pari kuukautta ennen matkaa, jotta lisärokotusten ja estolääkityksen tarve ehditään arvioida ja mahdolliset toimenpiteet tehdä terveysasemalla. Rokotus- ja matkailuterveysneuvontaa saat maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 8-9 numerosta 040 9000864. Samasta numerosta voit varata ajan rokotuksille. Tarvittaessa saat e-reseptin rokotteita ja/tai malarian estolääkitystä varten. Naantalin terveysasemalla kaikki terveydenhoitajat antavat rokotteita ja terveysneuvontaa. Lisää tietoa rokotuksista ja matkailuterveydestä www.thl.fi

Lisää tietoa rokotuksista ja matkailuterveydestä www.thl.fi

Naantalin terveyskeskus etsii astmaatikkoja 4.4. Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Se on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka tavallisia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Monella astmaatikolla oireet vaihtelevat ja saattavat olla kohtausmaisia. Astman taustalla on keuhkoputkien limakalvojen tulehdus, jota voidaan hoitaa sopivalla lääkityksellä. Astman hoidossa olennaista on lääkityksen lisäksi pitää huolta riittävästä omahoidosta, lääkkeenottotekniikasta sekä toteuttaa hoidon seurantaa. Kaikkiaan Suomessa on arviolta yli 200 000 astmaatikkoa. Astmalle tyypillistä on, että oireita laukaisevia tekijöitä voi olla useita ja tekijät ovat monesti yksilökohtaisia. Astmaoireita voi aiheuttaa tai pahentaa mm.

4

virusinfektiot, allergeenit, pölyt, käryt tai esimerkiksi tupakointi – myös passiivinen. Keväällä monen astmaatikon oireet lisääntyvät. Naantalin apteekki ja terveyskeskus järjestävät astman teemapäivän 4.4.2018. Astmaatikoilla on mahdollisuus testata ilmaiseksi keuhkojensa ikä, saada opastusta astman hoidossa sekä täyttää hoitotasapainosta kertova astmatesti. Päivä alkaa klo 9-11 Naantalin apteekissa, jossa saa lisäksi opastusta allergian omahoitoon. Päivä jatkuu klo 12–15 Naantalin terveyskeskuksessa, jossa omahoidon toteuttamisessa neuvoo terveydenhoitaja. Paikalla on myös terveyskeskuksen lääkäri ja potilasjärjestön edustaja.

Lisätiedot: Riikka Nummela Terveydenhoitaja P. 044 7334 835 Heidi Valjanen Terveydenhoitaja P. 02 436 2612 klo 11–12


Kuntakokeilu on työttömiä varten Naantalin kaupunki on mukana valtakunnallisessa kokeilussa, joka tarjoaa henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaille työttömille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille naantalilaisille. Kokeilu kehittää ja ottaa käyttöön uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka perustuvat sekä paikallisten työnhakijoiden että työnantajien todellisiin tarpeisiin. Kokeiluun mukaan päässeet työnhakijat saavat tukea ja ohjausta työllistymisensä edistämisek-

si. Palveluja tarjoavat sekä TE-palvelujen Naantalissa työskentelevä asiantuntija että kaupungin työllistämispalvelujen sosiaaliohjaajat. Kuntakokeilu on alkanut elokuussa 2017 ja sitä toteutetaan kaupungin työllistämispalveluiden tiloissa Tuulensuunkadulla entisen Birgitta-kirjakaupan tiloissa. Jos kuulut kokeilun palvelujen piiriin, saat yhteydenoton työllistämispalveluista. Voit ottaa yhteyttä myös itse ja varata ajan.

Ota yhteyttä ja varaa aika: TE-palveluiden asiantuntija Päivi Vainio p. 0295 044 994 • paivi.vainio@te-toimisto.fi Sosiaaliohjaaja Kaisa Hämäläinen (sukunimet A-L) p. 044 7334 571 • kaisa.hamalainen@naantali.fi Sosiaaliohjaaja Lenita Niemi (sukunimet M-Ö) p. 044 7334 570 • lenita.niemi@naantali.fi

Valomaalauksen pajat toivat vaihtelua vanhusten päivään Teksti: Sirkku Rahikainen Kuva: Jukka Laine

V

alokuvaaja vangitsee kuviinsa valon liikkeen kun Rainer Kuusela kurvailee erivärisin led-lampuin koristelulla rollaattorillaan Birgittakodin päiväsalissa. Huone on pimennetty ja erilaisilla lampuilla ja valonauhoilla piirretään innokkaasti ilmaan kuvioita, jotka tallentuvat kameraan. Digikuvien valokaaret heijastetaan heti projektorilla seinälle ihailtavaksi. Pimeys, valot ja musiikki tekevät tunnelmasta rentouttavan ja elämyksellisen. Helsinkiläinen valopajan vetäjä ja valoilmaisun medianomi Jukka Laine tutustutti Birgittakodin päivätoiminnassa asiakkaita valomaalaamisen saloihin. Valomaalaamista voi toteuttaa helposti hankittavilla edullisilla välineillä kameran pitkää valotusaikaa hyväksi käyttäen. Valonlähteenä voi käyttää tavallista taskulamppua, esim. avaimenperissä käytettyä pientä led-valoa tai muuta valoa, joita liikuttamalla maalaus syntyy. Valomaalaaminen soveltuu hyvin myös toimintakyvyltään heikentyneille, sillä vaikka motoriikka ei ole entisensä, jokainen pystyy osallistumaan ja luomaan taidetta. Onnistumisen kokemukset, huikeat valot ja varjot saivat pajaan osallistuneet innostumaan yhä uusiin kokeiluihin. Valopajat olivat kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämä toimintahetki vanhuspalveluiden yksiköiden asukkaille ja asiakkaille Birgittakodissa, Katava-kodissa ja Velkuan Kummelissa. Valopaja toi mielenkiintoista vaihtelua päivätoiminnan asiakkaiden toimintapäivään. Päivätoiminnassa järjestetään monipuolista ohjelmaa kotona asuville ikäihmisille arkipäivisin ma-pe klo 9-15. Kuntouttava päivätoiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Ystävänpäivänä jorataan Senioridiskossa

Kaikille avoin Ystävänpäivän Senioridisko järjestetään keskiviikkona 14.2.2018 klo 13-15 Kesti-Maariassa. Esteetön iltapäivädisko on tarkoitettu kaikille; myös pyörätuolein ja rollaattorein liikkuvat mahtuvat mukaan diskopallon alle. Tule rohkeasti mukaan!

Senioridiskon järjestävät Naantalin kaupungin Voimaa vanhuuteen työryhmä, liikuntapalvelut ja eläkeläisjärjestöt.

Osta kaupungin pyydysluvat nyt verkosta !

www.kalakortti.fi

Koko viikon ajan voi tulla tutustumaan myös muihin yhdistysten järjestämiin

aktiviteetteihin.

Osoite: Maariankatu 2 21100 Naantali

5


Hautuja-teos paljastetaan toukokuussa Teksti: Anne Sjöström Kuvat: Riku Kankaro Syksyn ja talven aikana rakennettu Kreivinkadun-Aurinkotien kiertoliittymä alkaa näyttää valmiilta ja moni onkin varmaan jo ehtinyt miettiä siihen tulevan taideteoksen aikataulua. Aivan valmis kiertoliittymä ei vielä ole, ja Hautujaakin vasta tehdään, joten kevääseen asti kaupunkilaiset saavat odottaa uutta maamerkkiä. Taiteilija Jani Rättyä työstää Hautujaa tätä varten vuokraamassaan hallitilassa. Syntyprosessin vaiheet dokumentoidaan tarkkaan sekä valokuvin että videoin. Näin saamme käsityksen eri työvaiheista ja taiteilijan ajatuksista työprosessin aikana. Lyhyt versio videosta julkistetaan jo keväällä ja pidempi, dokumentinomaisempi versio ensiesitetään Naantalin 575-juhlinnan yhteydessä elokuussa. No milloin se sitten tulee? Ellei ylimääräisiä viivytyksiä matkalla satu, Hautuja paljastetaan kiertoliittymässä keskiviikkona 16.5. Toivottavasti kaupunkilaiset ovat runsain joukoin mukana tässä tilaisuudessa!

Taiteilija Jani Rättyä on muotoillut Hautujan mallin styroksista. Seuraava muottikerros on kipsiä, jonka päälle vasta tehdään lopullinen teräksinen teos.

Kirjastossa entistä enemmän e-lehtiä Naantalin kirjastossa voi nyt lukea tuoreeltaan iltapäivälehdet ja 145 muuta kotimaista aikakauslehteä uudessa eMagz -lehtipalvelussa. Palvelusta löytyy suosittuja lehtiä kuten Anna, Seiska, Tekniikan maailma ja Tuulilasi. Lehdet ovat luettavissa kirjaston asiakaskoneilta tai omalla mobiililaitteella kirjaston verkossa. Myös lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten sanomalehtien sähköisiä näköisversioita voi edelleen lukea kirjaston asiakaskoneilta. Erikieliset lehdet ovat luettavissa myös etänä vaikka omalta kotitietokoneelta PressReader -verkkopalvelussa kirjastokortin asiakastunnuksella ja tunnusluvulla. Kirjaston e-lehtiin ja muihin e-aineistoihin voi tutustua Vaski-verkkokirjastossa www.vaskikirjastot.fi/e-vaski .

Puutarhan lumoa kirjastossa Kevään mittaan puutarhan kasveihin ja eläimiin liittyvät tapahtumat jatkuvat Naantalin pääkirjastossa. Ohjelmassa on mielenkiintoisia luentoja puutarhan erilaisista kasvityypeistä, perhospuutarhan perustamisesta sekä kasvivärjäämisestä. Kaikille avoimissa työpajoissa askarrellaan yhdessä mm. keväisiä kukkakortteja. Lisäksi kannattaa muistaa kirjaston kuukausittain vaihtuvat näyttelyt. Tapahtumat ovat osa AVI:n rahoittamaa Flooraa ja faunaa – ajatuksia ja unelmia puutarhasta -hanketta. Lisätietoja tapahtumista löytyy kirjaston kotisivuilta www.naantali.fi/kirjasto

Kirjastossa tapahtuu 25.1. klo 17–18.45

Virkataan kukkia! -työpaja, langat kirjastolta. Lainakoukkuja saa myös tarviaessa kirjastolta. Teetarjoilu

1.3.–31.3.

Nukkekodin puutarhanurkkaus kevätkylvöistä sadonkorjuuseen -näyely, Naantalin nukkekokerho

1.3.–31.3.

Linnut -valokuvaesitys kirjaston infonäytöllä, Kimmo Mäkiranta

1.3.–31.3.

Linnunpöntöt -näyely

22.3.

Askarrellaan keväisiä kukkakoreja! -työpaja, soveltuu kaiken ikäisille, materiaalit saa kirjastolta

klo 17–18.45

12.4. klo 18–19.30

Oikeat kasvit oikeisiin paikkoihin – savimaan kasvit, kuivuua kestävä kasvit, ”helppohoitoinen piha” -luento, maisemasuunnielija Armi Laukia

2.5.–31.5.

