Page 1


hazırlayanlar:

Özet

İstanbul Üniversitesi tıp fakülteleri ve hastaneleri yeniden yapılanma süreci içindedir. Amaç yerleşke konumlarını mekansal, sosyal ve işlevsel analizlerle inceleyerek bu sürecin öncelikle çerçevesini belirlemek ve gerekli girişimleri gerçekleştirmektir.

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Yöntem

Fiziksel, sosyal ve fonksiyonel dinamiklerde toplamakta olduğumuz verileri , bilgi mimarisi ya da tasarımı denilen disiplin yoluyla yani bütün bir sistemi ilgilendiren verilerin, fikirlerin ve işleyişlerin, sistem içindeki mantıksal ilişkilerinin analiz edilmesi, yapılandırılması ve net bir şekilde gösterilmesiyle argümanları geliştirdik ve geliştirmeyi sürdürmekteyiz. Bu varolan yapının işleyiş modellerini ve çevresi ile kurduğu etki alanlarını ortaya çıkarıp, ne yönde değişiklikler olabileceğini ne tür değişikliklerin ne tür sonuçlar doğurabileceğini dünyada ve ülkedeki trendleri değerlendirmeyi sağlamaktadır.

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

İçerik ve Argümanlar

1_ Son Başvuru Hastanesi ve Eğitim Hastanesi 2_ Üniversiteyle Yakın bağlar ve Merkezi Konumun Önemi 3_ Deprem Riski ve Mecburiyetler 4_Suriçindeki Dönüşümde Üniversite Hastanelerinin Yeri 5_Bilgi Teknolojisinde Yapılanma 6_Parayla Ölçülemez Miras Değeri 7_Maliyetler ve Alternatif Konum değerlendirmeleri

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Son Başvuru Hastanesi Ve Eğitim Hastanesi Tedavi Modelinde Yenilenme

Hasta Tercihleri: Ülke Ve İl Genelinde Çevrede Oluşan Ekonomi Ulaşım Olasılıkları

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Üniversiteyle Yakın Bağlar Ve Merkezi Konumun Önemi Eğitim Modelinde Yenilenme

Öğrenci Seçimleri (İ.Ü.) İ.Ü. Dünya Liginde Olma (404/500) Eğitim Araştırma Ve Praxis Geleneği Yabancı Öğrenci Marka Değeri

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Deprem Riski Ve Mecburiyetler Yeniden Yapılanma Süreci İçinde

Ulaşımda Afete Hazırlık Mekansal İhtiyaçlar Suriçinde Depreme Yönelik Öncülük

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Suriçinde Devinimdeki Yeri Kentleşmede Yenilenme

Kentleşmede Yeni Vizyon: Mix-city (Karma Şehir) Kentsel Çeşitlilikte Örnek Alan Kentsel Dinamo (Ekonomi) Kentsel Çok-Merkezliliğe Katkı

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Parayla ölçülemez miras değeri Değer Setlerinin Aktarımı

Dünyadan yenilenme Örnekleri

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Kıyaslanan Konumlara Yönelik Diğer Coğrafi Çıktılar

Cerrahpaşa Çapa Kazlıçeşme

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Sonraki aşamalar

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

Hasta tercihleri: ülke ve il genelinde tıp fakültelerinin karşılaştırılması Çevrede oluşan ekonomi diğer ticari alanlar ve nominal parasal değerler Ulaşım olasılıkları süreler Öğrenci performansları tüm tıp fakültelerinin kıyaslanması IU Dünya liginde olma (404/500) diğer üniversitelerle kıyaslama Eğitim Araştırma ve Pratik geleneği-güncelliği devam Yabancı Öğrenci Türkiyeden giden öğrenci profilleri Marka Değeri devam Dünyadan örnekler kent içi ve dışında yeni yapım projeler Fazlama ile yapıların yenilenmesi örnekler denizyolu kullanımı ve tali yollar için ulaşımın düzenlenebilmesi olasılıklar örnekler öneriler Suriçinde depreme yönelik öncü bünye devam Kentsel dinamo (ekonomi) ciro ve diğer mali kaynak ve akışlar Kentsel çok-merkezliliğe katkı ilişkili sektörler, yaş grupları ve yan sektör ve etkinlikler, kurumsal ilişkiler Süren projeler ilçede süregiden projelerve entegrasyon olasılıkları BT modelleri ve projesi etkileri, online sağlık hizmeti Kampüs coğrafi dağılımı ilişkilenme türleri fırsatlar Tarihsel geçmiş timeline üzerinde aktarımı Değerlerin nesillere aktarımında öncülük örnekler Mekansal İhtiyaçlar devam Yeniden yapılanmanın maliyet analizleri, Yatırımın geri dönüş hızı devam Bakım ve işletme giderleri /sürdürülebilir modeller devam Yoğun yerleşim vs dağınık yerleşim devam Azalan yatak sayısı/ artan araştırma eğitim kaliteleri ve tamgün programı devam Enstitülerin ve fakültelerin işleyişleri