Väreilyä luonnosta. Värejä, tekniikoita ja pintoja, luonnonväreillä värjätyistä materiaaleista toteuteuna -näyely, Värjärikilta ry:n paikallisryhmä MATARAT

17.5.

Värikasvit ja värjääminen: luento ja värjäys prosessina, käsi- ja taideteollisuusopeaja Ulla-Maija Vuorinen ja värjäri Aija Möysä

klo 18–19.30

24.5. klo 18–19.30

Perhospuutarha – puutarhan perhoskasvit -luento, maisemasuunnielija Armi Laukia Tapahtumat järjestetään Naantalin pääkirjastossa: Tullikatu 11 (2. krs), 21100 Naantali. Lisäetoa: www.naantali.fi/kirjasto

6


Naantalin Musiikkijuhlat

5.–16.6.2018 naantalinmusiikkijuhlat.fi Teksti: Tiina Tunturi

Musiikkijuhlat muistaa naantalilaisia nimikkokonsertein

Kaksi lippua yhden hinnalla Naantalin Matkailu/Visit Naantalista

Naantalin Musiikkijuhlat tarjoaa jälleen kaikille naantalilaisille kesäkuussa kuusi konserttia erikoishintaan. Ohjelmassa on upea konserttisarja kamarimusiikin helmiä, mm. Mozartin, Beethovenin, Schubertin, Brahmsin, Tsaikovskin, Pendereckin ja Debussyn musiikkia, tuttuja suosikkeja ja uusinta uutta - musiikin voimaa ja energiaa! Naantalilaisten konserteissa esiintyvät mm. sopraano Mari Palo, viulistit Olivier Charlier, Elina Vähälä ja Jaakko Kuusisto, sellistit Arto Noras ja Daniel Müller-Schott, pianistit Barry Douglas, Ralf Gothóni ja Joseph Kalichstein, Key Ensemble Maestro Krzysztof Pendereckin johdolla sekä monet muut huippumuusikot Suomesta ja maailmalta.

Naantalilaisena voit lunastaa kuhunkin nimikkokonserttiin kaksi lippua yhden hinnalla tai yhden lipun puoleen hintaan täydentämällä oheiset kupongit ja varustamalla ne nimikirjoituksellasi. Tällöin kupongin arvo on puolet pääsylipun normaalihinnasta. Naantalilaisten erikoishinnat sisältävät Lippupisteen palvelumaksun ja ne on merkitty valmiiksi kuponkeihin. Käy lunastamassa lippusi Naantalin Matkailu/Visit Naantalista, avoinna ma–pe 9–16.30, puh. 435 9800. Naantalilaisten erikoistarjous on voimassa 10.2.–26.4.2018. Olet lämpimästi tervetullut, soitamme Sinulle!

Naantalilaisten nimikkokonsertit HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ ke 6.6. klo 19 Naantalin kirkko VALLIS GRATIAE SERENADE – NAANTALI 575 VUOTTA! pe 8.6. klo 19 Naantalin kirkko ILTA WIENISSÄ la 9.6. klo 19 Naantalin kirkko TRADITIO JA KONTRASTEJA ma 11.6. klo 19 Naantalin kirkko KESÄYÖN UNELMIA to 14.6. klo 22 Naantalin kirkko BEETHOVENIN SEURASSA pe 15.6. klo 19 Naantalin kirkko Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja esiintyjistä saat netistä www.naantalinmusiikkijuhlat.fi tai ohjelmaesitteestämme, jonka voit noutaa Naantalin Matkailusta/Visit Naantalista, Naantalin kaupungin palvelupisteistä ja kirjastoista tai tilata kotiin numerosta 044 516 1718.

Museo tarvitsee apua!

Hjälp!

Naantalin museo valmistelee kesänäyttelyä ammattien muutoksista. Museon väki toivoo muistoja ja tietoja nyt jo kadonneista ammateista Naantalissa. Oletko itse tai onko joku lähipiiristäsi työskennellyt ammatissa, jota ei enää ole olemassa? Kerro museolle joko sähköpostitse, museo@naantali. fi, kirjeitse (Naantalin museo, PL 43, 21101 Naantali) tai soittamalla museon toimistoon, 02 435 2727.


Kaavoituskatsaus 2018

Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 15.01.2018 § 7 naantali.fi

I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella voimassa olevat maakuntakaavat: Kanta-Naantalin alueella: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004 Saariston alueella: Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava, vahvistuspäätös 20.3.2013 Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 9.9.2014

Siinä käsitellään • keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudun rakennemallityöhön tukeutuen • vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä • liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella

Vireillä olevia maakuntakaavahankkeita: Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on päättänyt 10.6.2013 käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2015 käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen. Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Vireillä olevien vaihemaakuntakaavojen kaava-aineistoon voi tutustua maakuntaliiton sivuilla osoitteessa http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/ suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava

II TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035

III NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. Strateginen Yleiskaava)

Turun kaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä laatineet Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan 7.5.2012 ( § 23)Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 (RM 2035). Siinä on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi 75 000 uutta asukasta ja 20 000 uutta työpaikkaa. Naantalin osuus väestötavoitteesta on + 5 500 asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen tarkoittaa uutta asuntorakentamista + 9 900 asukasta varten. Työn sisältöön voi tutustua sivuilla: www.turku.fi/rakennemalli2035 Turun seudun rakennemallityön toteuttamista on jatkettu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) mukaisilla toimenpiteillä. On laadittu Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jonka kunnat Mynämäkeä lukuun ottamatta ovat kertaalleen hyväksyneet. Nyt seudullista asunto- ja maapoliittista ohjelmaa ollaan päivittämässä. Lisäksi on laadittu kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt Naantalin ohjelman rakennemallin toteuttamiseksi ohjeellisena 25.08.2014, § 325. Vuonna 2016 solmittiin Turun seudun kuntien ja valtion kesken uusi Mal-sopimus, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan 2035 13.2.2012 (§ 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle. Naantalin Kehi-

Ajantasakaavat löytyvät Varsinais-Suomen liiton nettisivuilta osoitteesta: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/77-tehtaevaet-ja-toiminta/ suunnittelu-ja-kaavoitus/155-ajantasakaava

8

tyskuvassa tavoitellaan samoin kuin Turun kaupunkiseudun rakennemallissakin 5 500–6 000 asukkaan väestönlisäystä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnonmaa 1 900 ja saariston keskukset 900 asukasta.


V YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa kunnan alueella eri toimintoja yhteen (MRL 35 §). Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta esim. kyläalueille, taajaman alueelle tai rannoille. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on usein yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Taajama-alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan yleensä niin, että siinä osoitetaan rantarakennusoikeus mitoitukseen perustuen. Tällöin yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista. Myös kyläalueella, jonne kohdistuu vain vähän rakentamispaineita, rakennuslupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44§). Naantalin kaupungin alueella voimassa olevien yleiskaavojen ja osayleiskaavojen sisällöstä saa tietoa Maankäyttöosaston palvelupisteestä, sekä kaupungin kotisivuilta osoitteesta: http://www.naantali.fi/kaavoitus_ja_mittaus/ kaavoitus/Yleiskaavat/fi_FI/yleiskaavat/

Manner-Naantalin osayleiskaava Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuonna 2014 keskustan rakennemallin ja koko Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden sekä Turun seudun rakennemallin tavoitteiden pohjalta. Työn tähtäin on vuosi 2035. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 30.1.2017, §2. Siitä on jätetty kaksi valitusta, joiden käsittely on kesken. Tämän takia vähäisiä osia Manner-Naantalin osayleiskaavan alueesta on jätetty vahvistamatta. Vahvistamatta olevat alueet näkyvät alla olevalla kartalla. Muilla alueilla osayleiskaava on tullut voimaan.

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVATYÖT

A Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus II; Luonnonmaan visio Vuonna 2018 käynnistetään Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan kokonaistarkistus, niin, että laaditaan osayleiskaavan tavoitteiden määrittämiseksi Luonnonmaan visio. Muutoksen tavoitteena on selvittää Luonnonmaan maankäytön pitkän tähtäimen tavoitteet, palveluverkko, Luonnonmaan ydinkaupunkialueen rakentamisen määrä ja laatu sekä tarkempi rajaus, Kultaranta Golfin alueen maankäytön kehittämistarpeet sekä Villan tilan virkistyskäytön tarpeet ja laajuus kuten myös mahdollisesti Villan tilalla rakentamiseen otettavat alueet ja rakentamisen määrä. Tavoitteena on saada Luonnonmaan visio valmiiksi vuoden 2019 alkupuolella. Sen perusteella jatketaan aluevarausyleiskaavan laadintaa. Konsulttityö.

Porhonkallio ja Virpi Lammasluoto Kuparivuorenrinne Birgitan talo As oy Prikitta Naantalin Aurinkoinen Luolalan Viestitie Tammistontie Kylpylän kerrostalot

10. 11. 12. 13.

C Merimaskun taajaman osayleiskaava Käynnistetään vuonna 2020 Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2021 lopulla. Konsulttityö.

B Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus I, pienet muutokset Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan muutosalueet sijaitsevat eri puolilla Luonnonmaata. Ne on esitetty viereisessä kartassa. Kaavamuutokseen voidaan prosessin aikana ottaa mukaan muitakin alueita, mikäli se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Tavoitteena on saada muutokset valtuuston käsittelyyn vuoden 2018 lopulla. Oma työ. Konsultilta tilataan tarvittaessa selvityksiä.

VUONNA 2018 VALMISTELTAVAT MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LÄHIVUOSIEN YLEISKAAVATYÖT

Asuntomessualue Ruonan yhdystie Isosuontien alue Merimaskun Särkänsalmen Lossitie 14. Röölän alue 15. Soinistentien alue (uusi kaavoitushanke)

D Velkuan osayleiskaavan tarkistus Velkuanmaan ulkopuolella Velkuan yleiskaavan tarkistaminen entisen Velkuan kunnan Velkuanmaan osayleiskaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on tarpeen. Alueen voimassa oleva rantayleiskaava on vanhentunut. Sen rakennusoikeudet ovat muihin Velkuan ja Naantalin alueisiin verrattuna pienet. Myös rakennuspaikkojen sijainti on epätarkka. Muutos tehdään samoja periaatteita noudattaen kuin Velkuanmaan osayleiskaavakin on tehty. Muutos käynnistetään, kun taajamien yleiskaavat Manner-Naantalissa, Luonnonmaalla ja Merimaskussa ovat valmistuneet. Tavoitteena on käynnistää muutos 2021. Konsulttityö

VI ASEMAKAAVOITUS Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Usein asemakaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Asemakaava laaditaan yleensä yleiskaavan tai osayleiskaavan pohjalta. Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi kaava, ja se kumoaa alueella voimassa olevan yleiskaavan. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, Naantalin kehityskuva 2035 ja Keskustan rakennemalli ohjaavat asemakaavoitusta niillä alueilla, joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten laatimiseen liittyvät usein maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, kaupungin ja maanomistajien välille tehtävät maankäyttösopimukset. Niissä sovitaan mm. osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutukseen liittyen.

9


ASEMAKAAVATYÖT, AIEMMIN KÄYNNISTYNEET

1. PORHONKALLION JA VIRPIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Rymättyläntien pohjoispuolella asemakaavaa tarkistetaan ja laajennetaan. Rymättyläntien eteläpuolella kaupungin omistuksessa oleva korttelialue on tarpeen muuttaa pysäköintialueeksi. Muutokseen otetaan mukaan Virventien itäpuolisia yksityisten maanomistajien alueita. Tärkeänä osana suunnittelutyötä ovat liittymäjärjestelyt Rymättyläntielle. TAVOITTEET: Tutkitaan lomarakentamisen ja vähäisessä määrin myös asuntorakentamisen sijoittamista Rymättyläntien pohjoispuolelle. Edistetään Porhonkallion loma- ja asuntoalueen rakentumista vielä keskeneräisten alueiden osalta. Suunnitellaan sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt Rymättyläntielle sekä sen kummallekin puolelle ulottuvalle maankäytölle. TAVOITEAIKATAULU: asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Laaditaan maankäyttösopimus. Konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaava edistää lomarakentamista luonnonmaalla sekä osaltaan myös kaupungin asumisen tonttitarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

2. LAMMASLUOTO Venevalkama- ja vesialueita sekä yleisten rakennusten aluetta on osittain tarkoitus muuttaa asuinrakennuspaikoiksi. Samalla arvioidaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta. TAVOITE: Tavoitteena on lisätä asuinrakentamista, mutta mahdollistaa myös matkailu- tai yritystoimintaa. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan tiivistyvä alue, jonka asukasluvun kasvutavoite on 150 asukasta. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaavatyötä jatketaan osayleiskaavasta tehdyn valituksen ratkettua. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Pääosin kaupungin maata. Oma työ, konsultilla teetetään asuinrakennusten viitesuunnittelua. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää kaupungin vetovoimaisten merellisten asuntotonttien tarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

3. KUPARIVUORENTIE / UOLEVI RAADEN KATU Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun välinen alue. Naantalin keskustan rakennemallin mukainen alue asumiseen. TAVOITE: Uusia kerrostaloasuntoja keskustaan. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Pääosin kaupungin omistamaa aluetta, mutta edellyttää yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa. Mahdollinen maankäyttösopimus / maanosto. Osittain konsulttityö. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää kaupungin vetovoimaisen keskusta-asumisen tonttitarjontaa ja väestötavoitteen saavuttamista.

10

4. KAUPUNGINOSA 2, KORTTELI 31, BIRGITAN TALO Naantalin keskustan asemakaavan tehostaminen keskustan rakennemallin mukaisesti. TAVOITE: Mahdollistetaan keskustan uusiutuminen ja tiivistyminen Keskustan rakennemallissa tutkittujen periaatteiden mukaisesti. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Yksityisten omistamaa aluetta. Suunnittelualue käsittää vähintään Kaivokadun ja Puistotien välisen alueen tarkastelun Tullikadun varrella. Laaditaan maankäyttösopimus. Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla korttelisuunnitelmia ja rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää keskustan rakentumista ja väestötavoitteen toteutumista.

5. KAUPUNGINOSA 3, ASUNTO OY PRIKITTA Naantalin keskustan asemakaavan mahdollinen tehostaminen. TAVOITE: Maanomistajan tavoite on tehostaa maankäyttöä siten, että pystytään kuitenkin osoittamaan tarvittavat autopaikat tontilta. Kaupungin tavoitteena on kolmannen kaupunginosan kaupunkikuvallisesti hyvä tiivistäminen. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaavamuutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Yksityisten omistamaa aluetta. Laaditaan maankäyttösopimus. Samalla valmistellaan myös maankäyttösopimusten periaatteet täydentämisrakentamisessa alueella. Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Asia saattaa ratketa myös poikkeusluvalla. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää keskustan rakentumista ja väestötavoitteen toteutumista.

6. NAANTALIN AURINKOINEN Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä olevan liikerakennuskorttelin maankäytön tehostaminen. Myös ympärillä olevien alueiden maankäyttöä tarkastellaan. TAVOITE: Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa alueen maankäyttöä ja lisätä asuntorakentamista alueella. Manner-Naantalin yleiskaavan tavoitteet otetaan ratkaisussa huomioon. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Osittain yksityisten omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus. Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueiden tehokasta käyttöä ja väestötavoitteen saavuttamista.

7. LUOLALAN VIESTITIE Viestitien ja tarvittaessa myös Patenttikadun kehittäminen lähiympäristöineen. TAVOITE: Viestitien muuttaminen kaduksi. Raskaan liikenteen laatukäytävän tarpeiden huomioiminen alueella siten että tulevat liikennetarpeet ja ympäristön teollisuuden ja luontoympäristön tarpeet otetaan huomioon. Selvitetään satamayhteyden muuttamista maantieksi. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Kaupungin ja teollisuuslaitosten omistamia alueita. Oma työ. Yhteyshenkilönä asemakaavoittaja Antti Siirala. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

8. TAMMISTONTIEN ETELÄPUOLINEN ASUNTOALUE Asemakaavan muuttamisen tavoitteena on saada rakentaminen alueella käyntiin. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Maanomistajan tavoitteena on rakennusten kerroskorkeuden nostaminen. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Maanomistajan kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos vaikuttaa kaupungin väestötavoitteen toteutumiseen.

9. KYLPYLÄN KERROSTALOT Osayleiskaavaehdotuksen mukainen kerrostalorakentaminen Kylpylän huoltorakennuksen tontille sekä lähiympäristöön. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Yksityisen ja kaupungin omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus laaditaan. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaava lisää asuntotarjontaa ja elinkeinotoimintaa keskustan lähistölle.

10. ASUNTOMESSUALUE Asuntomessualueen ja lähiympäristön kaavoittaminen asumiskäyttöön Matalahden pohjoispuolelle, mikäli kaupunki päättää hakea asuntomessujen järjestämistä alueelle. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Maanhankintaneuvottelut käynnissä, tällä hetkellä yksityisten maanomistajien omistuksessa. Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaava lisää ja monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa sekä mahdollistaa asuntomessujen järjestämisen alueella.

11. RUONAN YHDYSTIE Kauppapaikkojen kaavoittaminen Ruonantien varrelle osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2018. Pääosin kaupungin omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos luo edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehittämiselle.

12. ISOSUONTIEN ALUE Työpaikka-alueen kaavoittaminen Isosuontien varteen. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. Pääosin kaupungin omistamaa aluetta. Laaditaan kaupungin omana työnä, yhteyshenkilönä asemakaavoittaja Antti Siirala. Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Työpaikka-alueiden lisääminen.

13. MERIMASKUN SÄRKÄNSALMEN LOSSITIE Asumisen ja elinkeinotoimintojen kaavoittaminen nykyisen kalasataman ja lähiympäristön alueelle. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. Pääosin yksityisten omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Laaditaan omana työnä. Yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos luo mahdollisuuksia uudentyyppiselle asuinrakentamiselle.


KÄYNNISSÄ OLLEET ASEMAKAAVAT JOTKA ODOTTAVAT JATKOA:

14. RÖÖLÄN ALUE Julkisen maaomistuksen muutokset ja rannan kehittämistarpeet. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019. Yksityisen ja kaupungin omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus laaditaan tarvittaessa. Laaditaan omana työnä. Yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Mika Sahlström. Saariston elinvoiman parantaminen.

15. SOINISTENTIEN ALUE / SOINISTEN PIENTALOALUE Pientaloalueen laajentuminen Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisesti Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2019 Kaupungin omistamaa aluetta. Laaditaan omana työnä, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos lisää ja monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa sekä vaikuttaa kaupungin väestötavoitteen toteutumiseen.

16. LEHDON KAUPPA, ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN Asemakaavan saattaminen ajan tasalle. Asuntokäyttö. TAVOITE: Tutkitaan alueen muuttamista asuinrakennuspaikaksi ja arvioidaan rakennussuojelutarvetta sekä nykyisessä asemakaavassa tonttien välille varatun rakentumattoman kevyenliikenteen väylän tarvetta. Tavoiteaikataulu: Asemakaavatyötä jatketaan, kun alueelle on löydetty ostaja ja ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. Kaupungin omistamaa aluetta. Oma työ, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

17. SUOVUORI, MYYTÄVÄN KIINTEISTÖN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN Asemakaavan muuttaminen siten, että edistetään alueen saamista rakennuskäyttöön. Otetaan huomioon tulevan omistajan käyttötarkoitus. TAVOITE: Tutkitaan alueen jakamista useammaksi tontiksi ja suojelutavoitteen tarkistamista. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava aloitetaan, kun alueelle on löydetty ostaja ja ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. Kaupungin omistamaa aluetta. Oma työ, yhteyshenkilönä kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa. Kaavamuutos edistää alueen tarkoituksenmukaista käyttöä.

18. MUURILAN JA HELLEMAAN ASEMAKAAVA Merimaskun asemakaavan laajentaminen ja kaupungin tonttitarjonnan varmistaminen. Aluerajaus saattaa laajentua. Kaupunki omistaa pääosin rakentamattomat alueet suunnittelualueella. Yksityisten kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset. Osittain konsulttityö, yhteyshenkilönä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Kaava vaikuttaa kaupungin omakotitonttitarjontaan ja väestötavoitteen toteutumiseen.

VII RANTA-ASEMAKAAVAT

VIII ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS

1. Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos Kotkan tilan 529-401-1-92 alueella Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin kaupunginhallituksessa 24.10.2016. Kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Naantalin kaupungilla on vuonna 2017 ollut tarjolla omakotitalotontteja eri keskuksissa seuraavasti:

2. Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan Äijälän ranta-asemakaava  ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin kaupunginhallituksessa  23.10.2017 §373 Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen.