TUŞPA


hazırlayanlar:

Proje Ekibi ve Katkıda Bulunanlar

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

Bu rapor Mimar Nilüfer Kozikoğlu ve Bilgi Tasarımcısı Emrah Kavlak tarafından hazırlanmıştır. Tuşpa - www.tuspa.net Yücel Sk 5/1 Levent - İstanbul 212 278 09 14

Desteklerinden dolayı Mimar Christopher Shaw’a ve Dr. Ahmet Kudsi Nircan’a teşekkür ederiz.

Belge, bilgi ve görüşleri ile katkıda bulunanlar: İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Yunus Söylet Prof. Dr. Alper Cihan Yard. Doç.Dr Haluk Özsarı Prof.Dr. Oğuz Çetinkale Prof. Dr. Ayten Altıntas Prof. Dr. Kamil Adalet Prof. Dr. Özgün Enver Prof. Dr. Fatiş Altıntaş Dr. Yılmaz Keskindemirci Doç. Dr. Deniz Ekinci Rıdvan Uyar Cemil Akçay Serkan Arı

TUŞPA


hazırlayanlar:

Üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin fiziksel, işleyişe yönelik ve sosyal yapılanmalarının ve olası girişim ve değişikliklerin çerçevesini çizmek için yapılan bu çalışma çeşitli etaplarla gelişecektir.

Yönetici Raporu Özeti

İlk aşamada çerçeve tayininde şu başlıklar etüt edildi. Sosyal / kentsel dinamiklerle ilişkili 1- Hasta ve öğrenci topluluğunun durumları 2- Ulaşımda bugün ve gelecekteki olasılıklar 3- İlçedeki program dağılımları ve yoğunluklar 4- Alandaki ekonomik değerler Fiziki dinamiklere yönelik 1- Kampuslardaki jeolojik ve topografik durum 2- Afet durumunda organizasyon olasılıkları İşleve yönelik ise 1- Eğitim araştırma pratik üçgeni 2- İlçedeki hastane ve üniversite ağı 3- Üniversitenin yerleşke ağı 1/3

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Bu konularda incelenen ve ilişkilendirilen veriler ve güncel kentsel olgular ile oluşturulan argümanlar:

Yönetici Raporu Özeti

1- Tedavi modelinin yapılanması açısından Üniversite Hastanelerimiz hem son başvuru hem de referans hastanesi özelliklerini bir arada gerçekleştirecektir. Eğitim hastanesinden beklenen bir özellik olan referans hastanesi kalitesinin karşılığı olarak hasta tercihlerinin de bu yönde olduğunu %14 oranında Ankara İzmir gibi büyük şehirlerden de olmak üzere İstanbul dışından hasta çekmekte olduğunu görüyoruz. Bu özelliğin geliştirilmesi öte yandan 4.basamak hastanesi olarak ise Fatih’den ve komşu ilçelerden %30-50 arası hasta akışı olduğunu görüyoruz. Hastanelerin ulaşılabilirliği uzman hastane olmasını destekleyecek haldedir. 2- Eğitim modelinin yapılanması bakımından üniversitenin ülkede lider konumu ve ülkelerarası seviyesinin daha da geliştirebilmesi gerekliliğinden yola çıkıldı. Tıp fakültelerinin üstün başarılı öğrenciler tarafından tercihlerinde üniversitenin sur içindeki merkezi konumunun ve ulaşılabilirliğin önemli rol oynadığını görüyoruz. Dünyadan gelen öğrencilerde kurumda verilen İngilizce eğitimle birlikte konum da rol oynamaktadır. Eğitim Araştırma ve Pratik üçgenin çalışması ve gelecekteki durumu değerlendiriliyor. 2/3

3- Deprem riskinden dolayı var olan konumların jeolojik durumu, afet anında ulaşım ve hizmet ve toplanma olasılıkları değerlendirildi. Fakültelerin bölgede afet durumu çözüm ve hizmet organizasyonunda lider konumda olması gereği, ulaşım için deniz yolunun olanaklarının artırılması gereği tespit edildi.