Naantali Merimasku Rymättylä Velkua

Yht varattu vapaana 45 32 13 16 16 9 9 4 4 74

32

Kaupungin koko omakotitalotonttivaranto ilmenee alla olevasta taulukosta:

42

Rivitalotontteja on rakenteilla Pirttiluoto-Karjaluodon alueella. Alueella sijaitsevasta neljästä rivitalotontista kaupunki omisti kolme. Vuoden 2017 alussa kaikki kolme tonttia oli myyty. Merimaskun yksi rivitalotontti varattiin. Soinisissa vapautui yksi rivitalotontti. Kaupungin rivitalotonttitarjonta lisääntyy, kun Kukolanvainioon ja Yli-Kaivolan asemakaava-alueille rakennetaan kunnallistekniikka vuoden 2018 aikana. Kerrostalotonttivarantoa on Naantalin keskustassa seuraavasti: Keskustakorttelien alue: 21 550 k-m2 Humaliston alue: 17 650 k-m2 Yhteensä noin 39 200 k-m2 Vuoden 2017 aikana luovutettiin tontinluovutuskilpailun kautta keskustasta neljän asuin- liikerakennusten kerrostalon kokonaisuus, jonka rakentaminen käynnistyy 2018. Kaavoitusohjelma mahdollistaa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaisen väestönkasvun toteutumisen. Naantalin ydinkeskustan ja Luonnonmaan ydinalueiden väestönkasvu on kuitenkin jäljessä edellä mainittujen strategisten suunnitelmien tavoitteista. Rakentaminen ja tonttien luovutus on vilkastunut huomattavasti vuoden 2017 aikana. Luonnonmaalla Kukolanvainion alueella on omakotitonttien asemakaavavarantoa. Alueen rakentaminen aloitettiin 2016 ja 2018 saadaan Kukolanvainion ja Yli-Kaivolan asuntoalueille myyntiin 60 uutta omakotitalotonttia. Kaavoitusohjelman mukaan seuraava merkittävä käyttöön otettava pientaloalue olisi Soinisten uusi pientaloalue Manner-Naantalissa.

YHTEYSTIETOJA: Asiakaspalvelu: puh. 044 733 4753, mittausosasto@naantali.fi s.posti: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Yleiskaavoitus: maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen puh. 050 464 9906

Asemakaavoitus: kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström puh. 044 4171 380

Asemakaavoitus: kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa puh. 044 4171 229

Asemakaavoitus: asemakaavoittaja Antti Siirava puh. 044 3232 309

Ranta-asemakaavoitus: maanmittausinsinööri Birit Keva puh. 044 733 4702

11


Teksti: Tiina Rinne-Kylänpää

Lisää tekijöitä toimintaan

Naantalin kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

- nyt yhdistyksesi voi saada työllistämiseen 100 prosentin tuen Onko yhdistyksessäsi tekemättömiä töitä: tarvitaanko lisäapua toimistotöihin tai tapahtumien järjestämiseen vai olisiko kenties kylätalkkarille töitä?

Avustukset ovat haettavina torstaihin 29.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Palkkatuki

Avustuksia anotaan lomakkeilla, jotka ovat tulostettavissa kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi kunkin toimialan sivuilla. Verkkosivuilla on myös lisätietoja avustusten käsittelystä ja toimielinten avustusohjesäännöt. Anomukset toimitetaan liitteineen määräaikaan mennessä os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2).

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työntekijän palkkakustannuksiin. Yhdistys voi saada tukea työllistämiseen 100 %. Työaika on enintään 65 % työehtosopimuksen mukaisesta työajasta, joka käytännössä tarkoittaa 25 tuntia viikossa. Ehtona on, että työllistettävä henkilö on ollut vähintään kaksi vuotta työttömänä. Palkkatukea maksetaan enintään 12 kuukautta ja sen enimmäismäärä on 1800 e/kk. Yhdistys toimii työllistetyn työnantajana ja esimiehenä. Yhdistykset ovat palkanneet työntekijöitä esimerkiksi toimisto-, keittiö- ja siivoustyöhön, kerhojen ohjaajiksi, nettineuvojiksi ja avustajiksi. Työttömiltä työnhakijoilta löytyy monipuolista osaamista, jota kannattaa käyttää hyväksi.

Urheiluseurojen perusavustusta haetaan seuraverkon kautta sähköisesti: www.seuraverkko.fi

Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja yhdistyksille seuraavat toimielimet:

Kuntouttava työtoiminta Yhdistyksillä on tärkeä rooli kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoajana. Yhdistys voi tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, joka ei vielä etsi työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kuntouttavan työtehtävien tarjoaminen auttaa ihmistä päivittämään työntekemisen taitoja. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään minimissään neljäksi tunniksi viikossa. Naantalin kaupunki tarjoaa tukea yhdistyksille 5 euroa/kuntouttavan työtoiminnan päivä. Työllistämiseen on palkkatuen ja kuntouttavan työtoiminnan rinnalla myös muita vaihtoehtoja, erityisesti nuorten osalta mm. työkokeilu sekä opintoihin liittyvät työharjoittelut. Ota yhteyttä kaupungin työllisyysohjaaja Auli Järviseen, joka avustaa työntekijän etsimisessä ja palkkatuen hakemisessa sekä neuvoo muissa työllistämiseen liittyvissä käytännön asioissa.

• kaupunginhallitus paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille, lisätietoja puh. 044 733 4671. • sosiaali- ja terveyslautakunta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen, lisätietoja puh. 434 5235 (www.naantali.fi /Perhe- ja sosiaalipalvelut) • saaristolautakunta saaristo- ja maaseutualueen tapahtumiin ja toiminnan kehittämiseen, lisätietoja puh. 040 900 0866, tiina.rinne-kylanpaa@ naantali.fi (www.naantali.fi/Saaristo ja maaseutu). Kaupunki haluaa panostaa saaristoalueen uusiin tapahtumiin, joita varten saaristolautakunnan avustusmäärärahaa on korotettu 10 000 eurolla.

Kannattaa toimia nopeasti, sillä valtion määrärahat käytetään useimmiten jo alkukeväästä.

Lisätietoja: työllisyysohjaaja Auli Järvinen • p. 044 4171 486 • auli.jarvinen@naantali.fi

Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja yhdistyksille: • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen, lisätietoja puh. 434 5231 (www.naantali.fi/Kulttuuri) ja 434 5381 (www.naantali.fi/Liikunta tai www.naantali.fi/ Nuoriso).

PITÄJÄTALO

• kaavoitus- ja ympäristölautakunta ympäristönsuojelun hyväksi toimiville yhdistyksille ja säätiöille, lisätietoja puh. 040 482 4340 tai 434 5442 (www.naantali.fi/Ympäristö ja luonto /Ympäristönvalvonta) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämä valmennusapuraha on haettavana 29.3.2018 klo 15.00 mennessä. Valmennusapurahaa myönnetään kahdelle nuorelle alle 20-vuotiaalle naantalilaiselle urheilijalle. Apurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka toimitetaan os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). Kuoreen merkintä ”valmennusapuraha”.

Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä Tied. 044 0436776 R-S / Perinne

• Yhdistyspalaveri to 15.2. klo 18.30 Yhdessä-teeman jatko Rymättylässä. • Topeliaaninen ilta Kalevalan päivänä ke 28.2. klo 18.30 sanoin ja sävelin. • Historiailta ”Huhtikuun neljäs 1918” ke 4.4. klo 18.30

Vuoden 2018 yksityistieavustusten hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana. Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun loppuun mennessä.

• Kansallinen veteraanipäivä pe 27.4. Muistomerkin kukitus klo 9.30 • Kaatuneitten muistopäivä su 20.5. Kahvitilaisuus klo 11.30. Teemana Suomen lippu 100v.

www.roola.fi

www.facebook.com/rantapiha

8.2. klo 18.00 Tarinailta runoilija Hilla Laaksosta. Kaija Saarni juttelee Raija Saarisen kanssa Hillan elämästä Aaslalla.

TUHKAMARKKINAT

SU 4.3.2018 klo 11-16

14.2. Ystävänpäivä klo 18.00 Kaitsu laulattaa ja kanttori Esa Vähämäki lausuu runoja. Kuullaan myös Lasten suusta - parhaita paloja. Kahvia ja pullaa ym.

& Mannerheiminkadulla.

ÄTOIMI YL

Tervetuloa Röölään!

Itsenäisyydenpuistossa, torilla

NTA KU

8.3. klo 18.00 Röölän Kylätoimikunta ry:n kevätkokous

ÖLÄN K RÖ

Rööläntie 401, 21150 Röölä puh. 044 974 8711 roola@roola.fi

Naantalin perinteiset

ÖDILÄ • RÖ

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA KYLÄHUONE

LUOMURUOKAPIIRI Tilauspäivät: 27.02., 26.03., 30.04...

Aarteet esillä - myyntinäyttely Taidehuoneella klo 14-18 Myyntipaikat: katriina.meltola@gmail.com tai puh. 0400 743 597 www.naantaliin.fi om p.040 052 8357

12

Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys


Ilo oppia Naantalin opistossa Liikunta, terveys ja hyvinvointi Pilates ke 28.2.–2.5. klo 20–21 Kuparivuoren koulu, LitM Eva-Greta Snäll. Kurssimaksu 35 €. Vahvistaa erityisesti keskivartalon syviä lihaksia ja parantaa ryhtiä, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa. LAVIS® ke 28.2.–2.5. klo 18.30–19.30 Lietsalan koulu, Sirpa Rönkkönen, kurssimaksu 45 €. Hauska, helppo ja hikinen lavatanssien ja jumpan välimuoto, jota tanssitaan yksin ilman paria. Tanssilajeista mukana ovat: humppa, jenkka, polkka, valssi, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. Tervetuloa miehet ja naiset ikään ja kuntoon katsomatta! Rentoa painon hallintaa ti 6.3.–17.4. klo 18–19.30 Minna Painilainen-Soon, personal trainer, terveystiedon opettaja. Kurssimaksu 35 €. Unohda laihduttaminen ja rakenna juuri sinulle luontevat tavat ja keinot hallita painoasi ilman turhaa syyllisyyden tunnetta. Mikäli tavoittelet parempaa syömistä rennolla otteella, tämä kurssi on sinulle. Mindful-Yin la–su 21–22.4. klo 9.30–15 Kesti-Maaria, Maarit Marttila, jooga- ja mindfullness-ohjaaja. Kurssimaksu 25 €. Tässä viikonlopussa yin-joogaan yhdistetään mindfulness-harjoituksia ja aivan erityisesti sydäntietoisuusharjoituksia: samalla kun kehoosi avautuu rentoa tilaa, niin mielesi harjoittaa hyväksyvän läsnäolon, kiitollisuuden ja anteeksiantamisen taitoja. Oma jumppa-alusta mukaan. Varustevuokra (putkityyny, 2 korkkiblokkia/-palikkaa ja viltti) 5 € maksetaan käteismaksuna opettajalle. Omat eväät mukaan.

Luonto ja puutarha Saaristomeren linnut ti 24.4., 8.5., 15.5. klo 17.30–19 ja la 19.5. klo 9.30–17.30 retki Seiliin, FT, ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä. Kurssimaksu 50 €, ei sisällä Seilin retken matka- ja ruokailukuluja. Mitä lintuja saaristossamme elää, millainen saaristo on niiden elinympäristönä ja miten linnusto muuttuu ympäristömuutosten myötä ja mitä merkitystä linnustolla on ihmiselle? Meriretki luonnoltaan ja historialtaan kiinnostavalle Seilin saarelle.

Luonnonyrttejä aloittelijoille to 19.4., 17.5. ja 24.5. klo 17.30–20.45 FM, VTK, luonnonyrttineuvoja Helena Särkijärvi. Kurssimaksu 25 € + raaka-ainemaksu n.15 € käteismaksuna opettajalle. Opit tunnistamaan, keräämään ja käsittelemään tavallisimpia ruoaksi käytettäviä luonnonyrttejä. Teorian ohella teemme luontoretken ja valmistamme ruokia, joissa hyödynnämme luonnonyrttejä.

Taide ja valokuvaus Akryylimaalauksen alkeet la–su 10.–11.3. ja 17.–18.3. klo 12–15.15 TaM Reija Palo-oja. Kurssimaksu 35 €. Sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille. Halutessasi saat ennen kurssia tietoja materiaalihankinnoista opettajalta sähköpostiisi. FOTARIT valokuvausryhmä to 1.3.-5.4. klo 17.45–21 Naantalin lukio, kuvataitelija Maria Liitola. Kurssimaksu 50 €. Sopii kameran käyttöä jo hallitseville ja valokuvausharrastuksesta kiinnostuneille. Kurssilla annetaan kotitehtäviä ja kuvataan yhdessä lähiympäristössä. Näyttely- ja kuvausmatkan kulut eivät sisälly kurssimaksuun.

Kädentaidot Lasityöpaja 24.3., 25.3. ja 31.3. klo 10–15 artesaani Kirsi-Marja Lakanen. Kurssimaksu 40 €, lisäksi työvälinemaksu 5 € ja sulatustöistä uunin polttomaksu käteismaksuna opettajalle. Perehdytään tiffany-, lyijylasi-, lasimosaiikki- tai lasinsulatustekniikkaan valmistamalla lasitöitä (koru, kulho, tasotyö, lamppu tms.). Rakukeramiikkakurssilla työt muotoillaan la 10.3., lasitetaan pe 23.3. ja rakutuspäivä on la 24.3. muotoilija Anne-Mari Kerkola. Kurssimaksu 25 € sis. raakapolton. HUOM! aikataulu muuttunut painetussa opinto-ohjelmassa ilmoitetusta.

Kirjoittaminen ja tietotekniikka Runo tuntuu la 17.3. klo 10.30–15.15, Kesti-Maaria. Uusi ja erilainen kurssi runon ja liikkeen maailmaan, FM Mirkka Mattheiszen ja teatteri-ilmaisunohjaaja Mira Taussi. Kurssimaksu 25 €.

ELLA

ja kaverit TEATTERISSA

• Ilmoittautumiset: www.naantali.fi/opisto tai puh. 044 733 4651. • Kurssit ovat Kalevanniemen koulussa ellei kurssin kodalla toisin mainita. • Opintoryhmät ja toimisto ovat talvilomalla viikolla 8. • Ensi työkauden kurssisuunnittelu on käynnistymässä. Esittämällä kurssitoiveita voit vaikuttaa opinto-ohjelman sisältöön. Ota yhteyttä rehtori Erja Launiala sähköpostilla erja.launiala@naantali.fi tai puh. 044 533 4371.

Meditaatio ja luova kirjoittaminen – hiljainen hetki la 24.3. klo 10.30–16 FM Mirkka Mattheiszen ja mindfulness- ja qigong-ohjaaja Satu Posti. Kurssimaksu 30 €. Mukaan kirjoitusvälineet, joogamatto tai muu liikunta-alusta, lämmin vaatetus ja ohut peite.

Streetfood, chiliruoat ja oluet Velkua, su 18.2. klo 14-17.45 Flavio Giacoletto, personal chef, Palvan koulu. Kurssimaksu 25 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 13 €/kerta, oluet n. 3–4 euron lisä. Reseptit saa opettajalta, esiliina mukaan.

Tietotekniikan pulmapaja to 15.3.–5.4. klo 15.30–17.45 Petri Pohjanlehto. Apua ja opastusta tietokoneisiin ja älypuhelimiin liittyvissä ongelmissa, esim. päivittäminen, tietoturvaongelmat, ohjelmien asennus ja poistaminen. Ei kuitenkaan käyttöjärjestelmäasennuksia! Ota oma tietokoneesi tai älypuhelimesi sekä kaikki siihen tarvittavat johdot ja muut oheistarvikkeet mukaasi. Pulmapaja rahoitetaan Opetushallituksen myöntämällä opintosetelillä ja se on maksuton työttömille, eläkeläisille ja senioreille (yli 63 v.).

Kevätruoat ja viinit Velkua su 18.3. klo 14-17.45 Flavio Giacoletto, personal chef, Palvan koulu. Kurssimaksu 25 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 14 €, viineineen 4 euron lisä.

Kotitalous Streetfood, chiliruoat ja oluet ma 12.–26.2. klo 18–21, Flavio Giacoletto, personal chef. Kurssimaksu 26 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 13 €/kerta, oluet n. 3-4 euron lisä. Suolaiset ja makeat kastikkeet ja viinit ma 5.–12.3. klo 18–21 Flavio Giacoletto, personal chef. Kurssimaksu 26 € +raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 14 €/kerta, viineineen 4 euron lisä. Kevätruoat ja viinit ma 19.–26.3. klo 18–21 Flavio Giacoletto, personal chef. Kurssimaksu 26 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 14 €/kerta, viineineen 4 euron lisä. Pizza ja viinit ma 9.4. klo 18–21 Flavio Giacoletto, personal chef. Kurssimaksu 20 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 15 €, viineineen 4 euron lisä. Pohjois- ja Etelä-Amerikan ruoat ja viinit ma 16.–23.4. klo 18–21 Flavio Giacoletto, personal chef. Kurssimaksu 26 € + raaka-aineet käteismaksuna opettajalle 14 €/kerta, viineineen 4 euron lisä. Reseptit saa opettajalta, esiliina mukaan.

Aikuinen – lapsi kokkikurssi (lisäryhmä) pe 6.4.–20.4. klo 17.30–19 Sari Saine, restonomi. Kurssimaksu 15 €/ osallistuja + raaka-ainemaksu 15 €/työpari käteismaksuna 1. kerralla opettajalle. Kurssi-ilmoittautuminen tehtävä kummallekin erikseen.

Ikääntyvien yliopiston luennot Luennot välitetään etäyhteydellä Jyväskylän kesäyliopistosta. Maksuttomat luennot ovat avoimia kaikille. Luennot alkavat klo 14 ja kestävät n. 1 ½ tuntia. Ilmoittautumiset ennakkoon tai paikan päällä. Ke 28.2. Suomalaisen kulinarismin monenmakuisia juuria. Kamarineuvos Erkki Fredrikson, Kristoffer-sali. Ke 28.3. Home ja terveys - uusinta tietoa hometutkimuksista. Prof. Tuula Putus, ympäristölääketieteen kliininen tutkimusyksikkö (TROSSI), Tampereen yliopisto, Kristoffer-sali. Ke 4.4. Mitkä ovat olleet ja ovat suomenkielisen kirjallisuuden “pysyvät jalanjäljet”? Kirjailija Juha Hurme, Kristoffer-sali. Ke 9.5. Ajatuksia ja tunteita tanssista. Tanssija, koreografi, laulaja Jorma Uotinen, Naantalin lukion auditorio.

Matkailu ja kulttuuriluennot Pe 9.2. klo 18–19.30 Sisilian salaisuudet FM Heidi Amedeo, Kalevanniemen koulu. Välimeren suurimmalla saarella on lukuisia historiallisia nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tule tekemään Sisilian kiertomatka kuvien välityksellä. Samalla kuulet saaren elämänmenosta ja nykypäivästä. Maksuton luento.

Kuvataidekoulun näyttely ja avoimet ovet 27.3.–13.4. Näyttely teemasta ”Valo” Birgitta-salissa, Opintie 2. Avoinna arkisin ma-to klo 9-21 ja pe klo 9-15. Näyttelyssä ovat esillä myös Kuviskimaran yhteistaideteokset. Ilmoitathan tulostasi etukäteen opisto@naantali.fi tai puh. 044 7334 651. Avaamme sinulle ovet näyttelytilaan. Kuvataidekoulun Avoimet ovet Kalevanniemen, Merimaskun ja Rymättylän ryhmissä 2.4. alkavalla viikolla.

Liput 15 € / 12 €* * eläkeläinen/opiskelija/S-etukortti Huom. Kysy ryhmäalennuksia!

Liput 12 € / 10 €* * eläkeläinen/opiskelija/S-etukortti Huom. Kysy ryhmäalennuksia ja päivänäytöksiä!

13


Hae kesätöitä! Hakuaika on 24.1.–25.2.2018

Hakuaika nuorten kesätöihin on nyt

Naantalin kaupunki palkkaa tänäkin kesänä 110 nuorta kesätöihin. Kesätyöt on tarkoitettu vuosina 1994–2002 syntyneille naantalilaisille nuorille, jotka saavat palkkaa neljän viikon työrupeamasta 810 euroa. Työtä tehdään 7 tuntia päivässä. Hakuaika kesätöihin on 24.1.–25.2.2018.

- Kaupungilla on tarjolla hyvin monenlaisia kesätöitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi lasten kanssa leikkiminen, pelaaminen ja askarteleminen sekä avustaminen siivous- ja keittiötöissä. Toisaalta kesätyöläinen voi olla vaikka rakennusapumies tai maanmittausryhmän apulainen, työllisyysohjaaja Auli Järvinen kertoo. Kielitaitoaan pääsee matkailukaupunki Naantalissa näyttämään matkailun infopisteen, museon ja taidehuoneen kesätöissä, ja reippaus on hyvä ominaisuus erityisesti

siivoustehtävissä. Kesätyöntekijä tekee töitä aina ammattitaitoisen henkilökunnan opastuksella.

Kesätyöstä se idea sitten lähti

käsitystä. Neljä viikkoa vanhusten parissa ulkoillen ja seurustellen tai keittiön vauhdikkaassa ilmapiirissä voivat olla ratkaisevia nuoren alan valinnan kannalta.

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kerta töissä, ja siksi sen muistaa pitkään. Kesällä saatu työkokemus voi myös selkeyttää ajatuksia alasta, jota haluaisi opiskella.

Hyvä tyyli huomataan

- Meillä on paikkoja esimerkiksi ateriapalveluissa ja vanhus- ja hoitopalveluissa, joiden töistä nuorilla ei välttämättä ole kovin selvää

- Tee hakemus huolellisesti eli näytä, että olet tosissasi. Jos saat puhelun vieraasta numerosta kun odotat tietoa kesätyön-

Kenelle, koska ja miten? • Nuorten kesätyöt on tarkoitettu vuosina 1994–2002 syntyneille naantalilaisille • Palkka on neljän viikon jaksolta 810 euroa • Työaika on 7 tuntia päivässä • Kesätyöjaksot ovat kesäkuu (4.6.–1.7.) tai heinäkuu (2.7.–29.7.) • Jaksoon sisältyy kaksi palkallista lomapäivää • Hakuaika on 24.1.–25.2.2018 • Suurin osa yksiköiden esimiehistä valitsee kesätyöntekijät haastattelun perusteella, ja osa tekee valinnan pelkän hakemuksen perusteella • Haun tulokset ilmoitetaan kaikille kesätyöpaikkaa hakeneille sähköpostilla huhtikuun loppuun mennessä

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen tietää, miten nuori työnhakija voi tehdä työnantajaan vaikutuksen.

haun tuloksista, vastaathan puheluun koko nimelläsi. Työnantajat arvostavat asiallista käyttäytymistä jo hakuvaiheessa. Nuorten hakijoiden on hyvä tarkistaa sähköpostinsa säännöllisesti kesätyönhaun aikana, koska haun tulokset ilmoitetaan sähköpostiviestillä ja myös kutsu haastatteluun voi tulla sen kautta. Hakemus nuorten kesätöihin tehdään verkossa. Tarkempi lista nuorille tarkoitetuista kesätyöpaikoista, hakuohjeet sekä verkkolomake ovat osoitteessa www.naantali.fi/kesatyo.