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

4- Sur içinde var olan kentsel rejenerasyonda üniversite ve hastanelerin yeri incelendi. Karmakent (mix-city) idealine çok yakın olan ilçenin kalkınmasında mikro ekonomi ve kentsel canlılık kalitelerinde bugün ve gelecekte üniversite ve hastanelerin bu alanda etkin olduğu ve olacağına işaret edildi.

Yönetici Raporu Özeti

5- Üniversitenin dünya ligindeki konumunun geliştirmesi amacına hizmet edecek bir diğer başlık bilgi teknolojilerinde gelişme. Bu alandaki yapılanma ile üniversitenin yerleşke ağındaki ve tıp fakültelerinin işleyişinde bütünlük sağlanacak. 6- Tıp Fakültelerinin Türkiye modern tıp tarihinin ana caddesini oluşturan kültürel birikiminin sürdürülmesi gereği ifade edildi. Değerlerin nesillere aktarılmasında üniversitenin olduğu gibi hastanenin ve fakültelerin önemine vurgu yapıldı. 7- Son olarak fayda maliyet analizlerini geliştirmek için farklı senaryolar incelendi. Sadece yapım maliyetlerinin değil işletme ve bakım maliyetlerinin de dikkate alınması gereğine işaret edildi.

3/3

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Sonuç

İ.Ü. Hastanelerinin hem üniversite hem de fakültelerin marka değerine sahip olması ve tıp tarihinden gelen birikimini gelecek nesillere taşımasında var olan sur içinde merkezi lokasyonlarının yeri önemli. Ülke içinde ilk beşte dünya liginde 404. Olarak kaydedilmiş seviyesini daha da ileriye çekebilmesi için dünyadan değerli öğrenciyi ve değerli kadroları çekmeyi artırarak sürdürmesi gerekir. Sur içinin gelişim trendleri ulaşım olanaklarının artması ile birlikte bunun kolaylaşacağı gibi sur içindeki kentsel canlılıkta üniversitelerin artırıcı iyileştirici katma değeri büyük, kaybedilmemesi gerekir. Var olan yapıların bakım giderleri artmış ve deprem dayanımları tartışılır olduğu için, deprem olasılığında afet sonrası ilçe ve il genelinde hizmetin sürdürülmesi için gerekli yenilenme ve düzenlemelerin biran önce verilmesi gerekir. Maliyet ve yapım kolaylığı açısından il dışında yerleşke geliştirme seçeneği de değerlendirildi. Sur içinden tamamen kopmak yeni kurulan üniversite hastanelerinin dahi merkezi konuma gösterdiği ilgiden de anlaşılabileceği gibi tercih edilmez ancak üçüncü bir fakültenin kent dışında kurulması söz konusu olabilir var olan alanlarda hem inşaat kolaylığı sağlanabilecek hem de eğitim araştırma pratik üçgeninde var olan hastanelerin pratikteki gereğinden çok artmış ağırlıklarını hafifletmesi bakımından da fayda sağlayabilecek.

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA


hazırlayanlar:

Keşif Bulgular tablosu

Cerrahpaşa Çapa Kazlıçeşme Bayrampaşa İkitelli Yerleşkesi Yerleşkesi Yerleşkesi yerleşkesi yerleşkesi Yüksek Ulaşılabilirlik

++++

++++

+

++

-

Tarihi mirasa katkı

++++

++++

+

----

-

Kentsel dokuyla bütünleşme

++++

++++

+++

++

-

Karma kente katkısı

++++

++++

++

+

-

Eğitimde çekim merkezi

++++

++++

++

+

-

Merkezi referans hastanesi

++++

++++

+

++

-

Zemin etütleri

+++

++

+

++

+++

Afet anında kriz merkezi olma potansiyeli

++++

+++

++

++

+

İşletmesel anlamda sürdürülebilirlik

++++

++++

++

++

-

Bulunduğu bölgeye değer katma potansiyeli

++++

++++

++

++

+

Mikro ekonomiye katkı

++++

++++

++

+

+

Uluslararası öğrenci çekim potansiyeli

++++

++++

+

+

-

İlk 500 üniversite arasında yükselmeye katkısı

++++

++++

+

+

-

Nilüfer Kozikoğlu Emrah Kavlak

TUŞPA

Istanbul Universitesi Hastaneleri Yeniden Yapilanma  

Yeniden Yapilanma süreci için fiziki cografi sosyal verilerin degerlendirmesi.