Maijamäen koulun pihasta tulossa lähiliikuntapaikka – Nyt voit vaikuttaa! Helmi-maaliskuussa avautuu verkkosivuilla kaikille avoin kysely, jossa pääset vaikuttamaan Maijamäen koulun pihalle tulevan lähiliikuntapaikan suunnitteluun. Rakennusprojekti toteutuu vuonna 2019. Miten haluaisit koulun pihalla liikkua? Millaisen liikuntapaikan sinä pihasta haluaisit? Seuraa www.naantali.fi ja vaikuta!

Nuorten kesätyöt: www.naantali.fi/tyopaikat

Entä jos ei tärppää? Jos et saa kesätyöpaikkaa nuorten kesätyönhaussa, ja haet kesätöihin naantalilaisiin yrityksiin tai yhdistyksiin, kannattaa mainita että Naantalin kaupunki myöntää kesätyöllistämisen kuntalisää, jos yritys tai yhdistys työllistää nuoria, jotka ovat jääneet kaupungin kesätyönhaussa ilman kesätyöpaikkaa. Tukea on mahdollista saada 150 €/nuori. Ohjeet kesätyöllistämisen kuntalisästä ja hakulomake ovat osoitteessa www.naantali.fi -> Työ, yrittäminen ja elinkeinot.

Tiedustelut nuorten kesätöistä ja kesätyöllistämisen kuntalisästä: työllisyysohjaaja Auli Järvinen, p. 044 4171 486, auli.jarvinen@naantali.fi.

14

v2.0


Uusi nuorisovaltuusto on valittu Marraskuussa 2017 naantalilaiset nuoret valitsivat oman nuorisovaltuustonsa nuorten asioita ajamaan. Valtuustoon valittiin 9 nuorisovaltuutettua ja heille 4 varajäsentä seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2018–2019. Ennakkoäänestys pidettiin kahtena iltana nuorten avoimien iltojen yhteydessä Karvetin monitoimitalossa. Varsinaiset äänestyspäivät olivat seuraavalla viikolla Naantalin kahdessa yläkoulussa, Velkuan koulussa, Naantalin lukiossa ja Rasekossa. Vaaleissa äänioikeutettuja olivat 2004–2009 syntyneet Naantalissa vuoden alusta asuneet nuoret, joita oli yhteensä 927. Ääniä annettiin 525 kpl, joista hylättyjä oli 34 kpl. Äänestysprosentti oli 56.63 % Äänestysvilkkaudessa Velkuan koulu oli kiistaton ykkönen äänestysprosentilla 100. Suopellon koulu ylsi myös huikeaan 90,53 äänestysprosenttiin. Vaaleissa valituksi tulivat Veeti Salama/Maijamäen koulu (97), Akusti Suomi/Suopellon koulu (77), Wiljam Smolensky/Raseko (57), Kaarle Hartikainen/Maijamäen koulu (42), Aava Grönlund/ Maijamäen koulu (35), Nea Järvi/ Naantalin lukio (33), Konsta Rautapohja/Maijamäen koulu (29), Ada Jokela/Naantalin lukio (29) ja Ville Kurppa/Maijamäen koulu (20). Varajäseniksi valittiin Katie Astin/Naantalin lukio (18), Rasmus Hanhinen/Maijamäen koulu (17) Lotta Raitanen/Naantalin lukio (15), Rinna Turkki/Raseko (12). Kaupunginhallitus vahvistaa vaalien tuloksen nimeämällä nuorisovaltuuston tammikuussa.

Naantalin musiikkiopisto tiedottaa Naantalin musiikkiopisto on edistänyt lasten ja nuorten kulttuuria ja musiikinopetusta jo 45 vuoden ajan.

N

aantalin musiikkiopisto tarjoaa yleisölle elokuusta toukokuuhun konsertteja, joissa esiintyvät musiikkiopiston eri tasoilla opiskelevat nuoret ja ajoittain myös kokeneemmat taiteilijat. Musiikkiopistossa opiskellaan hyvien opettajien, musiikin ammattilaisten, johdolla, jolloin opinnot etenevät tavoitteellisesti. Opiskeltavien soittimien skaala on laaja: jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, näppäilysoittimet, lyömäsoittimet, kosketinsoittimet, sähköiset soittimet. Näiden lisäksi voi opiskella laulua sekä musiikkiteknologiaa. Pääaineen lisäksi opetukseen kuuluvat musiikin teorian opintoja ja yhteissoittoa. Musiikkiopistossa saa tutustua myös musiikin eri genreihin: pop & jazz –musiikkiin, vanhaan suomalaiseen musiikkiperinteeseen ja uusimpaan musiikkiteknologiaan. Naantalin musiikkiopistossa vaalitaan myös paikallista ja saaristomeren alueen musiikillista perinnettä. Naantalin Musiikkiopisto on alueellinen oppilaitos, joka vastaa tutkintoihin johtavasta musiikinopetuksesta. Lukuvuosi on koulujen tavoin 35 viikon mittainen. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa 1.8.2018 alkaen myös aikuisten opinnot musiikkiopistossa.

Musiikkiopisto osallistuu yhteistyökumppanina moniin toiminta-alueensa kulttuuritapahtumiin.

Lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko 19.3.–24.3. Lauantaina 24.3.2018 järjestetään jo 10. Naantalin Musiikkiopiston Allegro e Vivace-tapahtuma, jossa kuullaan musiikkiopiston oppilaiden sekä yhteistyössä koulujen kanssa syntynyttä uutta musiikkia. Tapahtumaa edeltää juhlaviikko, jonka aikana järjestetään koulukonsertteja, kamarimusiikki- ja orkesterikonsertteja, soitinesittelyjä ja musiikkielokuvia. Lisäksi esitellään koulujen kanssa toteutettavan moderniin musiikkiteknologiaan keskittyvän projektin, Suomi 2027, soivia tuloksia.

Musiikkiopisto-opintoihin ja muskariin ilmoittautuminen syksyksi 2018

Musiikkileikkikoulun nykyiset muskarilaiset, sekä Kanta-Naantalin että Merimaskun toimipisteissä, ilmoitetaan syksyn 2018 ryhmiin täyttämällä verkkosivulla ilmoittautumislomake ma 19.3 alkaen. Myös 2011–2018 syntyneiden uusien muskarilaisten ilmoittautuminen syksyn musiikkileikkikouluryhmiin tehdään verkkolomakkeella, joka avautuu ma 26.3. Musiikkileikkikoulun uudet ryhmät ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto saadusta muskaripaikasta annetaan koteihin viimeistään viikolla 32. Muskariryhmissä vapautuu kevään aikana muutamia paikkoja, joita voi tiedustella myös jo kevätlukukauden aikana koskien kevään 2019 toimintaa. Lisätietoja: www.naantali.fi/musiikkiopisto

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen musiikkiopiston opiskelijavalintaan käynnistyy täyttämällä nettilomake sivulla www.

Allegro e Vivace! Musiikin juhlaa 24.3. klo 12–16 Kristoffer-salissa, Opintie 2 Naantalin Musiikkiopiston jokakeväinen tapahtuma esittelee musiikkiopiston toimintaa ja harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia musiikin voimalla. Tapahtumassa voi myös ilmoittautua oppilasvalintaan. Konsertteihin on vapaa pääsy.

Ohjelma: • klo 12–12.35 MUSKARIN ILOINEN KONSERTTI

Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

naantali.fi/musiikkiopisto maanantaista 19.3. alkaen.

Konsertteihin on vapaa pääsy!

• klo 12.35–13.45 SOITINSEIKKAILUKARUSELLI Soitinesittelyjä, informaatiota kevään oppilasvalinnasta, johon on mahdollista ilmoittautua • klo 15–16 WE ARE THE CHAMPIONS - MUSIIKKIOPISTON KONSERTTI Naantalin Musiikkiopiston Orkesteri esittää Carlos Santanan, Stevie Wonderin ja Queenin teoksia. Lisäksi Musiikkiopiston ja koulujen Suomi 2027 -musiikkiteknologiaprojekti esittäytyy.

Nuokkarit auki 2018

13-17-vuotiaille

MERIMASKUNKENSU MONNARI ke 17-21 ti,ke klo 17-21 su klo 16-21 pe klo 18-23 yökahvila RYMÄTTYLÄN NUOKKARI ti klo 17-20.30 pe ja joka toinen la klo 19-22

3.-6. luokkalaisille MONNARI ti klo 14-17

RYMÄTTYLÄN NUOKKARI ke klo 13.30-16.30 www.naantali.fi/nuoriso

Naantalin Taidehuoneella 17.3.-18.3.2018 klo 11.00-17.00 24.3.-25.3.2018 klo 11.00-17.00 Opettaja: Teija Tiilimäki, kuvataiteilija/kalligrafi AMK Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Alopaeus-Mustonen 040 573 7111 m-l.alopaeus@dnainternet.net

15


Teksti: Suvi Sillanpää

Naantalin lapsiperheille uusia palveluita tarjolla Perhekerhoilua alle kouluikäisten perheille Rymättylässä

Lasten puistotoiminta käynnistyi Karvetissa

Rymättylän avoimessa päiväkodissa käynnistyi perhekerhotoiminta 8.1.2018 osana Naantalin kaupungin avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittämishanketta. Avoin perhekerho tarjoaa yhteisen tapaamis- ja toimintapaikan alle kouluikäisten lasten perheille. Toimintaan voi osallistua, vaikka lapsi olisi osa-aikaisesti päivähoidossa. Toimintaan ovat tervetulleita myös isovanhemmat.

Tammikuussa Naantalissa käynnistyneen puistotoiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat 2-vuotiaat kotihoidossa olevat lapset. Mikäli ryhmä ei täyty 2-vuotiaista, paikkaa voi hakea 1,5-5-vuotiaalle lapselle. Lapsi totuttelee olemaan muutaman tunnin erossa vanhemmistaan puistoilun ajan. Puistossa ulkoillaan leikkien ja liikkuen yhdessä muiden lasten ja tutun aikuisen kanssa. Puistossa työskentelevät lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Puistoaika on kaksi tuntia kerrallaan kahtena päivänä viikossa. Toimintapaikkana on MLL:n lastentalon piha-alue osoitteessa Ripikatu 13. Puistomaksu on 10 e/toimintapäivä. Toimintaan ilmoittaudutaan Naantalin kaupungin internet-sivujen kautta.

Rymättylän koulun iltapäiväkerhon tiloissa järjestettävä perhekerho on avoinna maanantaisin ja joka toinen torstai (parillisina viikkoina) klo 9.30-12. Toimintaan voi osallistua oman aikataulun mukaan. Perhekerhossa on mahdollisuus keskustella perhearjesta ja vanhemmuudesta muiden vanhempien ja ohjaajan kanssa. Yhteinen toiminnallinen hetki pidetään klo 10.00. Lisäksi lapsi voi harjoitella kädentaitoja yhdessä vanhemman kanssa askarrellen. Toiminnan aikana on mahdollisuus lämmittää ja syödä omia eväitä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Toiminta on maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Avoin päiväkoti toimii Rymättylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa, Piimätie 1.

Lisätietoja uusista toiminnoista saa projektityöntekijä Suvi Sillanpäältä puh. 040 660 5740.

Ipanariehat jatkuvat keväällä Ipanariehassa liikutaan temppuradalla, kiipeillään, hypitään jätti-ilmatrampoliinilla ym. Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta. Rymättylän koulussa, Piimätie: lauantaisin 13.1.–24.3. klo 14.00–15.30 Maijamäen tatamisalissa, Venevalkamantie: sunnuntaisin 14.1.–25.3. (ei 12.3.) klo 15.00–16. 45 Toiminnan järjestävät Liikuntapalvelut, Naantalin voimistelijat ry ja Rymättylän Soihtu ry

Suunnittele jo kesää!

Ilmoittautuminen alkaa 28.3. klo 18 liikkuvanaantali.fi

Sähköinen ilmoittautuminen avautuu 28.3. Tule mukaan Naantalin nuoriso- ja liikuntapalveluiden leireille ja kerhoihin! Koululaisten kesäleirit Salorannassa • 1. leiri 4.-7.6., 2005–2006 syntyneet • 2. leiri 11.–14.6., 2007–2008 syntyneet • 3. leiri 18.–20.6., 2009–2010 syntyneet Koululaisten kesäkerho 4.-21.6. Taimon koulussa, 2009–2010 syntyneille Liikunnan päiväleiri 18.–20.6., 2008–2010 syntyneille Liikuntaleiri 3.-6. luokkaisille Haijaisissa 26.–28.6. Tulossa lisäksi tapahtumia ja retkiä. Katso lisätietoja verkossa liikkuvanaantali.fi viikosta 9 alkaen. Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 28.3. klo 18.

16

Haku perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan lukukaudelle 2018–2019 Kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3–9-luokan oppilaille. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2. vuosiluokan oppilaita. Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2018–2019 tapahtuu sähköisesti Wilman kautta 12.–31.3.2018 välisenä aikana. Koulutulokkaille lähetetään maaliskuussa tarkemmat hakuohjeet kouluun tutustumiskutsun mukana. Lisätietoja kaupungin nettisivuilta: www.naantali.fi > Opetus ja kasvatus

Haku aamuja iltapäivätoimintaan Wilman kautta 12.–31.3.2018


Talvilomalla paljon toimintaa ja tekemistä!

Koululaisten talvilomalla ei tarvitse tylsistyä – tule mukaan toimintaan! ma 19.2.

ke 21.2.

pe 23.2.

Maijamäen liikuntahallissa avoimet palloiluvuorot: sählyä, jalkkista, korista klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei ohjausta.

Maijamäen liikuntahalissa avoimet palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei ohjausta.

Jäädisko klo 13–14.45 koko perheelle Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja Merimaskusta järjestetään kuljetus. Muista ilmoittautua kuljetukseen, katso tarkemmat tiedot: liikkuvanaantali.fi

Maijamäen tatamisalissa temppuilua, jättitrampoliini, pelejä, leikkejä klo 12–14.30.

Laskettelureissu Sappeelle Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin linja-autoasemalta klo 8.00. Paluu n. klo 21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 20-vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu verkkosivuilla www.liikkuvanaantali.fi. sekä maksa osallistumismaksu palvelupisteisiin 12.2. mennessä. Retki on päihteetön. Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 11-v, 35 € 6–11-v ja alle 6-v 12 €.

ti 20.2. Maijamäen liikuntahallissa avoimet palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei ohjausta. Rymättylän koulun liikuntasalissa jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä koululaisille klo 12–14. Maijamäen liikuntahallissa pelejä ja leikkejä koululaisille klo 12–14. Nuorisotalo Monnari Karvetissa auki klo 14–20.

Rymättylän koulun pihalla koko perheen ulkoilutapahtuma klo 12–14, säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki ja makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, järjestetään Rymättylän liikuntasalissa toimintaa. Lisätiedot: liikkuvanaantali.fi.

Lisäinfo: www.liikkuvanaantali.fi

Nuorisotalo Monnari Karvetissa auki klo 14–20.

to 22.2. Maijamäen liikuntahalissa avoimet palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei ohjausta. Suovuoren puistossa koko perheen ulkoilutapahtuma, Suopellon koulun takana klo 11.30–14, säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki, hiihtoa ja makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, järjestetään Suopellon koulun salissa temppurata klo 12-14.

Laskettelureissu Sappeelle! Ilmoittaudu osoitteessa: liikkuvanaantali.fi

17


Hyvää oloa niin keholle kuin mielelle!

Naantalin Kylpylä tarjoaa etuja naantalilaisille vuonna 2018 Sauna- ja allasosaston käyttö Aikuiset: 14,00 € Lapset 4-12 v.: 8,00 € Alle 4 v. veloituksetta Hinnat ovat voimassa joka päivä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinäkuu sekä viikot 8 ja 52. Eläkeläiset: 8,00 € voimassa ma–pe 8–15. Hinta on voimassa em. päivinä pois lukien aatot ja juhlapyhät sekä heinäkuu.

Kuntosalin käyttö 20 % alennus normaalihintaisista 6 kk:n kuntosalikorteista Naantalin Kylpylän kuntosalilla. 6 kk:n korttiin sisältyy lisäksi avainkortti kuntosalille, jonka avulla pääsee harjoittelemaan joka päivä 24/7. Alennus on voimassa 1.1.–31.12.2018. Kuntosalikortin voi ostaa Kylpylän kuntosalilta. Tarjoushinnat ovat voimassa vain vuoden 2018 kylpyläkortin lunastaneille. Kortin ja vuoden 2018 tarran voi noutaa tai uusia kaupungin palvelupisteestä, jossa tarkistetaan samalla henkilön kotipaikkatieto. Kortti on henkilökohtainen.

Salilta poweria! Kurssilta saat oppia kuntosaliharjoitteluun Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssiin kuuluu kolme ohjattua tapaamista. Kurssin aikana opit käyttämään laitteita oikein, saat oman harjoitteluohjelman sekä ohjeet omatoimiseen harjoitteluun. Halutessasi saat myös kurssin aikana kehonkoostumusmittauksen. Aika ja paikka: keskiviikkoisin 28.3., 4.4. ja 11.4. kello 17.30–18.30 Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla. Hinta: 20 €, joka sisältää kurssiohjauksen ja -materiaalin sekä kuntosalin käytön 2 kk ajan. Mikäli sinulla on jo kortti Maijamäen liikuntahallin kuntosalille, on kurssi maksuton. Ilmoittautuminen alkaa ke 14.2. klo 18.00 Järjestäjä: Naantalin liikuntapalvelut

Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille ja valmentajille Naantalin kaupunki muistaa jo kahdeksannen kerran naantalilaisia menestyneitä urheilijoita ja valmentajia kesäkuussa järjestettävässä kahvitilaisuudessa.

18

Kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, EM- tai MM-mitaleita vuonna 2017 voittaneet naantalilaiset urheilijat (nuoret, aikuiset, veteraanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) ja valmentajat yhteiseen kahvitilaisuuteen tiistaina 12.6.2018 klo 18.00 Naantalin kaupungintalolle. Huomioitavaa on, että urheilijan tai valmentajan ei tarvitse edustaa naantalilaista urheiluseuraa, riittää, että henkilö on naantalilainen (kotipaikka Naantali 1.1.2017). Lisäksi edellytyksenä on, että urheilija tai valmentaja edustaa sellaista seuraa tai lajiliittoa, jotka ovat SLU:n jäsenjärjestöjä.

Muista ilmoittautua ennakkoon Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ennakkoon 18.5.2018 mennessä Maija Puolakanaholle sähköpostitse etunimi.sukunimi@naantali.fi. Mahdolliset tiedustelut kahvitilaisuudesta puh. 0400 638 398. Varaudu kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä urheilijan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, laji, seuran nimi ja millaisesta saavutuksesta on kyse.


Ilmoittautuminen uimakouluun alkaa to 1.3. klo 18.00 verkossa: liikkuvanaantali.fi

Polski ja potki uimakoulussa!

Bussilla uimaan Ulpukkaan!

Uimakoulu on tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille naantalilaisille, jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin järjestämään alkeisuimakouluun. Keväällä järjestetään 10 opetuskertaa Ulpukan uimahallissa 23.–27.4., 2.-4.5. ja 5.-8.5.2018.

Uimakuljetusten aikataulu 8.1.–31.5.

Alkeisryhmien aikataulut:

Iltavuoro maanantaisin seuraavasti:

• klo 16.45–18.00 Alkeisryhmä 1: lapsille, jotka eivät osaa uida ja vesi on elementtinä vieras.

klo 17.00 klo 17.10 klo 17.25 klo 20.00

• klo 18.00–19.15 Alkeisryhmä 2: lapsille, jotka eivät osaa uida, mutta vesi on tuttu elementtinä eivätkä he pelkää vettä.

Päivävuoro torstaisin

Kumpaankin ryhmään mahtuu 10 lasta. Osallistumismaksu 50 €. Ilmoittautuminen alkaa to 1.3. klo 18.00 verkossa: liikkuvanaantali.fi

Kesällä tulossa myös uimakouluja! Lisätietoja seuraavassa Nastassa ja Facebookissa Liikkuva Naantali.

klo 10.50 klo 11.00 klo 11.20 klo 14.00

Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) Merimaskun kirkon parkkipaikka Linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan. lähtö Ulpukasta

Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) Merimaskun kirkon parkkipaikka Linja-autoasema lähtö Ulpukasta

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-autopysäkeiltä. Taivassalon linja-auto menee Naantalin linja-autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. Uimakuljetuksia ei ajeta arkipyhinä, kesäaikaan tai Ulpukan ollessa suljettuna. Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.

19


K – POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri 8.2. klo 18.00 Tarinailta runoilija Hilla Laaksosta Röölän Kylähuoneella, Rööläntie 401. Ks. ilmoitus s. 12. 12.2.–4.3. Perinnepolku - taidetaivallus keskustan eri liikkeiden näyteikkunoissa. Ks. ilmoitus s. 16. 14.2. klo 18.00 Ystävänpäivä Röölän Kylähuoneella, Rööläntie 401. Ks. ilmoitus s. 12. 17.–18.2. ja 24.–25.2. klo 11.00–16.00 Valo ja varjo -taidekurssi Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Opettajana toimii kuvataiteen lehtori Pirjo Viitanen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Alopaeus-Mustonen p. 040 573 7111, m-l.alopaeus@dnainternet.net Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys, www.naantaliin.fi.

27.2–25.3. ”Hetken häive” - Luovan valokuvauksen näyttely Rymättylän kirjastossa, Metsätie 1. Näyttelyssä pohditaan valokuvan suhdetta ajallisuuteen. Valokuva liittyy aina menneeseen hetkeen. Sen suhde aikaan ja muistoihin on sekä kiinteä että häilyvä. Mitä muistamme ja miten? Miten valokuva sekä luo muistoja, muistuttaa ja ehkä jopa unohtaa? Näyttelyyn pääseen tutustumaan kirjaston aukioloaikoina. 6.–19.3. Naantalin opiston akvarelliryhmän näyttely Naantalin kaupungintalon aulassa, Käsityöläiskatu 2. 27.3.–13.4. arkisin ma-to klo 9.00-21.00 ja pe klo 9.00–15.00 Kuvataidekoulun näyttely Birgitta-salissa, Opintie 2. Ks. ilmoitus s. 13.

28.2. klo 18.30 Topeliaaninen ilta Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Ks. ilmoitus s. 12. 4.3.2018 klo 11.00–16.00 Tuhkamarkkinat Itsenäisyydenpuistossa, Mannerheiminkatu ja Naantalin torilla. Myyntipaikat: katriina.meltola@gmail.com tai p. 0400 743 597. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi. Ks. ilmoitus s. 12. 17.–25.3.2018 klo 11.00–17.00 Kalligrafiaa - taidetta kirjaimilla -kurssi Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Ks. ilmoitus s. 15. 22.3. klo 17.00–18.45 Askarrellaan keväisiä kukkakortteja! –työpaja Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 6. 4.4. Astman teemapäivä Naantalin apteekissa, Luostarinkatu 25 ja Naantalin terveyskeskuksessa, Tuulensuunkatu 6. Ks. juttu s. 4. 6.4. klo 10.00–13.00 Terveyden teemapäivä Naantalin terveyskeskuksessa, Tuulensuunkatu 6. Tapahtumassa saat terveystietoutta, opastusta liikunta-asioissa sekä erilaisia kehon mittauksia. Lisätietoa www.liikkuvanaantali.fi. Järj. Naantalin terveyskeskus ja liikuntapalvelut. 12.4. klo 18.00–19.30 Oikeat kasvit oikeisiin paikkoihin –luento Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 6. 17.5. klo 18.00–19.30 Värikasvit ja värjääminen - luento ja värjäys prosessina Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 6. 24.5. klo 18.00–19.30 Perhospuutarha – puutarhan perhoskasvit –luento Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. Ks. ilmoitus s. 6.

Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

Musiikkia

Naantalin teatteri

7.4. klo 20.00–21.30 In the spirit of the 60s 2.0 -konsertti Naantalin Kylpylän Paviljongissa, Matkailijantie 2. Ks. ilmoitus s. 6.

www.naantalinteatteri.fi Vapaa-aikatullissa, Henrikinkatu 7 Lippuvaraukset: info@naantalinteatteri.fi tai p. 044 717 7070

5.–16.6. Naantalin Musiikkijuhlat. Ks. juttu s. 7.

Kristoffer-sali Opintie 2 17.2. klo 19.00–21.15 Slaavilainen ilta. Kaihoa ja herkkyyttä, rytmiä ja voimaa esittää naantalilainen Kaivokatu Swing Band slaavilaisen musiikin konsertissaan helmikuussa. Vierailevina solisteina toimivat Kristina Raudanen, laulu ja Maria Sapelkina, domra ja kitara sekä kapellimestari-sovittajana Matti Lakari. Ohjelmistossa kuullaan niin kevyen kuin klassisenkin tyylin kappaleita Georg Otsin ikimuistoisista esityksistä herkkiin slaavilaisiin romansseihin ja valsseihin, kansanlauluista Tšaikovskiin, Bazziniin ja Šostakovitšiin. Liput 15 €, lipputiedustelut p. 041 532 1925. Järj. Kaivokatu Swing Band

1.–28.2. Ikonit, Naantalin opiston ikonimaalausryhmän töitä.

3.3. klo 18.00–20.00 Aikaan täysikuun. Tribuuttikonsertti Kari Tapiolle ja Topi Sorsakoskelle Legendojen musiikkia vuosien varrelta tulkitsevat Petri Haapasalon tähtiorkesteri, solisteina Olli-Pekka Ketonen ja Matti Mäntylä sekä lauluyhtye Sixtime. Liput 20 €, Ticketmaster-toimipisteet ja www.ticketmaster.fi tai ovelta tuntia ennen konsertin alkua. Tervetuloa tunteiden iltaan! Yhteyshenkilö: Olli-Pekka Ketonen, p. 0400 523 175, Matti Mäntylä, p. 050 533 7440. Järj. Sixtime-yhdistys, www.sixtime.fi.

1.–29.3. Nukkekodin puutarhanurkkaus kevätkylvöistä sadonkorjuuseen –näyttely, Linnunpöntöt-näyttely sekä Linnut-valokuvaesitys.

10.3. klo 15.00 Naantalin opiston Harmonikkaryhmän konsertti ”Harmonikka maailmalla”. Yhteyshenkilö: Elina Ukkonen p. 050 505 1282.

3.–30.4. Keramiikkaa, Naantalin opiston savimuotoiluryhmien töitä.

25.4. klo 19.00-20.30 Naantalin Kamarikuoron kevätkonsertti. Naantalin Kamarikuoron ja lauluyhtye Chorus Umbraen yhteiskonsertti. Järj. Naantalin Kamarikuoro, facebook/naantalinkamarikuoro.

Naantalin pääkirjastossa Tullikatu 11 Näyttelyt ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557.

2.–31.5. Väreilyä luonnosta. Ks. ilmoitus s. 6.

Naantalin taidehuoneella Mannerheiminkatu 5 28.2.–4.3. klo 14.00–18.00 Aarteet esille - oma myyntinäyttely Naantalin taidehuoneella. Teosten vastaanotto taidehuoneella 24.2. ja 25.2. klo 17.00–19.00. Kolme teosta myyntiin hintaan 10 €, Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen myyntiprovisio 10 %. Tapahtumassa on myös kirjamyyntiä. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys. 7.4.–15.4. klo 12.00–18.00 Naantalin neulenuket. Näyttelyssä on esillä Tokka-Lotan Jeegarista ja Jeegerskasta Kytösen savihoitolavieraaseen. Yhteyshenkilö: Titta Rannaste, p. 050 549 7332. Järj. Naantalin kulttuuritaloyhdistys ry, www.naantaliin.fi.

Naantalin musiikkiopiston konsertit 7.3. klo 19.00 Taas aurinko nousee –oppilaskonsertti 19.–23.3. Lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko, ks. s. 15 24.3. klo 12.00-16.00 Allegro e Vivace. Konsertteja ja soitinesittelyjä, ks. s. 15 26.3. klo 19.00 Jousisoittajien konsertti 11.4. klo 19.00 Puhallinsoittimien konsertti 12.4. klo 19.00 Kitaristien konsertti 18.4. klo 19.00 Pianistien konsertti 19.4. klo 19.00 Lyömäsoittimien konsertti 2.5. klo 19.00 Laulu keväälle 8.5. klo 19.00 Kanteleiden konsertti 9.5. klo 19.00 Music For People Who Like Art. Andrew Power, sello ja Kalle Hakosalo, lyömäsoittimet 16.5. klo 19.00 Nuorten solistien konsertti 31.5. klo 18.00 Lukukauden päätöskonsertti.

Näyttelyitä 4.1.–28.2. Markku Pakkasen puutaide –näyttely Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Näyttely rymättyläläistaustaisen Markku Pakkasen puusta tehdyistä tauluista ja patsaista. Näyttelyyn voi tutustua Aahollin tapahtumien yhteydessä tai sopimalla esittelystä p. 044 043 6776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta

20

Teatteria Naantalin

musiikkiopisto sivulla

15

10.2. klo 17.00–19.00 Murha mielten mukaan -näytelmä. Naantalin Teatteri esittää Joel Elstelän kirjoittaman murhamysteerin, jonka ohjaa Teija Söderholm. Muut näytökset: 11.2. klo 17.00–19.00, 13.2. klo 19.00–21.00, 14.2. klo 19.00–21.00, 20.2. klo 19.00–21.00 ja 21.2. klo 19.00–21.00. Liput 15 € / 12 €. 10.3. klo 15.00–16.30 Ella ja kaverit teatterissa -näytelmä. Naantalin Teatterin lapset ja nuoret esittävät keväällä Timo Parvelan suosittuun Ella ja kaverit -kirjasarjaan perustuvan Ella ja kaverit teatterissa. Muut näytökset: 13.3. klo 18.00–19.30, 18.3. klo 15.00–16.30, 20.3. klo 18.00–19.30, 25.3. klo 15.00–16.30, 28.3. klo 18.00–19.30 ja 30.3. klo 18.00–19.30. Liput 12 € / 10 €.

Liikuntaa & urheilua 13.1.–24.3. lauantaisin klo 14.00–15.30 Ipanarieha Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. Ks. ilmoitus s. 16. 14.1.–25.3. (ei 12.3.) sunnuntaisin klo 15.00–16.45 Ipanarieha Maijamäen tatamisalissa, Venevalkamantie 2. Ks. ilmoitus s. 16. 14.2. klo 13.00-15.00 Ystävänpäivän Senioridisko Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Ks. ilmoitus s. 5. 19.–23.2. Toimintaa koululaisille talvilomalla. Ks. juttu. s. 17.

Kirjastojen lukupiirit Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 27.2. klo 19.00. Vetäjänä Anne Pentti. Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 14.2. klo 18.00. Vetäjänä Minna Ylikotila. Muut lukupiirit 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 18.00. Rymättylän kirjaston lukupiiri kokoontuu 13.2. klo 19.00. Vetäjänä Soili Nurmi. Muut lukupiirit 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 19.00. Suopellon lähikirjaston lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraavan kerran tapaamisajankohta sovitaan kullakin kerralla erikseen ja tieto päivitetään kirjaston verkkosivuille. Vetäjänä Marja-Leena Varke. 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5. klo 9.30 Kaikille avoimet satutuokio Suopellon lähikirjastossa.

Nasta 1 2018  

Naantalilaisten oma kaupunkilehti

Nasta 1 2018  

Naantalilaisten oma kaupunkilehti

Advertisement